ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI"

Transkript

1 ATSO AKADEMİ 2014 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (EYLÜL ARALIK 2014) ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında devam etmektedir. ATSO AKADEMİ programları ile amaçlanan Hayatboyu Öğrenmeye destek olmaktır yılından günümüze kadar 731 değişik konuda eğitim gerçekleşmiş olup, eğitimlerimize kişi katılmıştır.

2 EYLÜL 1-2 EYLÜL 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON S. KAYA KARS Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin fay daları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı. 4 EYLÜL 2014 DAHA İYİ NASIL SATIŞ, PAZARLAMA VE TAHSİLÂT YAPILIR? LEVENT ŞAHİN Satış nedir? Pazarlama nedir? Tahsilat ve müşteri planlaması, tahsilat nedir? Müşteriyi bulma ve yaklaşım yolları nelerdir? Tahsilat başarısına etki eden faktörler, tahsilat öncesi ve sonrası, tahsilat konusunda yüz yüze iletişim, müşteri analizi (SWOT). Doğru müşteri kimdir? Müşterinin güven duygusu nasıl sağlanır? Satış ve pazarlamacının müşteri bulmadaki rolü, telefon ile tahsilat İletişimi, 4 farklı müşteri tipi satış ve pazarlama becerileri, müşteriyle konuşma, müşteriyi dinleme, dinleme becerileri ve tipleri ikna ve müşteri tanıma ben hangi tip satışçıyım? Ben duffy yöntemiyle tahsilat görüşmesine hazırlanma, değişen müşteri tutum ve davranışları, müşteri ve çalışan kuşak farkının önemi, X,Y,Z kuşağı, günümüz müşterisinin beklentileri. 10 EYLÜL 2014 İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ YRD. DOÇ. DR. SELİN AYGEN ZETTER Verimlilik kavramı ve verimlilik analizi, verimliliğin in önemi, verimlilik türleri, ve ve ve ve ve rimlilik ölçüm modelleri, iş gücü verimliliğini hesaplama, iş gücü verimliliğini etkileyen etmenler, iş gücü verimliliğinin hesaplanmasının gerekliliği, kişi ve pozisyon sayısı, sı, iş görenlerin sözleşme gereği haftalık çalışma saati süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi süresi nin pozisyon değerine etkisi, verimlilik artırma teknikleri, teknik yöntemler, davranış temelli yöntemler, örnek uygulamalar. 16 EYLÜL - 2 EKİM SAATLİK 3D MAX - 3D TASARIM PROGRAMI GÜLÇİN ÇELEN 3D Studio Max programının tanımı ve kullanım alanları, çizim ekranları me me me nüler ve araç çubuklarının tanımı, temel obje tipleri ve bu objeler ile temel, modelleme, vertex, segment, spline, edge, border, face, polygon ve element kavramlarının tanımı, ızgara ve yakalama noktalarının tanımı ve uygulaması, dönme noktalarına müdahale edilmesi, obje seçim teknikleri ve aynalama, modelleme teknikleri, spline model oluşturma patch model oluşturma, nurms model oluşturma, mesh model oluşturma, kaplamalar, ışıklandırmalar, render sistemleri ve render ayarları, eğitim sonu proje çalışmaları, ı, proje ha ha ha ha ha ha ha ha ha zırlaması ve tamamlanması EYLÜL 2014 İÇ KALİTE TETKİKİ TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tet kik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları. 26 EYLÜL 2014 BAŞARILI SUNUM TEKNİKLERİ-ETKİLİ ANLATIM İLKER KALDI Sunum için hazırlık, sunum korkusunu aşmak ve heyecanı yenmek, sunum konusunun belirlenmesi, katılımcı analizi, sunumun türüne ve biçimine karar vermek, sunumun yapılandırılması, ırılması, ılması, ı, 4 mat tekniği i ile sunumu mek, sunumun aşamaları, giriş ve kullanılabilecek labilecek teknikler gelişme ve kul kul kul kul kul lanılabilecek labilecek teknikler, sonuç ve kullanılabilecek labilecek teknikler sunumu yönlendi yönlendi yönlendi yönlendi yönlendi rebilme, sunum ortamını psikolojik olarak yönetebilme katılımcıları harekete geçirebilme, soruları yönetebilme, sorunlu durumları kontrol edebilme, su su su numda sesin, sözcüklerin doğru ve etkili kullanılması, tonlama, vurgulama, nefes kontrolü, sunumda iletişim, sunumda NLP nin kullanılması, sunumda beden dili, hipnotik iletişim ve ikna becerileri EYLÜL 2014 TS EN ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL AHMET ERYURT Gıda güvenliği temel kavramlarının açıklanması, TS EN ISO standardı maddelerinin yorumlanması, gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması, temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi.

3 EKİM 1 EKİM 2014 DOĞRU SATIN ALMA YÖNTEMLERİ, TİCARETTE KARLILIK UMUT ÇAKIRHAN Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları, doğru satın almanın strate jisi, gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, temel satın alma süreci, satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı, satın almanın lojistik ile ilişkileri, stok maliyetine giriş, satın almada bilgisayardan yararlanma, satın almanın organizasyon içindeki yeri, satın almanın kalite sorumluluğu, tedarikçi çeşitleri, tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi. tedarikçi seçimi. Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır? Satın almacının inisiyatif kul lanımı, başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar, yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması, satın almada maliyet düşürme yöntemleri, satın almada toplam kalite yönetimi, satın almada takım çalışması EKİM SAATLİK PROFESYONEL YÖNETİCİLİK LEVENT ŞAHİN Tarihsel süreçte liderlik, liderlik ve yöneticilik farkı, 5 boyutlu liderlik, lider likte yönetim aşamaları, komuta etme yöntemi, ileriyi görme yönetimi, iliş kilendirme, yetiştirme, kaydetme, liderlikte değişim yönetimi, liderlikte kriz ve algılama, liderlik ve değişim kendini yönetme, çalışanları geliştirme, lider bir mentoldür, liderlikte yönetim hataları, yönetim ve yönetsel beceriler, yö netim çeşitleri; beyin gelişimi ve yönetim, ekip yönetimi, ekip yönetiminde bireyin rolü; birey modelleri; dört farklı birey ve yönetici, yeni iş ortamı, delegasyon yürütmecilerin davranış şekilleri, liderin vasıfları, performans artırma, motivasyon, takdir kılavuzu, lider ve coaching, performans ekip ve hiyerarşi yönetimi, örgüt ve işbirliğine yönelme, liderlik ve toplantılar, sanal yönetim, etik yönetimi, enformasyon ve doğrulama EKİM 2014 TS EN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL S. KAYA KARS Çevre Yönetim Sistemi temel kavramlar, çevre politikası, çevre progra mının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre prosedürlerinin tanımlanması, TS EN ISO Standardı maddelerinin yorumlanması, sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin çevre yönetim sistemi ile entegrasyonu. 15 EKİM 2014 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (HALKLA İLİŞKİLER) VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DR. NACİ ÇUHACI Müşteri tanımı ve müşteri ilişkilerinin önemi, müşteri odaklılık ve müşteri nin sesi, müşteri bağlılığı, müşterilerle etkili iletişim kurma teknikleri, müş müş müş üş teri memnuniyeti oluşturma teknikleri, müşteri şikâyetleri. Müşteri niçin şikâyet eder? İşletmeler niçin müşteri kaybeder? Müşteri şikâyetlerine karşı alınacak önlemler, Müşteri şikâyetleri bir armağandır. Aktif karşılama yön yön yön yön temi, müşteri ilişkilerinde dinleme becerileri, ekip çalışması yöntemleri, soru sorma becerileri kazandırma Teknikleri, satış ve müşteri ilişkilerinde beden dilinde ipuçları, müşteri memnuniyeti ölçümü ve anket hazırlama ilkeleri. 16 EKİM 2014 YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ İLKER KALDI Yazılı ı iletişimin iş yaşamındaki etkisi ve önemi kurum içi yazılı ı iletişim ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ralları, yazarın bilgi, beceri ve özellikleri, hazırlanma, içerik konusunda araş araş araş araş araş araş araş tırma, yazının yazılması, iyi yazının özellikleri ve yazışma teknikleri, yazılı iletişim protokolü, rapor yazma teknikleri, rapor hazırlama, raporlama ırlama, raporlama raporlama tür tür tür leri, içerik yönünden raporlar, raporun bölümleri, raporda yazım kuralları, rapor konusundaki temel şikâyetler, iyi rapor yazmayı engelleyen faktörler 17 EKİM 2014 DUYGUSAL ZEKÂ, ZİHİN HARİTALAMA VE HAFIZA TEKNİKLERİ ERDEM ÖZ Alt modalitelerin keşfedilmesi, yeni duyguların oluşturulması, hedef belir belir belir belir belir leme spesifikasyonları, içeriden / dışarıdan ıdan gözlem, uyum becerileri, doğ doğ doğ doğ doğ doğ doğ ğ rudan aynalama, ses tonu, tempo ve sesin aynalanması, uyum becerileri, net isteklerde bulunmak, sesin analog işaretlemesi, sözsüz iletişim, erişim ipuçları, yüklemler, göz erişim ipuçları ile yüklemleri eşleştirme, yüz hare hare hare hare hare ketleri-jestler, diğer erişim ipuçları, engellerin üstesinden gelmek, anlamı yeniden çerçevelemek, bağlamı yeniden çerçevelemek, zihin haritası oluş oluş oluş oluş oluş oluş oluş turma aşamaları, ana konuyu belirleme, düzenleme, gözden geçirme, ana yapıyı oluşturma. 22 EKİM 2014 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ AYŞE KARTAL Sahte problem, gerçek problem, öz problem, sahte problem, sahte çözüm getirir, her sahte çözüm yan etkilidir, her sahte çözüm, gerçek problemi daha da büyütür, gerçek problemi bulmak gerçek çözümü de beraberinde getirir, problemin büyümesi, ertelenen her şey büyür, problemin çözü mündeki engel EGO, düşünce boyutu, davranış boyutu, olay boyutu, hata tekrarı, kör alan, rahatlık tuzağı ve problem doğru, yanlış, faydalı, zararlı, güzel, çirkin epistomolojisi zihnin filtreleri, insanoğlu yanılır ve yanıldığının farkına varamaz, insanın yanılgıyı illüzyonu kurgulaması, problem çözme yol haritası EKİM 2014 TSE OHSAS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ RASİM YILMAZ İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve uygulamalarının tarihçesi, TS Standardının tanıtımı, iş sağlığı ve güvenliği politikası, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanımlar, planlama, uygulama ve çalıştırma, kontrol ve dü zeltici faaliyetler, yönetimin gözden geçirmesi.

4 30 EKİM 2014 KADIN GİRİŞİMCİLİKTE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BECERİLERİ YRD. DOÇ. DR. ERTAN BECEREN Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Kadın girişimcilikte farklı olmakdeğişim yaratmak-yenilik katmak: Kadın girişimcilere el alem ne der? Esas kimin yüzünden? Ben nerde yanlış yaptım? Liderlik yöneticilik ve kadın gi gi gi gi gi gi gi rişimcilik üçgeninde sen hangi köşedesin? Kadın girişimcilikte değişim ya ya ya ya ya ratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? Değişimden bihaber mi? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekâya? Duygusal zekâ işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi, ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi, geleceği bugünde yaşama sanatı. 31 EKİM 2014 QUANTUM VE ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI ERDEM ÖZ Quantum Nedir? Quantum olumlama nedir? İçimizdeki dost, inanmak, Qu antum olumlamanın ispatı, beynimiz ve görevleri hayatta tutmak, mutlu etmek, iç iletişim unsurlarını analiz edip yerine getirmek, 6 düşünce şapkası yöntemi, uygulama yöntemleri, sokratik düşünce yöntemi ve etkileri, dü şünceyi tasarımlama, paralel düşünce, altı düşünce şapkasıyla paralel dü şünme çalışmaları ve örnek olaylar, altı düşünce şapkasının kişisel kullanımı, altı düşünce şapkası ve toplantı yönetimi, çeşitli durumlarda altı düşünce şapkası kullanımı, gelecekteki istenen durum, geri dönütün alınması. EKİM 2014 TEMSİLCİLİK EĞİTİMLERİ (GAZİPAŞA, ELMALI, KORKUTELİ) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB UZMANI KOSGEB ve KOBİ ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanı na kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve des tek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgilerin verilmesi. KASIM 3-4 KASIM 2014 TS ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ S. KAYA KARS Müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin kuruluşlarda kurul ması ve uygulanması ile ilgili standartlar, TS ISO şartları, terimler, tarifler, kılavuzluk prensipleri, şikâyetleri ele alma çerçevesi ve prosesin çalıştırılması KASIM SAATLİK E-DEFTER TUTMA, E-FATURA DÜZENLEME, E-İŞ YÖNETİMİ VE E-PAZARLAMA MURAT DEMİRKOL E-Fatura/e-defter ilişkisi nedir?, E-defter tutmak zorunda olan mükellefler kimlerdir? Defter tutma zorunluluğu ne zaman başlayacaktır? E-defter tutmak için başvuru işlemleri, gerçek kişilerin e-defter başvuru işlemleri, şirketlerin/tüzel kişilerin e-defter başvuru işlemleri, e-defter uygulamasında yazılım programları, hangi defterler, e-defter/e-arşiv ilişkisi, e-fatura/e-arşiv ilişkisi, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere faturanın teslimi, e-fatura uygulamasına kayıtlı ı olmayanlara faturanın n teslimi, nihai tüketicilere fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu fatu ranın teslimi, e-defter kapsamında irsaliye uygulaması, fatura zorunluluğu kapsamında olan mükellefler, internet ve web sayfasının önemi. 5 KASIM 2014 TELEFONDA BAŞARILI İLETİŞİM TEKNİKLERİ TÜLİN TÜMTÜRK İletişim anlayarak başlar, dinleme becerisi ve dinleme teknikleri, telefonda başarılı iletişim, telefonda ses tonu kullanma, telefonda iletişimi bozan et kenler, arayanların ihtiyacını anlamak, profesyonel nezaket ve bazı telefon kuralları, olumlu tavrın gücü, 5 yasak ifade, kızgın müşterilerle başa çıkmak, duygusal yansımayı önlemek. 7 KASIM 2014 İŞ YERİNDE YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK (İNOVASYON), SIRADIŞI DÜŞÜNCE- İNOVASYONLA FARK YARATMANIN BÜYÜSÜ DİLEK ALP PERÇİN Dünya dan yenilikçilik örnekleri, kendimizi değerlendirme, kurumsal deği deği deği deği deği şim için gereken yöntemler, düşünce becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çi likte (inovasyonda) ana adım, yenilikçi düşünceyi geliştirme, yenilenmeyen yenilecek, sürdürülebilir yenilikçi olabilme, amaca yönelik yenilikçi iki tara fında (firma / müşteri) kazan/kazan yöntemleri, yenilikçi (inovatif) kültür oluşturma, inovasyon liderliği kurum yeteneklerini ortaya çıkarma, yenilikçi lik (inovasyon) sürecinde değişim yönetimi değerlendirme. 12 KASIM 2014 KİŞİSEL İMAJ VE ETKİLİ KONUŞMA DENİZ SARIŞIN GÖKKUŞ Farkındalık, Johari penceresi, kişisel imaj nedir? Ne fayda sağlar? Etkili bir izlenimi nasıl bırakırsınız? Sözsüz iletişim, genel görünüş, duruş, göz teması, jest ve mimiklerin kullanımı, ı, ses, sözlü iletişim, cümle yapısı, ı, kelime seçimi, et et et et et et et et et kili konuşmanın kriterleri, konuşmayı kurgulamak, bireysel çalışma ve sunum KASIM 2014 PROSESLERİN YÖNETİMİ, ETKİLEŞİMİ ve İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ RASİM YILMAZ TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin proses yaklaşımı ile ele alınması, kalite yönetim sistemi proseslerinin tanımlanması, proseslerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin tayini, proseslerin çalıştırılması ve kontrolünü sağ lamak için kriter ve metotlar, proseslerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler.

5 17 KASIM S VE PLANLAMA DR. NACİ ÇUHACI Toplam kalite nedir? Sürekli iyileştirme nedir ve neden gereklidir? 5S in anla mı? 5S niçin önemlidir? Sınıflandırma/toparlama (1.S) Ayıklama elden çıkar ma, işlevsel depolama, kırmızı etiket uygulaması düzenleme (2.S) nedir, nasıl yapılır? Depolama ve uygun depolama için gerekenler, depolama yöntemleri, adlandırma, zeminler, çizgiler, depolama kuralları temizlik (3.S) Neden ge reklidir? Temizliğin 1. adımı, alet ve ekipmanların temizliği, temizlik uygulama yöntemleri, sonuçlar, kapsam ve yapılacaklar, gözlem ve problemlerin tespiti, kontrol noktalarının belirlenmesi standartlaştırma (4.S), (5.S) Disiplin 18 KASIM 2014 ŞİRKETLER HUKUKU (ŞİRKET ORTAKLIKLARI, BİRLEŞMELER, TİCARET AHLAKI, DEVLET DESTEKLERİ) Av. HALİL ÇAĞLAR AKBULUT Şirket ortaklıkları, şirket birleşmeleri, ticaret ahlakı, devlet destekleri, şirket türleri, sermaye koyma borcu, ortakların kişisel alacakları, sermaye artırımı, birleşme sözleşmesi, inceleme hakkı ve mal varlığındaki değişiklikler bölün me, tür değiştirme, şirket ortaklarının şahsi sorumlulukları (şirkete, üçüncü şahıslara, devlet alacaklarına karşı), şirket organları (karar alma süreçleri), şirket temsil yetkisi, hisse devirleri, cezai sorumluluklar, etik, erdem, hukuk ve etik, meslek etiği. 19 KASIM 2014 İŞ HAYATINDA FARKINDALIK YARATMANIN YOLLARI VE KENDİNİ TANIMA İLKER KALDI Farkındalık Nedir? Kavram, bireysel farkındalık, durumsal farkındalık, kendini tanımak, kendini tanıma penceresi, değerler öğrenme düzeyleri, ihtiyaçlar piramidi, özgüven özsaygı, kişisel SWOT analizi, NLP araçlarıyla kendini keşfetme, iş yaşamında farkındalık, ık, iş hayatının n gerçekleri, iş haya haya haya haya haya haya haya haya haya haya haya tında başarı, kişisel sorumluluk ve tecrübelerden yararlanma, stratejilerin belirlenmesi, karar alabilme KASIM 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gerek sinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı, TSE EN ISO 9001 serisi stan dartlarının tanıtımı, TSE EN ISO 9001 standart maddelerinin yorumlanması. 20 KASIM 2014 PERAKENDE SATIŞ, MAĞAZA YÖNETİMİ VE ÜRÜN SUNMA, MAĞAZA İÇ REYON DÜZENLEME LEVENT ŞAHİN Mağazacılık nedir? Perakende sektörünün gelişimi ve bugünü, müşteri odaklı olmak, iş odaklı olmak, çalışan odaklı olmak, raf düzeni, rafta yok satmanın etkileri, müşteriyi ikna etme yöntemleri, renk ile ürün yaşam eğri eğri eğri si, sürdürülebilirlik, dünyada yeni ürün piyasası, süpermarketlerde satış ve teşhir ipuçları, mağazacılıkta görsel sunumlar. Modern mağazacılıkta nasıl vitrin yapılır? Değişen müşteri kimdir? Satın alma eğilimlerindeki son deği şiklikler? Tanıtım ve pazarlamada yeni davranışlar değişen tüketici ve çalı şan tercihleri X, Y ve Z kuşağı çalışan ve müşteriler kimlerdir? Müşteri kaybı sadakat mağaza yöneticisi nasıl olmalıdır? Stok yönetimi teşhir çeşitleri. KASIM 2014 TEMSİLCİLİK EĞİTİMLERİ (KEMER, SERİK) KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB UZMANI KOSGEB ve KOBİ ler hakkında genel bilgilendirme, KOSGEB veri tabanına kayıt süreci, KOSGEB destek programları, yararlanma koşulları ve destek üst limitleri, desteklerden yararlanma süreci hakkında genel bilgiler. ARALIK 1-17 ARALIK SAATLİK WEB TASARIM VE WEB PROGRAMLAMA AYKUT DULKADİR Pixel, resolation (Çözünürlük), photoshop toolbar, 3D yazı yazma teknikle ri, buton hazırlama, de coupe teknikleri, doku taşıma ve fotoğraf rötuşları, fotoğraf renklendirme, 3d tasarım teknikleri, efektler ve uygulamaları, photo shop filtreleri ve uygulamaları, renk modları, kayıt işlemleri ve formatları web tasarım programına giriş, html yapısı ve genel araçlar, metinlerle ve resimlerle çalışma, linkler, tablolar, stiller, sayfaları, formlar, kütüphaneler, şablonlar, si teyi yayınlama, php ile kodlamaya giriş, değişken tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları, oturum kartları ve oturum yönetimi, döngüler, dizi oluşturma, fonksiyon tanımlama çağırma, tipleri, içerik kontrolü, yazım kontrolü, zaman fonksiyonları, sql veri tabanına giriş, mysql sunucusuna bağlantı, mysql bağ lantısını kapatma, veri tabanı seçimi, veri tabanını sorgulama. 4 ARALIK 2014 EMLAK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA TEKNİKLERİ ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ Pazarlama Nedir? Pazarlama ne değildir? Delik kova teorisi, kırık ık camlar te te te te te te te orisi, pazarlama kavramının temel unsurları, emlak pazarlama karması, ürün, fiyat, tanıtım, emlak pazarlamasında dilimleme, Türkiye nin sosyoekonomik yapısı ve ses endeksi. Atölye çalışması: Emlak pazarlamasında mitler. 5 ARALIK 2014 İŞ ETİĞİ VE AHLAKI DİLEK ALP PERÇİN İş etiği ve iş ahlakı nedir? İş ahlakı ve etiği arasındaki fark nedir? İş yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler, etik kalitesi, değerlerimiz ve etik, etik kalitesi yönetimi, etik kalitesinin iyileştirilmesi, etik bir iş ortamı yarat yarat yarat mak ve korumak için faktörler, etik bir altyapının oluşturulma yöntemleri.

6 12 ARALIK 2014 GİRİŞİMCİLİK YRD. DOÇ. DR. ERTAN BECEREN Senden ne olur? Buna kim karar verdi? Farklı olmak- değişim yaratmakyenilik katmak: İşte bütün mesele bu! El alem neden? Annemin yüzünden! Kocamın yüzünden! Babamın yüzünden!: Esas kimin yüzünden? Ben nerde yanlış yaptım? Liderlik yöneticilik ve girişimcilik üçgeninde sen hangi kö şedesin? Değişim yaratan mı? Değişime ayak uydurabilen mi? değişimden bihaber mi? Oku! Derken? Yaşam felsefesi ve psikolojinin neresindesin? İş yeri açmak mı yenilik katmak mı? Vergi mükellef liginden yaratıcı zekaya? Duygusal zeka işin neresinde? Ben neyim? Misyon analizi ben ne olmak istiyorum? Vizyon analizi-geleceği bugünde yaşama sanatı ARALIK 2014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON Kalite yönetim sistem standardı temel kavramları, temel prensip ile stan dart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kav ramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme nin faydaları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı ARALIK 2014 İÇ KALİTE TETKİKİ TS EN ISO 9001 Standardı maddelerinin tetkikçi gözüyle yorumlanması, tetkik çeşitleri, faydaları, yönetimi, planlanması, soru listelerinin hazırlanma sı, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı ve tetkik görevlisi sorumlulukları. ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ Göksu Mah. Gazi Bulvarı No: Antalya T F Akademi twitter.com/antalya_atso facebook.com/atsoakademi Eğitimlerimize başvurular Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak yapılmaktadır. Tüm eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara Odamız tarafından onaylı Katılım Belgesi verilmektedir. Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından belirlenmektedir. Eğitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler ATSO Akademi sayfasında bulunmaktadır.

ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI

ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI ATSO AKADEMİ 2013 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (EYLÜL ARALIK 2013) www.atso.org.tr ATSO AKADEMİ Odamızda eğitim hizmetleri 1998 yılında başlamış olup, 2010 yılından itibaren ATSO AKADEMİ adı altında

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I Eğitim ve Gelişim Hizmetlerindeki FARKIMIZ!.. Sistema, Türkiye pazarında, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Profesyonellerine odaklanmış ilk eğitim kurumudur. Sistema

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi, İş Yaşamında Zorlukların ve Zor İnsanların Analizi Takım Çalışması, Takım Kurmak

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Değerli Migros Ailesi,

Değerli Migros Ailesi, 1 1 Değerli Migros Ailesi, Günümüzün şirketlerini başarıya götüren unsur iyi yetişmiş insan kaynaklarıdır. Bir şirketin yetenekli iş gücü geliştirme programı başarılı iş sonuçları elde edebilmenin ön

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık

Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hakkımızda BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı