T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA: EKOL LOJİSTİK ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahar ÖZYÖRÜK Haziran 2013

2 1 TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA : EKOL LOJİSTİK ÖRNEĞİ ÖZET : Günümüzde Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Araştırmamızda Ekol Lojistik firmasının tanıtımını, firmanın tedarik zinciri uygulamalarına geçiş süreci, tedarik zinciri uygulamalarına getirdiği yenilikler ve avantajlar ele alınmıştır. Bu bağlamda Ekol Lojistik firması incelenmiştir. GİRİŞ : Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması, prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir. Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı, geri hizmet olarak verilmiştir. Genel olarak, lojistik mühendisliğin makina sistemlerinden ziyade insan sistemleri ile ilgilenen bir branşı olarak görülür. Lojistik, doğru zamanda doğru fiyatla, doğru miktara sahip olmak olarak tanımlanabilir. Lojistik bir proses bilimidir. Tüm endüstriyel sektörlerde, verimlilik,

3 2 tedarik zinciri ve proje devreye alma sürelerinin istenen düzeyde olup olmadığı denetlenir. Lojistik, askerlerin ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinden, doğmuş bir konsepttir ve bu temelden yola çıkarak çok daha ileriye gitmiştir. Eski Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarında ihtiyaçların dağıtımı ve finanse edilmesinden sorumlu Logistikas denen bölümler ve subaylar vardı. Oxford Üniversitesi, sözlüğünde lojistik kelimesi; Askerlik biliminin personel, teçhizat, malzeme taşıma, bakım ve sağlanması ile ilgili bir dalı olarak tarif edilir.osmanlı'da lojistik hizmetleri derbendcilik, köprücülük, gemicilik, meremmetçilik adlarıyla başladı. Lojistik, 1950 lerden sonra iş hayatına uyum sağlamıştır. Dünya çapında tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacının artması bunun başlıca sebebidir. İş dünyasında, lojistik tedarikçiden son kullanıcıya uzanan (tedarik zinciri) bir akış içinde; içe veya dışa ya da her ikisine odaklı olabilir. Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satınalma, taşıma, depolama, envanter girişi, doğru bilgi akışının sağlanması ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır. Lojistik yöneticileri, bir organizasyon içinde kaynakların koordinasyonu sağlayarak bu fonksiyonların her birinden gelen bilgileri birleştirir. Lojistiğin temelde iki farklı formu vardır. Biri depolama ve taşıma ağı boyunca malzeme akışının sürekliliğini sağlar. Diğeri projelerin sonuçlanması için kaynaklar zincirini koordine eder. "Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir."

4 3 Askeri lojistikte, kaynakların ihtiyaç duyulan yer ve zamanda yerine nasıl ulaştırılacağı yönetilir. Askerlik biliminde, düşmanın tedarik hatlarını bozmak en önemli askeri stratejilerden biridir. Yakıt, cephane ve yiyeceği olmayan askeri güç savunmasızdır. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Çalışmamız, Ekol Lojistik firmasının, lojistik, nakliye, tedarik zinciri uygulamaları, tedarik zinciri çözümleri konularını kapsamaktadır.

5 4 İÇİNDEKİLER ÖZET 1 GİRİŞ 1 İÇİNDEKİLER 4 ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN BELİRLENMESİ ŞEKİLLENDİRİLMESİ 5 PROBLEM 5 PROBLEMİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ 5 ARAŞTIRMA SÜRECİNİN AŞAMALARI 5 EKOL LOJİSTİK TANITIMI 6 TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI 8 Tedarik Zinciri Çözümleri 8 PROJE YÖNETİMİ 9 MEVCUT DURUM ANALİZİ 9 SÜREÇ VE ÇÖZÜM TASARIMI 10 UYGULAMA VE CANLIYA ALMA 10 SÜREKLİ GELİŞTİRME 11 STANDARDİZASYON 11 TEKNOLOJİ/OTOMASYON ENTEGRASYONU 11 CONTROL TOWER 13 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 15 KAYNAKLAR 16

6 5 1-Araştırma Probleminin Belirlenmesi ve Şekillendirilmesi 1.1-Problem: Tedarik Zinciri Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma : Ekol Lojistik Örneği 1.2-Problemin Şekillendirilmesi : Tedarik zinciri, lojistik günümüz şirketlerine oldukça önemli bir fayda sağlamakta ve hız kazandırmaktadır. Günümüzde ticari işletmelerin hemen hemen tamamının kullandığı lojistik ve tedarik zinciri yönetimi mevcuttur. Günümüzde gelişen lojistik sektörünün önemli firmalarından biri olan Ekol Lojistik firmasının kullandığı tedarik zinciri uygulamalarının işleyiş şekli, araştırmamızın konusu olmuştur. 1.3-Araştırma sürecinin aşamaları : Araştırma sürecimizin ilk aşamasında problem belirlendi ve şekillendirildi. Problemin belirlenmesinin ve şekillendirilmesinin ardından literatür taraması yapıldı. Konu ile ilgili derinlemesine ve detaylı geçmiş çalışmalarda incelenerek veriler elde edildi. Bu konuda yapılmış olan çalışmamıza yakın çalışmalar tespit edildi araştırmamızda alıntı kaynak olarak kullanılmak üzere bilgiler alındı. Araştırma yöntemi ve araştırmanın türü belirlendi. Geçerlik ve güvenirlik hedeflerine ulaşabilmek için üzerinde çalışıldı. Veriler analiz edildi. Araştırma sonuçlarını ilişkilendirerek sonuç kısmının oluşturulmasına ve araştırmanın sonuçlarının rapor halinde yazılmasına geçildi. Araştırmamızda yapılmış olan literatür taramaları araştırma konumuz ile ilgili olan kısımları ile birlikte kaynak gösterilerek kullanıldı.

7 6 Araştırmamızın neticelerinin ilgili literatür taramaları ile desteklenmesi sağlandı. Bilim üretmek ya da problem çözmek amacıyla yürütülen süreçteki tüm kavramsal ve işlevsel ilişkilerin bütüncül bir şekilde sergilendiği ürün olan araştırma raporunun hazırlanması aşamasına geçildi. Araştırma raporunun temel bölümlerinden olan, Başlık, üst başlık, yazar adı ve kurum bilgisi yazıldı. Özet bölümünde makalenin kısa ve ayrıntılı ve çok yönlü özeti yazıldı. Giriş kısmında problem tanıtıldı, literatür tartışıldı, problem açık ve anlaşılır şekilde ortaya konuldu. Problemin çözümündeki yaklaşım ortaya konuldu. Kaynaklar kısmında kaynakların tamamı kaynaklar listesinde yer aldı. Araştırma raporlarında uyulması gereken genel ilkelere uyuldu. Araştırma raporu, 12 punto büyüklüğünde ve times new roman fontu ile yazıldı. Satır aralıkları çift olarak belirlendi. Sayfa yapısı üst,alt,sağ ve soldan 2.54 cm olarak belirlendi. Sayfa numaraları ve üst bilgi sağ üst köşe olarak belirlendi. 10 ve 10 un üzerindeki sayılar rakam şeklinde 10 un altındaki sayılar ise yazı şeklinde yazıldı. Her bir ifadeden sonra boşluk bırakıldı. Başlıklar içeriden, kalın, normal tümce düzeyinde nokta ile sonlanan paragraf başlığı şeklinde kullanıldı. Doğrudan yapılan kaynak alıntıları tırnak içerisine alındı. EKOL LOJİSTİK TANITIMI Ekol, Türkiye de m 2 kapalı alanı aşan dağıtım merkezleri; Almanya; İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Bosna ve Romanya'da bulunan metrekarelik tesisleri, araçlık filosu ve 4.000'i aşkın Türk; 1200'ü aşkın Avrupalı çalışanıyla Türkiye'nin ve Avrupa nın öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer almaktadır.

8 7 Bugün Ekol, lojistik sektörüne yetiştirdiği insan kaynağı ve yeni iş modelleri geliştirmekte üstlendiği öncü rolle, adına yakışır başarılara imza atmaktadır. Portföyüne aldığı dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ve bu müşterileri için ürettiği hizmetler sayesinde, marka bilinirlik hedeflerine ulaşmak yönünde emin adımlar atmaktadır. Türkiye ve Avrupa'da en yeni teknolojiyle donatılmış dağıtım merkezleri, genç ve çevreci filosuyla, yeni ekonominin gereksinim duyduğu her türlü hizmeti bütünleşik bir şekilde uluslararası arenada sunabilen Ekol; taşımacılık, depo yönetimi, gümrükleme, dış ticaret ve tedarik zinciri yönetimi çözümlerini müşterilerine sunmaktadır. Ekol bugün, yarattığı know-how, kalifiye insan kaynağı ve ileri teknoloji uygulamalarıyla çok farklı sektörlerde bulunan yerli ve yabancı müşterilerine entegre lojistik hizmetleri ile tedarik zinciri çözümleri tasarlamakta ve sunmaktadır. Vizyon : "Sipariş Yönetim Şirketi" En baştan en sona tedarik zinciri/süreç yönetimi. Misyon : En üst seviyede bütünleşmiş lojistik çözümler ve hizmetleri, yürek ve teknolojinin doğru bir karışımı ile; beklentilerin üstünde, çevreye duyarlı, tutarlı ve tutkulu bir şekilde müşterilerine sunmak; bunu gerçekleştirirken de tüm sosyal paydaşlar ile iyi ilişkiler kurarak hissedar değeri ve karlı hizmet bakış açısını korumak.

9 8 Ekol tarafından benimsenen Kurumsal İlkeler Yönetmeliği; Toplumsal Faydaların Gözetilmesi, Yasalar ve Diğer Düzenlemelere Uyum, Çalışan Hakları ve Çalışma Koşullarının Gözetilmesi, İş Ortakları ve Sosyal Paydaş İletişiminin Etkinliği, Şirket Haklarının Gözetimi ve Şeffaflık Ana başlıkları üzerinde durmaktadır. TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARI Tedarik Zinciri Çözümleri Ekol, entegre lojistik hizmetleriyle müşterilerine tek bir kaynaktan etkin bir tedarik zinciri yönetimi sunmaktadır. Müşteriler esnek tedarik zinciri çözümleri sayesinde, fırsatları zamanında değerlendirerek rekabet avantajı sağlamaktadır. Ekol Müşterilerinin Sorun, Beklenti ve Lojistik İhtiyaçlarını Tespit Eder Operasyonların tek bir kontrol merkezinden sağlanması; sürecin daha iyi yönetilmesini ve maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. Ekol, müşterilerinin sorun, beklenti ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ederek, terzi işi çözümlerle işlerine değer katacak hizmetler sağlamaktadır.

10 9 1-Proje Yönetimi Ekol, işinin temel oluşumu olarak kabul ettiği proje yönetimi çerçevesinde, her biri müşterileri için özenle oluşturulan çözümleri birer proje olarak ele almakta ve yürütmektedir. Projenin kapsamı, amaçları, hedefleri, başarı kriterleri ve sorumluluklar en ince ayrıntısına kadar tanımlanmaktadır. Belirlenmiş hedeflerin, maliyet ve zaman kriterlerine uygun yerine getirilebilmesi amacıyla kaynakların en etkin şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Projenin yürütülmesi aşamasında, performans yönetimiyle süreçler kontrol altına alınmaktadır. Projeyi müşteri adına yakından takip eden "özel ekip"le, oluşabilecek riskler ve fırsatlar önceden belirlenebilmektedir. Proje ekibi sürekli iyileştirme çalışmalarıyla, sürecin verimliliğini ve kalitesini artırmaktadır Mevcut Durum Analizi Tedarik zinciri süreçlerinin geliştirilmesi için müşterilerine yaratıcı çözümler sunmayı hedefleyen Ekol, öncelikle mevcut süreçleri analiz etmektedir. Bu kapsamda mevcut durumun haritalanmasıyla birlikte, verimlilik ve maliyet analizi çalışmaları da yapılmaktadır. Bütün tedarik zinciri boyunca farklı rollerle süreç içerisinde yer alan iş ortaklarına, yaşanan aksaklıklar veya karşılaşılabilecek sorunları ileten Ekol; süreçlerde geliştirmeye ve iyileştirmeye açık yanlar tespit ederek, ihtiyaçlara uygun, yenilikçi ve alternatif çözümler üretmektedir.

11 Süreç ve Çözüm Tasarımı Ekol tedarik zincirini analiz etmek ve geliştirmek için, konusunda deneyimli endüstri mühendisleri ve sistem analistleriyle çalışmaktadır. Süreçler; lojistik operasyonlarda en üst düzeyde verimlilik elde etmek amacıyla tasarlanmakta, süreç yönetimi anlayışıyla performans göstergeleri ve ölçüm yöntemleri belirlenmektedir. Tüm tedarik zinciri performansının izlenebilmesi, oluşabilecek problemlerin veya fırsatların önceden öngörülebilmesini sağlamaktadır. Proje yönetiminin bu aşamasında süreç tasarımı, donanım ve kaynak planlaması, yerleşim planı tasarımı, yazılım uyarlamaları ve geliştirmeleri, fizibilite çalışmalarıyla çıktılar elde edilmektedir. Ekol, farklı sektörlerde yer alan müşterilerinin sorun, ihtiyaç ve beklentilerinin farklılık gösterdiğinin bilincindedir. Bu sebeple müşterilerin işlerini kolaylaştırmak için, sorunlarına yönelik sektörel çözümler sunmakta ve farklılıkları gelişim için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Teknolojiye yaptığı yatırımlar ve tedarik zinciri yönetimi konusundaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle Ekol, lojistik sektörüne örnek teşkil eden projelere imza atmayı başarmaktadır. 1.3-Uygulama ve Canlıya Alma Yapılan tasarımın uyarlama aşamasında da uzman olan Ekol, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak sistemin eksiksiz şekilde ve zamanında canlıya alınmasını sağlamaktadır. Uyarlama aşamasında süreç sahibi grup içerisinden bazı sorumluların anahtar kullanıcı (key user) olarak proje grubuyla harmanlanması,

12 11 çözümün canlıya alınma aşamasının sağlıklı ve sorunsuz şekilde işlemesi sağlanmaktadır. 1.4-Sürekli Geliştirme İş yapış şekillerinin ve teknolojinin sürekli değiştiği bir dünyada hiçbir çözüm ve iyileştirme bir defaya mahsus olmamalıdır. Bu yaklaşımı benimseyen Ekol İş ve Süreç Geliştirme Ekibi, operasyonel süreçleri analiz ederek sürdürülebilir iyileştirme fırsatlarını kovalamaktadır. 1.5-Standardizasyon Özelleştirilmiş çözümler, uygulamada farklılıklar oluştursa da; hizmet kalitesini artırmak için standartların oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekol'de standardizasyon yine proje yönetimi kapsamında değerlendirilerek, İş Geliştirme ve Yönetim Sistemleri Ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu ekip yerel olarak herhangi bir projede gerçekleştirilen iyi bir uygulamayı da diğer tüm projelere yayarak, hem standardizasyonu hem de bilgi ve tecrübenin birikerek yayılmasını sağlamaktadır. 2-Teknoloji / Otomasyon Entegrasyonu Ekol, sunduğu lojistik hizmetlerinin kalitesini her zaman teknolojik altyapısıyla desteklemekte ve geliştirmektedir. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi veya sürecin en başından dizayn edilmesinde sunulan çözümler, tüm ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

13 12 Müşteri gereksinimlerine göre farklı alternatifler sunan Ekol, otomasyon ve teknoloji yatırım planlamalarında müşterilerin sahip olduğu teknolojik altyapıya uygunluğu temel kriter olarak belirlemiştir. Oracle, SAP, AS 400 gibi farklı programlarla kolaylıkla entegre edilebilen operasyonel programlar sayesinde, çözümlerinde teknolojik sınır tanımamaktadır. Yazılımsal teknolojinin dışında, ileri düzeyde ve dünya çapındaki lojistik teknolojilerine de Ekol operasyonlarında sıklıkla rastlanmaktadır. Otomatik depolama ve besleme sistemleri (ASRS), konveyör sistemleri, sorter sistemleri, miniload sistemleri, dikey asansör sistemleri (Vertical carousel systems), pick by light sistemleri ve sesli yönlendirme sistemleri (voice systems); Ekol'ün iş süreçlerinde kullandığı teknolojilerin bir kısmını oluşturmaktadır. Ekol, yüksek verimlilik ve düşük maliyeti müşterilerine sunmak için bu tür yatırımlar yaparken; bu sistemlerin kontrol yazılımlarını da kendi ekibiyle tasarlayabilmekte ve operasyonel yazılımlarıyla entegre edebilmektedir. Ekol, sektördeki öncü uygulamalarına hız kesmeden devam etmektedir. Ekol'ün, Ocak 2012'de başvurusunu yaptığı Ar-Ge Merkezi (Araştırma-Geliştirme Merkezi) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış; Ekol'ün bu atılımı, lojistik sektörü için bir ilk olmuştur. 13 Haziran 2012 tarihinde belgelendirilen Ekol Ar-Ge Merkezi'nde 64 personel görev yapmaktadır. Ekol Ar-Ge Merkezi, verimliliğin artması, yeni iş modellerinin geliştirilmesi, Ar-Ge kültürünün tüm kuruma yayılmasını, gelişimini ve devamlılığını sağlamak, lojistik sektöründe yetkin iş kaynağı yaratmak ve Ar-Ge

14 13 vizyonuyla, Türk lojistik sektöründeki diğer değerli firmalara teşvik unsuru olmak gibi nedenler göz önünde bulundurularak hayata geçirilmiştir. 3-Control Tower Küreselleşmeyle yoğunlaşan rekabet ve dış kaynak kullanımı ihtiyacı, tedarik zincirinin genişlemesine yol açmaktadır. Farklı rollerle tedarik zinciri içerisinde yer alan tedarikçiler, üreticiler, dağıtım merkezleri, perakendeciler, müşteriler ve lojistik hizmet sağlayıcılar farklı kıtalarda ve ülkelerde yer almaktadır. İletişim, bilgi alışverişinin giderek yoğunlaşması, farklı sistemlerin bir araya gelmesi yönetim ve karar verme süreçlerinde aksamalara yol açmaktadır. Tedarik Zincirinin Başından Sonuna Kadar İzlenebilir Yapısı Control tower, tedarik zincirinin baştan sona izlenebilmesini ve optimize edilmesini sağlayan bir sistem tasarımı olup; insan kaynağı, süreç ve organizasyonun birleşimidir. Değişimler karşısında esnek olabilmek, yenilikçi çözümler üretmek ve süreçlere bu çözümleri hızla adapte edebilmek için control tower aranılan en iyi çözüm olacaktır. Ekol'ün müşteri odaklı organizasyon yapısı, teknolojik altyapısı ve lojistik konusundaki bilgi birikimiyle control tower ile sunduğu avantajlar şöyle özetlenebilir : Tüm dağıtım merkezleri, tedarikçiler ve lojistik hizmet sağlayıcılarıyla veri entegrasyonu ve yönetimi, Ortak süreçlerin izlenebilmesi ve siparişlerin statülerinin, envanter seviyelerinin gerçek zamanlı takip edilebilmesi,

15 14 Müşteri temsilcileri tarafından sürecin yönetimi, proaktif yaklaşımlarla problemlerin engellenmesi, İstatistiksel analizlerle performans ölçümünün yapılması, tedarikçi değerlendirme ve seçme, Sürekli iyileştirme kapsamında teslim sürelerinin ve maliyetlerinin azaltılması, kalite ve servis seviyelerinin artırılması, İleri lojistik planlama ve optimizasyon. Depo Yönetimi Hizmet Birimi altında sağlanan başlıca çözümler; antrepo yönetimi, dağıtım merkezi, üretim lojistiği, çapraz yükleme (cross-docking), katma değerli hizmetler ve iade yönetimidir. Ekol Lojistik çapraz sevkiyat işlemlerini tanımlayan bir vaka analizi sunmaktadır. Ertek, G. (2010) Çapraz sevkiyat için temel bilgiler

16 15 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Sonuç olarak tedarik zincirinin en iyi uygulayıcılarından biri olan ve yeni yöntemlerle kendini geliştiren bu bağlamda teknolojiyi en üst seviyede kullanan, bilgiyi ve ortaya çıkan gelişmeleri anında takip eden, ar-ge departmanlarına sahip, dünya çapında bir kuruluş olan Ekol Lojistik firmasının, lojistik alanındaki başarısının, çağa ayak uydurması yeni yöntemleri keşfetmesi, ar-ge birimleri ile araştırması geliştirmesi bilgiyi yakalayabilmesi aynı zamanda uygulayabilmesi, geliştirmiş olduğu yeni yöntemlerle günden güne büyümesi ve tüm dünyada önemli yer edinen lojistik kavramını en iyi şekilde başarması söz konusu olmuştur. Uyguladıkları yöntemlerle lojistik teknikleri ile, tedarik zincirini başından sonuna inceleyebilme yeteneği ile control tower uygulamaları ile, başarıyı elde etmişlerdir. Teknoloji entegrasyonunu başarı ile sağlamış olan Ekol Lojistik bu alanda nasıl uygulamalar yapılabileceğini de göstermiştir. Otomasyon entegrasyonu ile otomasyon sistemlerine geçen firma, standardizasyon uygulamaları ile de kurumun kalitesini arttırmıştır. Sürekli geliştirme politikası yeni gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek teknolojiyi ve lojistik alanındaki yenilikleri yakalamasına sebep olmuştur. Uygulama ve canlıya alma politikası ise; buluşları yenilikleri uygulama ve harekete geçirme konusunda etkili olmuş bu bağlamda başarı elde etmesini sağlamıştır. Süreç ve çözüm tasarımları ile süreci yönetebilmiş ve problemlerde çözüm tasarlamasını sağlamıştır. Mevcut durum analizi politikası ile mevcut durumu en iyi şekilde analiz ederek kuruluşun başarılı olmasını sağlayacak adımlar atılmıştır. Araştırmamızda Ekol Lojistik firmasının başarılı bir firma olduğu, lojistik konusunu uygulama aşamalarında yenlikçi olduğu, teknolojiyi daima yakaladığı görülmüş ve yaptığı çalışmalar incelenmiştir.

17 16 KAYNAKLAR Ertek, G. (2010), Çapraz sevkiyat için temel bilgiler Ekol Lojistik Resmi Web Sitesi, G Büyüközkan, Z Vardaloğlu, 2011, Yeşil tedarik zinciri yönetimi

Ekol Lojistik Küresel ilkeler Sözleşmesi Ilerleme Raporu

Ekol Lojistik Küresel ilkeler Sözleşmesi Ilerleme Raporu Ekol Lojistik Küresel ilkeler Sözleşmesi Ilerleme Raporu 1997 2012 İÇİNDEKİLER Daha İyi Bir Dünya İçin...4 Kurumsal Değerlerimiz...5 Ekol Hakkında...6 Ekol ve Sosyal Sorumluluk...17 Çalışanlara karşı sorumluluk...18

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. Mehmet Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU www.kibar.com İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA 3 MesajLAR 4 Kibar Grubu 6 Çalışma Hayatı Çevre Bilincimiz Topluma Kattığımız Değer 16 19 24 2 RAPOR HAKKINDA Bu rapor, Küresel İlkeler

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2.1.6. Sermaye:... 47 2.2 KURULUŞUN TEDARİKÇİLERİ VE İLİŞKİLER... 47 2.3 TESİS YER SEÇİMİ VE YERLEŞİM PLANI... 53 3. ÜRETİM VE PLANLAMA

2.1.6. Sermaye:... 47 2.2 KURULUŞUN TEDARİKÇİLERİ VE İLİŞKİLER... 47 2.3 TESİS YER SEÇİMİ VE YERLEŞİM PLANI... 53 3. ÜRETİM VE PLANLAMA İÇİNDEKİLER BÖLÜM1 KURULUŞ HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KOÇ HOLDİNG A.Ş... 3 1.2 KURULUŞUN ADI VE ADRESİ... 4 1.3 FİRMANIN TANITIMI... 5 1.4 FİRMANIN TARİHÇESİ... 7 1.5 BULAŞIK MAKİNESİ İŞLETMESİNİN

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 1 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 04 2013 YILINDA ÖDÜL ALAN KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ... 06 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2013 Türkiye Mükemmellikte Süreklilik

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı