ANTALYA-ALANYA YÖRESNDEK BAZI ORMAN YAN ÜRÜNLERNN DEERLENDRME OLANAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA-ALANYA YÖRESNDEK BAZI ORMAN YAN ÜRÜNLERNN DEERLENDRME OLANAKLARI"

Transkript

1 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları ANTALYA-ALANYA YÖRESNDEK BAZI ORMAN YAN ÜRÜNLERNN DEERLENDRME OLANAKLARI Mehmet Akgül 1 Selim en 1 Saim Ate 2 Süleyman Korkut 1 Ümmü Karagöz 1 1 D.Ü. Orman Fakültesi / Düzce 2 G.Ü. Orman Fakültesi/Kastamonu Özet Dünya nüfusunun hızla artması ve orman kaynaklarının geçen zamana paralel olarak gittikçe azalması sonucu, yaamsal öneme sahip ormanlar hızla yok olmaktadır. nsanlık bunun üstesinden gelmek için çeitli tedbirler almaktadır. Bunların önlemlerin baında hızlı yetien türler, tarımsal artıklar, alternatif enerji kaynakları ve odun dıı orman kaynaklarının deerlendirilmesi gelmektedir. Bu çalıma da Antalya-Alanya yöresi seçilmitir. Yörenin seçilmesin amacı, bölgenin hem turizm hem de doal bitki örtüsü açısından büyük öneme sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yörede odun dıında, çeitli alanlarda kullanılan ve ekonomik deere sahip çalı tipi bitkiler, onların kullanım alanları ve potansiyellerinden bahsedilecektir. Bu kaynakların en gerçekçi ekilde deerlendirilerek ülke ekonomisine katkı salaması gerekmektedir. Aksi halde zaten yetersiz ve sınırlı üretim seviyesine sahip ormanlarımıza müdahale artmakta ve zengin bitki kaynaklarımız hızla azalmaktadır. Ülkemiz yan ürünleri o kadar çeitli ki, tüm orman ürünlerinin ihracat deerinin % 60 nı oluturmaktadır. Bu yan ürünlerin bir çou ekonomik deere sahiptir. Bu türler bata alıç, defne, funda, geven, harnup, laden, menengiç, mersin, sakız, sandal ve yabani zeytin olmak üzere daha bir çok bitki buna dahil edilebilir. Orman yan ürünlerinin, özellikle orman alanları civarında ve içerisinde yaayan insanımızın ilendirilmesi açısından mutlaka deerlendirilmesi gerekir. Ayrıca bitkilerden yararlanma esnasında türlerin korunmasına da mutlaka titizlik gösterilmelidir. Buna ilave olarak özellikle bu bitkilerden farmakoloji, tıp ve gıda alanında yerinde deerlendirme ile daha fazla ekonomik deer oluturulması yoluna gidilmelidir. Son olarak, bu alanda deerlendirilen kapasitenin de üstüne çıkılarak kırsal kalkınma için yeni bir endüstriyel saha oluturulmalıdır. Anahtar kelimeler: Antalya-Alanya Yöresi, yan ürünler, çalı formunda bitkiler Abstract EVALUATION POSSIBILITIES OF SOME FOREST BY PRODUCTS IN ANTALYA- ALANYA DISTRICT As a result of rapid increase in world s population and continuous decrease in forest sources has a vital importance for sustainable managament.. Human beings take various measures to overcome this problem. Some leading measures take place on studying rapid growing species, utilizing agricultural waste, examing alternative energy sources to save forest resources. Antalya-Alanya district is chosen for his study. Because this district has great importance for both tourism and natural vegetation. Bush like plants having economic value was utilized various applications. This review will add our countries economy as these sources utilized in the industry. Otherwise, interferences in our forests having limited sources decreases rapidly. By products from our forest constitute 60% of export and some of the by product are as fellow: thorn apple, bay, heath, howtorn, gum-trogacanth, carob, terebinth, myrtle, gum, wild olive and many other types. A special attention should be given to the by products, because it could support employement. In addition it could help on protecting species. By are now products are utilized in pharmacology, medicine and food industry. Therefore, it could be a new industrial areas that could help our economy.

2 Mehmet Akgül v.d. Key words: Antalya-Alanya District, by products, plants in bush form EVALUATION POSSIBILITIES OF SOME FOREST BY PRODUCTS IN ANTALYA- ALANYA DISTRICT Summary As a result of rapid increase in world s population and continuous decrease in forest sources has a vital importance for sustainable managament.. Human beings take various measures to overcome this problem. Some leading measures take place on studying rapid growing species, utilizing agricultural waste, examing alternative energy sources to save forest resources. Antalya-Alanya district is chosen for his study. Because this district has great importance for both tourism and natural vegetation. Bush like plants having economic value was utilized various applications. This review will add our countries economy as these sources utilized in the industry. Otherwise, interferences in our forests having limited sources decreases rapidly. By products from our forest constitute 60% of export and some of the by product are as fellow: thorn apple, bay, heath, howtorn, gum-trogacanth, carob, terebinth, myrtle, gum, wild olive and many other types. A special attention should be given to the by products, because it could support employement. In addition it could help on protecting species. By are now products are utilized in pharmacology, medicine and food industry. Therefore, it could be a new industrial areas that could help our economy. Key words: Antalya-Alanya District, by products, plants in bush form GR Dünyada orman yan ürünlerinin ülke ekonomileri için önemi büyüktür. Bir ülkenin kalkınması için birincil ürün olan odun hammaddesi kadar ikincil ürün olarak deerlendirilen orman yan ürünleri de büyük önem taımaktadır. Odun dıı orman ürünlerinin deerlendirilmesi açısından ülkemiz gelimekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Orman yan ürünlerinin büyük bir kısmı orman köylüleri tarafından deerlendirilmekte ve kendi ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Kalan kısım ise aracılar tarafından köylülerden düük fiyatlarla alınmakta, ehirlerde pazarlanmakta veya yurtdıına ihraç edilmektedir. Odun dıı orman ürünlerimizin büyük çounluu ilenmemi veya yarı-ilenmi olarak ihraç edilmektedir. Bu sebeple salanan gelir düük olmakta ve ülke ekonomisinin gelimesine daha az katkı salamaktadır (Anonim, 2001). Antalya-Alanya yöresi güne, kumsal ve denizinin dıında önemli derecede orman varlıına sahip önemli bir bölgelerimizdir. Çeitli orman yan ürünleri açısından büyük bir zenginlie sahip yörede, bu ürünler halk tarafından her zaman deerlendirilebilmektedir. Çünkü bölgede yaylacılık önemli olduu için ve kıı sert olmadıı için yöre halkı dört mevsim yaylalara ulaımı salayabilmekte 2

3 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları ve yan ürünleri kolaylıkla deerlendirilebilmektedir. Bölgede otsu bitkilerin yanında çalı formundaki bitkilerden de önemeli ölçüde yararlanılmaktadır. Böylece gerek ülke gerekse bölge ekonomisine katkı salanmaktadır. ÇALI FORMUNDAK ODUN DII YAN ÜRÜNLER Burada ekonomik potansiyele yan ürünlerin, kısaca botanik özelliklerine, ayrıca kullanım yerleri ve yararlarına deinilecektir. ALIÇ ( Yemien, Akdiken) Latince Crataegus olarak adlandırılır. yörede iki tür yetimektedir. Dikenli, 2 4 metre boylarında, Nisan-Mayıs aylarında kokulu ve pembemsi beyaz renkli çiçekler açan, koyu sarı yada esmer kırmızı meyveleri olan çalıya benzer bir aaççıktır. Bu türler çounlukla Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yayılı göstermektedir. Meyveleri ipe dizilip pazarlarda satılmaktadır (Asımgil 1996). Alıç bitkisinin kullanılan kısımları, çiçekleri, kabukları, yaprak ve meyveleridir. Kabuk ve meyveleri ise sonbaharda toplanmaktadır. Alıç meyve ve çiçeklerinin çayı içilmektedir(zeybek ve ark., 2002). ARDIÇ Latince adı Juniperus communis L. subsp. nana. dır. Cupressaceae familyasının bir cinsidir. Halk arasında Adi Ardıç, Yabani Ardıç, Bodur Ardıç olarak da bilinmektedir. Kullanılan kısımları ardıcın meyveleridir. Ardıç meyveleri 2 yılda olgunlamaktadır.toplanan meyveler, destilasyona tabi tutularak uçucu yaı elde edilmektedir. Kullanım yeri olarak, öksürük, souk algınlıı, mide rahatsızlıklarında çay olarak, baharat olarak salata ve lahana turularında, içki sanayinde geni oranda likör ve cin gibi alkollü içeceklerinin üretiminde kullanılmaktadır (Anonim,1991; Akgül 2000). Ardıçtan katran da elde edilmektedir. Ardıç katranı elde etmek için bitkinin yalı dalları, gövdesi ve kökleri kesilerek, yarı yarıya toprak içinde bir testi içinde yakılmaktadır. Elde edilen sulu ya dinlendirilerek katran dipten alınmaktadır. Elde edilen katran ise uyuz ve egzama gibi bazı dier deri hastalıklarında haricen tüketilmektedir. Ayrıca deride hafif tahri yaptıından romatizmal hastalıklarda da merhem olarak kullanılabilmektedir (Asımgil 1996). CEHR Halk arasında Boyacı dikeni, Altınaacı, Alacehri, Akdiken, Saplı cehri, Altına, Cehre, Cehni olarak da bilinmektedir. Güney ve Ege bölgesinde yetien cehri türü Rhamnus Alaternus L. tur. Bu bitki kıın yapraını dökmeyen, boyu 1 5 m.ye ulaan, her dem yeil olan bir aaççık türümüzdür. Mersin, Antalya ve Hatay dolaylarında yayılı gösterip daha çok süs bitkisi olarak yetitirilmektedir. Cehri nin kullanılan kısımları taze meyveleridir. (Anonim,1991). Cehri, guaj boyaların imalinde sarı renk tonlarının elde edilmesinde ve son yıllarda özellikle kuma ve gıda sanayinde boyar madde olarak kullanılmaktadır. Gıda sanayinde margarin yalarının renklendirilmesinde, kuma sanayinde ise yünlü ve pamuklu kumaların, Cehri meyvelerinden elde 3

4 Mehmet Akgül v.d. edilen boya ekstraktları ile sarı ve sarıya yakın renklere boyanmasında kullanılmaktadır (Anonim,1991). DEFNE Bir çok türü bulunur. Bunlardan Laurus nobilis, Akdeniz Bölgesinde maki elemanı olarak bulunan küçük karakteristik aaçlardır. Halk arasında Tehnel aacı olarak bilinmektedir(zeybek ve ark., 2002). Defnenin yaprak ve meyvelerin su buharı ile destile edilmesi sonucunda % 2 3 oranında uçucu ya elde edilmektedir. Defne meyveleri halk arasında itah açıcı, terletici, idrara söktürücü ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Veterinerlikte defne yaından haricen antiparaziter olarak yararlanılmaktadır (Baytop, 1999). Ayrıca defne yaı ilaç ve kozmetik sanayinde özellikle sabun imalinde kullanılmaktadır. Yaprakları ise konserve endüstrisinde ve baharat olarak kullanılmaktadır ve ihraç edilmektedir(zeybek ve ark., 2002). ERKA ( Funda, Süpürge çalısı) Akdeniz Bölgesi maki üyelerindendir. Odunu sert, inemsi veya yapraklı bitkilerdir. Daimi yeil, çalı yada ender olarak aaççık halinde odunsu bitkilerdir (Zeybek ve ark., 2002). Funda odunu kırmızımsı kahverenginde, gevrek ve kolay kırılabilir özellikler taımaktadır. Erikaların köklerinde silisyumdioksit (Si0 2 ),çiçekli dal uçlarında erikotin isimli glikozit bulunmaktadır. Kök odununda ise silisyumdioksit (Si0 2 ) bulunması nedeniyle atee dayanıklı ve ısıda çatlamayan özelliklere sahiptir. Bitkinin kullanıla kısmı çiçekli dal uçları, kökleri ve ince dallarıdır. Çiçekli dal uçları, çiçek açma döneminde bir toplama makası yardımıyla kesilerek toplanmaktadır. Halk arasında sık dallarından süpürge yapılmaktadır. Sanayide en çok erikaların köklerinden yararlanılmaktadır. Erika kökleri pipo balarının imalinde kullanılmaktadır. Ülkemizde geni oranda bu köklerden 5x5x10 cm. boyutlarında taslaklar hazırlanarak ilenmek üzere ihraç edilmektedir. Kökleri halk tarafından toplanıp satılmaktadır (Anonim,1991). GEVEN Latince Astragalus olarak bilinen geven halk arasında Boz geven veya Zamk geveni olarak bilinir. Geven bir veya çok yıllık, genellikle odunsu yapıdaki bitkilerdir. Ekilmemi yerler, tepeler ve kumlu sırtlarda bulunurlar. Türkiye, ran, Kafkasya ve Afganistan'ın dalık bölgelerinde yetimektedir (Anonim,1991). Orta ve Dou Anadolu da bazı geven türlerinin gövdeleri yaralanarak Tragacantha olarak adlandırılan Kitre zamkı üretilir. Kitre zamkı Erciyes daı ve çevresinde boz geven türünden elde edilmektedir. Bu zamk kaıt, tekstil ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Ayrıca ihracı da yapılmaktadır.(zeybek ve ark., 2002). Dokuma sanayinde, boyalara katılarak, dokumalardaki boyaların kalıcılıı ve parlaklıının salanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında geven bitkisi hayvan yemi ve yakacak olarak kullanılmakta, ç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de geven gövdelerinden odun kömürü dahi elde edilmektedir. (Anonim, 2006k). 4

5 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları HAYIT Hayıtın latince adı Vitex agnus-castus dir. Palmat yapraklı, beyaz veya mor çiçekli çalımsı bir bitkidir. Hayıt karakteristik bir Akdeniz bitkisi olup, Ege bölgesinde de yaygın olarak bulunmaktadır (Zeybek ve ark., 2002). Özellikle dere kenarlarında yetien 2 3 m. boyunda çalı görünümlü bir bitkidir Çok yıllıklıdır. Aacın kendine has kokusu vardır. Kullanılan kısımları çiçekli dalları, yaprakları ve tohumlarıdır(anonim,2006a). Hayıtların meyve ve çiçekli dallarından ilâç sanayiinde yararlanılmaktadır. Halk arasında meyve ve yapraklardan elde edilen tozun yünlülerin güvelere karı korunmasında kullanıldıı literatürde yer almaktadır. Dier yandan kumaların sarı renge boyanmasında yararlanılmaktadır (Anonim,1991). Bu bitkinin çok salam dallarından Antalya ve yörelerinde sepet ve küfe örülmektedir (Zeybek ve ark., 2002). KEÇBOYNUZU (Harnup) Türkiye de doal olarak yetien Keçiboynuzu halk arasında harnup, karabe ve kırat olarak da bilinmektedir. Ülkemizde Güney Anadolu'da Antalya, Silifke, Gülnar, Anamur, Dalaman dolaylarında yayılı gösterir. Harnup un meyveleri yenmektedir. Antalya da pekmez fabrikası vardır. Keçi boynuzundan elde edilen pekmez kansızlıa karı kullanılmaktadır. Tohumlarından düme, kolye, tespih ve oje yapılır. Meyveleri toz halinde tatlandırıcı olarak yapımında kullanılmaktadır. Keçi boynuzu protein, pektin, organik asitler, eker, mineraller ve müsilaj içerir. Meyvelerinden fermentasyon ile protein elde edilmektedir (Zeybek ve ark., 2002). Keçi boynuzunun kullanılan kısmı meyve ve tohumlarıdır. Bir aaçtan yaklaık olarak 200 kg. kadar meyve toplanabilmekte ve meyvenin % 10'unu da tohumlar tekil ettiinden aaç baına ortalama 20 kg. tohum elde edilebilmektedir. Etli meyveleri insanlar ve hayvanlar tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir ( Anonim,1991; Akgül 2000). Tohumlarda ise; % 60 oranında protein, eker ve niasta ihtiva etmediinden eker hastaları için ideal bir gıda maddesidir. Keçi boynuzu ispirto ve rom imalinde kullanılmakta ve bazı öksürük uruplarının bileimine girmektedir. Ayrıca tekstil sanayinde de kuma boyalarını sabitletirerek, kumaların aprelenmesinde kullanılmaktadır (Anonim,1991; Akgül 2000). LADEN (kayagülü) Latince Cistus olarak bilinen bu bitki cm yükseklikte, basit tüylü ve genellikle yapıkan yapraklı, pembe ve beyaz çiçekler açan bir bitkidir. Özellikle ülkemizde batı ve güney bölgesinde makilerde bol olarak yetimektedir Ayrıca tütsü olarak yakılmakta ve parfümeri endüstrisinde kullanılmaktadır. Yaprakları kaynatılıp içilmektedir. Osmanlı döneminde saç boyamasında deerlendirilmitir. Laden yün boyamasında da kullanılmaktadır (Baytop, 1999). Kullanılan kısımları yapraklı dallarıdır. Yapraklar rezin, uçucu ya ve tanen içermektedir. Yatıtırıcı olarak da kullanılmaktadır (Asımgil 1996). MENENGÇ Pistacia terebinthus halk arasında Menengiç, Çöre, Çitlenbik, Sakız Aacı, Yabani fıstık olarak da bilinmektedir. Ormanlık alanlarda maki formasyonunda yer alan ve doal olarak yetien 5

6 Mehmet Akgül v.d. bitkilerden biridir. Akdeniz Bölgesi ve Kanarya adalarında tabi olarak yetimektedir (Anonim,1991, Akgül 2000). Olgun bir aaçtan kg. meyve alınabildii halde küçük çaplı ve çalı görünümündeki aaççıklardan 1-10 kg. arasında meyve alınmaktadır. 100 kg. meyveden 25 kg. menengiç yaı elde edilebilmektedir. Menengicin kullanılan kısımları meyveleri, odunu ve yaprak mazılarıdır (Anonim,1991,). Bitkinin kabuklarında da % 25 oranında tanen bulunmaktadır. Aromatik kokulu, yuvarlak küçük yalı meyveleri kavrularak tüketilmekte ve ayrıca toz haline getirilip kahve eklinde içilmektedir. Aaç halinde olanların gövdelerinden güzel kokulu chias (Terebentin) üretilir (Akgül, 2000). Yapraklarda böcek tarafından oluturulan mazılar da fazla miktarda tanen taır, kıymetli ipek kumalarının boyanmasında, araba renk vermede ve tütsü maddesi olarak kullanılmaktadır Kuru meyvelerden elde edilen ya, yemeklerde ve helva yapımında kullanılmaktadır. Menengiç yaı, sabun eldesin de, pres artıı da küspe olarak kullanılmaktadır (Anonim,1991). MERSN Mersin, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yayılı gösteren her dem yeil bir bitkidir. Bu bitkinin kullanılan kısımları yaprak ve dallarıdır. Mersinden elde edilen uçucu yalar antiseptiktir. Di macunu hazırlamada ve ciltteki sivilceleri iyiletirici, cildi güzelletirici sabunların eldesin de kullanılmaktadır. Mersinin yaprakları baharat olarak kullanılmakta ve ayrıca çelenk yapımında da deerlendirilmektedir (Zeybek ve ark., 2002). SAKIZ AACI Pistacia lentiscus en fazla 3 5 m.ye kadar boylanan, kıın yapraklarını dökmeyen, sık dallı çalı yada aaççık görünümündedirler. Ege denizindeki adalarda, özellikle Sakız Adası'nda, Batı Anadolu'da yetien ve Akdeniz Makisi içinde yer alan bir bitkidir. Dünya sakız ihtiyacının yaklaık olarak % ı Sakız Adasından karılanmaktadır. (Anonim,1991). Olgun aaçlardan yılda 5 kg, gelimekte olanlardan ise 3 kg sakız elde edilebilir. Damla sakızı Orta Dou Ülkelerinde çinemede kullanılır. Dileri temizleyici, di etlerini kuvvetlendirici, solunum yollarını aromatize edicidir (Zeybek ve ark., 2002). Aacın kullanılan kısmı, aaç gövdesine ve dallarına yara açılmak suretiyle elde edilen reçineli sakızdır. Sanayide çeitli ürünlere renk verici, yapıtırıcı, cilâ verici olarak, tütünlere koku verilmesinde, sakızın çeitli organik çözücülerdeki çözeltileri de kullanılmaktadır. Ayrıca, eczacılık ve parfümeri sanayinde sabitletirici olarak da kullanılmaktadır. ekercilikte ve içki yapımında da koku verici olarak geni kullanım alanı bulmaktadır. Halk arasında dondurma ve tatlıların yapımında da faydalanılmaktadır(anonim,1991). SANDAL AACI Halk arasında Davulga, zandal ve kalanga olarak bilinen sandal aacı ülkemizde Güney Anadolu, Akdeniz ve Ege de doal olarak yetien, kıın yapraklarını dökmeyen çok yıllık bir aaçtır. Sandal aacının gövdesi ilk yıllarda kırmızı kiremit rengindedir ve 5 10 cm. büyüklüündedir. Kullanım alanı olarak, damar sertliine, sinirleri yatıtırmaya, sivilce, egzama ve kaıntıya, idrarı arttırmaya, hararete, ishali kesmeye iyi gelmektedir (Anonim,2006a). 6

7 Antalya-alanya yöresindeki bazı orman yan ürünlerinin deerlendirme olanakları Yaprakları kaynatılıp içilmekte, meyveleri hem taze olarak hem de kurutulup dövülerek balla karıtırılıp yenmektedir. Olgunlamı meyvelerinden de reçel yapılmaktadır. Endüstride bu aacın odunu parfüm ve tütsü yapımında kullanılmaktadır (Anonim, 2006d). SUMAK Halk arasında Sumak, Debba Sumaı, Boyacı Sumaı, Tatari, Tetri, Sarı Boyaaacı ve Sarıcan olarak bilinmektedir. Ülkemizde Boyacı sumaı (Rhus cotinus L.) ve Derici sumaı (Rhus coriaria L.) olmak üzere bu iki tür doal olarak yetimektedir. Her iki türde Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır (Anonim,1991). Sumak ekonomik deeri yüksek olan bir bitkimizdir. Yaprakları ve genç sürgünleri içerdii tanen nedeniyle deerli, sepi maddeleri arasında yer almaktadır. Dokuma ve yünlerin sarı veya siyah renge boyanmasında ve çounlukla da baharat olarak kullanılmaktadır. Boyacı sumaı sanayide kuma ve derilerin sarıya boyanmasında, derici sumaından elde edilen öz ise, ince derilerin sepilenmesi ve siyaha boyanmasında öne çıkmaktadır (Anonim,1991). YABAN ZEYTN Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu bölgelerinde yetimektedir. Aılamada anaç olarak kullanılır. Zeytin odununun endüstride kullanımını arttırmak için çeitli projeler yapılmaktadır. Sıkı yapılı ve sert bir aaçtır. Genellikle kolay ilenir ve düzgün yüzey verir. Kuru odununun çalıma oranı azalır. Endüstride kaplama olarak mobilya üretiminde kullanılmaktadır. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü salar. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılmaktadır. Zeytinin meyveleri, yemeklik olarak kullanılan yaı ve yaından elde dilen sabun büyük ekonomik deere sahiptir. SONUÇLAR Antalya-Alanya yöresinde sayısız odun dıı orman ürünleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Orman letmelerinin kontrolü altında deerlendirilmekte, bir kısmı da aktarlar tarafından kullanılmaktadır. Antalya da halk tarafından deerlendirilebilen odun dıı orman ürünlerin sayısı çok azdır. Halk birçok ürünün gerek ekonomik gerekse tıbbi etkilerini bilmemektedir. Ülkemizin gerek gıda ve gerekse bata tıp ve eczacılık olmak üzere kimya, boya, kozmetik gibi deiik sanayi alanlarında kullanılabilecek çok sayıda odun dıı orman ürününe sahip olması, hem ülke içi tüketim hem de yurt dıı ihraç ürünü olarak ekonomimiz açısından önemli bir kaynaktır. Bu ürünlerin ilenmi olarak ihraç edilmesi salanmalıdır. Odun dıı orman ürünlerinden faydalanmak amacıyla halkın bilinçlendirilmesi, ve bunun için çeitli eitim programları düzenlemelidir. Buna paralel olarak bu türlerden sürdürülebilir bir fayda salamak amacıyla, türleri toplama ve üretim aaması sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Tükenmekte olan ve ekonomik deeri yüksek olan türler koruma altına alınmalıdır. Bugüne kadar orman idaresince ihracı söz konusu olabilecek orman yan ürünleri üzerinde gerektii biçimde durulmamı ve sürekli ve düzenli bir üretime konu edilmemitir. Bu sebeple ihracı söz konusu olabilecek orman yan ürünlerinin de yurt içi ve yurt dıında tanıtılması, üretim, deerlendirme, iç ve dı satım olanaklarının aratırılması gerekmektedir. Bu amaçla Odun dıı orman ürünleri envanteri, Çevre ve Orman Bakanlıı tarafından hazırlanmalıdır. 7

8 Mehmet Akgül v.d. Yine bu bitkilerden özellikle salık yönünden önem taıyanlarının saptanması amacıyla orman, eczacılık, fen ve tıp fakülteleriyle ortaklaa çalımalar yapmaları da yararlı olacaktır. KAYNAKLAR Akgül, M., Akdeniz Bölgesi Orman Yan Ürünlerinden Yararlanma Olanakları, TC Orman Bakanlıı, Teknik Bülten, Yıl 1, sayı 1. Anonim,1991., Ülkemizde Bazı Orman Tali Ürünlerinin Tehis ve tanıtım Klavuzu, T.C. Orman Bakanlıı Orman Genel Müdürlüü letme ve Pazarlama Dairesi Bakanlıı, Ankara. Anonim, DPT,Sekizinci Be Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Özel htisas Komisyonu Raporu, 539 s., Ankara. Anonim,2006a, Anonim, 2006d, Anonim, 2006k Asımgil, A., 1996, ifalı Bitkiler, ISNB: , stanbul. Baytop, T., Türkiye'de Tıbbi Bitkiler le Tedavi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı.Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol:1, at the University Press, Edinburgh. Zeybek, U., Zeybek, N., Farmasötik Botanik, Ders Kitabı, Deitirilmi 3. Baskı, E.Ü. Eczacılık Fakültesi yayınları No:3, Bornova, zmir. 8

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

TARĠFE BEDELĠ CETVELLERĠ-1 ODUN DIġI ÜRÜNLER

TARĠFE BEDELĠ CETVELLERĠ-1 ODUN DIġI ÜRÜNLER TARĠFE BEDELĠ CETVELLERĠ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,00 2 ġimģir(odun) Ton 3,30 3 Süpürge Çalısı Ton 0,30 A 4 KamıĢ Adet 0,01 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,40 6 Diğer Çalılar Ton 0,40 7 Delice(Yabani

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları 3 2 3 GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (2): 40-48 Research/Araştırma Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları M. Said FİDAN 1,*, Ayşe ÖZ 1, Hakan ADANUR 1, Bülent TURAN

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi. Determination of Foreign Trade of Non-Wood Tanning Materials

Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi. Determination of Foreign Trade of Non-Wood Tanning Materials II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sepicilikte Kullanılan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Hyoscyamus niger (Banotu) Batbatotu, Bengildek, Dağdağan, Diş otu, Gavurhaşhaşı Kullanılan Kısımları ve İçerikleri : Çiçekli halde iken toplanıp gölgede kurutulmuş yaprakları kullanılır.

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

Makroskobik Özellikleri Şapka

Makroskobik Özellikleri Şapka Mycena rosea Sınıf Takım Familya : Basidiomycetes : Agaricales : Tricholomataceae Makroskobik Özellikleri Şapka 2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan yaygınlaşır ve umbosu kalır. Şapka donuk,

Detaylı

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Ağrılı Adet Ezan Çiçeği Kullanımı: Tohum yağı genç kızlara 4 gr günde yetişkinlere

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

MEE PALAMUDUNDAN SEP MADDES ÜRETM, KARILAILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERLER

MEE PALAMUDUNDAN SEP MADDES ÜRETM, KARILAILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERLER MEE PALAMUDUNDAN SEP MADDES ÜRETM, KARILAILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERLER Selim EN* lhan DENZ** smet HAKMOLU*** Kamile TIRAK* Yasar Selman Gültekin* * ABÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendislii Bölümü,

Detaylı

AHUDUDUÇEŞİTLERİ. Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz.

AHUDUDUÇEŞİTLERİ. Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz. AHUDUDUÇEŞİTLERİ Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz www.uzumsu.com 1) SARI AHUDUDU ÇEŞİTLERİ ANNE Gelişimi oldukça yavaştır, sarı meyve etine sahip, çok nadir bulunmakla beraber oldukça lezzetli bir çeşittir.

Detaylı

Yağ Gülü Yetiştiriciliği

Yağ Gülü Yetiştiriciliği Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 45 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Yağ Gülü Yetiştiriciliği Rafet SARIBAŞ, Hasan ASLANCAN Lütfen Dikkat!... Gül yağı, parfüm ve kozmetik sanayinin yanında antibakteriyel

Detaylı

BİTKİSEL ÜRÜNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Özgür BALCI Bitkisel Ürünler Şube Müdürü

BİTKİSEL ÜRÜNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Özgür BALCI Bitkisel Ürünler Şube Müdürü BİTKİSEL ÜRÜNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan Özgür BALCI Bitkisel Ürünler Şube Müdürü ODUN DIŞI BİTKİSEL ÜRÜNLER ÖNEM KAZANABİLECEK ODOÜ LER 10 8 1800 7 5 1800-1950 4 Bugün 2 Gelecek ORMANIN FONKSİYONLARINDAKİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU İbrahim YILDIRIM 1, Cumhur ALEVLİ 2, Kadri Cemil AKYÜZ 3 1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON

Detaylı

doğal boyama reçeteleri

doğal boyama reçeteleri doğal boyama reçeteleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ISBN: 978-975-17-3318-4 YAPIM Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü Yayınları No: 4 FOTOĞRAFLAR Recep KARADAĞ KAPAK VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DİŞBUDAKLAR AKASYALAR KOKARAĞAÇ ATKESTANELERİ ÖKALİPTUS SOFORA GLADİÇYA KARABİBER AĞACI DİŞBUDAKLAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.05.2014

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) GRUP ADI: ÇİÇEĞİ BURNUNDA PROJE

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

Detaylı

EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLü(;ü DERGİSİ

EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLü(;ü DERGİSİ Orman Bakanlığı Yayın No : 114 Müdürlük Yayın No : 21 EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLü(;ü DERGİSİ.Journ.al of Ege Forestry -Research Directorate İzmir / TÜRKİYE KAHRAMANMARAŞ YÖRESİ FıSTıK ÇAMI (Pinus

Detaylı

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ ARICILIĞA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE DÜNYADA ARICILIK Dünyada 65 milyon koloni ile 1.5 milyon ton bal üretimi yapılmaktadır. Türkiye ise 5 milyon koloni ile Çin in arkasından 2.,bal üretim miktarı 94.000 ton

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ S.NO ÜRÜN ADI BİRİM DİZİ ADETİ 1 ACIBADEM YAĞI 20CC 12 2 ADAÇAYI YAĞI 20CC 12 3 AHUDUDU AROMASI 20CC 12 4 ALABALIK YAĞI

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No: 55 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 30 ARPA YEMLİK MTS 0.25.38 0.365 6,206,99.00 KG 2,265,855.46 8 ARPA YEMLİK OFİS-A 0.40 0.40 0.4028 866,00.00 KG 348,828.7 ARPA YEMLİK TTS 0.24 0.53 0.3778 4,85,53.00

Detaylı

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler)

Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Rakamlarla WFI 2014 (UFİ onaylı veriler) Katılımcı: 87 si yabancı toplam 365 katılımcı Ziyaretçi: 3.465 i yabancı toplam 15.934 ziyaretçi Katılımcı Ülke: 37 Ziyaretçi Ülke: 119 Konuk Ülke: Kosova Fuar

Detaylı

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan)

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) PROTOKOL II (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TEMEL TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİ 1. İşbu Protokolün Tablo A sında

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı

BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı BÖRÜLCE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Börülce YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Besin maddelerince zengin toprakları sever. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK Ajansımız 13/08/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 2014 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda, bir yurtdışı

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN

KAFEİN. HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN HAZIRLAYANLAR Harun ÇOBAN Murat ALTINKAYA Soner SARUHAN KAFEİN NEDİR? Önemli fizyolojik etkileri olan alkoloid grubunun azotlu organik bir bileşiğidir. Kimyasal ismi trimethylxanthine dir ve formülü

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN KİŞİSEL TEMİZLİK TANIMI ADI HF KOD CİNSİ L KG KG TL FİYATI KOLİ TL FİYATI Green Care Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225438 Soft Sensatıon - Ekolojik, Hipoalerjik Sıvı El Sabunu 9990256 SIVI 5,00

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Mayıs 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda Başak

Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak Ekmeklik Buğdayda Başak SARIPAS SARIPAS SARIPAS Çavdar ve Bezelye Ekili Tarla Buğday tarlası Yulafta Salkım Serin İklim

Detaylı

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

UÇUCU YAĞLAR. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi UÇUCU YAĞLAR Üretim Türkiye de uçucu yağ üretiminin büyük kısmını gülyağı oluşturmaktadır.

Detaylı

Fırça Ucu Şekilleri. KEDİ DİLİ Yuvarlak fırça ucu yapraklar ve çiçekler gibi yuvarlak hatlı çizimlerde kullanılır.

Fırça Ucu Şekilleri. KEDİ DİLİ Yuvarlak fırça ucu yapraklar ve çiçekler gibi yuvarlak hatlı çizimlerde kullanılır. Fırça Ucu Şekilleri YUVARLAK UÇLU Yuvarlak uçlu fırçalar detay çalışmaları için kullanılır. Fırça ucuna baskı uygulayarak kalın çizgiler elde edebilirsiniz. DÜZ KESİK Geniş yüzeylerin boyamasında kullanabileceğiniz

Detaylı