Fas: Arap Baharının İstisnası mı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fas: Arap Baharının İstisnası mı?"

Transkript

1

2 Fas: Arap Baharının İstisnası mı? Neslihan Temelat * Özet Bu makale, Arap Baharının monarşi rejiminin hüküm sürdüğü Fas taki siyasi değişim sürecine etkisini incelemektedir protesto gösterileri bazı Arap ülkelerinde otoriter rejimlerin yok olmasına neden olurken, Kral VI. Muhammed Tunus tan gelen toplumsal huzursuzluk dalgasına karşı koyarak Arap Baharı testini geçmiştir. Fas ta çoğunlukla öğrencilerden oluşan 20 Şubat adlı protesto hareketi parlamenter monarşi çağrısında bulunarak yeni bir anayasa, demokrasi ve sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep etmiştir. Protesto gösterilerine hızla yanıt veren Kral Muhammed ın açıkladığı Anayasa hazırlıkları tamamlanarak Temmuz 2011 de referanduma sunulmuş ve yüzde 99 evet oyu ile kabul edilmiştir. Yeni Anayasa, güçler ayrılığı ilkesi ile temel hak ve özgürlükleri güçlendiren hükümler içerse de, gerçek anlamda parlamenter monarşiyi tesis etmekten uzaktır. Bu çalışma, Fas ın siyasi ve sosyoekonomik arka planını, protesto hareketini ve buna bağlı talepleri, anayasa reformlarını, uluslararası kamuoyunun değerlendirmelerini ve Kasım 2011 seçim sonuçlarını ele almaktadır. Sonuç bölümünde, Fas bakımından Arap Baharının yönelimine dair bazı ön değerlendirmeler yapılacaktır. Anahtar Sözcükler: Arap Baharı, Fas, Orta Doğu, Kuzey Afrika, reformlar, demokrasi Abstract This article examines the Arab Spring as a process of political change in Morocco, where the royalty has remained in power so far. While in some Arab countries mass protests of 2011 led to the demise of authoritarian regimes, King Mohammed VI has withstood the test of Arab Spring as the social unrest in Tunisia penetrated Morocco in early The protest movement called * Yasama Uzman Yardımcısı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-postası: Bu makale, Ağustos 2013 e kadar olan gelişmeleri kapsamaktadır.

3 82 YASAMA DERG S 23 February 20, largely consisting of students, called for parliamentary monarchy and demanded a new constitution, more democracy and improvement of socio-economic conditions. Shortly after the eruption of protests, King Mohammed announced the drafting of a new constitution which was submitted to referendum in July 2011 and adopted by almost 99 percent of the vote. The new constitution enhanced separation of powers and fundamental rights and freedoms, though remaining far from establishing a genuine parliamentary monarchy. This paper provides an overview of the political and socioeconomic background of Morocco, the protest movement and related demands, constitutional reforms, international public opinion on the reforms and November 2011 elections. The paper concludes with a summary and some preliminary remarks for future direction of the Arab Spring in the country. Keywords: Arab Spring, Morocco, Middle East, North Africa, reforms, democracy GİRİŞ Takvim yaprakları 20 Şubat 2011 Pazar gününü gösterdiğinde, Tunus ve Mısır dan esen Arap Baharı rüzgârları, bölgesindeki en istikrarlı ülkelerden biri olan Fas ta etkisini göstermiştir. 20 Şubat hareketi, başta Kazablanka, Rabat, Tangier ve Marakeş olmak üzere 100 den fazla kentte yürüyüş ve gösterilerle devam etmiş, bunlara zaman zaman 20 binden fazla kişi katılmıştır. Göstericiler, parlamenter monarşiye geçilmesini, Kral ın yetkilerinin azaltılmasını ve maiyetindeki bazı kişilerin uzaklaştırılmasını talep etmişlerdir. Fas taki olaylar Arap Baharı nın etkisi altındaki ülkelere nazaran daha sakin gelişmiş, Kral VI. Muhammed protesto hareketlerine hızlı bir şekilde yanıt vermiştir. Gösterilerden yalnızca 20 gün sonra, 9 Mart 2011 tarihinde yaptığı konuşmada, Kral bazı düşünce suçlularının serbest bırakılması ve kapsamlı bir Anayasa reformu yapılması gibi birtakım siyasi tavizler vermiş; 20 Mart 2011 de yeni bir Anayasa hazırlamak üzere teknik komisyonun kurulacağını açıklamıştır. Bahse konu anayasa reform paketi, göstericilerin taleplerini tam olarak karşılamasa da, 1 Temmuz 2011 de referanduma sunularak yüzde 98,94 oranında evet oyu ile kabul edilmiştir. 25 Kasım 2011 tarihli genel seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi (Partide la Justice et du Développement, PJD) kazanmış ve yeni Anayasa uyarınca parti lideri AbdulilahBenkiran başbakan olarak atanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi, din ile modern siyaseti harmanlayan bir söyleme sahip olup Türkiye deki Adalet ve Kalkınma Partisini model aldığını kaydetmektedir. Arap Baharının şiddetli yansımalarını en az yaşayan bölge ülkelerinden bi-

4 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 83 ri olan Fas ta Anayasa reformlarının ne derece etkili olduğunu zaman gösterecektir. Bu bölümde, Fas ın siyasi ve sosyo-ekonomik durumuna kısaca yer verilecek, ardından Fas halkının talepleri, buna karşılık Kral VI. Muhammed in yürürlüğe koyduğu anayasa reformları, 25 Kasım genel seçimleri ve sonuçları kısaca incelenecektir. 1. Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Durum Fas, Kuzey Afrika da, Mağrip olarak adlandırılan bölgenin batısında, Kuzey Atlantik Okyanusu ve Akdeniz in kıyısında yer alan 32,3 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Nüfusun yaklaşık yüzde 99 u Arap-Berberi (yüzde 40 oranında Berberi) ve yaklaşık yüzde 99 u Müslümandır. Arapça, Fransızca ve (2011 den itibaren) Berberi dili (Tamazight) resmi dillerdir. Aslında M.S. 9. yüzyıldan bu yana bağımsız bir devlet olan Fas, 1912 yılında Fez Antlaşması ile bir Fransız-İspanya sömürgesi haline gelmiş, bundan 44 yıl sonra 1956 da Fransa dan bağımsızlığını kazanmıştır Anayasası nın 3. maddesi uyarınca çok partili sistem benimsenmiş, böylelikle, Fas Krallığı kurulmuştur. Kral VI. Muhammed in yönettiği 350 yıllık hanedan, Arap dünyasının en uzun süreli hanedanıdır. 48 yaşındaki Kral Muhammed, 1999 yılında babası II. Hasan ın ardından tahta çıkmıştır. Kral Hasan dan daha ılımlı bir yönetim anlayışına sahip olan Kral Muhammed, 12 Ekim 1999 tarihli Kraliyet konuşmasında yeni bir otorite anlayışı, yolsuzlukla mücadele, yerinden yönetim, yoksulluğun azaltılması ve sosyal meselelerden bahsederek babasından farklı bir yol izleyeceğinin işaretlerini vermiştir te Gecekondusuz Şehirler ve 2005 te Ulusal İnsani Kalkınma Girişimi gibi programları başlatan Kral Muhammed Faslıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli ulaştırma ve kentsel projeleri yürürlüğe koymuş, altyapı yatırımları yapmıştır (Institut Thomas More 2011). Aile hayatını düzenleyen Moudawana Kanununu 1 revize etmiş ve insan haklarında önemli iyileştirmeler yapmıştır de Kral V. Muhammed zamanında kodifiye edilen Moudawana veya Kişisel Statü Kanunu, kadınlara ilişkin hükümler yüzünden kamuoyunda tartışmalı bir kanundu. Kanun, kadınların evlenmeleri için vasisinin iznini, çalışmak veya pasaport edinmek için babalarının ya da eşlerinin iznini almasını öngörmekte, çokeşliliğe izin vermekte ve erkeklere sadece beyanda bulunarak eşlerinden boşanma hakkı tanımakta idi. İlk defa 1993 te Kral II. Hasan zamanında kısmen revize edilen Kanun da önemli değişiklikler Kral VI. Muhammed zamanında yapılmıştır değişikliği ile kadınların evlenmeleri için vasi zorunluluğu kalkmıştır; çok eşlilik erkeğin ilk eşi ile bir hâkimin iznine tabi olmuştur; kadınlar için evlilik yaşı 15 ten 18 e yükselmiştir; kadınlar için boşanma usulleri kolaylaştırılmış ve kadınların sta-

5 84 YASAMA DERG S 23 Kral ın bizzat homeopatik demokrasi olarak nitelendirdiği süreç, çok düşük dozlarla siyasi liberalleşmeye yönelik atılan adımları kapsamaktadır. Bu çerçevede, son yıllarda insan hakları ihlallerinde önemli düzelmeler olmuş, sivil toplum örgütlerine daha fazla özgürlük verilmiş ve muhalefetteki siyasi partilerin siyasi arenaya dönmeleri sağlanmıştır. Kral Muhammed, ayrıca, babası Kral Hasan ın karıştığı insan hakları ihlallerinin soruşturulması için Hakkaniyet ve Uzlaşma Komisyonunu (Equityand Reconciliation Commission) kurmuş, 2001 den itibaren Berberidillerini (Tamazight (resmi Berberi dili), Tachelhit, Tarifit vb. diyalektleri bulunmaktadır) ve kültürünü teşvik eden adımlar atmıştır (Maddy-Weitzman 2012, 88) lı yılların ortalarından bu yana, özellikle Kral Muhammed in 1999 da göreve başlamasından itibaren temel hak ve özgürlükler ifade özgürlüğü, toplantı yapma ve örgütlenme özgürlüğü alanında önemli gelişmeler olmuştur. Ancak, Uluslararası Af Örgütü nün (Amnesty International) çeşitli raporları bu temel hak ve özgürlüklerin uygulamada sınırlandırıldığına, özellikle işsiz mezunların toplantı yapma ve örgütlenme hakkının kısıtlandığına, bu kapsamda örneğin, Ulusal İşsiz Mezunlar Derneği nin (L Association Nationale des Diplômés-Chômeurs, ANDCM) tanınmadığına işaret etmiştir de kurulan dernek, işsiz gençleri örgütleyerek kamu sektöründe istihdam azalışını protesto etmektedir. Gerçekten, son 20 yılda Fas taki işsiz mezunların sayısı hızlı bir artış göstermiştir li ve 1980 li yıllarda yeni mezun olan gençlerin çoğu kamu sektöründe iş bulabilirken, işgücü piyasasının demokratikleşmesi ve şeffaflaşması istihdam imkânlarını azaltmıştır (Storm 2007, ). 2 Genç nüfusa sahip bir ülke olan Fas ta ortalama yaş 26,9 olup nüfusun yaklaşık yüzde 48 i 25 yaşın altındadır. Dünya Bankası nın Haziran 2012 de Fas Hane Halkı ve Gençlik Anketi verilerine dayanarak yayınladığı rapora göre, Fas ta genç nüfus (15-29 yaş grubu) toplam nüfusun yüzde 30 unu, çalışan yaştaki (15-64) nüfusun ise yüzde 44 ünü oluşturmaktadır. Genç işsizliği oranı erkekler için yüzde 22, kadınlar için yüzde 38 dir. Gençlerin yüzde 49 u ne okula devam etmekte, ne de işgücüne katılmaktadır. Eğitim düzeyinin işgücü piyasasına dönüşümü yeterli düzeyde değildir. Çalışan gençler ise düşük nitelikli işlerde çoğunlukla sosyal güvenceleri olmadan tüsüne ilişkin başka önemli iyileştirmeler yapılmıştır (Arieff 2012, 9; fr.wikipedia.org). 2 Fas ın ulusal kimliğine ilişkin farklı görüşler, köklü bir eğitim reformunun yapılmasını güçleştirmektedir. Batı ile daha fazla bütünleşmek isteyen kesimler üniversitelere kabul edilen öğrenci sayısının azaltılması ve eğitim programlarının iyileştirilmesi gerektiğini savunurken, muhafazakâr kesimler üniversitelerde eğitim dilinin bugün ağırlıklı olan Fransız dilinden ziyade Arapça olması gerektiğini ileri sürmektedir.

6 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 85 olumsuz koşullarda çalışmaktadır. Gençler, işlerinden memnun değildir; en sık yaşadıkları sorunlar, düşük ücret, ağır çalışma şartları ve uzun çalışma saatleridir (Dünya Bankası 2012). Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüksek olması, nitelikli işgücü için fazla iş imkânı olmaması ve dolayısıyla genç işsizliğinin yaygınlığı gibi faktörler toplumsal huzursuzluğa ve istikrarsızlığa neden olmuştur lardan bu yana işsiz mezunlar Fas ın her şehrinde sosyal protesto hareketlerinin kalıcı bir unsuru olagelmiştir. Fas devleti işsizlik sorununu çözmekle sorumlu görülmektedir. Protesto söylemlerinin odak noktası istihdam hakkı ndan kamu sektöründe istihdam hakkı na kaymıştır. Özel sektörde iş güvencesinin düşük olması ve işlerin üniversite mezunlarının niteliklerine uygun olmaması nedeniyle kayıt dışı sektörlerde çalışan mezunlar bile kendilerini işsiz olarak tanımlamaktadır. İşsizlik farklı ideolojilerden gençleri ortak pragmatik bir hedef etrafında birleştirmektedir. Zaman zaman protestocu gençlerle hükümet yetkilileri arasındaki müzakereler sonucunda mezunların bir bölümünün kamu sektöründe istihdam edilmesinden ötürü bu protestoların siyasi sisteme muhalefetten ziyade bir nevi iş başvurusu olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin, 2010 yazında hükümet gösterileri birkaç aylığına da olsa yatıştırmak için 1259 mezunu kamu sektöründe istihdam etmiştir. Bu tür alımların ihtiyaçtan çok güvenlik nedeniyle yapıldığı belirtilmektedir (Bogaert ve Emperador 2011, ). Kamu sektöründe çalışan gençlerin oranı yüzde 5 tir (Dünya Bankası 2012). Esasen, Kuzey Afrika ülkelerinde, işgücü piyasalarında son dönemde olumlu gelişmeler olmuştur; ancak yaratılan iş imkânlarının büyük bölümü düşük nitelikli ve kayıt dışı sektörlerde gerçekleşmiştir. Fas ın 1980 li yıllardan itibaren Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile sürdürdüğü yapısal uyum programları ve reformlarını liberal ekonomi, özelleştirme ve ekonomik büyüme politikaları takip etmiştir lı yıllarda, Dünya Bankası ve IMF, Fas ı makroekonomik istikrarda başarı öyküsü olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile 1996 da, ABD ile 2004 te serbest ticaret anlaşmaları imzalanmıştır (Zemni ve Bogaerd 2009). Öte yandan liberalleşme politikaları, devletin işgücü yaratma olanağını ve kamu sektöründeki istihdam oranını azaltmıştır. Örneğin, yapısal uyum programının uygulanmasından ötürü kamu sektöründeki iş imkânlarının sayısı 1982 de iken 1983 te e düşmüş- 3 Sosyal bilimler araştırmalarına göre, bir ülkede demokratik dönüşümün başarılı olabilmesi için o ülkenin nüfusunun ortalama yaşının 30 un üzerinde olması gerekmektedir. Bu oran, Arap ülkeleri arasında Tunus ve Bahreyn dışında karşılanamamaktadır (Springborg 2011). Arap gençliğinin yaşadığı sorunlar ve bunun siyasi aktivizmle bağlantısı için ayrıca bkz. Murphy, Emma. Problematizin Arab Youth: Generational Narratives of Systemic Failure. Mediterranean Politics, 2012: 5-22.

7 86 YASAMA DERG S 23 tür. Dolayısıyla, bu politikalar bazıları için yeni fırsatlar yaratsa da, zengin ile yoksul kesimler arasındaki gelir farkını artırarak sosyal yabancılaşmaya yol açmıştır. İşçi sendikaları ise çalışan yoksul kesimin sorunlarına çözüm bulmakta yetersiz kalmaktadır (Behr 2012, 12-14; Desrues ve Moyano 2001; Bogaert ve Emperador 2011, 245). Yeni bir hayat kurma umuduyla yasadışı yollardan Akdeniz i geçmeye çalışan Faslıların can verdiği ölüm tekneleri işte bu sosyo-ekonomik ortamın bir yansımasıdır istatistiklerine göre, Fas ta yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 5,2 iken yaş grubunda yüzde 17.9, yaş grubunda ise yüzde 12,9 dur (Şekil 1). Fas, Birleşmiş Milletler 2011 İnsani Kalkınma Endeksinde 187 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Fas ın endeks değeri 1980 ila 2011 arasında yılda ortalama yüzde 60 artışla 0,364 ten 0,582 e yükselmiş olsa da, Arap ülkelerinin 0,641 lik ortalamasının altında kalmaktadır (Birleşmiş Milletler 2012). Ayrıca, ülkedeki gelir adaletsizliği oldukça yüksek düzeydedir. Dünya Bankası verilerine göre, nüfusun yüzde 14 ü günde iki dolardan daha az kazanmaktadır. 4 Okuma yazma oranı yüzde 50 nin biraz üzerindedir. Şekil 1. Fas ta Yaş Grubuna Göre İşsizlik Oranları ( ) Kaynak: Fas Planlama Yüksek Komiserliği, İstatistik Müdürlüğü 4 The World Bank, Poverty Head count Ratio at $2 a day (PPP) (% of population), Erişim:

8 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 87 Bauer ve Schiller e(2012) göre, devletin halka iş imkânı sağlamakla ve temel ihtiyaç mallarını ucuz şekilde temin etmekle yükümlü görülmesi, sosyoekonomik beklentilerin karşılanamaması durumunda radikal siyasi unsurların güçlenmesini beraberinde getirmekte olup bu durum Arap ülkelerinin temel sorunlarından biridir. 2. Halkın Talepleri Yukarıda bahsi geçen ekonomik zorluklar diğer Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi Fas ta da etkili olmuş ve birçok kentte halk isyanlarına neden olmuştur. Ancak 2011 gösterileri, geçmişte ekmek isyanları olarak da anılan gösterilerden farklı bir boyut taşımaktadır (Maghraoui 2011, 688). 1981, 1984 ve 1990 daki sokak protestolarının oluşumunda temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının dönemsel artışı etkili olmuştur li yıllarda kırsal bölgelerde protesto gösterileri yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yerel eylemlerin bastırılması, yetersiz örgütlenmelerinden ve siyasi talep içermemelerinden ötürü kolay olmuştur. Ancak 2005 ten itibaren tansikiyat denilen koordinasyon noktalarının oluşumuyla yerel eylemler daha örgütlü bir boyut kazanmıştır. Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH), ATTAC ve radikal sol görüşlü küçük siyasi partilerin etkisiyle hayat pahalılığına karşı 70 den fazla şehir ve köyde koordinasyon noktaları oluşturulmuştur. Bunlar çeşitli yürüyüşler, gösteriler ve oturma eylemleri düzenleyerek çalışan sınıfın ekonomik koşullarının kötüleşmesini ve su ile elektrik fiyatlarının artışını kınamıştır Séfrou ve 2008 SidiIfni de olduğu gibi bazı yerel protestolarda göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştır (Zemni, de Smet ve Bogaert 2012, 7) gösterilerinin geçmiştekilerden farkı, siyasi bir boyut taşıması ve sosyal ağlar yoluyla tüm ülkeye yayılan yeni bir koordinasyon yönteminin izlenmesidir Ocak 2011 deki ilk isyanda halk işsizlikten ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının aşırı pahalılığından şikâyet etmiştir. Fas ta temel ihtiyaç maddelerinin büyük bir bölümünün yabancı şirketlerce sağlanması ve buna bağlı fiyat artışları halkın tepkisini çekmiş, tansiyon 19 Şubat ta Tangier de yükselmiştir. Ertesi gün ise ülke çapında gençler ve sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen ve 20 Şubat Hareketi olarak adlandırılan protesto gösterileri gerçekleşmiştir (Joffé 2011, 511). Ülkedeki siyasi partilerin ve işçi sendikalarının son dönemde zayıflamış olması 20 Şubat Hareketi nin ulusal boyut kazanmasında etkili olmuştur. Binlerce genç, Tunus ve Mısır daki gösterilerden 5 20 Şubat 2011 deki protesto hareketi, bir grup genç Faslının sosyal paylaşım sitesi Youtube a ekledikleri bir kampanya videosu ile başlamıştır:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s0f6fsb7gxq, Erişim:

9 88 YASAMA DERG S 23 ilham alıp Facebook, Twitter, Youtube gibi Internet teknolojileriyle örgütlenmiştir. Dinamik bir sivil toplum, Arap Baharı ile birleşince, son yıllarda depolitize durumdaki siyasi arenayı hareketlendirmiş, her yaştan ve ideolojiden kişiyi içine katmıştır (Maghraoui 2011, ). Özellikle, Fas İnsan Hakları Derneği, radikal sol partiler ve popüler bir yeraltı İslami hareket olan Adalet ve Hayırseverlik Örgütü (Al Adl Wal İhsan) gibi örgütler harekete destek vermiştir. 20 Şubat Hareketinin başından bu yana ülke çapında haftalık protesto eylemleri düzenlenmektedir (Zemni, de Smet ve Bogaert 2012, 8). Ekonomik durumun kötüleşmesinin, yolsuzlukların ve siyasi reformların ağır ilerlemesinin protesto edildiği bu gösteriler nispeten barışçıl bir ortamda gerçekleşmiş, emniyet güçleri göstericilerle zaman zaman çatışsa da bu diğer Arap ülkelerine kıyasla daha ölçülü bir şekilde gerçekleşmiştir (Strategic Survey 2011, 53). Hiçbir zaman Tunus veya Mısır da olduğu gibi büyük kalabalıklar toplanmamış, en başarılı olan 20 Mart gösterisi bile diğer ülkelere kıyasla zayıf kalmıştır. Gösterilerde dile getirilen talepler, ekonomik ve siyasi nitelikte olmuştur. Ekonomik talepler genç işsiz mezunların istihdam edilmesi, asgari ücretin artırılması, vatandaşların alım gücünün korunması ve herkesin sosyal hizmetlerden yararlanabilmesi yönündedir. Ayrıca, halk egemenliğine dayalı demokratik bir anayasa, bağımsız yargı, güçler ayrılığı, basın özgürlüğü, insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve Berberi dilinin resmi dil olarak tanınması bu taleplerden bazılarıdır. Mevcut hükümetin görevden çekilmesi ve yolsuzluklarla bağlantılı kişilerin yargılanması istenmiştir. Özellikle, Başbakan Abbas El Fassi gibi Kral ın çevresindeki bazı kişiler sloganların hedefi olmuştur. Kral ın yönetimden tamamen çekilmesinden ziyade, otoriter olmayan bir monarşi biçimi talep edilmiştir. Halk, monarşinin İngiltere ve İspanya daki gibi sembolik olmasını ve Parlamentonun daha fazla yetkiyle donatılmasını istemiştir (Amos 2012; Maghraoui 2011, 688). Halkın, Kral VI. Muhammed in görevden çekilmesini istememesinde veya sorumluluğunu sorgulamamasında Kral ın reformcu kişiliğinin ve genel olarak halk tarafından sevilmesinin payı bulunmaktadır. Henüz veliaht iken yoksulları desteklediği bilinen VI. Muhammed, tahta çıktığında Yoksulların Kralı olarak anılmıştır. Ayrıca, Jones a göre (2007), Fas Krallığında istişarenin karar-alma mekanizmalarında önemli bir rol oynaması ve Kral ın arabulucuk görevi sembolik gücü arttıran unsurlar arasındadır. Kral VI. Muhammed, 20 Şubat protesto gösterilerinin hemen akabinde 21 Şubat ta yaptığı konuşmada Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulacağını açıklamıştır. Bunu 3 Mart ta Ulusal İnsan Hakları Konseyinin kurulması izlemiştir da kurulmuş olan İnsan Hakları Danışma Konseyinin yerini alan Ulusal İnsan Hakları Konseyi ne daha fazla inceleme yapma ve hükümet bel-

10 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 89 gelerine erişme yetkisi verilmiştir. 27 üyesinden 16 sı Kral veya Parlamento tarafından seçilecek olan Konseyin başlıca görevi insan hakları ihlallerinin takip edilip değerlendirilmesi şeklinde öngörülmüştür (Maghraoui 2011, 692). 9 Mart 2011 tarihinde yaptığı konuşmada ise Kral Muhammed kapsamlı bir Anayasa reformunun altını çizmiştir. Bahsekonu reformun odak noktası, ülkenin ileri derecede bölgeselleştirilmesine ve merkeziyetçi yapıdan uzaklaşılmasına dayanmaktadır. 6 Kral, konuşmasında protestolar sırasında açıkça talep edilen parlamenter monarşiden, maiyetindeki kişilerin yolsuzluklarına son verecek etkili bir güçler ayrılığından bahsetmemiştir. Yine de, Kral ın 20 Şubat göstericilerinin taleplerine yanıt veriyor olması gösterilerin durdurulmasına yönelik bir çağrı olarak algılanmış ve halk tarafından olumlu karşılanmıştır. Ayrıca, Kraliyet otoritesinin kamusal tartışmalara tabi tutulması siyasi hayatın tabularından birini yıkmıştır (Belkeziz 2012). Anayasa Reformuna ilişkin en kapsamlı açıklama ise 20 Mart ta gelmiş, buna karşılık 60 dan fazla şehirde gösteriler düzenlenerek siyasi, ekonomik ve Anayasa reformlarının kapsamının genişletilmesi istenmiştir. Bu gösterilere on binlerce kişi katılarak parlamenter monarşi talep etmiştir. 3. Anayasa Reformu Kral Muhammed, 20 Mart konuşmasında, yeni Anayasayı dört ay içerisinde hazırlamak üzere Anayasal Revizyona ilişkin Danışma Komisyonu nu (Commission Consultative pour la Révision Constitutionnelle, CCRC) görevlendirdiğini açıklamıştır. Söz konusu komisyonun başında anayasa hukuku alanında uzmanlaşmış 67 yaşındaki Profesör AbdeltifMenouni nin bulunması, farklı siyasi partiler, işçi sendikaları ve diğer siyasi aktörler ile koordinasyon sağlanması öngörülmüştür. Fas bağımsızlığını kazandığından bu yana ilk defa Anayasa reformu için böyle bir yöntem kullanılmış, gizli komisyonlar oluşturulmamış, harici uzmanlar getirilmemiştir (López García 2012, 13). 7 Bahsekonu Komisyon, yalnızca siyasi aktörlerle değil, akademisyenler, kanaat önderleri, insan hakları savunucuları başta olmak üzere toplumsal aktör- 6 Kral ın bölgeselleşme projesinin geçmişi 9 Mart 2011 den önce başlamıştır. Kral, Sahra bölgeleri başta olmak üzere Fas ın çeşitli bölgelerinde yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik bölgeselleşme projesini 2008 yılında başlatmış ve 3 Ocak 2010 tarihli bir konuşmasında teyit etmiştir. Kral 31 Temmuz 2010 daki başka bir konuşmasında Fas a özgü demokratik gelişme modeli nden söz etmiştir (Institut Thomas More 2011). 7 Geçmiş Anayasa değişiklikleri 1970, 1972, 1980, 1992, 1996 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilmiştir.

11 90 YASAMA DERG S 23 lerle de görüş alışverişinde bulunmuş, istişare oturumları (hearing sessions) düzenlemiştir. Söz konusu taraflar, çalışmalara katılmakla birlikte, Kurucu Meclis oluşturulmamasını ve reformların Saray ın gölgesinde yapılmasını eleştirmişlerdir. Komisyon Başkanı Menouni nin Kral ın danışmanlarından biri olması dolayısıyla doğrudan Kral ın talimatlarıyla hareket ettiği ileri sürülmüştür. Yine Kral ın danışmanlarından Muhammed Mutasım, Komisyon üyeleri ile Anayasaya katkı yapan siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörler arasında irtibat noktası olarak görev yapmıştır (Ottaway 2011). Komisyon, 9 Haziran 2011 de Kral ın yetkilerinin Başbakana devredilmesini, bağımsız bir yargı oluşturulmasını ve Berberi dilinin resmi dil olarak tanınmasını kapsayan tavsiyelerini açıklamıştır. Bundan birkaç gün sonra, 100 gün süren çalışmaların ardından Kral VI. Muhammed, kendi yetkilerinin azaltılacağı, seçilmiş bir parlamentoya dayalı anayasal monarşi rejimi üzerinde çalıştıklarını ve 1 Temmuz 2011 tarihinde referanduma sunulacak bir anayasa metninin hazırlandığını açıklamıştır. Kral ın 18 Haziran 2011 de açıkladığı anayasal reform paketi aşağıdaki hususları kapsamaktadır (López García 2012, 13): Kral ın Parlamento seçimlerinde en çok oyu alan parti içinden Başbakan tayin etmesi; Anayasada Kral için kullanılan kutsal kelimesinin çıkarılması; Kral yerine başbakanın hükümete başkanlık etmesi ve başbakanın parlamentonun alt kanadını lağvetme hakkına sahip olması; Başbakanın Hükümet Konseyine başkanlık etmesi; Hükümet Konseyinin kabineye sunulacak politikaları hazırlaması; Parlamentonun sivil haklar, seçimler ve uyrukluğun denetimi üzerinde daha fazla söz sahibi olması; Kadınların erkekler ile sivil ve sosyal açıdan eşit olması (geçmişte yalnızca siyasi eşitlik güvence altında idi); Berberi dilinin Arapçanın yanısıra resmi dil olması (BBC 2011). Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Driss Lachgar, reform paketini gerçek bir devrim olarak nitelendirmiş ve tasarının parlamenter monarşinin temellerini attığını kaydetmiştir (BBC 2011). Tasarının demokratikleşme anlamında bazı önemli getirileri olmakla birlikte, Avrupalı anlamda bir parlamenter monarşiden bahsetmek güçtür; bazı konularda Kral ın statüsü ve yetkileri korunmaktadır. Yeni Anayasa, değişiklerin açıklanmasından yalnızca iki hafta sonra, 1 Temmuz 2011 tarihinde referanduma sunulmuştur. Halkın yüzde 72,56 oranın-

12 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 91 da katılım sağladığı referandum sonucunda, Anayasa yüzde 98,94 oranında evet oyu ile kabul edilmiştir genel seçimlerine katılım oranının yüzde 37 olduğu düşünüldüğünde, bu oran bir hayli yüksektir. İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 9 milyon 151 bin Faslının oy kullandığını açıklamıştır. Fas ta 21 milyon kişi oy kullanabilecek yaşta olduğu halde bunların 8,5 milyonu seçmen listesinde kayıtlı değildir (López García 2012, 17; Maghraoui 2011, 694). Anayasada yer alan madde sayısı 108 den 180 e çıkarılmıştır. Yeni Anayasada insan haklarıyla ilgili önemli hükümlere yer verilmiştir. 19 ila 40. maddeler evrensel hak ve özgürlükler alanında Fas devletinin uluslararası standartları yakalamasını öngörmektedir. Bu bağlamda, örneğin, 19. madde kadınların sosyo-ekonomik haklarını, 23. madde vatandaşların hukuk dışı tutuklamadan korunmasını, 27. madde ise vatandaşların kamusal bilgiye erişimini ele almaktadır Anayasasında, Fas toplumunun kültürel çeşitliliği, Arap, Berberi, Hassani, Sahra, Endülüs, Yahudi ve Akdeniz kimliklerinin tanınmasıyla sağlanmaktadır. 5. maddeye göre, Berberi dili devletin ikinci resmi dilidir (Maghraoui 2011, ). Yeni Anayasa, güçler ayrılığına ilişkin bazı siyasi mekanizmalar oluşturmayı başarmıştır. Bu kapsamda, hükümet liderinin (Chef du Gouvernement), diğer bir deyişle Başbakanın genel seçimlerde en çok oyu alan parti içinden Kral tarafından atanması, Başbakanın önerdiği kişilerin hükümet üyesi olarak atanması, Kralın kendi inisiyatifi ile veya Başbakan ile istişare ederek hükümet üyelerinin görevine son vermesi (47. madde), Bakanlar Konseyinin Kralın veya Başbakanın isteğiyle toplanması (48. madde), Bakanlar Konseyinin Başbakan ya da ilgili bakanın önerisiyle büyükelçi, vali gibi yüksek dereceli memurları ataması (49. madde), milletvekillerinin üçte birinin talebi üzerine araştırma komisyonu kurulması (67. madde), milletvekillerinin beşte birinin imzasıyla hükümete gensoru verilebilmesi (105. madde), Anayasa Mahkemesinin kurulması (129. madde), Yüksek Yargı Konseyinin yetkilerinin artırılması ( maddeler) önemli yeniliklerdendir (Ruchti 2011). Kralın ordunun en yüksek komutanı olma ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin görevi muhafaza edilmiştir. Kral büyükelçileri ve diplomatları atamaktadır. Ayrıca, Anayasaya yeni bir madde ilave edilerek Kralın ülkedeki en yüksek dini makam olduğu belirtilmektedir. Yeni Anayasada Kral için kullanılan kutsal kelimesi çıkarılmasına rağmen, Kral, inananların komutanı (amir al-mu minin) olarak tanımlanmakta ve 46. maddede Kralın şahsiyetinin bütünlüğünün ihlal edilemeyeceği belirtilmektedir.

13 92 YASAMA DERG S Uluslararası Toplumun Tepkisi ve Temel Eleştiriler Uluslararası toplum, reformları ve Anayasa referandumunu oldukça olumlu karşılamıştır. Arap Ligi Genel Sekreteri Amr Musa, Kral ın aldığı önlemleri demokrasi açısından önemli bir adım olarak nitelendirmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, reformları bölgedeki diğer ülkeler için bir model olarak nitelendirerek Fas halkı için büyük umut vadettiğini kaydetmiştir (BBC 2011). Clinton ayrıca, Şubat 2012 de Fas a gerçekleştirdiği resmi bir ziyarette Kral VI. Muhammed ve Fas halkının büyük siyasi olgunluk gösterdiğini, yeni anayasaya geçişin, seçimlerin ve yeni hükümetin başarılı olduğunu kaydetmiştir (Arieff 2012, 4). Avrupa Birliği de, Fas taki siyasi reformları desteklemiş ve Avrupalı liderler bölgedeki kargaşanın ortasında Fas ın istikrarını korumasını ümit ettiklerini dile getirmişlerdir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Haziran 2011 de Fas Parlamentosuna Demokrasi için Ortak statüsü vermiştir (Avrupa Konseyi 2011). Avrupa Birliği Dış Politika Şefi CatherineAshton, Genişlemeden Sorumlu Komiser Stefan Füle ile Temmuz 2011 de yaptığı ortak açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır: Fas ta yeni Anayasa ya ilişkin referandumun olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor, oylamadaki barışçıl ve demokratik ruhu takdir ediyoruz. Teklif edilen reformlar Fas halkının meşru isteklerine karşı önemli bir yanıt teşkil etmekte olup Fas ın AB içindeki İleri Statüsü ile uyumludur. Reformlar, demokrasi ve insan hakları saygının güçlendirilmesi, özellikle parlamentonun rolünün ve yargının bağımsızlığının artırılması yoluyla güçler ayrılığı, bölgeselleştirmenin ilerletilmesi ve cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli taahhütler içermektedir. Şimdi bu reform gündeminin hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik ediyoruz (Avrupa Birliği 2011). Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Mayıs 2011 de bir Körfez ülkesi olmadığı ve diğer üye ülkeler kadar zengin olmadığı halde Fas ı Ürdün ile birlikte Konsey üyeliğine davet etmiştir. Konsey, Aralık 2011 de Fas ve Ürdün e 5 milyar ABD doları değerinde yardım fonu verileceğini açıklamıştır. Arieff (2012, 15-16), halk ayaklanmalarının yarattığı istikrarsızlık tehlikesinin bunda etkili olduğunu belirtmektedir. Uluslararası toplumun genel olarak reformlara olumlu yaklaşımına karşın, muhalefet ve hükümet karşıtları, reformların yetersiz olduğu, Kral ın dış politika, güvenlik ve din alanındaki öncelikli konumunun sürdürüldüğü, camilerin anayasa reformunu desteklemekte araç olarak kullanıldığı ve resmi haber ajansının anayasa paketinin propagandasını yaptığı yönünde eleştiriler yöneltmişlerdir (BBC 2011). 20 Şubat Hareketi de yeni Anayasayı, daha açıklanmadan önce reddederek protesto gösterilerini sürdürmeye karar vermiştir.

14 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 93 Anayasa reformları bazı yorumcular tarafından başarılı bulunurken diğerlerince demokratik dönüşümü sağlamak bakımından yetersiz olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Fas Al Akhawayn Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Doçenti Driss Maghraoui demokratik olmayan usullerle, içeriği otoriter yapı tarafından belirlenen Anayasa reformlarının Fas ta demokrasinin meşru bir şekilde yapılandırılması sürecinde sürdürülebilir olmadığını ileri sürmektedir (2011, 680). Maghraoui ye göre, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum aktörlerine danışıldığı halde, nihai metin monarşinin içerisindeki çevrelerde kaleme alınmıştır: Monarşi yönetimi kendini Fas ta herhangi bir modern ve demokratik proje nin en önemli ve hayati parçası olarak yansıtıyor görünmektedir; bu amaçlanan ideal e yönelik süreç yalnızca demokratik ilkelerle yönetilmemekle kalmamakta, aynı zamanda belirsiz, muğlak, açık uçlu ve daima mahzen in 8 iradesine tabi olmaktadır (Maghraoui 2011, 680). Maghraoui, siyasi çoğulculuğun monarşi tarafından, siyasi partileri bölerek siyasi arenanın başat aktörü olmak için bir araç olarak kullanıldığını ileri sürmektedir. Öte yandan, bu yapı zaman içerisinde değişik ideolojilerdeki siyasi partilerin monarşinin aşırı yetkilerini ve üstünlüğünü sorgulamadığı bir mutabakat politikası izlemelerine yol açmıştır Anayasa reformu süreci de monarşi tarafından evcilleştirme yahut mahzenleştirme sürecinin bir parçası olmuş, siyasi partilerin Anayasal Reform İstişariKomisyonu na sunduğu önergeler oldukça sınırlı kalmıştır. Söz konusu önergeler, güçler ayrılığı ilkesine pek değinmeden, hâlihazırda Kral ın konuşmasında açıkça belirttiği anayasa değişiklikleri ile sınırlı olmuştur. Bunlardan bazıları, Halk Hareketi Partisinin (Mouvement Populaire, MP) sunduğu Berberi dilinin resmi statü kazanmasına ilişkin değişiklik önergesi, İlerleme ve Sosyalizm Partisinin (Parti du Progrès et du Socialisme, PPS) sunduğu başbakanın rolünün güçlendirilmesine ilişkin değişiklik önergesi, Adalet ve Kalkınma Partisi nin devletin İslami niteliği ile ilgili önergesidir. Dolayısıyla, Anayasa paketi üzerine yapıcı eleştiriler siyasi partilerden değil, 20 Şubat Hareketinden gelmiştir. Eleştirilerin bir diğer odak noktası, Anayasa reformlarına ilişkin nihai metnin Kurucu Meclis değil, Saray tarafından kaleme alınmasıdır. Kral ın reform paketini açıklamasıyla 1 Temmuz da referanduma sunulması arasında yalnızca iki hafta olması yüzünden metnin kamusal alanda yeterince müzakere edilemediği belirtilmektedir (Maghraoui 2011, 693). Anayasa reformlarına ilişkin 8 Mahzen, Fas Kralının çevresinde ona danışmanlık yapan, karar-alma sürecine katılan, iç güvenlik, dış politika gibi bazı alanlarda hükümetten daha güçlü olduğu belirtilen bir güç odağıdır (Jones 2007, 152). Buna göre, Mahzen in bir tür devlet içi devlet veya derin devlet yapılanması olduğu söylenebilir.

15 94 YASAMA DERG S 23 tartışmalar genişletilebilmekle birlikte, daha detaylı bir inceleme bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Kral, Anayasa reformunun dışında, tutuklu bulunan bazı insan hakları aktivistlerini, Batı Sahra bağımsızlık savunucularını ve Selefi tutukluları serbest bırakmış veya cezalarını hafifletmiştir. Hükümet ise, protestolara karşı çok yönlü bir yaklaşım izleyerek bir yandan göstericileri yatıştıracak ekonomik önlemler alırken (örneğin temel ihtiyaç maddelerine devlet sübvansiyonu sağlamak, devlet memurlarının maaşını artırmak, üniversiteden yeni mezun olanlara iş sözü vermek) diğer yandan barışçıl gösterilere izin vermiş ancak zaman zaman bunları bastırmıştır (Maddy-Weitzman 2012, 90). 5. Kasım 2011 Seçimleri Referandumdan kısa bir süre sonra, kurumların yeni Anayasa ile uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla erken seçim kararı verilmiştir. İlk olarak, 7 Ekim 2011 seçim tarihi olarak belirlenmiş, ancak bunun için gerekli olan yeni seçim kanunu ile yönetmeliklerinin yürürlüğe konması ve siyasi partilerin seçim kampanyalarını hazırlamaları için yeterli süre vermek amacıyla seçimler Kasım 2011 tarihine ertelenmiştir. Geçici Fas Parlamentosu seçimlere ilişkin önemli düzenlemeleri kısa bir süre içinde kabul etmiştir. 9 Parlamentodaki toplam 395 sandalyenin 60 ı kadınlar, 30 u gençler için ayrılmıştır. Tunus ta 23 Ekim de İslami parti Ennahda nın kazandığı seçimlerden kısa bir süre sonra düzenlenen seçimler Arap dünyasının içinden geçtiği bu dönemde uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekmiştir. Fas Hükümeti, seçim sürecinin dış gözlemciler tarafından izlenebilmesi amacıyla Ulusal İnsan Hakları Konseyine ulusal ve ulusla- 9 Bunların arasında şunlar yer almaktadır: Temsilciler Meclisinin bileşimine ilişkin sayılı ve 14 Ekim 2011 tarihli Organik Kanun (sandalye sayısı 325 ten 395 e çıkarılmıştır); sayılı ve 22 Ekim 2011 tarihli Siyasi Partiler Kanunu; seçimlerin gözlenmesine ilişkin sayılı ve 29 Eylül 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname. Hükümet, bunlara ek olarak seçim bölgeleri, oy pusulaları, seçim propagandası ve siyasi partilerin devlet tarafından finansmanı ile ilgili bir dizi kanun hükmünde kararname çıkarmıştır (López García 2012, 21). Bazı yorumcular, Fas siyasi sisteminde yapılan reformların yeterli olmadığını kaydetmiştir. Buna göre, Ekim 2011 de çıkarılan seçim kanunu ilk olarak İçişleri Bakanlığınca kaleme alındıktan sonra kapalı kapılar ardında sadece parti liderleriyle müzakere edilmiş ve seçim bölgelerinin orantısızlığı veya herhangi bir siyasi partinin çoğunluğu elde edemeyişi gibi sorunlara çözüm getirememiştir. Bugün 30 dan fazla siyasi partinin yer aldığı ve bunların bazılarının hiçbir zaman anlamlı bir rol oynamadığı Fas parti sisteminin rasyonelleştirilmesi için Seçim Kanunu nda radikal bir değişiklik yapılması gerektiği ileri sürülmektedir (Colombo 2011, 2).

16 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 95 rarası gözlemcilerin akreditasyonu için yetki vermiştir. Böylelikle, ilk defa gözlemcilerin seçimleri tarafsız bir şekilde izleyebilmeleri için imkân yaratılmıştır. Seçimlere 13 milyon 626 bin 357 kayıtlı seçmen katılmıştır. Kayıtlı seçmenlerin yüzde 45 i oy kullanmıştır. Bu rakam Anayasa referandumundaki yüzde 73,4 lük oy oranına kıyasla tam bir başarı olarak değerlendirilmese de, 2007 genel seçimlerine (yüzde 37) kıyasla daha yüksek olduğundan uluslararası gözlemciler tarafından yeterli bulunmuştur. Fas siyasi yaşamında referanduma katılma oranları genel seçimlere katılma oranlarından daha yüksek düzeydedir (López García 2012, 17-18) Sonuçlar seçimden iki gün sonra açıklanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) önceki seçimlere oranla oylarını ikiye katlayarak seçimlerde en fazla oy alan parti olmuştur ( oy). Adalet ve Kalkınma Partisi 107 sandalye, İstiklal Partisi (Parti de l Istiqlal, PI) 60, Ulusal Bağımsızlar Mitingi (RassemblementNationaldesIndépendants, RNI) 52, Çağdaşlık Partisi (Parti Authenticité et Modernité, PAM) 47 ve Halk Güçleri Sosyalist Birliği (UnionSocialistedesForcesPopulaires, USFP) 39 sandalye kazanmıştır. Şekil 2. Partilere göre sandalye dağılımı (2011 Genel Seçimleri) Adalet ve Kalkınma Partisi, 1997 yılında Kral II. Hasan ın isteğiyle kurulmuştur. O zamandan bu yana Fas ın bölünmüş siyasi sisteminde güç kazanmasına rağmen 2011 seçimlerine kadar hep muhalefette yer almıştır. Parti, seçim kampanyasında iyi yönetişim ve yolsuzlarla mücadele gibi temalara odaklanmıştır. Seçmenlerle yakın ilişki kurmaya diğer partilerden daha fazla önem veren partinin (Arieff 2012, 2) başarısını etkileyen faktörler; ekonomik ve sosyal meselelere odaklanarak yoksul kesimlere hitap etmesi (AlSayyad ve Massoumi 2012, 33), seçmenlerle anlaşılır bir dil kullanması, parti üyelerinin ve adayların siyaseti kendi çıkarları için kullanmayan kişiler olarak algılanması, önceki seçimlerde aşırı sola verilen oyların Adalet ve Kalkınma Partisine kay-

17 96 YASAMA DERG S 23 ması ve daha önce oy kullanmayan seçmenlerin Arap Baharı ile birlikte seçimlerin faydasını anlayarak siyasete tekrar bir şans vermeleridir (López García 2012, 29) seçimlerinde ilk defa İslami bir parti birinci gelmiştir. Parti, aynı ismi taşıdığı Türk Adalet ve Kalkınma Partisi ni model alan bir söylem benimsemiştir; fakat Maddy-Weitzman a (2012) göre, Fas Adalet ve Kalkınma Partisi toplumsal vizyonu ve Batı medeniyetine eleştirel bakışı nedeniyle Türk adaşından çok Mısır daki Müslüman Kardeşler e benzemektedir. Kral VI. Muhammed, yeni Anayasa doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi lideri AbdulilahBenkiran i yeni hükümeti oluşturması için başbakan tayin etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisinin koalisyon ortakları ise muhafazakâr İstiklal Partisi (PI), merkezdeki Halk Hareketi Partisi (MP) ve sol görüşlü İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) bulunmaktadır. Muhalefet partileri ise sol görüşlü Halk Güçleri Sosyalist Birliği (USFP), merkezi Ulusal Bağımsızlar Mitingi (RNI) ve Doğruluk ve Çağdaşlık Partisi nden (PAM) oluşmaktadır (Arieff 2012, 6). Yeni hükümetin ilk sınavı 19 Aralık 2011 de Fas Parlamentosunun alt kanadı olan 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimleri olmuştur. İstiklal Partisi üyesi Karim Ghallab 222 oyla Meclis başkanı seçilerek RNI üyesi Muhammed Ebu yu (82 oy) geçmiştir. Bakanlıkların paylaşımı ise koalisyon ortakları arasında oldukça uzun müzakerelere sahne olmuştur. Sonuçta, 31 bakanlıktan 26 sı koalisyon partileri arasında paylaşılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İstiklal Partisi 6, MP 4 ve PPS 4 bakanlık almıştır seçimlerinden önce Kral kilit bakanlıklar olan İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarını yakınlarına veriyor ve saray içinde kalmasını sağlıyordu seçimleri ile Fas ın bağımsızlığını kazanmasının ardından ilk defa bu bakanlıklar koalisyon partileri tarafından paylaşılmıştır (López García 2012, 34, 37). Yeni hükümet önceliği yolsuzluklarla mücadele, hükümetin şeffaf verebilirliği, genç işsizliği, sosyo-ekonomik eşitsizlik gibi konulara vermiştir Temmuz 2013 te koalisyon ortağı İstiklal Partisinin hükümetteki 6 bakanından 5 i istifa etmiştir. Bundan sonraki süreçte PJD nin seçimlere gitmektense yeni bir koalisyon ortağı arayacağı tahmin edilmektedir. (BBC 2013). 10 Hükümetin eleştirildiği konular arasında Batı Sahra meselesi, insan hakları özellikle ifade özgürlüğü (örneğin sahne adı Le Haqed olan ünlü rap sanatçısı Mouad Belghouat ın hapis cezası alması), Amina Filali tecavüz vakası, bazı bakanlıklarla saray ilişkisi, yüksek hızlı tren projesi ve azınlık hakları yer almaktadır. Bkz. Menas Associates, MoroccoPolitics& Security, , (10/11/2012 tarihinde erişilmiştir).

18 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 97 Sonuç Babası Kral Hasan ın 1999 da vefatı üzerine tahta çıkan Kral VI. Muhammed, liberalleşmeye yönelik bir dizi reformu uygulamaya koymuştur. Bu reformlar ülkedeki kronik ekonomik sorunları ve işsizliği tam anlamıyla çözememiş ve Arap Baharı nın etkisiyle başlayan 20 Şubat Hareketi demokrasi ve ekonomi alanında geniş kapsamlı reform çağrısında bulunmuştur. Kral Muhammed halkın taleplerine hızla yanıt vererek Anayasa Komisyonu kurmuş ve anayasa yapım sürecine siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının katılmasını sağlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihinde referanduma sunulan yeni Anayasa yüzde 98,94 oranında evet oyu ile kabul edilmiştir Anayasası, Parlamentonun ve Başbakanın yetkilerini önemli ölçüde artırmış ve güçler ayrılığının temelini oluşturan bazı mekanizmaları kapsam altına almıştır. Ayrıca, temel haklar ve özgürlükler alanında bazı iyileştirici hükümlere yer vermiş, Fas toplumunun kültürel çeşitliliğine vurgu yaparak Berberi dilini resmi dillerden saymıştır. Ancak, Kral hâlâ yürütme ve yasama alanında önemli yetkilere sahip olup Anayasada inananların komutanı olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, gerçek anlamda bir parlamenter monarşi tesis edilemediği söylenebilir. Diğer yandan, Kral Muhammed in ülkesini diğer Arap ülkelerine kıyasla daha istikrarlı tutmayı başardığı ve ileriye yönelik demokratik reformların temelini attığı yadsınamaz bir gerçektir. Bazı analistler, 2011 Anayasası nın Fas ın siyasi yaşamında çok köklü bir değişiklik yaratmadığını, monarşinin siyasi karar-alma süreçlerindeki rolünün devam ettiğini, bununla birlikte yeni Anayasanın monarşi ile seçilmişler arasındaki yetki paylaşımının güçlenmesine zemin hazırladığını kaydetmektedir. Ancak yeni kurumsal yapıların siyasi partilerin güçlerini artırmasında ve demokrasinin yerleşmesinde yeterli olup olmayacağı halen çok net değildir (Colombo 2011, 2). Kasım 2011 seçimleri sonucunda hükümeti kuran İslami yönelimli Adalet ve Kalkınma Partisinin köklü siyasi değişim yaratma potansiyeline sahip görünmediğini ileri sürenler vardır. Bunun nedeni, parti liderlerinin uzun süredir siyasi sistem ile bütünleşmeye ve monarşinin muvafakatini kazanmaya ağırlık vermesidir (Voll, et al. 2012, 24). Reformların yetersiz olduğunu düşünen hükümet karşıtları ticaret odalarının öncülüğünde Mayıs 2012 de Kazablanka da bin kişinin katıldığı büyük bir gösteri düzenlemiştir. Söz konusu gösteri, yeni hükümetin Ocak 2012 de iş başına gelmesinden bu yana Fas ta düzenlenen en geniş katılımlı gösteri olmakla birlikte (BBC 2012) 2011 deki protesto gösterileri kadar büyük olmamıştır (Pelham 2012, 3). Protesto gösterilerinin rejimle tam bir çatışma durumuna geçmemiş olmasının nedeni sadece Kral Muhammed in hızla Anayasa reformu yapması değil, aynı zamanda Fas Kraliyet rejiminin halkın

19 98 YASAMA DERG S 23 gözündeki meşruiyetidir (Joffé 2011, 511). Fas halkı, ayrıca, 20 Şubat Hareketinin istikrarsızlığa yol açmasından, ekonomiyi olumsuz etkilemesinden ve Libya, Suriye ve Bahreyn de olduğu gibi karışıklığa neden olmasından kaygılanarak hükümete şans vermeyi tercih etmiş görünmektedir. Hareket devam etse bile, katılımcıların sayısı azalmıştır (Arieff 2012, 3). Kral Muhammed in keskin zekâsıyla anayasal monarşiye yönelik attığı adımların Fas halkının isyan ateşini tamamen söndüreceğini söylemek için henüz erkendir (Powell 2012, 208). Bundan sonraki sürecin nasıl gelişeceği anayasanın uygulanışına, monarşinin demokratikleşme yolunda atacağı adımlara, ülkedeki siyasi kurumlar ile partilerin anayasanın sunduğu fırsatları nasıl kullanacağına, bir ölçüde de protesto hareketlerinin kalıcılığına (Ottaway 2011, 1; Arieff 2012, 4) ve ekonomik gelişmelere bağlıdır. Böylelikle, Fas istisnası nın gerçek olup olmadığı anlaşılacaktır. KAYNAKÇA AlSayyad, Nezar ve Mejgan Massoumi. Religious Fundamentalisms in the City: Reflections on the Arab Spring. Journal of International Affairs, 2012: Amos, Deborah. In Morocco, The Arab Spring s Mixed Bounty. 7/2/ Arieff, Alexis. Morocco: Current Issues. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Avrupa Birliği. Joint statement by EU High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the referendum on the new Constitution in Morocco. European Union. 2/7/ pdf Avrupa Konseyi. Moroccan Parliament Obtains Partner for Democracy Status with PACE. Council of Europe.21/6/ asp?id=6765 Bauer, Michael ve Thomas Schiller. The Arap Spring in Ludwig- Maximilians-Universitaet Munich: Center for Applied Policy Research, BBC. Islamist PJD Party Wins Morocco Poll. 27/11/ BBC. Istiqlal party quits Morocco s Islamist-led government, 9/7/ world-africa Morocco Protests Fill Casablanca Streets. 27/5/ uk/news/world-africa

20 FAS: ARAP BAHARININ ST SNASI MI? 99. Morocco s King Mohammed Unveils Constitutional Reforms.18/6/ Q&A: Morocco s Referendum on Reform. 29/6/ /news/world-africa Behr, Timo. Talking About the Revolution: Narratives on the Origin and Future of the Arab Spring. European Institute of the Mediterranean. Şubat view=article&id=1315%3apaper-9-talking-about-the-revolution-narratives-on-the-origin-and-future-of-the-arabspring&catid=61%3aeuromesco-papers&itemid=48&lang=en Belkeziz, Abdelilah. Morocco and Democratic Transition: A Reading of the Constitutional Amendments - Their Context and Results. Comte-mporary Arab Affairs, 2012: Birleşmiş Milletler. Human Development Report 2011: Explanatory Note on 2011 HDR Composite Indices Bogaert, Koenraad ve Montserrat Emperador. Imagining the State through Social Protest: State Reformation and the Mobilizations of Unemployed Graduates in Morocco. Mediterranean Politics, 2011: Colombo, Silvia. Morocco s Uncertain Transition. European Institute of the Mediterranean. 7/11/ option=com_content&view=article&id=1285%3abrief-26-moroccosuncertain-transition&catid=62%3aeuromescobriefs&itemid=49&lang=en Desrues, Thiery ve Edwardo Moyano. Social Change and Political Transition in Morocco. Mediterranean Politics, Dünya Bankası. Kingdom of Morocco: Promoting Youth Opportunities and Participation No MENA Region Sustainable Development Department, Haseeb, Khair El-Din. On the Arab Democratic Spring : Lessons Derived. Contemporary Arab Affairs, 2011: Institut Thomas More. Élections législatives du 25 novembre au Maroc : enjeux pluriels et attentes autour d un scrutin. 16/11/ J., Jefri ve Jefri J. Ruchti. Morocco: Draft Text of the Constitution Adopted at the Referendum of 1 July Buffalo, New York: William S. Hein & Co., Inc., Joffé, George. The Arab Spring in North Africa: Origins and Prospects. The Journal of North African Studies, 2011: Jones, Jeremy. Negotiating Change: The New Politics of the Middle East. New York: I.B. Tauris, López García, Bernabé. Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein

Cezayir: İkinci Baharını Yaşamayan Ülke

Cezayir: İkinci Baharını Yaşamayan Ülke Cezayir: İkinci Baharını Yaşamayan Ülke Neslihan Temelat * Özet 2011 de Orta Doğu da başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan kitlesel protestolar, Tunus ve Mısır ile sosyo-ekonomik benzerlikler taşıyan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM Alternatif Politika, Özel Sayı 1, 48-73, Kasım 2010 48 MISIR DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE SİSTEME ETKİSİ Mehmet DALAR * ÖZET ABD gibi küresel güçlerin ve İsrail gibi bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Libya Arap Baharı na NATO Katkısı 1

Libya Arap Baharı na NATO Katkısı 1 Libya Arap Baharı na NATO Katkısı 1 Baran Kuşoğlu * Özet Libya da Şubat 2011 tarihinde başlayan ayaklanmanın temel siyasî ve sosyo-ekonomik sebepleri bulunmaktadır. Siyasi partileri yasaklayan otoriter

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

Resmi Adı Kuveyt Devleti Başkent Kuveyt Yüzölçümü 17.820 km² Nüfus 2.737.000 GSYH 131,3 milyar dolar Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi

Resmi Adı Kuveyt Devleti Başkent Kuveyt Yüzölçümü 17.820 km² Nüfus 2.737.000 GSYH 131,3 milyar dolar Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi Kuveyt 2011 Resmi Adı Kuveyt Devleti Başkent Kuveyt Yüzölçümü 17.820 km² Nüfus 2.737.000 GSYH 131,3 milyar dolar Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi Devlet Başkanı Emir Sabah El-Ahmed El-Sabah (29 Ocak 2006-)

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes Kasım 2012 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U. Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r

A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U. Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r D i l e k İ ş t a r A t e ş - D i l e k A y d ı n 8 E k i

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) 1 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı

AB KOMĠSYONU 2013 TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORU TASLAĞI

AB KOMĠSYONU 2013 TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORU TASLAĞI AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL AB KOMĠSYONU 2013 TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORU TASLAĞI BİLGİ NOTU Dilek Ġştar Ateş, Dilek Aydın TS/BXL/13-10 14 Ekim 2013 AB Komisyonu tarafından 16 Ekim 2013, Çarşamba günü

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav. İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2011 İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı