HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFAD. (Afet ve Acil Durum) DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFAD. (Afet ve Acil Durum) DOSYASI"

Transkript

1 HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFAD (Afet ve Acil Durum) DOSYASI 1

2 ÖNSÖZ Günümüzde yaşanan afetlerin sonuçlarına baktığımızda karşılaştığımız manzara, etkili bir Afet Yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.bu sebep ben ve Okulumuzdaki mesai arkadaşlarım böyle bir AFAD yönetim kurulunun oluşturularak Bölgemizdeki olabilecek Afetler hakkında öğrencilerimiz ve çevremizde yaşayan insanların bilinçlendirilmesi gerekliliğine inandık. Bizi bu çalışmalar esnasında yardım eden ve edecek olan tüm kuruluşlara teşekkür ederim. Fahri USER Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü 2

3 İÇİNDEKİLER Sıra No Konu Sayfa 1 Giriş 1 2 Okul Hakkında Bilgiler 1 3 Amaç ve Kapsam Hedef Hedef 2 6 Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Afet Ve Acil Durum Yönetim Kurulu Kurulması Ve Yetkilendirilmesi 3 7 Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu ve Görevleri 3 8 Okul Afet Ve Acil Durum Yönetimi Kurulu Alt Grupları ve Görevleri 4 9 Risk yönetimi grubu ve Görevleri 4 10 Kaynak temin ve lojistik grubu ve Görevleri 5 11 Müdahale grubu ve Görevleri 5 12 Arama, kurtarma ve ilkyardım ekibi ve Görevleri 6 13 Tahliye güvenlik ve aile iliģkileri ekibi ve Görevleri 7 14 Tespit onarım iyileģtirme ekibi ve Görevleri 7 15 Okul Afet Acil Durumu Yönetimi Planı - Zarar Azaltma Çalışmaları 8 16 Hazırlık Çalışmaları 9 17 Müdahale Çalışmaları 9 18 İyileştirme Çalışmaları Afet Yönetimi Faaliyeti İçin Yıllık Plan Genel Bilgiler Formu A Blok Zemin Kat Genel Bilgiler Formu A Blok 1. Kat Genel Bilgiler Formu B Blok 1.Kat Risk Seviyesine Göre Derecelendirme Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avı) A Blok Zemin Kat Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avı) A Blok 1.Kat Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avı) B Blok 1.Kat Tehlike Profili Belirleme Formu (Risk Analizi) Malzeme Bilgi Formu 20 3

4 GİRİŞ Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapsamlı okul güvenliğinin başlıca hedefleri arasında; öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak koruması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması bulunmaktadır. Aşağıdaki Kapsamlı ARİF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ AFET YONETİM DÖNGÜSÜ nde görüldüğü gibi bu üç hedefe birbiriyle örtüşen üç eylem alanı üzerinden ulaşılmaktadır: Bunlar, güvenli Okul Binası, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Afet Önleme Eğitimidir. OKUL HAKKINDA BİLGİLER Konya İli Halkapınar İlçesi,ilçe merkezinde iki katlı A ve B Blok olmak üzere iki binadan oluşun Çok Programlı Anadolu lisesidir. A Blok İki Katlı olup 3 Zemin ve 3 de 2. kat da mevcut olup B Blok da ise 3 derslik ve 1 Konferans salonu mevcuttur. 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı 11 Öğretmen ve 1 Yardımcı Memur bulunmaktadır.okulumzda Halin 128 öğrenci öğrenim görmektedir. Amaç ve Kapsam ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Afet ve Acil Durum Yönetimi risk değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma önlemleri ve müdahale kapasitesini geliştirme sürecidir. ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Afet ve Acil Durum Yönetiminin amacı: 1. Öğrencilerle çalışanların fiziksel zararlardan korunması, 2. Hasarın en aza indirgenmesi ve bütün öğrenciler için eğitim-öğretimin devamının sağlanması, 3. Güvenlik kültürü oluşturulup afet ve acil durum yönetiminde sürekliliğinin sağlanmasıdır. 4-Afet öncesinde okulun tehlike ve risk azaltma çalıģmaları ile müdahale ve iyileģtirme çalıģmalarını belirlemek ve okulun güvenliğini sağlamak, 5-Planda yer alacak görev gruplarının ve bu grupların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek, 6-Gruplarda görev alacak kiģiler ve grupların çalıģma esaslarını belirlemek, (öğretmen kurul üyeleri bilgi ve deneyimleri dikkate alınarak belirlenmelidir.) 7-Afet yönetimi konusunda öğretmenler, çalıģanlar, veliler ve öğrenciler için uygulanacak eğitim programlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, 8-Masa baģı ve saha tatbikatları düzenlemek 2 9-Tatbikat, günlük olaylar ve karģılaģılan afetlerden elde edilen derslerin ıģığı altında planları güncelleģtirmek, 10-Görev gruplarının ihtiyaç duyacağı ekipman, malzeme, yayın ve insan gücü desteğini sağlamak 11-Tüm paydaģların afet öncesi, sırası ve sonrasındaki faaliyetlere etkin olarak katılımını sağlamak, 12-Gerektiğinde itfaiye, polis, ambulans, arama- kurtarma ekipleri gibi kurum ve kuruluģlardan yardım istemek ve olay hakkında yetkili makamları bilgilendirmek 13-Planı gözden geçirmek ve revize etmek. 4

5 1.HEDEF Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapsamlı okul güvenliğinin başlıca hedefleri arasında; öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak koruması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması bulunmaktadır. Aşağıdaki Kapsamlı ARİF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ AFET YONETİM DÖNGÜSÜ nde görüldüğü gibi bu üç hedefe birbiriyle örtüşen üç eylem alanı üzerinden ulaşılmaktadır: Bunlar, güvenli Okul Binası, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Afet Önleme Eğitimidir. 2.HEDEF 1. ARİF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi. 2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi. 3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması. 4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi. 5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.) 5

6 ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠM KURULU KURULMASI VE YETKĠLENDĠRĠLMESĠ. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu 1- Fahri USER BaĢkan Okul Müdürü 2- Necmi DEMĠRÖZ...BaĢkan Yardımcısı Okul Müdür Yard. 3-Mustafa TEKĠN.Üye. Bil.Tek.Bölüm ġefi 4-Fatma KÜÇÜKTÜRK...Üye.. Coğrafya Öğrt. 5-Kısmet ALTINER..Üye.. Matematik Öğrt. 6-Salih GÖKAY. Üye.. Ok.Ai.Bir.BaĢ. 7-Tufan AVDER...Üye.. Ok.Mec.BĢk. GÖREVLERİ Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu, okul afet yönetim planını oluşturur, geliştirir, uyarlar ve günceller. Genellikle eğitim yılının başında yoğun olarak okul dönemi boyunca da aylık toplantılar şeklinde bir araya gelir. Risklerin azaltılması ve yıllık tatbikatların düzenlenmesine rehberlik eder, sonuçları değerlendirir, planı uygun şekilde düzenler. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Eylem Takvimi eğitim yılı boyunca düzenlenecek faaliyetlere yol göstermek için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 6

7 Okul Afet Ve Acil Durum Yönetimi Kurulu Alt Grupları: 1. Planlama ve hazırlık grubu, a-fahri USER BaĢkan Okul Müdürü b-mustafa TUNALI. BaĢkan Yardımcısı. Tarih Öğretmeni c-rabia PINAR Üye... Matematik Öğr. d-yalçın ġahan.üye Biyoloji Öğrt. e-mehmet ÖZDEN.Üye. Kimya Öğrt. GÖREVLERİ Okul afet yönetim planını oluşturur, geliştirir, uyarlar ve günceller. Genellikle eğitim yılının başında yoğun olarak okul dönemi boyunca da aylık toplantılar şeklinde bir araya gelir. Risklerin azaltılması ve yıllık tatbikatların düzenlenmesine rehberlik eder, sonuçları değerlendirir, planı uygun şekilde düzenler. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Eylem Takvimi eğitim yılı boyunca düzenlenecek faaliyetlere yol göstermek için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 2-Risk yönetimi grubu, a-necmi DEMĠRÖZ...BaĢkan. Okul Müdür Yard. b-fatih DUMLU..BaĢkan Yardımcısı.. Tarih Öğretmeni c-gülsüm ERGÜN.Üye. Td ve.ed. Öğretmeni d-hande YĠĞĠT.. Üye Müzik Öğretmeni GÖREVLERİ Okulun herhangi bir afet anında riskli yerlerini tespit eder.afet anında bu tespit edilen yerlerdeki Öğretmen,öğrenci ve diğer personelin tahliyesi ile diğer birinci derecede kurtarılacak malzemeleri tahliyesi için gerekeni yapar. Yönetim Kurulu ve ekibiyle her dönem en az bir defa tatbikat yaparak ekibini vb. 7

8 3-Kaynak temin ve lojistik grubu a-mustafa TEKĠN BaĢkan.. Bölüm ġefi b-mehmet ÖZDEN..BaĢkan Yardımcısı.. Kimya öğret. c-ercümen YAġOT.Üye Beden Eği.Öğr. d-h.hüseyin ÖZBAL Üye Memur GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) neler lazım tespit eder ve bu ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için Yönetim kurulunu bilgilendirir ve bu malzemelerin temini için Yönetim kurulu ile işbirliği yapar. Afet anın bu temin edilen kaynaklarla lojistik destek sağlar. 4-Müdahale grubu a- Mehmet ÖZDEN...BaĢkan.Kimya Öğrt b- Fatih DUMLU. BaĢkan Yardımcısı...Tarih Öğretmeni c-ercümen YAġOT Üye..Beden Eği.Öğr d-h.hüseyin AKBAL Üye.. Memur GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) derhal müdahale eder.gerekli yerlere gereken bilgileri vererek yardım gelmesi sağlar.itfaiye veya diğer ekipmanlar gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapar ve Ekipler gelince ekiplere yardımcı olur. 8

9 A- Arama, kurtarma ve ilkyardım ekibi, 1- Fahri USER BaĢkan. Okul Müdürü 2- Mustafa TEKĠN BĢk.Yardımcısı.Bölüm ġefi 3-Ercümen YAġOT Üye..Beden Eği.Öğr 4-Bayram ATAR..Üye Öğrenci 5-Metin AYDIN Üye...Öğrenci 6-AyĢe SEVĠN.Üye Öğrenci 7-Mehtap AYAZ..Üye Öğrenci GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) Personelden kaybolan veya yararlanan varsa hemen müdahale eder,yaralılara İlkyardım ekibi gelesiye kadar müdahale eder. Yaralıları Afetten etkilemeyecek bir yere götürerek yaralının güven altına alınmasını sağlar. İlkyardım ekibi gelince onlara yardımcı olur. 9

10 B-Tahliye güvenlik ve aile iliģkileri ekibi, 1-Necmi DEMĠRÖZ...BaĢkan..Okul Müdür Yardımcısı 2-Fatih DUMLU. BaĢkan Yardımcısı..Tarih Öğretmeni 3-Gülsüm ERGÜN Üye.Td ve.ed. Öğretmeni 4-.Üye.Öğrenci 5-.Üye.Öğrenci 6-.Üye.Öğrenci 7-.Üye.Öğrenci GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) tüm personelin Afetten etkilenmeyecek bir şekilde okulun güvenli bir yerine tüm öğrenci ve personeli izdihama yol açmadan tahliyesini sağlar ve Öğrenci ve personelin güvenli yerden ayrılmaması için gerekli çabayı gösterir. C- Tespit onarım iyileģtirme ekibi, 1- Mehmet ÖZDEN.BaĢkan.Kimya Öğrt 2- Fatih DUMLU. BaĢkan Yardımcısı..Tarih Öğretmeni 3-Ercümen YAġOT..Üye Beden Eği.Öğr 4-.Üye.Öğrenci 5-.Üye.Öğrenci 6-.Üye.Öğrenci 7-.Üye.Öğrenci GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet (Yangın,Deprem, Sel v.b.) sonrası okulda hasar gören yerlerin ve malzemelerin tespiti yapılarak,bu hazarların onarımı için gereken girişim yapılacak. Not:Tatbikatlar her dönem en az birer defa yapılacık.gerektiğinde idare tarafından tekrarlatılacaktır. 10

11 OKUL AFET ACİL DURUMU YÖNETİMİ PLANI ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI Mevcut İmkan ve kaynakların belirlenmesi: Yangın tüpü,kazma,kürük,keser,el feneri,ilkyardımçantası ve diğer malzemeler Tehlikelerin belirlenmesi Sınıflar gezilerek mevcut tehlikeler belirlenmiş olup giderilme çalışmalar yapılmıştır.örnek Eşyaların sabitlenme çalışmaları. Zarar görebilirliklerin belirlenmesi Evrak Dolaplarının zarar görmesi,öğretmen,öğrenci ve diğer personelin zarar görmesi,eğitimin aksamasında planın sürekliliği zarar görebilir. Risklerin belirlenmesi 1-Kaygan zeminler mevcut olup buruların yapılması 2-Sabitlenmeyen dolapların sabitlenmesi 3-Pano ve elektrik panolarının koruma altına alınması Önceliklerin belirlenmesi Öncelik sırası belirtilmemiştir.tüm eksiklikler binan önce giderilmelidir. Eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar İlgili yerlerle görüşülerek eksikliklerin giderilmesi Tehlike ve riskleri önlemek veya zararlarını azaltmak için yapılması gereken çalışmalar Eğitici Faliyetlerin yapılması, okul daki riskli olan yerlerin sabitlenmesi. 11

12 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planının Tanıtılması Tarihleri Öğretmenlere 01/09/ /09/2014 tarihleri arası Öğrencileri 22/09/ /09/2014 tarihleri arası Eğitim Materyallerinin Hazırlanması 01/07/2014 tarihinden başlayarak tüm Eğitim öğretim süresi içerisinde Eylül 2014 Görevlilerin(Öğretmen,Öğrenci,Çalışan) Eğitim Tarihleri 30/09/2014 Tatbikat Tarihleri MÜDAHALE ÇALIŞMALARI Olayın Büyüklüğü ve Okul Çevresindeki Etkileri Hakkında Bilgilerin Nasıl Toplanacağı İlgili kurumlarla yazışarak( AFAD- Belediye Kaymakamlık ve Milli eğitim Mküdürlüğü Müdahale Ekiplerinin Göreve Nasıl Sevk Edildiği Görevlileri tebliğ edilerek Telefon iletişimi Sorumlu Kurum ve kuruluşlardan Yardım Talebinin Nasıl Yapılacağı Resmi yazışmalar ile Yetkililerin ve Velilerin Nasıl Bilgilendirileceği Resmi yazışmalar ve Telefon iletişimi ile Öğrenci,Öğretmen ve Çalışanların Nasıl Korunacağı ve Acil İhtiyaçların Nasıl Karşılanacağı İhtiyaç tespiti yapılarak gerek kuruluşlardan temin edilecektir Psiko-sosyal Desteğin Nasıl yapılacağı Okul Rehberlik servisi ile 12

13 İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Bina ve Tesislerin Fiziksel/Yapısal İyileştirmesinin Nasıl Yapılacağı İlgili Bakanlıktan görevli personellerin görevlendirilmesi ile öğrenci ve personelin bilgilendirilmesi Yönetsel İyileştirme Okul idaresi ev MEB tarafından belirlenen personel. MEB Eğitsel İyileştirme Psikolojik İyileştirme MEB ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak çalışmaları. 13

14 AFET YÖNETİMİ FAALİYETİ İÇİN YILLIK PLAN NE ZAMAN NE YAPACAK KĠM YAPACAK İLK HAFTA Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu toplantıya çağırılır ve başkan seçilir. Müdür İLK HAFTA Standart Operasyon Prosedürleri personel ile gözden geçirilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Çıkış yollarının açık olup olmadığı kontrol edilir. İlgili Kişiler İLK HAFTA Yangın söndürme cihazları kontrol edilir. İlgili Kişiler İLK HAFTA Normal tahliye ve alternatif güzergahların açıkça işaretlenmiş olduğu, Okul Acil İlgili Kurullar Tahliye Yolları Haritaları her sınıfa ve tüm koridorlara asılır. İLK HAFTA İdari büro Tahliye Çantası kontrol listesine göre kontrol edilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Revir Tahliye Çantası kontrol listesine göre kontrol edilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Okul İlk Yardım Çantası (ları) kontrol edilip eksikleri temin edilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Acil Durum İrtibatları ve Malzemeler Mektubu velilere gönderilir. İlgili Kurullar 1. AY Okulda Afet Tehlikesi Etkilerini Değerlendirme ve Öncelik Belirleme veya Risk Matrisi İlgili Kurullar Formu doldurulur. 1. AY Okul Hazırlık ve Dayanıklılık Kontrol listesi tamamlanır. İlgili Kurullar 1. AY Acil Durum için Okul Müdürü Görev Formu tamamlanır. İlgili Kurullar 1. AY Okul Olay Yönetim Sistemi Sorumluluk Matrisi tamamlanır. İlgili Kurullar 1. AY Personel eğitim gereksinimleri belirlenir ve eğitim planı çıkarılır. Okul idaresi 1. AY Okul Bina Teftiş Formu doldurulur ve gerektiği şekilde yetkililere rapor verilir. Okul idaresi 1. AY Deprem riski olan bölgelerde Okulda Deprem Tehlike Avı ve bütün okullarda Yangın Tehlike Avı tamamlanır. 1. AY Okul Acil Durum Malzemeleri Kutusu kontrol edilir ve kontrol listesine göre eksikler Tarih belirlenir varsa tamamlanır. Deprem riski yüksek olan bölgelerde, mobilyalar ve cihazlar sabitlenerek Yapısal Olmayan Riskleri Azaltma Önlemleri uygulanır. İlgili Kurullar İlgili Kurullar İlgili Kurullar 1. AY Aile Afet Planı formları personele, öğrencilere ve ailelerine dağıtılır. İlgili Kurullar 1. AY Yangın tatbikatı yapılacak tarihler belirlenir. Okul idaresi 1. AY Tatbikat yapılacak tarihler belirlenir Okul idaresi Tarih Velilere Acil Durum Tatbikatı Mektupları gönderilir. Okul idaresi belirlenir Tarih belirlenir Acil Durum Tatbikat Duyurusu ve Acil Durum Tatbikat Talimatları öğretmen kadrosu ve okul personeline bildirilir. Okul idaresi Tarih Her sınıf için tatbikat senaryosu ve yapılacaklar prova edilir İlgili Kurullar belirlenir 1. AY Sınıf Acil Durum Tahliye Çantası nı ve Panosu kontrol edilip eksikler varsa İlgili Kurullar tamamlanır. 1. AY Öğrenci-Aile Teslim Ekibinin Tahliye Çantası kontrol edilip eksikleri tamamlanır. İlgili Kurullar Tarih Tatbikat yapılır. Tüm Personel belirlenir Tatbikat sonrası Tatbikat sonrası değerlendirme yapılıp plan ve prosedürler yeniden gözden geçirilir. Okul idaresi 14

15 T.C. BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası GENEL BĠLGĠLER FORMU Okul Adı KONYA Halkapınar Kaymakamlğı Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarihi: Bina/Blok Adı Kat:1 Kat Koridor Sayısı 1 Oda Sayısı Derslik Sayısı Laboratuar Sayısı IĢıldak Sayıs I XI Yok 2 3 yok A BLOK Sayısı ve Yeri : Diğer Açıklamalar : Acil/Yangın ÇıkıĢ Sayısı Yok 2 Yangin Söndürücü: I X I Var I I Yok Yangın Hortumu : I X I Var I I Yok Fen ve bil Lab. 1 tane Sayısı ve Yeri : Elektrik Panosu (Odası) I X I Var I I Yok Oda-Derslik-Lab.Adı Ġlkyardım kutusu Talimat Kapı AçılıĢ Tahliye Ġlk kurtarılacak Engeli Vana/ġalte Tehlike madde Yanıcı Malzeme Duman Dedek. / Afet acil Yardım veya Nosu Panosu Yönü (Önemli Belge) (Mobilya vs) r (adı) (AhĢap vs) Y.Tüpü** Malz. Bil.Tek.Bölüm ġefi Odası Var Sol Evraklar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Fiber Obtik iģletim Odası Var Sol Elektirik Panoları Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Bil.Labaratuarı Var Sağ Bilgisayarlar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Fen Labaratuarı Var Sağ Sıra ve Masa Var Yok Yok Sıra ve Masa Yok Yok Derslikler Var Sağ Sıra ve Masa Yok Yok Yok Sıra ve Masa Yok Yok ArĢiv Var Sol Evraklar Yok Yok Yok Evraklar Yok Yok 15

16 T.C. BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası Okul Adı Bina/Blok Adı GENEL BĠLGĠLER FORMU KONYA Halkapınar Kaymakamlğı Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarihi: A BLOK Kat:Zemin Oda Sayısı Koridor Sayısı 1 Derslik Sayısı IĢıldak Sayıs I XI Yok 9 3 yok Acil/Yangın ÇıkıĢ Sayısı Yok Laboratuar Sayısı Yangin Söndürücü: I X I Var I I Yok Yangın Hortumu : I X I Var I I Yok Sayısı ve Yeri : Sayısı ve Yeri : Diğer Açıklamalar : Oda-Derslik-Lab.Adı veya Nosu Ġlkyardım kutusu Talimat Panosu Kapı AçılıĢ Yönü Müdür Odası Var Sol Elektrik Panosu (Odası) I X I Var I I Yok Ġlk kurtarılacak (Önemli Belge) Tahliye Engeli (Mobilya vs) Tehlike madde Vana/ġalter (adı) Yanıcı Malzeme (AhĢap vs) Duman Dedek. / Y.Tüpü** Personel Dosyaları Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Öğretmen Plan ve Dosyaları Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Öğretmenler Odası Var Sol Müdür Yrd.Odası Var Sağ Evraklar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok ArĢiv Var Sağ Evraklar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Derslikler Var Sağ Sıra ve Masa Yok Yok Yok Sıra ve Masa Yok Yok Öğretmen WC Var Sol Kapı Yok Yok Yok Kapı Yok Yok Öğrenci WC Var Sol Kapı Yok Yok Yok Kapı Yok Yok Kazan Dairesi Var Sağ Jeneratör-ve yanıcı maddeler Yok Yok Yok Kömür-Odun Yok Yok Afet acil Yardım Malz. 16

17 BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası GENEL BĠLGĠLER FORMU Okul Adı KONYA Halkapınar Kaymakamlğı Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarihi: Bina/Blok Adı B BLOK Kat:1 Kat Koridor Sayısı 1 Oda Sayısı Derslik Sayısı IĢıldak Sayıs I XI Yok 2 3 yok Acil/Yangın ÇıkıĢ Sayısı Yok Konferans Salonu 2 Laboratuar Sayısı Yangin Söndürücü: I X I Var I I Yok Yangın Hortumu : I X I Var I I Yok Sayısı ve Yeri : Sayısı ve Yeri : Diğer Açıklamalar : Ġlkyardım kutusu Talimat Panosu Kapı AçılıĢ Yönü Oda-Derslik-Lab.Adı veya Nosu Sosyal Hizmetler Salonu Var Sol Elektrik Panosu (Odası) I X I Var I I Yok Tahliye Ġlk kurtarılacak Engeli Tehlike madde Yanıcı Malzeme Duman Dedek. / (Önemli Belge) (Mobilya vs) Vana/ġalter (adı) (AhĢap vs) Y.Tüpü** Koltuk ve Perdeler Var Yok Yok Koltuk Yok Yok Derslikler Var Sağ Sıra ve Masa Yok Yok Yok Afet acil Yardım Malz. Sıra ve Masa Yok Yok 17

18 Tehlike RİSK SEVİYESİNE GÖRE DERECELENDİRME Etkilenecek Unsurlar (Her bir tehlikenin yol açacağı zararın puanlanması için aşağıdaki kriterlerden yararlanılmalıdır) ETKİ DERECESİ (Etkilenecek Unsurların ortalaması) (Mekân+İnsan+Eğitim Sürekliliği) /3 Oluş Sıklığı / Olasılık Mekân-Bina Eğitim Sürekliliği İnsan (personel, öğrenci) Tehlike /3=3 2 6 Tehlike 2 Tehlike 3. Etkilenecek Unsurlar : Önemsiz: 1, Sınırlı-kontrol edilebilir: 2, Kritik: 3, Felaket: 4 Etki Derecesi : Etkilenecek Unsurlar (Mekân+İnsan+Eğitim Sürekliliği) / 3 Oluş Sıklığı / Olasılık : Yok: 1, Nadir: 2, Bazen: 3, Yüksek: 4 Öncelik derecesi = Etki Derecesi X Olasılık Öncelik Derecesi 18

19 BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası DURUM TESPĠTĠ DETAY FORMU (TEHLĠKE Avı) OKUL ADI : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Bina/Blok Adı : A Kat : Zemin Oda,Derslik,Labaratuvar Adı veya No'su Müdür Odası Müdür Yrd Derslik Durum E/H Durum E/H Durum E/H EM:Eğitim Metaryali.M:Masa.D:Dolap, NB:Notebook,PC:Masaüstü Bilgisayar, Y:Yazıcı,S:Sıra,K:Kürsü Sıra ve Masalar SabitlenmiĢmi? var E var E var E Sıra ve Masalar geçiģi kapatıyormu? var H var H var H Araç gereç ve malzemeler tehlike oluģturmayacak Ģekilde yerleģtirilmiģ/sabitlenmiģ mi? var E var E var E Ağır nesneler yüksek raflardan uzaklaģtırılmıģ mı? yok yok yok Varsa yüksek dolap ve raflar sabitlenmiģ mi? var E var E var E Mevut PC varsa sabitlenmiģ mi? var E var E yok Hareketli Eğitim araçları varmı?sabitlenmiģ mi? yok yok yok Asılı Elektirik techizatları(lamba,projettör,v.s) sabitlenmiģ mi? var E var E var E Duvara asılı materyaller ve lamba askıları sağlam sabitlenmiģ mi? var E var E var E Tehlikeli madde varmı?sabitlenmiģ mi?(ġp veya çıtalı) yok yok yok Labaratuvarda ĢiĢe,kap ve diğer malzemeled için envanter yapılmıģ mı? yok yok yok H Ofis içi bölmeler sarsıntılara karģı dayanaklı mı? E E E Acil yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılıyor mu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları önünde çıkıģı önleyecek Ģeyler varmı? yok yok yok Acil çıkıģ yolları ve ve kapıları bina büyüklüğüne vekiģi sayısına uygunmu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları,acil durumlarda hemen ve kolayca açılabilecek Ģekilde mi? yok yok yok Saydam veya yarı saydam kapılar var mı?yüzeyleri kırılmalara karģı korunmuģ mu? var E var E var E Basamak yüzeyleri kaygan değil ve uygun malzemelerden yapılmıģmı?kaymayı önleyen bantlar konulmuģ mu? yok yok yok Yeter sayıda yangın söndürme ekipmanı(yse) varmı?kolay kullanılır mı? var E var E var E Yangın konusunda eğitim almıģ sorumlu personel var mı? yok yok yok Yanıcı,patlayıcı maddeler uygun Ģekilde korunuyor mu? var E var E var E Alarm sistemleri var,çalıģıyor,düzenli olarak kontrol ediliyor mu? var E var E var E Ġlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli Malzemeler var mı? var E var E var E ĠĢaret levhaları var mı?yeter sayıda mı? Ayrıntılar içeriyor mu? var E var E var E 19

20 A BLOK 1. BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası DURUM TESPĠTĠ DETAY FORMU (TEHLĠKE Avı) OKUL ADI : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Bina/Blok Adı : A Kat : 1.Kat EM:Eğitim Metaryali.M:Masa.D:Dolap, NB:Notebook,PC:Masaüstü Bilgisayar, Y:Yazıcı,S:Sıra,K:Kürsü Oda,Derslik,Labaratuvar Adı veya No'su BilĢim Bilgisayar Tek.Böl.ġef.Odası Lava. Derslik Durum E/H Durum E/H Durum E/H Sıra ve Masalar SabitlenmiĢmi? var E var E var E Sıra ve Masalar geçiģi kapatıyormu? var H var H var H Araç gereç ve malzemeler tehlike oluģturmayacak Ģekilde yerleģtirilmiģ/sabitlenmiģ mi? var E var E var E Ağır nesneler yüksek raflardan uzaklaģtırılmıģ mı? yok yok yok Varsa yüksek dolap ve raflar sabitlenmiģ mi? var E var E var E Mevut PC varsa sabitlenmiģ mi? var E var E yok Hareketli Eğitim araçları varmı?sabitlenmiģ mi? yok yok yok Asılı Elektirik techizatları(lamba,projettör,v.s) sabitlenmiģmi. var E var E var E Duvara asılı materyaller ve lamba askıları sağlam sabitlenmiģ mi? var E var E var E Tehlikeli madde varmı?sabitlenmiģ mi?(ġp veya çıtalı) yok yok yok Labaratuvarda ĢiĢe,kap ve diğer malzemeled için envanter yapılmıģ mı? yok yok yok H Ofis içi bölmeler sarsıntılara karģı dayanaklı mı? E E E Acil yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılıyor mu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları önünde çıkıģı önleyecek Ģeyler varmı? yok yok yok Acil çıkıģ yolları ve ve kapıları bina büyüklüğüne vekiģi sayısına uygunmu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları,acil durumlarda hemen ve kolayca açılabilecek Ģekilde mi? yok yok yok Saydam veya yarı saydam kapılar var mı?yüzeyleri kırılmalara karģı korunmuģ mu? var E var E var E Basamak yüzeyleri kaygan değil ve uygun malzemelerden yapılmıģmı?kaymayı önleyen bantlar konulmuģ mu? yok yok yok Yeter sayıda yangın söndürme ekipmanı(yse) varmı?kolay kullanılır mı? var E var E var E Yangın konusunda eğitim almıģ sorumlu personel var mı? yok yok yok Yanıcı,patlayıcı maddeler uygun Ģekilde korunuyor mu? var E var E var E Alarm sistemleri var,çalıģıyor,düzenli olarak kontrol ediliyor mu? var E var E var E Ġlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli Malzemeler var mı? var E var E var E ĠĢaret levhaları var mı?yeter sayıda mı? Ayrıntılar içeriyor mu? var E var E var E 20

21 B BLOK BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası DURUM TESPĠTĠ DETAY FORMU (TEHLĠKE Avı) OKUL ADI : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Bina/Blok Adı : B Kat : 1.Kat Oda,Derslik,Labaratuvar Adı veya No'su Konferans Salonu Derslik WC: EM:Eğitim Metaryali.M:Masa.D:Dolap, NB:Notebook,PC:Masaüstü Bilgisayar, Y:Yazıcı,S:Sıra,K:Kürsü Durum E/H Durum E/H Durum E/H Sıra ve Masalar SabitlenmiĢmi? var E var E var E Sıra ve Masalar geçiģi kapatıyormu? var H var H var H Araç gereç ve malzemeler tehlike oluģturmayacak Ģekilde yerleģtirilmiģ/sabitlenmiģ mi? var E var E var E Ağır nesneler yüksek raflardan uzaklaģtırılmıģ mı? yok yok yok Varsa yüksek dolap ve raflar sabitlenmiģ mi? var E var E var E Mevut PC varsa sabitlenmiģ mi? var E var E yok Hareketli Eğitim araçları varmı?sabitlenmiģ mi? yok yok yok Asılı Elektirik techizatları(lamba,projettör,v.s) sabitlenmiģmi. var E var E var E Duvara asılı materyaller ve lamba askıları sağlam sabitlenmiģ mi? var E var E var E Tehlikeli madde varmı?sabitlenmiģ mi?(ġp veya çıtalı) yok yok yok Labaratuvarda ĢiĢe,kap ve diğer malzemeled için envanter yapılmıģ mı? yok yok yok H Ofis içi bölmeler sarsıntılara karģı dayanaklı mı? E E E Acil yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılıyor mu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları önünde çıkıģı önleyecek Ģeyler varmı? yok yok yok Acil çıkıģ yolları ve ve kapıları bina büyüklüğüne vekiģi sayısına uygunmu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları,acil durumlarda hemen ve kolayca açılabilecek Ģekilde mi? yok yok yok Saydam veya yarı saydam kapılar var mı?yüzeyleri kırılmalara karģı korunmuģ mu? var E var E var E Basamak yüzeyleri kaygan değil ve uygun malzemelerden yapılmıģmı?kaymayı önleyen bantlar konulmuģ mu? yok yok yok Yeter sayıda yangın söndürme ekipmanı(yse) varmı?kolay kullanılır mı? var E var E var E Yangın konusunda eğitim almıģ sorumlu personel var mı? yok yok yok Yanıcı,patlayıcı maddeler uygun Ģekilde korunuyor mu? var E var E var E Alarm sistemleri var,çalıģıyor,düzenli olarak kontrol ediliyor mu? var E var E var E Ġlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli Malzemeler var mı? var E var E var E ĠĢaret levhaları var mı?yeter sayıda mı? Ayrıntılar içeriyor mu? var E var E var E 21

22 BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası TEHLĠKE PROFĠLĠ BELĠRLEME FORMU (Risk Analizi) Okul Adı KONYA Ġli Halkapınar Ġlçesi Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Yetkili Fahri USER M. Mekan Tehlike 1 Tehlike 2 Tehlike 3 Tehlike 4 Ġ: Ġmkan M Ġ E M Ġ E M Ġ E M Ġ E M Ġ E E:Eğitim Sürekliliği ETKĠLEME ġġddetġ 4 Felaket %50 den fazla zarar,çok sayıda ölüm,30 günden fazla süreli etkili X 3 Kritik %25- %50 zarar,kalıcı sakatlanmalar,2 haft süreli etki X 2 Sınırlı %10-%25 zarar,yaralanmalar,hafta süreli etki X Tehlike 1 Önemsiz %10'dan az zarar,24 saat veya daha kısa süreli etki OLUġ SIKLIĞI 4 Yüksek Gelecek yılda meydana gelme olasılığı &100 3 Bazen Gelecek yıldı meydana gelme olasılığı %10-&100 veya gelecek 10 yılda en az bir kez 2 Nadiren Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %1-10 veya gelecek 100 yılda en az bir kez X 1 Yok(çok) Gelecek 100 yılda görülme olusılığı %1 veya daha az ETKĠ DERECESĠ 5 24 Saatten daha fazla sir sürede oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz saatte oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz saatte oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz 2 6-saatte oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz 1 Bir anda oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz X Tahmini Etkilenecek KiĢi sayısı 25 Tahmini etki süresi Tahmini Tahliye süresi Hazırlık ve önlemler (E/H) 22

23 Zarar Azaltma Arama Kurtarma Yangın Söndürme İlk Yardım BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası MALZEME BĠLGĠ FORMU YÖNERGE: Malzeme bilgi Formu ilgili servis yetkilileri tarafından doldurulmalı,malzeme ve teçhizat yetkilisi tarafından kontrol edilmelidir. Form bilgileri ihtiyaç durumunda veya belirli aralıklarla güncellenmelidir. Malzeme adları için kısa,anlaşılır ifadeler kullanılmalıdır (levye,el feneri gibi). Malzemeyi kullanan servis ve servis yetkilisi malzemenin kullanım alanını doğru belirmelidir. Servis yetkilisi malzemenin yeter sayıda olmadığı düşünüyorsa,notlar bölümüne tarih bilgisiyle birlikte yazmalı ve ihtiyaçları gidermelidir.giderilen ihtiyaçlar için bilgiformu yeniden doldurlmalıdır. Malzeme ve Teçhizat Sorumlusu Okul Adı : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Malzeme Adı Kullana Servis Yetkilisi n Servis Kullanım Alanı Necimi Tarih: DEMİRÖZ Adedi Yangın Tüpü H.Hüseyin ÖZBAL X Kazma -Kürek H.Hüseyin ÖZBAL X El Feneri H.Hüseyin ÖZBAL X İlkyardım Çantası H.Hüseyin ÖZBAL X Matkap H.Hüseyin ÖZBAL NOTLAR: Tarih: 15/09/2014 X 23

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

OKUL AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠM PLANI 2014/2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI

OKUL AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠM PLANI 2014/2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI OKUL AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠM PLANI 2014/2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI Yıldırım Beyazıt Mh. Fatih Sk. No:2 B/C Blok Çubuk / ANKARA Tel : +90 (312 ) 837 10 58 710560@meb.k12.tr www.cubukyildirimbeyazitilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

OKUL AFET VE ACİL DURUM

OKUL AFET VE ACİL DURUM MUZAFFER TAŞDEMİR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- AMAÇ 3- HEDEFLER 4- KAPSAM 5- DAYANAK 6- TEMEL İLKELER 7- OKULUN TARİHÇESİ 7.1 Misyon 7.2 Vizyon

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ÖNSÖZ. Okulumuz Afete Hazır.

ÖNSÖZ. Okulumuz Afete Hazır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere ülkemizin % 66 sı 1. ve 2. derece deprem tehlikesi alanı içerisinde yer almakta, ayrıca taģkınlar, toprak kayması, kaya düģmesi, çığ vb. diğer doğa kaynaklı afetler ile teknolojik

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA ROTARY İLKOKULU PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA ROTARY İLKOKULU PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA ROTARY İLKOKULU PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI İli : Bursa İlçesi: Nilüfer Okul adı: Nilüfer Belediyesi Bursa

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR Yusuf GENÇ Okul Müdürü İşveren H. Cihangir TUĞSAVUL İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Kerim GENCER Matematik Öğretmeni Acil Durum Koordinatörü Aralık

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE PLANI

KRİZE MÜDAHALE PLANI OKULDA KRİZ YÖNETİMİ Bir toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarının en çok zaman geçirdikleri yer olan okullarda kriz durumlarına hazırlık çalışmalarının ve buna bağlı güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

KURUM AFET PLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Ataköy Mahallesi Atatürk Sokak No: 75 Menderes/İzmir Tel: +90 232 792 77 12 (pbx)

KURUM AFET PLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Ataköy Mahallesi Atatürk Sokak No: 75 Menderes/İzmir Tel: +90 232 792 77 12 (pbx) KURUM AFET PLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Ataköy Mahallesi Atatürk Sokak No: 75 Menderes/İzmir Tel: +90 232 792 77 12 (pbx) 1 ÖNSÖZ Ne zaman olacağı önceden tahmin edilemeyen, ancak olması muhtemel

Detaylı

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sayfa GÜVENLİ OKULLAR... 1 Giriş... 1 Güvenli Okulların Bileşenleri... 3 Acil Durumlarda Okullar... 8 Okulların Acil Durum Yönetimine İlişkin Araştırmalar... 10 Okullarımızda Acil Durum

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI KASIM HEDEFLER AMAÇ YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI Sağlıklı beslenme ve Hareketli hayat programının Okullarda obezite ile mücadele

Detaylı

Defterdarlığımızda Bölgesel Aday Memur Temel Eğitim Programı Hazırlanması ve Uygulanması Süreci

Defterdarlığımızda Bölgesel Aday Memur Temel Eğitim Programı Hazırlanması ve Uygulanması Süreci Samsun lığı Personel Müdürlüğü lığımızda Bölgesel Programı Hazırlanması ve Uygulanması Süreci Aday Memurların Görev Yaptığı lıkların Listesi. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce lığımızın Aday Memur

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI DADAŞ İLKOKULU YAKUTİYE-ERZURUM

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI DADAŞ İLKOKULU YAKUTİYE-ERZURUM 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI DADAŞ İLKOKULU YAKUTİYE-ERZURUM ÖNSÖZ Farklı türlerdeki afetlerin yaşandığı ülkemizde afetler sonucu ortaya çıkan can ve mal kayıpları

Detaylı

2015 YILI FAALİYET PLANI

2015 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

2013 YILI FAALİYET PLANI

2013 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET PLANI ŞUBAT 2013 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SORUMLULAR

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SORUMLULAR 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SIRA NO 1. 2. 3. 4. FAALĠYET *Okul Destekleme ve Yetiştirme kurslarının

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

HORTUMLAR VE KORUNMA

HORTUMLAR VE KORUNMA HORTUMLAR VE KORUNMA Hortum Çarpmasından Önce Yapılacak Şeyler: 1. Hortum tehlikesini tanımlayan terimleri öğrenin. Hortum gözlemi hortumun şiddeti ve şimşekli veya fırtınalı veya her ikisinin de olabileceği

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı