Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur."

Transkript

1 Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde yayınladığı 82 numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde;" - Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hak edişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, Muhtasar Beyannamenin Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Unvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayri Safi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. " denilmektedir. Datasoft Yazılım, ilgili programların Muhtasar Beyanname seçeneğinde yaptığı çalışmayı tamamlayarak; Gelir Đdaresi Başkanlığının yayınladığı 82 sayılı VUK Sirkülerine uygun hale getirmiştir. Bu çalışma sonucunda: Hesap planında hesap cinsi cari olan hesaplarda Cari Kod verilerek detaylı adres bilgileri, Vergi Dairesi ve Vergi Sicil numarası, iletişim bilgileri (telefon, GSM, Faks, e-posta vb... gibi) girilmesi, Cari hesapların; hem firma bazında hem de cari veri havuzuna kaydedilme seçeneği, Hesap planında Hesap Cinsi seçeneği arasında STOPAJ hesabı eklenerek bu hesabın oranı (yüzde olarak) tanımlanması, Hesap planında hesap cinsi Stok ve Gider olan hesaplarda, KDV hesabı gibi, Stopaj hesabının da seçim yapılması, Muhasebe fişi girişinde, hareket girilen hesapta Stopaj Hesabı tanımlı ise, Belge Türleri arasına; Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Diğer ve yok seçeneklerinin eklenmesi, Muhasebe fişi girişinde, hareket girilen hesapta Stopaj Hesabı tanımlı ise, gidere/alışa ait tutar girildikten sonra F3 fonksiyon tuşuna aynı anda varsa KDV tutarın hesaplanması ve Stopaj hesabının otomatik hesaplanması ve ilgili hesaplara kayıt oluşturması, Hızlı Fiş girişinde stopaja tabi bir hesap seçildiğinde sadece tutarın girilerek diğer alanların (KDV, Stopaj, Cari vb... gibi) otomatik hesaplanarak muhasebe fişine hareket oluşturması, Parametreler Liste Tanımlama bölümünde Ödemeler Listesinin kullanıcı tarafından tanım yapabilmesi, kullanıcı tanım yapmamış ise standart tanımın otomatik yapılması, Muhtasar Beyanname düzenleme bölümünde Kiralar BBS den tercih edilmiş ise, ödemeler listesinde adres ve kişi bilgilerinin BBS Programındaki tanımlardan alınması ve Belge Türü olarak ta Yok seçeneğinin otomatik atanması, Muhtasar Beyanname menüsünde Ödemeler Listesinin ayrı bir döküm olarak alınabilmesi, Muhtasar Beyanname ekran görüntüsünde ödemeler listesinin (2012/4.ay ve sonrası için) Hesap Planındaki girilen adres verisi ve stopaj hesaplarının kullanılması, Tablo III tanımının ilgili tarihten sonra dikkate alınmaması, Muhtasar Beyanname XML dosyasının 82 numaralı Gelir Vergisi sirküsüne uygun olarak oluşturulması ve pakete eklenerek GIB e-beyanname sitesine sorunsuzca gönderilmesi, sağlayan,

2 Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kılavuzun amacı Muhtasar Beyannamenin 82 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerine uygun olarak hazırlanması sırasında, karşılaşılacak olası sorunları asgariye indirmek ve güncellemenin siz değerli kullanıcılarımız tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu çalışmamızın kullanıcılarımıza katkı sağlamasını umar çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla, 22 Mayıs 2012 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı : Hesap Planında yapılacak işlemler: A_Cari hesapların tanımlanması 1. Öncelikle Muhtasar Beyanname ödemeler listesinde olması gereken cari hesaplar için, Hesap Planı Đşlemleri Menüsünde, Hesap Planı Kartı bölümüne giriş yapılarak, Hesap Kodu alanında F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden ilgili hesabın çalışma ekranına gelmesi sağlanır. 2. Hesap Planı çalışma ekranında iken, Hesap Cinsi satırının sağına yeni eklenen Cari Kodu alanına gelinip F1 fonksiyon tuşuna basılır. 3. Açılan Cari Kart penceresinde ilk defa tanım yapmak için Ekle butonuna basılır. Daha önce tanımlanmış bir cari kartı değiştirmek için cari kart seçilerek Değiştir butonuna basılır. 4. Đlk defa cari kart tanımlamak için Ekle butonuna basıldığında açılan Cari Ekleme penceresindeki tanım yapacağınız cari karta ilişkin bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. 5. Tanımlanan Cari kartın Kodu, Adı ve TC/Vergi numarası Cari Kart penceresine aktarılır. 6. Bu pencerede iken cari kart üzerinde çift tık yaptığınızda cari karta ait cari kod hesap planındaki Cari Kod alanına aktarılır. 7. F2 Fonksiyon tuşuna basarak değişikleri hesap planına kaydediniz.

3 A1_Cari hesapların tanımlanmasında özellik içeren durumlar: 1. Hesap Planı çalışma ekranında iken, Hesap Cinsi satırının sağına yeni eklenen Cari Kodu alanına gelinip F1 fonksiyon tuşuna basıldığında ekrana o firma için daha önce tanımlanmış cari kartların listesi gelmektedir. Bu pencerenin alt menüsündeki fonksiyon tuşlarının işlevleri şunlardır: a. Ekle : Firma için yeni bir cari kart tanımı yapmak için kullanılır. Bu butona basıldığında Cari Ekleme penceresi açılmaktadır. b. Değiştir: Đlgili firmada daha önce tanımlanmış bir cari kart bilgilerini değiştirme işlemi sırasında kullanılır. Değişiklik yapılmak istenen cari kart seçili iken Değiştir butonuna basılarak cari kart bilgilerinin cari pencerede gösterilmesi sağlanır. Gerekli alanlarda değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilir. c. Sil: Đlgili firmada daha önce tanımlanmış bir cari kartın silinme işleminde kullanılır. Silmek istenilen kart seçildikten sonra Sil butonuna basılır. Çıkan uyarı penceresinde tamam butonuna basılarak cari kart silme işlemi tamamlanır. d. Havuza Aktar: Firmada tanımlı olup ta, cari veri havuzunda olmayan bir cari kart bilgilerinin veri havuzuna aktarılmasını sağlar. Veri Havuzuna aktarılmak istenilen kart seçildikten sonra Havuza Aktar butonuna basılır. Açılan pencerede (seçili olanı aktar) veya (tümünü aktar) seçeneklerinden bir tanesi tercih edilip tama butonuna basıldığında, çalışılan firmadaki Cari Kart/Cari Kartlar cari veri havuzuna aktarılır.

4 A2_Veri Havuzu: 1. Meslek mensuplarının işlemlerini kolaylaştırmak üzere, muhasebe işlemlerini yürüttükleri firmalarda cari hesap tanımlarını tek-tek yapmamaları için tasarlanmıştır. Cari Kart penceresi Veri Havuzu sekmesinde iken; a. Havuza yeni cari kart eklemek, b. Havuzdaki cari kart bilgilerinde değişiklik yapmak, c. Havuzdaki cari kartlardan silme yapmak mümkündür. 2. Đşlevi ve Kullanımı: Herhangi bir firmada/firmalarda daha önce tanımlanmış cari kartlardan seçilenler veya tanımlanmış cari kartların tümü veri havuzuna aktarılarak, ortak bir cari veri havuzu oluşturulur. a. Çalışılan firmanın hesap planında hesap tipi cari olan hesaplarda, cari kod alanında iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan Cari pencerede Veri Havuzu sekmesine tıklanılır. Bu havuz içerindeki cari kartlar ada veya koda göre sıralanarak aradığımız cari kart bulunarak seçilir. Cari kart seçimi yapıldıktan sonra firmaya aktar butonuna basılır. Aktarma tercihlerinden (seçili olanı aktar/tümünü aktar ) biri seçilir. Tamam butonuna basılarak veri havuzundaki cari kart/cari kartlar firma kartlarına aktarılmış olur. Mevcutları Güncelle: Veri Havuzundan firma kartlarına aktarım sırasında, veri havuzundaki cari kart bilgileri ile firmadaki aynı kodlu cari kart bilgilerinin farklı olması durumunda, firma cari kart bilgilerinin güncellenip/güncellenmeyeceğine ilişkin bir seçenektir. 3. Đşletme Defteri Programında Kullanımı: Đşletme defterine tabi firmalarda gider bilgileri girişinde Stopaj tanımı yapılmış bir KDV grubu seçimi yapılıp tutar girildiğinde, otomatik olarak bir pencere açılmaktadır. a. Cari Kodu satırında iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. b. Açılan Cari Kart Penceresi Firma Kartları sekmesinde gider hareketine ait belgeyi düzenleyen cari kart aranır. Bu cari kart tanımlı ise çift tık ile seçim yapılır. Cari kart tanımlı değil ise Veri Havuzu sekmesine tıklanır. Cari kart veri havuzunda aranır. Eğer aradığımız cari kart veri havuzunda tanımlı ise seçim yapılıp Firmaya Aktar butonuna basılarak firma kartlarına aktarılır. Firma kartları sekmesine geçilerek aktarılan cari kart seçimi yapılır. 4. Veri Havuzu; Genel Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS (Serbest Meslek Defteri) programları için ortak olarak kullanılabilmektedir.

5 B_Stopaj Hesaplarının Tanımlanması: 1. Hesap Planı Đşlemleri Menüsünde, Hesap Planı Kartı bölümüne, Hesap Kodu alanında F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının altına Muhtasar Beyanname ödemeler listesi için gerekli olan muhtasar tür kodlarına uygun Stopaj Hesapları tanımlanır. 2. Hesap tanımı sırasında Hesap Cinsi satırında iken AŞAĞI OK tuşuna basılarak hesap cinslerinin açılması sağlanır ve açılan bu seçim penceresi içerisinden Stopaj hesabı seçilir. 3. Stopaj Yüzdesi girilir. 4. Tür Kodu (ÜÇ) hane olarak girilir. 5. Yapılan değişiklikler kaydedilir. Bilgi Notu: Stopaj hesapları için daha önce kullanmış olduğunuz hesap planınızda tanımlı stopaj hesaplarınızın cinsini stopaj yaparak ve oran girerek değiştirmenizde yeterli olabilir. C_Stok ve Gider hesaplarına Stopaj Hesaplarının bağlanması: 1. Hesap Planı Đşlemleri Menüsünde, Hesap Planı Kartı bölümüne, Hesap Kodu alanında F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden Hesap Cinsi Gider ve Stok olan hesaplardan stopaj kesintisi yapılan hesapları bularak çalışma ekranınıza getiriniz. 2. Çalışma ekranınızdaki hesabının KDV satırından sonra gelmek üzere Stopaj hesabının seçim yapılması için düzenleme yapılmıştır. Stopaj hesabı satırında iken F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden bu gider/stok hesabına uygun daha önce tanımladığınız stopaj hesabını seçiniz. 3. Yapılan değişiklikleri kaydediniz. Bilgi Notu: Gider ve Stok hesaplarında, her hesaba sadece bir tane stopaj hesabı tanımlanabilmektedir. Bu durumda stok kodu aynı olan (Örnek Hayvan Sütü) fakat borsaya tescilli olup-olmaması sonucu kodu ve stopaj oranı değişen stoklarda, her bir stopaj tür kodu için ayrı bir stok hesabı açılması gerekmektedir.

6 Muhasebe Fişi Girişi: A_Muhasebe Fişine doğrudan hareket girişi: 1. Hesap Kodu alanında Stopaja tabi olan bir hesap seçildiğinde, Belge numarası girişi yapıldıktan sonra, belge tipi (T) alanında Alış Faturası Alt menüsü otomatik açılmakta ve seçenekler içersinde yeni eklenen Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Diğer ve Yok seçeneklerinin seçimine olanak sağlanmaktadır. 2. Belge tipi alanında, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara ait belgeler için (stopaj tanımı yapılmış hesaplarda) Mal Alış Faturası seçimi yapılmalıdır. 3. Cari Kod alanında belgeye ait hesap kodu seçimi yapılır. 4. Belgeye ait satır giriş tamamlandıktan sonra 2.satırda, hesap kodunda iken F3 (KDV/Stopaj) fonksiyon tuşuna basılarak hesaba ait var ise KDV tutarının ve Stopaj tutarının hesaplanarak ilgili hesaplara kaydının otomatik yapılması sağlanır. 5. F4 (Cari) veya F5 (Cari/Kasa) fonksiyon tuşuna basılarak madde girişi tamamlanır. A_Hızlı Fiş girişi: 1. Stopaja tabi işlemeler için yapılan Hızlı Fiş tanımında, Belge Tipi satırında Belge Türlerinden uygun olan bir tanesi seçilmelidir. 2. Muhasebe Fişinde Hesap Kodu alanında iken F10 (Hızlı Fiş) fonksiyon tuşuna basılarak açılan seçim penceresinden stopaj hesabına uygun olan tanım seçilir. 3. Sadece belge numarası (Seri numarasıyla birlikte) ve tutar girilir. Program KDV ve Stopaj tutarını otomatik hesaplar. Devam tuşuna basıldığında belgeye ait hesap kapatma tercihleri de dikkate alınarak muhasebe fişinde belgeye ait hareket kayıtları otomatik oluşturulmaktadır.

7 Muhtasar Beyannamesi Menüsü: A_Ödemeler Listesi: 1. (E) Beyannameler Menüsü, (B) Muhtasar Beyannamesi Menüsü bölümüne girilir, 2. (C) Ödemeler Listesi seçeneğine girilir. 3. F2 (Rapor Filtreleri) Fonksiyon tuşuna basılarak ödemeler listesinin alınacağı tarih aralığı girilir. Đlk tarih ve Son tarih aralıkları girildikten sonra F3 fonksiyon tuşuna basılarak Filtre kaydı güncellenebilir. Filtre No alanına farklı numaralar girilerek ve tanım satırlarında tercihler yapılarak birden fazla filtre tanımı yapmak mümkündür. 4. Rapor Tanım kodu satırında iken F1 fonksiyon tuşuna basılarak ödemeler listesinin oluşturulacağı tanım kodu seçilir. Tanım kodları parametreler, Liste Tanımları bölümünde,ödemeler listesi seçeneğinde tanımlanmaktadır. 5. Verilen tarih aralığına uygun olarak ödemeler listesi, Ekran, Excel, Yazıcı veya dosyaya döküm alınabilmektedir. 6. Muhtasar Beyanname Parametrelerinde Kiralar BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programı içerisindeki tanımlı olan müşterilere ait kira tanımlarından alınması tercih edilmiş ise, bu değerler ödemeler listesine de aktarılmaktadır. Kiralara ait ödemeler listesi satırları BBS programında aktarılırken Belge Tür Kolonuna: Kira yazılmakta belge tarihi ve belge seri sıra numarası BOŞ bırakılmaktadır. Bilgi Notu: Muhtasar beyannamenizde, ilgili dönemde, ödemeler listesindeki belge sayısı 5 satırdan fazla değil ise, ödemeler listesini ayrıca oluşturmanıza gerek olmayabilir. Zira Muhtasar Beyannamesi düzenleme aşamasında ekranda ve yazdırılan formda ödemeler listesindeki 5 satır gösterilmekte/yazdırılmaktadır.

8 B_ e-beyanname XML Oluştur: 1. (E) Beyannameler Menüsü, (B) Muhtasar Beyanname, (A) e-beyanname XML oluştur bölümüne girilir, a. Kiralara ait ödemeler listesi BBS (Büro Bilgi Sistemi) müşteri kayıtlarındaki Kira bilgilerinden alınacak ise, Var tercih edilip BBS programının Firma numarası ve Müşteri kodu yazılır. b. Ödemeler Listesi Datasoft HAL Programından alınacak ise (Muhasebe programında hal belgelerine ilişkin ayrıntılı kayıt yapılmamış olsa bile) Müstahsil- Hal satırında Var tercih edilerek Hal programındaki tanımlı firma numarası yazılır. c. Ödemeler Listesi Datasoft Müstahsil modülünden alınacak ise (Muhasebe programında müstahsil belgelerine ilişkin ayrıntılı kayıt yapılmamış olsa bile) Müstahsil-Hal satırında Var tercih edilerek müstahsil modülünde tanımlı firma numarası yazılır. 2. Beyanname dönemi yazılarak Muhtasar beyannamenin ekran görüntüsü oluşturulur. 3. Tablo I ve Tablo II bölümündeki tüm değerler Muhtasar Beyanname Tablo I, Tablo II tanımına göre hesaplardan gelmektedir. 4. Tablo III bölümündeki ödemeler listesi ise Hesap Planında Stopaj hesabı tanımlanmış bulunan hesapların belgelerinden gelmektedir. Bilgi Notu: Ödemeler listesi Datasoft Hal programından veya Datasoft Klasik Ticari Set müstahsil modülünden oluşuyor ise, beyannamenin Tablo III bölümünde değerler gözükmemektedir. Bu tür beyannamelerde, ödemeler listesi raporu, ilgili programlar içerisinde bulunan raporlama bölümlerinden düzenlenebilmektedir. Kiralarla ilgili işlemeler; hem doğrudan muhasebeye stopaj kayıtlı fiş hareketi oluşturularak ödemeler listesinin bu belge bilgilerinden alınması sağlanabileceği gibi, kullanıcı dilerse ayrıntılı işlem yapmadan da, kiralara ait ödemeler listesini BBS Kira bölümündeki verilerden oluşturabilir. Bu bölüm aşağıda ayrıca anlatılacaktır.

9 Đşletme Defteri Programı : KDV ve Stopaj Gruplarında yapılacak Tanımlamalar: 1. (P) Parametreler Menüsü, (F) KDV Grupları tanımına girilir. 2. Stopaj kesintisi yapılan işlemlerle ilgili olarak KDV grupları tanımında, muhtasar beyannamede gösterilecek bir tür kodu için ayrı bir KDV grubu tanımlanmalıdır. 3. (P) Parametreler Menüsü, (H) Stopaj Grupları tanımına girilir 4. Muhtasar beyanname Tablo I alanında gösterilmesi gereken her bir KDV grubu için Stopaj tanımı yapılmalıdır. Stopaj tanımında; Muhtasar Beyanname kolonunda, tanımı yapılan Stopaj grubuna uygun tür kodu seçilmelidir. 5. KDV grupları ve Stopaj tanımı yapıldıktan sonra PgDn tuşuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilmelidir. Gider Bilgileri Girişi Đşlemleri: 1. (A) Gider Bilgileri Girişi bölümüne giriniz. 2. Stopaja tabi bir gider hareketi girmek için, evrak numarasını serisi ile birlikte Evrak No kolonuna girip Açıklama alanına gerekli bilgiler yazılır ve tutar kolonuna belgenin brüt tutarı yazılır. Tutar yazıldıktan sonra KDV grubu stopaj gruplarıyla ile ilişkilendirilmiş ise, Stopaj giriş penceresi açılır. 3. Açılan pencerede Stopaj Grup adı ve KDV grup adı gözükmektedir. 4. Stopaj girişi sorununa Evet tercih edilir. 5. Cari Kodu: Bu satırda iken F1 fonksiyon tuşuna basılarak Cari Kart Penceresinin açılması sağlanır. 6. Cari Kart ilk defa tanımlanacak ise Ekle butonuna basılarak açılan Cari Kart ekleme penceresinde cari kartla ilgili alanlara gerekli bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. 7. Tanımlanan Cari Kart Adı, Soyadı ve Unvan bilgileri Cari Kart Penceresine aktarılır. Đlgili Cari Kart üzerinde iken çift tık ile seçimimizi tamamlayabiliriz.

10 8. Stopaj giriş penceresinde Stopaj Girişi Evet satırının hemen altında seçilen cari karın Adı, Soyadı (Unvanı) gözükür. 9. Cari Kodu satırında, cari kart penceresinden seçilen cari kartın kodu gözükür. 10. Belge Türü satırında stopaja uygun belge türü kullanıcı tarafından seçilmelidir. 11. Matrah, Stopaj ve varsa KDV tutarları program tarafından otomatik hesaplanarak ilgili satırlara yazılır. Böylece stopaja tabi Gider veya alış işleminin kaydı tamamlanmış olmaktadır. Bilgi Notu: Cari Kart tanımında Hukuki yapı seçilmelidir. Cari Kod girilmelidir. Cari Kod alanında daha önce girilmiş bir kodun artarak devam etmesini istiyorsanız, kodun ilk harfini yazıp F2 fonksiyon tuşuna basarak kodun otomatik gelmesi sağlanır. Daha önce tanımlanmış cari kartı seçerek değiştir butonu ile cari kart bilgilerinde her türlü değişiklik yapmak mümkündür. Muhtasar Beyannamenin Oluşturulması: 1. (G) Beyanname ve Raporlar menüsü, (B) Muhtasar Beyannamesi bölümüne girilir. 2. Beyanname dönemi satırına düzenlenecek beyannamenin dönemi yazılır. 3. Tablo I, Tablo II ve Tablo III değerlerini program herhangi bir tanıma ihtiyaç duymadan otomatik oluşturmaktadır. 4. Tablo III Ödemeler listesinde alan uzunlukları, ekran için kısa tutulmuş ancak bu alanların değerleri XML dosyasına tam olarak kaydedilmektedir. 5. Defter dökümleri bölümünde Stopaj Listesini (Dar) seçeneği ile PDF yazıcıdan döküm alarak ödemeler listesini buradan da almanız mümkündür. Stopaj listesi dökümüne yeni alanlar eklenecektir. Bilgi Notu: BBS (Büro Bilgi Sistemi Serbest Meslek Defteri Muhtasar Beyanname işlemleri Đşletme Defteri bölümünde anlatılanlar ile aynıdır.

11 BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programından yapılan Entegre Đşlemleri : 1. Serbest Meslek Makbuzu Entegre Đşlemleri: a. BBS Müşteri Kayıtları Menüsü, (D) Müşteri entegre Parametreleri bölümüne giriş yapılır. b. Meslek Mensubunun müşterilerine düzenleyeceği Serbest Meslek Makbuzunun seri numarası Makbuz Seri satırına yazılır. Bu alana en fazla 4 karakterlik değer girilmektedir. c. Bu alan girilen seri numarası, müşavirini müşterilerine düzenlediği serbest meslek makbuzlarının firmalara entegresi aşamasında dikkate alınmaktadır. Seri numarası aynı zamanda Muhtasar Beyanname ödemeler listesinde de gösterilmektedir. d. Đşletme Serbest meslek Defteri Cari Kodu: Bu alana müşavir kendisine ait cari kart bilgilerinin otomatik tanımlanmasını istiyor ise bir kod yazar. Örnek: SM01 Meslek mensubu müşterileri için düzenlediği serbest meslek makbuzlarının firmalara entegresi sırasında, işletme defteri olan firmaların cari kartlarının içerisinde veya serbest meslek defterini tuttuğu firmaların cari kartlarının içerisinde makbuz entegre kaydı oluşturmadan önce yazılan koda uygun bir cari kart tanımının olup-olmadığına bakmaktadır. Bu tanıma uygun bir cari kart mevcut değil ise program; bu cari kodu vererek ve BBS programındaki meslek mensubunun bilgilerini kullanarak, meslek mensubu için firmada bir cari kartı otomatik tanımlar. Tanımlama işleminde sonra da Serbest meslek Makbuzunun entegre kaydını oluşturur. 2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme: (BBS) Makbuz Đşlemleri bölümünde (A) Serbest meslek Makbuzu tercih edilir. Makbuz No satırında makbuzun seri numarası olmadan sadece sıra numarası gözükmektedir. Ancak düzenlenen makbuzun entegre edilmesi sırasında Müşteri Entegre parametrelerine kayıtlı olan Seri alanı da dikkate alınmaktadır. Makbuz alanlarındaki bilgiler girilip makbuz kaydedilir veya yazdırılır. Makbuz kaydedildiğinde doğrudan müşavirin Serbest meslek Defteri gelir bölümüne kayıt oluşturmaktadır. Düzenlenen serbest meslek makbuzlarının müşteri firmalarına (Đşletme Defteri, genel Muhasebe, Serbest Meslek Defteri) gider kaydı oluşturması için Müşteri Defter Entegrasyonu bölümünün çalıştırılması gerekir.

12 3. Serbest Meslek Makbuzu Entegre: Müşteri Kayıtları menüsü (E) Müşteri Defter Entegrasyonu bölümüne giriş yapılarak makbuz numarası aralığı veya tarih aralığı verilerek Makbuzların entegrasyonu sağlanır. 4. Serbest Meslek Makbuzu Đşletme Defteri veya Serbest Meslek Defterine entegre edildiğinde, program işlemi entegre yapmadan önce müşavire ait cari kart ilgili firmada tanımlanmamış ise cari kart tanımını otomatik yaparak serbest meslek makbuzuna ait cari kodu, seri ve sıra numarasını, belge türünü, belge tutarını ve stopaj tutarını, KDV tutarını otomatik kayıt yapmaktadır. 5. Serbest Meslek Makbuzlarının Genel Muhasebe Programına entegrasyonunda Müşavire ait cari kart tanımı entegre edilen firmada tanımlı değil ise program müşavir için otomatik cari kart tanımı (hesap planı tanımı da gerektiği için) yapmamaktadır. BBS Programında Kira Entegrasyonu: 1. BBS Programında, Müşteri Bilgi Đşlemleri bölümünden seçilen müşteri kartının, Kira Bilgileri sekmesinde kiralan yerle ilgili bilgiler girilmiş ve Kiralan yerle ilgili Gayri menkul sahip bilgileri de tanımlanmış ise; a. Entegrasyon sekmesinden kira tahakkuklarının ilgili firmalara gider kaydı oluşturması sağlanabilir. b. Kira stopajları her bir mal sahibi için ayrı-ayrı değil de sadece bir stopaj hesabına da kayıt yapılabilir. c. Kira bilgileri hiç entegre yapılmamış ta olabilir. 2. Muhtasar Beyanname menüsü parametrelerinde Kiralar BBS den Var tercih edilmiş ve BBS firma numarası ile müşteri kartının numarası tanımlanmış ise; a. 041 Kodlu kayıtların ilgili ödemeler listesi ilgili programdan alınmaz. b. Kira entegrasyonunun yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sadece Tablo III teki Ödemeler Listesine 041 kodlu kira ödemeleri BBS Programından otomatik alınır. Entegre yapılmamış ise Tablo I de 041 satırı BOŞ olabilir.

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AGSoft Personel Bordro Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Personel Bordro Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz firma giriş bölümü gelir. Firma Kodu: Çalışmak istediğimiz firma kodunu yazar veya çift tıklama ile kayıtlı firma listesini getiririz. Çalışma

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9

İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 Temel Form Yapısı... 9 Ayarlar... 9 Kartlar... 10 Fişler... 10 Raporlar... 10 Programın Kullanım Kolaylıkları ve Özelleştirme...10

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Dış ticaret Modülünde ihracat uygulaması ek modül olarak desteklendi. Detay Bilgi

Dış ticaret Modülünde ihracat uygulaması ek modül olarak desteklendi. Detay Bilgi Ticari Genel Yeni Ürün Konfigüratörü ekranları ile sıfırdan bir ürün ağacı oluşturmak veya mevcut bir ürün ağacını değiştirerek yeni ürünler türetmek, görsel işlemler kullanılarak pratik ve hızlı bir şekilde

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir.

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anket Formunun GMS.NET Yazılımı Kullanılarak Doldurulması ve İnternet Üzerinden TÜİK e Gönderilmesi TÜİK YSHI ANKET FORMUNUN ÇALIŞTIRILMASI TÜİK e gönderilecek

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. 2.4. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar

Detaylı