T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi: Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3526 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3526 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin, serbest harita mühendisi Aptullah YALMAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1209 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27 nci maddesine göre yerleşik alan içinde kalan parseller, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu dışında tutulmaktadır. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımı, 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, iki (2) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

2 Karar Tarihi: Karar No : 140 Konu: İlimiz Cumayeri ilçesi, Yenitepe köyü 168 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Cumayeri ilçesi, Yenitepe köyü 168 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz şlemi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3527 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3527 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Cumayeri ilçesi, Yenitepe köyü 168 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemine ilişkin, serbest harita mühendisi Ufuk ARSLAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Yenitepe köyü 168 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1267 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları dışında kalmaktadır. İlimiz Cumayeri ilçesi, Yenitepe köyü 168 numaralı parselin dört (4) kısma ifrazına ilişkin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, tarih ve 4197 sayılı cevabı yazısında, söz konusu parselin dört (4) kısma ifrazının, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile tarihli ve sayılı Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine ilişkin Yönetmeliğin (6.1) maddesine göre uygun görüldüğü bildirilmiştir. İlimiz Cumayeri ilçesi, Yenitepe köyü 168 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemine ilişkin hazırlanan değişiklik tasarını, 3194 sayılı İmar Kanununun 15inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62 nci maddesine uygun olduğundan, İmar Kanunun 16. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Cumayeri ilçesi, Yenitepe köyü 168 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört (4) kısma ifraz işleminin uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

3 Karar Tarihi: Karar No : 141 Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Güzelbahçe mahallesi, 143 ada 3 numaralı parsel, B blok zemin kat Z-09 kapı numaralı (9 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Güzelbahçe mahallesi, 143 ada 3 numaralı parsel, B blok zemin kat Z-09 kapı numaralı (9 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması hususu ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3528 sayılı yazısı ve eki incelendi. havaleli tarih ve 3528 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Güzelbahçe mahallesi, 143 ada 3 numaralı parsel, B blok zemin kat Z-09 kapı numaralı (9 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması talebinin görüşülüp karara bağlanması talep edilmektedir. Konu üzerinde encümenimizce yapılan müzakereler neticesinde; Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Güzelbahçe mahallesi, 143 ada 3 numaralı parsel, B blok zemin kat Z-09 kapı numaralı (9 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26 ncı maddesi ( g ) fıkrası göre 2 (iki) yıl kiralanmasının uygun bulunduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

4 Karar Tarihi: Karar No : 142 Konu: İlimiz Gümüşova ilçesi Dereköy içme suyu şebeke hattı yapım işinde kullanılmak üzere PE içmesuyu boru yardımı yapılması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gümüşova ilçesi Dereköy içme suyu şebeke hattı yapım işinde kullanılmak üzere PE içmesuyu boru yardımı yapılması hususu ile ilgili İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü nün tarih ve 3525 sayılı yazısı ve eki incelendi. İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü nün İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 3525 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gümüşova ilçesi Dereköy içme suyu şebeke hattı işinin 2015 yılı KÖYDES programına alındığı belirtilmiş olup, İdaremiz tarafından hazırlanan projede 3400 m Ø 63 PE 10 atü ve 500 m Ø 75 PE 10 atü boruların, söz konusu yapım işinde kullanılmak üzere Gümüşova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmesi talep edilmektedir yılı KÖYDES programında Dereköy içme suyu şebeke hattı için ayrılan ödeneğin projenin yaklaşık maliyetinden düşük olduğu görülmüştür. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, İdaremiz tarafından hazırlanan projede belirtilen 3400 m Ø 63 PE 10 atü ve 500 m Ø 75 PE 10 atü içmesuyu boruların, ilgili köye malzeme yardımı olarak verilmesine oy çokluğu ile kararın; İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ne gönderilmesine oy çokluğu ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

5 Karar Tarihi: Karar No : 143 Konu: İl Özel İdaresine bağlı Merkez Konuralp mevkiindeki asfalt plenti BSK sıcak asfalt üretim çalışmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunun satışının yapılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre ihalesinin yapılması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İl Özel İdaresine bağlı Merkez Konuralp mevkiindeki asfalt plenti BSK sıcak asfalt üretim çalışmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunun satışının yapılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre ihalesinin yapılmasına İl Encümeninin tarih ve 137 sayılı kararı ile karar verilmişti. 1(bir) ton mıcır filler tozu 2,22 TL muhammen bedeli üzerinden satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihaleye San-İş İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş ye temsilen Ahmet KALYONCU 1(bir) istekli katılmıştır. İsteklinin belgelerinin incelenmesi sonucunda, evrakların eksiksiz olduğu görülmüş olup, ihaleye geçildi. San-İş İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş ye temsilen Ahmet KALYONCU 1(bir) ton mıcır filler tozu 2,22 TL teklifte bulunmuştur. İdaremizin menfaatleri göz önüne alınarak karşılıklı yapılan pazarlık sonucunda talipli olarak katılan San-İş İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş ye temsilen Ahmet KALYONCU 1(bir) ton mıcır filler tozu 2,75 TL alabileceğini, daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmesi üzerine 1(bir) ton mıcır filler tozu 2,75 TL bedelle ihale edilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı 2886 sayılı Yasanın 31 inci maddesi gereğince tasdik olunur./05/2015 Ali FİDAN Vali

6 Karar Tarihi: Karar No : 144 Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale günü ve saatinin belirlenmesi hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılabilmesi için ihale günü ve saatinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3633 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3633 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2(iki) yıl kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 9. Maddesine göre muhammene esas olacak kira bedelleri tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin 2(iki) yıl kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 51/g maddesi uyarınca, pazarlık usulü ile Perşembe günü saat 11:00 de İl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin idaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, İdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleşmemesi durumunda, aynı şartlarla Perşembe günü yeniden ihalenin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

7 Karar Tarihi: Karar No : 145 Konu: İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 101 ada 56 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 101 ada 56 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3634 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3634 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 101 ada 56 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin, serbest harita mühendisi Hasan GÜNDEN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Dereköy köyü 101 ada 56 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1258 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27 nci maddesine göre yerleşik alan içinde kalan parseller, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu dışında tutulmaktadır. İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 101 ada 56 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 101 ada 56 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, iki (2) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

8 Karar Tarihi: Karar No : 146 Konu: Ödenek aktarma talebi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. Ödenek aktarma talebi ile ilgili Düzce İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin tarih ve 3718 sayılı yazısı ve eki incelendi. Düzce İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 3718 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Vali konutu kamera sistemi yapım işi dava sonucuna göre, Valilik Makamının tarihli ve 3684 sayılı oluru gereğince Bay-Sem Kuyumculuk Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi ile Düzce İl Özel İdaresi arasında sulh yoluna gidilmiş ve ,00 TL (Tüm masraflar ve Avukatlık ücreti dahil) anlaşma sağlanmış olup, söz konusu anlaşma gereği ,00 TL'nin ödenmesi için, 2015 yılı Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinin altında bulunan mahkeme harç ve giderleri harcama kaleminde bulunan ,00 TL ödeneğin yetmeyeceği tespit edilmiş olup, yedek ödenek harcama kaleminden ,00 TL ilave edilmesine, hukuk işleri bürosunun ödeneğinin de sene sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL'nin yedek ödenek harcama kaleminden aktarılması talep edilmektedir. İl Özel İdaresi 2015 yılı Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinin /01.3.9/05/ Mahkeme Harç ve Giderleri harcama kalemine yukarıda belirtilen iş için talep edilen TL nin yedek ödenek harcama kaleminden aktarılması için yapılan oylamada, oy çokluğu ile ödeneğin aktarılmasına ve kararın; Düzce Hukuk Müşavirliğine ve İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy çokluğu ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

9 Karar Tarihi: Konu: İlimiz Akçakoca ilçesi, Edilli köyü 606 ve 607 Karar No : 147 numaralı parsellerin tevhidinden sonra iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Akçakoca ilçesi, Edilli köyü 606 ve 607 numaralı parsellerin tevhidinden sonra iki (2) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3900 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3900 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Akçakoca ilçesi, Edilli köyü 606 ve 607 numaralı parsellerin tevhidinden sonra iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin, serbest harita mühendisi Raşit ÇAKMAK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. İlimiz Akçakoca ilçesi, Edilli köyü 606 ve 607 numaralı parsel, Bolu İl İdare Kurulunun tarih ve 1983 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27 nci maddesine göre yerleşik alan içinde kalan parseller, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu dışında tutulmaktadır. İlimiz Akçakoca ilçesi, Edilli köyü 606 ve 607 numaralı parsellerin tevhidinden sonra iki (2) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Akçakoca ilçesi, Edilli köyü 606 ve 607 numaralı parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek tevhidinden sonra 2(iki) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

10 Karar Tarihi: Karar No : 148 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Altunköy köyü 114 ada 14 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Altunköy köyü 114 ada 14 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3904 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3904 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Altunköy köyü 114 ada 14 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemine ilişkin, serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Altunköy köyü 114 ada 14 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1208 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27 nci maddesine göre yerleşik alan içinde kalan parseller, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu dışında tutulmaktadır. İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Altunköy köyü 114 ada 14 numaralı parselin dört (4) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Altunköy köyü 114 ada 14 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek dört (4) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

11 Karar Tarihi: Karar No : 149 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi, Hacıyakup köyü 577 numaralı parselin fiilen yol olarak kullanılan m2'lik kısmının kamulaştırılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesine istinaden kamu yararı kararı alınmasının uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gölyaka ilçesi, Hacıyakup köyü 577 numaralı parselin fiilen yol olarak kullanılan m2'lik kısmının kamulaştırılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesine istinaden kamu yararı kararı alınmasının uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3906 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3906 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gölyaka ilçesi, Hacıyakup köyü 577 numaralı parselin maliki tarafından parselinin içinden geçen ve fiilen yol olarak kullanılan ekli krokide (A) ile gösterilen m 2 ' lik kısmının 100,00 TL bedel karşılığında kamulaştırılması talep edilmektedir sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinde ''İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.'' hükmü yer almaktadır. İlgi dilekçe üzerine mahallinde ve evraklarda yapılan incelemede; İdaremiz envanterinde kayıtlı olan Hacıyakup - Yunusefendi - Bakacak köylerine ait Göl-G-1-13 kontrol kesim numaralı gurup yolunun m 2 ' lik kısmının bu parselin içinden geçtiği anlaşılmıştır. Söz konusu yol üzerindeki araç trafiği dikkate alınarak fiilen yol olarak kullanılan, 577 numaralı parselin ekli krokide (A) harfiyle gösterilen m 2 ' lik özel mülkiyete ait kısmının kamu yararı kararı alınmak suretiyle kamulaştırılması ve kamuya kazandırılması uygun görülmüştür sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesinde de il özel idareleri için kamu yararı kararını il encümeninin vereceği hüküm altına alınmıştır. Konu üzerinde yapılan müzakereler sonucunda, oyçokluğu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; Hacıyakup köyü 577 numaralı parselin fiilen yol olarak kullanılan m 2' lik kısmının kamulaştırılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesine istinaden kamu yararı kararı alınmasının uygun bulunduğuna ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne gönderilmesine oy çokluğu ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

12 Karar Tarihi: Karar No : 150 Konu: İlimiz Merkez ilçesi, Çınarlı köyü 262 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi, Çınarlı köyü 262 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 3907 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 3907 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi, Çınarlı köyü 262 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin, serbest harita mühendisi Aptullah YALMAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. İlimiz Merkez ilçesi, Çınarlı köyü 262 numaralı parsel, Bolu İl İdare Kurulunun tarih ve 254 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27 nci maddesine göre yerleşik alan içinde kalan parseller, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu dışında tutulmaktadır. İlimiz Merkez ilçesi, Çınarlı köyü 262 numaralı parselin iki (2) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 16 ncı maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca; İlimiz Merkez ilçesi, Çınarlı köyü 262 numaralı parsellere ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek 2(iki) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

13 Karar Tarihi: Karar No : 151 Konu: Ramazan ayı açılış kapanış saatleri. İl Encümeni Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, üye nun iştirakiyle toplandı. Ramazan ayı açılış kapanış saatleri ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün tarih ve 3898 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün İl Makamından Encümenimize havaleli tarih ve 3898 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odasının tarih ve 2015/45 sayılı yazısında İlimiz merkeze bağlı köylerde ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda bulunan ve İdaremiz tarafından ruhsatlandırılmış olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin Ramazan ayı süresince gece saat 04:00 e kadar açık bırakılmasına izin verilmesi talep edilmektedir. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, il encümenimizin tarih ve 463 sayılı kararı ile Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan umuma açık ve istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin tespitine ilişkin kış dönemi(kasım-mart),yaz dönemi (Nisan- Ekim) ayları olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, daha önceden İl Encümenince alınan tarih ve 463 sayılı kararda belirtildiği şekliyle uygulamaya devam edilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile ve kararın; İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

14 Karar No : 152 Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılması hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. havaleli tarih ve 4021 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi üst zemin kat Z'-19 kapı numaralı (67 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre kiralama ihalesinin yapılmasına İl Encümeninin tarih ve 144 sayılı kararı ile karar verilmişti. Belirtilen gün ve saatinde ihaleye katılan olmadığı görülmüş olup, tarih ve144 sayılı İl Encümeni kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre Perşembe günü yeniden ihalesinin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

15 Karar No : 153 Konu: İlimiz, Akçakoca ilçesi, Yeşilköy köyü, 105 ada 41 numaralı parsel üzerine maliki Şükrü YERLİKAYA tarafından, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz, Akçakoca ilçesi, Yeşilköy köyü, 105 ada 41 numaralı parsel üzerine maliki Şükrü YERLİKAYA tarafından, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4008 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4009 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz, Akçakoca ilçesi, Yeşilköy köyü, 105 ada 41 numaralı parsel üzerine maliki Şükrü YERLİKAYA tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan ana yol tarafına garaj binası yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibi Şükrü YERLİKAYA'ya 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

16 Karar No : 154 Konu: İlimiz, Akçakoca ilçesi, Uğurlu köyü 127 ada 16 parsel üzerine Zafer KILIÇARSLAN tarafından yapılan köy muhtarlığından izin alınmadan ana yola yakın prefabrik bina temeli atıldığı tespit edildiğinden, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz, Akçakoca ilçesi, Uğurlu köyü 127 ada 16 parsel üzerine Zafer KILIÇARSLAN tarafından yapılan köy muhtarlığından izin alınmadan ana yola yakın prefabrik bina temeli atıldığı tespit edildiğinden, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4009 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4009 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz, Akçakoca ilçesi, Uğurlu köyü 127 ada 16 parsel üzerine Zafer KILIÇARSLAN tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan ana yola yakın prefabrik bina temeli atıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

17 Karar No : 155 Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe Güzelbahçe mahallesi 143 ada 3 numaralı parsel B blok, zemin kat Z-09 kapı numaralı (09 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması talebinin görüşülüp karara bağlanması hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe Güzelbahçe mahallesi 143 ada 3 numaralı parsel B blok, zemin kat Z-09 kapı numaralı (09 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması talebinin görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4010 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4010 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İl Encümeninin tarih ve 141 sayılı kararı ile 2(iki) yıl kiralanmasına uygun görülen, Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe Güzelbahçe mahallesi 143 ada 3 numaralı parsel B blok, zemin kat Z-09 kapı numaralı (09 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması işine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre muhammene(tahmin edilen bedel) esas olacak kira bedeli tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre Perşembe günü saat de İl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin idaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, İdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleşmemesi durumunda, aynı şartlarla Perşembe günü yeniden ihalenin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

18 Karar No : 156 Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi, 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi, alt zemin kat Z-06 kapı numaralı (6 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması talebinin görüşülüp karara bağlanması hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi, 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi, alt zemin kat Z-06 kapı numaralı (6 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması talebinin görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4018 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4018 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz, Merkez ilçe, Çamlıevler mahallesi, 113 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi, alt zemin kat Z-06 kapı numaralı (6 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin 2 (iki ) yıl kiralanması talep edilmektedir. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, alt zemin kat Z-06 kapı numaralı (6 bağımsız bölüm numaralı) işyerinin,5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26. Maddesi ( g) fıkrasına göre 2(iki) yıl kiralanmasının uygun bulunduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

19 Karar No : 157 Konu: İlimiz Çilimli ilçesi, Sarımeşe köyü 404 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemi., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Çilimli ilçesi, Sarımeşe köyü 404 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4019 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4019 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Çilimli ilçesi, Sarımeşe köyü 404 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Sarımeşe köyü 404 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1128 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Çilimli ilçesi, Sarımeşe köyü 404 numaralı parselin üç (3) kısma İfrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Çilimli ilçesi Sarımeşe köyü 404 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek üç (3) kısma ifrazının uygun olduğuna; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

20 Karar No : 158 Konu: İlimiz Merkez İlçe Taşköprü köyü E-5 kenarında bulunan 1090 parsel numaralı taşınmaz üzerine maliki Erpet Düzce Petrol Ürünleri Nak.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ticari amaçlı yapı, ruhsat alınmadan yapıldığından 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince eki hesaplama cetvelinde belirtilen 2.980,45 TL "idari para cezası kesilmesi, yıkım kararı alınacağının bilinmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez İlçe Taşköprü köyü E-5 kenarında bulunan 1090 parsel numaralı taşınmaz üzerine maliki Erpet Düzce Petrol Ürünleri Nak.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ticari amaçlı yapı, ruhsat alınmadan yapıldığından 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince eki hesaplama cetvelinde belirtilen 2.980,45 TL "idari para cezası kesilmesi, aynı Kanunun 32 nci maddesi gereğince; İl Encümeni kararının tebliğinden itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek İdaremize ruhsat başvurusu yapması, yapmadığı takdirde yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4020 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4020 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez İlçe Taşköprü köyü E-5 kenarında bulunan 1090 parsel numaralı taşınmaz üzerine maliki Erpet Düzce Petrol Ürünleri Nak.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ticari amaçlı yapı, ruhsat alınmadan yapıldığından, yapı sahibi Erpet Düzce Petrol Ürünleri Nak.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ye 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince eki hesaplama cetvelinde belirtilen 2.980,45 TL "idari para cezası kesilmesine, aynı Kanunun 32 nci maddesi gereğince; İl Encümeni kararının tebliğinden itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek İdaremize ruhsat başvurusu yapması, yapmadığı takdirde yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

21 Karar No : 159 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi, Açma köyü 290 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemi., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gölyaka ilçesi, Açma köyü 290 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4021 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4021 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gölyaka ilçesi, Açma köyü 290 numaralı parselin dört (4) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Burak AKTÜRK tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Açma köyü 290 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1203 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Gölyaka ilçesi Açma köyü 290 numaralı parselin dört (4) kısma İfrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, Açma köyü 290 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek dört (4) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

22 Karar No : 160 Konu: Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 109 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi., üye nun iştirakiyle toplandı. Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 109 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4022 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4022 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 109 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Dereköy köyü 109 ada 5 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1258 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 109 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma İfrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Gümüşova ilçesi, Dereköy köyü 109 ada 5 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek iki (2) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

23 Karar No : 161 Konu: İlimiz, Çilimli ilçesi, Kiraztarla köyü 396 parsel üzerinde Muzaffer BAKIR tarafından İdaremizden yapı ruhsatı alınmadan büyükbaş hayvan besiciliği amaçlı ahır inşaatı yapıldığı ,60 TL'nin 1/5 olan 5.007,72 TL idari para cezası kesilmesi yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz, Çilimli ilçesi, Kiraztarla köyü 396 parsel üzerinde Muzaffer BAKIR tarafından İdaremizden yapı ruhsatı alınmadan büyükbaş hayvan besiciliği amaçlı ahır inşaatı yapıldığı ,60 TL'nin 1/5 olan 5.007,72 TL idari para cezası kesilmesi yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4125 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4125 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz, Çilimli ilçesi, Kiraztarla köyü 396 parsel üzerinde Muzaffer BAKIR tarafından İdaremizden yapı ruhsatı alınmadan büyükbaş hayvan besiciliği amaçlı ahır inşaatı yapıldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince kaçak yapı, tarihinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek durdurulmuştur Sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince yapı sahibi Muzaffer BAKIR'a ekli hesaplama cetvelinde belirtilen ,60 TL'nin 1/5 olan 5.007,72 TL idari para cezası kesilmesine, aynı Kanununun 32 nci maddesi gereğince yapı tatil tutanağının tebliğinden itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek İdaremize ruhsat başvurusu yapması gerekmekte olup, yapmadığı takdirde söz konusu yapı hakkında yıkım kararı alınacağının bilinmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

24 Karar No : 162 Konu: İlimiz Merkez ilçesi,siyokoğlu (Kirazlı) köyü 372 ve 373 numaralı parsellerin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra (A) ile gösterilen kısmın yola terkini ve iki (2) kısma ifrazının uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi,siyokoğlu (Kirazlı) köyü 372 ve 373 numaralı parsellerin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra (A) ile gösterilen kısmın yola terkini ve iki (2) kısma ifrazının uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4129 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4029 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi, Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 372 ve 373 numaralı parsellerin, serbest harita kadastro mühendisi Burak AKTÜRK tarafından, İl Genel Meclisinin tarih ve 105 nolu kararı ile onaylanan imar planına uygun olarak hazırlanmış değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesine göre Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 372 ve 373 numaralı parsellerin değişiklik tasarımında da görüldüğü üzere tevhidinden sonra (A) ile gösterilen kısmın yola terkini ve iki (2) kısma ifraz işlemi uygun olduğundan, İmar Kanunu 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Siyokoğlu (Kirazlı) köyü 372 ve 373 numaralı parsellerin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, tevhidinden sonra (A) ile gösterilen kısmın yola terkini ve iki (2) kısma ifrazının uygunluğun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

25 Konu: İlimiz Merkez ilçesi, Çerkeztaşköprü köyü 1120 Karar No : 163 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, (A) ile gösterilen kısmın yola terk işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Merkez ilçesi, Çerkeztaşköprü köyü 1120 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, (A) ile gösterilen kısmın yola terk işleminin uygunluğunun görüşülüp karara bağlanması hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4130 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4130 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Merkez ilçesi, Çerkeztaşköprü köyü 1120 numaralı parselin, serbest harita kadastro mühendisi İdris ÇALIŞKAN tarafından, İl Genel Meclisinin tarih ve 105 nolu kararı ile onaylanan imar planına uygun olarak hazırlanmış değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesine göre Çerkeztaşköprü köyü 1120 numaralı parselin değişiklik tasarımında görüldüğü üzere (A) ile gösterilen kısmın yola terk işlemi uygun olduğundan; İmar Kanunu 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Merkez ilçesi Çerkeztaşköprü köyü 1120 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, (A) ile gösterilen kısmın yola terk işleminin uygunluğun olduğuna; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

26 Karar No : 164 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyünde köy senedi ile alındığı anlaşılan arazi üzerine Kadir oğlu İbrahim ARI tarafından, köy muhtarlığından izin alınmadan eski tek katlı konut yapısı üzerine ilave kat yapıldığı için 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyünde köy senedi ile alındığı anlaşılan arazi üzerine Kadir oğlu İbrahim ARI tarafından, köy muhtarlığından izin alınmadan eski tek katlı konut yapısı üzerine ilave kat yapıldığı için 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4131 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4131 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyünde köy senedi ile alındığı anlaşılan arazi üzerine Kadir oğlu İbrahim ARI tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi hükümlerine göre köy muhtarlığından izin alınmadan eski tek katlı konut yapısı üzerine ilave kat yapıldığı tespit edilmiş ve söz konusu kaçak kat inşaatı tarihinde yapı durdurma zaptı düzenlenerek durdurulmuştur. Söz konusu Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

27 Karar No : 165 Konu: İlimiz, Merkez ilçesi, Yaka köyü, 441 numaralı parsel üzerine maliklerinden Kadir oğlu Servet AYDIN tarafından, Köy Muhtarlığından izin alınmadan eski iki katlı konut yapısının arka bitişiğine konut amaçlı iki katlı betonarme eklenti yapıldığı için 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz, Merkez ilçesi, Yaka köyü, 441 numaralı parsel üzerine maliklerinden Kadir oğlu Servet AYDIN tarafından, Köy Muhtarlığından izin alınmadan eski iki katlı konut yapısının arka bitişiğine konut amaçlı iki katlı betonarme eklenti yapıldığı için 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4132 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4132 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz, Merkez ilçesi, Yaka köyü, 441 numaralı parsel üzerine maliklerinden Kadir oğlu Servet AYDIN tarafından, Köy Muhtarlığından izin alınmadan eski iki katlı konut yapısının arka bitişiğine konut amaçlı iki katlı betonarme eklenti yapıldığı tespit edilmiş olup, imar mevzuatına aykırı olan bu yapının sahibine 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesi gereğince 423,95 TL "idari para cezası" kesilmesine ve kararın; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oy birliği ile karar Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

28 Karar No : 166 Konu: İlimiz Çilimli ilçesi, Kuşoğlu köyü 338 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemi., üye nun iştirakiyle toplandı. İlimiz Çilimli ilçesi, Kuşoğlu köyü 338 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4133 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4133 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. İlimiz Çilimli ilçesi, Kuşoğlu köyü 338 numaralı parselin üç (3) kısma ifraz işlemine ilişkin serbest harita mühendisi Ömer ARDAHAN tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ve eklerinin tasdik edilerek encümen kararı alınması talep edilmektedir. Kuşoğlu köyü 338 numaralı parsel, Düzce İl İdare Kurulunun tarih ve 1129 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesine göre "yerleşik alan sınırları" içerisinde kalan parseller 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmaktadır. İlimiz Çilimli ilçesi Kuşoğlu köyü 338 numaralı parselin üç (3) kısma ifrazına ilişkin değişiklik tasarımı ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15 inci maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 26/j maddeleri uyarınca, İlimiz Çilimli ilçesi, Kuşoğlu köyü 338 numaralı parsele ait ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek üç (3) kısma ifrazının uygun olduğuna ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

29 Karar No : 167 Konu: 08/05/2015 tarih ve 172 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla, Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez ilçe, Şıralık mahallesi 676 numaralı ,00 m2 yüzölçümlü parselin, ekte koordinatları ve krokisi verilen ,98 m2 yüzölçümlü kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre satış ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin belirlenmesi hususu., üye nun iştirakiyle toplandı. 08/05/2015 tarih ve 172 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla, Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez ilçe, Şıralık mahallesi 676 numaralı ,00 m2 yüzölçümlü parselin, ekte koordinatları ve krokisi verilen ,98 m2 yüzölçümlü kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre satış ihalesinin yapılabilmesi için ihale tarihinin belirlenmesi hususu ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4134 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. havaleli tarih ve 4134 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. 08/05/2015 tarih ve 172 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez ilçe, Şıralık mahallesi 676 numaralı ,00 m2 yüzölçümlü parselin, ekte koordinatları ve krokisi verilen ,98 m2 yüzölçümlü kısmının satışına karar verilmiştir. Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre muhammene(tahmin edilen bedel) esas olacak satış bedeli tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın satış ihalesinin yapılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulüne göre Perşembe günü saat da İl Encümeni huzurunda ihalesinin yapılmasına, ihale ilan metninin idaremiz internet sitesinde yayınlanmasına, İdaremiz ve Valilik ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilmesine, ihalenin gerçekleşmemesi durumunda, aynı şartlarla Perşembe günü yeniden ihalenin yapılmasına ve kararın; Genel Sekreter İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Gen. Mec. si İl Encümeni Başkanı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 02.01.2014 Karar No : 01 Konu: Gümüşova İlçesine bağlı Kıyı köyü yolunun BSK(sıcak asfalt) yapımı için aktarılan 45.000,00.-TL nin İdaremiz Bütçesine kaydedilerek, ödeneğin Merkez İlçesi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar No:

T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar No: BELEDİYE ENCÜMEN I Karar No:346 03.09.2018 1-Encümen Başkanı : Mehmet TUTAL 2- Encümen si : Şaban AYTEN 3- Encümen si : Mevlüt GÜRAY 4- Mali Hiz.Müdürü : 5- İmar Müdür V. : ÖZÜ:Ortakaraören Mahallesi Sanayi

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı

(b) ve (c) olarak gösterildiği şekilde 3 kısma ifrazı Karar Tarihi: 02.09.2015 Toplantıya K atılanlar : Mehmet UZUN Genel Sekreter ler: Ergün ÖZGÜN-Sedat YAMAN H.Nuri KARAKAŞ Kararın Özeti: ilimiz Safranbolu ilçesi Bostanbükü Köyü, tapuda 12 Pafta, 159 Ada,

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 224 KARAR TARİHİ : 02.10.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar

Detaylı

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.03.2012 K arar No: 23 ler: Seyfettin DİKMEN -A hm et SÖZEN Musa ŞEREFLİ - İsmail ALPASLAN Yılmaz ARAT- İsmail AYDIN Nurten DURSUN Kararın Özeti: 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Nebi YILMAZ Durmuş Ali ÇETİN Muhammet Ali KESKİN Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Belediye Başkanı

Nebi YILMAZ Durmuş Ali ÇETİN Muhammet Ali KESKİN Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Belediye Başkanı KARAR NO 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VE NOSU 05.01.2016 DENETİM KOMİSYON ÜYELİĞİ SEÇİMİ Denetim Komisyon Üyeliği Seçimi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeliği

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ

T.C KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi; 04.04.2012 Karar No: 33 Toplantıya Katı lanlar ler: Mehmet KASAPOGLU - Ahmet SÖZEN Ergün ÖZGÜN- Ahmet KOÇ Kararın Özeti: İlimiz Eflani İlçesi, Çal Köyü, Kızılgedik mahallesinde ikamet eden

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SANAYİ TESİSLERİ(Akaryakıt

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden mütenevvi müdürlüklerden mütenevvi kalemler arasında ödenek aktarılması.

Detaylı

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde KARAR TARİHİ : 07.03.2012 bulunan yaklaşık 80.000 Ton bazalt kaya malzemesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık

Detaylı

2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Meydan Mahallesi Erdek Apartmanı altında bulunan

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

2013 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2013 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2013 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 03/01/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 1- Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Dedik Köyünde I23c4, I23d3 nolu paftalarda, 4781,17 hektar ruhsat

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2013. KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :37 KARAR 37 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 1 Şubat 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/01/2015 KARAR NO 1 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ın, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti nedeniyle

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 313 Karar Tarihi : 04/12/2014 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak nehrine döküldüğü yerden, 982,000 m 3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesinin,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 16.04.2019 Karar No : 149 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : İmar Para Cezası ve Yıkım Kararı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/04/2019

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ EVRAKIN GELDİĞİ YER KARAR TARİHİ KARAR NUMARASI KARAR ÖZETİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 08/01/2015 1 08/01/2015 2 15/01/2015

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

EUROSTİL GIDA VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına temsilen Ceyhan PUSMAZ muhammen bedel üzerinden aylık ,00 TL+KDV teklif etmiştir.

EUROSTİL GIDA VE MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına temsilen Ceyhan PUSMAZ muhammen bedel üzerinden aylık ,00 TL+KDV teklif etmiştir. İHALE KOMİSYONU (ENCÜMEN) KARARI Tarihi : 31.10.2017 Sayı: 511 Konu : İhale Başkan: Üye : Hüseyin KALAYCI Üye : Encümenin 03.10.2017 tarih ve 487 sayılı kararı ile ihalesine karar verilen ; Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı