YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ"

Transkript

1 *ŞİRKET ADINI YAZIN] YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK YDO, 2011.

2 İçindekiler GİRİŞ... 3 MİSYON... 4 VİZYON... 4 DEĞERLER... 4 PAYDAŞLAR VE HEDEF KİTLE... 5 YDO STRATEJİK AMAÇLARI VE MEVZUAT İLİŞKİSİ BÖLGE PLANI VE YDO STRATEJİ BELGESİ İLİŞKİSİ... 9 HEDEFLER... 9 DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ŞABLONU... 16

3 GİRİŞ Dicle Kalkınma Ajansı, yatırım destek ofisleri aracılığı ile TRC3 Bölgesinde yatırımcıya yol göstermek, teşviklerde bulunmak ve bölgenin tanıtılmasını sağlamak amacındadır sayılı Kalkınma Ajansları kanununda 15, 16 ve 17. maddelerde yatırım destek ofislerinin işlevleri sıralanmıştır. Bu kapsamda yatırım destek ofislerinin kuruluş felsefesi, görev ve yetkileri ve başvuru esasları kanunla belirlenmiştir. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak ta kurulu olan yatırım destek ofislerimiz, başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcılara çeşitli kamu destekleri hakkında bilgi vermek ve yol göstermek amacındadır. Yapılacak olan yatırım başvurularının ön incelemesi, başvuruların kabulü ve takibi yatırım destek ofislerinin işlevlerindendir. Yatırımcıların izin, ruhsat işlemlerini ilgili makama iletmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak yatırım destek ofislerinin kanunla belirtilen en temel görevidir. Yatırım destek ofisleri kamu kaynaklarını bir bütün olarak algılamaktadır. Bu anlayış çerçevesinde potansiyel yararlanıcılara mevcut teşvik ve desteklemeler kesintisiz olarak aktarılmaktadır. Bu manada Avrupa Birliği topluluk fonları, uluslar arası fonlar ve ulusal fonların tamamı yatırım destek ofislerinin bilgilendirme sahası içine girmektedir. Yatırım destek ofisleri bölgedeki mevcut kamu hizmet anlayışını değiştirerek halkın bizzat gelip bilgi almasını beklemek yerine, sürekli saha ziyaretleri gerçekleştirerek mevcut fırsatlardan bölgenin yararlanmasını hedeflemektedir. Strateji belgesiyle yatırım destek ofislerinin stratejik amaç ve öncelikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, yatırım destek ofislerinin misyonu, vizyonu, değerleri, paydaş analizi ve ileriye dönük hedefleri detaylı bir şekilde tasvir edilmiştir. Özetle, yatırım destek ofisleri ajans merkez birimleriyle işbirliği içinde, TRC3 illerinin kendine özgü özelliklerini keşfeden, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve merkezi yönetimin halkına aslında o kadar da uzak olmadığını hatırlatan birimlerdir.

4 MİSYON İllerimizin potansiyel yatırım alanlarını ulusal ve uluslar arası etkin tanıtımını yapıp, bize başvuran yatırımcılara en iyi şekilde yatırım danışmanlık hizmeti vermek VİZYON Hizmet kalitesi ve altyapısını sürekli geliştiren, yatırımcılara Ofislerimizden en etkin şekilde faydalanabileceği ortamı sunabilen, yenilikçi uygulamaları ve üstün hizmet kalitesi bakımından ülke genelinde örnek gösterilen Yatırım Destek Ofisleri olabilmeyi amaçlamış, sadece yatırımcılara değil, toplumun tüm kesimleri ile iletişim halinde aktif ve canlı bir yapıya sahip olarak hizmet vermek DEĞERLER Hizmet kalitesini sürekli arttırma çabasında olan Toplumun her kesimiyle işbirliği yatkın İletişime açık çalışanlar Öncü ve yenilikçi Ofis kültürü Dinamik ve öngörülü çalışma kültürü Verilen hizmetin her aşamasında şeffaflık Çalışanların kapasitelerini sürekli geliştirmeye olanak tanıyan Ofislerimiz söz konusu değerlerle çalışıp hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktadır.

5 PAYDAŞLAR VE HEDEF KİTLE Yatırım Ortamı Araştırması ve Tanıtım Faaliyetleri İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Kalkınma Bakanlığı Danışman firmalar Yönetim Kurulu Potansiyel Yatırımcılar Kalkınma Kurulu İş adamları Genel sekreterlik Ticaret ve Sanayi Odaları Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi İthalatçı ve İthalatçı Birlikleri Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi Yerel Yönetimler İzleme ve Değerlendirme Birimi Yerel ve Ulusal Basın Kurumsal Koordinasyon Birimi TÜİK İldeki Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlıklar, İl Tanıtım ve İşbirliği Birimi Müdürlükleri Merkezi Kamu Kurumları Fuar Organizatörleri İç Paydaşlar Kalkınma Bakanlığı Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Kurumsal Koordinasyon Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Hedef Kitle (Müşteriler) Yatırım Destek Faaliyetleri Dış Paydaşlar Potansiyel Yatırımcılar İş adamları Ticaret ve Sanayi Odaları Yerel Yönetimler İthalatçı ve İthalatçı Birlikleri Yerel Yönetimler İldeki kamu kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri ) Merkezi kamu kurumları (İlgili Bakanlıklar) Bölge içi ve dışı Yatırımcılar Yerel Kamu kurum ve kuruluşları Bölge içi ve dışı girişimciler Yatırım Destek Ofisleri tarafından dış paydaşlardan seçilmiş hedef kitle yukarıda belirtilmiştir. Hedef kitle belirlemesi yapılırken YDO nun ürettiği hizmeti en fazla kullanan paydaşlar seçilmiştir.

6 YDO STRATEJİK AMAÇLARI VE MEVZUAT İLİŞKİSİ Yatırım Destek Ofisi Görev ve Yetkileri Yatırım Destek Ofisleri, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tabi olan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde birer tane olmak üzere Dicle Kalkınma Ajans ı birimleridir. Yatırım Destek Ofisleri 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci madde (i) bendinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek görevini üstlenmektedir. Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri aynı kanunun 16 ıncı Maddesine Belirtilmiştir: a) Bölge İllerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ruhsat işlemleri ile diğer idari işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. c) Başvurular hakkında öninceleme yapmak d) 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek. Yatırım Destek Ofisleri Çalışma Usul ve Esasları Yatırım Destek Ofisleri Çalışma Usul ve Esasları, Kalkınma ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Uyarınca aşağıdaki gibidir: Dördüncü Bölüm Yatırım Destek Ofisleri Yatırım destek ofislerine başvuru MADDE 19 (1) Yatırımcılar, bir dilekçe ekinde, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda Yatırım Destek Ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Buna göre; a) Yatırım Destek Ofislerine yapılacak başvuru, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen yetkili merciye başvuru süresini durdurur. b) İlgili mevzuatta geçerliliği belli bir süre ile sınırlandırılmış belgelerde, belgenin geçerliliği Yatırım Destek Ofislerine başvurulan tarihe göre belirlenir. (2) İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. (3) Yatırım Destek Ofislerine, söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurulabilir. Yatırımcı tarafından

7 önceden ilgili yerlere başvurulan ancak henüz sonuçlanmamış işlemler, yatırımcının bu yöndeki talebini içeren dilekçesi üzerine, Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılır. (4) Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğunda, başvuru sahibine veya vekiline bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Başvuru Alındı Belgesi verilir. (5) Yatırımcılar, Yatırım Destek Ofislerine başvururken doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Başvuru yapılabilecek yatırım ve işlemler MADDE 20 (1) Yatırım Destek Ofislerinin takip ve koordine edeceği işlemler; gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlıdır. (2) Bunlar dışında kalan izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip ve koordine edilmesi, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Dosya tutma MADDE 21 (1) Yatırım Destek Ofisleri, kendilerine yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Yatırım Destek Ofislerinin söz konusu yatırıma ilişkin yaptığı bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, Yatırım Destek Ofisleri ile olan bütün iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder ve yürütür. (2) Yatırım Destek Ofislerindeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir. Yatırım Destek Ofislerinde görev yapan personel, dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliğine uymakla yükümlü olup, bunların ifşa edilmesinden veya ilgili olmayan kimseler tarafından incelenmesinden sorumludur. (3) Yatırım Destek Ofisleri, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade veya imha edilir. İmha edilecek dosyalara ait, başvuru sahibinin ve yatırımın adı, hangi iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğu gibi hususlar elektronik ortamda muhafaza edilir. Ön inceleme MADDE 22 (1) Yatırım Destek Ofisleri kendilerine gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön incelemede, başvuruyu yapan kişinin yetkili olup olmadığı, başvurunun zamanında, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde, yapılıp yapılmadığı, başvurunun söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için gerekli bilgi ve/veya belgeleri içerip içermediği gibi hususlar araştırılır. (2) Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Yatırım Destek Ofislerinin İşleyişi Yatırım Destek Ofislerinin yukarıda sözü edilen görev ve yetkiler dışında 5449 sayılı kanunun 5 inci Maddesinde belirtilen Ajans Görev ve Yetkilerinden, h) Bölgenin iş ve Yatırım İmkanlarını, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. k) Türkiye nin katıldığı ikili ve çok taraflı uluslar arası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak

8 bentlerini üstlenmektedir. Yatırım Destek Ofisleri Strateji Belgesinde bulunan amaç, hedef ve stratejiler 5449 sayılı kanunun 5 inci madde (h), (i), (j), (k) bentlerini içeren görev ve yetkilere dayandırılarak hazırlanmıştır. Stratejik Amaçlar 1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak 2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak 3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek 4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak 5. TRC3 İllerinin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliği Arttırılmasını Sağlamak 6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek Mevzuat 5449 Sayılı Kanun Madde 5 (h), (i) 5449 sayılı Kanun Madde 5 (h) 5449 sayılı Kanun Madde 5 (h) 5449 Sayılı Kanun Madde 5 (i), Madde16, Çalışma Usul ve Esasları Madde 19, 20, 21, sayılı Kanun Madde 5 (h), (j) 5449 sayılı kanun Madde 5 (k), (j)

9 BÖLGE PLANI VE YDO STRATEJİ BELGESİ İLİŞKİSİ 1. Bölgede Sosyal göstergelerde ülke ortalamalarına yaklaşılması ve sosyal içermenin geliştirilmesi S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek 2. Kentsel fiziki ve sosyal alytapının geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek 3. Bölgede yatırımıa elverişli altyapı ve emek piyasası koşullarının oluşturulması; finansman danışmanlık ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabetçilik düzeyinin arttırılması S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek S.4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak S.5. TRC3 İllerinin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliği Arttırılmasını Sağlamak 4. Bölgede rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerin geliştirilmesi S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek 5. Bölgede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliklerinin arttırılması yoluyla yönetişimin geliştirilmesi S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek HEDEFLER S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturulmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.1.1.Yatırım Kararını Etkileyecek Temel Bilgilerin Yer Aldığı Veri Tabanı Oluşturulması Yatırımcılar yatırım yapmadan önce Bölge ve ya il ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bölge ve il ile ilgili veriler; Yatırım ve üretim ile ilgili veriler ve Hedef Pazar verilerdir. Yatırım ve üretim ile ilgili veriler, Yatırım yeri varlığı (Organize Sanayi Bölgesinde Arazi veya Hazine arazisi), Yatırım yeri fiyatları, Ücret Düzeyleri, Vergiler, Elektrik Arzı ve Fiyatı, Su (arzı, analizi ve fiyatı), Doğalgaz arzı ve fiyatı, Kalifiye Eleman varlığı (üniversite Öğrencisi, Meslek Lisesi Öğrenci Sayısı), Hammadde Varlığıdır. Pazarla ilgili veriler Pazar Büyüklüğü (Nüfus ve Alım Gücü), Rakip Varlığı, Konu olan Ürünün İhracat ithalat durumu mevcut teşviklerle ilgili verileridir. Yatırımlarla ilgili verilerin yer aldığı veritabanının

10 oluşturulması ve düzenli aralıklarla güncellenmesi yatırımcıların istediği bilgilerin hızlı ve güvenilir biçimde temin edilmesini sağlayacaktır. Temel bilgileri içeren veri tabanının varlığı sayesinde, TRC3 Bölgesi illerinde yatırım kararlarının alınmasını hızlandıracaktır. Oluşturulacak olan veri tabanı TRC3 Bölgesi illerinin yatırım ortamı açısından GZFT analizini içerecektir. S.1.2. İllerde Öne Çıkan Sektörler Hakkında Yıllık Raporların Hazırlanması Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinin Etkin yapılabilmesi için TRC3 Bölgesi illerindeki Potansiyel Sektör ve İş Kolları hakkında yıllık Türkçe ve İngilizce rapor hazırlıkları gerçekleştirilecektir. Bu raporların sonuçlarına göre uygun yatırım konularının tespit edilerek uygulanabilir fizibilitelerin hazırlanmasının önü açılacaktır. TRC3 Bölgesi Yatırım Destek Ofisleri aylık faaliyet planlarında belirledikleri sektörler üzerinde raporlar hazırlayacaklardır. Her bir YDO uzmanının yıllık en az bir rapor hazırlaması hedeflenecektir. İlerleme yaşanan sektörlerle beraber gerileme gösteren sektörlerde incelenecek ve gerileme sebepleri araştırılacaktır. S.1.3. İllerde Yatırım Ortamı Önündeki Altyapı Sorunları Raporlarının Oluşturulması Altı aylık periyotlarla TRC3 Bölgesi illerindeki Yatırım Ortamını Kısıtlayan Altyapı Sorunları hakkında ilgili mercilere gönderilmek üzere yıllık 2 rapor oluşturulacaktır. Raporların oluşturulmasına müteakip ilgili altyapı sorunu takip edilerek ilgililerin çözüm için çabaları takip edilecektir. Altyapı sorunları yanı sıra YDO nun yapılmasında Potansiyel gördüğü çalışmalarda (Örn: ülkeler arası ortak Sanayi ve ticaret Bölgesi) yapılarak ilgili mercilere iletilecektir. S.1.4. Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri ve Rakamlarla İl Raporlarının oluşturulması Dört aylık periyotlarla Ülke ve İl verilerinin derlendiği genel gidişatın izlendiği ekonomik bültenler oluşturulacaktır. Bu bültenlerle İl ve Ülke ekonomisinin genel görünümü ve gelişme seyirleri dikkate alınarak önlemler ve tavsiyeler hazırlanacaktır. TRC3 Yatırım Destek Ofisleri arasından bir uzman bu verilerin toplanması ile ilgili görevlendirilecektir. Toplanan veriler illerde sorumlu uzman tarafından derlenip il özeline yorumların yapılması sağlanacaktır. Her yıl ocak ayında hazırlanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da gönderilmek üzere, çeşitli veri setlerinden derlenmiş İl, Bölge ve Ülke istatistikî verilerin yer aldığı Rakamlarla İl çalışması hazırlanacaktır. S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.2.1. Yerli ve Yabancı Firmalarla İş Odaklarına Yönelik Tanıtım Setleri ve Sektör Sunumlarının Oluşturulması

11 İl Yatırım Ortamı tanıtımına Yönelik olarak web sitesi, İl Yatırım Ortamı, İl YDO Broşürü ve Rakamlarla İller Raporları hazırlanmış ve basılmıştır. Web sitesinin daha etkin kullanımı için içerik güncellemesi devamlı yapılacaktır. Yerli ve Yabancı yatırımcılara yönelik yukarıda bahsi geçen dokümanlar dışında sektörel broşürler hazırlanacaktır. Hazırlanan tanıtım setleri İlin de tanıtımına yönelik hazırlanmış tanıtım setleri ile beraber sanayi ve ticaret odalarına, meslek örgütlerine, danışman firmalara ve sektör liderlerine ulaştırılacaktır. İlin Potansiyel ve Gelişme Gösteren Sektörlerine yönelik yerli ve yabancı yatırımcıları hedef alan Türkçe, İngilizce ve Arapça Sunumlar hazırlanacaktır. Sunumlar hedef yatırımcılara yönelik her potansiyel sektöre göre hazırlanacaktır. Sunumlar İlin Sektördeki farkındalığını ve avantajını ele almakla beraber 15 dakikayı geçmeyecektir. S.2.2. Ulusal ve Uluslar arası Organizasyonlarda İllerin Temsil Edilerek Yatırım Ortamına Katkıda Bulunulması İlin ve yatırım olanaklarının tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslar arası fuarlar ve organizasyonlara katılım öngörülmektedir. Katılım sağlanması önem arz eden fuar ve organizasyonların listesi bilgilendirme notları ile hazırlanarak takvim, iş yükü ve bütçeye uygun olarak fuar ve organizasyon katılım işlemlerine başlanacaktır. İl yatırım ortamı ve Ajans tanıtımı için İlden zamanında göç etmiş hemşehri dernekleri ile irtibata geçilerek toplantıların ayarlanması gerçekleştirilecektir. Yatırım Destek Ofislerinin hedeflediği organizasyon katılımı en az 12 dir. S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek S.3.1. Hedef Yatırımcı ve İş Gruplarının Belirlenmesi İlin avantajlı olduğu Sektörlerin belirlenmesinden sonra, sektörlere yönelik hedef yatırımcılar belirlenecektir. Hedef yatırımcılara tanıtım setleri yollanarak ya ili ziyaret etmesi ya da Yatırım Destek Ofisi ile toplantı yapması sağlanacaktır. Hedef yatırımcı listesi sürekli güncel tutulup il ile ilgili gelişmelerden yatırımcılar sürekli haberdar edilecektir. S.3.2. Katılım Sağlanan Fuar ve Organizasyonlarda Hedef Yatırımcılarla İrtibata Geçilmesi ve Yatırım Fırsatlarının Paylaşılması Katılım sağlanan fuar ve organizasyonlara hedef firmalar belirlenerek, onlarla görüşmeler yapılacaktır. Fuar ve organizasyonlara katılmadan önce firma ve iştigal ettikleri alanlar dikkate alınarak hedef firmalar belirlenecektir. Üst düzey görüşmelerden sonra firmanın ili ziyaret etmesi sağlanacaktır. İrtibat kurulacak hedef kitle sürekli olarak il ve yatırım olanakları hakkında bilgilendirilecektir. S.3.3. Hazırlanan İl Yatırım Sitesine Yatırım Takip ve İş Melekleri Uygulamasının Konulması

12 Hazırlanan İl yatırım Sitesine İş Melekleri ve Yatırım Takip Uygulamaları konulacaktır. İş Melekleri uygulaması ile Parası olmayan fakat fikri ve projesi olan girişimci ile Parası olan ancak Proje fikri olamayan yatırımcının ortaklık kurarak iş birliği yapmaları sağlanacaktır. Ulusal ve uluslar arası iş melekleri kurumları ile irtibata geçilerek üyeliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Yatırım takip sistemi ile il de yatırım yapmak isteyen firmalar online sisteme kayıt yaptırıp yatırım fikirleri ile ilgili uzmanlarla görüş alışverişinde bulunabilecekler. S.3.4. Firmalar arasında Ortaklıklar Kurulmasının Desteklenmesi Yerli ve Yabancı Firmaların İl Firmaları ve ya il yatırımcıları ile ortaklıklar kurması sağlanacaktır. Bölge Planı da belirtildiği üzere il firmalarının ve yatırımcılarının çeşitli konularda teknik bilgi eksiliği vardır. İl yatırımcıları ile diğer yatırımcılar arasında ortaklıklar kurulması yatırımcılarımızın teknik kapasitesinin artmasına olanak sağlayacaktır. S.4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak S.4.1. Yatırımcıların İzin, Ruhsat, İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi Her yıl Dünya bankası tarafından yayınlanan Doing Business yatırım ortamı raporları Ülkeleri yatırım kolaylığına göre sıralamaktadır yılı raporuna göre Türkiye 189 Ülke arasından 65 inci sırada yer almaktadır. Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Ortamının iyileştirilmesinde ve yatırımın kolaylaştırılması amacıyla kurulmuştur. Başvuruların alınması, önincelemeye tutulması, evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara yollanması ve takip edilmesi ile ilgili yazışma formatları belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili arşiv sistemi de kurulmuştur. Ancak başvuruların alınması ve her başvuruya dosya numarası verilmesi ile ilgili bilgisayar programına ihtiyaç duyulmaktadır. Dosya Başvuru numarasını veren, yatırımcıların sunduğu dokümanların taratılarak saklanabileceği bir program temini gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların izin ruhsat işlemleri ile ilgili bilgi alabileceği, başvuru yaptığı hizmet standartlarının yer aldığı Yatırım Destek Ofisi Hizmetleri ve Yatırımcı Kılavuzu hazırlanacaktır. İlgili Kurumların yapılarında ve ya hizmet envanterlerinde değişiklik yapılması takip edilerek, kılavuzda gerekli güncellemeler yapılacaktır. Her bir Yatırım Destek Ofisi görevli olduğu ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolleri yaparak, özellikle yatırımcıların bürokratik işlemlerinin Ofisler üzerinden yapılarak hızlandırılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır. S.4.2. Yatırımcıların Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirilmesi ve Yönlendirilmesi Yatırım Destek Ofisleri gelen yatırımcı ve girişimcilere Ajans ve ajans dışı hibe ve destekleri konusunda bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Yatırımcıların yararlanabileceği hibe ve destekler ile ilgili bilgiler il yatırım sitesinde devamlı güncellenecektir. Ajans ve Ajans dışı hibe ve desteklerin kapsandığı Teşvik Rehberi 2010 yılında yayınlamıştır. Teşvik Rehberinin her yıl güncellenerek yayınlanması sağlanacaktır.

13 Teşvik rehberinin yanı sıra teşviklerin aysı aysı olduğu yatırımcılara yönelik broşürler hazırlanacaktır. (TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Kırsal Kalkınma, IPARD gibi) İl için stratejik olduğu düşünülen konulardaki teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme ve teknik destek daha yoğun yapılacaktır. Teşvik ve destek konularında yaşanan sıkıntılar yatırımcı geri dönüşleri dikkate alınarak raporlanıp ilgili mercilere iletilecektir. Yıl içerisinde hazırlanacak rapor sayısı tüm yatırım destek ofisleri için 2 tanedir. Daha önce hazırlanmış olan il yatırım sitelerine teşvik ve destek sihirbazı uygulaması konulacaktır. Teşvik ve destek sihirbazı yatırımcıların proje konusu, gerekli finansman miktarı, yatırıma başlamayı düşündüğü tarihi gibi arama karalıklarını içeren bir online uygulama olacaktır. S.5. İlin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliğin Arttırılmasını Sağlamak S.5.1. İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi İşletmelerin yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyükte işletmeler desteklenmeye çalışılacaktır. İşletme ve ilgili kurumlar sürekli ziyaret edilerek işletmelerin kapasitesinin arttırılmasına çalışılacaktır. İşletmelerin kapasitesinin arttırılması için yatırım destek ofisi uzmanları yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, finansman, örgütlenme ve işgücü konularında eğitileceklerdir. Yatırım Destek Ofisleri bu konuda etkili birer danışman olmaya çalışacaklardır. İlgili konularda Yatırım Destek Ofislerinin yurt dışında ilgili kurumlarda eğitilmesi sağlanacaktır. İşletme kapasitelerini geliştirmek üzere ile uzmanların davet edilerek işletmelerin sayılan konularda kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. İlk yıl için hedef 3 eğitimdir. S.5.2. İlde Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilmesi İlde girişimcilik kültürünün arttırılmasına yönelik olarak Yatırım Destek Ofisleri tarafından belirli zamanlarda girişimcilik ve proje yazma eğitimleri verilecektir. Yatırım destek ofisi uzmanları girişimcilik ve proje yazma eğitimleri konusunda eğitilecektir. Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri belli kitleleri hedefleyecek şekilde tasarlanacaktır. Bu eğitimlerden başarılı olan kişiler bilgi bankamıza kaydedilerek ilerde açıklanabilecek desteklere yönlendirilerek iş kurmaları desteklenecektir. İl bazında yıllık ilk etapta 100 kişiye girişimcilik eğitimi, 90 kişiye de PCM eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

14 S.5.3. İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması İşletmelerin ihracat kapasitelerinin arttırılmasına yönelik ülke raporları oluşturulacaktır. Ülke raporları ilin ürettiği ürünleri satabileceği hedef Pazar araştırmasını da kapsayan raporlar olacaktır. Her yatırım destek ofisi ihtiyaca ve ya potansiyel görülmesi halinde her yıl bir ülke raporu yayınlayacaktır. Hedef Pazar araştırması eğitimi İGEME den (veya bu hizmeti sunabilecek bir kurum) alınarak kullandıkları yönteme göre hedef pazar araştırması yapılacaktır. Ülke raporları oluşturulurken hedef ülkeye 5 günlük çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek S.6.1. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sürekli Ziyaret Edilmesi ve İş Birliğinin Güçlendirilmesi İlgili kamu kurum ve kuruluşları sürekli ziyaret edilerek destek ve teşviklerden haberdar edileceklerdir. Sadece il ve ulusal düzeydekiler değil aynı zamanda ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları da sürekli ziyaret edilerek ilişkiler güçlendirilecektir. İlgili kurumların ziyaret edilmesi hem ilişkiyi yakınlaştıracak hem de işbirliği düzeylerini arttıracaktır. Yapılacak ziyaret sayısı kurum sayısı dikkate alındığında en az 40 olarak belirlenmiştir. Her bir Yatırım Destek Ofisi görevli olduğu ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolleri yaparak, özellikle yatırımcıların bürokratik işlemlerinin Ofisler üzerinden yapılarak hızlandırılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır. S.6.2. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşvik ve Desteklerden Faydalanmaları Sağlanması İlgili kurumlar açık hibe çağrılarına yönlendirilerek proje yazmaları sağlanacaktır. Proje hazırlamaları için ilgili kurumun proje ofisleri ile irtibatta olunup, proje hazırlamalarında teknik destek sağlanmaya çalışılacaktır. İlgili Tüm Kamu kurum kuruluşları teşvik ve desteklere yönlendirilecektir. Yatırım Destek Ofislerinin personel kapasitesi dikkate alındığında ilk yıl önceliklendirilmiş 5 kurumun yararlanması amaçlanmaktadır. S.6.3. İlgili Kurumların Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Yapmalarının Sağlanması Kamu kurum ve kuruluşlarının vizyon geliştirmesi için yurt içi veya yurt dışında benzer faaliyette bulunan iyi örnek oluşturan kamu kurumları ile irtibatta olmaları vizyon ve kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle yerel yönetimlerin yönlendirilerek yurtdışındaki yerel yönetimlerle işbirliği yapmaları, birliklerine katılmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Yerel yönetimlerin işbirliğini arttırarak kapasitelerini arttırmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın ilk yıl için hedefi her il için iki kurum arasında bağlantı kurmaktır.

15 Stratejik Amaç 6 Stratejik Amaç 5 Stratejik Amaç 4 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 1 DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM TABLOSU S.A. Hedef Gösterge Birim/Yıl S.1.1 Veri Tabanı 1 S.1.2 Sektör Raporları 15 S 1.3 Altyapı Sorunları Raporları 8 S.1.4 Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri 12 Rakamlarla İller 4 S.2.1 S.2.2 Web Sitelerine Giriş Sayısı Hazırlanan tanıtım seti sayısı 4 Tanıtım Setlerinin Ulaştırıldığı Paydaş Sayısı 300 Hazırlanan Sunum Sayısı 20 Katılım Gösterilen Fuar ve Organizasyon Sayısı 12 Gerçekleştirilen Hemşehri Toplantıları Sayısı 16 S.3.1 Tanıtım Setlerinin Ulaştırıldığı Hedef Yatırımcı Sayısı 100 Hedef Yatırımcılarla Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı 20 S.3.2 İrtibata Geçilen Hedef Yatırımcı Sayısı 120 İş Melekleri Uygulamasından Yararlanan Yatırımcı S.3.3 Sayısı 12 Yatırım Takip sisteminden Yararlanan Yatırımcı Sayısı 30 S.3.4 Ortaklık ve İşbirliği Kurulması Sağlanan Yatırımcı Sayısı 10 S.4.1 İzin, Ruhsat, İş ve İşlemiyle İlgilenilen Yatırımcı Sayısı 60 Teşvik Rehberi Sayısı 1 S.4.2 Teşvik Broşürü Sayısı 5 Teşviklerle İlgili Sorunlar Raporları 2 Bilgilendirilen Yatırımcı Sayısı 2000 S.5.1 S.5.2 S.5.3 Ziyaret edilen Yatırımcı ve Kurum Sayısı 100 Alınan Eğitim Sayısı 3 Verilen Eğitim sayısı 12 Girişimcilik Eğitiminden Yararlanan kişi Sayısı 400 PCM Eğitiminden Yararlanan Kişi sayısı 270 Hazırlanan Ülke Raporları sayısı 4 Ziyaret Edilen Ülke Sayısı 4 S.6.1 Ziyaret edilen Kurum sayısı 120 S.6.2 S.6.3 Teşvik ve Desteklerden Yaralandırılmış Kurum Sayısı İşbirliği Yapması Sağlanan Kurum sayısı 20 8

16 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ŞABLONU Yatırım Ortamı Araştırması ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Destek Faaliyetleri S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek S.4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak S.5. TRC3 İllerinin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliği Arttırılmasını Sağlamak S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek S.1.1.Yatırım Kararını Etkileyecek Bilgilerin Yer Aldığı Veri Tabanı Oluşturulması S.2.1. Yerli ve Yabancı Firmalarla İş Odaklarına Yönelik Tanıtım Setleri ve Sektör Sunumlarının Oluşturulması S.3.1. Hedef Yatırımcı ve İş Guruplarının Belirlenmesi S.4.1. Yatırımcıların İzin, Ruhsat, İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi S.5.1. İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi S.6.1. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sürekli Ziyaret Edilmesi ve İşbirliğinin Güçlendirilmesi S.1.2.İllerde Öne Çıkan Sektörler Hakkında Yıllık Raporların Hazırlanması S.2.2. Ulusal ve Uluslar arası Organizasyonlarda İllerin Temsil Edilerek Yatırım Ortamına Katkıda Bulunulması S.3.2. Katılım Sağlanan Fuar ve Organizasyonlarda Hedef Yatırımcılarla irtibata geçilmesi ve Yatırım Fırsatlarının Paylaşılması S.4.2. Yatırımcıların Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirilmesi ve Yönlendirilmesi S.5.2. İlde Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilmesi S.6.2. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşvik ve Desteklerden Faydalanmaları Sağlanması S.1.3. İllerde Yatırım Ortamı Önündeki Altyapı Sorunları ile ilgili Raporların Oluşturulması S.3.3. Hazırlanan İl Yatırım Sitesine Yatırım Takip ve İş Melekleri Uygulamasının Konulması S.5.3. İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması S.6.3. İlgili Kurumların Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Yapmalarının Sağlanması S.1.4. Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri ve Rakamlarla İl Raporlarının oluşturulması S.3.4. Firmalar arasında Ortaklıklar Kurulmasının Desteklenmesi

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi GİRİŞ Zafer Kalkınma Ajansı, Bakanlar Kurulu nun 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararı ile

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı