PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN KIRIKKALE CITY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN KIRIKKALE CITY"

Transkript

1 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011 Cilt 3 Sayı: KIRIKKALE ŞEHRİNDEKİ ALERJİK RİNİTLİ HASTALARIN PRICK TEST SONUÇLARI PRICK TEST RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN KIRIKKALE CITY Hasan KARABIÇAK 1, Osman Kürşat ARIKAN 2, Nuray Bayar MULUK 3 ARAŞTIRMA ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale de alerjik rinit semptomları ile başvuran; ve prick test sonucu pozitif olup en az bir alerjene alerjisi olduğu tespit edilen alerjik rinitli olgularda, prick test sonuçlarının değerlendirilmesidir. Hastalar ve Yöntem: Prick test yapılarak, en az bir alerjene pozitif yanıt alınan alerjik rinitli 60 erişkin hasta [15 (%25) erkek; 45 (%75.0) kadın] çalışmaya dahil edilmiştir. Prick test sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Çalışmamızda, Kırıkkale de en fazla alerjik cevabın ot karışımlarına olduğu görülmüştür. Prick test sonuçlarımıza göre, alerjik rinitli hastaların 25 inde (%41.7) 5 li ot karışımına; 30 unda (%50) 12 li ot karışımına alerji olduğu tespit edilmiştir. Akarlar [Hastaların 20 sinde (%33.3) d. farinea, 11 inde (%18.3) d. Pteronyssinus]; ve mantarların [Hastaların 8 inde (%13.3) cladosporium, 5 inde (%8.3) alterinea, 6 sında (%8.3) aspergillum, 1 inde (%1.7) mucor] daha düşük oranda olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak, Kırıkkale de alerjik rinitli hastalarda, ot karışımlarına karşı prick test pozitifliğindeki yükseklik dikkati çekmektedir. Akarlar ve mantarların daha düşük oranda görülmesinin, Kırıkkale deki nem oranının düşük olması ve Orta Anadolu nun RESEARCH ABSTRACT Aim: The aim of this study is to evaluate the results of prick test in patients with allergic rhinitis presenting symptoms of allergic rhinitis; and are identified as having allergy to at least one allergen with positive prick test results in Kırıkkale. Patients and Methods: By prick tests, 60 adult patients [15 (25%) were male; 45 (75.0%) females] with positive response received at least one allergen were included in the study. Prick test results were evaluated. Results: In our study, in Kırıkkale, the most allergic response was against grass mixtures. According to prick test results, in 25 (41.7%) patients with allergic rhinitis were found as allergic to 5- grass mixture; and in 30 (50%) patients were found allergic to 12- grass mixture. Mites [in 20 patients (33.3%) d. farinea, 11 (% 18.3) d. Pteronyssinus], and fungi [in 8 patients (13.3%), Cladosporium, and 5 (8.3%) alterinea, 6 patients (8.3%) aspergillum, 1 patient (1.7%), Mucor] were found in lower rate. Conclusion: In conclusion, patients with allergic rhinitis in Kırıkkale, prick test positivities against grass mixtures were remarkable. The reason for lower prevalence of mites and fungi Geliş Tarihi/Received: 12/09/2011 Kabul Tarihi/Accepted: 22/11/2011 İletişim Dr. Nuray Bayar Muluk Birlik Mahallesi, Zirvekent 2. Etap Sitesi C-3 Bblok, No: 62/ Çankaya / ANKARA Tel: Fax: Operatör Doktor, Yüksek İhtisas Hastanesi, KBB Kliniği, Kırıkkale 2 Doçent Doktor, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Adana 3 Profesör Doktor, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Kırıkkale

2 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi iklim özellikleri ile alakalı olabileceği düşünülmüştür. Sanayi atıklarının uygun eliminasyonu, çevre kirliliğini azaltarak, endüstriyel atıklara bağlı olarak gelişen alerjik prosesi azaltacaktır. Ayrıca sigaranın zararları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve küçük çocukların pasif içiciliğe maruz bırakılmaması son derece önemlidir. Anahtar kelimeler: Alerjik rinit, prick test, 5 li ot karışımları, 12 li ot karışımları are thought to be related to low humidity in Kırıkkale and climatic conditions of Central Anatolia. Appropriate elimination of industrial waste, reducing environmental pollution will reduce the allergic process due to industrial waste. In addition, public awareness about the hazards of smoking and to prevent young children to passive smoking exposure are extremely important. Key words: Allergic rhinitis, prick test, 5-grass mixture, 12-grass mixture GİRİŞ Alerjik rinit (AR) global bir sağlık problemi olup dünya nüfusunun yaştan bağımsız olarak yaklaşık %10-25 ini etkilediği ve prevalansının artma eğiliminde olduğu bilinmektedir (1,2). Çocukluk döneminde geçirilen enfeksiyonlar, değişen yaşam şartları, çevre ve hava kirliliği, kapalı ortamlarda daha çok yaşamak, sigara içimi, diyet alışkanlığındaki değişiklikler ve bazı genetik faktörler rinitin görülme sıklığını etkilemektedir (3). AR, duyarlı alerjenle karşılaştığı zaman plazma hücresi tarafından üretilen spesifik IgE aracılığı ile ortaya çıkan tip I aşırı duyarlılık reaksiyonudur (4). Alerjenin belirlenmesinde en güvenilir yöntem prick testleridir (5). Prick test: Günümüzde en sık kullanılan deri testidir. Ancak intradermal testler prick testine oranla daha duyarlıdır (6). Prick test için pozitif kontrol için histamin, negatif kontrol için kontrol serumu kullanılır. Test edilecek alerjenler sırası ile, birer damla olarak, işaretlenen yerlere damlatılır. Damlatılan alerjen içinden geçirilerek, cildin yüzeyel tabakası, lansetle çizilir. Her alerjen için ayrı lanset kullanılır. Emici kağıt parçaları yardımıyla, damlatılan alerjenler emdirilir, silinmez. 20 dakika beklenir. Özel bir cetvel ile, histamin kabarıklığı ve alerjenlerin (pozitif reaksiyon) kabarıklıkları ölçülür ve kayıt edilir. Ölçümlendirme ile ilgili bir yöntem; kabarıklık ve kızarıkların boyutlarını, pozitif testin (histamin) kabarıklık ve kızarıklığı ile karşılaştırmaktır. Diğer bir yöntem de kabarıklığın yatay ve dikey eksenlerinin uzunluğunu toplayıp ikiye bölmektir. Sonuçlar (-) reaksiyon ile (+) (++++) olarak değerlendirilir (7). Prick test sonuçlarının güvenilir olması için, testin doğru bir şekilde yapılması gereklidir. Ayrıca cilt testi yapılmadan önce testin sonucunu olumsuz etkiledikleri için H 1 antihistaminikler 1 hafta, H 2 antihistaminikler 1 gün, astemizol 8 hafta, ketotifen 2 gün, antikolinerjikler ve alfa agonistler 1 gün önce kesilmelidir. Test bölgesinde kullanılan topikal steroidler ise test sonucunu etkilemezler (8). Çevresel etkenler hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynayabilir. Çevresel etkenler arasında inhale edilen aeroalerjenler (ev tozu, ot ve ağaç polenleri, küf mantarı sporları, hayvan deri, tüy ve döküntüleri), besinsel alerjenler, viral, bakteriyel, fungal enfeksiyonlar, sigara, hava kirliliği, egzersiz, soğuk hava, ilaçlar ve böcek zehirleri sayılabilir. Bunlara özellikle yaşamın ilk yıllarında maruz kalınması alerji gelişme riskini arttırmaktadır (9-11). Bu çalışmada, Kırıkkale de Tıp Fakültesi Hastanesi nin Kulak Burun Boğaz Polikliniği ne, en az bir yıldır devam eden burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırık gibi alerjik rinit semptomları ile başvuran; ve prick test sonucu pozitif olup en az bir alerjene alerjisi olduğu tespit edilen hastalardaki sonuçlar gözden geçirilmiştir. HASTALAR VE YÖNTEM Bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Polikliniği nde yürütülmüştür. Hastalar Bu çalışmaya en az bir yıldır burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi alerjik rinit semptomları olup, Mayıs Ocak 2011 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Polikliniği nde izlenen yaş arasında 60 erişkin hasta [15 (%25) erkek; 45 (%75.0) kadın] bilgilendirilmiş onam formu doldurulduktan sonra dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 49.00±8.62 dir. Tüm hastalardan ayrıntılı anamnez alınmış ve ve KBB muayenesi yapılmıştır. Anamnez ve muayene sonucu alerjik rinit ön tanısı düşünülen hastalara, Prick Test için onam formunu da imzalatıldıktan sonra, prick test yapılmıştır. Prick test sonucu pozitif olup en az bir alerjene alerjisi olduğu tespit edilen hastalardaki sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Prick Test Bu çalışmada hastalara uygulanan prick testi [Prick test kit; Stallergenes S. A., France (SAY İlaç, Türkiye)] 27 çeşit alerjen içermektedir. Bunlar, akarlar (d. farinea,

3 Prof. Dr. Recep Kılıç İle 2011 Ahlak Üzerine Cilt 3 Sayı Bir Söyleşi d. pteronyssinus), mantarlar (cladosporium, alterinea, aspergillum, mucor, penicillium), tüyler (kedi tüyü, köpek tüyü, tüy karışımı), ot polenleri (parmak otu, delice otu, çayır kelp kuyruğu, salkım otu, tatlı ilkbahar otu), ağaç polenleri (kızıl, fındık, huş, gürgen), hububat (buğday, arpa, yulaf, mısır), yabani ot karışımı (pelin, papatya, karahindiba), muz, kakao, yumurta, balık, fındık, latex ve hamam böceğidir. Testin uygulanmasından önceki 10 gün boyunca hastaların antihistaminik ilaç kullanmamış olmalarına dikkat edildi. Standart delme sağlamak amacıyla prick lanset (Mizollen, H. Herenz GmbH, Hamburg, Germany) kullanıldı. Negatif kontrol olarak temoin, pozitif kontrol için 10 mg/ml lik histamin hidroklorit kullanıldı. Reaksiyonlar 20 dakika sonra testi uygulayan araştırmacı tarafından okundu. Deri testi endurasyon çapına göre değerlendirildi ve 3 mm değerler pozitif olarak kabul edildi (12). Çalışma için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu ndan yazılı onay alınmıştır; ve Helsinki Deklarasyonu na (13) ve İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu na (14) uygun şekilde yürütülmüştür. Dr. Hasan Karabıçak ın Uzmanlık Tez çalışması verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır (15). BULGULAR Çalışmamıza katılan alerjik rinitli hastaların yaş, cinsiyet ve çalışma durumları Tablo 1 de gösterilmiştir. Çalışmamıza katılan alerjik rinitli kadın hastaların %13.3 ü, erkek hastaların %73.3 ü çalışmaktadır. Hastaların çalışma durumları Ki-Kare testi ile değerlendirilmiş ve fark anlamlı bulunmuştur (p=0.000, X2=18,791). 60 hastanın Prick test sonuçları incelendiğinde; olguların 20 sinde (%33.3) d. farinea, 11 inde (%18.3) d. pteronyssinus, 8 inde (%13.3) cladosporium, 5 inde (%8.3) alterinea, 6 sında (%8.3) aspergillum, 1 inde (%1.7) mucor, 3 ünde (%5) kedi tüyü, 2 sinde (%3.3) köpek tüyü, 7 sinde (%11.7) tüy karışımı, 25 inde (%41.7) 5 li ot karışımına (parmak otu, delice otu, çayır kelp kuyruğu, salkım otu, tatlı ilkbahar otu), 30 unda (%50) 12 li ot karışımına (5 li ot karışımı, yulaf, yabani yulaf, çayır Tablo 1- Hastaların demografik özellikleri Hasta No Yaş Cinsiyet Çalışma Durumu Hastaların Demografik Özellikleri Hasta No Yaş Cinsiyet Çalışma Durumu Hasta No Yaş Cinsiyet Çalışma Durumu 1 32 K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor 2 48 K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor 3 26 K Çalışıyor E Çalışmıyor K Çalışmıyor 4 49 K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor 5 35 K Çalışmıyor E Çalışıyor E Çalışıyor 6 35 E Çalışıyor K Çalışmıyor E Çalışıyor 7 22 K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor 8 33 E Çalışıyor E Çalışıyor K Çalışmıyor 9 22 E Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor E Çalışıyor K Çalışıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor E Çalışmıyor K Çalışmıyor E Çalışıyor K Çalışmıyor E Çalışıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışıyor K Çalışmıyor E Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor E Çalışıyor E Çalışıyor K Çalışıyor K Çalışmıyor K Çalışıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışmıyor K Çalışıyor K Çalışmıyor

4 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi yumağı, agaritis vulgaris, holcus lanatus, cynadar dactylon bronus), 4 ünde (%6.7) ağaç polenleri (kızıl, fındık, huş, gürgen), 6 sında (%10) hububat polenleri (buğday, arpa, yulaf, mısır), 8 inde (%13.3) çavdar, 9 unda (%15) yabani ot (pelin), 5 inde (%8.3) hamam böceği ve 1 inde (%1.7) yabani ot (pıtrak, papatya, karahindibağ, altınbaşak) alerjenine pozitif yanıt saptanmıştır (Tablo 2, 3,4). TARTIŞMA Alerjik kişilerin yaşadıkları bölgedeki alerjenlerin çeşitliliği ve yoğunluğu büyük bir öneme sahiptir (16). Çimen polen duyarlılığı allerjik hastalıkların en yaygın nedeni olarak bildirilmektedir (5, 15-19). Öztürk ve ark. nın (4) çalışmasında Akar 1 pozitif cevabı %72.5, Akar 2 pozitif cevabı %63.7 olarak bildirilmiştir. Ev içi allerjenlerin en önemlilerinden biri, ev tozu akarlarının dışkılarında bulunan bir proteindir. Akarlar sıcak ve nemli ortamlarda daha çok; kuru iklimlerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise daha az bulunurlar (18). Düzce bölgesinin coğrafi konum açısından denize yakın ve nemli olmasının, ev tozu akarları için iyi bir ortam oluşturması nedeniyle sonuçların bu şekilde olabileceği belirtilmiştir (4). Akkaya ve ark. nın çalışmasında (16), Isparta yöresinden polikliniğe başvuran toplam 122 olgu, öykü, prick test ve total IgE sonuçları yönünden incelenmiştir. Allerji öyküsü olan olguların %57 sinde prick test pozitif olarak bulunmuştur. Prick test sonuçları, Dermatophago- Tablo 2- Alerjik rinitli hastalarda prick test sonuçları (1-20 numaralı hastalar) NO PRICK TEST SONUÇLARI : d. Farinea 4: d. Pteronyssinus 5: cladosporium 6: alterinea 7: aspergillum 8: mucor 9: penicillum 10: kedi tüyü 11: köpek tüyü 12: tüy karışımı 13: 5 li ot karışımına (parmak otu, delice otu, çayır kelp kuyruğu, salkım otu, tatlı ilkbahar otu) 14: 12 li ot karışımına (5 li ot karışımı, yulaf, yabani yulaf, çayır yumağı, agaritis vulgaris, holcus lanatus, cynadar dactylon bronus) 15: ağaç polenleri (kızıl, fındık, huş, gürgen) 16: hububat polenleri (buğday, arpa, yulaf, mısır) 17: çavdar 18: yabani ot (pelin) 19: muz 20: çikolata 21: yumurta akı 22: bütün yumurta 23: deniz ürünleri (turna, sazan, levrek) 24: fındık 25: latex 26: haman böceği 27: yabani ot (pıtrak, papatya, karahindibağ, altınbaşak)

5 Prof. Dr. Recep Kılıç İle 2011 Ahlak Üzerine Cilt 3 Sayı Bir Söyleşi Tablo 3- Alerjik rinitli hastalarda prick test sonuçları (21-40 numaralı hastalar) NO PRICK TEST SONUÇLARI : d. Farinea 4: d. Pteronyssinus 5: cladosporium 6: alterinea 7: aspergillum 8: mucor 9: penicillum 10: kedi tüyü 11: köpek tüyü 12: tüy karışımı 13: 5 li ot karışımına (parmak otu, delice otu, çayır kelp kuyruğu, salkım otu, tatlı ilkbahar otu) 14: 12 li ot karışımına (5 li ot karışımı, yulaf, yabani yulaf, çayır yumağı, agaritis vulgaris, holcus lanatus, cynadar dactylon bronus) 15: ağaç polenleri (kızıl, fındık, huş, gürgen) 16: hububat polenleri (buğday, arpa, yulaf, mısır) 17: çavdar 18: yabani ot (pelin) 19: muz 20: çikolata 21: yumurta akı 22: bütün yumurta 23: deniz ürünleri (turna, sazan, levrek) 24: fındık 25: latex 26: haman böceği 27: yabani ot (pıtrak, papatya, karahindibağ, altınbaşak) ides Farinea ve D. Pteronyssinus a %45, ot polenlerine %43.4, ağaç polenlerine %24.6, hububatlara ise %44.3 oranlarında pozitif bulunmuştur. Allerjik astma ve rinit öyküsü olan olgularda, total IgE yüksekliği ile prick test pozitifliği arasında pozitif ilişki bulunduğu belirtilmiştir (p<0.01) (16). Mite alerjisi oranlarının %50-80 arasında olduğu ifade edilmektedir (22). Akkaya ve ark. nın (16) oranlarının daha düşük olması, bulunulan bölgenin deniz seviyesinden yüksek rakımda olmasına (900 m) ve nem oranının düşük olmasına bağlanmıştır (16). Çalışmamızda, Kırıkkale de en fazla alerjik cevabın ot karışımlarına olduğu görülmüştür. Prick test sonuçlarımıza göre, allerjik rinitli hastaların 25 inde (% 41.7) 5 li ot karışımına (parmak otu, delice otu, çayır kelp kuyruğu, salkım otu, tatlı ilkbahar otu); 30 unda (% 50) 12 li ot karışımına (5 li ot karışımı, yulaf, yabani yulaf, çayır yumağı, agaritis vulgaris, holcus lanatus, cynadar dactylon bronus) alerji olduğu tespit edilmiştir. Pollinozis, ağaç ve ot polenlerine karşı gelişen mevsimsel allerjik riniti tanımlayan bir kavramdır. Ağaç veya ot polenleri, alerjik rinitte en sık karşılaşılan tetikleyicilerdir (23-25). Çalışmamızda da, alerjinin en sık ot polenlerine karşı olduğu bulunmuştur. İmmünoterapi, ot polenlerine karşı gelişen alerjinin yatıştırılmasında etkili bulunmuştur (25,26). Antihistaminiklerin ot polenlerine bağlı alerjide, profilaktik olarak uygulanmasının daha başarılı sonuçlar sağladığı bildirilmiştir (27).

6 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi Tablo 4- Alerjik rinitli hastalarda prick test sonuçları (41-60 numaralı hastalar) NO PRICK TEST SONUÇLARI : d. Farinea 4: d. Pteronyssinus 5: cladosporium 6: alterinea 7: aspergillum 8: mucor 9: penicillum 10: kedi tüyü 11: köpek tüyü 12: tüy karışımı 13: 5 li ot karışımına (parmak otu, delice otu, çayır kelp kuyruğu, salkım otu, tatlı ilkbahar otu) 14: 12 li ot karışımına (5 li ot karışımı, yulaf, yabani yulaf, çayır yumağı, agaritis vulgaris, holcus lanatus, cynadar dactylon bronus) 15: ağaç polenleri (kızıl, fındık, huş, gürgen) 16: hububat polenleri (buğday, arpa, yulaf, mısır) 17: çavdar 18: yabani ot (pelin) 19: muz 20: çikolata 21: yumurta akı 22: bütün yumurta 23: deniz ürünleri (turna, sazan, levrek) 24: fındık 25: latex 26: haman böceği 27: yabani ot (pıtrak, papatya, karahindibağ, altınbaşak) Çalışmamızda, prick test sonuçlarına göre akarlar [Hastaların 20 sinde (%33.3) d. farinea, 11 inde (%18.3) d. Pteronyssinus]; ve mantarların [Hastaların 8 inde (%13.3) cladosporium, 5 inde (%8.3) alterinea, 6 sında (%8.3) aspergillum, 1 inde (%1.7) mucor], bildirilen %50-80 oranlarının (616) aksine, daha düşük oranda olduğu görülmüştür. Bu durum, Kırıkkale deki nem oranının düşük olması ve Orta Anadolu nun iklim özellikleri ile alakalı olabileceği düşünülmüştür. Henüz mekanizmaları tam olarak bilinmemekle beraber artan hava kirliliğinin, allerjik hastalık sıklığını arttırdığı düşünülmektedir (9-11). Hava kirliliğine neden olan endüstriyel artıklar; sülfürdioksit, ozon, nitrojen dioksit ve havadaki partikül yoğunluğudur. Çevresel hava kirliliğinin önemi, kirliliğe neden olan partiküllerin burun mukozasına yapışmasıdır. Bu partiküller önemli bir alerjen taşıyıcı görevi görürler. Kapalı ortamda geçirilen süre arttıkça sigara dumanına olan maruziyet de artar. Sigara dumanı bir başka çevresel kirletici ve alerjik rinit artışına neden olabilecek etkendir. Sigara içimi IgE düzeyini arttırıcı rol oynayabilir (28,29). Kırıkkale de mevcut olan sanayi ve fabrikalar, muhtemelen çevre kirliliğine yol açarak, hastalardaki prick test sonuçlarını etkileyebilir. Çalışmamıza katılan erkek hastaların %73.3 ü çalışmaktadır ve iş yaşamında muhtemelen çevresel bazı etkenlere maruz kalmaktadırlar. Kadın hastaların %13.3 ü çalışmaktadır. Kadınların büyük bir kısmı çalışmıyor grubunda olsalar da, özellikle

7 Prof. Dr. Recep Kılıç İle 2011 Ahlak Üzerine Cilt 3 Sayı Bir Söyleşi kış aylarında yanan kömür sobalarına ve yine sanayi tesislerine bağlı çevresel kirliliğe; belki eşlerinden dolayı sigara dumanına maruz kalabilmektedirler. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması; sanayi atıklarının uygun şekilde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde elimine edilmesi önemlidir. Sigaranın zararları konusunda halkın eğitilmesi, sigara dumanına maruziyetin azaltılması ve özellikle çocukluk döneminde olmak üzere, her yaştaki bireylerin pasif içicilikten kurtarılması gereklidir. Sonuç olarak, Kırıkkale de alerjik rinitli hastalarda, ot karışımlarına karşı prick test pozitifliğindeki yükseklik dikkati çekmektedir. Prick test pozitif olan alerjik rinitli hastalarda, korunma önlemlerine dikkat edilmesi ve gerekli görülen durumlarda medikal tedaviye başlanması, hasta memnuniyeti ve hayat kalitesinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Sanayi atıklarının uygun eliminasyonu, çevre kirliliğini azaltarak, endüstriyel atıklara bağlı olarak gelişen alerjik prosesi azaltacaktır. Ayrıca sigaranın zararları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve küçük çocukların pasif içiciliğe maruz bırakılmaması son derece önemlidir. KAYNAKLAR 1. Salib RJ, Drake-Lee A, Howarth PH. Allergic rhinitis: past, present and the future. Clin Otolaryngol Allied Sci 2003;28: Guadano EM, Serra-Batlles J, Meseguer J, Castillo JA, De Molina M, Valero A, et al. Rupatadine 10 mg and ebastine 10 mg in seasonal allergic rhinitis: a comparison study. Allergy 2004;59: Bousquet J, P. Van Cauwenberge, Khaltaev N. (2001) Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA). J Allergy Clin Immunol 2001;108(5 Suppl):S Öztürk Ö, Tokmak A, Güçlü E, Yıldızbaş Ş, Gültekin E. Düzce de Allerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Sonuçları. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005;1: Uslu C. Erzurum da alerjik rinitli hastalarda prik testi sonuçları. KBB Klinikleri 5:22-5, Kramer MF, Ostertag P, Pfrogner E, Rasp G. Nasal interleukin-5, immung-lobulin E, eosinophilic cationic protein, and soluble intercellular adhesion molecule-1 in chronic sinusitis, allergic rhinitis, and nasal polyposis. Laryngoscope 2000;110: Onerci M. Alerjik Rinosinüzitler, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi nde Güncel Yaklaşım. Önerci M (Ed.), Çanakçıoğlu S (Konuk Ed.), Ankara, cilt 1, sayı 1, Pipkorn U. Pharmacological influence of antiallergic medication in vivo allergen testing. Allergy : Strachan D, Sibbald B, Weiland S, Aït-Khaled N, Anabwani G, Anderson HR, et al. Worldwide variations in prevalence of symptoms of allergic rhinoconjuctivitis in children: the International Study on Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Pediatr Allergy Immunol 1997;8: Barnes KC, Freidhoff LR, Nickel R, Chiu Y-F, Juo S-H, Hizawa N, et al. Dense mapping of choromosome 12q13.12-q23.3 and linkage to asthma and atopy. J. Allergy Clin Immunol 1999;104: Lee CS, Tang RB, Chung RL. The evaluation of allergens and allergic diseases in children. J Microbiol Immunol Infect 2000;33: Skoner DP. Allergic rhinitis: definition, epidemiology, pathophysiology, detection and diagnosis. J Allergy Clin Immunol 2001;108: WMA, Declaration Of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, in 59th WMA General Assembly, W.M. Association, Editor. October 2008: Seoul. 14. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı: Ankara, Karabıçak H. Alerjik rinitli hastalarda flutikazon propiyonat ın tek başına, levosetrizin veya montelukast ile birlikte kullanımlarının tedavi üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi, Kırıkkale, Akkaya A, Ünlü M, Uygun N. Isparta yöresinde alerjik astma ve alerjik rinitli olgularda prick test ve total IgE sonuçlarının değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995;2: Gedikli O, Doğru H, Akkaya A. Allerjik rinitli hastalarda deri testi sonuçları. Türk Otolarengoloji Arşivi 1996;34: Erbudak H, Topuz B, Bayramoğlu İ. Denizli yöresinde alerjik rinitli hastalarda alerjen dağılımı. KBB Klinikleri 1999;1: Aydilek R, Kartaloğlu Z. Atopik alerjenler. In: Aydilek R, ed. Allerjik hastalıklar ve bronşial astma. İstanbul: Aktuel Tıp Dergisi.51-62, Erel F, Karaayvaz M, Çalışkaner Z, Ozanguc N. The allergen spectrum in Turkey and relationships between allergens and age, sex, birth month, birthplace, blood groups and family history of atopy. J Invest Allergol Clin Immunol 1998;8:

8 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 21. Mirici A, Girgiç M, Tutar Ü, Kaynar H. Erzurum da astımlı hastalarda atopi sıklığı. Akciğer Arşivi 2001;11: Çımrın AH, Akkoçlu A, Köse T. Astma ve rinitli hastalarda genel özellikler, atopi tanısında in vivo ve in vitro testlerin duyarlılığı. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 1994;8: Nathan RA, Meltzer EO, Selner JC, Storms W. Prevalence of allergic rhinitis in the United States. J Allergy Clin Immunol 1997;99: Baba K, Konno A, Takenaka H. Practical guideline for the management of allergic rhinitis in Japan. Tokyo: Life Science, Calderon M, Mosges R, Hellmich M, Demoly P. Towards evidence-based medicine in specific grass pollen immunotherapy. Allergy 2010;65: Frati F, Scurati S, Puccinelli P, David M, Hilaire C, Capecce M, et al. Development of a sublingual allergy vaccine for grass pollinosis. Drug Des Devel Ther 2010;4: Mizuguchi H, Hatano M, Matsushita C, Umehara H, Kuroda W, Kitamura Y, et al. Repeated pretreatment with antihistamines suppresses [corrected] transcriptional up-regulations of histamine H(1) receptor and interleukin-4 genes in toluene- 2,4-diisocyanate-sensitized rats. J Pharmacol Sci. 2008;108: Johanning E. Indoor moisture and mold related health problems. Allergy Immunol 2004;36: Wallace LA. Human exposure to volatile organic pollutants: implications for indoor air studies. Annu Rev Energy Environ 2001;26:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları Fahrettin TALAY 1, Nadir GÖKSÜGÜR 2, Fahrettin YILMAZ 3, Bahar KURT 1 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet

Detaylı

DİYARBAKIR YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIX Sayı 2, 2015 DİYARBAKIR YÖRESİNDE ALLERJİK SOLUNUM YOLU ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTALARDA UYGULANAN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION

Detaylı

Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı

Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı Araştırma Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı E. KÜÇÜKOSMANOĞLU*, Ö. KESKİN* * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerjisi Bilim Dalı, GAZİANTEP Atopi genellikle çocukluk

Detaylı

HAKKARİ DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ

HAKKARİ DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 3, 2013 HAKKARİ DE PRİK TESTİ SONUÇLARIMIZ RESULTS OF PRICK TEST IN HAKKARI Şerife TORUN 1 Onur Özlem KÖSE 2 1 Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI

ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI KLİNİK ÇALIŞMA ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI Dr. Erol KELES, Dr. Turgut KARLIDAĞ, Dr. Hayrettin Cengiz ALPAY, Dr. Abdulvahap AKYİĞİT, Dr. İrfan

Detaylı

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Allerjik ı Hastalıklar Bilim Dal Plan Tanım Primer korunma

Detaylı

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Sibel ATIŞ*, Candan ÖZTÜRK**, Mukadder ÇALIKOĞLU*, Nuran DELİALİOĞLU**, Minür TÜMKAYA*

Detaylı

Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü

Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü Asthma Allergy Immunol 2012;10:143-148 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü The role of nasal provocation test in the differential

Detaylı

Gaziantep Yöresinde Kronik Öksürük Şikayeti İle Başvuran Çocuklarda Allerjen Dağılımı

Gaziantep Yöresinde Kronik Öksürük Şikayeti İle Başvuran Çocuklarda Allerjen Dağılımı Gaziantep Yöresinde Kronik Öksürük Şikayeti İle Başvuran Çocuklarda Allerjen Dağılımı Nilgün Çöl ARAZ Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep ÖZET Amaç:

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması ÖZET Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal

Detaylı

ALLERJİNİN NEDENİ NEDİR?

ALLERJİNİN NEDENİ NEDİR? Saman nezlesi tanımı yanlış isimlendirilmektedir. Çünkü saman bu olaya neden olmaz. Hastalık; akan / kaşınan burun ve göz, hapşırma, boğaz kaşıntısı ve burun, boğazda çok miktarda akıntıdan oluşmaktadır.

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi :.. 200 Hastalığın

Detaylı

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1 AJANDA -Allerji -Allerji mekanizması -Allerjenler -Allerji Teşhis ve Tedavisi -Neden İnvitro test -3g Allerji -IMMULITE

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Perennial ve Mevsimsel Allerjik Rinitli Çocuklar n De erlendirilmesi

Perennial ve Mevsimsel Allerjik Rinitli Çocuklar n De erlendirilmesi Perennial ve Mevsimsel Allerjik Rinitli Çocuklar n De erlendirilmesi E.D. MISIRLIO LU*, R. CENG ZL ER* * SSK Ankara Çocuk Hastal klar E itim Hastanesi, Allerji Bölümü, ANKARA Allerjik rinit, en sık görülen

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi Araştırmalar Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi V. YAZISIZ*, A.D. YALÇIN*, B. AFACAN**, A.B. AVCI*, E. TERZİOĞLU* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

ALERJİK RİNİT. Prof. Dr. Ali Kokuludağ. Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD

ALERJİK RİNİT. Prof. Dr. Ali Kokuludağ. Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJİK RİNİT Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD Alerjik rinit 26 yaşında erkek hasta İlk olarak 5 yıl önce burnunda kaşıntı, arka arkaya 5-10 kez hapşırma,

Detaylı

Alerjik rinitli hastalarda deri testi ile serum eozinofilik katyonik protein, nazal eozinofili ve total IgE aras ndaki iliflki

Alerjik rinitli hastalarda deri testi ile serum eozinofilik katyonik protein, nazal eozinofili ve total IgE aras ndaki iliflki Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2005;14(5-6):101-105 KL N K ÇALIfiMA Alerjik rinitli hastalarda deri testi ile serum eozinofilik katyonik protein, nazal eozinofili ve total IgE aras ndaki iliflki The relationship

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Astım tedavisinde, hasta ve ailesinin eğitimi ile çevresel risk faktörlerinden korunma en önemli

Astım tedavisinde, hasta ve ailesinin eğitimi ile çevresel risk faktörlerinden korunma en önemli Bölüm 15 Alerjik Astımda Alerjiden Korunma Yöntemleri Dr. Sait YEŞİLLİK ve Dr. Ali SELÇUK Astım tedavisinde, hasta ve ailesinin eğitimi ile çevresel risk faktörlerinden korunma en önemli unsurlardandır.

Detaylı

Allerjen Ýmmünoterapisinin Kompliklasyonlarý

Allerjen Ýmmünoterapisinin Kompliklasyonlarý Allerjen Ýmmünoterapisinin Kompliklasyonlarý Dr.Mustafa YILMAZ, Dr.Gülbin BÝNGÖL, Dr.Seval GÜNEÞER KENDÝRLÝ, Dr.Derya U. ALTINTAÞ Ç.Ü. Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý ABD, Pediatrik Allerji-Ýmmünoloji

Detaylı

Alerjik Rinit. Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan

Alerjik Rinit. Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan Giriş Allerjik rinit (AR), nazal mukozanın konjesyon, kaşınma ve seröz burun akıntısı ile seyreden inflamasyonudur. Genelde konjunktival irritasyon, boğazda

Detaylı

ALLERJİK RİNİTLİ OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

ALLERJİK RİNİTLİ OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ İst. Tıp Fak. Mecmuası 63:2, 2000 ALLERJİK RİNİTLİ OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ Hayriye ERTEM VEHİD*, Yakut IRMAK ÖZDEN**, Ülker ÖNEŞ*** ÖZET Bilimsel çalışmalarda, değişken sayısının yüksek

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNDE ALERJĠK RĠNĠT PREVALANSI

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNDE ALERJĠK RĠNĠT PREVALANSI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNDE ALERJĠK RĠNĠT PREVALANSI BarıĢ Çelik, Zeynep Önerci, H. Fatih ġeker, T. Çağıl Tezcan DanıĢman: Selim S. Erbek ÖZET Alerjik rinit, alerjik hastalıkların en sık karģılaģılan

Detaylı

Trakya Bölgesinde Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri Testi Sonuçlar

Trakya Bölgesinde Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri Testi Sonuçlar Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):12-16 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article Trakya Bölgesinde Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri Testi Sonuçlar Skin Prick Test Results

Detaylı

Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları

Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(2):79-84 KLİNİK ÇALIŞMA Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları The results of specific immunotherapy for house

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı?

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı? Araştırma/Research Article Kor Hek. 2008; 7 (2):153-158 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı? [When Atopic Research must be Done in Respiratory

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59 Alerji Son yıllarda artış gösteren hastalılıklardan biri de alerji... Çağımızın hastalığı... Medeniyet arttıkça, toplumlar hijyene önem vermeye başladıkça alerjik vakalar da artmaya başlıyor. Dünyada en

Detaylı

Aydın il merkezinde okul çocuklarında astım ve allerjik hastalıkların prevalansı

Aydın il merkezinde okul çocuklarında astım ve allerjik hastalıkların prevalansı Asthma Allergy Immunol 2012;10:84-92 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Aydın il merkezinde okul çocuklarında astım ve allerjik hastalıkların prevalansı Prevalences of asthma and allergic diseases in primary

Detaylı

Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi

Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi Asthma Allergy Immunol 2009;7:44-51 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi Skin prick test sensitivity

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

PROF. DR. YONCA NUHOĞLU

PROF. DR. YONCA NUHOĞLU Doğum Tarihi: 20 /06 / 1966 Öğrenim Durumu: PROF. DR. YONCA NUHOĞLU ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİV. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Tıpta

Detaylı

Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE PATIENTS SENSITIZED WITH HOUSE DUST MITE

Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE PATIENTS SENSITIZED WITH HOUSE DUST MITE Araştırma Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE PATIENTS SENSITIZED WITH HOUSE DUST MITE Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN,

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı?

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı? Araştırmalar Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin i lar mı? Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik

Detaylı

Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara.

Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara. ALLERJİK RİNİT ve TEDAVİSİ Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Astım Ünitesi, Ankara. Rinit nazal kaviteyi döşeyen epitelin

Detaylı

Allerjik Hastalıklarda Deri Testleri

Allerjik Hastalıklarda Deri Testleri Derlemeler Allerjik Hastalıklarda Deri Testleri K. ONBAŞI* * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, VAN Allerjik rinit, allerjik

Detaylı

Alerjik Rinit Allergic Rhinitis

Alerjik Rinit Allergic Rhinitis Derleme Allergic Rhinitis S. Güneşer KENDİRLİ : 'Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji-İmmünoloji ABD, ADANA ÖZET ge aracılığı ile ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalık olan

Detaylı

Kayseri deki 14-17 yaş öğrencileri arasında allerjik rinit prevalansı

Kayseri deki 14-17 yaş öğrencileri arasında allerjik rinit prevalansı Asthma Allergy Immunol 2010;8:163-169 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Kayseri deki 14-17 yaş öğrencileri arasında allerjik rinit prevalansı Allergic rhinitis prevalence among 14-17 years-old students in Kayseri

Detaylı

Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi

Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi 94 Orijinal Araştırma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.65002 Sağlık çalışanlarında lateks alerjisi Latex allergy in health care workers Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan

Detaylı

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi

Detaylı

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini Etkiler mi?

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini Etkiler mi? İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(3):120-124 doi: 10.5505/1304.8503.2012.29491 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini

Detaylı

Subkütan Mevsim-Öncesi İmmunoterapi Sonrası Gelişen Sistemik Yan Etki: Olgu Sunumu

Subkütan Mevsim-Öncesi İmmunoterapi Sonrası Gelişen Sistemik Yan Etki: Olgu Sunumu KBB ve BBC Dergisi 16 (2):82-86, 2008 Subkütan Mevsim-Öncesi İmmunoterapi Sonrası Gelişen Sistemik Yan Etki: Olgu Sunumu The Systemic Side Effect That Developed After Subcutaneous Pre-Seasonal Immunotherapy:

Detaylı

Alerjenler vücudumuzu nasıl etkiler?

Alerjenler vücudumuzu nasıl etkiler? Alerjenler vücudumuzu nasıl etkiler? Alerjik şikâyetler, bağışıklık sistemimizin dışarıdan vücudumuza giren alerjen veya antijen denilen maddelere karşı yanıtı ile meydana gelir. Bu maddeler deri yoluyla,

Detaylı

Bal kesir de alerjik rinitli hastalarda prick testi sonuçlar

Bal kesir de alerjik rinitli hastalarda prick testi sonuçlar TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Haziran / June 29, 2009 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Aral k / December 7, 2009 Online yay n tarihi / Published online: Aral k / December 10,

Detaylı

Harran Üniversitesinde İzlenen Astımlı Olgularda Ağaç Polen Duyarlılığı

Harran Üniversitesinde İzlenen Astımlı Olgularda Ağaç Polen Duyarlılığı Araştırmalar Harran Üniversitesinde İzlenen Astımlı Olgularda Ağaç Polen Duyarlılığı E. CEYLAN*, M. GENCER*, Z.H.A. SAK*, Z. ŞENTÜRK**, A. BAYAT*** * Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ. Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD

ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ. Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJİK RİNİT 26 yaşında erkek hasta Rinit ve son iki gündür geceleri uykudan uyandıran öksürük

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

Alerjik Astımlı Çocukların Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Alerjik Astımlı Çocukların Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Klinik Araştırma Alerjik Astımlı Çocukların Klinik Özelliklerinin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Mehmet KILIÇ a1, Erdal TAŞKIN 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim

Detaylı

Tıkanıklığında Alerjİk Rİnİt ve

Tıkanıklığında Alerjİk Rİnİt ve Çocuklarda Uzun Sürelİ Burun Tıkanıklığında Alerjİk Rİnİt ve Adenoİd Vejetasyon İlİşkİsİ Nergis Salman 1, Emine Vezir 2, Müge Toyran 2, Mustafa Erkoçoğlu 2, Ayşenur Kaya 2, Fatih Alper Akcan 1, Can Naci

Detaylı

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ NE ALERJİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PRİCK DERİ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ *

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ NE ALERJİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PRİCK DERİ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ * İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIX Sayı 2, 2015 DENİZLİ DEVLET HASTANESİ NE ALERJİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA PRİCK DERİ TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ * THE EVALUATION OF SKIN PRICK TEST

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

Aile Hekimliği polikliniğinde takip edilen alerji hastaları Allergy patients followed in a Family Medicine polyclinic

Aile Hekimliği polikliniğinde takip edilen alerji hastaları Allergy patients followed in a Family Medicine polyclinic Smyrna Tıp Dergisi 35 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Hekimliği polikliniğinde takip edilen alerji hastaları Allergy patients followed in a Family Medicine polyclinic Özgür Enginyurt Uz.Dr.,

Detaylı

Mevsimsel Allerjik Rinitte Lökotrien Reseptör Antagonisti ile Antihistaminik Tedavisinin Karfl laflt r lmas

Mevsimsel Allerjik Rinitte Lökotrien Reseptör Antagonisti ile Antihistaminik Tedavisinin Karfl laflt r lmas Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Ekim / October, Mevsimsel Allerjik Rinitte Lökotrien Reseptör Antagonisti ile

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Astım ve Allerjik Rinit Prevalansı: Dört Yıllık Kohort Çalışması İlk Sonuçları #

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Astım ve Allerjik Rinit Prevalansı: Dört Yıllık Kohort Çalışması İlk Sonuçları # Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Astım ve Allerjik Rinit Prevalansı: Dört Yıllık Kohort Çalışması İlk Sonuçları # Necla ÖZDEMİR*, Selma METİNTAŞ**, İrfan UÇGUN*, Mustafa KOLSUZ*, Muzaffer METİNTAŞ*,

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Doç Dr Ömür AYDIN Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Mesleksel astım tedavisinde temel prensipler Mesleksel astımda prognoz Maruziyetin kesilmesi/azaltılmasının sonuçları Mesleksel

Detaylı

ÖZEL BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Alerji Hastalığı Olanlar İçin Öneriler ve Bilgiler

ÖZEL BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Alerji Hastalığı Olanlar İçin Öneriler ve Bilgiler ÖZEL BAĞIŞIKLIK TEDAVİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Alerji Hastalığı Olanlar İçin Öneriler ve Bilgiler Sevgili Alerji Hastası, Yaşadığınız alerjik durum vücudunuzun bitki polenleri, ev tozu akarları (mite),

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Kronik efüzyonlu otit mediası olan çocuklarda nazal alerjinin semptomatoloji ve deri prick testi ile değerlendirilmesi

Kronik efüzyonlu otit mediası olan çocuklarda nazal alerjinin semptomatoloji ve deri prick testi ile değerlendirilmesi 68 Dicle Tıp Dergisi / İ. Özbay ve ark. Kronik efüzyonlu otit medialı çocuklarda nazal allerji 2013; 40 (1): 68-74 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0227 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Allerji Testleri. Dr. Emel Kurt. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı

Allerji Testleri. Dr. Emel Kurt. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı Allerji Testleri Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Allerji Bilim Dalı Astım 1947 Rackeman Ektrensek Allerjik İntrensek Nonallerjik Atopi 1920 Coka&Cooke: Herediter Ani tip

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım Özlem İkinci Modern Yaşamın Gizli Tehdidi Astım Sanayileşme ve egzoz gazları dış ortam havasını kirletirken, ev içinde kullanılan parfüm, sprey, deterjan, boya gibi malzemeler de iç ortam havasının kirlenmesine

Detaylı

Denizli deki 13-14 yaş okul çocuklarında alerjik hastalık belirtilerinin yaygınlığı

Denizli deki 13-14 yaş okul çocuklarında alerjik hastalık belirtilerinin yaygınlığı Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 81-6 Denizli deki 13-14 yaş okul çocuklarında alerjik hastalık belirtilerinin yaygınlığı The prevalence of symptoms related to allergic diseases in 13-14- yr-old school children

Detaylı

Derleme Review. Giriş

Derleme Review. Giriş 270 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.2029 Çocuk alerji ve astım akademisi, besin alerjisi tanı ve tedavi protokolü Guideline for diagnosis and treament of food allergy in children by academia of pediatric

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / F. Tülübaş ve ark. Bronsiyal astım ve allerjik rinitte CRP, IgE ve kan parametreleri 2013; 40 (1): 57-61 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0225 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA T4, T8 LENFOSİT SUBGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA T4, T8 LENFOSİT SUBGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: l Sayı: 2, 1993 ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA T4, T8 LENFOSİT SUBGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF T4-T8 LYMPHOCITE SUBGROUPS IN PATIENTS WITH ALLERGIC

Detaylı

ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ. Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD

ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ. Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ Korunma Allerjen Antijen sunan hücre Th2 İmmünoterapi Hasta Eğitimi

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Uzm. Dr. Özgür TARKAN Arş. Gör. Dr. Özgür SÜRMELİOĞLU Prof. Dr. Ülkü TUNCER Alerjik rinit nazal mukozanın havayla solunan bir alerjenle karşılaştığı anda

Detaylı

Evaluation of Preseasonal Immunotherapy in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis

Evaluation of Preseasonal Immunotherapy in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis Original Article (Araştırma Makalesi) Göğüs Hast Yoğun Bak Derg 2014;1(2): 71-78 DOI : 10.15197/sabad.4.1.12 J Chest Dis Crit Care Med 2014;1(2): 71-78 Evaluation of Preseasonal Immunotherapy in Patients

Detaylı

Türk Dermatoloji Derneği. Kontak Dermatit Çalışma Grubu EL EKZEMASI. Hasta Bilgilendirme Kılavuzu. kdermatitis@yahoogroups.com

Türk Dermatoloji Derneği. Kontak Dermatit Çalışma Grubu EL EKZEMASI. Hasta Bilgilendirme Kılavuzu. kdermatitis@yahoogroups.com Türk Dermatoloji Derneği Kontak Dermatit Çalışma Grubu EL EKZEMASI Hasta Bilgilendirme Kılavuzu kdermatitis@yahoogroups.com El ekzeması nedir? Yunanca kökenli bir sözcük olan ekzema, "kaynama" olarak Türkçeye

Detaylı

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir.

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir. Alerjen ALLERJEN NEDİR? Belirli gıdaların alerjik bünyelerde bağışıklık sistemini ters yönde etkilemesi ve semptomlara neden olan kimyasalların açığa çıkması İşleme ile gıdalardan kaybolmazlar İZLENMELELİ

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

ÇOCUKLARDA SİGARAYA MARUZİYETİN ETKİLERİ. Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SİGARAYA MARUZİYETİN ETKİLERİ. Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SİGARAYA MARUZİYETİN ETKİLERİ Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı PASİF SİGARAYA MARUZİYET Çocuklar zamanlarının %60-80 kadarını iç ortamlarda Türkiye

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında giardiazis ve atopi birlikteliği

Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında giardiazis ve atopi birlikteliği Asthma Allergy Immunol 2009;7:52-57 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında giardiazis ve atopi birlikteliği Association between giardiasis and atopy in children of

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES Güz

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES Güz BESĠN DUYARLILIĞI VE ALERJĠLERĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESĠN DUYARLILIĞI VE ALERJĠLERĠ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Astım ve Meslek Astımı 2014 Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı YS. 58 yaşında, erkek, emekli işçi Yozgat/Akdağmadeni 17 yaşında Almanya 7 yıl öncesine

Detaylı

RİNİTLİ HASTALARDA CD4 VE CD8 LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ * Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER

RİNİTLİ HASTALARDA CD4 VE CD8 LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ * Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER 78 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 36 (2) RİNİTLİ HASTALARDA VE LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ * Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER Background and Design.- The level of total

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı

Steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin rolü

Steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin rolü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 248-253 Orijinal Makale Steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin rolü Şenay Pir 1, Mahmut Çivilibal 2, Nilgün Selçuk 1, Murat Elevli 3 Sağlık

Detaylı

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları:

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları: ASTIM Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Astım solunum yollarının alerjik hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük, çabuk yorulma şikayetleri ile seyreder. Sebebi ve

Detaylı

Bronş Astımında Aeroallerjenlere Karşı Duyarlılığın ve Parazİt Enfestasyonlarının Rolünün Araştırılması*

Bronş Astımında Aeroallerjenlere Karşı Duyarlılığın ve Parazİt Enfestasyonlarının Rolünün Araştırılması* İstanbul Tıp Dergisi 2000; 1: 18-22 Bronş Astımında Aeroallerjenlere Karşı Duyarlılığın ve Parazİt Enfestasyonlarının Rolünün Araştırılması* Dr. İbrahim DİNÇ (1), Dr. Füsun ERDENEN (2), Dr. Cüneyt MÜDERRİSOGLU

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır.

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Alerji & İntölerans Allerji Allerji Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Bazı Terimler Alerji: Alerjenlere karşı

Detaylı

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Millworkers by Laurence Stephen Lowry (1948) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tekstil Sektörü Elyaf ve ipliği kullanım eşyasına

Detaylı

SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI

SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI Dr Sulhattin Arslan, 1 Dr. Serdal U urlu, 2 Dr. Yeltekin Demirel, 3 Dr. Günay Can 4 1 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı