Zafer Kalkınma Ajansı YATIRIM DESTEK VE TANITIMI STRATEJİ BELGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zafer Kalkınma Ajansı YATIRIM DESTEK VE TANITIMI STRATEJİ BELGESİ"

Transkript

1 afer Kalkınma Ajansı YATIRIM DESTEK VE TANITIMI STRATEJİ BELGESİ

2 SUNUŞ 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 1. maddesi Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacını belirtmektedir. Buna göre; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Kalkınma Ajanslarının temel amacıdır. Dr. Yılmaz ÖMEN afer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bu temel amaç doğrultusunda afer Kalkınma Ajansı Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji belgesi, 5449 sayılı kanunun 5. ve 16. maddeleri ile Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in ilgili maddelerinde belirtilen Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak, iş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek gibi iş ve işlemlerin Bölge illerinde planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bir önceki paragrafta belirtilen tüm işlemler YDO lar aracılığıyla yapılacaktır. YDO ların belirtilen görevleri hızlı, şeffaf, Bölge ye en yüksek faydayı sağlayacak şekilde ve hizmet kalitesini sürekli arttırarak gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. 3

3 HEDEF KİTLE Yatırım tanıtımı ve yatırım destek stratejisinin en etkin şekilde uygulanabilmesi için hedef kitlenin en doğru şekilde belirlenmesi gerek mektedir. Bu kapsamda hedef kitle yatırım tanıtımı ve yatırım destek şeklinde belirlenmiştir. YATIRIM TANITIM FAALİYETLERİ İÇİN BELİRLENEN HEDEF KİTLE Bölge içi Potansiyel Yatırımcılar İş adamları Danışmanlık Firmaları Bölge Dışı Potansiyel Yerli ve Yabancı Yatırımcılar İthalatçı ve İhracatçı Birlikleri Ticaret ve Sanayi Odaları İşadamı Dernekleri Sektörel Kuruluşlar Kalkınma ve İşbirliği ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Örgütler Danışmanlık Firmaları YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ İÇİN BELİRLENEN HEDEF KİTLE Bölge içi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İş adamları Bölge Dışı Potansiyel Yerli ve Yabancı Yatırımcılar İthalatçı ve İhracatçı Birlikleri Potansiyel Yatırımcılar Ticaret ve Sanayi Odaları Mahalli İdareler Yatırım tanıtımı faaliyetleri kapsamında belirlenen hedef kitle daha sonra Yatırımcı Hedefleme yaklaşımı çerçevesinde yapılacak analizlere göre önceliklendirilecektir. Bu sayede Ajans kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımı sağlanacaktır. 5

4 Stratejik Amaç 1: BÖLGE NİN YATIRIM OLANAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLERLE SÜREKLİ GÜNCELLENEN BİR BİLGİ BANKASI OLUŞTURMAK Strateji 1.1: Yatırım yeri tercihini belirleyen bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması Yatırımcılar, yatırım bölgesine ve ajanslara yönelik ilk izlenimlerini genellikle gönderdikleri bilgi talep formlarıyla alırlar. Yatırımcıların bilgi taleplerine hızlı ve kapsamlı cevaplar verilmesi, uzun dönemli ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemlidir. Bu amaçla yatırımcıların talep edebilecekleri arsa fiyatları, ücret düzeyi, kurumlar vergisi oranları, elektrik, su, doğalgaz fiyatları, havaalanı, liman ve otoyollara uzaklık, üniversite öğrencisi ve meslek lisesi öğrencisi sayısı gibi yatırım yeri tercihini belirleyen verilerin yer aldığı ve belirli periyotlarla güncellenecek bir veri tabanı oluşturulacaktır. Bu sayede yatırımcıların sorularına hızlı ve kapsamlı cevaplar verilmesi sağlanacaktır. Bunun yanında il merkezi ve ilçelerden birer irtibat kişisi belirlenecek ve bu kişilerin iletişim bilgileri veri tabanına kaydedilecektir. Böylece yatırımcıların spesifik sorularına hızlı bir şekilde cevap verilebilecektir. Belirlenen irtibat kişileri aynı zamanda ilçeye yönlendirilen yatırımcıların muhatap olacağı kişi olacaktır. Strateji 1.2: Bölge de öne çıkan, gelişme ve gerileme seyri gösteren sektörler hakkında yıllık raporlar hazırlanması Yatırım tanıtımı faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle Bölge de öne çıkan sektörler ile gelişme potansiyeli bulunan sektörler belirlenecektir. Bu amaçla: Sektörel ihracat rakamı en yüksek sektörler Son 5 yıl içinde ihracatın büyüme oranı en hızlı gelişen sektörler İhracat yoğunlaşma katsayısı en yüksek sektörler İthalat yoğunlaşma katsayısı en yüksek sektörler Sektörel istihdam rakamı en yüksek sektörler Son 5 yıl içinde sektörel istihdamın büyüme oranı en hızlı gelişen sektörler Sektörel işgücü verimliliği yoğunlaşma katsayısı en yüksek sektörler Sektörlere göre işyeri sayısı en yüksek sektörler Sektörel doğrudan yabancı sermaye yatırımı en yüksek sektörler Son 5 yıl içinde sektörel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyüme oranı en hızlı gelişen sektörler Son 5 yıl içinde sektörel büyüme oranlarına göre en hızlı büyüyen sektörler En çok teşvik belgesi verilen sektörler Sektörün ihtiyaç duyduğu üniversite ve meslek lisesi öğrencisi sayısı İlk 500 firma içinde bulunan sektör firmaları Sektörün ihtiyacı olan yan sanayinin varlığı Sektörel kümelenmenin varlığı kriterleri göz önüne alınarak sektörler arası bir değerlendirme yapılacak ve Bölge nin avantajlı olduğu sektörler belirlenecektir. Belirlenen sektörlere yönelik hazırlanacak raporlar, o sektörün mevcut durumunu ve gelişimini gözler önüne serecek olması sebebiyle önem taşımaktadır. Böylece sektörün potansiyel yatırımcıları, Bölge de o sektöre yönelik gelişmeleri detaylı bir şekilde görmüş olacaktır. Sektör hakkında en güncel bilgilere ulaşılabilmesi, yatırımcıların Bölge de o sektöre girmenin risklerini daha net görebilmesi ve yatırım yapma kararını netleştirmesi açısından çok önemlidir. TR33 Bölgesi ne yönelik sektörel raporlar bulunmakla birlikte, bu raporlar periyodik olmadığı için zaman içerisinde güncelliğini kaybetmektedir. Geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla belirlenecek sektörlere yönelik yıllık İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde raporlar hazırlanacaktır. Strateji 1.3: Üç aylık periyotlarla Türkiye nin ve Bölge nin ekonomik görünümünü yansıtan e-bülten hazırlanması Bunun yanında Bölge de gerileme seyri gösteren sektörler ve bu sektörlerde gerilemenin altında yatan sebeplerin analizi yapılacak ve raporlaştırılacaktır. Bu sayede sektörün geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması amacına yönelik olarak çözüm önerileri üretilmesine temel oluşturulmuş olacaktır. Yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi belirsizliklerdir. Bölge nin genel ekonomik durumu hakkındaki belirsizlikler, yatırımcıların Bölge ye yatırım yapmalarını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple, Bölge ye yönelik genel ekonomik durumu yansıtmayı amaçlayan üç aylık ekonomik görünüm bültenleri hazırlanacak ve öncelikle Bölge ye yatırım yapmayı planlayan yatırımcıların bölgenin ekonomik konjonktürünü daha iyi analiz etmelerine fırsat sağlanacaktır. Bu bültenlerde Bölge deki işsizlik oranlarının seyri, ihracat ve ithalattaki artış ve azalışlar, tüketici fiyat endeksindeki değişimler, kapanan ve açılan şirket sayıları gibi Türkiye, Bölge ve İller bazında istatistiklere ve analizlere yer verilecektir. Ekonomik görünüm bülteni İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. 6 7

5 Stratejik Amaç 2: BÖLGE NİN YATIRIM İMKANLARININ ETKİN TANITIMINI YAPMAK Strateji 2.1: Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik sektörel sunumlar hazırlanması Yatırım tanıtımı faaliyetlerinde en sık kullanılacak materyallerden bir tanesi sunumlar olacaktır. Sunumlar, Bölge nin göreceli olarak avantajlı olduğu sektörler için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Böylece, yatırımcı odaklı bir yatırım tanıtımı yapılmış olacak ve sunumların etkinliği arttırılmış olacaktır. Yapılacak sunumlarda genel olarak aşağıdaki hususlar hedeflenecektir: Bölge ile ilgili farkındalık oluşturma Bölge nin spesifik yatırım olanaklarına yönelik ilgi uyandırma Sunumlar 20 dakikayı geçmeyecek şekilde, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Strateji 2.2: Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik web sitesi hazırlanması Web siteleri hem hizmet sunumu açısından hem de tanıtım faaliyetleri açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Düşük bütçeli yatırım destek ve tanıtım ajansları tarafından kullanılan en önemli tanıtım aracı da web siteleridir. Bu sebeple, 5449 sayılı kanunun 5. maddesinde belirtilen bölgenin iş ve yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması amacına istinaden Bölgenin iş ve yatırım imkânları ile yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği e-fizibilite raporlarının sunulduğu profesyonel bir web sitesi kaçınılmaz ihtiyaçtır. 1. About us afer Development Agency Our Services Partners Meet us at Events Contact Us 2. Discover North Aegean Region at a Glance Photos Videos 3. Key Sectors Sector A Facts and figures Useful links Sector B Facts and figures Useful links Web sitesi, Bölge ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilk ziyaret edecekleri yerlerden birisidir. Dolayısıyla Bölge ile ilgili ilk algıların oluşacağı yer de web sitesi olacaktır. Bu sebeple, sitenin içerik ve görsellik yönünden profesyonelce hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak web sitesi içerik olarak aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır: Sector C Facts and figures Useful links 4. Doing business in North Aegean 5. Incentives in North Aegean 6. Interactive Map 7. Latest News 8. Investment Tracking System 9. Happy Investors Web sitesinde ayrıca Mutlu Yatırımcı başlığı altında, Bölge de hali hazırda faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketlerin yöneticilerine ait, yatırımlarını neden bu bölgede yaptıklarını anlatan bölüm oluşturulacaktır. Bu sayede özellikle yabancı yatırımcıların Bölge ye yönelik güven duyguları pekiştirilecektir. Strateji 2.3: Yerli ve Yabancı ticaret ve sanayi odaları ve iş adamı derneklerine broşür ve kitapçık gönderilmesi Bölge nin avantajlı olduğu sektörlerde ağırlık sahibi ülkelerin ticaret ve sanayi odaları ile iş adamı derneklerine, Yurtiçinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarına ve işadamı derneklerine, Strateji 2.4: Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Bölge nin temsil edilmesi Bölge nin ve Ajans ın bilgi ve tecrübesinin artması açısından ayrıca Bölge nin tanınırlığı açısından ulusal veya uluslararası organizasyonlara katılım önem arz etmektedir. Bu amaçla faydalı olacağı düşünülen organizasyonlara katılım sağlanacaktır. Bölge ve Ajans açısından katılımında fayda görülen bazı organizasyonlar aşağıdadır: Broşür ve kitapçık gönderilerek Bölge algısı kuvvetlendirilecektir. EUROCITIES: 30 dan fazla ülkenin 140 a yakın yerel yöneticilerini bir araya getiren, üyelerinin bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir platform olarak dikkat çekmektedir. Türkiye den İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Bursa nın üye olduğu EUROCITIES şehir markalaşmasından, ulaşım, kültür, eğitim gibi pek çok alanda iyi uygulamaların öğrenilebileceği bir platform sağlamaktadır. WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies): 1995 yılında kurulan WAIPA, 2009 yılı sonu itibariyle 162 ülkeden 244 üyeye 8 9

6 sahip bir organizasyon haline gelmiştir. Geniş aktivite yelpazesinin yanında WAIPA, Dünya da yatırım destek ajanslarının iyi uygulamaları birbiriyle paylaştığı bir platform olarak dikkat çekmektedir. Türkiye den TYDTA, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı üyedir. Stratejik Amaç 3: Strateji 2.5: Bölge dışından yerli ve yabancı yatırımcıların Bölge ye davet edilmesi Bölge nin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirmek ve Bölge nin tanınırlığını arttırmak açısından yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen organizasyon ve fuarlara katılım çok önemli olmakla birlikte, organizasyon ve fuarlara ev sahipliği yapmak da bir o kadar önem arz etmektedir. Bu amaçla, ulusal veya uluslararası tanınırlığı olan organizasyonlara ev sahipliği yapılacak, bunun gerçekleştirilemediği durumlarda yatırımcılara yönelik yeni organizasyonlar düzenlenerek yatırımcıların Bölge ye gelmesi ve Bölge yi birebir görmeleri sağlanacaktır. Bu aşamada yerel aktörlerle işbirliği yapılması kaçınılmazdır. Ev sahipliği yapılacak organizasyonlarda Bölge nin avantajlı olduğu sektörlere öncelik verilecektir. Bu sayede ilgili sektörlerde Bölge imajı pekiştirilmiş olacaktır. YATIRIMCI HEDEFLEME YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE BÖLGE YE YATIRIMCI ÇEKMEK Yatırımcı hedefleme, Ajans ın sınırlı kaynaklarının yatırım tanıtımı ve yatırım çekme faaliyetlerinde en etkin şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Dünya nın önde gelen yatırım danışmanlığı şirketlerinden olan Price Waterhouse Coopers tarafından yapılan bir araştırmaya göre yatırımcı hedefleme yaklaşımı, yatırım destek ve tanıtım ajansları tarafından kullanılan en etkin yatırım çekme yoludur. Buradan hareketle TR33 Bölgesine yatırım çekmek için yatırımcı hedefleme yaklaşımı kullanılacaktır. Yatırımcı hedefleme yaklaşımı çerçevesinde Bölge illerinin avantajlı olduğu sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalar hedeflenecektir. Strateji 3.1: Belirli periyotlarla hedef yatırımcıların belirlenmesi Yatırımcı hedefleme yaklaşımı, yatırımcıların Bölge yi keşfetmelerini beklemeden proaktif bir yaklaşımla potansiyel yatırımcıların tespit edilmesini gerektirir. Bu yaklaşım, sadece yatırımcıların tespit edilmesini değil, aynı zamanda potansiyel yatırımcı firmaların karar verici konumundaki insanlarla veya bu yatırımcılara danışmanlık yapan kişi veya kurumlarla ilişki kurulmasını içerir. Bölge illerinin avantajlı olduğu sektörler için hedef ülke ve hedef şirketler belirlenecektir. Bu amaçla: Sektörel dergi, gazete ve web sitelerinin taranması, Bölge de faaliyette bulunan sektör firmaları, iş adamı dernekleri ve ticaret ve sanayi odalarından bilgi alınması, Yurtdışında faaliyette bulunan Türk iş adamı dernekleri başta olmak üzere diğer Türk dernek ve vakıflarından bilgi alınması, Yurtdışında faaliyette bulunan ticaret müşavirlikleri aracılığıyla belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren firma listesinin alınması, yöntemleri kullanılacak ve hedef ülke ve hedef firmalar listesi oluşturulacaktır. Oluşturulan liste daha sonra: Şirketin bugüne kadar yaptığı doğrudan yabancı sermaye miktarı, Şirketin birleşme ve ele geçirme yoluyla yaptığı uluslararası yatırım miktarı, Şirketin daha önce yatırım yaptığı bölgeler Şirketin komşu ülkelere yaptığı yatırımlar, Şirketin Türkiye de açtığı ofis ve temsilcilikler, Şirketin son 5 yıl içinde satış hasılatı ve istihdamındaki artış, Şirketin borsadaki durumu, Şirketin Türkiye ye yaptığı satış tutarı, kriterleri açısından önceliklendirilecektir. Hedef firmaların belirlenmesi aşamasında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) dan Bölge ye daha önceden gelen fakat yatırım yapma kararı vermeyen yatırımcıların bilgileri de alınacak ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Önceliklendirme sonrasında hedef firmalar takibe alınacaktır

7 Strateji 3.2: Hedef yatırımcıların takip edilmesi Hedef firmaların belirlenmesinden sonra: Bu firmaların web siteleri ve kurumsal yayınları Ekonomi gazeteleri ve sektör dergileri Bölge de faaliyette bulunan sektör firmaları, ticaret ve sanayi odaları ile iş adamı dernekleri Yurtdışında faaliyette bulunan Türk iş adamı dernekleri başta olmak üzere diğer Türk dernek ve vakıfları Ticaret müşavirlikleri aracılığıyla firmanın katılacağı toplantılar, fuarlar, Türkiye ziyaretleri, firmanın faaliyet gösterdiği ülkede gerçekleşen önemli organizasyon ve toplantılar ve diğer organizasyonlar takip edilecektir. Belirtilen organizasyonların yanında yurtdışında faaliyet gösteren Türk işadamı dernekleri başta olmak üzere diğer Türk dernek ve vakıfları aracılığıyla, hedef firmaların karar verici konumundaki yöneticilerle ilişki kurulması sağlanacak ve bu kişilere Bölge tanıtımı yapılacaktır. Firmaların karar verici konumundaki kişilerle irtibat kurulması aşamasında yurtdışında faaliyet gösteren ticaret müşavirliklerinden de faydalanılacaktır. Strateji 3.3: Fuar ve Organizasyonlarda hedef yatırımcılarla irtibata geçilmesi Fuar ve organizasyonlar hedef firmalarla aracısız ilişki kurmak için en iyi yöntemdir. Çoğu zaman bu fuar ve organizasyonlara firmaların karar vericisi konumundaki CEO, operasyon müdürü, bölge müdürü veya ülke direktörü katılmamaktadır. Fakat fuara katılan hedef firma temsilcileri aracılığıyla karar alıcılar ile görüşme organize edilmesi veya bu kişilere ait iletişim bilgilerini almak mümkün olmaktadır. Bu sebeple hedef firmaların katılacağı fuar ve organizasyonlara YDO uzmanlarının katılım sağlaması ve bu firma temsilcileriyle ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bunun yanında uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırım toplantıları; yatırımcılar, yatırım danışmanlığı firmaları ve yatırım destek ve tanıtım ajanslarını bir araya getiren önemli organizasyonlardır. Bu organizasyonlara stant alınarak katılım sağlanacaktır. Strateji 3.4: İrtibat kurulan hedef yatırımcılara broşür ve kitapçık gönderilerek irtibatın korunmasının sağlanması Yatırımcıların bugün yatırım yapmak istememeleri veya bu yıl içerisinde yatırım planı yapmamış olmaları onların hiçbir zaman yatırım yapmayacakları anlamına gelmez. İrtibat kurulan yatırımcılar ilerleyen yıllarda yatırım kararı Bu sayede yatırım çevrelerinde Bölge algısı güçlendirilmiş olacaktır. Bu organizasyonlar ayrıca yatırım danışmanlığı firmalarıyla yakın ilişkiler kurulması için bir fırsat olarak değerlendirilecektir. Geliştirilen ilişkiler sayesinde Bölge nin yatırımcılara tavsiye edilen bölgeler arasına girmesi sağlanacaktır. Hedef yatırımcılarla irtibata geçilecek fuar ve organizasyonların takibi, firmaların web sitelerinden ve ticaret müşavirliklerinden alınacak bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Yurtdışında faaliyet gösteren Türk iş adamı dernekleri başta olmak üzere diğer Türk dernek ve vakıfları ve ticaret müşavirlikleri, hedef yatırımcılarla doğrudan irtibat kurularak görüşme organize edilmesi için en önemli aracı kurumlardır. Bu kişi ve kurumlar, hedef firmalarla toplantı organize edilmesi için etkin şekilde kullanılacaktır. alabilirler. Bu sebeple potansiyel yatırımcılarla ilişkileri sürdürmek ve Bölge yi belirli aralıklarla hatırlatmak faydalı olacaktır. Bu amaçla irtibat kurulan tüm yatırımcılara belirli aralıklarla broşür ve kitapçık gönderilecektir. Strateji 3.5: Online yatırım takip sisteminin kurulması Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca YDO lar kendilerine yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya numarası verirler. Söz konusu yatırıma yönelik yapılan bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, YDO lar ile olan tüm işlemlerini başvuruları sırasında kendilerine verilen dosya numarasıyla takip ederler. Ayrıca YDO lar bu dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu süre sonunda dosyalar talepleri halinde ilgililerine iade edilir veya imha edilir. Ancak bu dosyalara ait başvuru sahibinin ve yatırımın adı, hangi iş ve işlemler için YDO lara başvurduğu gibi hususlar elektronik ortamda muhafaza edilir. Bahsi geçen iş ve işlemlerin tamamının elektronik ortamda yapılması YDO ların işlerini daha hızlı, daha şeffaf ve daha düzenli yapmalarını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, yatırımlara yönelik bilgilerin muhafaza edilebildiği bir online takip sistemi kurulacaktır. Kurulacak takip sisteminde, yatırımı için Ajans a gelen veya telefon eden yatırımcılar ile başvuru yapan yatırımcıların bilgileri ayrı ayrı tutulacaktır. Bunun yanında YDO lar tarafından hedeflenen yatırımcılara ait bilgiler de bu takip sistemine kaydedilecektir

8 Strateji 3.6: Firmalar arası ortaklık kurulmasının kolaylaştırılması World Investment Report 2001: Promoting- Linkages raporuna göre ülkeler, yabancı yatırımcılarla yerel yatırımcılar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirebildikleri sürece yabancı sermayeden daha fazla oranda faydalanabilmektedirler. Yabancı yatırımcılar ve yerel yatırımcıların ortaklık kurmaları sonucu yerel yatırımcılar, yabancı yatırımcının bilgi birikiminden faydalanma ve onların teknolojilerini öğrenme imkânına kavuşmaktadır. Dünya daki yatırım destek ve tanıtım ajanslarının da yatırımcı hedeflemelerini bu doğrultuda gerçekleştirdikleri ve joint venture olarak adlandırılan yabancı sermaye girişlerine ilk sırada yer verdikleri görülmektedir. Joint venture, yabancı yatırımcılarla yerel yatırımcıların ortaklık kurarak yatırımlarını gerçekleştirmesi olarak tanımlanır. Bu doğrultuda Bölge nin yabancı sermayeden en yüksek düzeyde faydalanabilmesi ve Bölge de hali hazırda faaliyette bulunan KOBİ lerin teknik kapasitelerinin, bilgi birikimlerinin ve istihdam düzeylerinin arttırılmasına hizmet etmek üzere web sitesi üzerinden Eşleştirme sistemi kurulacaktır. Bu sistem, benzer alanlarda faaliyette bulunan ve yatırım için ortak arayan firmaları buluşturan elektronik bir platform olacaktır. Bu sistem sayesinde yabancı sermayenin Bölge ye ortaklıklar kurarak girmesinin önü açılmış olacaktır. Eşleştirme sistemi yalnızca yabancı sermayeli şirketlerle yerli şirketler arasında eşleştirme yapmayıp, iki yerli şirketin veya iki yabancı şirketin eşleşmesine de olanak tanıyacaktır. Böylece firmalar arası işbirliği imkânları arttırılmış olacaktır. Eşleştirme sistemi aynı zamanda yatırım riskinin ortaklar arasında bölüşülmesini ve yatırımcının riske yönelik tehdit algısını düşürmesi açısından önemlidir. YATIRIMCILARA, YATIRIM AŞAMASINDA VE SONRASINDA DESTEK SAĞLAMAK Strateji 4.1. Yatırımcıların işlemlerinin tek elden koordine edilmesi 5449 sayılı Kanun un 16. maddesi YDO ların görev ve yetkilerini tanımlamaktadır. Burada belirtilen görev ve yetkiler yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak, zaman kayıplarını azaltmak amacına yönelik olarak işlemlerin tek elden gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bir yatırımın hayata geçirilmesi süreci, yatırımcıların yatırım yeri tercihlerini belirleyen önemli faktörlerdendir. Dünya Bankası nın Doing Business 2010 raporuna göre Türkiye, iş ve yatırım yapma kolaylığı açısından 183 ülke içerisinde 73. sırada yer almaktadır. Bu veri doğrultusunda Türkiye nin yatırım yeri tercihi açısından cazip ülkeler arasında yer almadığı söylenebilir. Bölge de yatırımlara yönelik izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin tek elden koordine edilmesi zaman kayıplarını en aza indirmek ve böylece yatırım yeri tercihi açısından yatırımcılar nezdinde göreli avantaj elde edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 20. maddesinde belirtilen Gayri Sıhhi Müessese (GSM) niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden Stratejik Amaç 4: arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerin takibi, yatırımcıların başvuruda bulunması halinde YDO lar tarafından yapılacaktır. Yatırım destek ve tanıtım ajanslarının uygulamalarına bakıldığında yukarıda belirtilen izin ve ruhsat işlemlerinin yanında taşınmaz mal edinimi, araştırma-geliştirme ve teknik destek, kalifiye işgücü temini, yatırım teşvikleri gibi alanlarda yatırımcılara hizmet verdikleri görülmektedir. Yatırımcı çekme ve yatırım tanıtımı faaliyetlerinde ajanslar arasında ciddi bir rekabet olduğu düşünüldüğünde, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 20. maddesinde belirtilen izin ve ruhsat işlemlerine ek olarak YDO lar tarafından farklı hizmetlerin verilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla yatırımın başlangıcından bitişine kadar geçen sürede gerekli tüm izin ve ruhsat işlemlerinin YDO lar tarafından takip edilmesi sağlanacaktır. Belirtilen izin ve ruhsat işlemlerinin yanında Ajans ın sağladığı teknik destekler ve YDO lar tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinin de dahil edildiği sektörel hizmet paketleri hazırlanacak ve yatırımcılara sunulacaktır

9 Strateji 4.2: Yatırımcılara destek ve teşvikler hakkında danışmanlık sağlanması YDO personeli; yatırımcılara yönelik olarak: Şirket kuruluş işlemleri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümlerine göre sağlanan destekler KOSGEB tarafından sağlanan - Yeni Girişimci Desteği - Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği - Bilgisayar Yazılımı Desteği - Danışmanlık Desteği - Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği - Bilgi Ağları ve e-iş Desteği - Yerel Ekonomik Araştırma Desteği - Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat Desteği - Eğitim Desteği - Yurtiçi ve Uluslararası Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği - Yurt içi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım Desteği - İş Geliştirme Merkezi Desteği - Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği Türkiye Kalkınma Bankası Destekleri Strateji 4.3: Belirli periyotlarla firma ve kamu kurumlarının ziyaret edilmesi Bölge de uzun süredir faaliyette bulunan firmaların ve Bölge ye yeni gelen firmaların belirli periyodlarla ziyaret edilmesi, yatırımcıların karşılaştıkları güçlükleri tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri üretme noktasında sorunun bizzat muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunma fırsatı vermektedir. iyaretler, özellikle Bölge ye yeni gelen firmalar, yabancı firmalar ve KOBİ lere yönelik olacaktır. Firma ziyaretleri sadece Merkez ilçelerle sınırlı olmayıp tüm ilçeler ve beldeler ziyaret kapsamına alınacaktır. Firma ziyaretleri esnasında Bölge de yürütülebilecek güdümlü proje destekleri için bir ön fikir oluşturma fırsatı doğacaktır. Firmalardan alınan bilgiler doğrultusunda hangi konunun bölge ekonomisi açısından öncelik arz ettiği tespit edilebilecek ve bu sayede etkisi büyük güdümlü projelerin gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir. Kredi Garanti Fonu hizmetleri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri TÜBİTAK tarafından sağlanan - Sanayi Ar-Ge Desteği - Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleri - Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Destekleri - Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri (USKA) Destekleri - Avrupa Araştırma Koordinasyon Kurumu (EUREKA) Destekleri Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından sunulan - Sanayi Tezleri (San-Tez) Projesi Destekleri Milli Prodüktivite Merkezi Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri Tarım Bakanlığı Destekleri Ekonomi Bakanlığı Destekleri konularında danışmanlık yapacaklardır. Bunların yanında yeni destekler sürekli takip edilecek ve yukarıdaki liste belirli periyodlarla güncellenecektir. Firma ziyaretleri sayesinde Ajans ın yürütmekte olduğu teknik ve mali destekler ile güdümlü projeler hakkında KOBİ ler başta olmak üzere Bölge üreticilerinin birebir bilgilendirilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede Ajans ın desteklerinden daha geniş bir kitlenin faydalanması sağlanabilecektir. YDO lar ayrıca, görev yaptıkları ilde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını da belirli periyodlarla ziyaret edeceklerdir. Bu sayede hem yatırımcıların işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla ilişkiler kuvvetlendirilecek, hem de izin ve ruhsat işlemleriyle ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi edinilecektir. Strateji 4.4: Bölge yatırımcılarının bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik yerli ve yabancı uzmanların Bölge ye getirilmesi Bölge yatırımcılarının yeni gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve YDO uzmanlarının firma ziyaretleri ve diğer yollarla Bölge firmalarıyla ilgili tespit ettikleri bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla yurtiçi ve yurtdışından Desteklenen projelerin hedeflerine ulaşması konusunda, verimlilik ve etkinliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir Bu amaçla İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından periyodik aralıklarla izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, izleme faaliyetleri- Uygulanmakta olan projelerde öngörülen faaliyetlerden ve bütçeden sapmaların meydana gelmesi ihtimaline karşı etkin proje izlemelerinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, yürütülen projelerin izleme ve değerlendirmesinden İzleme ve Değerlendirme Birimi, izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bölge de uygulanan projelerin etkililiğinin ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunacaktır. Stratejik Amaç 5: uzmanlar tespit edilecek ve Bölge ye davet edilecektir. Belirlenen uzmanlar konferans, seminer, toplantı ve atölye çalışmaları yoluyla bilgi ve tecrübelerini KOBİ ler başta olmak üzere Bölge de faaliyette bulunan firmalara aktaracaklardır. UYGULANAN PROJELERİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK Strateji 5.1: Proje uygulamalarının belirtilen faaliyet planı ve bütçeye uygun ilerlemesinin sağlanması hususunda İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olunması nin gerçekleştirilmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla ve periyodik olarak elde edilen verilerle projelerin beklenen hedefler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediği analizi aşamasında İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olunacaktır. Strateji 5.2: Proje uygulamalarına yönelik risklerin tespit edilmesi aşamasında İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olunması sorumlu İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olunacak ve gerektiğinde faaliyet planları üzerinde yeniden gözden geçirme ve düzeltmelerin yapılması için tavsiyelerde bulunulacaktır. Strateji 5.3: Proje sonuçlarına ve yeni programlamalara yönelik önerilerde bulunulması Burada amaç, uygulanan projelerin önemli başarı ve başarısızlık sonuçlarının diğer proje fikirlerinde kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu aşamada yatırım destek ofisleri İzleme ve Değerlendirme Birimi ne destek olacak ve gerektiğinde önerilerde bulunulacaktır

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ 28-29 NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe Coğrafi İşaret (Cİ) Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ

YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ *ŞİRKET ADINI YAZIN] YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK YDO, 2011. İçindekiler GİRİŞ... 3 MİSYON... 4 VİZYON... 4 DEĞERLER... 4 PAYDAŞLAR VE HEDEF KİTLE...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI

İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER 1. İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 3 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI...

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ. 2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kapsamı Firmalar İşbirliği Kuruluşu Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları TOBB,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı