100 KHZ- 3 GHZ FREKANS SPEKTRUMUNDA ORTAMDAKĐ ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐĞE GSM BANDLARININ ETKĐLERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "100 KHZ- 3 GHZ FREKANS SPEKTRUMUNDA ORTAMDAKĐ ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐĞE GSM BANDLARININ ETKĐLERĐ"

Transkript

1 100 KHZ- 3 GHZ FREKANS SPEKTRUMUNDA ORTAMDAKĐ ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐĞE GSM BANDLARININ ETKĐLERĐ Özgür GENÇ 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Selçuk Üniversitesi, Konya 1 e-posta: Mehmet BAYRAK 2 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Selçuk Üniversitesi, Konya 2 e-posta: Özet Bu bildiride, 100KHz-3GHz frekans spektrumunda ortamdaki elektromanyetik kirliliğe GSM baz istasyonlarının etkisi incelenmiştir. Elektronik teknolojisindeki hızlı gelişmeler, çevredeki GSM baz istasyonlarının hızlı artışı, cep telefonu kullanımındaki hızlı yükseliş, TV vericileri v.b. elektromanyetik kirlilik kaynaklarının sayılarının hızla artması nedeniyle elektromanyetik kirlilik kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Çevresel Elektromanyetik-EM kirliliğin yalnızca GSM baz istasyonlarından (BTS) kaynaklandığı görüşünün sıkça dile getirildiği bir ortamda, bu çalışma ile konuya değişik bir bakış açısı getirmek amaçlanmıştır. Son üç yıldır Türkiye de mobil telefonlar ve baz istasyonlarının sağlık etkileri açısından büyük rahatsızlıklar bulunmaktadır. Bu çalışma ile nüfus olarak kalabalık yerleşim bölgelerinde EM alan şiddetinin ölçülmesi, EM alanların kirlilik dağılım haritalarının oluşturulması, uygulanacak ölçümler ve analizler için geçerli yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: Elektromanyetik kirlilik, GSM baz istasyonları Akdeniz ,020 7,23 Karadeniz ,020 7,08 Đç Anadolu ,021 6,83 D.Anadolu ,022 7,17 G.Anadolu ,025 7,45 Toplam ,020 7,17 Bu çalışmada, yerleşim merkezlerinde radyo frekanslarındaki EM kirliliğe GSM bantlarının etkileri incelendi. Yerleşim merkezlerinde EM kirlilik haritasının hazırlanması ve mevcut elektromanyetik kirliliğin azaltılması yönünde öneriler üzerine çalışmalar yapıldı. Örnek olarak çalışma kapsamında Đstanbul ili şehir merkezinde hücresel sistemlere ait baz istasyonlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, 100 khz 3 GHz frekans bandında ölçüm yapan EMR 300 ve 75MHz-3GHz bandında ölçüm yapan SRM 3000 cihazı ile elektromanyetik alan şiddetlerinin ölçümü gerçekleştirildi. Elde edilen değerlerin, Uluslararası Đyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu nun (International Commission for Non- Ionising Radiation Protection- ICNIRP) kılavuzlarının zaman değişimli elektrik alan sınırları içindeki genel alan maruz kalma referans değerleri ile karşılaştırıldı. 1. Giriş Türkiye deki telekomünikasyon şirketleri tarafından işletilen yaklaşık GSM baz istasyonu vardır. Mevcut operatörlerden ikisi baz istasyonları ve mobil telekomünikasyon şebeke sistemini 900 MHz de işletirken diğerleri ise 1800 MHz de işletmektedir. Tablo 1: 2007 yılı GSM verileri (Telekomünikasyon Kurumu Verileri) Bölgeler Bölgesel BTS Sayıları Bölgesel BSC/BTS Oranları Bölgesel TRX/BTS Oranları Mart Mart Mart Marmara ,019 7,51 Ege ,016 6,72 Şekil 1: Ölçüm bölgesi ve bölgedeki BTS ler Genellikle GSM baz istasyonlarından yayılan EM radyasyonun elektrik alan şiddeti yönlü antenler ve spektrum analizör kullanılarak veya izotropik problar kullanılarak ölçülür. Tekrarlanabilirlik, farklı teknikler ve donanımlar kullanarak bu ölçümlerin izlenebilirliği

2 üç açıdan çok önemlidir. Birincisi, doğru ve gerçek EM radyasyon ölçümü ve sağlık etkisi tehlike seviyesi için ICNIRP limitleriyle bu sonuçları karşılaştırma insanlar için çok önemlidir. Đkincisi, bütün ölçümler kalibreli donanım ile yapılmalı ve sonuçlar ulusal ve uluslararası standartlara göre tekrarlanabilir ve izlenebilir olmalıdır. Sonuncusu ise GSM baz istasyonundan ölçülen EM radyasyonun genlik değişimleri göz önünde tutulmalıdır. 2. RF Elektromanyetik Kirlilik Ölçümünde Önemli Hususlar GSM baz istasyonundan yayılan EM gücün bileşenlerinden olan elektrik alanının ölçülebilmesi için ölçüm zaman aralığı önemli bir husustur. Çünkü ölçüm zamanı boyunca herhangi bir baz istasyonunun kullanıcı miktarının değişimi aynı baz istasyonundan yayılan güç yoğunluğunu değiştirmektedir. Bu nedenle ölçümlerin tekrarlanabilirliği, belirsizlikler ve konu ile ilgili standartlarla ölçülen değerleri karşılaştırma ölçümler süresince hataların minimize edilmesi için önemlidir Donanım Tüm ölçümler NARDA SRM 3000 ve EMR 300 model cihazlarla yapıldı. Cihazlardan alınan değerler eş zamanlı olarak bir bilgisayarda kaydedildi. Ölçüm esnasında GARMIN marka GPS ile de ölçüm yapılan noktalara ait koordinatlar belirlenerek bilgisayar ortamında eşleştirme yapıldı Çevresel Ölçümler RF EME seviyeleri binalar ve yerden yansımalar nedeniyle kısa mesafeler üzerinde önemli değişimlere sahiptir. Tüm kaynaklardan gelen sinyal seviyelerinin oranı yerel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir Baz Đstasyonu RF Ölçümleri Belirlenen yerleşim bölgesindeki tüm mobil telefon servislerinden açığa çıkan RF seviyelerini belirlemek için uzun süreli ölçümler yapıldı Çok Kaynaktan Yayılan EM Alanların Toplanması Çok sayıda kaynağın bulunduğu yerlerde ortamın bileşke elektrik alan değerini belirlemek için; her bir kaynağın elektrik alan değerinin ayrı, örneğin bir spektrum analizörlü düzenek ile ölçülmesi ve matematiksel işlem yapılarak bileşke alan şiddetinin bulunması gerekmektedir. Birden fazla kaynak bulunan ortamlarda doğru RF kirlilik ölçümü bir hayli güçtür. Bu nedenle belli bir bölgede kirlilik dağılımının belirlenmesi için yapılacak ölçümlerde bu yöntem pek pratik değildir. Bu nedenle, polarizasyondan ve dalganın gelme yönünden bağımsız olarak yapılacak ölçümlerin daha geçerli bir sonuç vereceği ve bu amaçla izotropik antenlerin kullanılmasının doğru olacağı kanısına varılmıştır. Buna göre ortamdaki kaynakların elektrik alan şiddetlerinin, frekans aralıklarına göre değişen limit değerler üzerinden ağırlıklı ortalaması Denklem 1 de verilmektedir. 1MHz 100kHz E d d GHz 1MHz E E i Ri 2 < 1 (1) E i : i inci frekansa ait ölçülen elektrik alan değeri E Ri : Ri inci frekansa ait referans değeri d : Frekansa bağlı referans değer (d= 87/f 1/2 ) Güç yoğunluğu denklemi Alanların hesaplanması için şu temel denklem kullanılır; S=P.G/4πd 2 (2) S = güç akı yoğunluğu, her bir metre kare deki watt miktarı P = yayılan güç- watt G = uzak alan kazancı (izotropik referans antenle güç oranı olarak tanımlanır) d = ilgili noktadaki antenden olan uzaklık- metre 2.5. Verici Kaynaklarla Đlişkili Ölçüm Parametreleri RF kaynaklarından haberleşme amacıyla kullanılan vericiler bulundukları yerlerde kapsama bölgesine ışıma yapmaktadır. Bunlardan geleneksel telsiz haberleşme cihazları omni antenler ile her yöne yayın yaparken, örneğin Radyo, TV ve GSM vericileri yönlü antenlerle, kule ya da bina üzerlerinden belli kapsama bölgelerine ışıma yaparlar. Doğru ve geçerli bir ölçüm yapılması için düzenek kadar, ölçümlerin uygulama şekli ve elde edilen ölçüm sonuçları üzerindeki yorum ve analizler de önemli olmaktadır Anten Yayılım Paterni EM dalgaların yayınlandığı antenlerin yayılım paterni ortama yayılan enerjinin uzaysal dağılımını belirler. Yönlü antenin yayılım paterni, ana yayılım yönünde diğer yönlere göre kazancı ölçüsünde daha çok enerji yoğunlaştırır ve maruziyet açısından asıl etkisinin bu yönde gösterir. Bir verici istasyonla ilgili belirli bir ölçümde, ölçüm cihazı ve anteninin ana yayılım yönünde bulunup bulunmadığı çok önemlidir. Şekil 2: Bir baz istasyonu ışıma yönü

3 Bir hücresel sisteme ait baz istasyonuna ait ışıma yönü temsili olarak Şekil.2 de verilmiştir. Baz istasyonları genelde açık alanlara ve caddelere doğru yayın yaptıklarından; ana yayılım yönünde ölçüm yapıldığında, değerlerin beklendiği gibi yüksek çıktığı görülmüştür. Bu değerlendirme aynı zamanda ölçüm yönteminin; verici kaynakların şehir içinde EM alan şiddeti yoğunluğu yarattığı noktaların özellikle ölçülmesini sağlayan bir nitelikte olduğunu göstermektedir. RF EME seviyelerinin ölçümü uygulamasında, verici kaynağın kapsama alanının belirlenebilmesi önemlidir. Maksimum güçte işletilen baz istasyonları Tüm kanallardaki eşzamanlı telefon çağrıları Antenlerin görüş açısının engellenmediği bir hat Kalabalık yerleşim merkezlerinde çevresel kirlilik dağılımının bulunmasında; hareketli ölçüm yöntemi ile insanların sabit veya hareketli halde bulunabildiği tüm alanlara ve ortamdaki her türlü kaynaktan gelen etkilerle oluşan bileşke alan şiddetinin belirlenmesi ve bunun dağılımının ortaya çıkartılması söz konusudur. Ölçümlerin yoğunlukla yapıldığı alanlar, cadde ve sokaklar aynı zamanda özellikle GSM vericilerinin ana yayılım doğrultuları ile ışıma yapılan yerler olarak tanımlanabilir Polarizasyon Elektrik alan ölçümlerinde ölçülen dalganın ve ölçüm cihazının anteninin aynı polarizasyonlu olup olmaması ölçümün doğruluğu açısından son derece önemlidir. Ancak gerçekleştirilen bu çalışmada, polarizasyondan bağımsız olarak izotropik antenlerle ölçüm yapılmıştır Sıcaklığa Bağlı Ölçüm Belirsizliği Ölçümün hangi şartlar altında yapıldığı ve iklim şartları da, ölçüm düzeneğinden bağımsız olarak doğrudan ölçüm doğruluğunu etkileyebilmektedir. Bunun bir ölçüsü olarak 30 MHz in üstündeki ölçümlerde ölçüm hatasının 1 db e kadar çıkabildiği belirtilmektedir. 3. Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Yöntemi EM kirlilik ölçümü çalışmasında; Sadece statik verilerden yola çıkıldığında, özellikle elde kullanılan verici kaynakların etkilerinin yansıtılması mümkün olmamaktadır. Yayılım modellemesinin olasılık dağılıma dayanması nedeniyle, buna bağlı belirsizlik kirlilik haritalarının güvenilirliğini düşürmektedir. Arazi şekillerinin yeterli doğrulukta modellenebilmesine ve buna ilişkin verilerin pek çok ülke ve Ülkemizde temin edilebilir olmasına rağmen, yüzey detayları ve özellikle yerleşim alanlarındaki bina ve diğer türlü insan yapısı unsurların modellenmesi ve buna ilişkin doğru ve güncel veri bulunması imkânsız olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı elde edilen sonuçların sanal ve doğruluğunun kestirilmesi zor olduğundan, kabul görmesi de zor olmakta ve doğruluğunun çeşitli ölçümlerle tekrarlanmasına ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle mevcut verilerden hareketle, elektromanyetik kirlilik haritası oluşturulmasının yüzde yüz doğruluk veremeyeceği değerlendirilebilmektedir. Ortamdaki gerçek değerleri ve EM kirlilik dağılımını daha iyi yansıtılabilmesi bakımından, ortamda ölçüm yapılması ve ölçülen elektrik alan değerlerinin kullanılmasını hedefleyen ve ölçüme dayalı bir metot kullanılması daha uygun olmaktadır Yakın ve Uzak Alanlar Verici anteninde oluşturulan EM enerjinin yayılım ortamına aktarılması ve iletilmesi sırasında, anten ve yayılım ortamının iki ayrı iletkenlik değerine sahip olması nedeniyle verici anteninden itibaren dışa doğru bir süreksizlik veya geçiş bölgesi söz konusudur. Bu bölge "yakın alan" olarak adlandırılır ve farklı çözümleme yapılması gerekir. Verici antenden belli uzaklıktan itibaren de "uzak alan" olarak adlandırılır Reaktif Yakın Alan EM dalgaya ait bileşenlerin baskın olduğu antenin çok yakınındaki bölge, Reaktif Yakın Alan olarak adlandırılır. Bölgeyi tanımlayan bağıntı R<Ra şeklinde verilmektedir. R antenin yüzeyinin alan uzaklığı, Ra bölgenin dış sınırının antene uzaklığını, D antenin en büyük boyutunu ve λ, EM dalganın dalga boyunu gösterir. Yakın alanda durum oldukça karmaşıktır. EM kaynakların yakınında, kaynağın cinsine bağlı olarak elektrik ya da manyetik alan bileşeni, diğerine göre çok baskın olabilir. Hatta bazı bölgelerde sadece elektrik ya da sadece manyetik alan olabilir. Elektrik ve manyetik alanlar arasındaki ilişki bu durumda basitçe E/H = 377 Ohm ile verilemeyeceğinden; güç yoğunluğunun temel büyüklük olarak kullanılması oldukça zordur. Uzak alanda elektrik ve manyetik alan kaynaktan uzaklaştıkça 1/r ile azalmakta (serbest uzay kaybı olarak) bu ise hesaplamalarda elektrik alan şiddeti veya bunun bir coğrafi alandaki dağılımının tahmin edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Verici kaynaktan hangi uzaklıktan itibaren uzak alan varsayılması gerektiği hususu, parabolik yansıtıcı tipten antenlerde ve dizilerde Denklem.3 de verilmektedir. d>2d 2 /λ (3)

4 d: Verici kaynaktan uzaklık (m) D: Antenin en büyük boyutu (m) λ: Dalga Boyu (m) Tablo 2: Uzak alan mesafesinin frekansa bağlı değişimi Frekans (MHz) GSM 900 GSM 1800 Uzak alan mesafesi (m) 6,4 m 2,6 m Buna göre 1m uzunluğundaki anten için GSM 900 ve GSM 1800 de uzak alan şartlarının hangi mesafelerden itibaren geçerli olduğu Tablo ile gösterilmiştir. Tablo.2 de verilen mesafeler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, yapılacak herhangi bir EM kirlilik ölçümü kapsamında yapılan ölçümlerle ilgili olarak; Yerleşim merkezlerinde GSM 900 ve GSM 1800 baz istasyonları ve verici antenlerine, ölçümler sırasında bu kadar yaklaşılması mümkün olmayacağı için daima uzak alan şartlarının söz konusu olacağı, Televizyon ve FM radyo vericilerinin büyük kısmının yüksek tepelerde ve anten kuleleri üzerinde bulunması nedeniyle uzak alan şartlarında olacağı, Yerleşim merkezlerinde münferiden bulunabilen FM vericilerin de maksimum kapsama hedeflenerek asgari yüksek binalar üzerinde bulunması nedeniyle ölçüm sırasında uzak alan şartlarının söz konusu olacağı, Muhtelif telsiz sistemlerinin röle sistemlerinin şehir dışında bulunması, şehir içindeki sabit, mobil ve portatif kullanımların da belirtilen mesafeler kadar yaklaşılamayacağı nedeniyle uzak alan şartlarında değerlendirilmesi gerektiği, Yapılacak çalışmada önerilen ölçümlerin, geniş bir coğrafi alanda ve ciddi ölçüde yüksek sayıdaki ölçüm değerini öngördüğünden, tek başına bunun bile olması muhtemel yakın alan ölçüm etkilerini elimine edebileceği değerlendirilebilmektedir. Yakın alan şartları, daha çok laboratuar ortamında ve belli bir kaynak için gerçekleştirilen ölçümler için gerçekçi sonuçlar vermektedir. Yerleşim merkezlerinde yapılan EM kirlilik dağılımına ait haritaların hazırlanmasına yönelik çalışmalarda yukarıdaki gerekçelerle çalışma uzak alan şartlarına göre yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı EM kirlilik ölçümü olduğundan, ortamdaki her türlü sinyalin etkilerinin bileşkesi olan alan şiddeti değerinin ölçülmesi ve ölçümün hızlı gerçekleştirilmesi ve daha çok veri elde edilmesi esastır. Uygulamada kullanılan yönlülük ve kazanç özellikleri iyi antenlerin büyük bir kesimi, her yöndeki sinyaller ve aynı anda farklı polarizasyonlar üzerinden hızlı ölçüm yapılmasına izin vermediğinden uygun değildir. Bu nedenle ölçüm düzeneğinde amaca uygun olarak geniş bantlı spektrumda (100 KHz 3 GHz), bütün yönlerde ve her türlü polarizasyonda ölçüm yapabilen anten probları tercih edilmiştir EM Alan Şiddetinin Đzotropik Prob Đle Ölçülmesi Đzotropik Prob içinde birbirine dik (kartezyen koordinatlarda x, y, z eksenlerine) yerleştirilmiş ortamdaki alan şiddetini frekanstan bağımsız olarak algılayabilen detektör diyotlar bulunmaktadır. Polarizasyonun ötesinde birbirine dik yerleştirilmiş olması ile bu detektörler her yönden alış yapma imkânı sağlamaktadır. Đzotropik Prob, elde veya tripod üzerine konularak ölçülür. Maksimum elektrik alan şiddetini bulmak için probun yeri ve oryantasyonu değiştirilir. Bir izotropik prob: Frekans aralığını kapsamalı Seviye aralığını kapsamalı Aralık boyunca iyi çözünürlüğe ve doğrusallığa sahip olmalıdır Ölçüm donanımı 100KHz-3GHz selektif elektromanyetik ölçü aleti: 100KHz-3GHz arasındaki elektromanyetik spektrumu gösterir. Selektif veya geniş bantlı ölçüm sağlamaktadır. Đzotropik probu ile FM radyo ve UMTS arasındaki tüm dalgaları çözümleyebilme, harici problar ile tüm radyo ve uzun dalga bandını ölçebilmektedir (100KHz e kadar). 500 den fazla ölçümü kaydedilebilmektedir. Ölçüm sırasında anten faktörleri otomatik olarak tanınmakta ve kullanılabilmektedir. Sonuçları EM radyasyonun kaynaklarına göre ayırmakta, kaynakları toplamdaki yüzdeleri ve kabul edilebilir sınıra oranlarıyla belirtebilmektedir. Spektrum analiz moduna ve seçilen ölçüm aralığına göre 1KHz ve 5MHz arası çözünürlükte bant genişliğine sahiptir. Şekil 3: Ölçüm donanımı

5 Genlik Değişimleri Yaklaşık saniye GSM baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun genlik değişimleri analiz edildi. Bu ölçümde, izotropik antenler kullanıldı saniyelik ölçümün başlama saati çalışma günü (iş günü) saat idi. GSM radyasyonunun genliği ölçüm boyunca kararlı olmayıp, 1.92 V/m ile 4.80 V/m arasında değişmektedir. Genelde bu değişim ölçümler süresince mobil telefon kullanıcı sayısına bağlıdır. Baz istasyonundan yayılan RF Elektromanyetik Enerjinin güvenli sınırlar içinde kaldığı gözlemlenmiştir. 4. Sonuç 900MHz, 1800MHz bant genişliğinde işletilen GSM baz istasyonlarının yakınında ve nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde izotropik elektrik alan problarıyla 5000 adet ölçüm gerçekleştirildi. Ölçüm sonuçlarının tamamı ölçüm yapılan bölgeler için ICNIRP sınır değerlerinin altındadır. Ölçüm metodu, anten tipi, ölçüm zamanı ve genlik değişimi ve çevresel şartların ölçülen elektrik alan şiddetine etkisi incelendi. Yukarıdaki kriterler ölçümlerin tekrarlanabilirliği ve izlenebilirliği için dikkate alınmalıdırlar. Bu nedenle elektromanyetik kirlilik ölçümü gerçekleştirmek için ve özellikle GSM baz istasyonları için yukarıda bahsedilen etkilerin tamamı dikkate alındığı takdirde daha kesin ölçüm sonuçları elde edilebilecektir Ölçüm Sonuçları Ölçüm aralığı: 10V/m Ölçülen değer: Ortalama değer (mv/m) Ortalamaların sayısı: 4 Anten: NARDA 3AX-75M-3G Frekans aralığı: 75MHz-1,9GHz Tablo 3: Ölçüm bölgesine ait GPS koordinatları Kuzey Doğu 1 40º 58' 37,3" 28º 51' 59,9" 2 40º 58' 37,7" 28º 52' 1,7" 3 40º 58' 38,7" 28º 52' 8,1" 4 40º 58' 39,5" 28º 52' 8,3" 5 40º 58' 40" 28º 52' 8,6" 6 40º 58' 40, 4" 28º 52' 9,1" 7 40º 58' 40,5" 28º 52' 9,4" 8 40º 58' 40,6" 28º 52' 10,4" 9 40º 58' 40,7" 28º 52' 10,9" 10 40º 58' 40,8" 28º 52' 12,4" 11 40º 58' 40,8" 28º 52' 13,3" 12 40º 58' 40,9" 28º 52' 14" 13 40º 58' 41" 28º 52' 15,4" 14 40º 58' 41,1" 28º 52' 16,2" 15 40º 58' 41,2" 28º 52' 17,4" 16 40º 58' 41,3" 28º 52' 18,4" 17 40º 58' 41,5" 28º 52' 20,1" 18 40º 58' 41,8" 28º 52' 22,7" 19 40º 58' 41,9 " 28º 52' 22,6" 20 40º 58' 42,1" 28º 52' 25,2" Tablo 4: Bakırköy Đstanbul Caddesi çevresel ölçüm değerleri GSM900 GSM1800 Diğer Toplam 1 186,9 88,17 202,2 289, ,7 92,18 199,8 253, ,1 153,3 201,7 277,8 4 71,39 91,84 205,1 235,8 5 63,65 87,22 200,9 228,1 6 62,25 84,48 201,2 226, ,8 84,82 200,6 286, ,8 204,4 271, ,1 109,1 200,4 420, ,6 139,9 202,5 682, ,9 153,5 202,2 1000, ,7 202,6 831, ,7 201, , ,8 577, ,5 203,3 535, ,4 137,5 201,9 354, ,8 257,3 201, , ,3 203,8 887, ,1 256,4 201,8 969,7

6 Şekil 4: Đstanbul Caddesi çevresel ölçüm değerlerinin değişimi , ,4 205, ,5 202, , Şekil 5: Đstanbul Caddesi çevresel ölçüm değerlerinin değişimi Şekil 7: Yeşilköy DTM BTS elektrik alan değerinin değişimi Teşekkür Şekil 6: Ölçüm değerlerinin % oranlarının değişimi Tablo 6: Yeşilköy DTM BTS elektrik alan ölçüm değerleri GSM900 GSM1800 Diğer Toplam ,7 202, ,9 201, ,2 200, ,8 201, , ,2 202, ,2 201, , ,4 204, ,6 203, ,8 203, , ,8 203, ,9 204, ,3 202, ,5 201, Bu çalışma boyunca yapılan ölçümlerde yardımlarını esirgemeyen Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ve Telekomünikasyon Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Mustafa Alkan a teşekkürü bir borç biliriz. Kaynakça [1] Electromagnetic Fields and Human Health, EPRI Journal, July/August1984, J. Dougles. [2] Killing Fields, Electronics World + Wireless World, February 1990, S. Best. [3] Electromagnetic Fields and Cancer, IETE Technical Review, Vol 14, No. 3, pp , May-June 1997, N. Singh, R.Mathur and J. Behari. [4] Radiotelephones and Human Health: A European Research Initiative Dosimetry, Vol. 72 No. 3-4, pp , 1997, A. McKinlay. [5] Guidelines For Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), Health Physics, Vol. 74, Number 4: , April [6] Levels of Radiofrequency Radiation from GSM Mobile Telephone Base Stations, APRANSA, Technical Report 129, W.A. Cornelius at all. [7] The Quantum Physics of Atomic Frequency Standards, J. Vanier and C. Audoin, Adam Hilger press [8] AS/NZS (Int)-1998, " Radyofrekans fields Part 1: Maximum Exposure Levels 3kHz to 300GHz" Standards Australia. [9] Telekomünikasyon Kurumu yayınları, Ankara.

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

Malatya Şehir Merkezi ve Yakın Bölgelerinde Uzun Süreli Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Çalışmaları ve Haritaları

Malatya Şehir Merkezi ve Yakın Bölgelerinde Uzun Süreli Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Çalışmaları ve Haritaları Malatya Şehir Merkezi ve Yakın Bölgelerinde Uzun Süreli Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Çalışmaları ve Haritaları Teoman KARADAĞ 1, Ali Rıza ÖZDEMİR 2, Teymuraz ABBASOV 3 1,3 İnönü Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ELEKTROMANYETİK YOĞUNLUK HARİTALARI RAPORU ARALIK 2016 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektromanyetik Yoğunluk Haritaları Raporu

Detaylı

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti 05 Kasım 2015 FMO/Ankara Mehmet GÜLŞEN Başkanlık Müşaviri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mehmet.gulsen@btk.gov.tr Sunum Planı Ülkemizde BTK EM Maruziyet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Kemal ASLAN Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti

İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti İyonlaştırmayan EM Dalga Maruziyeti 05 Kasım 2015 FMO/Ankara Mehmet GÜLŞEN Başkanlık Müşaviri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mehmet.gulsen@btk.gov.tr Sunum Planı Ülkemizde BTK EM Maruziyet

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26849

Resmî Gazete Sayı : 26849 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849 YÖNETMELİK Telekomünikasyon Kurumundan: ANTEN VE ORTAK ANTEN SİSTEM VE TESİSLERİNİN KURULMASINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Rami URFALIOĞLU Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ

900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ 900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ A.Hikmet Eriş Tıbbi Radyofizik Uzmanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Termal Kamera Normal kameralar görüntüyü

Detaylı

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sunum Başlıkları: Biraz Fizik: Elektromanyetik Dalgalar, EM Spektrum, EMD ların Enerjisi, EMD ların maddeyle etkileşimi

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Alper Firengiz Aktül Kavas, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, baz istasyonu için basına yansıyan 10 Kat Fazla manşetli haber üzerine

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

1.Giriş. 2. Mikrodalga Antenler ve Baz İstasyonları

1.Giriş. 2. Mikrodalga Antenler ve Baz İstasyonları 1.Giriş Radyasyon günlük yaşamda her yerde karşımıza çıkmaktadır. Radyasyon bir maddenin elektronmanyetik dalga ve ya ışınım olarak aktarmış olduğu enerjidir. Radyasyon ışınımı 3 türe ayrılmaktadır. Alfa

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER

İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER 1 Elektrik Alanı Elektrik alanı, durağan bir yüke etki eden kuvvet (itme-çekme) olarak tanımlanabilir. F parçacık tarafından hissedilen

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Elektromanyetik Kirliliğin İncelenmesi

Sağlık Kuruluşlarında Elektromanyetik Kirliliğin İncelenmesi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Sağlık Kuruluşlarında Elektromanyetik Kirliliğin

Detaylı

Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 3, 101-110 3-9 2, Aralık 2012 Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik

Detaylı

Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe :

Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe : Ġstasyon No : Ġstasyon Adı : Ġstasyon Adresi : Koordinatlar : ÖLÇÜM DEĞERLERİ FORMU Ek-1 Anten Sektör Antene Olan Uzaklık (m) Ölçülen Manyetik Alan ġiddeti (A/m) Ölçülen Elektrik Alan ġiddeti (V/m) Tek

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Kocaeli İzmit İlçesi Karabaş Mahallesinin Baz İstasyonu Kaynaklı GSM Frekanslarındaki Elektromanyetik Alan Şiddeti Dağılımlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Measurements and Evaluation of Electromagnetic

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE Tel : 0 236 213 03 50 Faks : 0 236 213 05 48 E-Posta : vestelemclab@vestel.com.tr

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Kılavuz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 50 HZ ŞEBEKE FREKANSINDA ELEKTRİK VE MANYETİK ALAN ŞİDDETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27912

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27912 Resmi Gazete Tarihi: 21.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27912 ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ,

Detaylı

21 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27912 YÖNETMELİK

21 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27912 YÖNETMELİK 21 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27912 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA

Detaylı

genlik dalgaboyu yayılma yönü (metre)

genlik dalgaboyu yayılma yönü (metre) ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI Prof. Dr. Gülbin Dural ODTÜ Elektrik Elektronik Müh. Böl. gulbin@metu.edu.tr 12 Kasım 2008 Prof. Dr. G. Dural, ODTÜ EEMB 1 Sunum Planı Giriş Standart Çalışmaları

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür. U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ]

Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür. U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-008) Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/7/1995 No: 22332 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity)

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

Çevremizdeki Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlığımıza Etkileri

Çevremizdeki Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlığımıza Etkileri ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey Çevremizdeki Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlığımıza Etkileri Osman Çerezci,*Şuayb Çağrı Yener Sakarya

Detaylı

Mobile Equipment (ME) Subscriber Identity Module (SIM) Base Transceiver Station (BTS) -> Base Station Controller (BSC)

Mobile Equipment (ME) Subscriber Identity Module (SIM) Base Transceiver Station (BTS) -> Base Station Controller (BSC) Mobile Equipment (ME) Subscriber Identity Module (SIM) Base Transceiver Station (BTS) -> Base Station Controller (BSC) İ Mobile Switching Center (MSC) Home Location Register (HLR) Visitor Location Register

Detaylı

TELSİZ İLETİŞİM / GSM

TELSİZ İLETİŞİM / GSM TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

LCR METRE KALİBRASYONU

LCR METRE KALİBRASYONU 599 LCR METRE KALİBRASYONU Yakup GÜLMEZ Gülay GÜLMEZ Mehmet ÇINAR ÖZET LCR metreler, genel olarak indüktans (L), kapasitans (C), direnç (R) gibi parametreleri çeşitli frekanslardaki alternatif akımda ölçen

Detaylı

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ Prod-el tarafından telsiz pazarı için sunulan ECOS (Extended Communication System- Genişletilmiş Haberleşme Sistemi)

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 Series II VPAP Series III 12-14 Kılavuz ve İmalatçının

Detaylı

Yönerge, elektromanyetik alanlardan kaynaklanan iki tür doğrudan biyofiziksel etki tanımı yapmaktadır

Yönerge, elektromanyetik alanlardan kaynaklanan iki tür doğrudan biyofiziksel etki tanımı yapmaktadır EMF Direktifi Kısa adı "EMF Direktifi", resmi başlığı "DIRECTIVE 2013/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL olan 26 Haziran 2013 tarih, 2013/35 sayılı Avrupa İş Güvenliği Yönergesi, işçilerin

Detaylı

Antenler. Genel bilgiler

Antenler. Genel bilgiler Genel bilgiler Antenler, radyo dalgalarını almak ve iletmek amacıyla kullanılır ve genellikle bir anten yuvası ve anten çubuğundan oluşur. Anten yuvası, fabrikada kabin tavanına takılır. Taşıma yüksekliğini

Detaylı

Radar Denklemi P = Radar işareti Radar Vericisi. RF Taşıyıcı. Radar Alıcısı. EM Alıcı işleyici. Veri işleyici. Radar Ekranı

Radar Denklemi P = Radar işareti Radar Vericisi. RF Taşıyıcı. Radar Alıcısı. EM Alıcı işleyici. Veri işleyici. Radar Ekranı Radar Denklemi Radar işareti Radar Vericisi RF Taşıyıcı EM Alıcı işleyici Radar Alıcısı Veri işleyici Radar Ekranı P = r P t G G t (4 ) r 3 R 4 2 Radar Denklemi ve Radar Kesit Alanı P = r P t G G t (4

Detaylı

Asıl başlık stili için tıklatın Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mikrodalga Metrolojisi

Asıl başlık stili için tıklatın Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mikrodalga Metrolojisi Asıl başlık stili için tıklatın Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mikrodalga Metrolojisi Dr. Murat CELEP 2015 Asıl başlık(ölçüm stili için tıklatın Metroloji bilimi) 2 Asıl başlık stili için tıklatın Tarihçesi

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Hab. Müh. Mikrodalga Lab.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Hab. Müh. Mikrodalga Lab. Deney No:2 Horn Antenin Işıma Özelliklerinin Elde Edilmesi Deneyin Amacı: Bu deneyde, Horn antenin çalışma prensibi ve karakteristikleri. Hüzme genişliği, radyasyon paterni ve kazanç kavramları. Horn antenin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 16 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27230 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINA GÜVENLİK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi.

MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi. MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi www.aselsan.com.tr MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi MİLKAR-3A2 V/UHF Karıştırma Sistemi, farklı platformlarda V/UHF frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Antenler Yayılım modları Bakış doğrultusunda yayılım Bakış

Detaylı

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 1 Adet potansiyometre(1kω), 4

Detaylı

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Dr. Serkan AKSOY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü saksoy@gyte.edu.tr Geniş Spektrumlu Sistemler Geniş Spektrumlu

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını Yazılım Tabanlı

Detaylı

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends Rectangular waveguide Waveguide to coax adapter Waveguide bends E-tee 1 Dalga Kılavuzları, elektromanyetik enerjiyi kılavuzlayan yapılardır. Dalga kılavuzları elektromanyetik enerjinin mümkün olan en az

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İçerik 3 İletişim sistemleri Gezgin iletişim sistemleri Kablosuz iletişim sistemleri Hücresel sistemler Tarihçe Tipik İletişim Sistemi 4 Kaynak

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

Diyarbakır İl Merkezi nde UMTS bandının mobil ölçümü ve istatistiksel analizi

Diyarbakır İl Merkezi nde UMTS bandının mobil ölçümü ve istatistiksel analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 7, 1,85-92 3-9 Mayıs 2016 Diyarbakır İl Merkezi nde UMTS bandının mobil ölçümü ve istatistiksel analizi Mustafa CANSIZ *,1, Teymuraz ABBASOV

Detaylı

Kablosuz Çözümler. Özellikleri. Uygulama Örnekleri

Kablosuz Çözümler. Özellikleri. Uygulama Örnekleri Fiber Optik Bağlantı Ürünleri Kablosuz Çözümler Özellikleri Ortam koşullarının imkan verdiği ölçüde, en yüksek throughput değerine ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. % 80 yük altında bile gecikme süreleri

Detaylı

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi. Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI NDB ve ADF NDB (NON DİRECTİONAL RADİO BEACON) (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) NDB Yön belirlemeye yarayan cihazlardandır. Günümüzde hava seyrüseferlerinde pek kullanılmayan ancak,

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ TANIM Haberleşme sektöründe, bir noktadan birçok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Kızılötesi Kızılötesi (IR: Infrared), nispeten daha düşük seviyeli bir enerji olup duvar veya diğer nesnelerden geçemez. Radyo frekanslarıyla değil ışık darbeleriyle çalışır. Bu nedenle veri iletiminin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

Mehmet Sönmez 1, Ayhan Akbal 2

Mehmet Sönmez 1, Ayhan Akbal 2 TAM DALGA BOYU DİPOL ANTEN İLE YARIM DALGA BOYU KATLANMIŞ DİPOL ANTENİN IŞIMA DİYAGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Sönmez 1, Ayhan Akbal 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

MİKRODALGA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

MİKRODALGA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ MİKRODALGA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ Dr. Murat CELEP TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 02 Nisan 2014 1 İÇERİK Ölçme Mikrodalga gürültü S-parametreleri Network Analyzer Spektrum analyzer SAR ölçümleri 2 ÖLÇME (?)

Detaylı

Elektromanyetik Alanlar ve Kanser. Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com

Elektromanyetik Alanlar ve Kanser. Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com Elektromanyetik Alanlar ve Kanser Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com Türkiye de ve Dünyada Kanser 1 2012 den 2025 e Dünyada Kanser 14 milyon yeni vaka 19,3 milyon 8.2 milyon ölüm 11

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Saray Mah. Site Yolu Sokak No:5/4 Anel İş Merkezi 34768 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 706 13 68 Faks : E-Posta

Detaylı

RF ve Antenler (AEE305) Ders Detayları

RF ve Antenler (AEE305) Ders Detayları RF ve Antenler (AEE305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS RF ve Antenler AEE305 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Elektromanyetik dalga Kablosuz iletişim bilgi taşıyan anlamlı sinyallerin bir frekans kullanılarak uç birimler arasında taşınmasıdır. Bilginin taşınması elektromanyetik

Detaylı

Kablosuz Sistemlerde İnternet

Kablosuz Sistemlerde İnternet Kablosuz Sistemlerde İnternet Cenk ATLIĞ 4-Ocak-2006 Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Hücresel Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Uydu-Tabanlı

Detaylı

Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama.

Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU. Döküman Deðiþiklikleri. Sürüm Tarih Yazar Açýklama. ÝÇERÝK / KOPYA Proje: Nissan Avrupa - NOVA Konu: MOBÝL TELSÝZ DONANIM KURULUMU KILAVUZU Döküman Deðiþiklikleri Sürüm Tarih Yazar Açýklama 1.0 Þubat, 21 2006 NE Son sürüm - 2004/1 04/EC ye göre

Detaylı

FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ

FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ Uz.Ody. Çağıl Sarıdoğan Gazi Ün.Tıp Fak. KBB AD Odyoloji BD Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamak zordur Ancak Çocuk ve özellikle işitme engelli çocuk için durum çok

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASININ ÇIKARILMASI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASININ ÇIKARILMASI Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 4(2), 93-97, 2016 e-issn: 1308-6693 Araştırma Makalesi Research Article Journal of Engineering Sciences and Design 4(2), 93-97, 2016 DOI: 10.21923/jesd.44044 SÜLEYMAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

ANALOG İLETİŞİM. 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar.

ANALOG İLETİŞİM. 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar. ANALOG İLETİŞİM Modülasyon: Çeşitli kaynaklar tarafından üretilen temel bant sinyalleri kanalda doğrudan iletim için uygun değildir. Bu nedenle, gönderileek bilgi işareti, iletim kanalına uygun bir biçime

Detaylı

Şekil 5: Çağrı isteğinin kurulmadan önce GSM900 spektrumu

Şekil 5: Çağrı isteğinin kurulmadan önce GSM900 spektrumu ARAMA VE ARANMA SIRASINDA GSM 900 MHZ CEP TELEFONUNUN YAYDIĞI ELEKTROMANYETİK RADYASYONUN DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL OLARAK GÖZLENMESİ EXPERIMENTAL OBSERVATION OF THE ELECTROMAGNETIC RADIATION CHANGE THAT RESULTS

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3. DENEY AÇI MODÜLASYONUNUN İNCELENMESİ-1 Arş. Gör. Osman DİKMEN

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

BÖLÜM 4 RADYO ALICILARI. 4.1 Süperheterodin Alıcı ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 4 RADYO ALICILARI. 4.1 Süperheterodin Alıcı ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 4 RADYO ALIILARI 4. Süperheterodin Alıcı Radyo alıcıları ortamdaki elektromanyetik sinyali alır kuvvetlendirir ve hoparlöre iletir. Radyo alıcılarında iki özellik bulunur, bunlar ) Duyarlılık ) Seçicilik

Detaylı

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 FONKSİYON ÜRETECİ KULLANIM KILAVUZU (FUNCTION GENERATOR) İçindekiler Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 Şekil Listesi Şekil 1 Fonksiyon üreteci... 2 Şekil 2 Fonksiyon

Detaylı

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ Adnan GÖRÜR Mikrodalga Frekansları 1 / 9 GİRİŞ MİKRODALGA TEKNİĞİ Mikrodalgalar terimi, 1 cm ile 1 m arasında uzunluğa sahip EMD ları tanımlamak için kullanılır. Bu dalga boylarına karşılık gelen frekans

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

Kablosuz Haberleşme (EE 402) Ders Detayları

Kablosuz Haberleşme (EE 402) Ders Detayları Kablosuz Haberleşme (EE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kablosuz Haberleşme EE 402 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301 Dersin

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir The World Cadastre Summit, 21.04. PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TUSAGA-AKTİF İN YERİ VE ÖNEMİ The World Cadastre Summit Congress&Exhibition İstanbul- 1 / 29 Nisan/ Sunum İçeriği 1- TUSAGA-AKTİF

Detaylı