ONLINE DYNAFLEET ve YAKIT TAVSİYESİ HİZMETLERİ HÜKÜMLERİ İÇİN SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONLINE DYNAFLEET ve YAKIT TAVSİYESİ HİZMETLERİ HÜKÜMLERİ İÇİN SÖZLEŞME"

Transkript

1 ONLINE DYNAFLEET ve YAKIT TAVSİYESİ HİZMETLERİ HÜKÜMLERİ İÇİN SÖZLEŞME Özgeçmiş Dynafleet Online Hizmetler, Volvo Truck Corporation tarafından filo performansını en uygun hale getirmek için araçlar ve sürücüleri takip ederek son kullanıcılara destek veren telematik esaslı servislerin bir parçasıdır. Dynafleet Online Hizmetler ayrıca, müşteri tarafından seçilen servis seviyesine bağlı olarak, konumlandırma, izleme, mesaj alma-verme ve 3. taraf uygulamalarıyla entegrasyon hizmetlerini de içermektedir. Yakıt tavsiyesi, yakıt verimliliği artırmak ve sürdürülebilir tutmak için tavsiyeler ve danışmanlık ile müşterilerine destek sağlayan arka ofis tabanlı bir hizmettir. İşbu sözleşme, hangi hizmetlerin sağlandığı ile ilgili hüküm ve koşulları düzenlemektedir. Belirli hizmetler için özel koşullar aşağıda bahsi geçen belgelerde, ayrıca düzenlenmektedir. Burada kullanılan terimlerin tanımları aşağıda yer alan EK 1 de bulunmaktadır. 1. Taraflar İşbu Sözleşme nin tarafları, Türk kanunlarına gore kurulmuş bir şirket olan (1) VOLVO GROUP OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Volvo ) ve (2) Hizmetler ile ilgili olarak Dynafleet Online Web Sitesi nde tescilli ve tam şirket ünvanı ve tescil numarası ve/veya kayıtlı adresi aşağıdaki şekilde olan Müşteri dir. İsim Tescil No / Tescil Adres 2. Sözleşmenin Kuruluşu/Amacı 3. Hizmetler i. İşbu Sözleşme, Dynafleet Online Web Sitesinde kayıtlı ve Ek 2' de tanımlanan Araçlar için olan hizmetlere ilişkin olarak, Volvo ile Müşteri arasında oluşturulmuş bir sözleşmedir. i. İşbu sözleşmeye uygun olarak sağlanan Hizmetlerin kapsamı, Dynafleet Online/Yakıt Tavsiyesi kayıt sürecine uygun olarak Müşteri adına kayıtlı Hizmetlerdir. Dynafleet Hizmetlerinin tam tanımı, Dynafleet Online Web Sitesinde ve Yakıt Tavsiyesi için Yakıt Tavsiyesi Araç Çubuğunda düzenlenmiştir. ii. Hizmetler, ilgili telekomünikasyon aboneliklerini kapsar.

2 4. Fiyat ve Ödeme iii. Volvo, uygulanabilir güvenliğe, yasal veya düzenleyici gerekliliklere veya eklenmiş işlevselliğe uyumlu olması talep edilen veya maddi yönden Hizmetlerin performansını veya kalitesini etkilemeyecek şekilde Hizmetlerin hükümlerinde her tür değişikliği yapabilir. i. Hizmetlerin bedeli ve söz konusu herhangi bir hizmetin aktif olduğu ve toplamına eklenecek KDV nin ve başka herhangi bir satış vergisinin veya harcının dahil olup olmadığı, Dynafleet Online Web Sitesinde ve Yakıt Tavsiyesi Araç Çubuğundaki ücret listesinde düzenlenmiştir. ii. Volvo, sözü geçen fiyat listesini güncelleyerek ve bunu Dynafleet Online Web Sitesinde ve Yakıt Tavsiyesi Araç Çubuğunda yayınlayarak her zaman hizmetlerin ücretini değiştirebilir ve bu durumda yeni fiyatlar, yayınlanır yayınlanmaz derhal yürürlüğe girecektir. iii. Ya belirli bir süre için ön ödeme ya da faturaya karşı aylık ödemeler üzerinde anlaşılmış olması durumuna göre, Müşteri, Hizmetler için ücreti ödeyecektir. iv. İşbu Sözleşme altında Müşteri tarafından yapılacak olan tüm ödemeler, herhangi bir mahsup ve karşı dava, kısıtlama veya şart ve hesabında veya hesap için herhangi bir indirim olmaksızın tam olarak yapılacaktır. v. İşbu Sözleşme gereğince herhangi bir ödenebilir tutar, vadesinde ödenmemiş ise, Volvo nun işbu Sözleşme ye gore sahip olduğu diğer hakları saklı kalmak üzere söz konusu tutar, En yüksek banka mevduat faizi oranında ticari faiz e uygun olarak belirlenen ortalama oran üzerinden herhangi bir yargılamanın öncesinde ve sonrasında vade tarihinden ödemenin tam olarak yapılacağı tarihe kadar faiz getirecektir. vi. Volvo, İsveç Hukuku na göre kurulmuş olan Volvo Truck Corporation ı, faturalandırma ve ödemeleri almak için, hangi ödeme işleminin uygulanacağı ve Müşteri nin hangi kapsamda bilgilendirileceği konusunda Volvo adına görevlendirmiştir. 5. Ön ödemeli Abonelikler için Özel Şartlar i. Bir ön ödemeli sabit bir süre için mutabık kalınmış olan ön ödemeli Hizmetler için aşağıdaki şartlar uygulanacaktır. ii. Abonelik süreci, aracın Dynafleet Online Web Sitesinde kaydedilmesinden sonraki ay başlar. Ön ödemeli abonelik süreci boyunca, Araç için olan abonelik masrafları Müşteri ye fatura edilmeyecektir. Abonelik ücretinin (örneğin: ilave Dynafleet hizmetleri ve/veya Yakıt tavsiyesi) kapsadığı masraflar dışında, hizmetler veya

3 kullanım ile ilgili masraflar Dynafleet Online fiyat listesine uygun olarak, Müşteri ye yüklenecek ve fatura edilecektir. Ön ödeme döneminden avantaj elde etmek için, Araç, ön ödeme döneminde, fatura edilen günden itibaren bir yıl içerisinde Online Web Sitesine kaydedilmelidir. iii. Yukarıdaki maddeye karşın, aşağıda yer alan 7. Madde uyarınca bir geri ödeme yapmak Volvo nun yükümlülüklerini etkilemeyecektir 6. Süre ve Fesih 7. Feshin Sonuçları i. İşbu Sözleşmenin süresi, Aracın Müşteri tarafından kaydedildiği tarihte başlar ve işbu hüküm uyarınca son bulana kadar devam edecektir. ii. Her iki Taraf da, diğer Tarafa, işbu Sözleşme nin sona erme tarihinden en az 60 gün öncesinden ihbarda bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu ihbar, aşağıda yer alan 14. Maddeye uygun olarak yapılacaktır. Bununla beraber, Müşteri; işbu Sözleşme yi herhangi bir zamanda, Volvo nun Dynafleet Online Web Sitesindeki Aracının kaydını sildirerek feshedebilir, bu durumda işbu Sözleşme, kayıt silmeden etkilendiği takvim ayının sonunda sona erecektir. iii. Müşteri tarafından, işbu Sözleşme altında herhangi bir tutarı vadesinde ödemede acze düşülmesi hali, Volvo ya, Müşteri ye, kendisine ödemeyi yapması için yapılan hatırlatmadan sonra 15(onbeş) gün içinde tutarı ödememesi halinde, işbu Sözleşmeyi derhal sonuç doğuracak şekilde feshetme hak ve yetkisi veren bir sözleşme ihlalidir. iv. Eğer Müşteri Aracın mülkiyetini üçüncü kişiye devrederse, Volvo işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. v. Her iki Taraf da, eğer diğer taraf Sözleşme nin esasına ilişkin bir ihlalde bulunduysa, veya ödemeden aciz, iflas, alacaklılar ile uzlaşma veya başka herhangi bir uzlaşma veya benzer etkiye sahip bir durum haline girdiyse, aşağıda yer alan 14. Maddeye uygun olarak, işbu Sözleşme yi, bir ihbarname ile feshedebilir. i. Eğer işbu Sözleşmenin süresi sona erer veya fesholursa, sona erme veya fesih tarihinden sonra, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. ii. İşbu Sözleşmenin feshinden doğan haklar, Müşteri yada Volvo nun fesihten önce tahakkuk etmiş görev ve sorumlulukları, her halükarda saklı kalır. Fesihten sonra da etkili olmaya kesinlikle veya delaleten yeterliliği olan şartlar, feshe rağmen, fesihten sonra yürülükte olmaya devam eder. iii. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi üzerine Müşterinin, işbu Sözleşme altında ödenmiş olan herhangi bir tutarı iade etmeye hakkı

4 olmayacaktır ve işbu Sözleşme altında tahakkuk etmiş bulunan vadesi dolmuş tutarları Volvo ya derhal ödeyecektir. iv. Bu zaman dilimi süresince, eğer Volvo Sözleşme nin amacını maddi olarak düşürdü ise, Sözleşme nin mehil müddeti için bir ön ödeme olması durumunda, bunu Müşteri ye tazmin edecektir. Tazminat, her durumda geri kalan dönem süresince Hizmetlerin azaltılmış kullanımı oranında olacaktır ve Müşteri ye yapılacak olan işbu ödeme, maliyetler, harcamalar, iş kaybı için olan zararlar gibi başka herhangi bir tazminatı kapsamayacaktır. 8. Volvo nun Sorumlulukları ve Yükümlülükleri i. İşbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine, Volvo, Müşteri nin Dynafleet Online Web Sitesine erişebilmesi, araçları Dynafleet Online Web Sitesinde kayıt / kabul etmesi ve abone olduğu hizmetleri kullanmaya başlaması için Müşteri ye oturum açma kimliği/vesikası sağlayacaktır. ii. Volvo, verileri güvende tutmak için makul çaba gösterecektir ve bu verileri bu Sözleşme ye veya aksi belirtilmedilçe Dynafleet Online Web Sitesi/Yakıt Tavsiyesi Araç Çubuğuna göre izin verilen veya sonucu çıkarılan amaçlar için kullanacaktır. Aynı zamanda, Volvo, verileri saklamanın ve/veya iletişimlerin tamamen güvenli olmasının mümkün olacağını ve Dynafleet Online Web Sitesinin erişilebilir olamayacağı zaman dilimlerinin olabileceğinin garanti edemez. Volvo, map ve navigasyon gibi 3.kişilerin hizmetlerinin doğruluğunu/kesinliğini garanti edemez. Ayrıca, Dynafleet Online Web Sitesi önceden planlanmış bakım çalışmasından dolayı ulaşılabilir olmayabilir. iii. Volvo, veri kalitesi ve doğruluğu sağlamak için makul karşılanabilecek her şeyi yapacaktır. iv. Volvo; hizmetleri, dikkatle ve beceri ile sağlayacaktır. v. Volvo verileri saklayacak ve aşağıdaki tabloya uygun olarak erişilir kılacaktır: Veri Tipi DFOL DA uygulanabilir Grenlilik Veri Araç Verisi 5 yıl >2 yıl = gün seviyesi < 2 yıl = ay seviyesi Sürücü Verisi 5 yıl > 1 yıl = faaliyet seviyesi 1-2 yıl = gün seviyesi < 2 yıl = ay seviyesi Takometre/devir saati hacmi İlk yüklemeden sonra 2 yıl 2 yıl - Tamamlanma hafıza dosyaları Takip& Pozisyon Verisi 3 ay 3 ay - Tamamlanma

5 Mesajlar 1 yıl 1 yıl - Tamamlanma 9. Müşterinin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri i. Müşteri; Araç ı çalıştıran veya hizmetleri kullanan her bir işçi veya diğer kişilerin, işbu Sözleşmeye ve Dynafleet Online Web Sitesi/Yakıt Uyarı Araç Kutusu nda belirtilen herhangi bir talimat ve tavsiyeye uygun davranacağını garanti eder. ii. Müşteri; Müşteri adına söz konusu faaliyetleri üstlenen kendi personeli veya diğer kişiler tarafından her bir Araç ile ilgili olarak yerine getirilen herhangi bir Veri nin kaydı, tescili veya kaydın iptal edilmesinden sorumludur. iii. Müşteri, her bir Hizmet ile ilgili olarak Volvo kullanım kılavuzuna uyulmasını garanti eder ve her bir Hizmet ile ilgili olarak Volvo kullanım kılavuzuna uyulmasından sorumludur. 10. Hizmetlerin Sürekliliği için Özel Şartlar 11. Veri Koruma i. Hizmet için olan ödemelerin işbu Sözleşmeye uygun olarak Volvo tarafından alınması şartıyla ve Müşterinin kurulum talimatlarına uygun olarak Dynafleet Donanımı nı kurması ve Hizmetlerin kullanımı için gerekli olan bütün malzemeyi edinmesi şartıyla; Hizmetler, Araç ile ilgili olarak yalnızca Volvo tarafından sağlanacaktır. Taraflar münferit olarak, Veri İşleminin Hizmete Sokulması ve ayrıca ilgili muvafakat belgesine ilişkin olarak bir Sözleşme akdedeceklerdir. 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması i. İşbu maddenin altında yer alan şartlar, işbu Sözleşmenin kapsamı ve Hizmetler için olan bedeli belirtir. ii. Volvo nun, her üç ayda bir doğan talepler için işbu Sözleşme gereğince (sözleşme, haksız fiil, ihmal, kanun, eski hale iade veya başka durumlardan kaynaklansın ya da kaynaklanmasın) toplam maksimum sorumluluğu işbu Sözleşme gereğince işbu üç ay içerisinde doğmuş olan talepler için ödenen meblağın %100 ünü geçmeyecektir. iii. Volvo; doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelsin veya gelmesin ve Volvo kayıp ihtimalinden haberdar olsun veya olmasın herhangi bir kar kaybından, iş kaybından, boşa geçen yönetim zamanı veya veri kurtarma ya da yeniden yapılandırma masraflarından veya herhangi bir dolaylı veya bağlı kayıplardan (sözleşme, haksız fiil, ihmal, kanun, eski

6 hale iade veya başka durumlardan kaynaklansın veya kaynaklanmasın) sorumlu olmayacaktır. iv. Volvo işburada bütünüyle hukukun izin verdiği ölçüde (işbu Sözleşmede belirtilenler dışındaki) bütün şartları, garantileri ve taahhütleri veya Müşteri lehine var olan veya olabilecek olan zımni, yasal, teamüli veya başka türlü istisnaları kapsam dışı bırakır. 13. Mücbir Sebep i. (GSM veri operatörleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, doğal afetler, savaş, iş anlaşmazlıkları, protestolar, yangın, fırtına, patlama, terörist eylemler ve milli olağanüstü durum dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Volvo nun makul kontrolü ve tasavvuru dışında herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde; herhangi bir aciz hali veya gecikmeden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememenin veya ifada gecikmenin sonuçlarından Volvo nun, Müşteriye karşı sorumluluğu bulunmayacaktır ve Volvo, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için süreyi makul bir şekilde uzatmaya yetkilidir. 14. Bildirimler i. İşbu Sözleşme ile ilgili olan herhangi bir bildirim, diğer tarafın şirket merkezinin bulunduğu adrese veya şirketin iş merkezine yazılı olarak yapılacak ve elden veya birinci sınıf veya özel teslimat posta ile teslim edilecektir. Hizmetler için kaydedilirken yazılmış adres, bu anlaşma hükümleri altında yapılacak bildirimler için Müşteri ile ilgili adres olarak nitelendirilecektir. Müşteriye yapılan bildirimler, elden teslim edilmesi şartıyla hizmet için uygun adrese bırakıldığında veya Müşteriye yapılan bildirimler, elden teslim edilmesi şartıyla hizmet için uygun adrese bırakıldığında veya ön ödemeli, birinci sınıf posta veya özel teslimat posta ile yapıldıktan itibaren 48 saat geçmesi şartıyla her zaman usulüne uygun olarak ulaşmış addedilecektir. ii. Müşteri, aşağıda yer alan adresin değişmesi veya bildirimler için Online Web Site de yer alan iletişim adresini kullanacaktır. 15. Muhtelif Hükümler i. Volvo nun bütün yükümlülüklerinin ifası için süre, hayati öneme sahip değildir. ii. İşbu Sözleşmenin herhangi bir şartı veya kısmı, herhangi bir mahkeme, yargı merci, idari organ veya yargı yetkisine sahip makam tarafından hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, söz konusu koşul, işbu Sözleşmeden ayrı tutulacak ve mecburi haller dışında mümkün olduğunca işbu sözleşmenin diğer şart ve kısımlarını

7 değiştirmeksizin geçersiz olacak ve işbu sözleşmenin tam olarak yürürlükte kalan diğer koşullarını etkilemeyecektir. iii. Herhangi bir hakkın, yetkinin veya kanun yolunun Volvo tarafından kullanılmaması ve kullanılmasında gecikilmesi, bundan feragat, anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir kısmi ifa da, herhangi bir kısmi ifayı veya başka diğer hak, yetki veya kanun yolunun kullanılmasını imkansızlaştırmayacaktır. iv. Volvo, Müşteri ye 3 ay önceden yazılı olarak bildirerek, işbu Sözleşme şartlarında veya koşullarında değişiklik veya düzeltme yapabilecektir. v. İşbu Sözleşme, Volvo nun önceden yazılı onayı olmaksızın Müşteri nin işbu sözleşme kapsamına alınmış herhangi bir veya bütün hak ve yükümlülüklerini devredemeyen, tevkil edemeyen, lisans veremeyen, emanetçi olarak tutamayan veya alt sözleşme yapamayan Müşteri ye özeldir. vi. İşbu Sözleşme, Hizmetlerle ilgili olarak Volvo ve Müşteri tarafından kararlaştırılmış bütün şartları içerir ve söz konusu Hizmetler ile ilgili olan taraflar arasındaki herhangi bir sözlü veya önceden yazılı anlaşma, temsiller veya taahhütlerin yerine geçer. 16. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü Tarih Yer i. İşbu Sözleşmenin veya işbu Sözleşmenin herhangi bir şartının kuruluşu, mevcudiyeti, yorumu, ifası geçerliliği ve her ne olursa olsun tüm hususları İsveç Hukukuna tabidir. ii. İsveç mahkemeleri, işbu Sözleşme ile bağlantılı olan veya işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Taraflar, işbu yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler. Volvo Group Otomotiv Tic. Ve Ltd. Şti. Müşterinin Adı

8 Ek 1 Yetkili Kullanıcı Müşteri Geçerli bir oturum açma ve şifresi olan yetkili bir Dynafleet kullanıcısı Hizmete abone olmak için anında kayıt formunu dolduran bir şirket. Sözleşme Volvo ve Müşteri arasında Madde 2 ye uygun olarak oluşan Hizmetlerin tedariki için yapılan herhangi bir anlaşma Veri Araç dan Volvo nun Dynafleet Online dağıtıcısına gönderilen veri Dynafleet Donanımı Dynafleet Araç malzemesi ve diğer destekli cihazlar. Hizmetler Sözleşme Yukarıda yer alan Madde 3 e uygun olarak işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler Buradaki ekleri ve işburada belirtilen diğer belgeleri içeren işbu belge. Araç İşbu Sözleşmenin uygulandığı Müşteri tarafından kaydedilen Araç.. Dynafleet Online Web Sitesi adresinde bulunan Volvo Dynafleet Online Hizmetlerini gösteren Volvonun web sitesi Yakıt Tavsiyesi Araç Çubuğu Volvo Customer Portal via adresinde bulunan Volvo Yakıt Tavsiye Hizmetlerini gösteren Volvonun web sitesi Ek 2 Araç(lar)