HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFAD. (Afet ve Acil Durum) DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFAD. (Afet ve Acil Durum) DOSYASI"

Transkript

1 HALKAPINAR KAYMAKAMLIĞI ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFAD (Afet ve Acil Durum) DOSYASI 1

2 ÖNSÖZ Günümüzde yaşanan afetlerin sonuçlarına baktığımızda karşılaştığımız manzara, etkili bir Afet Yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.bu sebep ben ve Okulumuzdaki mesai arkadaşlarım böyle bir AFAD yönetim kurulunun oluşturularak Bölgemizdeki olabilecek Afetler hakkında öğrencilerimiz ve çevremizde yaşayan insanların bilinçlendirilmesi gerekliliğine inandık. Bizi bu çalışmalar esnasında yardım eden ve edecek olan tüm kuruluşlara teşekkür ederim. Fahri USER Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü 2

3 İÇİNDEKİLER Sıra No Konu Sayfa 1 Giriş 1 2 Okul Hakkında Bilgiler 1 3 Amaç ve Kapsam Hedef Hedef 2 6 Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Afet Ve Acil Durum Yönetim Kurulu Kurulması Ve Yetkilendirilmesi 3 7 Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu ve Görevleri 3 8 Okul Afet Ve Acil Durum Yönetimi Kurulu Alt Grupları ve Görevleri 4 9 Risk yönetimi grubu ve Görevleri 4 10 Kaynak temin ve lojistik grubu ve Görevleri 5 11 Müdahale grubu ve Görevleri 5 12 Arama, kurtarma ve ilkyardım ekibi ve Görevleri 6 13 Tahliye güvenlik ve aile iliģkileri ekibi ve Görevleri 7 14 Tespit onarım iyileģtirme ekibi ve Görevleri 7 15 Okul Afet Acil Durumu Yönetimi Planı - Zarar Azaltma Çalışmaları 8 16 Hazırlık Çalışmaları 9 17 Müdahale Çalışmaları 9 18 İyileştirme Çalışmaları Afet Yönetimi Faaliyeti İçin Yıllık Plan Genel Bilgiler Formu A Blok Zemin Kat Genel Bilgiler Formu A Blok 1. Kat Genel Bilgiler Formu B Blok 1.Kat Risk Seviyesine Göre Derecelendirme Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avı) A Blok Zemin Kat Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avı) A Blok 1.Kat Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avı) B Blok 1.Kat Tehlike Profili Belirleme Formu (Risk Analizi) Malzeme Bilgi Formu 20 3

4 GİRİŞ Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapsamlı okul güvenliğinin başlıca hedefleri arasında; öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak koruması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması bulunmaktadır. Aşağıdaki Kapsamlı ARİF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ AFET YONETİM DÖNGÜSÜ nde görüldüğü gibi bu üç hedefe birbiriyle örtüşen üç eylem alanı üzerinden ulaşılmaktadır: Bunlar, güvenli Okul Binası, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Afet Önleme Eğitimidir. OKUL HAKKINDA BİLGİLER Konya İli Halkapınar İlçesi,ilçe merkezinde iki katlı A ve B Blok olmak üzere iki binadan oluşun Çok Programlı Anadolu lisesidir. A Blok İki Katlı olup 3 Zemin ve 3 de 2. kat da mevcut olup B Blok da ise 3 derslik ve 1 Konferans salonu mevcuttur. 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı 11 Öğretmen ve 1 Yardımcı Memur bulunmaktadır.okulumzda Halin 128 öğrenci öğrenim görmektedir. Amaç ve Kapsam ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Afet ve Acil Durum Yönetimi risk değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma önlemleri ve müdahale kapasitesini geliştirme sürecidir. ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Afet ve Acil Durum Yönetiminin amacı: 1. Öğrencilerle çalışanların fiziksel zararlardan korunması, 2. Hasarın en aza indirgenmesi ve bütün öğrenciler için eğitim-öğretimin devamının sağlanması, 3. Güvenlik kültürü oluşturulup afet ve acil durum yönetiminde sürekliliğinin sağlanmasıdır. 4-Afet öncesinde okulun tehlike ve risk azaltma çalıģmaları ile müdahale ve iyileģtirme çalıģmalarını belirlemek ve okulun güvenliğini sağlamak, 5-Planda yer alacak görev gruplarının ve bu grupların görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek, 6-Gruplarda görev alacak kiģiler ve grupların çalıģma esaslarını belirlemek, (öğretmen kurul üyeleri bilgi ve deneyimleri dikkate alınarak belirlenmelidir.) 7-Afet yönetimi konusunda öğretmenler, çalıģanlar, veliler ve öğrenciler için uygulanacak eğitim programlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, 8-Masa baģı ve saha tatbikatları düzenlemek 2 9-Tatbikat, günlük olaylar ve karģılaģılan afetlerden elde edilen derslerin ıģığı altında planları güncelleģtirmek, 10-Görev gruplarının ihtiyaç duyacağı ekipman, malzeme, yayın ve insan gücü desteğini sağlamak 11-Tüm paydaģların afet öncesi, sırası ve sonrasındaki faaliyetlere etkin olarak katılımını sağlamak, 12-Gerektiğinde itfaiye, polis, ambulans, arama- kurtarma ekipleri gibi kurum ve kuruluģlardan yardım istemek ve olay hakkında yetkili makamları bilgilendirmek 13-Planı gözden geçirmek ve revize etmek. 4

5 1.HEDEF Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapsamlı okul güvenliğinin başlıca hedefleri arasında; öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak koruması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması bulunmaktadır. Aşağıdaki Kapsamlı ARİF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ AFET YONETİM DÖNGÜSÜ nde görüldüğü gibi bu üç hedefe birbiriyle örtüşen üç eylem alanı üzerinden ulaşılmaktadır: Bunlar, güvenli Okul Binası, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Afet Önleme Eğitimidir. 2.HEDEF 1. ARİF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi. 2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi. 3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması. 4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi. 5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.) 5

6 ARĠF ARIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠM KURULU KURULMASI VE YETKĠLENDĠRĠLMESĠ. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu 1- Fahri USER BaĢkan Okul Müdürü 2- Necmi DEMĠRÖZ...BaĢkan Yardımcısı Okul Müdür Yard. 3-Mustafa TEKĠN.Üye. Bil.Tek.Bölüm ġefi 4-Fatma KÜÇÜKTÜRK...Üye.. Coğrafya Öğrt. 5-Kısmet ALTINER..Üye.. Matematik Öğrt. 6-Salih GÖKAY. Üye.. Ok.Ai.Bir.BaĢ. 7-Tufan AVDER...Üye.. Ok.Mec.BĢk. GÖREVLERİ Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu, okul afet yönetim planını oluşturur, geliştirir, uyarlar ve günceller. Genellikle eğitim yılının başında yoğun olarak okul dönemi boyunca da aylık toplantılar şeklinde bir araya gelir. Risklerin azaltılması ve yıllık tatbikatların düzenlenmesine rehberlik eder, sonuçları değerlendirir, planı uygun şekilde düzenler. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Eylem Takvimi eğitim yılı boyunca düzenlenecek faaliyetlere yol göstermek için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 6

7 Okul Afet Ve Acil Durum Yönetimi Kurulu Alt Grupları: 1. Planlama ve hazırlık grubu, a-fahri USER BaĢkan Okul Müdürü b-mustafa TUNALI. BaĢkan Yardımcısı. Tarih Öğretmeni c-rabia PINAR Üye... Matematik Öğr. d-yalçın ġahan.üye Biyoloji Öğrt. e-mehmet ÖZDEN.Üye. Kimya Öğrt. GÖREVLERİ Okul afet yönetim planını oluşturur, geliştirir, uyarlar ve günceller. Genellikle eğitim yılının başında yoğun olarak okul dönemi boyunca da aylık toplantılar şeklinde bir araya gelir. Risklerin azaltılması ve yıllık tatbikatların düzenlenmesine rehberlik eder, sonuçları değerlendirir, planı uygun şekilde düzenler. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Eylem Takvimi eğitim yılı boyunca düzenlenecek faaliyetlere yol göstermek için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 2-Risk yönetimi grubu, a-necmi DEMĠRÖZ...BaĢkan. Okul Müdür Yard. b-fatih DUMLU..BaĢkan Yardımcısı.. Tarih Öğretmeni c-gülsüm ERGÜN.Üye. Td ve.ed. Öğretmeni d-hande YĠĞĠT.. Üye Müzik Öğretmeni GÖREVLERİ Okulun herhangi bir afet anında riskli yerlerini tespit eder.afet anında bu tespit edilen yerlerdeki Öğretmen,öğrenci ve diğer personelin tahliyesi ile diğer birinci derecede kurtarılacak malzemeleri tahliyesi için gerekeni yapar. Yönetim Kurulu ve ekibiyle her dönem en az bir defa tatbikat yaparak ekibini vb. 7

8 3-Kaynak temin ve lojistik grubu a-mustafa TEKĠN BaĢkan.. Bölüm ġefi b-mehmet ÖZDEN..BaĢkan Yardımcısı.. Kimya öğret. c-ercümen YAġOT.Üye Beden Eği.Öğr. d-h.hüseyin ÖZBAL Üye Memur GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) neler lazım tespit eder ve bu ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için Yönetim kurulunu bilgilendirir ve bu malzemelerin temini için Yönetim kurulu ile işbirliği yapar. Afet anın bu temin edilen kaynaklarla lojistik destek sağlar. 4-Müdahale grubu a- Mehmet ÖZDEN...BaĢkan.Kimya Öğrt b- Fatih DUMLU. BaĢkan Yardımcısı...Tarih Öğretmeni c-ercümen YAġOT Üye..Beden Eği.Öğr d-h.hüseyin AKBAL Üye.. Memur GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) derhal müdahale eder.gerekli yerlere gereken bilgileri vererek yardım gelmesi sağlar.itfaiye veya diğer ekipmanlar gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapar ve Ekipler gelince ekiplere yardımcı olur. 8

9 A- Arama, kurtarma ve ilkyardım ekibi, 1- Fahri USER BaĢkan. Okul Müdürü 2- Mustafa TEKĠN BĢk.Yardımcısı.Bölüm ġefi 3-Ercümen YAġOT Üye..Beden Eği.Öğr 4-Bayram ATAR..Üye Öğrenci 5-Metin AYDIN Üye...Öğrenci 6-AyĢe SEVĠN.Üye Öğrenci 7-Mehtap AYAZ..Üye Öğrenci GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) Personelden kaybolan veya yararlanan varsa hemen müdahale eder,yaralılara İlkyardım ekibi gelesiye kadar müdahale eder. Yaralıları Afetten etkilemeyecek bir yere götürerek yaralının güven altına alınmasını sağlar. İlkyardım ekibi gelince onlara yardımcı olur. 9

10 B-Tahliye güvenlik ve aile iliģkileri ekibi, 1-Necmi DEMĠRÖZ...BaĢkan..Okul Müdür Yardımcısı 2-Fatih DUMLU. BaĢkan Yardımcısı..Tarih Öğretmeni 3-Gülsüm ERGÜN Üye.Td ve.ed. Öğretmeni 4-.Üye.Öğrenci 5-.Üye.Öğrenci 6-.Üye.Öğrenci 7-.Üye.Öğrenci GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet anında (Yangın,Deprem, Sel v.b.) tüm personelin Afetten etkilenmeyecek bir şekilde okulun güvenli bir yerine tüm öğrenci ve personeli izdihama yol açmadan tahliyesini sağlar ve Öğrenci ve personelin güvenli yerden ayrılmaması için gerekli çabayı gösterir. C- Tespit onarım iyileģtirme ekibi, 1- Mehmet ÖZDEN.BaĢkan.Kimya Öğrt 2- Fatih DUMLU. BaĢkan Yardımcısı..Tarih Öğretmeni 3-Ercümen YAġOT..Üye Beden Eği.Öğr 4-.Üye.Öğrenci 5-.Üye.Öğrenci 6-.Üye.Öğrenci 7-.Üye.Öğrenci GÖREVLERİ Okulda herhangi bir Afet (Yangın,Deprem, Sel v.b.) sonrası okulda hasar gören yerlerin ve malzemelerin tespiti yapılarak,bu hazarların onarımı için gereken girişim yapılacak. Not:Tatbikatlar her dönem en az birer defa yapılacık.gerektiğinde idare tarafından tekrarlatılacaktır. 10

11 OKUL AFET ACİL DURUMU YÖNETİMİ PLANI ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI Mevcut İmkan ve kaynakların belirlenmesi: Yangın tüpü,kazma,kürük,keser,el feneri,ilkyardımçantası ve diğer malzemeler Tehlikelerin belirlenmesi Sınıflar gezilerek mevcut tehlikeler belirlenmiş olup giderilme çalışmalar yapılmıştır.örnek Eşyaların sabitlenme çalışmaları. Zarar görebilirliklerin belirlenmesi Evrak Dolaplarının zarar görmesi,öğretmen,öğrenci ve diğer personelin zarar görmesi,eğitimin aksamasında planın sürekliliği zarar görebilir. Risklerin belirlenmesi 1-Kaygan zeminler mevcut olup buruların yapılması 2-Sabitlenmeyen dolapların sabitlenmesi 3-Pano ve elektrik panolarının koruma altına alınması Önceliklerin belirlenmesi Öncelik sırası belirtilmemiştir.tüm eksiklikler binan önce giderilmelidir. Eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar İlgili yerlerle görüşülerek eksikliklerin giderilmesi Tehlike ve riskleri önlemek veya zararlarını azaltmak için yapılması gereken çalışmalar Eğitici Faliyetlerin yapılması, okul daki riskli olan yerlerin sabitlenmesi. 11

12 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planının Tanıtılması Tarihleri Öğretmenlere 01/09/ /09/2014 tarihleri arası Öğrencileri 22/09/ /09/2014 tarihleri arası Eğitim Materyallerinin Hazırlanması 01/07/2014 tarihinden başlayarak tüm Eğitim öğretim süresi içerisinde Eylül 2014 Görevlilerin(Öğretmen,Öğrenci,Çalışan) Eğitim Tarihleri 30/09/2014 Tatbikat Tarihleri MÜDAHALE ÇALIŞMALARI Olayın Büyüklüğü ve Okul Çevresindeki Etkileri Hakkında Bilgilerin Nasıl Toplanacağı İlgili kurumlarla yazışarak( AFAD- Belediye Kaymakamlık ve Milli eğitim Mküdürlüğü Müdahale Ekiplerinin Göreve Nasıl Sevk Edildiği Görevlileri tebliğ edilerek Telefon iletişimi Sorumlu Kurum ve kuruluşlardan Yardım Talebinin Nasıl Yapılacağı Resmi yazışmalar ile Yetkililerin ve Velilerin Nasıl Bilgilendirileceği Resmi yazışmalar ve Telefon iletişimi ile Öğrenci,Öğretmen ve Çalışanların Nasıl Korunacağı ve Acil İhtiyaçların Nasıl Karşılanacağı İhtiyaç tespiti yapılarak gerek kuruluşlardan temin edilecektir Psiko-sosyal Desteğin Nasıl yapılacağı Okul Rehberlik servisi ile 12

13 İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Bina ve Tesislerin Fiziksel/Yapısal İyileştirmesinin Nasıl Yapılacağı İlgili Bakanlıktan görevli personellerin görevlendirilmesi ile öğrenci ve personelin bilgilendirilmesi Yönetsel İyileştirme Okul idaresi ev MEB tarafından belirlenen personel. MEB Eğitsel İyileştirme Psikolojik İyileştirme MEB ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak çalışmaları. 13

14 AFET YÖNETİMİ FAALİYETİ İÇİN YILLIK PLAN NE ZAMAN NE YAPACAK KĠM YAPACAK İLK HAFTA Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu toplantıya çağırılır ve başkan seçilir. Müdür İLK HAFTA Standart Operasyon Prosedürleri personel ile gözden geçirilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Çıkış yollarının açık olup olmadığı kontrol edilir. İlgili Kişiler İLK HAFTA Yangın söndürme cihazları kontrol edilir. İlgili Kişiler İLK HAFTA Normal tahliye ve alternatif güzergahların açıkça işaretlenmiş olduğu, Okul Acil İlgili Kurullar Tahliye Yolları Haritaları her sınıfa ve tüm koridorlara asılır. İLK HAFTA İdari büro Tahliye Çantası kontrol listesine göre kontrol edilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Revir Tahliye Çantası kontrol listesine göre kontrol edilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Okul İlk Yardım Çantası (ları) kontrol edilip eksikleri temin edilir. İlgili Kurullar İLK HAFTA Acil Durum İrtibatları ve Malzemeler Mektubu velilere gönderilir. İlgili Kurullar 1. AY Okulda Afet Tehlikesi Etkilerini Değerlendirme ve Öncelik Belirleme veya Risk Matrisi İlgili Kurullar Formu doldurulur. 1. AY Okul Hazırlık ve Dayanıklılık Kontrol listesi tamamlanır. İlgili Kurullar 1. AY Acil Durum için Okul Müdürü Görev Formu tamamlanır. İlgili Kurullar 1. AY Okul Olay Yönetim Sistemi Sorumluluk Matrisi tamamlanır. İlgili Kurullar 1. AY Personel eğitim gereksinimleri belirlenir ve eğitim planı çıkarılır. Okul idaresi 1. AY Okul Bina Teftiş Formu doldurulur ve gerektiği şekilde yetkililere rapor verilir. Okul idaresi 1. AY Deprem riski olan bölgelerde Okulda Deprem Tehlike Avı ve bütün okullarda Yangın Tehlike Avı tamamlanır. 1. AY Okul Acil Durum Malzemeleri Kutusu kontrol edilir ve kontrol listesine göre eksikler Tarih belirlenir varsa tamamlanır. Deprem riski yüksek olan bölgelerde, mobilyalar ve cihazlar sabitlenerek Yapısal Olmayan Riskleri Azaltma Önlemleri uygulanır. İlgili Kurullar İlgili Kurullar İlgili Kurullar 1. AY Aile Afet Planı formları personele, öğrencilere ve ailelerine dağıtılır. İlgili Kurullar 1. AY Yangın tatbikatı yapılacak tarihler belirlenir. Okul idaresi 1. AY Tatbikat yapılacak tarihler belirlenir Okul idaresi Tarih Velilere Acil Durum Tatbikatı Mektupları gönderilir. Okul idaresi belirlenir Tarih belirlenir Acil Durum Tatbikat Duyurusu ve Acil Durum Tatbikat Talimatları öğretmen kadrosu ve okul personeline bildirilir. Okul idaresi Tarih Her sınıf için tatbikat senaryosu ve yapılacaklar prova edilir İlgili Kurullar belirlenir 1. AY Sınıf Acil Durum Tahliye Çantası nı ve Panosu kontrol edilip eksikler varsa İlgili Kurullar tamamlanır. 1. AY Öğrenci-Aile Teslim Ekibinin Tahliye Çantası kontrol edilip eksikleri tamamlanır. İlgili Kurullar Tarih Tatbikat yapılır. Tüm Personel belirlenir Tatbikat sonrası Tatbikat sonrası değerlendirme yapılıp plan ve prosedürler yeniden gözden geçirilir. Okul idaresi 14

15 T.C. BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası GENEL BĠLGĠLER FORMU Okul Adı KONYA Halkapınar Kaymakamlğı Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarihi: Bina/Blok Adı Kat:1 Kat Koridor Sayısı 1 Oda Sayısı Derslik Sayısı Laboratuar Sayısı IĢıldak Sayıs I XI Yok 2 3 yok A BLOK Sayısı ve Yeri : Diğer Açıklamalar : Acil/Yangın ÇıkıĢ Sayısı Yok 2 Yangin Söndürücü: I X I Var I I Yok Yangın Hortumu : I X I Var I I Yok Fen ve bil Lab. 1 tane Sayısı ve Yeri : Elektrik Panosu (Odası) I X I Var I I Yok Oda-Derslik-Lab.Adı Ġlkyardım kutusu Talimat Kapı AçılıĢ Tahliye Ġlk kurtarılacak Engeli Vana/ġalte Tehlike madde Yanıcı Malzeme Duman Dedek. / Afet acil Yardım veya Nosu Panosu Yönü (Önemli Belge) (Mobilya vs) r (adı) (AhĢap vs) Y.Tüpü** Malz. Bil.Tek.Bölüm ġefi Odası Var Sol Evraklar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Fiber Obtik iģletim Odası Var Sol Elektirik Panoları Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Bil.Labaratuarı Var Sağ Bilgisayarlar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Fen Labaratuarı Var Sağ Sıra ve Masa Var Yok Yok Sıra ve Masa Yok Yok Derslikler Var Sağ Sıra ve Masa Yok Yok Yok Sıra ve Masa Yok Yok ArĢiv Var Sol Evraklar Yok Yok Yok Evraklar Yok Yok 15

16 T.C. BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası Okul Adı Bina/Blok Adı GENEL BĠLGĠLER FORMU KONYA Halkapınar Kaymakamlğı Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarihi: A BLOK Kat:Zemin Oda Sayısı Koridor Sayısı 1 Derslik Sayısı IĢıldak Sayıs I XI Yok 9 3 yok Acil/Yangın ÇıkıĢ Sayısı Yok Laboratuar Sayısı Yangin Söndürücü: I X I Var I I Yok Yangın Hortumu : I X I Var I I Yok Sayısı ve Yeri : Sayısı ve Yeri : Diğer Açıklamalar : Oda-Derslik-Lab.Adı veya Nosu Ġlkyardım kutusu Talimat Panosu Kapı AçılıĢ Yönü Müdür Odası Var Sol Elektrik Panosu (Odası) I X I Var I I Yok Ġlk kurtarılacak (Önemli Belge) Tahliye Engeli (Mobilya vs) Tehlike madde Vana/ġalter (adı) Yanıcı Malzeme (AhĢap vs) Duman Dedek. / Y.Tüpü** Personel Dosyaları Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Öğretmen Plan ve Dosyaları Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Öğretmenler Odası Var Sol Müdür Yrd.Odası Var Sağ Evraklar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok ArĢiv Var Sağ Evraklar Var Yok Yok Dola-Koltuk Yok Yok Derslikler Var Sağ Sıra ve Masa Yok Yok Yok Sıra ve Masa Yok Yok Öğretmen WC Var Sol Kapı Yok Yok Yok Kapı Yok Yok Öğrenci WC Var Sol Kapı Yok Yok Yok Kapı Yok Yok Kazan Dairesi Var Sağ Jeneratör-ve yanıcı maddeler Yok Yok Yok Kömür-Odun Yok Yok Afet acil Yardım Malz. 16

17 BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası GENEL BĠLGĠLER FORMU Okul Adı KONYA Halkapınar Kaymakamlğı Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarihi: Bina/Blok Adı B BLOK Kat:1 Kat Koridor Sayısı 1 Oda Sayısı Derslik Sayısı IĢıldak Sayıs I XI Yok 2 3 yok Acil/Yangın ÇıkıĢ Sayısı Yok Konferans Salonu 2 Laboratuar Sayısı Yangin Söndürücü: I X I Var I I Yok Yangın Hortumu : I X I Var I I Yok Sayısı ve Yeri : Sayısı ve Yeri : Diğer Açıklamalar : Ġlkyardım kutusu Talimat Panosu Kapı AçılıĢ Yönü Oda-Derslik-Lab.Adı veya Nosu Sosyal Hizmetler Salonu Var Sol Elektrik Panosu (Odası) I X I Var I I Yok Tahliye Ġlk kurtarılacak Engeli Tehlike madde Yanıcı Malzeme Duman Dedek. / (Önemli Belge) (Mobilya vs) Vana/ġalter (adı) (AhĢap vs) Y.Tüpü** Koltuk ve Perdeler Var Yok Yok Koltuk Yok Yok Derslikler Var Sağ Sıra ve Masa Yok Yok Yok Afet acil Yardım Malz. Sıra ve Masa Yok Yok 17

18 Tehlike RİSK SEVİYESİNE GÖRE DERECELENDİRME Etkilenecek Unsurlar (Her bir tehlikenin yol açacağı zararın puanlanması için aşağıdaki kriterlerden yararlanılmalıdır) ETKİ DERECESİ (Etkilenecek Unsurların ortalaması) (Mekân+İnsan+Eğitim Sürekliliği) /3 Oluş Sıklığı / Olasılık Mekân-Bina Eğitim Sürekliliği İnsan (personel, öğrenci) Tehlike /3=3 2 6 Tehlike 2 Tehlike 3. Etkilenecek Unsurlar : Önemsiz: 1, Sınırlı-kontrol edilebilir: 2, Kritik: 3, Felaket: 4 Etki Derecesi : Etkilenecek Unsurlar (Mekân+İnsan+Eğitim Sürekliliği) / 3 Oluş Sıklığı / Olasılık : Yok: 1, Nadir: 2, Bazen: 3, Yüksek: 4 Öncelik derecesi = Etki Derecesi X Olasılık Öncelik Derecesi 18

19 BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası DURUM TESPĠTĠ DETAY FORMU (TEHLĠKE Avı) OKUL ADI : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Bina/Blok Adı : A Kat : Zemin Oda,Derslik,Labaratuvar Adı veya No'su Müdür Odası Müdür Yrd Derslik Durum E/H Durum E/H Durum E/H EM:Eğitim Metaryali.M:Masa.D:Dolap, NB:Notebook,PC:Masaüstü Bilgisayar, Y:Yazıcı,S:Sıra,K:Kürsü Sıra ve Masalar SabitlenmiĢmi? var E var E var E Sıra ve Masalar geçiģi kapatıyormu? var H var H var H Araç gereç ve malzemeler tehlike oluģturmayacak Ģekilde yerleģtirilmiģ/sabitlenmiģ mi? var E var E var E Ağır nesneler yüksek raflardan uzaklaģtırılmıģ mı? yok yok yok Varsa yüksek dolap ve raflar sabitlenmiģ mi? var E var E var E Mevut PC varsa sabitlenmiģ mi? var E var E yok Hareketli Eğitim araçları varmı?sabitlenmiģ mi? yok yok yok Asılı Elektirik techizatları(lamba,projettör,v.s) sabitlenmiģ mi? var E var E var E Duvara asılı materyaller ve lamba askıları sağlam sabitlenmiģ mi? var E var E var E Tehlikeli madde varmı?sabitlenmiģ mi?(ġp veya çıtalı) yok yok yok Labaratuvarda ĢiĢe,kap ve diğer malzemeled için envanter yapılmıģ mı? yok yok yok H Ofis içi bölmeler sarsıntılara karģı dayanaklı mı? E E E Acil yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılıyor mu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları önünde çıkıģı önleyecek Ģeyler varmı? yok yok yok Acil çıkıģ yolları ve ve kapıları bina büyüklüğüne vekiģi sayısına uygunmu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları,acil durumlarda hemen ve kolayca açılabilecek Ģekilde mi? yok yok yok Saydam veya yarı saydam kapılar var mı?yüzeyleri kırılmalara karģı korunmuģ mu? var E var E var E Basamak yüzeyleri kaygan değil ve uygun malzemelerden yapılmıģmı?kaymayı önleyen bantlar konulmuģ mu? yok yok yok Yeter sayıda yangın söndürme ekipmanı(yse) varmı?kolay kullanılır mı? var E var E var E Yangın konusunda eğitim almıģ sorumlu personel var mı? yok yok yok Yanıcı,patlayıcı maddeler uygun Ģekilde korunuyor mu? var E var E var E Alarm sistemleri var,çalıģıyor,düzenli olarak kontrol ediliyor mu? var E var E var E Ġlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli Malzemeler var mı? var E var E var E ĠĢaret levhaları var mı?yeter sayıda mı? Ayrıntılar içeriyor mu? var E var E var E 19

20 A BLOK 1. BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası DURUM TESPĠTĠ DETAY FORMU (TEHLĠKE Avı) OKUL ADI : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Bina/Blok Adı : A Kat : 1.Kat EM:Eğitim Metaryali.M:Masa.D:Dolap, NB:Notebook,PC:Masaüstü Bilgisayar, Y:Yazıcı,S:Sıra,K:Kürsü Oda,Derslik,Labaratuvar Adı veya No'su BilĢim Bilgisayar Tek.Böl.ġef.Odası Lava. Derslik Durum E/H Durum E/H Durum E/H Sıra ve Masalar SabitlenmiĢmi? var E var E var E Sıra ve Masalar geçiģi kapatıyormu? var H var H var H Araç gereç ve malzemeler tehlike oluģturmayacak Ģekilde yerleģtirilmiģ/sabitlenmiģ mi? var E var E var E Ağır nesneler yüksek raflardan uzaklaģtırılmıģ mı? yok yok yok Varsa yüksek dolap ve raflar sabitlenmiģ mi? var E var E var E Mevut PC varsa sabitlenmiģ mi? var E var E yok Hareketli Eğitim araçları varmı?sabitlenmiģ mi? yok yok yok Asılı Elektirik techizatları(lamba,projettör,v.s) sabitlenmiģmi. var E var E var E Duvara asılı materyaller ve lamba askıları sağlam sabitlenmiģ mi? var E var E var E Tehlikeli madde varmı?sabitlenmiģ mi?(ġp veya çıtalı) yok yok yok Labaratuvarda ĢiĢe,kap ve diğer malzemeled için envanter yapılmıģ mı? yok yok yok H Ofis içi bölmeler sarsıntılara karģı dayanaklı mı? E E E Acil yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılıyor mu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları önünde çıkıģı önleyecek Ģeyler varmı? yok yok yok Acil çıkıģ yolları ve ve kapıları bina büyüklüğüne vekiģi sayısına uygunmu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları,acil durumlarda hemen ve kolayca açılabilecek Ģekilde mi? yok yok yok Saydam veya yarı saydam kapılar var mı?yüzeyleri kırılmalara karģı korunmuģ mu? var E var E var E Basamak yüzeyleri kaygan değil ve uygun malzemelerden yapılmıģmı?kaymayı önleyen bantlar konulmuģ mu? yok yok yok Yeter sayıda yangın söndürme ekipmanı(yse) varmı?kolay kullanılır mı? var E var E var E Yangın konusunda eğitim almıģ sorumlu personel var mı? yok yok yok Yanıcı,patlayıcı maddeler uygun Ģekilde korunuyor mu? var E var E var E Alarm sistemleri var,çalıģıyor,düzenli olarak kontrol ediliyor mu? var E var E var E Ġlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli Malzemeler var mı? var E var E var E ĠĢaret levhaları var mı?yeter sayıda mı? Ayrıntılar içeriyor mu? var E var E var E 20

21 B BLOK BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası DURUM TESPĠTĠ DETAY FORMU (TEHLĠKE Avı) OKUL ADI : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Bina/Blok Adı : B Kat : 1.Kat Oda,Derslik,Labaratuvar Adı veya No'su Konferans Salonu Derslik WC: EM:Eğitim Metaryali.M:Masa.D:Dolap, NB:Notebook,PC:Masaüstü Bilgisayar, Y:Yazıcı,S:Sıra,K:Kürsü Durum E/H Durum E/H Durum E/H Sıra ve Masalar SabitlenmiĢmi? var E var E var E Sıra ve Masalar geçiģi kapatıyormu? var H var H var H Araç gereç ve malzemeler tehlike oluģturmayacak Ģekilde yerleģtirilmiģ/sabitlenmiģ mi? var E var E var E Ağır nesneler yüksek raflardan uzaklaģtırılmıģ mı? yok yok yok Varsa yüksek dolap ve raflar sabitlenmiģ mi? var E var E var E Mevut PC varsa sabitlenmiģ mi? var E var E yok Hareketli Eğitim araçları varmı?sabitlenmiģ mi? yok yok yok Asılı Elektirik techizatları(lamba,projettör,v.s) sabitlenmiģmi. var E var E var E Duvara asılı materyaller ve lamba askıları sağlam sabitlenmiģ mi? var E var E var E Tehlikeli madde varmı?sabitlenmiģ mi?(ġp veya çıtalı) yok yok yok Labaratuvarda ĢiĢe,kap ve diğer malzemeled için envanter yapılmıģ mı? yok yok yok H Ofis içi bölmeler sarsıntılara karģı dayanaklı mı? E E E Acil yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılıyor mu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları önünde çıkıģı önleyecek Ģeyler varmı? yok yok yok Acil çıkıģ yolları ve ve kapıları bina büyüklüğüne vekiģi sayısına uygunmu? yok yok yok Acil çıkıģ kapıları,acil durumlarda hemen ve kolayca açılabilecek Ģekilde mi? yok yok yok Saydam veya yarı saydam kapılar var mı?yüzeyleri kırılmalara karģı korunmuģ mu? var E var E var E Basamak yüzeyleri kaygan değil ve uygun malzemelerden yapılmıģmı?kaymayı önleyen bantlar konulmuģ mu? yok yok yok Yeter sayıda yangın söndürme ekipmanı(yse) varmı?kolay kullanılır mı? var E var E var E Yangın konusunda eğitim almıģ sorumlu personel var mı? yok yok yok Yanıcı,patlayıcı maddeler uygun Ģekilde korunuyor mu? var E var E var E Alarm sistemleri var,çalıģıyor,düzenli olarak kontrol ediliyor mu? var E var E var E Ġlkyardım dolabı mevcut mu? Yeterli Malzemeler var mı? var E var E var E ĠĢaret levhaları var mı?yeter sayıda mı? Ayrıntılar içeriyor mu? var E var E var E 21

22 BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası TEHLĠKE PROFĠLĠ BELĠRLEME FORMU (Risk Analizi) Okul Adı KONYA Ġli Halkapınar Ġlçesi Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarih: 05/09/2014 Yetkili Fahri USER M. Mekan Tehlike 1 Tehlike 2 Tehlike 3 Tehlike 4 Ġ: Ġmkan M Ġ E M Ġ E M Ġ E M Ġ E M Ġ E E:Eğitim Sürekliliği ETKĠLEME ġġddetġ 4 Felaket %50 den fazla zarar,çok sayıda ölüm,30 günden fazla süreli etkili X 3 Kritik %25- %50 zarar,kalıcı sakatlanmalar,2 haft süreli etki X 2 Sınırlı %10-%25 zarar,yaralanmalar,hafta süreli etki X Tehlike 1 Önemsiz %10'dan az zarar,24 saat veya daha kısa süreli etki OLUġ SIKLIĞI 4 Yüksek Gelecek yılda meydana gelme olasılığı &100 3 Bazen Gelecek yıldı meydana gelme olasılığı %10-&100 veya gelecek 10 yılda en az bir kez 2 Nadiren Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %1-10 veya gelecek 100 yılda en az bir kez X 1 Yok(çok) Gelecek 100 yılda görülme olusılığı %1 veya daha az ETKĠ DERECESĠ 5 24 Saatten daha fazla sir sürede oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz saatte oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz saatte oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz 2 6-saatte oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz 1 Bir anda oluģuyor ve erken uyarı yapılabilir/yapılamaz X Tahmini Etkilenecek KiĢi sayısı 25 Tahmini etki süresi Tahmini Tahliye süresi Hazırlık ve önlemler (E/H) 22

23 Zarar Azaltma Arama Kurtarma Yangın Söndürme İlk Yardım BAġBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi Afete Hazır Okul Kampanyası MALZEME BĠLGĠ FORMU YÖNERGE: Malzeme bilgi Formu ilgili servis yetkilileri tarafından doldurulmalı,malzeme ve teçhizat yetkilisi tarafından kontrol edilmelidir. Form bilgileri ihtiyaç durumunda veya belirli aralıklarla güncellenmelidir. Malzeme adları için kısa,anlaşılır ifadeler kullanılmalıdır (levye,el feneri gibi). Malzemeyi kullanan servis ve servis yetkilisi malzemenin kullanım alanını doğru belirmelidir. Servis yetkilisi malzemenin yeter sayıda olmadığı düşünüyorsa,notlar bölümüne tarih bilgisiyle birlikte yazmalı ve ihtiyaçları gidermelidir.giderilen ihtiyaçlar için bilgiformu yeniden doldurlmalıdır. Malzeme ve Teçhizat Sorumlusu Okul Adı : Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Malzeme Adı Kullana Servis Yetkilisi n Servis Kullanım Alanı Necimi Tarih: DEMİRÖZ Adedi Yangın Tüpü H.Hüseyin ÖZBAL X Kazma -Kürek H.Hüseyin ÖZBAL X El Feneri H.Hüseyin ÖZBAL X İlkyardım Çantası H.Hüseyin ÖZBAL X Matkap H.Hüseyin ÖZBAL NOTLAR: Tarih: 15/09/2014 X 23

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı