Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

3 2 3 2 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ İ EYLÜL 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Dernekten Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: Üyelerden ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Aile Opera Sahnelerinden Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kapak Fotoğrafı Okulumuza Sahip Çıkalım Yerel Süreli Yay n ISSN Kitaplar Arasında ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Kitaplar Arasında Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Kurumlar insanlar gibidir, nefes alırlar, gurur duyarlar, sevinirler, kısaca yaşarlar Onların yaşayan birer canlı organizma olduğunu kanıksayan ve hatta unutan üyelerine ise üzülürler Çünkü kanıksama içinde ilgilenmemeyi de barındırır. Kurumlar canlı bir organizma olarak ihtiyaçlarının olduğunun hiç unutulmamasını isterler çünkü onlar üyelerinin desteği ve katkısı ile yaşarlar. Bu nedenle bu sayıdaki Bülten kapağımızın özellikle bugüne kadar yapılan kapaklardan farklı olmasını ve bu konuyu vurgulamasını istedik. Sahip Çıkma kavramını... Sahip Çıkalım; Derneğimize, Üniversitemize, Öğrencilerimize dedik. Çünkü üyeleri, kurumlarına sahip çıkmadıkları, destek olup korumadıkları zaman kurumlar kendi kendilerine varlıklarını sürdüremezler. Aidiyet işte bu noktada devreye girer ve kurulmuş ortak bir yapı etrafında toplanmayı ve o yapının tıpkı canlı bir organizma ihtiyaçlarının olduğunu fark etmekle başlar. Biz ODTÜ lüyüz; ODTÜ kimliği toplumda birlik-beraberlik içinde olan güçlü bir yapı olarak algılanır. Özellikle bu algılama biçiminin kendi üyelerimizce de hala bu şekilde kavranmaya devam etmesi en önemli dileğimizdir. Hem 1965 yılından beri varlığını sürdüren ve gücünü üyelerinden alan Derneğimize, hem bizi ODTÜ lü yapan üniversitemize, hem de zamanında aynı zorlukları yaşadığımız bugünün ODTÜ öğrencilerine Sahip Çıkalım. Hala yaşayan bu kurumların varlıklarının ortadan kalkmasına ya da sıkıntıya düşmelerine izin vermeyelim. Derneğimizin üyeleri için yaptığı çalışmalara, etkinliklere ve ayakta kalma çabasına sahip çıkıp destekleyelim. Ben tek başıma ne yapabilirim ki demeden, ilgi ve desteğimizle Derneğimizin ayakta kalabileceğini unutmayalım. Derneklerin yaşamlarını, üyelerinin aidatları ile sürdürebildiklerinin bilinci ile aidatlarımızı ödemeyi ihmal etmeyelim, ödenmeyen aidatlar nedeniyle Derneğimizi zor durumda bırakmayalım. Bizi en çok eski üyelerimizin aidatlarını düzenli öderken, aynı zamanda çevrelerindeki arkadaşlarını da Dernek üyesi yapmak için uğraş vermeleri mutlu eder. Derneğimizin üyelerinin desteği ile 510 kişiye ulaşan Bursiyer sayısını daha da yükseltmek için katkıda bulunalım. Daha fazla öğrenciye burs verebilmek için daha fazla kişiye ulaşalım, daha fazla destek alalım. Bu gurur hepimizin gururudur. Üniversitemizin her zaman yanında olarak ODTÜ imajını pekiştirelim. Biz birlikte güçlüyüz. ODTÜ bileşenlerine her zaman destek olalım. Derneğimizi, üniversitemizi ve öğrencilerimizi koruyup sahip çıkarak, bizi biz yapan, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimizi borçlu olduğumuz en değerli hazinemizi de yarınlara taşımış oluyoruz. Sevgili Üyelerimiz, size güveniyoruz; bizimle beraber olduğunuzu bilmek yüreğimizi ısıtıyor ve bizi güçlendiriyor. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu EYLÜL

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Gezi ve Sonrası ODTÜ Mezunları Derneği nin ilkini 13 Temmuz Cumartesi günü büyük ilgiyle gerçekleştirdiği Gezi ve Sonrası forumları 19 Temmuz Cuma günü ikinci, 27 Temmuz Cumartesi günü üçüncü forumla devam etti. Kısa süre içinde verimli toplantılara dönüşen forumların 19 Temmuz akşamı gerçekleşen ikincisinde öne çıkan başlıklar şunlardı: Seçim barajının kaldırılması için İstanbul dan Ankara ya yürüyen ve 28 Temmuz Pazar günü Ankara ya ulaşması beklenen Aylin Kotil in insan zinciri ile karşılanması Ethem Sarısülük davasının takipçisi olunması Alışveriş için AVM ler yerine küçük esnafın tercih edilmesi Kadına karşı şiddet ve ayrımcılık konularında daha duyarlı olunması Velilerin okul aile birliklerinde daha aktif olmaları Mahalle dayanışmalarına önem verilmesi Gezi Hareketinin siyasal alanda yer alması İkinci forumda alınan karar doğrultusunda 27 Temmuz 2013 Cumartesi günü üçüncü kez Kent Sorunları Ne Yapmalı? başlığı ile bir araya gelindi. Eskişehir yolunu Konya yoluna bağlamak üzere, ODTÜ den ve 100. Yıl dan geçmesi planlanan yolun başlayan çalışmaları ve konuyla ilgili mahalle halkı olarak yapılanlarla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı forumda, farklı forumlarda ortak konularda birlikte hareket edilebileceği belirtildi. Konuşmacıların öne çıkardıkları konular ise şöyleydi: Kent planları ile ilgili çalışma yapılmalı. Bu platformlara meslek odalarından temsilciler davet edilmeli ve kentleşme, çevre gibi sorunlarla ilgili çözüm önerilerini uzmanlarından dinlemeliyiz. Toplu taşıma araçlarını cazip hale getirmek gerekiyor. Yerel seçim öncesi dönemi iyi değerlendirip taleplerimizi belediyelere iletmeliyiz. Projeleri inceleyip değişikliklerle ilgili yasal yollara başvurabiliriz Yıl dan 4 şeritli iki yol viyadüklerle geçiyor, ağır trafi ğe de açık bir yol. Biz burada ağır bir trafi ği istiyor muyuz? İstemiyorsak gerçekten bu yolun yapılmaması için alternatifi miz varsa onu ortaya koymalıyız. Bu yolun mutlaka raylı taşımaya olanak sağlaması lazım. Bu yol illa ki yapılacaksa ağır ta- 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

6 Dernekten Forumları 2 ve 3 şıtlardan muaf tutulması lazım. Geçen yer bir yaşam alanı. Yol konusunda mahallenin görüşü alınmalı. Meşrutiyet Caddesi ndeki gibi üst geçitler engelli durumundakiler için büyük sorundur. Altgeçitlerde işlemeyen yürüyen merdivenler, çalışmayan asansörler... Uygar kentlerde bu tür geçitler yoktur. Çevre yollarında fuzuli ağaç dikimleri ve ağaç katliamları oluyor. Ankaranın fl orasına uymayan gelişigüzel ağaçlar seçiliyor. Perzajcıların ve ziraatçıların fi kri alınarak dikim yapılmalı. Ankara ulaşımında raylı sistemle çözüme gidilmeli. Yolların şeritlerini arttırmak yerine mevcut şeritleri raylı sisteme dönüştürmek daha iyi olabilir. Forumlarda bundan sonra bir başlık belirlenmeli hemen o başlıkla ilgili somut adım atılmalı. Şehir planları ortaya çıkan soruna göre şekillenen değil, 30 yıllık planlar olmalı. Kent Konseyleri iyi birer platform, çalışmaların daha verimli geçmesini sağlayabiliriz. EYLÜL

7 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Gezi ve Sonrası Formları 4: Kent Sorunları Ne Yapmalı? Gezi ve Sonrası forumları, 17 Ağustos Cumartesi günü Gezi ve Sonrası 4 Kent Sorunları: Ne Yapmalı? başlığı ile panel ve forum şeklinde devam etti. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun un konuşmacı olarak katıldığı panelle başlayan etkinlik, katılımcıların görüşlerini aktardığı ve konuşmacılara sorularını yönelttiği forum ile devam etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz unutulmadı. İlk sözü alan Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Orhan Sarıaltun, konuşmasının başında 17 Ağustos un yaşattığı acılarla birlikte büyük bir ders olması gereken bir tarih olduğunu söyleyerek depremde kaybettiklerimizi andı. Kent sorunlarını konuşmaya başlarken Cumhuriyletin ilanından itibaren Ankara nın kent tarihinden söz edilmesi gerektiğini ifade eden Sarıaltun, Ankara nın başkent olmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk ün planlı başkent oluşturma düşüncesi ile hayata geçen imar yasasının, diğer kentlerin başlangıcına ve günümüzde var olan imar yasalarına da önemli katkı sağladığını ifade etti. 50 li yılların başında yaşanan gecekondulaşmayı temel kırılma noktalarından biri olarak nitelendiren Sarıaltun, sermayenin ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünü sağlamak için de desteklenen kente göçle birlikte Ankara da da gecekondulaşma yaşandığını; ancak kentin iskelet yapısı İstanbul ve İzmir e göre daha sağlam olduğu için bunun düzeltilebilir nitelikte yaşandığını söyledi. Sonraki dönemdeki imar afl arı ve ıslah planlarıyla bu yapının düzeltilebilir niteliğinin ortadan kalktığını belirten Sarıaltun, çevreyolu yapımının rantın başlangıç noktalarından biri olduğunu söyleyerek, ıslah planlarıyla gecekonduların düzeltilme şansının ortadan kalkmasının yanı sıra, dere yataklarını geri kazanma olasılığının da yok olduğunu söyledi. Belediye Başkanlarından Mehmet Altınsoy döneminde hazırlanan ulaşım ana planına değinen Sarıaltun, İncek ve Çayyolu nun belediye sınırları içinde olmadığı halde yapılaşmaya başladıktan sonra ve parçacı yaklaşımlarla üretilen planlarla bütünden kopuşların sürdüğünü anlattı. Mevcut planı da değerlendiren Sarıaltun, Her sitenin içinde alışveriş merkezi, sağlık tesisi ve her türlü alan yerleşmeye başladı. Sokak öldüğü zaman kent diye bir şey kalmayacak zaten. Kent parçalarından oluşan bir mozaik olacaktır dedi. Neredeyse otobana dönüşen bir kentte yaşıyoruz Panelin ikinci konuşmacısı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, 17 Ağustos u anımsatarak başladığı konuşmasında kent kimliğinin önemine değindi. Başkent kimliği, Ulus tan başlayıp Çankaya ya kadar giden aksta çok önemli kent mekanlarının var olduğu cumhuriyet kimliği, memur kenti kimliği, öğrenci kenti kimliği gibi farklı kimlikleri olan önemli bir şehirde yaşadığımızı hatırlatan Hakkan, kentin her geçen gün deformasyona uğradığını söyledi. Kızılay Değişiyor projesiyle Sıhhiye den Tunalı Hilmi Caddesi ne kadar giden aksta 73 tane kamu binasının cephelerinin değiştiriliyor olmasından söz etti. Bu tek tipleştirme ile kent kimliğinin yok edildiğini ifade eden Ali Hakkan, Kızılay da bulunan Saraçoğlu Mahallesi ndeki gelişmeleri aktararak, bu önemli bölgenin riskli alan tanımıyla birlikte yıkım tehdidi altında olduğunu; Mimarlar Odası olarak alanın değerlendirilmesi konusunda önerilerinin dinlenmediğini belirtti. Neredeyse otobana dönüşen bir kentte yaşıyoruz diyerek kentin ulaşım sorununa dikkati çeken Ali Hakkan, ODTÜ den ve 100. Yıl dan geçmesi planlanan yolun, yoğun konut dokusu olan bir alandan ağır taşıt trafi ğinin geçmesine, çevre kirliliği ve gürültü kirliliğine neden olacağını, kabul edilemez olduğunu belirtti. Atatürk Orman Çiftliği yle ilgili yaşananlara da değinen Hakkan, Başbakanlık binasının yapıldığı alanda çok sayıda ağaç kesildi. 6 şeritli yol hançer gibi Atatürk Orman Çiftliğini bölmüş durumda. Atatürk Orman Çiftliğnin değeri açısından üzülmemek elde değil diyerek çoğu kamuoyu tarafından da bilinen mücadele edilen imar uygulamalarına fotoğrafl arla örnekler verdi. Panelin üçüncü ve son konuşmacısı Selim Tulumtaş, 17 Ağustos depreminin üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen yapılması gereken hiçbir şeyin yapılmadığının göstergelerinden birinin Van depremi olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, hazırlanan ulusal deprem stratejilerinin içinde yapı stoğu envanterinin bile tamamlanmamış olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili demografik verileri paylaşan Tulumtaş, yürütülen mücadele açısından belediye meclisinin aldığı kararları izlemenin önemini vurgulayrak, birey olarak kentte yaşanan sıkıntılara da dikkati çekerek bunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti: Panel, katılımcıların görüşlerini belirtmeleri ve konuşmacılara sorular yönetmeleri ile devam etti. Bu bölümde, kentte çeşitli değişikliklere neden olacak projelerden haberdar olma ve proje süreçlerine dahil olma çabaları anlatıldı. Odaların çeşitli projeler için açtıkları davaların hukuksal süreçleri değerlendirildi. Meslek odaları olarak tüm süreçlerin takip edilmeye çalışıldığı anlatıldı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

8 Dernekten Edebiyat Kulübü nden 7. Yılında 70 Kitap Seçkisi 7 yılda 70 i aşkın kitabı toplamda 600 den fazla Edebiyat Kulübü üyesiyle birlikte okuduk. Kitap okumayı seven ODTÜ lülere okuduklarını tartışabilecekleri, birbirleriyle paylaşabilecekleri ve edebiyat hakkında konuşabilecekleri bir ortam yaratsak dedik... İşte bu hayal ile kuruldu Edebiyat Kulübü Ve yedi yıl önce bu sloganla yola çıktık: Edebiyat Kulübü nden Çağrı: Artık ODTÜ Mezunlar Derneği çatısı altında edebiyat severlerin bir araya geleceği bir Edebiyat Kulübü var. Adı Edebiyat Kulübü ama aslında bilinen okuma topluluklarından çok daha farklı bir yapısı var. İki bölümden oluşan toplantılarımızın ilk bölümünde, incelediğimiz romanın yazarına dair bilgileri aktarıyor; romanın yazıldığı dönemde yaşanan sosyal, politik, teknolojik olayları, bilimsel, sosyolojik, psikolojik, felsefi ve edebi akımları ve etkilerini inceliyoruz. Yazarın çağdaşı yazarlar ve eserlerinden bahsedip, romanın edebiyat açısından dönemini tanıyoruz. Toplantımızın İkinci bölümünde, okunan romanın kurgusunu, üslubunu, dilini, edebi yaklaşımını, metafor ve alegorilerini ortaya koyuyoruz. Kitap dostları için okumak kadar okudukları kitapları paylaşmak da önemlidir. Kuşkusuz aynı dili konuşan insanların bir araya geldikleri ortamlarında bu paylaşım çok daha keyifl i olur. İşte Edebiyat Kulübü, üyelerini böyle bir paylaşımı yakalamak için bir araya getiriyor. Roman hakkında saatlerce konuştuğumuz toplantılarımıza, kimi zaman okuduğumuz romanların yazarlarını davet ediyoruz. Bugüne kadar Mehmet Eroğlu, Ayfer Tunç, Ayla Kutlu ve Erendiz Atasü toplantılarımızda sıcak edebiyat sohbetlerimize katıldılar. Yazarların katılımı ve kulüp üyelerinin sunumlarıyla, listesini adresinde bulabileceğiniz 70 i aşkın kitabı paylaştık. Yeni dönemde de birbirinden önemli edebiyat eserleriyle kitap dostlarını buluşturmaya hazırlanan Edebiyat Kulübü nün heyecanla beklenen ilk toplantısı 22 Ekim Salı günü başlayacak. Hayata baktığımız pencereyi renklendirmek ve farklı yorumlarla oluşturduğumuz bu keyifl i edebiyat ortamına katılmak için sizleri de Edebiyat Kulübü toplantılarına bekliyoruz. Daha nice okuma dolu günlere DÖNEMİ EDEBİYAT KULÜBÜ OKUMA LİSTESİ 1- HADRIANUS UN ANILARI- MARGURITE YOURCENAR (22 Ekim 2013) 2- BUDALA- FYODOR DOSTOYEVSKI (19 Kasım 2013) 3- ÖLÜ CANLAR- FATİH ATİLA (24 Aralık 2013) 4- DAĞIN SESİ- YASUNARI KAWABATA (21 Ocak 2014) 5- BU YALAN TANGO- SELİM İLERİ (18 Şubat 2014) 6- TATAR ÇÖLÜ- DİNO BUZZATİ (18 Mart 2014) 7- DOĞUNUN LİMANLARI-AMİN MAALOUF (15 Nisan 2014) 8- İNCE MEMED- YAŞAR KEMAL (13 Mayıs 2014) 9- HALİL GENÇ- Kendi bildireceği bir eseri (10 Haziran 2014) EYLÜL

9 Dernekten OMD. ATHLETICS Body Core Bölgesel sıkılaşmaya yönelik, yoğunlaştırılmış grup egzersizlerinden oluşan bu derse katılarak daha sıkı vucuda sahip olabilirsiniz. Vinyasa Yoga En köklü yoga türlerinden biri olup,bedenin nefesle birlilte hareketini esas alır. Nefes-beden senkronizasyonu yoga pozlarının birbiriyle bağlanması ile sağlanır. Hatta Yoga Hatha yoga da, yoga duruşlarını ve nefes alma tekniklerini öğreneceksiniz. Esnekliğinizi arttırmak, güçlenmek, kas dengenizi sağlamak ve rahatlamak istiyorsanız bu ders tam size göre Aikido Vücudu ve aklı güçlendirmenin, bireyin fi ziksel ve zihinsel gücünü birleştirmenin yolu Aikido derslerimiz hem yetişkinler hemde çocuklar için Oryantal Modern oryantal müzik eşliğinde, oryantal dans fi gürlerinden oluşan bu dersimizde kardio egzersizleri ile karın, kalça, bel, bacak, sırt, göğüs ve kol kaslarınızı çalıştırabileceksiniz Çocuk Cimnastik Çocuklarınızın fi ziksel, psikolojik ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve tüm spor branşlarının temeli sayılan dersimize bekliyoruz Mix Pilates Terra band ve gym ball eşliğinde kaslarımızın güçlenmesini sağlayan ve günlük hayatın size kattığı bütün ağrı ve duruş bozukluklarını düzelten bir ders Boot Camp Vücudun kondisyon, yağ yakımı ve hareket kabiliyetini askeri bir disiplin içinde arttıran kardiyovasküler bir dersttir. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

10 Dernekten Sizi Bekliyor! Latin Dansı Latin danslarımız başlıyor Cuma akşamları saat arası Özgür hocayla beraberiz. Pilates Pilates formla tüm iskelet ve kas sistemimizle ilgili sorunlarınızda rahatlama sağlıyabilir ve bu arada sıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Spinning Kişiye göre ortalama arası kalori yakabileceğiniz bu derstte hem bisiklete binmenin keyfi ni yaşayacak hemde müzik eşliğinde topluca ter atacaksınız Sabah Yogası Güne zinde,güçlü ve esnek başlamak, özellikle boyun ve sırt olmak üzere bedenimizde oluşabilecek gerginliklerden kurtulmak için birebir... Tenis Özel dersler, klinikler, yetişkin ve çocuk grup dersleri için Mustafa Hoca dan tenis dersleri alabilir, kort kiralıyabilir, ailece tenis oynamanın keyfi ne varabilirsiniz. Roman Dansı Enerji veren müzikler eşliğinde, hareketli, kıvrak, kıpır kıpır neşeli fi gürleri içinde barındıran Roman dansı her Perşembe OMD Athletics de. EYLÜL

11 Dernekten 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

12 Dernekten Yıldızların Altında Filmler İzledik Yaz akşamlarının tek eğlencesiydi, televizyon ve sinema salonlarının sağladığı konfor bile unutturamadı yazlık sinemaları O günleri özleyenler, beş yıldır patlamış mısırı, gazozuyla Vişnelik te yazlık sinema keyfi ni yaşıyor. Bu yıl da Salı ve Perşembe akşamları izleyicileri birbirinden güzel fi lmlerle buluşturan Yıldızların Altında Film Şöleni, yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yazlık sinema geleneğine uygun olarak sinemanın hemen yanına kurulan büfeden yiyecek ve içeceklerini alan sinemaseverler, Vişne Bahçesi nin serinliğinde, Ankara nın ışıl ışıl manzarası eşliğinde güzel yaz akşamları geçirdiler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adını sinema tarihine yazdırmış, önemli fi lmleri yıldızların altında izledik. Senaristleri arasında ünlü yazar Chingiz Aitmatov un da bulunduğu Mavi Cennet, Aki Kaurismaki fi lmi Umut Limanı, Arjantin sinemasından Cannes da beğeniyle izlenmiş Kayıp Çocukluk, Güney Kore yapımı Mucize ve Geçiş, 2011 Avrupa Film Akademisi En İyi Belgesel Film Adayı Yaşasın Dünya, İtalyan an sinemasından bir kara mizah örneği Yapabiliriz, çekimleri başlar başlamaz adından söz ettiren Bir Tutam Baharat, aldığı ödüllerle son yılların en iyi çocuk fi lmleri arasına giren Ağaçsız Dağ bu yıl izlediğimiz fi lmlerden bazılarıydı. Çocuklarımız Yaz Kampı nda Her yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklarımız OMD Athletics in yaz kampıyla spor, bilim, sanat ve eğlence dolu bir tatil geçirdi. Kampa katılan çocuklar okçuluktan voleybola, resimden müze gezilerine pek çok aktiviteyle hareketli günler geçirirken, yeni arkadaşlar r da edindi. Bu dönemin n üçüncü grubu da kamp programını tamamlayarak çeşitli gösteriler sundukları bir törenle sertifikalarını aldılar. Kampın dördüncü ve son grubu da programını 6 Eylül de tamamlayarak sertifi kalarını alacaklar. OMD Athletics yaz kampına devam eden çocuklarımız, eğlenmiş ş ve dinlenmiş olarak yeni bir okul dönemine başla-ayacak, Vişnelik te kampta a geçecek yaz tatilini iple çekecekler EYLÜL

13 Dernekten Kurslarımız Bağlama Kursu Müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz kalmanın imkansız olduğu şeyleri ifade eder der Victor Hugo. Her yıl onlarca müziksever, kendilerini yeni bir dille ifade etmeyi öğrenmenin heyecanı, müziğe yapılan yolculuğun mutluluğu ile Derneğimizde buluşuyor. Bu yıl da yoğun istek üzerine yaz döneminde de devam eden Bağlama Kursumuzun yeni dönem kayıtları için sizi de Derneğimize bekliyoruz. Gitar Kursu Gördüğün yoğun ilgiyle, yaz döneminde de çalışmalarına devam eden klasik gitar kursumuz, yeni dönemde yeni katılımcılarını bekliyor. Her seviye ve yaştan kursiyere hitap eden kursumuz, kursiyerlerimizi temel müzik bilgisine sahip bir biçimde eğiterek, ister profesyonel, isterse günlük yaşamlarında her alanda gitar çalabilecek seviyeye getiriyor. Kayıtları devam eden bu keyifl i programımızda sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Ud Kursu Çok insan anlayamaz eski musikimizden, Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden Derneğimiz tarafından geçtiğimiz dönem ilk kez düzenlenen ve ilgiyle başlayan ud kursunun yeni dönem kayıtları devam ediyor. Türk Sanat Müziği ne ilgisi olanlar ve bir enstrüman çalmayı isteyip de bugüne kadar öğrenmeye vakit ayıramayanlar için güzel bir fırsat olan kursumuzda, dersler, katılımcıların seviyesine göre düzenleniyor. Bu keyifli süreçte yeteneklerini keşfetmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını kursumuza bekliyoruz. Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Kursu Derneğimiz tarafından geçtiğimiz dönem ilk kez düzenlenen ve ilgiyle karşılanan Yaratıcı Drama Atölyesi yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek. Okul öncesi dönemde çocukların kişisel gelişimine yönelik en önemli çalışmalardan biri olan Yaratıcı Drama, yetişkin rehberliğinde sanatın her dalını içinde barındıran aktivitelerden oluşur. Özünde çocuk oyunlarını kapsayan yaratıcı drama, tüm sanatları içerdiğinden, sanatın kazanımlarını çocuklara aktarmada etkili bir yoldur. Yaratıcı drama ile okul öncesinde çocukların güven duygusu, karar verme, kendini ifade etme, kendini ve vücudunu tanıma, kişi ve olayları çok yönlü değerlendirme, dil ve iletişim becerilerini geliştirme, toplumsal değerleri anlama, çevreye karşı duyarlılık, estetik ve yaratıcılık konularında gelişmesini sağlar. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

14 Dernekten Başlıyor! Resim Kursu Her yıl onlarca sanatseveri Derneğimizde buluşturan resim kursumuz, yeni dönemde yeni katılımcılarını bekliyor. Renklerin dünyasında kendinize yeni bir ifade yöntemi bulacağınız kursumuz, katılımcılarımızın eserlerinden oluşan serginin de yer alacağı Vişnelik Bahar Şenliği ne kadar devam edecek. Sizi de hayatınıza yeni renkler katmaya bekliyoruz. Heykel Kursu Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan ve dersleri heyecanla beklenen heykel kursumuzun yeni dönem kayıtları devam ediyor. Hayata ve dünyaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak, becerilerinizi geliştirecek kursumuzla haftanın stresinden, atölye ortamında heykel yaparak uzaklaşın. Bireysel yeteneklerini sanata yöneltmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını kursumuza bekliyoruz. ODTÜ Mezunları Derneği nde çocuklar için halk oyunları çalışmaları yeni dönemde de devam ediyor. Kursumuza 5-10 yaş aralığındaki çocuklarımız katılabilecek. Katılımcılardan oluşan halk oyunları ekibi, Mayıs ayında yapılacak Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliğinde kostüm ve canlı müzik eşliğinde bir gösteri sunacak. Halk oyunları, halk müziği ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmasının dışında, çocukların ekip çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini geliştirerek özgüven sahibi bireyler yetişmesine destek olur. Psikomotor gelişimini hızlandıran bu etkinlikle, ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ve hareket estetiğinde gelişme sağlanır. Çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz. Çocuk Halk Oyunları Kursu EYLÜL

15 Dernekten Hitit Seminerleri Başlıyor Arkeoloji Kulübü, her yıl yoğun ilgiyle devam eden arkeoloji seminerlerinin bu dönem konusu Hititler. 4 Ekim Cuma günü başlayarak seminer programında, Anitta nın Bundan sonra kim kral olur da Hattuşa yı yeniden iskan ederse, o, Gökyüzünün Fırtına Tanrısı nın lanetine uğrasın! lanetine rağmen Hattuşa nın kocaman bir imparatorluğa başkentlik yapan bir metropol haline gelişinin öyküsünü öğreneceğiz. 7 hafta boyunca saatleri arasında devam edecek seminer, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. Hitit seminerleriyle, Hititlerin ve Mısır ın paylaşamadığı, ticaretin can damarı Suriye nin durumu, Mısır a giderken ölen Hitit prensi ve kaçınılmaz Kadeş Savaşı nın nedenleri ve sonuçları, Hitit Devleti nin izlediği iç ve dış politikanın ana hatları ve M.Ö. 2. Bin yılın süper güçleri Hitit, Mısır, Babil ve Asur arasındaki ezeli rekabet hakkında ayrıntılı bilgiler edinebileceğiniz gibi, kanunlar, kadın hakları, aile hukuku, mülkiyet, kral ve kraliçe, antlaşmalar, mektuplar, tabiî ki bin tanrılı Hitit dini, mitoloji ve büyü gibi birçok ilgi çekici konu seminer programında yer almaktadır. Arkeoloji ye, Sanat a, Tarih e ilgi duyan, okumayı ve araştırmayı seven siz değerli üyelerimizi bekliyoruz yılından beri süren arkeoloji yolculuğumuzun durakları: Temel Arkeoloji Seminerleri Kasım 2007 Anadolu Medeniyetleri Üzerine Söyleşiler Dizisi Şubat 2007 Üst Düzey Arkeoloji Seminerleri Mart 2008 Suriye Gezisi Öncesi Arkeoloji Seminerleri Ocak Bizans Seminerleri Kasım 2009 Mısır Seminerleri - Aralık 2009 Klasik Arkeoloji Seminerleri Ocak 2010 Osmanlı Selçuklu Seminerleri Nisan 2010 Klasik Arkeoloji Seminerleri (Ankara Ankara Güzel Ankara) - Ekim 2010 Mısır Seminerleri Aralık 2010 Mimarlık Kültürü ve Mimarlık Tarzları Semineri Nisan 2011 Antik Yunan Medeniyeti Semineri - Ekim 2011 Balkanlarda Uygarlık Yolculuğu - Mart 2012 Arkeolojiye Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bakış Açıları Seminerleri Kasım 2012 Bir Mimarlık Tarihi Bilmecesi: Kapadokya da Bizans Yerleşimleri Semineri Nisan ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

16 Dernekten Felsefe Kulübü nden ODTÜ Mezunları Derneği Felsefe Kulübü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Yaman Örs öncülüğünde, Ekim ayında felsefe sevenler ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu dönemde geçen dönem yapılan çalışmaların devamı olarak Marx ın felsefe bağlamında incelenmesine devam edilecektir. Ekim 13 Ocak 14 döneminde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu (Yordam Yayınları) kitabından her ay bir makale olmak üzere sırasıyla; * Taner Timur un Marksizmin Klasiklerini Okumak (sf:11-29) * Haluk Yurtsever in Karl Marx Friedrich Engels/ Alman İdeolojisi (sf:53-73) * Aijaz Ahmad ın Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm (sf: ) * Taner Timur un Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (sf: ) makaleleri tartışılacaktır. Tüm felsefe meraklılarını bu doyumsuz felsefe seminerlerine bekliyoruz. Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. EYLÜL

17 Dernekten SİZ OLMASAYDINIZ OLMAZDI Değerli Üyelerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği, 20 yılı aşkın bir süredir maddi desteğe ihtiyaç duyan ODTÜ öğrencilerine burs ve yardım sağlayarak eğitim hayatlarında onlara umut ışığı oluyor. Siz mezunlarımızın ve ODTÜ dostlarının verdikleri maddi ve manevi destek ve Derneğimize duyduğunuz güven sayesinde bu umut ışığı yıllardır sönmüyor, her yıl daha da parlaklaşıyor. Bu güven ve destek için sizlere çok teşekkür ederiz. ODTÜ Mezunları Derneği olarak burs verdiğimiz öğrenci sayısını her yıl daha da arttırdık ve bu günlere geldik. Geçtiğimiz yıl 510 öğrenciye burs ve yardım sağlandı. Oysa eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenci sayısı çok daha fazla. Bu yıl da bursiyer sayımızı arttırmayı ve daha çok öğrenciye maddi katkı sağlamayı istiyoruz ancak kaynaklarımız yetersiz kalıyor. Bunun için siz değerli üyelerimizin biraz daha desteğine ihtiyacımız var. Bir bursiyerimiz mezun olduğunda Derneğimiz ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti: Siz olmasaydınız olmazdı. Eğitim hayatımı idame ettirebilme noktasında ihtiyaç duyduğum her türlü desteği anında sağlayan böyle bir grubun mensubu olmaktan her zaman memnuniyet duydum Sen değerlisin i hissettiren Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ı her fırsatta içtenlikle vurgulayan ve hayata geçiren bir kurum olarak öğrenciye, ODTÜ bireyine verdiği değerden ötürü ne kadar teşekkür etsem azdır ODTÜ Mezunları Derneğine. Enerjiniz hiç bitmesin. (G.G ECE 09) Bir diğer bursiyerimiz ise, Sıcak bir yaz günü Keyifli bir yemek Sınırsız bir sadakat Anlatmaya yeter mi? Beş yılın tümünü Bu yolda kimi zaman yalnız koştuğumu düşündüm. Ancak her zaman varlığınızı hissettirdiniz. Böyle güzel bir yemekte bizi buluşturarak yaptığınız güzel şeyleri taçlandırdınız. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Eşi benzeri olmayan ve hayatım boyunca unutamayacağım bir iyilik yaptınız. Beni okuttunuz (H. A.S ADM 09) diye yazmıştı kendisine uzattığımız defterin bir sayfasına. Gerçekten de siz olmasaydınız olmazdı. Siz olmasaydınız, ODTÜ lü dayanışmasının bu en güzel örneği hayata geçirilemezdi ve 20 yılı aşkın bir süredir devam etmezdi. Onların bu yolda yalnız kalmamaları için vereceğiniz düzenli ödeme talimatı ya da mevcut talimatınızda yapacağınız artış, kaynak yetersizliği yüzünden burs veremediğimiz birçok ODTÜ öğrencisinin eğitim masrafl arına katkı sağlayacak. Gelin daha çok ODTÜ öğrencisine hep birlikte sahip çıkalım. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Burs ve Yardımlar Komitesi Bağış Formu İçin: RMU.pdf ODTÜ MD Burs ve Yardımlar Fonu Hesap Numaraları: İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR Yıllara Göre Bursiyer Sayısı Toplam ( ) 266 ( ) 292 ( ) 318 ( ) 364 ( ) 458 ( ) 436 ( ) 510 Toplam 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından 237 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten MART 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Dernekten 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda

Detaylı

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor 206 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 190 kasım 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Kasım 2009

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

MERSİN POLİS DERGİSİ. Ocak, Şubat, Mart, Nisan Yıl:2013 Sayı 4 04 BAŞYAZI ARİF ÖKSÜZ 06 10 NİSAN POLİS HAFTASI 12 AKDENİZ OYUNLARINA HAZIRLANIYORUZ

MERSİN POLİS DERGİSİ. Ocak, Şubat, Mart, Nisan Yıl:2013 Sayı 4 04 BAŞYAZI ARİF ÖKSÜZ 06 10 NİSAN POLİS HAFTASI 12 AKDENİZ OYUNLARINA HAZIRLANIYORUZ 06 MERSİN POLİS DERGİSİ Ocak, Şubat, Mart, Nisan Yıl:2013 Sayı 4 04 Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 4 Aylık Kurumsal Haber Araştırma Fikir Dergisi İmtiyaz Sahibi Arif ÖKSÜZ Mersin Emniyet Müdürü Sorumlu Yazı

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SAYI 21 EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SUNUŞ YIL 60, HENÜZ YOLUN BAŞI... Yıllar önce oluşturmaya başladığımız hayallerimiz ilk önce ulusal ve bölgesel yatırımları ile Türkiye nin

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

MESS, Türk Metal Sendikası ve Çelik-İş Sendikası ile yeni döneme ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi ni imzaladı

MESS, Türk Metal Sendikası ve Çelik-İş Sendikası ile yeni döneme ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi ni imzaladı Hande Fırat Çalışma arkadaşlarımızın 10 başarılarını alkışlamalıyız Mercedes-Benz Türk ten Sultan Arslan, Çat Kapı ya konuk oldu 14 ISSN 1303-2526 Yıl:16 Sayı: 150 İçimizden Biri: Otokar dan Yılmaz İpek

Detaylı

Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ekim-Kasım-Aralık 2011. Gücüne güç kat

Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ekim-Kasım-Aralık 2011. Gücüne güç kat Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ekim-Kasım-Aralık 2011 35 Gücüne güç kat sunuş 01 Uzun soluklu bir yaşam için Son yıllarda dünyada gelişimin itici gücü haline gelen iş dünyası,

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Fotoğraf: Dinçer Kayalı İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. TEGV çocukları yine yaz tatilinde

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Yılında Anma Töreni Düzenlendi Naci Topçuoğlu na, Ölümünün Birinci Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu nun toplam altı dönemden oluşması nedeniyle Türkiye de bir ilk olduğunu belirten Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012 Mayıs ta ODTÜ lü olmak ihtiyaç HALiNDE EViNiZiN MASRAFLARI BOYASINA KADAR ANADOLU SiGORTA DAN. Kiracıya Boya Badana Hizmeti ile kiracısı olduğunuz

Detaylı

MAPIC TEN ARMADA YA BÜYÜK ÖDÜL

MAPIC TEN ARMADA YA BÜYÜK ÖDÜL 10 ALİ OSMAN ÖZTÜRK RÖPORTAJ 18 ANKARA İŞ DÜNYASI BESA KULE DE BULUŞUYOR 34 MAPIC TEN ARMADA YA BÜYÜK ÖDÜL 38 SALİH BEZCİ RÖPORTAJ 68 KIŞ BAHÇELERİNE ÇIKMA ZAMANI 5 8 10 14 18 22 28 30 32 34 36 38 46 50

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Sosyal projelerde SHÇEK ile el ele

Sosyal projelerde SHÇEK ile el ele Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. sınıf öğrencilerince hazırlanmıştır Kampüste sanat şöleni Özgeçmişinizle fark yaratın Toker: Değişimle savaşıyoruz Yrd. Doç.

Detaylı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kasım 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 56 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kültür-Sanat etkinlikleri

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı