DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme bir tarafta Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No :19 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim TURK EXIMBANK A.Ş ile (Banka) diğer tarafta... adresinde mukim... (İhracatçı) (İhracatçı ve Banka birlikte anıldığında ise Taraflar olarak anılacaktır.) arasında Bankanın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak Banka ve İhracatçının karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile mali, hukuki ve cezai sorumlulukların belirtilmesi için düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, bu Sözleşme tarafların üzerinde anlaşacakları Döviz Opsiyonu işlemleri için temel teşkil edecektir. MADDE: 1 AMAÇ VE KONU Taraflar, işbu Sözleşmeyi, karşılıklı olarak yapacakları Döviz Opsiyonu işlemlerinin genel hükümlerini teşkil etmesi ve gerçekleştirilecek her bir Döviz Opsiyonu işlemi için geçerli olması kaydı ile aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde akdetmek hususunda mutabakata varmışlardır. Her bir Döviz Opsiyonu işlemi, işbu Sözleşme hükümleri ve her bir Döviz Opsiyonu işlemi için Taraflarca üzerinde mutabakata varılan hususların belirtileceği Opsiyon İşlem Dekontunda (aşağıda tanımlanmıştır) yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Opsiyon İşlem Dekontu ile Sözleşme hükümleri arasında bir farklılık olması halinde Opsiyon İşlem Dekontu geçerli olacaktır. Bütün Döviz Opsiyonu işlemlerine, bu Sözleşme hükümleri ve bütün Opsiyon İşlem Dekontlarının (bundan böyle hep birlikte Sözleşme olarak anılacaktır) Taraflar arasında tek sözleşme oluşturduğu inancıyla girilmiş olup; aksi halde işbu Sözleşmeye istinaden hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve bu neden ile de ifası mümkün olmayacaktır. MADDE : 2 TANIMLAR Opsiyon: Taraflar arasında işbu Sözleşme hükümleri esas alınmak sureti ile gerçekleştirilecek olan ve her bir işlem için ihracatçıya belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dövizi alma veya satma hakkını veren, bankayı ise bu konularda yükümlü kılan, alım opsiyonu ve satım opsiyonu şeklinde yapılabilen ticari işlemler anlamına gelir. Satım (Put) Opsiyonu: İhracatçıya belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satma hakkı veren ancak herhangi bir satış yapma yükümlülüğü getirmeyen opsiyon hakkı anlamına gelir. Bankaya ise belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi alma yükümlülüğü veren ticari işlem anlamına gelir. Alım (Call) Opsiyonu: İhracatçıya belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satın alma hakkı veren ancak herhangi bir alım yapma yükümlülüğü getirmeyen opsiyon hakkı anlamına gelir. Bankaya ise belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satma yükümlülüğü veren ticari işlem anlamına gelir. Opsiyon Alan Taraf (İhracatçı): Önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden satma hakkına veya alma hakkına sahip olan kuruluş anlamına gelir. Opsiyon Satan Taraf (Banka): Önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden alma veya satma yükümlülüğü olan kuruluş anlamına gelir. 1

2 Opsiyon Primi: Opsiyon işlemi çerçevesinde İhracatçı lehine düzenlenen haklar karşılığında İhracatçı tarafından Bankaya yapılacak olan ödemeye baz teşkil edecek oran anlamına gelir. Opsiyon Prim Tutarı: Opsiyon Priminin, işlem tutarı ile çarpılması sonucu bulunan tutardır. Opsiyon işlemine konu döviz cinsinden ve TL cinsinden ifade edilir. İşlem Yapma Formunda belirtilir. İşlem Tutarı: Opsiyon işlemlerinde Opsiyon Priminin hesaplanmasında kullanılacak ve vade sonunda İhracatçının hakkını kullanması halinde gerçekleşecek işleme konu olan döviz tutarı anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. Opsiyon İşlem Dekontu: Banka tarafından tanzim edilip gönderilen ve sonrasında İhracatçı tarafından teyid edilen ilgili opsiyon işleminin nihai şartlarını kapsayan ve işbu Sözleşmeyi tamamlayıcı matbu belge anlamına gelir. İşlem Yapma Formu: Opsiyon işlemi yapmak isteyen İhracatçının dolduracağı ve üzerinde opsiyonun işlem tarihinin, vadesinin, kullanım fiyatının, işlem tutarının, priminin, dayanak varlığın ve Tarafların hesap numaralarının yazılı olduğu matbu belge anlamına gelir. Prim Ödeme Tarihi: Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen döviz opsiyonu prim tutarının ödeneceği tarih anlamına gelir. Dayanak Varlık: Opsiyon işlemine konu olan ABD doları/tl, Euro/TL, GBP/TL ve JPY/TL anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. Kullanım Fiyatı (Strike Price): Opsiyon işlemlerine konu dayanak varlığın satım veya alım hakkının opsiyon kullanım süresi sonunda İhracatçı tarafından kullanılmasında uygulanacak, Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilen fiyat anlamına gelir. Vade Tarihi: İşbu Sözleşmeye istinaden yapılan ve Opsiyon İşlem Dekontunda koşulları belirlenen işlemin gerçekleşmesi durumunda işlemin gerçekleşmesinden kaynaklanan ödemelerin yapıldığı iş günü anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. İşlem Tarihi: Opsiyon İşlem Dekontunda belirlenen hükümlere göre opsiyon işleminin yapıldığı tarih anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. Nakdi Uzlaşma (Netleşme): Dayanak varlığın opsiyon uzlaşma tutarı karşılığında alınması/satılması yerine, kullanım fiyatı ile dayanak varlığın uzlaşma günündeki referans uzlaşma fiyatı arasındaki fark baz alınarak parasal netleşme yapılması sureti ile ilgili Döviz Opsiyonu İşleminin sona erdirilmesi anlamına gelir. Referans Uzlaşma Fiyatı: Nakdi uzlaşmada referans alınacak olan ABD doları/tl, Euro/TL, GBP/TL veya JPY/TL kuru anlamına gelir ve Banka tarafından Vade Tarihinde saat TSİ ile 15:45 te ilan edilir. Netleşme Saati: İhracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanıp kullanmayacağını Bankaya bildireceği saat anlamına gelir. TSİ ile 16:00 dır. Nakdi Uzlaşma Tutarı: İhracatçının opsiyon İşleminden doğan hakkını kullanmak istemesi halinde; kullanım fiyatı ile Bankanın hesaplayacağı referans uzlaşma fiyatı arasındaki fark ile sözleşme tutarının çarpılması sonucunda oluşan TL tutarı anlamına gelir. Hesaplayıcı Taraf: Opsiyon işlemlerinde hesaplayıcı taraf Bankadır. Herhangi bir şekilde Hesaplayıcı Taraf ın harekete geçmesi istendiğinde bunu iyi niyet ve ticari teamüller çerçevesinde yerine getirir. Sözleşme Tarihi: İşbu sözleşmenin imzalandığı ve yürürlüğe girdiği tarih anlamına gelir. 2

3 İş Günü: Türkiye, New York, Londra, Frankfurt ve Tokyo da kamu kuruluşlarının ve bankaların resmi olarak açık olduğu günlerdeki resmi çalışma saatleri anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilir. MADDE : 3 I.OPSİYON İŞLEMİNİN İŞLEYİŞ ESASLARI a. Banka ile Döviz Opsiyon işlemi yapabilmek için Banka-İhracatçı arasında Döviz Opsiyonu Çerçeve Sözleşmesi nin imzalanması ve Banka da kayıtlı ihracatçı olması şarttır. b. Opsiyon işlem sözleşmelerinde ABD Doları/TL, Euro/TL, GBP/TL ve JPY/TL kurları esas alınır. c. Opsiyon işlemlerinin vadesi en çok 1 yıl dır. d. Opsiyon işlemleri Avrupa tipi opsiyonlar olup sadece vade sonunda kullanılabilen opsiyonlardır. e. İşlem yapmak isteyen ihracatçı almak istediği döviz opsiyonu tutarını ve ilgili şartları belirten ve firmayı temsilen iki yetkilinin imzalarının yer aldığı İşlem Yapma Formu nu ve gerekli prim tutarını Bankanın TL hesabına yatırdığını gösterir dekontu Bankaya iletir. f. İşlem yapmak isteyen İhracatçı gerekli Prim Tutarını ve prim tutarına ait BSMV tutarını Bankanın TC ZİRAAT BANKASI IBAN: TR hesabına yatırır. (IBAN KULLANILMASI ZORUNLUDUR) g. Prim Tutarının ve prime ait BSMV tutarının İhracatçı tarafından yatırılmadığı durumda ilgili satın alma teklifi geçersiz olur. h. İşlem Yapma Formu ile Prim Tutarının ve prime ait BSMV tutarının yatırıldığına dair dekontun Bankaya ulaşmasından itibaren İhracatçının işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Bankanın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır. i. Banka, işlem sonucunu İhracatçıya işlem günü göndereceği Opsiyon İşlem Dekontu ile teyit eder. j. İhracatçı, firmayı temsilen iki yetkilinin imzalarının yer aldığı Opsiyon İşlem Dekontuna Tebellüğ ve Kabul edilmiştir ibaresi yazarak Opsiyon İşlem Dekontunu işlem günü Bankaya iletir. k. Opsiyon işlemi için Banka tarafından komisyon alınmaz. II. OPSİYON İŞLEMİ SONRASI İŞLEYİŞ ESASLARI: Bankanın, Opsiyon İşlem Dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, Opsiyon İşlem Dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya 1 (bir) hafta içinde posta veya kurye ile teslim eder. 3

4 III. OPSİYONUN VADESİNDE İŞLEYİŞ ESASLARI: a. Banka, opsiyon işleminin vadesinde nakdi uzlaşmada (netleşme) kullanılacak döviz kurlarını, saat 15:30 da Avrupa Merkez Bankasının Reuters ECB 37 sayfasında ilan ettiği kurları alarak belirler. Banka belirlenen kurları saat 15:45 de internet sitesinde ilan eder. b. Opsiyon işleminin vade tarihinde, ihracatçı saat 16:00 ya kadar opsiyon işleminden doğan hakkını kullanıp kullanmayacağını Bankaya bildirir. Belirtilen saate kadar hiçbir bildirimde bulunulmaması durumunda ihracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanmayacağı kabul edilir. Opsiyon işlemi kendiliğinden hükümsüz olur. İhracatçının opsiyon işlem tarihinde ödediği opsiyon primi Bankada kalır ve hiçbir koşulda ihracatçıya ödenmez. c. İhracatçının opsiyon hakkını kullanması durumunda, İhracatçıya ödenecek tutar, nakdi uzlaşma tutarı olup, bu tutar; Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen Kullanım Fiyatı ile Banka tarafından Vade Günü ilan edilen Referans Uzlaşma Fiyatı arasındaki farkın, Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen İşlem Tutarı ile çarpılması ile bulunur. Eğer İhracatçı firma, kurumlar vergisine tabi olmayan bir mükellef ise veya bir sermaye şirketi değil ise, Banka tarafından İhracatçıya yapılacak olan nakdi uzlaşma tutarından gelir vergisi stopaj tutarı düşülerek net ödeme yapılır. d. İhracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanacağını Bankaya yazılı olarak bildirmesi durumunda, Banka Döviz Opsiyonu İşlemi Çerçeve Sözleşmesi ve Opsiyon İşlem Dekontu uyarınca hesaplayacağı Nakdi Uzlaşma Tutarını TL cinsinden Vade Tarihinde EFT sistemi kapanana kadar İhracatçı tarafından Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen hesaba öder ve opsiyon işlemi sona erer. MADDE : 4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Opsiyon işlemleri çerçevesinde, İhracatçı ilgili opsiyon işleminin konusunu teşkil eden dövize ilişkin olarak sahip olduğu satma veya satın alma hakkını, tamamen kendi takdir yetkisi altında ilgili işlem için taraflar arasında işlem sonucuna göre mutabakata varılan ve Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen hükümler çerçevesinde kullanabilecektir. Opsiyon işlemi çerçevesinde öngörülen vade sonunda, İhracatçının ilgili opsiyon işleminden doğan opsiyon hakkını ilgili hükümler çerçevesinde kullanması halinde, Banka ilgili opsiyon işlemine konu edimini yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Banka herhangi bir gerekçe ile İhracatçının opsiyon hakkını kullanması veya kullanmaması yönünde bir talepte bulunamaz. Bankanın işbu Sözleşme tahtındaki ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na ve diğer ilgili mevzuata tabidir. MADDE :5 OPSİYON PRİMİ Opsiyon Primi, Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda bulunan Banka hesabına İhracatçı tarafından ödenecek ve ödendiğine dair dekont Banka ya iletilecektir. Opsiyon Primi, mevcut veya müstakbel herhangi bir vergi, resim, transfer masrafı, harç, fon veya mali yükümlülük düşülmeksizin yahut sair bir tevkifat yapılmaksızın tam olarak, nakden ve peşin ödenecektir. 4

5 Opsiyon Priminin yukarıda belirtildiği şekilde ödenmemiş olması halinde; Banka, İhracatçının Döviz Opsiyonu alım işlemini geçersiz kılacak ve bu takdirde İhracatçı söz konusu Döviz Opsiyonu işlemine ilişkin olarak herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Opsiyon işlemi ile tanzim edilen Opsiyon Primi Bankada kalacak ve hiç bir şekilde İhracatçıya iade edilmeyecektir. MADDE : 6 KABUL VE BEYANLAR İhracatçının kabul, beyan ve taahhütleri: İhracatçı, a. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin ifası için gereken tüm kanuni hak ve yetkileri haiz ve gereken izin, ruhsat, lisans da dahil olmak üzere tüm belgelere sahip olduğunu; b. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin kendisi için yasal ve ticari bir işlem teşkil ettiğini, bunlardan kaynaklanan sorumluluklarının hukuken bağlayıcı ve icra edilebilir olduğunu; c. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin ifasının, kendisi açısından herhangi bir yasa, ya da mahkeme kararının veya kurumsal dökümanların çiğnenmesini gerektirmediğini ve ayrıca kendisinin taraf olduğu herhangi bir sözleşmede ihlal veya temerrüt durumu ya da bunun dışında kendisiyle ilgili herhangi bir ihtilaflı durum meydana getirmediğini; d. Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında kendisi tarafından verilen her türlü bilgi ve/veya belgenin doğru ve tam olduğunu; e. Bu Sözleşme kapsamında kendi hesabına hareket ettiğini, bu anlaşmayı imzalama ve Döviz Opsiyonu işlemini yapma konusunda kendisi bağımsız kararlarını aldığını, bunların kendisine uygun ve kendi yararına işlemler olup olmadığı hususlarında kendi bağımsız değerlendirmesine veya gerekli gördüğü danışmanlardan aldığı görüşlere dayandığını, Banka tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan işlemlerin yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak addedilmeyeceğini, Bankadan Döviz Opsiyonu işleminin beklenen sonuçları hakkında hiçbir güvence, garanti almadığını; f. Döviz Opsiyonu işleminin şartlarını ve risklerini anlayabilecek ve değerlendirebilecek durumda olduğunu, ayrıca Döviz Opsiyonu işleminin finansal ve diğer risklerini de göz önüne alabilecek kapasitede olduğunu ve göz önüne aldığını; g. Bankanın Döviz Opsiyonu işlemi tahtında vekil veya danışman sıfatı ile hareket etmediğini; kendisinin de bu Sözleşmeye ve her bir Döviz Opsiyonu işlemine asil olarak girdiğini aracı/mümessil olmadığını; h. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme tahtındaki her bir Döviz Opsiyonu işlemine spekülasyon amacıyla değil, kur riskini yönetmek amacıyla girdiğini; i. Bankanın Sözleşme yürürlükte olduğu sürece uygun gördüğü durumlarda kendisinden gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri istemeye yetkili olduğunu, kendisinin de Bankanın bu isteklerini talep tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yerine getireceğini ve 5

6 j. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin ifası ile ilgili olarak kendisini temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişileri, ilgili kişi/kişilerin kimlik bilgileri ve noter onaylı imza sirküleri ile birlikte bankaya bildireceğini ve bu kişi/kişilerin kendisi adına tüm belgeleri imzalamaya, gerekli talimat ve direktifleri vermeye ve Döviz Opsiyonu işlemi çerçevesinde gerekebilecek her türlü işlemi ifaya yetkili olduğunu ve bu kişiler aracılığı ile akdedilecek opsiyon işlemlerinden doğabilecek sonuçları peşinen kabul ettiğini; işbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan her bir Döviz Opsiyonu işlemini akit tarihi itibariyle Bankaya karşı kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE: 7 DEVİR VE TEMLİK İhracatçı, işbu Sözleşme ve bu Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminden kaynaklanan her türlü hakkını Bankanın yazılı onayını almadan hiçbir şekilde diğer gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlik edemez. MADDE :8 SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH İşbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herhangi biri en az bir ay önceden yazılı olarak bildirim yapmak ve bir ay sonunda hüküm doğurmak kaydı ile ve neden göstermeksizin işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih geçerlilik tarihinden önce yapılmış olan işlemler Sözleşme hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır. MADDE :9 MÜCBİR SEBEPLER Tabii afet, savaş, resmi mercilerin emir ve talimatı, kanunlara aykırılık ile Tarafların makul iradesi dışında gerçekleşecek diğer sebeplere bağlı olarak Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşme hükümleri dairesindeki mükellefiyetlerinin icra ve ikmalinin kısmen veya tamamen ertelenmesi veya azaltılması durumunda; sözkonusu mücbir sebebe maruz kalan Taraf sözkonusu durumdan diğer Tarafı derhal yazılı olarak haberdar edecek ve bu süre içerisinde ifa edilemeyen herhangi bir mükellefiyet, mücbir sebebin ortadan kalkması halinde ifa edilecektir. MADDE 10 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ Bu Sözleşmenin kimi hükümlerinin mevzuattaki değişiklikler veya başka herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen uygulanamaz hale gelmesi veya geçersiz olması, Sözleşmenin diğer hükümlerinin de uygulanmaması veya geçersizliği sonucunu doğurmaz. Bu halde İhracatçının bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri aynen devam eder. MADDE 11 VERGİ, FON VE DİĞER MASRAFLAR Gerek işbu Sözleşmeden gerekse bu Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan her bir opsiyon işleminin akdedilmesinden kaynaklanabilecek mevcut veya potansiyel her türlü vergi, resim, harç, komisyon, sair masraf ve giderler İhracatçı tarafından karşılanacaktır. Bu vergi, resim, harç ve benzeri giderlerin işlem tarihinde İhracatçıdan talep edilmemiş olması Bankanın bunları talep hakkından feragat ettiği seklinde yorumlanamaz. İhracatçı, ilk talep tarihinden itibaren bunları Bankaya ödemek zorundadır. 6

7 İhracatçı, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olan opsiyon işlemleri çerçevesinde, Banka tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanan her türlü zarar, masraf, harcama, olası kayıplar ve diğer giderleri, Bankanın İhracatçı ile yaptığı opsiyon işlemlerini yönetmek için veya bu opsiyon işlemlerine karşılık yapmış olduğu bir işlemden kaynaklanan masraf ve zararlar da dahil, herhangi bir şekilde itiraz ileri sürmeksizin Banka tarafından yapılacak ilk yazılı bildirim üzerine Bankaya derhal nakden ve defaten tazmin edecektir. MADDE :12 İHBAR VE TEBLİGATLAR Aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, yazılı olarak ve elden teslim sureti ile veya Tarafların aşağıda belirtilmekte olan numaralarına faks gönderilmesi sureti ile veya iadeli taahhütlü posta (ön ödemeli) veya tanınmış bir kurye (günlük dağıtım yapan) servisi ile Tarafların aşağıda belirtilmekte olan adreslerine veya Tarafların bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese veya numaraya gönderilecektir. Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve belirttikleri fax numaralarının halen kullanılmakta olan numaralar olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adres ve faks numaralarına yapılacak tebligat ve bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. Tebligat veya bildirimin Bankaya yapılması halinde: Yetkili Adres E-posta : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş./ HAZİNE İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : SARAY MAHALLESİ, AHMET TEVFİK İLERİ CAD. NO:19 ÜMRANİYE/İSTANBUL : Tebligat veya bildirimin İhracatçıya yapılması halinde: Yetkili : Adres : E-posta : MADDE: 13 İHRACATÇININ KANUNİ İKAMETGAHI VE DEĞİŞİKLİKLER Bankanın kanuni ikametgahı ve tebligat adresi Ticaret Sicili nde kayıtlı olan yasal merkezlerdir. İhracatçı, Bankanın bu konuda Ticaret Sicili nde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir. İhracatçının kanuni ikametgahı ve tebligat adresi ise, işbu sözleşmenin sonunda belirtilen adres olup, İhracatçı yasal ikametgahını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgahını değişikliği takiben derhal noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Bankaya bildireceğini, aksi takdirde eski adrese yapılacak tebliğlere hiçbir itirazı olmayacağını ve o adrese yapılan tebliğlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından İhracatçıya yapılan bildirimlerde, bildirimin Bankada kalan örneğindeki tarih ya da Bankanın postalama listelerindeki tarih, postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir. Posta hizmetinin kalitesinden/gecikmesinden ve/veya posta görevlilerinin yol açtığı maddi ve manevi zararlardan Banka mesul tutulamaz. 7

8 MADDE: 14 FESİH HALİ İşbu Sözleşmenin, akdedildiği tarihten sonra uygulanacak herhangi bir kanunun kabul edilmesi veya herhangi bir şekilde değiştirilmesi nedeniyle ya da uygulanacak herhangi bir kanunun, söz konusu tarihten sonra yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, hakim veya yetkili merci tarafından yapılan yorumunun yayınlanması veya yorumunda herhangi bir değişiklik olması nedeniyle, herhangi bir taraf için söz konusu işlemle ilgili olarak bir ödemeyi veya teslimatı yapmaya ya da bir ödemeyi veya teslimatı kabul etmeye yönelik mutlak veya muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmesi veya işbu Sözleşmenin ilgili işlemle bağlantılı diğer herhangi esaslı bir hükmüne riayet etmesi hususlarının yerine getirilmesinin hukuka aykırı hale gelmesi işbu sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır. MADDE: 15 VEKİL ATANMASI İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde İhracatçı, vekil olmaya ehil kişi ya da kişileri vekil tayin edebilir. Bunun için İhracatçı, vekilinin ismini, imza örneğini ve kapsamını içeren noterden tasdikli bir vekaletname örneğini, vekil tayin ettiğine dair ıslak imzalı bir talimat örneğini veya sözleşme örneğini Bankaya vermek zorundadır. Vekaletnamenin/talimatın iptal edildiği veya vekaletname/talimat ile vekile verilen bir kısım yetkilerin kaldırıldığı konusunda Bankaya noter marifetiyle bir bildirimde bulunmadıkça, anılan aziller ya da yetki kısıtlamaları Bankayı bağlamaz. İhracatçı, vekili azlettiği ihbarını ayrıca noter marifetiyle Bankaya yapmadığı sürece vekil ile ilgili yapılan hiç bir ilan ya da ihbar Bankaya karşı ileri sürülemez. Banka İhracatçının ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilen imza örneklerini, sözü geçenlerin Banka nezdinde doldurdukları belgelerin üzerine attıkları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Banka imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapar ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Vekil tayininde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgeler, İhracatçıyı Banka ile olan tüm ilişkilerde ve hesapta tasarruf konusunda genel olarak temsil etme yetkisini tanımış sayılır. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup da, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse, Banka her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki hukuki sakatlıklar ya da sahtelikleri Bankanın fark etmemiş olmasının sonuçları İhracatçıya aittir. İhracatçının ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden/yetkisizliğinden doğabilecek tüm sorumluluk İhracatçıya aittir. Ehliyetsizlikle/yetkisizlikle ilgili hususlar Bankaya noter marifetiyle ulaştırılmış olmadıkça Banka vekilin ehliyetsizliğinin/yetkisizliğinin neden olduğu sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ehliyetsizliğin/yetkisizliğin ilan edilmiş veya yayın organlarında yayınlanmış olması, Bankaya ayrıca noter marifetiyle ihbarda bulunulmadıkça Banka için bağlayıcı değildir. İhracatçı ile vekil arasında ortaya çıkabilecek her ne ad ve nam altında olursa olsun tüm ihtilaflarda Banka 3. kişi durumunda olup bu ilişkiye taraf olamaz. İhracatçı işbu Sözleşme ve eklerini imzalayarak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Banka tarafından İhracatçı ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin tespiti için Banka tarafından talep edilen kimlik, bilgi ve belgelerini Bankaya teslim eder. İhracatçı, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Banka tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini Bankanın talebine uygun olarak Bankaya derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça herhangi bir işlem yapmakla yükümlü değildir. Bankanın işbu Sözleşme uyarınca yapacağı kimlik tespit ya da teyidi için ileride isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin İhracatçı tarafından zamanında temin edilerek Bankaya verilmemesi halinde Banka İşbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. İhracatçı, Bankaya tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8

9 MADDE: 16 BANKA DEFTER VE KAYITLARININ KAT İ DELİL OLMASI Banka ile İhracatçı arasındaki tüm uyuşmazlıklarda, Bankanın defter, kayıt ve belgeleri, Bankanın belirlemeye ve hesaplamaya konu olan kanıtları (Reuters, Bloomberg sayfalarının Banka tarafından temin edilen çıktıları) ve Banka tarafından faks ve elektronik posta ile gönderilen bildirim ve yazılar, müstenidatı olsun veya olmasın, İhracatçı açısından, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287 nci maddesinin ikinci fıkrası anlamında kesin delil niteliğindedir. İhracatçı, bu defter, kayıt ve belgelerin içeriğine maddi hatalar haricinde itiraz edemez. MADDE: 17 FAKS / ELEKTRONİK POSTA SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme kapsamında, İhracatçı ve Banka, Opsiyon İşlem Dekontunun ve İşlem Yapma Formunun imzalanarak karşılıklı olarak iletilmesini kabul ettiklerini beyan ederler. İhracatçı, Bankaya talimat iletmenin bütün sonuçlarını peşinen kabul ederek üstlenmiştir. İhracatçı, Bankanın sağladığı bu kolaylıktan yararlanırken, aşağıdaki hususları yerine getirecektir: İhracatçı talimatlarını aşağıda belirtilen faks numarasından veya elektronik posta adresinden iletecektir. Bankanın, Opsiyon İşlem Dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, Opsiyon İşlem Dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya 1 (bir) hafta içinde posta veya kurye ile teslim edecektir. Faks numarasının veya elektronik posta adresinin değişmesi halinde İhracatçı bu durumu yazılı olarak Bankaya derhal bildirilecektir. Farklı numaralardan gönderilen talimatlara Banka itibar edip, etmemekte serbesttir. İhracatçı, yalnız yetkililer tarafından Bankaya talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. İletilen talimatın bütün sayfaları İhracatçının yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Banka, İhracatçının talimatını aldığında, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. Banka aşağıdaki hususlardan: ötürü sorumlu değildir. İlk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, Hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Banka ve İhracatçının bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, Faks veya elektronik posta sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve ihracatçının teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden, Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, İhracatçı Faks No : Banka Faks No : Banka e-posta : 9

10 MADDE: 18 UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu Sözleşme, İhracatçı ile Banka arasında akdedilmiş olan Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi ve varsa diğer sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na tabi olup, uygulanması nedeniyle çıkacak bütün anlaşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na göre çözümlenir. MADDE: 19 YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ Taraflar, bu Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini gayrı kabili rücu olarak kabul eder. Bu Sözleşme toplam 19 ana madde ve 1 ekten oluşmaktadır ve Taraflarca.../.../20... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. İHRACATÇI : (Ticaret Ünvanı) Yetkili : İmza+Kaşe : BANKA : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yetkili : İmza+Kaşe : 10

11 EK:1 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nu okudum ve anladım. Ad-Soyad : İmza : 11

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler Çerçeve

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme aşağıdaki taraflar

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz.

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz. ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; (Skala) 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 1.1 İşbu Sözleşmenin konusu Müşteri nin talebi ve Burgan Yatırım ın bu talebi kabul etmesi üzerine,

Detaylı