T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi: Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satıģının yapılması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satıģının görüģülmesinde; Ġl Özel Ġdaresi Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü nün Ġl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 2748 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu süresince satılması planlanmakta olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 51(g) maddesi uyarınca, pazarlık usulü ile PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin idaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, Ġdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleģmemesi durumunda, aynı Ģartlarla PerĢembe günü yeniden ihalenin yapılmasına Ġl Encümeninin tarih ve 94 sayılı kararı ile karar verilmiģti. Belirtilen gün ve saatinde ihaleye katılan olmadığı görülmüģ olup, tarih ve 94 sayılı Ġl Encümeni kararı gereği, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre PerĢembe günü yeniden ihalesinin yapılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

2 Karar Tarihi: Konu: Ġlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 105 ada 1 Karar No : 101 numaralı parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek üç (3) kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 105 ada 1 numaralı parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek üç (3) kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3123 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3123 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 105 ada 1 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Kemerkasım köyü 105 ada 1 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1126 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 105 ada 1 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Kemerkasım köyü 105 ada 1 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek üç (3) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

3 Karar Tarihi: Karar No : 102 Konu: Ġlimiz, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3124 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3124 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz, Akçakoca ilçesi, Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Abdullah YÜREKLİ tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1124 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları dışında kalmaktadır. İlimiz, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince tarih ve 309 sayılı yazımız ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tarih ve 645 sayılı cevabi yazısında söz konusu parselin iki kısma ifrazının, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 31/12/2014 tarihli ve sayılı Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin (6.1) maddesine göre uygun görüldüğü bildirilmiştir. İlimiz, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62 nci maddesine uygun olduğundan; İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyü 140 ada 24 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

4 Karar Tarihi: Karar No : 103 T.C. Konu: Ġlimiz GümüĢova ilçesi Dededüzü köyü 130 ada 2 parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek, köy yerleģik alanı dıģında kalan kısmının bir (d) köy yerleģik alan içerisinde kalan kısmının üç (a, b, c,) olmak üzere toplam dört kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz GümüĢova ilçesi Dededüzü köyü 130 ada 2 parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek, köy yerleģik alanı dıģında kalan kısmının bir (d) köy yerleģik alan içerisinde kalan kısmının üç (a, b, c,) olmak üzere toplam dört kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3125 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3125 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Gümüşova ilçesi, Dededüzü köyü 130 ada 2 numaralı parselin köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (d), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (a, b, c) olmak üzere toplam dört kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. İlimiz Gümüşova ilçesi Dededüzü köyü 130 ada 2 numaralı parsel, İl Genel Meclisinin tarih ve 254 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının kısmen içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilmekte ve "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan kısımlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Gümüşova ilçesi Dededüzü köyü 130 ada 2 numaralı parselin köy yerleşik alan sınırı ifraz hattı kabul edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (d), köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (a, b, c) olmak üzere toplam dört kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan; İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, Dededüzü köyü 130 ada 2 parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının bir (d) köy yerleşik alan içerisinde kalan kısmının üç (a, b, c,) olmak üzere toplam dört kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

5 Karar Tarihi: Karar No : 104 Konu: Ġlimiz Çilimli ilçesi Hızardere köyü 12 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazı iģleminin görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Çilimli ilçesi Hızardere köyü 12 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazı iģleminin görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3126 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3126 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Çilimli ilçesi, Hızardere köyü 12 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazına ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımının tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. İlimiz Çilimli ilçesi Hızardere köyü 12 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1130 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan" içinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Çilimli ilçesi Hızardere köyü 12 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, İlimiz Çilimli ilçesi Hızardere köyü 12 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

6 Karar Tarihi: Karar No : 105 Konu: Ġlimiz Yığılca ilçesi, Gaziler köyü 163 ada 9 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazı iģleminin görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel SekreteriMuharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Yığılca ilçesi, Gaziler köyü 163 ada 9 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazı iģleminin görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3127 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3127 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. Ġlgi dilekçe ile ilimiz Yığılca ilçesi, Gaziler köyü 163 ada 9 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına iliģkin serbest harita mühendisi Ġdris ÇALIġKAN tarafından hazırlanan değiģiklik tasarımının tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Gaziler köyü 163 ada 9 numaralı parsel, Ġl Genel Meclisinin tarih ve 255 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleģik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleģik alan" içinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dıģında tutulmaktadır. Ġlimiz Yığılca ilçesi Gaziler köyü 163 ada 9 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına iliģkin değiģiklik tasarımı ve ekleri, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar Ġmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek, Ġlimiz Yığılca ilçesi Gaziler köyü 163 ada 9 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazı iģleminin uygun olduğuna ve kararın; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

7 Karar Tarihi: Konu: Ġlimiz, Gölyaka ilçesi Hacısüleymanbey köyü 105 Karar No : 106 numaralı parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz, Gölyaka ilçesi Hacısüleymanbey köyü 105 numaralı parsele ait ekli değiģiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazının görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3128 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3128 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz, Gölyaka ilçesi Hacısüleymanbey köyü 105 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Hacısüleymanbey köyü 105 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1132 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları dışında kalmakta olup, Hacısüleymanbey köyü 105 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince tarih ve 9105 sayılı yazımız ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tarih ve 256 sayılı cevabi yazısında söz konusu parselin iki (2) kısma ifrazının, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 31/12/2014 tarihli ve sayılı Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin (6.1) maddesine göre uygun görüldüğü bildirilmiştir. İlimiz Gölyaka ilçesi Hacısüleymanbey köyü 105 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62 nci maddesine uygun olduğundan, İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz, Gölyaka ilçesi Hacısüleymanbey köyü 105 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

8 Karar Tarihi: Karar No : 107 Konu: Ġlimiz Yığılca ilçesi, Gaziler köyü 169 ada 3 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazı iģleminin görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Muharrem TOZAN baģkanlığında, üye Cahit AYDIN, üye ġaban ARSLAN, üye Saffet ġen, üye Mustafa EREZ, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Yığılca ilçesi, Gaziler köyü 169 ada 3 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazı iģleminin görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3131 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3131 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Yığılca ilçesi, Gaziler köyü 169 ada 3 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazına ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımının tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Gaziler köyü 169 ada 3 numaralı parsel, İl Genel Meclisinin tarih ve 255 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan" içinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Yığılca ilçesi Gaziler köyü Gaziler köyü 169 ada 3 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, İlimiz Yığılca ilçesi Gaziler köyü 169 ada 3 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Muharrem TOZAN Cahit AYDIN ġaban ARSLAN Saffet ġen Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı Mustafa EREZ Yatırım ve ĠnĢaat Md. Etüd Proje Md. V.

9 Karar Tarihi: Karar No : 108 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satıģı ihalesinin yeniden yapılması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu süresince satılması planlanmakta olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 51(g) maddesi uyarınca, pazarlık usulü ile PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin idaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, Ġdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleģmemesi durumunda, aynı Ģartlarla PerĢembe günü yeniden ihalenin yapılmasına Ġl Encümeninin tarih ve 94 sayılı kararı ile karar verilmiģti. Belirtilen gün ve saatinde ikinci kez yapılmasına rağmen ihaleye katılan olmadığı görülmüş olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereği ihalenin iptal edilerek, ihale dosyasının işlemden kaldırılmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

10 Karar Tarihi: Karar No : 109 T.C. Konu: Ġlimiz Merkez ilçesi PaĢakonağı köyü 168 numaralı parsel üzerine Mustafa Nuri ARSLAN tarafından, iki katlı konut yapısının zemin katında yapı harici çıkmalar yapıldığı için 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine 447,60 TL "idari para cezası" kesilmesi konusunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Merkez ilçesi PaĢakonağı köyü 168 numaralı parsel üzerine Mustafa Nuri ARSLAN tarafından, iki katlı konut yapısının zemin katında yapı harici çıkmalar yapıldığı için 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine 447,60 TL "idari para cezası" kesilmesi konusunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3205 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3205 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe üzerine tarihinde yerinde yapılan incelemede; ilimiz Merkez ilçesi Paşakonağı köyü 168 numaralı parsel üzerine Mustafa Nuri ARSLAN tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan iki katlı konut yapısının zemin katında yapı harici çıkmalar yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu kaçak inşaat, yapı tespit tutanağı tutularak durdurulmuştur. Söz konusu muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibi Mustafa Nuri ARSLAN'a 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 447,60 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

11 Karar Tarihi: Karar No : 110 Konu: Ġlimiz Akçakoca ilçesi YeĢilköy köyü 121 ada 8 numaralı parsel üzerine maliklerden Ġsa YERLĠKAYA tarafından, köy muhtarlığından izin alınmadan kaçak inģaata baģlandığı için 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine TL "idari para cezası" kesilmesi konusunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Akçakoca ilçesi YeĢilköy köyü 121 ada 8 numaralı parsel üzerine maliklerden Ġsa YERLĠKAYA tarafından, köy muhtarlığından izin alınmadan kaçak inģaata baģlandığı için 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine TL "idari para cezası" kesilmesi konusunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3206 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3206 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İdaremize telefonla gelen ihbar üzerine İdaremiz teknik personellerince mahallinde yapılan incelemede; ilimiz Akçakoca ilçesi Yeşilköy köyü 121 ada 8 numaralı parsel üzerine maliklerden İsa YERLİKAYA tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan kaçak inşaata başlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu inşaat tarihinde yapı tespit tutanağı düzenlenerek durdurulmuştur. Söz konusu muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan yapının sahibi İsa YERLİKAYA'ya 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

12 Karar Tarihi: Karar No : 111 Konu: Ġlimiz Merkez ilçesi Akyazı köyü 121 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Merkez ilçesi Akyazı köyü 121 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3229 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3229 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi yazı ile ilimiz Merkez ilçesi Akyazı köyü 121 numaralı parselin ifrazına ilişkin harita mühendisi Onur KAYMAK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Akyazı köyü 121 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1191 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları dışında kalmakta olup, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesinde; ''Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse tapu sicilinden çıkarılır'' hükmü yer almaktadır. İlgi yazı ekinde bulunan değişiklik tasarımında (b) harfiyle gösterilen kısmın ( m 2 ) fiilen Küçük Melen Çayı dere yatağı olduğu tespit edilmiş olup, Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesi gereği bu kısmın ifraz edilerek Akyazı köyü 121 numaralı parselden ayrılması ve tapu sicilinden düşürülmesi gerekmektedir sayılı Türk Medeni Kanununun 999 maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Akyazı köyü 121 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işleminin uygun bulunduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

13 Karar Tarihi: Konu: Ġlimiz Yığılca ilçesi DibektaĢ köyü 165 ada 4 Karar No : 112 numaralı parsel lehine, 165 ada 3 numaralı parsel aleyhine m2 geçit hakkı tesisi iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Yığılca ilçesi DibektaĢ köyü 165 ada 4 numaralı parsel lehine, 165 ada 3 numaralı parsel aleyhine m2 geçit hakkı tesisi iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3210 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3210 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi yazı ile ilimiz Yığılca ilçesi Dibektaş köyü 165 ada 4 numaralı parsel lehine, 165 ada 3 numaralı parsel aleyhine, geçit hakkı tesisi işlemine ait Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan değişiklik tasarımının onaylanarak, encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında geçit hakkı tesisi ile ilgili kısıtlayıcı herhangi bir madde olmadığından Dibektaş köyü 165 ada 4 numaralı parsel lehine, 165 ada 3 numaralı parsel aleyhine geçit hakkı tesisi işleminde bir sakınca bulunmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Yığılca ilçesi Dibektaş köyü 165 ada 4 numaralı parsel lehine, 165 ada 3 numaralı parsel aleyhine m 2 geçit hakkı tesisi işleminin uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

14 Karar Tarihi: Karar No : 113 Konu: Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3211 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3211 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. Mülkiyeti İdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre muhammen bedele esas olacak kira bedeli tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin 3(üç) yıl kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre pazarlık usulü ile Perşembe günü saat 11:00 de İl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin İdaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, İdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleşmemesi durumunda, aynı şartlarla Perşembe günü yeniden ihalenin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

15 Karar Tarihi: Karar No : 114 Konu: Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi 114 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi zemin kat Z-43 kapı numaralı (43 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi 114 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi zemin kat Z-43 kapı numaralı (43 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3212 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3212 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi 114 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi zemin kat Z-43 kapı numaralı (43 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 9 uncu maddesine göre muhammen bedele esas olacak kira bedeli tespit edilmiģtir. Söz konusu iģyerinin 3(üç) yıl kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre pazarlık usulü ile PerĢembe günü saat 11:10 da Ġl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin Ġdaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, Ġdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleģmemesi durumunda, aynı Ģartlarla PerĢembe günü yeniden ihalenin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

16 Karar Tarihi: Karar No : 115 Konu: Mülkiyeti Ġdaremize ait ilimiz Merkez ilçesi Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi üst zemin kat Z'-24 kapı numaralı (72 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 3 (üç) yıllığına kiralanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Mülkiyeti Ġdaremize ait ilimiz Merkez ilçesi Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezi üst zemin kat Z'-24 kapı numaralı (72 bağımsız bölüm numaralı) iģyerinin 3 (üç) yıllığına kiralanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3213 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3213 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile mülkiyeti İdaremize ait ilimiz Merkez ilçesi Çamlıevler Mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-24 kapı numaralı (72 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin yazıhane olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına kiralanması talep edilmektedir. Söz konusu iş merkezi üst zemin kat Z'-24 kapı numaralı (72 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin yazıhane olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına kiralanmasının uygun bulunduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

17 Karar Tarihi: Karar No : 116 Konu: Ġlimiz Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Kıran mahallesi 258 numaralı parsel üzerine hissedarlardan Necati CEBECĠOĞLU tarafından tek katlı ahır inģaatına devam edildiği tespit edildiğinden, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine TL cezanın iki katı olan TL "idari para cezası" kesilmesi konusunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Kıran mahallesi 258 numaralı parsel üzerine hissedarlardan Necati CEBECĠOĞLU tarafından tek katlı ahır inģaatına devam edildiği tespit edildiğinden, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibine TL cezanın iki katı olan TL "idari para cezası" kesilmesi konusunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3214 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3214 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe üzerine tarihinde mahallinde yapılan incelemede; İlimiz Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Kıran mahallesi 258 numaralı parsel üzerine hissedarlardan Necati CEBECİOĞLU tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan yapılan ve tarihinde yapı tespit tutanağı düzenlenerek durdurulan tek katlı ahır inşaatına devam edildiği tespit edilmiştir sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinde; "27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır." hükmü yer almaktadır. Söz konusu muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan yapının sahibi Necati CEBECİOĞLU'na 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince TL cezanın iki katı olan TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

18 Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

19 Karar Tarihi: Konu: Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Karar No : 117 Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezlerinden B blok zemin kat Z- 52 ve Z-53 kapı numaralı (52 ve 53 bağımsız bölüm numaralı) iģyerleri 3 (üç) yıllığına kiralanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Mülkiyeti Ġdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iģ merkezlerinden B blok zemin kat Z-52 ve Z-53 kapı numaralı (52 ve 53 bağımsız bölüm numaralı) iģyerleri 3 (üç) yıllığına kiralanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3321 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3321 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile mülkiyeti İdaremize ait, ilimiz Merkez ilçesi Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezlerinden B blok zemin kat Z-52 ve Z-53 kapı numaralı (52 ve 53 bağımsız bölüm numaralı) işyerleri 3 (üç) yıllığına Düzce Safari Off Road Spor Klübü Derneği tarafından dernek bürosu olarak kullanılmak üzere kiralanmak istenmektedir. Söz konusu B blok zemin kat Z-52 ve Z-53 kapı numaralı (52 ve 53 bağımsız bölüm numaralı) işyerleri 3 (üç) yıllığına kiralanmasının uygun bulunduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

20 Karar Tarihi: Karar No : 118 Konu: Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 4637 sayılı kararı ile tescil edilmiģ 3 (üç) katlı ahģap evin sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılmak üzere Ġdaremiz adına devrinin yapılması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 4637 sayılı kararı ile tescil edilmiģ 3 (üç) katlı ahģap evin sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılmak üzere Ġdaremiz adına devrinin yapılması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3325 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3325 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İl Genel Meclisinin tarih ve 99 sayılı kararıyla mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait, ilimiz Akçakoca ilçesi Yukarı Mahalle 254 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 4637 sayılı kararı ile tescil edilmiş 3 (üç) katlı ahşap evin sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılmak üzere İdaremiz adına devrinin yapılması uygun bulunmuştur. Akçakoca Belediyesi ile yapılan görüşmelerde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi gereği söz konusu taşınmazın ,00 TL bedelle İdaremiz adına devri işlemlerinin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

21 Karar Tarihi: Karar No : 119 Konu: Ġlimiz KaynaĢlı ilçesi Sarıçökek köyü 170 ve 182 numaralı parsellerin değiģiklik tasarımının tasdik edilerek (A) ile gösterilen alanın yol olarak, (B) ile gösterilen alanın park olarak terkininden sonra yirmiiki (22) kısma ifraz iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz KaynaĢlı ilçesi Sarıçökek köyü 170 ve 182 numaralı parsellerin değiģiklik tasarımının tasdik edilerek (A) ile gösterilen alanın yol olarak, (B) ile gösterilen alanın park olarak terkininden sonra yirmiiki (22) kısma ifraz iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3319 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3319 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü 170 ve 182 numaralı parsellerin, serbest harita kadastro mühendisi Aptullah YALMAN tarafından, İl Genel Meclisinin tarih ve 202 nolu kararı ile onaylanan imar planına uygun olarak hazırlanmış değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A) ile gösterilen alanın yol olarak, (B) ile gösterilen alanın park olarak terkininden sonra yirmiiki (22) kısma ifraz işlemi için encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesine göre Sarıçökek köyü 170 ve 182 parsellerin değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A) ile gösterilen alanın yol olarak, (B) ile gösterilen alanın park olarak terkininden sonra yirmiiki (22) kısma ifraz işlemi uygun olduğundan, İmar Kanunu 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca,ilimiz Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü 170 ve 182 numaralı parsellerin değişiklik tasarımının tasdik edilerek (A) ile gösterilen alanın yol olarak, (B) ile gösterilen alanın park olarak terkininden sonra yirmiiki (22) kısma ifraz işleminin uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

22 Karar Tarihi: Karar No : 120 Konu: Ġlimiz Merkez ilçesi Otluoğlu köyü 353, 354 ve 355 numaralı parsellerin tevhit iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Merkez ilçesi Otluoğlu köyü 353, 354 ve 355 numaralı parsellerin tevhit iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3322 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3322 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi yazı ile ilimiz Merkez ilçesi Otluoğlu köyü 353, 354 ve 355 numaralı parsellerin tevhidine ilişkin nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tevhit ile ilgili kısıtlayıcı herhangi bir madde olmadığından söz konusu parsellerin tevhidinde bir sakınca bulunmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Otluoğlu köyü 353, 354 ve 355 numaralı parsellerin tevhit işleminin uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

23 Karar Tarihi: Konu: Ġlimiz Merkez ilçesi Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 533 Karar No : 121 numaralı parsellerin değiģiklik tasarımının tasdik edilerek (A ve B) ile gösterilen alanların yol olarak terkininden sonra yedi (7) kısma ifrazı iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz Merkez ilçesi Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 533 numaralı parsellerin değiģiklik tasarımının tasdik edilerek (A ve B) ile gösterilen alanların yol olarak terkininden sonra yedi (7) kısma ifrazı iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3323 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3323 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Merkez ilçesi Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 533 numaralı parselin, serbest harita kadastro mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından, İl Genel Meclisinin tarih ve 105 nolu kararı ile onaylanan imar planına uygun olarak hazırlanmış değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A ve B) ile gösterilen alanların yol olarak terkininden sonra yedi (7) kısma ifraz işlemi için encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesine göre Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 533 numaralı parselin değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A ve B) ile gösterilen alanların yol olarak terkininden sonra yedi (7) kısma ifraz işlemi uygun olduğundan, İmar Kanunu 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri yarınca, İlimiz Merkez ilçesi Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 533 numaralı parsellerin değişiklik tasarımının Tasdik edilerek (A ve B) ile gösterilen alanların yol olarak terkininden sonra yedi (7) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

24 Karar Tarihi: Karar No : 122 Konu: Ġlimiz GümüĢova ilçesi, Dereköy köyü 105 ada 36 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġlimiz GümüĢova ilçesi, Dereköy köyü 105 ada 36 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz iģleminin uygunluğunun görüģülüp karara bağlanması hususu ile ilgili Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve 3324 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Encümenimize havaleli tarih ve 3324 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. İlgi dilekçe ile ilimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 105 ada 36 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımının tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Dereköy köyü 105 ada 36 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1258 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan" içinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Gümüşova ilçesi Dereköy köyü 105 ada 36 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, İlimiz Gümüşova ilçesi Dereköy köyü 105 ada 36 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazı işleminin uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

25 Karar Tarihi: Karar No : 123 Konu: Düzce ili Merkez ilçesi Gölormanı köyü, Toptepe mesire alanı ile Güzeldere Ģelalesi arasında bulunan ve toplam uzunluğu metre olan yolun yapımında kullanılması düģünülen ödeneğin Turizm Bakanlığından talep edilmesi hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Düzce ili Merkez ilçesi Gölormanı köyü, Toptepe mesire alanı ile Güzeldere Ģelalesi arasında bulunan ve toplam uzunluğu metre olan yolun yapımında kullanılması düģünülen ödeneğin Turizm Bakanlığından talep edilmesi hususu ile ilgili Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğünün tarih ve 3326 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Ġl Özel Ġdaresi Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü nün Ġl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 3326 sayılı yazısı okundu. Gereği düģünüldü. Düzce ili Merkez ilçesi Gölormanı köyü, Toptepe mesire alanı ile Güzeldere şelalesi arasında bulunan ve toplam uzunluğu m olan yolun yapımında kullanılması düşünülen ödeneğin Turizm Bakanlığından talep edilmesi konusunun görüşülmesi istenmektedir. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Gölormanı köyü, Toptepe mesire alanı ile Güzeldere şelalesi arasında bulunan ve toplam uzunluğu metre olan yolun yapımında kullanılması düşünülen ödeneğin Turizm Bakanlığından ödenek talebinde bulunulmasına ve kararın; İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Gen. Mec. si Ġl Encümeni BaĢkanı

26 Karar Tarihi: Karar No : 124 Konu: 2015 mali yılı bütçesi kesin hesabı inceleme raporunun görüģülmesi hususu. Ġl Encümeni PerĢembe günü saat 11:00 de Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri YILGIN, üye, üye nun iģtirakiyle toplandı. Ġl Özel Ġdaresi 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının (Ġnceleme raporu) incelenmesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi Her yıl bütçesinin kesin hesabı Vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap İl Genel Meclisi nin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Hükmü gereğince hazırlanan 2015 mali yılı bütçesi kesin hesabı ve eki hesap cetvellerini detaylı bir şekilde incelemek üzere İl Özel İdaresi Mustafa EREZ (Yatırım ve İnşaat Müdürü) başkanlığında; İlhan GÜNEŞDOĞDU (Etüd Proje Müdür V.) ve Cumayeri İlçesi İl Genel Meclis si Şaban ARSLAN dan oluşturulan komisyonca incelenmesine İl Encümeninin tarih ve 86 sayılı kararı ile karar verilmişti mali yılı kesinleşen gelir bütçesi; 2015 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE KODU AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN ÖZ GELİR GERÇEKLEŞEN TOPLAM GELİR 01 VERGİ GELİRLERİ 200, , , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1,080, ,201, ,201, ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,077, DİĞER GELİRLER 37,220, ,634, ,634, BÜTÇE TOPLAMI 38,500, ,018, ,096, EK BÜTÇE 3,140,000.00

27 GENEL TOPLAM 41,640, Yapılan incelemeler sonucunda; 2015 mali yılı gelir bütçesi ,00 TL tahmin edilmiģ olup, devlet yardımları tahmin edilmemiģtir. Yıl içerisinde gayrimenkul satıģları karģılık gösterilerek ,00 TL ek bütçe yapılmıģtır. Öngörülen ve ek bütçeyle birlikte toplam ,00 TL öz gelirden, 48,018, TL lik öz gelir tahsilatı yapılmıģ, gelir bütçesi % 115,32 lik bir oranla gerçekleģmiģ, öngörülenden fazla gelir elde edilmiģtir ,52 TL tutarındaki gelirin ,56 TL si öz gelir, ,96 TL si devlet yardımlarıdır. Devlet yardımı oranı % 61,30, öz gelir oranı % 38,70 dir mali yılı kesinleşen gider bütçesi; 2015 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KODU AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN ÖZ GİDER GERÇEKLEŞEN TOPLAM GİDER 01 PERSONEL GİDERLERİ 7,805, ,009, ,778, SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİM GİDERLERİ 1,057, ,180, ,367, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16,429, ,552, ,311, CARİ TRANSFERLER 3,047, ,679, ,145, SERMAYE GİDERLERİ 9,160, ,287, ,794, SERMAYE TRANSFERLERİ ,620, ,215, YEDEK ÖDENEKLER 1,000, BÜTÇE TOPLAMI 38,500, ,330, ,613, SERMAYE GİDERLERİ (EK BÜTÇE) 3,140, GENEL TOPLAM 41,640, MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI KODU AÇIKLAMA BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN ÖZ GERÇEKLEŞEN TOPLAM GİDER

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 02.01.2014 Karar No : 01 Konu: Gümüşova İlçesine bağlı Kıyı köyü yolunun BSK(sıcak asfalt) yapımı için aktarılan 45.000,00.-TL nin İdaremiz Bütçesine kaydedilerek, ödeneğin Merkez İlçesi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı Karar Tarihi: 02.09.2015 Toplantıya K atılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda 12 Pafta, 159 Ada,

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ 2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19 da kayıtlı taģınmazın bir kısmı

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SANAYİ TESİSLERİ(Akaryakıt

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00 da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : /01/2016 Konu : Mahsup Süresi

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : /01/2016 Konu : Mahsup Süresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 51 inci maddesinde, mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmıģ olan ödemelerden mahsup edilememiģ olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir.

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir. 76 SERĠ NOLU GELĠR VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠNDE GAYRĠMENKULLERĠN ĠKTĠSAP TARĠHĠNE YÖNELĠK OLARAK AġAĞIDA BELĠRTĠLEN HUSUSLAR YER ALMAKTADIR. Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 80 ve müteakip maddelerinde, kanunun

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 224 KARAR TARİHİ : 02.10.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/01/2015 KARAR NO 1 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ın, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti nedeniyle

Detaylı

Emlak Tarım Arazisi Bağ Bahçe Yatırım için kiralık arsa (Çoklu kiralama) Gaziantep GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.

Emlak Tarım Arazisi Bağ Bahçe Yatırım için kiralık arsa (Çoklu kiralama) Gaziantep GAZİANTEP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ. İlan Metni GAZİANTEP VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı