Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir."

Transkript

1

2

3 3 Şehirler, canlı bir organizma. Yaşayan ve her an gelişen bir sistem. Bu canlı, dinamik, çok boyutlu organizmayı yönetmek çok yakın bir gelecekte dünyanın en önemli ihtisas alanlarından biri haline gelecektir. Demokrasi ve özgürlük alanlarının her geçen gün biraz daha fert lehine gelişmesi hizmet standartlarının çıtasını sürekli yükseltmektedir. Bu beklentilere cevap verecek donanımlı insan kaynağını yetiştirmek, günümüzde yerel yönetimlerin en ciddi sorunları arasında yer almaktadır. Marka Şehirler Akademisi, 14 ü Büyükşehir olmak üzere toplamda 1000 i aşan yerel yönetimlerin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunacaktır. Bu katkı, bürokratik mekanizmanın işleyişini aktarma düzeyinde değil, ihtisaslaşma seviyesinde olacaktır. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin bir marka olarak inşa edilmesine yönelik süreçte yeni stratejiler, yeni yaklaşımlar, yeni felsefeler üretecektir. Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir.

4 4 Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Yeni Türkiye nin ve yeni dünyanın temel bileşenleri, mutlak açıklık ve şeffaflık, daha fazla özgürlük, daha fazla zenginlik, daha fazla demokrasi... Demokratik seviye, hizmet standartlarını belirleyen en önemli ölçüt. Yeni Türkiye nin tüm bileşenlerinin aynı anda kaliteli hizmet, yatırım ve zenginliklere dönüşmesi, yerel yönetimlerin göstereceği performansla doğrudan ilişkilidir. Marka Şehirler Akademisi; Türkiye nin şehirlerini yönetecek insan kaynağının yetişmesine öncülük etmek amacıyla faaliyetlerine 2011 de başlamıştır. İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı nın ortak girişimiyle hayata geçen Marka Şehirler Akademisi; Akademik ve uygulamalı eğitimler olmak üzere boyutlandırılmıştır. Dersler Kültür Kenti Vakfı nın Beyoğlu ndaki merkezinde gerçekleştirilecektir. Marka Şehirler Akademisi; Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK ların katılımıyla Türkiye de yerel yönetimler alanında ertelenemez bir ihtiyaç haline gelen uzman kadroların yetişmesine akademik disiplin, uygulamalı eğitim ve sivil toplum tecrübesinden yararlanarak öncülük etmektedir. Yolumuz uzun... Ama biliyoruz ki bütün yolculuklar ilk adımla, bütün şaheserler ilk cümleyle, ilk satırla başlar.

5 5 /misyonvizyon Başta Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumları olmak üzere özel sektörün de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine akademik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla katkı sağlamaktır. /misyonvizyon Marka-şehirlerin önünü açmak ve markalaşan şehirlerin ülke ekonomisine katkısını arttırmak için yeni felsefeler, sistemler ve stratejiler üretmek Marka Şehirler Akademisi nin vizyonunu özetlemektedir.

6

7 7 /İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından (AKEV) 2003 yılında İstanbul da kurulmuştur. Ülkemizin sanayi ve iş dünyasının ve daha ileri bir hedef olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kalifiye eleman ihtiyacını dikkate alarak toplam 24 programda 1818 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi; ülkemizdeki özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının, ileriye dönük olarak Avrupa Birliği ve dünyanın ihtiyaç duyduğu, nitelikli insan gücünü yetiştirerek istihdam sorununa çözüm bulmak amacını kuruluş misyonu olarak belirlemiştir. Bu amaçla; bilgisayar ve enformatik teknolojisine yönelik bilgilerle donanmış, çağdaş gelişmelere kısa sürede uyum gösterebilen ve bilimsel yöntemleri kullanabilen, güçlü kişiliğiyle kendine özgü farklılık yaratabilen bireyleri yetiştirmek kastıyla Türkiye için çalışmaktadır. Marka Şehirler Akademisi, İstanbul Aydın Üniversitesi nin idealize ettiği hedeflere ulaşmak bakımından çok önemli bir girişim. Türkiye de yerel yönetimler alanında uzmanlar yetiştirmek; akademik eğitimi, Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı aracılığıyla uygulamalı eğitimlere dönüştürmek bizi heyecanlandırıyor. Bilgi, değer ve yeni paradigmalar üretmek için kurulan üniversitelerin; ürettiği değerler sistemini üniversitenin dar koridorlarına hapsetmeden, şehirlerimiz ve insanlarımız için kullanılabilir, paylaşılabilir, sorunların çözümü için bir anahtar haline dönüştürebilirsek, entellektüel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünerek mutlu olacağız. Türkiye de bir ilk olan Marka Şehirler Akademisi nin eğitim programlarını; çok boyutlu işbirliği ile üstlenmekten onur duyduğumuzu ayrıca ifade eder, tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Dr. Mustafa AYDIN Mütevelli Heyeti Başkanı

8

9 9 /BEYOĞLU BELEDİYESİ Beyoğlu Belediyesi; 28 Aralık 1857 tarihli 6. Daire-i Belediye Nizamatı yla Türkiye de kurulan ilk Belediye teşkilatıdır. İmparatorluktan devraldığı mirası modern tecrübeyle birleştiren eşsiz bir örnektir. Çok kültürlü, çok renkli, çok boyutlu yaşam modeliyle, farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğini gösteren bir modeldir, Türkiye nin boy aynasıdır. Beyoğlu na yakışır bir çeşitlilik ve esneklikte, her bir kültürün kendini özgürce ifade etmesine imkanlar hazırlamak, tarihi ve mimari dokumuzu, Beyoğlu yaşam tarzını korumak ve yaşatmak sınırlarımızı aşan bir sorumluluğa işaret etmektedir. Bu sorumluluk; insana, dünyaya ve Beyoğlu na bakış açışımızı şekillendiriyor. Beyoğlu nu bürokratik bir mekanizmayla değil; 2000 den fazla çalışanı ve milyonlarca müşterisi olan çok uluslu bir şirket gibi yönetiyoruz. Evrensel bir miras kabul ettiğimiz Beyoğlu nun tarihi ve kültürel dokusunu korumak, Beyoğlu na ait değerleri bir marka olarak inşa edebilmek, kültür ve sanat ürünlerimizi; kültürel ve yaratıcı endüstrilere dönüştürmek ve bu endüstrilerin talep ettiği nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, gelecek perspektifimizi belirliyor. Vizyonumuzun gerektirdiği dönüşümleri gerçekleştirmek, insan merkezli bir yönetim anlayışından, Beyoğlu nun potansiyelini aynı anda harekte geçirmekten geçiyor. Uygulamaya aldığımız tüm projelerimizde, inşa ettiğimiz tüm markalarımızda bu perspektif vardır. Elbette her şehrin bir kimliği bir kişiliği, kendine mahsus değerleri var. Beyoğlu Belediyesi olarak kültür ve sanat varlığımızı, çok değerli bir hazine olarak kabul ediyoruz. Beyoğlu na hayat veren bütün sanatsal verimleri, endüstriye dönüştürmek için nitelikli insan kaynağının yetişmesine rehberlik yapıyoruz. Bu rehberliğin altından bir yerel yönetimin tek başına kalkması elbette mümkün değil. İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kültür Kenti Vakfı yla aynı amaç ve idealde buluşmak, iş ve güç birliği yapmak, memnuniyet duyduğumuz bir ortaklık... Türkiye de yerel yönetimler ve kamu yönetimi hususunda büyük bir zaruri ihtiyaç haline gelen nitelikli ve uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmak, Marka Şehirler Akademisi ne Beyoğlu Belediyesi nin birikimi transfer etmek, bizim için hem bir sorumluluk, hem de zevkli bir görev... Hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

10

11 11 /KÜLTÜR KENTİ VAKFI Günümüzde, ülkelerden ziyade kentler ön plana çıkmakta, ülkelerin itibarını şehirler tayin etmekte, şehirler bulundukları coğrafyalardan taşarak, küresel etkiler ve enerjiler yaymaktadır. Ülkeler arasında kıyasıya yaşanan rekabetler, aslında şehirler üzerinden sürmektedir. Küreselleşmenin yarattığı rekabet ortamında ayakta kalabilmek için insanoğlunun geliştirdiği en önemli yöntemlerden biri Kentleşme dir. Kentler, insanoğlunun küresel dünya düzeninde varolabilmek için oluşturduğu muazzam bir birliktelik ve dayanışma modelidir. Doğal olarak bu muazzam yapı, yönetilmesi gereken sorunları da ortaya çıkarmakta; kentleşme süreçleri doğru yönetilmediği taktirde sorunlar yumağı haline gelebilmektedir. Kültür Kenti Vakfı; her şehrin kendine özgü kültürü, sosyolojisi, psikolojisi olduğu gerçeğinden hareketle; şehrin anlamını belirleyen insan ve mekan unsurunu esas faaliyet alanı olarak belirlemiştir. Kenti; kendi kültürüyle var eden insan katmanlarının değer ve hassasiyetleri ile şehirle arasında kurulacak aidiyyet bağlarını güçlendirmek için projeler organize etmekte, bu yöndeki çalışmalara destek vermektedir. Şehir; aynı zamanda bir mekanlar bütünüdür. Mekanların vizyonu, planlaması, imarı, mimarisi, estetiği ve kültürü şüphesiz şehrin tüm bileşenlerine yansımaktadır. Kültür Kenti Vakfı, daha iyi mekanların yaratılabilmesine katkı sağlamak amacıyla projeler gerçekleştirmekte, pek çok organizasyona da katkı sağlamaktadır. Küresel rekabette öne geçebilmek insan ve şehir olgularının başarılı yönetilmesine bağlı. Bu anlamda Kültür Kenti Vakfı, İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesinin vizyonu örtüşmekte; Marka Şehirler Akademisi aracılığıyla aynı ufuk çizgisinde birleşmektedir. Daha yaşanabilir kentler yaratmak ve küresel rekabette önde olabilmek amacıyla yola çıkan Vakfımız; Marka Şehirler Akademisi nde Sivil Toplumun aklını temsil etmektedir. Fayda üretebilirsek maksat hasıl olmuş olacak... Dr. Bülent KATKAK Yönetim Kurulu Başkanı

12 12

13 13 /İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul Aydın Üniversitesi, bir yandan sınırsız eğitim öğretim imkanları ve teknolojik alt yapısı ile klasik üniversite anlayışı çerçevesinde eğitim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekte, diğer taraftan, üniversite/sanayi/ toplum işbirliğini gerçekleştirerek topluma hizmet anlayışı ile ileri düzeyde bilgiyi toplumun her kesimine iletme amacıyla, kampüs içi ve kampüs dışı uygulamalı eğitimler, hizmet ederek öğrenme, yöneticileri eğitme, sosyal, kültürel, siyasi, edebi pek çok konuda, bilimsel toplantılar düzenleme gibi pek çok eğitim/ araştırma faaliyetini bir arada yürütmektedir İstanbul Aydın Üniversitesi, lisansüstü eğitime de yeni bir yaklaşım ve anlayış getirmiştir. Bu anlamda İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans programını, teorinin yanına pratiği de ekleyerek Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı ile birlikte oluşturduğu Marka Şehirler Akademisinde çok farklı bir konseptte hayata geçirmektedir. Mezunlarına, Ülkemizin başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli üst düzey eleman ihtiyacına cevap verecek bir vizyon kazandıracağına yürekten inandığımız bu programın başlatılması ve bu noktaya getirilmesinde büyük emeği bulunan başta Beyoğlu Belediye Başkanı Sn. Ahmet Misbah Demircan olmak üzere, Beyoğlu Belediyesine, Kültür Kenti Vakfı na ve Üniversitemiz öğretim üyelerine ve program koordinatörlerine şükranlarımı arzediyor, İstanbul Aydın Üniversitesi Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı nın İşbirliği ile gerçekleşen Marka Şehirler akademisinin Türk demokrasisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

14 14 Beyoğlu, Medeniyetler merkezi. Kültürlerin sergi salonu yüzyıldan beri Beyoğlu na yerleşen Büyükelçilikler, konsolosluklar, Beyoğlu nun dokusuna ayrı bir derinlik, ayrı bir boyut katmaktadır. Hali hazırda Fransa, İngiltere, Rusya, İsveç, Almanya, Cezayir gibi Doğuyu ve Batıyı temsil eden akıl Beyoğlu nda birleşmektedir. Dünyanın bütün dillerinin konuşulduğu Beyoğlu, sahip olduğu uluslararası networkle, evrensel tecrübeyi akademi öğrencilerinin ayağına getirmektedir.

15 Dünya kültür mirasının her rengini, tüm katmanlarını barından Beyoğlu; Akademi öğrencileri için doğal bir araştırma laboratuvarıdır. Tarihi ve mimari dokusu, çok kültürlü, çok renkli, çok dilli yaşam modeliyle Türkiye nin özeti olan Beyoğlu nda edinilecek yerel yönetim tecrübesi, Türkiye nin şehirlerinde görev alacak Akademi mezunları için büyük bir birikim ve katma değer sağlayacaktır. 15

16 16 İmparatorluktan aldığı mirası, modern Türkiye ile birleştiren, ülkemizin ilk belediye teşkilatının kurulduğu Beyoğlu, yerel yönetimler konusunda edindiği deneyimi Marka Şehirler Akademisi vasıtasıyla akademi öğrencilerine transfer edecektir. Marka Şehirler Akademisi, Beyoğlu Belediyesi nin hali hazırda uyguladığı yönetim modellerini, markalaşma sürecinde edindiği deneyim ve inşaa ettiği markalarını akademi öğrencilerine açarak, yerel yönetim tecrübesini Türkiye ile paylaşacaktır.

17 17 Toplumsal faydayı her alanda maksimize etmeye çalışan STK ların; yerel sorunların tespiti, yeni değerlerin üretilmesi ve toplumsal sorunların çözümünde önemli roller üstlenmesi STK ları kent yaşamının vazgeçilmez dinamikleri haline getirmiştir. Beyoğlu; ulusal ve ulusarası pek çok STK ya ev sahipliği yapmaktadır. Marka Şehirler Akademisi, Beyoğlu nda faaliyet gösteren tüm STK ların birikiminden azami derecede yararlanacak, eğitim süreçlerine etkin katılımlarını sağlayacaktır.

18 18 Akademi de alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimler, öğrencilerine yerel yönetimler alanında küresel bir perspektif kazandıracaktır. Marka Şehirler Akademisi verdiği eğitim ve kazandırdığı donanımla öğrencilerine sınırsız bir iş imkanı sunmaktadır.

19 19 Şehirler, sürekli bir rekabet halinde. Şehirlerin küresel düzeyde rekabet edebilmesi, var olabilmesi için kendine özgü kültürleri, bir değer, bir marka olarak inşa etmesi kaçınılmazdır. Giderek tüm dünya şehirlerinin birbirine benzemeye başladığı 21. yy da şehirler, kendi kimlikleriyle, kendi hikayeleriyle, kendi değerleriyle benzerlerinden ayrılacaktır. Marka Şehirler Akademisi, kentlerimizin özgün kimliğiyle var olmalarına, sahip oldukları değerlerin kültürel ve yaratıcı endüstrilere dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

20

21 akademikprogramakademikprogramakademikprogramakademikprogram

22 22 Proje Koordinatörleri Prof. Dr. Gülümser Ünkaya (İstanbul Aydın Üniversitesi) Göksel Akman (Kültür Kenti Vakfı Genel Sekreteri)

23 23 BÖLÜM 1 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış 2. DERS ISL 553 Türkiye de Yerel Yönetimler 3. DERS MMY551 Belediyelerde Toplumsal Aktiviteler 4. DERS ISL 551 Yerel Yönetimlerde Çevre Sorunları ve Yönetim BÖLÜM 2 5. DERS MYY 552 Modern Kent Paradigmaları 6. DERS ISL 594 Yerel Yönetim Reformu 7. DERS MYY553 Şehrin Gelecek Planlamaları 8. DERS ISL 552 Belediyelerde Kurumsal Gelişme ve Reorganizasyon BÖLÜM 3 9. DERS MYY554 İmar, Kalkınma ve Proje Yönetimi 10. DERS MYY555 HUKUK DERS MYY556 Şehrin Dinamikleri (SEMİNER) BİTİRME PROJESİ NOT: Program toplam 1 yıl sürmektedir.

24 24 MARKA ŞEHİRLER AKADEMİSİ Beyoğlu Belediyesi ile yapılacak ortak akademik ve uygulamalı belediyecilik, ya da yerel yönetimler-yönetişimler kuramını temel olarak belediyenin bütün kurumlarının dinamik katılımı ile iki ana noktada işleyecektir: 1. Akademik Boyut 2. Uygulamalı - Yerel Yönetimlere Küresel Bakış Aydınlık ve şeffaf yerel yönetim anlayışının temel çatısını oluşturan programın kapsamı şu şekildedir: Devlet ve Belediye Yönetimi Sistemi İnsan Kaynakları Yönetimi Kent Yönetimi Yönetim Sosyolojisi Çatışmaların Yönetimi Kamusal İlişkiler Türkiye de Kamu Yönetimi Tarihi Kamu Mülkiyetinin Yönetimi (devlet ve belediye) Küçük İsletmelerin Kamusal Anlamı Belediye Kanunu ve Uygulamada Örnekleri Uluslararası Kamu Hukuku Yerel Yönetimler ve Özerklik Temelleri Devlet ve Belediye Finansı Ekonomik ve Sosyal Tahmin Yöntemleri Etik ve Yönetim Kültürü Sosyal ve Politik Risk Yönetimi Coğrafik Alanların Stratejik Yönetimi Bölgesel Ekonomi ve Yönetim Demografi ve Ekoloji Ekonomik Sosyal ve Siyasal Süreçlerin Araştırılması Kamu Yönetimi Yerel Yönetimlerde Özerklik ve Ekonomi Ekoloji Yönetimi

25 25 Bu içerikte belediye yönetim sistemi dizaynı yine kamu yönetimi ile bağdaştırılacak ve kent yönetiminin ayrıntıları dersliğe aktarılacaktır. Kamu Yönetimi programında dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Syracuse University (Public Administration) programının bir benzerinin tasarlandığı akademik içerik, şehirleşmenin fiziksel yapısından yerel ekonomisine, işsizlikten kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacaktır. Programın en önemli kısmı ise uygulamalı akademik belediyecilik olacaktır. Bu bölüm klasik yönetim tarz ve yapısından çok faklı olarak dizayn edilmiştir. Söz konusu içerik olmazsa olmaz klasik yaklaşıma yeni bir fotoğraf ekleyerek aşağıdaki kapsamda geliştirecektir:

26 26 Programın genel çatısı ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Programda katılımcılar, belirtilen sürede 2 aşamalı yöntem takip edeceklerdir: 1. Uygulama: Bölümlerin ve müdürlüklerin uygulama sahası 2. Yüksek lisans derslerinin eş zamanlı takibi Genel derslerle beraber program toplam bir yılda 10 ders olarak işlenecektir. Program sonunda her katılımcı proje hazırlayacaktır. Programın içeriği ve çizelgesi, ilerileyen sayfalarda sunulmuştur. 1.DÖNEM DERSLERİ 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış Prof. Dr. Salih GÜNEY (İstanbul Aydın Üniversitesi) Başkan ve Liderlik (Ahmet Misbah Demircan - Beyoğlu Belediye Başkanı), Yerelden Meclise (Nihat Ergün - TC. Sanayi ve Ticaret Bakanı), Yerelle Büyükşehir Dengesi (Dr. Kadir Topbaş - İBB Başkanı), Yerel Yönetimlerde Araştırma Yöntemleri (Ahmet Selamet - İBB Başkanvekili), Bilgi İşlem Müdürlüğü Çerçevesinde Halkla İlişkiler - Vatandaş Başkan Projesi (Şekip Karakaya - SAMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı), Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Mücahit Birben - Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü), Özel Kalem Müdürlüğü (Muhsin Doğan - İBB Özel Kalem Müdürü), Bilgi İşlem Yönetimi Çerçevesinde Yerel Hizmetlerin Halka Açılması (Süreyya Ciliv - Turkcell Genel Müdürü), Yerel Yönetimler, Liderlik ve Halkla İlişkiler (Betül Mardin), Merkezi İdare, Yerel Yönetimler İlişkisi (Muammer Güler - AK Parti Mardin Milletvekili), Bilgide Yereli Genele Taşıma (Adnan Gürsoy - Mülkiye Başmüfettişi), Liderlik (Mehmet Müezzinoğlu - AK Parti Edirne Milletvekili) 2. DERS ISL 553 Türkiye de Yerel Yönetimler /Siyaset Sosyolojisi açısından Doç.Dr.Kemal ÖZDEN (Fatih Üniversitesi) 1. Sorunu Koyma. Merkeziyetçilik / Ademimerkeziyetçilik Yaklaşımları. Merkeziyetçiliğin Mantığı: Yönetimin Bütünlüğü. Yerinden Yönetimin Mantığı: Kamu Hizmetinin Gereği. Tarihsel Perspektif Ve Gelişim. 2. Yerinden Yönetim Pratiği Olarak Federalizm. İlk Federal Devlet Abd de Yatay Ve Dikey Erkler Ayrılığı. Federal Sistemin Yapısı Ve Işleyişi. Federal Organlar Arasında Kaynak, Yetki Ve Sorumluluk Dağıtımı. Federal Almanya da Yerel Yönetim. 3. Tekçi Devlet Yapısı Içinde Yerel Yönetimler. Kırsaldan Kentsele Karmaşıklaşan Yönetimler Ve Batıda Yerel Yönetimler. Tekçi Merkeziyetçi Sistemler: Fransa. Tekçi Ademimerkeziyetçi Sistemler: İngiltere, İtalya, İspanya Örnekleri. 4. Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetim Yaklaşımı. Ulus Devletin Zayıflamasında Ikili Süreç: Ulusalüstü Ab Makamlarının Kemirdiği Ulusal Devlet Egemenliği / Yerel Yönetimler Tarafından Yetkileri Aşındırılan Merkezi Devlet: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. 5. Türkiye de Yerel Yönetimler: Merkezi Yönetimde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları. Özerk Kuruluşlar Mantığı: Sür atli, Etkin, Verimli, Ekonomik, Nitelikli Bir Kamu Hizmeti 6. Türk Kamu Yönetiminin Temel Özellikleri. Anayasada Yer Alan Yönetime Ilişkin Hükümler: Demokratik-Laik-Sosyal-Hukuk Devleti Ilkesinin Merkezi Ve Yerel Yönetimleri Bağlayıcılığı. Yönetimin Bütünlüğü. Yönetimin Eylem Ve Işlemlerine Yargısal Denetim. 7. Alan Yönetimi Olarak İl Özel İdaresi: Tarihsel Çerçeve-Kuruluşu-İşleyişi- Organları: Görev Ve Yetkileri. Merkezi Yönetimle Ilişkileri. İdari Vesayet Bakımından Konumu Geleceği. 8. Kent Yönetimi: Belediye Tarihsel Çerçeve-Osmanlı-Tanzimat-Cumhuriyet Döneminde Belediyeler. Yapısı, Organları, Işleyişi. Merkezi Yönetimle Ilişkileri. İdari Vesayet. Geleceği

27 27 9. Kırsal Alan Yönetimi: Köy Muhtarlığı-Tarihsel Gelişim. Köy Yönetimi. Köy ün Görev Ve Yetkileri. Köy Organları: Muhtar. Köy İhtiyar Heyeti. Köy Derneği. Köy ün Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Geleceği.Tamamlayıcı Kurumlar: Mahalle Yönetimi. Osmanlı Yönetim Yapısı Içinde Mahalle. Mahallenin Kuruluşu. Görevleri. Organları. Mali Yapısı: Gelir Ve Giderleri. 10. Büyükşehir Belediyeleri: Gereksinimin Mantığı. Hukuksal Yapı. Statü. Görev Ve Yetkileri. İlçe Belediyeleri Ile Görev Ve Yetki Paylaşımı. Fransız Yerel Yönetim Sistemi Içinde İngiliz Büyükşehir Belediyesi Modeli. Yerel Yönetim Kuruluşları Arasında İşbirliği. Genel Yaklaşım: Yurttaşa Daha Iyi Hizmet Götürme Amacı Ile Yerel Yönetimler Arası Birliklerin Kurulması. Merkezi Yönetimden Onay Gereği: Hukuksal Ve Yönetsel Statü. Birliğin Organları. Köylere 3. DERS MMY551 Belediyelerde Toplumsal Aktiviteler Yrd. Doç. Dr. Kemal YAMAN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyetleri (Ali Koca - Beyoğlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü), Sosyal İşler Çerçevesinde Uygulama Örnekleri (Ömer Taşlı - Kızılay Genel Müdürü), Kültür Çalışmaları (Deniz Özlem Doğan -Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Koordinatörü), Semt Konakları Ziyareti (Hacı Ahmet), Semt Konakları Ziyareti (Kasımpaşa), Semt Konakları Ziyareti (Dolapdere), Kefken Yaz Kampı (Adnan Yener - Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Koordinatörü), Ajans Beyoğlu (Özcan Tokel - Beyoğlu Belediyesi. Başkan Yrd. Esra Ekmekçi DDF), Sanatsal Aktiviteler (Beste Gürsu - Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı), Kütüphaneler (Burcu Güvenç Beyoğlu Turabibaba Kütüphanesi), Spor Aktiviteleri (Alparslan Baki Ertekin - İBB Spor A.Ş. Müdürü Spor Aktiviteleri (Numan Güzey - İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü) 4. DERS ISL 551 Yerel Yönetimlerde Çevre Sorunları ve Yönetim Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN (Celal Bayar Üniversitesi) Türkiye nin Çevre Sorunları - Genel Bilgiler, Temel Kavramlar ve Tanımlar: Kaynaklar Nedenler, Özel Sektör ve Çevre: Geliştirilen Önlemler, Çevre Sorununun Tanımı: Doğal Çevre ve Biyo-çeşitlilik, Uluslar arası Belgeler Biyo-çeşitlilik Kavramı Biyo-çeşitlilikteki Bozulmanın Ana Nedenleri ve Sonuçları, Kentsel Çevre Sorunları ve Nüfus Artışı, Küresel Kentleşme Eğilimi, Kent Yönetişimi ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme, Çevre Ekonomisi, Çevre ve Ekonomi İlişkileri - Üç Temel Kavram: Verimlilik Optimalite - Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı: Ortak Geleceğimiz Küresel Örnekler - Çevre Ekonomisinin Temelleri - Klasik Ekonomi - Neo-klasik Ekonomi, Su Kalitesi Yönetimi - Su Talebi - Su Kirliliği Parametreleri Kirleticiler - Kirleticilerin Etkileri - Temel Kavramlar - Önlemler - Temizleme Teknikleri - Türkiye de Su Yönetiminin Eleştirel İrdelemesi Sonuç - Politika Önerileri, Hava Kalitesi Yönetimi - Hava Kirliliğinin Tanımı (WHO) - Hava Kirliliğinin Nedenleri - Hava Kirliliğinin Kaynakları - Kirletici Türleri - Hava Kirliliğini Etkileyen Etmenler - Endüstriyel Hava Kirliliğini Etkileyen Etmenler - Kalitesi Yönetim Stratejileri - Kirletici Yayılımını Belirleyen Etmenler - Yönetim stratejileri, Katı Atık Yönetimi Tanımı Türler Etkiler - Katı Atık Yönetimi: Seçenekler -Yönetim İlkeleri - Etkili KAY ın Ölçütleri - KAY Stratejileri - KAY ın Hedefleri - Bertaraf Dizgeleri - Kurumsal Önlemler - Güvenli Toprak Doldurma - Tehlikeli KAY ın Gerekleri, Gürültü Yönetimi - Gürültü Sorunu ve Yönetimi Tanımlar - Önemli Kavramlar - Gürültünün Etkileri - Gürültünün Denetimi - Zararlı Etkilerin Azaltılma Yöntemleri, Çevre Yönetiminin Kurumsallaşması - Etkili Kurumsallaşmanın Temel Gereksinimleri ya da Ölçütleri, Siyasal İstenç - Temel Bileşenler - Çevre Hakkı: Anayasa ve Temel Çevre Mevzuatı Planlar - Ulusal Çevre Planlaması Örnekleri - Çevre Durum Raporları - Ulusal Çevre Sağlığı Eylem Planları - Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Yönetiminin Amaçları ve Hedefleri - Bilgi Kaynakları - Küresel Raporlar -Diğer Küresel Kaynaklar Tanımlar - Araştırma Sonuçları, Çevresel Amaç ve Hedefler - Çevre Planlaması - Hedefler Politikalar - Çevresel Plan Türleri, Türkiye de Alan Planlaması Hiyerarşi - Stratejik Planlama -Optimizasyon Projeleri - Optimizasyon Süreci - Çevresel Planlama Girdileri - Çevresel Yönetim Girdileri - Kritik Unsurların Belirlenmesi - İç Koşullar - Kurumsal Yapı Seçenekleri - Bakış Açıları - Siyasal Bakış Açısı -Kurumlararası İlişkiler - Bakış Açısı - Kamusal Destek Bakış Açısı - Kurumsallaşma Seçenekleri, Türk Çevre Hukuku Özet - Araştırma Sonuçları - Hukuksal Altyapı, Çevre İçin İnsan Kaynakları Yönetimi - Çevre İçin Eğitim - Çevre İçin Halk Eğitimi - İnsan Gücü Planlaması ve Eğitimi Eğitim / Öğretim - İnsan Kaynakları Yönetimi -Araştırma Sonuçları

28 28 2.DÖNEM DERSLERİ 5. DERS MYY 552 Modern Kent Paradigmaları Yrd. Doç. Dr. K. Kaan TURAN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Osmanlı da Şehir Hayatı (Prof. Dr. Haluk Dursun - Ayasofya Müzesi Başkanı), Beyoğlu Tarihinde Mahalleler ve Şehir Kültürü (Dr. Sinan Genim - Mimar), Kentlerde Sosyolojik Gelişme ve Şehir Hayatı (Prof. Dr. Nilüfer Narlı), Kent Olgusu, Karşılaştırmalı Analiz - Osmanlı ve Amerikan Modeli (Aziz Yeniay - İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı), Kentsel Sağlık ve Aile Yönetimi (Fatma Şahin TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı), İstanbul un Tarihi Sembolik Yapıları (ziyaret) (Prof. Dr. Haluk Dursun), İstanbul un Modern Sembolik Yapıları (Mehmet Hakan Kıran - Mimar), Marka Şehirler Konferansı (Mehmet Özhaseki: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Barselona Belediye Başkanı), Teknolojinin Mimariye ve Şehir Planlamasına Etkileri (Ahmet Misbah Demircan), Marka Şehirler: Tokyo Belediye Başkanı Marka Şehirler: Barselona Belediye Başkanı Marka Şehirler: Newyork Belediye Başkanı

29 29 6. DERS ISL 594 Yerel Yönetim Reformu Prof.Dr. Zehreddin ASLAN (İstanbul Üniversitesi) Belediyeler, Belediyelerin Organizasyon Şeması, Belediyelerde Norm Kadro, Özel İdareler, Özel İdarelerin Organizasyon Yapısı, Özel İdarede Norm Kadro Hizmet Birliklerinin Amacı Ve Oluşumu, Reformun Hukuksal Yapısı, Reformun Teknolojik Yapısı, Uygulama. 7. DERS MYY553 Şehrin Gelecek Planlamaları Yrd.Doç.Dr. Fatma SEDES (İstanbul Aydın Üniversitesi) Açılış Konferansı: Kentlerin Geleceğini Etkileyen Projeler (Erdoğan Bayraktar: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kadir Topbaş: İBB Başkanı, Ahmet Misbah Demircan: Beyoğlu Belediye Başkanı), İstanbul Planlama Müdürlüğü (Uğur İnan - İBB Şehir ve Planlama Müdürü), İstanbul Planlama Müdürlüğü - Beyoğlu Planlaması (Uğur İnan - İBB Şehir ve Planlama Müdürü), Koruma Amaçlı İmar Planı ve Şehir Planı (Prof. Dr. Ahmet Mete Tapan - Mimar), 2863 Sayılı Kanun Çerçevesi (Dr. Sinan Genim), 5366 Sayılı Kanun Çerçevesi (Dr. Sinan Genim), Tarlabaşı Uygulaması - Örnektepe Projesi, Marmaray Projesi (Binali Yıldırım- TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı), İBB Kentsel Tasarım Atölyesi (Tülin Ersöz - İBB Danışmanı), Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik (Serap Sarıcı - Beyoğlu Belediyesi - Mimar) KİPTAŞ (İsmet Yıldırım - KİPTAŞ Genel Müdürü) Beylikdüzü Projesi (Engin Yeşil - Yeşil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) 8. DERS ISL 552 Belediyelerde Kurumsal Gelişme ve Reorganizasyon Prof. Dr. Uğur TEKİN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Prof. Dr. Ercan EYÜBOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi) Tarihsel Gelişme Süreci Tarihçe: Osmanlı da Yerel Yönetim - Dönemeç Taşları - Kamu / Yerel Yönetim Düzeltimi Çalışmaları, Yerel Yönetimler ve Sorunları Kamu Yönetiminin Sorunları - Temel Nedenler - Yanıtlanması Gereken Temel Sorular - Türk Kamu Yönetiminde Köklü Değişiklikleri Zorunlu Kılan Temel Nedenler - Türk Yerel Yönetimlerinde Köklü Değişiklikleri Zorunlu Kılan Temel Nedenler, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi İçin Temel Stratejiler - Görevlerin ve Gelirlerin Yeniden Paylaşımı - Yeterli Gelir İçin Ön Koşullar - Türk Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırmanın Temel Stratejileri - Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi İçin Temel Stratejiler - Görevlerin ve Gelirlerin Yeniden Paylaşımı - Yeterli Gelir İçin Ön Koşullar - Türk Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırmanın Temel Stratejileri, Dünya da ve Türkiye de Kentleşme - Veriler ve Kentsel Büyümenin Boyutları Dünya Gelişmiş Ülkeler - Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Nüfusları, Belediyelerde Kurumsal Sorunlar - Kentsel Büyüme Olgusunun Sonuçları - Çözüm Yeri Olasılık - Belediyelerde Örgütsel ve Yönetsel Sorun Alanları.- Yönetim Sistemi Açısından Bulgular - Örgütlenme Biçimi Açısından Bulgular - Kaynak Planlaması Açısından Belediyeler, Kurumsal Gelişme Tanımı - Büropatoloji Örnekleri - Kurumsal Gelişme Kuramı - Yönetim Kuramları - Belediye Hizmet ve Hedeflerinin Yeniden Tanımlanması - Yürütme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi - Ana Görev: 7 Kaynak Kullanımının İyileştirilmesi - Örnek Olaylar: Çukurova Metropoliten Bölgesi Kentsel Gelişme Projeleri Belediye Projesi Örnekleri

30 30 3.DÖNEM DERSLERİ 9. DERS MYY554 İmar, Kalkınma ve Proje Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selahattin DEMİRCİ (İstanbul Aydın Üniversitesi) Ruhsat Denetimi (Hasan Yılmaz - Beyoğlu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü), Fen İşleri Müdürlüğü (Fatih Çakmak - Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürü), Emlak İstimlak Müdürlüğü (Mustafa Çevik - Beyoğlu Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü), Temizlik İşleri (Metin Topcan - Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü), Sağlık ve Veteriner İşleri - Porter, Sağlık Kontrol (Nursel Büyük - Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü), Geri Dönüşüm ve Katı Atık Yönetimi (Kemal Genç - Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı), Zabıta Müdürlüğü (Kemal Genç -Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı), Hesap İşleri (Mürsel Torun - Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı), Gelirler (Mürsel Torun - Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı), Satın Alma (Mürsel Torun - Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı)

31 DERS MYY555 HUKUK (S) Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Prof. Dr. Emin MEMİŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Sinan BAYINDIR (İstanbul Aydın Üniversitesi) Devlet Teorileri İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi, İdareye İlişkin Temel İlkeler, Türk İdari Teşkilatı Kamu Hizmeti Kavramı, Önemi, Kurulması ve Özellikleri, Kamu Hizmetinin Görülme Usulleri ve Belediyecilik Mevzuatı, İdari İşlemler, İdari Sözleşmeler ve Kamu İhale Kanunu, Kamu Mallarının Hukuki Rejimi ve Kamulaştırma, Özel Kamulaştırma Yöntemleri, Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik, Yerel Yönetimlerde İş Yeri Açma ve Çalışma Kültürü, Kamu Görevlilerinin Hak ve Ödevleri ve İdarenin Sorumluluğu, Çevre Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku ve Mahalli Vergiler 11.DERS MYY556 Şehrin Toplumsal ve İktisadi Dinamikleri (SEMİNER) Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi) Gümüşhane Kelkit Baba Konağı Köyü Derneği Başkanı - Sabri Kayaoğlu, Sessizler Spor Kulübü Başkanı - Akif Küçük, Deniz Ticaret Odası Başkanı - Metin Kalkavan, İSO Başkanı - Tanıl Küçük, Ceylan Intercontinental Otel Genel Müdürü - Fatih Şenuslu, TÜRSAB Başkanı - Başaran Ulusoy, TUROB Başkanı - Timur Bayındır, İsanbul Müftüsü, Haham Başı ve Başpiskopos ile Yemek, Konsolosluklar, Romanlar, Türkiye Musevi Cemaati - Deniz Saporta, 500. Yıl Vakfı - Naim Güleryüz, TÜSİAD Başkanı - Ümit Boyner, MÜSİAD Başkanı - Ömer Cihad Vardan, Şehir ve Endüstriyel Hayat Vakko - Arzu Kapor, Bir Okul Müdürü Ziyareti - Kültür Sanat Dünyası İle Sabah Kahvaltısı: Sinan Çetin (Yönetmen) - Ahmet Ümit (Yazar), Görgün Taner (İKSV Genel Müdürü). NOT: İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi eğitimci ve akademisyen kadrosunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. BİTİRME PROJESİ

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış (S) (01-29 Şubat 2012) Prof.Dr.Salih GÜNEY (İstanbul

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

HERKESİN REKTÖRÜ. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı. www.abdulvahapyigit.com

HERKESİN REKTÖRÜ. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı. www.abdulvahapyigit.com HERKESİN REKTÖRÜ Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı www.abdulvahapyigit.com www.abdulvahapyigit.com 01 Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı ÖZGEÇMİŞİM

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 22/09/2016-338991 T.C. Sayı :88469847-051.01- Konu :I. Engellilik Araştırmaları Kongresi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :22/09/2016 tarihli, 337312 sayılı yazı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.610 Kent Ekonomisi ve Belediyeler Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı