Gelir Tarifesi. j /\ı [w. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Sube Müdürlüğü. r - / 4 r J i /» k 1 / " ( * r ' T " " ~ \'»\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelir Tarifesi. j /\ı [w. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Sube Müdürlüğü. r - / 4 r J i /» k 1 / " ( * r ' T " " ~ \'»\"

Transkript

1 Gelir Tarifesi r - / 4 r J i /» k 1 / " ( * r ' j /\ı [w T " " ~ \'»\ \ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Sube Müdürlüğü Çalı?m«ıoluyor. I & KOCAELİ BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ ı /-v,*:; ı :> e u ı u l l i i m u v i u t! L ı M

2 Çalışınca oluyor. & KOCAELİ BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ M

3 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin tarih ve 601 sayılı kararı 2017 Gelir Tarifesi olarak oy birliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkan Tuba ŞENSOY Katip Üye Özlem EKŞİ ŞAHİNKAYA Katip Üye Yedek

4 İçindekiler Sayfa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-14 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 85 Park Bahçe ve Yeşil Alanlar/Zabıta/İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları 86

5 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birim i RUHSAT D EN ETİM ŞU B E M UD U RLU G U I. İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI GELİRLERİ A ) RUHSAT HARÇLARI Bakanlar Kurulu Harç B.K.K 2005/8730 Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı1 Adet Kararı Yayınlanıncaya Kadar 2013 Yılı Belediyemiz Meclis Kararı Uygulanacaktır. İşyeri Açma İzin Harcı (Her türlü İşyeri için Beher m 2 sinden) Harç 2464 S.K. 96.md. Geçici 7.madde 25 m2yekadar Bakanlar Kurulu Harç 2464 S.K. 96.md. Geçici 7.madde m2arası Kararı Yayınlanıncaya Harç 2464 S.K. 96.md. Geçici 7.madde m2 arası m2 Kadar 2013 Yılı Belediyemiz Meclis Harç 2464 S.K. 96.md. Geçici 7.madde m2 arası Kararı Uygulanacaktır. Harç 2464 S.K. 96.md. Geçici 7.madde 501 m2'den yukarı Not: 1) 464 Sayılı kanunun 84. maddesinin değiştirilmesi hakkında çıkarılan 5281 sayılı kanunun 26. maddesi uyarınca bu miktar, hiçbir surette m2 ye isabet eden tutarı geçemez. 2 ) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü tarafından tarih ve 131/2-426 sayılı yazısında belirtilen 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden tahsil edilmektedir.

6 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSA T DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B)ÜCRETLER 1) GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN ALINACAK ÜCRETLER TESİS İZİNLERİNDE ALINACAK ÜCRETLER3 Faaliyet Konusu esas olmak üzere; Akaryakıt ve Otogaz İstasyonları ile Akaryakıt, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG ), Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG), Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum ve Depolama, M adeni Yağ, Parlayıcı ve Patlayıcı M adde ve Kimyevi M adde tesislerinden ve Lim an ve İskelelerden; Tesis Kurma İzni ve/ veya İlave Tesis İzni İçin Proje O nay i( Avan Proje Üzerinden ) 2464 s.k. 97.md 1000 m2 ye kadar 1 m2 için ( Açık-Kapalı ) m2 18% 10,80 TL s.k. 97.md 1001 m2 ve fazlasından 1 m2 için m2 18% 3,25 TL s.k. 97.md Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m2 için m2 18% 3,90 TL Diğer İşyerlerinden 2464 s.k. 97.md Yeni verilecek tesis izinlerinde avan projede belirtilen toplam inşaat alanının beher m2si için m2 18% 1,70 TL s.k. 97.md İlave tesis izinlerinde ilave kısmın beher m2 için m2 18% 1,70 TL s.k. 97.md Tadilat tesis izinlerinde tadilat edilen kısmın beher m2için m2 18% 1,30 TL s.k. 97.md Suret tasdiklerinde beher evrak ve yazışmalar için4 Adet 18% 4,20 TL s.k. 97.md Basılı Evrak Bedeli Adet 18% 100,00 TL Not: 3) a-im ar Yasası ve Yönetmeliğine uygun olm ak koşulu ile tesis izni alınm adan inşaatına başlanan GSM lerden norm al tesis kurm a İzni ücreti %100 zam lı alınacaktır. b-tesis izinlerinde yönetm elikçe belirlenen 5 yılı geçmiş olan tesislerin çalışma ruhsat ve ücretleri hesaplanırken tesis izni ücret bedeli cezasız tahsil edilir. c sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girdiği (23/07/2004 tarih ve s a y ıl R. G.) tarihten önce kurulan tesislerden Tesis izni ücret bedeli cezasız tahsil edilir. d- Tesis İzni Ek Süre ( 2 yıl) talep edenlerden yönetmelik gereği Tesis izni ücretinin 2 /5'i ücret alınır. e- S ınıf değişikliği yapan tesislerin açılma izni harcı hesaplanırken; ücretler tam olarak uygulanır. 1 yıllık süre içerisinde sın ıf değişikliği nedeni ile ruhsat alm ayan tesislerin ruhsat ücreti hesaplanırken tesis iznine isabet eden tutar cezalı alınacaktır. f- Akaryakıt satış istasyonuna usulüne uygun olarak Çalışma Ruhsatı alıp daha sonra LPG Satış istasyonu için m üracaat eden firm alardan alınacak tesis izni ücreti toplam tesis alanının pom pa+ dispansere orantılayarak; [ dispanser ] Alan / pompa + dispanser formülü ile hesaplama yapılacaktır. g-tesis İzni bulunan tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan devri durumunda tesis izni ücretlerinin 1/2'si, ünvan değişikliği durumunda tesis izni ücretinin 1/4'ü tahsil edilir. 4 ) Buradaki " suret tasdik ücreti", 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu'nun 79. m addesinde sözü geçen "kayıt ve suret harcı"ndan farklı olup, Ruhsat ve D enetim Şube M üdürlüğü tarafından verilecek izinler için istenen belgelerin "Aslı Görülm üştür"kaşeli suretleri için alınmaktadır.

7 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İşyerlerinin Ruhsatlandırılm ası Esnasında Makine-Elektrik Techizatları Kontrol ve Rapor İşlemlerinde Alınacak ler5 Elektrik motorları ve jeneratörleri s.k. 97.md. 0-5 HP ye kadar 5 HP dahil Hp 18% 77, s.k. 97.md. 5 HP den fazla her bir ilave HP için Hp 18% 5, Punta kaynak makinesi, kaynak Transformatörleri ve jeneratörleri ile İndüksiyon ocakları ve Redresörleri 2464 s.k. 97.md. Beher cihaz için 5 KVA' ya kadar Kva 18% 54, s.k. 97.md. 5 KVA'dan fazla her bir ilave KVA için Kva 18% 4, Elektrik rezistanslı Cihazlar, Otoklav 2464 s.k. 97.md. Kapasitesi 5 KW' ya kadar Kw 18% 70, s.k. 97.md. 5 KW 'dan fazla her bir ilave KW için Kw 18% 5, Paratoner tesisatı için 2464 s.k. 97.md. Her türlü paratoner tesisatlarından Adet 18% 153, Elektrik tesisatı için 2464 s.k. 97.md. Her müstakil birim için Adet 18% 225, Yangın Tesisatı İçin 2464 s.k. 97.md Her müstakil yangın ihbar alarm tesisatlarından Adet 18% 153,00 TL s.k. 97.md Yangına müdahale sistemi için Adet 18% 153,00 TL Not: 5) Bu maddede geçen bu ler ruhsatlandırma işlemi esnasında bir defaya mahsus olarak alınır. 6) Elektrik üretim tesisleri için TL üzerindeki meblağlar dikkate alınmaz.

8 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Akaryakıt, Sıvılaştırılm ış Petrol Gazı(LPG), Sıvıştırılm ış Doğal Gaz(LNG), Her nevi Petrol Türevleri ve Kim yevi madde ile Her Nevi Yağ Tankları ( Beher tank başına ) 2464 s.k. 97.md Depo hacmi 10 m3e kadar olanlardan Adet 18% 565,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 10, m3 arası olanlardan Adet 18% 1.310,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 100, m3 arası olanlardan Adet 18% 2.790,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 1000, m3 arası olanlardan Adet 18% 8.190,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 5000, m3 arası olanlardan Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 10000, 1 m3 ve üzeri olanlardan Adet 18% ,00 TL Diğer Depolama Tankları ( Beher tank başına ) s.k. 97.md Depo hacmi 10 m3 e kadar olanlardan Adet 18% 189,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 10, m3 arası olanlardan Adet 18% 278,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 100, m3 arası olanlardan Adet 18% 462,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 1000, m3 arası olanlardan Adet 18% 918,75 TL s.k. 97.md Depo hacmi 5000, m3 arası olanlardan Adet 18% 1.865,00 TL s.k. 97.md Depo hacmi 10000, 1 m3 ve üzeri olanlardan Adet 18% 2.790,00 TL Not: 7) Enerji santrallerinde "Diğer Depolama Tankları" maddesi uygulanır.

9 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vinç Kreyn, Transpalet vb. Kaldırma M akineleri 2464 s.k. 97.md Kaldırma kapasitesi ( 0-1 ) tona kadar Adet 18% 68,00 TL s.k. 97.md Kaldırma kapasitesi( 1, 01-3 ) tona kadar Adet 18% 105,00 TL s.k. 97.md Kaldırma kapasitesi ( 3, 01-5 ) tona kadar Adet 18% 126,00 TL s.k. 97.md Kaldırma kapasitesi ( 5,01-10 ) tona kadar Adet 18% 173,00 TL s.k. 97.md Kaldırma kapasitesi 10, 01 ton daha büyükler için Adet 18% 252,00 TL s.k. 97.md Yürüyen merdivenler, Konveyör Bantlar (Beher cihaz başına) Adet 18% 294,00 TL s.k. 97.md Liftler, Forkliftler (Beher birim başına) Adet 18% 488,00 TL Akaryakıt, Sıvılaştırılm ış Petrol Gazı(LPG) ve Sıkıştırılm ış Doğal Gaz( CNG ) Satış ve Servis İstasyonları 2464 s.k. 97.md Beher lift başına Adet 18% 2.793,00 TL s.k. 97.md Beher pompa ve dispanser başına Adet 18% 1.690,00 TL s.k. 97.md Beher hava saati başına Adet 18% 178,50 TL s.k. 97.md Beher portatif lift başına Adet 18% 1.307,00 TL s.k. 97.md Beher açık kanal başına Adet 18% 1.307,00 TL s.k. 97.md Beher otomatik yıkama cihazı için Adet 18% 1.307,00 TL s.k. 97.md Beher seyyar yıkama cihazı için Adet 18% 567,00 TL s.k. 97.md Ayrıca tabanca başına Adet 18% 567,00 TL s.k. 97.md Beher CNG kompresörü için Adet 18% ,00 TL

11 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atık M addeleri Değerlendirme Tesisleri (M aktuen) 9 1-Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklardan Ham ve M am ül Madde Üretim Tesisleri 2464 s.k. 97.md 1000 m2ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 5.080,00 TL s.k. 97.md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% 7.620,00 TL s.k. 97.md m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md m2 ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% ,00 TL Atıktan Üretilen Yakıt Hazırlama Tesisleri (RDF) 2464 s.k. 97.md Evsel atıktan türetilmiş yakıtlar,tehlikesiz Katı Atıklardan Türetilmiş Yakıt, Geri Kazanılmış Yakıt, Kağıt ve Plastik Yakıt, Prosesle İşlenmiş Yakıt Adet 18% ,00 TL Katı Atık Depolama Tesisleri 2464 s.k. 97.md 5000 m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md ( ) m2 ye kadar açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md m2 ve üzeri açık-kapalı alana sahiplerden Adet 18% ,00 TL Petrol, Doğalgaz ve Kim yasalları Borularla Taşıma Tesisleri (M aktuen) s.k. 97.md km arasında taşıma hattı olanlardan Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md 15,01-20 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md 20,01-25 km arasında taşıma hattı olanlardan Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md 25,01 km ve üzeri taşıma hattı olanlardan Adet 18% ,00 TL Not: 9) "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır.

14 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Amonyak, Gübre ve M aya Fabrikaları ile Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri (M aktuen) s.k. 97.md Amonyak Üretim ve/veya Depolama Tesisleri ve Gübre Fabrikaları Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Maya Fabrikaları Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri Adet 18% ,00 TL Oto Yıkama ve Yağlama Yerleri 2464 s.k. 97.md 300 m2 ye kadar beher m2 için m2 18% 6,15 TL s.k. 97.md 301 m2 ve üzeri beher m2 için m2 18% 3,80 TL Oto Tamir Bakım Yerleri 2464 s.k. 97.md 300 m2 ye kadar beher m2 için m2 18% 3,80 TL s.k. 97.md 301 m2ve üzeri beher m2için m2 18% 2,00 TL ) SIHHİ M ÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHA T VE EĞLENCE YERLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER 2464 s.k. 97.md 1000 m2 ye kadar her 1 m2 için (İşyeri Toplam Kullanım Alanı Açık-Kapalı ) m2 18% 3,70 TL s.k. 97.md 1001 m2ve üzeri her 1 m2için (İşyeri Toplam Kullanım Alanı Açı k-kapalı ) m2 18% 0,32 TL s.k. 97.md Basılı Evrak Bedeli Adet 18% 100,00 TL s.k. 97.md Suret tasdiklerinde beher evrak ve yazışmalar için4 Adet 18% 4,20 TL s.k. 97.md Canlı Müzik İzni Adet 18% 2.500,00 TL s.k. 97.md İnternet Salonu Adet 18% 1.890,00 TL s.k. 97.md Elektronik veya Mekanik Oyun Salonu Adet 18% 1.620,00 TL Not: 9) "Motor ve Techizat leri " ayrıca alınır.

15 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2464 s.k. 97.md Sinema, Tiyatro, Konferans/Toplantı Salonları ve Benzeri İşyerleri (Sahne ve Gösteri Sanatları Merkezleri) Adet 18% 3.780,00 TL s.k. 97.md Hamam, Sauna, Sıhhi Banyolar ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.575,00 TL s.k. 97.md Güzellik, Epilasyon, Masaj, Zayıflama Salonları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 6.300,00 TL s.k. 97.md Berber ve Kuaförler Adet 18% 1.250,00 TL s.k. 97.md Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 3.780,00 TL s.k. 97.md Düğün Salonu Adet 18% 5.090,00 TL s.k. 97.md Bar, Pavyon, Meyhane, İçkili Lokanta, Gazino, Diskotek, Taverna ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 5.090,00 TL s.k. 97.md Yazıhane, Büro ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 380,00 TL s.k. 97.md Plaj, Yüzme Havuzu, Su Sporları/Etkinlikleri Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 7.600,00 TL s.k. 97.md Lokal, Sosyal Tesis ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.890,00 TL s.k. 97.md Açık ve Kapalı Film/Dizi Stüdyoları/Platoları Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Kahvehane, Kıraathane ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 2.200,00 TL s.k. 97.md Kafeterya, Çay Bahçesi ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.260,00 TL s.k. 97.md Otel, Motel, Hotel, Özel Konaklama Tesisi ve Benzeri İşyerleri Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Yemeği Paket Satan Yerler, Fast Food, Gezici ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 630,00 TL s.k. 97.md Büfe ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 630,00 TL s.k. 97.md Lokanta, Izgara Salonu, Lahmacun ve Pide Fırını, Kebap Salonu ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 2.520,00 TL s.k. 97.md Pastane, Unlu Mamüller Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.470,00 TL

16 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2464 s.k. 97.md Pansiyon Adet 18% 4.500,00 TL s.k. 97.md Tuvalet, Emanet, Depo, Ambar ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 500,00 TL s.k. 97.md Medikal Ürünler (Ortez Protez) Satış Yerleri ve Benzer İşyerleri Adet 18% 1.890,00 TL s.k. 97.md Elektronik ve İletişim Sarf Malzemeleri, Saatçi ve Benzeri İşyerler Adet 18% 1.050,00 TL s.k. 97.md Kreş, Yuva, Gündüz Bakımevi, Özel Çoçuk Kulüpleri, Öğrenci Yurtları, Eğitim Kurumları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 6.300,00 TL s.k. 97.md Tıp Merkezleri, Hastaneler Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Muayenehane, Veteriner Kliniği ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 7.600,00 TL s.k. 97.md Banka, Finans Kurumları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Kuyumcu, Döviz Bürosu ve Benzeri İşyerleri Adet 18% ,00 TL s.k. 97.md Tekstil Ürünleri Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.260,00 TL s.k. 97.md Canlı Hayvan ve İhtiyaç Maddeleri Satış Yerleri (Pet Shop), Av Malzemeleri, Deniz Araç Gereç ve Eşyaları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.890,00 TL s.k. 97.md Lunapark, Elektronik ve Mekanik Eğlence Merkezleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 9.450,00 TL s.k. 97.md Aktar, Kozmetik Ürünler Satış Yeri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.260,00 TL s.k. 97.md Bakkal, Market, Şarküteri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.260,00 TL s.k. 97.md Et ve Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Adet 18% 1.890,00 TL s.k. 97.md Su Ürünleri ve Yaş Meyve/ Sebze Komisyonculuğu ve Benzeri Yerler Adet 18% 1.050,00 TL s.k. 97.md Trombolin, Şişme Oyun Grupları ve Bisiklet Kiralama Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.050,00 TL s.k. 97.md Alışveriş Merkezleri (6585 sayılı kanunda tanımlanan işyerleri) Adet 18% ,00 TL

17 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2464 s.k. 97.md Çay Ocağı ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 365,00 TL s.k. 97.md Hediyelik Eşya,Bijuteri, El Sanatları Satış Yerleri ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 315,00 TL s.k. 97.md Simülasyon Sinema Salonları ve Benzeri İşyerleri Adet 18% 1.050,00 TL s.k. 97.md Sezonluk Faaliyet Gösteren Stand Tipi İşyerleri (Mısır, Pişmaniye, Dondurma, Çiğ Köfte Satış Yerleri, El Sanatları, Hediyelik Eşya, Fast Food ve Benzeri İşyerleri) Adet 18% 315,00 TL s.k. 97.md Diğer İşyerleri Adet 18% 1.260,00 TL II.HAFTA TATİL RUHSAT GELİRLERİ(Tatil Günlerinde Çalışan Hertürlü İşyeri İçin Beher m2'sinden ) Harç Harç Harç Harç Harç 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 2464 S.K. 58,59,60.md 25 m2'ye kadar m2 arası m2 arası m2 arası m2 m2 m2 m2 Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar 2013 yılı Belediyemiz Meclis Kararı uygulanacaktır m2'den yukarı m N ot: 10) Ruhsatlı İşyerlerinde kapasite artırım ında yalnız ilave teçhizat için ücret alınır. Onaylı eski proje ibraz edilemez ise talep edilen hizmetler için işyerindeki tüm teçhizatlara yukarıdaki hükümler gereği ücretler uygulanır. 11) Ruhsat devirlerinde ve deneme izinlerinde ^ ücret alınır. 12) İşyeri sahibinde değişiklik yapılmadan yalnız ünvanda değişiklik nedeni ile yapılan ruhsat yenilemelerinde % ücret alınır. 13) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının zayii olması ve/veya yenileme taleplerinde ruhsat harcı bedeli tam alınır, ayrıca ücretler taahakkuk ettirilmez. 14) Faaliyetten men kararı verilen tesislerin Deneme İzni/İşyeri açılma va çalışma ruhsatı verilmesini müteakip açılmalarında; 1.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 20 si 2.Açılmada ruhsat ücret bedelinin % 40'ı şeklinde Aynı işlemin 3. veya daha fazla şekilde tekrar edilmesi halinde cezalar aynı oranda artırılarak uygulanacaktır. 15) Ruhsat devirlerinde, unvan değişiklerinde ve ruhsat yenilemelerinde Basılı Evrak Bedeli ve Suret tasdik ücreti tam olarak alınır.

18 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Deniz Hizmetleri Ü cretleri 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md 2872 S.K. - 3/g 5312 S.K ve 6. md Yağ Emici Ped / Sorbent Pad (40x50 cm) Adet 18% 3,20 TL Yağ Emici Sosis / Sorbent Boom Metre 18% 63,00 TL Deniz-Petrol Bariyeri / Oil Boom Metre/Saat 18% 11,50 TL Petrol Toplama Cihazı / Oil Skimmer Saat 18% 1.077,00 TL Deniz Temizleme ve Kontrol Teknesi Saat 18% 1.560,00 TL Katı Atık Bariyer i Metre/Saat 18% 11,50 TL Sorbent Yastık/Torba Granül TL/Adet 18% 11,50 TL Not:

19 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harita Çekimi (1/1000'lik)Kağıt (Ploter) Adet 18% 6,50 TL Harita Çekimi (1/5000'lik)Kağıt (Ploter) Adet 18% 7,50 TL /1000 ölçekli haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 18% 6,50 TL /1000 ölçekli onaylı haritaların bilgisayar ortamında verilmesi işi (bir pafta) Adet 18% 12,00 TL /5000 ölçekli haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 18% 9,00 TL /5000 ölçekli onaylı haritaların bilgisayar ortamında verilme işi (bir pafta) Adet 18% 17,50 TL Sayısal Ortofoto 1/5000 (TIFF,ECW) Adet 18% 12,00 TL Sayısal Ortofoto 1/1000 (TIFF,ECW) Adet 18% 9,00 TL İlçe bazında 1/1000 ölçekli Mozaik Ortofoto Harita (SID,ECW) Adet 18% 120,00 TL /1000 ölçekli halihazır Pafta Onama i (pafta başına) Adet 18% 71,00 TL /5000 ölçekli Halihazır Pafta Onama i (pafta başına) Adet 18% 82,00 TL Şeritvari Haritalar (her km için) KM 18% 120,00 TL Poligon değeri 1 adet (C4) Adet 18% 6,50 TL Nirengi değeri 1 adet (C3) Adet 18% 12,00 TL Kocaeli ili Tamamı DTM Verisi 1/5000'lik (NCZ) Adet 18% 1.797,00 TL Kocaeli ili Tamamı DTM Verisi 1/1000 'lik (DGN,NCZ) Adet 18% 2.695,00 TL Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına DTM verisi (NCZ) Adet 18% 3,50 TL

20 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kocaeli İli 1/1000 pafta indeksi başına DTM verisi (DGN,NCZ) Adet 18% 2,00 TL Kocaeli İli Tamamı Üçgen Model (NCZ) Adet 18% 1.797,00 TL Kocaeli İli 1/5000 pafta indeksi başına üçgen model (NCZ) Adet 18% 3,50 TL Kocaeli İli Tamamı 5m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (NCZ) Adet 18% 1.198,00 TL Kocaeli İli 1/5000 Pafta İndeksi Başına 5m Aralıklı Yükseklik Eğrisi (NCZ) Adet 18% 3,50 TL Kocaeli ili tamamı 1 m aralıklı yükseklik eğrisi (DGN-NCZ) Adet 18% 1.797,00 TL Kocaeli ili 1/1000 Pafta indeksi başına 1 m aralıklı yükseklik eğrisi (DGN,NCZ) Adet 18% 2,00 TL Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gezi ve Turistik haritası (Renkli,Baskı) Adet 18% 6,50 TL Kocaeli Büyüklşehir Belediyesi Rehber Haritası (cilt) Adet 18% 17,50 TL Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlçe Rehber Haritası (Renkli,Baskı) Adet 18% 6,50 TL Mahalle Haritası(Renkli,Plot) Adet 18% 5,50 TL Adres Tespiti (Büroda) Adet 18% 5,50 TL Adres Tespiti (Arazide) Adet 18% 16,00 TL Kocaeli; Mahalle, Cadde ve Sokak isimleri (A4 kağıda adedi) Adet 18% 0,25 TL Kocaeli ; Mahalle, Cadde ve Sokak İsimleri Listesi (bilgisayar ortamında excel formatında) Adet 18% 87,00 TL Not:

21 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yol ve arsa kotu tutanağı (plankote) verilmesi (parsel Alanı arası)* m2 18% 150,00 TL Yol ve arsa kotu tutanağı (plankote) verilmesi (parsel Alanı arası)* m2 18% 218,00 TL Yol ve arsa kotu tutanağı (plankote) verilmesi (parsel Alanı arası)* m2 18% tl+her 100 m2için tl eklenir tl+her 100 m2 Yol ve arsa kotu tutanağı (plankote) verilmesi (parsel Alanı arası)* m2 18% için tl eklenir tl+her 100 m2 Yol ve arsa kotu tutanağı (plankote) verilmesi (parsel Alanı arası)* m2 18% için tl eklenir tl+her 100 m2 Yol ve arsa kotu tutanağı (plankote) verilmesi (parsel Alanı ve üstü)* m2 18% için tl eklenir. İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% 150,00 TL İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% 218,00 TL tl+her 100 m2 İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% için tl eklenir tl+her 100 m2 İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% için tl eklenir. İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% 608 tl+her 100 m2 için 6.00 tl eklenir İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı verilmesi (Parsel alanı ve üstü) m2 18% 908 tl+her 100 m2 için 3.00 tl eklenir Yapı Aplikasyon tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% 218,00 TL Yapı Aplikasyon tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% Yapı Aplikasyon tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% Yapı Aplikasyon tutanağı verilmesi (Parsel alanı arası) m2 18% NOT: * Özel Harita büroları tarafından hazırlanan Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarının kontrollük hizmet bedeli için tarifedeki değerlerin yarısı alınır tl+her 100 m2 için tl eklenir tl+her 100 m2 için tl eklenir tl+her 100 m2 için tl eklenir

22 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yapı Aplikasyon tutanağı verilmesi (Parsel alanı 5001 ve üstü ) m2 18% tl+her 100 m2 için 6.00 tl eklenir Yapı Aplikasyon tutanağının araziye uygulanması (Parsel alanı arası ) m2 18% 313,00 TL Yapı Aplikasyon tutanağının araziye uygulanması (Parsel alanı arası ) m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Yapı Aplikasyon tutanağının araziye uygulanması (Parsel alanı arası ) m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Yapı Aplikasyon tutanağının araziye uygulanması (Parsel alanı arası ) m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Yapı Aplikasyon tutanağının araziye uygulanması (Parsel alanı 5001 ve üstü ) m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Temel vizesinin yapılması (Parsel Alanı arası)** m2 18% 251,00 TL Temel vizesinin yapılması (Parsel Alanı arası)** m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Temel vizesinin yapılması (Parsel Alanı arası)** m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir NOT*: Temelüstü vizesi alınmadan yapılan inşaatların subasman katından yukarıda yapılan kısımları için konutlarda her m2 için 3.80 tl, işyeri, depo vb. yerlerde her m2 için 5.50 tl ölçme hizmet bedeli alınır.

23 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel vizesinin yapılması (Parsel Alanı arası)** m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Temel vizesinin yapılması (Parsel Alanı 5001 ve üstü)** m2 18% tl+her 100 m2 için tl eklenir Ölçme hizmet bedeli (parsel alanı arası) m2 18% 251,00 TL tl+her 100 m2 Ölçme hizmet bedeli (parsel alanı arası) m2 18% için tl eklenir tl+her 100 m2 Ölçme hizmet bedeli (parsel alanı arası m2 18% için tl eklenir tl+her 100 m2 Ölçme hizmet bedeli (parsel alanı arası m2 18% için tl eklenir tl+her 100 m2 Ölçme hizmet bedeli (parsel alanı 5001 ve üstü) m2 18% için tl eklenir. Şuyulandırna yapılann parsellere imar çapı verilmesi (parsel başına) Adet 18% 73,00 TL Koordinatlı bina tespit krokisi kontrollük hizmet bedeli (sayfa başına) Adet 18% 20,00 TL Vaziyet ve bağımsız bölüm planı kontrollük hizmet bedeli (sayfa başına) Adet 18% 20,00 TL NOT*: Temelüstü vizesi alınmadan yapılan inşaatların subasman katından yukarıda yapılan kısımları için konutlarda her m2 için 3.80 tl, işyeri, depo vb. yerlerde her m2 için 5.50 tl ölçme hizmet bedeli alınır.

24 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİHİ MEKANLAR VE KENT ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Totem tabela yer izinlendirme ücreti (Işıklı) Totem tabela yer izinlendirme ücreti (Işıksız) Bina cephe, sağır cephe ve duvar reklamları izinlendirme ücreti (Işıklı) Bina cephe, sağır cephe ve duvar reklamları izinlendirme ücreti (Işıksız) m2 18% 12,00 TL m2 18% 7,50 TL m2 18% 4,50 TL m2 18% 3,00 TL Ayaklı tabela izinlendirme ücreti m2 18% 6,00 TL Led ekran (led tv) izinlendirme ücreti m2 18% 12,00 TL Kent mobilyaları direkleri üzeri reklam izinlendirme ücreti (Elekt. Direği, bank vs.) Adet 18% 50,00 TL Metro, Tramvay, otobüs ve tüm toplu taşıma üzeri reklam izinlendirme ücreti (Işıklı) Metro, Tramvay, otobüs ve tüm toplu taşıma üzeri reklam izinlendirme ücreti (Işıksız) m2 18% 4,50 TL m2 18% 3,00 TL Yaya alt ve üst geçitleri reklam izinlendirme ücreti m2 18% 3,30 TL Hareketli reklam izinlendirme ücreti (Bisiklet, Yürüyen adam vs.) Adet/Günlük 18% 100,00 TL Çatı reklamları izinlendirme ücreti (Bina, fabrika, avm. Vs.) m2 18% 6,00 TL NOT*: Reklam izinlendirme ücreti 2017 tarifesi vergilendirme bedeli toplamının %10 u kadar Ayrıca Belediye meclisince belirlenen Reklam gelir tarifesine göre değişir.

25 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZEM İN VE DEPREM İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5393 sayılı K. 59.md./e Gözlemsel Jeolojik Etüd Raporu m2 için m2 18% 562,00 TL sayılı K. 59.md./e Gözlemsel Jeolojik Etüd Raporu her 1000m2 için m2 18% 295,00 TL sayılı K. 59.md./e Jeolojik Jeofizik Etüd Raporu m2 İçin m2 18% 2.107,00 TL sayılı K. 59.md./e Jeolojik Jeofizik Etüd Raporu her 1000m2 İçin m2 18% 2.107,00 TL sayılı K. 59.md./e 1 Profil Jeofizik Sismik Etüd Raporu Adet 18% 913,00 TL sayılı K. 59.md./e 1 Profil Jeofizik Elektirik Özdirenç Etüd Raporu Adet 18% 843,00 TL sayılı K. 59.md./e 1 Profil Sismik Kırılma Ölçümü 12 kanallı ( Karşılıklı atış S dalgası dahil, Jeofon aralığı 1-5 m) Adet 18% 702,00 TL sayılı K. 59.md./e 1 Profilde Elektirik Özdirenç Ölçümü (Zemin yapı kesiti) Adet 18% 562,00 TL sayılı K. 59.md./e 1 Profilde Induced Polarization (IP) Ölçümü Adet 18% 562,00 TL sayılı K. 59.md./e 1 Profilde Elektirik Özdirenç Yer Altı Suyu Etüdü Adet 18% 1.053,00 TL sayılı K. 59.md./e Binaların Peryotlarının Ölçümü ( mikrotremör ölçümü zemin ve çatıda) Adet 18% 2.387,00 TL Çevresel Gürültü Y. 04/06/2010 tarih ve 27601/md.25 Çevresel Gürültü Y. 04/06/2010 tarih ve 27601/md.25 Titreşim Ölçümleri [Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Madde 25 a ve b kapsamında)] Titreşim Ölçümleri [Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Madde 25 c kapsamında)] Adet 18% 1.404,00 TL Adet 18% 702,00 TL Not: 2017 yılı için gelir tarifesi önerisinde; 2016 yılına göre yaklaşık %10'luk fiyat artışı öngörülmüştür.

26 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İM AR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2464 s.k. 97.md. Proje Müellif Kaydı (Yeni Kayıt) 1(Kişi) 18% 550,00 TL s.k. 97.md. Proje Müellif Kaydı (Yenilenen) 1(Kişi) 18% 220,00 TL s.k. 97.md. Mimari Proje Kontrol ücreti m2 18% 0,27 TL s.k. 97.md. Statik Proje Kontrol i m2 18% 0,27 TL s.k. 97.md. Mekanik Proje Kontrol i m2 18% 3,22 TL s.k. 97.md. Elektrik Proje Kontrol i m2 18% 0,38 TL Zemin Etüd Raporların Kontrol i 2464 s.k. 97.md m2 m2 18% 536,00 TL s.k. 97.md m2 m2 18% 1.072,00 TL s.k. 97.md m2 üstü m2 18% 1.608,00 TL K at İrtifak ve K at M ülkiyet 2464 s.k. 97.md. İşyeri (Bağımsız Bölüm sayısı) Adet 18% 53,60 TL s.k. 97.md. Teknik Eleman ücreti Adet 18% 80,40 TL s.k. 97.md. Yapı Kullanma izni kontrol ücreti (Her bağımsız bölüm için) Adet 18% 80,40 TL Asansör Tescil Belgesi i 2464 s.k. 97.md. İnsan Asansörü (75 kg) başına Kg 18% 80,40 TL s.k. 97.md. Yük asansörü 500 kg kapasiteye kadar Kg 18% 268,00 TL s.k. 97.md. Yük asansörü ilave kg için Kg 18% 0,54 TL s.k. 97.md. Servis Asansörü Adet 18% 43,00 TL s.k. 97.md. Yürüyen merdivenlerden Adet 18% 2.144,00 TL Ruhsat Temditleri Hizmet Bedeli 2464 s.k. 97.md. Kanal Bağlantı leri işyerlerinde (W C olan) Adet 18% 118,00 TL s.k. 97.md. Proje Tadilat Hizmet Bedeli ( her m2 için) m2 18% 0,75 TL

27 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Belediyemizce Faaliyete Açılan H afriyat Döküm Sahaları, Rekreasyon Alanı, Rehabilite ve Dolgu Alanı Proje Onay ve Kontrollük i. Hafriyat Yönetmeliği m3 18% 1.000,00 TL Hafriyat Yönetmeliği m3 18% 2.000,00 TL Hafriyat Yönetmeliği m3 18% 3.000,00 TL Hafriyat Yönetmeliği m3 18% 5.000,00 TL Hafriyat Yönetmeliği m3 18% 7.000,00 TL Hafriyat Yönetmeliği m3 18% ,00 TL Hafriyat Yönetmeliği m3 18% ,00 TL Hafriyat Yönetmeliği ve üzeri m3 18% ,00 TL ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yol, Eğitim, Sağlık, Yeşil alan vb. Sosyal-Teknik Suretiyle Altyapı Alanlarının Değişmesi İçin Yapılacak Değişikliklerde, Parselin Değişikliğe Konu Her m2'si İçin 2464/97. md. Konuta dönüştürülen alanlarda m2 18% 21,00 TL /97. md. Ticarete ve Turizme dönüştürülen alanlarda m2 18% 31,50 TL /97. md. Küçük Sanayi, Konutdışı Kentsel çalışma alanı, depolama alanı v.b. Dönüşenlerde m2 18% 63,25 TL /97. md. Akaryakıt-LPG istasyonu, Sanayi alanına dönüşenlerde m2 18% 84,00 TL Not:

29 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Plan Teklifi ile Fonksiyon Getirilen Kadastral Parselin Her m2'si için 2464/97. md. Konut Amaçlı m2 18% 1,25 TL /97. md. Ticaret ve Turizm Amaçlı m2 18% 1,50 TL /97. md. Küçük Sanayi, Konutdışı Kentsel çalışma alanı, depolama alanı amaçlı m2 18% 5,50 TL /97. md. Akaryakıt-LPG istasyonu, Sanayi alanı amaçlı m2 18% 6,50 TL Zemin Etüdü ile Zemin Yapısı Değişen Alanların Her m2'si İçin 2464/97. md. Zemin Etüdü ile zemin yapısı değişen alanlarda m2 18% 3,50 TL Pafta leri 2464/97. md. 1/1000 ve 1/5000 ölçekli pafta verilmesi (pafta) Adet 18% 70,00 TL /97. md. 1/1000 ve 1/5000 ölçekli pafta verilmesi (sayısal) Adet 18% 113,00 TL /97. md. 1/50000 ve 1/25000 ölçekli pafta verimesi (pafta) Adet 18% 280,00 TL /97. md. 1/50000 ve 1/25000 ölçekli pafta verimesi (sayısal) Adet 18% 420,00 TL İm ar Durumu leri 2464/97. md. ÇED Görüşü Adet 18% 140,00 TL /97. md. İmar durumu Adet 18% 140,00 TL Not:* Tarife not ve açıklam aları için İmar ve Şehirçilik Dairesine ait tarifenin son sayfasındaki "not" kısmına bakınız. (ÖNEMLİDİR)

31 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birim i Kdv- Rapor leri (CD kayıtlı) 2464/97. md. 1/50000 Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu Adet 18% 350,00 TL /97. md. 1/25000 Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Adet 18% 350,00 TL /97. md. 1/50000 ve 1/25000 Plan Hükümleri Adet 18% 140,00 TL İmar İşleri Şubesi, Zemin Deprem ve İnceleme Şubesi ile Hafriyat ve Denetim ve Şehir Planlama Şubelerine Ait Gelir Tarifesi Notlarıdır. Not: Gelirin dayanağı kısmında 5216/23/m,o md. 2464/97 md. İle belirtilen alan daha sonra alınacak meclis kararlarında harç ücreti değişiklik gösterebilir.(hafriyat) NOT*: Özel Harita büroları tarafından hazırlanan Yol ve Arsa Kotu Tutanaklarının kontrollük hizmet bedeli için tarifedeki değerlerin yarısı alınır. (Harita) NOT*: Temelüstü vizesi alınm adan yapılan inşaatların subasman katından yukarıda yapılan kısım ları için konutlarda her m2 için 3.80 tl, işyeri, depo vb. yerlerde her m2 için 5.50 tl ölçme hizmet bedeli alınır. (H arita) NOT*: Reklam izinlendirme ücreti 2017 tarifesi vergilendirme bedeli toplamının %10 u kadar Ayrıca Belediye meclisince belirlenen Reklam gelir tarifesine göre değişir. (Tarihi Mekanlar) Not: 2017 yılı için gelir tarifesi önerisinde; 2016 yılına göre yaklaşık %10'luk fiyat artışı öngörülmüştür. (zemin) NOT: PLANLAMA 1-) Özel sağlık, Özel eğitim, kültürel ve sosyal tesis gibi alanlarda ücret alarak ticaret fonksiyonunda belirtilen değerler esas olup, bu değerin % 80'lik kısmı alınacaktır. 2-) Hem fonksiyon değişikliği, hem de inşaat artışı taleplerinde her ikisi için de ayrı ayrı belirlenen ücretler alınacaktır. 3-) Plan değişikliği ile sosyal ve teknik altyapı alanına ayrılan yerler için ücret alınmaz. 4-) Kamuya terk edilecek alanlardan ücret alınmaz. 5-) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya faydalı derneklerin ve vakıfların faaliyet konularına yönelik imar planı ve plan değişikliklerinden ücret alınmaz. 6-) Plan değişikliklerinde hesaplanacak tutarın 5.000TL'ye kadar olan kısmı peşin alınır. Plan değişikliği kabul edildiğinde kalan bakiyesi defaten tahsil edilir. Plan değişikliği kabul edilmediğinde, peşin tahsil edilen tutar, Belediye'ye irat olarak kaydedilir. 7-) Yukarıdaki tarife K.B.B'nin yapacağı 1/25000 ve/veya 1/5000 (nazım im ar planı ve /veya değişiklikleri) için alınacak ücret tarifesi olup, 1/1000 (uygulama im ar planı ve/veya değişikliklerinin) KBB tarafından yapılması halinde alınacak aynı ücretin % 80'i, ilgili belediye hesabına 5216 sayılı yasanın 24/C ve 27/5 fıkrasına göre yatırılır. 8-) İlçe Belediyelerin sınırları dışında yer alan ve mahalle olarak bu belediyelere bağlanan Akçat, Akmeşe, Yalakdere, Kızderbent, Eşme mahallelerinde belirlenen ücretlerden % 10 indirim yapılır. 9-) Mevcut ve fiilen çalışan Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında yapılacak değişikliklerde belirlenen ücretlerden % 50 indirim yapılır. 10-) Özel sağlık Özel Eğitim vb. alanlarında yapılacak fonksiyon değişikliklerinde maddesindeki değerlerin % 60'lık kısmı alınacaktır. 11-) İm ar planı ve plan değişikliğinin onaylanması sonrasında ödenecek ücretin Tl ve üstünde olması durumunda ücret 3 eşit taksitte ödenebilir.

32 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM PLANLAMA VE ETÜT PRO JE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- ZEM İN TOPRAK ARAŞTIRMA LABORA TUVARI Toprak ve Stabilizasyon Laboratuvarı Hizmetleri Toprak deneyleri için yerinde numune alma Adet 18% 40,00 TL Ü.1.2 (Elek Analizi) İnce daneli malzemeler AASHTO-27,T-11 TS Adet 18% 94,00 TL Ü.1.4 (Elek Analizi) İri daneli karışık malzemeler (Yaş metot) AASHTO-27,T-11 TS Ü.1.6 Likit Limit (LL), Plastik Limit (PL), Plastisîte indeksi (Pl) AASHTO T-89, 90 TS Ü.1.11 Standart Proctor (İri daneli toprak-agrega karışımlarında) AASHTO T-99 TS Ü.1.14 Modifiye Proctor (İri daneli toprak-agrega karışımlarında) AASHTO T-180 TS Adet 18% 158,00 TL Adet 18% 110,00 TL Adet 18% 294,00 TL Adet 18% 359,00 TL Ü.1.20 Yaş CBR (şişme %'si dahil) AASHTO T-193 Adet 18% 258,00 TL Ü.1.37 Metilen Mavisi Deneyi TS EN Adet 18% 340,00 TL Ü.1.22 Yassılık İndeksi BS-812 Adet 18% 149,00 TL Agrega Deneyleri (Toprak) Ü.1.23 Kum Eşdeğeri Tayini AASHTO T-176 Adet 18% 117,00 TL Ü.3.7 Mineral Filler Özgül Ağırlığı BSI-BS TS EN Adet 18% 102,00 TL M.1.12 İnce Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme TS EN Adet 18% 97,00 TL M.1.11 İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme TS EN Adet 18% 77,00 TL M.1.13 Agregada Gevşek Birim Ağırlık TS EN Adet 18% 44,00 TL Not:

33 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sıkışma Kontrol Deneyleri Ü.1.25 İri daneli Malzemelerde Sıkışma Testi -Kasnak veya Kum Konisi Metodu ile AASHTO- 191 veya ASTM D-1556 Adet 18% 174,00 TL Ü.1.27 Sıkışma Testi - Nükleer Metod ile Hava aralıklı geri saçılma metodu ile ASTM D-6938 Adet 18% 41,00 TL Temel Tabaka Dizaynları Ü.1.34 Dizayn granüler Temel ve Plent-Miks Temel (4,6,14,15,20,22 dahil) Tamamı Kırılmış olmayan Malzeme ile Adet 18% 1.808,00 TL Stabilizasyon Deneyleri Ü Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini (Los Angeles Metodu) AASHTO T-96 TS EN Adet 18% 100,00 TL Ü.1.32 Donma-Çözülme Deneyi ASTM D-560 (3 Numune) Adet 18% 647,00 TL Z.1.15 TEK YÖNLÜ KONSOLİDASYON DENEYİ TS Adet 18% 500,00 TL Z.1.19 SERBEST ŞİŞME MİKTARININ TAYİNİ (KONSOLİDASYON ALETİNDE) Adet 18% 137,00 TL Z.1.20 ŞİŞME BASINCININ TAYİNİ (KONSOLİDASYON ALETİNDE) Adet 18% 211,00 TL Doğal Yapı Taşı Deneyleri Z.2.1 TAŞ DENEYLERİ İÇİN YERİNDE PARÇA KAYADAN NUMUNE ALMA Adet 18% 50,00 TL M.1.82 Birim Hacim Ağırlık (3 Deney) TSEN Adet 18% 73,00 TL M.1.84 Özgül Ağırlık (3 Deney) TS699 Adet 18% 91,00 TL M.1.85 Su Emme Deneyi (3 Numune) TS699 Adet 18% 127,00 TL M.1.88 Basınç Dayanımı (5 cm. Çaplı Silindir veya 5 cm. Kenar Uzunluklu Küp 3 Numunede, Kesme ve Başlıklama Dahil) TS699 Adet 18% 304,00 TL Not:

34 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI M.1.91 Basınç Dayanımı (10 cm. Çaplı Silindir veya 10 cm. Kenar Uzunluklu Küp 3 Numunede, Kesme ve Başlıklama Dahil) TS699 M.1.89 Basınç Dayanımı (5 cm. Çaplı Silindir veya 5 cm. Kenar Uzunluklu Küp 3 Hazır Numunede) TS699 M.1.90 Basınç Dayanımı (10 cm. Çaplı Silindir veya 10 cm. Kenar Uzunluklu Küp 3 Hazır Numunede) TS699 Adet 18% 482,00 TL Adet 18% 169,00 TL Adet 18% 121,00 TL M.1.92 DOĞAL TAŞLARDA EĞİLMEDE-ÇEKME DENETİ TS 699 (3Hazır Numune) Adet 18% 218,00 TL M.1.93 DOĞAL TAŞLARDA EĞİLMEDE-ÇEKME DENEYİ TS 699 (Numune Hazırlama ve Deney) Adet 18% 523,00 TL BİTÜM LÜ KARIŞIMLAR LABORA TUVARI HİZMETLERİ Agrega Deneyleri(Asfalt) (Ü.3.2) Soyulma Mukavemeti (çift deney) (KTŞ Kısım 403 Ek-A) Adet 18% 134,00 TL (Ü.3.8-1) Agregaların Parçalanma Direncinin Tayinİ (Los Angeles Metodu) (1 numune) (AASHTO T-96 TS EN ) (Ü.3.184) Kaba Agrega Tane Yoğunluğu ve Su Emme nın Tayini (TS EN AASHTO T85) Adet 18% 100,00 TL Adet 18% 77,00 TL (Ü.3.12) Dane Boyutu Dağılımının Tayini (yıkamalı eleme) (ASTMC-136,C'117) Adet 18% 146,00 TL BİTÜM LÜ KARIŞIM DENEYLERİ Numune Alm a (bîr adet) (TSEN ) (Ü.3.24) Karot İle Adet 18% 41,00 TL Yoğunluk Tayîni ve Sıkışma Kontrolu (bir briket veya bir ölçüm icin) (Ü.3.25) Hacim Özgül Ağırlık ile (ASTM D-2726 Adet 18% 28,00 TL Not:

35 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Koşullu Stabilite ve Akma Tayini (72 saat 60 C su banyosunda, 3 briket ile) (Ü.3.31) Bitüm Miktarı Tayini (Ekstraksiyon) Cam Ekstraktör ile (ASTM D-2172) Adet 18% 70,00 TL (Ü.3.32) Ekstraksiyon Kalıntısına Elek Analizi (AASHTO T-30) Adet 18% 103,00 TL BİTÜM LÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER (Ü.4.2) Penetrasyon (TS EN 1426) Adet 18% 75,50 TL BETON VE ÇELİK LABORA TUVARI HİZMETLERİ Agrega Deneyleri( Beton) (M.1.11) İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme (TS EN ) Adet 18% 77,00 TL (M.1.12) İnce Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme (TS EN Adet 18% 97,00 TL (M.1.13) Agregada Gevşek Birim Ağırlık (TS EN ) Adet 18% 44,00 TL (M.1.24)Agregaların Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık Deneyi (Donma Deneyi - Na2S04 Deneyi ile) (TS 3655 Adet 18% 270,00 TL (M.1.172) Metilen Mavisi Deneyi (1 num.) (TS EN 933-9) Adet 18% 340,00 TL SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ (M.1.57) Basınç Dayanımı (1 Küp) (TSEN ) Adet 18% 45,00 TL (M.1.66) D=4" lik Karot Alma (Belediye Sınırları içinde, Araç Temin Edilmek Koşulu ile) (1 cm.'si) (TSEN ) (M.1.69) Beton Tabancasıyla Basınç Dayammı (Belediye Sınırları içinde, Araç Temin Edilmek Koşulu ile), (3 Test Yeri İçin) (ASTM C ) cm 18% 28,00 TL Adet 18% 242,50 TL (M.1.70) Karot Basınç Dayanımı (1 Numune )(TSEN ) Adet 18% 139,00 TL Not:

36 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BETON BORDÜR, PLAK, PARKE, KENAR VE SINIR TAŞLARINDA DENEYLER (M.1.104) Basınç, Yarmada-Çekme ve Eğilmede-Çekme Dayanımı (Orijinal 3 Numune ) (TS436EN TS2824EN TS713.KTŞ (M.1.106) Beton Bordür Numunesinde Eğilmede - Çekme Dayanımı (1 Numune ) (TS 436 EN 1340) Adet 18% 144,50 TL Adet 18% 119,00 TL BETON ÇELİK ÇUBUK DENEYLERİ 5216 S.K. 23/l,m S.K. 97. md S.K. 23/l,m S.K. 97. md S.K. 23/l,m S.K. 97. md. (M.4.3) Çekme Dayanımı,Kopma Uzaması (3 Numune) (TS 708, TS 138 EN Adet 18% 337,50 TL İnşaat Malzem eleri Satış Bedelleri Asfalt (Bir Tonundan) Ton 18% 175,00 TL Asfalt ( 8,5 cm kalınlığında olan 1 m2'sinden ) m2 18% 95,00 TL Torba Asfalt ( 30 kg ) Adet 18% 30,00 TL M uhtelif Harçlar 1 Harç 2464 S.K. 84 md. Kayıt Suret Harcı Sayfa Harç 2464 S.K. 82 md. Muayene Ruhsat Rapor Harcı (Talep Üzerine Verilecek Hasar Tespit raporu) Sayfa Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıncaya kadar yılı Belediyemiz Meclis Kararı uygulanacaktır Sayılı Kanun Dışında Kalan Raporlardan Alınacak 2464 S.K. 97. md 2464 Sayılı Kanunda Belirtilenler Dışında Kalan Raporlar İçin Alınacak Sayfa 18% 100,00 TL İş M akinası Kiralam a leri 2464 S.K. 97. md Damperli Kamyon (14 tonluk) Saat 18% 156,38 TL S.K. 97. md Damperli Kamyon (9 tonluk) Saat 18% 127,88 TL S.K. 97. md Damperli Kamyon (7 tonluk) Saat 18% 106,50 TL S.K. 97. md Yükleyici (Lastik tekerlekli) Saat 18% 199,50 TL S.K. 97. md Kanal Kazıcı Yükleyici Saat 18% 142,88 TL

37 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2464 S.K. 97. md Paletli Ekskavatör (325) Saat 18% 306,00 TL S.K. 97. md Paletli Ekskavatör (330) Saat 18% 328,50 TL S.K. 97. md Paletli Ekskavatör (Kırıcılı) Saat 18% 344,63 TL S.K. 97. md Greyder Saat 18% 328,13 TL S.K. 97. md Dozer Saat 18% 466,13 TL S.K. 97. md Tır Çekici Saat 18% 300,00 TL S.K. 97. md Yükleyici (Paletli) Saat 18% 257,75 TL S.K. 97. md Distribütör Saat 18% 210,00 TL S.K. 97. md Su Tankeri (Arazöz) Saat 18% 163,88 TL S.K. 97. md Küçük Silindir (Yama) Saat 18% 119,25 TL S.K. 97. md Silindir (Vibrasyonlu) Saat 18% 173,63 TL S.K. 97. md Ahşap Kasalı Kamyon Saat 18% 154,50 TL S.K. 97. md Mini İş Makinası (Bob-Cat) Saat 18% 113,63 TL S.K. 97. md Vakumlu Süpürge Kamyonu Saat 18% 225,00 TL S.K. 97. md Asfalt Serici Saat 18% 525,00 TL S.K. 97. md Asfalt Kemirici Saat 18% 525,00 TL İhale Dosyası leri (İşin Keşif Bedeli Üzerinden) 4734 s.k. 28. md. İhale Şartnameleri Dosyası Adet 18% 100,00 TL M uhtelif Satış Gelirleri 5216 S.K. 23/o İş Yeleği Adet 18% 35,00 TL S.K. 23/o Tabela Adet 18% 250,00 TL

38 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye Araçları ve Motopomp Kiralam a i 2464 S.K. 97. md Merdivenli İtfaiye Aracı Kira i (YARIM SAATLİK) 1/2 Saat 18% 200,00 TL S.K. 97. md Merdivenli İtfaiye Aracı Kira i (1 SAATLİK) Saat 18% 400,00 TL S.K. 97. md Çok Maksatlı İtfaiye Aracı Kira i (GÜVENLİK AMAÇLI) Saat 18% 250,00 TL S.K. 97. md Arazözle Su Verme i Ton 18% 95,00 TL S.K. 97. md Motopompla Su Çekme i Saat 18% 85,00 TL S.K. 97. md Kapı Açma i (Sabah 08:00-20:00 arası) Adet 18% 85,00 TL S.K. 97. md Kapı Açma i (Akşam 20:00-08:00 arası) Adet 18% 110,00 TL S.K. 97. md Elektrikli Dalgıç Pompa İle Su Çekme Saat 18% 55,00 TL Not: 1) Kamu Kurumlan, Camiler ve Derneklerden talep edilmez. (Kamu ve Belediye İktisadi Kuruluşları hariç.) 2) Motopompla su çekme işi için sel ve su baskını afetlerinde ücret tahsil edilmez. 3 ) Acil durumlarda ve Fakirlik Belgesi olan vatandaşlardan ücret talep edilmez.

39 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEME VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Baca Temizleme i 2464 S.K. 97. md Baca Kontrol Bandrol i Adet 18% 1,50 TL S.K. 97. md Soba Bacası Temizleme i Adet 18% 85,00 TL S.K. 97. md Beş Bacaya kadar Baca başına Baca Temizleme i Adet 18% 66,50 TL S.K. 97. md Beşten fazla baca için Baca başına Baca Temizleme i Adet 18% 54,50 TL S.K. 97. md Kat Kaloriferleri Bacası Temizleme i Adet 18% 85,00 TL S.K. 97. md Şömine Bacası Temizleme i Adet 18% 180,00 TL S.K. 97. md Tıkalı Bacanın Açılması i Adet 18% 224,00 TL S.K. 97. md Tıkalı ve Ziftli Bacanın Açılması i Adet 18% 260,00 TL S.K. 97. md Ziftli Baca Temizliği i Adet 18% 180,00 TL S.K. 97. md Şönt Baca Temizliği i Adet 18% 180,00 TL S.K. 97. md 15 Daireye Kadar Olan Binaların Tek Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 220,00 TL S.K. 97. md 15 Daireye Kadar Olan Binaların Çift Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 230,00 TL S.K. 97. md 15 Daireye Kadar Olan Binaların Üç Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 240,00 TL S.K. 97. md 15 Daireye Kadar Olan Binaların Dört Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 325,00 TL S.K. 97. md Daireli Binaların Tek Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 220,00 TL Not: Sanayi tipi bacalar ve yağlı kanal temizleme ücreti, Kocaeli Büy.Şeh.Bel. İtf. Dai. Başk.'ndan Yetki Belgesi alan firm alar ile başvuru sahipleri arasında yapılacak pazarlığa tabidir.

40 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2464 S.K. 97. md Dairesli Binaların Çift Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 325,00 TL S.K. 97. md Dairesi BinalarınÜç Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 325,00 TL S.K. 97. md Daireli Binaların Dört Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 350,00 TL S.K. 97. md Daireli Binaların Tek Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 240,00 TL S.K. 97. md Daireli Binaların Çift Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 315,00 TL S.K. 97. md Daireli Binaların Üç Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 380,00 TL S.K. 97. md Daireli Binaların Dört Kazanlı Kalorifer Bacası Temizleme i Adet 18% 508,00 TL S.K. 97. md 50'den çok Daireli Binaların Tek Kazan Temizleme i Adet 18% 315,00 TL S.K. 97. md 50'den çok Daireli Binaların Çift Kazan Temizleme i Adet 18% 410,00 TL Not: Sanayi tipi bacalar ve yağlı kanal temizleme ücreti, Kocaeli Büy.Şeh.Bel. İtf. Dai. Başk.'ndan Yetki Belgesi alan firm alar ile başvuru sahipleri arasında yapılacak pazarlığa tabidir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt Pompası adet 9,900 TL 1.2 İçe Dönük Akaryakıt Pompası adet 1,100 TL 1.3 Lpg Dispenseri adet 8,250

Detaylı

İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 15/10/2015 tarih ve 574 sayılı kararı, 14/01/2016 tarih ve 14 sayılı kararı, 2016 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI maktuen 13,00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 12/12/2013 tarih ve 769 sayılı kararı, 13/02/2014 tarih ve 99 sayılı kararı, 13/03/2014 tarih ve 165 sayılı kararı 2014 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile

Detaylı

İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye

İbrahim KARAOSMANOĞLU Tuba ŞENSOY Berna ABİŞ Başkan Katip Üye Katip Üye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin; 13/11/2014 tarih ve 616 sayılı kararı, 12/02/2015 tarih ve 72 sayılı kararı, 2015 yılı gelir tarifesi olarak oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1-Yapı İzni (İnşaat Ruhsatı) Aşamasındaki Projeler 1-1000 K.Cal/h Isı Kaybı Değeri İçin 2- Beher Doğalgaz Sobası İçin 2-Yapı İzni (İnşaat Ruhsatı) Aşamasındaki Projeler 1-100 M3/h Hava İçin 3-Yapı İzni

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ NDA ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOGAZICI IMAR MUDURLUGU 8 1-Dosya İnceleme Ücreti 1- Dosya İnceleme Ücreti 2-Plan Tadili Tekliflerinde (İlgilisince

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL İ 34 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar 260.

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 75 TL 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti 2.1 Ağaç Başına % 10.5 TL 3 Harita İrtifak Tesisi Ücreti 3.1 İrtifak Tesisi Ücreti % 2 4 Fotoğraf Tasdik Ücreti 4.1

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 1 Binalara kot verilmesi ücreti(parsel başına) 80,00 TL 74,58 TL 2 İrtifak hakkı tesis ücreti(parsel başına) 165,00 TL 153,81 TL 3 Tevhid-İfraz talep ücretleri a)konut

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ 36 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması

Akaryakıt. İstasyonu ruhsatlandırması Akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırması ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Akaryakıt LPG - CNG- LNG istasyonları ruhsatlandırılması Akaryakıt LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i f e Konu: Korkuteli 402 ada 14 parsel NİP değ. w EXP02016 OH /06/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası Şirket Tanıtım Dosyası 2017 HAMA Mühendislik İnşaat Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulmuş Ankara merkezli arge tabanlı bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşunda T.C. Bilim,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü fifrvt-i yç/ expo2oiş ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- OS^b0) / ^ a i ı > /09/2015 Konu: Korkuteli/Uzunoluk

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harç 2464 S.K. 81. md. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsat Harcı (beher m 2 için) m² 0,85 01.6.9.54 Harç 2464 S.K. 81. md. Muayene,

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı