ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER"

Transkript

1 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son 20 yıl içinde büyük atılımlar ve önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, araştırma sahasında daha önceden uygulanmaya konulan turizm projelerinin sadece kıyıda dar bir kuşakta sınırlı kaldığı, oysa bugün turizmin kendiliğinden bir süreçle çeşitlendiği ve farklı alanlara yayıldığı görülmektedir. Antalya da yılın on iki ayında turizm yapılabilecek bir ortam vardır. Bunun için yapılması gereken, turizmin çeşitlendirilerek turistlere seçenekler yaratılmasıdır. Söz konusu seçenekler açısından oldukça zengin olan araştırma sahası, maalesef bunları kullanma noktasında oldukça yetersizdir. Turizmin deniz, kum, güneş üçgeni içinde sıkışmaması için yayla, kış, dağ, çiftlik, av, mağara, akarsu gibi turizm türleri ile Antalya ili turizminin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve saha geneline yaygınlaştırılması, değişik yörelerin mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Böylelikle sahada turizm tekdüzelikten kurtarılıp çeşitlendirilebilir. Antalya ili, bu çeşitliliği sağlayacak tarihsel, doğal değerlere ve nitelikli insan gücü ile alt yapı olanaklarına sahiptir. Bunun yanı sıra araştırma sahasında alternatif turizmin gündeme gelmesiyle turizm sezonundaki yoğunluk yılın diğer aylarına da taşınabilir. Ancak unutulmaması gereken, var olan potansiyelin doğru belirlenmesi ve doğru bir şekilde planlanması gerektiğidir. Zira aksi takdirde başta ekonomik katkı olmayacağı gibi doğal ve kültürel çevreye ilişkin önemli kayıplar da yaşanabilecektir. Antalya da alternatif kaynakların da devreye girmesiyle birlikte turizmde bütüncül bir yaklaşımla planlama ve değerlendirme anlayışının gerekliliğinin ortaya çıkması, sahada yeni çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anahtar sözcükler: Alternatif turizm, Turizm sezonu, Turizm planlaması, Antalya. ABSTRACT In order to help tourism develop in Antalya, important attacks in the field of tourism have become in the last 20 years and important projects have been realized. Additionally, the tourism Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Öğretim Görevlisi Dr., Antalya. E-posta: Telf: iş / Antalya. 12

2 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA projects which were realized before in the study field were limited to sea-cost; however, today tourism has been more varied. Antalya has a setting where tourism activities can be realized thorough out the year. Thus, what should be done is to make tourism more varied and offer tourists? The study field which is rich in those variations is unfortunately poor in the use of these variations. It is necessary that Antalya tourism should be varied with tourism facilities such plateau, winter, climbing, rural, hunting, caves and river (should be) extended throughout the year and all fields, and that available tourism potential of various regions should be developed to put in to action so that tourism should not be stick to the triangle of sea, sand and sun tourism. Thus, tourism will have an opportunity to become varied by getting rid of single variation because this field has infrastructure and upper structure in order to supply these variations with its historical, natural values and qualified man power potential. Besides, with the help of alternative tourism opportunities, the intensive potential tourism season can be transported to the other months of the years. However, what should not be forgotten is the fact that the available potential should be determined and planed truly. On the contrary, important losses related to natural and cultural settings economy. With the realization of the alternative resources in Antalya, a need for the notion of complimentary planning and assessment has come out and this has led to new studies in the field. Key words: Alternative tourism, Tourism season, Tourism planning, Antalya. GİRİŞ Gelir getirici önemli hizmet sektörlerinden biri konumunda olan turizm sektörü, ülkemizin geç keşfedilmiş bir ekonomik faaliyet alanıdır. Turizm dünya hizmet ihracatının %30 unu oluşturmaktadır. Dünya turizm hareketlerine katılan yıllık turist sayısının 850 milyonu (2006) geçtiği düşünülürse, dünya nüfusu içerisindeki bu faaliyet alanının önemi ortaya konulmuş olur. Türkiye yi ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı geçmiş yıllara göre çok belirgin bir artış göstermiştir de 28 bin kişi olan turist sayısı, 2000 li yılların başında 10 milyonu geçmiş, 2007 yılına gelindiğinde ise 20 milyona ulaşmıştır. Artan yabancı turist sayısına paralel olarak turizm gelirlerinde de önemli bir artış gözlemlenmiştir. Örneğin, Türkiye 2007 li yılların başında turizm gelirleri itibari ile 18.5 milyar dolar gibi nispeten yüksek bir rakama ulaşarak bu sektörde dünyada ilk 10 ülke içinde yer alarak önemli bir aşama kaydetmiştir (www.kultur.gov.tr ). Ülkemizin turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının %5 i aştığı ve ihracat gelirleri içerisindeki oranının %19.8 lere ulaştığı düşünülürse, turizm sektörünün ülke ekonomisi açısından önemi daha iyi anlaşılır (www.ttyd.org.tr, ). Bütün bu gelişmelere rağmen ülkemiz rekabet halinde bulunduğu İspanya, İtalya ve Fransa gibi Akdeniz ülkelerinin turist sayısı ve turizm gelirleri seviyesinin henüz gerisindedir. 13

3 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Araştırma sahası olan Antalya ili, ülke turizminde ayrı bir yere sahip olup, bu önemini 2007 yılında sahayı ziyaret eden 7 milyonu aşan yabancı turist sayısı ile açıklamak mümkündür. Araştırma sahasının, Türkiye nin turizm başkenti veya Türk rivierası gibi isimler alması sahip olduğu doğal ve kültürel turizm potansiyeli kadar turizmde geldiği nokta ile de ilgilidir. Sahip olduğu doğal ve kültürel turistik potansiyelleri hizmet yatırımları ile destekleme aşamasında olan Antalya turizminin, ülkemizin gelişmekte olan turizm sektörü ile tam anlamıyla kaynaştığını söyleyemeyiz. Kısa vadede ziyaretçi sayısının fazla olması sevindirici bir durum olarak kabul edilirse de turistik faaliyetlerin yaz sezonunun dışına yeterince taşınamaması Antalya ili turizminin geleceği açısından ciddi bir sorun olarak görülebilir. Bu durumda, araştırma sahasında turizmin yıl içerisine yayılmasını sağlayacak yayla, dağ, kış, kırsal, av, mağara ve akarsu turizmi gibi kıyı turizmine alternatif turizm türlerine yatırımlar yapılarak tanıtılması son derece yararlı olabilir. Sahanın alternatif çekicilikleri bir arada düşünülüp, yapılacak küçük yatırımlarla Antalya iline gelecek turistlerin kullanımına sunulabilir. Böylece turistlerin araştırma sahasında kalış sürelerinin uzaması, buna bağlı olarak yaptıkları harcamaların fazlalaşması beklenebilir. Bunun pratik sonuçları ise sahada yer alan turistik tesislerin yıl boyunca açık kalması, doluluk oranlarının artması, personelinin yıl boyunca istihdam edilmesi, demektir. 1.1.Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları Araştırma sahası, ve kuzey enlemleri ile ve doğu boylamları arasında yer alır. Sahanın kuzeyinde Isparta ve Burdur, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda Mersin ve Karaman, batısında Muğla illeri bulunmakta, güney sınırını ise Akdeniz oluşturmaktadır (Şekil: 1). 14

4 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Şekil 1:Antalya İli Lokasyon Haritası 1 Antalya ili; Antalya merkez ilçeleri dahil toplam 19 ilçeden oluşmaktadır. Kepez, Muratpaşa, Konyaatı, Aksu, Döşemealtı, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ilçeleri m.ler arasındaki yükselti kademesinde, kıyı şeridinde; Gündoğmuş, Akseki, İbradi, Korkuteli ve Elmalı ilçeleri ise denizden m. yükseklikler arasında, iç kesimlerde kurulmuşlardır. 1.2.Araştırmanın Amacı Turizmin dünyadaki gelişimi ve değişimi, turistlerin turizm olayından beklentileri, günümüzde potansiyel turizm alanlarının tespitini gündeme getirmektedir. Bu nedenle Antalya ilinin alternatif turizm kaynaklarını tespit etmek için doğal ve kültürel özelliklerini ortaya koymak önem taşımaktadır. 1 Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe kurulması hakkında 5747 sayılı kanunun 1. maddesi çerçevesinde 2008 yılında Kepez, Muratpaşa, Konyaatı, Aksu ve Döşemealtı adlarıyla Antalya ilinde beş yeni ilçe kurulmuştur ( tarih ve sayılı Resmi Gazete). 15

5 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Ülkemizin en çok turist çeken merkezi olan Antalya ilinin (2007 yılında yaklaşık 7.3 milyon) alternatif turizm kaynakları şimdiye kadar detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Bu konuda katkı sağlamak amacıyla Antalya ilinin alternatif turizm kaynakları araştırma konusu olarak seçilmiştir. Böylece; *Antalya nın alternatif turizm kaynaklarının neler olabileceğinin belirlenerek bu kaynakların ülke ve Antalya turizmine ne gibi faydalar sağlayacağı, *Kıyıda yoğunlaşan turizm aktivitelerinin, alternatif turizm kaynakları devreye sokulup nasıl çeşitlendirilerek zenginleştirilebileceği, *Koruma-kullanma dengesi içersinde Antalya nın turizm potansiyeli kullanımında bütüncül bir yaklaşım sergilenmesinin gerekliliği, *Alternatif turizm kaynaklarının devreye girmesi ile Antalya da turizm hareketlerindeki yaz mevsiminde oluşan yoğunluğun yılın diğer mevsimlerine de taşınabileceği ortaya konularak; alternatif turizm kaynaklarının planlanması gereğinin altı çizilecektir. 1.3.Araştırmanın Materyal ve Metodu Bu araştırmada, Antalya nın Alternatif Turizm Kaynakları ortaya konulurken konuyla ilgili daha önceki çalışmalara ulaşılmıştır. Çalışmalar esnasında kamu kurum ve kuruluşlarından da destek alınmıştır. Ayrıca, kimi kuruluşlarda yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak bazı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sahası içinde bilinen mevcut kaynaklar ile alternatif turizm kaynağı oluşturabilecek alanların fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri (yayla, dağ, kış, kırsal, av, mağara, rafting sahaları) tespit edilmiştir. Bir coğrafyacı bakış açısıyla, çevrenin doğal, kültürel ve ekonomik şartları göz önüne alınarak araştırma sahasında alternatif turizm kaynakları ile ilgili daha önce tespit edilmiş olan öngörülerin saha şartları ile uyumluluğu dikkatli bir şekilde gözden geçirilmiştir. Bu süreçte konu ve saha ile ilgili coğrafik gözlemler yapıldığı gibi fotoğraf, slâyt ve video çekimleri de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için haritalar, şekiller ve tablolar oluşturulmuştur. Araştırmanın tamamı bir bütün olarak gözden geçirildikten sonra ortaya çıkan durum coğrafi metot ve prensiplere göre değerlendirilmiştir. Antalya nın alternatif turizm kaynaklarının planlamasına dair öneriler sunulmuştur. 1.4.Daha Önce Yapılan Başlıca Çalışmalar Antalya ilinde, alternatif turizm kaynakları değişik bilim dalları ve bilim adamları tarafından birbirinden bağımsız ve farklı amaçlara yönelik olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma sahasında, turizm çekicilikleri ile alternatif turizm kaynakların tespitine yönelik Sürdürülebilir Turizm Gelişimi ve Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi Alanına Yönelik Bir Anket Uygulaması Sonuçları (1998), Kumluca (Antalya) İlçesi nin Coğrafyası (1998), Alanya nın Turizm Olanakları (1999), Kurşunlu ve Düden Çağlayanları (2001), Antalya Merkez İlçe nin Doğal Turistik Kaynakları (2002), Antalya da Az Tanınan Bir Kış Turizm Merkezi: Saklıkent (2002), Batı Antalya (Beydağı) Yaylaları (2003), Türk Kültürünün Dünyaya Açılan Penceresi Antalya da Kırsal Turizm Potansiyeli: Kuzca Köyü Örneği 16

6 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA (2006), Çeşitli Koruma Statülerindeki Alanların Turizm Amaçlı Kullanımı: Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı Örneği (2007), Fonksiyonel Değişim Sürecinde Antalya Beydağları Yaylaları (2007) gibi birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarla ya sahanın bir kısmı ya da bir veya birkaç turizm çekiciliği ele alınmıştır. Alanın genişliği ve turizm türlerinin çeşitliliği dolayısıyla çok yönlü turizm potansiyel özellikleri taşıyan Antalya ilinde, daha pek çok çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. İlin turizm potansiyeli, alternatif turizm kaynakları açısından bütüncül olarak ele alınıp değerlendirilmesi bölgesel turizm planlamaları için de büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada ilin turizm potansiyeli açısından alternatif turizm kaynakları bütüncül yaklaşımla betimlenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. 2.ANTALYA DA TURİZM Antalya da turizm sektörü, 1960 lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Araştırma sahasının zengin turistik çekicilikleri, zaman içinde bu gelişime ivme kazandırmıştır lere kadar iç turizm ağırlıklı olan Antalya turizmi, bundan sonra dış turizme yönelmiştir. Bugün iç turizm, tatil evleri (ikinci konutlar) ve sosyal kamplar çerçevesinde sürmektedir. Sahada turizmin önemli bir karakteri, rakip ülkelere ve Türkiye nin diğer turistik merkezlerine göre; yeni, nitelikli ve sayısal olarak yüksek bir konaklama tesis kapasitesine sahip olmasıdır. Antalya sahip olduğu doğal ve kültürel coğrafya özellikleri sayesinde Türk turizminde ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri durumuna gelmiştir (Şekil 2) Antalya İstanbul Muğla İzmir Aydın Diğer İller (2007) Şekil 2:Türkiye ye Gelen Turistlerin Başlıca Turistik Merkezlere Göre Dağılımı Bir turizm yöresinin turizmde başarılı veya başarısız olması, o yeri ziyaret eden turist sayısı ile doğru orantılıdır (Sarı, 2007, S.127). Bu açıdan Antalya için başarılı bir turizm bölgesi ifadesini kullanmak mümkündür. Antalya, dünyanın bir çok ülkesinden gelen turistleri ağırlamaktadır (Tablo 1). 17

7 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Tablo 1:Antalya ve Türkiye ye Gelen Yabancı Turistlerin Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı ( ) Yıllalar Türkiye Antalya Türkiye Antalya Türkiye Antalya Türkiye Antalya Almanya Rusya İngiltere Hollanda İran Fransa ABD Ukrayna Belçika Avusturya Yunanistan Diğer Toplam Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılında Antalya ya gelen turist sayısı Türkiye ile karşılaştırıldığında Antalya nın %31.2 lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. Antalya nın Türk turizmindeki payı 2001 ve 2002 yıllarında en yüksek düzeye ulaşmış olup her iki yılda da %36 oranına yükselmiştir (Tablo 2). Tablo 2:Yabancı Turist Sayıları ve Türkiye-Antalya Karşılaştırması ( ) Gelen Turist Sayısı Yıllar Türkiye Antalya Antalya'nın Yeri (%) Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya ya gelen yabancı turistlerin sayıları aylar bazında incelendiğinde; büyük bir kısmının Temmuz ve Ağustos aylarında giriş yaptığı görülmektedir (Tablo 3). 18

8 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Tablo:3 Antalya ya Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı ( ) Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya ya 2001 yılında gelen yabancı turist sayısı olup, %30.8 i Temmuz ve Ağustos aylarında gelmiştir. Son olarak 2007 de gelen turistin %33.5 Temmuz ve Ağustos aylarında gelmiştir. Kısacası Antalya ya gelen turistlerin 1/3 ü Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunlaşmaktadır. Turizmin belli aylarda yoğunlaşması ise turizm performansını ve ileriye dönük rekabeti olumsuz etkilemektedir. Antalya ya gelen yabancı turist girişlerindeki yükselmeler Mayıs-Haziran aylarında başlamakta, Temmuz ve Ağustos aylarında zirve yapmakta, Eylül ayında düşerek Ekim ayında iyice azalmaktadır (Şekil 3) Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Şekil 3: Antalya ya Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı (2007) Özetle; Antalya ya gelen turistlerin yaklaşık %80 i yedi aylık dönemde gelmektedir. Bunun anlamı; Antalya turizm sektöründe deniz, kum, güneş kültürünün, diğer bir ifade ile kitle 19

9 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA turizminin hakim olduğudur. Yılın geri kalan beş aylık dönemi tesislerin boş kalması; sektörde istihdamın kesintiye uğraması, kalifiye eleman sıkıntısı çekilmesi, turizm yatırımlarının ekonomik kullanılamaması demektir. Antalya turizmindeki bu sıkıntıların aşılması yaz aylarındaki turizm çekiciliğinin on iki aya yayılması ile mümkün olabilecektir. Bu ise Antalya ilinin alternatif turizm kaynaklarının tespit edilmesi, hangi turizm türlerinin geliştirilebileceğinin belirlenmesi ve kaynakların planlanması ile sağlanabilir (Soykan, 2003b, S.19). 3.ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI Turistlerin, doğal ortamla uyumlu ve çevre sorunları bulunmayan sahalarda stresten uzak, doğal çevreyle bütünleşerek, dinlendirici turizm türlerini tercih etmeye başlamaları sonucu 1980 li yıllardan itibaren klasik turizm türlerinin yanı sıra diğer turizm çekiciliklerinin de değerlendirilmesini gündeme getirmiş, bu olguya bağlı olarak dağlar, yaylalar, mağaralar, akarsular, sulak alanlar, kaplıcalar, milli parklar, ormanlar ve vahşi doğal yaşam giderek daha büyük ölçüde turizm sektörünün içine girmiştir. Doğal coğrafi özelliklerden kaynaklanan çekiciliklere bağlı olarak yayla, dağ, kış, kırsal, av, mağara ve akarsu turizmi gibi alternatif turizm türleri turizm sektöründe giderek önem kazanmaya başlamıştır. Tüm bu turizm türleri, kitle turizmine yol açan ve çevresel olumsuz etkileri nedeniyle ağır eleştirilere uğrayan kıyı turizmi ne alternatif olarak gündeme gelmiş ve hepsinin eko turizm ilkeleri ile uyumlu olması görüşü benimsenmiştir. Araştırma sahasının kıyı turizmi potansiyeli yanında alternatif turizm kaynaklarına bakıldığında, büyük bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip olduğu görülür: 3.1.Yayla Turizmi Alanları Türkiye de yayla turizmi açısından geniş olanaklara sahip dağlarımızdan birisi de Toros Dağları dır. Toros Dağları Alp Dağları sisteminin güney kanadına ait olup, geniş bir alana yayılırlar. Bu dağ kuşağının Antalya Körfezi nin kuzeyinde kalan kısmı Batı Torosları oluşturur. Batı Toroslar, sahip oldukları eşsiz güzellikteki manzaraları, gölleri, ormanları, yaylaları ve alpin çiçeklerle süslü çayırları bölge sakinlerini Nisan ayından başlayarak, Ekim ayına kadar kendisine çeker. Yöredeki tarımsal hayat tarzının karakteristik bir uygulaması olan yaylaya çıkma geleneği günümüzde yeni anlamlar yüklenerek sürdürülmektedir. Geleneksel yaylacılık faaliyetlerinde kullanılan yaylalar, günümüzde fonksiyonel değişime uğrayarak, insanların tatillerini geçirdiği sahalar niteliğini kazanmış ve turizm sektöründe değerlendirilmeye başlanmıştır (Zaman, 2007, S.149). Bu sayede tatil anlayışları birbirine tamamen zıt olan iki farklı turist tipini aynı bölgede ağırlama olanağına sahip araştırma sahası, turizm sektöründe kendine önemli ayrıcalıklar sağlama durumundadır. Artık günümüzde Antalya yaylaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmuştur (Tablo 4). 20

10 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Tablo 4: Araştırma Sahasının Turizm Çekiciliği Olan Yaylaları Kullanım Yayla Adı İlçe Adı Uzaklık (km.) Yükselti (m.) Durumu Kullanım Türü Gömbe Kaş Yaz/Kış Sayfiye Ördübek* Finike Yaz Sayfiye/Hayvancılık Yeşilyayla* Korkuteli Yaz/Kış Sayfiye/Hayvancılık Söbüce* Korkuteli Yaz Hayvancılık Beydağı* Kumluca Yaz Hayvancılık Altınyaka* Kumluca Yaz/Kış Sayfiye Söğütcuması * Kumluca Yaz/Kış Sayfiye Üçoluk* Merkez Yaz/Kış Sayfiye İkiz* Serik Yaz Hayvancılık Maşad* İbradi Yaz Hayvancılık Salamut* Akseki Yaz/Kış Hayvancılık Morca* Akseki Yaz Sayfiye/Hayvancılık Çinoğlu* Alanya Yaz/Kış Sayfiye Dereköy Alanya Yaz/Kış Sayfiye Pınarbaşı* Alanya Yaz Sayfiye Gedevet Alanya Yaz Sayfiye Türktaş* Alanya Yaz/Kış Sayfiye Mahmutlar* Alanya Yaz Sayfiye/Hayvancılık Gökbel Alanya Yaz Sayfiye/Hayvancılık *Ziyaretçiler çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini getirmelidir. Tablo 4 de adı geçen yaylalar kuşkusuz Antalya nın alternatif turizm kaynakları içinde akla ilk gelen yaylalardır. Araştırma sahasındaki her yaylanın ayrı turizm çekicilikleri mevcuttur. Sahada kıyı kesimine yakın olan yaylalar (Dereköy, Gedevet, Pınarbaşı yaylaları gibi) bunun avantajını kullanarak, çok yavaş da olsa turizm faaliyetlerine sahne olmaya başlamıştır (Foto: 1). 21

11 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Foto 1: Dereköy (Türbelinas) yaylası; jeep safariye katılan turistler kırsal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı bulmaktadır (Alanya). Bununla birlikte yaylaların değerlendirilmesi, çekiciliklerine oranla çok zayıftır. Araştırma sahasının kuzeyine doğru gidildikçe kıyıdan uzaklaşıldığı için bu kullanımın daha da azaldığı ortaya çıkar. 3.2.Dağ Turizmi Alanları Antalya Körfezi nin, dağlarla çevrili olması, gezi ve araştırma yapanlar için belirli yerlerde konaklama veya barınma olanakları sunması ve genel olarak ulaşılabilir durumda olması özellikleriyle dağcılık sporuna çoğu yerde uygunluk göstermektedir. Antalya ili yüzölçümünün %75.9 unu kaplayan dağlar, gerek dorukları hedefleyen dağcılar, gerek rekreasyonal ve gerekse bilimsel amaçlı geziler için her türlü çekiciliğe sahiptirler. Sözgelimi Beydağları önemli bir kış turizm merkezi olmanın yanında önemli bir dağcılık merkezidir. Beydağları, Toros Dağları nın Antalya sınırları içinde kalan batı bölümünü oluşturur. Antalya Körfezi nin batısında kuzey-güney doğrultusunda körfeze paralel olarak uzanırlar. Genellikle kalker kayalardan oluşan bu sıradağlar, değişik orman formasyonları ile kaplıdır. Akdeniz kıyılarından yükselerek m.ye kadar ulaşırlar. Beydağları üzerinde; Tahtalıdağ (2.366 m.), Tunçdağı (2.649 m.), Saklıkent (2.503 m.), Bakırlıtepe (2.547 m.), Alabelen (2.422 m.), Ardıçtepe (1.960 m.), Kızlarsivrisi (3.071 m.), Çeştepe (2.930 m.), Mümtaztepe (2.819 m.), Pozan dağı (2.774 m.), Alacadağ (2.336 m.), Kohu dağı (2.408 m.) ve Susuz dağlar (2.209 m.) önemli doruklardır. En yüksek olanı ise m. ile Kızlarsivrisi dir. Doğudan-batıya, güneyden-kuzeye sahanın bütün dağları her çeşit rekreasyonel ve sportif aktiviteye uygundur ve gün geçtikçe artan bir sıklıkla yerli ve yabancı turist gruplarının ilgisini çekmektedir. Araştırma sahasında dağcılık etkinliklerine yönelik bazı tur güzergahları şunlardır: 22

12 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA *Avlan Gölü-Göltarla-Çığlıkara Tabiat Ormanı yürüyüşü, *Kemer-Gedelme-Kesme Boğazı-Kuzdere yürüyüşü, *Antalya Merkez-Gökdere-Gedeler-Çandır Deresi yürüyüşü, *Derbent Harabeleri-Döşemealtı Antik yol- Döşemealtı Obruğu yürüyüşü, *Katran Dağı-Kırkgözhan-Kırkgöz Su Kaynakları yürüyüşü, *Gebiz-Kocamemetler-Kırçağıl-Pamucak-Yumaklar yürüyüşü, *Altınbeşik Mağarası-Üzümdere Balık Çiftliği-Ormana evleri yürüyüşü. Şüphesiz bu tur güzergahları çeşitlendirebilir, böylece trekking meraklılarına bir çok alternatif sunulabilir. Verilen örnekler turizm merkezlerine yakın olup, genellikle bir iki günlük turlarla gerçekleştirilebilecek olanlardır. Öte yandan trekking turlarının kısa süreli olmayıp, 10 gün veya iki haftalık güzergahları içeren programları da bulunmaktadır. 3.3.Kış Turizmi Alanları Dünya turizm hareketlerinden önemli oranda yararlanan ülkeler, turizm türlerini artırarak turizm sezonunu uzatmak, bu sektörden sağladıkları geliri yükseltmek ve istihdamın yıl boyunca devam etmesini sağlamak gayreti içindedir (Akova, 1999, S.190). Bu bağlamda dünyada nadir olarak rastlanan bir durum Antalya ili için söz konusudur ve mutlaka değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu olgu, kıyı turizminin uygulandığı bir merkezin, aynı zamanda kış turizmi ve kayak merkezi olarak önem kazanmasıdır. Antalya ili genel olarak yaz mevsiminde yoğunluk kazanan kıyı turizmi ile ünlense de, yılın belirli bir kısmına sıkışan bu turizm türüne alternatif oluşturacak alansal çeşitliliğe de sahiptir (Tablo 5). Tablo 5: Antalya İlinde Kış Turizmi Alanları Yükselti Kuşağı Kayak Adı Uzaklık (km.) Dağ (m.) Sezonu Saklıkent Antalya 50 Bakırlıdağı Aralık-Mart Akdağ* Alanya 45 Akdağ Aralık-Nisan Tahtalıdağı Kemer 7 Tahtalıdağı 2300 Aralık-Mart Kızlarsivrisi* Elmalı 20 Kızlarsivrisi - - Akdağ* Kaş 70 Akdağ - - *Potansiyel saha Saklıkent Kayak Merkezi, Antalya nın hemen batısında ve Beydağları nın bir parçası olan Bakırlıdağı (2.547 m.) nın kuzey yamaçlarındaki Saklı yaylası ve çevresini kapsamaktadır. Saklıkent Kayak Merkezi nin denizden yüksekliği, m. (tesisler sahasında) olup, söz konusu rakam kayak pistleri yakınlarında m.ye kadar çıkar (Doğanay, Zaman, 2002, S.151). Bu merkezde genellikle m. arasında kalan alanlar yerleşim merkezi, m.den yukarıda yer alan kesimler ise kayak alanları olarak değerlendirilmiştir (Foto: 2). 23

13 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Foto 2: Saklıkent, Bakırlıdağı nın zirvesine, dağ evine kadar ulaşan ziyaretçileri Saklıkent ve Beydağları nın büyüleyici manzarası karşılamaktadır (Antalya). Kayak sezonu, Aralık ayı ortalarında başlar ve Mart ayı sonlarında son bulur, ortalama olarak 100 gündür. Toplam uzunluğu 2.5 km. olan, amatör, orta derecede ve profesyonel kayak yapılabilen farklı zorluk derecelerinde (eğim ve kayma güçlük derecelerine göre) toplam üç pist yapılmıştır. Pistlerin ortalama eğimi %35-40 civarındadır. Tesislerde 2 adet teleski (240 kişi/saat ve 340 kişi/saat kapasiteli biri 750 m. ve diğeri 850 m. lik), 1 adet telesiyej, 2 adet bayb lift kullanıma sunulmuştur (Tablo 6). Tablo 6:Antalya da Kayak Merkezleri ve Kayak Alanlarının Alt Yapı Hizmetleri Pistler Mekanik Tesisler Adı Adet Uzunluk (km.) Adet Kapasite (Kişi/saat) Yatak Sayısı Saklıkent Akdağ (Alanya) Tahtalıdağı Kızlarsivrisi Akdağ (Kaş) Saklıkent te, kayak sezonunda kar kalınlığı 50 cm. ile 150 cm. arasında değişir. 50 cm. nin altında olduğu yıllarda, Merkez in ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşanır. Saklıkent Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısı bakımından henüz istenilen ve ekonomik açıdan tatmin eden bir seviyede değildir. Bu durum aslında, Antalya ilinin daha çok kıyı turizmi ile karakterize olması ile ilgilidir. Kayak ve kış turizmi Antalya da kıyı turizminin gölgesinde kalmıştır. Saklıkent te toplam 120 yatak kapasiteli üç konaklama tesisi bulunmaktadır. Kayak Merkezi nin Antalya şehir merkezine yakın olması, sahaya gelen ziyaretçilerin günübirlikçi nitellikte olmasına yol açıp, konaklama yapmadan geri dönmelerine neden 24

14 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA olmaktadır. Özellikle paket tur organizasyonları ile gelen turist kafilelerinin, konaklama tesislerine geri dönmeleri, kayak merkezindeki konaklama tesisleri için önemli bir ekonomik kayıptır. Araştırma sahasında 2007 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen Tahtalıdağı Kayak Merkezi, Kemer de Tahtalıdağı (2.366 m.) nın zirvesinde 60 hektarlık bir alanda kurulmuştur. Tesislerin olduğu alana Tekirova dan (Kemer) m. uzunluğundaki teleferik hattı ile ulaşılmaktadır. Üç ayrı kayak pistinin yer aldığı zirveye 9 dakikada ulaşmayı sağlayan teleferik hattı, 80 kişilik iki vagonuyla günde kişi taşıyacak (saate 470 yolcu) şekilde planlanmıştır. Saklıkent ve Tahtalıdağı yanı sıra Antalya da kış sporları merkezi olarak değerlendirilebilecek potansiyel sahalara Akdağ (Alanya) da dahil edilebilir. Alanya nın hemen kuzeyinde yükselen ve Toros Dağları nın bir parçası konumundaki Akdağ, yükseltisi nedeniyle etkili kar yağışlarına maruz kalmakta ve kış sporları için gerekli doğal şartlara sahip bulunmaktadır. Alanya ya 45 km. uzaklıkta olup, Saklıkent Kayak Merkezi nin Antalya ile olan karşılıklı etkileşiminin bir benzeri sahadır. Akdağ ın kış turizm potansiyeli Alanya nın yaz turizm olanaklarıyla bütünleştiğinde, Alanya hem yaz hem de kış mevsimi boyunca turizm aktivitelerine sahne olarak, turizm pazarındaki etkinliğini daha fazla arttırma imkanına kavuşacaktır. Deniz seviyesinden m. ler arasında yer alan potansiyel sahaya Alanya- Dereköy-Kadınhanı-Derincedere-Ballıca-Yellicebelen (son 4-5 km. lik kısmı yürünmesi gerekmekte) yolu izlenerek ulaşılmaktadır. Yörede kar kalınlığı 2 m. ye kadar çıkmakta, karın yerde kalma süresi 6 ayı bulmaktadır. Bu meteorolojik verilere göre 20 Aralık-30 Nisan tarihleri arasında kayak yapmak mümkündür. Kayak merkezi olabilecek sahanın yerleşim alanı olarak, Hanay (Çukur mevkii) yaylası düşünülmektedir. Ayrıca Antalya ilinde Kızlarsivrisi, Gömbe Akdağ gibi dağların kış turizmine açılması da şüphesiz ki, bir çok açıdan araştırma sahasında turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu potansiyel alanlara gerekli yatırımlar yapılıp, faaliyete geçtiğinde; *Araştırma sahasında turistik faaliyetlerin yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de devamı sağlanarak, turizm sezonu kavramı yerini turizm yılına bırakacağı, *Bu sayede sahanın tanıtımı daha etkin bir şekilde yapılıp, pazarlama şansının artacağı, *Antalya ilinin turizm kaynaklarının yıl boyunca turizm etkinliklerine sahne olacağı, turizm faaliyetlerinden sağlanan gelirin artacağı, *Sektörde çalışan personelin istihdamının yıl boyunca devamının mümkün olacağı, varsayılabilir. 3.4.Kırsal veya Tarımsal Turizm Alanları Antalya ili kırsal yerleşmeleri, fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ile zengin kırsal turizm çekiciliklerine sahiptir. 25

15 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Bu turizm türü; Antalya açısından başlı başına ele alınması gereken, dünyada gelişen ve bu bağlamda il potansiyelinin değerlendirilmesi açısından, bir çok kesim tarafından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bugün, güney sahillerinde tatillerini geçiren turistlere yönelik düzenlenen pamuk toplama turları bile bize ışık tutmaya yeterlidir. Yapılan uygulamayı kısaca özetlemek gerekirse; Manavgat ve Side de tatilini geçiren turistler pamuk toplamak için düzenlenen turlara katılarak, ilk önce tur kapsamında bulunan Oymapınar baraj gölünde tekne gezisine katılmakta, daha sonra aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu turistler çevredeki pamuk tarlalarında bir saat çalışmaktadırlar. En fazla pamuk toplayana ise akşam yemeğinde bir şişe şarap hediye edilmektedir. Ekim ve kasım aylarında yapılan bu uygulamanın çiftlik sahibine ek bir kazanç sağladığı söylenemez. Ancak gelecekte gerekli alt yapıların oluşturulması ile oluşabilecek kazanç açısından üzerinde durulması gereken bir konu olarak ciddi bir örnektir. Antalya ilinde tarımsal aktivite ile tatil olanaklarını bütünleştiren bu tür çiftliklere rastlamak mümkündür (Foto: 3). Foto 3: Tanal Ailesi Çiftliği; ziyaretçiler erik topluyor, toprak çapalıyor, süt sağıyor, ekin biçiyor, iş yapmak istemeyenler ise çiftlik evlerinde konaklayıp doğal hayata tanık oluyor (Akçaeniş köyü, Elmalı). Araştırma sahasında tarımsal turizmi kapsamında hizmet veren üç yerleşim merkezinde kurulmuş 7 adet çiftlik mevcuttur. Bunlardan 5 tanesi kıyı turizminin yoğun olduğu Çıralı da (Ulupınar/Kemer) bulunmaktadır. Diğer iki tanesi ise Geyikbayır (Antalya) ve Akçaeniş de (Elmalı) olmak üzere kıyıdan uzakta yer almaktadır. Öte yandan araştırma sahasının Kuzca (Kumluca), Ürünlü (İbradi), Sapadere (Alanya) gibi birçok köyü doğal ve kültürel coğrafya özellikleri ile kırsal turizm açısından değerlendirilebilir. 26

16 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA 3.5.Av Turizmi Alanları Antalya ili topoğrafik yapısı, sahip olduğu iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü ve değişik türde av hayvanları ile avcılık faaliyetlerine uygun olanaklar sunmaktadır. Zaten Türkiye de bilinçli ve gerçek anlamda av turizmi, ilk kez 1981 yılında Antalya da dağ keçisi ve domuz avı ile başlamıştır. Bu dönemde Antalya daki av sahaları Düzlerçamı ile Gidengelmez dağlarıdır. Bu sahalarda avlanan avcıların sayısının gerek yerli ve yabancı olarak düzenli arttığı, ancak avdan elde edilen gelirlerin oldukça değişken olduğu görülmektedir. Antalya da av mevsiminde 53 avcının katılımıyla başlayan av turizmi etkinlikleri, döneminde 181 kişiye yaklaşarak %341.5 lik bir gelişme sağlarken, gelirler %300 ün üzerinde artmıştır. Ancak av döneminde avlakların kapanması ve Türkiye de diğer av sahalarının devreye girmesiyle araştırma sahasının av turizmi etkinliklerinden aldığı pay azalmıştır yılları arasında yılda ortalama avlanan yaban keçisi sayısı 35 e düşmüş, buna karşılık katılan avcı sayısı artmıştır. Avcıların yaklaşık %51 ini yerli avcılar oluştururken %49 unu da yabancı avcılar meydana getirmiştir yılından sonraki 10 yıllık dönemde avcı sayısı sezonda bir önceki yıllık ortalamalara oranla 3 katına yakın bir artış göstererek yıllık ortalama 117 kişiye ulaşmıştır döneminde av turizmi gelirleri ise yıllık ortalama dolardır. Antalya İli Yaban Hayatı Koruma Sahalarında (YHKS) av sezonunda 124 yabancı avcı avlanmıştır. Sayı olarak az gibi görünen bu avcıların kişi başına dolar civarında av bedeli ödedikleri bilinmektedir. Ancak asıl saptanamayan harcamalar genellikle zengin bir kesimden gelen avcıların konaklama, yeme içme için ödedikleri miktarlardır. Bazı tahminlere göre bir avcının Türkiye ye geldikten sonra kaldığı süre içinde avlanma, konaklama, beslenme ve diğer tüm harcamaları için 10 bin dolarlık bir harcama yaptığı düşünülmektedir. Olaya bu boyuttan bakıldığında bir avcının tatil için gelen turiste göre bölge ekonomisine yaptığı katkının çok daha fazla olduğu anlaşılır. Av turizminin sadece ekonomik yönü baz alındığında bile araştırma sahasının desteklenip, geliştirilmesi gerekli bir alternatif turizm kaynağı olduğu düşünülebilir. Çünkü Türkiye ye gelen turistlerin kişi başına ortalama harcamaları 2007 yılı için 679 dolar civarında gerçekleşmiştir. Bunun anlamıysa bir avcının kaldığı süre içinde yaptığı harcamanın 14 turiste bedel olduğudur. Türkiye de 50 ilde mevcut 144 adet YHKS bulunmakta olup bunların 8 i Antalya da yer almaktadır (Tablo 7). Tablo 7:Antalya İlindeki Yaban Hayatı Koruma Sahaları Kuruluş Orman Alanı Diğer Alan Toplam Adı Yılı (h.) (h.) (h.) Hayvan Türü Akseki-İbradi-Üzümdere Yaban Keçisi Yaban Keçisi, Düzlerçamı Geyik Finike-Sarıkaya Yaban Keçisi 27

17 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Antalya. Alanya-Dimçayı Yaban Keçisi Cevizli-Gidengelmez Dağı Yaban Keçisi Kaş-Kıbrıs Çayı Dağ Keçisi, Ayı Gündoğmuş Yaban Keçisi Sivridağ Yaban Keçisi Kaynak: Antalya İli Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2006, Türkiye de YHKS nın kapladığı toplam alan hektardır. Araştırma sahasında 8 ayrı yerde bulunan YHKS ise hektar alan kaplamaktadır. Başka bir deyişle Türkiye deki YHKS larının %14.9 u Antalya ilinde bulunmaktadır. Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü faaliyet alanında 4 adet Örnek Avlak Sahası 2 mevcuttur (Tablo 8). Tablo 8:Antalya İlindeki Örnek Avlak Sahaları Örnek Avlak Adı Yeri Kuruluş Kuruluş Yılı Alanı (h.) İşletme Durumu Dereköy Korkuteli Kamu Alara Alanya Özel (10 yıl) Kurtboğazı Elmalı Özel (10 yıl) Cevizli-Kuyucak- Bademli Akseki ,5 Özel (9 yıl) Kaynak: Antalya İli Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2006, Antalya. Avlanma alanlarında Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz ayları hariç, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde avlanmak serbesttir (MAK, 2007, S.12-13). Araştırma sahasında av turizminin uygulanış zamanı göz önüne alındığında, mevcut tesislerin av etkinliklerinde kullanılmasıyla yaz ayları dışında da açık kalma imkanı doğmaktadır. Bu durumda; hem uygulanış zamanı farklılığı hem de yüksek gelir getiren bir etkinlik olan av turizminin, araştırma sahasında alternatif turizm kaynakları içinde yer alabilecek bir turizm türü olduğu ileri sürülebilir. 3.6.Koruma Alanları Rekreasyon amaçlı kullanımlara imkan tanıyan ormanlar, milli parklar ve diğer koruma statüsündeki doğa parçaları, son yıllarda turizmdeki yeni arayışlar için bir umut olmuştur. Bu tür alanlar taşıdıkları kaynak değerleri ile herhangi bir coğrafya parçasından farklıdırlar ve ulusal ve uluslararası boyutta doğal ve kültürel kaynak değerlere sahip oldukları için birer cazibe merkezleridir. Barındırdıkları özellikleri nedeniyle ziyaretçilerin dikkatini çekmektedirler. Bu alanlara insanların günübirlik ya da kısa süreler için gelmek istemeleri, beraberinde çeşitli turizm 2 Türkiye de avlak tanımı ilk kez Kara Avcılığı Kanunu (KAK) ile oluşturulmuş olup, avlaklar genel, örnek ve özel avlak olarak üç grupta incelenmiştir. Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskun mahaller haricinde kalan bütün yerler genel avlaklar olarak adlandırılmaktadır. Örnek avlaklar devlet veya genel avlak sınırları içerisinde kurulmakta iken, özel avlaklar tapulu veya sahipli araziler üzerinde kurulmaktadır (Çanakçıoğlu ve Mol, 1996). 28

18 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA aktivitelerini de (doğa yürüyüşleri, su sporları, kampçılık, dağcılık, kültürel aktiviteler vb.) gündeme getirmektedir. Koruma statüleri olan alanların Türkiye de dağılışı incelediğinde ilginç bir özelliğe sahiptir. Bu durum, Antalya dışında hiç bir ilde ikiden fazla milli park bulunmamasıdır. Oysa araştırma sahasında Beydağları Olimpos (Kemer-Kumluca), Güllük Dağı (Korkuteli), Köprülü Kanyon (Manavgat) ve Altınbeşik Mağarası (İbradi-Akseki) Milli Parkı olmak üzere dört adet milli parkın yanı sıra; Kurşunlu Şelalesi (Aksu/Antalya), Güver Kanyonu (Antalya Merkez) ve İncekum (Alanya) Tabiat Parkı; Alacadağ (Finike), Çığlıkara (Elmalı) ve Dibek (Kumluca) Tabiatı Koruma Alanı; Belek (Manavgat-Serik), Kekova (Demre) ve Patara (Kaş-Fethiye) Özel Çevre Koruma Bölgesi adı altında sahanın koruma alanları zenginliğini ortaya koymaktadır. Bu durum, koruma alanlarındaki uygulanabilecek turizm etkinlikleri için araştırma sahasının büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 9). Tablo 9:Antalya İlinde Çeşitli Koruma Statülerindeki Alanlar Milli Park Alanı (h.) Tabiat Parkı Güllük Dağı Beydağları Alanı (h.) Kurşunlu Tabiatı Özel Çevre Koruma Alanı Koruma Alanı (h.) Bölgesi Alanı (h.) Şelalesi Alacadağ 427 Belek Olimpos İncekum 27.1 Çığlıkara Kekova Köprülü Kanyon Güver Kanyonu Dibek 550 Patara Altınbeşik Mağarası Araştırma sahasında bulunan milli parkların önemi yalnızca sayı olarak fazlalığı ile değil aynı zamanda alan olarak da, ülkedeki bütün milli parkların toplam alanının yaklaşık %13.6 sına sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır. 3.7.Mağaralar; Mağara Turizmi Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) Antalya da geniş alanlar kaplamaktadır (Köksal, 1994, S.72; Akova, 1999, S.187). Araştırma sahasında keşfedilmemiş bir çok mağaranın yanında, keşfedilmiş olup ancak tamamen kontrolsüz bir şekilde meraklılarına ziyaret edilme imkanı veren pek çok mağara vardır. Antalya ili sınırları içerisinde, Karain (Yağca/Antalya), Damlataş (Alanya), Altınbeşik (İbradi) ve Dim (Alanya) mağaraları gibi turizme açılmaları nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde çok iyi tanınan beli başlı mağaraların yanı sıra, turistik çekiciliklere sahip birçok mağara daha bulunmaktadır (Tablo 10). 29

19 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Tablo 10: Antalya İlinde Sahasında Turizme Açılan/Açılabilecek Bazı Mağaralar Mağara Adı Yeri Kullanım Durumu Kocain Ahırtaş/Merkez Açık Geyikbayırı Geyikbayırı/Merkez Kapalı Beldibi Kemer Açık Peynirdeliği Kemer Kapalı Molla Deliği Kemer Kapalı Ayı İni Kumluca Kapalı Zeytintaşı Serik Açık Mahrumçalı Manavgat Kapalı Dim Alanya Açık Çimenini Alanya Kapalı Yalandünya Gazipaşa Kapalı Antalya il merkezinin 30 km. kuzeybatısında, eski Antalya-Burdur karayoluna 5-6 km. uzaklıkta bulunan Yağca köyü sınırları içindeki Karain mağarasını yılları arasında yaklaşık 75 bin kişi ziyaret etmiştir (Tablo 11). Tablo 11:Karain Mağarası Ziyaretçi Sayıları ve Gelir Durumu Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler Yıllar Ücretli Ücretsiz Kombine Giriş Ziyaretçi Gelir (YTL) Kaynak: Antalya Müzesi Müdürlüğü Verileri, Araştırma sahasında turizm çekiciliği olan birçok mağaranın varlığı düşünüldüğünde, Karain mağarasının yıllık ortalama 20 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi oldukça anlamlıdır. 3.8.Rafting Alanları: Akarsu Turizmi Antalya rafting açısından son derece elverişli akarsulara sahiptir. Köprüçay gibi zorluk derecesi yüksek akarsuların yanı sıra bu heyecanı yaşamak isteyen amatörlerin kullanabileceği akarsular da vardır. Türkiye de çok yeni olarak uygulama imkanı bulmuş olan rafting özellikle Antalya ve çevresi için ayrı bir önem taşır. Akdeniz e kıyısı bulunan ülkeler içinde yalnız ülkemizde yaz mevsimi boyunca rafting yapmak mümkündür. Yörenin coğrafi özelliklerinden kaynaklanan bu olgu turizm sektöründe önemle değerlendirilmesi gereken bir avantajdır (Akova, 1999, S.196). Bilindiği gibi Akdeniz iklimi etkisi altındaki araştırma sahasında yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçerken, sahanın litolojik yapısında kalker formasyonların geniş alanlar kaplaması, büyük ve güçlü akarsuların meydana gelmesine yol açmıştır. Tüm bunlara rağmen Antalya, Doğu Karadeniz den sonra raftingin uygulandığı ikinci saha karakterindedir. Toroslardan doğan ve karstik kaynaklarla beslenen akarsuların birçoğu rafting için elverişlidir. 30

20 ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA Bu akarsuların başında Manavgat Çayı, Köprüçay, Alaraçayı, Dimçayı ve Alakır çayı gelmektedir. Manavgat Çayı, Manavgat ve çevresinin turizm çekicilikleri arasında akarsu sporları bakımından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Çay, rafting açısından uygun olanaklar sunar. Çay ın üst kısımlarına ulaşım Manavgat-Alanya karayolunun yaklaşık 10. km.sinde kuzeye dönülüp, Akseki yönüne devamla varılır. Akseki ye 4 km. kala İbradi istikametine dönülerek 11. km.de Şahap köprüsüne ulaşılır. Burası akarsu sporlarının başlama noktasıdır. Rafting için zorlu bir akarsu olan ve yabancı turistlerin tercih ettiği Manavgat Çayı nda rafting parkuru Akseki-İbradi karayolu üzerinde Şahap köprüsünden başlayıp üç kanyondan geçerek 19 km. güneyde Sevinç köyünde sona ermektedir. Köprüçay ın değişken karakteri rafting sporu için ideal bir ortam yaratır. Çaydaki rafting güzergahı tarihi Oluk Köprü nün 100 m. kadar güneyinde, suyun nispeten durgun olduğu nehrin cep yaptığı alanda başlar (Foto: 4). Zorluk derecesi 3 olan yaklaşık km.lik güzergah, Beşkonak güneyindeki Beton Köprü ye varıldığında bitirilir. Foto 4: Köprüçay, rafting başlangıç noktası. Rafting güzergâhı tarihi Oluk Köprü nün 100 m. kadar güneyinde, suyun nispeten durgun olduğu nehrin cep yaptığı alanda başlamaktadır (Beşkonak, Manavgat). Alanya ile Manavgat ilçelerinin sınırını oluşturan Alaraçayı, gerek içinde aktığı vadinin doğal güzelliği gerek akarsu sporlarına uygun olmasının yanı sıra Selçuklu döneminden kalma Alarahan, doğal ve tarihi zenginlikleriyle turizm sektöründeki yerini almaya çalışmaktadır. Rafting güzergahı Alaraçayı nın denize döküldüğü yerden yaklaşık 30 km. içerideki Suuçtu mevkiinden başlayıp 22 km. kadar devam ettikten sonra Alarahan önünde bitmektedir. 31

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

ALANYA İLÇESİ NİN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI

ALANYA İLÇESİ NİN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 1-28, ELAZIĞ-2010 ALANYA İLÇESİ NİN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI Alternative Tourism Resources

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 1.Turizm Coğrafyası ve Planlama 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 4.Uluslararası Turizm Ulaştırması ve Turist Akışı 5.Dünya Turizm Bölgeleri 6.Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari TÜRKİYE Turİzm Pİyasalari Araştirma Raporlari ANTALYA 10 ANTALYA TURİZM PİYASASI ARAŞTIRMASI, 2010 Antalya Araştırma Bölgesi Genel Ekonomik Görünüm Amaç Hazırlanan çalışmanın amacı Türkiye nin Turizm

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI - ANTALYA Merkez Hakkında Genel Bilgiler - ANTALYA merkez rent a car firmaları Avrupa ve Türkiye nin gözde turizm ve tatil şehirlerinden olan Antalya, Akdeniz e paralel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

AKTİVİTE BİLGİLERİ. Katılımcı: Kişi. Süre: 3 3,5 Saat. Kategori: Outdoor

AKTİVİTE BİLGİLERİ. Katılımcı: Kişi. Süre: 3 3,5 Saat. Kategori: Outdoor OFFROAD SAFARI AKTİVİTE BİLGİLERİ Sekiz kişiye kadar varan kapasitedeki araçlarımızla gerçekleştirdiğimiz Offroad Safari, outdoor aktivite alternatifi arayan gruplar için en ideal seçeneklerden birisidir.

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart.

TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart. TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK Turizm gelişiminde son 20 yıldır büyük başarılara imza atmış Türkiye, son yıllarda sürdürülebilir turizm gelişiminde olumsuz bir trende girmiş bulunuyor. Turizmde ilkeli ve planlı

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Ilıca Merkez de görev yapan okul idarecilerinin öncülüğünde, çevre mahalle muhtarları ve esnafların da katılımları ile Ilıca Bölgesi Kültür ve

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Antalya Hakkında Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya şehrinin aynı ismi taşıyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıralanmış bulvarları,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu

Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu ÖZEL İLGİ TURİZMİ Alanya nın Özel İlgi Turizmi konusunda potansiyelinin belirlenmesi için uzman ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla

Detaylı

ANTALYA SAĞLIK İSTATİSTİĞİ MERKEZ ILÇE ALANYA

ANTALYA SAĞLIK İSTATİSTİĞİ MERKEZ ILÇE ALANYA SAĞLIK İSTATİSTİĞİ ANTALYA MERKEZ ILÇE 1.161.148 ANTALYA 2.158.265 ALANYA 276.277 IBRADI 2.865 GÜNDOGMUS 8.162 AKSEKI 13.083 DEMRE 25.718 ELMALI 38.563 KEMER 42.421 FINIKE 46.530 GAZIPASA 48.134 KORKUTELI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Arş.Gör. Süha KOCAKUŞAK, Arş.Gör. Hakan YİGİTBAŞIO& LU Milli Park kavramı ilk kez A.B.D. de 1872 yılmda ortaya çıkmış ve kısa zamanda dünyanın çeşitli

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

3 ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ANTALYA

3 ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ANTALYA 3 ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ANTALYA 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 3 üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Antalya da bulunmaktadır. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali ne bütün illerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM

İÇİNDEKİLER. Önsöz BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM 1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı... 2 1.1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi... 2 1.1.2. Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma...

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri ĐLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m 2 ) ĐMAR DURUMU FĐĐLĐ DURUMU AÇIKLAMA Alanya Kargıcak

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları

Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları Ders Adı Türkiye nin Turizm Coğrafyası Ders Kodu TOUR 210 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Vektör Mücadele Çalışmaları. Halil ÇAKIR, Mustafa GÖKTEPE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Vektör Mücadele Çalışmaları. Halil ÇAKIR, Mustafa GÖKTEPE Antalya Büyükşehir Belediyesi Vektör Mücadele Çalışmaları Halil ÇAKIR, Mustafa GÖKTEPE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İl geneli

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

[www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com

[www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com [www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com Aladağlar Milli Parkı Kayseri, Adana, Niğde ili sınırlarının kesiştiği noktalarda ilan edilmiş bir milli parktır. Milli park alanının

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı