ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI"

Transkript

1 ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (EYLÜL ARALIK 2014) ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında devam etmektedir. ATSO AKADEMİ programları ile amaçlanan Hayatboyu Öğrenmeye destek olmaktır yılından günümüze kadar 731 değişik konuda eğitim gerçekleşmiş olup, eğitimlerimize kişi katılmıştır.

2 EYLÜL 1-2 EYLÜL 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON S. KAYA KARS Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin fay daları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı. 4 EYLÜL 2014 DAHA İYİ NASIL SATIŞ, PAZARLAMA VE TAHSİLÂT YAPILIR? LEVENT ŞAHİN Satış nedir? Pazarlama nedir? Tahsilat ve müşteri planlaması, tahsilat nedir? Müşteriyi bulma ve yaklaşım yolları nelerdir? Tahsilat başarısına etki eden faktörler, tahsilat öncesi ve sonrası, tahsilat konusunda yüz yüze iletişim, müşteri analizi (SWOT). Doğru müşteri kimdir? Müşterinin güven duygusu nasıl sağlanır? Satış ve pazarlamacının müşteri bulmadaki rolü, telefon ile tahsilat İletişimi, 4 farklı müşteri tipi satış ve pazarlama becerileri, müşteriyle konuşma, müşteriyi dinleme, dinleme becerileri ve tipleri ikna ve müşteri tanıma ben hangi tip satışçıyım? Ben duffy yöntemiyle tahsilat görüşmesine hazırlanma, değişen müşteri tutum ve davranışları, müşteri ve çalışan kuşak farkının önemi, X,Y,Z kuşağı, günümüz müşterisinin beklentileri. 10 EYLÜL 2014 İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ YRD. DOÇ. DR. SELİN AYGEN ZETTER Verimlilik kavramı ve verimlilik analizi, verimliliğin in önemi, verimlilik türleri, ve ve ve ve ve rimlilik ölçüm modelleri, iş gücü verimliliğini hesaplama, iş gücü verimliliğini etkileyen etmenler, iş gücü verimliliğinin hesaplanmasının gerekliliği, kişi ve pozisyon sayısı, sı, iş görenlerin sözleşme gereği haftalık çalışma saati süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi nin pozisyon değerine etkisi, verimlilik artırma teknikleri, teknik yöntemler, davranış temelli yöntemler, örnek uygulamalar. 16 EYLÜL - 2 EKİM SAATLİK 3D MAX - 3D TASARIM PROGRAMI GÜLÇİN ÇELEN 3D Studio Max programının tanımı ve kullanım alanları, çizim ekranları me me me nüler ve araç çubuklarının tanımı, temel obje tipleri ve bu objeler ile temel, modelleme, vertex, segment, spline, edge, border, face, polygon ve element kavramlarının tanımı, ızgara ve yakalama noktalarının tanımı ve uygulaması, dönme noktalarına müdahale edilmesi, obje seçim teknikleri ve aynalama, modelleme teknikleri, spline model oluşturma patch model oluşturma, nurms model oluşturma, mesh model oluşturma, kaplamalar, ışıklandırmalar, render sistemleri ve render ayarları, eğitim sonu proje çalışmaları, ı, proje ha ha ha ha ha ha ha ha ha zırlaması ve tamamlanması EYLÜL 2014 İÇ KALİTE TETKİKİ TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tet kik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları. 26 EYLÜL 2014 BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ-ETKİLİ ANLATIM İLKER KALDI Sunum için hazırlık, sunum korkusunu aşmak ve heyecanı yenmek, sunum konusunun belirlenmesi, katılımcı analizi, sunumun türüne ve biçimine karar vermek, sunumun yapılandırılması, ırılması, ılması, ı, 4 mat tekniği i ile sunumu mek, sunumun aşamaları, giriş ve kullanılabilecek labilecek teknikler gelişme ve kul kul kul kul kul lanılabilecek labilecek teknikler, sonuç ve kullanılabilecek labilecek teknikler sunumu yönlendi yönlendi yönlendi yönlendi yönlendi rebilme, sunum ortamını psikolojik olarak yönetebilme katılımcıları harekete geçirebilme, soruları yönetebilme, sorunlu durumları kontrol edebilme, su su su numda sesin, sözcüklerin doğru ve etkili kullanılması, tonlama, vurgulama, nefes kontrolü, sunumda iletişim, sunumda NLP nin kullanılması, sunumda beden dili, hipnotik iletişim ve ikna becerileri EYLÜL 2014 TS EN ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL AHMET ERYURT Gıda güvenliği temel kavramlarının açıklanması, TS EN ISO standardı maddelerinin yorumlanması, gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması, temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi.

3 EKİM 1 EKİM 2014 DOĞRU SATIN ALMA YÖNTEMLERİ, TİCARETTE KARLILIK UMUT ÇAKIRHAN Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları, doğru satın almanın strate jisi, gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, temel satın alma süreci, satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı, satın almanın lojistik ile ilişkileri, stok maliyetine giriş, satın almada bilgisayardan yararlanma, satın almanın organizasyon içindeki yeri, satın almanın kalite sorumluluğu, tedarikçi çeşitleri, tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi. tedarikçi seçimi. Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır? Satın almacının inisiyatif kul lanımı, başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar, yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması, satın almada maliyet düşürme yöntemleri, satın almada toplam kalite yönetimi, satın almada takım çalışması EKİM SAATLİK PROFESYONEL YÖNETİCİLİK LEVENT ŞAHİN Tarihsel süreçte liderlik, liderlik ve yöneticilik farkı, 5 boyutlu liderlik, lider likte yönetim aşamaları, komuta etme yöntemi, ileriyi görme yönetimi, iliş kilendirme, yetiştirme, kaydetme, liderlikte değişim yönetimi, liderlikte kriz ve algılama, liderlik ve değişim kendini yönetme, çalışanları geliştirme, lider bir mentoldür, liderlikte yönetim hataları, yönetim ve yönetsel beceriler, yö netim çeşitleri; beyin gelişimi ve yönetim, ekip yönetimi, ekip yönetiminde bireyin rolü; birey modelleri; dört farklı birey ve yönetici, yeni iş ortamı, delegasyon yürütmecilerin davranış şekilleri, liderin vasıfları, performans artırma, motivasyon, takdir kılavuzu, lider ve coaching, performans ekip ve hiyerarşi yönetimi, örgüt ve işbirliğine yönelme, liderlik ve toplantılar, sanal yönetim, etik yönetimi, enformasyon ve doğrulama EKİM 2014 TS EN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL S. KAYA KARS Çevre Yönetim Sistemi temel kavramlar, çevre politikası, çevre progra mının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre prosedürlerinin tanımlanması, TS EN ISO Standardı maddelerinin yorumlanması, sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin çevre yönetim sistemi ile entegrasyonu. 15 EKİM 2014 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (HALKLA İLİŞKİLER) VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DR. NACİ ÇUHACI Müşteri tanımı ve müşteri ilişkilerinin önemi, müşteri odaklılık ve müşteri nin sesi, müşteri bağlılığı, müşterilerle etkili iletişim kurma teknikleri, müş müş müş üş teri memnuniyeti oluşturma teknikleri, müşteri şikâyetleri. Müşteri niçin şikâyet eder? İşletmeler niçin müşteri kaybeder? Müşteri şikâyetlerine karşı alınacak önlemler, Müşteri şikâyetleri bir armağandır. Aktif karşılama yön yön yön yön temi, müşteri ilişkilerinde dinleme becerileri, ekip çalışması yöntemleri, soru sorma becerileri kazandırma Teknikleri, satış ve müşteri ilişkilerinde beden dilinde ipuçları, müşteri memnuniyeti ölçümü ve anket hazırlama ilkeleri. 16 EKİM 2014 YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ İLKER KALDI Yazılı ı iletişimin iş yaşamındaki etkisi ve önemi kurum içi yazılı ı iletişim ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ralları, yazarın bilgi, beceri ve özellikleri, hazırlanma, içerik konusunda araş araş araş araş araş araş araş tırma, yazının yazılması, iyi yazının özellikleri ve yazışma teknikleri, yazılı iletişim protokolü, rapor yazma teknikleri, rapor hazırlama, raporlama ırlama, raporlama raporlama tür tür tür leri, içerik yönünden raporlar, raporun bölümleri, raporda yazım kuralları, rapor konusundaki temel şikâyetler, iyi rapor yazmayı engelleyen faktörler 17 EKİM 2014 DUYGUSAL ZEKÂ, ZİHİN HARİTALAMA VE HAFIZA TEKNİKLERİ ERDEM ÖZ Alt modalitelerin keşfedilmesi, yeni duyguların oluşturulması, hedef belir belir belir belir belir leme spesifikasyonları, içeriden / dışarıdan ıdan gözlem, uyum becerileri, doğ doğ doğ doğ doğ doğ doğ ğ rudan aynalama, ses tonu, tempo ve sesin aynalanması, uyum becerileri, net isteklerde bulunmak, sesin analog işaretlemesi, sözsüz iletişim, erişim ipuçları, yüklemler, göz erişim ipuçları ile yüklemleri eşleştirme, yüz hare hare hare hare hare ketleri-jestler, diğer erişim ipuçları, engellerin üstesinden gelmek, anlamı yeniden çerçevelemek, bağlamı yeniden çerçevelemek, zihin haritası oluş oluş oluş oluş oluş oluş oluş turma aşamaları, ana konuyu belirleme, düzenleme, gözden geçirme, ana yapıyı oluşturma. 22 EKİM 2014 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ AYŞE KARTAL Sahte problem, gerçek problem, öz problem, sahte problem, sahte çözüm getirir, her sahte çözüm yan etkilidir, her sahte çözüm, gerçek problemi daha da büyütür, gerçek problemi bulmak gerçek çözümü de beraberinde getirir, problemin büyümesi, ertelenen her şey büyür, problemin çözü mündeki engel EGO, düşünce boyutu, davranış boyutu, olay boyutu, hata tekrarı, kör alan, rahatlık tuzağı ve problem doğru, yanlış, faydalı, zararlı, güzel, çirkin epistomolojisi zihnin filtreleri, insanoğlu yanılır ve yanıldığının farkına varamaz, insanın yanılgıyı illüzyonu kurgulaması, problem çözme yol haritası EKİM 2014 TSE OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ RASİM YILMAZ İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve uygulamalarının tarihçesi, TS Standardının tanıtımı, iş sağlığı ve güvenliği politikası, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanımlar, planlama, uygulama ve çalıştırma, kontrol ve dü zeltici faaliyetler, yönetimin gözden geçirmesi.

4 30 EKİM 2014 KADIN GİRİŞİMCİLİKTE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BECERİLERİ YRD. DOÇ. DR. ERTAN BECEREN Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Kadın girişimcilikte farklı olmakdeğişim yaratmak-yenilik katmak: Kadın girişimcilere el alem ne der? Esas kimin yüzünden? Ben nerde yanlış yaptım? Liderlik yöneticilik ve kadın gi gi gi gi gi gi gi rişimcilik üçgeninde sen hangi köşedesin? Kadın girişimcilikte değişim ya ya ya ya ya ratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? Değişimden bihaber mi? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekâya? Duygusal zekâ işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi, ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi, geleceği bugünde yaşama sanatı. 31 EKİM 2014 QUANTUM VE ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI ERDEM ÖZ Quantum Nedir? Quantum olumlama nedir? İçimizdeki dost, inanmak, Qu antum olumlamanın ispatı, beynimiz ve görevleri hayatta tutmak, mutlu etmek, iç iletişim unsurlarını analiz edip yerine getirmek, 6 düşünce şapkası yöntemi, uygulama yöntemleri, sokratik düşünce yöntemi ve etkileri, dü şünceyi tasarımlama, paralel düşünce, altı düşünce şapkasıyla paralel dü şünme çalışmaları ve örnek olaylar, altı düşünce şapkasının kişisel kullanımı, altı düşünce şapkası ve toplantı yönetimi, çeşitli durumlarda altı düşünce şapkası kullanımı, gelecekteki istenen durum, geri dönütün alınması. EKİM 2014 TEMSİLCİLİK EĞİTİMLERİ (GAZİPAŞA, ELMALI, KORKUTELİ) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB UZMANI KOSGEB ve KOBİ ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanı na kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve des tek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgilerin verilmesi. KASIM 3-4 KASIM 2014 TS ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ S. KAYA KARS Müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin kuruluşlarda kurul ması ve uygulanması ile ilgili standartlar, TS ISO şartları, terimler, tarifler, kılavuzluk prensipleri, şikâyetleri ele alma çerçevesi ve prosesin çalıştırılması KASIM SAATLİK E-DEFTER TUTMA, E-FATURA DÜZENLEME, E-İŞ YÖNETİMİ VE E-PAZARLAMA MURAT DEMİRKOL E-Fatura/e-defter ilişkisi nedir?, E-defter tutmak zorunda olan mükellefler kimlerdir? Defter tutma zorunluluğu ne zaman başlayacaktır? E-defter tutmak için başvuru işlemleri, gerçek kişilerin e-defter başvuru işlemleri, şirketlerin/tüzel kişilerin e-defter başvuru işlemleri, e-defter uygulamasında yazılım programları, hangi defterler, e-defter/e-arşiv ilişkisi, e-fatura/e-arşiv ilişkisi, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere faturanın teslimi, e-fatura uygulamasına kayıtlı ı olmayanlara faturanın n teslimi, nihai tüketicilere fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu ranın teslimi, e-defter kapsamında irsaliye uygulaması, fatura zorunluluğu kapsamında olan mükellefler, internet ve web sayfasının önemi. 5 KASIM 2014 TELEFONDA BAŞARILI İLETİŞİM TEKNİKLERİ TÜLİN TÜMTÜRK İletişim anlayarak başlar, dinleme becerisi ve dinleme teknikleri, telefonda başarılı iletişim, telefonda ses tonu kullanma, telefonda iletişimi bozan et kenler, arayanların ihtiyacını anlamak, profesyonel nezaket ve bazı telefon kuralları, olumlu tavrın gücü, 5 yasak ifade, kızgın müşterilerle başa çıkmak, duygusal yansımayı önlemek. 7 KASIM 2014 İŞ YERİNDE YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK (İNOVASYON), SIRADIŞI DÜŞÜNCE- İNOVASYONLA FARK YARATMANIN BÜYÜSÜ DİLEK ALP PERÇİN Dünya dan yenilikçilik örnekleri, kendimizi değerlendirme, kurumsal deği deği deği deği deği şim için gereken yöntemler, düşünce becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çi likte (inovasyonda) ana adım, yenilikçi düşünceyi geliştirme, yenilenmeyen yenilecek, sürdürülebilir yenilikçi olabilme, amaca yönelik yenilikçi iki tara fında (firma / müşteri) kazan/kazan yöntemleri, yenilikçi (inovatif) kültür oluşturma, inovasyon liderliği kurum yeteneklerini ortaya çıkarma, yenilikçi lik (inovasyon) sürecinde değişim yönetimi değerlendirme. 12 KASIM 2014 KİŞİSEL İMAJ VE ETKİLİ KONUŞMA DENİZ SARIŞIN GÖKKUŞ Farkındalık, Johari penceresi, kişisel imaj nedir? Ne fayda sağlar? Etkili bir izlenimi nasıl bırakırsınız? Sözsüz iletişim, genel görünüş, duruş, göz teması, jest ve mimiklerin kullanımı, ı, ses, sözlü iletişim, cümle yapısı, ı, kelime seçimi, et et et et et et et et et kili konuşmanın kriterleri, konuşmayı kurgulamak, bireysel çalışma ve sunum KASIM 2014 PROSESLERİN YÖNETİMİ, ETKİLEŞİMİ ve İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ RASİM YILMAZ TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin proses yaklaşımı ile ele alınması, kalite yönetim sistemi proseslerinin tanımlanması, proseslerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin tayini, proseslerin çalıştırılması ve kontrolünü sağ lamak için kriter ve metotlar, proseslerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler.

5 17 KASIM S VE PLANLAMA DR. NACİ ÇUHACI Toplam kalite nedir? Sürekli iyileştirme nedir ve neden gereklidir? 5S in anla mı? 5S niçin önemlidir? Sınıflandırma/toparlama (1.S) Ayıklama elden çıkar ma, işlevsel depolama, kırmızı etiket uygulaması düzenleme (2.S) nedir, nasıl yapılır? Depolama ve uygun depolama için gerekenler, depolama yöntemleri, adlandırma, zeminler, çizgiler, depolama kuralları temizlik (3.S) Neden ge reklidir? Temizliğin 1. adımı, alet ve ekipmanların temizliği, temizlik uygulama yöntemleri, sonuçlar, kapsam ve yapılacaklar, gözlem ve problemlerin tespiti, kontrol noktalarının belirlenmesi standartlaştırma (4.S), (5.S) Disiplin 18 KASIM 2014 ŞİRKETLER HUKUKU (ŞİRKET ORTAKLIKLARI, BİRLEŞMELER, TİCARET AHLAKI, DEVLET DESTEKLERİ) Av. HALİL ÇAĞLAR AKBULUT Şirket ortaklıkları, şirket birleşmeleri, ticaret ahlakı, devlet destekleri, şirket türleri, sermaye koyma borcu, ortakların kişisel alacakları, sermaye artırımı, birleşme sözleşmesi, inceleme hakkı ve mal varlığındaki değişiklikler bölün me, tür değiştirme, şirket ortaklarının şahsi sorumlulukları (şirkete, üçüncü şahıslara, devlet alacaklarına karşı), şirket organları (karar alma süreçleri), şirket temsil yetkisi, hisse devirleri, cezai sorumluluklar, etik, erdem, hukuk ve etik, meslek etiği. 19 KASIM 2014 İŞ HAYATINDA FARKINDALIK YARATMANIN YOLLARI VE KENDİNİ TANIMA İLKER KALDI Farkındalık Nedir? Kavram, bireysel farkındalık, durumsal farkındalık, kendini tanımak, kendini tanıma penceresi, değerler öğrenme düzeyleri, ihtiyaçlar piramidi, özgüven özsaygı, kişisel SWOT analizi, NLP araçlarıyla kendini keşfetme, iş yaşamında farkındalık, ık, iş hayatının n gerçekleri, iş haya haya haya haya haya haya haya haya haya haya haya tında başarı, kişisel sorumluluk ve tecrübelerden yararlanma, stratejilerin belirlenmesi, karar alabilme KASIM 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gerek sinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı, TSE EN ISO 9001 serisi stan dartlarının tanıtımı, TSE EN ISO 9001 standart maddelerinin yorumlanması. 20 KASIM 2014 PERAKENDE SATIŞ, MAĞAZA YÖNETİMİ VE ÜRÜN SUNMA, MAĞAZA İÇ REYON DÜZENLEME LEVENT ŞAHİN Mağazacılık nedir? Perakende sektörünün gelişimi ve bugünü, müşteri odaklı olmak, iş odaklı olmak, çalışan odaklı olmak, raf düzeni, rafta yok satmanın etkileri, müşteriyi ikna etme yöntemleri, renk ile ürün yaşam eğri eğri eğri si, sürdürülebilirlik, dünyada yeni ürün piyasası, süpermarketlerde satış ve teşhir ipuçları, mağazacılıkta görsel sunumlar. Modern mağazacılıkta nasıl vitrin yapılır? Değişen müşteri kimdir? Satın alma eğilimlerindeki son deği şiklikler? Tanıtım ve pazarlamada yeni davranışlar değişen tüketici ve çalı şan tercihleri X, Y ve Z kuşağı çalışan ve müşteriler kimlerdir? Müşteri kaybı sadakat mağaza yöneticisi nasıl olmalıdır? Stok yönetimi teşhir çeşitleri. KASIM 2014 TEMSİLCİLİK EĞİTİMLERİ (KEMER, SERİK) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB UZMANI KOSGEB ve KOBİ ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanına kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler. ARALIK 1-17 ARALIK SAATLİK WEB TASARIM VE WEB PROGRAMLAMA AYKUT DULKADİR Pixel, resolation (Çözünürlük), photoshop toolbar, 3D yazı yazma teknikle ri, buton hazırlama, de coupe teknikleri, doku taşıma ve fotoğraf rötuşları, fotoğraf renklendirme, 3d tasarım teknikleri, efektler ve uygulamaları, photo shop filtreleri ve uygulamaları, renk modları, kayıt işlemleri ve formatları web tasarım programına giriş, html yapısı ve genel araçlar, metinlerle ve resimlerle çalışma, linkler, tablolar, stiller, sayfaları, formlar, kütüphaneler, şablonlar, si teyi yayınlama, php ile kodlamaya giriş, değişken tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları, oturum kartları ve oturum yönetimi, döngüler, dizi oluşturma, fonksiyon tanımlama çağırma, tipleri, içerik kontrolü, yazım kontrolü, zaman fonksiyonları, sql veri tabanına giriş, mysql sunucusuna bağlantı, mysql bağ lantısını kapatma, veri tabanı seçimi, veri tabanını sorgulama. 4 ARALIK 2014 EMLAK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA TEKNİKLERİ ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ Pazarlama Nedir? Pazarlama ne değildir? Delik kova teorisi, kırık ık camlar te te te te te te te orisi, pazarlama kavramının temel unsurları, emlak pazarlama karması, ürün, fiyat, tanıtım, emlak pazarlamasında dilimleme, Türkiye nin sosyoekonomik yapısı ve ses endeksi. Atölye çalışması: Emlak pazarlamasında mitler. 5 ARALIK 2014 İŞ ETİĞİ VE AHLAKI DİLEK ALP PERÇİN İş etiği ve iş ahlakı nedir? İş ahlakı ve etiği arasındaki fark nedir? İş yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler, etik kalitesi, değerlerimiz ve etik, etik kalitesi yönetimi, etik kalitesinin iyileştirilmesi, etik bir iş ortamı yarat yarat yarat mak ve korumak için faktörler, etik bir altyapının oluşturulma yöntemleri.

6 12 ARALIK 2014 GİRİŞİMCİLİK YRD. DOÇ. DR. ERTAN BECEREN Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Farklı olmak- değişim yaratmakyenilik katmak: İşte bütün mesele bu! El alem neden? Annemin yüzünden! Kocamın yüzünden! Babamın yüzünden!: Esas kimin yüzünden? Ben nerde yanlış yaptım? Liderlik yöneticilik ve girişimcilik üçgeninde sen hangi kö şedesin? Değişim yaratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? değişimden bihaber mi? Oku! Derken? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekaya? Duygusal zeka işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi-geleceği bugünde yaşama sanatı ARALIK 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile stan dart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kav ramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme nin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı ARALIK 2014 İÇ KALİTE TETKİKİ TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tetkik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanma sı, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları. ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ Göksu Mah. Gazi Bulvarı No: Antalya T F Akademi twitter.com/antalya_atso facebook.com/atsoakademi Eğitimlerimize başvurular Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak yapılmaktadır. Tüm eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara Odamız tarafından onaylı Katılım Belgesi verilmektedir. Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından belirlenmektedir. Eğitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler ATSO Akademi sayfasında bulunmaktadır.

OCAK AYI. 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri,

OCAK AYI. 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri, OCAK AYI 08-Oca-13 yaratmak, kuramama nedenleri, engelleri, aktarma, insan dinleme, empati ve 09-10 OCAK 2013 TEMEL TSE Belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri,

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (EYLÜL ARALIK 2013) www.atso.org.tr ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

ATSO AKADEMİ 1. ATSO AKADEMİ ÜYE EĞİTİM MERKEZİ (ÜYEM) 2. ATSO AKADEMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) 1.1. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

ATSO AKADEMİ 1. ATSO AKADEMİ ÜYE EĞİTİM MERKEZİ (ÜYEM) 2. ATSO AKADEMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) 1.1. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ ATSO AKADEMİ 1. ATSO AKADEMİ ÜYE EĞİTİM MERKEZİ (ÜYEM) 1.1. KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ 1.2. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 1.2.1. ANTALYA MERKEZ 1.2.2. İLÇELER 2. ATSO AKADEMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM)

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI ATSO AKADEMİ YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN ) www.atso.org.tr ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında devam etmektedir.

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Kimiz?...Farkımız ne? 5Element Eğitim ve Danışmanlık Vizyonumuz Türkiye'de kamu ve özel sektörde en çok bilinen

Detaylı

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively)

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Programının Amacı Bu program, bir yöneticinin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI

Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Perakendeye Özel SERTİFİKA PROGRAMLARI Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule İş Merkezi No:1 K:7 İstanbul Tel: 0216 468 88 18 - Faks: 0216 468 88 01 info@kargem.com.tr www.kargem.com.tr İŞ BİRLİĞİ

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com.

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com. MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ Niçin ve Neden? Bu program çok kısa bir zaman diliminde normal bir MBA programında ele alınan Temel Kavram ve Teknikleri kapsamaktadır. İşletme yüksek

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2015 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

ATSO AKADEMİ 2015 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI ATSO AKADEMİ 2015 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2015) www.atso.org.tr info@atso.org.tr twitter.com/antalya_atso facebook.com/antalyatso instagram.com/antalyatso youtube.com/antalyatso

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır TANITIM DOSYASI Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır USB; uluslararası temsilcilikleri, geniş bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kadrosu ile hizmet veren

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ MESLEKİ ( OPERASYON YÖNETİMİ ) GELİŞİM EĞİTİMLERİ GENEL YÖNETİM EĞİTİMLERİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI Odamız 2012 Yılı I. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları kapsamında sekiz yeni seminer programı organize etmiştir.. Odamız tarafından, üyelerimizin

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı