DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme bir tarafta Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No :19 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim TURK EXIMBANK A.Ş ile (Banka) diğer tarafta... adresinde mukim... (İhracatçı) (İhracatçı ve Banka birlikte anıldığında ise Taraflar olarak anılacaktır.) arasında Bankanın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak Banka ve İhracatçının karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile mali, hukuki ve cezai sorumlulukların belirtilmesi için düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, bu Sözleşme tarafların üzerinde anlaşacakları Döviz Opsiyonu işlemleri için temel teşkil edecektir. MADDE: 1 AMAÇ VE KONU Taraflar, işbu Sözleşmeyi, karşılıklı olarak yapacakları Döviz Opsiyonu işlemlerinin genel hükümlerini teşkil etmesi ve gerçekleştirilecek her bir Döviz Opsiyonu işlemi için geçerli olması kaydı ile aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde akdetmek hususunda mutabakata varmışlardır. Her bir Döviz Opsiyonu işlemi, işbu Sözleşme hükümleri ve her bir Döviz Opsiyonu işlemi için Taraflarca üzerinde mutabakata varılan hususların belirtileceği Opsiyon İşlem Dekontunda (aşağıda tanımlanmıştır) yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Opsiyon İşlem Dekontu ile Sözleşme hükümleri arasında bir farklılık olması halinde Opsiyon İşlem Dekontu geçerli olacaktır. Bütün Döviz Opsiyonu işlemlerine, bu Sözleşme hükümleri ve bütün Opsiyon İşlem Dekontlarının (bundan böyle hep birlikte Sözleşme olarak anılacaktır) Taraflar arasında tek sözleşme oluşturduğu inancıyla girilmiş olup; aksi halde işbu Sözleşmeye istinaden hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve bu neden ile de ifası mümkün olmayacaktır. MADDE : 2 TANIMLAR Opsiyon: Taraflar arasında işbu Sözleşme hükümleri esas alınmak sureti ile gerçekleştirilecek olan ve her bir işlem için ihracatçıya belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dövizi alma veya satma hakkını veren, bankayı ise bu konularda yükümlü kılan, alım opsiyonu ve satım opsiyonu şeklinde yapılabilen ticari işlemler anlamına gelir. Satım (Put) Opsiyonu: İhracatçıya belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satma hakkı veren ancak herhangi bir satış yapma yükümlülüğü getirmeyen opsiyon hakkı anlamına gelir. Bankaya ise belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi alma yükümlülüğü veren ticari işlem anlamına gelir. Alım (Call) Opsiyonu: İhracatçıya belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satın alma hakkı veren ancak herhangi bir alım yapma yükümlülüğü getirmeyen opsiyon hakkı anlamına gelir. Bankaya ise belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satma yükümlülüğü veren ticari işlem anlamına gelir. Opsiyon Alan Taraf (İhracatçı): Önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden satma hakkına veya alma hakkına sahip olan kuruluş anlamına gelir. Opsiyon Satan Taraf (Banka): Önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden alma veya satma yükümlülüğü olan kuruluş anlamına gelir. 1

2 Opsiyon Primi: Opsiyon işlemi çerçevesinde İhracatçı lehine düzenlenen haklar karşılığında İhracatçı tarafından Bankaya yapılacak olan ödemeye baz teşkil edecek oran anlamına gelir. Opsiyon Prim Tutarı: Opsiyon Priminin, işlem tutarı ile çarpılması sonucu bulunan tutardır. Opsiyon işlemine konu döviz cinsinden ve TL cinsinden ifade edilir. İşlem Yapma Formunda belirtilir. İşlem Tutarı: Opsiyon işlemlerinde Opsiyon Priminin hesaplanmasında kullanılacak ve vade sonunda İhracatçının hakkını kullanması halinde gerçekleşecek işleme konu olan döviz tutarı anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. Opsiyon İşlem Dekontu: Banka tarafından tanzim edilip gönderilen ve sonrasında İhracatçı tarafından teyid edilen ilgili opsiyon işleminin nihai şartlarını kapsayan ve işbu Sözleşmeyi tamamlayıcı matbu belge anlamına gelir. İşlem Yapma Formu: Opsiyon işlemi yapmak isteyen İhracatçının dolduracağı ve üzerinde opsiyonun işlem tarihinin, vadesinin, kullanım fiyatının, işlem tutarının, priminin, dayanak varlığın ve Tarafların hesap numaralarının yazılı olduğu matbu belge anlamına gelir. Prim Ödeme Tarihi: Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen döviz opsiyonu prim tutarının ödeneceği tarih anlamına gelir. Dayanak Varlık: Opsiyon işlemine konu olan ABD doları/tl, Euro/TL, GBP/TL ve JPY/TL anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. Kullanım Fiyatı (Strike Price): Opsiyon işlemlerine konu dayanak varlığın satım veya alım hakkının opsiyon kullanım süresi sonunda İhracatçı tarafından kullanılmasında uygulanacak, Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilen fiyat anlamına gelir. Vade Tarihi: İşbu Sözleşmeye istinaden yapılan ve Opsiyon İşlem Dekontunda koşulları belirlenen işlemin gerçekleşmesi durumunda işlemin gerçekleşmesinden kaynaklanan ödemelerin yapıldığı iş günü anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. İşlem Tarihi: Opsiyon İşlem Dekontunda belirlenen hükümlere göre opsiyon işleminin yapıldığı tarih anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda belirtilir. Nakdi Uzlaşma (Netleşme): Dayanak varlığın opsiyon uzlaşma tutarı karşılığında alınması/satılması yerine, kullanım fiyatı ile dayanak varlığın uzlaşma günündeki referans uzlaşma fiyatı arasındaki fark baz alınarak parasal netleşme yapılması sureti ile ilgili Döviz Opsiyonu İşleminin sona erdirilmesi anlamına gelir. Referans Uzlaşma Fiyatı: Nakdi uzlaşmada referans alınacak olan ABD doları/tl, Euro/TL, GBP/TL veya JPY/TL kuru anlamına gelir ve Banka tarafından Vade Tarihinde saat TSİ ile 15:45 te ilan edilir. Netleşme Saati: İhracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanıp kullanmayacağını Bankaya bildireceği saat anlamına gelir. TSİ ile 16:00 dır. Nakdi Uzlaşma Tutarı: İhracatçının opsiyon İşleminden doğan hakkını kullanmak istemesi halinde; kullanım fiyatı ile Bankanın hesaplayacağı referans uzlaşma fiyatı arasındaki fark ile sözleşme tutarının çarpılması sonucunda oluşan TL tutarı anlamına gelir. Hesaplayıcı Taraf: Opsiyon işlemlerinde hesaplayıcı taraf Bankadır. Herhangi bir şekilde Hesaplayıcı Taraf ın harekete geçmesi istendiğinde bunu iyi niyet ve ticari teamüller çerçevesinde yerine getirir. Sözleşme Tarihi: İşbu sözleşmenin imzalandığı ve yürürlüğe girdiği tarih anlamına gelir. 2

3 İş Günü: Türkiye, New York, Londra, Frankfurt ve Tokyo da kamu kuruluşlarının ve bankaların resmi olarak açık olduğu günlerdeki resmi çalışma saatleri anlamına gelir. Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilir. MADDE : 3 I.OPSİYON İŞLEMİNİN İŞLEYİŞ ESASLARI a. Banka ile Döviz Opsiyon işlemi yapabilmek için Banka-İhracatçı arasında Döviz Opsiyonu Çerçeve Sözleşmesi nin imzalanması ve Banka da kayıtlı ihracatçı olması şarttır. b. Opsiyon işlem sözleşmelerinde ABD Doları/TL, Euro/TL, GBP/TL ve JPY/TL kurları esas alınır. c. Opsiyon işlemlerinin vadesi en çok 1 yıl dır. d. Opsiyon işlemleri Avrupa tipi opsiyonlar olup sadece vade sonunda kullanılabilen opsiyonlardır. e. İşlem yapmak isteyen ihracatçı almak istediği döviz opsiyonu tutarını ve ilgili şartları belirten ve firmayı temsilen iki yetkilinin imzalarının yer aldığı İşlem Yapma Formu nu ve gerekli prim tutarını Bankanın TL hesabına yatırdığını gösterir dekontu Bankaya iletir. f. İşlem yapmak isteyen İhracatçı gerekli Prim Tutarını ve prim tutarına ait BSMV tutarını Bankanın TC ZİRAAT BANKASI IBAN: TR hesabına yatırır. (IBAN KULLANILMASI ZORUNLUDUR) g. Prim Tutarının ve prime ait BSMV tutarının İhracatçı tarafından yatırılmadığı durumda ilgili satın alma teklifi geçersiz olur. h. İşlem Yapma Formu ile Prim Tutarının ve prime ait BSMV tutarının yatırıldığına dair dekontun Bankaya ulaşmasından itibaren İhracatçının işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Bankanın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır. i. Banka, işlem sonucunu İhracatçıya işlem günü göndereceği Opsiyon İşlem Dekontu ile teyit eder. j. İhracatçı, firmayı temsilen iki yetkilinin imzalarının yer aldığı Opsiyon İşlem Dekontuna Tebellüğ ve Kabul edilmiştir ibaresi yazarak Opsiyon İşlem Dekontunu işlem günü Bankaya iletir. k. Opsiyon işlemi için Banka tarafından komisyon alınmaz. II. OPSİYON İŞLEMİ SONRASI İŞLEYİŞ ESASLARI: Bankanın, Opsiyon İşlem Dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, Opsiyon İşlem Dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya 1 (bir) hafta içinde posta veya kurye ile teslim eder. 3

4 III. OPSİYONUN VADESİNDE İŞLEYİŞ ESASLARI: a. Banka, opsiyon işleminin vadesinde nakdi uzlaşmada (netleşme) kullanılacak döviz kurlarını, saat 15:30 da Avrupa Merkez Bankasının Reuters ECB 37 sayfasında ilan ettiği kurları alarak belirler. Banka belirlenen kurları saat 15:45 de internet sitesinde ilan eder. b. Opsiyon işleminin vade tarihinde, ihracatçı saat 16:00 ya kadar opsiyon işleminden doğan hakkını kullanıp kullanmayacağını Bankaya bildirir. Belirtilen saate kadar hiçbir bildirimde bulunulmaması durumunda ihracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanmayacağı kabul edilir. Opsiyon işlemi kendiliğinden hükümsüz olur. İhracatçının opsiyon işlem tarihinde ödediği opsiyon primi Bankada kalır ve hiçbir koşulda ihracatçıya ödenmez. c. İhracatçının opsiyon hakkını kullanması durumunda, İhracatçıya ödenecek tutar, nakdi uzlaşma tutarı olup, bu tutar; Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen Kullanım Fiyatı ile Banka tarafından Vade Günü ilan edilen Referans Uzlaşma Fiyatı arasındaki farkın, Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen İşlem Tutarı ile çarpılması ile bulunur. Eğer İhracatçı firma, kurumlar vergisine tabi olmayan bir mükellef ise veya bir sermaye şirketi değil ise, Banka tarafından İhracatçıya yapılacak olan nakdi uzlaşma tutarından gelir vergisi stopaj tutarı düşülerek net ödeme yapılır. d. İhracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanacağını Bankaya yazılı olarak bildirmesi durumunda, Banka Döviz Opsiyonu İşlemi Çerçeve Sözleşmesi ve Opsiyon İşlem Dekontu uyarınca hesaplayacağı Nakdi Uzlaşma Tutarını TL cinsinden Vade Tarihinde EFT sistemi kapanana kadar İhracatçı tarafından Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen hesaba öder ve opsiyon işlemi sona erer. MADDE : 4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Opsiyon işlemleri çerçevesinde, İhracatçı ilgili opsiyon işleminin konusunu teşkil eden dövize ilişkin olarak sahip olduğu satma veya satın alma hakkını, tamamen kendi takdir yetkisi altında ilgili işlem için taraflar arasında işlem sonucuna göre mutabakata varılan ve Opsiyon İşlem Dekontunda belirtilen hükümler çerçevesinde kullanabilecektir. Opsiyon işlemi çerçevesinde öngörülen vade sonunda, İhracatçının ilgili opsiyon işleminden doğan opsiyon hakkını ilgili hükümler çerçevesinde kullanması halinde, Banka ilgili opsiyon işlemine konu edimini yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Banka herhangi bir gerekçe ile İhracatçının opsiyon hakkını kullanması veya kullanmaması yönünde bir talepte bulunamaz. Bankanın işbu Sözleşme tahtındaki ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na ve diğer ilgili mevzuata tabidir. MADDE :5 OPSİYON PRİMİ Opsiyon Primi, Opsiyon İşlem Dekontunda ve İşlem Yapma Formunda bulunan Banka hesabına İhracatçı tarafından ödenecek ve ödendiğine dair dekont Banka ya iletilecektir. Opsiyon Primi, mevcut veya müstakbel herhangi bir vergi, resim, transfer masrafı, harç, fon veya mali yükümlülük düşülmeksizin yahut sair bir tevkifat yapılmaksızın tam olarak, nakden ve peşin ödenecektir. 4

5 Opsiyon Priminin yukarıda belirtildiği şekilde ödenmemiş olması halinde; Banka, İhracatçının Döviz Opsiyonu alım işlemini geçersiz kılacak ve bu takdirde İhracatçı söz konusu Döviz Opsiyonu işlemine ilişkin olarak herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Opsiyon işlemi ile tanzim edilen Opsiyon Primi Bankada kalacak ve hiç bir şekilde İhracatçıya iade edilmeyecektir. MADDE : 6 KABUL VE BEYANLAR İhracatçının kabul, beyan ve taahhütleri: İhracatçı, a. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin ifası için gereken tüm kanuni hak ve yetkileri haiz ve gereken izin, ruhsat, lisans da dahil olmak üzere tüm belgelere sahip olduğunu; b. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin kendisi için yasal ve ticari bir işlem teşkil ettiğini, bunlardan kaynaklanan sorumluluklarının hukuken bağlayıcı ve icra edilebilir olduğunu; c. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin ifasının, kendisi açısından herhangi bir yasa, ya da mahkeme kararının veya kurumsal dökümanların çiğnenmesini gerektirmediğini ve ayrıca kendisinin taraf olduğu herhangi bir sözleşmede ihlal veya temerrüt durumu ya da bunun dışında kendisiyle ilgili herhangi bir ihtilaflı durum meydana getirmediğini; d. Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında kendisi tarafından verilen her türlü bilgi ve/veya belgenin doğru ve tam olduğunu; e. Bu Sözleşme kapsamında kendi hesabına hareket ettiğini, bu anlaşmayı imzalama ve Döviz Opsiyonu işlemini yapma konusunda kendisi bağımsız kararlarını aldığını, bunların kendisine uygun ve kendi yararına işlemler olup olmadığı hususlarında kendi bağımsız değerlendirmesine veya gerekli gördüğü danışmanlardan aldığı görüşlere dayandığını, Banka tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan işlemlerin yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak addedilmeyeceğini, Bankadan Döviz Opsiyonu işleminin beklenen sonuçları hakkında hiçbir güvence, garanti almadığını; f. Döviz Opsiyonu işleminin şartlarını ve risklerini anlayabilecek ve değerlendirebilecek durumda olduğunu, ayrıca Döviz Opsiyonu işleminin finansal ve diğer risklerini de göz önüne alabilecek kapasitede olduğunu ve göz önüne aldığını; g. Bankanın Döviz Opsiyonu işlemi tahtında vekil veya danışman sıfatı ile hareket etmediğini; kendisinin de bu Sözleşmeye ve her bir Döviz Opsiyonu işlemine asil olarak girdiğini aracı/mümessil olmadığını; h. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme tahtındaki her bir Döviz Opsiyonu işlemine spekülasyon amacıyla değil, kur riskini yönetmek amacıyla girdiğini; i. Bankanın Sözleşme yürürlükte olduğu sürece uygun gördüğü durumlarda kendisinden gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri istemeye yetkili olduğunu, kendisinin de Bankanın bu isteklerini talep tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yerine getireceğini ve 5

6 j. İşbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminin ifası ile ilgili olarak kendisini temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişileri, ilgili kişi/kişilerin kimlik bilgileri ve noter onaylı imza sirküleri ile birlikte bankaya bildireceğini ve bu kişi/kişilerin kendisi adına tüm belgeleri imzalamaya, gerekli talimat ve direktifleri vermeye ve Döviz Opsiyonu işlemi çerçevesinde gerekebilecek her türlü işlemi ifaya yetkili olduğunu ve bu kişiler aracılığı ile akdedilecek opsiyon işlemlerinden doğabilecek sonuçları peşinen kabul ettiğini; işbu Sözleşmenin ve Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan her bir Döviz Opsiyonu işlemini akit tarihi itibariyle Bankaya karşı kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE: 7 DEVİR VE TEMLİK İhracatçı, işbu Sözleşme ve bu Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan Döviz Opsiyonu işleminden kaynaklanan her türlü hakkını Bankanın yazılı onayını almadan hiçbir şekilde diğer gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlik edemez. MADDE :8 SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH İşbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herhangi biri en az bir ay önceden yazılı olarak bildirim yapmak ve bir ay sonunda hüküm doğurmak kaydı ile ve neden göstermeksizin işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih geçerlilik tarihinden önce yapılmış olan işlemler Sözleşme hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır. MADDE :9 MÜCBİR SEBEPLER Tabii afet, savaş, resmi mercilerin emir ve talimatı, kanunlara aykırılık ile Tarafların makul iradesi dışında gerçekleşecek diğer sebeplere bağlı olarak Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşme hükümleri dairesindeki mükellefiyetlerinin icra ve ikmalinin kısmen veya tamamen ertelenmesi veya azaltılması durumunda; sözkonusu mücbir sebebe maruz kalan Taraf sözkonusu durumdan diğer Tarafı derhal yazılı olarak haberdar edecek ve bu süre içerisinde ifa edilemeyen herhangi bir mükellefiyet, mücbir sebebin ortadan kalkması halinde ifa edilecektir. MADDE 10 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ Bu Sözleşmenin kimi hükümlerinin mevzuattaki değişiklikler veya başka herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen uygulanamaz hale gelmesi veya geçersiz olması, Sözleşmenin diğer hükümlerinin de uygulanmaması veya geçersizliği sonucunu doğurmaz. Bu halde İhracatçının bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri aynen devam eder. MADDE 11 VERGİ, FON VE DİĞER MASRAFLAR Gerek işbu Sözleşmeden gerekse bu Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecek olan her bir opsiyon işleminin akdedilmesinden kaynaklanabilecek mevcut veya potansiyel her türlü vergi, resim, harç, komisyon, sair masraf ve giderler İhracatçı tarafından karşılanacaktır. Bu vergi, resim, harç ve benzeri giderlerin işlem tarihinde İhracatçıdan talep edilmemiş olması Bankanın bunları talep hakkından feragat ettiği seklinde yorumlanamaz. İhracatçı, ilk talep tarihinden itibaren bunları Bankaya ödemek zorundadır. 6

7 İhracatçı, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olan opsiyon işlemleri çerçevesinde, Banka tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanan her türlü zarar, masraf, harcama, olası kayıplar ve diğer giderleri, Bankanın İhracatçı ile yaptığı opsiyon işlemlerini yönetmek için veya bu opsiyon işlemlerine karşılık yapmış olduğu bir işlemden kaynaklanan masraf ve zararlar da dahil, herhangi bir şekilde itiraz ileri sürmeksizin Banka tarafından yapılacak ilk yazılı bildirim üzerine Bankaya derhal nakden ve defaten tazmin edecektir. MADDE :12 İHBAR VE TEBLİGATLAR Aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, yazılı olarak ve elden teslim sureti ile veya Tarafların aşağıda belirtilmekte olan numaralarına faks gönderilmesi sureti ile veya iadeli taahhütlü posta (ön ödemeli) veya tanınmış bir kurye (günlük dağıtım yapan) servisi ile Tarafların aşağıda belirtilmekte olan adreslerine veya Tarafların bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese veya numaraya gönderilecektir. Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve belirttikleri fax numaralarının halen kullanılmakta olan numaralar olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adres ve faks numaralarına yapılacak tebligat ve bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. Tebligat veya bildirimin Bankaya yapılması halinde: Yetkili Adres E-posta : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş./ HAZİNE İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : SARAY MAHALLESİ, AHMET TEVFİK İLERİ CAD. NO:19 ÜMRANİYE/İSTANBUL : Tebligat veya bildirimin İhracatçıya yapılması halinde: Yetkili : Adres : E-posta : MADDE: 13 İHRACATÇININ KANUNİ İKAMETGAHI VE DEĞİŞİKLİKLER Bankanın kanuni ikametgahı ve tebligat adresi Ticaret Sicili nde kayıtlı olan yasal merkezlerdir. İhracatçı, Bankanın bu konuda Ticaret Sicili nde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir. İhracatçının kanuni ikametgahı ve tebligat adresi ise, işbu sözleşmenin sonunda belirtilen adres olup, İhracatçı yasal ikametgahını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgahını değişikliği takiben derhal noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Bankaya bildireceğini, aksi takdirde eski adrese yapılacak tebliğlere hiçbir itirazı olmayacağını ve o adrese yapılan tebliğlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından İhracatçıya yapılan bildirimlerde, bildirimin Bankada kalan örneğindeki tarih ya da Bankanın postalama listelerindeki tarih, postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir. Posta hizmetinin kalitesinden/gecikmesinden ve/veya posta görevlilerinin yol açtığı maddi ve manevi zararlardan Banka mesul tutulamaz. 7

8 MADDE: 14 FESİH HALİ İşbu Sözleşmenin, akdedildiği tarihten sonra uygulanacak herhangi bir kanunun kabul edilmesi veya herhangi bir şekilde değiştirilmesi nedeniyle ya da uygulanacak herhangi bir kanunun, söz konusu tarihten sonra yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, hakim veya yetkili merci tarafından yapılan yorumunun yayınlanması veya yorumunda herhangi bir değişiklik olması nedeniyle, herhangi bir taraf için söz konusu işlemle ilgili olarak bir ödemeyi veya teslimatı yapmaya ya da bir ödemeyi veya teslimatı kabul etmeye yönelik mutlak veya muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmesi veya işbu Sözleşmenin ilgili işlemle bağlantılı diğer herhangi esaslı bir hükmüne riayet etmesi hususlarının yerine getirilmesinin hukuka aykırı hale gelmesi işbu sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır. MADDE: 15 VEKİL ATANMASI İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde İhracatçı, vekil olmaya ehil kişi ya da kişileri vekil tayin edebilir. Bunun için İhracatçı, vekilinin ismini, imza örneğini ve kapsamını içeren noterden tasdikli bir vekaletname örneğini, vekil tayin ettiğine dair ıslak imzalı bir talimat örneğini veya sözleşme örneğini Bankaya vermek zorundadır. Vekaletnamenin/talimatın iptal edildiği veya vekaletname/talimat ile vekile verilen bir kısım yetkilerin kaldırıldığı konusunda Bankaya noter marifetiyle bir bildirimde bulunmadıkça, anılan aziller ya da yetki kısıtlamaları Bankayı bağlamaz. İhracatçı, vekili azlettiği ihbarını ayrıca noter marifetiyle Bankaya yapmadığı sürece vekil ile ilgili yapılan hiç bir ilan ya da ihbar Bankaya karşı ileri sürülemez. Banka İhracatçının ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilen imza örneklerini, sözü geçenlerin Banka nezdinde doldurdukları belgelerin üzerine attıkları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Banka imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapar ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Vekil tayininde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgeler, İhracatçıyı Banka ile olan tüm ilişkilerde ve hesapta tasarruf konusunda genel olarak temsil etme yetkisini tanımış sayılır. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup da, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse, Banka her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki hukuki sakatlıklar ya da sahtelikleri Bankanın fark etmemiş olmasının sonuçları İhracatçıya aittir. İhracatçının ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden/yetkisizliğinden doğabilecek tüm sorumluluk İhracatçıya aittir. Ehliyetsizlikle/yetkisizlikle ilgili hususlar Bankaya noter marifetiyle ulaştırılmış olmadıkça Banka vekilin ehliyetsizliğinin/yetkisizliğinin neden olduğu sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ehliyetsizliğin/yetkisizliğin ilan edilmiş veya yayın organlarında yayınlanmış olması, Bankaya ayrıca noter marifetiyle ihbarda bulunulmadıkça Banka için bağlayıcı değildir. İhracatçı ile vekil arasında ortaya çıkabilecek her ne ad ve nam altında olursa olsun tüm ihtilaflarda Banka 3. kişi durumunda olup bu ilişkiye taraf olamaz. İhracatçı işbu Sözleşme ve eklerini imzalayarak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Banka tarafından İhracatçı ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin tespiti için Banka tarafından talep edilen kimlik, bilgi ve belgelerini Bankaya teslim eder. İhracatçı, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Banka tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini Bankanın talebine uygun olarak Bankaya derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça herhangi bir işlem yapmakla yükümlü değildir. Bankanın işbu Sözleşme uyarınca yapacağı kimlik tespit ya da teyidi için ileride isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin İhracatçı tarafından zamanında temin edilerek Bankaya verilmemesi halinde Banka İşbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. İhracatçı, Bankaya tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8

9 MADDE: 16 BANKA DEFTER VE KAYITLARININ KAT İ DELİL OLMASI Banka ile İhracatçı arasındaki tüm uyuşmazlıklarda, Bankanın defter, kayıt ve belgeleri, Bankanın belirlemeye ve hesaplamaya konu olan kanıtları (Reuters, Bloomberg sayfalarının Banka tarafından temin edilen çıktıları) ve Banka tarafından faks ve elektronik posta ile gönderilen bildirim ve yazılar, müstenidatı olsun veya olmasın, İhracatçı açısından, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287 nci maddesinin ikinci fıkrası anlamında kesin delil niteliğindedir. İhracatçı, bu defter, kayıt ve belgelerin içeriğine maddi hatalar haricinde itiraz edemez. MADDE: 17 FAKS / ELEKTRONİK POSTA SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme kapsamında, İhracatçı ve Banka, Opsiyon İşlem Dekontunun ve İşlem Yapma Formunun imzalanarak karşılıklı olarak iletilmesini kabul ettiklerini beyan ederler. İhracatçı, Bankaya talimat iletmenin bütün sonuçlarını peşinen kabul ederek üstlenmiştir. İhracatçı, Bankanın sağladığı bu kolaylıktan yararlanırken, aşağıdaki hususları yerine getirecektir: İhracatçı talimatlarını aşağıda belirtilen faks numarasından veya elektronik posta adresinden iletecektir. Bankanın, Opsiyon İşlem Dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, Opsiyon İşlem Dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya 1 (bir) hafta içinde posta veya kurye ile teslim edecektir. Faks numarasının veya elektronik posta adresinin değişmesi halinde İhracatçı bu durumu yazılı olarak Bankaya derhal bildirilecektir. Farklı numaralardan gönderilen talimatlara Banka itibar edip, etmemekte serbesttir. İhracatçı, yalnız yetkililer tarafından Bankaya talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. İletilen talimatın bütün sayfaları İhracatçının yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Banka, İhracatçının talimatını aldığında, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. Banka aşağıdaki hususlardan: ötürü sorumlu değildir. İlk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, Hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Banka ve İhracatçının bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, Faks veya elektronik posta sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve ihracatçının teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden, Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, İhracatçı Faks No : Banka Faks No : Banka e-posta : 9

10 MADDE: 18 UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu Sözleşme, İhracatçı ile Banka arasında akdedilmiş olan Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi ve varsa diğer sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na tabi olup, uygulanması nedeniyle çıkacak bütün anlaşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na göre çözümlenir. MADDE: 19 YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ Taraflar, bu Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini gayrı kabili rücu olarak kabul eder. Bu Sözleşme toplam 19 ana madde ve 1 ekten oluşmaktadır ve Taraflarca.../.../20... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. İHRACATÇI : (Ticaret Ünvanı) Yetkili : İmza+Kaşe : BANKA : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yetkili : İmza+Kaşe : 10

11 EK:1 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nu okudum ve anladım. Ad-Soyad : İmza : 11

PUT OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PUT OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ PUT OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme bir tarafta Müdafaa Caddesi No:20 Bakanlıklar ANKARA adresinde mukim TURK EXIMBANK A.Ş ile (Banka) diğer tarafta... adresinde mukim... (İhracatçı) (İhracatçı

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

...(bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ile tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

...(bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ile tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır. FAKS CİHAZI İLE TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ (TAKASBANK PARA PİYASASI VE NAKİT KREDİLER) TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİ Şişli Merkez Mah. Merkez

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR, TÜREV ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ, TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR, TÜREV ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ, TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR, TÜREV ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ, TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü Piyasalar nezdinde yapacağınız türev araç alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE 1 - TARAFLAR İşbu sözleşme, Zurich Sigorta A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No:47/6 Fındıklı 34427

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

RİSK BİLDİRİM FORMLARI

RİSK BİLDİRİM FORMLARI RİSK BİLDİRİM FORMLARI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Aşağıdaki Mesafeli Satış Sözleşmesi, www.qportre.com sitemizdeki talep etmiş oldugunuz hizmete ilişkin satış sözleşmesi olup, internet üzerinden yapılan satışlarda düzenlenmesi yasal mecburiyettir. İş

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren; TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı