UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ. 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır."

Transkript

1 ETKİNLİK 1 SESSİZ SİNEMAYLA TARİHÖNCESİ ANADOLU ETKİNLİK ADIMLARI 1. Tüm öğrencilere Çalışma Kâğıdı dağıtılır. 2. Etkinliğe başlamadan önce hazırlık olarak Çalışma Kâğıdı nın birinci maddesinde yer alan kavramlara yönelik tekrar düşünülür ve karşılıkları yazılır. UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ 3. Etkinlik aşamasında sınıftaki öğrenciler iki gruba ayrılır. Her gruptan, 5 anlatıcı öğrenci seçmeleri istenir. 4. Kaynak 1 de yer alan açıklamalar öğretmen tarafından kesilerek anlatıcı öğrencilere dağıtılır. Anlatıcı öğrenciler öncelikle ellerindeki açıklamaları okurlar. 5. Anlatıcı öğrenciler açıklamalarda yer alan yerleşim alanının günümüz Türkiye sinin neresinde olduğunu ve hangi dönem ya da dönemlere ait olduğunu konuşmadan çizerek ya da canlandırarak 3 dakika içinde kendi grubuna anlatır. 6. Öğrenciler doğru yanıt verdikçe Çalışma Kâğıdı ndaki tabloda ilgili yere çarpı işareti konur. Gruptaki öğrenciler doğru tahminleri yaptıktan sonra anlattıkları yerleşim alanının ismini (örneğin, Alişar) söylerler. İsmi söylenen yer Çalışma Kâğıdı ndaki harita üzerine yerleştirilir. 7. Çalışma, açıklamalar bitene kadar tekrar edilir. 8. Çalışmanın sonunda tabloda doğru bilinen kutucuklar sayılarak kazanan grup belirlenir. 9. Çalışmanın sonunda öğrenciler anlattıkları yerlerle ilgili açıklamaları arkadaşlarıyla paylaşabilirler. 158 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:04

2 KAYNAK 1: Bilgi Kartları I. Grup için açıklamalar Yarımburgaz Mağarası İstanbul da Küçükçekmece Gölü nün kuzey ucundaki Yarımburgaz Mağarası nda Homo türü bir insan dişi fosili, çok ilkel çakmaktaşı ve kuvarsit yonga aletlerin yanında ayıgiller, köpekgiller, domuzgiller, sırtlangiller, atgiller, geyikgiller ve boynuzlugiller gibi memeli hayvanlara ait kemikler bu erken tabakaların buluntuları arasındadır. Günümüzden 400 bin yıl kadar eskiye giden bu dönemde mağarada kişilik bir topluluğun yaşadığı sanılır. Anlatılacak sözcükler: İstanbul, Paleolitik Aşıklı Höyük Melendiz Irmağı nın suladığı bir alanda, Kapadokya bölgesinin sınırlarında, Aksaray ın 25 km güneydoğusunda, Ihlara Vadisi ne bakan bir yamaçta yer almaktadır. Henüz üretim yapılmadığı halde yerleşik düzene planlı bir şekilde geçilmiştir. Bu durum buraya yerleşenlerin daha önce başka bir yerleşim kurduklarını göstermektedir. Ayrıca yapı malzemesi olarak çevrenin özgün malzemesi olan taş yerine, yapay olarak elde edilen kerpicin kullanılması da bu düşünceyi desteklemektedir. Aşıklı Höyük te evler gruplar halinde tek, iki veya üç gözlü olarak inşa edilmiş olup aralarında sokaklara rastlanmıştır. Yakınlarında bulunan Melendiz Dağı kaynaklı Çiftlik yöresi obsidyenini işlemişler ve önemli ölçüde ticaretini yapmışlardır. Ticaretten elde ettikleri gelir ve çevrelerinde bulunan av hayvanlarının bolluğu nedeniyle üretimle uğraşmadıkları düşünülmektedir. Anlatılacak sözcükler: Kapadokya, Paleolitik, Mezolitik, Neolitik Beycesultan Denizli nin Çivril ilçesine 5 km uzaklıkta yer alan Beycesultan da bir çömlek içinde ele geçmiş olan gümüş yüzük, bakır aletler, hançer parçası ve üç iğne, maden aletler bakımından önemli bir grubu oluşturur. Anlatılacak sözcükler: Denizli, Kalkolitik ANADOLU UYGARLIKLARI: HİTİT, LİDYA, FRİGYA, İYON, URARTU, TRUVA 159 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:05

3 UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ 160 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:05

4 Çatalhöyük Günümüzde Konya nın 52 km güneydoğusunda, Konya Ovası na hakim buğdaylık arazide bulunmaktadır. 8 binin üzerinde insanın yaşadığı kabul edilmektedir. Çatalhöyük ün diğer yerleşimlerden temel farkı, bir köy yerleşmesini aşıp kentleşme evresini yaşamakta olmasıdır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu yerleşimin sakinleri, ilk tarımcı topluluklardan da biridir. İnsanlar, tarih boyunca yaşadığı doğal çevreyi gereksinimleri doğrultusunda düzenlemiş ve değiştirmiştir. Yerleşik hayata geçilmesiyle ilk mimari faaliyetler de görülmeye başlanmıştır. İlk yerleşme ve ev mimarisini ortaya koyan yerlerden biri olan Çatalhöyük ün mimari yapısı incelendiği zaman, yapıların bal peteği şeklinde birbirine yapışık ve dışa kapalı bir şekilde inşa edildiği görülmektedir. Çatalhöyük yerleşiminde yaklaşık olarak evlerin tümünde, yaşayan halkın büyülü dünyasını ortaya koyan duvar resimleri bulunmaktadır. Anlatılacak sözcükler: Konya, Neolitik, Tunç Alacahöyük Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin 15 km kuzeybatısındaki Hüyük Köyü nde bulunan bir höyüktür. Höyükte dört kültür çağı ve on dört yapı katı tespit edilmiştir. Birinci Kültür Dönemi denilen dönemde kerpiç, kamış ve ince ağaç dallarından yapılmış evlerin kalıntıları ile mezar ve çanak çömlek buluntularına rastlanmıştır. İkinci Kültür Dönemi ne ait yapıların bir yangın sonucunda ortadan kalktığına dair kanıtlar elde edilmiştir. Burada sadece on dört kral mezarı bulunabilmiştir. Tek bölmeli ve dikdörtgen planlı bu mezarlarda çok sayıda altın ve gümüşten yapılmış ölü armağanları ele geçirilmiştir. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış eserler yanında bakır ve demirden yapılmış eserler de vardır. Gün ışığına çıkartılan bu çok zengin mezar buluntuları arasında geyik, boğa boynuzu ve güneş simgelerinden oluşmuş standartlar (güneş kursları) büyük bir öneme ve üne sahiptirler. Son derece değerli olan bu kült eşyalarının dışında, kemer, gerdanlık, bilezik, iğne, gibi süs eşyalarıyla altından yapılmış kap kacak, ileri bir maden işçilik tekniği, üstün bir sanat ve estetik anlayışının en belirgin ve göz kamaştırıcı kanıtlarıdır. Üçüncü Kültür Dönemi olan evre, MÖ yıllarına rastlamakta olup Hititlere aittir. Dördüncü Kültür Dönemi yani son kültür çağında Alacahöyük, Frigler ile Osmanlılar ve onların arasındaki uygarlıklara sahne olmuştur. ¼...¼¼¼¼¼¼ Anlatılacak sözcükler: Çorum, Neolitik, Kalkolitik, Demir ANADOLU UYGARLIKLARI: HİTİT, LİDYA, FRİGYA, İYON, URARTU, TRUVA 161 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:05

5 UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ 162 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:06

6 II. Grup için açıklamalar Karain Mağarası Antalya nın 30 km kadar kuzeybatısındaki Karain de, üst üste üç büyük boşluktan oluşan mağara 50 m derinliğindedir. Burada bulunan Homo neanderthalensis türünde insana ait bir çocuğun süt azıdişi, Homo sapiens sapiens türünde bir insan kafatası ile antik fil, su aygırı, mağara arslanı, öküz, at, geyik, mağara sırtlanı, ayı gibi hayvanlara ilişkin kemikler ve çakmaktaşı aletler bu erken dönemin insan, hayvan ve aletleri hakkında bilgi sağlar. Anlatılacak sözcükler: Antalya, Paleolitik Öküzini ve Belbaşı mağaraları (Antalya), Baradiz (Burdur), Tekkeköy (Samsun) Bu dönemde mikrolit adı verilen küçük taş aletler, çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış minik saplı kazıyıcılar ile delicilere sıkça rastlanmıştır. Bunların yanı sıra çakmaktaşı ve obsidiyen mikrolitlerin ahşap bir sapa oyulmuş yuvaya yerleştirilmesiyle oluşturulmuş oraklar bu dönemin buluntularındandır ve bu, üretimde biçme işleminin ortaya çıktığını kanıtlamaktadır. Bu dönemin önemli gelişmelerden biri de hâlâ avcı ve toplayıcı olan bu insanların avda yardımcı olması için köpeği evcilleştirmeleri olmuştur. Bu dönemde görülen önemli bir yenilik de beslenmenin çeşitlenmesidir. Önceleri protein ağırlıklı bir beslenme türü hakimken bu dönemde çeşitli bitki ve köklerin beslenme alışkanlığının bir parçası olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra, ortamın uygun olduğu bazı bölgelerde balıkçılık önem kazanmıştır. Anadolu da bu döneme ilişkin buluntu veren merkezler Antalya yakınlarında Öküzini ve Belbaşı mağaraları ile Burdur yakınlarındaki Baradiz ve Samsun daki Tekkeköy dür. Not: Öğrenci birini anlatır, arkadaşları bulduktan sonra tüm yerlerin isimleri ile nerede olduklarını arkadaşlarına açıklar. Anlatılacak sözcükler: Anlatıcı tarafından seçilecek il ismi, Paleolitik, Mezolitik Tilkitepe Höyüğü Van il merkezinin 7 km güneybatısında yer alan bir höyüktür. Günümüzde Van Havaalanı sınırları içinde olup kısmen havaalanı olarak kullanılmaktadır. Yapılan kazı çalışmalarında en üst katmandaki eserler zarar gördüğü için hangi döneme ait oldukları tespit edilememiştir. Yerleşmede II. katmanda ele geçen çanak çömlek ise Tilkitepe ye özgüdür ve Tilkitepe malı olarak tanımlanmıştır. Bu bulgulara dayanılarak Erken Tunç Çağı na geçiş evresi olarak tarihlendirilmektedir. Süphan Dağı na yakınlığı dolayısıyla Tilkitepe sakinlerinin rahat ulaşabildiği obsidiyen, alet ve silah yapımında en çok kullanılan malzeme olmuştur. ANADOLU UYGARLIKLARI: HİTİT, LİDYA, FRİGYA, İYON, URARTU, TRUVA 163 Anlatılacak sözcükler: Van, Kalkolitik, Tunç DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:06

7 UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ 164 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:06

8 Çayönü: Diyarbakır ın Ergani ilçesine bağlı Sesverenpınar (Hilar) yakınlarında bulunan, tarih öncesinden kalma bir höyüktür. İlk kez MÖ 8300 dolaylarında yerleşim görmüş olan Çayönü 130 m boyunda, 28 m genişliğinde bir höyüktür. En erken yerleşimlerinden birisi, dere taşlarından ızgara zeminli yapılmış 8 m uzunluğundaki yapıdır. Daha geç dönem tabakalarında rastlanan hücre planlı yapılar ise birbirinden ayrı olarak bir meydan etrafına inşa edilmişlerdir. İçinde dikilitaşların bulunduğu böyle bir meydana ilk kez Çayönü nde rastlanmıştır. Meydanı çevreleyen binalardan ilk sıradakiler diğerlerinden daha büyüktür ve büyük olasılıkla özel olarak törensel amaçlarla inşa edilmiştir. Çayönü nde ilk olarak buğdayın tarımda kullanıldığı ve köpeğin evcilleştirildiği bilinmektedir. Avcılık da üretimin yanında yer almıştır. Aletlerini yapmakta obsidyen ve çakmaktaşının yanı sıra kemikten de yararlanmışlardır. Ayrıca çevrelerinde buldukları bakırı da basit yöntemlerle işleyip kullanmışlardır. Anlatılacak sözcükler: Malatya, Neolitik, Kalkolitik Alişar Höyüğü Yozgat ın 45 km güneydoğusunda, Alişar Köyü nün kuzeyinde bulunan Alişar Höyüğü nde beş kültür tabakasına rastlanmıştır. En altta dikdörtgen planlı, kerpiç duvarlı ve düz damlı ev kalıntıları saptanmıştır. Evlerdeki odaların taban döşemeleri altındaki basit çukur ve küp (pithos) mezarlara ölülerin gömüldüğü, ayrıca insanların tarım yaptıkları ve hayvan besledikleri anlaşılmıştır. Taş ve kemik aletler, geometrik desenli mühürler ile çeşitli formlarda çanak çömlekler ele geçirilmiştir. İkinci kültür katında Bakır Çağı na ait buluntular açığa çıkarılmıştır. Bu tabakada surlarla çevrilmiş bir iç ve dış kale vardır. İki ve üç odalı ev kalıntılarının duvar temelleri taştan, üst bölümleri ise kerpiçten yapılmıştır. Evlerin taban döşemeleri altındaki çukur ve küp mezarlara ölülerin armağanlarla birlikte gömüldükleri saptanmıştır. Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bakırdan yapılmış çeşitli eşya, yayvan çanaklar, küpler ve çaydanlık biçiminde çeşitli türde çanak çömlek ele geçirilmiştir. Üçüncü tabaka bir önceki kültür katının bir devamı niteliğindedir. Kültepe deki eserlerle yakın benzerlik gösteren ve çağın karakteristiği olan geometrik bezemeli boyalı çanak çömlek dışında, tunçtan yapılmış aletlere rastlanmıştır. Dördüncü ve beşinci tabakalarda İlkçağ Anadolu halklarına dair bulgulara ulaşılmıştır. Anlatılacak sözcükler: Yozgat, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ANADOLU UYGARLIKLARI: HİTİT, LİDYA, FRİGYA, İYON, URARTU, TRUVA 165 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:06

9 UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ 166 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:07

10 ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdaki kavramların tanımını araştırarak yazınız. Paleolitik Çağ:... Mezolitik Çağ:... Neolitik Çağ:... Kalkolitik Çağ:... Tunç Çağı:... Demir Çağı: Aşağıdaki tabloya Anadolu daki Tarihöncesi yerleşim yerlerinin isimlerini yazıp ait olduğunu düşündüğünüz bölüme çarpı işareti koyarak eşleştiriniz. Yerleşim ismi Paleolitik Çağ Mezolitik Çağ Neolitik Çağ Kalkolitik Çağ Tunç Çağı Demir Çağı ANADOLU UYGARLIKLARI: HİTİT, LİDYA, FRİGYA, İYON, URARTU, TRUVA 167 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:07

11 3. Tarihöncesi dönemlere ait yerleşim alanlarını, aşağıdaki haritada yerlerini bularak yerleştiriniz. UYGARLIKLAR TARİHİ-I AYDAN DEMİRKUŞ 168 DKIH I-uygarliklar tarihi.indd :02:08

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Eşime Giriş İlk Tunç Çağı Tanımının Ortaya Çıkışı 1 : Anadolu ve Trakya 2 topraklarını kapsayantürkiye nin İlk Tunç Çağı

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat. DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Koordinatör DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Prof. Dr. Yusuf Kenan

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2 DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2. Tarım & Hayvancılık. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2 DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2. Tarım & Hayvancılık. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat. DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2 T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2 Tarım & Hayvancılık Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Koordinatör DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 2 Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Detaylı

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ SUNUġ ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen I.Niğde Günleri kapsamında Niğdeli hemşerilerimizi ve organizasyonu ziyaret eden

Detaylı

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Ankara 2013 ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ İmtiyaz Sahibi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Editör Doğan ACAR Fotoğraflar Kültür ve Turizm

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

İzmir'deki antik yerleşimler

İzmir'deki antik yerleşimler On5yirmi5.com İzmir'deki antik yerleşimler İzmir ve çevresine ait Agora,saat kulesi, Smyrna(Tepekule), Etnografya müzesi ve Örenyerlerinin,antik kentlerin incelenmesi ve sunumu... Yayın Tarihi : 30 Ekim

Detaylı

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2009, Sa yı: 28 İ Ç İ N D E K İ L E R Editörden -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri Hazırlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.izmirkulturturizm.gov.tr Fotoğraflar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Baskı & Cilt Lamineks Matbaacılık Dijital Baskı

Detaylı

İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ PREHİSTORİK ve PROTOHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI

İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ PREHİSTORİK ve PROTOHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ PREHİSTORİK ve PROTOHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN İzmir ili, Menemen ilçesi prehistorik ve protohistorik dönem arkeolojik yüzey araştırmasının

Detaylı

ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI

ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI Nisan 2004 Bu proje Avrupa Birliğinin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Çatalhöyük Research Project Bu Yönetim Planında belirtilen görüşler TEMPER projesi ve proje ortaklarına

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

..:: AKHİSAR::.. MİTOLOJİDE AKHİSAR

..:: AKHİSAR::.. MİTOLOJİDE AKHİSAR ..:: AKHİSAR::.. TARİHÇE Yapılan birçok araştırmanın gün ışığına çıkardığı bilgiler sonucu Akhisar ın yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olduğun söylenmektedir. En son Doç. Dr. Engin Akdeniz ve ekibinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARİHÇE 3 COĞRAFİ KONUM 7 NÜFUS, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ 9 MALATYA KAYISISI 12 KÜLTÜR VARLIKLARI 15 TABİAT VARLIKLARI 67

İÇİNDEKİLER TARİHÇE 3 COĞRAFİ KONUM 7 NÜFUS, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ 9 MALATYA KAYISISI 12 KÜLTÜR VARLIKLARI 15 TABİAT VARLIKLARI 67 Genel Koordinatör Dr. Abdullah Abid ÖZTOPRAK Malatya Vali Yardımcısı Proje Koordinatörü Levent İSKENDEROĞLU Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı (Malatya Valiliği KUDEB Başkanı) Editör Faik SAĞLAM

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI Nuray ÇIRAK* Selma KAYA Kazı alanı, 12 İon kentinden biri olan Teos antik kentine 1 km. mesafede, İzmir in güneyinde Seferihisar

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL SİT)

SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL SİT) TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.02.0.02 HARİTA 30 LIva-lvd SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL ) İL SİVAS İLÇE GEMEREK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Sızır GENEL TANIM: Sivas ili, Gemerek ilçesi, Sızır

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

09 seyahat 13. dekorasyon. müzeler ve ören yerlerimiz 21. teknoloji 17. Mart 2014

09 seyahat 13. dekorasyon. müzeler ve ören yerlerimiz 21. teknoloji 17. Mart 2014 moda 01 bakım 06 dekorasyon 09 seyahat 13 teknoloji 17 müzeler ve ören yerlerimiz 21 Mart 2014 Moda 2014 İLKBAHAR - YAZ MODASI Moda, mevsimlerden birkaç adım önde gider. Biz kışı yaşarken, bahar ve yaz

Detaylı

SAYI 03 MYRA NOEL BABA DAĞ TURİZMİ NAZIM HİKMET FAS. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ III ANTALYA MÜZESİ. IŞIK ÜLKESİ nin KUTSAL KENTİ:

SAYI 03 MYRA NOEL BABA DAĞ TURİZMİ NAZIM HİKMET FAS. ANTALYA nın TURİZM TARİHİ III ANTALYA MÜZESİ. IŞIK ÜLKESİ nin KUTSAL KENTİ: SAYI 03 3 AYDA BiR YAYIMLANIR OCAK / MART 2011 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ III ANTALYA MÜZESİ IŞIK ÜLKESİ nin KUTSAL KENTİ: MYRA BU TOPRAĞIN YETİŞTİRDİKLERİ: NOEL BABA YAŞAMA ve AĞAÇLARA DAİR ZİRVEYE YOLCULUK:

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 33 (Ocak 2012)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ Yazarlar Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Rana KARASÖZEN (Ünite 3, 4, 6) Prof.Dr. Sevin AKSOYLU

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Mayıs 2012 / Sa yı: 34

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Mayıs 2012 / Sa yı: 34 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2012 / Sa yı: 34 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2012 / Sa yı: 34 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 34 (Mayıs

Detaylı

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Celal Beşiktepe TMMOB YK Üyesi Antropologlara göre: 4.5 milyar yıllık bir geçmişi olan dünyamızda, canlı geçmişin tarihi 3.5 milyar yıldır. 180 milyon yıl

Detaylı

Isparta Mutfağı. Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler. Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler

Isparta Mutfağı. Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler. Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler Isparta Mutfağı Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler ISBN: 978-605-149-515-6 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL

Detaylı

Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013. Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR

Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013. Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR Yüzey araştırma Vezirköprü ve Havza ilçesinde, Ekim 2013 Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen Doç. Dr. Kristina Winther-Jacobsen RAPOR 1. Giriş 09 Eylül 2013 tarihli ve 94949537-161.02-174996 sayılı yazı ile

Detaylı