ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI"

Transkript

1 ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (EYLÜL ARALIK 2014) ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında devam etmektedir. ATSO AKADEMİ programları ile amaçlanan Hayatboyu Öğrenmeye destek olmaktır yılından günümüze kadar 731 değişik konuda eğitim gerçekleşmiş olup, eğitimlerimize kişi katılmıştır.

2 EYLÜL 1-2 EYLÜL 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON S. KAYA KARS Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin fay daları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı. 4 EYLÜL 2014 DAHA İYİ NASIL SATIŞ, PAZARLAMA VE TAHSİLÂT YAPILIR? LEVENT ŞAHİN Satış nedir? Pazarlama nedir? Tahsilat ve müşteri planlaması, tahsilat nedir? Müşteriyi bulma ve yaklaşım yolları nelerdir? Tahsilat başarısına etki eden faktörler, tahsilat öncesi ve sonrası, tahsilat konusunda yüz yüze iletişim, müşteri analizi (SWOT). Doğru müşteri kimdir? Müşterinin güven duygusu nasıl sağlanır? Satış ve pazarlamacının müşteri bulmadaki rolü, telefon ile tahsilat İletişimi, 4 farklı müşteri tipi satış ve pazarlama becerileri, müşteriyle konuşma, müşteriyi dinleme, dinleme becerileri ve tipleri ikna ve müşteri tanıma ben hangi tip satışçıyım? Ben duffy yöntemiyle tahsilat görüşmesine hazırlanma, değişen müşteri tutum ve davranışları, müşteri ve çalışan kuşak farkının önemi, X,Y,Z kuşağı, günümüz müşterisinin beklentileri. 10 EYLÜL 2014 İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ YRD. DOÇ. DR. SELİN AYGEN ZETTER Verimlilik kavramı ve verimlilik analizi, verimliliğin in önemi, verimlilik türleri, ve ve ve ve ve rimlilik ölçüm modelleri, iş gücü verimliliğini hesaplama, iş gücü verimliliğini etkileyen etmenler, iş gücü verimliliğinin hesaplanmasının gerekliliği, kişi ve pozisyon sayısı, sı, iş görenlerin sözleşme gereği haftalık çalışma saati süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi nin pozisyon değerine etkisi, verimlilik artırma teknikleri, teknik yöntemler, davranış temelli yöntemler, örnek uygulamalar. 16 EYLÜL - 2 EKİM SAATLİK 3D MAX - 3D TASARIM PROGRAMI GÜLÇİN ÇELEN 3D Studio Max programının tanımı ve kullanım alanları, çizim ekranları me me me nüler ve araç çubuklarının tanımı, temel obje tipleri ve bu objeler ile temel, modelleme, vertex, segment, spline, edge, border, face, polygon ve element kavramlarının tanımı, ızgara ve yakalama noktalarının tanımı ve uygulaması, dönme noktalarına müdahale edilmesi, obje seçim teknikleri ve aynalama, modelleme teknikleri, spline model oluşturma patch model oluşturma, nurms model oluşturma, mesh model oluşturma, kaplamalar, ışıklandırmalar, render sistemleri ve render ayarları, eğitim sonu proje çalışmaları, ı, proje ha ha ha ha ha ha ha ha ha zırlaması ve tamamlanması EYLÜL 2014 İÇ KALİTE TETKİKİ TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tet kik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları. 26 EYLÜL 2014 BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ-ETKİLİ ANLATIM İLKER KALDI Sunum için hazırlık, sunum korkusunu aşmak ve heyecanı yenmek, sunum konusunun belirlenmesi, katılımcı analizi, sunumun türüne ve biçimine karar vermek, sunumun yapılandırılması, ırılması, ılması, ı, 4 mat tekniği i ile sunumu mek, sunumun aşamaları, giriş ve kullanılabilecek labilecek teknikler gelişme ve kul kul kul kul kul lanılabilecek labilecek teknikler, sonuç ve kullanılabilecek labilecek teknikler sunumu yönlendi yönlendi yönlendi yönlendi yönlendi rebilme, sunum ortamını psikolojik olarak yönetebilme katılımcıları harekete geçirebilme, soruları yönetebilme, sorunlu durumları kontrol edebilme, su su su numda sesin, sözcüklerin doğru ve etkili kullanılması, tonlama, vurgulama, nefes kontrolü, sunumda iletişim, sunumda NLP nin kullanılması, sunumda beden dili, hipnotik iletişim ve ikna becerileri EYLÜL 2014 TS EN ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL AHMET ERYURT Gıda güvenliği temel kavramlarının açıklanması, TS EN ISO standardı maddelerinin yorumlanması, gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması, temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi.

3 EKİM 1 EKİM 2014 DOĞRU SATIN ALMA YÖNTEMLERİ, TİCARETTE KARLILIK UMUT ÇAKIRHAN Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları, doğru satın almanın strate jisi, gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, temel satın alma süreci, satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı, satın almanın lojistik ile ilişkileri, stok maliyetine giriş, satın almada bilgisayardan yararlanma, satın almanın organizasyon içindeki yeri, satın almanın kalite sorumluluğu, tedarikçi çeşitleri, tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi. tedarikçi seçimi. Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır? Satın almacının inisiyatif kul lanımı, başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar, yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması, satın almada maliyet düşürme yöntemleri, satın almada toplam kalite yönetimi, satın almada takım çalışması EKİM SAATLİK PROFESYONEL YÖNETİCİLİK LEVENT ŞAHİN Tarihsel süreçte liderlik, liderlik ve yöneticilik farkı, 5 boyutlu liderlik, lider likte yönetim aşamaları, komuta etme yöntemi, ileriyi görme yönetimi, iliş kilendirme, yetiştirme, kaydetme, liderlikte değişim yönetimi, liderlikte kriz ve algılama, liderlik ve değişim kendini yönetme, çalışanları geliştirme, lider bir mentoldür, liderlikte yönetim hataları, yönetim ve yönetsel beceriler, yö netim çeşitleri; beyin gelişimi ve yönetim, ekip yönetimi, ekip yönetiminde bireyin rolü; birey modelleri; dört farklı birey ve yönetici, yeni iş ortamı, delegasyon yürütmecilerin davranış şekilleri, liderin vasıfları, performans artırma, motivasyon, takdir kılavuzu, lider ve coaching, performans ekip ve hiyerarşi yönetimi, örgüt ve işbirliğine yönelme, liderlik ve toplantılar, sanal yönetim, etik yönetimi, enformasyon ve doğrulama EKİM 2014 TS EN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL S. KAYA KARS Çevre Yönetim Sistemi temel kavramlar, çevre politikası, çevre progra mının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre prosedürlerinin tanımlanması, TS EN ISO Standardı maddelerinin yorumlanması, sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin çevre yönetim sistemi ile entegrasyonu. 15 EKİM 2014 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (HALKLA İLİŞKİLER) VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DR. NACİ ÇUHACI Müşteri tanımı ve müşteri ilişkilerinin önemi, müşteri odaklılık ve müşteri nin sesi, müşteri bağlılığı, müşterilerle etkili iletişim kurma teknikleri, müş müş müş üş teri memnuniyeti oluşturma teknikleri, müşteri şikâyetleri. Müşteri niçin şikâyet eder? İşletmeler niçin müşteri kaybeder? Müşteri şikâyetlerine karşı alınacak önlemler, Müşteri şikâyetleri bir armağandır. Aktif karşılama yön yön yön yön temi, müşteri ilişkilerinde dinleme becerileri, ekip çalışması yöntemleri, soru sorma becerileri kazandırma Teknikleri, satış ve müşteri ilişkilerinde beden dilinde ipuçları, müşteri memnuniyeti ölçümü ve anket hazırlama ilkeleri. 16 EKİM 2014 YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ İLKER KALDI Yazılı ı iletişimin iş yaşamındaki etkisi ve önemi kurum içi yazılı ı iletişim ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ralları, yazarın bilgi, beceri ve özellikleri, hazırlanma, içerik konusunda araş araş araş araş araş araş araş tırma, yazının yazılması, iyi yazının özellikleri ve yazışma teknikleri, yazılı iletişim protokolü, rapor yazma teknikleri, rapor hazırlama, raporlama ırlama, raporlama raporlama tür tür tür leri, içerik yönünden raporlar, raporun bölümleri, raporda yazım kuralları, rapor konusundaki temel şikâyetler, iyi rapor yazmayı engelleyen faktörler 17 EKİM 2014 DUYGUSAL ZEKÂ, ZİHİN HARİTALAMA VE HAFIZA TEKNİKLERİ ERDEM ÖZ Alt modalitelerin keşfedilmesi, yeni duyguların oluşturulması, hedef belir belir belir belir belir leme spesifikasyonları, içeriden / dışarıdan ıdan gözlem, uyum becerileri, doğ doğ doğ doğ doğ doğ doğ ğ rudan aynalama, ses tonu, tempo ve sesin aynalanması, uyum becerileri, net isteklerde bulunmak, sesin analog işaretlemesi, sözsüz iletişim, erişim ipuçları, yüklemler, göz erişim ipuçları ile yüklemleri eşleştirme, yüz hare hare hare hare hare ketleri-jestler, diğer erişim ipuçları, engellerin üstesinden gelmek, anlamı yeniden çerçevelemek, bağlamı yeniden çerçevelemek, zihin haritası oluş oluş oluş oluş oluş oluş oluş turma aşamaları, ana konuyu belirleme, düzenleme, gözden geçirme, ana yapıyı oluşturma. 22 EKİM 2014 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ AYŞE KARTAL Sahte problem, gerçek problem, öz problem, sahte problem, sahte çözüm getirir, her sahte çözüm yan etkilidir, her sahte çözüm, gerçek problemi daha da büyütür, gerçek problemi bulmak gerçek çözümü de beraberinde getirir, problemin büyümesi, ertelenen her şey büyür, problemin çözü mündeki engel EGO, düşünce boyutu, davranış boyutu, olay boyutu, hata tekrarı, kör alan, rahatlık tuzağı ve problem doğru, yanlış, faydalı, zararlı, güzel, çirkin epistomolojisi zihnin filtreleri, insanoğlu yanılır ve yanıldığının farkına varamaz, insanın yanılgıyı illüzyonu kurgulaması, problem çözme yol haritası EKİM 2014 TSE OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ RASİM YILMAZ İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve uygulamalarının tarihçesi, TS Standardının tanıtımı, iş sağlığı ve güvenliği politikası, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanımlar, planlama, uygulama ve çalıştırma, kontrol ve dü zeltici faaliyetler, yönetimin gözden geçirmesi.

4 30 EKİM 2014 KADIN GİRİŞİMCİLİKTE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BECERİLERİ YRD. DOÇ. DR. ERTAN BECEREN Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Kadın girişimcilikte farklı olmakdeğişim yaratmak-yenilik katmak: Kadın girişimcilere el alem ne der? Esas kimin yüzünden? Ben nerde yanlış yaptım? Liderlik yöneticilik ve kadın gi gi gi gi gi gi gi rişimcilik üçgeninde sen hangi köşedesin? Kadın girişimcilikte değişim ya ya ya ya ya ratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? Değişimden bihaber mi? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekâya? Duygusal zekâ işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi, ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi, geleceği bugünde yaşama sanatı. 31 EKİM 2014 QUANTUM VE ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI ERDEM ÖZ Quantum Nedir? Quantum olumlama nedir? İçimizdeki dost, inanmak, Qu antum olumlamanın ispatı, beynimiz ve görevleri hayatta tutmak, mutlu etmek, iç iletişim unsurlarını analiz edip yerine getirmek, 6 düşünce şapkası yöntemi, uygulama yöntemleri, sokratik düşünce yöntemi ve etkileri, dü şünceyi tasarımlama, paralel düşünce, altı düşünce şapkasıyla paralel dü şünme çalışmaları ve örnek olaylar, altı düşünce şapkasının kişisel kullanımı, altı düşünce şapkası ve toplantı yönetimi, çeşitli durumlarda altı düşünce şapkası kullanımı, gelecekteki istenen durum, geri dönütün alınması. EKİM 2014 TEMSİLCİLİK EĞİTİMLERİ (GAZİPAŞA, ELMALI, KORKUTELİ) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB UZMANI KOSGEB ve KOBİ ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanı na kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve des tek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgilerin verilmesi. KASIM 3-4 KASIM 2014 TS ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ S. KAYA KARS Müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin kuruluşlarda kurul ması ve uygulanması ile ilgili standartlar, TS ISO şartları, terimler, tarifler, kılavuzluk prensipleri, şikâyetleri ele alma çerçevesi ve prosesin çalıştırılması KASIM SAATLİK E-DEFTER TUTMA, E-FATURA DÜZENLEME, E-İŞ YÖNETİMİ VE E-PAZARLAMA MURAT DEMİRKOL E-Fatura/e-defter ilişkisi nedir?, E-defter tutmak zorunda olan mükellefler kimlerdir? Defter tutma zorunluluğu ne zaman başlayacaktır? E-defter tutmak için başvuru işlemleri, gerçek kişilerin e-defter başvuru işlemleri, şirketlerin/tüzel kişilerin e-defter başvuru işlemleri, e-defter uygulamasında yazılım programları, hangi defterler, e-defter/e-arşiv ilişkisi, e-fatura/e-arşiv ilişkisi, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere faturanın teslimi, e-fatura uygulamasına kayıtlı ı olmayanlara faturanın n teslimi, nihai tüketicilere fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu ranın teslimi, e-defter kapsamında irsaliye uygulaması, fatura zorunluluğu kapsamında olan mükellefler, internet ve web sayfasının önemi. 5 KASIM 2014 TELEFONDA BAŞARILI İLETİŞİM TEKNİKLERİ TÜLİN TÜMTÜRK İletişim anlayarak başlar, dinleme becerisi ve dinleme teknikleri, telefonda başarılı iletişim, telefonda ses tonu kullanma, telefonda iletişimi bozan et kenler, arayanların ihtiyacını anlamak, profesyonel nezaket ve bazı telefon kuralları, olumlu tavrın gücü, 5 yasak ifade, kızgın müşterilerle başa çıkmak, duygusal yansımayı önlemek. 7 KASIM 2014 İŞ YERİNDE YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK (İNOVASYON), SIRADIŞI DÜŞÜNCE- İNOVASYONLA FARK YARATMANIN BÜYÜSÜ DİLEK ALP PERÇİN Dünya dan yenilikçilik örnekleri, kendimizi değerlendirme, kurumsal deği deği deği deği deği şim için gereken yöntemler, düşünce becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çi likte (inovasyonda) ana adım, yenilikçi düşünceyi geliştirme, yenilenmeyen yenilecek, sürdürülebilir yenilikçi olabilme, amaca yönelik yenilikçi iki tara fında (firma / müşteri) kazan/kazan yöntemleri, yenilikçi (inovatif) kültür oluşturma, inovasyon liderliği kurum yeteneklerini ortaya çıkarma, yenilikçi lik (inovasyon) sürecinde değişim yönetimi değerlendirme. 12 KASIM 2014 KİŞİSEL İMAJ VE ETKİLİ KONUŞMA DENİZ SARIŞIN GÖKKUŞ Farkındalık, Johari penceresi, kişisel imaj nedir? Ne fayda sağlar? Etkili bir izlenimi nasıl bırakırsınız? Sözsüz iletişim, genel görünüş, duruş, göz teması, jest ve mimiklerin kullanımı, ı, ses, sözlü iletişim, cümle yapısı, ı, kelime seçimi, et et et et et et et et et kili konuşmanın kriterleri, konuşmayı kurgulamak, bireysel çalışma ve sunum KASIM 2014 PROSESLERİN YÖNETİMİ, ETKİLEŞİMİ ve İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ RASİM YILMAZ TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin proses yaklaşımı ile ele alınması, kalite yönetim sistemi proseslerinin tanımlanması, proseslerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin tayini, proseslerin çalıştırılması ve kontrolünü sağ lamak için kriter ve metotlar, proseslerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler.

5 17 KASIM S VE PLANLAMA DR. NACİ ÇUHACI Toplam kalite nedir? Sürekli iyileştirme nedir ve neden gereklidir? 5S in anla mı? 5S niçin önemlidir? Sınıflandırma/toparlama (1.S) Ayıklama elden çıkar ma, işlevsel depolama, kırmızı etiket uygulaması düzenleme (2.S) nedir, nasıl yapılır? Depolama ve uygun depolama için gerekenler, depolama yöntemleri, adlandırma, zeminler, çizgiler, depolama kuralları temizlik (3.S) Neden ge reklidir? Temizliğin 1. adımı, alet ve ekipmanların temizliği, temizlik uygulama yöntemleri, sonuçlar, kapsam ve yapılacaklar, gözlem ve problemlerin tespiti, kontrol noktalarının belirlenmesi standartlaştırma (4.S), (5.S) Disiplin 18 KASIM 2014 ŞİRKETLER HUKUKU (ŞİRKET ORTAKLIKLARI, BİRLEŞMELER, TİCARET AHLAKI, DEVLET DESTEKLERİ) Av. HALİL ÇAĞLAR AKBULUT Şirket ortaklıkları, şirket birleşmeleri, ticaret ahlakı, devlet destekleri, şirket türleri, sermaye koyma borcu, ortakların kişisel alacakları, sermaye artırımı, birleşme sözleşmesi, inceleme hakkı ve mal varlığındaki değişiklikler bölün me, tür değiştirme, şirket ortaklarının şahsi sorumlulukları (şirkete, üçüncü şahıslara, devlet alacaklarına karşı), şirket organları (karar alma süreçleri), şirket temsil yetkisi, hisse devirleri, cezai sorumluluklar, etik, erdem, hukuk ve etik, meslek etiği. 19 KASIM 2014 İŞ HAYATINDA FARKINDALIK YARATMANIN YOLLARI VE KENDİNİ TANIMA İLKER KALDI Farkındalık Nedir? Kavram, bireysel farkındalık, durumsal farkındalık, kendini tanımak, kendini tanıma penceresi, değerler öğrenme düzeyleri, ihtiyaçlar piramidi, özgüven özsaygı, kişisel SWOT analizi, NLP araçlarıyla kendini keşfetme, iş yaşamında farkındalık, ık, iş hayatının n gerçekleri, iş haya haya haya haya haya haya haya haya haya haya haya tında başarı, kişisel sorumluluk ve tecrübelerden yararlanma, stratejilerin belirlenmesi, karar alabilme KASIM 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gerek sinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı, TSE EN ISO 9001 serisi stan dartlarının tanıtımı, TSE EN ISO 9001 standart maddelerinin yorumlanması. 20 KASIM 2014 PERAKENDE SATIŞ, MAĞAZA YÖNETİMİ VE ÜRÜN SUNMA, MAĞAZA İÇ REYON DÜZENLEME LEVENT ŞAHİN Mağazacılık nedir? Perakende sektörünün gelişimi ve bugünü, müşteri odaklı olmak, iş odaklı olmak, çalışan odaklı olmak, raf düzeni, rafta yok satmanın etkileri, müşteriyi ikna etme yöntemleri, renk ile ürün yaşam eğri eğri eğri si, sürdürülebilirlik, dünyada yeni ürün piyasası, süpermarketlerde satış ve teşhir ipuçları, mağazacılıkta görsel sunumlar. Modern mağazacılıkta nasıl vitrin yapılır? Değişen müşteri kimdir? Satın alma eğilimlerindeki son deği şiklikler? Tanıtım ve pazarlamada yeni davranışlar değişen tüketici ve çalı şan tercihleri X, Y ve Z kuşağı çalışan ve müşteriler kimlerdir? Müşteri kaybı sadakat mağaza yöneticisi nasıl olmalıdır? Stok yönetimi teşhir çeşitleri. KASIM 2014 TEMSİLCİLİK EĞİTİMLERİ (KEMER, SERİK) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB UZMANI KOSGEB ve KOBİ ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanına kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler. ARALIK 1-17 ARALIK SAATLİK WEB TASARIM VE WEB PROGRAMLAMA AYKUT DULKADİR Pixel, resolation (Çözünürlük), photoshop toolbar, 3D yazı yazma teknikle ri, buton hazırlama, de coupe teknikleri, doku taşıma ve fotoğraf rötuşları, fotoğraf renklendirme, 3d tasarım teknikleri, efektler ve uygulamaları, photo shop filtreleri ve uygulamaları, renk modları, kayıt işlemleri ve formatları web tasarım programına giriş, html yapısı ve genel araçlar, metinlerle ve resimlerle çalışma, linkler, tablolar, stiller, sayfaları, formlar, kütüphaneler, şablonlar, si teyi yayınlama, php ile kodlamaya giriş, değişken tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları, oturum kartları ve oturum yönetimi, döngüler, dizi oluşturma, fonksiyon tanımlama çağırma, tipleri, içerik kontrolü, yazım kontrolü, zaman fonksiyonları, sql veri tabanına giriş, mysql sunucusuna bağlantı, mysql bağ lantısını kapatma, veri tabanı seçimi, veri tabanını sorgulama. 4 ARALIK 2014 EMLAK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA TEKNİKLERİ ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ Pazarlama Nedir? Pazarlama ne değildir? Delik kova teorisi, kırık ık camlar te te te te te te te orisi, pazarlama kavramının temel unsurları, emlak pazarlama karması, ürün, fiyat, tanıtım, emlak pazarlamasında dilimleme, Türkiye nin sosyoekonomik yapısı ve ses endeksi. Atölye çalışması: Emlak pazarlamasında mitler. 5 ARALIK 2014 İŞ ETİĞİ VE AHLAKI DİLEK ALP PERÇİN İş etiği ve iş ahlakı nedir? İş ahlakı ve etiği arasındaki fark nedir? İş yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler, etik kalitesi, değerlerimiz ve etik, etik kalitesi yönetimi, etik kalitesinin iyileştirilmesi, etik bir iş ortamı yarat yarat yarat mak ve korumak için faktörler, etik bir altyapının oluşturulma yöntemleri.

6 12 ARALIK 2014 GİRİŞİMCİLİK YRD. DOÇ. DR. ERTAN BECEREN Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Farklı olmak- değişim yaratmakyenilik katmak: İşte bütün mesele bu! El alem neden? Annemin yüzünden! Kocamın yüzünden! Babamın yüzünden!: Esas kimin yüzünden? Ben nerde yanlış yaptım? Liderlik yöneticilik ve girişimcilik üçgeninde sen hangi kö şedesin? Değişim yaratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? değişimden bihaber mi? Oku! Derken? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekaya? Duygusal zeka işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi-geleceği bugünde yaşama sanatı ARALIK 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile stan dart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kav ramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme nin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı ARALIK 2014 İÇ KALİTE TETKİKİ TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tetkik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanma sı, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları. ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ Göksu Mah. Gazi Bulvarı No: Antalya T F Akademi twitter.com/antalya_atso facebook.com/atsoakademi Eğitimlerimize başvurular Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak yapılmaktadır. Tüm eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara Odamız tarafından onaylı Katılım Belgesi verilmektedir. Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından belirlenmektedir. Eğitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler ATSO Akademi sayfasında bulunmaktadır.

OCAK AYI. 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri,

OCAK AYI. 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri, OCAK AYI 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri, aktarma, insan dinleme, empati ve 09-10 OCAK 2013 TEMEL TSE Belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri,

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

I.DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI OCAK AĞUSTOS ATSO AKADEMİ

I.DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI OCAK AĞUSTOS ATSO AKADEMİ I.DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI OCAK AĞUSTOS ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında devam etmektedir. ATSO AKADEMİ programları ile

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (EYLÜL ARALIK 2013) www.atso.org.tr ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

ATSO AKADEMİ 1. ATSO AKADEMİ ÜYE EĞİTİM MERKEZİ (ÜYEM) 2. ATSO AKADEMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) 1.1. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

ATSO AKADEMİ 1. ATSO AKADEMİ ÜYE EĞİTİM MERKEZİ (ÜYEM) 2. ATSO AKADEMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) 1.1. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ ATSO AKADEMİ 1. ATSO AKADEMİ ÜYE EĞİTİM MERKEZİ (ÜYEM) 1.1. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ 1.2. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 1.2.1. ANTALYA MERKEZ 1.2.2. İLÇELER 2. ATSO AKADEMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM)

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul.

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ. Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul. CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETİ Hizmet Sektörüne Genel Bakış Hizmet Sektörünün Özellikleri

Detaylı

BİLİŞİM UZMANLIK PROGRAMLARI & FİYATLARI

BİLİŞİM UZMANLIK PROGRAMLARI & FİYATLARI BİLİŞİM UZMANLIK PROGRAMLARI & FİYATLARI 1. DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ 380.00 2. İÇ MİMARİ VE MOBİLYA TASARIMI UZMANLIĞI KURSU (AUTOCAD DESTEKLİ 380.00 3. NETWORKİNG & SOSYAL İLİŞKİ AĞI YÖNETİMİ

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı

Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı Temel Perakendeye Giriş Perakende Satış ve Mağazacılığa Giriş Perakendeciliğin ve Mağazacılığın Temel Kavramları Stratejik Perakende Konsepti Nasıl Oluşturulur Segmentesyon

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI ATSO AKADEMİ YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN ) www.atso.org.tr ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında devam etmektedir.

Detaylı

ÖĞRENME NLP. GELiŞiM. ANALiZ. insan. TAKiP NLP KONFERANS. YETiŞKiN SATIŞ FARKINDALIK. ikna IŞMANLIK. BECERi YÖNETİM. ViZYON KONFERAN.

ÖĞRENME NLP. GELiŞiM. ANALiZ. insan. TAKiP NLP KONFERANS. YETiŞKiN SATIŞ FARKINDALIK. ikna IŞMANLIK. BECERi YÖNETİM. ViZYON KONFERAN. UYUM N N YÖNETİMİ NLP Ri MI N KURUMSAL FARKINDALIK insan ÖĞRENME KONFERANS SATIŞ Merhaba YÖNETİM IŞMANLIK FARKINDALIK izasyon AÇIKLIK OZİTİF ŞÜNCE NLP BECERi GELİŞTİRME STRATEJİ İLETİŞİM EKiP KONTROL DANIŞMANLIK

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

KURUMSAL TELEFON KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

KURUMSAL TELEFON KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME PROGRAMLARI KURUMSAL TELEFON KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME PROGRAMLARI KURUMSAL TELEFON KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 TELEFONDA TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ TELEFONDA MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETİ VERMEK TELEFONDA BAŞARILI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar, İşletme ve yöneticilerine koçluk danışmanlık hizmetleri Bu program sonunda katılımcılar; - Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu

UDEM 2017 Eğitim Kataloğu UDEM 2017 Eğitim Kataloğu EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ EN ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK EĞİTİM KATALOĞU

CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK EĞİTİM KATALOĞU CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK EĞİTİM KATALOĞU Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı Hizmet

Detaylı

ANTALYA OSB EĞİTİM HİZMETLERİ EĞİLİM ANKETİ

ANTALYA OSB EĞİTİM HİZMETLERİ EĞİLİM ANKETİ ANTALYA OSB EĞİTİM HİZMETLERİ EĞİLİM ANKETİ Tarih:./12 /2017 1) Firmanızın adı: 2) İsim ve Göreviniz: 3) Firmanızın ana faaliyet konusu: 4) Firmanızın çalışan sayısı: 5) Şirketiniz eğitim ve kalite dalında

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI

2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI 2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI "İŞ HAYATINIZI YÖNETİN" EĞİTİM SÜRESİ (GÜN) "Yeni Geleni Geliştirmek" - İş Hayatına Giriş ve Uyum 1 "Teknik Ekibi Geliştirmek" - Service Business (S- Business) 2 "Gerçekleştirme

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Kimiz?...Farkımız ne? 5Element Eğitim ve Danışmanlık Vizyonumuz Türkiye'de kamu ve özel sektörde en çok bilinen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

DEĞİŞİM REHBERİ YÖNETİM DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ. degisimrehberi.com. Değişim Sevdirir

DEĞİŞİM REHBERİ YÖNETİM DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ. degisimrehberi.com. Değişim Sevdirir DEĞİŞİM REHBERİ YÖNETİM DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ. degisimrehberi.com Değişim Sevdirir HAKKIMIZDA Gelişme, Büyüme Potansiyeli Olan İşletmelerin Her Yeni Durumda İhtiyaç Duyacağı Profesyonel Desteği Karşılamak

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively)

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Programının Amacı Bu program, bir yöneticinin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır.

Detaylı

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule İş Merkezi No:1 K:7 İstanbul Tel: 0216 468 88 18 - Faks: 0216 468 88 01 info@kargem.com.tr www.kargem.com.tr İŞ BİRLİĞİ

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır TANITIM DOSYASI Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır USB; uluslararası temsilcilikleri, geniş bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kadrosu ile hizmet veren

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Necati DAĞTEKİN. DHL Express. Commercial Union (Avivasa)

Necati DAĞTEKİN. DHL Express. Commercial Union (Avivasa) Necati DAĞTEKİN Necati DAĞTEKİN DHL Express 2008 -... Central Bölgesi Grup Satış Müdürü 2006 2008 Özel Müşteriler Müdürü 2004 2006 Saha Satış Müdürü Commercial Union (Avivasa) 2002 2004 Finansal Danışman

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL: STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ PROF. DR. MUSTAFA GÜLMEZ 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 2. Pazarlama

Detaylı

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Kimya CEAC 201 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı