Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi"

Transkript

1 KORONER ARTER HASTALIĞI Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

2 Epidemiyoloji: Dünya Dünya sağlık sağlık örgütünün örgütünün ü raporu: raporu: Dünya daki Dünya daki ölüm ölüm nedenleri nedenleri AIDS 5 Akc hast. 14 İnfeksiyonlar Kanser KVH

3 Epidemiyoloji: Ülkemizde ölümlerin %55 i kardiyovasküler nedenlerden kaynaklanmaktadır %43 %45 Koroner Serebrovasküler %12 Diğer Ülkemizde koroner mortalite, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek düzeylerdedir TEKHARF verileri

4 Patofizyoloji: Normal Damar Yapısı Düz kas hücreleri

5 Patofizyoloji: KV Risk Faktörleri Dislipidemi Yağlı Çizgilenme Hipertansiyon Yaşlanma Diyabet Sigara İntimal a kalınlaşma aş a Obezite Aterosklerotik plak

6 Aterosklerozun ilerleyişi: l i i kliniğe iğ nasıl yansır? Kronik Stabil Anjina

7 Oksidatif LDL DM Sigara Yüzey gerilimi Enfektif ajanlar Atreosklerotik plak Endotelin 1 Plak rüptürü Plak eroz yonu Trombosit aktivasyonu & agregasyonu Trombüs oluşumu Serotonin & Tromboksan Vazokonstriksiyon Miyokardiyal kan akımında azalma Akut Koroner Sendrom

8 AKUT KORONER SENDROMLAR Oklüzif trombüs: Akut STE MI Non Oklüzif trombüs: Anstabil anjina NON STE MI

9 Klinik Bulgular Göğüs ağrısığ

10 GİS KALP DERİ ÖZOFAGUS Göğüs ağrısı KAS AKCİĞER EKLEM PSİKOJENİK MEME

11 Göğüs ağrısı nedenleri Kalp damar sistemi. Solunum sistemi. Sindirim sistemi. İskelet kas : Angina g pektoris Perikardit Aort disseksiyonu Aort darlığı Miyokardit Hipertrofik kardiyomiyopati Plörit ya da pnömoni Trakeobronşit Pulmoner P l emboli Pulmoner hipertansiyon Pnomotoraks Tümör Özöfajitj Reflü Özöfagus spazmı Peptik ülser Pankreatit Safra Sf koliği Kolesistit Kosto kondrit Fibrozit Kosta kırığı Herpes Psikiyatrik : Anksiyete Panik bozukluk SomatizasyonS i

12 % Kalp İskelet kas kltk Solunum Sindirim Psikiyatrik Öbür

13 Göğüs Ağrısının Ayırıcı Tanısı Birinci basamak hekimi Göğüs ağrılı hastayı nasıl değerlendirmeli? Hastanın özellikleri. Ağrınınniteliği. Eşlik eden semptomlar. Fizik muayene bulguları EKG Basit laboratuar incelemeleri

14 Göğüs Ağrısının Ayırıcı Tanısı Kas iskelet sistemi ağrıları Yerleşimi Niteliği Süresi Azaltanartıran fköl faktörler Eşlik eden bulgu ve belirtiler Genelde interkostal adele bölgesinde Tek taraflı veya bilateral İğne batar tarzında Veya Künt Çok kısa süreli (< 1dk) veya Uzun süreli Soluk almakla artar Vücut hareketleri ile artar Vücudun başka yerlerinde eklem veya kas ağrıları

15 Göğüs Ağrısının Ayırıcı Tanısı Solunum sistemi: Plevra ağrıları Yerleşimi Niteliği Süresi Azaltanartıran fköl faktörler Eşlik eden bulgu ve belirtiler Tutulan alanı yansıtır Yereldir ve solunum ile ilişkilidir İrritasyon sürdükçe vardır Soluk almakla artar Dispne Öksürük Ateş Matite Raller Tuber sufl Plevra frotmanı

16 Kalp Kaynaklı Göğüs Ağrısı Angina pektoris Yerleşimi Niteliği Süresi Azaltanartıran faktörler Eşlik eden bulgu ve belirtiler l Retrosternal, kollara, boyuna, çeneye, epigastriyum sırta yayılabilir. Ağırlık, basınç, sıkışma, yanma, ezilme, hazımsızlık Genelde <10 dakika Egzersiz, soğuk hava, Ağrı sırasında emosyonel stres S4 Ağır yemek Üfürüm ağrıyı uyarır. Dinlenme ve nitratlarla geçer.

17 Anjinal Göğüs ğ Ağrısının ğ Yayılımı EN SIK YERLEŞİMŞ DAHA NADİR YERLEŞİMLER Sağ prekordiyum Çene Retrosternal, sol prekordiyal Sol kol iç yüzü, Epigastriyum pg Retrosternal

18 TİPİK ANJİNA PEKTORİS

19 Angina pektorisin klinik sınıflaması 1 Tipik angina pektoris. 2 Atipik angina pektoris. 3 Angina dışı göğüs ağrısı.

20 1 Ağrı retrosternal mi yerleşiyor? 2 Egzersiz ya da emosyonel stres ile mi geliyor? 3 Dinlenmekle ya da dil altı nitrat ile geçiyor mu? 3 Evet 2 Evet 1 Evet Tipik ikangina pektoris Atipik angina pektoris Angina dışı göğüs ağrısı

21 Bu sınıflama neden önemli? Anamnezden altta yatan hastalığın koroner arter hastalığı olma olasılığı kestirilebilir.

22 Klinik sınıflamaya göre koroner arter hastalığı olasılığı Anginadışı Atipik angina Tipik angina göğüs ağrısı pektoris pektoris Yaş Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın % KAH Olasılığı: Yüksek: %90 Orta:%10 90 Düşük: < %10 Çok düşük: < %5

23 Koroner Arter Hastaları birinci basamakta karşımıza nasıl gelebilir? Asemptomatik Kararlı Anjina Kararsız Anjina Miyokard Enfarktüsü ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ST Yükselmesiz Miyokard Enfarktüsü ACİL DEĞİL Akut Koroner Sendrom ACİL

24 Kararlı Anjina Değişik ik efor düzeyleri ile gelebilir Önemli olan hep aynı efor düzeyinde gelip gelmediğidir Ağır Eforla gelen anjina o Koşma o 2 3 kat merdiven çıkma o Yokuş çıkma Olağan aktivite ile gelen anjina o Düz yolda yürüme o 1 kat merdiven çıkma Hafif eforla bile gelen anjina o Ev içinde gezinme Ağrı daha hafif düzeyde eforla geliyorsa veya istirahatte oluyorsa buna KARARSIZ ANJİNA denir

25 Kararsız Anjina Tanımı Kötüleşen (kresendo) angina pektoris: anjinanın giderek daha hafif eforlar ile gelmesi İstirahat anginası: > 20 dakika. Yeni başlayan angina: İki aydan yeni ve olağan aktivite ile çıkan anjina İnfarktüs sonrası angina: Akut miyokard infarktüsünden sonraki 15 gün içinde angina.

26 Kararlı Anjina: EKG Bulguları Normal EKG T negatifliği ST çökmesi

27 Kararsız Anjina: EKG Bulguları Normal EKG T negatifliği ST çökmesi

28 KARARLI ANJİNA ve KARARSIZ ANJİNA ayırımı tamamen anamneze dayanarak yapılır Kararlı Anjina Kararsız Anjina Acil bir durum değildir Birinci basamak hekimi tarafından ayaktan takipve tedavisi yapılabilir Aspirin, Nitrat, Beta Bloker / Ca Kanal blokeri, Statin Acil bir durumdur Hastanın İkinci basamak tedavi birimine sevki gerekir

29 Ali Bey 53 yaşında erkek Son 6 aydır merdiven çıkınca göğüs ağrısı oluyor, dinlenince geçiyor Kararlı Anjina Ayaktan tıbbitedavi

30 Selim Bey 53 yaşında erkek Daha önce hiç göğüs ağrısı yok Bugün 10 dakika düz yolda yürüdükten sonra göğüs ağrısı olmuş Dinlenince ağrı geçmiş, şu anda ağrısı yok Kararsız Anjina HASTANEYE SEVK

31 Akut miyokard infarktüsü Yerleşimi Niteliği Süresi Azaltanartıran faktörler Eşlik eden bulgu ve belirtiler Retrosternal, angina pektorisin yayıldığı yerlere yayılır. Ağırlık, basınç, sıkışma, yanma, ezilme, huzursuzluk Birden başlar, 30 dakikadan uzun sürer Dinlenmeye ya da nitratlara yanıt vermez. Dispne Halsizlik Terleme Bulantı, kusma Senkop

32 Akut miyokard infarktüsü Tanısı ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü

33 AMİ ile uyumlu Göğüs Ağrısı Troponin / Diğer ğ Kardiyak enzimlerde ST Yükselmesiz Miyokard Enfarktüsü ü

34 Akut miyokard infarktüsü Acil bir durumdur Hastanın IV damar yolu açılarak ve aspirin çiğnetilerek, vakit kaybedilmeden, ambulans ile Koroner Yoğun bakım Ünitesi olan bir hastaneye sevki gerekir

35

36 GRACE çalışmasında ağrı dışı semptomlar: 20,881 hasta Ağrı dışı 8,4 Gögüs ağrısı 91, Senkop 19,1 Kusma 24,3 Terleme 26,2 Dispne 49,

37 TÜMAR çalışmasında ağrı dışı semptomlar: 3358 hasta Ağrı dışı 7,6 Gögüs ağrısı ğ 92, Kusma 11,8 16,7 Senkop 12,4 16,7 Kadın Erkek Dispne 14 27,

38 Akut Koroner Sendromların atipik semptomlarla ortaya çıktığı hasta grupları Atipik Yaş > Kadın cinsiyet 42 Hipertansiyon 61.4 Diyabet 32

39 KORONER ARTER HASTALIĞI TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER: Efor Testi Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Çok Kesitli BT Koroner Anjiyografi

40 Eforlu EKG Koroner Arter hastalığının tanısında kullanılan en sık kulanılan non invazif testtir

41 Birinci Basmak Hekimi olarak kimlere EFO testi isteyelim? Teste göndermeden önce: 1. Semptomlar & Göğüs Ağrısının karakteri Tipik Anjina: 1. Retrosternal bölgede veya çeneye, boyuna,kola, epigastriyuma yayılan ; en az birkaç dakika sürer 2. Egzersiz veya emosyonel stresle ortaya çıkar 3. İstirahat veya SL nitrat ile 30sn birkaç dakika içinde geçer Atipik Anjina: 3 kriterden sadece 2 si var Anjina dışı göğüs ağrısı 2. Yaş 3. Cinsiyet (kadınlarda testin hassasiyeti düşük) 4. İstirahat i h EKG bulguları l 5. KAH için risk faktörleri (HT, DM vs) açısından değerlendir

42 Yaş Cinsiyet Tipik Atipik Anjina dışış Asemptomatik Anjina Anjina erkek orta orta düşük çok düşük kadın orta çok düşük çok düşük çok düşük erkek yüksek orta orta düşük kadın orta düşük çok düşük çok düşük erkek yüksek orta orta düşük kadın orta orta düşük çok düşük erkek yüksek orta orta düşük kadın yüksek orta orta düşük Yüksek: %90 Orta:%10 90 Düşük: < %10 Çok düşük: < %5

43 Kimlere EFOR testi isteyelim? Hasta Semptomatik tikise: KAH çıkma olasılığı orta derecede olan hastalar Vazospastik anjina ile uyumlu şikayetleri olan hastalar KAH çıkma olasılığı yüksek olan hastalar KAH çıkma olasılığı düşük olan hastalar Test istenebilir ancak fazla bir yarar sağlamaz

44 Efor testi: kime yapılmamalı? yp Kesin Kontrendikasyonlar: AMİ (son 2 günde) / kararsız anjina Kontrolsüz aritmi Semptomatikciddi aort darlığı Akut pulmoner emboli Dekompanzesemptomatikkalp kalp yetersizliği Akut endo/miyo/ perikardit Akut aort diseksiyon

45 Efor testinin tanısal değer taşımayacağı hastalar Sol ldlbl dal bloğu, ğ Wolf Parkinson White send, Pace ritmi

46 Efor testinin tanısal değer taşımayacağı hastalar Sol ventrikül hipertrofisi + 1 mm ST depresyonu Bazal EKG de 1 mm ST depresyonu

47 Efor testi isteyeceğimiz ğ hastalarda nelere dikkat edelim? Beta BlokerBloker Ca Kanal Blokerleri Nitratlar Testten 1 gün önce kesilmeli Digoksin : 1 hafta önce kesilmeli Diuretik Antiaritmik Psikomotor ajanlar Ortopedik problemi olan hastalar Çok yaşlı (>75) hastalar

48 Efor testinin KAH için tanı kriterleri EKG de 1 mm ST depresyonu Anjina ile uyumlu şikayetler: ağrı, göğüste sıkışma Anjina + ST depresyonu

49 Efor testini değerlendirir iken nelere dikkat edelim? Yeterli kalp hızına ulaşmış mı? Maximal hedef kalp hızı (MHKH): 220 yaş MHKH nın %85 ine ulaşabilmiş ise : Yeterli efor testi Yeterli egzersiz yapabilmiş mi? 2. evreyi tamamlayabilmiş ise: fonksiyonel kapasite ve prognoz iyi 2. evreyi tamamlayamamış ise: fonksiyonel kapasite düşük, testin tanısal değeri yok Kan basıncı: Normal yanıt: SKB, DKB veya SKB > 20mmHg düşüyor veya test öncesi değerin altına düşüyorsa: KAH? Efor sırasında anjina ile uyumlu şikayeti olmuş mu? EKG değişiklikleri var mı?

50 Eforlu EKG de ST çökme ( 1 mm) tipleri İstirahat Efor Yukarı eğimli (Normal bulgu)! Yatay (İskemi)!! Aşağı eğimli (Ciddi İskemi)

51 Efor testi; tanı koymada yeterli mi? sensitivite = gerçek pozitif x 100 gerçek pozitif + yanlış negatif gerçek negatif spesivite = yanlış pozitif + gerçek negatif x 100 Sensitivite Spesivite Efor %68 % 77 Talyum % 85 % 85 sintigrafisi

52 Efor testi; tanı koymada yeterli mi? 30 yaşında, bayan Risk faktörü yok Tipik anjina tanımlıyor Efor testi maximal ( ) 52 yaşında, erkek kk Sigara içiyor Hiperlipidemi (+) Tipik anjina tanımlıyor Efor testi maksimal ( ) Başka teste gerek yok İleri tetkik iste ( Talyum sintigrafisi)

53 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Tanısal değeri efor testine göre daha yüksektir Phlbi Pahalı bir yöntemdir Yalnızca seçilmiş hastalara it istenmelidir

54 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi kimlere istenmeli? Egzersiz EKG sinde anlamlı değişiklikler oluşturmaya yetecek kadar egzersiz yapamayacak olgular (ortopedik sorunlu, yaşlı hastalar) Bazal EKG lerinde yorum sorunu oluşturabilecek bozukluları olan olgular (LBBB, KPM, WPW., Sol ventrikül hipertrofisi) Efor Testi şüpheli pozitif bulunan hastalar Efor Testi normal çıkan ancak klinik bulguları KAH açısından yüksek risk taşıyan hastalar Digoksin kullanan hastalar Kadın olgular

55 Çok Kesitli BT Çok Kesitli BT: Non-invazif bir testtir Negatif tanısal değeri: %93-99 Koroner arterler normal olarak rapor edilmişse koroner anjiyografi yapmaya gerek yok

56 Tanı koydurucu değeri oldukça yüksektir: Duyarlılık: 16K BT: % 92 64K BT: % 94 Çok Kesitli BT Koroner arter hastalığı saptanan olgularda revaskülarizasyon (Stent cerrahi) gerekip gerekmediğine karar verdiremez: Koroner Anjiyografi gerekir

57 Çok Kesitli BT: Koroner Arter Anomalilerinin gösterilmesinde Koroner Anjiyografiden daha başarılıdır Sağ koroner arter yokluğu. Sağ ğ koroner arterin sol sistemden çıkış anomalisi

58 DEZAVANTAJLARI: Pahalı Radyasyona maruziyet Kontrast nefropatisi Çok kkesitli itlibt Taşiaritmili hastalarda görüntü kalitesi yetersizdir

59 Çok Kesitli BT yi hangi hastalarda isteyelim? Koroner arter hastalığının tanısında rutin tarama testi olarak önerilmez KAH OLASILIĞI DÜŞÜK OLAN ve EFOR TESTİ - MP SİNTİGRAFİSİ İLE KESİN SONUÇ ALINAMAYAN HASTALAR Koroner arter anomalilerinin değerlendirilmesi Konvansiyonel anjiyografi yapılmasına olanak olmayan hastalar KAH olasılığı orta-yüksek riskli hastalarda Efor testi MP sintigrafisi ile sonuç alınamamış ise koroner anjiyografi yapılması daha doğrudur

60 TEDAVİ Tıbbi Td Tedavi Revaskülarizasyon Tedavisi: Girişimsel ş Tedavi: Balon Anjiyoplasti Koroner Stent Cerrahi Tedavi: Koroner By pass

61 TIBBİ TEDAVİ Sigaranın bıraktırılması Egzersiz Akdeniz Dieti (Sebze, Meyve, Balık, Kümes Hayvanları) Hipertansiyonun tedavisi (Hedef < 130/85) Kan Şekerinin düzenlenmesi İlaç Tedavisi

62 İLAÇ TEDAVİSİ Aspirin tüm koroner arter hastalarına verilmelidir Optimum doz: mg/gün dür Hasta aspirin intoleransı nedeniyle ASA kullanamıyorsa clopidogrele l geçilebilir.

63 Beta Blokerler: İLAÇ TEDAVİSİ Anjinal yakınması olan tüm KAH larında (ilk seçenek antianjinal ilaç)) Mİ İ geçirmiş tüm hastalarda Kalp yetmezliği olan tüm KAH larında kullanılmalıdır. Metoprolol Bisoprolol Carvedilol Atenolol Mortaliteyi düşürdükleri gösterilmiştir

64 Nitratlar: tata: İLAÇ Ç TEDAVİSİ Beta blokerlere rağmen anjinası devam eden hastalarda tedaviye eklenebilir Beta bloker kullanamayan hastalarda ilk seçenek ilaç olarak kbaşlanabilir bili Anjinası olmayan hastalarda kullanım gerekmez Uzun Uu etkili preparatlar pepaa a seçilmelidir e

65 Ca Kanal blokerleri: İLAÇ TEDAVİSİ Anjinal yakınması olan KAH larında kullanılabilirler (Üçüncü seçenek antianjinal ilaçlardır) Mortaliteyi düşürdüklerigösterilememiştir Kısa etkili nifedipin KAH larında kullanılmamalıdır. Dihidropiridin grubu: B-Bloker veya B-bloker + Nitratlara Amlodipin, Benidipin Uzun etkili Nifedipin dirençli anjina varsa kombine tedaviye 2. veya 3. ilaç olarak eklenebilirler Diltizem Verapamil B-bloker kullanamayan anijinalı hastalarda kullanılabilirler

66 Anjina Beta-Bloker Anjina devam ediyor B-bloker kontrendike veya tolere edemiyor B-Bloker + Nitrat B-Bloker + Dihidropiridin Nitrat Ditizem / Verapamil Anjina devam ediyor Anjina devam ediyor B-Bloker + Nitrat + Dihidropiridin Nitrat + Ditizem / Verapamil

67 ACE inhibitörleri: İLAÇ TEDAVİSİ Hastada KAH ile birlikte ACE inh. kullanımını gerektiren eşlik ş eden bir hastalık varsa: HT DM Kalp yetersizliği (EF >%50) Geçirilmiş MI tedaviye mutlaka ACE inhibitörü de eklenmelidir. Henüz yeterli kanıt bulunmamakla birlikte ACE inhibitörleri (eşlik eden hastalık olmasa bile) tüm koroner arter hastalarında kullanılabilir: Perindopril Ramipril ACE inh. kullanamayan hastalarda AT Blokerleri l kullanılabilir lbili

68 İLAÇ TEDAVİSİ Spironolakton (Aldakton): MI geçirmiş gç ş ve kalp yetersizliği ğ olan (EF < %40) hastalarda tedaviye eklenmelidir KBY veya HiperK varsa kullanılmamalı 25mg/gün

69 Statin tedavisi: İLAÇ TEDAVİSİ Hedef LDL < 100mg/dl olmalıdır (< 70mg/dl) LDL yi düşürücü etkileri yanında antienlamatuar, antitrombotik ve antiproliferatif etkileri de vardır. Bu nedenle, özellikle yüksek risk taşıyan tüm Koroner Arter hastalarında ( LDL düzeyi çok düşük olsa bile) kullanımı önerilir. Simvastatini Pravastatin Atorvastatin Rozuvastatin

70 Hangi hastaları Birinci basamak hekimi olarak ilaç tedavisi ile takip edebiliriz? Tıbbi tedavi ile semptomların giderildiği hastalarda Girişimsel veya Cerrahi tedavi açısındanyüksek risk yaratan başka tıbbi sorunların bulunduğu hastalarda Örn. Çok Yaşlı, Debil, KBY li vs Girişimsel ve Cerrahi tedavi olmak istemeyen Girişimsel ve Cerrahi tedavi olmak istemeyen hastalarda

71 Revaskülarizasyon Tedavisi (Girişimsel veya Cerrahi tedavi) Tıbbi tedavi ile semptomların giderilemediği il diği hastalarda İnvazif olmayan testlerde önemli boyutta miyokardın risk altında olduğu hastalarda Girişimsel veya Cerrahi tedavi açısından yüksek risk yaratan başka tıbbisorunların bulunmadığı hastalarda Girişimsel veya Cerrahi tedavinin riskleri konusunda Girişimsel veya Cerrahi tedavinin riskleri konusunda bilgilendirilme sonrasında bu işlemleri kabul eden hastalarda

Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması

Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması Prof. Dr. Azem Akıllı EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı İzmir Hipertansiyonla Mücadele Derneği X. Ege Hipertansiyon Haftası Hipertansiyon Eğitim Kursu,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI I. NON-İNVAZİF KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME: EKOKARDİYOGRAFİ, KARDİYAK MANYETİK REZONANS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE NÜKLEER TEKNİKLER 1. AMAÇ: Bu tekniklerin öğrenilmesindeki

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. İlk kez 1865

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Koroner Arter Hastalık Tedavisi Rehberi

Koroner Arter Hastalık Tedavisi Rehberi Koroner Arter Hastalık Tedavisi Rehberi KORONER ARTER HASTALIK TEDAVİSİ REHBERİ Kalbiniz, vücudunuza her gün 3.000 galon kan taşımaktan sorumlu, güçlü kaslı bir pompadır. Diğer kaslar gibi kalbinizin de

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ ANKARA, 2011 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup, kurumun izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan yazılardaki

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Kardiyak hastaların bakımında Türkiye'de sorunlar neler ve ne yapmalıyız? Kardiyoloji Gözüyle

Kardiyak hastaların bakımında Türkiye'de sorunlar neler ve ne yapmalıyız? Kardiyoloji Gözüyle Kardiyak hastaların bakımında Türkiye'de sorunlar neler ve ne yapmalıyız? Kardiyoloji Gözüyle Dr. Mehmet Emre Özpelit İzmir Ünv. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Kardiyoloji AD Acil serviste karģılaģılan

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Nisan - Mayıs - Haziran 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır. ISSN 2146-8214 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI ÇOCUKLARDA ÜFÜRÜMLER DOĞUMSAL

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı