Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2012 (20-27) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 1, 2012 (20-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması Murat DOĞAN Haliç Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Bölümü/İstanbul/TÜRKİYE Özet Probiyotik bakteriler bağırsak mikroflorasının doğal üyeleridir. Bağırsak epitellerine kolonize olarak patojen bakterilerin yerleşmesini engelleyebilirler. Genellikle laktik asit üreten bakteriler olan probiyotiklerin bağırsak epitellerine tutunması; bakteri yüzeyinde bulunan protein ve karbonhidratların farklı birleşimlerinden oluşan mekanizmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bakteriler gastrointestinal sistemde enerji kazanımı için fermantasyon işlemi gerçekleştirirler. Biyokimyasal reaksiyon sonucu önemli oranda laktat ve kısmen de asetat oluştururlar. Fermantasyon sonucu oluşan laktik asit ve asetik asit ortam ph sını düşürür ve patojen bakterilerin üremesini engeller. Ayrıca düşük ph amonyağın kana geçişini azaltır. Biyokimyasal tepkimeler sonucu oluşan laktik asit, asetik asit, bakteriyosin, protein, protein benzeri bileşikler, yağ asitleri vb. elementler intestinal sistemde probiyotik bakterilerin kolonizasyonunu sağlayarak patojen bakteri varlığını engellemektedir. Probiyotik bakterilerin tutunması, onların bağırsak sisteminde uzun süre kalabilmesi ve taşıdıkları yararlı özellikleri gösterebilmeleri için gereklidir. Anahtar Kelimeler: Probiyotik bakteri, gastrointestinal sistem, etki mekanizması, biyokimyasal mekanizma Abstract The Effect Mechanisms of Probiotic Bacteria in Gastrointestinal System Probiotic bacteria are members of the human intestinal natural microflora. They inhibit the growth of pathogenic bacteria by colonizing in epithelial tissues of intestine. They are generally lactic acid-producing bacteria whose clinging to the surface of intestinal epithelium is thought to be resulted from the mechanism due to protein and carbohydrate combination on the surface of bacterium. These bacteria play role in the recovery of energy during fermentation process of the gastrointestinal system. They produce acetate and lactate as a result of biochemical reactions. Lactic and acetic acid produced by probiotics during fermentation lower ph of environment hence negatively affect the growth of pathogenic bacteria. Low ph also reduces the passage of ammonia into the blood. The formation of lactic acid, acetic acid bacteriocin, proteins, protein complexes, fatty acids and other elements as a result of biochemical reactions enable probiotic bacteria colonize in the intestine and inhibits the presence of pathogens. The adhesion of probiotic bacteria is a necessity for them to stay longer in the intestinal system and to show beneficial effects. Keywords: Probiotic bacteria, gastrointestinal system, effect mechanism, biochemical mechanism Bu makaleye atıf yapmak için Doğan, M., Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 7(1)20-27 How to cite this article Doğan, M., The Effect Mechanisms of Probiotic Bacteria in Gastrointestinal System Electronic Journal of Food Technologies, 2012, 7(1)20-27

2 Doğan, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) GİRİŞ Probiyotik bakterilerin yararları hakkında bilim adamları birçok araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırmalar genelde deneklere probiyotik bakteri içeren gıdalar veya farmakolojik ürünler yedirilip; sonuçlarının analiz edilmesi yönünde olmuştur. Ancak bu tür bakterilerin insan metabolizmasındaki etki mekanizması üzerinde çok fazla durulmamıştır. Bu bağlamda dikkat çekilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle probiyotik bakterilerin insan vücudunda spesifik anlamda; gastrointestinal yollardaki biyokimyasal etki mekanizmaları anlaşıldıkça sağlığa neden yararlı oldukları kanıtlanmış olacaktır. Böylece sağlığa yararlı fonksiyonel besinlerin ve yeni farmakolojik ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 2. PROBİYOTİK BAKTERİLERİN TANIMI Probiyotik bakteriler bağırsak mukozasında yaşayabilen mikroorganizmalardır. Mukozal ve sistemik bağışıklığı düzenleyerek konağı etkilemektedirler. Sağlıklı bir insan vücudunda probiyotik mikroorganizma florası bulunur. Vücudun mukoz membranlarında ve sindirim bölgelerinde kolonize olan bakterilerdir [1]. Probiyotik kelimesi bugün kullanıldığı anlamı ile ilk kez 1974 yılında Parker tarafından kullanılmıştır [2]. Probiyotik bakterilerin etkili olabilmeleri gastrointestinal sistemde ve epitel hücre duvarlarında koloni oluşturmalarına bağlıdır. Probiyotik bakteriler mukozadan salgılanan mukoz madde içerisinde çoğalabilmektedir. Bu salgı içersindeki müsin maddesini enerji kaynağı olarak kullanabilmektedir. Gastrointestinal kanallara geçen bakterilerin canlı kalabilmeleri için sindirim enzimlerine ve safra tuzuna dayanıklı olması gerekir [3]. Probiyotik bakteriler bağırsak duvarına tutunarak, zararlı etkenlerin içeriye girmesini engellerler [4]. 3. PROBİYOTİK BAKTERİ OLARAK KULLANILAN MİKROORGANİZMALAR Probiyotik bakteriler genel olarak laktik asit bakterileridir. Yoğurt yapımında kullanılan mikroorganizmalar (Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus) dışında tüm laktik asit bakterileri bağırsak florasında doğal olarak yaşayabilir [1-5]. 4. PROBİYOTİK BAKTERİLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Probiyotik bakteriler Gram (+), sporsuz, çubuk şeklindedir. Probiyotik bakteriler O 2 toleransına göre iki ana grupta değerlendirilebilir. Anaeroplar ve fakültatif anaeroplar. Lactobacillus türleri, ince bağırsakta yaşayabilir ve çok sayıda bulunurlar. Bifidobakterler kalın bağırsakta koloni oluşturabilir. Bifidobakterler için optimum büyüme sıcaklığı C ve ph değerleri ph arasındadır. Ortam ph sının 4,5-5 den düşük ve 8-8,5 dan yüksek olduğu koşullarda çoğalmaları azalmaktadır [5]. Bifidobakteriler, glikoz metabolizmasının yıkım ürünleri olarak asetik asit ve laktik asit üretirler. Probiyotik bakteriler laktik asit, asetik asit, bakteriyosin, hidrojen peroksit gibi antimikrobiyal maddeler üreterek, bağırsaklarda istenmeyen mikroorganizmaların çoğalma hızını kontrol ederler [1-5]. Bifidobacterler ve bazı laktik asit bakterilerinin %1 lik safra ortamında aktivitelerine devam ettiği tespit edilmiştir. Probiyotik bakterilerin ayrıca proteolitik enzimler (ph aralığı) ürettiği gözlemlenmiştir. Böylece normal bağırsak mikroflorasında bu bakterilerin proteinleri metabolize ettiği sonucuna varılmıştır [6]. Yapılan bir çalışmada asitlik ve safra tuzlarına direnç bakımından ise; P. acidilactici S1, S. salivarius subsp. thermophilus FYC1 in asitliğe, B. longum PBC1 ve L. rhamnosus UCP1 in safra tuzlarına, C. glutamicum R17 ve L. rhamnosus UCP1 in ise hem asitlik hem de safra tuzlarına karşı dirençli oldukları belirlenmiştir [7]. 21

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)20-27 Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması 5. BAZI PROBİYOTİK BAKTERİLERİN GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDEKİ ETKİ MEKANİZMASI Bifidobacter ve Lactobacillus gibi probiyotik bakterilerin yapılan çalışmalarla intestinal kanalda redoks potansiyelini düşürdüğü kanıtlanmıştır [8]. Probiyotik bakteriler substratlar transfer ederek karbonhidratı ve proteinleri metabolize ederler. Oksijen azlığındaki fosforilasyonda elektron alıcı metabolitler üretmektedirler. Fermentasyon sonucu 3:2 oranında asetat ve laktat son ürünü oluşur. Glikoz 5ADP + 5Pi 3 Asetat + 2 Laktat + 5ATP Bifidobacter ler antimikrobiyal peptitler üretmekte ve böylece Bifidobacter ler patojenik bakterilere karşı antimikrobiyal bariyer oluşturmaktadır. Homofermantatif Lactobacillus türleri ile fermantasyon sonunda önce iki molekül pirüvat oluşur, sonra pirüvat laktata dönüşür. Bu tip fermantasyonda her molekül glikoza karşılık iki mol ATP üretilir. Sonuçta her bir glikoz için laktat, CO 2, etanol ve 1 ATP üretilir [9]. 6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN MİKROFLORASI VE ÖNEMİ Mikroflora, başlıca fakültatif anaerop ve zorunlu anaeroplardan oluşmaktadır. İnsanlarda bağırsak bakteriyel populasyonunun yaklaşık olarak %95 i Bifidobacterium, Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus ve Bacteroides türlerinin içinde bulunduğu zorunlu anaeroplardan oluşmaktadır. Bağırsak populasyonunun yaklaşık olarak %1-10 unda ise Lactobacillus, E. coli, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus ve Bacillus türlerinin dâhil olduğu fakültatif anaeroplar bulunmaktadır. Florada bulunan bakterilerin metabolizmasıyla oluşan lokal ph veya redoks potansiyeli değişiklikleri, bazı bakterilerce oluşturulan hidrojen sülfür ve kısa zincirli yağ asitleri patojen mikroorganizmaları inhibe edici özellik sağlamaktadır. Normal mikroflora özellikle çok yoğun ve farklı bakterinin bulunduğu gastrointestinal sistem florası, konağın birçok biyokimyasal, fizyolojik ve immunolojik özelliklerini etkilemektedir [10-11]. Şekil 1. Bağırsak mikroflorasını etkileyen faktörler [12]. 22

4 Doğan, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) PROBİYOTİK BAKTERİLERİN İNTESTİNAL MİKROFLORA ÜZERİNDEKİ ETKİ MEKANİZMASI Probiyotik bakteriler bağırsak yüzeyine yerleşerek istenmeyen bakterilerin tutunmasını engellemekte ve ürettikleri antimikrobiyal maddelerle de (asitler, reutein gibi bakteriyosinler) bu bakterilerin çoğalmalarını kontrol altına almaktadırlar. Probiyotik bakterilerin antimikrobiyal etkisi laktik asit, hidrojen peroksit ve antibiyotik benzeri maddelerin üretiminden kaynaklanmaktadır. Laktik asit ortamın ph sını düşürerek diğer bakteriler için uygun olmayan bir ortam yaratmaktadır. L. acidophilus Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkili olan asidofilin ve laktosidin adı verilen antimikrobiyal bileşikler üretmektedir [2]. İntestinal epitel doku hücrelerine etki mekanizmasında; enflamasyona karşı sitokin üretimini azalttığı saptanmıştır [13]. Lactobacillus acidophilus M92 probiyotik aktivitesinin S-Layer protein üretimindeki önemi vardır. Probiotik bakteri türlerinden Lactobacillus acidophilus M92 yüzey tabaka proteinleri üretiminde (S-layer) fonksiyonel rol oynadığı ortaya atılmıştır. Özellikle intestinal mukoza epitel hücrelerini etkilediği saptanmıştır [14]. 8. PROBİYOTİK BAKTERİLERİN İNTESTİNAL KANALLARDA EPİTEL YÜZEYLERE TUTUNMASI Bakterilerin bağırsaktaki epitel yüzeylere tutunması; kolonizasyon, immün sistemin aktive edilmesi ve patojenlere karşı antogonistik aktivitenin ön şartı olarak dikkate alınmıştır. Bu nedenle de tutunma probiyotik seçiminin asıl kriteridir. Laktik asit bakterilerinin tutunma yeteneğini araştırmada in vitro tutunma modelleri geliştirilmiştir. En çok kullanılan modeller; enterositlere benzeyen Caco-2 (kolon adeno karsinoma hücresi) doku kültür hücreleri, bağırsak mukusu ve ileostom glikoproteinleridir. Tutunmaya etki eden faktörler in vitro olarak belirlenmesine rağmen tutunmanın asıl mekanizması tam anlamıyla anlaşılamamıştır [15]. 9. TUTUNMA MEKANİZMASI Hücre duvarı yüzeyinde yer alan asidik mukopolisakkaritler, karbonhidrat kapsül polimerleri, glikoproteinler ve karbonhidratlar, karbonhidrat kombinasyonları ve protein benzeri (proteinaceous) bir faktördür [16]. Probiyotik bakteriler için ilk gereksinim, transfer olduğu aktif alanlarda hayatta kalabilmesidir. Yararlı bağırsak işlevleri olan probiyotik bakterilerin midenin asidik ortamından geçerken hayatta kalması gerekmektedir. Sağlıklı insanlarda gastrik ph yaklaşık olarak arasındadır. Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus gasseri' de gösterildiği gibi asidik şartlar altında en az 90 dakika kalır, bu da bağırsaktaki aktif yere ulaşması için yeterlidir. Bakteri hücre yüzeyindeki bileşimler, bakterilerin bağırsak epitel hücrelerine tutunmasına aracılık edebilir. Lactobacillus gasseri ile yapılan bir tutunma çalışmasında protein ve karbonhidratların tutunmada gerekli olduğu ayrıca divalent katyonların (Ca +2 ) da tutunmada etkili olduğu görülmüştür. Laktobasillerin insan bağırsak hücrelerine tutunmasının, bakteri yüzeyinde bulunan protein ve karbonhidratların farklı kombinasyonlarından oluşan mekanizmadan kaynaklandığı düşünülmüştür. Bifidobakterlerin epitel yüzeylere tutunmasında proteinaceous olarak adlandırılan protein yapıda bir bileşiğin aracılık ettiği bulunmuştur. Bifidobakterlerin yapışkan-benzeri proteinlerinin türe özgü olduğu gösterilmiştir [17-18]. 23

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)20-27 Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması Şekil 2. İnsan bağırsak hücrelerine L. acidophilus BG2FO4 ün tutunması için önerilen model. Tutunan Lactobacillus'lar tarafından üretilen ekstraselüler bağlayıcı protein bakterinin bağırsak hücrelerine bağlanmasında köprü görevi görür [17-18]. 10. MUKUSA TUTUNMA Mukus, bağırsak epitelyumunu kaplayan mukozal bezler ve goblet hücreleri tarafından salgılanan jel benzeri bir yapıdır. Mukusun gerçek yapısal bileşimi, disülfit bağları ile birbirine bağlanan musin (Yüksek glikolizatlı protein monomerlerinin polimeri) gibi büyük moleküllerdir. Musinin diğer bileşenleri; epitel hücrelerinin bileşimi olan, protein, lipit ve DNA yı içerir. Bağırsak epitel tabakalarını kaplayan mukus, sindirim sistemi mikroorganizmaları için bağırsaktaki ilk yüzeysel temas yeridir, bakteriyel tutunma ve kolonizasyon için önemli bir yer olarak göz önüne alınır [19]. Bağırsaktaki epitel ve mukozal yüzeylere probiyotik mikroorganizmaların tutunması, patojenlere karşı antogonistik aktivite, geçici kolonizasyon, immün sistemin aktive edilmesi ve zarar gören mukozanın tamir edilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir. Bağırsağa ulaşan probiyotik bakterilerin ilk temas yüzeyi mukus tabakasıdır. Mukus tabakasına ve epitel yüzeylere probiyotik mikroorganizmaların kolonize olabilmeleri için tutunmaları gerekmektedir. Tutunmadan sonra bağırsak yüzeyine kolonize olan probiyotikler patojen mikroorganizmalar için bariyer oluşturur. Kolonize olan probiyotikler ürettikleri antimikrobiyal maddelerle bağırsak yüzeyini patojenlerin zararlı etkilerinden koruyabilir [15]. İnsan intestinal mukoz dokularından yapılan çalışmalarda patojenik E. coli ve Salmonella türlerinin intestinal doku hücrelerine tutunma yeteneğinin probiyotik bakterilerle yaptığı rekabet sonucu azaldığı görülmüştür. Lactobacillus GG and L. rhamnosus türleri patojenlerin intestinal dokulara tutunmasını azalttığı saptanmıştır [20]. 11. BİFODOBAKTERLERİN İNTESTİNAL MUKOSA TUTUNMA YETENEĞİ Bifidobakterilerin intestinal mukosa tutunma yeteneği ile gastrointestinal sistemde kolonize olarak patojen enfeksiyonlarını engellediği düşünülmektedir. Ayrıca Bifidobakterilerin tutunma yeteneğinin kendinden toplanma yeteneği ve yüzey hidrofobisi ile ilişkisinin olduğu görülmüştür. Yüksek tutunma yeteneği yüksek toplama yeteneğini ve yüksek hidrofobikliği doğurmaktadır [21]. Bifidobakterler insan ve hayvan bağırsağının baskın mikroflorasını oluşturabilirler. Bifidobakteriler karbonhidrat fermentasyonu gerçekleştirmektedirler. Hekzozun bozunumu fruktoz 6-fosfat ile karakterize edilmektedir. Bozunumda fruktoz 6-fosfat fosfoketolaz (F6PPK) anahtar rol görevi görür. Böylece fruktoz 6-fosfat asetilfosfat and eritroz 4-fosfata dönüştürülür. Çalışmalar sonucu Bifidobacterium lactis te F6PPK proteininin aktive olduğu görülmüştür [22]. 12. PROBİYOTİK BAKTERİLERİN EPİTEL YÜZEYLERE TUTUNMASININ ÖNEMİ Probiyotiklerin bağırsak mukozasına tutunması, patojenlerin kolonizasyonunu azalttığı, immün sistemi modüle ettiği için ve zarar gören mukozanın iyileşmesini artırdığı için önemli olabilir. Lactobacillus kolonizasyonu aynı zamanda gastrointestinal hastalıkların önlenmesi için önemli olabilir. Örneğin, 24

6 Doğan, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) mukozal Laktobasillerin miktarının azalması, ulseratif kolitle ve rotavirüs diyareye neden olabileceği düşünülmektedir [16]. Probiyotik kültürlerin bağırsağa ulaşması halinde, peristaltik hareketler ile bağırsaktan kayıp gitmemesi için bağırsak lümenini örten mukus tabakasına ve epitel hücrelerine tutunması gerekmektedir. Bağırsak mukozasına probiyotik mikroorganizmaların tutunması, kolonizasyon ve enteropatojenlere karşı antogonistik etki göstermesi için gereklidir [18]. Bağırsak mukozasına tutunma kolonizasyon için önemlidir ve probiyotik mikroorganizmaların seçiminde gerekli olan kriterlerden biridir. Probiyotik bakterilerin tutunması onların bağırsak sisteminde uzun süre kalabilmesi ve taşıdıkları yararlı özellikleri gösterebilmeleri için gereklidir [16]. 13. TUTUNMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Lactobacillus türlerinin insan doku kültürü modellerine tutunmasıyla ilgili aşağıda sıralanan faktörlerin etkili olduğunu bulunmuştur. Bu faktörler: 1. Üriner sistemdeki epitel yüzeylere tutunmaya hidrofobisite ve ekstraselüler protein, tripsin duyarsız hücre duvar faktörü caco-2 hücre tabakalarına tutunmaya aracılık eder. 2. Bakteriyel hücrelerin proteaz ile muamelesi tutunmayı azaltır. 3. Bakteri hücre yüzeyi karbonhidratlarının periodat oksidasyonu tutunmayı azaltır. 4. Probiyotik bakteriler ile yapılan in vitro çalışmalar, bağırsakta bulunan bileşimlerin ve endogenous floranın tutunmayı etkilemediği hatta çok az artırdığını göstermiştir. 5. Mukus preparatları ve polisitrene tutunma arasındaki ilişki hidrofobik etkileşimlerin tutunmada da rol oynayabileceğini önerir. 6. Probiyotik bakteriler pepsin ve düşük ph ya maruz bırakıldıktan sonra tutunma önemli ölçüde azalır. Türler eşit olarak en iyi nötral ph da yapışır. 7. Yetişme ortamı ve gıda matriksi, test edilen türlerin tutunma yeteneğini ve hayatta kalmasını önemli bir şekilde etkilemiştir. 8. Bakterilerin mannoz ile ön muamelesi, caco-2 hücrelerine tutunmayı kısmen inhibe eder. 9. Bakteri hücresi üzerinde bulunan karbonhidratlar, bakteri ile ekstraselüler tutunma artırıcı faktör arasındaki etkileşimden kısmen sorumludur. 10. Serbest yağ asitleri linoleik, γ-linoleik, α-linoleik ve dokosaheksaenoik asitin yetişme ortamlarındaki fizyolojik konsantrasyonları probiyotik Laktobasillerin yetişmesini ve tutunmasını inhibe eder [18]. 14. TARTIŞMA VE SONUÇ Son yıllarda insan gastrointestinal sistemindeki kompleks mikrobiyal ekosisteme ilgi artmıştır. Bu artıştaki en büyük neden mikrobiyal ekosistemin koloni yapısının bağırsaktaki mukozal yüzeylere probiyotik bakterilerin tutunması, patojenlere karşı antogonistik aktivite, immün sistemin aktive edilmesi için önemli olmasıyla ilişkilendirilmesidir. İnsan bağırsak mikroflorasının doğal bakterileri probiyotik bakterilerden oluşabilmektedir. Günümüzün getirdiği stres, doğal olmayan beslenme alışkanlıkları, çevre kirliliği bu yapıyı bozmuştur. Bununla birlikte bağırsak mikrobiyal popülasyonla ve onların biyokimyasal etkileri ilişkilendirilememiştir. Bu yüzden biyokimyasal etki mekanizması için çok fazla in vivo çalışmaların yapılması gerekmektedir [10-11]. Probiyotik bakterilerin konakçı intestinal bozukluklara karşı koruduğunu açıklamaya çalışan bir mekanizma bulunmaktadır. Ancak yine de proteinlerin patojenlere karşı etkili olduğunun tam olarak belirlenmesi için daha çok çalışmaya gereksinim vardır [23-7]. 25

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)20-27 Probiyotik Bakterilerin Gastrointestinal Sistemdeki Etki Mekanizması 15. KAYNAKLAR 1. Timmerman, H.M., Koning, C.J.M., Mulder, L., Rombouts, F.M., Beynen, A.C., Monostrain, multistrain and multispecies probiotics- A comparison of functionality and efficacy, International Journal of Food Microbiology, Yiğit,T., Süt ve Süt Ürünlerinden Probiyotik Bakterilerden İzolasyonu, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskiehir. 3. Kahraman, R., Probiyotiklerin buzağaların büyümesi üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. 4. Gönülateş, N., Kefirin İnsanlar Üzerine İmmünomodülatör Etkilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. 5. Yaşar, B. ve Kurdaş, O. Ö., Probiyotikler ve Gastrointestinal Sistem. Güncel Gastroenteroloji, 13/1. 6. Novik, G.I., Samartsev, A. A., Astapovich, N. I., Kavrus, M.A., Mikhalyuk A. N., Biological Activity of Probiotic Microorganisms. Applied Biochemistry and Microbiology, 42(2), Çakır, İ., 2004, Probiyotikler: Tanımı,Etki Mekanizması,Seçim ve Güvenilirlik kriterleri. Gıda Dergisi, 29 (6), Nayir, S. M Sütün yoğurda dönüşümü sırasında içerdiği feneolik antioksidan maddelere probiyotik bakteri etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi,Trakya Üniversitesi. 9. Chichlowski, M Effect of Probiotic Consortium On Level and Mechanism of Intestine Function, Doctor of Philosophy Physiology Raleigh, North Carolina. 10. Delgado,S., Suarez,A., Otero,L., Mayo,B., Variation of microbiological and biochemical parameters in the faeces of two healthy people over a 15 day period, Europe Jornal Nutrtion, 43, Kavas, S.T., Probiyotik Mikroorganizmaların Gastroinstestinal Sistem Uyumluluğu ve Enterik Patojenlere Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 12. Anonim (1996). Publications, Paul, W. O., Jakki, C. C., Probiotic Bacteria Influence the Composition and Function of the Intestinal Microbiota. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, Frece, J., Kos, B., Svetec, I.K., Zgaga, Z., Mrsa, V., Suskovic J., Importance of S-layer proteins in probiotic activity of Lactobacillus acidophilus M92, Journal of Applied Microbiology, 98, Turabian, K, L., A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 6th ed. Chicago: University of Chicago Press. 16. Alp, G., Bifidobacterium Cinsi Bakterilerin Bazı Probiyotik Özelliklerin Belirlenmesi,Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi. 26

8 Doğan, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Bernet, M.F., Brassart, D., Neeser, J.R., Servin, A., Adhesion of human bifidobacterial strains to cultured human intestinal epithelial cells and inhibition of enteropathogen-cell interactions, Applied and Environmental Microbiology, 59, Önal, D., Beyatlı,Y., Aslım, B., Probiyotik Bakterilerin Epitel Yüzeylere Yapışması, Orlab On- Line Mikrobiyoloji Dergisi, 3(9), Mesteckyetal, J., Mucosal Immonogy, Elsveier Academic Press /3.ed.),USA. 20. Tuomola EM, Salminen SJ. Adhesion of some probiotic and dairy Lactobacillus strains to Caco-2 cell cultures. Int J Food Microbiol 1998;41: Wang, L-Q., Meng, X-C., Zhang, B-R., Wang, Y., and Shang, Y-L., Influence of cell surface properties on adhesion ability of bifidobacteria, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26(11), Rohr, L. M., The phosphoketolase from Bifidobacterium lactis: Biochemistry, genetics, and phylogeny, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich (Switzerland), 119 pp. 23. Gürsoy, O., Kınık, Ö Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-II, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1),

Gökşen GÜLGÖR, Filiz ÖZÇELİK. Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü ANKARA

Gökşen GÜLGÖR, Filiz ÖZÇELİK. Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü ANKARA Gökşen GÜLGÖR, Filiz ÖZÇELİK Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü ANKARA I. GRUP (Kommensaller) II. GRUP (Probiyotik) İYİ BAKTERİLER Biyoyararlılık Etki mekanizmaları PROBİYOTİK Metabolik aktivite

Detaylı

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur.

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *İnsan üzerinde ya da içinde simbiyotik yaşam sürdüren 450-500 tür mikroflora

Detaylı

Probiyotik Bakterilerin Epitel Yüzeylere Yapışması

Probiyotik Bakterilerin Epitel Yüzeylere Yapışması Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 09 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050901.pdf Özet Probiyotik Bakterilerin Epitel Yüzeylere Yapışması Derya Önal 1,Yavuz Beyatlı 2,

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (1): 107-113, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler Nur CEYHAN* Halime ALIÇ Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi,

Detaylı

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK Özet : Probiyotikler intestinal mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlımikroorganizmalardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda probiyotiklerin bakteriyel ve viral ishaller ile atopik

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2001/ 21 )

TÜRK GIDA KODEKSİ Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2001/ 21 ) Resmi Gazete; tarih 03. 09. 2001, sayı: 24512 Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2001/ 21 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; Fermente sütlerin

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ. ÜSTÜN, Sadettin TURHAN

VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ. ÜSTÜN, Sadettin TURHAN ANTİFR FRİZ Z PROTEİNLER VE GIDALARDA KULLANIM POTANSİYELLER YELLERİ N. Şule ÜSTÜN, Sadettin TURHAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye Antifriz

Detaylı

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium ENTEROGİS 1 PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium Bifidum 1.25 milyar CFU Çinko 15 mg 2 Probiyotik

Detaylı

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Umut GÖNEN PROJE EKİBİ Tuncay ŞAKİR Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ÇANAKKALE 25 OCAK 2 ŞUBAT

Detaylı

FİZYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ

FİZYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ FİZYOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ fizyoloji Hayvan fiz. İnsan fiz. Bitki fiz. Spor fizyolojisi Fizyoloji; Vücut fonksiyonlarını inceleyen ve bir canlının canlı olma özelliğini devam ettirmede rol oynayan bütün

Detaylı

PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN BAZI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN FARKLI VASATLARDA OLUŞTURDUKLARI SÜPERNATLARIN ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİ

PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN BAZI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN FARKLI VASATLARDA OLUŞTURDUKLARI SÜPERNATLARIN ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİ Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 18-26 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702150203.pdf PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN

Detaylı

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur;

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; Prebiyotikler Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; İnce bağırsaklardaki bakteri sayısı mideden fazla; ancak besin, sindirim suları ve safrayla birlikte hızla akıp gittiği

Detaylı

Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar

Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar Burcu KAPLAN TÜRKÖZ Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 0 Gıda Mühendisliği Bölümü Probiyotiklerin tablet, toz ya da gıda ürünleri içerisinde

Detaylı

Diamond V Maya Metabolitinin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin Meta Analizi. Katkı Servis Rum 2013-Sayı 39-Sayfa:218-228

Diamond V Maya Metabolitinin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin Meta Analizi. Katkı Servis Rum 2013-Sayı 39-Sayfa:218-228 Diamond V Maya Metabolitinin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin Meta Analizi Katkı Servis Rum 2013-Sayı 39-Sayfa:218-228 KONU İLGİ Diamond V Maya Metaboliti nin Süt Verimine Etkisi ve Süt Üretiminin

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi. Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı

BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi. Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı Bakterilerle mücadele onları sadece öldürmek ile olmaz. Öldükten sonra ortaya

Detaylı

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır. 35.1 5.111 Ders 35 Kinetik Konu: Kataliz Bölüm 13 (kısım 13.14-13.15) Cuma materyallerinden Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Detaylı

Normal Mikrobiyal Flora

Normal Mikrobiyal Flora Normal Mikrobiyal Flora Dr. Kaya Süer YDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Normal Mikrobiyal Flora Deri Konjonktiva Oral Cavite Üst solunum yolu Intestinal tract Genitouriner

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

HÜCRE KÜLTÜRLERİ ve SEKONDER METABOLİTLER

HÜCRE KÜLTÜRLERİ ve SEKONDER METABOLİTLER HÜCRE KÜLTÜRLERİ ve SEKONDER METABOLİTLER 3 Aralık 2004 HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN KURULMASI Kallus kültürlerini etkileyen pek çok faktör süspansiyon kültürlerini de etkiler. Dikotillerin süspansiyon kültürlerini

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

Tarifname ÜLSER TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Teknik Alan Buluş, ülser tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Tarifname ÜLSER TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON. Teknik Alan Buluş, ülser tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ÜLSER TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, ülser tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde ülser sindirim kanalının

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ

SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. Ömer CERAN SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ

Detaylı

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Duygu PELİSTER Lif yönünden zengin diyet, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarındandır. Diyet lifinin, sadece gastrointestinal mukozadan sindirilmeden ya da herhangi bir

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri. Doç. Dr. Yıldız Aka Kaçar

Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri. Doç. Dr. Yıldız Aka Kaçar Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri Doç. Dr. Yıldız Aka Kaçar Türkiye tarımın da bitkisel üretim, tek yıllık ve çok yıllık kültür bitkileriyle nadas dahil toplam 26,5 milyon ha lık bir alanda yapılmaktadır.

Detaylı

NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ NANOTEKNOLOJİNİN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Doç.Dr.Gülnur TARHAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji AnabilimDalı ENFEKSİYON HASTALIKLARI İnsanlık tarihinin başlangıcından

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLERİ: Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir. Canlının kuru ağırlığının %50 si proteindir. Oldukça büyük ve kompleks

GENEL ÖZELLİKLERİ: Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir. Canlının kuru ağırlığının %50 si proteindir. Oldukça büyük ve kompleks PROTEİNLER GENEL ÖZELLİKLERİ: Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir. Canlının kuru ağırlığının %50 si proteindir. Oldukça büyük ve kompleks maddelerdir. Hücrede ribozom organelinde

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Davut SARITAŞ Sorumlu Asistan Öğrenci

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon Veteriner Antikoksidiyal

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon Veteriner Antikoksidiyal Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DICLACOX %2,5 BİLEŞİMİ DICLACOX %2,5, her ml oral çözeltide 25 mg Diklazuril içeren; açık beyaz, homojen süspansiyondur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ DICLACOX %2,5, Benzenasetonitril

Detaylı

PROBĠYOTĠK KULLANIMININ PRETERM YENĠDOĞANLARIN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE ĠZLEMĠ SIRASINDA. OLUġABĠLECEK DĠRENÇLĠ MĠKROORGANĠZMA

PROBĠYOTĠK KULLANIMININ PRETERM YENĠDOĞANLARIN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE ĠZLEMĠ SIRASINDA. OLUġABĠLECEK DĠRENÇLĠ MĠKROORGANĠZMA T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI NEONATOLOJĠ BĠLĠM DALI PROBĠYOTĠK KULLANIMININ PRETERM YENĠDOĞANLARIN YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE ĠZLEMĠ SIRASINDA

Detaylı

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ *

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * Inhibitory effect of Lactic Acid Bacteria on Escherichia coli 0157:H7 Elçin TAŞ Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması KONU İLGİ Hindilerde pozitif salmonella koşullarında Fysal Fit-4 ve Selko-pH uygulamasının ardından kalan salmonella miktarının araştırılması Hindilerde salmonella

Detaylı

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D.

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyom Projesi Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyomu İnsan vücudu 10 13 hücreden oluşmaktadır İnsan vücudu 10 14 mikroorganizma taşımaktadır. Mikroorganizmalar insan hücrelerinden 10 kat

Detaylı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Erişkinde Mikrobiyota Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı İnsan ve bakteri ilişkisi İnsan vücudundaki bakterilerin yüzey alanı = 400 m 2 (Tenis kortu kadar) İnsandaki gen sayısı:

Detaylı

BEEBOOK & BAL ARISI (Apis mellifera L.) MİKROFLORASI

BEEBOOK & BAL ARISI (Apis mellifera L.) MİKROFLORASI BEEBOOK & BAL ARISI (Apis mellifera L.) MİKROFLORASI Dr. Aslı Özkırım Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı Sağlığı Laboratuvarı COLOSS 9.1% 90.9% BEEBOOK BeeBook İçeriği ve Amacı BAL

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

PROBĐYOTĐKLER VE SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESĐNDE KULLANIMI. A. Mutlu UYGUR Ahmet ALÇĐÇEK

PROBĐYOTĐKLER VE SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESĐNDE KULLANIMI. A. Mutlu UYGUR Ahmet ALÇĐÇEK ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 73-83 MARA PROBĐYOTĐKLER VE SÜT SIĞIRLARININ A. Mutlu UYGUR Ahmet ALÇĐÇEK Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi P. K. 9 35661 Menemen Zootekni

Detaylı

Nutritional and therapeutic value of fermented milk products.

Nutritional and therapeutic value of fermented milk products. Selçuk 'Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi Cilt : 2, Sayı : 1 (1-8), 1986 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNİN BESİN VE TERAPÖTİK DEGERi Nutritional and therapeutic value of fermented milk products. O. Cenap TEKİNŞEN*

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

ANNE SÜTÜ NİÇİN ÖNEMLİ? YETERLİ DEĞİL İSE İNEK SÜTÜMÜ/ ENDÜSTRİYEL SÜT(MAMA)MÜ? YASAK OLAN NEDİR? Dr. Raşit Vural Yağcı Ege Tıp Fakültesi

ANNE SÜTÜ NİÇİN ÖNEMLİ? YETERLİ DEĞİL İSE İNEK SÜTÜMÜ/ ENDÜSTRİYEL SÜT(MAMA)MÜ? YASAK OLAN NEDİR? Dr. Raşit Vural Yağcı Ege Tıp Fakültesi ANNE SÜTÜ NİÇİN ÖNEMLİ? YETERLİ DEĞİL İSE İNEK SÜTÜMÜ/ ENDÜSTRİYEL SÜT(MAMA)MÜ? YASAK OLAN NEDİR? Dr. Raşit Vural Yağcı Ege Tıp Fakültesi Tabiat sağlıklı yaşamak adına tüm proğramlarını bize sunmuş ve

Detaylı

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ 3 farklı enerji sistemi Acil enerji sistemi Kısa süreli enerji sistemi Uzun süreli enerji sistemi Acil enerji ATP -------------> ADP Creatine + ADP ------------>

Detaylı

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ ENERJİ KAYNAKLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ 3 farklı enerji sistemi Acil enerji sistemi Kısa süreli enerji sistemi Uzun süreli enerji sistemi Acil enerji ATP -------------> ADP Creatine + ADP ------------>

Detaylı

PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İlyas Erdem TONGUÇ. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08.

PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İlyas Erdem TONGUÇ. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İlyas Erdem TONGUÇ Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08.2006

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri

Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 221-228, 2004 Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri Osman SAĞDIÇ Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 38039 Kayseri

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

ANKARA BİLİM HAREKETİ BAŞLIYOR

ANKARA BİLİM HAREKETİ BAŞLIYOR ANKARA BİLİM HAREKETİ BAŞLIYOR ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ ATÖLYESİ ORTAOKUL BİYOLOJİ ATÖLYESİ EVDE KİMYA ATÖLYESİ OKULDA KİMYA ATÖLYESİ FİZİK-1 ATÖLYESİ FİZİK-2 ATÖLYESİ GIDA VE SAĞLIK ATÖLYESİ İNOVASYON VE

Detaylı

BİTKİ FİZYOLOJİSİ. 2. Hafta

BİTKİ FİZYOLOJİSİ. 2. Hafta BİTKİ FİZYOLOJİSİ 2. Hafta 1 Su Bitki Bünyesinin Bileşimi Bitkilerin hayatsal faaliyetleri için çok gerekli olan maddedir. - Hücre protoplazmasının %80-95 ini oluşturur. - Tüm metabolik olaylarda kullanılan

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi S. Boulardii uygulamalarının H. Pylori nin mide ve duedonal epitelyumda oluşturduğu enfeksiyonların eradikasyonundaki rolünün in vitro hücre kültürü yöntemleri ile belirlenmesi Serhan Sakarya, Necati Günay

Detaylı

Türkiye nin Maya Tarihi

Türkiye nin Maya Tarihi Maya Endüstrisi En Büyük fermentasyon endüstrilerinden birisidir. En ekonomik hücre üretme prosesidir. Dünyada yıllık üretilen ekmek mayası miktarı yaklaşık 2-2.5 milyon tondur. Bunun yaklaşık % 20 kadarı

Detaylı

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014])

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) PROJE EKİBİ KÜBRA KESKİN NİHAL KUZU PROJE ADI Ev Yapımı

Detaylı

BAŞLAR DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

BAŞLAR DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Şehit Polis İsmail Özbek Orta Okulu Melisa B. ALADAĞ & Bersu PAŞA 245 256 6/C 1 HÜCRE Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir. Canlının

Detaylı

Gülçin ALP YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Gülçin ALP YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA Bifidobacterium CİNSİ BAKTERİLERİN BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Gülçin ALP YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA Gülçin ALP tarafından

Detaylı

KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ

KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ Vet. Hekim Kağan ÇUBUKÇU SANİTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. Kümes hayvanlarının bağırsak eko-sisteminin gelişimi, sindirim

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU

ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Cem YILDIRIM DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2017 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...3 3. Giriş...3-4 3.1 Beslenmenin önemi...3

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ DONDURMA ÜRETİMİ

FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ DONDURMA ÜRETİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ DONDURMA ÜRETİMİ Merve AÇU Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özer KINIK Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim Dalı

Detaylı

Tarifname ENDOJEN PROTEİN KİNAZ PKR VE RNAZ L EKSPRESYONUNU TETİKLEYİCİ NİTELİK SERGİLEYEN SİMPLOSOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR FORMÜLASYON

Tarifname ENDOJEN PROTEİN KİNAZ PKR VE RNAZ L EKSPRESYONUNU TETİKLEYİCİ NİTELİK SERGİLEYEN SİMPLOSOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname ENDOJEN PROTEİN KİNAZ PKR VE RNAZ L EKSPRESYONUNU TETİKLEYİCİ NİTELİK SERGİLEYEN SİMPLOSOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, endojen protein kinaz pkr ve rnaz l ekspresyonunu

Detaylı

VAJİNAL FLORA ve PROBİYOTİKLER

VAJİNAL FLORA ve PROBİYOTİKLER VAJİNAL FLORA ve PROBİYOTİKLER Vajen ortamında pek çok organik ve inorganik maddeler bulunmaktadır. Vajinal flora, parazitler, hormon ve antibiyotik tedavileri ile kolayca zedelenebilen hassas bir yapıya

Detaylı

Probiyotik Özellikte Üç Farklı Laktik Asit Bakterileri Grubu Suşunun Koloni Büyüme Eğrilerinin Modifiye Edilmiş Gompertz Modeli İle Modellenmesi

Probiyotik Özellikte Üç Farklı Laktik Asit Bakterileri Grubu Suşunun Koloni Büyüme Eğrilerinin Modifiye Edilmiş Gompertz Modeli İle Modellenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Probiyotik Özellikte Üç Farklı Laktik Asit Bakterileri Grubu Suşunun Koloni Büyüme Eğrilerinin

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen ARIK Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üni Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2005-2009 Gıda Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı Kıvanç IRAK 1, Nihat MERT 2, Handan MERT 2, Nesrullah AYŞİN 3 1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SİİRT 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

Kimya ÇELEN* *Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Kimya ÇELEN* *Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü BAL: BESİN VE ŞİFA KAYNAĞI SIVI ALTIN Kimya ÇELEN* *Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü ÖZET Bal, bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektarın veya bitkilerin canlı kısımlarıyla bazı eş

Detaylı

Dr. Ferda TUNÇKANAT. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Ferda TUNÇKANAT. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İNTRA ABDOMİNAL ENFEKSİYONLAR VE ANAEROPLAR Dr. Ferda TUNÇKANAT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Normal flora ve anaeroplar Ağız Cilt Gastrointestinal

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı Kullanımı

Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı Kullanımı Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 63-68 Derleme Makale / Review Paper Bakteriyosin Üreten Laktik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ LAKTOBASİLLUS VE BİFİDOBAKTERLERDE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ LAKTOBASİLLUS VE BİFİDOBAKTERLERDE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ LAKTOBASİLLUS VE BİFİDOBAKTERLERDE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ İbrahim ÇAKIR GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2003 Her hakkı

Detaylı

BÜYÜME, BESLENME-BÜYÜME İLİŞKİSİ. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Eylül 2004

BÜYÜME, BESLENME-BÜYÜME İLİŞKİSİ. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Eylül 2004 BÜYÜME, BESLENME-BÜYÜME İLİŞKİSİ Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Eylül 2004 Büyüme: Vücut hacminin ve kitlesinin kalitatif ve kantitatif olarak

Detaylı

MALATYA VE ADIYAMAN ĠLLERĠNE AĠT ÇĠĞ ĠNEK SÜTLERĠNDE BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERĠN KARġILAġTIRILMASI

MALATYA VE ADIYAMAN ĠLLERĠNE AĠT ÇĠĞ ĠNEK SÜTLERĠNDE BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERĠN KARġILAġTIRILMASI ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 MALATYA VE ADIYAMAN ĠLLERĠNE AĠT ÇĠĞ ĠNEK SÜTLERĠNDE BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERĠN KARġILAġTIRILMASI Elif ÇAKIR 1, ġeyhmus PARILTI 1, Yeliz ÇAKIR

Detaylı

KONU : BESİN ZİNCİRİ-ENERJİ AKIŞI-OKSİJENLİ SOLUNUM-FERMANTASYON

KONU : BESİN ZİNCİRİ-ENERJİ AKIŞI-OKSİJENLİ SOLUNUM-FERMANTASYON DERS : FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ KONU : BESİN ZİNCİRİ-ENERJİ AKIŞI-OKSİJENLİ SOLUNUM-FERMANTASYON Güneş Enerjisi Üreticiler Otoburlar Etoburlar Besin zinciri Ayrıştırıcılar

Detaylı

POLİMER KİMYASI -13. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -13. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -13 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu İlerleme: Başlama adımında oluşan iyon çifti (karbokatyon negatif yüklü karşıt iyonu) diğer monomer birimlerini katarak büyüme gerçekleşir. veya Bazı

Detaylı

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Pediococus pentosaceus BH105, Lactobacillus brevis BG18, Lactobacillus plantarum

Pediococus pentosaceus BH105, Lactobacillus brevis BG18, Lactobacillus plantarum ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PROBİYOTİK ÖZELLİK TAŞIYAN GIDA ve İNSAN KAYNAKLI LAKTOBASİLLERİN İZOLASYONU TANIMLANMASI ve BAKTERİYOSİN ÜRETİM YETENEKLERİNİN KARAKTERİZASYONU

Detaylı

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 GIDA KAYNAKLI HASTALIKLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Amaç Eğitimin amacı : Gıda sanayinde hataların sonuçlarını belirtmek. Yaptığımız işin ciddiyetini göstermek. Dikkatli olunmaması durumunda gıdaların

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ VAJİNAL SEKRESYONDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ VAJİNAL SEKRESYONDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ VAJİNAL SEKRESYONDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNE AİT BAZI SUŞLARIN POTANSİYEL PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ Feriba TURHAN ERYILMAZ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

Tarifname DEPRESYON TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DEPRESYON TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DEPRESYON TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, ginsenosit rg3 ün depresyonun tedavisinde kullanımına yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı