Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur."

Transkript

1 Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde yayınladığı 82 numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde;" - Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hak edişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, Muhtasar Beyannamenin Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Unvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayri Safi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. " denilmektedir. Datasoft Yazılım, ilgili programların Muhtasar Beyanname seçeneğinde yaptığı çalışmayı tamamlayarak; Gelir Đdaresi Başkanlığının yayınladığı 82 sayılı VUK Sirkülerine uygun hale getirmiştir. Bu çalışma sonucunda: Hesap planında hesap cinsi cari olan hesaplarda Cari Kod verilerek detaylı adres bilgileri, Vergi Dairesi ve Vergi Sicil numarası, iletişim bilgileri (telefon, GSM, Faks, e-posta vb... gibi) girilmesi, Cari hesapların; hem firma bazında hem de cari veri havuzuna kaydedilme seçeneği, Hesap planında Hesap Cinsi seçeneği arasında STOPAJ hesabı eklenerek bu hesabın oranı (yüzde olarak) tanımlanması, Hesap planında hesap cinsi Stok ve Gider olan hesaplarda, KDV hesabı gibi, Stopaj hesabının da seçim yapılması, Muhasebe fişi girişinde, hareket girilen hesapta Stopaj Hesabı tanımlı ise, Belge Türleri arasına; Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Diğer ve yok seçeneklerinin eklenmesi, Muhasebe fişi girişinde, hareket girilen hesapta Stopaj Hesabı tanımlı ise, gidere/alışa ait tutar girildikten sonra F3 fonksiyon tuşuna aynı anda varsa KDV tutarın hesaplanması ve Stopaj hesabının otomatik hesaplanması ve ilgili hesaplara kayıt oluşturması, Hızlı Fiş girişinde stopaja tabi bir hesap seçildiğinde sadece tutarın girilerek diğer alanların (KDV, Stopaj, Cari vb... gibi) otomatik hesaplanarak muhasebe fişine hareket oluşturması, Parametreler Liste Tanımlama bölümünde Ödemeler Listesinin kullanıcı tarafından tanım yapabilmesi, kullanıcı tanım yapmamış ise standart tanımın otomatik yapılması, Muhtasar Beyanname düzenleme bölümünde Kiralar BBS den tercih edilmiş ise, ödemeler listesinde adres ve kişi bilgilerinin BBS Programındaki tanımlardan alınması ve Belge Türü olarak ta Yok seçeneğinin otomatik atanması, Muhtasar Beyanname menüsünde Ödemeler Listesinin ayrı bir döküm olarak alınabilmesi, Muhtasar Beyanname ekran görüntüsünde ödemeler listesinin (2012/4.ay ve sonrası için) Hesap Planındaki girilen adres verisi ve stopaj hesaplarının kullanılması, Tablo III tanımının ilgili tarihten sonra dikkate alınmaması, Muhtasar Beyanname XML dosyasının 82 numaralı Gelir Vergisi sirküsüne uygun olarak oluşturulması ve pakete eklenerek GIB e-beyanname sitesine sorunsuzca gönderilmesi, sağlayan,

2 Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kılavuzun amacı Muhtasar Beyannamenin 82 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerine uygun olarak hazırlanması sırasında, karşılaşılacak olası sorunları asgariye indirmek ve güncellemenin siz değerli kullanıcılarımız tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu çalışmamızın kullanıcılarımıza katkı sağlamasını umar çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla, 22 Mayıs 2012 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı : Hesap Planında yapılacak işlemler: A_Cari hesapların tanımlanması 1. Öncelikle Muhtasar Beyanname ödemeler listesinde olması gereken cari hesaplar için, Hesap Planı Đşlemleri Menüsünde, Hesap Planı Kartı bölümüne giriş yapılarak, Hesap Kodu alanında F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden ilgili hesabın çalışma ekranına gelmesi sağlanır. 2. Hesap Planı çalışma ekranında iken, Hesap Cinsi satırının sağına yeni eklenen Cari Kodu alanına gelinip F1 fonksiyon tuşuna basılır. 3. Açılan Cari Kart penceresinde ilk defa tanım yapmak için Ekle butonuna basılır. Daha önce tanımlanmış bir cari kartı değiştirmek için cari kart seçilerek Değiştir butonuna basılır. 4. Đlk defa cari kart tanımlamak için Ekle butonuna basıldığında açılan Cari Ekleme penceresindeki tanım yapacağınız cari karta ilişkin bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. 5. Tanımlanan Cari kartın Kodu, Adı ve TC/Vergi numarası Cari Kart penceresine aktarılır. 6. Bu pencerede iken cari kart üzerinde çift tık yaptığınızda cari karta ait cari kod hesap planındaki Cari Kod alanına aktarılır. 7. F2 Fonksiyon tuşuna basarak değişikleri hesap planına kaydediniz.

3 A1_Cari hesapların tanımlanmasında özellik içeren durumlar: 1. Hesap Planı çalışma ekranında iken, Hesap Cinsi satırının sağına yeni eklenen Cari Kodu alanına gelinip F1 fonksiyon tuşuna basıldığında ekrana o firma için daha önce tanımlanmış cari kartların listesi gelmektedir. Bu pencerenin alt menüsündeki fonksiyon tuşlarının işlevleri şunlardır: a. Ekle : Firma için yeni bir cari kart tanımı yapmak için kullanılır. Bu butona basıldığında Cari Ekleme penceresi açılmaktadır. b. Değiştir: Đlgili firmada daha önce tanımlanmış bir cari kart bilgilerini değiştirme işlemi sırasında kullanılır. Değişiklik yapılmak istenen cari kart seçili iken Değiştir butonuna basılarak cari kart bilgilerinin cari pencerede gösterilmesi sağlanır. Gerekli alanlarda değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilir. c. Sil: Đlgili firmada daha önce tanımlanmış bir cari kartın silinme işleminde kullanılır. Silmek istenilen kart seçildikten sonra Sil butonuna basılır. Çıkan uyarı penceresinde tamam butonuna basılarak cari kart silme işlemi tamamlanır. d. Havuza Aktar: Firmada tanımlı olup ta, cari veri havuzunda olmayan bir cari kart bilgilerinin veri havuzuna aktarılmasını sağlar. Veri Havuzuna aktarılmak istenilen kart seçildikten sonra Havuza Aktar butonuna basılır. Açılan pencerede (seçili olanı aktar) veya (tümünü aktar) seçeneklerinden bir tanesi tercih edilip tama butonuna basıldığında, çalışılan firmadaki Cari Kart/Cari Kartlar cari veri havuzuna aktarılır.

4 A2_Veri Havuzu: 1. Meslek mensuplarının işlemlerini kolaylaştırmak üzere, muhasebe işlemlerini yürüttükleri firmalarda cari hesap tanımlarını tek-tek yapmamaları için tasarlanmıştır. Cari Kart penceresi Veri Havuzu sekmesinde iken; a. Havuza yeni cari kart eklemek, b. Havuzdaki cari kart bilgilerinde değişiklik yapmak, c. Havuzdaki cari kartlardan silme yapmak mümkündür. 2. Đşlevi ve Kullanımı: Herhangi bir firmada/firmalarda daha önce tanımlanmış cari kartlardan seçilenler veya tanımlanmış cari kartların tümü veri havuzuna aktarılarak, ortak bir cari veri havuzu oluşturulur. a. Çalışılan firmanın hesap planında hesap tipi cari olan hesaplarda, cari kod alanında iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. Açılan Cari pencerede Veri Havuzu sekmesine tıklanılır. Bu havuz içerindeki cari kartlar ada veya koda göre sıralanarak aradığımız cari kart bulunarak seçilir. Cari kart seçimi yapıldıktan sonra firmaya aktar butonuna basılır. Aktarma tercihlerinden (seçili olanı aktar/tümünü aktar ) biri seçilir. Tamam butonuna basılarak veri havuzundaki cari kart/cari kartlar firma kartlarına aktarılmış olur. Mevcutları Güncelle: Veri Havuzundan firma kartlarına aktarım sırasında, veri havuzundaki cari kart bilgileri ile firmadaki aynı kodlu cari kart bilgilerinin farklı olması durumunda, firma cari kart bilgilerinin güncellenip/güncellenmeyeceğine ilişkin bir seçenektir. 3. Đşletme Defteri Programında Kullanımı: Đşletme defterine tabi firmalarda gider bilgileri girişinde Stopaj tanımı yapılmış bir KDV grubu seçimi yapılıp tutar girildiğinde, otomatik olarak bir pencere açılmaktadır. a. Cari Kodu satırında iken F1 fonksiyon tuşuna basılır. b. Açılan Cari Kart Penceresi Firma Kartları sekmesinde gider hareketine ait belgeyi düzenleyen cari kart aranır. Bu cari kart tanımlı ise çift tık ile seçim yapılır. Cari kart tanımlı değil ise Veri Havuzu sekmesine tıklanır. Cari kart veri havuzunda aranır. Eğer aradığımız cari kart veri havuzunda tanımlı ise seçim yapılıp Firmaya Aktar butonuna basılarak firma kartlarına aktarılır. Firma kartları sekmesine geçilerek aktarılan cari kart seçimi yapılır. 4. Veri Havuzu; Genel Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS (Serbest Meslek Defteri) programları için ortak olarak kullanılabilmektedir.

5 B_Stopaj Hesaplarının Tanımlanması: 1. Hesap Planı Đşlemleri Menüsünde, Hesap Planı Kartı bölümüne, Hesap Kodu alanında F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının altına Muhtasar Beyanname ödemeler listesi için gerekli olan muhtasar tür kodlarına uygun Stopaj Hesapları tanımlanır. 2. Hesap tanımı sırasında Hesap Cinsi satırında iken AŞAĞI OK tuşuna basılarak hesap cinslerinin açılması sağlanır ve açılan bu seçim penceresi içerisinden Stopaj hesabı seçilir. 3. Stopaj Yüzdesi girilir. 4. Tür Kodu (ÜÇ) hane olarak girilir. 5. Yapılan değişiklikler kaydedilir. Bilgi Notu: Stopaj hesapları için daha önce kullanmış olduğunuz hesap planınızda tanımlı stopaj hesaplarınızın cinsini stopaj yaparak ve oran girerek değiştirmenizde yeterli olabilir. C_Stok ve Gider hesaplarına Stopaj Hesaplarının bağlanması: 1. Hesap Planı Đşlemleri Menüsünde, Hesap Planı Kartı bölümüne, Hesap Kodu alanında F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden Hesap Cinsi Gider ve Stok olan hesaplardan stopaj kesintisi yapılan hesapları bularak çalışma ekranınıza getiriniz. 2. Çalışma ekranınızdaki hesabının KDV satırından sonra gelmek üzere Stopaj hesabının seçim yapılması için düzenleme yapılmıştır. Stopaj hesabı satırında iken F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden bu gider/stok hesabına uygun daha önce tanımladığınız stopaj hesabını seçiniz. 3. Yapılan değişiklikleri kaydediniz. Bilgi Notu: Gider ve Stok hesaplarında, her hesaba sadece bir tane stopaj hesabı tanımlanabilmektedir. Bu durumda stok kodu aynı olan (Örnek Hayvan Sütü) fakat borsaya tescilli olup-olmaması sonucu kodu ve stopaj oranı değişen stoklarda, her bir stopaj tür kodu için ayrı bir stok hesabı açılması gerekmektedir.

6 Muhasebe Fişi Girişi: A_Muhasebe Fişine doğrudan hareket girişi: 1. Hesap Kodu alanında Stopaja tabi olan bir hesap seçildiğinde, Belge numarası girişi yapıldıktan sonra, belge tipi (T) alanında Alış Faturası Alt menüsü otomatik açılmakta ve seçenekler içersinde yeni eklenen Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Diğer ve Yok seçeneklerinin seçimine olanak sağlanmaktadır. 2. Belge tipi alanında, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara ait belgeler için (stopaj tanımı yapılmış hesaplarda) Mal Alış Faturası seçimi yapılmalıdır. 3. Cari Kod alanında belgeye ait hesap kodu seçimi yapılır. 4. Belgeye ait satır giriş tamamlandıktan sonra 2.satırda, hesap kodunda iken F3 (KDV/Stopaj) fonksiyon tuşuna basılarak hesaba ait var ise KDV tutarının ve Stopaj tutarının hesaplanarak ilgili hesaplara kaydının otomatik yapılması sağlanır. 5. F4 (Cari) veya F5 (Cari/Kasa) fonksiyon tuşuna basılarak madde girişi tamamlanır. A_Hızlı Fiş girişi: 1. Stopaja tabi işlemeler için yapılan Hızlı Fiş tanımında, Belge Tipi satırında Belge Türlerinden uygun olan bir tanesi seçilmelidir. 2. Muhasebe Fişinde Hesap Kodu alanında iken F10 (Hızlı Fiş) fonksiyon tuşuna basılarak açılan seçim penceresinden stopaj hesabına uygun olan tanım seçilir. 3. Sadece belge numarası (Seri numarasıyla birlikte) ve tutar girilir. Program KDV ve Stopaj tutarını otomatik hesaplar. Devam tuşuna basıldığında belgeye ait hesap kapatma tercihleri de dikkate alınarak muhasebe fişinde belgeye ait hareket kayıtları otomatik oluşturulmaktadır.

7 Muhtasar Beyannamesi Menüsü: A_Ödemeler Listesi: 1. (E) Beyannameler Menüsü, (B) Muhtasar Beyannamesi Menüsü bölümüne girilir, 2. (C) Ödemeler Listesi seçeneğine girilir. 3. F2 (Rapor Filtreleri) Fonksiyon tuşuna basılarak ödemeler listesinin alınacağı tarih aralığı girilir. Đlk tarih ve Son tarih aralıkları girildikten sonra F3 fonksiyon tuşuna basılarak Filtre kaydı güncellenebilir. Filtre No alanına farklı numaralar girilerek ve tanım satırlarında tercihler yapılarak birden fazla filtre tanımı yapmak mümkündür. 4. Rapor Tanım kodu satırında iken F1 fonksiyon tuşuna basılarak ödemeler listesinin oluşturulacağı tanım kodu seçilir. Tanım kodları parametreler, Liste Tanımları bölümünde,ödemeler listesi seçeneğinde tanımlanmaktadır. 5. Verilen tarih aralığına uygun olarak ödemeler listesi, Ekran, Excel, Yazıcı veya dosyaya döküm alınabilmektedir. 6. Muhtasar Beyanname Parametrelerinde Kiralar BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programı içerisindeki tanımlı olan müşterilere ait kira tanımlarından alınması tercih edilmiş ise, bu değerler ödemeler listesine de aktarılmaktadır. Kiralara ait ödemeler listesi satırları BBS programında aktarılırken Belge Tür Kolonuna: Kira yazılmakta belge tarihi ve belge seri sıra numarası BOŞ bırakılmaktadır. Bilgi Notu: Muhtasar beyannamenizde, ilgili dönemde, ödemeler listesindeki belge sayısı 5 satırdan fazla değil ise, ödemeler listesini ayrıca oluşturmanıza gerek olmayabilir. Zira Muhtasar Beyannamesi düzenleme aşamasında ekranda ve yazdırılan formda ödemeler listesindeki 5 satır gösterilmekte/yazdırılmaktadır.

8 B_ e-beyanname XML Oluştur: 1. (E) Beyannameler Menüsü, (B) Muhtasar Beyanname, (A) e-beyanname XML oluştur bölümüne girilir, a. Kiralara ait ödemeler listesi BBS (Büro Bilgi Sistemi) müşteri kayıtlarındaki Kira bilgilerinden alınacak ise, Var tercih edilip BBS programının Firma numarası ve Müşteri kodu yazılır. b. Ödemeler Listesi Datasoft HAL Programından alınacak ise (Muhasebe programında hal belgelerine ilişkin ayrıntılı kayıt yapılmamış olsa bile) Müstahsil- Hal satırında Var tercih edilerek Hal programındaki tanımlı firma numarası yazılır. c. Ödemeler Listesi Datasoft Müstahsil modülünden alınacak ise (Muhasebe programında müstahsil belgelerine ilişkin ayrıntılı kayıt yapılmamış olsa bile) Müstahsil-Hal satırında Var tercih edilerek müstahsil modülünde tanımlı firma numarası yazılır. 2. Beyanname dönemi yazılarak Muhtasar beyannamenin ekran görüntüsü oluşturulur. 3. Tablo I ve Tablo II bölümündeki tüm değerler Muhtasar Beyanname Tablo I, Tablo II tanımına göre hesaplardan gelmektedir. 4. Tablo III bölümündeki ödemeler listesi ise Hesap Planında Stopaj hesabı tanımlanmış bulunan hesapların belgelerinden gelmektedir. Bilgi Notu: Ödemeler listesi Datasoft Hal programından veya Datasoft Klasik Ticari Set müstahsil modülünden oluşuyor ise, beyannamenin Tablo III bölümünde değerler gözükmemektedir. Bu tür beyannamelerde, ödemeler listesi raporu, ilgili programlar içerisinde bulunan raporlama bölümlerinden düzenlenebilmektedir. Kiralarla ilgili işlemeler; hem doğrudan muhasebeye stopaj kayıtlı fiş hareketi oluşturularak ödemeler listesinin bu belge bilgilerinden alınması sağlanabileceği gibi, kullanıcı dilerse ayrıntılı işlem yapmadan da, kiralara ait ödemeler listesini BBS Kira bölümündeki verilerden oluşturabilir. Bu bölüm aşağıda ayrıca anlatılacaktır.

9 Đşletme Defteri Programı : KDV ve Stopaj Gruplarında yapılacak Tanımlamalar: 1. (P) Parametreler Menüsü, (F) KDV Grupları tanımına girilir. 2. Stopaj kesintisi yapılan işlemlerle ilgili olarak KDV grupları tanımında, muhtasar beyannamede gösterilecek bir tür kodu için ayrı bir KDV grubu tanımlanmalıdır. 3. (P) Parametreler Menüsü, (H) Stopaj Grupları tanımına girilir 4. Muhtasar beyanname Tablo I alanında gösterilmesi gereken her bir KDV grubu için Stopaj tanımı yapılmalıdır. Stopaj tanımında; Muhtasar Beyanname kolonunda, tanımı yapılan Stopaj grubuna uygun tür kodu seçilmelidir. 5. KDV grupları ve Stopaj tanımı yapıldıktan sonra PgDn tuşuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilmelidir. Gider Bilgileri Girişi Đşlemleri: 1. (A) Gider Bilgileri Girişi bölümüne giriniz. 2. Stopaja tabi bir gider hareketi girmek için, evrak numarasını serisi ile birlikte Evrak No kolonuna girip Açıklama alanına gerekli bilgiler yazılır ve tutar kolonuna belgenin brüt tutarı yazılır. Tutar yazıldıktan sonra KDV grubu stopaj gruplarıyla ile ilişkilendirilmiş ise, Stopaj giriş penceresi açılır. 3. Açılan pencerede Stopaj Grup adı ve KDV grup adı gözükmektedir. 4. Stopaj girişi sorununa Evet tercih edilir. 5. Cari Kodu: Bu satırda iken F1 fonksiyon tuşuna basılarak Cari Kart Penceresinin açılması sağlanır. 6. Cari Kart ilk defa tanımlanacak ise Ekle butonuna basılarak açılan Cari Kart ekleme penceresinde cari kartla ilgili alanlara gerekli bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır. 7. Tanımlanan Cari Kart Adı, Soyadı ve Unvan bilgileri Cari Kart Penceresine aktarılır. Đlgili Cari Kart üzerinde iken çift tık ile seçimimizi tamamlayabiliriz.

10 8. Stopaj giriş penceresinde Stopaj Girişi Evet satırının hemen altında seçilen cari karın Adı, Soyadı (Unvanı) gözükür. 9. Cari Kodu satırında, cari kart penceresinden seçilen cari kartın kodu gözükür. 10. Belge Türü satırında stopaja uygun belge türü kullanıcı tarafından seçilmelidir. 11. Matrah, Stopaj ve varsa KDV tutarları program tarafından otomatik hesaplanarak ilgili satırlara yazılır. Böylece stopaja tabi Gider veya alış işleminin kaydı tamamlanmış olmaktadır. Bilgi Notu: Cari Kart tanımında Hukuki yapı seçilmelidir. Cari Kod girilmelidir. Cari Kod alanında daha önce girilmiş bir kodun artarak devam etmesini istiyorsanız, kodun ilk harfini yazıp F2 fonksiyon tuşuna basarak kodun otomatik gelmesi sağlanır. Daha önce tanımlanmış cari kartı seçerek değiştir butonu ile cari kart bilgilerinde her türlü değişiklik yapmak mümkündür. Muhtasar Beyannamenin Oluşturulması: 1. (G) Beyanname ve Raporlar menüsü, (B) Muhtasar Beyannamesi bölümüne girilir. 2. Beyanname dönemi satırına düzenlenecek beyannamenin dönemi yazılır. 3. Tablo I, Tablo II ve Tablo III değerlerini program herhangi bir tanıma ihtiyaç duymadan otomatik oluşturmaktadır. 4. Tablo III Ödemeler listesinde alan uzunlukları, ekran için kısa tutulmuş ancak bu alanların değerleri XML dosyasına tam olarak kaydedilmektedir. 5. Defter dökümleri bölümünde Stopaj Listesini (Dar) seçeneği ile PDF yazıcıdan döküm alarak ödemeler listesini buradan da almanız mümkündür. Stopaj listesi dökümüne yeni alanlar eklenecektir. Bilgi Notu: BBS (Büro Bilgi Sistemi Serbest Meslek Defteri Muhtasar Beyanname işlemleri Đşletme Defteri bölümünde anlatılanlar ile aynıdır.

11 BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programından yapılan Entegre Đşlemleri : 1. Serbest Meslek Makbuzu Entegre Đşlemleri: a. BBS Müşteri Kayıtları Menüsü, (D) Müşteri entegre Parametreleri bölümüne giriş yapılır. b. Meslek Mensubunun müşterilerine düzenleyeceği Serbest Meslek Makbuzunun seri numarası Makbuz Seri satırına yazılır. Bu alana en fazla 4 karakterlik değer girilmektedir. c. Bu alan girilen seri numarası, müşavirini müşterilerine düzenlediği serbest meslek makbuzlarının firmalara entegresi aşamasında dikkate alınmaktadır. Seri numarası aynı zamanda Muhtasar Beyanname ödemeler listesinde de gösterilmektedir. d. Đşletme Serbest meslek Defteri Cari Kodu: Bu alana müşavir kendisine ait cari kart bilgilerinin otomatik tanımlanmasını istiyor ise bir kod yazar. Örnek: SM01 Meslek mensubu müşterileri için düzenlediği serbest meslek makbuzlarının firmalara entegresi sırasında, işletme defteri olan firmaların cari kartlarının içerisinde veya serbest meslek defterini tuttuğu firmaların cari kartlarının içerisinde makbuz entegre kaydı oluşturmadan önce yazılan koda uygun bir cari kart tanımının olup-olmadığına bakmaktadır. Bu tanıma uygun bir cari kart mevcut değil ise program; bu cari kodu vererek ve BBS programındaki meslek mensubunun bilgilerini kullanarak, meslek mensubu için firmada bir cari kartı otomatik tanımlar. Tanımlama işleminde sonra da Serbest meslek Makbuzunun entegre kaydını oluşturur. 2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme: (BBS) Makbuz Đşlemleri bölümünde (A) Serbest meslek Makbuzu tercih edilir. Makbuz No satırında makbuzun seri numarası olmadan sadece sıra numarası gözükmektedir. Ancak düzenlenen makbuzun entegre edilmesi sırasında Müşteri Entegre parametrelerine kayıtlı olan Seri alanı da dikkate alınmaktadır. Makbuz alanlarındaki bilgiler girilip makbuz kaydedilir veya yazdırılır. Makbuz kaydedildiğinde doğrudan müşavirin Serbest meslek Defteri gelir bölümüne kayıt oluşturmaktadır. Düzenlenen serbest meslek makbuzlarının müşteri firmalarına (Đşletme Defteri, genel Muhasebe, Serbest Meslek Defteri) gider kaydı oluşturması için Müşteri Defter Entegrasyonu bölümünün çalıştırılması gerekir.

12 3. Serbest Meslek Makbuzu Entegre: Müşteri Kayıtları menüsü (E) Müşteri Defter Entegrasyonu bölümüne giriş yapılarak makbuz numarası aralığı veya tarih aralığı verilerek Makbuzların entegrasyonu sağlanır. 4. Serbest Meslek Makbuzu Đşletme Defteri veya Serbest Meslek Defterine entegre edildiğinde, program işlemi entegre yapmadan önce müşavire ait cari kart ilgili firmada tanımlanmamış ise cari kart tanımını otomatik yaparak serbest meslek makbuzuna ait cari kodu, seri ve sıra numarasını, belge türünü, belge tutarını ve stopaj tutarını, KDV tutarını otomatik kayıt yapmaktadır. 5. Serbest Meslek Makbuzlarının Genel Muhasebe Programına entegrasyonunda Müşavire ait cari kart tanımı entegre edilen firmada tanımlı değil ise program müşavir için otomatik cari kart tanımı (hesap planı tanımı da gerektiği için) yapmamaktadır. BBS Programında Kira Entegrasyonu: 1. BBS Programında, Müşteri Bilgi Đşlemleri bölümünden seçilen müşteri kartının, Kira Bilgileri sekmesinde kiralan yerle ilgili bilgiler girilmiş ve Kiralan yerle ilgili Gayri menkul sahip bilgileri de tanımlanmış ise; a. Entegrasyon sekmesinden kira tahakkuklarının ilgili firmalara gider kaydı oluşturması sağlanabilir. b. Kira stopajları her bir mal sahibi için ayrı-ayrı değil de sadece bir stopaj hesabına da kayıt yapılabilir. c. Kira bilgileri hiç entegre yapılmamış ta olabilir. 2. Muhtasar Beyanname menüsü parametrelerinde Kiralar BBS den Var tercih edilmiş ve BBS firma numarası ile müşteri kartının numarası tanımlanmış ise; a. 041 Kodlu kayıtların ilgili ödemeler listesi ilgili programdan alınmaz. b. Kira entegrasyonunun yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sadece Tablo III teki Ödemeler Listesine 041 kodlu kira ödemeleri BBS Programından otomatik alınır. Entegre yapılmamış ise Tablo I de 041 satırı BOŞ olabilir.

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen

Detaylı

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)

Detaylı

Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1 e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması 2017 İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması Yener Kahraman Datasoft Yazılım 15.06.2017 İçindekiler 1. Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu:... 2 Giriş:... 3 1.İhracat Faturasının İş Akışı ve Roller...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

Defter Beyan Sistemi Kılavuzu

Defter Beyan Sistemi Kılavuzu BÜRO BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMINDA DEFTER BEYAN SİSTEMİ KULL ANICI KILAVUZU Defter Beyan Sistemi Kılavuzu Datasoft Yazılım 07.05.2018 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Defter Beyan Sistemi Kılavuzu Defter

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300 Faks: +90 (216) 325-5664 Sayfa 2

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300 Faks: +90 (216) 325-5664 Sayfa 2 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Faturalardan (Excel) Fiş Oluşturma Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, aşağıdaki seçenekler ile oluşturulur.

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

MİKROKOM GMS.NET. Defter Beyan Sistemi (DBS) MODÜLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER. 1.2 API KEY ve API SECRET Bilgilerinin GMS.

MİKROKOM GMS.NET. Defter Beyan Sistemi (DBS) MODÜLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER. 1.2 API KEY ve API SECRET Bilgilerinin GMS. MİKROKOM GMS.NET Defter Beyan Sistemi (DBS) MODÜLÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. Tanımlamalar 1.1 Entegratör Seçimi 1.2 API KEY ve API SECRET Bilgilerinin GMS.NET e Kaydedilmesi 1.3 Hizmet Satış

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu

Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu İçindekiler 1 Anasayfa Ekranı... 3 Kimin Adına İşlem Yapıldığının Görünmesi... 3 Ayarlar... 3 Sol Menü İşlemleri... 4 Mükellef Bilgileri... 5 Yıllık Gelir-Gider ve KDV Toplamları...

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM 01.01.2018 Tarihinde Serbest Meslek Kazanç elde eden mükelleflerinin zorunlu olarak geçmek zorunda oldukları Defter Beyan sistemine LUCA'da yapmış olduğunuz kayıtlarınız

Detaylı

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ ZİRVE İŞLETME DEFTERİ İşletme defterinde kayıt yapılabilmesi için firma bilgileri bölümünden tanımlanan firmada defter türü; İ olarak seçilmesi gerekmektedir. Firma bilgileri sayfasında Beyanname bilgileri(f10)

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura 23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.

Detaylı

t-beyanname Toplu e-beyanname Programı

t-beyanname Toplu e-beyanname Programı t-beyanname Toplu e-beyanname Programı Versiyon 1.00 27-12-2005 GENEL TANITIM... 4 1) Giriş Ekranı... 4 2) Menü Ekranı (ANA MENÜ)... 5 2.1) Beyanname Girişleri...6 2.1.1) Banka Muameleleri Vergisi Ekranı...

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

Tarihli Mikro Müşavir 07a Sürümü

Tarihli Mikro Müşavir 07a Sürümü 21.01.2019 Tarihli Müşavir 07a Sürümü Satış ve Satın Alma Sipariş Onay Parametrelerinin Ayrı Ayrı Kontrol Edilebilmesi Satış ve Satın alma siparişlerinin onay kontrolünün ayrı ayı yapılabilmesi sağlanmıştır.

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) 10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,

Detaylı

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir.

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir. 26 Mart 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : İşletme Defteri DEFTER-BEYAN SİSTEMİ ENTEGRASYONU Defter-Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter

Detaylı

GENEL MUHASEBE E-DEFTER

GENEL MUHASEBE E-DEFTER GENEL MUHASEBE E-DEFTER Kullanıcı Kılavuzu MART 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R03_2015_03_03 ŞUBAT 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 İçindekiler Yazılımın

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

GENEL MUHASEBE PROGRAMI

GENEL MUHASEBE PROGRAMI GENEL MUHASEBE PROGRAMI e-defter Mevzuatına Uygun Muhasebe İşlemleri Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R01_2014_04_07 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 DATASOFT

Detaylı

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ Önbilgi : Yapılan düzenlemenin devreye alınması neticesinde Distribütör Sistem Sorumluları tarafından öncelikli olarak, yeni modüle uygun fiş numaraları tanımlamaları yapılmalıdır.

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ HASTA ARAMA 1- Hastanın adı soyadı tam veya bir kısmı yazılır. 2- Hasta adı tam yazılarak arattırılmak istenirse tam seçeneği veya kısmi seçeneği seçilerek ad ve soyadın bir kısmı yazılır aramayı başlat

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Tüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir.

Tüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir. Mikro e-bordro Nedir? E-Bordro Uygulaması, Mikro Personel Programı tarafından oluşturulan maaş bordrolarının, otomatik olarak personel kartında tanımlı KEP adresi üzerinden toplu gönderimini sağlar. Mikro

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

1.DERS KATALOG Ders kataloğu ekranında yeni ders tanımlamaları yapılabilir ve Seçmeli havuz dersleri oluşturulabilmektedir.

1.DERS KATALOG Ders kataloğu ekranında yeni ders tanımlamaları yapılabilir ve Seçmeli havuz dersleri oluşturulabilmektedir. İçindekiler DERS KATALOĞU... 2 1.DERS KATALOG... 2 1.1.Ders... 3 1.1.1.Derse ait dil seçenekleri nasıl ve hangi bölümden girilmektedir?... 4 1.2.Dersin Okutulduğu Öğretim Planları... 8 1.3.Dersin İçerikleri...

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

ICATT ÇEVİRİ UYGULAMASI SİSTEM MİMARİSİ VE VERİTABANI TASARIMI

ICATT ÇEVİRİ UYGULAMASI SİSTEM MİMARİSİ VE VERİTABANI TASARIMI ICATT ÇEVİRİ UYGULAMASI SİSTEM MİMARİSİ VE VERİTABANI TASARIMI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. KAPSAM 1.2. SİSTEM ÖZETİ 1.3. DOKÜMAN ÖZETİ 2. ÇALIŞMA KONSEPTİ 2.1. Yeni Kullanıcı Oluşturmak 2.2. Şirket Bilgilerini

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod

Detaylı

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Hesap Planı, önceden fiş içerisinde ve diğer alanlarda (hesap kodu tanımlanması gereken alanlar) ekranın üst tarafına otomatik geliyor veya Alt+3 tuş kombinasyonu ile görüntüleniyordu.

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ MAAŞ HATA KONTROL RAPORLARI VE İSTİSNA GİRİŞ SAYFASI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi NİSAN-2015 FİHRİST 1. Bölüm: MAAŞ BİLGİ

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 DÖNEMİ ÜRETİCİ ŞARTLARINDA SÖZLEŞMELİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJESİ KULLANIM KILAVUZU 2/20/2018

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 DÖNEMİ ÜRETİCİ ŞARTLARINDA SÖZLEŞMELİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJESİ KULLANIM KILAVUZU 2/20/2018 2/20/2018 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 DÖNEMİ ÜRETİCİ ŞARTLARINDA SÖZLEŞMELİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJESİ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 2 1.1. Yeni Çiftçi Kaydı... 2 1.2.

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU

VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU DEĞERLİ ÜYE İŞYERİMİZ! Vakıfbank Sanal POS Ekibi olarak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde panelimizin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

2018 VERGİ DÖNEMİ İÇİN BASİT USUL YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (1001C) KULLANIM KILAVUZU

2018 VERGİ DÖNEMİ İÇİN BASİT USUL YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (1001C) KULLANIM KILAVUZU 2018 VERGİ DÖNEMİ İÇİN BASİT USUL YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (1001C) KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş... 3 2. Mükellef Seçimi... 3 3. Beyanname Oluşturma Ekranına Geçiş... 4 4. Hesap

Detaylı

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5

Giriş. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Dolaşım Belge İşlemleri Menşe Şahadetnamesi) Kullanma Kılavuzu v5 Giriş Bu kılavuz; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Online İşlemleri arasında yer alan MENŞE ŞAHADETNAMESİ Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI

BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI BEŞHEKİM GRUP AYBEL YAZILIM İBYS PROGRAMI KULLANIMI PROGRAM İNDİRME : Beşhekim grup Aybel Yazılım İbys programımızı http://aybelsoft.com/uploads/aybelsoft-ibys.rar linkinden programı indirebilirsiniz.

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı