YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ"

Transkript

1 *ŞİRKET ADINI YAZIN] YATIRIM ARAŞTIMA, TANITIM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK YDO, 2011.

2 İçindekiler GİRİŞ... 3 MİSYON... 4 VİZYON... 4 DEĞERLER... 4 PAYDAŞLAR VE HEDEF KİTLE... 5 YDO STRATEJİK AMAÇLARI VE MEVZUAT İLİŞKİSİ BÖLGE PLANI VE YDO STRATEJİ BELGESİ İLİŞKİSİ... 9 HEDEFLER... 9 DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ŞABLONU... 16

3 GİRİŞ Dicle Kalkınma Ajansı, yatırım destek ofisleri aracılığı ile TRC3 Bölgesinde yatırımcıya yol göstermek, teşviklerde bulunmak ve bölgenin tanıtılmasını sağlamak amacındadır sayılı Kalkınma Ajansları kanununda 15, 16 ve 17. maddelerde yatırım destek ofislerinin işlevleri sıralanmıştır. Bu kapsamda yatırım destek ofislerinin kuruluş felsefesi, görev ve yetkileri ve başvuru esasları kanunla belirlenmiştir. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak ta kurulu olan yatırım destek ofislerimiz, başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcılara çeşitli kamu destekleri hakkında bilgi vermek ve yol göstermek amacındadır. Yapılacak olan yatırım başvurularının ön incelemesi, başvuruların kabulü ve takibi yatırım destek ofislerinin işlevlerindendir. Yatırımcıların izin, ruhsat işlemlerini ilgili makama iletmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak yatırım destek ofislerinin kanunla belirtilen en temel görevidir. Yatırım destek ofisleri kamu kaynaklarını bir bütün olarak algılamaktadır. Bu anlayış çerçevesinde potansiyel yararlanıcılara mevcut teşvik ve desteklemeler kesintisiz olarak aktarılmaktadır. Bu manada Avrupa Birliği topluluk fonları, uluslar arası fonlar ve ulusal fonların tamamı yatırım destek ofislerinin bilgilendirme sahası içine girmektedir. Yatırım destek ofisleri bölgedeki mevcut kamu hizmet anlayışını değiştirerek halkın bizzat gelip bilgi almasını beklemek yerine, sürekli saha ziyaretleri gerçekleştirerek mevcut fırsatlardan bölgenin yararlanmasını hedeflemektedir. Strateji belgesiyle yatırım destek ofislerinin stratejik amaç ve öncelikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, yatırım destek ofislerinin misyonu, vizyonu, değerleri, paydaş analizi ve ileriye dönük hedefleri detaylı bir şekilde tasvir edilmiştir. Özetle, yatırım destek ofisleri ajans merkez birimleriyle işbirliği içinde, TRC3 illerinin kendine özgü özelliklerini keşfeden, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve merkezi yönetimin halkına aslında o kadar da uzak olmadığını hatırlatan birimlerdir.

4 MİSYON İllerimizin potansiyel yatırım alanlarını ulusal ve uluslar arası etkin tanıtımını yapıp, bize başvuran yatırımcılara en iyi şekilde yatırım danışmanlık hizmeti vermek VİZYON Hizmet kalitesi ve altyapısını sürekli geliştiren, yatırımcılara Ofislerimizden en etkin şekilde faydalanabileceği ortamı sunabilen, yenilikçi uygulamaları ve üstün hizmet kalitesi bakımından ülke genelinde örnek gösterilen Yatırım Destek Ofisleri olabilmeyi amaçlamış, sadece yatırımcılara değil, toplumun tüm kesimleri ile iletişim halinde aktif ve canlı bir yapıya sahip olarak hizmet vermek DEĞERLER Hizmet kalitesini sürekli arttırma çabasında olan Toplumun her kesimiyle işbirliği yatkın İletişime açık çalışanlar Öncü ve yenilikçi Ofis kültürü Dinamik ve öngörülü çalışma kültürü Verilen hizmetin her aşamasında şeffaflık Çalışanların kapasitelerini sürekli geliştirmeye olanak tanıyan Ofislerimiz söz konusu değerlerle çalışıp hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktadır.

5 PAYDAŞLAR VE HEDEF KİTLE Yatırım Ortamı Araştırması ve Tanıtım Faaliyetleri İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Kalkınma Bakanlığı Danışman firmalar Yönetim Kurulu Potansiyel Yatırımcılar Kalkınma Kurulu İş adamları Genel sekreterlik Ticaret ve Sanayi Odaları Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi İthalatçı ve İthalatçı Birlikleri Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi Yerel Yönetimler İzleme ve Değerlendirme Birimi Yerel ve Ulusal Basın Kurumsal Koordinasyon Birimi TÜİK İldeki Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlıklar, İl Tanıtım ve İşbirliği Birimi Müdürlükleri Merkezi Kamu Kurumları Fuar Organizatörleri İç Paydaşlar Kalkınma Bakanlığı Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Kurumsal Koordinasyon Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Hedef Kitle (Müşteriler) Yatırım Destek Faaliyetleri Dış Paydaşlar Potansiyel Yatırımcılar İş adamları Ticaret ve Sanayi Odaları Yerel Yönetimler İthalatçı ve İthalatçı Birlikleri Yerel Yönetimler İldeki kamu kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri ) Merkezi kamu kurumları (İlgili Bakanlıklar) Bölge içi ve dışı Yatırımcılar Yerel Kamu kurum ve kuruluşları Bölge içi ve dışı girişimciler Yatırım Destek Ofisleri tarafından dış paydaşlardan seçilmiş hedef kitle yukarıda belirtilmiştir. Hedef kitle belirlemesi yapılırken YDO nun ürettiği hizmeti en fazla kullanan paydaşlar seçilmiştir.

6 YDO STRATEJİK AMAÇLARI VE MEVZUAT İLİŞKİSİ Yatırım Destek Ofisi Görev ve Yetkileri Yatırım Destek Ofisleri, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tabi olan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde birer tane olmak üzere Dicle Kalkınma Ajans ı birimleridir. Yatırım Destek Ofisleri 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci madde (i) bendinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek görevini üstlenmektedir. Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri aynı kanunun 16 ıncı Maddesine Belirtilmiştir: a) Bölge İllerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ruhsat işlemleri ile diğer idari işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. c) Başvurular hakkında öninceleme yapmak d) 4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek. Yatırım Destek Ofisleri Çalışma Usul ve Esasları Yatırım Destek Ofisleri Çalışma Usul ve Esasları, Kalkınma ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Uyarınca aşağıdaki gibidir: Dördüncü Bölüm Yatırım Destek Ofisleri Yatırım destek ofislerine başvuru MADDE 19 (1) Yatırımcılar, bir dilekçe ekinde, ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofislerine başvurur. Bu başvuru sonucunda Yatırım Destek Ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Buna göre; a) Yatırım Destek Ofislerine yapılacak başvuru, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen yetkili merciye başvuru süresini durdurur. b) İlgili mevzuatta geçerliliği belli bir süre ile sınırlandırılmış belgelerde, belgenin geçerliliği Yatırım Destek Ofislerine başvurulan tarihe göre belirlenir. (2) İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır. (3) Yatırım Destek Ofislerine, söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurulabilir. Yatırımcı tarafından

7 önceden ilgili yerlere başvurulan ancak henüz sonuçlanmamış işlemler, yatırımcının bu yöndeki talebini içeren dilekçesi üzerine, Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılır. (4) Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğunda, başvuru sahibine veya vekiline bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Başvuru Alındı Belgesi verilir. (5) Yatırımcılar, Yatırım Destek Ofislerine başvururken doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Başvuru yapılabilecek yatırım ve işlemler MADDE 20 (1) Yatırım Destek Ofislerinin takip ve koordine edeceği işlemler; gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlıdır. (2) Bunlar dışında kalan izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip ve koordine edilmesi, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Dosya tutma MADDE 21 (1) Yatırım Destek Ofisleri, kendilerine yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Yatırım Destek Ofislerinin söz konusu yatırıma ilişkin yaptığı bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, Yatırım Destek Ofisleri ile olan bütün iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder ve yürütür. (2) Yatırım Destek Ofislerindeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir. Yatırım Destek Ofislerinde görev yapan personel, dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliğine uymakla yükümlü olup, bunların ifşa edilmesinden veya ilgili olmayan kimseler tarafından incelenmesinden sorumludur. (3) Yatırım Destek Ofisleri, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade veya imha edilir. İmha edilecek dosyalara ait, başvuru sahibinin ve yatırımın adı, hangi iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğu gibi hususlar elektronik ortamda muhafaza edilir. Ön inceleme MADDE 22 (1) Yatırım Destek Ofisleri kendilerine gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön incelemede, başvuruyu yapan kişinin yetkili olup olmadığı, başvurunun zamanında, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde, yapılıp yapılmadığı, başvurunun söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için gerekli bilgi ve/veya belgeleri içerip içermediği gibi hususlar araştırılır. (2) Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Yatırım Destek Ofislerinin İşleyişi Yatırım Destek Ofislerinin yukarıda sözü edilen görev ve yetkiler dışında 5449 sayılı kanunun 5 inci Maddesinde belirtilen Ajans Görev ve Yetkilerinden, h) Bölgenin iş ve Yatırım İmkanlarını, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. k) Türkiye nin katıldığı ikili ve çok taraflı uluslar arası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak

8 bentlerini üstlenmektedir. Yatırım Destek Ofisleri Strateji Belgesinde bulunan amaç, hedef ve stratejiler 5449 sayılı kanunun 5 inci madde (h), (i), (j), (k) bentlerini içeren görev ve yetkilere dayandırılarak hazırlanmıştır. Stratejik Amaçlar 1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak 2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak 3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek 4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak 5. TRC3 İllerinin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliği Arttırılmasını Sağlamak 6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek Mevzuat 5449 Sayılı Kanun Madde 5 (h), (i) 5449 sayılı Kanun Madde 5 (h) 5449 sayılı Kanun Madde 5 (h) 5449 Sayılı Kanun Madde 5 (i), Madde16, Çalışma Usul ve Esasları Madde 19, 20, 21, sayılı Kanun Madde 5 (h), (j) 5449 sayılı kanun Madde 5 (k), (j)

9 BÖLGE PLANI VE YDO STRATEJİ BELGESİ İLİŞKİSİ 1. Bölgede Sosyal göstergelerde ülke ortalamalarına yaklaşılması ve sosyal içermenin geliştirilmesi S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek 2. Kentsel fiziki ve sosyal alytapının geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek 3. Bölgede yatırımıa elverişli altyapı ve emek piyasası koşullarının oluşturulması; finansman danışmanlık ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabetçilik düzeyinin arttırılması S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek S.4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak S.5. TRC3 İllerinin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliği Arttırılmasını Sağlamak 4. Bölgede rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerin geliştirilmesi S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek 5. Bölgede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliklerinin arttırılması yoluyla yönetişimin geliştirilmesi S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek HEDEFLER S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturulmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.1.1.Yatırım Kararını Etkileyecek Temel Bilgilerin Yer Aldığı Veri Tabanı Oluşturulması Yatırımcılar yatırım yapmadan önce Bölge ve ya il ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bölge ve il ile ilgili veriler; Yatırım ve üretim ile ilgili veriler ve Hedef Pazar verilerdir. Yatırım ve üretim ile ilgili veriler, Yatırım yeri varlığı (Organize Sanayi Bölgesinde Arazi veya Hazine arazisi), Yatırım yeri fiyatları, Ücret Düzeyleri, Vergiler, Elektrik Arzı ve Fiyatı, Su (arzı, analizi ve fiyatı), Doğalgaz arzı ve fiyatı, Kalifiye Eleman varlığı (üniversite Öğrencisi, Meslek Lisesi Öğrenci Sayısı), Hammadde Varlığıdır. Pazarla ilgili veriler Pazar Büyüklüğü (Nüfus ve Alım Gücü), Rakip Varlığı, Konu olan Ürünün İhracat ithalat durumu mevcut teşviklerle ilgili verileridir. Yatırımlarla ilgili verilerin yer aldığı veritabanının

10 oluşturulması ve düzenli aralıklarla güncellenmesi yatırımcıların istediği bilgilerin hızlı ve güvenilir biçimde temin edilmesini sağlayacaktır. Temel bilgileri içeren veri tabanının varlığı sayesinde, TRC3 Bölgesi illerinde yatırım kararlarının alınmasını hızlandıracaktır. Oluşturulacak olan veri tabanı TRC3 Bölgesi illerinin yatırım ortamı açısından GZFT analizini içerecektir. S.1.2. İllerde Öne Çıkan Sektörler Hakkında Yıllık Raporların Hazırlanması Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinin Etkin yapılabilmesi için TRC3 Bölgesi illerindeki Potansiyel Sektör ve İş Kolları hakkında yıllık Türkçe ve İngilizce rapor hazırlıkları gerçekleştirilecektir. Bu raporların sonuçlarına göre uygun yatırım konularının tespit edilerek uygulanabilir fizibilitelerin hazırlanmasının önü açılacaktır. TRC3 Bölgesi Yatırım Destek Ofisleri aylık faaliyet planlarında belirledikleri sektörler üzerinde raporlar hazırlayacaklardır. Her bir YDO uzmanının yıllık en az bir rapor hazırlaması hedeflenecektir. İlerleme yaşanan sektörlerle beraber gerileme gösteren sektörlerde incelenecek ve gerileme sebepleri araştırılacaktır. S.1.3. İllerde Yatırım Ortamı Önündeki Altyapı Sorunları Raporlarının Oluşturulması Altı aylık periyotlarla TRC3 Bölgesi illerindeki Yatırım Ortamını Kısıtlayan Altyapı Sorunları hakkında ilgili mercilere gönderilmek üzere yıllık 2 rapor oluşturulacaktır. Raporların oluşturulmasına müteakip ilgili altyapı sorunu takip edilerek ilgililerin çözüm için çabaları takip edilecektir. Altyapı sorunları yanı sıra YDO nun yapılmasında Potansiyel gördüğü çalışmalarda (Örn: ülkeler arası ortak Sanayi ve ticaret Bölgesi) yapılarak ilgili mercilere iletilecektir. S.1.4. Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri ve Rakamlarla İl Raporlarının oluşturulması Dört aylık periyotlarla Ülke ve İl verilerinin derlendiği genel gidişatın izlendiği ekonomik bültenler oluşturulacaktır. Bu bültenlerle İl ve Ülke ekonomisinin genel görünümü ve gelişme seyirleri dikkate alınarak önlemler ve tavsiyeler hazırlanacaktır. TRC3 Yatırım Destek Ofisleri arasından bir uzman bu verilerin toplanması ile ilgili görevlendirilecektir. Toplanan veriler illerde sorumlu uzman tarafından derlenip il özeline yorumların yapılması sağlanacaktır. Her yıl ocak ayında hazırlanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da gönderilmek üzere, çeşitli veri setlerinden derlenmiş İl, Bölge ve Ülke istatistikî verilerin yer aldığı Rakamlarla İl çalışması hazırlanacaktır. S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.2.1. Yerli ve Yabancı Firmalarla İş Odaklarına Yönelik Tanıtım Setleri ve Sektör Sunumlarının Oluşturulması

11 İl Yatırım Ortamı tanıtımına Yönelik olarak web sitesi, İl Yatırım Ortamı, İl YDO Broşürü ve Rakamlarla İller Raporları hazırlanmış ve basılmıştır. Web sitesinin daha etkin kullanımı için içerik güncellemesi devamlı yapılacaktır. Yerli ve Yabancı yatırımcılara yönelik yukarıda bahsi geçen dokümanlar dışında sektörel broşürler hazırlanacaktır. Hazırlanan tanıtım setleri İlin de tanıtımına yönelik hazırlanmış tanıtım setleri ile beraber sanayi ve ticaret odalarına, meslek örgütlerine, danışman firmalara ve sektör liderlerine ulaştırılacaktır. İlin Potansiyel ve Gelişme Gösteren Sektörlerine yönelik yerli ve yabancı yatırımcıları hedef alan Türkçe, İngilizce ve Arapça Sunumlar hazırlanacaktır. Sunumlar hedef yatırımcılara yönelik her potansiyel sektöre göre hazırlanacaktır. Sunumlar İlin Sektördeki farkındalığını ve avantajını ele almakla beraber 15 dakikayı geçmeyecektir. S.2.2. Ulusal ve Uluslar arası Organizasyonlarda İllerin Temsil Edilerek Yatırım Ortamına Katkıda Bulunulması İlin ve yatırım olanaklarının tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslar arası fuarlar ve organizasyonlara katılım öngörülmektedir. Katılım sağlanması önem arz eden fuar ve organizasyonların listesi bilgilendirme notları ile hazırlanarak takvim, iş yükü ve bütçeye uygun olarak fuar ve organizasyon katılım işlemlerine başlanacaktır. İl yatırım ortamı ve Ajans tanıtımı için İlden zamanında göç etmiş hemşehri dernekleri ile irtibata geçilerek toplantıların ayarlanması gerçekleştirilecektir. Yatırım Destek Ofislerinin hedeflediği organizasyon katılımı en az 12 dir. S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek S.3.1. Hedef Yatırımcı ve İş Gruplarının Belirlenmesi İlin avantajlı olduğu Sektörlerin belirlenmesinden sonra, sektörlere yönelik hedef yatırımcılar belirlenecektir. Hedef yatırımcılara tanıtım setleri yollanarak ya ili ziyaret etmesi ya da Yatırım Destek Ofisi ile toplantı yapması sağlanacaktır. Hedef yatırımcı listesi sürekli güncel tutulup il ile ilgili gelişmelerden yatırımcılar sürekli haberdar edilecektir. S.3.2. Katılım Sağlanan Fuar ve Organizasyonlarda Hedef Yatırımcılarla İrtibata Geçilmesi ve Yatırım Fırsatlarının Paylaşılması Katılım sağlanan fuar ve organizasyonlara hedef firmalar belirlenerek, onlarla görüşmeler yapılacaktır. Fuar ve organizasyonlara katılmadan önce firma ve iştigal ettikleri alanlar dikkate alınarak hedef firmalar belirlenecektir. Üst düzey görüşmelerden sonra firmanın ili ziyaret etmesi sağlanacaktır. İrtibat kurulacak hedef kitle sürekli olarak il ve yatırım olanakları hakkında bilgilendirilecektir. S.3.3. Hazırlanan İl Yatırım Sitesine Yatırım Takip ve İş Melekleri Uygulamasının Konulması

12 Hazırlanan İl yatırım Sitesine İş Melekleri ve Yatırım Takip Uygulamaları konulacaktır. İş Melekleri uygulaması ile Parası olmayan fakat fikri ve projesi olan girişimci ile Parası olan ancak Proje fikri olamayan yatırımcının ortaklık kurarak iş birliği yapmaları sağlanacaktır. Ulusal ve uluslar arası iş melekleri kurumları ile irtibata geçilerek üyeliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Yatırım takip sistemi ile il de yatırım yapmak isteyen firmalar online sisteme kayıt yaptırıp yatırım fikirleri ile ilgili uzmanlarla görüş alışverişinde bulunabilecekler. S.3.4. Firmalar arasında Ortaklıklar Kurulmasının Desteklenmesi Yerli ve Yabancı Firmaların İl Firmaları ve ya il yatırımcıları ile ortaklıklar kurması sağlanacaktır. Bölge Planı da belirtildiği üzere il firmalarının ve yatırımcılarının çeşitli konularda teknik bilgi eksiliği vardır. İl yatırımcıları ile diğer yatırımcılar arasında ortaklıklar kurulması yatırımcılarımızın teknik kapasitesinin artmasına olanak sağlayacaktır. S.4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak S.4.1. Yatırımcıların İzin, Ruhsat, İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi Her yıl Dünya bankası tarafından yayınlanan Doing Business yatırım ortamı raporları Ülkeleri yatırım kolaylığına göre sıralamaktadır yılı raporuna göre Türkiye 189 Ülke arasından 65 inci sırada yer almaktadır. Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Ortamının iyileştirilmesinde ve yatırımın kolaylaştırılması amacıyla kurulmuştur. Başvuruların alınması, önincelemeye tutulması, evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara yollanması ve takip edilmesi ile ilgili yazışma formatları belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili arşiv sistemi de kurulmuştur. Ancak başvuruların alınması ve her başvuruya dosya numarası verilmesi ile ilgili bilgisayar programına ihtiyaç duyulmaktadır. Dosya Başvuru numarasını veren, yatırımcıların sunduğu dokümanların taratılarak saklanabileceği bir program temini gerçekleştirilecektir. Yatırımcıların izin ruhsat işlemleri ile ilgili bilgi alabileceği, başvuru yaptığı hizmet standartlarının yer aldığı Yatırım Destek Ofisi Hizmetleri ve Yatırımcı Kılavuzu hazırlanacaktır. İlgili Kurumların yapılarında ve ya hizmet envanterlerinde değişiklik yapılması takip edilerek, kılavuzda gerekli güncellemeler yapılacaktır. Her bir Yatırım Destek Ofisi görevli olduğu ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolleri yaparak, özellikle yatırımcıların bürokratik işlemlerinin Ofisler üzerinden yapılarak hızlandırılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır. S.4.2. Yatırımcıların Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirilmesi ve Yönlendirilmesi Yatırım Destek Ofisleri gelen yatırımcı ve girişimcilere Ajans ve ajans dışı hibe ve destekleri konusunda bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Yatırımcıların yararlanabileceği hibe ve destekler ile ilgili bilgiler il yatırım sitesinde devamlı güncellenecektir. Ajans ve Ajans dışı hibe ve desteklerin kapsandığı Teşvik Rehberi 2010 yılında yayınlamıştır. Teşvik Rehberinin her yıl güncellenerek yayınlanması sağlanacaktır.

13 Teşvik rehberinin yanı sıra teşviklerin aysı aysı olduğu yatırımcılara yönelik broşürler hazırlanacaktır. (TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Kırsal Kalkınma, IPARD gibi) İl için stratejik olduğu düşünülen konulardaki teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme ve teknik destek daha yoğun yapılacaktır. Teşvik ve destek konularında yaşanan sıkıntılar yatırımcı geri dönüşleri dikkate alınarak raporlanıp ilgili mercilere iletilecektir. Yıl içerisinde hazırlanacak rapor sayısı tüm yatırım destek ofisleri için 2 tanedir. Daha önce hazırlanmış olan il yatırım sitelerine teşvik ve destek sihirbazı uygulaması konulacaktır. Teşvik ve destek sihirbazı yatırımcıların proje konusu, gerekli finansman miktarı, yatırıma başlamayı düşündüğü tarihi gibi arama karalıklarını içeren bir online uygulama olacaktır. S.5. İlin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliğin Arttırılmasını Sağlamak S.5.1. İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi İşletmelerin yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyükte işletmeler desteklenmeye çalışılacaktır. İşletme ve ilgili kurumlar sürekli ziyaret edilerek işletmelerin kapasitesinin arttırılmasına çalışılacaktır. İşletmelerin kapasitesinin arttırılması için yatırım destek ofisi uzmanları yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, finansman, örgütlenme ve işgücü konularında eğitileceklerdir. Yatırım Destek Ofisleri bu konuda etkili birer danışman olmaya çalışacaklardır. İlgili konularda Yatırım Destek Ofislerinin yurt dışında ilgili kurumlarda eğitilmesi sağlanacaktır. İşletme kapasitelerini geliştirmek üzere ile uzmanların davet edilerek işletmelerin sayılan konularda kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. İlk yıl için hedef 3 eğitimdir. S.5.2. İlde Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilmesi İlde girişimcilik kültürünün arttırılmasına yönelik olarak Yatırım Destek Ofisleri tarafından belirli zamanlarda girişimcilik ve proje yazma eğitimleri verilecektir. Yatırım destek ofisi uzmanları girişimcilik ve proje yazma eğitimleri konusunda eğitilecektir. Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri belli kitleleri hedefleyecek şekilde tasarlanacaktır. Bu eğitimlerden başarılı olan kişiler bilgi bankamıza kaydedilerek ilerde açıklanabilecek desteklere yönlendirilerek iş kurmaları desteklenecektir. İl bazında yıllık ilk etapta 100 kişiye girişimcilik eğitimi, 90 kişiye de PCM eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

14 S.5.3. İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması İşletmelerin ihracat kapasitelerinin arttırılmasına yönelik ülke raporları oluşturulacaktır. Ülke raporları ilin ürettiği ürünleri satabileceği hedef Pazar araştırmasını da kapsayan raporlar olacaktır. Her yatırım destek ofisi ihtiyaca ve ya potansiyel görülmesi halinde her yıl bir ülke raporu yayınlayacaktır. Hedef Pazar araştırması eğitimi İGEME den (veya bu hizmeti sunabilecek bir kurum) alınarak kullandıkları yönteme göre hedef pazar araştırması yapılacaktır. Ülke raporları oluşturulurken hedef ülkeye 5 günlük çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek S.6.1. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sürekli Ziyaret Edilmesi ve İş Birliğinin Güçlendirilmesi İlgili kamu kurum ve kuruluşları sürekli ziyaret edilerek destek ve teşviklerden haberdar edileceklerdir. Sadece il ve ulusal düzeydekiler değil aynı zamanda ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları da sürekli ziyaret edilerek ilişkiler güçlendirilecektir. İlgili kurumların ziyaret edilmesi hem ilişkiyi yakınlaştıracak hem de işbirliği düzeylerini arttıracaktır. Yapılacak ziyaret sayısı kurum sayısı dikkate alındığında en az 40 olarak belirlenmiştir. Her bir Yatırım Destek Ofisi görevli olduğu ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolleri yaparak, özellikle yatırımcıların bürokratik işlemlerinin Ofisler üzerinden yapılarak hızlandırılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır. S.6.2. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşvik ve Desteklerden Faydalanmaları Sağlanması İlgili kurumlar açık hibe çağrılarına yönlendirilerek proje yazmaları sağlanacaktır. Proje hazırlamaları için ilgili kurumun proje ofisleri ile irtibatta olunup, proje hazırlamalarında teknik destek sağlanmaya çalışılacaktır. İlgili Tüm Kamu kurum kuruluşları teşvik ve desteklere yönlendirilecektir. Yatırım Destek Ofislerinin personel kapasitesi dikkate alındığında ilk yıl önceliklendirilmiş 5 kurumun yararlanması amaçlanmaktadır. S.6.3. İlgili Kurumların Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Yapmalarının Sağlanması Kamu kurum ve kuruluşlarının vizyon geliştirmesi için yurt içi veya yurt dışında benzer faaliyette bulunan iyi örnek oluşturan kamu kurumları ile irtibatta olmaları vizyon ve kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle yerel yönetimlerin yönlendirilerek yurtdışındaki yerel yönetimlerle işbirliği yapmaları, birliklerine katılmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Yerel yönetimlerin işbirliğini arttırarak kapasitelerini arttırmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın ilk yıl için hedefi her il için iki kurum arasında bağlantı kurmaktır.

15 Stratejik Amaç 6 Stratejik Amaç 5 Stratejik Amaç 4 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 1 DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM TABLOSU S.A. Hedef Gösterge Birim/Yıl S.1.1 Veri Tabanı 1 S.1.2 Sektör Raporları 15 S 1.3 Altyapı Sorunları Raporları 8 S.1.4 Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri 12 Rakamlarla İller 4 S.2.1 S.2.2 Web Sitelerine Giriş Sayısı Hazırlanan tanıtım seti sayısı 4 Tanıtım Setlerinin Ulaştırıldığı Paydaş Sayısı 300 Hazırlanan Sunum Sayısı 20 Katılım Gösterilen Fuar ve Organizasyon Sayısı 12 Gerçekleştirilen Hemşehri Toplantıları Sayısı 16 S.3.1 Tanıtım Setlerinin Ulaştırıldığı Hedef Yatırımcı Sayısı 100 Hedef Yatırımcılarla Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı 20 S.3.2 İrtibata Geçilen Hedef Yatırımcı Sayısı 120 İş Melekleri Uygulamasından Yararlanan Yatırımcı S.3.3 Sayısı 12 Yatırım Takip sisteminden Yararlanan Yatırımcı Sayısı 30 S.3.4 Ortaklık ve İşbirliği Kurulması Sağlanan Yatırımcı Sayısı 10 S.4.1 İzin, Ruhsat, İş ve İşlemiyle İlgilenilen Yatırımcı Sayısı 60 Teşvik Rehberi Sayısı 1 S.4.2 Teşvik Broşürü Sayısı 5 Teşviklerle İlgili Sorunlar Raporları 2 Bilgilendirilen Yatırımcı Sayısı 2000 S.5.1 S.5.2 S.5.3 Ziyaret edilen Yatırımcı ve Kurum Sayısı 100 Alınan Eğitim Sayısı 3 Verilen Eğitim sayısı 12 Girişimcilik Eğitiminden Yararlanan kişi Sayısı 400 PCM Eğitiminden Yararlanan Kişi sayısı 270 Hazırlanan Ülke Raporları sayısı 4 Ziyaret Edilen Ülke Sayısı 4 S.6.1 Ziyaret edilen Kurum sayısı 120 S.6.2 S.6.3 Teşvik ve Desteklerden Yaralandırılmış Kurum Sayısı İşbirliği Yapması Sağlanan Kurum sayısı 20 8

16 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ŞABLONU Yatırım Ortamı Araştırması ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Destek Faaliyetleri S.1. TRC3 İllerinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak S.2. TRC3 İllerinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak S.3. Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde TRC3 İllerine Yatırımcı Çekmek S.4. Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak S.5. TRC3 İllerinin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliği Arttırılmasını Sağlamak S.6. TRC3 İllerindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek S.1.1.Yatırım Kararını Etkileyecek Bilgilerin Yer Aldığı Veri Tabanı Oluşturulması S.2.1. Yerli ve Yabancı Firmalarla İş Odaklarına Yönelik Tanıtım Setleri ve Sektör Sunumlarının Oluşturulması S.3.1. Hedef Yatırımcı ve İş Guruplarının Belirlenmesi S.4.1. Yatırımcıların İzin, Ruhsat, İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi S.5.1. İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi S.6.1. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sürekli Ziyaret Edilmesi ve İşbirliğinin Güçlendirilmesi S.1.2.İllerde Öne Çıkan Sektörler Hakkında Yıllık Raporların Hazırlanması S.2.2. Ulusal ve Uluslar arası Organizasyonlarda İllerin Temsil Edilerek Yatırım Ortamına Katkıda Bulunulması S.3.2. Katılım Sağlanan Fuar ve Organizasyonlarda Hedef Yatırımcılarla irtibata geçilmesi ve Yatırım Fırsatlarının Paylaşılması S.4.2. Yatırımcıların Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirilmesi ve Yönlendirilmesi S.5.2. İlde Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilmesi S.6.2. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşvik ve Desteklerden Faydalanmaları Sağlanması S.1.3. İllerde Yatırım Ortamı Önündeki Altyapı Sorunları ile ilgili Raporların Oluşturulması S.3.3. Hazırlanan İl Yatırım Sitesine Yatırım Takip ve İş Melekleri Uygulamasının Konulması S.5.3. İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması S.6.3. İlgili Kurumların Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Yapmalarının Sağlanması S.1.4. Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri ve Rakamlarla İl Raporlarının oluşturulması S.3.4. Firmalar arasında Ortaklıklar Kurulmasının Desteklenmesi

17

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu usul ve esaslar, kalkınma ajansları bünyesinde faaliyet gösteren yatırım destek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ www.dika.org.tr Batman ı Mardin ı Siirt ı Şırnak Dicle Kalkınma Ajansı, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI 1. OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek a) OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) KURULUŞU

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) KURULUŞU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) KURULUŞU Şubat 2014 Çiğli-İZMİR T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı