ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar GÖK KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 2011

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ YAŞAR GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Bu Tez./../. Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr. Berrin SİREL Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Enstitümüz Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı nda hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ Yaşar GÖK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN Yıl : 2011, Sayfa: 134 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Berrin SİREL : Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN Bu araştırma, Kozan İlçesi ne 5 km. uzaklıkta bulunan Kozan Baraj Gölü çevresinin rekreasyon alan kullanım kararlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hedefine ulaşılabilmesi için yöntemin akış şemasında da (Şekil 3.3) izleneceği gibi araştırma üç aşamada yürütülmüştür. Araştırmanın birinci aşamasında, doğal veriler ve kültürel alan kullanımları, envanter çalışmaları ve yerinde yapılan gözlemlerle incelenmiştir. Gözlemler plankare bazında yapılmış ve elde edilen bilgiler haritalara işlenmiştir. Plankare bazında yürütülen çalışmalarda harita gridi kullanılmış ve birim alan 1 ha. olarak alınmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, birinci aşamada yorumlanan ve haritalanan tüm faktörler su ve su kıyısı rekreasyonuna uygunluğu açısından bir sistem içerisinde değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın üçüncü aşamasında ise her plankare için saptanan değerler ışığında harita üzerinde su ve su kıyısına uygun kullanım alanları grafiksel olarak gösterilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kozan, Kozan Barajı, Rekreasyon I

4 ABSTRACT MSc. Thesis THE RECREATIONAL USAGE AREA OF KOZAN DAM LAKE AND ITS SURROUNDINGS Yaşar GÖK ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE Supervisor : Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN Year : 2011, Page: 134 Jurors : Asst. Prof. Dr. Berrin SİREL : Asst. Prof. Dr. Mustafa YEĞİN This research have been realized for determining the decisions of usage recreational areas of Kozan Dam Lake which is situated 5 km.away from the city of Kozan. In order to access the target of the survey, it has been carried out in three stages as it is seen in the course diagram of the method.(diagram 33) At first stage, natural and cultural usage of areas have been examined by observations which have been performed just at the place and with the studies of inventory. The results of the observations have been operated to the maps and done as plansquare. In this studies, performed as plansquare, it has been used the map strip and the unit area is 1hectometer. At the second stage of the survey,all factors that havee been paraphrased at the first stage have been assessed in terms of the accordance of water and waterside. At the last stage, whole values which have been determined for each plansquare shown as graphical on the map. Key Words: Kozan, Kozan Dam, Recreation II

5 TEŞEKKÜR Çalışmamın gerçekleştirilmesi süresince değerli düşünce ve önerileriyle beni yönlendiren, her türlü destek ve yardımı esirgemeyen hocam ve danışmanım sayın Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN e, çalışma sürecinde bilgilerine ve yardımlarına başvurduğum değerli hocalarım, Yrd. Doç. Dr. Berrin SİREL e ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN e çok teşekkür ederim. Ayrıca hayatım boyunca her türlü desteği veren aileme, çalışmam esnasında gerekli bilgi ve verileri toplamamda yardımlarını ve desteğini esirgemeyen Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım ÖZGAN a, Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Zehra ÖZGAN a, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa SIRKINTI ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline ve burada isimlerini sayamadığım tüm arkadaşlarıma, fikirlerinden yararlandığım Mimar M. Numan CEBECİ ye, Peyzaj Mimarı Necmettin ÇIRAĞILOĞLU na ve çalışmalarımı teşvik eden sevgili eşim Fatma GÖK e teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT...II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER...IV ÇİZELGELER DİZİNİ...VI ŞEKİLLER DİZİNİ...VII 1. GİRİŞ Rekreasyonun Tanımı ve Özellikleri Açıkhava Rekreasyon Eylem Tipleri ve Tanımları Kıyı Mevzuatı ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL ve METOD ARAŞTIRMA BULGULARI Araştırma Alanının Doğal Yapısı Morfolojik Yapı Jeolojik Yapı Araştırma Alanının Tektonik Özellikleri Depremsellik Toprak Yapısı Hidrolojik Yapı Bitki Örtüsü İklim Kültürel Çevre Özellikleri Tarihçesi Nüfus Ulaşım Bölgenin Turizm Potansiyeli Bugünkü Alan Kullanımı IV

7 4.3. Araştırma Alanının Doğal Yapı Elemanları ve Alan Kullanım Tiplerinin Katsayı ve Değerlerinin Belirlenmesi Araştırma Alanının Rekreasyonel Amaçlı Kullanım Potansiyeli SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 1.1. Yüzme İçin Ortalama Kapasite Standartları... 6 Çizelge 3.1. Planlama Alanında Alternatif Rekreasyonel Aktiviteler ve Bunların Alana Uygunluğunu Denetleyen Kriterleri Çizelge 3.2. Durgun Su Yüzeylerinde Rekreasyonel Aktiviteler; Yelken, Kürek, Su Kayağı, Yüzme, Kayıkla Gezinti, Su Bisikleti Çizelge 3.3. Su Kıyısına Bağlı Rekreasyonel Aktiviteler; Yürüyüş (Trekking, Hikking), Atlı Doğa Gezintisi, Sportif Balıkçılık, Kamping, Servis Üniteleri, Otopark, Motel, Piknik Çizelge 4.1. Kozan Baraj Gölünün Karakteristik Formu Çizelge 4.2. Araştırma Alanının Rüzgar Esme Yönleri ve Sayıları Değerleri Çizelge 4.3. Kozan İlçesi nin Yıllara Göre Nüfus Verileri VI

9

10 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Botla gezintiye bir örnek... 8 Şekil 1.2. Barajlarda ve denizlerde kullanılabilecek yelkenlere örnek... 9 Şekil 1.3. Kozan Baraj Gölünde balık avı Şekil 1.4. Ormanlık alanda yürüyen insanlar Şekil 1.5. Kamp alanları bölge haritasına örnek Şekil 1.6. Aile piknik ünitesi Şekil 1.7. Grup piknik ünitesi Şekil 3.1. Araştırma alanını uydu görüntüsü Şekil 3.2. Araştırma alanı yer bulduru haritası Şekil 3.3. Araştırmada kullanılan yöntemin akış şeması Şekil 4.1. Araştırma alanının içinde bulunduğu bölgenin 1/ lik topoğrafik haritası Şekil 4.2. Karakaya tepesi 436 m Şekil 4.3. Kozan Baraj Gölü çevresinin eğim durumu Şekil 4.4. Kozan Baraj Gölü çevresinin yükseklik grupları Şekil 4.5. İnceleme alanının içinde bulunduğu bölgenin jeoloji haritası Şekil 4.6. Kozan Baraj Gölü çevresindeki kaya oluşumlarına örnek Şekil 4.7. Kozan Baraj Gölü çevresindeki kaya oluşumlarına örnek Şekil 4.8. Adana ve yakın civarının aktif fay haritası Şekil 4.9. İnceleme alanının içinde bulunduğu deprem bölgeleri haritası Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin toprak durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin yüzey suları Şekil Kozan Baraj Gölü nün aylara göre su seviyeleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinde doğal olarak gelişmiş kızılçam ve zakkum bitkisi Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinde yetişen bazı maki toplulukları Şekil Kozan Baraj Gölü nün güney yönünde doğal olarak yetişen bazı çiçekli otsu bitkiler Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin bitki örtüsü VII

11 Şekil Bölgenin ortalama nisbi nem değerleri Şekil Bölgenin ortalama sıcaklık değerleri Şekil Kozan merkez nüfusunun yaş piramidi Şekil Kozan ve Kozan Baraj Gölü nün ulaşım haritası Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin ulaşım durumu Şekil Kozan Kalesi Şekil Yılına ait fotoğrafta Kilikya Manastırı Şekil Yaverin Konağı Şekil Kozan Barajı ndan Karasis Kalesi Şekil Suluhan Yaylası ndan bir yayla evi Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin eğim gruplarının ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin eğim gruplarının rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin toprak gruplarının ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin toprak gruplarının rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin kıyı uzunluklarının ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin kıyı uzunluklarının rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin mevcut yerleşim durumunun ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin mevcut yerleşim durumunun rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin ulaşım durumunun ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin ulaşım durumunun rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin bitki örtüsünün ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin bitki örtüsünün rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin mevcut rekreasyonel alt yapının ağırlık değerleri VIII

12 Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin mevcut rekreasyonel alt yapının rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin yüzmeye elverişlilik durumunun ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin yüzmeye elverişlilik durumunun potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin su kıyısına bağlı aktivitelerin ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin su kıyısına bağlı aktivitelerin rekreasyonel potansiyel durumu Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin durgun su yüzeylerinde rekreasyonel aktivitelerin ağırlık değerleri Şekil Kozan Baraj Gölü çevresinin durgun su yüzeylerinde rekreasyonel aktivitelerin potansiyel durumu IX

13

14 1. GİRİŞ Yaşar GÖK 1. GİRİŞ Geçmişten günümüze kadar, kültürlere göre değişerek sürmekte olan rekreasyon, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Özellikle 20 yy. ın ikinci yarısından itibaren hızlı kentleşme, teknolojik ve ekonomik yapı değişikliği, çevre koşullarındaki değişimler rekreasyonun insan yaşamındaki etkisini daha da arttırmıştır (Sirel, 1995). Ülkemizde çevre sorunlarının yaşandığı kentler hızla artmaktadır. Şehirler bir yandan kırsal alanlardan nüfus akışının oluşturduğu gecekondu mahalleleri, diğer yanda büyük ve çok katlı yapılar ve sanayi kuruluşları ile belirgin bir değişime uğramaktadır. Ekolojik ilişkilerin göz ardı edildiği kentlerde, doğal alanların giderek azalması sonucunda, iklim ve toprak koşulları değişmekte ve bunun yanı sıra konut, sanayi ve taşıtlardan kaynaklanan zararlı maddelerle yapay bir yaşama ortamı oluşmaktadır. Bu yapay kent ekosistemi içindeki yaşam koşulları ile insanların aradığı ve özlem duyduğu çevre arasında tam bir uyum sağlanamamış, aşırı nüfus artışı, hava kirlenmesi, gürültü, yorgunluk, insanlarda psiko-fizyolojik dengesizliklerin oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle insanların ortam değişikliği isteği onları kent dışına itmektedir. İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve zihinlerini yenileyebilmek için; ormanlık alanlar, su ve su kenarları rekreasyonel özellikleri nedeniyle çok önemli bir potansiyele sahiptir. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde gerek kentsel, gerekse kırsal alanlarda bulunan yapay veya doğal durgun su yüzeyleri ve akarsular aktif ve pasif rekreasyonel aktiviteler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Su yüzeylerine ve hareket durumlarına bağlı olarak bu alanlarda olta balıkçılığı, yüzme, kürek, su kayağı, rafting, motorla nehir turları, kano, yelken gibi gerek bireysel gerekse gruplar halinde yapılabilen günlük, hafta sonu tatilleri ve daha uzun tatil için düzenlenen olanaklara yer verilmektedir (Sirel, 1999). Baraj göllerinin ve nehirlerin rekreasyonel amaçlı kullanımına A.B.D nde 1945 yılında başlanmış ve Mississippi Nehri ni disiplin altına almak üzere Tennessee Valley Authority tarafından uygulanan projeyle sulama, enerji elde etme yanında 1

15 1. GİRİŞ Yaşar GÖK rekreasyon amaçlı kullanılabilmesi için çok amaçlı baraj projeleri tasarlanmış ve 131 adet baraj yapılmıştır (Özgüç, 1998). Özellikle deniz kıyısı olmayan yerleşim yerleri için önemli olan baraj gölleri ve nehirler, Avrupa da da kentin rekreasyonel gereksinimlerini karşılamak amacıyla planlanmıştır. Almanya da Ruhr Vadisi projesinde olduğu gibi nehir kıyısı rekreasyon alanları yüzme, su kayağı gibi su sporlarına göre düzenlenmiştir. Hollanda da Ijsselmeer kıyıları da geniş kapsamlı rekreasyonel kullanımlar için düzenlenmiştir (Özgüç, 1998). Almanya da 1970 li yıllarda Zürih Gölü kıyılarının kent merkezi kısmında yeni bir kullanış planlanarak görünüme ve kullanışa büyük değişiklikler getirilmiştir. Zürih kenti ilginç ve yoğun kullanışlı bir kıyı yeşilliği ile gezi alanlarına kavuşturulmuştur (Öztan 1974). Londra da Docklar Projesi ile endüstriyel kullanımlara ayrılmış kıyı alanlarında, halkın kullanımlarına açık alanlar ile bu alanlarda kullanılmayan ambarları alışveriş, turizm ve kültürel işlevler için değerlendirmişlerdir. Park ile eski kıyı yolları yeşillendirilmiş, taşımacılığın yapıldığı suyolları ise eğlence amaçlı teknelerin gezindiği yerler olarak değerlendirilmiştir (Kurdak, 1995). Cumhuriyet öncesinden beri belediye olan Kozan, bugün nüfusuyla Adana nın, büyükşehir ilçeleri dışında, Ceyhan dan sonra ikinci büyük ilçesi konumundadır. Adana ya 70 km. uzaklıkta bulunan Kozan, sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerini koruyarak, yapmış olduğu yatırımlarla, özellikle gittikçe daha da büyüyen ve karmaşık bir yapıya bürünen Adana için, cazibe merkezi olma yolunda önemli bir aşamaya gelmiştir. Son zamanlarda turizm sektöründe de hızlı bir atılım yapan Kozan ın turizmine hizmet edebilecek mekânlarının yetersizliğinin bir dereceye kadar giderilmesinde ve yöre halkının rekreasyon taleplerine cevap verebilmesinde, Kozan Baraj Gölü ve çevresinin kullanılması, hatta bu alanların ikinci konut alanları olarak kullanımlarının büyük ölçüde engellenmesinde, alternatif bir çözüm olabileceği düşünülerek bu çalışma başlatılmıştır. Bilimsel veriler bazında yapılacak planlama çalışmaları, kentsel rekreasyon alanların kırsal alanla bütünlük içinde, sadece günlük değil daha uzun tatil olanağı yaratacak nitelik kazandıracaktır. Bu yaklaşım, hem kent yakın çevresindeki açık ve 2

16 1. GİRİŞ Yaşar GÖK yeşil alanların yapılaşmadan korunmasına hem de su ile birlikte kıyı kullanım çeşitliliğinin artmasına hizmet edebilir. Ayrıca yapılacak çalışmalar ile, Kozan Baraj Gölü çevresinin, aktif rekreasyonel aktiviteler için kullanılabilir kıyı alanlarını belirleyerek kentte yaşayanlar için rekreasyona çeşitlilik ve hareket getirecek mekanlar sağlanabilir. Bu veriler ışığında yapılacak çalışma ile zaman içerisinde artan talep için yeni eylem alanlarının şimdiden bir bütün içerisinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Doğru projeksiyonlarla yakın gelecekte rekreasyona yönelik olarak ortaya çıkabilecek kaynak kullanımına ilişkin gereksinimler planlanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yürütülen araştırmanın ilk bölümde, genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde, çalışma konusu ile ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda yararlanılan literatürlerin özetleri verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde materyal ve yöntem, dördüncü bölümde araştırma bulguları ve tartışmaya yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise sonuç ve öneriler verilmiştir. Kozan Baraj Gölü çevresinde önerilen rekreasyon faaliyetleri için ihtiyaca göre 1/5000, 1/1000, 1/500 ölçekli öneri paftaları hazırlanmıştır Rekreasyonun Tanımı ve Özellikleri Rekreasyon kavram olarak çok geniş bir anlam taşımaktadır. Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde rekreasyon kelimesinin karşılığı 1.insanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler. 2.Bir bölgeyi insanların eğlenme dinlenme amacıyla kullanılabilir bir duruma getirme ve yeniden yapma şeklinde tanımlanmıştır. Rekreasyon, İngilizce de re-tekrar, yeniden ve create-yaratma, yenileme anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir. Bu kavram bir şeyin yeniden kazanılması anlamına gelen recreate fiilinin karşılığı olup; oyun, eğlence, yenilenme, yeniden oluşma anlamlarını da taşımaktadır. Rekreasyonun değişik tanımlamaları bulunmaktadır. Tanrıvermiş e (2000) göre rekreasyon, insanların günlük faaliyetleri, görev vb. çalışmalar sonucunda meydana gelen yorgunluğu gidermek için doğa güzelliklerinin birleştiği yerlerde, 3

17 1. GİRİŞ Yaşar GÖK kişiyi yaşama bağlayıcı, dinlendirici, eğlendirici ve zevk verici eylemleri yaparak, seyrederek, ruhen ve bedenen canlılık kazanma faaliyetlerinin tümüdür Açıkhava Rekreasyon Eylem Tipleri ve Tanımları Çalışma konusunu oluşturan Baraj Gölü, rekreasyonel açıdan açık hava rekreasyonları içinde yer aldığı için bu bölümde öncelikle açık hava rekreasyonlarının çeşitleri verilecektir. Açık havada yapılabilecek etkinlikler ise şunlardır (Gülez, 1989): - Kamp yapma, - Rekreasyonel konutlarda geceleme, - Piknik yapmak, - Gezinti (yay, bisiklet, motosiklet, otomobil), - Kara avcılığı, - Sportif balık avcılığı, - Atıcılık, - Binicilik, - Tırmanıcılık, - Kıs sporları, - Paten yapma, - Yüzme, - Su kayağı, - Kürek çekme, - Kanoculuk, - Motorlu kayıkçılık, yelkencilik, yatçılık, - Amatör dalgıçlık ve su altı faaliyetleri, - Kür yapma (kum, çamur, kaplıca vb.), - Zevk için doğa araştırmaları yapmak, - Doğa merkezlerini ziyaret etmek, - Amatör uçuculuk, planörcülük, paraşütçülük, - Model uçakçılık, 4

18 1. GİRİŞ Yaşar GÖK - İzcilik, - Tarihsel ve arkeolojik alanlarda gezinti, - Manzara seyri, - Çocuk bahçelerinde oynamak, - Çay bahçeleri ve kır gazinolarında dinlenme, - Deniz ya da diğer su kenarlarındaki çeşitli tesislerde dinleme, - Her çeşit amatör açık hava spor etkinliklerine katılma izleme, - Kent içi ve kent dışı açık hava gezintilerine katılmak, - Açık havada müzik aletleri çalma veya dinlemek, Yukarıda açıklanan açık hava eylemlerinin hemen hemen tamamı göl, yapay göl ya da baraj gölleri etrafında gerekli ön incelemeler, sentezler ve araştırmalar sonucunda yapılabilecek etkinliklerdir. Bu amaçla yukarıda sayılan aktivitelerden Kozan Baraj Gölü çevresinde yer alması muhtemel etkinliklerin kısaca tanıtımının yapılması faydalı olacaktır. Yüzme: Suya dayalı rekreasyon-spor faaliyetleri arasında yüzme, en çok bilinen ve yapılan faaliyettir. Yüzme, hem serbest zamanları değerlendirme faaliyeti hem de spor amacıyla yapılabilir. Su üstünde durabilme, suda hareket edebilme sanatı olan yüzmenin temel unsurunu insan gücü oluşturmaktadır. Yüzme için mayo ve havludan başka herhangi bir araca gerek yoktur Yüzme için yaş sınırı yoktur (Tanrıvermiş, 2000). Yüzme ile ilgili ilk uluslarası örgüt Uluslarası Yüzme Federasyonu (Federation International de Natation Amatheur-FINA) 1908 yılında kurulmuştur. Bu federasyonun görevi dünyadaki yüzme yarışlarını organize etmek, yüzme ile ilgili kuralları belirlemektir (Elguş, 1995). FINA ya göre yüzme 4 büyük spor branşından oluşur. Bu spor bransları sportif yüzme (bayan-bay, genç-büyük), suya atlama (bayan-bay, genç-büyük), senkronize yüzme (bayan, tek, çift, takım) ve su topudur (bayan-bay, genç-büyük). Yüzme yarışmaları küçükler, gençler veya büyükler kategorisinde genellikle yüzme havuzlarında 50 ile 1500 m. arasında yapılır. Uluslararası kurallara göre havuzlar m. boyutunda ve 1,80 m. derinliğe ve 8 adet 2,5 m. genişlikte kulvara sahip olmalıdır (Tanrıvermiş, 2000). 5

19 1. GİRİŞ Yaşar GÖK Yüzme için kullanılan su ortamlarında sağlıklı koşullarda bu faaliyetin yapılabilmesi amacı ile bazı ortalama kapasite standartları belirlenmiştir. Bu standartlar Çizelge 1.1 de verilmiştir (Lawson ve Baud-Bovy 1977; Tanrıvermiş, 2000). Çizelge 1.1. Yüzme İçin Ortalama Kapasite Standartları (Lawson ve Baud-Bovy, 1977). Faaliyet Yüzme havuzları (Kullanıcı başına m 2 /su) Deniz veya göl kıyısı (su alanı dahil değil) Gölet/Havuz kıyısı (Kullanıcı başına 2-4 m2su) Bir dakikada kullanıcı başına gerekli minimum alan (m 2 ) Kapasite (Hektar basına Faaliyet kullanıcı sayısı) Maksimum Anlık Kapasite Maksimum Günlük Kapasite Barajlarda yüzme söz konusu olduğunda iklim, su sıcaklığı, kirlilik ve derin sulardaki mevcut tehlikeler, dik eğimli su kenarları ve yumuşak çamur birikintileri (mil) gibi olumsuz nedenlerden dolayı barajlarda yüzme, normalin dışında çok daha fazla kontrol gerektirir. Buralarda gerekli önlemlerin alınması ve uygun koşulların oluşturulmasıyla yüzme için gerekli alanlar oluşturulabilir. Sualtı Dalışları: Yüzme ile birlikte gelişen sub-aqua dalışları, deniz dibini araştırma merakı, ticari düşünce ile deniz dibindeki batık gibi çeşitli hazineleri bulmak ve bazı deniz ürünlerinden yaralanabilmek için, milattan öncesine dayanan yıllarda başlamış faaliyetlerdir. Daha sonraki yıllarda ise dalma işi meslek haline gelmiştir (Tanrıvermiş, 2000). Yüzmeye göre daha masraflı olan dalış faaliyeti için ihtiyaç duyulan malzemelerin başında maske, şnorkel, oksijen tüpü, palet gelmektedir. Sualtı dalışını yapacak olan kişilerin her şeyden önce çok iyi bir eğitimden geçmeleri ve sağlıklı olmaları gerekmektedir. Kan dolaşımı normal olmayanlar, fiziki yapıları normal olmayanlar, kalp krizi geçirmiş olanlar, çok şişman olanlar, zatüre 6

20 1. GİRİŞ Yaşar GÖK geçirmiş kimseler ve büyük ameliyat geçirmiş olanlara balık adam olmamaları önerilir (Tanrıvermiş, 2000). Konunun uzmanı olan kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda dalış için en az 6 m. derinliğin olması gerektiği ve en önemlisi de görüş mesafesinin (suyun berraklığının) iyi olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu kullanım şekli de en az yüzme faaliyetleri gibi baraj göllerinde çok dikkatli bir yer seçimini gerektirmektedir. Aksi halde buralarda oluşan mil birikimlerine dalgıçların saplanması ve boğularak ölümleri kaçınılmaz olur. Botçuluk: Ülkemizde 1950 lerde su sporlarına yönelişin artmasıyla beraber bot teknolojisi de gelişmiş ve botların yapıldığı malzemenin kalitesi de iyileşmiştir. Mühendislerle tasarımcıların çalışmaları sonucunda, daha dayanıklı ve daha esnek bir malzemeden, günümüzde yaygın olarak kullanılan, oval botlar üretilmiştir. Günümüzde botlar, akarsularla yapılacak farklı türdeki etkinlikler için değişik tasarımlarda, değişik boyda, değişik malzemelerden üretilmekte ve değişik renklerde pek çok farklı bot bulunmaktadır (Tanrıvermiş, 2000). Ahşap ve fiberglas malzemeden yapılan ve bir çift kürek takımı bulunan kayık ticari amaçlı kullanımı yanı sıra rekreasyon amacıyla da özellikle durgun sularda kullanılmaktadır. Sportif bir aktivite olması yanında, kıyı peyzajının izlenmesi, balık avlama, yüzme, su kıyısı bitkilerini ve su kuşlarını inceleme açısından da önemli bir aktivite olan kayıkla gezinti aktif ve pasif rekreasyon olanaklarını bir arada sunar (Uzun ve Ark., 1999). Şişme botlar genelde durgun su yüzeylerinde kullanılır. Uzun ve dar biçimli şişme botların uzunluğu 2,50 m. ile 4.00 m arasında değişir. Genişliği 1,50 m olan botların motor gücü 7,4 Kw/10 PS, ağırlığı ise 5 6 kg arasındadır. Botlarla akıntılı sularda yapılan yarışlar mücadele gerektirir. Nehir güzergâhı üzerinde belirlenen parkurun en kısa zamanda ve en az hata derecesi ile bitirmenin amaçlandığı yarışlarda nehrin zorluk derecesi olan kesimlerinde mola yerleri belirlenir (Uzun ve Ark., 1999). Botların baraj göllerinde kullanımları diğer teknelere göre daha hafif oluşları ve daha az bakım istemelerinden dolayı ile son derece uygun görünmektedir. Şekil 1.1 de durgun sularda yapılan botla gezintilere bir örnek gösterilmektedir. 7

21 1. GİRİŞ Yaşar GÖK Şekil 1.1. Botla gezintiye bir örnek (Landscape Architecture, 2009) Kürek: Günümüzde yarışmaya yönelik sporlardan, dünya üzerinde amatör uygulamasını en fazla koruyabilmiş bir iki spordan bir tanesi de kürek sporudur. Kürek sporu yapı olarak bir ekip sporudur. Bu nedenle de kürekte bireysel başarılardan çok ekip ve kulüp başarıları söz konusudur (Tanrıvermiş, 2000). Kürek sporunda iki farklı kategori vardır. Tek çiftle, iki çiftle ve dört çiftle bu teknelerde sırasıyla bir, iki, dört sporcu yer alır. Tek kürek tekneleri beş çifttir. Bunlar İki tek dümencili, iki tek dümencisiz, dört tek dümencili, dört tek dümencisiz ve sekiz tek dümencili teknelerdir (Tanrıvermiş, 2000). Eskiden ağaçtan yapılan kürek tekneleri, günümüzde genellikle sentetik elyaf ve plastikten imal edilmektedir. Teknelerin eni 2,97 x 6,22 m., boyu 8,2 x 19,9 m. arasında değişmektedir (Tanrıvermiş, 2000). Teknelerin gövdesinin altında dengeyi koruyan küçük bir salma, bunun hemen arkasına veya teknenin kıçına (çift kürek tekneleri hariç) yerleştirilmiş bir dümen bulunmaktadır (Tanrıvermiş, 2000). Ülkemizde kürek sporu ile ilgili pek çok kulüp bulunmakla beraber, bu kulüplerin birçoğu çalışmalarını yakın çevrelerde bulunan baraj göllerinde 8

22 1. GİRİŞ Yaşar GÖK yapmaktadır. Yelken: Suya dayalı rekreasyon faaliyetleri içinde barajlarda en fazla yapılan spor formu yelkendir. Yeni yapım yöntemleri ve taşıma kolaylığı yelken kullanımını yaygınlaştırmıştır (Şekil 1.2). Yelken sporu, tek basına veya takım halinde (sayısı duruma göre değişen mürettebatla) okyanusu aşma ve dünyanın çevresini dolaşma gibi yarışların yaygınlaşması sayesinde seyirlik bir spora dönüşmüştür. Okyanus aşırı yarışlar, geçen zaman içinde, teknelerin boylarını ve şekillerini geliştirdiği gibi, yelken yüz ölçümlerini de değiştirmiştir (Tanrıvermiş, 2000). Tek gövdeli teknelerin yanı sıra, katamaran (iki gövdeli), trimaran (üç gövdeli) gibi bazı çok gövdeli teknelerde imal edilmiştir. Sınırlı sayıda yelken için en az 4 ha. civarında su yüzeyi alanı uygun olurken, yarışmalarında yapılabileceği düşünülürse 20 hektarlık bir su alanı ile en az 1 m. lik bir su derinliği gereklidir (Tanrıvermiş, 2000). Şekil 1.2. Barajlarda ve denizlerde kullanılabilecek yelkenlere örnek (Landscape Architecture, 2009) 9

23 1. GİRİŞ Yaşar GÖK Su Kayağı: Hızı seven, yeteneklerine ve gücüne güvenen kişilerin denge ve becerilerinin geliştirilmesinde etken olan su üzerinde kalamaya elverişli kayakları ve paletleri ile bir motor tarafından çekilip kayması ile yapılan bir spordur. Balsa ağacından veya sert plastikten yapılması gereken kayak 1,75 m. boyunda 25 cm. genişliğindedir. Sporcu ile motor arasında 23 m. mesafe olması gerekmektedir. Zorluk sınıfına göre mesafe 16 m. ye kadar düşebilir. Tekli ve çiftli kayak olmak üzere iki şekilde yapılır (Uzun ve Ark., 1999). Su kayağı yapılabilmesi için seviyesine göre 1 30 hektarlık bir alana ihtiyaç vardır ve herkese açık olan açık sularda kullanılmaması güvenlik için gereklidir (Tanrıvermiş, 2000). Baraj göllerinde su kayağı sporu çokça göl alanın kısıtlı olması, kullanılan teknenin sürat teknesi olarak fazlaca akaryakıt tüketmesi sonucu suyu daha fazla kirletmesi nedenleriyle fazla tercih edilmemektedir. Olta Balıkçılığı: Rekreasyonel alan kullanıcılarının büyük çoğunluğunu balıkçılar oluşturmaktadır. Masrafının düşük olması da balıkçılığın cazibesini arttırmaktadır. Balık tutmak büyük-küçük, kadın-erkek herkesin ve her yaş grubundaki insanın yapabileceği bir aktivitedir (Şekil 1.3). Profesyonel balıkçılar balık tekneleri ve ağlarıyla açık denizlerde balık tutarlarken, amatör balıkçılar ise ufak kayıkları ile açık denizlerde, iskelelerde, deniz kenarındaki kayalıklarda, doğal ve yapay göllerde ve baraj göllerinde, akarsularda derelerde açıkçası suyun bulunduğu her yerde balık tutabilmektedirler (Özkazanç, 2005). Kozan Baraj Gölü sportif balıkçılık açısından yoğun bir şekilde yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerde, baraj gölünde, alabalık, sazan, kök balığı gibi balık türleri yaşamaktadır. 10

24 1. GİRİŞ Yaşar GÖK Şekil 1.3. Kozan Baraj Gölünde balık avı (Orijinal, 2010) Yürüyüş: Yürüyüş her yaş grubuna hitap eden, form tutmanın en iyi yollarından birisi olarak kabul edilen hız ve dayanma gücü gerektirmeyen popüler bir serbest zaman sporudur. Yürüyüş tek başına veya arkadaş grubuyla herhangi bir organizasyona gerek duyulmadan gerçekleştirilebileceği gibi, etkinliği daha cazip hale getirmek ve katılımcı sayısını arttırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar içerisinde de gerçekleştirilebilmektedir (Özkazanç, 2005). Yürüyüşçüler doğa ve tarihi güzellikleri inceleyerek, sağlıklı kalabilmek, yeni arkadaşlar edinebilmek ve daha birçok yararları bakımından genellikle hafta sonlarında bu etkinlikleri tercih edebilmektedirler (Özkazanç, 2005) (Şekil 1.4). Baraj gölleri çevresinde yürüyüş yollarının planlanması hem manzarayı algılama hem de doğayı yakından izleyebilme yönleriyle faydalı görülmektedir. 11

25 1. GİRİŞ Yaşar GÖK Şekil 1.4. Ormanlık alanda yürüyen insanlar (Landscape Architecture, 2008) Av Turizmi: Avcılık insanoğlunun yaşama mücadelesi içinde sürekli olarak yer almış bir faaliyettir. İlk zamanlar besin elde etmek ve vahşi hayvanlardan korunmak için yapılan avcılık medeniyetinin ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi sonucunda önemli bir rekreatif faaliyet olarak yer almıştır. Tarihsel süreç içinde özellikle Batı ülkelerinde büyük av seferleri düzenlenmiş hatta bu amaç için deniz aşırı ülkelere turlar düzenlenmiştir. Avcılık bireysel olarak yapıldığı gibi, gruplar halinde ve bir günden fazla süren avlar şeklinde de yapılmaktadır. Bu doğrultuda bir çok ülke Av Turizmi konusunda büyük gelişmeler göstermiş ve bu amaçla sadece av turizmi gerçekleştiren turizm şirketleri kurulmuştur. Örneğin Kazakistan: Yaban koyunu, Romanya: Yaban domuzu, sülün ve tavşan, İngiltere: Tilki, Kanada ve Finlandiya: Ren geyiği avları için tercih edilen ülkelerdir. Ülkemizde av turizminin denetimi ve kontrolü Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı olan Milli Parklar ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kamping: Kamping, Türk Dil Kurumu sözlüğünde 1.Çadır, baraka vb. eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri, 2. Kurum ve kuruluşlarda çalışanların dinlenmek, eğlenmek için gittikleri konaklama yeri. 3. Belli bir düşünce çevresinde birleşen topluluk olarak tanımlanmaktadır. 12

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KIYI KANUNU. Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990. (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

KIYI KANUNU. Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990. (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) KIYI KANUNU Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Genel Hükümler Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi,

Detaylı

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR AMAÇ Madde 1- Sahil şeritlerinin ve plajların, doğal ve kültürel özelliklerini korumak, bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarını

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

KIYI KANUNU. Amaç. (1) Bu tanım 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

KIYI KANUNU. Amaç. (1) Bu tanım 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir. 7121 KIYI KANUNU Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı : 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa :76 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, KIYI KANUNU Kanun Numarası: 3621 Kabul Tarihi: 04/04/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 - Bu Kanun, deniz,

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Uygulama Sorunları Nusret Akça

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Uygulama Sorunları Nusret Akça Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Uygulama Sorunları Nusret Akça Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 06430 Ankara Tel: 312-4102452 Faks: 312-2303666 E-posta: nusreta@bayindirlik.gov.tr

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROF.DR.LALE BALAS GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÜNYA %29 Kara %71 Su RUZGAR TÜRKİYE GELGIT DALGALAR YOGUNLUK FARKLILAŞMASI 10

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Proje Koordinatörü: Aydın SARIGÜL Mimar: Seçil SEÇAL Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

II II.1.12

II II.1.12 BÖLÜM II... 9 GENEL BİLGİLER... 9 Grafik II.1. Yerleşim Yeri... 9 Grafik II.3 Sektör/Kurum Adı... 11 Grafik II.4 STK ve İdari Birimler... 12 Grafik II.5 Mesleki Dağılım... 13 Grafik II.6 Yerleşim Yerine

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı. Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı. Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı Anayasa nın 43. Maddesi 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kıyı alanları

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

MUGADA KIYI ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MUGADA KIYI ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA MUGADA KIYI ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Sümer GÜLEZ 1, Latif Gürkan KAYA 1, Şirin DÖNMEZ 1, Sevgi GÖRMÜŞ ÇETİNKALE 1, Nurhan KOÇAN 2 1 ZKÜ, Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAŞABİLECEĞİNİZ BİLGİLER 1. PEYZAJ MİMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MİMARLIĞI İŞ OLANAKLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET

6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 6.5 SANAYİ DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET 158 6.5 SANAYİ, DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET Sanayi, sanayi bölgelerinde yer alması gereken kirli ve hafif imalat sanayi kuruluşlarının

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN..

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ KENTSEL GELİŞİM VE ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YÖNETİCİSİ WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi tarafından hazırlanmıştır ULAŞIM VE KENTSEL ARAZİ KULLANIMI

Detaylı

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Prof. Dr. Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları Tarih: 05 Eylül 2011 Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. EMİNEVİM İstanbul-Tuzla da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER: 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI..3 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN

Detaylı