ANTALYA-ALANYA YÖRESNDEK BAZI ORMAN YAN ÜRÜNLERNN DEERLENDRME OLANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA-ALANYA YÖRESNDEK BAZI ORMAN YAN ÜRÜNLERNN DEERLENDRME OLANAKLARI"

Transkript

1 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları ANTALYA-ALANYA YÖRESNDEK BAZI ORMAN YAN ÜRÜNLERNN DEERLENDRME OLANAKLARI Mehmet Akgül 1 Selim en 1 Saim Ate 2 Süleyman Korkut 1 Ümmü Karagöz 1 1 D.Ü. Orman Fakültesi / Düzce 2 G.Ü. Orman Fakültesi/Kastamonu Özet Dünya nüfusunun hızla artması ve orman kaynaklarının geçen zamana paralel olarak gittikçe azalması sonucu, yaamsal öneme sahip ormanlar hızla yok olmaktadır. nsanlık bunun üstesinden gelmek için çeitli tedbirler almaktadır. Bunların önlemlerin baında hızlı yetien türler, tarımsal artıklar, alternatif enerji kaynakları ve odun dıı orman kaynaklarının deerlendirilmesi gelmektedir. Bu çalıma da Antalya-Alanya yöresi seçilmitir. Yörenin seçilmesin amacı, bölgenin hem turizm hem de doal bitki örtüsü açısından büyük öneme sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yörede odun dıında, çeitli alanlarda kullanılan ve ekonomik deere sahip çalı tipi bitkiler, onların kullanım alanları ve potansiyellerinden bahsedilecektir. Bu kaynakların en gerçekçi ekilde deerlendirilerek ülke ekonomisine katkı salaması gerekmektedir. Aksi halde zaten yetersiz ve sınırlı üretim seviyesine sahip ormanlarımıza müdahale artmakta ve zengin bitki kaynaklarımız hızla azalmaktadır. Ülkemiz yan ürünleri o kadar çeitli ki, tüm orman ürünlerinin ihracat deerinin % 60 nı oluturmaktadır. Bu yan ürünlerin bir çou ekonomik deere sahiptir. Bu türler bata alıç, defne, funda, geven, harnup, laden, menengiç, mersin, sakız, sandal ve yabani zeytin olmak üzere daha bir çok bitki buna dahil edilebilir. Orman yan ürünlerinin, özellikle orman alanları civarında ve içerisinde yaayan insanımızın ilendirilmesi açısından mutlaka deerlendirilmesi gerekir. Ayrıca bitkilerden yararlanma esnasında türlerin korunmasına da mutlaka titizlik gösterilmelidir. Buna ilave olarak özellikle bu bitkilerden farmakoloji, tıp ve gıda alanında yerinde deerlendirme ile daha fazla ekonomik deer oluturulması yoluna gidilmelidir. Son olarak, bu alanda deerlendirilen kapasitenin de üstüne çıkılarak kırsal kalkınma için yeni bir endüstriyel saha oluturulmalıdır. Anahtar kelimeler: Antalya-Alanya Yöresi, yan ürünler, çalı formunda bitkiler Abstract EVALUATION POSSIBILITIES OF SOME FOREST BY PRODUCTS IN ANTALYA- ALANYA DISTRICT As a result of rapid increase in world s population and continuous decrease in forest sources has a vital importance for sustainable managament.. Human beings take various measures to overcome this problem. Some leading measures take place on studying rapid growing species, utilizing agricultural waste, examing alternative energy sources to save forest resources. Antalya-Alanya district is chosen for his study. Because this district has great importance for both tourism and natural vegetation. Bush like plants having economic value was utilized various applications. This review will add our countries economy as these sources utilized in the industry. Otherwise, interferences in our forests having limited sources decreases rapidly. By products from our forest constitute 60% of export and some of the by product are as fellow: thorn apple, bay, heath, howtorn, gum-trogacanth, carob, terebinth, myrtle, gum, wild olive and many other types. A special attention should be given to the by products, because it could support employement. In addition it could help on protecting species. By are now products are utilized in pharmacology, medicine and food industry. Therefore, it could be a new industrial areas that could help our economy.

2 Mehmet Akgül v.d. Key words: Antalya-Alanya District, by products, plants in bush form EVALUATION POSSIBILITIES OF SOME FOREST BY PRODUCTS IN ANTALYA- ALANYA DISTRICT Summary As a result of rapid increase in world s population and continuous decrease in forest sources has a vital importance for sustainable managament.. Human beings take various measures to overcome this problem. Some leading measures take place on studying rapid growing species, utilizing agricultural waste, examing alternative energy sources to save forest resources. Antalya-Alanya district is chosen for his study. Because this district has great importance for both tourism and natural vegetation. Bush like plants having economic value was utilized various applications. This review will add our countries economy as these sources utilized in the industry. Otherwise, interferences in our forests having limited sources decreases rapidly. By products from our forest constitute 60% of export and some of the by product are as fellow: thorn apple, bay, heath, howtorn, gum-trogacanth, carob, terebinth, myrtle, gum, wild olive and many other types. A special attention should be given to the by products, because it could support employement. In addition it could help on protecting species. By are now products are utilized in pharmacology, medicine and food industry. Therefore, it could be a new industrial areas that could help our economy. Key words: Antalya-Alanya District, by products, plants in bush form GR Dünyada orman yan ürünlerinin ülke ekonomileri için önemi büyüktür. Bir ülkenin kalkınması için birincil ürün olan odun hammaddesi kadar ikincil ürün olarak deerlendirilen orman yan ürünleri de büyük önem taımaktadır. Odun dıı orman ürünlerinin deerlendirilmesi açısından ülkemiz gelimekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Orman yan ürünlerinin büyük bir kısmı orman köylüleri tarafından deerlendirilmekte ve kendi ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Kalan kısım ise aracılar tarafından köylülerden düük fiyatlarla alınmakta, ehirlerde pazarlanmakta veya yurtdıına ihraç edilmektedir. Odun dıı orman ürünlerimizin büyük çounluu ilenmemi veya yarı-ilenmi olarak ihraç edilmektedir. Bu sebeple salanan gelir düük olmakta ve ülke ekonomisinin gelimesine daha az katkı salamaktadır (Anonim, 2001). Antalya-Alanya yöresi güne, kumsal ve denizinin dıında önemli derecede orman varlıına sahip önemli bir bölgelerimizdir. Çeitli orman yan ürünleri açısından büyük bir zenginlie sahip yörede, bu ürünler halk tarafından her zaman deerlendirilebilmektedir. Çünkü bölgede yaylacılık önemli olduu için ve kıı sert olmadıı için yöre halkı dört mevsim yaylalara ulaımı salayabilmekte 2

3 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları ve yan ürünleri kolaylıkla deerlendirilebilmektedir. Bölgede otsu bitkilerin yanında çalı formundaki bitkilerden de önemeli ölçüde yararlanılmaktadır. Böylece gerek ülke gerekse bölge ekonomisine katkı salanmaktadır. ÇALI FORMUNDAK ODUN DII YAN ÜRÜNLER Burada ekonomik potansiyele yan ürünlerin, kısaca botanik özelliklerine, ayrıca kullanım yerleri ve yararlarına deinilecektir. ALIÇ ( Yemien, Akdiken) Latince Crataegus olarak adlandırılır. yörede iki tür yetimektedir. Dikenli, 2 4 metre boylarında, Nisan-Mayıs aylarında kokulu ve pembemsi beyaz renkli çiçekler açan, koyu sarı yada esmer kırmızı meyveleri olan çalıya benzer bir aaççıktır. Bu türler çounlukla Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yayılı göstermektedir. Meyveleri ipe dizilip pazarlarda satılmaktadır (Asımgil 1996). Alıç bitkisinin kullanılan kısımları, çiçekleri, kabukları, yaprak ve meyveleridir. Kabuk ve meyveleri ise sonbaharda toplanmaktadır. Alıç meyve ve çiçeklerinin çayı içilmektedir(zeybek ve ark., 2002). ARDIÇ Latince adı Juniperus communis L. subsp. nana. dır. Cupressaceae familyasının bir cinsidir. Halk arasında Adi Ardıç, Yabani Ardıç, Bodur Ardıç olarak da bilinmektedir. Kullanılan kısımları ardıcın meyveleridir. Ardıç meyveleri 2 yılda olgunlamaktadır.toplanan meyveler, destilasyona tabi tutularak uçucu yaı elde edilmektedir. Kullanım yeri olarak, öksürük, souk algınlıı, mide rahatsızlıklarında çay olarak, baharat olarak salata ve lahana turularında, içki sanayinde geni oranda likör ve cin gibi alkollü içeceklerinin üretiminde kullanılmaktadır (Anonim,1991; Akgül 2000). Ardıçtan katran da elde edilmektedir. Ardıç katranı elde etmek için bitkinin yalı dalları, gövdesi ve kökleri kesilerek, yarı yarıya toprak içinde bir testi içinde yakılmaktadır. Elde edilen sulu ya dinlendirilerek katran dipten alınmaktadır. Elde edilen katran ise uyuz ve egzama gibi bazı dier deri hastalıklarında haricen tüketilmektedir. Ayrıca deride hafif tahri yaptıından romatizmal hastalıklarda da merhem olarak kullanılabilmektedir (Asımgil 1996). CEHR Halk arasında Boyacı dikeni, Altınaacı, Alacehri, Akdiken, Saplı cehri, Altına, Cehre, Cehni olarak da bilinmektedir. Güney ve Ege bölgesinde yetien cehri türü Rhamnus Alaternus L. tur. Bu bitki kıın yapraını dökmeyen, boyu 1 5 m.ye ulaan, her dem yeil olan bir aaççık türümüzdür. Mersin, Antalya ve Hatay dolaylarında yayılı gösterip daha çok süs bitkisi olarak yetitirilmektedir. Cehri nin kullanılan kısımları taze meyveleridir. (Anonim,1991). Cehri, guaj boyaların imalinde sarı renk tonlarının elde edilmesinde ve son yıllarda özellikle kuma ve gıda sanayinde boyar madde olarak kullanılmaktadır. Gıda sanayinde margarin yalarının renklendirilmesinde, kuma sanayinde ise yünlü ve pamuklu kumaların, Cehri meyvelerinden elde 3

4 Mehmet Akgül v.d. edilen boya ekstraktları ile sarı ve sarıya yakın renklere boyanmasında kullanılmaktadır (Anonim,1991). DEFNE Bir çok türü bulunur. Bunlardan Laurus nobilis, Akdeniz Bölgesinde maki elemanı olarak bulunan küçük karakteristik aaçlardır. Halk arasında Tehnel aacı olarak bilinmektedir(zeybek ve ark., 2002). Defnenin yaprak ve meyvelerin su buharı ile destile edilmesi sonucunda % 2 3 oranında uçucu ya elde edilmektedir. Defne meyveleri halk arasında itah açıcı, terletici, idrara söktürücü ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Veterinerlikte defne yaından haricen antiparaziter olarak yararlanılmaktadır (Baytop, 1999). Ayrıca defne yaı ilaç ve kozmetik sanayinde özellikle sabun imalinde kullanılmaktadır. Yaprakları ise konserve endüstrisinde ve baharat olarak kullanılmaktadır ve ihraç edilmektedir(zeybek ve ark., 2002). ERKA ( Funda, Süpürge çalısı) Akdeniz Bölgesi maki üyelerindendir. Odunu sert, inemsi veya yapraklı bitkilerdir. Daimi yeil, çalı yada ender olarak aaççık halinde odunsu bitkilerdir (Zeybek ve ark., 2002). Funda odunu kırmızımsı kahverenginde, gevrek ve kolay kırılabilir özellikler taımaktadır. Erikaların köklerinde silisyumdioksit (Si0 2 ),çiçekli dal uçlarında erikotin isimli glikozit bulunmaktadır. Kök odununda ise silisyumdioksit (Si0 2 ) bulunması nedeniyle atee dayanıklı ve ısıda çatlamayan özelliklere sahiptir. Bitkinin kullanıla kısmı çiçekli dal uçları, kökleri ve ince dallarıdır. Çiçekli dal uçları, çiçek açma döneminde bir toplama makası yardımıyla kesilerek toplanmaktadır. Halk arasında sık dallarından süpürge yapılmaktadır. Sanayide en çok erikaların köklerinden yararlanılmaktadır. Erika kökleri pipo balarının imalinde kullanılmaktadır. Ülkemizde geni oranda bu köklerden 5x5x10 cm. boyutlarında taslaklar hazırlanarak ilenmek üzere ihraç edilmektedir. Kökleri halk tarafından toplanıp satılmaktadır (Anonim,1991). GEVEN Latince Astragalus olarak bilinen geven halk arasında Boz geven veya Zamk geveni olarak bilinir. Geven bir veya çok yıllık, genellikle odunsu yapıdaki bitkilerdir. Ekilmemi yerler, tepeler ve kumlu sırtlarda bulunurlar. Türkiye, ran, Kafkasya ve Afganistan'ın dalık bölgelerinde yetimektedir (Anonim,1991). Orta ve Dou Anadolu da bazı geven türlerinin gövdeleri yaralanarak Tragacantha olarak adlandırılan Kitre zamkı üretilir. Kitre zamkı Erciyes daı ve çevresinde boz geven türünden elde edilmektedir. Bu zamk kaıt, tekstil ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Ayrıca ihracı da yapılmaktadır.(zeybek ve ark., 2002). Dokuma sanayinde, boyalara katılarak, dokumalardaki boyaların kalıcılıı ve parlaklıının salanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında geven bitkisi hayvan yemi ve yakacak olarak kullanılmakta, ç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de geven gövdelerinden odun kömürü dahi elde edilmektedir. (Anonim, 2006k). 4

5 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları HAYIT Hayıtın latince adı Vitex agnus-castus dir. Palmat yapraklı, beyaz veya mor çiçekli çalımsı bir bitkidir. Hayıt karakteristik bir Akdeniz bitkisi olup, Ege bölgesinde de yaygın olarak bulunmaktadır (Zeybek ve ark., 2002). Özellikle dere kenarlarında yetien 2 3 m. boyunda çalı görünümlü bir bitkidir Çok yıllıklıdır. Aacın kendine has kokusu vardır. Kullanılan kısımları çiçekli dalları, yaprakları ve tohumlarıdır(anonim,2006a). Hayıtların meyve ve çiçekli dallarından ilâç sanayiinde yararlanılmaktadır. Halk arasında meyve ve yapraklardan elde edilen tozun yünlülerin güvelere karı korunmasında kullanıldıı literatürde yer almaktadır. Dier yandan kumaların sarı renge boyanmasında yararlanılmaktadır (Anonim,1991). Bu bitkinin çok salam dallarından Antalya ve yörelerinde sepet ve küfe örülmektedir (Zeybek ve ark., 2002). KEÇBOYNUZU (Harnup) Türkiye de doal olarak yetien Keçiboynuzu halk arasında harnup, karabe ve kırat olarak da bilinmektedir. Ülkemizde Güney Anadolu'da Antalya, Silifke, Gülnar, Anamur, Dalaman dolaylarında yayılı gösterir. Harnup un meyveleri yenmektedir. Antalya da pekmez fabrikası vardır. Keçi boynuzundan elde edilen pekmez kansızlıa karı kullanılmaktadır. Tohumlarından düme, kolye, tespih ve oje yapılır. Meyveleri toz halinde tatlandırıcı olarak yapımında kullanılmaktadır. Keçi boynuzu protein, pektin, organik asitler, eker, mineraller ve müsilaj içerir. Meyvelerinden fermentasyon ile protein elde edilmektedir (Zeybek ve ark., 2002). Keçi boynuzunun kullanılan kısmı meyve ve tohumlarıdır. Bir aaçtan yaklaık olarak 200 kg. kadar meyve toplanabilmekte ve meyvenin % 10'unu da tohumlar tekil ettiinden aaç baına ortalama 20 kg. tohum elde edilebilmektedir. Etli meyveleri insanlar ve hayvanlar tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir ( Anonim,1991; Akgül 2000). Tohumlarda ise; % 60 oranında protein, eker ve niasta ihtiva etmediinden eker hastaları için ideal bir gıda maddesidir. Keçi boynuzu ispirto ve rom imalinde kullanılmakta ve bazı öksürük uruplarının bileimine girmektedir. Ayrıca tekstil sanayinde de kuma boyalarını sabitletirerek, kumaların aprelenmesinde kullanılmaktadır (Anonim,1991; Akgül 2000). LADEN (kayagülü) Latince Cistus olarak bilinen bu bitki cm yükseklikte, basit tüylü ve genellikle yapıkan yapraklı, pembe ve beyaz çiçekler açan bir bitkidir. Özellikle ülkemizde batı ve güney bölgesinde makilerde bol olarak yetimektedir Ayrıca tütsü olarak yakılmakta ve parfümeri endüstrisinde kullanılmaktadır. Yaprakları kaynatılıp içilmektedir. Osmanlı döneminde saç boyamasında deerlendirilmitir. Laden yün boyamasında da kullanılmaktadır (Baytop, 1999). Kullanılan kısımları yapraklı dallarıdır. Yapraklar rezin, uçucu ya ve tanen içermektedir. Yatıtırıcı olarak da kullanılmaktadır (Asımgil 1996). MENENGÇ Pistacia terebinthus halk arasında Menengiç, Çöre, Çitlenbik, Sakız Aacı, Yabani fıstık olarak da bilinmektedir. Ormanlık alanlarda maki formasyonunda yer alan ve doal olarak yetien 5

6 Mehmet Akgül v.d. bitkilerden biridir. Akdeniz Bölgesi ve Kanarya adalarında tabi olarak yetimektedir (Anonim,1991, Akgül 2000). Olgun bir aaçtan kg. meyve alınabildii halde küçük çaplı ve çalı görünümündeki aaççıklardan 1-10 kg. arasında meyve alınmaktadır. 100 kg. meyveden 25 kg. menengiç yaı elde edilebilmektedir. Menengicin kullanılan kısımları meyveleri, odunu ve yaprak mazılarıdır (Anonim,1991,). Bitkinin kabuklarında da % 25 oranında tanen bulunmaktadır. Aromatik kokulu, yuvarlak küçük yalı meyveleri kavrularak tüketilmekte ve ayrıca toz haline getirilip kahve eklinde içilmektedir. Aaç halinde olanların gövdelerinden güzel kokulu chias (Terebentin) üretilir (Akgül, 2000). Yapraklarda böcek tarafından oluturulan mazılar da fazla miktarda tanen taır, kıymetli ipek kumalarının boyanmasında, araba renk vermede ve tütsü maddesi olarak kullanılmaktadır Kuru meyvelerden elde edilen ya, yemeklerde ve helva yapımında kullanılmaktadır. Menengiç yaı, sabun eldesin de, pres artıı da küspe olarak kullanılmaktadır (Anonim,1991). MERSN Mersin, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yayılı gösteren her dem yeil bir bitkidir. Bu bitkinin kullanılan kısımları yaprak ve dallarıdır. Mersinden elde edilen uçucu yalar antiseptiktir. Di macunu hazırlamada ve ciltteki sivilceleri iyiletirici, cildi güzelletirici sabunların eldesin de kullanılmaktadır. Mersinin yaprakları baharat olarak kullanılmakta ve ayrıca çelenk yapımında da deerlendirilmektedir (Zeybek ve ark., 2002). SAKIZ AACI Pistacia lentiscus en fazla 3 5 m.ye kadar boylanan, kıın yapraklarını dökmeyen, sık dallı çalı yada aaççık görünümündedirler. Ege denizindeki adalarda, özellikle Sakız Adası'nda, Batı Anadolu'da yetien ve Akdeniz Makisi içinde yer alan bir bitkidir. Dünya sakız ihtiyacının yaklaık olarak % ı Sakız Adasından karılanmaktadır. (Anonim,1991). Olgun aaçlardan yılda 5 kg, gelimekte olanlardan ise 3 kg sakız elde edilebilir. Damla sakızı Orta Dou Ülkelerinde çinemede kullanılır. Dileri temizleyici, di etlerini kuvvetlendirici, solunum yollarını aromatize edicidir (Zeybek ve ark., 2002). Aacın kullanılan kısmı, aaç gövdesine ve dallarına yara açılmak suretiyle elde edilen reçineli sakızdır. Sanayide çeitli ürünlere renk verici, yapıtırıcı, cilâ verici olarak, tütünlere koku verilmesinde, sakızın çeitli organik çözücülerdeki çözeltileri de kullanılmaktadır. Ayrıca, eczacılık ve parfümeri sanayinde sabitletirici olarak da kullanılmaktadır. ekercilikte ve içki yapımında da koku verici olarak geni kullanım alanı bulmaktadır. Halk arasında dondurma ve tatlıların yapımında da faydalanılmaktadır(anonim,1991). SANDAL AACI Halk arasında Davulga, zandal ve kalanga olarak bilinen sandal aacı ülkemizde Güney Anadolu, Akdeniz ve Ege de doal olarak yetien, kıın yapraklarını dökmeyen çok yıllık bir aaçtır. Sandal aacının gövdesi ilk yıllarda kırmızı kiremit rengindedir ve 5 10 cm. büyüklüündedir. Kullanım alanı olarak, damar sertliine, sinirleri yatıtırmaya, sivilce, egzama ve kaıntıya, idrarı arttırmaya, hararete, ishali kesmeye iyi gelmektedir (Anonim,2006a). 6

7 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları Yaprakları kaynatılıp içilmekte, meyveleri hem taze olarak hem de kurutulup dövülerek balla karıtırılıp yenmektedir. Olgunlamı meyvelerinden de reçel yapılmaktadır. Endüstride bu aacın odunu parfüm ve tütsü yapımında kullanılmaktadır (Anonim, 2006d). SUMAK Halk arasında Sumak, Debba Sumaı, Boyacı Sumaı, Tatari, Tetri, Sarı Boyaaacı ve Sarıcan olarak bilinmektedir. Ülkemizde Boyacı sumaı (Rhus cotinus L.) ve Derici sumaı (Rhus coriaria L.) olmak üzere bu iki tür doal olarak yetimektedir. Her iki türde Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır (Anonim,1991). Sumak ekonomik deeri yüksek olan bir bitkimizdir. Yaprakları ve genç sürgünleri içerdii tanen nedeniyle deerli, sepi maddeleri arasında yer almaktadır. Dokuma ve yünlerin sarı veya siyah renge boyanmasında ve çounlukla da baharat olarak kullanılmaktadır. Boyacı sumaı sanayide kuma ve derilerin sarıya boyanmasında, derici sumaından elde edilen öz ise, ince derilerin sepilenmesi ve siyaha boyanmasında öne çıkmaktadır (Anonim,1991). YABAN ZEYTN Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu bölgelerinde yetimektedir. Aılamada anaç olarak kullanılır. Zeytin odununun endüstride kullanımını arttırmak için çeitli projeler yapılmaktadır. Sıkı yapılı ve sert bir aaçtır. Genellikle kolay ilenir ve düzgün yüzey verir. Kuru odununun çalıma oranı azalır. Endüstride kaplama olarak mobilya üretiminde kullanılmaktadır. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü salar. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılmaktadır. Zeytinin meyveleri, yemeklik olarak kullanılan yaı ve yaından elde dilen sabun büyük ekonomik deere sahiptir. SONUÇLAR Antalya-Alanya yöresinde sayısız odun dıı orman ürünleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Orman letmelerinin kontrolü altında deerlendirilmekte, bir kısmı da aktarlar tarafından kullanılmaktadır. Antalya da halk tarafından deerlendirilebilen odun dıı orman ürünlerin sayısı çok azdır. Halk birçok ürünün gerek ekonomik gerekse tıbbi etkilerini bilmemektedir. Ülkemizin gerek gıda ve gerekse bata tıp ve eczacılık olmak üzere kimya, boya, kozmetik gibi deiik sanayi alanlarında kullanılabilecek çok sayıda odun dıı orman ürününe sahip olması, hem ülke içi tüketim hem de yurt dıı ihraç ürünü olarak ekonomimiz açısından önemli bir kaynaktır. Bu ürünlerin ilenmi olarak ihraç edilmesi salanmalıdır. Odun dıı orman ürünlerinden faydalanmak amacıyla halkın bilinçlendirilmesi, ve bunun için çeitli eitim programları düzenlemelidir. Buna paralel olarak bu türlerden sürdürülebilir bir fayda salamak amacıyla, türleri toplama ve üretim aaması sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Tükenmekte olan ve ekonomik deeri yüksek olan türler koruma altına alınmalıdır. Bugüne kadar orman idaresince ihracı söz konusu olabilecek orman yan ürünleri üzerinde gerektii biçimde durulmamı ve sürekli ve düzenli bir üretime konu edilmemitir. Bu sebeple ihracı söz konusu olabilecek orman yan ürünlerinin de yurt içi ve yurt dıında tanıtılması, üretim, deerlendirme, iç ve dı satım olanaklarının aratırılması gerekmektedir. Bu amaçla Odun dıı orman ürünleri envanteri, Çevre ve Orman Bakanlıı tarafından hazırlanmalıdır. 7

8 Mehmet Akgül v.d. Yine bu bitkilerden özellikle salık yönünden önem taıyanlarının saptanması amacıyla orman, eczacılık, fen ve tıp fakülteleriyle ortaklaa çalımalar yapmaları da yararlı olacaktır. KAYNAKLAR Akgül, M., Akdeniz Bölgesi Orman Yan Ürünlerinden Yararlanma Olanakları, TC Orman Bakanlıı, Teknik Bülten, Yıl 1, sayı 1. Anonim,1991., Ülkemizde Bazı Orman Tali Ürünlerinin Tehis ve tanıtım Klavuzu, T.C. Orman Bakanlıı Orman Genel Müdürlüü letme ve Pazarlama Dairesi Bakanlıı, Ankara. Anonim, DPT,Sekizinci Be Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Özel htisas Komisyonu Raporu, 539 s., Ankara. Anonim,2006a, Anonim, 2006d, Anonim, 2006k Asımgil, A., 1996, ifalı Bitkiler, ISNB: , stanbul. Baytop, T., Türkiye'de Tıbbi Bitkiler le Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı.Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol:1, at the University Press, Edinburgh. Zeybek, U., Zeybek, N., Farmasötik Botanik, Ders Kitabı, Deitirilmi 3. Baskı, E.Ü. Eczacılık Fakültesi yayınları No:3, Bornova, zmir. 8

SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ

SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ 925 SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ ÖNAY, Didem BAYRAK, Ebru AKMAN, Mehmet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada sosyal, kültürel ve ekonomik yönden

Detaylı

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi *Emine FAYDAOĞLU 1, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 2 1 DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Su Ürünleri Şubesi 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 97-107, 2014 Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Iğdır Üniversitesi

Detaylı

MEYAN (Glycyrrhiza glabra L.) B TK S N N ANT OKS DANT ENZ M VE P GMENT ÇER N N BEL RLENMES. brahim Halil KILIÇ

MEYAN (Glycyrrhiza glabra L.) B TK S N N ANT OKS DANT ENZ M VE P GMENT ÇER N N BEL RLENMES. brahim Halil KILIÇ T.C. D CLE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ MEYAN (Glycyrrhiza glabra L.) B TK S N N ANT OKS DANT ENZ M VE P GMENT ÇER N N BEL RLENMES brahim Halil KILIÇ YÜKSEK L SANS TEZ B YOLOJ ANAB L M DALI D YARBAKIR

Detaylı

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 30 / Sayı 1 / Ocak 2010 / ss. 49-80 Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Received : 09.01.2009 Revised : 16.06.2010

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L.

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Ömer Faruk AKDEMİR 1, Engin TİLKAT 2, Ahmet ONAY 1*, Fatih Mehmet KILINÇ 1, Veysel SÜZERER 3, Yelda Özden ÇİFTÇİ 4 1 Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

1. ÖNSÖ. A.Köksal COŞKUN Bölge Müdürü

1. ÖNSÖ. A.Köksal COŞKUN Bölge Müdürü 1 1. ÖNSÖZ 1. ÖNSÖ Sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri çerçevesinde; orman kaynaklarımızın en iyi şekilde işletilmesi, ülke ve yöre halkının optimum faydalanmasına sunulması amaçlanmaktadır. Türk ormancısı

Detaylı

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DİZİSİ DEFNE (Laurus nobilis L.) T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Zeytinalanı Urla

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri Lütfiye Deniz a Ahmet Serteser b ve Mustafa Kargıoğlu b a Atatürk Lisesi Biyoloji Öğretmeni Uşak-Türkiye

Detaylı

KAPARİ BİTKİSİ VE KULLANIM ALANLARI. Farabi GURBET. Ziraat Müh. Yüksek Kimyager

KAPARİ BİTKİSİ VE KULLANIM ALANLARI. Farabi GURBET. Ziraat Müh. Yüksek Kimyager KAPARİ BİTKİSİ VE KULLANIM ALANLARI Farabi GURBET Ziraat Müh. Yüksek Kimyager 1 GİRİŞ: Ülkemiz gıda sektöründe kendi kendine yeten, aynı anda dört iklimin yaşandığı nadir ülkelerden biri olarak dünyada

Detaylı

Halim AMLIOLU*** - 350 -

Halim AMLIOLU*** - 350 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARDEEN(RZE) YÖRES NDE TELEFERK KURULUMU

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 551-574 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com BİR ZİRAAT COĞRAFYASI ÇALIŞMASI: TÜRKİYE DE NAR (Punica granatum L.) TARIMI

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

ISIRGANOTU (Urtica spp.) NUN EKONOMİK ÖNEMİ VE TARIMI

ISIRGANOTU (Urtica spp.) NUN EKONOMİK ÖNEMİ VE TARIMI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(3): 357-363 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(3): 357-363 ISIRGANOTU (Urtica spp.) NUN EKONOMİK ÖNEMİ VE TARIMI Ali Kemal AYAN Ömer ÇALIŞKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRKÇEDE ON BR YAINA KADAR ÇOCUKLARA ÖRETLMES GEREKEN, BRLEM GÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

1.Yeni meyve bahçesi tesisinde dikkat edilecek hususlar

1.Yeni meyve bahçesi tesisinde dikkat edilecek hususlar SERT ÇEKRDEKL MEYVELERDE DENGEL GÜBRELEME EFTAL-NEKTARN KAYISI ERK KRAZ-VNE Prof. Dr. Habil ÇOLAKOLU TOROS TARIM SANAY VE TCARET A.. 2007 SERT ÇEKRDEKL MEYVELERDE DENGEL GÜBRELEME Sert çekirdekli meyvelerin

Detaylı

CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008)

CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008) O.D.C.: 892.52 CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008) Determination of Chemical Structures of Gentian (Gentiana

Detaylı

MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME

MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME MERSİN BİTKİSİ (Myrtus Communis L.) HAKKINDA BİR İNCELEME Int. Dr. Recai OGUR G.A.T.A. Tıp Fakültesi,ANKARA Çevre Dergisi Anahtar Kelimeler: Myrtus communis L., Mersin, Murt, Myrtle, Kanser. ÖZET Bu inceleme

Detaylı

SIGNS OF HAKKÂRİ AND BRINGING THESE SIGNS INTO ECONOMY BY INVOLVING IN SCOPE OF GEOGRAPHICAL INDICATION

SIGNS OF HAKKÂRİ AND BRINGING THESE SIGNS INTO ECONOMY BY INVOLVING IN SCOPE OF GEOGRAPHICAL INDICATION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HAKKÂRİ NİN NİŞANELERİ

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ELAZIĞ YEREL ÜRÜNLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ELAZIĞ YEREL ÜRÜNLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ELAZIĞ YEREL ÜRÜNLERİ Hazırlayan: Ahmet Umar AYRAN ÇORBASI Ayran çorbası endüstriyel anlamda üretimi olmayan evlerde ilimize özgün

Detaylı

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2009 (35-51) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 2, 2009 (35-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Şifalı Bitkilerin Gençler Tarafından Bilinirliği (Young People s Knowledge Level of Plants With Healing Capabilities)

Şifalı Bitkilerin Gençler Tarafından Bilinirliği (Young People s Knowledge Level of Plants With Healing Capabilities) Şifalı Bitkilerin Gençler Tarafından Bilinirliği (Young People s Knowledge Level of Plants With Healing Capabilities) Menekşe CÖMERT a, Huriye DİNÇ b a Gazi University, Faculty of Tourism, Department of

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı