Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

3 2 3 2 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ İ EYLÜL 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Dernekten Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: Üyelerden ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Aile Opera Sahnelerinden Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kapak Fotoğrafı Okulumuza Sahip Çıkalım Yerel Süreli Yay n ISSN Kitaplar Arasında ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Kitaplar Arasında Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Kurumlar insanlar gibidir, nefes alırlar, gurur duyarlar, sevinirler, kısaca yaşarlar Onların yaşayan birer canlı organizma olduğunu kanıksayan ve hatta unutan üyelerine ise üzülürler Çünkü kanıksama içinde ilgilenmemeyi de barındırır. Kurumlar canlı bir organizma olarak ihtiyaçlarının olduğunun hiç unutulmamasını isterler çünkü onlar üyelerinin desteği ve katkısı ile yaşarlar. Bu nedenle bu sayıdaki Bülten kapağımızın özellikle bugüne kadar yapılan kapaklardan farklı olmasını ve bu konuyu vurgulamasını istedik. Sahip Çıkma kavramını... Sahip Çıkalım; Derneğimize, Üniversitemize, Öğrencilerimize dedik. Çünkü üyeleri, kurumlarına sahip çıkmadıkları, destek olup korumadıkları zaman kurumlar kendi kendilerine varlıklarını sürdüremezler. Aidiyet işte bu noktada devreye girer ve kurulmuş ortak bir yapı etrafında toplanmayı ve o yapının tıpkı canlı bir organizma ihtiyaçlarının olduğunu fark etmekle başlar. Biz ODTÜ lüyüz; ODTÜ kimliği toplumda birlik-beraberlik içinde olan güçlü bir yapı olarak algılanır. Özellikle bu algılama biçiminin kendi üyelerimizce de hala bu şekilde kavranmaya devam etmesi en önemli dileğimizdir. Hem 1965 yılından beri varlığını sürdüren ve gücünü üyelerinden alan Derneğimize, hem bizi ODTÜ lü yapan üniversitemize, hem de zamanında aynı zorlukları yaşadığımız bugünün ODTÜ öğrencilerine Sahip Çıkalım. Hala yaşayan bu kurumların varlıklarının ortadan kalkmasına ya da sıkıntıya düşmelerine izin vermeyelim. Derneğimizin üyeleri için yaptığı çalışmalara, etkinliklere ve ayakta kalma çabasına sahip çıkıp destekleyelim. Ben tek başıma ne yapabilirim ki demeden, ilgi ve desteğimizle Derneğimizin ayakta kalabileceğini unutmayalım. Derneklerin yaşamlarını, üyelerinin aidatları ile sürdürebildiklerinin bilinci ile aidatlarımızı ödemeyi ihmal etmeyelim, ödenmeyen aidatlar nedeniyle Derneğimizi zor durumda bırakmayalım. Bizi en çok eski üyelerimizin aidatlarını düzenli öderken, aynı zamanda çevrelerindeki arkadaşlarını da Dernek üyesi yapmak için uğraş vermeleri mutlu eder. Derneğimizin üyelerinin desteği ile 510 kişiye ulaşan Bursiyer sayısını daha da yükseltmek için katkıda bulunalım. Daha fazla öğrenciye burs verebilmek için daha fazla kişiye ulaşalım, daha fazla destek alalım. Bu gurur hepimizin gururudur. Üniversitemizin her zaman yanında olarak ODTÜ imajını pekiştirelim. Biz birlikte güçlüyüz. ODTÜ bileşenlerine her zaman destek olalım. Derneğimizi, üniversitemizi ve öğrencilerimizi koruyup sahip çıkarak, bizi biz yapan, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimizi borçlu olduğumuz en değerli hazinemizi de yarınlara taşımış oluyoruz. Sevgili Üyelerimiz, size güveniyoruz; bizimle beraber olduğunuzu bilmek yüreğimizi ısıtıyor ve bizi güçlendiriyor. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu EYLÜL

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Gezi ve Sonrası ODTÜ Mezunları Derneği nin ilkini 13 Temmuz Cumartesi günü büyük ilgiyle gerçekleştirdiği Gezi ve Sonrası forumları 19 Temmuz Cuma günü ikinci, 27 Temmuz Cumartesi günü üçüncü forumla devam etti. Kısa süre içinde verimli toplantılara dönüşen forumların 19 Temmuz akşamı gerçekleşen ikincisinde öne çıkan başlıklar şunlardı: Seçim barajının kaldırılması için İstanbul dan Ankara ya yürüyen ve 28 Temmuz Pazar günü Ankara ya ulaşması beklenen Aylin Kotil in insan zinciri ile karşılanması Ethem Sarısülük davasının takipçisi olunması Alışveriş için AVM ler yerine küçük esnafın tercih edilmesi Kadına karşı şiddet ve ayrımcılık konularında daha duyarlı olunması Velilerin okul aile birliklerinde daha aktif olmaları Mahalle dayanışmalarına önem verilmesi Gezi Hareketinin siyasal alanda yer alması İkinci forumda alınan karar doğrultusunda 27 Temmuz 2013 Cumartesi günü üçüncü kez Kent Sorunları Ne Yapmalı? başlığı ile bir araya gelindi. Eskişehir yolunu Konya yoluna bağlamak üzere, ODTÜ den ve 100. Yıl dan geçmesi planlanan yolun başlayan çalışmaları ve konuyla ilgili mahalle halkı olarak yapılanlarla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı forumda, farklı forumlarda ortak konularda birlikte hareket edilebileceği belirtildi. Konuşmacıların öne çıkardıkları konular ise şöyleydi: Kent planları ile ilgili çalışma yapılmalı. Bu platformlara meslek odalarından temsilciler davet edilmeli ve kentleşme, çevre gibi sorunlarla ilgili çözüm önerilerini uzmanlarından dinlemeliyiz. Toplu taşıma araçlarını cazip hale getirmek gerekiyor. Yerel seçim öncesi dönemi iyi değerlendirip taleplerimizi belediyelere iletmeliyiz. Projeleri inceleyip değişikliklerle ilgili yasal yollara başvurabiliriz Yıl dan 4 şeritli iki yol viyadüklerle geçiyor, ağır trafi ğe de açık bir yol. Biz burada ağır bir trafi ği istiyor muyuz? İstemiyorsak gerçekten bu yolun yapılmaması için alternatifi miz varsa onu ortaya koymalıyız. Bu yolun mutlaka raylı taşımaya olanak sağlaması lazım. Bu yol illa ki yapılacaksa ağır ta- 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

6 Dernekten Forumları 2 ve 3 şıtlardan muaf tutulması lazım. Geçen yer bir yaşam alanı. Yol konusunda mahallenin görüşü alınmalı. Meşrutiyet Caddesi ndeki gibi üst geçitler engelli durumundakiler için büyük sorundur. Altgeçitlerde işlemeyen yürüyen merdivenler, çalışmayan asansörler... Uygar kentlerde bu tür geçitler yoktur. Çevre yollarında fuzuli ağaç dikimleri ve ağaç katliamları oluyor. Ankaranın fl orasına uymayan gelişigüzel ağaçlar seçiliyor. Perzajcıların ve ziraatçıların fi kri alınarak dikim yapılmalı. Ankara ulaşımında raylı sistemle çözüme gidilmeli. Yolların şeritlerini arttırmak yerine mevcut şeritleri raylı sisteme dönüştürmek daha iyi olabilir. Forumlarda bundan sonra bir başlık belirlenmeli hemen o başlıkla ilgili somut adım atılmalı. Şehir planları ortaya çıkan soruna göre şekillenen değil, 30 yıllık planlar olmalı. Kent Konseyleri iyi birer platform, çalışmaların daha verimli geçmesini sağlayabiliriz. EYLÜL

7 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Gezi ve Sonrası Formları 4: Kent Sorunları Ne Yapmalı? Gezi ve Sonrası forumları, 17 Ağustos Cumartesi günü Gezi ve Sonrası 4 Kent Sorunları: Ne Yapmalı? başlığı ile panel ve forum şeklinde devam etti. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun un konuşmacı olarak katıldığı panelle başlayan etkinlik, katılımcıların görüşlerini aktardığı ve konuşmacılara sorularını yönelttiği forum ile devam etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz unutulmadı. İlk sözü alan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun, konuşmasının başında 17 Ağustos un yaşattığı acılarla birlikte büyük bir ders olması gereken bir tarih olduğunu söyleyerek depremde kaybettiklerimizi andı. Kent sorunlarını konuşmaya başlarken Cumhuriyletin ilanından itibaren Ankara nın kent tarihinden söz edilmesi gerektiğini ifade eden Sarıaltun, Ankara nın başkent olmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk ün planlı başkent oluşturma düşüncesi ile hayata geçen imar yasasının, diğer kentlerin başlangıcına ve günümüzde var olan imar yasalarına da önemli katkı sağladığını ifade etti. 50 li yılların başında yaşanan gecekondulaşmayı temel kırılma noktalarından biri olarak nitelendiren Sarıaltun, sermayenin ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünü sağlamak için de desteklenen kente göçle birlikte Ankara da da gecekondulaşma yaşandığını; ancak kentin iskelet yapısı İstanbul ve İzmir e göre daha sağlam olduğu için bunun düzeltilebilir nitelikte yaşandığını söyledi. Sonraki dönemdeki imar afl arı ve ıslah planlarıyla bu yapının düzeltilebilir niteliğinin ortadan kalktığını belirten Sarıaltun, çevreyolu yapımının rantın başlangıç noktalarından biri olduğunu söyleyerek, ıslah planlarıyla gecekonduların düzeltilme şansının ortadan kalkmasının yanı sıra, dere yataklarını geri kazanma olasılığının da yok olduğunu söyledi. Belediye Başkanlarından Mehmet Altınsoy döneminde hazırlanan ulaşım ana planına değinen Sarıaltun, İncek ve Çayyolu nun belediye sınırları içinde olmadığı halde yapılaşmaya başladıktan sonra ve parçacı yaklaşımlarla üretilen planlarla bütünden kopuşların sürdüğünü anlattı. Mevcut planı da değerlendiren Sarıaltun, Her sitenin içinde alışveriş merkezi, sağlık tesisi ve her türlü alan yerleşmeye başladı. Sokak öldüğü zaman kent diye bir şey kalmayacak zaten. Kent parçalarından oluşan bir mozaik olacaktır dedi. Neredeyse otobana dönüşen bir kentte yaşıyoruz Panelin ikinci konuşmacısı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, 17 Ağustos u anımsatarak başladığı konuşmasında kent kimliğinin önemine değindi. Başkent kimliği, Ulus tan başlayıp Çankaya ya kadar giden aksta çok önemli kent mekanlarının var olduğu cumhuriyet kimliği, memur kenti kimliği, öğrenci kenti kimliği gibi farklı kimlikleri olan önemli bir şehirde yaşadığımızı hatırlatan Hakkan, kentin her geçen gün deformasyona uğradığını söyledi. Kızılay Değişiyor projesiyle Sıhhiye den Tunalı Hilmi Caddesi ne kadar giden aksta 73 tane kamu binasının cephelerinin değiştiriliyor olmasından söz etti. Bu tek tipleştirme ile kent kimliğinin yok edildiğini ifade eden Ali Hakkan, Kızılay da bulunan Saraçoğlu Mahallesi ndeki gelişmeleri aktararak, bu önemli bölgenin riskli alan tanımıyla birlikte yıkım tehdidi altında olduğunu; Mimarlar Odası olarak alanın değerlendirilmesi konusunda önerilerinin dinlenmediğini belirtti. Neredeyse otobana dönüşen bir kentte yaşıyoruz diyerek kentin ulaşım sorununa dikkati çeken Ali Hakkan, ODTÜ den ve 100. Yıl dan geçmesi planlanan yolun, yoğun konut dokusu olan bir alandan ağır taşıt trafi ğinin geçmesine, çevre kirliliği ve gürültü kirliliğine neden olacağını, kabul edilemez olduğunu belirtti. Atatürk Orman Çiftliği yle ilgili yaşananlara da değinen Hakkan, Başbakanlık binasının yapıldığı alanda çok sayıda ağaç kesildi. 6 şeritli yol hançer gibi Atatürk Orman Çiftliğini bölmüş durumda. Atatürk Orman Çiftliğnin değeri açısından üzülmemek elde değil diyerek çoğu kamuoyu tarafından da bilinen mücadele edilen imar uygulamalarına fotoğrafl arla örnekler verdi. Panelin üçüncü ve son konuşmacısı Selim Tulumtaş, 17 Ağustos depreminin üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen yapılması gereken hiçbir şeyin yapılmadığının göstergelerinden birinin Van depremi olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, hazırlanan ulusal deprem stratejilerinin içinde yapı stoğu envanterinin bile tamamlanmamış olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili demografik verileri paylaşan Tulumtaş, yürütülen mücadele açısından belediye meclisinin aldığı kararları izlemenin önemini vurgulayrak, birey olarak kentte yaşanan sıkıntılara da dikkati çekerek bunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti: Panel, katılımcıların görüşlerini belirtmeleri ve konuşmacılara sorular yönetmeleri ile devam etti. Bu bölümde, kentte çeşitli değişikliklere neden olacak projelerden haberdar olma ve proje süreçlerine dahil olma çabaları anlatıldı. Odaların çeşitli projeler için açtıkları davaların hukuksal süreçleri değerlendirildi. Meslek odaları olarak tüm süreçlerin takip edilmeye çalışıldığı anlatıldı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

8 Dernekten Edebiyat Kulübü nden 7. Yılında 70 Kitap Seçkisi 7 yılda 70 i aşkın kitabı toplamda 600 den fazla Edebiyat Kulübü üyesiyle birlikte okuduk. Kitap okumayı seven ODTÜ lülere okuduklarını tartışabilecekleri, birbirleriyle paylaşabilecekleri ve edebiyat hakkında konuşabilecekleri bir ortam yaratsak dedik... İşte bu hayal ile kuruldu Edebiyat Kulübü Ve yedi yıl önce bu sloganla yola çıktık: Edebiyat Kulübü nden Çağrı: Artık ODTÜ Mezunlar Derneği çatısı altında edebiyat severlerin bir araya geleceği bir Edebiyat Kulübü var. Adı Edebiyat Kulübü ama aslında bilinen okuma topluluklarından çok daha farklı bir yapısı var. İki bölümden oluşan toplantılarımızın ilk bölümünde, incelediğimiz romanın yazarına dair bilgileri aktarıyor; romanın yazıldığı dönemde yaşanan sosyal, politik, teknolojik olayları, bilimsel, sosyolojik, psikolojik, felsefi ve edebi akımları ve etkilerini inceliyoruz. Yazarın çağdaşı yazarlar ve eserlerinden bahsedip, romanın edebiyat açısından dönemini tanıyoruz. Toplantımızın İkinci bölümünde, okunan romanın kurgusunu, üslubunu, dilini, edebi yaklaşımını, metafor ve alegorilerini ortaya koyuyoruz. Kitap dostları için okumak kadar okudukları kitapları paylaşmak da önemlidir. Kuşkusuz aynı dili konuşan insanların bir araya geldikleri ortamlarında bu paylaşım çok daha keyifl i olur. İşte Edebiyat Kulübü, üyelerini böyle bir paylaşımı yakalamak için bir araya getiriyor. Roman hakkında saatlerce konuştuğumuz toplantılarımıza, kimi zaman okuduğumuz romanların yazarlarını davet ediyoruz. Bugüne kadar Mehmet Eroğlu, Ayfer Tunç, Ayla Kutlu ve Erendiz Atasü toplantılarımızda sıcak edebiyat sohbetlerimize katıldılar. Yazarların katılımı ve kulüp üyelerinin sunumlarıyla, listesini adresinde bulabileceğiniz 70 i aşkın kitabı paylaştık. Yeni dönemde de birbirinden önemli edebiyat eserleriyle kitap dostlarını buluşturmaya hazırlanan Edebiyat Kulübü nün heyecanla beklenen ilk toplantısı 22 Ekim Salı günü başlayacak. Hayata baktığımız pencereyi renklendirmek ve farklı yorumlarla oluşturduğumuz bu keyifl i edebiyat ortamına katılmak için sizleri de Edebiyat Kulübü toplantılarına bekliyoruz. Daha nice okuma dolu günlere DÖNEMİ EDEBİYAT KULÜBÜ OKUMA LİSTESİ 1- HADRIANUS UN ANILARI- MARGURITE YOURCENAR (22 Ekim 2013) 2- BUDALA- FYODOR DOSTOYEVSKI (19 Kasım 2013) 3- ÖLÜ CANLAR- FATİH ATİLA (24 Aralık 2013) 4- DAĞIN SESİ- YASUNARI KAWABATA (21 Ocak 2014) 5- BU YALAN TANGO- SELİM İLERİ (18 Şubat 2014) 6- TATAR ÇÖLÜ- DİNO BUZZATİ (18 Mart 2014) 7- DOĞUNUN LİMANLARI-AMİN MAALOUF (15 Nisan 2014) 8- İNCE MEMED- YAŞAR KEMAL (13 Mayıs 2014) 9- HALİL GENÇ- Kendi bildireceği bir eseri (10 Haziran 2014) EYLÜL

9 Dernekten OMD. ATHLETICS Body Core Bölgesel sıkılaşmaya yönelik, yoğunlaştırılmış grup egzersizlerinden oluşan bu derse katılarak daha sıkı vucuda sahip olabilirsiniz. Vinyasa Yoga En köklü yoga türlerinden biri olup,bedenin nefesle birlilte hareketini esas alır. Nefes-beden senkronizasyonu yoga pozlarının birbiriyle bağlanması ile sağlanır. Hatta Yoga Hatha yoga da, yoga duruşlarını ve nefes alma tekniklerini öğreneceksiniz. Esnekliğinizi arttırmak, güçlenmek, kas dengenizi sağlamak ve rahatlamak istiyorsanız bu ders tam size göre Aikido Vücudu ve aklı güçlendirmenin, bireyin fi ziksel ve zihinsel gücünü birleştirmenin yolu Aikido derslerimiz hem yetişkinler hemde çocuklar için Oryantal Modern oryantal müzik eşliğinde, oryantal dans fi gürlerinden oluşan bu dersimizde kardio egzersizleri ile karın, kalça, bel, bacak, sırt, göğüs ve kol kaslarınızı çalıştırabileceksiniz Çocuk Cimnastik Çocuklarınızın fi ziksel, psikolojik ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve tüm spor branşlarının temeli sayılan dersimize bekliyoruz Mix Pilates Terra band ve gym ball eşliğinde kaslarımızın güçlenmesini sağlayan ve günlük hayatın size kattığı bütün ağrı ve duruş bozukluklarını düzelten bir ders Boot Camp Vücudun kondisyon, yağ yakımı ve hareket kabiliyetini askeri bir disiplin içinde arttıran kardiyovasküler bir dersttir. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

10 Dernekten Sizi Bekliyor! Latin Dansı Latin danslarımız başlıyor Cuma akşamları saat arası Özgür hocayla beraberiz. Pilates Pilates formla tüm iskelet ve kas sistemimizle ilgili sorunlarınızda rahatlama sağlıyabilir ve bu arada sıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Spinning Kişiye göre ortalama arası kalori yakabileceğiniz bu derstte hem bisiklete binmenin keyfi ni yaşayacak hemde müzik eşliğinde topluca ter atacaksınız Sabah Yogası Güne zinde,güçlü ve esnek başlamak, özellikle boyun ve sırt olmak üzere bedenimizde oluşabilecek gerginliklerden kurtulmak için birebir... Tenis Özel dersler, klinikler, yetişkin ve çocuk grup dersleri için Mustafa Hoca dan tenis dersleri alabilir, kort kiralıyabilir, ailece tenis oynamanın keyfi ne varabilirsiniz. Roman Dansı Enerji veren müzikler eşliğinde, hareketli, kıvrak, kıpır kıpır neşeli fi gürleri içinde barındıran Roman dansı her Perşembe OMD Athletics de. EYLÜL

11 Dernekten 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

12 Dernekten Yıldızların Altında Filmler İzledik Yaz akşamlarının tek eğlencesiydi, televizyon ve sinema salonlarının sağladığı konfor bile unutturamadı yazlık sinemaları O günleri özleyenler, beş yıldır patlamış mısırı, gazozuyla Vişnelik te yazlık sinema keyfi ni yaşıyor. Bu yıl da Salı ve Perşembe akşamları izleyicileri birbirinden güzel fi lmlerle buluşturan Yıldızların Altında Film Şöleni, yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yazlık sinema geleneğine uygun olarak sinemanın hemen yanına kurulan büfeden yiyecek ve içeceklerini alan sinemaseverler, Vişne Bahçesi nin serinliğinde, Ankara nın ışıl ışıl manzarası eşliğinde güzel yaz akşamları geçirdiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adını sinema tarihine yazdırmış, önemli fi lmleri yıldızların altında izledik. Senaristleri arasında ünlü yazar Chingiz Aitmatov un da bulunduğu Mavi Cennet, Aki Kaurismaki fi lmi Umut Limanı, Arjantin sinemasından Cannes da beğeniyle izlenmiş Kayıp Çocukluk, Güney Kore yapımı Mucize ve Geçiş, 2011 Avrupa Film Akademisi En İyi Belgesel Film Adayı Yaşasın Dünya, İtalyan an sinemasından bir kara mizah örneği Yapabiliriz, çekimleri başlar başlamaz adından söz ettiren Bir Tutam Baharat, aldığı ödüllerle son yılların en iyi çocuk fi lmleri arasına giren Ağaçsız Dağ bu yıl izlediğimiz fi lmlerden bazılarıydı. Çocuklarımız Yaz Kampı nda Her yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklarımız OMD Athletics in yaz kampıyla spor, bilim, sanat ve eğlence dolu bir tatil geçirdi. Kampa katılan çocuklar okçuluktan voleybola, resimden müze gezilerine pek çok aktiviteyle hareketli günler geçirirken, yeni arkadaşlar r da edindi. Bu dönemin n üçüncü grubu da kamp programını tamamlayarak çeşitli gösteriler sundukları bir törenle sertifikalarını aldılar. Kampın dördüncü ve son grubu da programını 6 Eylül de tamamlayarak sertifi kalarını alacaklar. OMD Athletics yaz kampına devam eden çocuklarımız, eğlenmiş ş ve dinlenmiş olarak yeni bir okul dönemine başla-ayacak, Vişnelik te kampta a geçecek yaz tatilini iple çekecekler EYLÜL

13 Dernekten Kurslarımız Bağlama Kursu Müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz kalmanın imkansız olduğu şeyleri ifade eder der Victor Hugo. Her yıl onlarca müziksever, kendilerini yeni bir dille ifade etmeyi öğrenmenin heyecanı, müziğe yapılan yolculuğun mutluluğu ile Derneğimizde buluşuyor. Bu yıl da yoğun istek üzerine yaz döneminde de devam eden Bağlama Kursumuzun yeni dönem kayıtları için sizi de Derneğimize bekliyoruz. Gitar Kursu Gördüğün yoğun ilgiyle, yaz döneminde de çalışmalarına devam eden klasik gitar kursumuz, yeni dönemde yeni katılımcılarını bekliyor. Her seviye ve yaştan kursiyere hitap eden kursumuz, kursiyerlerimizi temel müzik bilgisine sahip bir biçimde eğiterek, ister profesyonel, isterse günlük yaşamlarında her alanda gitar çalabilecek seviyeye getiriyor. Kayıtları devam eden bu keyifl i programımızda sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Ud Kursu Çok insan anlayamaz eski musikimizden, Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden Derneğimiz tarafından geçtiğimiz dönem ilk kez düzenlenen ve ilgiyle başlayan ud kursunun yeni dönem kayıtları devam ediyor. Türk Sanat Müziği ne ilgisi olanlar ve bir enstrüman çalmayı isteyip de bugüne kadar öğrenmeye vakit ayıramayanlar için güzel bir fırsat olan kursumuzda, dersler, katılımcıların seviyesine göre düzenleniyor. Bu keyifli süreçte yeteneklerini keşfetmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını kursumuza bekliyoruz. Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Kursu Derneğimiz tarafından geçtiğimiz dönem ilk kez düzenlenen ve ilgiyle karşılanan Yaratıcı Drama Atölyesi yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek. Okul öncesi dönemde çocukların kişisel gelişimine yönelik en önemli çalışmalardan biri olan Yaratıcı Drama, yetişkin rehberliğinde sanatın her dalını içinde barındıran aktivitelerden oluşur. Özünde çocuk oyunlarını kapsayan yaratıcı drama, tüm sanatları içerdiğinden, sanatın kazanımlarını çocuklara aktarmada etkili bir yoldur. Yaratıcı drama ile okul öncesinde çocukların güven duygusu, karar verme, kendini ifade etme, kendini ve vücudunu tanıma, kişi ve olayları çok yönlü değerlendirme, dil ve iletişim becerilerini geliştirme, toplumsal değerleri anlama, çevreye karşı duyarlılık, estetik ve yaratıcılık konularında gelişmesini sağlar. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

14 Dernekten Başlıyor! Resim Kursu Her yıl onlarca sanatseveri Derneğimizde buluşturan resim kursumuz, yeni dönemde yeni katılımcılarını bekliyor. Renklerin dünyasında kendinize yeni bir ifade yöntemi bulacağınız kursumuz, katılımcılarımızın eserlerinden oluşan serginin de yer alacağı Vişnelik Bahar Şenliği ne kadar devam edecek. Sizi de hayatınıza yeni renkler katmaya bekliyoruz. Heykel Kursu Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan ve dersleri heyecanla beklenen heykel kursumuzun yeni dönem kayıtları devam ediyor. Hayata ve dünyaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak, becerilerinizi geliştirecek kursumuzla haftanın stresinden, atölye ortamında heykel yaparak uzaklaşın. Bireysel yeteneklerini sanata yöneltmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını kursumuza bekliyoruz. ODTÜ Mezunları Derneği nde çocuklar için halk oyunları çalışmaları yeni dönemde de devam ediyor. Kursumuza 5-10 yaş aralığındaki çocuklarımız katılabilecek. Katılımcılardan oluşan halk oyunları ekibi, Mayıs ayında yapılacak Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliğinde kostüm ve canlı müzik eşliğinde bir gösteri sunacak. Halk oyunları, halk müziği ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmasının dışında, çocukların ekip çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini geliştirerek özgüven sahibi bireyler yetişmesine destek olur. Psikomotor gelişimini hızlandıran bu etkinlikle, ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ve hareket estetiğinde gelişme sağlanır. Çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz. Çocuk Halk Oyunları Kursu EYLÜL

15 Dernekten Hitit Seminerleri Başlıyor Arkeoloji Kulübü, her yıl yoğun ilgiyle devam eden arkeoloji seminerlerinin bu dönem konusu Hititler. 4 Ekim Cuma günü başlayarak seminer programında, Anitta nın Bundan sonra kim kral olur da Hattuşa yı yeniden iskan ederse, o, Gökyüzünün Fırtına Tanrısı nın lanetine uğrasın! lanetine rağmen Hattuşa nın kocaman bir imparatorluğa başkentlik yapan bir metropol haline gelişinin öyküsünü öğreneceğiz. 7 hafta boyunca saatleri arasında devam edecek seminer, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. Hitit seminerleriyle, Hititlerin ve Mısır ın paylaşamadığı, ticaretin can damarı Suriye nin durumu, Mısır a giderken ölen Hitit prensi ve kaçınılmaz Kadeş Savaşı nın nedenleri ve sonuçları, Hitit Devleti nin izlediği iç ve dış politikanın ana hatları ve M.Ö. 2. Bin yılın süper güçleri Hitit, Mısır, Babil ve Asur arasındaki ezeli rekabet hakkında ayrıntılı bilgiler edinebileceğiniz gibi, kanunlar, kadın hakları, aile hukuku, mülkiyet, kral ve kraliçe, antlaşmalar, mektuplar, tabiî ki bin tanrılı Hitit dini, mitoloji ve büyü gibi birçok ilgi çekici konu seminer programında yer almaktadır. Arkeoloji ye, Sanat a, Tarih e ilgi duyan, okumayı ve araştırmayı seven siz değerli üyelerimizi bekliyoruz yılından beri süren arkeoloji yolculuğumuzun durakları: Temel Arkeoloji Seminerleri Kasım 2007 Anadolu Medeniyetleri Üzerine Söyleşiler Dizisi Şubat 2007 Üst Düzey Arkeoloji Seminerleri Mart 2008 Suriye Gezisi Öncesi Arkeoloji Seminerleri Ocak Bizans Seminerleri Kasım 2009 Mısır Seminerleri - Aralık 2009 Klasik Arkeoloji Seminerleri Ocak 2010 Osmanlı Selçuklu Seminerleri Nisan 2010 Klasik Arkeoloji Seminerleri (Ankara Ankara Güzel Ankara) - Ekim 2010 Mısır Seminerleri Aralık 2010 Mimarlık Kültürü ve Mimarlık Tarzları Semineri Nisan 2011 Antik Yunan Medeniyeti Semineri - Ekim 2011 Balkanlarda Uygarlık Yolculuğu - Mart 2012 Arkeolojiye Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bakış Açıları Seminerleri Kasım 2012 Bir Mimarlık Tarihi Bilmecesi: Kapadokya da Bizans Yerleşimleri Semineri Nisan ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

16 Dernekten Felsefe Kulübü nden ODTÜ Mezunları Derneği Felsefe Kulübü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Yaman Örs öncülüğünde, Ekim ayında felsefe sevenler ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu dönemde geçen dönem yapılan çalışmaların devamı olarak Marx ın felsefe bağlamında incelenmesine devam edilecektir. Ekim 13 Ocak 14 döneminde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu (Yordam Yayınları) kitabından her ay bir makale olmak üzere sırasıyla; * Taner Timur un Marksizmin Klasiklerini Okumak (sf:11-29) * Haluk Yurtsever in Karl Marx Friedrich Engels/ Alman İdeolojisi (sf:53-73) * Aijaz Ahmad ın Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm (sf: ) * Taner Timur un Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (sf: ) makaleleri tartışılacaktır. Tüm felsefe meraklılarını bu doyumsuz felsefe seminerlerine bekliyoruz. Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. EYLÜL

17 Dernekten SİZ OLMASAYDINIZ OLMAZDI Değerli Üyelerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği, 20 yılı aşkın bir süredir maddi desteğe ihtiyaç duyan ODTÜ öğrencilerine burs ve yardım sağlayarak eğitim hayatlarında onlara umut ışığı oluyor. Siz mezunlarımızın ve ODTÜ dostlarının verdikleri maddi ve manevi destek ve Derneğimize duyduğunuz güven sayesinde bu umut ışığı yıllardır sönmüyor, her yıl daha da parlaklaşıyor. Bu güven ve destek için sizlere çok teşekkür ederiz. ODTÜ Mezunları Derneği olarak burs verdiğimiz öğrenci sayısını her yıl daha da arttırdık ve bu günlere geldik. Geçtiğimiz yıl 510 öğrenciye burs ve yardım sağlandı. Oysa eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenci sayısı çok daha fazla. Bu yıl da bursiyer sayımızı arttırmayı ve daha çok öğrenciye maddi katkı sağlamayı istiyoruz ancak kaynaklarımız yetersiz kalıyor. Bunun için siz değerli üyelerimizin biraz daha desteğine ihtiyacımız var. Bir bursiyerimiz mezun olduğunda Derneğimiz ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti: Siz olmasaydınız olmazdı. Eğitim hayatımı idame ettirebilme noktasında ihtiyaç duyduğum her türlü desteği anında sağlayan böyle bir grubun mensubu olmaktan her zaman memnuniyet duydum Sen değerlisin i hissettiren Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ı her fırsatta içtenlikle vurgulayan ve hayata geçiren bir kurum olarak öğrenciye, ODTÜ bireyine verdiği değerden ötürü ne kadar teşekkür etsem azdır ODTÜ Mezunları Derneğine. Enerjiniz hiç bitmesin. (G.G ECE 09) Bir diğer bursiyerimiz ise, Sıcak bir yaz günü Keyifli bir yemek Sınırsız bir sadakat Anlatmaya yeter mi? Beş yılın tümünü Bu yolda kimi zaman yalnız koştuğumu düşündüm. Ancak her zaman varlığınızı hissettirdiniz. Böyle güzel bir yemekte bizi buluşturarak yaptığınız güzel şeyleri taçlandırdınız. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Eşi benzeri olmayan ve hayatım boyunca unutamayacağım bir iyilik yaptınız. Beni okuttunuz (H. A.S ADM 09) diye yazmıştı kendisine uzattığımız defterin bir sayfasına. Gerçekten de siz olmasaydınız olmazdı. Siz olmasaydınız, ODTÜ lü dayanışmasının bu en güzel örneği hayata geçirilemezdi ve 20 yılı aşkın bir süredir devam etmezdi. Onların bu yolda yalnız kalmamaları için vereceğiniz düzenli ödeme talimatı ya da mevcut talimatınızda yapacağınız artış, kaynak yetersizliği yüzünden burs veremediğimiz birçok ODTÜ öğrencisinin eğitim masrafl arına katkı sağlayacak. Gelin daha çok ODTÜ öğrencisine hep birlikte sahip çıkalım. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Burs ve Yardımlar Komitesi Bağış Formu İçin: RMU.pdf ODTÜ MD Burs ve Yardımlar Fonu Hesap Numaraları: İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR Yıllara Göre Bursiyer Sayısı Toplam ( ) 266 ( ) 292 ( ) 318 ( ) 364 ( ) 458 ( ) 436 ( ) 510 Toplam 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

18 Dernekten Malzemeler: (1 Kişilik) 1 adet Tortilla Ekmeği 150 gr. Akdeniz Yeşilliği 1 orta boy Domates 1/2 çay bardağı haşlanmış Meksika Fasulyesi 40 gr. Külbastı Dana Eti 60 gr. Közlenmiş Biber 3 yemek kaşığı Zeytinyağı 1/2 Limonun Suyu Tuz Biber Dekor için; 6 7 adet Zeytin 1 adet Havuç 1 adet Salatlık Tex Mex Sizleri birbirinden güzel lezzetlerle buluşturduğumuz sayfamızın bu ayki konusu, Meksika mutfağından bir salata. Lezzeti kadar güzel sunumuyla da beğenilen Tex Mex i başka yemeklerle birlikte deneyebileceğiniz gibi, hafi f bir öğün olarak da değerlendirebilirsiniz. Yapmayı denemeden önce sonucu görmek istiyorsanız, sizi Vişnelik Restoran a bekliyoruz. Ha z r la n ş : Akdeniz yeşillikleri, domates ve közlenmiş biber istenen büyüklükte doğranır. Külbastı tavada pişirilerek küçük dilimlere bölünür. Tortilla ekmeği bir tencerede kızdırılmış yağa atılır ve kase şeklini alması için ortası bir kepçe ile bastırılarak kızartılır. Kızaran tortilla ekmeği servis tabağına alınır, içine hazırlanan Akdeniz yeşillikleri, domates ve közlenmiş biber konur. Salatanın üzerine dilimlenmiş külbastı ve Meksika fasulyesi eklenir. Zeytinyağı ve limondan oluşan sosun, tuzun ve biberin konmasından ve tabağın havuç, salatalık, zeytin ve isteğe göre seçilecek malzemelerle süslenmesinin ardından servis edilir. Püf Noktası: Salata istenirse tavuk külbastı ile de hazırlanabilir. Tortilla ekmeğin yerine yufka da istenen boyutlarda küçültülerek kullanılabilir. Afiyet olsun... EYLÜL

19 Dernekten 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

20 Dernekten bu ay GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 16 TL PAZARTES A la Carte Mönü SALI A la Carte Mönü Pazar Kahvaltılarınız Vişnelik te... ÇARŞAMBA A la Carte Mönü PERŞEMBE Açık Büfe Balık Keyfi CUMA A la Carte Mönü Eylül 2013 Etkinlik I zlencesi 3 Eylül Salı ODTÜ Hour 4 Eylül Çarşamba Tango Gecesi 7 Eylül Cumartesi Gitar Kursu 8 Eylül Pazar Bağlama Kursu 11 Eylül Çarşamba Tango Gecesi 14 Eylül Cumartesi Gitar Kursu 15 Eylül Pazar Bağlama Kursu 17 Eylül Salı Wine Hour 18 Eylül Çarşamba Tango Gecesi 21 Eylül Cumartesi Gitar Kursu 22 Eylül Pazar Bağlama Kursu 25 Eylül Çarşamba Tango Gecesi 28 Eylül Cumartesi Gitar Kursu 29 Eylül Pazar Bağlama Kursu CUMARTESİ A la Carte Mönü PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:30-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) EYLÜL

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ

ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ Hayır, hiç katılmıyorum Katılmıyorum Çok az Katılıyorum Tamamen ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ I. Aşağıda verilen ifadelerden hangisine ne derece katılıyorsanız onunla ilgili kutucukta yer alan kısma işaret

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz.

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN 2017 Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. BABALARIMIZA... VELİLERİMİZE

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk Tarih: 13.01.2013 Sayı: 2013/01 (RAPOR 13 OCAK PAZAR GÜNÜNE AMBARGOLUDUR) Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu na göre; Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk İstanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 3. ULUSLARARSI SERTİFİKALI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 -KUŞADASI İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı olmayanlar için

Detaylı

KURS KAYITLARI BAŞLIYOR

KURS KAYITLARI BAŞLIYOR DUYURU KURS KAYITLARI BAŞLIYOR Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde ÇOCUK ve SANAT Projesi kapsamında ÇOCUK KOROSU, ÇOCUK BALESİ ÇOCUK ORKESTRASI ve ÇOCUK RESİM-TASARIM kursları için kayıtlar başlamıştır.

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde

Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde On5yirmi5.com Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde Söyleşiye bazı katılımcıların sosyal rehabilitasyon projeleri hakkında olumsuz portre çizmesi ve Türkiye'yi eleştirmesi damgasını vurdu. Yayın Tarihi

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü KULAKKAYA YAYLASI Zifin Otel Ağaçbaşı Tabiat Parkı 25-27 Ağustos 2017 Sevgili Babalar, UR 2430.BÖLGE ORDU ROTARY KULÜBÜ ve ÜNYE ROTARY KULÜBÜ BABA &

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

EN EĞLENCELİ YAZ OKULU KIDZANIA YAZ KAMPI NDA!

EN EĞLENCELİ YAZ OKULU KIDZANIA YAZ KAMPI NDA! EN EĞLENCELİ YAZ OKULU KIDZANIA YAZ KAMPI NDA! iran 12 Hazylül 8E içi: Hafta 8.30 8.30-1 ırsatı! Ön kazyirıtanf a kadar 1 Ha 550 TL 470 TL World e özel 9 taksit 0 850 200 5439 kidzania.com.tr kidzaniabilet.com

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI

TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KASIM 2016 Bunları Biliyor Muydunuz? İki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan daha az enerji tüketen lambaların

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ!

HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! Beden Atölyesi nde çocuklar için dopdolu sömestr programı hazır. Temel cimnastikden dramaya, eğlenceli parkurlardan sanat atölyelerine kadar farklı ders

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ!

SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! Beden Atölyesi nde çocuklar için dopdolu sömestr programı hazır. Temel cimnastikden dramaya, eğlenceli parkurlardan sanat atölyelerine kadar farklı ders

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü-

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü- İSTANBUL KÜLTÜR UNİVERSİTESİ İKÜSEM VE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE KURS PROGRAMLARI KURS GENEL BİLGİLERİ Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü Kurs Yeri: İstanbul Kültür

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya

07-17 Ağustos 2009 - Rusya  2009 - Trust The World Rusya 07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya 16 Ağustos 27 Ağustos tarihleri arasında Rusya nın Karalia Bölgesinde yapılan Uluslar Arası Gençlik Ödülü kampına Türkiye den altı kişilik bir

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Tanıtım Toplantısı. 24 Ekim 2014

Tanıtım Toplantısı. 24 Ekim 2014 Tanıtım Toplantısı 24 Ekim 2014 Projenin Amacı Nisan da Adana da olmak. Marka Şehir : Adana Yemekleri, yetiştirdiği ünlüleri, tarihi, geleneksel ve kültürel değerleriyle tanınan Adana nın Nisan ayında

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Sevgili ATAM; Minik kalplerimizde çoşku, Gözlerimizde ışıltı, dilimizde verilen içten bir söz; GELECEK BANA EMANET, ATAM SEN RAHAT UYU!... Ekim Ayı nı geride bıraktık.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

tasarım oyunları dalyan_iztuzu 7-18 Ağustos esra sakınç / esra akbalık / emre özyetiş

tasarım oyunları dalyan_iztuzu 7-18 Ağustos esra sakınç / esra akbalık / emre özyetiş tasarım oyunları dalyan_iztuzu 7-18 Ağustos esra sakınç / esra akbalık / emre özyetiş tasarım oyunları tasarım oyun olsa...oyunlarda tasarım olsa Tasarım ciddi bir iş; tüm aklınızı, tüm bildiklerinizi

Detaylı

Ustalar Eşliğinde Mavi Tur Gelişim ve Sanat Atölyeleri 2013 BODRUM

Ustalar Eşliğinde Mavi Tur Gelişim ve Sanat Atölyeleri 2013 BODRUM BODRUM Güvertede Atölye Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan deniz üstü gelişim ve sanat etkinliğidir. Sanat yolcularımız, Ege nin eşsiz koylarında ilgi duydukları sanat dallarına ve hobilerine vakit

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI Hale Ozansoy un Babam İçin adlı resim sergisi Defne Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa katılanların oldukça ilgisini çeken Hale Ozansoy resimleri

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

ARSUZ GÜZ KAMPI (23-30 EYLÜL) PROGRAMI

ARSUZ GÜZ KAMPI (23-30 EYLÜL) PROGRAMI ARSUZ GÜZ KAMPI (23-30 EYLÜL) PROGRAMI 23 Eylül Cumartesi (1. Gün) 08.30 Hatay Arsuz da Buluşma (Arsuz Uygulama Oteli) 09.00-10.00 Karşılama, Açılış Sohbetleri 10.30-13.00 Proje Alanı-1 (Kıyı Alanı) Yerinde

Detaylı

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve akademikleştirme yolu ile kalıcı temeller üzerine kurulmaktadır.

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI?

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyonda katıldığı programda gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Türkiye nin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ.

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Yeni nesil dijital liderlik ajansı İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Dijital yolculukta, 48 milyon sabit internet kullanıcısı, 45.3 milyon mobil internet kullanıcısı 8 milyon aktif

Detaylı

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Bodrum, Global Run ile festival coşkusuna hazırlanıyor Global Yatırım Holding in, Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde 4 üncü kez gerçekleştireceği Global Run Bodrum

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

UĞUR BÖCEKLERİ ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

UĞUR BÖCEKLERİ ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ UĞUR BÖCEKLERİ ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ GİRİŞ Sayın Velimiz, Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan

Detaylı

2014 / 2015 SAYI: 01. Haftanın Bazı Başlıkları. Çocuk ve Spor Öğretmenlerimiz Oryantasyon Eğitiminde 1. Sınıflar El Ele

2014 / 2015 SAYI: 01. Haftanın Bazı Başlıkları. Çocuk ve Spor Öğretmenlerimiz Oryantasyon Eğitiminde 1. Sınıflar El Ele 2014 / 2015 SAYI: 01 Haftanın Bazı Başlıkları Çocuk ve Spor Öğretmenlerimiz Oryantasyon Eğitiminde 1. Sınıflar El Ele Çocuk ve Spor Bir çocuğun sadece bilişsel gelişimine odaklanmak diğer yönlerini dikkate

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com Örme, boyama, ev tekstili ve hazır giyim konularında üretim yapmaktadır. Birlikte çalıştığı fason firmalarla birlikte yaklaşık 10.000 kişiye istihdam imkanı yaratan Yeşim Tekstil, kendi alanında dünyanın

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

13-18 EYLÜL 2010 - BODRUM

13-18 EYLÜL 2010 - BODRUM 13-18 EYLÜL 2010 - BODRUM 4. ULUSLARARASI SERTİFİKALI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 13-18 EYLÜL 2010 -BODRUM İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı olmayanlar için büyük fırsat Hem eğlenin

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ se Li ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - HAZİRAN 2015 YAZ TATİLİ 2014-2015 eğitim-öğretim yılını 12 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun

Detaylı

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu BASKETBOL Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması,

Detaylı

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi pişirdik. Topla tanışma oyunları oynadık. Heykel ol, adını

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFLARI AYLIK BÜLTEN KASIM DA NELER YAPTIK?

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFLARI AYLIK BÜLTEN KASIM DA NELER YAPTIK? ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFLARI AYLIK BÜLTEN KASIM DA NELER YAPTIK? TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ Atatürk, Sonbahar, Dünya Çocuk Kitapları Haftası ve Sağlıklı Beslenme konularıyla ilgili sohbet ettik.

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı