STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı"

Transkript

1 STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

2 ÖNSÖZ Stratejik Planların İzlenebilirliği Çerçevesinde Balanced Scorecard başlıklı bu çalışma Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Yeterlilik Tezi olarak hazırlanmıştır. Globalleşen ve giderek daha sıkı bağlarla bağlanan günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişimler, organizasyonların var oluş amaçlarını gerçekleştirmeleri ve rakiplerine göre avantajlı konum elde etmeleri hususunda hem fırsat hem de tehdit oluşturmaktadır. Organizasyonların dış çevrenin sağladığı avantajlardan güçlü yanlarını kullanarak yararlanmaları ve tehditlerin ortaya çıkardığı engelleri aşmaları için geniş kullanımıyla stratejik planlar hazırlanmaktadır. Ancak uygulamalar göstermiştir ki stratejik yönetim döngüsünü tamamlayan uygulama, izleme ve geribildirim unsurlarındaki eksiklikler organizasyonların ulaşmayı hedefledikleri parlak geleceğe-vizyonlarına giden yolda en büyük engeli oluşturmaktadır. Vizyona giden yolda ortaya çıkan tek engel sistem sorunu da değildir. Bunun yanı sıra organizasyonun iç ve dış paydaşlarına kendi stratejilerini aktarma, ortak dili konuşma, koordinasyon içinde hareket etme sorunları da söz konusudur. Ayrıca performans verilerini ölçme, stoklama ve karar alma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanma konusu önemli problematik bir alanı oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedilen sorunların çözümüne ilişkin olarak çeşitli yönetim sistemi ve araçları kullanılmaktadır. Bunlardan biri ise Norton ve Kaplan tarafından geliştirilen Balanced Scorecard tır. Bu sistemin diğerlerine göre öne çıkmasını sağlayan husus ise organizasyon içinde stratejik farkındalığın yaratılması ve günlük yapılan her türlü faaliyetin organizasyon stratejisine hizmet etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmasıdır. Bu çalışma strateji uygulamada yaşanan sorunları ve bunlara ilişkin olarak geliştirilen çözüm yollarından biri olan BSC yi açıklamak üzere gerçekleştirilmiştir. Tezi hazırlarken fikirleriyle yardımcı olan Daire Başkanım Ali Mercan AYDIN a, belgenin hazırlanmasında yardımları dokunan promosyon arkadaşlarıma ve Ahmet Emre ÖZ e ve son olarak eşim Mustafa Uğur DİNÇER e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Tuğba DİNÇER Ankara-2009 i

3 ÖZET BALANCED SCORECARD VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ DİNÇER, Tuğba Maliye Uzman Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Tezi Mart 2009, 84 Sayfa Stratejik planlama sürecine planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme ile geribildirim unsurlarını da kapsayacak şekilde stratejik yönetim döngüsü olarak bakan organizasyonların stratejilerini hayata geçirme konusunda başarılı olduğu görülmüştür. Hem bir araç hem de yönetim sistemi olan Balanced Scorecardlar, organizasyonların maddi ve maddi olmayan varlıklarını stratejileri ile uyumlu hale getirerek stratejinin organizasyon içinde ve dışında tam olarak anlaşılması ve başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim Döngüsü, Stratejik Planlama, Balanced Scorecard, Kurumsal Karne ii

4 ABSTRACT THE RELATIONSHIP OF BALANCED SCORECARD AND STRATEGIC PLANNING DİNÇER, Tuğba Asistant of Finance Expert Proficiency Thesis March 2009, 84Sayfa Organizations which consider strategic planning process as a strategic management cycle including the components of planning, implementation and monitoring and evaluation are seen to be successful in implementing their strategies. As a tool and management system, Balanced Scorecards help accurately understand the strategy within and outside the organization and implement it in a successful manner by aligning the tangible and intangible assets of the organization with its strategies. Key Words: Strategic Management Cycle, Strategic Planning, Balanced Scorecard, iii

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv KISALTMALAR... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... 1 TABLOLAR DİZİNİ... 1 I.Bölüm: Genel Açıklamalar Strateji Kavramı Strateji Kavramının İşletme Alanında Kullanımı Stratejik Yönetim Balanced Scorecard... 8 II. Bölüm: Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Planlama Stratejik Planlama Sürecinin Temelleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetimin Özellik ve Yararları III. Bölüm Stratejiyi Eyleme Dönüştürme Gereği Stratejiyi Uygulamadaki Zorluklar BSC: Stratejiyi Uygulamak İçin Yeni Bir Yaklaşım Strateji Odaklı Olmayı Sağlamak: BSC BSC nin Tasarlanması Kurumsal Karne - Balanced Scorecard (BSC) iv

6 2.1. Sistemin Boyutları Finansal Boyut Müşteri Boyutu Şirket İçi İşlemler Boyutu Öğrenme ve Gelişme Boyutu Stratejiyi Eyleme Dönüştürmek İçin Yapılması Gerekenler Üst Düzeyde Stratejik Hizalanma Stratejiyi Herkesin işi Yapmak Farkındalık Yaratmak Üzere İletişim ve Eğitim İnsan Kaynaklarının Hizalanması Kişisel Scorecardların Oluşturulması Kişisel Gelişim Programları Finansal Kaynakların Hizalandırılması Stratejik Bilgi Ağı Stratejik Geribildirim ve Öğrenme Yönetim Kokpiti Planlama ve Simülasyon Kurumsal Karne Tekniğini Geliştirme Süreci Strateji Odaklı Organizasyon ve Temel ilkeleri BSC Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Faydaları Performans Karnesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler SONUÇ KAYNAKÇA v

7 KISALTMALAR BSC SEM SİB SYB Balanced Scorecard Stratejik Kuruluş Yönetimi (Strategic Enterprise Management) Stratejik İş Birimi Stratejik Yatırım Paketi vi

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Stratejik Yönetim Döngüsü... 5 Şekil 2: Stratejik Yönetim Modeli... 7 Şekil 3: Stratejik Değişim Döngüsü Şekil 4: Stratejik Planlama ve Yönetim Süreci Şekil 5: BSC Yönetim Sisteminin Üzerine Kurulduğu Temeli Değiştirir Şekil 6: Balanced Scorecard Şekil 7: Yüksek Derecede Başarılı BSC Programlarının İçeriği Şekil 8: Eğer Organizasyonun Amacı Gerçekleştirilecek ve Sinerji Yaratılacaksa İş Birimlerinin Stratejileri Entegre Edilmelidir Şekil 9: İnsan Kaynakları Sistemi Yeniden Yönlendirilmelidir Şekil 10:Stratejik Yatırım paketi: İyi bir BSC Stratejiyi Gerçekleştirmek İçin Yapılması Gereken Eylemleri Sunar Şekil 11: Stratejik Bilgi Ağı Şekil 12:BSC nin Organizasyon Stratejisini Oluşturma Aşamasında Kullanımı Şekil 13: Strateji Odaklı Organizasyon İçin Temel İlkeler Şekil 14: Balanced Scorecard Strateji Haritası Şekil 15:Stratejiyi Sürekli Bir Süreç Yapmak TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Stratejik Planlama Süreci Tablo 2 : Kişisel Scorecard tan türeyen Kişisel Gelişim Planı

9 I.Bölüm: Genel Açıklamalar 1. Strateji Kavramı Temeli askeri alana dayanan strateji kavramı yol, çizgi anlamalarının yanı sıra Yunanlı General Strategos un savunma sanatına atfen general in sanatı olarak da kullanılmaktadır. Strateji askeri anlamda düşmanın ne yapabileceği veya ne yapamayacağını belirleyerek, buna göre genel bir plan yapmak, kendi güçlerini yerleştirerek gerektiğinde harekete geçirmek demektir. 1 Bir savaşta orduların girişecekleri hareketlerin tasarlanması ve operasyonların yönetilmesi sanatıdır. Ayrıca bir başka tanımlamaya göre strateji kuvvetleri düşman karşısında manevra kabiliyetini yüksek tutarak en az kayıp verecek şekilde harp düzenine sokmaktır( Eren, 2005:1-2) Strateji Kavramının İşletme Alanında Kullanımı Bu kavram, işletme ve yönetim alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanmıştır. Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını harekete geçiren bir anlam taşımaktadır. Çeşitli tanımlamalar olmakla birlikte genel olarak strateji; istenilen amaca nasıl ulaşılacağını belirten, istikamet gösteren bir kavramdır. Strateji; işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayarak amaçların yeniden düzenlenmesi süreci olarak tanımlanmıştır. 2 Strateji "belirlenen hedeflere ulaşmak için, temel amaçlar, gayeler veya hedefler ve önemli politikalar, planlar bütünüdür (Jain:1993.4)." İşletmelerin yürüttüğü çeşitli fonksiyonlara ait amaç çatışmalarını gideren ve bunlar arasında

10 uyumun oluşmasını sağlayan; organizasyonların ulaşmak istedikleri belirli geleceğe ait bir yön belirleyen kararlar bütünüdür. 3 Daha çok özel sektörde kullanılan bir terim olmakla birlikte kamu sektöründe de uygulanmaya başlanmıştır. Buradaki temel amaç iktisadi anlamda kıt olan kaynakların organizasyonların var oluş sebeplerine hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Ancak bu şekilde kaynakların etkin ekonomik verimli kullanımı sağlanabilecek ve verimlilik esasında hizmetler yürütülebilecektir. 1. Stratejik Yönetim Son yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler, politik ve ekonomik sınırların kalkması ve bütünleşmesi, kültürlerin uluslar arası hale gelmesi ve küreselleşme organizasyonların yönetim anlayışında değişiklik yapmasını adeta bir zorunluluk haline getirmiş. Ortaya çıkan en önemli uygulamalardan biri de organizasyonlara uzun vadeli bir bakış açısı sunan stratejik yönetim ya da geniş anlamda kullanımıyla stratejik planlamadır. Stratejik yönetim ve planlama daha çok çeşitli mal ve hizmetler üreterek; yürüttüğü faaliyetler sonucunda bir gelir elde etmeyi amaçlayan, kar amaçlı örgütlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda yaşanan bu hızlı dönüşüm toplum ihtiyaçlarını gidermek için hizmet üreten kar amaçlı olmayan organizasyonları da bu sürecin içine çekmektedir (Ülgen- Mirze, 2004:20). Stratejik Yönetim kavramını açıklamadan önce insanlık tarihi kadar eski olan esas kavramı yani yönetim kavramını açıklamakta fayda bulunmaktadır. Yönetim biri süreç diğeri organ olmak üzere iki ayrı şekilde tanımlanabilmekle beraber süreç açısından bakıldığında işletmenin kaynaklarını planlayarak, organize ederek, yürüterek ve kontrol ederek diğer insanlar aracılığıyla kaynakların verimli bir şekilde kullanması ve amaçların gerçekleştirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Stratejik yönetim kavramı belli bir tarihsel süreç sonunda ortaya çıkmıştır. İlk aşamayı temel finansal planlama evresi denilen mevcut bütçeyle yapılacakların açıklandığı belgeler oluşturmaktadır. Bir sonraki aşamada tahmin temelli planlama 3 3

11 söz konusudur. Bu aşamada sadece geçmiş verilerden yararlanılarak tahminlerde bulunulmaktaydı. Bir sonraki aşamayı geçmiş verilerin yanı sıra gelecek ortamını oluşturacak çevresel verilerin de kullanıldığı dışa yönelimli stratejik planlama oluşturmaktadır. Son aşama ise stratejik planlamanın yanı sıra uygulama ve kontrol evrelerini de içeren 80 li yıllardan bu yana hız kazanmış stratejik yönetim oluşturmaktadır. Stratejik yönetimin en genel tanımı bir işletmenin hedef ve amaçlarını tanımlayarak bu amaçlara ulaşabilmek için gereken kaynaklarını bu yönde kullanmasıdır (Feurer-Chaharbaghi: ). Stratejik yönetim, bir işletmenin uzun dönemli performansını tanımlayan yönetsel kararların ve faaliyetlerin uygulanmasıdır. Bunlar, çevresel izleme, strateji oluşturma (stratejik ya da uzun dönemli planlama) strateji araçlarını değerlendirme ve kontrolü içermektedir. Stratejik yönetim çalışmaları bu nedenle işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkaran çevredeki fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi ve izlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aslında bir işletme politikası olarak adlandırılan stratejik yönetimde uzun dönemli strateji ve planlama baskındır (Wheelen-Hunger:1995.5). 4 Stratejik yönetim alanında önemli çalışmaları bulunan John m. Bryson a göre stratejik yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir (Aktan, 2006:169). Stratejik yönetim organizasyonların günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil; organizasyonun uzun dönemde yaşamını sürdürmesini mümkün kılacak, rekabet üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilecek işlerin yönetimiyle ilgilidir. Bu doğrultuda mevcut organizasyon kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması stratejik yönetim kapsamında yer almaktadır. Yönetimin süreç olarak tanımlanmasında dört önemli nokta göz önüne alınmaktadır: Örgütün amaçlarının ortaya konulması, Planlama ve organize etme, 4 4

12 Yürütme ve kontrol etme işlevlerinin kullanılması, Tüm bu faaliyetleri yaparken etkili verimli olunması. Yönetim, dolayısıyla stratejik yönetim bir döngüyü ifade etmektedir. Planlama, organize etme ve uygulama, izleme ve kontrol bu döngünün parçalarını oluşturmaktadır. Genel olarak planlama amaçların tespiti, organizasyon, amaçlara uygun olarak kaynakların ve organizasyonun düzenlenmesini; yürütme, amaçlar doğrultusunda harekete geçmeyi; kontrol, oluşturulan prosedür ve standartlara uyulup uyulmadığını ve dolayısıyla amaçlar doğrultusunda hareket edilip edilmediğini ortaya koyan şemaları ifade etmektedir ( Ülgen- Mirze, 2004:23-24). Kontrol Planlama İzleme Uygulama Şekil 1: Stratejik Yönetim Döngüsü Stratejik yönetimin asıl amacı stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını denetlemektir. Stratejik yönetimde aşağıdaki soruların analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır: 1. Strateji Ne dir? 2. Strateji Niçin oluşturulmalıdır? 3. Strateji Ne Zaman oluşturulacaktır? 5

13 4. Strateji oluşturularak Nereye ulaşılması hedeflenmektedir? 5. Stratejiler Nasıl oluşturulacaktır? 6. Stratejiler KİM(ler) tarafından oluşturulacaktır? Stratejik yönetim alanında yukarıda belirtilen sorular ele alınmakta ve ayrıntılı olarak incelenmektedir. Stratejiler oluşturulmasında Ne, Niçin, Nasıl, Ne Zaman, Nereye ve Kim sorularına uygun cevaplar bulunması önem taşımaktadır. Bu soruların analizi stratejik yönetimin temellerini oluşturmaktadır. 5 Planlama ise organizasyon amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişilmesini sağlayacak gerekli yol ve araçların belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlevde bilgi toplama, analiz yapma, varsayımların kurulması, tahmin ve öngörülerin yapılması, seçeneklerin belirlenmesi, karar verme gibi konular ön plana çıkmaktadır (Ülgen- Mirze, 2004:23). En genel tanımıyla stratejik planlama; bir örgütün misyonunun ve gelecek yönelimli, uzun ve kısa dönemli performans hedeflerinin ve stratejilerinin bir taslağının oluşturulmasıdır (Thomson-Strickland: ). Bu süreçler dizini içerisinde, veri toplama, değerlendirme, seçme, tanımlama ve analiz etme ile strateji geliştirmenin tanımlama aşamalarını barındırmaktadır. Strateji rekabetçi bir çevre içerisinde işletmenin üstünlükleri ve fırsatları arasında benzerlik bulmaktır

14 Şekil 2: Stratejik Yönetim Modeli Çevresel İncelemeler GZFT (SWOT) Analizi Stratejiyi Oluşturma Planlama Stratejilerin Uygulanması Değerlendirme Ve Kontrol Dışsal Çevre Analizi -Genel Çevre -Endüstri Çevresi İçsel Çevre Analizleri -Firmanın İçsel ve Ayrıcalıklı Üstünlüklerini Saptamak -Yapı -Yönetim biçimi bilgi ve teknoloji düzeyi -Örgüt Kültürü Firmanın Kaynakları(Beşeri ve Maddi) Vizyon Tepe yönetiminin yeniliğe, orijinalliğe açıklığı, başkalarının düşüncelerinden katkılarından ilham alma yeteneği Misyon İşletmenin varlık nedeni. Topluma hangi konuda ne tür hizmet ve ürün sunacağı Amaçlar Gelecekte hangi kavramsal sonuçlara ulaşılacağı Stratejiler Misyon ve amaçları gerçekleştirecek uzun dönemli plan türleri Politikalar İşletme Fonksiyonları düzeyinde yöneticiye karar vermede rehber olan uzun vadeli planlar Örgüt yapısı ve kültürünün strateji ile uyumlu hale getirilmesi -Örgüt yapısının stratejiyi uygulama açısından revize edilmesi -Stratejiye eritirecek uygun kurum kültürünün oluşturulması Stratejiyi Uygulayacak Lider Kadrolarının Bulunması -Yönetici kadrolarının yeniden gözden geçirilmesi Programla rın Oluşturul ması -Planları gerçekleştir mek için yapılacak faaliyetler Maddi ve parasal kaynakları n örgütsel birimlere dağıtımı - Programları n maliyetleri ni parasal açıdan belirleme İş yapma süreçleri nin Belirlen mesi Başarıyı izleme süreci ve gerekli düzeltici önlemleri her aşamada alma ve uygulama Kaynak:Eren(Kasım 2005) 7

15 2. Balanced Scorecard 7 BSC iş dünyası, kamu sektörü ve kar amacı gütmeyen organizasyonlarda; faaliyetleri ile organizasyonun vizyon ve stratejileri ilişkilendirmek; iç ve dış iletişimi geliştirmek ve organizasyonun performansını stratejik amaçlar doğrultusunda izlemek üzere dünya çapında yoğun olarak kullanılan stratejik planlama ve yönetim sistemidir. BSC Dr. Robert Kaplan (Harvard Business School) ve David Norton tarafından yöneticilere daha dengeli bakış açısı sağlamak üzere geleneksel mali göstergelerin yanı sıra stratejik mali olmayan göstergeleri de kapsayan performans ölçüm çerçevesi geliştirilmiştir. BSC terimi 1990 ların başlarında icat edilmişken, bu yaklaşım daha eskiye dayanmaktadır ve ilk örneği ise 20.yy nin erken dönemlerinde Fransız süreç mühendislerinin performans ölçümü alanındaki çalışmaları olan General Elektrik in performans ölçüm raporudur. BSC tüm stratejik planlama ve yönetim sistemi için basit performans ölçüm çerçevesinin ilk kullanımından geliştirilmiştir. Yeni BSC çekici ama kullanılmayan organizasyonun stratejik planını, günlük düzeyde işleyen bir düzene çevirmiştir. Sadece performans ölçümü sağlamamakta, aynı zamanda planlamacılara neyin yapılması ve ölçülmesi gerektiğini tanımlayan bir çerçeve sunmaktadır. BSC yöneticilerin doğru bir şekilde stratejilerini yönetmelerine imkan sağlar. Stratejik yönetime bu yeni yaklaşım ilk olarak Dr. Kaplan ve Norton un çeşitli makale ve kitaplarında detaylandırılmıştır. Önceki yönetim yaklaşımlarının zayıflık ve belirsizlikleri tanımlandığında, BSC yaklaşımı şirketlerin mali perspektifini dengelemek için neyi ölçmeleri gerektiğini gösteren net bir reçete sunmaktadır. BSC organizasyonların vizyon ve misyonlarını açığa kavuşturmalarını ve bunları eyleme dönüştürmelerini mümkün kılan yalnızca ölçüm değil bir yönetim sistemidir. Stratejik performans ve sonuçlarda sürekli ilerleme sağlamak için hem iş süreçleri hem de dış çıktılar hakkında geri bildirim sağlamaktadır. Tam anlamıyla organizasyonun her alanına yayıldığında 7 (çeviri) 8

16 stratejik planlamayı bir akademik uygulamadan işletmenin merkezi sistemi haline çevirir. Kaplan ve Norton BSC inovasyonunu aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: BSC geleneksel mali göstergeleri muhafaza eder; fakat finansal geçmiş olayların sonucunu anlatır ve uzun dönemli kapasiteye yatırım yapan ve müşterilerle iyi iletişim kuran endüstriyel dönem organizasyonlarının başarısında finansal veriler kritik önemde değildir. Ancak bilgi çağı organizasyonlarına finansal verilerin yol göstermesi için organizasyonların finansal alan haricinde müşteri, tedarikçi, çalışanlar, süreçler, teknoloji ve inovasyon doğrultusunda değer yaratması gerekmektedir. II. Bölüm: Stratejik Yönetim 1. Stratejik Yönetim Süreci Stratejik yönetim süreci daha öncede bahsedildiği üzere stratejik planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Bu üç bölümün içeriği ise şöyle açıklanabilir: 1.1. Stratejik Planlama John Bryson a göre stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğu, neyi ne için yaptığını şekillendiren ve rehber olan temel karar ve eylemleri ortaya koymak için bir araya getirilmiş, disipline edilmiş çalışmalardır.(bryson, 2004:6) Stratejik planlama geniş çaplı, etkili bilgi toplamayı, izlenilecek misyonun açıklanmasını ve bu alana atfedilebilecek sorunları, stratejik alternatiflerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi ile mevcut kararların gelecek uygulamalarının vurgulanmasını gerektirir. Stratejik planlama iletişimi ve katılımı kolaylaştırabilir, farklı ilke ve değerlerleri bir araya getirebilir, akılcı analitik karar alma süreçlerini ve sağduyuyu kuvvetlendirebilir ve başarılı uygulamalar ile hesap verebilirliği destekleyebilir. 9

17 Bu alana ilişkin benzer bir tanım da Bryan Barry tarafından yapılmıştır: Stratejik planlama, 1) Organizasyonunuz neyi başarmayı istiyor?, 2) Gelecek ay ve yıllarda bu amaçları gerçekleştirmek üzere organizasyon ve kaynakları nasıl yönetilecek? sorularını yanıtlayan bir süreçtir (Barry,1997:5). Böyle bir planlama genellikle şu temel seçimleri içerir: Organizasyonun izleyeceği misyon, vizyon ve amaçları, Kime hizmet verileceği, Organizasyonun toplum içindeki yeri, Sunulan program, hizmet ve ürünler neler olduğu, Başarılı olmak için gereken kaynakların (insan, para, uzmanlık, ilişkiler, uzmanlık, kolaylaştırıcılar vb.) neler olduğu, Misyonu başarmak için bu kaynakları programları ilişkileri nasıl en iyi bir şekilde bir araya getirileceğini içerir. Allison Kaye stratejik planlamayı seçim yapma olarak tanımlamıştır. Yöneticilerin amaç ve hedeflerine uygun hareket etmelerini desteklemek için hazırlanan bir süreçtir. Basitçe ifade edilirse, stratejik planlama diğer herhangi bir yönetim aracı gibi yalnız organizasyonun daha iyi iş yapması amacı için kullanılan bir araçtır. Stratejik planlama organizasyonun değişen çevreye yanıt olarak kendi amaç ve önceliklerine odaklanmasına yardımcı olur ve organizasyona dahil insanların tümünün aynı amaç doğrultusunda çalışıyor olduklarını garantiler. Kısaca stratejik plan şöyle tanımlanabilir: Stratejik planlama organizasyonun misyonu için temel olan ve çevreye karşı sorumlu olduğu öncelikler hakkında sistematik bir süreçtir. Bu tanımlamaya ilişkin anahtar kavramaları açıklamak faydalı olacaktır. 10

18 Süreç stratejiktir; çünkü dinamik ve bazen de yıkıcı çevresel koşullara karşı en iyi yanıtın nasıl verileceği seçimini içerir. Stratejik planlama veriye dayalı ve belli bir yapıya büründürülmüş bir sürecin takibini gerektirdiğinden sistematiktir. Stratejik planlama spesifik önceliklerin seçimini içerir. Veri toplama, 1) Organizasyonun ne yapacağı ya da ne yapmayacağına ilişkin seçimleri ortaya koymalı, 2) Bu seçimlerin uygulamalarını analiz etmeli, 3) Bazılarında dikkate değer trade-off lar olan seçimler yapmalıdır. Stratejik planlama taahhütte bulunmayla ilgilidir. Sistematik olarak müşteriler ve toplumu da içeren anahtar paydaşları elde tutmak, öncelikleri tanımlama sürecinde yapıcı bir şekilde bir araya gelmek için anlaşmazlıklara izin verir ve daha iyi iletişim ve koordinasyonu destekler. Kapsayıcı süreç olan stratejik planlama organizasyonda artan bir hesap verebilirlikle sonuçlanan geniş bir konsesusa olanak tanır. Sonuç olarak stratejik planlama kaynakların elde edilmesi ve tahsisine rehberlik eder (Kaye,2005:1-2) Stratejik Planlama Sürecinin Temelleri 8 Şekil 3 stratejik planın tam olarak ne anlama geldiğini açıklamaktadır. A: nerede olunduğunu; B: nereye ulaşmak istenildiğini, C: oraya nasıl ulaşılacağını ifade etmektedir. Liderler ve yöneticiler ABC yi formüle edildiği gibi anlarlar ve (temel politika seçimlerini ve organizasyonun karşılaşmak zorunda olduğu engelleri) stratejik konuları yeniden çözerler. A ve B nin içeriği organizasyonun misyon ve yapısı, iletişim, programlar, servisler, insanlar, yetenekler, bütçe destekleridir. C nin içeriği ise stratejik plan, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, iletişim, işe alma, eğitim, yeniden yapılanma ve bütçe tahsisidir. A dan C ye ulaşmak vizyonu, misyonu ve amaçları ortaya koymakla mümkündür. A dan C ye varmak ise strateji formülasyonu iken C den A ya varmak strateji uygulamadır. Stratejik planı iyi 8 Bryson, J.M.(2004),Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations, Third Edition, United States of America : HB Printing sayfa:

19 yapabilmek için ABC yi oluşturmak ve nasıl ilişkilendirileceğini ortaya koymak gerekmektedir. Bu açıklamalar bile stratejinin kavramlar, prosedürler ve araçlar seti olduğunu göstermektedir. Şekil 3: Stratejik Değişim Döngüsü A NEREDEYİZ? Misyon Yapı ve Sistemler İletişim Programlar ve Servisler İnsanlar ve Yetenekler Bütçe ve destekler Misyon, Vizyon ve Amaçlar B NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Misyon ve yapı İletişim Programlar ve Servisler İnsanlar ve Yetenekler Bütçe ve destekler Stratejinin Şekillendirilmesi C ORAYA NASIL ULAŞIRIZ? Stratejik Plan İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri planları İletişim İşe alma ve eğitim Yeniden yapılanma Bütçe Tahsisi Stratejinin Uygulanması Kaynak: Bryson ve Alston(2005) Bryson Stratejik Değişim Döngüsü olarak adlandırdığı tanımda stratejik planlamanın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle, Organizasyonun yüz yüze olduğu en temel konulara cevap verme ve tanımlamayla ilgili olmalı, Amaca ilişkin öznel sorulara ve misyon ve stratejilere etki eden rakip ilkelere hitap etmeli, 12

20 Organizasyona ve misyonuna etki etmesi olası dış trend ve güçlerin önemine vurgu yapmalı, İç özellikle dış paydaşların ilgi ve tercihlerini dikkate alarak politik açıdan realistik olunmalı, İhtiyaç duyulursa çalışanlarca yardım edilen üst düzey yöneticiler ve bazen de seçilmiş idarecilerin dikkate değer bir şekilde aktif katılımına dayanılmalı, Planlara ilişkin taahütleri oluşturmak için anahtar katılımcılarca kritik konularla tarafsız yüzleşme yapılmalı, Eylem temelli olmalı ve strateji uygulamak için plan geliştirmek üzere vurgu yapmalı ve Organizasyonun gelecekte bulunmak istediği durum için alınan kararları uygulamaya odaklanmalıdır. Stratejik Değişim Döngüsü sadece stratejik planlama süreci olarak değil; devam eden süreçte organizasyonu stratejik şekilde yönetmek için planlamayı ve uygulamayı ilişkilendirerek stratejik yönetim süreci haline gelmektedir Stratejik Planlama Süreci 9 Stratejik planlama süreci organizasyon içinde sürece katılımı sağlama, stratejik müdahaleler için fikirler üretme ve stratejileri uygulama için tasarlanmıştır. Bryson nun stratejik planlama için oluşturduğu on adım şekil 4 te özetlenmiştir. 9 Bryson, J.M.(2004),Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations, Third Edition, United States of America : HB Printing sayfa:

21 Şekil 4: Stratejik Planlama ve Yönetim Süreci Etkiler ve Trendler -Politik ekonomik -Sosyal -Teknolojik -Eğitimle İlgili -Fiziksel -Yasal Değişimler Temel Kaynak Kontolleri -Müşteriler -Üyeler - Düzenleyiciler Rakipler -Rakip Güçler Ortaklar -İşbirliği yapan Güçler B P A -Tipik olarak Sürecin Başlayabileceği Yerler -Paydaş Analizinin Yapılabileceği Yerler -Stratejik Amaç Formülasyonun Yapılabileceği Yerler A Dış Çevre Fırsatlar ve Tehditler 4a V - Vizyon Formülasyonun Yapılabileceği Yerler A A A A A Temel Anlaşma 1 -Organizasyonel Hazırlık Değerlendirmesi -Planlama için Plan B P Yükümlülükler 2 -Gereklilikler -Beklentiler P B Misyon ve Değerler 3 -Amaçlar -Paydaşlardan Gelenler P A P B Stratejik Konular 5 -Direk Yaklaşım -Amaç Boyutu -Vizyone ve Başarı Boyutu -Dolaylı Yaklaşım -Döngü Haritalaması -Zorluk Yaklaşımı -Sistem Analizi Strateji Formülasyonu 6-5 adımlı süreç -Döngü Haritalama -Taslak Stratejik Plan P B Strateji ve Planın Gözden Geçirilerek Adaptasyonu 7 P Organizasyo nun Gelecekteki durumunun Tanımlanma sı 8 (Başarı Vizyonu) P Uygulama 9 P B P B Strateji ve Planlama Sürecini Yeniden Değerlendirme 10 V V İç Çevre Güçlü ve Zayıf Yanlar 4b P V V V Kaynaklar -İnsan -Ekonomik -Bilgi -Yetenek -Kültür Mevcut Strateji -Genel -Bölümlere ait -İŞ Sürecine İlişkin -Fonksiyonel Performans -Scorecard -Göstergeler -Sonuçlar -Geçmiş Veriler Stratejik Planlama Yönetim Kaynak: Bryson(2004) 14

22 1. Stratejik Planlama Süreci Hakkında Hem Fikir Olma ve Girişimde Bulunma: Bu aşamanın amacı kilit karar vericilerin stratejik planlama çalışmaları ve süreci hakkında fikir alış verişinde bulunmalarını sağlamaktır. Bir organizasyonun strateji konusunda başarılı olması için üst yönetimin desteği ve taahhütleri hayati önem arz etmektedir. Organizasyonda çekirdek bir grup stratejik planlamayı yürütmek için süreç girişiminde bulunmalılar. Bu girişimcilerin ilk işleri organizasyon için kimlerin kilit karar verici olduğunu tanımlamak olmalıdır. İzleyen görev ise hangi personel, grup, birim ya da organizasyonun stratejik planlama çalışmaları içinde yer alması gerektiğini belirlemektir. İlk anlaşmada çalışmanın amacı, süreçte tercih edilen adımlar, raporların zamanı ve şekli, stratejik planlama koordinasyon komitesi gibi çalışmaları izleyecek herhangi bir grup ya da komitenin rolü, fonksiyonları, üyeliği; stratejik planlama takımının rolü, fonksiyonları, üyeliği; çalışmalar için gerekli olan kaynak taahhüdü, çalışma için varsa herhangi bir sınır ya da sınırlandırmanın olup olmadığını içermelidir. İlk girişimlerde kimlerin yer alması gerektiğini ortaya koymak için en azından paydaş analizi çalışması yapılmalıdır. Paydaş bir organizasyonun kaynakları, çıktısı ve ya ilgi alanı içinde yer aldığını iddia eden ya da çıktılarından etkilenen insan, grup ve organizasyonlardır. Örneğin hükümetin paydaşları vatandaş, vergi ödeyenler ve hizmetlerden yararlananlar, yönetim kurulları, çalışanlar, siyasi partiler, finansal topluluklar, diğer faaliyet alanları ile diğer hükümetlerdir. Paydaşların isteklerini dikkate almak hayati öneme sahiptir. Kamu sektörü ve kar amaçlı olmayan organizasyonların başarı anahtarı, kilit paydaşların isteklerine cevap verilmesidir. Paydaş analizi karar alıcıların ve stratejik planlama ekibinin organizasyonun dahil olduğu ilişkiler ağına ve organizasyonun politik çevresine girilmesinin bir yoludur. Bu analiz organizasyonun içeriğini tanımlayan potansiyel ve fiili ilişkileri anlamak, stratejik konuları tanımlamak ve etkili stratejiler geliştirmek için çok kıymetli ipuçları sağlar. Kimlerin paydaş olduğu konusunda yaygın bir şekilde düşünmek insanların organizasyonun da içinde bulunduğu ilişkiler ağını görmelerini sağlayacak bir yoldur ve etik demokratik hesap verebilirlik 15

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Ülgen & Mirze 2004 Yönetim ve Stratejik Yönetim İşletme Yönetimi Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

DENGELİ KURUMSAL KARNE

DENGELİ KURUMSAL KARNE DENGELİ KURUMSAL KARNE M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına, adresinden erişilebilir. İÇİNDEKİLER Dengeli Kurumsal Karne Nedir? Dengeli Kurumsal Karnenin Tarihi BSC Dörtlüsü

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

BALANCED SCORECARD PROJESİ

BALANCED SCORECARD PROJESİ BALANCED SCORECARD PROJESİ HAZIRLAYAN YÖNLENDİRME KOMİTESİ 2013 KATILIMCI İÇİN NOT: BU KİTAPÇIK SADECE BSC NİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, ÜRETİM KONUSU SEKTÖRÜ,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. YÖNETİM BİLİMİ-II (KYT202U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü Evren Sezer, Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı İstanbul, 11 Kasım 2013 Gündem Giriş İç Denetim Anlayışı ve Değer Katmak İç Denetimin Yarattığı Katma Değer ve

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

BALANCED SCORECARD (KURUM KARNESİ) NEDİR? ŞİRKETLERE NASIL UYGULANIR?

BALANCED SCORECARD (KURUM KARNESİ) NEDİR? ŞİRKETLERE NASIL UYGULANIR? BALANCED SCORECARD (KURUM KARNESİ) NEDİR? ŞİRKETLERE NASIL UYGULANIR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 İş dünyası 1990 lı yılların başında performans kavramına bütüncül bir yaklaşım getirerek performans

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Dengeli Kurumsal Karne M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. DENGELİ KURUMSAL KARNE NEDİR? 7 3. DENGELİ KURUMSAL KARNENİN TARİHİ 9 4. DENGELİ KURUMSAL KARNE DÖRTLÜSÜ 11 4.1.Finansal

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (MGMT 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası MGMT 402 Bahar

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı