Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir."

Transkript

1

2

3 3 Şehirler, canlı bir organizma. Yaşayan ve her an gelişen bir sistem. Bu canlı, dinamik, çok boyutlu organizmayı yönetmek çok yakın bir gelecekte dünyanın en önemli ihtisas alanlarından biri haline gelecektir. Demokrasi ve özgürlük alanlarının her geçen gün biraz daha fert lehine gelişmesi hizmet standartlarının çıtasını sürekli yükseltmektedir. Bu beklentilere cevap verecek donanımlı insan kaynağını yetiştirmek, günümüzde yerel yönetimlerin en ciddi sorunları arasında yer almaktadır. Marka Şehirler Akademisi, 14 ü Büyükşehir olmak üzere toplamda 1000 i aşan yerel yönetimlerin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunacaktır. Bu katkı, bürokratik mekanizmanın işleyişini aktarma düzeyinde değil, ihtisaslaşma seviyesinde olacaktır. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin bir marka olarak inşa edilmesine yönelik süreçte yeni stratejiler, yeni yaklaşımlar, yeni felsefeler üretecektir. Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir.

4 4 Akademi, yerel yönetimler için bir AR-GE, bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Yeni Türkiye nin ve yeni dünyanın temel bileşenleri, mutlak açıklık ve şeffaflık, daha fazla özgürlük, daha fazla zenginlik, daha fazla demokrasi... Demokratik seviye, hizmet standartlarını belirleyen en önemli ölçüt. Yeni Türkiye nin tüm bileşenlerinin aynı anda kaliteli hizmet, yatırım ve zenginliklere dönüşmesi, yerel yönetimlerin göstereceği performansla doğrudan ilişkilidir. Marka Şehirler Akademisi; Türkiye nin şehirlerini yönetecek insan kaynağının yetişmesine öncülük etmek amacıyla faaliyetlerine 2011 de başlamıştır. İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı nın ortak girişimiyle hayata geçen Marka Şehirler Akademisi; Akademik ve uygulamalı eğitimler olmak üzere boyutlandırılmıştır. Dersler Kültür Kenti Vakfı nın Beyoğlu ndaki merkezinde gerçekleştirilecektir. Marka Şehirler Akademisi; Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK ların katılımıyla Türkiye de yerel yönetimler alanında ertelenemez bir ihtiyaç haline gelen uzman kadroların yetişmesine akademik disiplin, uygulamalı eğitim ve sivil toplum tecrübesinden yararlanarak öncülük etmektedir. Yolumuz uzun... Ama biliyoruz ki bütün yolculuklar ilk adımla, bütün şaheserler ilk cümleyle, ilk satırla başlar.

5 5 /misyonvizyon Başta Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumları olmak üzere özel sektörün de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine akademik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla katkı sağlamaktır. /misyonvizyon Marka-şehirlerin önünü açmak ve markalaşan şehirlerin ülke ekonomisine katkısını arttırmak için yeni felsefeler, sistemler ve stratejiler üretmek Marka Şehirler Akademisi nin vizyonunu özetlemektedir.

6

7 7 /İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından (AKEV) 2003 yılında İstanbul da kurulmuştur. Ülkemizin sanayi ve iş dünyasının ve daha ileri bir hedef olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kalifiye eleman ihtiyacını dikkate alarak toplam 24 programda 1818 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi; ülkemizdeki özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının, ileriye dönük olarak Avrupa Birliği ve dünyanın ihtiyaç duyduğu, nitelikli insan gücünü yetiştirerek istihdam sorununa çözüm bulmak amacını kuruluş misyonu olarak belirlemiştir. Bu amaçla; bilgisayar ve enformatik teknolojisine yönelik bilgilerle donanmış, çağdaş gelişmelere kısa sürede uyum gösterebilen ve bilimsel yöntemleri kullanabilen, güçlü kişiliğiyle kendine özgü farklılık yaratabilen bireyleri yetiştirmek kastıyla Türkiye için çalışmaktadır. Marka Şehirler Akademisi, İstanbul Aydın Üniversitesi nin idealize ettiği hedeflere ulaşmak bakımından çok önemli bir girişim. Türkiye de yerel yönetimler alanında uzmanlar yetiştirmek; akademik eğitimi, Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı aracılığıyla uygulamalı eğitimlere dönüştürmek bizi heyecanlandırıyor. Bilgi, değer ve yeni paradigmalar üretmek için kurulan üniversitelerin; ürettiği değerler sistemini üniversitenin dar koridorlarına hapsetmeden, şehirlerimiz ve insanlarımız için kullanılabilir, paylaşılabilir, sorunların çözümü için bir anahtar haline dönüştürebilirsek, entellektüel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünerek mutlu olacağız. Türkiye de bir ilk olan Marka Şehirler Akademisi nin eğitim programlarını; çok boyutlu işbirliği ile üstlenmekten onur duyduğumuzu ayrıca ifade eder, tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Dr. Mustafa AYDIN Mütevelli Heyeti Başkanı

8

9 9 /BEYOĞLU BELEDİYESİ Beyoğlu Belediyesi; 28 Aralık 1857 tarihli 6. Daire-i Belediye Nizamatı yla Türkiye de kurulan ilk Belediye teşkilatıdır. İmparatorluktan devraldığı mirası modern tecrübeyle birleştiren eşsiz bir örnektir. Çok kültürlü, çok renkli, çok boyutlu yaşam modeliyle, farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğini gösteren bir modeldir, Türkiye nin boy aynasıdır. Beyoğlu na yakışır bir çeşitlilik ve esneklikte, her bir kültürün kendini özgürce ifade etmesine imkanlar hazırlamak, tarihi ve mimari dokumuzu, Beyoğlu yaşam tarzını korumak ve yaşatmak sınırlarımızı aşan bir sorumluluğa işaret etmektedir. Bu sorumluluk; insana, dünyaya ve Beyoğlu na bakış açışımızı şekillendiriyor. Beyoğlu nu bürokratik bir mekanizmayla değil; 2000 den fazla çalışanı ve milyonlarca müşterisi olan çok uluslu bir şirket gibi yönetiyoruz. Evrensel bir miras kabul ettiğimiz Beyoğlu nun tarihi ve kültürel dokusunu korumak, Beyoğlu na ait değerleri bir marka olarak inşa edebilmek, kültür ve sanat ürünlerimizi; kültürel ve yaratıcı endüstrilere dönüştürmek ve bu endüstrilerin talep ettiği nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, gelecek perspektifimizi belirliyor. Vizyonumuzun gerektirdiği dönüşümleri gerçekleştirmek, insan merkezli bir yönetim anlayışından, Beyoğlu nun potansiyelini aynı anda harekte geçirmekten geçiyor. Uygulamaya aldığımız tüm projelerimizde, inşa ettiğimiz tüm markalarımızda bu perspektif vardır. Elbette her şehrin bir kimliği bir kişiliği, kendine mahsus değerleri var. Beyoğlu Belediyesi olarak kültür ve sanat varlığımızı, çok değerli bir hazine olarak kabul ediyoruz. Beyoğlu na hayat veren bütün sanatsal verimleri, endüstriye dönüştürmek için nitelikli insan kaynağının yetişmesine rehberlik yapıyoruz. Bu rehberliğin altından bir yerel yönetimin tek başına kalkması elbette mümkün değil. İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kültür Kenti Vakfı yla aynı amaç ve idealde buluşmak, iş ve güç birliği yapmak, memnuniyet duyduğumuz bir ortaklık... Türkiye de yerel yönetimler ve kamu yönetimi hususunda büyük bir zaruri ihtiyaç haline gelen nitelikli ve uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmak, Marka Şehirler Akademisi ne Beyoğlu Belediyesi nin birikimi transfer etmek, bizim için hem bir sorumluluk, hem de zevkli bir görev... Hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

10

11 11 /KÜLTÜR KENTİ VAKFI Günümüzde, ülkelerden ziyade kentler ön plana çıkmakta, ülkelerin itibarını şehirler tayin etmekte, şehirler bulundukları coğrafyalardan taşarak, küresel etkiler ve enerjiler yaymaktadır. Ülkeler arasında kıyasıya yaşanan rekabetler, aslında şehirler üzerinden sürmektedir. Küreselleşmenin yarattığı rekabet ortamında ayakta kalabilmek için insanoğlunun geliştirdiği en önemli yöntemlerden biri Kentleşme dir. Kentler, insanoğlunun küresel dünya düzeninde varolabilmek için oluşturduğu muazzam bir birliktelik ve dayanışma modelidir. Doğal olarak bu muazzam yapı, yönetilmesi gereken sorunları da ortaya çıkarmakta; kentleşme süreçleri doğru yönetilmediği taktirde sorunlar yumağı haline gelebilmektedir. Kültür Kenti Vakfı; her şehrin kendine özgü kültürü, sosyolojisi, psikolojisi olduğu gerçeğinden hareketle; şehrin anlamını belirleyen insan ve mekan unsurunu esas faaliyet alanı olarak belirlemiştir. Kenti; kendi kültürüyle var eden insan katmanlarının değer ve hassasiyetleri ile şehirle arasında kurulacak aidiyyet bağlarını güçlendirmek için projeler organize etmekte, bu yöndeki çalışmalara destek vermektedir. Şehir; aynı zamanda bir mekanlar bütünüdür. Mekanların vizyonu, planlaması, imarı, mimarisi, estetiği ve kültürü şüphesiz şehrin tüm bileşenlerine yansımaktadır. Kültür Kenti Vakfı, daha iyi mekanların yaratılabilmesine katkı sağlamak amacıyla projeler gerçekleştirmekte, pek çok organizasyona da katkı sağlamaktadır. Küresel rekabette öne geçebilmek insan ve şehir olgularının başarılı yönetilmesine bağlı. Bu anlamda Kültür Kenti Vakfı, İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesinin vizyonu örtüşmekte; Marka Şehirler Akademisi aracılığıyla aynı ufuk çizgisinde birleşmektedir. Daha yaşanabilir kentler yaratmak ve küresel rekabette önde olabilmek amacıyla yola çıkan Vakfımız; Marka Şehirler Akademisi nde Sivil Toplumun aklını temsil etmektedir. Fayda üretebilirsek maksat hasıl olmuş olacak... Dr. Bülent KATKAK Yönetim Kurulu Başkanı

12 12

13 13 /İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul Aydın Üniversitesi, bir yandan sınırsız eğitim öğretim imkanları ve teknolojik alt yapısı ile klasik üniversite anlayışı çerçevesinde eğitim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekte, diğer taraftan, üniversite/sanayi/ toplum işbirliğini gerçekleştirerek topluma hizmet anlayışı ile ileri düzeyde bilgiyi toplumun her kesimine iletme amacıyla, kampüs içi ve kampüs dışı uygulamalı eğitimler, hizmet ederek öğrenme, yöneticileri eğitme, sosyal, kültürel, siyasi, edebi pek çok konuda, bilimsel toplantılar düzenleme gibi pek çok eğitim/ araştırma faaliyetini bir arada yürütmektedir İstanbul Aydın Üniversitesi, lisansüstü eğitime de yeni bir yaklaşım ve anlayış getirmiştir. Bu anlamda İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans programını, teorinin yanına pratiği de ekleyerek Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı ile birlikte oluşturduğu Marka Şehirler Akademisinde çok farklı bir konseptte hayata geçirmektedir. Mezunlarına, Ülkemizin başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli üst düzey eleman ihtiyacına cevap verecek bir vizyon kazandıracağına yürekten inandığımız bu programın başlatılması ve bu noktaya getirilmesinde büyük emeği bulunan başta Beyoğlu Belediye Başkanı Sn. Ahmet Misbah Demircan olmak üzere, Beyoğlu Belediyesine, Kültür Kenti Vakfı na ve Üniversitemiz öğretim üyelerine ve program koordinatörlerine şükranlarımı arzediyor, İstanbul Aydın Üniversitesi Beyoğlu Belediyesi ve Kültür Kenti Vakfı nın İşbirliği ile gerçekleşen Marka Şehirler akademisinin Türk demokrasisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

14 14 Beyoğlu, Medeniyetler merkezi. Kültürlerin sergi salonu yüzyıldan beri Beyoğlu na yerleşen Büyükelçilikler, konsolosluklar, Beyoğlu nun dokusuna ayrı bir derinlik, ayrı bir boyut katmaktadır. Hali hazırda Fransa, İngiltere, Rusya, İsveç, Almanya, Cezayir gibi Doğuyu ve Batıyı temsil eden akıl Beyoğlu nda birleşmektedir. Dünyanın bütün dillerinin konuşulduğu Beyoğlu, sahip olduğu uluslararası networkle, evrensel tecrübeyi akademi öğrencilerinin ayağına getirmektedir.

15 Dünya kültür mirasının her rengini, tüm katmanlarını barından Beyoğlu; Akademi öğrencileri için doğal bir araştırma laboratuvarıdır. Tarihi ve mimari dokusu, çok kültürlü, çok renkli, çok dilli yaşam modeliyle Türkiye nin özeti olan Beyoğlu nda edinilecek yerel yönetim tecrübesi, Türkiye nin şehirlerinde görev alacak Akademi mezunları için büyük bir birikim ve katma değer sağlayacaktır. 15

16 16 İmparatorluktan aldığı mirası, modern Türkiye ile birleştiren, ülkemizin ilk belediye teşkilatının kurulduğu Beyoğlu, yerel yönetimler konusunda edindiği deneyimi Marka Şehirler Akademisi vasıtasıyla akademi öğrencilerine transfer edecektir. Marka Şehirler Akademisi, Beyoğlu Belediyesi nin hali hazırda uyguladığı yönetim modellerini, markalaşma sürecinde edindiği deneyim ve inşaa ettiği markalarını akademi öğrencilerine açarak, yerel yönetim tecrübesini Türkiye ile paylaşacaktır.

17 17 Toplumsal faydayı her alanda maksimize etmeye çalışan STK ların; yerel sorunların tespiti, yeni değerlerin üretilmesi ve toplumsal sorunların çözümünde önemli roller üstlenmesi STK ları kent yaşamının vazgeçilmez dinamikleri haline getirmiştir. Beyoğlu; ulusal ve ulusarası pek çok STK ya ev sahipliği yapmaktadır. Marka Şehirler Akademisi, Beyoğlu nda faaliyet gösteren tüm STK ların birikiminden azami derecede yararlanacak, eğitim süreçlerine etkin katılımlarını sağlayacaktır.

18 18 Akademi de alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimler, öğrencilerine yerel yönetimler alanında küresel bir perspektif kazandıracaktır. Marka Şehirler Akademisi verdiği eğitim ve kazandırdığı donanımla öğrencilerine sınırsız bir iş imkanı sunmaktadır.

19 19 Şehirler, sürekli bir rekabet halinde. Şehirlerin küresel düzeyde rekabet edebilmesi, var olabilmesi için kendine özgü kültürleri, bir değer, bir marka olarak inşa etmesi kaçınılmazdır. Giderek tüm dünya şehirlerinin birbirine benzemeye başladığı 21. yy da şehirler, kendi kimlikleriyle, kendi hikayeleriyle, kendi değerleriyle benzerlerinden ayrılacaktır. Marka Şehirler Akademisi, kentlerimizin özgün kimliğiyle var olmalarına, sahip oldukları değerlerin kültürel ve yaratıcı endüstrilere dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

20

21 akademikprogramakademikprogramakademikprogramakademikprogram

22 22 Proje Koordinatörleri Prof. Dr. Gülümser Ünkaya (İstanbul Aydın Üniversitesi) Göksel Akman (Kültür Kenti Vakfı Genel Sekreteri)

23 23 BÖLÜM 1 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış 2. DERS ISL 553 Türkiye de Yerel Yönetimler 3. DERS MMY551 Belediyelerde Toplumsal Aktiviteler 4. DERS ISL 551 Yerel Yönetimlerde Çevre Sorunları ve Yönetim BÖLÜM 2 5. DERS MYY 552 Modern Kent Paradigmaları 6. DERS ISL 594 Yerel Yönetim Reformu 7. DERS MYY553 Şehrin Gelecek Planlamaları 8. DERS ISL 552 Belediyelerde Kurumsal Gelişme ve Reorganizasyon BÖLÜM 3 9. DERS MYY554 İmar, Kalkınma ve Proje Yönetimi 10. DERS MYY555 HUKUK DERS MYY556 Şehrin Dinamikleri (SEMİNER) BİTİRME PROJESİ NOT: Program toplam 1 yıl sürmektedir.

24 24 MARKA ŞEHİRLER AKADEMİSİ Beyoğlu Belediyesi ile yapılacak ortak akademik ve uygulamalı belediyecilik, ya da yerel yönetimler-yönetişimler kuramını temel olarak belediyenin bütün kurumlarının dinamik katılımı ile iki ana noktada işleyecektir: 1. Akademik Boyut 2. Uygulamalı - Yerel Yönetimlere Küresel Bakış Aydınlık ve şeffaf yerel yönetim anlayışının temel çatısını oluşturan programın kapsamı şu şekildedir: Devlet ve Belediye Yönetimi Sistemi İnsan Kaynakları Yönetimi Kent Yönetimi Yönetim Sosyolojisi Çatışmaların Yönetimi Kamusal İlişkiler Türkiye de Kamu Yönetimi Tarihi Kamu Mülkiyetinin Yönetimi (devlet ve belediye) Küçük İsletmelerin Kamusal Anlamı Belediye Kanunu ve Uygulamada Örnekleri Uluslararası Kamu Hukuku Yerel Yönetimler ve Özerklik Temelleri Devlet ve Belediye Finansı Ekonomik ve Sosyal Tahmin Yöntemleri Etik ve Yönetim Kültürü Sosyal ve Politik Risk Yönetimi Coğrafik Alanların Stratejik Yönetimi Bölgesel Ekonomi ve Yönetim Demografi ve Ekoloji Ekonomik Sosyal ve Siyasal Süreçlerin Araştırılması Kamu Yönetimi Yerel Yönetimlerde Özerklik ve Ekonomi Ekoloji Yönetimi

25 25 Bu içerikte belediye yönetim sistemi dizaynı yine kamu yönetimi ile bağdaştırılacak ve kent yönetiminin ayrıntıları dersliğe aktarılacaktır. Kamu Yönetimi programında dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Syracuse University (Public Administration) programının bir benzerinin tasarlandığı akademik içerik, şehirleşmenin fiziksel yapısından yerel ekonomisine, işsizlikten kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacaktır. Programın en önemli kısmı ise uygulamalı akademik belediyecilik olacaktır. Bu bölüm klasik yönetim tarz ve yapısından çok faklı olarak dizayn edilmiştir. Söz konusu içerik olmazsa olmaz klasik yaklaşıma yeni bir fotoğraf ekleyerek aşağıdaki kapsamda geliştirecektir:

26 26 Programın genel çatısı ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Programda katılımcılar, belirtilen sürede 2 aşamalı yöntem takip edeceklerdir: 1. Uygulama: Bölümlerin ve müdürlüklerin uygulama sahası 2. Yüksek lisans derslerinin eş zamanlı takibi Genel derslerle beraber program toplam bir yılda 10 ders olarak işlenecektir. Program sonunda her katılımcı proje hazırlayacaktır. Programın içeriği ve çizelgesi, ilerileyen sayfalarda sunulmuştur. 1.DÖNEM DERSLERİ 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış Prof. Dr. Salih GÜNEY (İstanbul Aydın Üniversitesi) Başkan ve Liderlik (Ahmet Misbah Demircan - Beyoğlu Belediye Başkanı), Yerelden Meclise (Nihat Ergün - TC. Sanayi ve Ticaret Bakanı), Yerelle Büyükşehir Dengesi (Dr. Kadir Topbaş - İBB Başkanı), Yerel Yönetimlerde Araştırma Yöntemleri (Ahmet Selamet - İBB Başkanvekili), Bilgi İşlem Müdürlüğü Çerçevesinde Halkla İlişkiler - Vatandaş Başkan Projesi (Şekip Karakaya - SAMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı), Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Mücahit Birben - Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü), Özel Kalem Müdürlüğü (Muhsin Doğan - İBB Özel Kalem Müdürü), Bilgi İşlem Yönetimi Çerçevesinde Yerel Hizmetlerin Halka Açılması (Süreyya Ciliv - Turkcell Genel Müdürü), Yerel Yönetimler, Liderlik ve Halkla İlişkiler (Betül Mardin), Merkezi İdare, Yerel Yönetimler İlişkisi (Muammer Güler - AK Parti Mardin Milletvekili), Bilgide Yereli Genele Taşıma (Adnan Gürsoy - Mülkiye Başmüfettişi), Liderlik (Mehmet Müezzinoğlu - AK Parti Edirne Milletvekili) 2. DERS ISL 553 Türkiye de Yerel Yönetimler /Siyaset Sosyolojisi açısından Doç.Dr.Kemal ÖZDEN (Fatih Üniversitesi) 1. Sorunu Koyma. Merkeziyetçilik / Ademimerkeziyetçilik Yaklaşımları. Merkeziyetçiliğin Mantığı: Yönetimin Bütünlüğü. Yerinden Yönetimin Mantığı: Kamu Hizmetinin Gereği. Tarihsel Perspektif Ve Gelişim. 2. Yerinden Yönetim Pratiği Olarak Federalizm. İlk Federal Devlet Abd de Yatay Ve Dikey Erkler Ayrılığı. Federal Sistemin Yapısı Ve Işleyişi. Federal Organlar Arasında Kaynak, Yetki Ve Sorumluluk Dağıtımı. Federal Almanya da Yerel Yönetim. 3. Tekçi Devlet Yapısı Içinde Yerel Yönetimler. Kırsaldan Kentsele Karmaşıklaşan Yönetimler Ve Batıda Yerel Yönetimler. Tekçi Merkeziyetçi Sistemler: Fransa. Tekçi Ademimerkeziyetçi Sistemler: İngiltere, İtalya, İspanya Örnekleri. 4. Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetim Yaklaşımı. Ulus Devletin Zayıflamasında Ikili Süreç: Ulusalüstü Ab Makamlarının Kemirdiği Ulusal Devlet Egemenliği / Yerel Yönetimler Tarafından Yetkileri Aşındırılan Merkezi Devlet: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. 5. Türkiye de Yerel Yönetimler: Merkezi Yönetimde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları. Özerk Kuruluşlar Mantığı: Sür atli, Etkin, Verimli, Ekonomik, Nitelikli Bir Kamu Hizmeti 6. Türk Kamu Yönetiminin Temel Özellikleri. Anayasada Yer Alan Yönetime Ilişkin Hükümler: Demokratik-Laik-Sosyal-Hukuk Devleti Ilkesinin Merkezi Ve Yerel Yönetimleri Bağlayıcılığı. Yönetimin Bütünlüğü. Yönetimin Eylem Ve Işlemlerine Yargısal Denetim. 7. Alan Yönetimi Olarak İl Özel İdaresi: Tarihsel Çerçeve-Kuruluşu-İşleyişi- Organları: Görev Ve Yetkileri. Merkezi Yönetimle Ilişkileri. İdari Vesayet Bakımından Konumu Geleceği. 8. Kent Yönetimi: Belediye Tarihsel Çerçeve-Osmanlı-Tanzimat-Cumhuriyet Döneminde Belediyeler. Yapısı, Organları, Işleyişi. Merkezi Yönetimle Ilişkileri. İdari Vesayet. Geleceği

27 27 9. Kırsal Alan Yönetimi: Köy Muhtarlığı-Tarihsel Gelişim. Köy Yönetimi. Köy ün Görev Ve Yetkileri. Köy Organları: Muhtar. Köy İhtiyar Heyeti. Köy Derneği. Köy ün Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Geleceği.Tamamlayıcı Kurumlar: Mahalle Yönetimi. Osmanlı Yönetim Yapısı Içinde Mahalle. Mahallenin Kuruluşu. Görevleri. Organları. Mali Yapısı: Gelir Ve Giderleri. 10. Büyükşehir Belediyeleri: Gereksinimin Mantığı. Hukuksal Yapı. Statü. Görev Ve Yetkileri. İlçe Belediyeleri Ile Görev Ve Yetki Paylaşımı. Fransız Yerel Yönetim Sistemi Içinde İngiliz Büyükşehir Belediyesi Modeli. Yerel Yönetim Kuruluşları Arasında İşbirliği. Genel Yaklaşım: Yurttaşa Daha Iyi Hizmet Götürme Amacı Ile Yerel Yönetimler Arası Birliklerin Kurulması. Merkezi Yönetimden Onay Gereği: Hukuksal Ve Yönetsel Statü. Birliğin Organları. Köylere 3. DERS MMY551 Belediyelerde Toplumsal Aktiviteler Yrd. Doç. Dr. Kemal YAMAN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyetleri (Ali Koca - Beyoğlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü), Sosyal İşler Çerçevesinde Uygulama Örnekleri (Ömer Taşlı - Kızılay Genel Müdürü), Kültür Çalışmaları (Deniz Özlem Doğan -Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Koordinatörü), Semt Konakları Ziyareti (Hacı Ahmet), Semt Konakları Ziyareti (Kasımpaşa), Semt Konakları Ziyareti (Dolapdere), Kefken Yaz Kampı (Adnan Yener - Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Koordinatörü), Ajans Beyoğlu (Özcan Tokel - Beyoğlu Belediyesi. Başkan Yrd. Esra Ekmekçi DDF), Sanatsal Aktiviteler (Beste Gürsu - Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı), Kütüphaneler (Burcu Güvenç Beyoğlu Turabibaba Kütüphanesi), Spor Aktiviteleri (Alparslan Baki Ertekin - İBB Spor A.Ş. Müdürü Spor Aktiviteleri (Numan Güzey - İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü) 4. DERS ISL 551 Yerel Yönetimlerde Çevre Sorunları ve Yönetim Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN (Celal Bayar Üniversitesi) Türkiye nin Çevre Sorunları - Genel Bilgiler, Temel Kavramlar ve Tanımlar: Kaynaklar Nedenler, Özel Sektör ve Çevre: Geliştirilen Önlemler, Çevre Sorununun Tanımı: Doğal Çevre ve Biyo-çeşitlilik, Uluslar arası Belgeler Biyo-çeşitlilik Kavramı Biyo-çeşitlilikteki Bozulmanın Ana Nedenleri ve Sonuçları, Kentsel Çevre Sorunları ve Nüfus Artışı, Küresel Kentleşme Eğilimi, Kent Yönetişimi ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme, Çevre Ekonomisi, Çevre ve Ekonomi İlişkileri - Üç Temel Kavram: Verimlilik Optimalite - Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı: Ortak Geleceğimiz Küresel Örnekler - Çevre Ekonomisinin Temelleri - Klasik Ekonomi - Neo-klasik Ekonomi, Su Kalitesi Yönetimi - Su Talebi - Su Kirliliği Parametreleri Kirleticiler - Kirleticilerin Etkileri - Temel Kavramlar - Önlemler - Temizleme Teknikleri - Türkiye de Su Yönetiminin Eleştirel İrdelemesi Sonuç - Politika Önerileri, Hava Kalitesi Yönetimi - Hava Kirliliğinin Tanımı (WHO) - Hava Kirliliğinin Nedenleri - Hava Kirliliğinin Kaynakları - Kirletici Türleri - Hava Kirliliğini Etkileyen Etmenler - Endüstriyel Hava Kirliliğini Etkileyen Etmenler - Kalitesi Yönetim Stratejileri - Kirletici Yayılımını Belirleyen Etmenler - Yönetim stratejileri, Katı Atık Yönetimi Tanımı Türler Etkiler - Katı Atık Yönetimi: Seçenekler -Yönetim İlkeleri - Etkili KAY ın Ölçütleri - KAY Stratejileri - KAY ın Hedefleri - Bertaraf Dizgeleri - Kurumsal Önlemler - Güvenli Toprak Doldurma - Tehlikeli KAY ın Gerekleri, Gürültü Yönetimi - Gürültü Sorunu ve Yönetimi Tanımlar - Önemli Kavramlar - Gürültünün Etkileri - Gürültünün Denetimi - Zararlı Etkilerin Azaltılma Yöntemleri, Çevre Yönetiminin Kurumsallaşması - Etkili Kurumsallaşmanın Temel Gereksinimleri ya da Ölçütleri, Siyasal İstenç - Temel Bileşenler - Çevre Hakkı: Anayasa ve Temel Çevre Mevzuatı Planlar - Ulusal Çevre Planlaması Örnekleri - Çevre Durum Raporları - Ulusal Çevre Sağlığı Eylem Planları - Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Yönetiminin Amaçları ve Hedefleri - Bilgi Kaynakları - Küresel Raporlar -Diğer Küresel Kaynaklar Tanımlar - Araştırma Sonuçları, Çevresel Amaç ve Hedefler - Çevre Planlaması - Hedefler Politikalar - Çevresel Plan Türleri, Türkiye de Alan Planlaması Hiyerarşi - Stratejik Planlama -Optimizasyon Projeleri - Optimizasyon Süreci - Çevresel Planlama Girdileri - Çevresel Yönetim Girdileri - Kritik Unsurların Belirlenmesi - İç Koşullar - Kurumsal Yapı Seçenekleri - Bakış Açıları - Siyasal Bakış Açısı -Kurumlararası İlişkiler - Bakış Açısı - Kamusal Destek Bakış Açısı - Kurumsallaşma Seçenekleri, Türk Çevre Hukuku Özet - Araştırma Sonuçları - Hukuksal Altyapı, Çevre İçin İnsan Kaynakları Yönetimi - Çevre İçin Eğitim - Çevre İçin Halk Eğitimi - İnsan Gücü Planlaması ve Eğitimi Eğitim / Öğretim - İnsan Kaynakları Yönetimi -Araştırma Sonuçları

28 28 2.DÖNEM DERSLERİ 5. DERS MYY 552 Modern Kent Paradigmaları Yrd. Doç. Dr. K. Kaan TURAN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Osmanlı da Şehir Hayatı (Prof. Dr. Haluk Dursun - Ayasofya Müzesi Başkanı), Beyoğlu Tarihinde Mahalleler ve Şehir Kültürü (Dr. Sinan Genim - Mimar), Kentlerde Sosyolojik Gelişme ve Şehir Hayatı (Prof. Dr. Nilüfer Narlı), Kent Olgusu, Karşılaştırmalı Analiz - Osmanlı ve Amerikan Modeli (Aziz Yeniay - İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı), Kentsel Sağlık ve Aile Yönetimi (Fatma Şahin TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı), İstanbul un Tarihi Sembolik Yapıları (ziyaret) (Prof. Dr. Haluk Dursun), İstanbul un Modern Sembolik Yapıları (Mehmet Hakan Kıran - Mimar), Marka Şehirler Konferansı (Mehmet Özhaseki: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Barselona Belediye Başkanı), Teknolojinin Mimariye ve Şehir Planlamasına Etkileri (Ahmet Misbah Demircan), Marka Şehirler: Tokyo Belediye Başkanı Marka Şehirler: Barselona Belediye Başkanı Marka Şehirler: Newyork Belediye Başkanı

29 29 6. DERS ISL 594 Yerel Yönetim Reformu Prof.Dr. Zehreddin ASLAN (İstanbul Üniversitesi) Belediyeler, Belediyelerin Organizasyon Şeması, Belediyelerde Norm Kadro, Özel İdareler, Özel İdarelerin Organizasyon Yapısı, Özel İdarede Norm Kadro Hizmet Birliklerinin Amacı Ve Oluşumu, Reformun Hukuksal Yapısı, Reformun Teknolojik Yapısı, Uygulama. 7. DERS MYY553 Şehrin Gelecek Planlamaları Yrd.Doç.Dr. Fatma SEDES (İstanbul Aydın Üniversitesi) Açılış Konferansı: Kentlerin Geleceğini Etkileyen Projeler (Erdoğan Bayraktar: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kadir Topbaş: İBB Başkanı, Ahmet Misbah Demircan: Beyoğlu Belediye Başkanı), İstanbul Planlama Müdürlüğü (Uğur İnan - İBB Şehir ve Planlama Müdürü), İstanbul Planlama Müdürlüğü - Beyoğlu Planlaması (Uğur İnan - İBB Şehir ve Planlama Müdürü), Koruma Amaçlı İmar Planı ve Şehir Planı (Prof. Dr. Ahmet Mete Tapan - Mimar), 2863 Sayılı Kanun Çerçevesi (Dr. Sinan Genim), 5366 Sayılı Kanun Çerçevesi (Dr. Sinan Genim), Tarlabaşı Uygulaması - Örnektepe Projesi, Marmaray Projesi (Binali Yıldırım- TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı), İBB Kentsel Tasarım Atölyesi (Tülin Ersöz - İBB Danışmanı), Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik (Serap Sarıcı - Beyoğlu Belediyesi - Mimar) KİPTAŞ (İsmet Yıldırım - KİPTAŞ Genel Müdürü) Beylikdüzü Projesi (Engin Yeşil - Yeşil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) 8. DERS ISL 552 Belediyelerde Kurumsal Gelişme ve Reorganizasyon Prof. Dr. Uğur TEKİN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Prof. Dr. Ercan EYÜBOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi) Tarihsel Gelişme Süreci Tarihçe: Osmanlı da Yerel Yönetim - Dönemeç Taşları - Kamu / Yerel Yönetim Düzeltimi Çalışmaları, Yerel Yönetimler ve Sorunları Kamu Yönetiminin Sorunları - Temel Nedenler - Yanıtlanması Gereken Temel Sorular - Türk Kamu Yönetiminde Köklü Değişiklikleri Zorunlu Kılan Temel Nedenler - Türk Yerel Yönetimlerinde Köklü Değişiklikleri Zorunlu Kılan Temel Nedenler, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi İçin Temel Stratejiler - Görevlerin ve Gelirlerin Yeniden Paylaşımı - Yeterli Gelir İçin Ön Koşullar - Türk Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırmanın Temel Stratejileri - Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi İçin Temel Stratejiler - Görevlerin ve Gelirlerin Yeniden Paylaşımı - Yeterli Gelir İçin Ön Koşullar - Türk Kamu Yönetimini Yeniden Yapılandırmanın Temel Stratejileri, Dünya da ve Türkiye de Kentleşme - Veriler ve Kentsel Büyümenin Boyutları Dünya Gelişmiş Ülkeler - Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Nüfusları, Belediyelerde Kurumsal Sorunlar - Kentsel Büyüme Olgusunun Sonuçları - Çözüm Yeri Olasılık - Belediyelerde Örgütsel ve Yönetsel Sorun Alanları.- Yönetim Sistemi Açısından Bulgular - Örgütlenme Biçimi Açısından Bulgular - Kaynak Planlaması Açısından Belediyeler, Kurumsal Gelişme Tanımı - Büropatoloji Örnekleri - Kurumsal Gelişme Kuramı - Yönetim Kuramları - Belediye Hizmet ve Hedeflerinin Yeniden Tanımlanması - Yürütme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi - Ana Görev: 7 Kaynak Kullanımının İyileştirilmesi - Örnek Olaylar: Çukurova Metropoliten Bölgesi Kentsel Gelişme Projeleri Belediye Projesi Örnekleri

30 30 3.DÖNEM DERSLERİ 9. DERS MYY554 İmar, Kalkınma ve Proje Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selahattin DEMİRCİ (İstanbul Aydın Üniversitesi) Ruhsat Denetimi (Hasan Yılmaz - Beyoğlu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü), Fen İşleri Müdürlüğü (Fatih Çakmak - Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürü), Emlak İstimlak Müdürlüğü (Mustafa Çevik - Beyoğlu Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü), Temizlik İşleri (Metin Topcan - Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü), Sağlık ve Veteriner İşleri - Porter, Sağlık Kontrol (Nursel Büyük - Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü), Geri Dönüşüm ve Katı Atık Yönetimi (Kemal Genç - Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı), Zabıta Müdürlüğü (Kemal Genç -Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı), Hesap İşleri (Mürsel Torun - Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı), Gelirler (Mürsel Torun - Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı), Satın Alma (Mürsel Torun - Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı)

31 DERS MYY555 HUKUK (S) Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN (İstanbul Aydın Üniversitesi) Prof. Dr. Emin MEMİŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Sinan BAYINDIR (İstanbul Aydın Üniversitesi) Devlet Teorileri İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi, İdareye İlişkin Temel İlkeler, Türk İdari Teşkilatı Kamu Hizmeti Kavramı, Önemi, Kurulması ve Özellikleri, Kamu Hizmetinin Görülme Usulleri ve Belediyecilik Mevzuatı, İdari İşlemler, İdari Sözleşmeler ve Kamu İhale Kanunu, Kamu Mallarının Hukuki Rejimi ve Kamulaştırma, Özel Kamulaştırma Yöntemleri, Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik, Yerel Yönetimlerde İş Yeri Açma ve Çalışma Kültürü, Kamu Görevlilerinin Hak ve Ödevleri ve İdarenin Sorumluluğu, Çevre Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku ve Mahalli Vergiler 11.DERS MYY556 Şehrin Toplumsal ve İktisadi Dinamikleri (SEMİNER) Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi) Gümüşhane Kelkit Baba Konağı Köyü Derneği Başkanı - Sabri Kayaoğlu, Sessizler Spor Kulübü Başkanı - Akif Küçük, Deniz Ticaret Odası Başkanı - Metin Kalkavan, İSO Başkanı - Tanıl Küçük, Ceylan Intercontinental Otel Genel Müdürü - Fatih Şenuslu, TÜRSAB Başkanı - Başaran Ulusoy, TUROB Başkanı - Timur Bayındır, İsanbul Müftüsü, Haham Başı ve Başpiskopos ile Yemek, Konsolosluklar, Romanlar, Türkiye Musevi Cemaati - Deniz Saporta, 500. Yıl Vakfı - Naim Güleryüz, TÜSİAD Başkanı - Ümit Boyner, MÜSİAD Başkanı - Ömer Cihad Vardan, Şehir ve Endüstriyel Hayat Vakko - Arzu Kapor, Bir Okul Müdürü Ziyareti - Kültür Sanat Dünyası İle Sabah Kahvaltısı: Sinan Çetin (Yönetmen) - Ahmet Ümit (Yazar), Görgün Taner (İKSV Genel Müdürü). NOT: İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Kenti Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi eğitimci ve akademisyen kadrosunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. BİTİRME PROJESİ

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM DERSLERİ 1. DERS MYY550 Yerel Yönetimlere Global Bakış (S) (01-29 Şubat 2012) Prof.Dr.Salih GÜNEY (İstanbul

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 1 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 Başkandan

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014

SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014 SAMPAŞ BİLİŞİM VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2013-2014 RAPOR KAPSAMI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI SAMPAŞ A.Ş. HAKKINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 6 A. GİRİŞ 7 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 14 A. GİRİŞ 15 B. KAMU KURUMLARINDA VE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMANIN YASAL DAYANAKLARI 19 1. T.C. 1982 ANAYASASI 21 2. AB

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ Yarınlar Seninle Aydınlık Ekim 2014 Sayı: 43 İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA Başarı Öyküsü ESBAŞ İçindekiler ekim 14 KAPAK KONUSU / ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK VE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI - 1 - HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. -2- BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Belediyeler

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı