İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye"

Transkript

1

2 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 13/11/2014 tarih ve 616 sayılı kararı, 12/02/2015 tarih ve 72 sayılı kararı, 2015 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

3 İçindekiler : Giriş ( Belediye Meclisi karar, tarih ve sayıları) Sayfa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-13 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 80 Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 81 Zabıta Dairesi Başkanlığı 81 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 81 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 82

4 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I.İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GELİRLERİ A)RUHSAT HARÇLARI Harç Harç Harç Harç Harç Harç B.K.K. 2005/ S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE 2464 S.K. 96. md. GEÇİCİ 7. MADDE Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 1 Adet 13, İşyeri Açma İzin Harcı (her türlü İşyeri İçin beher m2 'sinden) 2 25 m2'ye kadar m² m² arası m² Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar m² arası m² 2013 yılı Belediyemiz Meclis Kararı m² arası m² uygulanacaktır m²'den yukarı m² B)ÜCRETLER 1)GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN ALINACAK ÜCRETLER TESİS İZİNLERİNDE ALINACAK ÜCRETLER³ Faaliyet konusu esas olmak üzere; Akaryakıt ve Otogaz İstasyonları ile Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG), Sıkılaştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum ve Depolama,Madeni Yağ, Parlayıcı ve Patlayıcı Madde ve Kimyevi Madde tesislerinden ve Liman İskelelerinden; Tesis Kurma İzni ve/veya İlave Tesis İzni İçin (Avan Proje Üzerinden) 2464 S.K.97.md m²'ye kadar 1 m² için (Açık-Kapalı) m² 10,29 18% S.K.97.md m² ve fazlasından 1m² için m² 3,09 18% S.K.97.md. Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m² için m² 3,69 18% Not: 1-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü tarafından tarih ve 131/2-426 sayılı yazısında belirtilen 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden tahsil edilmektedir Sayılı kanunun 84. maddesinin değiştirilmesi hakkında çıkarılan 5281 sayılı kanunun 26. maddesi uyarınca bu miktar, hiçbir surette m² ye isabet eden tutarı geçemez. 3-İmar Yasası ve Yönetmeliğine uygun olmak koşulu ile tesis izni alınmadan inşaatına başlanan GSM lerden normal tesis kurma İzni ücreti %100 zamlı alınacaktır. 1

5 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Diğer İşyerlerinden 2464 S.K.97.md. Yeni verilecek tesis izinlerinde avan projede belirtilen toplam inşaat alanının beher m²'si için m² 1,60 18% S.K.97.md. İlave tesis izinlerinde ilave kısmın beher m²'si için m² 1,60 18% S.K.97.md. Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m² için m² 1,21 18% S.K.97.md. Suret tasdiklerinde beher evrak ve yazışmalar için 4 Adet 3,99 18% İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Esnasında Makine-Elektrik Proje Onay İşlemlerinde Alınacak ler 5 Elektrik Motorları ve Jeneratörleri S.K.97.md. 0-5 Hp ye kadar 5 Hp dahil Hp 66,55 18% S.K.97.md. 5 Hp den fazla her bir ilave Hp için Hp 4,30 18% Not: 4-Buradaki " suret tasdik ücreti", 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu'nun 79. maddesinde sözü geçen "kayıt ve suret harcı"ndan farklı olup, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından verilecek izinler için istenen belgelerin "Aslı Görülmüştür"kaşeli suretleri için alınmaktadır. 5- Bu maddede geçen Bu ler ruhsatlandırma işlemi esnasında bir defaya mahsus olarak alınır. 6- Elektrik üretim tesisleri için TL üzerindeki meblağlar dikkate alınmaz. 2

6 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Punta kaynak makinesi, kaynak Transformatörleri ve jeneratörleri ile İndüksiyon ocakları ve Redresörleri 2464 S.K.97.md. Beher cihaz için 5 KVA' ya kadar KVA 46,59 18% S.K.97.md. 5 Kw'dan fazla her bir ilave Kw için KVA 3,99 18% Elektrik rezistanslı Cihazlar, Otoklav 2464 S.K.97.md. Kapasitesi 5 KVA' ya kadar KVA 60,50 18% S.K.97.md. 5 KVA 'dan fazla her bir ilave KVA için KVA 4,30 18% Paratoner Tesisatı İçin 2464 S.K.97.md. Her türlü Paratoner tesisatlarından Adet 133,10 18% Elektrik Tesisatı İçin 2464 S.K.97.md. Her müstakil birim için Adet 193,60 18% Yangın Tesisatı İçin 2464 S.K.97.md. Her müstakil yangın ihbar alarm tesisatlarından Adet 133,10 18% S.K.97.md. Yangına müdahale sistemi için Adet 133,10 18% Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG), Sıvıştırılmış Doğal Gaz(LNG), Her nevi Petrol Türevleri ve Kimyevi madde ile Her Nevi Yağ Tankları (Beher tank başına) 2464 S.K.97.md. Depo hacmi 10 m³ e kadar olanlardan Adet 490,05 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10,1-100 m³ arası olanlardan Adet 1.131,35 18% S.K.97.md. Depo hacmi 100, m³ arası olanlardan Adet 2.420,00 18% S.K.97.md. Depo hacmi 1000, m³ arası olanlardan Adet 7.090,60 18% S.K.97.md. Depo hacmi 5000, m³ arası olanlardan Adet ,20 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10000,1 m³ ve üzeri olanlardan Adet ,50 18% Not: 3

7 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Diğer Depolama Tankları(Beher Tank Başına) S.K.97.md. Depo hacmi 10 m³ e kadar olanlardan Adet 163,35 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10,1-100 m³ arası olanlardan Adet 242,00 18% S.K.97.md. Depo hacmi 100, m³ arası olanlardan Adet 399,30 18% S.K.97.md. Depo hacmi 1000, m³ arası olanlardan Adet 798,60 18% S.K.97.md. Depo hacmi 5000, m³ arası olanlardan Adet 1.615,35 18% S.K.97.md. Depo hacmi 10000,1 m³ ve üzeri olanlardan Adet 2.420,00 18% Buhar kazanları, Buhar Jeneratörleri ve Tesisatı 2464 S.K.97.md. Her türlü buhar jeneratörü için Adet 54,45 18% S.K.97.md. Isıtma sathı ( 0-25 m² ) kadar her kazandan Adet 66,55 18% S.K.97.md. Isıtma sathı ( 25, 1-50 m² ) kadar her kazandan Adet 87,12 18% S.K.97.md. Isıtma sathı ( 50, m² ) kadar her kazandan Adet 102,85 18% S.K.97.md. Isıtma sathı 100, 1 m² ve daha büyük olan kazanlardan Adet 163,35 18% S.K.97.md. Kızgın Yağ Kazanları (Her türlü kızgın yağ kazanları için) Adet 133,10 18% S.K.97.md. Kompresörler, Hava ve Su Tankları için (Her biri için beher adet başına) Adet 133,10 18% S.K.97.md. Soğutma-Isıtma ve Klima tesisatı8 500kcal/h 5,02 18% S.K.97.md. Havalandırma Tesisatı (Her müstakil birim için) Adet 133,10 18% Not: 7- Enerji santrallerinde "Diğer Depolama Tankları" maddesi uygulanır. 8-GSM lerden soğutma - ısıtma ( Merkezi Isıtma, kalorifer, Klima, Kat kaloriferi ve Proseste kullanılan ısıl güç ) tesisatlarından 500 K.cal-h ısı kaybı değeri için (Isıtma- Soğutma ayrı ayrı ücretlendirilecektir. ) 4

8 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i İnsan Asansörleri 2464 S.K.97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 90,75 18% S.K.97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 133,10 18% S.K.97.md. 451 kg ve üzeri taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 151,25 18% Yük Asansörleri 2464 S.K.97.md kg arası taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 151,25 18% S.K.97.md. 501 kg ve üzeri taşıma kapasitesine sahip olanlar Adet 193,60 18% Vinç Kreyn, Transpalet vb. Kaldırma Makineleri 2464 S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi ( 0-1 ) tona kadar Adet 60,50 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi( 1, 01-3 ) tona kadar Adet 90,75 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi ( 3, 01-5 ) tona kadar Adet 108,90 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi ( 5,01-10 ) tona kadar Adet 151,25 18% S.K.97.md. Kaldırma kapasitesi 10, 01 ton daha büyükler için Adet 217,80 18% S.K.97.md. Yürüyen merdivenler, Konveyör Bantlar (Beher cihaz başına) Adet 254,10 18% S.K.97.md. Liftler, Forkliftler (Beher birim başına) Adet 423,50 18% Not: 5

9 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz( CNG ) Satış ve Servis İstasyonları 2464 s.k. 97.Md Beher lift başına Adet 2.420,00 18% s.k. 97.Md Beher pompa ve dispanser başına Adet 1.464,10 18% s.k. 97.Md Beher hava saati başına Adet 157,30 18% s.k. 97.Md Beher portatif lift başına Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md Beher açık kanal başına Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md Beher otomatik yıkama cihazı için Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md Beher seyyar yıkama cihazı için Adet 490,05 18% s.k. 97.Md Ayrıca tabanca başına Adet 490,05 18% s.k. 97.Md Beher CNG kompresörü için Adet ,00 18% LPG, O2, N, CNG, LNG vb. Sınai Gazları Üretim ve Dolum Tesisleri ile Kimyasal ve Her Nevi Yağ Depolama Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.Md Depolama ve/veya satış yapan tesislerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md Yalnız dolum yapan tesislerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md Gaz üreterek dolum yapan tesislerden Adet ,00 18% Limanlar, İskeleler ve Rıhtımlar(Maktuen) s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md metre arası uzunlukta olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 250 metreden uzun olanlardan Adet ,00 18% Not: 9- "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 6

10 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Maden Esaslı Üretim Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.Md Çimento Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Tuğla, Kiremit ve Gaz beton üretim Tesisleri ile Alçı, Kireç ve benzeri Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Maden Ocakları Adet ,00 18% Asfalt, Kauçuk, Kablo ve Lastik Üretim Tesisleri(Maktuen) s.k. 97.Md Kauçuk ve Lastik Kaplama Adet 5.500,00 18% s.k. 97.Md Asfalt şantiyeleri, Asfalt ve Zift Eritme Yerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Kablo ve Lastik Üretim Adet ,00 18% Enerji Santralleri (Maktuen) s.k. 97.Md Rüzgar-Biogaz Enerji Santrali Adet ,00 18% s.k. 97.Md Nükleer Enerji Santrali Adet ,00 18% s.k. 97.Md Diğer Santraller Adet ,00 18% Gemi Yapım ve Onarım Yerleri(Maktuen) s.k. 97.Md 2000 m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 7.090,60 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,10 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,60 18% s.k. 97.Md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,85 18% Not: 9- "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 7

11 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Kömür İşleme ve Depolama Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 1.131,35 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 2.420,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 4.840,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 7.090,60 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 9.680,00 18% s.k. 97.Md 5001 m² den fazlası için Adet ,20 18% Atık Maddeleri Değerlendirme Tesisleri (Maktuen) 9 1-Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklardan Ham ve Mamül Madde Üretim Tesisleri 2464 s.k. 97.Md 1000 m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 4.400,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 6.600,00 18% s.k. 97.Md m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 8.800,00 18% s.k. 97.Md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% Atıktan Üretilen Yakıt Hazırlama Tesisleri (RDF) 2464 s.k. 97.Md Evsel atıktan türetilmiş yakıtlar,tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt, Geri Kazanılmış Yakıt, Kağıt ve Plastik Yakıt, Prosesle İşlenmiş Yakıt Adet ,00 18% Katı Atık Depolama Tesisleri 2464 s.k. 97.Md 5000 m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md ( ) m² ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% s.k. 97.Md m² ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet ,00 18% Not: 9- "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 8

12 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Petrol, Doğalgaz ve Kimyasalları Borularla Taşıma Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.Md km arasında taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 15,01-20 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 20,01-25 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% s.k. 97.Md 25,01 km ve üzeri taşıma hattı olanlardan Adet ,00 18% Amonyak, Gübre ve Maya Fabrikaları ile Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri (Maktuen) s.k. 97.Md Amonyak Üretim ve/veya Depolama Tesisleri ve Gübre Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Maya Fabrikaları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri Adet ,00 18% Oto Yıkama ve Yağlama Yerleri 2464 s.k. 97.Md 300 m² ye kadar beher m² için m² 5,32 18% s.k. 97.Md 301 m² ve üzeri beher m² için m² 3,27 18% Oto Tamir Bakım Yerleri 2464 s.k. 97.Md 300 m² ye kadar beher m² için m² 3,27 18% s.k. 97.Md 301 m² ve üzeri beher m² için m² 1,73 18% ) SIHHİ MÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER 2464 s.k. 97.Md 25 m²'ye kadar Adet 300,00 18% s.k. 97.Md 26 m² ile 100 m² arası Adet 400,00 18% s.k. 97.Md 101 m² ile 250 m² arası Adet 550,00 18% Not: "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır. 9

13 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i Not: 2464 s.k. 97.Md 251 m² ile 500 m² arası Adet 850,00 18% s.k. 97.Md 501 m²'den yukarı Adet 1.150,00 18% s.k. 97.Md Canlı Müzik İzni Adet 2.500,00 18% s.k. 97.Md İşyeri Toplam Kullanım Alanı (Açık+Kapalı) m² 3,30 18% s.k. 97.Md İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Basılı Evrak Bedeli Adet 110,00 18% s.k. 97.Md İnternet Salonu Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Elektronik veya Mekanik Oyun Salonu Adet 1.429,99 18% s.k. 97.Md Sinema, Tiyatro, Konferans/Toplantı Salonları ve Benzeri İşyerleri (Sahne ve Gösteri Sanatları Merkezleri) Adet 3.300,00 18% s.k. 97.Md Hamam, Sauna, Sıhhi Banyolar ve Benzeri İşyerleri Adet 1.375,00 18% s.k. 97.Md Güzellik, Epilasyon, Masaj, Zayıflama Salonları ve Benzeri İşyerleri Adet 5.500,00 18% s.k. 97.Md Berber ve Kuaförler Adet 1.100,00 18% s.k. 97.Md Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ve Benzeri İşyerleri Adet 3.300,00 18% s.k. 97.Md Düğün Salonu Adet 4.400,00 18% s.k. 97.Md Bar, Pavyon, Meyhane, İçkili Lokanta, Gazino, Diskotek, Taverna ve Benzeri İşyerleri Adet 4.400,00 18% s.k. 97.Md Yazıhane, Büro ve Benzeri İşyerleri Adet 330,00 18% s.k. 97.Md Plaj, Yüzme Havuzu, Su Sporları/Etkinlikleri Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 6.600,00 18% s.k. 97.Md Lokal, Sosyal Tesis ve Benzeri İşyerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Açık ve Kapalı Film/Dizi Stüdyoları/Platoları Adet ,00 18% s.k. 97.Md Kahvehane, Kıraathane ve Benzeri İşyerleri Adet 1.925,00 18% s.k. 97.Md Kafeterya, Çay Bahçesi ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18%

14 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.Md Otel, Motel, Hotel, Özel Konaklama Tesisi ve Benzeri İşyerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Yemeği Paket Satan Yerler, Fast Food ve Benzeri İşyerleri Adet 550,00 18% s.k. 97.Md Büfe ve Benzeri İşyerleri Adet 550,00 18% s.k. 97.Md Lokanta, Izgara Salonu, Lahmacun ve Pide Fırını, Kebap Salonu ve Benzeri İşyerleri Adet 2.200,00 18% s.k. 97.Md Pastane, Unlu Mamüller Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.298,00 18% s.k. 97.Md Pansiyon Adet 3.894,00 18% s.k. 97.Md Tuvalet, Emanet, Depo, Ambar ve Benzeri İşyerleri Adet 440,00 18% s.k. 97.Md Medikal Ürünler (Ortez Protez) Satış Yerleri ve Benzer İşyerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Elektronik ve İletişim Sarf Malzemeleri, Hediyelik Eşya, Saatçi, Bijuteri ve Benzeri İşyerleri Adet 935,00 18% s.k. 97.Md Kreş, Yuva, Gündüz Bakımevi, Özel Çoçuk Kulüpleri ve Benzeri İşyerleri Adet 5.500,00 18% s.k. 97.Md Tıp Merkezleri, Hastaneler Adet ,00 18% s.k. 97.Md Muayenehane, Veteriner Kliniği ve Benzeri İşyerleri Adet 6.600,00 18% s.k. 97.Md Banka, Finans Kurumları ve Benzeri İşyerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Kuyumcu, Döviz Bürosu ve Benzeri İşyerleri Adet ,00 18% s.k. 97.Md Tekstil Ürünleri Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18% s.k. 97.Md Canlı Hayvan ve İhtiyaç Maddeleri Satış Yerleri (Pet Shop), Av Malzemeleri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Lunapark, Elektronik ve Mekanik Eğlence Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 8.250,01 18% s.k. 97.Md Aktar, Kozmetik Ürünler Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18% s.k. 97.Md Bakkal, Market, Şarküteri ve Benzeri İşyerleri Adet 1.100,00 18% Not: 11

15 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i 2464 s.k. 97.Md Et ve Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Adet 1.650,01 18% s.k. 97.Md Diğer İşyerleri Adet 1.100,00 18% II.HAFTA TATİL RUHSAT GELİRLERİ(Tatil Günlerinde Çalışan Hertürlü İşyeri İçin Beher m²'sinden) Harç Harç Harç Harç Harç 2464 S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md S.K. 58,59,60. md. 25 m2'ye kadar m² m2 arası m² Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar m2 arası m² 2013 yılı Belediyemiz Meclis Kararı m2 arası m² uygulanacaktır m2'den yukarı m² Not: 10-Ruhsatlı İşyerlerinde kapasite artırımında yalnız ilave teçhizat için ücret alınır. Onaylı eski proje ibraz edilemez ise talep edilen hizmetler için işyerindeki tüm teçhizatlara yukarıdaki hükümler gereği ücretler uygulanır. 11-Ruhsat devirlerinde ve deneme izinlerinde ½ ücret alınır. 12-İşyeri sahibinde değişiklik yapılmadan yalnız ünvanda değişiklik nedeni ile yapılan ruhsat yenilemelerinde ¼ ücret alınır. 13-Yer Seçimi ve Tesis Kurma izinlerinde yönetmelikçe belirlenen 5 yılı geçmiş olan tesislerin açılma harcı hesaplanırken yer seçimi ve tesis kurma izni ücret bedeli cezasız tahsil edilir sayılı Büyükşehir Bekediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği (23/07/2004 tarih ve sayılı R.G.) tarihten önce kurulan tesislerden Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ücret bedeli cezasız tahsil edilir. 15-Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Ek Süre ( 2 yıl) talep edenlerden yönetmelik gereği Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ücretinin 2/5'i ücret alınır. 16-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının zayii olması ve/veya yenileme taleplerinde ruhsat harcı bedeli tam alınır, ayrıca ücretler taahakkuk ettirilmez. 17-Sınıf değişikliği yapan tesislerin açılma izni harcı hesaplanırken; ücretler tam olarak uygulanır. 1 yıllık süre içerisinde sınıf değişikliği nedeni ile ruhsat almayan tesislerin ruhsat harcı hesaplanırken yer seçimi ve tesis iznine isabet eden tutar cezalı alınacaktır. 18-Akaryakıt satış istasyonuna usulüne uygun olarak Çalışma Ruhsatı alıp daha sonra LPG Satış istasyonu için müracaat eden firmalardan alınacak tesis izni ücreti toplam tesis alanının pompa+ dispansere orantılayarak; [ dispanser ] Alan / pompa + dispanser formülü ile hesaplama yapılacaktır. 19-Kapatılan tesislerin mükerrer defa açılmalarında; 1.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 20 si 2.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 40 ı şeklinde Aynı işlemin 3. veya daha fazla şekilde tekrar edilmesi halinde cezalar aynı oranda artırılarak uygulanacaktır. 20-Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni bulunan tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan devri durumunda tesis izni ücretlerinin 1/2'si, ünvan değişikliği durumunda tesis izni ücretinin 1/4'ü tahsil edilir. 12

16 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mezarlık Satışı - Bel. Mez. Nizam. - Bel. Mez. Nizam. - Bel. Mez. Nizam S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md. Dolu Mezar Yanındaki 1.Boş Mezar Adet 375,00 Yok Dolu Mezar Yanındaki 2.Boş Mezar * Adet 1.500,00 Yok Mezar Yapım Ruhsatı Adet 10,00 Yok ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Deniz Hizmetleri leri Yağ Emici Ped / Sorbent Pad (40x50 cm) Adet 2,60 18% Yağ Emici Sosis / Sorbent Boom Metre 52,00 18% Deniz-Petrol Bariyeri / Oil Boom Metre/Saat 9,60 18% Petrol Toplama Cihazı / Oil Skimmer Saat 880,00 18% Deniz Temizleme ve Kontrol Teknesi Saat 1.285,00 18% Katı Atık Bariyer i Metre/Saat 9,60 18% Not: * Dolu mezar yanından 1 kişilik boş mezar yeri verilir. Dolusu olmayıp boş mezar yeri ile dolusunun yanından birden fazla boş mezar yeri taleplerinde, mezar satış fiyatı 4 katı uygulanır. 13

17 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Not: Harita Çekimi ( 1/1000' lik ) Kağıt (Ploter) Adet 5,00 18% Harita Çekimi ( 1/5000' lik ) Kağıt (Ploter) Adet 6,00 18% /1000 ölçekli haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 5,00 18% /1000 ölçekli onaylı haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 10,00 18% /5000 ölçekli haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 7,00 18% /5000 ölçekli onaylı haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 15,00 18% Sayısal Ortofoto 1/5000 (TIFF,ECW) Adet 10,00 18% Sayısal Ortofoto 1/1000 (TIFF,ECW) Adet 7,00 18% İlçe Bazında 1/1000 ölçekli Mozaik Ortofoto Harita (SID,ECW) Adet 100,00 18% /1000 ölçekli Halihazır Pafta Onama ücreti (pafta başına) Adet 60,00 18% /5000 ölçekli Halihazır Pafta Onama ücreti (pafta başına) Adet 70,00 18% Şeritvari Haritalar (her km için) KM 100,00 18% Poligon değeri 1 adet (C4) Adet 5,00 18% Nirengi değeri 1 adet (C3) Adet 10,00 18% Kocaeli İli Tamamı DTM Verisi 1/5000'lik (NCZ) Adet 1.500,00 18% Kocaeli İli Tamamı DTM Verisi 1/1000'lik (DGN,NCZ) Adet 2.250,00 18% Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına DTM verisi (NCZ) Adet 2,50 18%

18 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kocaeli ili 1/1000 pafta indeksi başına DTM verisi (DGN-NCZ) Adet 1,00 18% Kocaeli İli Tamamı Üçgen Model (NCZ) Adet 1.500,00 18% Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına Üçgen Model (NCZ) Adet 2,50 18% Kocaeli İli Tamamı 5 m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (NCZ) Adet 1.000,00 18% Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına 5 m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (NCZ) Adet 2,00 18% Kocaeli İli Tamamı 1 m aralıklı Yükseklik Eğrisi (DGN-NCZ) Adet 1.500,00 18% Kocaeli ili 1/1000 Pafta İndeksi Başına 1 m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (DGN-NCZ) Adet 1,00 18% Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gezi ve Turistik Haritası (Renkli, Baskı) Adet 5,00 18% Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Rehber Haritası (Cilt) Adet 15,00 18% Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlçe Rehber Haritası (Renkli, Baskı) Adet 5,00 18% Mahalle Haritası (Renkli,Plot) Adet 5,00 18% Adres Tespiti (Büroda) Adet 5,00 18% Adres Tespiti (Arazide) Adet 15,00 18% Kocaeli: Mahalle, Cadde ve Sokak İsimleri (A4 kağıdı adedi) Adet 0,20 18% Kocaeli: Mahalle, Cadde ve Sokak İsimleri Listesi (bilgisayar ortamında excel formatında) m² 80,00 18% Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası)* m² 160,00 18% Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası )* m² Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası)* m² TL + Her 100 m² için 16 TL eklenir TL + Her 100 m² için 8.71 TL eklenir. 18% % Not: * Özel harita büroları tarafından hazırlanan Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarının kontrollük hizmet bedeli için tarifedeki değerlerin yarısı alınır. 15

19 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı Arası)* m² Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankota) Verilmesi (Parsel Alanı ve Üstü)* m² TL + Her 100 m² için 6.60 TL eklenir TL + Her 100 m² için 4.36 TL eklenir. 18% % İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² 110,00 18% İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² 160,00 18% İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı10001 ve Üstü) m² TL + Her 100 m² için 8.71 TL eklenir TL + Her 100 m² için 6.60 TL eklenir TL + Her 100 m² için 4.36 TL eklenir TL + Her 100 m² için 2.18 TL eklenir. 18% % % % Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² 160,00 18% Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi (Parsel Alanı 5001ve Üstü) m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için 8.71 TL eklenir TL + Her 100 m² için 4.36 TL eklenir. 18% % % % Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı0-500 Arası) m² 231,00 18% Not: * Özel harita büroları tarafından hazırlanan Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarının kontrollük hizmet bedeli için tarifedeki değerlerin yarısı alınır. 16

20 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı Arası) m² Yapı Aplikasyon Tutanağının araziye Uygulanması(Parsel Alanı 5001 ve Üstü) m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir. 18% % % % Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² 231,00 18% Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı Arası)** m² Temel Vizesinin Yapılması (Parsel Alanı 5001 ve Üstü)** m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir. 18% % % % Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² 231,00 18% Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² Ölçme Hizmet Bedeli (Parsel Alanı Arası) m² TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir TL + Her 100 m² için TL eklenir. 18% % % Not: ** Temelüstü vizesi alınmadan yapılan inşaatların subasman katından yukarıda yapılan kısımları için konutlarda her m² için 3.50 tl, işyeri, depo vb. yerlerde her m² için 5.00 tl ölçme hizmet bedeli alınır. 17

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI maktuen 13,00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım

Detaylı

İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 15/10/2015 tarih ve 574 sayılı kararı, 14/01/2016 tarih ve 14 sayılı kararı, 2016 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı kararı 2014 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1-Yapı İzni (İnşaat Ruhsatı) Aşamasındaki Projeler 1-1000 K.Cal/h Isı Kaybı Değeri İçin 2- Beher Doğalgaz Sobası İçin 2-Yapı İzni (İnşaat Ruhsatı) Aşamasındaki Projeler 1-100 M3/h Hava İçin 3-Yapı İzni

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ NDA ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOGAZICI IMAR MUDURLUGU 8 1-Dosya İnceleme Ücreti 1- Dosya İnceleme Ücreti 2-Plan Tadili Tekliflerinde (İlgilisince

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harç 2464 S.K. 81. md. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsat Harcı (beher m 2 için) m² 0,85 01.6.9.54 Harç 2464 S.K. 81. md. Muayene,

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması Akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırması ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Akaryakıt LPG - CNG- LNG istasyonları ruhsatlandırılması Akaryakıt LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 1 Binalara kot verilmesi ücreti(parsel başına) 80,00 TL 74,58 TL 2 İrtifak hakkı tesis ücreti(parsel başına) 165,00 TL 153,81 TL 3 Tevhid-İfraz talep ücretleri a)konut

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

BULANCAK BELEDİYE 2016 YILI BÜTÇE ÜCRET TARİFESİ

BULANCAK BELEDİYE 2016 YILI BÜTÇE ÜCRET TARİFESİ BULANCAK BELEDİYE 2016 YILI BÜTÇE ÜCRET TARİFESİ 2.12.2015 tarih ve 478 sayılı meclis kararı ile 2016 yılı Bütçe Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. ÜCRET TARİFESİ 2464 Sayılı Belediye

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÜCRET TARİFESİ SIRA NO Madde 1 2464 S.K. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 S.K. - 97. md. Çok maksatlı itfaiye aracı kira ücreti Saat

Detaylı

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (AYKOME)ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ ŞUBAT 2016 KURUL GÜNDEMİ KARARLARI

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (AYKOME)ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ ŞUBAT 2016 KURUL GÜNDEMİ KARARLARI TOPLANTI SAATİ : 14;00- TOPLANTI YERİ: UKOME TOPLANTI SALONU TOPLANTI TARİHİ:11/02/2016 1-) Büyük Şehir Belediyesince Katılım sağlayacak birimler; AYKOME ÜST KURULU Yol Yapım Bakım Ve Onarım Daire Başkanı

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i f e Konu: Korkuteli 402 ada 14 parsel NİP değ. w EXP02016 OH /06/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü fifrvt-i yç/ expo2oiş ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- OS^b0) / ^ a i ı > /09/2015 Konu: Korkuteli/Uzunoluk

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük)

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük) Tesisat mühendisliği hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı alanının birim maliyetle çarpımı sonucu bulunan değerdir. Yapı yaklaşık maliyetinin hesabı için yapı grupları sınıfları

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

GÜNDEM -4: Belediyemiz 2015 yılı tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

GÜNDEM -4: Belediyemiz 2015 yılı tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. GÜNDEM -4: Belediyemiz 2015 yılı tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden, 2015 Yılında Belediyemizde

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı