İNSEKTİSİDLERİN REZİDÜEL ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSEKTİSİDLERİN REZİDÜEL ETKİLERİ"

Transkript

1 İNSEKTİSİDLERİN REZİDÜEL ETKİLERİ Dr. Yasemin Gürel Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi Mart 2014, Antalya

2 Son yıllarda veteriner sağaltım, zirai mücadele ve halk sağlığı amacı ile yoğun ve bilinçsiz Pestisid kullanımları; pestisidlerin gerek kendileri, gerekse metabolitlerinin; toprak, su ve hava sistemleri yanı sıra; gıda ve yemlerde kalıntı problemlerine; insan ve hayvanlarda da toksikolojik sorunlara neden olmaktadır. Pestisid kalıntılarının önemi ilk kez 1950 li yıllarda organik klorlu pestisidlerin insan vücudunda bulunmasıyla anlaşılmıştır.

3 Pestisid sınıflarından böcek (insekt) lere etkili maddeler olan insektisidler; Organik, İnorganik, Bitkisel ya da Mikrobiyolojik kaynaklı; doğal ya da sentetik yapılı maddelerdir.

4 Pestisid Döngüsü

5 İnsektisidlerin pek çoğu seçici etkili olmadıkları için çevreye ve gıda zincirine girmeleri sonucu hedef organizma dışında, Hedefte olmayan canlılarda ise; istenmeyen çeşitli etkilere yol açabilirler. Bu etkiler akut veya kronik seyirli olabilmektedir.

6 Ağrı, çırpınma, felç, bulantı, kusma, deri ve göz problemleri gibi akut etkiler insektisidlere yüksek dozda maruz kalındığında ortaya çıkarken, Kalıcı özelliklerine bağlı olarak, uzun süreli ve düşük miktarlarda, çeşitli yollardan tekrar eden maruziyete bağlı olarak kronik etkiler oluşturur.

7 Canlılarda solunum, anne sütü ve diğer gıdalarla sindirim, deriden direkt temas ve plesanta gibi çeşitli yollarla akut etkilere yol açmayacak dozda insektisidlere maruziyet sonrasında kan ve çeşitli dokularında sıklıkla rezidüel etkileri meydana gelmektedir.

8 İnsektisidlere gebelik, bebeklik, çocukluk, puberte dönemlerinde maruziyet daha riskli olarak kabul edilir. Vücuda alınan insektisidler aktif madde ve formülasyonuna göre ya yerel olarak kalır, ya da kana karışarak tüm vücuda dağılır. İnsektisid vücuda ne kadar hızlı alınırsa zehirliliği

9 Pestisidlerle ilgili mevzuatlar; a) 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak, b) 96/23/EC sayılı Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair 23/5/1996 tarihli AB Konsey Direktifine göre;

10 Pestisidlerle ilgili mevzuatlar Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik hazırlanmıştır; Bu yönetmeliğin amacı; Gıda güvenilirliğini sağlayarak tüketici sağlığının korunmasını temin etmek, canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi hususunda usul ve esasları düzenlemektir.

11 GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik; resmi kontroller, izlenebilirlik, hızlı uyarı sistemi, acil durumlar, ihtiyati tedbirler, kriz yönetimi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, resmi sertifikasyon, yıllık ve çok yıllık ulusal kontrol planları, sorumluluklar ve itirazlara ilişkin usül ve esasları kapsar.

12 PESTİSİDLERLE İLGİLİ MEVZUATLAR; Bu Yönetmeliğin amacı; İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesine, gıda ve yemin etiketlenmesi ile tüketicileri bilgilendirmeye yönelik diğer bilgi şekilleri de dâhil olmak üzere tüketici menfaatlerinin korunmasına ve haksız rekabetin önlenmesi ile gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin usül ve esasları belirlemektir.

13 Ülkemizde gıdalardaki pestisid kalıntı analizleri; a)sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tüketici Güvenliği Laboratuvar Daire Başkanlığı b)veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, c)veteriner Kontrol Enstitüleri, d)il Gıda Kontrol Laboratuvarları, e)zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarında, f)tübitak Gebze Araştırma Enstitüsü, g)üniversitelerin İlgili Laboratuvarları, h)bu amaçla kurulmuş özel laboratuarlarda

14 Ülkemizde gıdalardaki pestisid kalıntı analizleri; GTH Bakanlığının yürütmüş olduğu canlı hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde kalıntı izleme programı (UKİP) mevcuttur. Hayvansal ürünlerde Pestisid kalıntıları ile ilgili görevli Ulusal Referans Laboratuvar halen çalışmakta olduğum; Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toksikoloji Laboratuvarıdır. Laboratuvarın görevleri arasında: Hayvansal kaynaklı besinlerde, balık, bal, süt ve kanatlı etinde pestisid kalıntılarının takibi de yer almaktadır.

15 Ülkemizde gıdalardaki pestisit kalıntı analizleri; Ayrıca adli/kazaen oluşan hayvan zehirlenmelerinde de (pestisidler yönünden) Türkiye genelinde analizler yapmaktadır. Laboratuvarımız, Ulusal referans laboratuvarı olup TÜRKAK TS EN/ISO den akreditedir. Yapılan kalıntı izleme çalışmalarında şimdiye kadar MRL değerinin üstünde pozitif bir bulguya rastlanmamıştır.

16 Enstitümüzde yapılan proje ve çalışmalar: 1. Türkiye de yetiştirilen etlik piliçler ile et ve diğer organlarının anabolik hormonlar, beta-agonistler ve pestisidler ile kirlenme durumunun incelenmesi adlı çalışmada Ülkemizde çiftlik ve mezbahalarında kesilerek tüketime sunulan tavuk et ve iç organlarında pestisid kalıntı kirlenme düzeyleri araştırılmış, Çalışmanın sonucunda; numunelerde herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. İnsan sağlığı için şu ana kadar ülkemizde çalışılan kanatlı numunelerinde herhangi bir tehlike olmadığı belirlenmiştir.

17 Enstitümüzde yapılan proje ve çalışmalar: 2. Türkiye nin 28 ilinden toplanan 158 levrek ve çipura türü balıklar bazı PCB ve Organik klorlu pestisidler yönünden analiz edilmiştir. Örneklerde Türk Gıda Kodeksinde belirlenen tolerans düzeylerinin üzerinde kalıntıya rastlanmamıştır. Ancak 3 adet numunede (2 si levrek ve 1 i çipura ) tolerans düzeyinin üzerinde 4,4 DDE kalıntısı tespit edilmiştir. Kalıntı rastlanan numuneler Ege ve Batı Akdeniz bölgelerindeki illerden toplanmıştır. Bu da, bu bölgelerde kirlenmenin daha fazla olabileceğini göstermektedir. Özellikle, balık tüketimi yüksek olan kişilerin risk potansiyelinin daha yüksek olduğu sonucuna gidilebilir.

18 Enstitümüzde yapılan proje ve çalışmalar: 3. Türkiye de tavuk yumurtalarında pestisid kalıntıları ve PCB yönünden kirlenme düzeyleri araştırılmıştır. Bu çalışmada da LOQ değerinin üzerinde Pestisid ve PCB kalıntısına rastlanmamıştır.

19 Pestisidlerin Zararlı Etkileri: Pestisidlerin önemli bir kısmını oluşturan insektisidler daha çok kronik olarak; Reprodüktif etkiler, Nörolojik etkiler, Endokrin sisteme etkiler, Kanser oluşumu riski, Hassasiyet artışı ve irritant etkiler, Doğum defektleri (anomali) ve gelişimsel bozukluklar ve, Organ hasarları (KC ve böbrek başta olmak üzere) meydana getirmektedir.

20 Pestisidlerin Zararlı Etkileri: Pestisidler, tiroid fonksiyonlarını değiştirmekte, Testesteron ve östrojen düzeylerini azaltarak infertiliteye, Diyabete, Menstural düzensizliklere, Fötal ölümlere ve Konjenital doğum defektlerine de sebep olabilmektedirler.

21 Pestisidlerin Zararlı Etkileri: Sinirsel gelişimi etkiledikleri, Sosyal davranış problemleri oluşturdukları, Motor becerilerinde kusurlar meydana getirdiği belirtilmektedir.

22 Pestisidlerin Yararlı Etkileri: Pestisidler; kemiriciler, böcekler ve diğer zararlıları yok ederek bunlar aracılığı ile taşınan sıtma, veba, sarı humma, viral ensefalitis ve tifüs gibi vektör hastalıklarına karşı savaşta kullanılmaktadır.

23 Organik klorlu (OK) insektisidlerin tarımda yaygın kullanımı çevrede ciddi boyutlarda kirlenmelere neden olmaktadır. OK insektisidler, biyotransformasyona dirençli olmaları ve lipofilik özelliklerinden dolayı geniş bir çevreye yayılırlar ve farklı miktarlarda yağ içeren biyolojik örneklerde (serum, cilt altı yağ dokusu, anne sütü gibi) birikirler. Biyolojik örneklerin analizi bize çevresel dağılımı ve maruz kalım oranını vermektedir.

24 Başta DDT olmak üzere OK insektisidler, insan ve hayvanların vücut yağında, su, yağmur suyu ve havadaki yoğunluğunun milyonlarca katına varan miktarlarda birikirler. Örneğin DDT nin insan yağındaki düzeyi 6 ppm iken, Deniz suyunda ise bu oran 6x10 6 katına kadar çıkabilmektedir. Su ortamında ise 4 ppb miktarda bulunan DDT, sivrisinek larvalarında yaklaşık 9 ppm ve sivrisinek larvalarıyla beslenen balıklarda 54 ppm e çıkabilmektedir. Bu değer sudakinin 217 bin katına eşdeğerdir.

25

26 İnsanların OK lu insektisidlere maruz kalması farklı yollardan olmaktadır. Bunlardan birisi, kontamine olmuş yiyecekler, özellikle yüksek yağ içeren (balık, et, tavuk gibi) yiyeceklerin tüketilmesi (bu kimyasallar yaşın ilerlemesi ile vücutta birikmektedir); Diğeri ise lokal kullanım ve çevresel bulaşmadır.

27 Yapılan bir araştırmada, kriptorşidizm (inmemiş testis) görülen çocukların anne sütüyle yüksek düzeyde OK lu insektisid metabolitlerini aldıkları belirtilmektedir (Damgaard ve ark., 2006). OK lu insektisitlerin kullanımı uzun süredir yasak olmasına rağmen çok uzun süre kalıcı ve birikici özelliklerinden dolayı halen metabolitlerine rastlanabilmektedir.

28 Türkiye de yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde HCB ile ilaçlanmış tohumluk arpa ve buğdayın yanlışlıkla halka dağıtılması nedeniyle ortaya çıkan epidemik zehirlenme olayında 3000 nin üzerinde porfiria kutanea tarda (PCT) olgusu teşhis edilmiştir. Vakaların % 80 i 4-14 yaş grubu içinde olup ve yeni doğan bebekler ise anne sütü yolu ile HCB ye maruz kalarak ölümcül bir şekilde zehirlenmişlerdir.

29 Çocukların el ve yüzlerinde yara ve kabarcıklar, saç dökülmesi, deride koyulaşma ve karaciğerde fonksiyon bozuklukları teşhis edilmiştir.

30 Bu vakalarda; Hastaların hepsinde idrar çay renginden koyu kırmızı siyaha kadar olup yüksek miktarda porfirin ihtiva etmektedir. Bu olaydan 10 yıl sonra bile hala anormal karaciğer fonksiyonları görülmekte ve yaz aylarında porfiriyanın deri semptomları ortaya çıkmaktadır.

31 Afyon yöresinde Öztekin ve ark. tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmada anne sütleri 24 pestisid kalıntısı yönünden araştırılmış ve bazı OK lar (beta HCH ve HCB) ve DDT metabolitleri (DDE) ne rastlanıldığı belirtilmiştir. Yapılan bir başka araştırmada ise, Parkinson hastalığı için pestisidlerin risk oluşturabileceği belirtilmektedir (Priyadarshi ve ark., 2000).

32 Pestisidlerin kanser oluşumuna neden olabileceği bir çok çalışmada belirtilmektedir (Gilden ve ark., 2010). Özellikle düşük düzeyde uzun süreli maruziyetlerin lösemi/lenfoma, beyin, böbrek, göğüs, prostat, pankreas, karaciğer, akciğer ve cilt kanserlerine neden olabileceği vurgulanmaktadır. (Infante-Rivard ve Weichental; 2007; (Clark ve Snedeker, 2005; Dharmani ve Jaga, 2005; Zahm ve Ward, 1998).

33 Sonuç; Bilimsel ve yasal kurallara dikkat edilerek uygulandıklarında vektörlerle taşınan hastalıklarla mücadelelerden, hayvansal ve bitkisel üretimi artırmak amacı ile geniş kullanım alanı bulan insektisidler; Şayet kurallara dikkat edilmez ise akut ve kronik seyreden, bireysel veya toplu zehirlenmeler ve ölümle sonuçlanabilen etkilere yol açabilirler.

34 Teşekkürler

HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI SORUNU. Prof.Dr. Ender YARSAN Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Şubat 2012

HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI SORUNU. Prof.Dr. Ender YARSAN Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Şubat 2012 HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI SORUNU Prof.Dr. Ender YARSAN Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Şubat 2012 Veteriner Hekimliğinde kullanılan ilaçlar hayvanlarda hastalıkların önlenmesi ve

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları

Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Ruhsatlı Müstahzar 2013 Yılı (Mayıs) : 2161 Müstahzar; 1526 Yerli + 635 İthal Yerli Firma: 101 Yabancı Firma: 258 Etkin Madde: 1017 Kullanımda Olan: 500-600

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM

TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM Tarihsel süreç içerisinde topraklar üretkenliği nedeniyle kutsal olarak kabul edilirken, bunu korumanın bir ulusun onuru olduğu ve kaybedilenin

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ TÜDEF TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURUCU ÜYESİDİR TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ Kamu Yararına Çalışan Dernektir ( Bakanlar Kurulu nun 03.05.2004 tarih ve 04/7251 Sayılı kararı ile) GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER Yaşadığımız ortam sağlımızı etkiler. Bu rehber, Harran Üniversitesi tarafından, Birleşmiş Milletler

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KİMYA EĞİTİMİ DERS SORUMLUSU : Prof.Dr. İnci MORGİL HAZIRLAYANLAR : ERKAM UYGUR UĞUR ALAKEL PROJE SORUSU TARIMDA KULLANILAN ZİRAİ İLAÇLARIN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

2 Başkandan Güncel 4 GDO Dosyası 1 7 GDO Dosyası 2 9 İçme suyu dezenfeksiyonu yan ürünleri 10 Bisfenol A nın Endokrin Bozucu Etkileri 13 Kuru

2 Başkandan Güncel 4 GDO Dosyası 1 7 GDO Dosyası 2 9 İçme suyu dezenfeksiyonu yan ürünleri 10 Bisfenol A nın Endokrin Bozucu Etkileri 13 Kuru 2 Başkandan Güncel 4 GD Dosyası 1 7 GD Dosyası 2 9 İçme suyu dezenfeksiyonu yan ürünleri 10 Bisfenol A nın Endokrin Bozucu Etkileri 13 Kuru Temizlemede Kullanılan Çözücüler 17 Hava Kirliliği ve Sağlığımız,

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ

MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ Çalışanlarda görülen hastalıkları üç grupta değerlendirebiliriz; 1. Toplumda görülen genel hastalıklar, çalışan nüfusta da en sık görülenleridir. 2. İşle ilgili hastalıklar

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kurbanları suçlayabilir ve herkesin süt, balık ve et yemesini, bebeklerini emzirmesini yasaklayabiliriz. Ya da şirketler güçlenirken insanların nasıl

Kurbanları suçlayabilir ve herkesin süt, balık ve et yemesini, bebeklerini emzirmesini yasaklayabiliriz. Ya da şirketler güçlenirken insanların nasıl Zehirli Kimyasallardan Kaynaklanan Zarar Bu bölümde: Sayfa Hikaye: Love Kanalı nda zehirli madde kirliliği... 299 Zehirli kimyasallar nasıl zarar veriyor?... 300 Kimyasallar çocukları nasıl etkiliyor?...

Detaylı

Biyo Güvenlik Nedir? www.yum-bir.org www.kirankazanir.com www.facebook.com/yumbir

Biyo Güvenlik Nedir? www.yum-bir.org www.kirankazanir.com www.facebook.com/yumbir YUMURTANIN ÖZEL GÜNÜ VAR! 12th October 2012! 11 KANATLI SAĞLIĞI Biyo Güvenlik Nedir? 8 YUMURTA VE SAĞLIK Yumurta alerjisine yumurtalı tedavi 9 HABER BÜLTENİ YUMURTA ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ www.yum-bir.org

Detaylı

Metallerin Çevresel Etkileri -I

Metallerin Çevresel Etkileri -I Metallerin Çevresel Etkileri -I Özge KAHVECİOĞLU, Güldem KARTAL, Aybars GÜVEN, Servet TİMUR İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Antik çağlarda bu metallerin cevherleri işlenmeye başlandığından

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı