SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ"

Transkript

1

2 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA -

3 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN

4 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız. Socrates 3

5 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 4 Abdullah, Dora ve Hira ya

6 5 TEŞEKKÜR Dünya Sağlık Örgütü nün Sağlık yalnızca sakatlık veya hastalığın yokluğu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan da iyi olma halidir şeklindeki geniş tanımı, yaşam kalitesiyle ilgili en önemli unsurları içermekte ve sağlıkla ilgili ölçümlerin pek çoğunun da altını çizmektedir. Bu tanımdan hareket edilirse sağlığın, tek başına mortalite istatistikleriyle ölçülemeyeceği de açıktır. Tek başına mortalite hızları karar alıcılara toplum sağlığıyla ilgili ancak eksik ve duyarsız bilgi sağlayabilmektedir. İnsan yaşamının iki boyutundan söz edilebilir. Nicelik boyutu; yaşam süresi olup mortalite hızlarıyla ifade edilir. Yaşamın niteliksel boyutu; fizik çevre, sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel durum ve sosyal ilişkiler gibi pek çok unsurun yanında bireysel doyumu da kapsar. Dinamik, çok yönlü özellikler taşıması ve sürekli gelişim içinde olması ise yaşamın nitel tanımını oldukça güç hale getirir. tepkisi şeklinde tanımlanmıştır. Yaşam kalitesi kavramı; bireylerin doyumu ve onların sosyal kendilerini geliştirmeye ve eğlenmeye zaman ayırmasıdır. Yaşam kalitesi; yaşam doyumu, öznel iyilik ÖKSÜZ hali, mutluluk, işlevsel yeterlilik, & sosyal iyilik MALHAN gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Yaşam etkilerine verilen kişisel tepkileri gösteren bir kavram olması şeklindedir. Yaşam kalitesi kavramı ilk kez Thorndike tarafından, sosyal çevrenin bireyde yansıyan ilişkilerinin kesişimi olarak ayrıca, bireyin kendi yaşamında doyum bulması ve mutluluk kapasitesi olarak da tanımlanmış olan yaşam kalitesi Burtchard a göre; yaşamdan doyum bulma, bireylerin fiziksel ve ekonomik yönden iyi olması, bireyler ile iyi ilişkiler kurması, toplumsal, vatandaşlık ve medeniyete ait davranışlarda sosyal güç yeterliliğine sahip olması bireylerin kalitesinin uygun kabul edilebilecek bir diğer tanımı; yaşam koşulları içinde elde edilebilecek kişisel doyumun düzeyini etkileyen hastalıklara ve günlük yaşamın fiziksel, ruhsal ve toplumsal Geleneksel sağlık hizmet modellerinde amaç, hastalıkların tedavisi ve özellikle ağrının sonlandırılmasıyken günümüzde sağlık hizmetlerinin amacı; sağlığın sürdürülmesi ve yükseltilmesine yardımcı olacak yaşam biçimi bireysel felsefesinin oluşturulabilmesi şeklinde değişmiştir. Sağlık sektörünün bu durum ve faktörleri değerlendirerek hastalıkların ve etkilerinin insanların yaşamlarını ne derece etkilediği konusunda bilinçli olması gerekir. Bu nedenle, tıpta 1960 lardan beri yaşam kalitesi hakkında bir çok araştırma yapılmıştır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi araştırmaları, bilim dünyasında, küçük ama büyümekte olan bir yeri kaplamaktadır. Yaşam kalitesi yayınları; 1980 yılında tüm indekslenmiş yayınların sadece %0.1 ini, 1990 da %0.4 ünü, 2001 de %0.9 unu oluştururken, 2004 te bu %1,5 olmuştur. Yayınların çoğu, yeni ölçeklerin gelişimi ve coğrafi, demografik ya da tanı kriterleriyle tanımlanmış nüfusu sınıflandıran tanımlayıcı, kesitsel ve kohort çalışmalarıdır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinin kullanıldığı çalışmalar 1990 yılında tüm yaşam kalitesi yayınlarının %4.6 sını oluştururken 2001 de bu oran %12.6 dır. Yayınlanmış sağlığa bağlı yaşam kalitesi araştırmalarının büyüme oranı genel yayınlardan oldukça fazla olmasına karşın, çalışmaların tam sayısı hala oldukça düşüktür.

7 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 6 Bu çalışmamızın ülkemizde yapılmakta olan ve gün geçtikçe artan yaşam kalitesi çalışmaları için bir rehber olacağına ve önemli bir boşluğu kapatacağına inanmaktayız. Çalışmanın editörlüğünde yardımcı olan Doç. Dr. Adnan Kısa ya, çalışmalarımızda bizleri bilimsel ve manen destekleyen Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Korkut Ersoy a teşekkür ederiz. Bilime olduğu kadar bizlere de her zaman cömert desteklerini esirgemeyen, pozitif bilim dünyasına tüm kaynakları seferber edilmiş olan Başkent Üniversitesi ne ve bu kimliğin kurucusu Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal a şükranlarımızı saygılarımızla sunarız. Uzm.Dr.Ergün Öksüz Yrd.Doç.Dr.Simten Malhan Ankara, 01.Haziran.

8 7 1 KISALTMALAR...I 1 GİRİŞ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ İŞLEVSELLİK SOSYAL SAĞLIK YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ Klinik belirtiler ve klinik semptomlar Teşhise yönelik işlevler Günlük işler ve aktiviteler Sosyal rol işlevleri Ruhsal işlevler (ağrıyı da kapsayan duygusal ve davranışsal durumlar) Yaşam memnuniyeti, mutluluk veya tatmin BOYUTA ÖZGÜ ÖLÇÜMLER Kanser Kalp ve Damar Hastalıkları Psikiyatrik Tedavi TIP VE YAŞAM KALİTESİ TOPLUM VE YAŞAM KALİTESİ PSİKOLOJİ VE YAŞAM KALİTESİ YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK BİREY VE YAŞAM KALİTESİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜMÜNDE DEĞİŞKENLER YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜMÜNDE NESNELLİK VE ÖZNELLİK SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ VE TANIMLAR ÖZNEL İYİLİK HALİ OLARAK YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yaşam Tecrübeleri Kişilik Değişkenleri Adaptasyon SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜMÜNDE GENEL PROBLEMLER SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ARAÇLARI GENEL SAĞLIK ÖLÇEKLERİ (VEYA JENERİK ÖLÇEKLER) HASTALIĞA SPESİFİK ÖLÇEKLER STATİK VE DİNAMİK ARAÇLAR TERCİH DEĞERLENDİRME (FAYDA) ÖLÇÜMLERİ ANALİTİK ARAÇLAR Maliyet Kazanç Analizi (Cost benefit analysis MKA) Maliyet Etkililik Analizi - MEA (Cost-effectiveness analyse -CEA) Maliyet Fayda Analizi - MFA (Cost- utility analyse -CUA) SAĞLIK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜMLERİ Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yılları (Quality Adjusted Life Years -QALYler) Ödeme Gönüllülüğü (Willings to pay -WTP) Hastalık Maliyeti (Cost of illness - COI) QALY başı Dolar SAĞLIK POLİTİKASI TERCİHLERİ Etkinlik (Efficiency) Eşitlik (Equity) Göreceli sıralamalar (Relative rankings) Kişilerarası Fayda (Interpersonal utility) Bireysellik ve Sosyal Perspektif Sağlık ve Fayda... 40

9 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uyuşmazlıktan kaçınma Bütünlük (Completeness) Güvenilirlik (Credibility) Tutarlılık (Consistency) Şeffaflık (Transparency) Zaman Tercihleri TEKNİK SEÇİMLER SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜM ARACI OLUŞTURMA KAVRAMLAR VE DEĞİŞKENLER İŞLEV ÖNCESİ YAPILARIN DETAYI YETERSİZ AÇIKLAMASI Tek-İşlev Eğilimi Tek Yöntem Eğilimi Farklı Programların Etkileşimleri Test ve Programların Etkileşimleri Yapılar Arasında Sınırlı Genellemeler Yapılar Ve Yapıların Seviyelerinin Karıştırılması SOSYAL TEHDİTLER Hipotezin Merak Edilmesi Sonuç Endişeleri Araştırıcının Beklentileri ÖLÇME (MEASUREMENT) ORANSAL ÖLÇEK (RATİO SCALE) NOMINAL ÖLÇEK SIRA ÖLÇEĞI (ORDİNAL SCALE) ARALIK ÖLÇEKLERI (INTERVAL SCALE) SEÇENEKLERDEKİ RAKAMLARIN GÖREVLERİ BÜYÜKLÜK TAHMİNİ VE ORANLAMA SAĞLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRMESİ Oranlama ve Aralık Ölçümü Tanımlanmış Uç Noktalar İşlemin Karışıklığı Uyarıcı Materyaller Oranlama Aralık Seçenekleri GÜVENİLİRLİK (RELİABİLİTY) GERÇEK PUAN KURAMI GÜVENİLİRLİK TİPLERİ (TABLO 4) (ŞEKİL 7) Değişmezlik (Stabilite) İç Tutarlılık (Internal Consistency) Puanlama Tutarlılığı Gözlemciler Arası Tutarlılık Tutarlılık Yüzdesi GÜVENİLİRLİK KATSAYILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER GÜVENİLİRLİK KATSAYISININ HESABI VE YORUMLANMASI GEÇERLİLİK YORUMSAL GEÇERLİLİK (TRANSLASYON GEÇERLİLİĞİ) Yüzeysel İlk Bakış Geçerliliği (Face Validity) İçerik Geçerliliği (Content Validation) ÖLÇÜTE DAYALI GEÇERLİLİK (CRİTERİON-RELATED VALİDATİON) Yordama (Ön-kestirim) Geçerliliği (Predictive Validity) Eşzaman Geçerliliği (Concurrent Validity) YAPI GEÇERLİLİĞİ (CONSTRUCT VALİDİTY)... 81

10 Nomolojik Ağ Çoklu-Özellik / Çoklu-Yöntem Matrisi (Multi-trait Multi-method Matrix MTMM) Yorumlama Prensipleri MTMM'in Avantaj ve Dezavantajları Şablonların Eşleştirilmesi Teorisi Yapı Geçerliliğinde Şablonların Eşleştirilmesi Şablon Eşleştirmenin Avantaj ve Dezavantajları Ölçekler Arasında Korelasyon Mantıksal Geçerlilik (Hipotez Sınama - Logical Analyse) Birleşen ve Ayrım Geçerliliği (Convergent and Discriminant validity) Yapı Temsili (Construct Representation) Duyarlılık/Cevaplanabilirlik (Sensitivity/Responsiveness) Tanımlayıcı Geçerlilik (Descriptive validity) GEÇERLİLİK ÖLÇÜM VE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Korelasyon Çoklu Regresyon (Multiple regresyon) Faktör analizi Faktör Analizi Kavramları Faktör Analizinin Kullanımı Faktör Analizinde Temel Sorunlar Kavram Geçerliliği TEMEL SORUNLAR ÖLÇEĞİN AMACI ÖLÇEK YAPISI VE BEKLENEN ÇIKTILAR ÖLÇME Boyutsallık Thurstone Tipi Ölçekler Likert Tipi Ölçekler Kümülatif (Guttman Tipi) Ölçekler İÇERİK İçerik materyallerinin oluşturulması Sağlık durumunun değerlendirmesi Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Boyutları GELECEKTEKİ SAĞLIK DURUMU ÖLÇEKLERİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kullanım Kolaylığı/Pratiklik Kendi kendine uygulama (self-administration) ÖLÇEK PUANLARININ YORUMLANMASI SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAĞIT BAZLI UYGULAMALAR OTOMATİK FAKS/FORM TARAMA UYGULAMALARI TELEFON/SES POSTA UYGULAMALARI BİLGİSAYAR UYGULAMALARI INTERNET UYGULAMALARI SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ VERİLERİNİN YÖNETİMİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNİN KLİNİK KULLANIMI DENEYSEL VERİ-KLİNİK VERİ BAKIM SIRASINDA KARAR DESTEĞİ HASTA TAKİBİ KLİNİK YARARLAR SAĞLIK ÖLÇÜMLERİ MALİYET-KAZANÇ ANALİZİ (COST-BENEFİT ANALYSİS) MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ (COST-EFFECTİVENESS ANALYSİS)

11 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ MALİYET-FAYDA ANALİZİ (COST-UTİLİTY ANALYSİS) SOSYAL REFAH FONKSİYONU QALYLER EŞİTLİĞİ SAĞLIK İNDEKSLERİ KALİTE AĞIRLIKLARI DEĞER VE FAYDA ÖLÇÜMÜ MADDİ DEĞERLENDİRME Ödeme Gönüllülüğü Hastalık Maliyeti (Cost of Ilness- OI) QALY BAŞI DOLAR İSKONTO VERİMLİLİK VE EŞİTLİK NORMATİF KILAVUZ VEYA ORANSAL DERECELENDİRME KİŞİLERARASI FAYDA SORUNUNUN GİDERİLMESİ TOPLUMSAL İYİLİK VE BİREYSEL İYİLİK ADALET RİSK ALGILAMA TEDAVİSİ UYUŞMAZLIKTAN KAÇINMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Yöntemler arasında Değerlendirilen/çerçevelendirilen farklılıklar Tercih Değerlendirme Sürecinde Güven Kaynaklarındaki (Anchor) farklılıklar İsimlendirme etkileri (Labeling Effects) YAŞAM BEKLENTİSİ - ERKEN ÖLÜMLER YAŞAM SÜRELERİNİN DEĞERLERİ ZAMAN KOMORBİDİTE (BİRDEN ÇOK HASTALIĞIN AYNI ANDA BULUNMASI) FAYDA MAKSİMİZASYONU HASTALIK MALİYETLERİ VE KORUYUCU DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ SAĞLIK ÖLÇÜMLERİ NELERİ ÖLÇEMEZ? SAĞLIK ÖLÇÜMLERİNİN YETKİSİ KALİTEYE AYARLANMIŞ YAŞAM YILLARI (QALYLER) TEKNİĞİ REFAH EKONOMİSİ KALİTENİN ÖLÇÜMÜ EuroQol Ölçeği (EQ-5D) Quality of Well-Being Scale (QWB) Rosser/Kind İndex Mc Master Health Classification System SOSYAL DEĞERLER VE QALYLER KALİTENİN KULLANIMI Sağlık Hizmetini Alanlar Sağlık Hizmetini Verenler Toplum Karma Strateji KALİTE AĞIRLIKLARI KALİTE HESAPLAMALARI SAĞLIK ÖLÇÜM ARAÇLARININ GEÇERLİLİKLERİ GEÇERLİLİK QALYLERİN GEÇERLİLİĞİ QALYler ve Ölçüt Geçerliliği QALYler ve Bağlam Geçerliliği QALYler ve Birleşen Geçerliliği QALYler ve İçerik Geçerliliği Ağırlıkların Yapı Geçerliliği İndeks Değerlerinin Yapı Geçerliliği

12 WTP ÖLÇÜMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ WTP ve Ölçüt Geçerliliği WTP ve Bağlam Geçerliliği WTP ve Birleşen Geçerliliği WTP ve Yapı Geçerliliği WTP ve İçerik Geçerliliği QALY BAŞI DOLAR GEÇERLİLİĞİ HASTALIK MALİYETİ (COI) GEÇERLİLİĞİ KAPSAMLILIK UYGULAMANIN KOLAYLAŞTIRILMASI DEĞER GELİŞTİRME MALİYETLERİ BELİRSİZLİKLERİN KARAKTERİZE EDİLMESİ UYARICI DAVRANIŞLARIN DAHİL EDİLMESİ RİSKİN NİTEL ÖĞELERİNİN DAHİL EDİLMESİ DEĞERLERDE ÖLÇÜM SEÇİMİNİN ETKİLERİ İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ VE SAĞLIK KAVRAMLAR İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI ICF İN AMAÇLARI ICF Uygulama Alanları ICF NİN ÖZELLİKLERİ ICF Evreni ICF Kapsamı Sınıflandırma Birimi Sunum Şekli ICF BİLEŞENLERİ Vücut İşlevleri ve Yapıları ve Bozuklukları Etkinlikler ve Katılım/etkinlik sınırlılıkları ve katılım kısıtlılıkları Bağlamsal Etkenler İŞLEVSELLİK VE YETİYİTİMİ MODELİ İşlevsellik ve Yetiyitimi Süreci Medikal ve Sosyal Modeller ICF İN KULLANIMI KAYNAKLAR İNDEKS

13 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 12

14 1 KISALTMALAR $ Dolar ABD Amerika Birleşik Devletleri AÇŞ Ana çocuk sağlığı ADL Günlük Yaşam Aktivitesi AHP Analitik Hiyerarşik Süreç AHRQ Sağlık Hizmetleri Araştırmaları ve Kalite Bürosu ATM Para çekme makinası BLS Breau İşçi İstatistikleri CA Maliyet Analizi CBA Maliyet Kazanç Analizi CDC Hastalık Kontrol Merkezi CEA COI Hastalık Maliyeti CORC Kardiyovasküler sonuç araştırma birliği CUA Maliyet fayda analizi CV CVA Maliyet değer analizi CVM Olasılık değerlendirme metodu DALY Sakatlığa Bağlı yaşam kalitesi Sınırlandırılmış ikili tercih formatı DRGs Tanıya dayalı gruplar DSÖ Dünya sağlık örgütü DTC Direk tüketiciye yönelik EPA Çevre koruma örgütü EQ 5D EuroQol 5D EUR Euro FDA GBD Gayri safi yurt içi hasıla GSYİH Gayri safi yurt içi hasıla HALE Sağlığa ayarlanmış yaşam beklentisi HALY Sağlığa ayarlanmış yaşam yılları HHS Sağlık ve insan servisi HrQoL Sağlığa bağlı yaşam kalitesi HUI Sağlık fayda indeksi HYE Sağlıklı yaşam yılı beklentisi ICD Uluslar arası sakatlık kodlaması ICF Uluslar arası fonksiyon kodlaması ICIDH İşlevsellik yeti yitimi ve sağlığın uluslar arası sınıflandırılması IQ Zeka (düşünme yeteneği ) JND Dikkati çeken fark KR-20 Kuder Richardson 20 KR-21 Kuder Richardson 21 KVA Kovaryans Analizi Maliyet Etkililik Analizi Olasılık değerlendirilmesi DC Yiyecek ve ilaç yönetimi

15 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ ii LET Yaşam beklentisi tablosu ME Büyüklük Tablosu MOS Tıbbi çıktı çalışması MR Çoklu regresyon MTMM Çoklu özellikli çoklu yöntemli matris NHS Ulusal sağlık araştırması NIH Ulusal sağlık enstitüsü NIOSH Ulusal mesleki güvenlik ve sağlık enstitüsü OE Açık uçlu OECD Ekonomik gelişme ve kalkınma örgütü OMB Yönetim ve bütçe ofisi OSHA Mesleki güvenlik ve sağlık yönetimi PPIC Potansiyel pareto gelişim kriteri PTO Kişi değişim tablosu QALY QOL Yaşam kalitesi QWB İyilik durum indeksi RIA Rahim içi araç RP RS Oranlama ölçeği SBYK Sağlığa bağlı yaşam kalitesi SCL-90 Semptom kontrol listesi SEM Semptom Standart beklenen kaybolmuş yaşam yılları SF 36 Kısa form 36 SG Standart oyun SIP Hastalık etki profili SP Tahmini tercih SWB Subjektif iyilik hali TTO VA Varyans analizi VAS Görsel analog ölçeği VSL İstatistiksel yaşam süresi WAIS Weshler yetişkin zeka ölçeği WHOQOL Dünya sağlık örgütü yaşam kalitesi ölçeği WTA Kabul etme gönüllülükleri WTP Ödemeye gönüllülük YHL Sağlıklı yaşam yılları YLD Sakatlığa geçen yaşam yılları YLL Kaybolan yaşam yılları Kaliteye bağlı yaşam yılları Belirtilmiş tercihler SEYLL Zaman değişim tablosu

16 iii

17

18 1 GİRİŞ Sağlığa bağlı yaşam kalitesi (Health related Quality of Life-HrQoL) ölçümleri son otuz yıl içinde gelişmiştir. Bu ölçümler son on yılda sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde artan oranlarda kullanılmaktadır. Yaşam kalitesi ölçümleriyle ilgili sağlık grupları birbirlerine alternatif oluşturmamakla beraber yaşam kalitesi kavramıyla ilgili beş ve yedi farklı boyutu temsil etmektedir. Her boyut, sağlığa bağlı yaşam kalitesinin ölçülmesinde eşsiz bir yaklaşım olarak görülebilir ve böyle de görülmüştür. Her bir yaklaşım kendine özgü gelişimsel tarihe sahiptir. Böylece, sağlık teknolojilerinden, yaşlanan nüfustan ve hızlı değişimden kaynaklanan son zamanlardaki baskılar neredeyse sağlığa bağlı yaşam kalitesi yaklaşımının kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir, her boyutta gözlenen gelişmeler de yaklaşımı uygun hale getirmiştir. Sağlığa bağlı yaşam kalitesinin her bir boyutu spesifik klasik felsefi ve metodolojik konularla ilgilenmektedir. Bununla birlikte, bu süreç sağlık sonuçları ölçeklerinin üst ve alt alanlarda sürekliliğin daha genel bir biçimde ortaya çıktığı boyutlar olarak görülmelidir. En üst düzey ölçümler davranışları ve ifadeleri hastalıkla veya yetiyitimiyle ilgili olarak tüm insanları kapsayacak hedefli olma eğilimindedir. Sürekliliğin alt düzeylerinden sonuna doğru öznel sorunlar -duygusallık ve sağlıkla ilgili yaşamda genel tatminle ilişkili iç duygusal deneyim algılaması- sürekli artan bir şekilde önemli rol oynamaktadır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümleri ve sonuç ölçekleri arasında teorik ve deneysel ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkilere ait bilgi, sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçeklerinin seçimini hızlandırmaktadır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi araçları sağlığın fiziksel ve psikofizyolojik ölçülerinin birer habercisi olarak potansiyel epidemiyolojik araçlar olarak görülmelidir. Araştırmalar, sağlığın sosyal fonksiyon görme işlemi, sosyoekonomik statüye ulaşma, ruhsal sağlık ve sosyal ilişkilerden etkilendiğini göstermektedir. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinin sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılması klinik epidemiyolojiye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, sağlığa bağlı yaşam kalitesi sonuç ölçümlerinin en karmaşık kullanımı öznel ve nesnel sağlık ölçümlerini rutin olarak etkileyen tıbbi olmayan ve cerrahi olmayan faktörleri kontrol etmektedir. Bu kontroller sosyoekonomik faktörler, yaşam stresi, kişilik, alkol ve sigara tüketimi de dahil olmak üzere sağlık hizmet sonuçlarını dramatik bir şekilde etkileyen olguları kontrol eder. 1.1 Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi Genel anlamıyla yaşam kalitesi; iyilik hali nin bir derecesi olarak tanımlanır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ise kişinin sağlık durumunu göstermekten daha geniş bir perspektifi işaret eder. Yaşam kalitesi için üzerinde uzlaşılmış bir tanım mevcut değildir. Bu konuda sosyal rolü yerine getirmeyi de içeren işlevsel yetenekler, toplumsal etkileşimin derecesi ve kalitesi, ruhsal sağlık, ağrı gibi somatik duyular ve yaşamdan duyulan memnuniyet gibi bir dizi bileşene yer verilir. Aslında klinik olmayan tüm verilerin yaşam kalitesi kavramıyla bir görülme eğilimi kavram karmaşasını daha da artırmaktadır. Sağlık hizmetleriyle ilgilenen kişilerin dikkatleri her geçen gün daha çok tedavi çıktıları üzerine yönelmektedir. Bu çıktıların ölçümü ve kavramsallaştırılması bazı çelişkiler içerir. Günümüzde sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinin, sağlık müdahalelerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılması anlamlı olarak kabul görmektedir. En çok kullanılan belirteçler, hastalık modelinden geliştirilmektedir. Hastalık modeli, belirti ve bulgularda ortaya çıkan patolojik bozukluğu tanımlayan bir kavramdır. Bir hastalığın seyri, kişinin hastalık

19 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 sürecinde duyduğu ağrıyla, yaşamsal işlevleri ve duygularındaki değişikliği algılayışıyla belirlenir. Hastalıklar patolojik bozukluklar sonucunda gelişebilir fakat, mutlaka böyle olması da gerekli değildir. Kişi, kendisini hasta hissetmesine karşın, tıbbi olarak hastalığa ilişkin bir bulguya rastlanılmayabilir. Sağlık durumu ölçümlerinde her iki durum da hesaba katılmalıdır. Geçen yüzyılda üzerinde en çok durulan, hekimin hastanın ne hissedebileceğine dair klinik ölçümlere dayanan düşünceleri değil, hastanın kendini nasıl hissettiği konusu olmuştur. Hastanın tedaviye yanıt vermesi ya da mortalite hızları yeterli değildir. Özellikle kronik veya hayatı tehdit eden hastalık durumlarında tedavi, hastanın fiziksel olduğu kadar sosyal ve psikolojik durumlarında da gerçekleştirilebilir. Tedavi, hastanın kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olabildiği ölçülerle değerlendirilir. Sağlık ve işlevsellik, sağlığa bağlı yaşam kalitesinin sadece iki boyutudur. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümü, böyle bir gereksinimin doğduğu 1970 li yılların başlarından bugüne, üç önemli nedenle klinik araştırmalarda ve epidemiyolojik çalışmalarda başvurulan genel araçlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenlerden ilki, sağlık hizmet giderlerindeki olağanüstü artıştır. İkincisi; günümüzde sağlık teknolojisindeki gelişime bağlı olarak yaşamın süresinden çok kalitesine önem verilmesidir. Artık çok az sağlık kuruluşu semptomları iyileştirmek ve vücut işleyişini geliştirmek üzerine odaklanmış, yaşam süresini uzatmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Üçüncü neden olarak da sağlık teknolojileri arasındaki karşılaştırmalar, yaşamın konu bile edilmediği çok küçük farklılıklar arasında yapılmaktadır. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümünü oluşturan bu üç faktör sırasıyla; nüfusun özellikle sanayileşmiş ülkelerde yaşlanması ve beraberinde kronik hastalıklarda görülen artış ile teşhis-tedavi süreçlerinde çok gelişmiş sağlık teknolojilerinin kullanılmaya başlanması şeklindeki iki gelişme üzerinde temellenmiştir. Sağlığa bağlı yaşam kalitesi olgusunun oluşumunda ise iki etken söz konusudur; birincisi 1970'li yılların başında, sanayileşmiş ülkelerde bu tip araçlara duyulan ihtiyaç ve diğeri de bu araçların geliştirilmesinde gerekli temel olanakları sağlayan, geleneksel tıp ve sosyal bilimleri de kapsayan bir çok disiplindeki uzun süreli bilimsel gelişmelerdir. Bir tarafta sağlık hizmetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ihtiyacı, diğer taraftan da bilimsel gelişme düzeyi arasındaki etkileşim sonucunda kavramlar, teoriler ve ölçümler açısından literatürün genişlemesine olanak sağlanması, sağlığa bağlı yaşam kalitesinin ölçümünde modern yaklaşımı temsil eder. Yaşam kalitesi ölçümündeki gelişim birtakım ilerlemeler sonucu mümkün olmuştur (Holzman, 1997): 1. Tıp bilişimindeki gelişmeye bağlı olarak, özellikle sağlık kayıtlarının, klinik belirti ve bulguların kodlanıp elektronik ortama aktarılması. 2. Hastane yönetimini geliştirmek amacıyla, insan vücudunun temel işlevlerinin ve hareketlerinin fonksiyonel analizinin yapılması. 3. Toplumsal rolün işlevinin analizinde geliştirilen teori ve metotlar. 4. Psikolojik ve sosyal araştırmalardaki çok boyutlu ölçme metotları. 5. Özellikle psikoloji ve psikiyatrik epidemiyolojide uygulanan, psikometrik teori ve ölçümler. 6. Tatmin veya memnuniyet indeksi teorisi. 7. Korelasyon, regresyon ve varyans analizlerinin, sosyal bilimler, davranış bilimleri, tıp ve klinik epidemiyolojiye uygulanması. 8. Gerçek hastanede kalma süresini değil, teşhise göre ortalama hastanede kalma süresini göz önünde bulunduran Tanıya Dayalı Grupları ( Diagnostic Related Groups DRGs) da içine alan, sağlık ve sağlık hizmeti güvencesi.

20 GİRİŞ 3 Tüm sağlık ölçekleri sağlığı temel alır ve sağlıklı durumdan sapmayı inceler. Sağlık, genellikle hastalık halinin yokluğu olarak anlaşılır. Gerçekte ise hastalık halindeki sağlık mercek altına alınmış olmaktadır. Sağlıklı durumdan sapmayı ölçmek, sağlığın kendisini incelemekten daha kolaydır. İleri derecedeki hastalar üzerinde çalışırken en iyi strateji negatif sağlık durumu ölçeklerini kullanmaktır. Yine de batı toplumlarında nüfusun sadece %15 i kronik hastalıklara sahip ve yaklaşık % si ağır psikiyatrik sorunlar yaşamaktadır (Ware, 1980). Yani sağlığın negatif bir biçimde tanımlanıp ölçülmesi genel nüfusun %80-90 gibi büyük bir oranını göz ardı etmektedir. Pozitif bir kavram olarak sağlık değerlendirmesi tanımında bir fikir birliği sağlanamadığı için, ölçüm açısından bazı zorluklar da söz konusudur. Klinik olarak hastalığın yokluğu tanımında ısrar edilirken, diğer alanlarda daha zengin ve geniş bir açıdan bakılmakta ve bu tanıma günlük normal işlevlerini yerine getirebilme, güçlü, zinde ve iyi hissetme gibi duygular da eklenebilmektedir. İşlemsel bir tanım olmadan popülasyonun genel sağlığı hakkında bir çıkarımda bulunmak da mümkün olamaz. Sağlık çıktılarının ölçümü için, sağlık kavramı temel alınarak oluşturulmuş bir durumun sağlık tablosu gerekir. Sağlığı tanımlarken yaygın şekilde kullanılan negatif sınırlamalar, hastalık durumunun olmayışı veya uzun süre geçerliliğini koruyan Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ), 1946 daki kuruluşunda Sağlık; sadece hastalığın yokluğu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik halidir. şeklindeki tanımı hiçbir kavramsal ve işlemsel tanımlama sağlayamamıştır. Bu ütopik tanım yarattığı tartışmaya karşın dar kapsamlı hastalık temelindeki veya negatif sağlık kavramının yanında daha geniş bir perspektifi içeren pozitif sağlık kavramının ortaya çıkışına olanak sağlamıştır (Seedhouse, 1986). Bu temel kavramın daha tatmin edici bir tanımının olmayışı tıbbi sonuçların da tanımlanmasını güçleştirmiştir. DSÖ nün 2000 Yılında Herkes İçin Sağlık (1985) ve Sağlığın Geliştirilmesi Ottawa Şartı (1986) kişilerin sağlıklarını korumalarına yardım edip, bu alandaki gelişmeleri destekleme amacını taşırken açıkça yeni perspektifleri temel almıştır. Her iki projede de mevcut negatif yaklaşımın yetersiz kaldığının altı çizilmiştir (Thuriaux, 1998). Günümüzde artık vücudun kusursuz işleyişi, etkinliği ile sosyal uyumluluk anlamına gelen pozitif sağlık kavramı üzerinde bir fikir birliği vardır. Bunun ötesinde kabul görmüş bir başka tanım yoktur. Pozitif sağlık, fiziksel sağlık ile beraber stres oluşturan durumlarla baş edebilme yeteneği, güçlü bir sosyal güvenlik sistemi, topluma entegre olarak yüksek moral ve yaşam memnuniyeti, psikolojik denge ve kişinin zindelik ve formu ile tanımlanır (Lamb, 1988). Diğer bir deyişle birbirinden ayrı şekilde ölçülüp yorumlanmış bileşenlerden oluşmaktadır (Şekil 1). Kısmen karmaşık diğer kavramsal noktalar, sosyal refah veya sosyal sağlık, yaşam kalitesi gibi pozitif sağlığın önemli bileşenleri olan çok yönlü kavramlardır. Batıda kullanılan tipik sağlık durumu indeksleri çoğunlukla hastalık ve negatif kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı indeksler mortalite hızlarını ve biyokimyasal verileri, sağlık hizmetleri sırasında rutin olarak elde edilen istatistiksel verileri, öznel göstergeleri, hastanın kendi belirttiği bozuklukları, yetiyitimi ve sigara ve alkol tüketimi gibi davranışsal verileri temel almaktadır. Sağlık çıktılarının klasik yöntemlerle ölçülmesinde belirtiler, semptomlar ve ortalama yaşam uzunluğu dikkate alınır. Yaşam kalitesi ölçümü ise aksine, kişinin rolü, ruh hali, hastalık ve benzeri durumlarda kişinin deneyimleri, genel psikolojik durumu, mutluluk ve yaşamdan duyduğu tatmin gibi kavramları temel alır. Yaşam kalitesinin ölçümü, klasik olarak nitel olarak tanımlanan, başka bir deyişle eskiden ölçülemez denilen ölçüleri, nicel ve uygulama araçlarıyla bir araya getirmektedir (Holzman, 1997).

21 SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 4 Şekil 1: Sağlık Boyutlarının Olası Hiyerarşik Yapısı

22 GİRİŞ 5 Hekimler son zamanlarda, tedavileri değerlendirirken başarıyı, beş yıllık bir yaşama süresini temel alarak ölçmektedir. Gelişmiş ülkelerde mortalite hızları düzenli olarak toplanmaktadır. Diğer yandan mortalite istatistikleri, üzerinde hata yapılmasına son derece uygundur, üstelik çoğu sağlık müdahalesi programının mortalite hızları üzerinde herhangi bir etkisi de yoktur. Yaşam süresi, hastalık ve tedavi süreci de göz önünde bulundurularak daha geniş bir perspektifte yorumlanmalıdır. Oysa çoğu klinik araştırmada incelenen konu, mortalite ve morbidite olmaktadır. Hekimler, morbidite ölçümünde çoğunlukla biyokimyasal test sonuçlarına, semptomlara ve hastalığın çalışmaya engel olduğu gün sayısı, yatarak geçen gün sayısı gibi kişinin işlevlerini yerine getirip getiremediğine bakarlar. En sık kullanılan belirteçler; mortalite hızları (yaşam süresi), morbidite (komplikasyonlar), fiziksel durum (egzersiz testleri, kalp fonksiyonu gibi), vücuda eklenen parçaların uyumluluğu, semptomlar (ağrı, dispne) ve iş hayatına geri dönebilmedir. (Wilson Barnett, 1981) Kişinin işe geri dönebilmesi, en yaygın biyolojik olmayan bir göstergedir. Ancak işe geri dönebilme; kişinin, ekonomik ve sosyal durumu ve yaş faktörlerinden fazlasıyla etkilendiği için sınırlı bir değere sahiptir. Mortalite hızlarına ait bilgilerin kesinliği de sağlık kayıtlarının ne kadar doğru ve ne kadar etkin olduğuna bağlı değerlendirilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere de kolaylıkla erişilebilen diğer bir veri kaynağı sağlık hizmetlerinin kullanımıyla ilgili bilgilerdir. ABD, hizmete erişim bilgileri için ağırlıklı olarak sağlık sigortası verilerini, İngiltere ise Ulusal Sağlık Hizmetleri nin (National Health Services NHS) topladığı yaş ve cinsiyete göre ölüm ve taburcu olma verilerini esas almaktadır. Bunun yanında genel tıp uygulamalarında yapılan bazı morbidite anketleri ve araştırmaları da ek bilgi imkanı vermektedir ki bu türden bir bilgi toplama geleneği Avrupa genelinde yaygın değildir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma üzerine, rutin olarak toplanan tüm veriler hatalı olma riskiyle karşı karşıyadır. Üstelik hastane başvuru oranları, hastanede kalma süresi ve morbidite ölçümüne ait diğer veriler çoğu zaman hekimlerin ve kurumların kendi politikalarını yansıtarak, sözü edilen kriterlerin hastanın yaşamı üzerindeki etkisi hakkında sağlam bilgi veremezler. Sağlık hizmetlerinden yararlanma oranları aynı zamanda kişilerin semptomları algılayışları, onlara karşı tepkileri gibi hastalıkta beliren davranışlarını da göstermektedir. Sağlık ve hastalıklarla ilgili daha detaylı bilgiler anket ve gözlemlerle sağlanabilir. Bu yöntemde; ya toplumdaki kişiler hastalık ve yetiyitimlerinin öz bildiriminde bulunur veya hastaların ve hekimlerin yargılarına dayalı veriler esas alınır. Hekime dayalı morbidite ölçekleri için Olsson Sağlık Ölçeği (Olsson Health Scale) bir örnektir. Olsson Sağlık Ölçeği, New York Kalp Birliği nin (New York Heart Association) ölüm den canlı ya kadar derecelendirdiği ve çeşitli komplikasyonların gösterildiği, birden dörde kadar rakamlarla ifade edilen bir ölçektir. Sınıflandırma; koşulların, kişinin fiziksel, ekonomik, psikolojik, sosyal ve işlevsel durumu üzerindeki hiçbir etkisini göstermez. Sağlık, çizelge üzerinde en uç noktada, olumsuz bir ifadeyle semptomların yokluğu olarak ifade edilir ve bu şekilde kavramsallaştırılır. Ölüm ise, çizelgenin diğer uç noktasıdır. Bunun dışında çizelgenin bir ucuna en iyi sağlık ve diğerine ölüm değerlerini koyan farklı görüşler de vardır. Örneğin Dorn (1995), mükemmel bir sağlık halini çizelgede en uca yerleştirdikten sonra hastalığa neden olan koşulları tek tek sıralar. Sonra hastalık başlangıcını ve semptomlarını, daha sonrasına hastalığı yerleştirdikten sonra diğer uca da ölümü yerleştirir. Böyle bir çerçevelendirmenin sakıncası; bazı hastalıkların herhangi bir nedenle belli bir zaman dilimi süresince kendilerini göstermesi veya göstermemeleridir veya hasta veya hekim bunları gözden kaçırır. Üstelik çizelge boyunca giderken daha önceki sağlık durumu da bilinmemektedir.

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI

TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI TÜRKİYE DE MÜKELLEFLERİN VERGİYE BAKIŞI Bu çalışma, Elif Tuay ve İnci Güvenç tarafından, Doç. Dr. Reyhan Bilgiç ve Doç. Dr. H. Canan Sümer e ODTÜ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı Stajı

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ

KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: İYİ OLUŞ Özge Gökdemir 1 Ruut Veenhoven 2, In: Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Faruk Aysan & Devrim Dumludağ Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar (New approaches to development), Ankara,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK:

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: TERMİNOLOJİ, TEMEL KAVRAMLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 1. GİRİŞ Coşkun Can Aktan ve İstiklal

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı