1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti"

Transkript

1 11. BÖLÜM: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİ KİLER Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, dış ticareti uluslararası finansal akımları yurtdışı sanayi yatırımlarını 1. DI TİCARET Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet ihracat ve ithalatını içerir. Dış ticaret hacmi = ihracat + ithalat Dış ticaret hacmi / GSMH bir ülkenin dışa içermektedir. 231 açıklık derecesinin bir ölçüsüdür. 232 Klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik iktisat ülkeler arasında serbest dış ticaretten yanadır. Bu yaklaşıma göre dış ticaret, ticareti yapan her iki ülkeye de yarar sağlar. Bunun nedeni, ülkeler arasında işbölümü ve uzmanlaşmadır a. Mutlak Üstünlükler Teorisi (Adam Smith) Klasik iktisadın kurucusu sayılabilecek Smith e göre, bir ülke diğer ülkeye göre hangi malı daha ucuza üretiyorsa o malı üretmeli ve ihraç etmeli (o malda uzmanlaşmalı), diğer malı ise üretmeyerek ithal etmelidir. (İki mallı iki ülkeli model) 235 Bir işçinin bir günlük çalışmasıyla üretebileceği mal miktarı Türkiye ve Almanya da şu şekilde : Türkiye daha ucuza ürettiği (mutlak üstünlüğe sahip olduğu) A malını üretip ihraç etmeli, B malını ise Almanya dan ithal etmelidir

2 b. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (David Ricardo) Mutlak üstünlükler yaklaşımının sorunu: Almanya her iki malı da Türkiye den daha ucuza üretiyor olsun : Bir ülke her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahipse, dış ticaret yapılamaz. Ricardo: önemli olan karşılaştırmalı üstünlüktür; A malının B malına kıyasla ne ölçüde ucuza üretildiğidir. (Malların göreli fiyatlarıdır yani bir birim A malı kaç birim B malına eşit) 237 Ama A malındaki üstünlüğü daha fazla (6 kat). Almanya A malında, Türkiye B malında uzmanlaşır ve dış ticaret yaparlarsa her iki ülke de avantaj sağlar. 238 Klasik dış ticaret teorileri ülkeler arasında serbest dış ticaretten her iki tarafın da avantajlı çıkacağını kanıtlamayı amaçlar. Bu teorilerin İngiliz iktisatçılar tarafından geliştirilmiş olması tesadüf değildir. O dönemde Sanayi Devrimi ni gerçekleştirmiş olan İngiltere, diğer ülkeleri (örneğin Osmanlı) birincil mal üreticisi olmaya itmiştir. 239 c. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin) Bu teori, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin bir versiyonudur. Malın üretiminde emeğin yanı sıra sermaye de kullanıldığı kabul edilir. Ayrıca, ülkelerin farklı faktör donatımlarına sahip oldukları kabul edilmektedir. 240 Faktör donatımı teorisine göre: Bir ülke hangi üretim faktörüne daha bol miktarda sahipse, o faktörün yoğun olarak kullanıldığı malları üretip ihraç etmeli, diğer malları ithal etmelidir. Örneğin Türkiye de emek, Almanya da ise sermaye bol olsun. Türkiye emek-yoğun üretilen malları (gıda, tekstil ürünleri), Almanya sermaye-yoğun üretilen malları (makineler vb.) ihraç etmelidir. 241 Faktör donatımı teorisini ABD örneğinde test eden W. Leontief, teorinin öngördüğünün aksine, ABD nin sermaye-yoğun malları ithal edip dışarıya emek-yoğun mallar sattığını ortaya koydu (Leontief paradoksu). Bir diğer sorun: faktör donatımının statik bir durum kabul edilmesi (Türkiye hep tekstil, gıda vb. ihracatçısı olarak mı kalmalı?) 242 2

3 Yeni Teoriler Klasik dış ticaret teorilerinin eksikleri nedeniyle 20. yüzyılda birçok yeni dış ticaret teorisi geliştirildi. Bu teoriler dış ticareti dinamik bir yaklaşımla açıklamaya çalıştılar. Ürün Devreleri Teorisi (Raymond Vernon) Bu teori faktör donatımı teorisinin alternatifidir. Yeni bir ürünün dış ticareti nasıl etkilediğini inceler (örneğin buzdolabı, TV-radyo setleri) Bu yeni ürünün yüksek gelirli ülkeler için ve Burada tek bir örneğe bakacağız. 243 sermaye-yoğun teknoloji ile üretildiği varsayılır. 244 Teoriye göre yeni malın üretimindeki 3 aşama: 1. Yeni ürün aşaması: tüketici tepkisi görülür. 2. Olgunlaşma aşaması: üretim ölçeği büyür, dış talep oluşur, üretim bir başka gelişmiş ülkeye kayabilir (ana ülkenin ihracatı azalır). 3. Standart ürün dönemi: tekel rantları son bulur, üretim gelişmekte olan ülkelere kayar (ucuz emek nedeniyle). Ana ülke ithalata başlar. dinamik karşılaştırmalı üstünlükler Ürün devreleri teorisi Dış Ticaret Politikaları Teoride serbest dış ticaretin her iki tarafa da yarar sağlayacağı düşünülür. Ama uygulamada devletler daima dış ticarete müdahale eder veya düzenlemeler yaparlar. Dış ticaret politikası: devletlerin dış ticareti teşvik etmek veya sınırlamak amacıyla uyguladıkları politikalar. 247 Dış Ticaret Politikasının Amaçları: Ödemeler dengesi açıklarının kapatılması Ekonomik kalkınma Yerli sanayileri dış rekabetten korumak Hazineye gelir sağlamak İç piyasadaki tekelleri kırmak İşsizliği önlemek Diğer sosyal ve siyasal nedenler 248 3

4 Dış Ticaret Politikası Araçları Gümrük tarifeleri (gümrük vergileri) Tarife dışı araçlar (miktar kısıtlamaları vb.) İhracat teşvikleri Bağlı ticaret 2. ULUSLARARASI FİNANSAL İLİ KİLER Ülkeler arasında, mal akımlarına eşlik eden (genellikle ters yönde) parasal akımlar da gerçekleşir. Parasal akımlar döviz cinsinden ifade edilir. Bunlar ana gruplar. Uygulamada çok araç var. 249 Akımların kaydı Ödemeler Bilançosu ile tutulur. 250 a. Ödemeler Bilançosu (ÖB) Bir ülke sakinleri ile dış dünya arasında belirli bir dönemde gerçekleşen ekonomik işlemleri özet ve sistematik biçimde gösteren bir tablodur. ÖB hesapları çift taraflı muhasebe sistemine göre tutulur. 251 Her bilançoda olduğu gibi Ödemeler Bilançosu nda da aktif ve pasif kısımlar vardır. Bilanço tekniği gereği, Aktif = Pasif eşitliği geçerlidir. 252 Ülkeye döviz girişi: Aktif tarafa (+) olarak işlenir. Ülkeden döviz çıkışı: Pasif tarafa ( ) olarak işlenir. Çift kayıt sistemi nedeniyle ÖB muhasebe anlamında daima denktir. Ancak, ekonomik anlamda denk olmayabilir. Yani ÖB açık veya fazla veriyor olabilir. Yapılan kayıtlar, bir başka hesaba bir kez daha ve ters işaretli olarak işlenir (çift kayıt). 253 Bir başka deyişle, ÖB daima denktir ama sorun bu denkliğin nasıl sağlandığıdır

5 Ödemeler Bilançosu nun Ana Hesapları: i. Cari İşlemler Hesabı i. Cari İşlemler Hesabı ÖB içindeki en önemli hesap grubudur. ii. Sermaye Hareketleri Hesabı ÖB açığı denildiğinde akla genellikle cari işlemler (açığı) gelir. iii. Resmi Rezervler Hesabı Türkiye ekonomisinin en önemli iv. Net Hata ve Noksan Hesabı 255 sorunlarından biri, süregiden cari işlemler açığıdır. 256 Cari İşlemler Hesabı 3 alt hesap içerir: Mal Ticareti Hesabı (dış ticaret) Uluslararası Hizmetler (turizm, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, işçi dövizleri, sermaye gelir ve giderleri vb.) Karşılıksız Transferler 257 İhracat, ülkeye döviz girişi sağladığı için bilançonun aktif tarafına (+) kaydedilir. İthalat ise (-) kaydedilir. [Her ikisi de resmi rezervlere ters işaretli olarak bir kez daha kaydedilir] Dış ticaret dengesi (ihracat ithalat), cari dengenin en önemli bileşenidir. 258 ii. Sermaye Hareketleri Hesabı Bu grupta, yatırım amacıyla gerçekleştirilen sermaye hareketlerinin kaydı tutulur. Bu sermaye hareketleri kısa veya uzun vadeli, doğrudan veya dolaylı nitelikte olabilir. Uzun vadeli yatırım: bir yıldan uzun sürelidir. 259 Doğrudan yatırımlar: bina, fabrika, üretim tesisi gibi üretim amaçlı yatırımlardır. Sıfırdan tesis kurma veya satın alma biçiminde (en az %10 hisse) gerçekleşebilir. Portföy yatırımları: faiz ya da kâr geliri elde etmek amacıyla, sermaye piyasası aracılığıyla gerçekleşen tahvil, bono, hisse senedi gibi yatırımlardır

6 Sermaye Hareketleri Hesabı nın ana grupları: Doğrudan yatırımlar (net) Portföy yatırımları (net) Diğer uzun vadeli sermaye hareketleri Kısa vadeli sermaye hareketleri 261 Uzun vadeli sermaye hareketi sermaye hesabına, bu hareketin doğurduğu kâr, faiz vb. gelirler ise cari işlemler hesabına (hizmetler kalemine) işlenir. ÖB denkliği genelde cari işlemler ve sermaye hareketleri hesabı üzerinden izlenir. Biri açık veriyorsa bunu genellikle diğeri kapatır. 262 iii. Resmi Rezervler Hesabı Rezerv, dış ödemelerde kullanılabilecek ödeme araçlarıdır: Altın stokları, döviz rezervleri, IMF kaynakları gibi. Merkez Bankası nın döviz piyasasına müdahaleleri eldeki rezervlerden gerçekleşir. Bu hesapta işlemler ters kaydedilir. 263 Rezerv hesabında: Dış borçlarda artış, resmi rezervlerde azalış (+) Dış borçlarda azalış, resmi rezervlerde artış (-) Çift kayıtlama: örneğin işçi dövizi geliri cari işlemlere (+), rezerv hesabına (-) yazılır. resmi rezerv hareketleri = cari işlemler + sermaye hareketleri 264 iv. Net Hata ve Noksan Kalemi (NHN) Türkiye nin Ödemeler Bilançosu Aktif ile pasif arasında eşitliği sağlamak için kullanılan düzeltme kalemidir. Kaynağı belirsiz sermaye hareketlerini gösterir. (+) ise döviz girişi, (-) ise döviz çıkışı vardır. NHN ne kadar küçükse ÖB o kadar güvenilirdir

7 b. Döviz Piyasası Döviz: uluslararası ödemelerde kullanılan yabancı ülke paraları veya para yerine geçen ödeme araçlarıdır. Efektif (parasal döviz) $, GBP vb. Döviz (kaydi nitelikte) çek, bono, poliçe vb. 267 Döviz piyasası: i. belirli bir yerde değildir ii. tam rekabet piyasasına en yakın piyasadır. Döviz piyasası = interbank + perakende 268 Döviz kuru (ER): yerli paranın yabancı paralarla mübadele oranıdır. Kambiyo kuru veya parite de denilir. Düz kur iki ulusal para arasında. Çapraz kur üçüncü bir para aracılığıyla, iki ulusal para arasında. Kur farklılığı olursa döviz arbitrajı. 269 Kur marjı (spread): döviz alış ve satış fiyatları arasındaki fark. Nominal kur: ER = yerli para / yabancı para Buna serten ifade denir. Dolar serten ifade edilir (1$ = 2TL biçiminde) TL enserten ifade edilir (1TL = 0.5$ denmez) 270 TL enserten ifade edildiğinden, döviz kurunun yükselmesi TL nin dolar karşısında değer kaybetmesi demektir. Reel Döviz Kuru (RER): RER = ER. (TEFE out / TÜFE in ) 271 Denge döviz kuru, döviz arzı ve talebinin karşılıklı etkileşimiyle belirlenir. Döviz talebi: diğer ülkelere yapılacak ödemelerle belirlenir (ticaret, borç ödemeleri, yatırımlar). Döviz arzı: fiilen mevcut bulunan her türlü ödeme aracını ifade eder

8 Döviz kurunun oluşumu: 273 ABD doları kurunun son yıllardaki seyri 274 Döviz kuru yükseldiğinde TL değer kaybeder yerli mallar nispeten ucuzlar ihracat artar. Döviz kuru düştüğünde TL değer kazanır yerli mallar pahalı hale gelir ihracat azalır. Fiiliyatta, döviz kurundaki değişikliklerin etkileri ihraç ve ithal mallarının talep esnekliklerine bağlıdır. 275 Döviz Kuru Sistemleri İki temel döviz kuru sistemi vardır: Sabit kur sistemi Esnek (dalgalı) kur sistemi Bu ikisi, kur sistemleri yelpazesinin iki ucunda yer alır; uygulamada birçok ara durum vardır. 276 Sabit döviz kuru sistemlerinde sermaye hareketlerine kısıtlama getirilir (çünkü aksi takdirde sermaye giriş ve çıkışları nedeniyle döviz kuru seviyesini sürdürmek olanaksız hale gelir). Döviz kuru sistemleri ve sermaye hareketleri Devalüasyon: sabit kur sisteminde, döviz kurunun yükseltilmesidir (dalgalı kurda devalüasyon olmaz)

9 Döviz kuru sistemlerinin sınıflandırılması Hangi ülkeler sabit kuru seçer? Rezervi düşük (GSMH sı düşük), Satılacak malı az olan yoksul ülkeler. M/Y oranı yüksek olan, Enflasyonu düşük olan zengin ülkeler Sabit kur ne zaman uygulanır? Esnek kur, (X+M)/Y yüksekse (dış ticaret fazlaysa). Muhalefet güçsüzse (politika uygulamak kolaysa). Enflasyon düşükse, ihraç ürün sayısı azsa. Rezerv/M2 oranı düşükse. 281 ÖB dengesizliklerini engeller. Dış ekonomilerdeki sorunlara karşı koruma sağlar. Dış ticareti, karşılaştırmalı üstünlüklere uygun olarak geliştirir. 282 Esnek kurun sakıncaları, İhraç malların esnekliği düşükse ihracat arttırılamaz. Enflasyonist süreci hızlandırabilir. Ciddi dalgalanma riski doğurur uluslararası anlaşmalarda ülkenin risk primi yükselir. Spekülatif sermaye akımları ve kriz tehlikesi artar. 283 Türkiye de 1923: pound ve franga (dolayısıyla altına) bağlı sabit kur 1936: altın bağlantısı kaldırıldı : ayarlanabilir sabit kur (sıçrayan pariteler 5-10 yılda bir devalüasyon) : esnek kur, kayan pariteler, mini devalüasyonlar : günlük kur (müdahaleli esnek kur gözetimli dalgalanma) : Esas kur (main rate). Bankalar açıklıyor. MB esas kur, bankalar ± % : bankalar belirliyor : MB, dolara ve marka bağlı olarak açıklıyor (± %1) 1988: döviz ve efektif piyasaları kuruldu 1990 MB, kamudan bağımsız olarak ayarlamaya başladı : müdahaleli esnek kur müdahalesiz esnek kur (gerçekte yönetimli dalgalanma) 9

10 Uluslararası Para Sistemleri Ülkeler arasında gerçekleşen ticarette her katılan tarafın kabul edeceği türde para birimleri kullanılır. Dünya genelinde hangi paranın kullanılacağı ancak 19. yüzyılda bir sisteme bağlanmıştır. Uluslararası para sistemi, zaman içinde değişmiştir. 285 Altın Standardı ( ) 19. yüzyılda fiilen kullanılan altınla ödeme sistemi, 1870 lerden itibaren resmiyet kazanmıştır. Altın standardı bir sabit kur sistemiydi. Ulusal paraların altına oranları sabitti dolayısıyla birbirlerine oranları da sabitti. 286 Altın standardında her ülkenin parası altına konvertibl (dönüştürülebilir) nitelikteydi. Altın külçe sikke dönüşümlerinde kısıtlama olmadığı gibi, altının uluslararası dolaşımı da serbestti. Bu koşullarda ÖB, eğer dış ticaret de serbestse, kendiliğinden denkleşmekteydi. 287 Altın standardında ÖB açık verirse: Kurlar yükselir, ülkeden altın çıkışı başlar. Para arzı daralır. (Miktar teorisi uyarınca) harcamalar azalır. İç fiyatlar düşer. İhracat artar, ithalat azalır. Altın girişi başlar ve ÖB denkleşir. 288 Altın standardında, piyasa döviz kuru altının taşıma maliyetlerinin belirlediği sınırlar içinde değişir. Altın ihraç ve ithal noktaları denilen bu sınırları aşamaz. Aştığında içe veya dışa altın akışı başlar. Esnek Kurlar ( ) Birinci Dünya Savaşı nın başlaması ile altın standardı sona erdi. Ülkeler, savaş harcamalarını finanse etmek için altın karşılığı olmayan para basmaya yöneldiler. Altın standardı para politikasından Savaş sonrasında ise altın standardına vazgeçmek. 289 dönüş çabaları başarısız oldu

11 Para Blokları ve Kambiyo Kontrolleri ( ) 1930 ların Büyük Bunalımı, dünya ticaretinin daralmasına yol açtı. Bretton Woods Sistemi ( ) Altın Kambiyo Sistemi olarak da bilinir te, ABD de toplanan Bretton Woods kararları ile savaş sonrası dünya ekonomik düzeni şekillendirildi. İngiltere, Fransa gibi başlıca ülkeler dış ticaretlerini kendi sömürgeleri ile kurdukları para blokları çerçevesinde yoğunlaştırdılar. 291 BW kararları ile IMF ve Dünya Bankası kurulurken, uluslararası serbest ticarete yönelik GATT (1947) anlaşmasının da temeli atıldı. 292 BW kararları ile uluslararası para sistemi de düzenlendi. O dönemde dünya altın rezervlerinin %78 i ABD de bulunmaktaydı. Ayrıca ABD, dünya sanayi üretiminin yarısını gerçekleştirmekteydi. Dolayısıyla kararlar ABD hegemonyasını yansıttı. 293 BW Para Sistemi nin Özellikleri: Ayarlanabilir sabit kur sistemi ABD doları dünyada altına konvertibl 1 ons (31 gr.) altın = 35 $ Dolar, uluslararası tek ödeme aracı (1958 e kadar) Ülke paraları ± %1 lik bant içinde dolara sabitlenmiş (daha sonra ± %2.25) %10 ve üzeri devalüasyonlar IMF iznine tabi Merkez bankaları kur paritesini korumakla yükümlü. Açık varsa: 1. döviz rezervleri, 2. IMF kredileri, 3. ithalat kısıtlamaları, 4. son çare devalüasyon 294 BW para sistemi, ABD ödemeler bilançosu açıkları Avrupa ve Japon rekabeti ABD sermayesinin dışa akışı (dolar bolluğu) Vietnam Savaşı na bağlı büyük harcamalar Ülke paraları dalgalanmaya bırakıldı. Günümüzde, ulusal paralar altına resmen bağlı değildir (emir parası). En yaygın kullanılan kur sistemleri: Bağlı kur sistemleri Müdahaleli esnek kur sistemleri gibi nedenlerle arasında çöktü. 295 Ortak para birimi (euro)

12 12. BÖLÜM: İKTİSADİ ÇEVRİMLER Ekonomik istatistiklerde gözlenebilen düzenli İş çevrimi: trend büyüme yolu etrafında az çok düzenli olarak tekrarlanan daralma-genişleme kalıbıdır. değişimler 19. yüzyıldan bu yana iktisatçıların ilgisini çekmektedir. 20. yüzyılda iktisadi çevrimler, iktisadın altında ayrı bir araştırma disiplini halinde kurumlaşmıştır Resesyon (durgunluk): en az iki çeyrek boyunca ortalamanın altında (veya negatif) büyüme. Depresyon: süregiden negatif büyüme. Genel olarak, ekonomik çevrimlerin (konjonktür dalgalarının) birkaç türü var: Mevsimlik dalgalanmalar 8-10 yıllık iş çevrimleri Ekonomik dalgaların ne şekilde niteleneceği (resesyon var mı? depresyon mu değil mi?) konusunda herkesin kabul ettiği bir tanım yok yıllık uzun dalgalar (Kondratieff dalgaları) Türkiye de yaklaşık 5 er yıllık iniş ve çıkışlara sahip ~ 10 yıllık çevrimler gözlenebiliyor. 300 Dünya ekonomisinde uzun dalgalar: (buhar enerjisi, tekstil, demir-çelik) (buhar enerjisi, demiryolları) (elektrik, makine, kimya) (nükleer enerji, otomasyon, otomotiv, elektronik) sonrası (bilişim teknolojileri, ekonomik küreselleşme)

13 13. BÖLÜM: EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA Büyüme: esasen niceliksel bir olgudur. Üretimin ve milli gelirin artmasını ifade eder. Buna karşılık kalkınma, niteliksel bir olgudur. Kalkınma (gelişme) kavramında içerilen yapısal değişme, genellikle, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş anlamına gelir. Üretim ve gelir artışlarının yanı sıra, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlarda yapısal değişimi ifade eder. 303 Genel olarak: büyüme kalkınma 304 Büyümenin ölçülmesi X : kişi başına reel GSYH n yılın ortalama büyüme hızı Türkiye : 1960 yılı SGP 2519 $ 2005 yılı SGP 7950 $ g = (% 3.9) ABD : arasında g = kuralı : Ortalama g ile büyüyen bir ekonomide GSYH kaç yılda 2 katına çıkar? n = 70 / g * g % 5 ten büyükse 72 alınır. Türkiye : arasında GSYH artış hızı ortalama % Dünya ortalaması olarak :

14 Üretim Olanakları Eğrisi: Büyümenin kaynakları: büyüme Veri teknoloji düzeyinde, bir ekonomide tüm kaynaklar kullanıldığında üretilebilecek mal bileşimlerini gösterir Kapasite kullanımında artış (konjonktür dalgalanmaları) 2. Verimlilik artışları 3. Yeni üretken kaynakların eklenmesi Gerçek ekonomik büyümeyi yalnızca 2. ve 3. maddelerin sağladığı kabul edilir. 310 UNDP 1996 İnsani Gelişme Raporu Kötü (veya kalitesiz) büyüme tipleri: 1. İşsiz büyüme (istihdam) 2. Acımasız büyüme (bölüşüm) Kalkınma açısından büyüme gerekli ama yeterli olmayan bir koşuldur. Kalkınma sürecinde: 3. Sessiz büyüme (demokrasi) Tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinin 4. Köksüz büyüme (kültürel sorunlar) ekonomi içindeki göreli ağırlıkları değişir 5. Geleceksiz büyüme (doğal kaynaklar) Önce sanayi, sonra hizmetler sektörü öne + Yoksullaştıran büyüme (Bhagwati) 311 çıkar. 312 Sanayinin kendi içinde tüketim malı üretiminden ara ve yatırım malı üretimine geçiş yaşanır. Buna bağlı olarak, dış ticaretin kompozisyonu değişir. Birincil mal satıp mamul mal ithal eden ülke, sanayi ürünü satıp ara ve yatırım malı ithal etmeye başlar. Tüm bunlara sosyal ve kültürel dönüşümler eşlik eder (kentleşme, modernleşme vs.). 313 Azgelişmiş ülkelerin tipik özellikleri: Ekonomi içinde tarımın payı yüksek Sanayinin payı düşük Geçimlik üretim yaygın İşletme ölçeği küçük İhracat birincil mallarla sınırlı Gelir dağılımı adaletsiz Kente göç sorunu var Nüfus artış oranı fazla

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ I. Temel Yapı Ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlarına

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN Bu ünite tamamlandığında; İthalat ve ihracatı tanımlayabileceğiz Mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlükler teorilerinin neyi ifade ettiğini

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

Dersin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

Dersin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Dersin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası İktisadın Konusu ve Kapsamı Uluslararası

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI

3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI 3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI Döviz: yabancı ülke paraları ve para yerine geçen yabancı banka havaleleri, ödeme emirleri, döviz poliçeleri gibi tüm ödeme araçlarına döviz denir. Efektif: Nakit yabancı banknotlara(kağıt)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT ÖDEMELER DENGESİ 1 ÖDEMELER DENGESİ NEDİR? Ödemeler dengesi (balance of payments, BP) : Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle), belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Uluslararası Para Sisteminin Tarihi

Uluslararası Para Sisteminin Tarihi Bölüm 6 Uluslararası Para Sistemi Altın Standardı (1876 1913) Altın MÖ 3000 yılından beri ticarete aracılık etmektedir. Altın standardında her ülke parasının değerini belirli ağırlıkta saf altın cinsinden

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Para nedir? Uluslar arası Para Nedir?

Para nedir? Uluslar arası Para Nedir? Dünya Para Sistemi Para nedir? Uluslar arası Para Nedir? Değer ölçüsü Değişim aracı Biriktirme aracı Bu üç işlevi ülkesi dışında da kısmen veya tamamen gerçekleştirirse uluslar arası paradır Uluslar arası

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

5.4 Makro Açıdan Diğer Önemli Konular. 5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı

5.4 Makro Açıdan Diğer Önemli Konular. 5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı 5.4 Makro Açıdan Diğer Önemli Konular 5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı Nominal ve reel ayrımı makro açıdan önemli bir analiz basamağıdır. Çünkü nominal değerler kullanılarak verilecek kararlar ve tespitler

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ Ricardo, bir ülkenin hiçbir malda mutlak üstünlüğe sahip olmadığı durumlarda da dış ticaret yapmasının, fayda sağlayabileceğini açıklamıştır. Eğer bir ülke her malda mutlak

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Uluslararası İktisat HECKSCHER-OHLIN TEOREMİ Klasikler ülkeler arasındaki dış ticaretin nedenini ülkeler arasındaki üretim maliyetlerinin farklılığına

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Farklı döviz kuru sistemlerini açıklayabileceğiz Net ihracat eğrisinin eğiminin ve konumunun değişmesine neden olan faktörleri

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2005 Dış Dengeye Bakış

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2005 Dış Dengeye Bakış TÜRKİYE EKONOMİSİ 2005 Dış Dengeye Bakış Asaf Savaş Akat 27 Ocak 2005 27/01/2005 A.S.Akat 1 Dandik para krizleri 1990 larda kamuoyu yüksek enflasyonun ekonomiye olumsuz etkisini önemsemedi Vatandaşın güvensizliği

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR ÖDEMELER DENGESİ Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle) belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi işlemlerin kaydedildiği tabloya ÖDEMELER DENGESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1.1. Klasik Dış Ticaret Teorisi 1.1.1. Merkantilizm 1.1.2. Klasik Dış Ticaret Teorilerinin Dayandığı Varsayımlar 1.1.3. Emek-Değer Teorisi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri

Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik ve Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri Klasik Dış Ticaret Teorisi -Klasik dış ticaret teorisinde temel sorun -Klasik teorinin temel esasları -Klasik iktisatçıların dış ticaret teorilerinin varsayımları

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1.DERS Şubat 2013 DERS PLANI 1. hafta Ders planının gözden geçirilmesi, Türkiye nin dünyadaki yeri bazı

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

4)Yukarıdaki 3 temel varsayım altında ekonomi daima tam istihdamdadır ve fiyatlar genel seviyesi istikrarlıdır.

4)Yukarıdaki 3 temel varsayım altında ekonomi daima tam istihdamdadır ve fiyatlar genel seviyesi istikrarlıdır. KLASİK İKTİSAT OKULU Klasik iktisadın felsefi temelini «doğal düzen» ve «faydacı felsefe» oluşturur. Klasik iktisadın temel ilkeleri şu şekilde özetlenebilir: 1) Piyasada tam rekabet koşulları geçerlidir

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI.

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 30 HAZİRAN 2009 BASIN BİLDİRİSİ 1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. Türkiye 2009 un (Ocak- Şubat-Mart aylarında) ilk çeyreğinde tüm

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı