T.C. MİLLÅ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÉĞRETİM SİSTEMİNİN GÑÖLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÖECİLİK PAZARLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÅ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÉĞRETİM SİSTEMİNİN GÑÖLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÖECİLİK PAZARLAMA"

Transkript

1 T.C. MİLLÅ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÉĞRETİM SİSTEMİNİN GÑÖLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÖECİLİK PAZARLAMA ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modéller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait ÑerÑeve Öğretim programlarında amañlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş Öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). ModÉller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel Öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla Öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek Ézere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. ModÉller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amañlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim Öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması Önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. ÜrgÉn ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modéllere internet Ézerinden ulaşabilirler. Basılmış modéller, eğitim kurumlarında Öğrencilere Écretsiz olarak dağıtılır. ModÉller hiñbir şekilde ticari amañla kullanılamaz ve Écret karşılığında satılamaz.

3 İÖİNDEKİLER AáIKLAMALAR...iii MODàLàN TANIMI...iii SàRE...iii ÜN KOŞUL...iii YETERLİK...iii MODàLàN AMACI...iii ÜLáME VE DEĞERLENDİRME...iii GİRİŞ...1 ÜĞRENME FAALİYETİ PAZARLAMA Tanımı ve Ünemi Amacı Arz ve àretim Arzın Genel Üzellikleri Arz Fonksiyonu ve Arz Esnekliği Talep ve TÉketim Talebin Genel Üzellikleri Talep ŞedÉlÉ ve Talep Esnekliği...7 UYGULAMA FAALİYETİ...9 ÜLáME VE DEĞERLENDİRME...10 ÜĞRENME FAALİYETİ PAZARLAMA HİZMETLERİ Pazarlamanın Ana Hizmetleri Toplama İşleme Dağıtım Pazarlamanın Yardımcı Hizmetleri Dereceleme ve Standardizasyon Kalite KontrolÉ Paketleme Depolama Taşıma Risk Taşıma Fiyat saptama Finansman Muhasebe Satış Reklam Pazar Bilgilerini Toplama ve Yayma...18 UYGULAMA FAALİYETİ...19 ÜLáME VE DEĞERLENDİRME...20 ÜĞRENME FAALİYETİ PAZARLAMA KANALLARI VE ÜRGàTLERİ Pazarlama Kanalları Pazarlama Marjları Pazarlama ÜrgÉtleri...25 i

4 Pazarlama Kooperatifleri Tanzim Satış Mağazaları Toptancı Halleri ve Toptan Satış Mağazaları Borsalar Perakende Satış Yerleri İhracatÑı Birlikleri...27 UYGULAMA FAALİYETİ...28 ÜLáME VE DEĞERLENDİRME...29 MODàL DEĞERLENDİRME...31 CEVAP ANAHTARLARI...32 ÜNERİLEN KAYNAKLAR...34 KAYNAKLAR...35 ii

5 MODÑLÑN KODU ALAN DAL/MESLEK MODÑLÑN ADI MODÑLÑN TANIMI AÖIKLAMALAR 342PR0002 SÑRE 40/ 16 AÖIKLAMALAR BahÜecilik Ortak Alan Pazarlama Pazarlama, pazarlama hizmetleri, pazarlama kanal ve ÖrgÉtleri konularının anlatıldığı Öğrenme materyaldir. ÉN KOŞUL YETERLİK MODÑLÑN AMACI EĞİTİM ÉĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÉLÖME VE DEĞERLENDİRME Ün koşul yoktur. Pazarlama organizasyonu yapmak Genel amaü: Bu modél ile gerekli ortam sağlandığında pazarlama organizasyonlarını doğru olarak uygulayabileceksiniz. AmaÜlar: Piyasaya göre arz talep ilişkisini kurabileceksiniz. Piyasada uygulanan şekliyle pazarlama hizmetlerini tanıyabileceksiniz. Piyasada uygulanan şekliyle pazarlama kanal ve ÖrgÉtlerini tanıyabileceksiniz. Ortam: TepegÖz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, mağazalar, depolar, toptancı halleri, borsalar, kooperatifler, perakende satış yerleri, marketler, bakkallar Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ModÉlÉn iñinde yer alan her Öğrenme faaliyetinden sonra verilen ÖlÑme arañları ile kendinizi değerlendireceksiniz. ModÉlÉn sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları ÖlÑmek amacıyla Öğretmen tarafından hazırlanacak ÖlÑme arañları ile değerlendirileceksiniz. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Éğrenci, Hayatımızın her döneminde farklı şeylere ihtiyañ duyarız. Bu ihtiyañlar bir giyim eşyası olabileceği gibi mutfakta kullanacağımız bir erzak ya da evimiz iñin gézel bir mobilya olabilir. Genellikle bu ihtiyañların hiñbiri eğer téketiciysek bize ilk elden ulaşmaz. Her birinin geñirdiği değişik evreler vardır. Ürneğin bir mobilya elde etmek iñin ağañlar kullanılmakta ancak onların işlenmesi halinde evimize kadar gelmektedir. Genel olarak hepsi Éreticiden toplanıp işlendikten sonra size kadar ulaşır. Bu modélde göreceğimiz pazarlamanın yardımcı hizmetleri téketicilerin yararını déşénmektedir. Kullandığımız ÉrÉnlerin kaliteli olmasının yanında fiyatının da uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda aldığımız bu ÉrÉnlerin standartlara da uygun olması lazımdır. àrénlere yapılan kalite kontrolé de yine téketicilerin yararınadır. Bu modélle satın aldığımız, kullandığımız ÉrÉnlerin hangi aşamalardan geñip elimize kadar geldiğini Öğreneceksiniz. Pazarlamanın Éretici kısmında yer aldığınızda ise ÉrÉnlerinizin téketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geñtiğini Öğreneceksiniz ve bunları daha iyi kavrayarak her biriniz daha bilinñli Éretici ve téketiciler olacaksınız. 1

8 2

9 AMAÖ ÉĞRENME FAALİYETİ-1 ÉĞRENME FAALİYETİ - 1 Piyasaya göre arz talep ilişkisini kurabileceksiniz. ARAŞTIRMA Bitkisel Éretimde pazarlamanın Önemini araştırarak sınıfta tartışınız. Herhangi bir şeyi satın alırken nelere dikkat edersiniz? Sınıfta tartışınız. 1.1 Tanımı ve Énemi 1.PAZARLAMA Marketing sözcéğénén karşılığı olarak dilimize geñmiş olan pazarlama kelimesi kök olarak market (Pazar) kelimesinden téremiştir. Marketing kelimesinin Ñok değişik tanımları vardır. Bir tanıma gäre pazarlama: Bir yönetim bilimi olarak kişisel ya da karşılıklı kazanñ sağlamak amacıyla, méşteriler ile satıcılar arasında istenilen mal ve hizmet değişimlerini sağlayan programların analizi, planlanması, uygulanması ve kontrolédér. Başka bir tanıma gäre pazarlama: Mal ve hizmetlerin Éretilmesinden téketilmesine kadar geñen safhada meydana gelen olaylar olarak tanımlanır. Diğer bir tanıma gäre pazarlama: Malların ve hizmetlerin Éreticiden téketiciye ulaşım safhasından, talep, fiyat ve masraf faktörlerinin onların Ñeşitli zaman, yer ve şekildeki durumlarına karşı aldığı durumu inceleyen bilim dalıdır. Yukarıdaki tanımlardan birleşilen noktalara göre: Tarımsal pazarlama: Tarım ÉrÉnlerin Éreticiden, hatta Éretimin başladığı tarla veya bahñeden téketimin son aşamasına, téketicinin eline geñinceye kadar geñirdiği işlemleri inceleyen ve bunları dézenleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Geniş kapsamlı bu tanıma göre pazarlama, tarımsal Éretime yön verdiği iñin Éretimin bir böléménén de iñinde yer alır. Ürneğin; téketicinin zevkini tatmin etmeyen bir tarımsal ÉrÉnÉ Éretmek boşuna zahmet demektir. O halde Éretici tohumu ekmeden Önce bile pazarlama faaliyetlerinin iñindedir. áénké, bu durumda piyasada aranan bir ÉrÉnÉn tohumunu señmek zorundadır. Aynı şekilde ÉrÉnÉn perakendeciden satın alınmasıyla da pazarlama faaliyeti bitmiş değildir. Sofrada téketilen ÉrÉne verilen değer pazarlama iñin son derece Önemlidir. àréné beğenen téketici o ÉrÉnÉ başkalarına Önererek talep meydana getirme fonksiyonuna katılmış ve alıcı olduğu halde bir pazarlama hizmeti yapmış olur. Pazarlamanın temel amacı: MÉşterinin tatmini ve uzun dönemde téketicinin ÉrÉne olan géveninin sağlanmasıdır. BugÉnÉn pazarlama anlayışı ve kavramı tek başına bir satış anlayışından uzaklaşarak toplumun ve méşterinin isteklerine hizmet etmeyi amañlamaktadır. Bunun iñin mal arzı, fiyatlandırılması satışın geliştirilmesi ve dağıtımın planlanması programlı biñimde yérétélmelidir. 3

10 1.2. Amacı Son yıllarda pazarlamaya karşı béyék bir ilgi görélmekte ve pazarlama toplumun kurtarıcısı olarak kabul edilmektedir. Kalkınma planında daha Ñok Éretim ağırlıklı yatırımlara yer veren az gelişmiş Élkeler Érettikleri malları halka taşıyacak pazarlama sistemlerini geliştiremediklerinden, zarar görmeye başlamışlardır. Ürneğin, Élkemizde daha fazla tarım ÉrÉnÉnÉn dış satımı mémkén olduğu halde, dağıtım kanalları, depolama ve yékleme tesislerinin yetersizliği yézénden dış satım kısıtlanmaktadır. Ayrıca ÉrÉn kayıpları artmakta ve bir kısım ÉrÉnÉn kalitesi bozulmadan saklanmasında zorluk Ñekilmektedir. O halde, iyi bir pazarlama sistemi kurulmadıkña tarımsal Éretimi artırmaktan kañınılmalıdır. Bu bağlamda Éretimle pazarlamanın ilişkisi dikkate alınmalı ve ÉrÉn nasıl olsa pazarlanır fikri ile pazarlama ihmal edilip yalnızca Éretim déşénélmemelidir. áénké pazarlama dézeninin kurulamadığı ve ÉrÉn piyasasının başıboş olduğu Élkelerde bu déşénceye yer verilmemektedir. Pazarlamanın topluma olan katkısı konusunda karamsar göréşlere sahip olanlara göre ise, téketicilerin Ñoğu ihtiyañ duydukları malları değil, satıcının istediği ve aslında kendilerinin istemediği malları satın almaktadır. Pazarlama bir yandan en yeni ve en dinamik bilimlerden biri, Öte yandan dényanın en eski mesleklerindendir. Pazarlama, ilkel takas zamanından para ekonomisi aşamasına ve oradan bugénén haberleşme ve dağıtım alanındaki destekleyici arañ gereñlerle donanmış modern pazarlama sistemine ulaşıncaya kadar her aşamadaki değişimleri iñerir. Malların Éreticiden téketiciye akışında arz, talep ve masraf gibi faktörlere bağlı olarak bazı değişiklikler meydana gelir. Pazarlama bu değişiklikleri inceleyerek dézenli bir sisteminin kurulmasına Ñalışır. Tarımsal pazarlama tarım ÉrÉnlerinin değişim ilişkilerini inceleyerek ÉrÉnlerinin akışında meydana gelen tıkanıklıklara ve pazarlama sorunlarına ÑÖzÉm arar. Tarımsal pazarlamanın asıl amacı téketiciye en yéksek tatmini sağlamak, bir başka deyişle téketicilere belli bir malı mémkén olan en déşék fiyatla satmak ve Éreticilere ÉrÉn bedeli olarak en yéksek fiyat Ödemektir. Tabi bu arada Éretici ile téketici arasında ki pazarlama kanallarında Ñalışanlara da makul bir kår payı ÖngÖrÉr. BÖylece pazarlama, piyasayı dézenleyerek değişim faaliyetlerine yön verir. Tarımsal pazarlamacılar da ekonomik ilkelere göre Ñalışarak belirli bir masrafla en yéksek faydayı elde etme amacını géder. Tarım ÉrÉnlerini téketim merkezlerinde tam zamanında ve elverişli koşullarda bulundurulduğunda pazarlama hizmeti téketicilere en yéksek faydayı sağlar ve bu hizmeti yapanlarda ancak bu şekilde daha fazla kår elde ederler. Tarım ÉrÉnlerinin téketiciye satışı pazar talebine bağlı olduğundan tarımsal pazarlama ÑiftÑinin Éretime ilk adımı atması ile tarlada bahñede başlamakta ve Éretimden téketime kadar geñen bétén aşamaları iñine almaktadır. Bu nedenle ÑiftÑinin yalnız Éretimle ilgili değil, ÉrÉnÉn satışı ile ilgili bilgilere de sahip olması zorunludur. 4

11 1.3. Arz ve Ñretim Arzın Genel Ézellikleri Satıcıların piyasada satmaya istekli olduğu mal miktarı arz olarak tanımlanır. Belirli bir fiyattan arz, bir malı elinde bulunduranların en fazla fiyatı buldukları takdirde o maldan satmak isteyecekleri mal miktarı demektir. Bu anlamda arz piyasa fiyatını belirleyen değil, aksine kendisi piyasa fiyatı tarafından belirlenen bir béyékléktér. áeşitli fiyatlarla o fiyattan satılmak istenen mal miktarı arasındaki ilişkiyi arz Ñizelgesi gösterir. Arz kanununda, bir malın fiyatı arttığı zaman genellikle o maldan satışa arz edilen miktarlar artmakta fiyat déştéğé zaman arz miktarı da azalmaktadır. Yani faydalı mal ve hizmetlerin bétén insanların ihtiyañlarını karşılayacak kadar bol bulunmayıp kıt olmaları ve onların miktarının Ñoğaltmanın géñléklerle dolu olması piyasaya mal arzını sınırlamaktadır. Ancak bir mal iñin alıcıların Ödemeye razı olacakları bedel yékseldikñe Éreticiler piyasaya daha fazla mal getirmenin géñléklerini göze alabilmektedirler Arz Fonksiyonu ve Arz Esnekliği Bir mal veya hizmetin piyasaya arzı geldiği zaman belirli bir sére iñindeki mal akışı kastedilir. Bu mal akışının miktarını etkileyen temel faktörler ile arz arasındaki ilişkilere arz fonksiyonu adı verilir. Bir mal veya hizmetin piyasaya haftalık, aylık veya yıllık sérelere göre arzın Ñok veya az miktarlarda kesintili veya sérekli olması genellikle o malın veya hizmetin Éretim koşullarına bağlıdır. Arzı etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz: O malın piyasada hangi fiyattan satılabileceğidir. Fiyat ne kadar yéksek olursa bir malı Éretip satışa arz etmek o kadar kårlı olacaktır. Fiyat déşerse arz ve talep azalacaktır. O malın Éretiminde kullanılan Éretim faktörlerinin fiyatlarıdır. Bir malın arz miktarı yalnız o malın değil, bétén diğer malların fiyatlarının etkisi altındadır. áénké bir malın fiyatı aynı kalırken başka malların fiyatlarında artış olursa onları Éretmek ve pazarlamak daha kårlı hale gelecektir. Bu durum Éretim faktörlerinin diğer alanlara kayması ve firmaların ilgilerini başka kesimlere Ñevrilmelerine yol añacak ve fiyatı değişmeyen malın arzı azalacaktır. Bir malın arzı, Éretimi konusundaki bilgi ve teknolojisine ve ondaki değişikliklere de bağlıdır. Bir malın nasıl elde edileceğine dair bilgilerimizi geliştirerek yeni teknolojiler buldukña o malı elde etmenin géñlékleri azalmakta, emeği, verimi artmakta ve maliyetler déşmektedir. Diğer değişkenler aynı kalırken bir malın Éretiminde yeni teknolojiler kullanılmaya başlanırsa o malın arz miktarında artış olacaktır. Bir malın fiyatı ile o malın arz miktarları arasında ilişki doğru yönlé bir ilişkidir. Malın fiyatı artıkña mal miktarı da artar. Fiyat artışlarına karşı arz miktarlarına duyarlılığı yani arz esnekliği her mal iñin aynı değildir. 5

12 Esneklik (değişebilirlik): Talep veya arz miktarının o malın fiyatına karşı ne kadar duyarlı olduğudur. Simgesi e dir. e =miktarda % değişiklik / fiyatta % değişliktir. Arz esnekliği a e = arz miktarında % değişiklik / fiyat miktarında % değişiklik = m2 m1/m1 / f2 f1/ f1 Érnek: Üzel bir génde gélén fiyatı 1 YTL den 11 YTL ye Ñıkıyor. 1 YTL de arz 2 birim iken 11 YTL de 4 birimdir. Arzın esnekliğini bulunuz? Öäzåm: a e = 4-2/2 / 11-1/1 =1/10 =0.1 a e >1 esnek miktarı artıyor. a e <1 az esnek a e =1 esnek Bir malın arz esnekliğini etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz. Ñretim maliyeti: àretim miktarı artıkña maliyet de artıyorsa arz esnekliği déşéktér. Ñretim däneminin uzunluğu: Kısa dönemde arz, uzun dönemde talep esnektir. Ñretim faktärleri: àretim faktörlerinin alternatif kullanım alanları yoksa arz esnekliği déşéktér. Alternatif kullanım alanları varsa arz esnekliği fazladır Talep ve Tåketim Talebin Genel Ézellikleri TÉketicilerin belirli bir zamanda belirli bir fiyattan satın alabilecekleri mal ve hizmet miktarına talep denir. Talebin olabilmesi iñin ferdin bir mal veya hizmeti elde etmek istemesi ve bunun iñin yeterli satın alma gécéne sahip olması gerekir. BÖyle bir talep piyasa fiyatını etkiler. Talep sadece téketim amacıyla değil, Éretim ve spekélasyon amacıyla da yapılmaktadır. Talibi etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz: O malın fiyatı TÉketim gelirleri Rakip malların fiyatları Tamamlayıcı mal fiyatı TÉketicilerin zevk ve tercihi NÉfus Gelir dağılımı Talep Ñeşitleri kendi aralarında 3 e ayrılır: Ferdi talep: Kişilerin, tek başına bir mala olan talepleridir. Grup talebi: Sadece bir bireyin değil, bireyler topluluğunun bir mala olan talebidir. Bir aile talebi buna en iyi Örnektir. Piyasa talebi: BÉtÉn toplumun gösterdiği taleptir. 6

13 Talep Şedålå ve Talep Esnekliği Tek başına ferdi talep fiyatın teşekkéléne etkili olamaz. Etkili olan talep şedélédér. GÉl talep şedélé (teorik) Fiyat Talep Miktarı 5 YTL 20 4 YTL 30 3 YTL 40 2 YTL 50 áizelgede belirli zaman ve belirli bir yerde Ñeşitli fiyatlardan ferdin géle olan talebi teorik olarak dikkate alınmıştır. İşte bir mala karşı Ñeşitli fiyatlardaki talep miktarını gösteren kavrama talep şedålå denir. GÖrÉldÉğÉ gibi gél fiyatı déştékñe talep miktarı artmaktadır. Bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: GÉl fiyatı déşénce zamanında gél almayan kişi ucuz fiyata gél almak iñin piyasaya girer. Yani birinci sebep piyasaya yeni alıcıların girmesidir. Zamanında 5 YTL ye gél alan kişi fiyat ucuzlayınca bu defa daha fazla gél almak isteyecektir. İkinci sebep hem piyasaya yeni alıcıların girmesi hem de eski alıcıların tekrar talepte bulunmasıdır. Talep Miktarı Fiyat Grafik 2.1: Talep şedålå 7

14 Her fiyattan talep edilen gél miktarının geometrik yerlerinin birleşmesiyle elde edilen eğriye talep eğrisi denir. Bu Ñizelgede talep eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya doğru meyilli olarak iner. Bu da fiyatlar déştékñe talebin artacağını gösterir. Talep esnekliği; bir malın fiyatındaki değişikliğe karşı talebin ne derecede değişeceğini ifade eder. et= talep miktarında ki % değişiklik/ fiyat miktarındaki % değişiklik et = m1 m2 /m1 è f1 / f1 f2 Érnek: Bir malın fiyatı 10 liradan 8 liraya déştéğénde talep miktarı 1 birimden 3 birime Ñıkarsa talep esnekliği ne olur? Öäzåm: et = 1 3 / 1 è 10 / 10 8 =

15 UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÉNERİLER Etrafınızda gerñekleşen pazarlama GÉnlÉk hayatta alışveriş yaptığınız olaylarına dikkat ediniz. yerlere gidiniz. Üğrendiğiniz pazarlamanın amañlarını hayatınıza uygulayınız. Alışveriş yapan insanlara hangi Pazarlama iñinde kendi arzlarınızı ÉrÉnleri daha Ñok tercih ettiğini tespit ediniz. sorunuz. Kendinizin hangi ÉrÉnleri ve neden tercih ettiğinizi belirleyiniz. Satıcılara hangi ÉrÉnleri niñin satmak istediklerini sorunuz. Satıcılara bu işten elde ettikleri kazanñları sorunuz. Arzı oluşturan etmenlerden hangisinin sizi daha Ñok etkilediğine dikkat ediniz. Pazarlama iñinde kendi taleplerinizi tespit ediniz. Talebi oluşturan etmenlerden hangisinin sizi daha Ñok etkilediğine dikkat ediniz. 9

16 ÉLÖME ÉLÖME VE VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi ÖlÑÉnÉz. A. ÉLÖME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi talep Ñeşitlerinden değildir? A) Ferdi B) Grup C) Piyasa D) Toplum 2. Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörlerden değildir? A) O malın fiyatı B) TÉketici gelirleri C) NÉfus D) TÉketici giderleri 3. Esneklik hangi harfle gösterilir? A) b B) c C) e D) a Aşağıdaki cåmlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeyi getiriniz. 4. Pazarlamanın temel amacı méşterinin tatmini ve..,. téketicinin ÉrÉne olan géveninin sağlanmasıdır. 5. Tarım ÉrÉnlerinin Éreticiden téketiciye kadar geñirdiği işlemleri inceleyen ve bunları dézenleyen bilim dalına. denir. 6. Satıcıların piyasada satmaya istekli olduğu mal miktarına.. denir. Aşağıdaki cåmleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 7. ( ) Pazarlama kelimesi kök olarak market kelimesinden téremiştir. 8. ( ) Malın piyasada hangi fiyattan satılabileceği arzı etkiler. 9. ( ) Talep veya arz miktarının o malın fiyatına karşı ne kadar duyarlı olduğuna esneklik denir. 10. ( )Bir mala karşı Ñeşitli fiyatlardaki talep miktarını gösteren kavrama talep eğrisi denir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız iñin konuyu tekrar ediniz. Tamamen doğru ise değerlendirme ÖlÑeğine geñiniz. 10

17 B. UYGULAMALI TEST Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda pazara Ñıkarak pazarlama olayının uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz Ñalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır Alışveriş merkezlerine gittiniz mi? İnsanların hangi ÉrÉnleri tercih ettiğine dikkat ettiniz mi? Alışveriş yapan insanlarla konuştunuz mu? Bu ÉrÉnleri neden tercih ettiklerini sordunuz mu? Satıcılarla konuştunuz mu? Bu ÉrÉnleri neden satmayı tercih ettiklerini sordunuz mu? Bu işten kazanñ elde edip etmediklerini sordunuz mu? Siz bu işe girseniz hangi ÉrÉnÉ satacağınıza karar verdiniz mi? DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar iñin bilgi konularını tekrar ediniz. TÉm yanıtlar doğru ise bir sonraki Öğrenme faaliyetine geñiniz. 11

18 ÉĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÖ ÉĞRENME FAALİYETİ-2 Piyasada uygulanan şekliyle pazarlama hizmetlerini tanıyabileceksiniz. ARAŞTIRMA Pazarlamanın ana hizmetlerinin hayatınızdaki Önemini araştırınız. Sınıf iñinde tartışınız. Pazarlamanın yardımcı hizmetlerinin hayatınızdaki Önemini araştırınız. Sınıf iñinde tartışınız. 2. PAZARLAMA HİZMETLERİ 2.1. Pazarlamanın Ana Hizmetleri Tarım ÉrÉnleri pazarlaması, téketicilere ulaştırıldığında ve onların zaman, yer, şekil faydaları artırıldığında, gerñek anlamda Éretim faaliyeti tamamlanmış olur. Pazarlama kanallarında tarımsal ÉrÉnlerin geñirdikleri Ñeşitli işlemler başlıca 3 grupta toplanır Toplama Tarım ÉrÉnlerinin téketiciye ulaştırılmasında ilk aşama, ÉrÉnlerin Éreticiden alınarak belirli merkezlerde toplanmasıdır. Kentlerdeki toptancı halleri, kooperatifler, fabrikalar gibi alım yerleri ÉrÉnlerin toplama merkezleridir. àrénler béyék bir toplama yerine gelmeden Önce, bazı Özel alıcılar tarafından satın alınarak yerel olarak biriktirilmiş olabilir. Tarım ÉrÉnlerinin toplanması birkañ aşamada ve kéñék birikimler halinde yapılıyorsa toplama masrafları daha Ñok olur. àrénler béyék gruplar halinde biriktirilirse pazarlamanın her aşamasında görélen toplama hizmetleri daha déşék maliyetle yapılmış olur İşleme Tarım ÉrÉnleri belirli merkezlerde toplandıktan sonra işlenir. Canlı hayvanlar kesimhanelere yollanarak Ñeşitli et ve et mamullerine dönéştérélér. SÉt; peynir, tereyağı, yoğurt gibi işlenmiş ÉrÉnlere Ñevrilir. Meyve ve sebzelerden taze halde téketilecekler standart derecelerine ayrılır, temizlenir ve ambalajlanır. Diğerleri ise meyve suyu ve konsantresi, salña veya pekmez gibi Ñeşitli ÉrÉnlere dönéştérélér. Buğday, pamuk, fındık, zeytin gibi tarımsal ÉrÉnler de bir takım fiziksel ve kimyasal işlemlerden sonra téketicilere işlenmiş olarak ulaşır. Bir kısmı ise daha sonra piyasaya Ñıkarılmak Ézere depolanır. İşleme fonksiyonunun bir amacı da Éretim fazlasının bozulmasını Önlemek, piyasanın ve fiyatların sabitliğini sağlamaktır. Bu şekilde tarım ÉrÉnlerinin yıl iñinde dağıtımı daha iyi olur. Bazı tarımsal ÉrÉnler işlenerek o kadar Ñok biñim değiştirir ki, en son ÉrÉnÉn ham 12

19 maddesinin tarımdan bile geldiği unutulur. YÉnlÉ, pamuklu kumaşlardan yapılan elbiseler bunlara Örnektir Dağıtım Dağıtım işi bazen toplama ve işleme faaliyetleri ile birlikte yérétélér. Ama genelde ÉrÉnler toplanıp işlendikten sonra téketim merkezlerine gönderilir. àrénler Éreticiden téketiciye ulaşırken dağıtım kanallarından geñer Pazarlamanın Yardımcı Hizmetleri Tarımsal pazarlamanın esas hizmetlerinden başka, yardımcı hizmetleri de vardır. Pazarlamanın yardımcı hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz Dereceleme ve Standardizasyon Tarım ÉrÉnleri hasat edilip, toplandıktan sonra derecelere ayrılarak sınıflandırılır. Dereceleme hizmeti işleme ve dağıtım esnasında da yapılır. Dereceleme; ağırlık, hacim, tat, koku, Ñap, biñim gibi derece Özellikleri añısından aynı kalitede olan ÉrÉnlerin señilerek gruplar halinde toplanmasıdır. Ürneğin meyveler béyékléklerine, ÑiÑekler boylarına göre derecelendirilir. Dereceleme işletme iñersinde yerel pazarlarda ve daha Ñok toptancı dézeyindeki dağıtım kanallarında yapılır. Perakendeciler de zaman zaman sattıkları ÉrÉnleri kalitelerine göre derecelere ayırarak satış yaparlar. Derecelemenin pazarlamada Önemli yararları vardır. àrénlerin derecelere ayrılması téketici isteklerinin kolayca karşılanmasına, mal alışverişinin hızlanmasına, Éretimin yönlendirilmesine ve pazarlama masraflarının déşérélmesine neden olur. Dereceleme pazar bilgilerinin yayılmasını kolaylaştırdığından, alıcı ile satıcılar arasında ortak bir dil olarak kabul edilir. Standardizasyon, derecelemenin daha ileri şeklidir. àrénlerin kalite Özelliklerinin yer ve zaman faktörleri añısından değişmeyecek biñimde Éniform hale getirilmesine standardizasyon denir. Standardizasyonda Önemli olan ÉrÉnler arsındaki kalite vb. farklılıkların saptanmasıdır. Farklılık sayısını belirleyen faktör, yapılacak olan masrafın en déşék dézeyidir. àrénlerin standart derecelerine ayrılması yeterli olmayıp, ambalaj kaplarının da standardizasyonu gerekir. Ürneğin ambalaj kabının şekli, boyutu, rengi, kabın yapıldığı malzemenin cinsi vb. de standart hale getirilmelidir. Ayrıca kaplara etiket konulması, derecelerin tanıtılması ve pazarlama işlemlerinin standardizasyonu da gerekir. Standartların uygulanması, ÉrÉnlerin belirli şekillerde satılmasını sağlar. Standardizasyon da téketici tercihleri de dikkate alınır. TÉketici talebi téketicinin standartlardan faydalanma durumu, işleme masrafları ve dağıtım gibi faktörler dikkate alınmadan yapılan standartların pratikte bir yararı yoktur. BÉtÉn bu nedenlerle derece standartlarında bir fiyat farkı meydana gelmiyorsa ve téketiciler standart ÉrÉnlere karşı kayıtsız kalıyorsa standardizasyon, pazarlamaya bir katkı yapmıyor demektir. Derece 13

20 standartları yapılmasının en Önemli nedeni, ÉrÉnÉn farklı kalitelerde piyasaya sérélmesidir. Bundan dolayı da kaliteye göre fiyat farkının oluşmasıdır. Bu şekilde herhangi bir standart derecedeki ÉrÉnÉn ekonomik faydası başka bir derecedeki ÉrÉnÉn ekonomik faydasından farklı olmaktadır. Derecelerin ve standartların uygulanmasında başlıca iki metod vardır. Bunlardan ilki standartların resmë makamlarca zorunlu tutulmasıdır. İkincisi ise Éreticiye en ekonomik standartların ve derecelerin kullanılmasını serbest bırakan metottur. áoğu zaman bu iki metodun birlikte kullanılır. Zorunlu standardizasyonda piyasaya sérélen ÉrÉnlerin kabul edilen standartlara uyması gerekir. Gelişmiş Élkelerin Ñoğunda tarım ÉrÉnleri dış satımda standardizasyonu zorunludur. àlkemizde ise tarım ÉrÉnleri dış satımında standardizasyon zorunludur. Ancak iñ piyasada satılan pek Ñok tarım ÉrÉnÉnde standardizasyon zorunlu değildir. Standartların toplumca benimsenen Özelliklere sahip olması iñin uzun yıllar uygulanması gerekir Kalite Kontrolå àrénlerin standart derecelere uygun olup olmadığını anlamak iñin yapılan işleme kalite kontrolå denir. Kalite kontrolé uzmanlarca ve standart ÉrÉnler Ézerinde yapılır. Kalite kontrolleri şu yerlerde yapılmaktadır. àrénén alım ve yékleme merkezlerinde, işleme tesislerinde ve perakendeciler de yapılır. Ürneğin, belirli bir fabrikada Éretilen salñanın standartlara uygunluğu kontrol etmek iñin fabrikadan işleme anında salña Örneği alınabilir. Aynı zamanda perakendecilerde satılan aynı fabrikaya ait salñadan da rastgele Örnek alınabilir. Kalite kontrolé téketicilerin ÉrÉne karşı olan gévenini artırdığından satışlar Ézerinde olumlu etki yapar Paketleme Paketlemenin iki temel amacı vardır. Bunlar; ÉrÉnÉn koruması ve ekonomik olmasıdır. àrén; işleme tesislerinden en son téketiciye dağıtım kanallarında giderken dış etkenlere karşı korunmalıdır. Aynı zamanda paketleme masrafları mémkén olduğu kadar déşék olmalıdır. Bunların yanında, paketleme biñimi téketici iñin uygun olmalı, paketlenmiş ÉrÉnÉn taşınması ve añılması esnasında téketici géñlékle karşılaşmamalıdır. Ambalaj kapları, téketiciyi malı satın almaya imrendirecek nitelik ve şekillerde olmalıdır. Tarım ÉrÉnlerini taşımada kullanılan ambalaj kapları 3 grupta toplanabilir: Tarım işletmesinde ÉrÉnÉn toplanmasında veya muhafazasında da kullanılan kaplar (sandık, sepet, fıñı, Ñuval ) àrénén alım yerlerine veya işleme tesislerine taşınmasında kullanılan kaplar (yumurta violleri, pamuk balyaları, patates Ñuvalları, meyve ve sebze sandıkları vb.) àrénén téketiciye sunulmasında kullanılan ambalaj kapları (işleme tesisleri tarafından kutu ) àrénlerin pazara ambalajlanmış olarak sérélmesi pazarlama etkinliğini artırmaktadır. 14

21 Paketlemenin pazarlamayı kolaylaştırıcı hizmetleri şunlardır: Paketleme, ÉrÉnÉn hacmini kéñéltér, ÉrÉnÉn taşınmasında, yéklenmesinde ve boşaltılmada kolaylık sağlar. Ürneğin sét, toz şeker gibi ÉrÉnleri ambalajsız olarak taşımak olanaksızdır. àrénler aynı béyéklékte paketlere yerleştirildiğinde téketici tercihleri kolaylıkla ortaya Ñıkar. Paketleme, ÉrÉnÉ dış etkilere karşı korur ve bozulmasını Önler. Ürneğin ÉzÉm, portakal, şeftali gibi meyve ve sebzelerin ezilmesini, yumurtaların kırılmasını Önler. Ambalajlanan ÉrÉnler temiz olduğundan ambalajlama sağlık añısından da Önem taşır. Paketleme ÉrÉnÉn téketiciye gézel görénmesini sağlar. TÉketici paketlenmiş standart ÉrÉnleri daha kolay señer. Paketleme ÉrÉnlerin reklamına da yardımcı olur ve satışların artmasında rol oynar Depolama Tarım ÉrÉnlerinde piyasayı ve fiyatları dézenlemek, ÉrÉnÉn bozulmadan muhafazasını sağlamak iñin depolama yapmak gerekir. Hasattan sonra ÉrÉnlerin fazlası, pazarlama sistemi iñerisinde ham olarak ya da işlenmiş halde depolanmak suretiyle muhafaza edilir. Depolanan ÉrÉn téketicilerin gereksinimlerine göre, yıl iñinde dézenli bir şekilde piyasaya Ñıkarılır. Bazı koşullarda ÉrÉnler ÑiftÑi ve toplayıcılar tarafından da depolanır. Bu şekilde ÑiftÑi ÉrÉnÉ piyasada kendisi iñin en uygun fiyatı bulduğu zaman satışa Ñıkarır. àrénler Ñeşitlerine göre değişik şekillerde depolanırlar. Hububat, kuru ÉzÉm, tétén, pamuk gibi rutubet oranı nispeten déşék olan ÉrÉnler kuru yerlerde depolanır. TurunÑgil, havuñ, soğan, patates gibi ÉrÉnler ise serin yerlerde uzun sére saklanabilir. Rutubet oranı yéksek ve hasattan hemen sonra taze olarak téketilmeyen meyve ve sebzeler (domates, biber, şeftali, Ñilek vb.) ise işlenerek konserve, meyve suyu, salña, reñel gibi ÉrÉnlere dönéştérélér. Daha sonra Özel ambalaj kutularında muhafaza edilir. Kesme ÑiÑekler ise soğuk hava depolarında piyasaya sérém tarihlerine kadar saklanır. Son yıllarda derin dondurma suretiyle de ÉrÉnler taze olarak muhafaza edilmektedir. Taşıma anında ve perakendeci mağazalardaki derin dondurucularda da ÉrÉn korunabilir. àréné devamlı olarak soğukta koruyan bu sisteme soğuk zincir denir. TÉrkiye de tarımsal ÉrÉnlerin Ñoğu soğuk hava depolarında saklanmaktadır. Ama Niğde, Seyhan ve Mersin bölgelerinde yaşayan bir kısım Éreticiler ve téccarlar elma, armut, portakal ve Özellikle limonları saklamak iñin doğa koşullarından yararlanmışlardır. Nevşehir ilinin merkeze bağlı Ortahisar ve civarındaki köylerde ÉrÉnler, volkanik yumuşak kayalara oyulmuş doğal depolarda ve mağaralarda muhafaza edilir. Buralara saklanmış olan ÉrÉnler satışa Ñıkarıldıklarında soğuk hava depolarında muhafaza edilmiş bulunan ÉrÉnler gibi uzun zaman tazeliklerini korur. Depolanan ve ileri bir tarihte satılması déşénélen ÉrÉnÉn fiyatı, hiñ depolanmadan satılan ÉrÉnÉn fiyatından yéksek olmalıdır. àrénén bol olduğu zamanki alım fiyatına depolama masraflarının eklenmesiyle bulunan fiyat, ÉrÉnÉn az olduğu zamankinin altında ya da en azından ona eşit olmalıdır. Ancak bu şekilde depolama kårlı olur. Depolama hizmetinin asıl amacı ÉrÉnÉ ileri bir tarihte satma isteğidir. Depolamada istenilen sonuca ulaşabilmek iñin depolamanın uygun bir masrafla yapılması gerekir. 15

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 10.Bölüm Tarımsal Pazarlama Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE)

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Ünite 10: TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR Mahmut Aydoğmuş Vergi Müfettişi İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırma ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ & YÖNTEMİN UYGULANMASINA DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR YENİDEN

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

T.E.A.E - BAKIŞ ARZ KAVRAMI, HAYVANSAL ÜRETİMDE ARZI ETKİLEYEN FAKTÖRLER TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ. Dr.

T.E.A.E - BAKIŞ ARZ KAVRAMI, HAYVANSAL ÜRETİMDE ARZI ETKİLEYEN FAKTÖRLER TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ. Dr. Sayı: 6 Nüsha: 2 Eylül 2004 ARZ KAVRAMI, HAYVANSAL ÜRETİMDE ARZI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Yıldırım İÇÖZ,TEAE ARZ KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ T.E.A.E - BAKIŞ ARZ KAVRAMI:

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ SAÇLARIN KENARLARINI BÜKME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

22.04.2013 KOOPERATİFLERİN KURULUŞU, YAPISI VE İŞLEYİŞİ. Nedir Kooperatif? Girişimci ve rekabetçi kooperatif? Nedir kooperatif?

22.04.2013 KOOPERATİFLERİN KURULUŞU, YAPISI VE İŞLEYİŞİ. Nedir Kooperatif? Girişimci ve rekabetçi kooperatif? Nedir kooperatif? KOOPERATİFLERİN KURULUŞU, YAPISI VE İŞLEYİŞİ Nedir Kooperatif? DGRV-Türkiye Eğitim Ekibi Ankara, 2013 Kadın Koop Eğitimi, Nisan 2013, Amasya 2 Nedir kooperatif? «DSYB üyesi erkeklerin eşlerinin» eğlendiği

Detaylı

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir?

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising Franchising Nedir? Franchising Türleri Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising sisteminin uygulama aşamaları nasıl gerçekleşmektedir? Franchising

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

TARIMIN KURTULUŞU LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK

TARIMIN KURTULUŞU LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK LİSANSLI DEPOCULUK Lisanslı depoculuk, analiz ve sınıflandırılabilir tarım ürünlerinin, Analiz ve sınıflandırılma işleminin yapılması, Belirlenmiş standartlarda depolanması, Karşılığında

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI FAUNDEYŞIN ÖN İMALATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN ÖNEMLİ NOT: Ders materyali olarak kullanılan ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan ders sunularının hazırlanmasında kullanılan bilgilerin tamamı öğretim üyesi

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Konu 2 Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz

Konu 2 Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz .. Konu 2 Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 157 Hadi Yektaş Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz . İçerik.1.2 Talep Eğrisinin

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. DEPOZİTO UYGULAMASI KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 20.04.2011 GİRİŞ Bizce, kağıt-karton, metal ve plastik türevi

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU

TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ULUSLARARASI BOYUTU Dış ticaretin amacı piyasadaki ihtiyacın karşılanmasıdır. Temel neden uluslararası mal hareketliliği değil, ülkenin denge arayışıdır. Ülkedeki ürün yetersizliği

Detaylı

MAN509T.01 YÖNETİM EKONOMİSİ

MAN509T.01 YÖNETİM EKONOMİSİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAN509T.01 YÖNETİM EKONOMİSİ PROF. DR. SUAT TEKER 1 ÇALIŞMA SORULARI 1. Üretim faktörleri nelerdir, tanımlayabilir misiniz? 2. Mikroiktisat

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğr. Gör. Ömer Kürşad TÜFEKCİ*, Öğr. Gör. Nezihe TÜFEKCİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu ktufekci@sdu.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ DEMİR VİTRİNLER ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Osman Orkan Özer osman.ozer@adu.edu.tr Ders İçeriği 1. Tarım Ekonomisinin Kapsamı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi (3. ve 4. hafta)

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3.

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI Etkileyen Faktörler 1. Rekabet Yapısı

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org. Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.tr Güven Sak Ankara, 29 Aralık 2005 Slide 3 Gündem Ekonomide yeni trendler

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI MİKRO İKTİSAT DOÇ. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR MALİYETLER 7. Kısa ve Uzun Dönem Firma Maliyetleri 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine kimin ne kadar fiyat vereceğini belirlemek üzere

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu?

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? Roman Wenerski Tarım Piyasası Kurumu Başkanı Sunumun Amacı 1. ARR nin Depolama ve hububat ticareti yapan şirketlerdeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ JAPON SANDALET MODELİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ ANKARA EYLÜL 2007 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı