Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur."

Transkript

1 Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi seçeneği ekleyerek; Gelir Đdaresi Başkanlığının yayınladığı 413 sayılı VUK Genel tebliğine uygun olarak; Merkez ve Şubeler için ayrı-ayrı tanım yapılması, Tanımlanan yere ait Đşyeri SGK Sicil Numarasının ve çalışan bilgilerinin Personel Bordrosu Programından seçilen firmadan alınması, Đşyeri Kira Bilgilerinin, BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında müşteri tanımlarında ki kira bilgilerinden alınması, Tek bir faaliyet kodu için veya birden fazla faaliyet kodları için, Brüt Satış /Gayri Safi Hasılat tutarının tanımlanarak hesaplardan otomatik oluşturulması, Đşyeri Elektrik abonelik bilgilerinin kullanıcı tarafından seçim yapılarak girilmesi, Đşyeri Doğalgaz abonelik bilgilerinin kullanıcı tarafından seçim yapılarak girilmesi, Kayıtlı olunan Ticaret Sicil Memurluğunun seçimi ve parametrelerde tanımlı olan sicil numarasının otomatik getirilmesi, Bağlı olduğu oda ve Oda Sicil numarasının kullanıcı tarafından seçim yapılarak tanımlanması, Bildirimi düzenleyen bölümde Muhasebeci veya Firma Bilgilerinin otomatik getirilmesini sağlayan; Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kılavuzun amacı Mükellef Bilgileri Bildiriminin hazırlanması sırasında karşılaşılacak olası sorunları asgariye indirmek ve bildirimin siz değerli kullanıcılarımız tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu çalışmamızın kullanıcılarımıza katkı sağlamasını umar çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla, 02 Mayıs 2012 Datasoft Yazılım

2 Datasoft Yazılım Mükellef Bilgileri Bildiriminin çalıştırılması: Genel Muhasebe Programı: 1. Genel Muhasebe Programı, (E) Beyannameler Menüsü, (K) Beyanname Genel Parametreleri bölümüne girilir. 2. Sayfasın 3. bölümüne bu güncelleme ile eklenen Internet Vergi Dairesi (Bu Firmaya Özel) alanında bulunan; Kullanıcı Kodu : Firmanın GIB Internet vergi dairesine girebilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldığı kullanıcı kodu girilir. Parola : Internet Vergi Dairesi Parolası girilir (parola doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Şifre : Internet Vergi Dairesi Şifresi girilir (şifrenin doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Girilen Bilgiler kaydedilir. UYARI: Bu alana girilen bilgiler sadece bu firmaya özeldir. Halbuki bu alandan önceki bölümde bulunan e-beyan gönderenin bilgileri, Beyanname Parametrelerinde Genel seçilmiş tüm firmalar için ortaktır. 3. Beyannameler Menüsü, (H) Mükellef Bilgileri Bildirimi bölümüne girilir. 4. Tanımlar: Bildirim yapılacak adreste kayıtlı SGK Đşyeri bilgileri ile çalışan bilgilerinin hangi personel bordrosu firmasından alınacağının, (Personel bordrosu verileri, bir sonraki yılın Mart ayı bilgilerinden alınacaktır.) Đşyeri Kira ise ve kira bilgileri BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında müşteri bilgilerinde tanımlı ise, bu bilgilerin alınacağı firma, müşteri ve kiralık yer bilgilerinin tanımı, Faaliyet Kodlarına göre Brüt Satış /gayri Safi Hasılat tutarının hangi Gelir Tablosu hesaplarından oluştuğunun tanımını yapılmaktadır. 5. Bu adresteki kayıtlı SGK Đşyeri bilgilerinin tanımlı personel Bordrosu firmasından alınması için (...) butonuna basınız ve açılan pencereden firmayı seçerek, ilgili firmayı tanıma alabilirsiniz. Bilgi Notu: Personel Bordrosu firmasını seçmek için (...) butonuna basıldığında, bildirim düzenlenecek yıldan bir sonraki yıla ait Personel Bordrosu firmaları seçim penceresine gelecektir.

3 6. Đşyeri Mülkiyet ise veya Kiralık olsa bile adres bilgilerini mevcut firmanın parametrelerinden almak isteniyorsa, Adres Bilgisi Firma parametrelerinden satırının önündeki kutucuğu işaretleyiniz. 7. Đşyeri Kira ise ve Kiralık yerle ilgili bilgiler BBS (Büro Bilgi Đstemi) Müşteri Kayıtları Kira Bilgileri bölümünde tanımlı ise, bu bilgilerin Mükellef Bilgileri Bildirimine otomatik aktarılması sağlamak için tanımlamayı; BBS Firma Yılı BBS Firma No Müşteri Kodu Kira Kodu satırlarının sonundaki (...) butona basarak açılan pencereden uygun olan seçimi yapınız. 8. Faaliyet Kodlarına göre Brüt Satış /Gayri Safi Hasılat tutarının hangi Gelir Tablosu hesaplarından oluştuğunun tanımını yapmak için; Faaliyet kodunu yazınız Đlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basabilir veya Hesap Adının sağındaki (...) butona basarak seçim yapacağınız hesap planı kodları penceresinin açılmasını sağlayabilirisiniz. Açılan Hesap Planı penceresinde hesapları Koda veya Ada göre sıralayarak uygun olan ilk Gelir Tablosu hesabını seçiniz. Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basabilir veya Hesap Adının sağındaki (...) butona basarak seçim yapacağınız hesap planı kodları penceresinin açılmasını sağlayabilirisiniz. Bu pencereden bu faaliyet kodu için hesaplara dahil edilecek son gelir tablosu hesabını seçiniz. Öneri: Mükellef Bilgileri Bildirimini düzenleyeceğiniz firmanızda sadece bir tür faaliyet kodu mevcut ise seçim ile uğraşmadan doğrudan ilk hesap kodu alanına 600 yazınız (Enter) Son hesap kodu alanına da 602 yazınız. Program bu hesap grubu içerisindeki tüm alt hesapları da dikkate alarak faaliyet grubuna ait Brüt Satış tutarını bulacaktır. Uyarı: Brüt satış tutarı hesaplanırken, tercih edilen Gelir Tablosu hesaplarının sadece alacak hareketleri dikkate alınmaktadır. Bu hesapların borç kısmına yapmış olduğunuz hareketler var ise bunların dikkate alınmayacağını göz ardı etmeyiniz.

4 9. Yapmış olduğunuz tanıma uygun olarak bildirim alanlarına verilerin aktarılması için; Mükellef ve Đşyeri seçmesine tıklayınız Kodu Adı satırında bu bildirim için bir kod ve Ad veriniz. Daha önce yapmış olduğunuz bildirimleri görmek için (...) butonuna basınız. Tanımdan Bilgileri Al butonuna basınız. Açılan diyalog penceresinde Đşyeri Parametreleri işaretli olarak gelecektir. Tamam tuşuna basarak bu firmanın parametrelerinde tanımlı olan Unvan/Ad/Soyad, Ülke, Kuruluş Yılı, Hukuki Yapı, Ticaret Sicil numarası gibi verilerin bildirime aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Öneri: Açılan diyalog penceresindeki diğer seçeneklere de tık atarak tüm seçimlerin aynı anda bildirime aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Veya her bir Ana sekmede iken Tanımdan Bilgileri Al butonuna basarak o sekme ile ilgili verilerin ayrı-ayrı alınmasını sağlayabilirisiniz. 10. Kaydet butonuna basarak tanımlarınızı ve alınan verilerin bu bildirim için kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. 11. Bildirimin GIB Internet Vergi Dairesine otomatik gönderilmesi için Muhasebeci veya Firma seçeneklerinden bir tanesini işaretleyiniz. Tercihinize göre GIB Internet Vergi Dairesine bağlanılacak kullanıcı kodu, parola ve şifreler ekrana otomatik gelecektir.

5 Đşletme Defteri Programı: 1. Đşletme Defteri Programı, (G) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (M) XML Parametreleri, Paket Đşlemleri Genel Parametreleri bölümüne girilir. 2. Sayfasın 3. bölümüne bu güncelleme ile eklenen Internet Vergi Dairesi (Bu Firmaya Özel) alanında bulunan; Kullanıcı Kodu : Firmanın GIB Internet vergi dairesine girebilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldığı kullanıcı kodu girilir. Parola : Internet Vergi Dairesi Parolası girilir (parola doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Şifre : Internet Vergi Dairesi Şifresi girilir (şifrenin doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Girilen Bilgiler kaydedilir. UYARI: Bu alana girilen bilgiler sadece bu firmaya özeldir. Halbuki bu alandan önceki bölümde bulunan e-beyan gönderenin bilgileri, Beyanname Parametrelerinde Genel seçilmiş tüm firmalar için ortaktır. 3. (G) Mükellef Bilgileri Bildirimi bölümüne girilir. 4. Tanımlar sekmesine tıklanır. Đşyeri Mülkiyet ise veya Kiralık olsa bile adres bilgilerini mevcut firmanın parametrelerinden almak isteniyorsa, Adres Bilgisi Firma Parametrelerinden satırının önündeki kutucuk işaretlenir. Tanım yapılan bildirim için çalışan personel var ise bu bilgilerin alınacağı personel firması tanımı yapılır. (Bir sonraki yılın Mart ayı verilerinden) Đşyeri Kiralık ise ve kira bilgileri BBS (Büro Bilgi Sistemi) Müşteri tanımları, Kira Bilgileri bölümüne girilmiş ise, bu bilgilerin alınacağı alanlar tanımlanır. Faaliyet Koduna uygun Gayri Safi Hasıla tutarının hesaplardan otomatik gelebilmesi için gruba uygun KDV kodları tanım penceresinden (X) işareti konularak seçilir. ĐPUCU: Seç kolon başlığına bir kez tıklandığında tüm KDV kodları seçilir, bir kez daha tıklandığında tüm kodlardan seçim kaldırılır. UYARI: Kod seçim penceresinde sadece KDV grupları tanımında Gelir olarak tanımlanmış kodlar gelmektedir.

6 Öneri: Tanım yaptığınız işletmenin sadece bir tane faaliyet kodu mevcut ise, en sağdaki (...) butona basınız. Açılan pencerede tüm kodlar seçili gelecektir. Tamam butonuna basarak seçimi tamamlayabilirsiniz. 5. Tanım işlemini tamamladıktan sonra Mükellef ve Đşyeri sekmesine giriniz. 6. Kodu Adı satırında bu bildirim için bir kod ve ad veriniz. 7. Tanımdan Bilgileri Al butonuna basınız. 8. Açılan diyalog penceresinde aktif sekmeye uygun alan/alanlar seçili gelmektedir. Dilerseniz diğer alanları da seçebilirsiniz. Tamam butonuna basarak tanıma uygun verilerin ilgili alanlara aktarılmasını sağlayınız. 9. Đşletmeye ait; Đşyeri Esnaf odası ve numarası, Elektrik Abonelik bilgileri ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır. 10. Kaydet butonuna basarak girilen veya alınan verilerin bu bildirim için kaydedilmesini sağlayınız. Yazdırma: Yazdır butonuna basıldığında Mükellef Bilgileri Bildirimi tek sayfa PDF dokümanı olarak oluşacaktır. Bu dokümana bir isim vererek kaydedebilir veya yazıcıdan yazdırabilirsiniz. BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programı: 1. (B) Serbest Meslek Defteri, (E) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (L) Beyanname Genel Parametrelerinde Internet Vergi Dairesine girişi sağlayan kullanıcı kodu, parola ve şifre bilgileri girilip kaydedilir. 2. (I) Mükellef Bilgileri Bildirimi bölümüne girilir. 3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Đşletme Defteri Programı bölümünde anlatıldığı şekilde gerçekleştirilir. Öneri: Mükellef Bilgileri bildirimini hatasız doldurabilmek için Bildirime ait Adres Numarasının (10 hane) doğru olarak öğrenilip kaydedilmesini öneririz.

7 Mükellef Bilgileri Bildiriminin GIB Internet vergi Dairesine Gönderilmesi: Bilgi Notu: Bildirim hem Meslek Mensubun Internet Vergi Dairesine giriş kodu ile hem de (yetkisi var ise) mükellefin Internet Vergi Dairesi kodu ile gönderilebilir. Bildirimin meslek mensubunun Internet vergi dairesi kodu ile gönderilebilmesi için, meslek mensubu ile bildirimi gönderilecek mükellefin sözleşme yapmış ve bu sözleşmenin Internet Vergi Dairesinden verilmiş olması zorunludur. Datasoft Yazılım Genel Muhasebe, Đşletme Defteri, Serbest Meslek Defteri (BBS) programlarından beyannameler bölümü mükellef bilgileri bildirimi ekranında gerekli alanlar tanımlı ve bilgi girilmiş ise Bağlan butonuna basıldığında bildirime ait tüm alanlar Internet Vergi Dairesine veri olarak otomatik aktarılmaktadır. Kullanıcı sadece Internet Vergi Dairesindeki bildirim sayfalarının altında buluna >> butona basarak bir sonraki sayfaya geçip kontrollerini yapacaktır. Önemli: Şu alanlar için Kontrol Et butonuna basarak kontrol işlemini yapmak zorunludur. o Faaliyet, Çalışan Abonelik Bilgileri sayfasındaki firmaya ait kaç tane faaliyet kodu var ise her biri ayrı-ayrı Kontrol Et butonuna basılarak kontrol edilmelidir. o Đşyeri Adres Bilgileri sayfasındaki Đşyeri Kira ise Mülkiyet sahibinin TC Kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası, o Adres No satırına yazılı bulunan (10 hane nümerik) Adres numarası Öneri: Şu alanlar için Kontrol Et butonuna basmak zorunlu değildir. Ancak bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi açısından bu alanların da kontrol edilmesi faydalı olabilir. o Mükellef ve Đşyeri ile ilgili bilgiler sayfasındaki Ticaret Sicil numarası, o Aynı sayfadaki Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası... seçilmiş ve sicil numarası girilmiş ise numaranın girildiği alandaki Getir butonu, Yapılacak Đşlemler : 1. Bildirimi göndermeden önce alanlardaki bilgileri lütfen kontrol ediniz. 2. Bildirimi Muhasebeci Internet Vergi Dairesi kodu ile mi, yoksa Mükellef Internet Vergi Dairesi kodu ile mi göndereceğinizi tercih edip Kaydet butonuna basınız. 3. Đşyeri Adres Düzenleyen sayfasındaki Bağlan butonuna basınız. 4. Program Internet Explorer programı üzerinden GIB Internet Vergi Dairesine bağlanacak, Bilgi girişi bölümündeki Mükellef Bilgileri Bildirimini seçerek işlemine devam edecektir.

8 5. Mükellefe ait TC Kimlik numarası veya Vergi Numarası ile sayfaya giriş yapılmakta ve mükellefe ait Vergi Dairesi seçilerek bildirimin birinci sayfası ekrana gelmektedir. 6. Kullanıcı sadece sayfadaki bilgileri kontrol edip sayfa altındaki bir sonraki sayfa butonuna (>>) basması ve kontrol edilecek alanlar var ise kontrol et butonuna basması yeterli olacaktır. 7. Bildirimin ikinci sayfasındaki Mükellef ve Đşyeri ile ilgili bilgiler sayfasında, mükellef personel çalıştırıyor ise (Mart/2012 ayında) SGK Var olarak işaretli gelecek ve alt satırına SGK Đşyeri numarası yazılacaktır. Aynı adreste birden fazla SGK numarası var ise onlarda diğer satırlara gelecektir. 8. Mükellef Tüzel kişi ise Ticaret Sicil memurluğu adı ile Ticaret numarası gelmektedir. Ticaret sicil numarası altındaki Kontrol Et butonuna basarak sicil numarasının doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 9. Aynı şekilde mükellef Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf odasına kaydı var işaretlemiş ve Oda adı seçilmiş ise oda sicil numarasını da kontrol edebilirsiniz. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız. 10. Çalışan ve Abonelik bilgileri sayfasında, Mar 2012 ayına göre mükellefin işyerlerindeki çalışan sayıları ile Elektrik ve Doğalgaz Abonelik bilgileri otomatik gelecektir. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız. 11. Faaliyet Bilgileri sayfasında mükellefin faaliyet kodları ve 2011 Yılı faaliyet kodlarına ilişkin Brüt Satışlar /Gayri Safi Hasılat tutarları büyükten küçüğe sıralı gelecektir. 12. Her bir faaliyet kodu, kodun altında bulunan Kontrol Et butonuna basılarak kontrol edilmelidir. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız.

9 13. Đşyeri Adres Bilgileri sayfasında işyeri kira ise Mülkiyet sahibine ait TC Kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası gelmektedir. Bu numaranın altında bulunan Kontrol Et butonuna basarak sicil numarasının kontrol edilmesi zorunludur. 14. Adresin niteliği ve Adres No otomatik gelmektedir. Adres No alanın altında bulunan KONTROL ET butonuna basılarak adres bilgilerinin sayfaya aktarılması zorunludur. 15. Bilgi Notu: Datasoft Yazılım Mükellef Bilgileri sayfasındaki bulunan adresler sadece sizdeki kayıtlı adresler ile Adres Numarası ile Adrese dayalı Nüfus Sistemi verilerinden gelen adresleri kontrol amaçladır. Programda kayıtlı adres alanları bu alana aktarılamaz. Adres bilgileri 10 hane olan Adres numarasından GIB tarafından getirilmektedir. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız. 16. Bildirimi düzenleyen sayfasındaki alanları da kontrol ettikten sonra KAYDET butonuna basarak bildirim kaydını tamamlayabiliriz. 17. Kapat butonuna basarak Internet Vergi Dairesinden güvenli bir şekilde çıkabiliriz. Hatırlatma: Bildirimi kaydetmiş olmak bildirimi vermiş olmak anlamına gelmemektedir. Bildirimin verilmiş sayılması için mutlaka ONAYLANMASI gerekmektedir. Değerli kullanıcımız, Mükellef Bilgileri Bildirimini Gelir Đdaresi Başkanlığı Internet vergi Dairesi sitesine gönderdiğinizde, gönderim aşamasında bir hata mesajı ile karşılaşırsanız lütfen, Kullanıcı Numaranız (LKA Lisan Kontrol Anahtarı üzerinde mevcuttur.), Kullanıcı Adınız, Sizin Adınız, Sizce ne olması gerekiyordu da olmadı, Mümkünse hata mesajına ait ekran görüntüsünü mailiniz ekinde e-posta adresine gönderiniz. Sorununuz en kısa sürede çözümlenecektir. Çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz.. Saygılarımızla Datasoft Müşteri Hizmetleri

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

Dövizli Banka Hesap Özetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Döviz Miktarının, Muhasebe Fişinde Miktar kolonuna Kaydedilmesi

Dövizli Banka Hesap Özetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Döviz Miktarının, Muhasebe Fişinde Miktar kolonuna Kaydedilmesi Datasoft Yazılım Banka Ekstrelerini Otomatik Muhasebeleştirme... Đçindekiler: Sayfa Açıklama 02 Banka Ekstre İşlemlerinin Tanıtımı 03 Veri Okuma Sekmesi işlev açıklaması 03 Hesap Tanım Sekmesi işlev açıklaması

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 İstanbul, 06.05.2014 1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 Bilindiği üzere 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/35 TARİH: 29.03.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/35 TARİH: 29.03.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/35 TARİH: 29.03.2013 KONU Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin 61 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 20/01/2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir.

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anket Formunun GMS.NET Yazılımı Kullanılarak Doldurulması ve İnternet Üzerinden TÜİK e Gönderilmesi TÜİK YSHI ANKET FORMUNUN ÇALIŞTIRILMASI TÜİK e gönderilecek

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 2.5 31/01/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 5 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 6 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ

Detaylı

AGSoft Personel Bordro Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Personel Bordro Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz firma giriş bölümü gelir. Firma Kodu: Çalışmak istediğimiz firma kodunu yazar veya çift tıklama ile kayıtlı firma listesini getiririz. Çalışma

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 4 1.1 Firma Seçimi...4 1.2 Personel Bildirimleri...5 1.2.1 Toplu Puantaj...5 Kazanç Tablosu... 6 1.2.2 Ödeme Bordrosu...7 1.2.3 Genel Rapor Tanımlama...8 1.2.4

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı