İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye"

Transkript

1

2 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 13/11/2014 tarih ve 616 sayılı kararı, 12/02/2015 tarih ve 72 sayılı kararı, 2015 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

3 İçindekiler : Giriş ( Belediye Meclisi karar, tarih ve sayıları) Sayfa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-13 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 80 Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 81 Zabıta Dairesi Başkanlığı 81 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 81 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 82

4 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I.İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GELİRLERİ A)RUHSAT HARÇLARI Harç Harç Harç Harç Harç Harç B.K.K. 2005/ S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 1 Adet 13, İşyeri Açma İzin Harcı (her türlü İşyeri İçin beher m2 'sinden) 2 25 m2'ye kadar m² m² arası m² Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar m² arası m² 2013 yılı Belediyemiz Meclis Kararı m² arası m² uygulanacaktır m²'den yukarı m² B)ÜCRETLER 1)GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN ALINACAK ÜCRETLER TESİS İZİNLERİNDE ALINACAK ÜCRETLER³ Faaliyet konusu esas olmak üzere; Akaryakıt ve Otogaz İstasyonları ile Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG), Sıkılaştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum ve Depolama,Madeni Yağ, Parlayıcı ve Patlayıcı Madde ve Kimyevi Madde tesislerinden ve Liman İskelelerinden; Tesis Kurma İzni ve/veya İlave Tesis İzni İçin (Avan Proje Üzerinden) 2464 S.K.97.md m²'ye kadar 1 m² için (Açık-Kapalı) m² 10,29 18% S.K.97.md m² ve fazlasından 1m² için m² 3,09 18% S.K.97.md. Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m² için m² 3,69 18% Not: 1-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü tarafından tarih ve 131/2-426 sayılı yazısında belirtilen 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden tahsil edilmektedir Sayılı kanunun 84. maddesinin değiştirilmesi hakkında çıkarılan 5281 sayılı kanunun 26. maddesi uyarınca bu miktar, hiçbir surette m² ye isabet eden tutarı geçemez. 3-İmar Yasası ve Yönetmeliğine uygun olmak koşulu ile tesis izni alınmadan inşaatına başlanan GSM lerden normal tesis kurma İzni ücreti %100 zamlı alınacaktır. 1

5 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Diğer İşyerlerinden 2464 S.K.97.md. Yeni verilecek tesis izinlerinde avan projede belirtilen toplam inşaat alanının beher m²'si için m² 1,60 18% S.K.97.md. İlave tesis izinlerinde ilave kısmın beher m²'si için m² 1,60 18% S.K.97.md. Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m² için m² 1,21 18% S.K.97.md. Suret tasdiklerinde beher evrak ve yazışmalar için 4 Adet 3,99 18% İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Esnasında Makine-Elektrik Proje Onay İşlemlerinde Alınacak ler 5 Elektrik Motorları ve Jeneratörleri S.K.97.md. 0-5 Hp ye kadar 5 Hp dahil Hp 66,55 18% S.K.97.md. 5 Hp den fazla her bir ilave Hp için Hp 4,30 18% Not: 4-Buradaki " suret tasdik ücreti", 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu'nun 79. maddesinde sözü geçen "kayıt ve suret harcı"ndan farklı olup, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından verilecek izinler için istenen belgelerin "Aslı Görülmüştür"kaşeli suretleri için alınmaktadır. 5- Bu maddede geçen Bu ler ruhsatlandırma işlemi esnasında bir defaya mahsus olarak alınır. 6- Elektrik üretim tesisleri için TL üzerindeki meblağlar dikkate alınmaz. 2

6 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Punta kaynak makinesi, kaynak Transformatörleri ve jeneratörleri ile İndüksiyon ocakları ve Redresörleri 2464 S.K.97.md. Beher cihaz için 5 KVA' ya kadar KVA 46,59 18% S.K.97.md. 5 Kw'dan fazla her bir ilave Kw için KVA 3,99 18% Elektrik rezistanslı Cihazlar, Otoklav 2464 S.K.97.md. Kapasitesi 5 KVA' ya kadar KVA 60,50 18% S.K.97.md. 5 KVA 'dan fazla her bir ilave KVA için KVA 4,30 18% Paratoner Tesisatı İçin 2464 S.K.97.md. Her türlü Paratoner tesisatlarından Adet 133,10 18% Elektrik Tesisatı İçin 2464 S.K.97.md. Her müstakil birim için Adet 193,60 18% Yangın Tesisatı İçin 2464 S.K.97.md. Her müstakil yangın ihbar alarm tesisatlarından Adet 133,10 18% S.K.97.md. Yangına müdahale sistemi için Adet 133,10 18% Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG), Sıvıştırılmış Doğal Gaz(LNG), Her nevi Petrol Türevleri ve Kimyevi madde ile Her Nevi Yağ Tankları (Beher tank başına) 2464 S.K.97.md. Depo hacmi 10 m³ e kadar olanlardan Adet 490,05 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10,1-100 m³ arası olanlardan Adet 1.131,35 18% S.K.97.md. Depo hacmi 100, m³ arası olanlardan Adet 2.420,00 18% S.K.97.md. Depo hacmi 1000, m³ arası olanlardan Adet 7.090,60 18% S.K.97.md. Depo hacmi 5000, m³ arası olanlardan Adet ,20 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10000,1 m³ ve üzeri olanlardan Adet ,50 18% Not: 3

7 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Diğer Depolama Tankları(Beher Tank Başına) S.K.97.md. Depo hacmi 10 m³ e kadar olanlardan Adet 163,35 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10,1-100 m³ arası olanlardan Adet 242,00 18% S.K.97.md. Depo hacmi 100, m³ arası olanlardan Adet 399,30 18% S.K.97.md. Depo hacmi 1000, m³ arası olanlardan Adet 798,60 18% S.K.97.md. Depo hacmi 5000, m³ arası olanlardan Adet 1.615,35 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10000,1 m³ ve üzeri olanlardan Adet 2.420,00 18% Buhar kazanları, Buhar Jeneratörleri ve Tesisatı 2464 S.K.97.md. Her türlü buhar jeneratörü için Adet 54,45 18% S.K.97.md. Isıtma sathı ( 0-25 m² ) kadar her kazandan Adet 66,55 18% S.K.97.md. Isıtma sathı ( 25, 1-50 m² ) kadar her kazandan Adet 87,12 18% S.K.97.md. Isıtma sathı ( 50, m² ) kadar her kazandan Adet 102,85 18% S.K.97.md. Isıtma sathı 100, 1 m² ve daha büyük olan kazanlardan Adet 163,35 18% S.K.97.md. Kızgın Yağ Kazanları (Her türlü kızgın yağ kazanları için) Adet 133,10 18% S.K.97.md. Kompresörler, Hava ve Su Tankları için (Her biri için beher adet başına) Adet 133,10 18% S.K.97.md. Soğutma-Isıtma ve Klima tesisatı8 500kcal/h 5,02 18% S.K.97.md. Havalandırma Tesisatı (Her müstakil birim için) Adet 133,10 18% Not: 7- Enerji santrallerinde "Diğer Depolama Tankları" maddesi uygulanır. 8-GSM lerden soğutma - ısıtma ( Merkezi Isıtma, kalorifer, Klima, Kat kaloriferi ve Proseste kullanılan ısıl güç ) tesisatlarından 500 K.cal-h ısı kaybı değeri için (Isıtma- Soğutma ayrı ayrı ücretlendirilecektir. ) 4

8 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İnsan Asansörleri 2464 S.K.97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 90,75 18% S.K.97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 133,10 18% S.K.97.md. 451 kg ve üzeri taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 151,25 18% Yük Asansörleri 2464 S.K.97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 151,25 18% S.K.97.md. 501 kg ve üzeri taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 193,60 18% Vinç Kreyn, Transpalet vb. Kaldırma Makineleri 2464 S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi ( 0-1 ) tona kadar Adet 60,50 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi( 1, 01-3 ) tona kadar Adet 90,75 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi ( 3, 01-5 ) tona kadar Adet 108,90 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi ( 5,01-10 ) tona kadar Adet 151,25 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi 10, 01 ton daha büyükler için Adet 217,80 18% S.K.97.md. Yürüyen merdivenler, Konveyör Bantlar (Beher cihaz başına) Adet 254,10 18% S.K.97.md. Liftler, Forkliftler (Beher birim başına) Adet 423,50 18% Not: 5

9 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz( CNG ) Satış ve Servis İstasyonları 2464 s.k. 97.Md Beher lift başına Adet 2.420,00 18% s.k. 97.Md Beher pompa ve dispanser başına Adet 1.464,10 18% s.k. 97.Md Beher hava saati başına Adet 157,30 18% s.k. 97.Md Beher portatif lift başına Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md Beher açık kanal başına Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md Beher otomatik yıkama cihazı için Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md Beher seyyar yıkama cihazı için Adet 490,05 18% s.k. 97.Md Ayrıca tabanca başına Adet 490,05 18% s.k. 97.Md Beher CNG kompresörü için Adet ,00 18% LPG, O2, N, CNG, LNG vb. Sınai Gazları Üretim ve Dolum Tesisleri ile Kimyasal ve Her Nevi Yağ Depolama Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.Md Depolama ve/veya satış yapan tesislerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md Yalnız dolum yapan tesislerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md Gaz üreterek dolum yapan tesislerden Adet ,00 18% Limanlar, İskeleler ve Rıhtımlar(Maktuen) s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 250 metreden uzun olanlardan Adet ,00 18% Not: 9- "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 6

10 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Maden Esaslı Üretim Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.Md Çimento Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Tuğla, Kiremit ve Gaz beton üretim Tesisleri ile Alçı, Kireç ve benzeri Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Maden Ocakları Adet ,00 18% Asfalt, Kauçuk, Kablo ve Lastik Üretim Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.Md Kauçuk ve Lastik Kaplama Adet 5.500,00 18% s.k. 97.Md Asfalt şantiyeleri, Asfalt ve Zift Eritme Yerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Kablo ve Lastik Üretim Adet ,00 18% Enerji Santralleri (Maktuen) s.k. 97.Md Rüzgar-Biogaz Enerji Santrali Adet ,00 18% s.k. 97.Md Nükleer Enerji Santrali Adet ,00 18% s.k. 97.Md Diğer Santraller Adet ,00 18% Gemi Yapım ve Onarım Yerleri(Maktuen) s.k. 97.Md 2000 m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 7.090,60 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,10 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,60 18% s.k. 97.Md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,85 18% Not: 9- "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 7

11 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Kömür İşleme ve Depolama Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 2.420,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 4.840,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 7.090,60 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 9.680,00 18% s.k. 97.Md 5001 m² den fazlası için Adet ,20 18% Atık Maddeleri Değerlendirme Tesisleri (Maktuen) 9 1-Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklardan Ham ve Mamül Madde Üretim Tesisleri 2464 s.k. 97.Md 1000 m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 4.400,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 6.600,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 8.800,00 18% s.k. 97.Md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% Atıktan Üretilen Yakıt Hazırlama Tesisleri (RDF) 2464 s.k. 97.Md Evsel atıktan türetilmiş yakıtlar,tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt, Geri Kazanılmış Yakıt, Kağıt ve Plastik Yakıt, Prosesle İşlenmiş Yakıt Adet ,00 18% Katı Atık Depolama Tesisleri 2464 s.k. 97.Md 5000 m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md ( ) m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% Not: 9- "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 8

12 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Petrol, Doğalgaz ve Kimyasalları Borularla Taşıma Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.Md km arasında taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 15,01-20 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 20,01-25 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 25,01 km ve üzeri taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% Amonyak, Gübre ve Maya Fabrikaları ile Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.Md Amonyak Üretim ve/veya Depolama Tesisleri ve Gübre Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Maya Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri Adet ,00 18% Oto Yıkama ve Yağlama Yerleri 2464 s.k. 97.Md 300 m² ye kadar beher m² için m² 5,32 18% s.k. 97.Md 301 m² ve üzeri beher m² için m² 3,27 18% Oto Tamir Bakım Yerleri 2464 s.k. 97.Md 300 m² ye kadar beher m² için m² 3,27 18% s.k. 97.Md 301 m² ve üzeri beher m² için m² 1,73 18% ) SIHHİ MÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER 2464 s.k. 97.Md 25 m²'ye kadar Adet 300,00 18% s.k. 97.Md 26 m² ile 100 m² arası Adet 400,00 18% s.k. 97.Md 101 m² ile 250 m² arası Adet 550,00 18% Not: "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 9

13 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Not: 2464 s.k. 97.Md 251 m² ile 500 m² arası Adet 850,00 18% s.k. 97.Md 501 m²'den yukarı Adet 1.150,00 18% s.k. 97.Md Canlı Müzik İzni Adet 2.500,00 18% s.k. 97.Md İşyeri Toplam Kullanım Alanı (Açık+Kapalı) m² 3,30 18% s.k. 97.Md İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Basılı Evrak Bedeli Adet 110,00 18% s.k. 97.Md İnternet Salonu Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Elektronik veya Mekanik Oyun Salonu Adet 1.429,99 18% s.k. 97.Md Sinema, Tiyatro, Konferans/Toplantı Salonları ve Benzeri İşyerleri (Sahne ve Gösteri Sanatları Merkezleri) Adet 3.300,00 18% s.k. 97.Md Hamam, Sauna, Sıhhi Banyolar ve Benzeri İşyerleri Adet 1.375,00 18% s.k. 97.Md Güzellik, Epilasyon, Masaj, Zayıflama Salonları ve Benzeri İşyerleri Adet 5.500,00 18% s.k. 97.Md Berber ve Kuaförler Adet 1.100,00 18% s.k. 97.Md Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ve Benzeri İşyerleri Adet 3.300,00 18% s.k. 97.Md Düğün Salonu Adet 4.400,00 18% s.k. 97.Md Bar, Pavyon, Meyhane, İçkili Lokanta, Gazino, Diskotek, Taverna ve Benzeri İşyerleri Adet 4.400,00 18% s.k. 97.Md Yazıhane, Büro ve Benzeri İşyerleri Adet 330,00 18% s.k. 97.Md Plaj, Yüzme Havuzu, Su Sporları/Etkinlikleri Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 6.600,00 18% s.k. 97.Md Lokal, Sosyal Tesis ve Benzeri İşyerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Açık ve Kapalı Film/Dizi Stüdyoları/Platoları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Kahvehane, Kıraathane ve Benzeri İşyerleri Adet 1.925,00 18% s.k. 97.Md Kafeterya, Çay Bahçesi ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18%

14 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.Md Otel, Motel, Hotel, Özel Konaklama Tesisi ve Benzeri İşyerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Yemeği Paket Satan Yerler, Fast Food ve Benzeri İşyerleri Adet 550,00 18% s.k. 97.Md Büfe ve Benzeri İşyerleri Adet 550,00 18% s.k. 97.Md Lokanta, Izgara Salonu, Lahmacun ve Pide Fırını, Kebap Salonu ve Benzeri İşyerleri Adet 2.200,00 18% s.k. 97.Md Pastane, Unlu Mamüller Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.298,00 18% s.k. 97.Md Pansiyon Adet 3.894,00 18% s.k. 97.Md Tuvalet, Emanet, Depo, Ambar ve Benzeri İşyerleri Adet 440,00 18% s.k. 97.Md Medikal Ürünler (Ortez Protez) Satış Yerleri ve Benzer İşyerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Elektronik ve İletişim Sarf Malzemeleri, Hediyelik Eşya, Saatçi, Bijuteri ve Benzeri İşyerleri Adet 935,00 18% s.k. 97.Md Kreş, Yuva, Gündüz Bakımevi, Özel Çoçuk Kulüpleri ve Benzeri İşyerleri Adet 5.500,00 18% s.k. 97.Md Tıp Merkezleri, Hastaneler Adet ,00 18% s.k. 97.Md Muayenehane, Veteriner Kliniği ve Benzeri İşyerleri Adet 6.600,00 18% s.k. 97.Md Banka, Finans Kurumları ve Benzeri İşyerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Kuyumcu, Döviz Bürosu ve Benzeri İşyerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Tekstil Ürünleri Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18% s.k. 97.Md Canlı Hayvan ve İhtiyaç Maddeleri Satış Yerleri (Pet Shop), Av Malzemeleri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Lunapark, Elektronik ve Mekanik Eğlence Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 8.250,01 18% s.k. 97.Md Aktar, Kozmetik Ürünler Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18% s.k. 97.Md Bakkal, Market, Şarküteri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18% Not: 11

15 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.Md Et ve Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Diğer İşyerleri Adet 1.100,00 18% II.HAFTA TATİL RUHSAT GELİRLERİ(Tatil Günlerinde Çalışan Hertürlü İşyeri İçin Beher m²'sinden) Harç Harç Harç Harç Harç 2464 S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md. 25 m2'ye kadar m² m2 arası m² Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar m2 arası m² 2013 yılı Belediyemiz Meclis Kararı m2 arası m² uygulanacaktır m2'den yukarı m² Not: 10-Ruhsatlı İşyerlerinde kapasite artırımında yalnız ilave teçhizat için ücret alınır. Onaylı eski proje ibraz edilemez ise talep edilen hizmetler için işyerindeki tüm teçhizatlara yukarıdaki hükümler gereği ücretler uygulanır. 11-Ruhsat devirlerinde ve deneme izinlerinde ½ ücret alınır. 12-İşyeri sahibinde değişiklik yapılmadan yalnız ünvanda değişiklik nedeni ile yapılan ruhsat yenilemelerinde ¼ ücret alınır. 13-Yer Seçimi ve Tesis Kurma izinlerinde yönetmelikçe belirlenen 5 yılı geçmiş olan tesislerin açılma harcı hesaplanırken yer seçimi ve tesis kurma izni ücret bedeli cezasız tahsil edilir sayılı Büyükşehir Bekediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği (23/07/2004 tarih ve sayılı R.G.) tarihten önce kurulan tesislerden Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ücret bedeli cezasız tahsil edilir. 15-Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Ek Süre ( 2 yıl) talep edenlerden yönetmelik gereği Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ücretinin 2/5'i ücret alınır. 16-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının zayii olması ve/veya yenileme taleplerinde ruhsat harcı bedeli tam alınır, ayrıca ücretler taahakkuk ettirilmez. 17-Sınıf değişikliği yapan tesislerin açılma izni harcı hesaplanırken; ücretler tam olarak uygulanır. 1 yıllık süre içerisinde sınıf değişikliği nedeni ile ruhsat almayan tesislerin ruhsat harcı hesaplanırken yer seçimi ve tesis iznine isabet eden tutar cezalı alınacaktır. 18-Akaryakıt satış istasyonuna usulüne uygun olarak Çalışma Ruhsatı alıp daha sonra LPG Satış istasyonu için müracaat eden firmalardan alınacak tesis izni ücreti toplam tesis alanının pompa+ dispansere orantılayarak; [ dispanser ] Alan / pompa + dispanser formülü ile hesaplama yapılacaktır. 19-Kapatılan tesislerin mükerrer defa açılmalarında; 1.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 20 si 2.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 40 ı şeklinde Aynı işlemin 3. veya daha fazla şekilde tekrar edilmesi halinde cezalar aynı oranda artırılarak uygulanacaktır. 20-Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni bulunan tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan devri durumunda tesis izni ücretlerinin 1/2'si, ünvan değişikliği durumunda tesis izni ücretinin 1/4'ü tahsil edilir. 12

16 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mezarlık Satışı - Bel. Mez. Nizam. - Bel. Mez. Nizam. - Bel. Mez. Nizam S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Dolu Mezar Yanındaki 1.Boş Mezar Adet 375,00 Yok Dolu Mezar Yanındaki 2.Boş Mezar * Adet 1.500,00 Yok Mezar Yapım Ruhsatı Adet 10,00 Yok ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Deniz Hizmetleri leri Yağ Emici Ped / Sorbent Pad (40x50 cm) Adet 2,60 18% Yağ Emici Sosis / Sorbent Boom Metre 52,00 18% Deniz-Petrol Bariyeri / Oil Boom Metre/Saat 9,60 18% Petrol Toplama Cihazı / Oil Skimmer Saat 880,00 18% Deniz Temizleme ve Kontrol Teknesi Saat 1.285,00 18% Katı Atık Bariyer i Metre/Saat 9,60 18% Not: * Dolu mezar yanından 1 kişilik boş mezar yeri verilir. Dolusu olmayıp boş mezar yeri ile dolusunun yanından birden fazla boş mezar yeri taleplerinde, mezar satış fiyatı 4 katı uygulanır. 13

17 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Not: Harita Çekimi ( 1/1000' lik ) Kağıt (Ploter) Adet 5,00 18% Harita Çekimi ( 1/5000' lik ) Kağıt (Ploter) Adet 6,00 18% /1000 ölçekli haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 5,00 18% /1000 ölçekli onaylı haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 10,00 18% /5000 ölçekli haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 7,00 18% /5000 ölçekli onaylı haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 15,00 18% Sayısal Ortofoto 1/5000 (TIFF,ECW) Adet 10,00 18% Sayısal Ortofoto 1/1000 (TIFF,ECW) Adet 7,00 18% İlçe Bazında 1/1000 ölçekli Mozaik Ortofoto Harita (SID,ECW) Adet 100,00 18% /1000 ölçekli Halihazır Pafta Onama ücreti (pafta başına) Adet 60,00 18% /5000 ölçekli Halihazır Pafta Onama ücreti (pafta başına) Adet 70,00 18% Şeritvari Haritalar (her km için) KM 100,00 18% Poligon değeri 1 adet (C4) Adet 5,00 18% Nirengi değeri 1 adet (C3) Adet 10,00 18% Kocaeli İli Tamamı DTM Verisi 1/5000'lik (NCZ) Adet 1.500,00 18% Kocaeli İli Tamamı DTM Verisi 1/1000'lik (DGN,NCZ) Adet 2.250,00 18% Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına DTM verisi (NCZ) Adet 2,50 18%

18 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kocaeli ili 1/1000 pafta indeksi başına DTM verisi (DGN-NCZ) Adet 1,00 18% Kocaeli İli Tamamı Üçgen Model (NCZ) Adet 1.500,00 18% Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına Üçgen Model (NCZ) Adet 2,50 18% Kocaeli İli Tamamı 5 m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (NCZ) Adet 1.000,00 18% Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına 5 m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (NCZ) Adet 2,00 18% Kocaeli İli Tamamı 1 m aralıklı Yükseklik Eğrisi (DGN-NCZ) Adet 1.500,00 18% Kocaeli ili 1/1000 Pafta İndeksi Başına 1 m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (DGN-NCZ) Adet 1,00 18% Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gezi ve Turistik Haritası (Renkli, Baskı) Adet 5,00 18% Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Rehber Haritası (Cilt) Adet 15,00 18% Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlçe Rehber Haritası (Renkli, Baskı) Adet 5,00 18% Mahalle Haritası (Renkli,Plot) Adet 5,00 18% Adres Tespiti (Büroda) Adet 5,00 18% Adres Tespiti (Arazide) Adet 15,00 18% Kocaeli: Mahalle, Cadde ve Sokak İsimleri (A4 kağıdı adedi) Adet 0,20 18% Kocaeli: Mahalle, Cadde ve Sokak İsimleri Listesi (bilgisayar ortamında excel formatında) m² 80,00 18% Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası)* m² 160,00 18% Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası )* m² Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası)* m² TL + Her 100 m² için 16 TL eklenir TL + Her 100 m² için 8.71 TL eklenir. 18% % Not: * Özel harita büroları tarafından hazırlanan Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarının kontrollük hizmet bedeli için tarifedeki değerlerin yarısı alınır. 15

19 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası)* m² Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı ve Üstü)* m² TL + Her 100 m² için 6.60 TL eklenir TL + Her 100 m² için 4.36 TL eklenir. 18% % İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² 110,00 18% İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² 160,00 18% İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı10001 ve Üstü) m² TL + Her 100 m² için 8.71 TL eklenir TL + Her 100 m² için 6.60 TL eklenir TL + Her 100 m² için 4.36 TL eklenir TL + Her 100 m² için 2.18 TL eklenir. 18% % % % Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² 160,00 18% Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı 5001ve Üstü) m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için 8.71 TL eklenir TL + Her 100 m² için 4.36 TL eklenir. 18% % % % Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı0-500 Arası) m² 231,00 18% Not: * Özel harita büroları tarafından hazırlanan Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarının kontrollük hizmet bedeli için tarifedeki değerlerin yarısı alınır. 16

20 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı 5001 ve Üstü) m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir. 18% % % % Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² 231,00 18% Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı 5001 ve Üstü)** m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir. 18% % % % Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² 231,00 18% Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir. 18% % % Not: ** Temelüstü vizesi alınmadan yapılan inşaatların subasman katından yukarıda yapılan kısımları için konutlarda her m² için 3.50 tl, işyeri, depo vb. yerlerde her m² için 5.00 tl ölçme hizmet bedeli alınır. 17

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harç 2464 S.K. 81. md. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsat Harcı (beher m 2 için) m² 0,85 01.6.9.54 Harç 2464 S.K. 81. md. Muayene,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...9 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...9 ÖLÇÜ

Detaylı

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü Türü Adı Madde 1 2464 s.k. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 s.k. - 97. md. Çok maksatlı

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002-23 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/11/2014 KARAR NO: 2014-340 Belediye Meclis Üyesi Süleyman Suavi SÖYLER rahatsız olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 10 EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 10 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 11 1.ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR)

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) SIRA NO GELİR TÜRÜ 464 SAYILI KANUN 014 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN ÜCRET(TL) İŞ MAKİNALARI VE ARAÇ

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ - RESİM - HARÇ - ÜCRET TARİFESİ T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ TARİFESİ

T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ - RESİM - HARÇ - ÜCRET TARİFESİ T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ TARİFESİ T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ - RESİM - HARÇ - ÜCRET TARİFESİ 2013 T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ TARİFESİ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na tabi Vergi ve Harçlar. Madde-1-26.05.1981

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ STANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-13 İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan BİRGÜL SUBAŞI Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı