Gelişim Sürecinde İstismarın Ruhsal Etkileri. Prof. Dr. Runa İdil Uslu Ankara Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelişim Sürecinde İstismarın Ruhsal Etkileri. Prof. Dr. Runa İdil Uslu Ankara Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D."

Transkript

1 Gelişim Sürecinde İstismarın Ruhsal Etkileri Prof. Dr. Runa İdil Uslu Ankara Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D.

2 Amaç İstismar yaşantısının tetikleyebileceği ruhsal belirtileri ve süreç içinde bu belirtilerin bir araya gelerek oluşturabilecekleri ruhsal bozuklukları betimlemek, Ruhsal belirti ve bozuklukların ruhsal gelişim sürecine olan etkilerine değinmek, İstismardan ruhsal olarak etkilenmeme olasılığının bulunmadığını ve gelişim sürecinin herhangi bir döneminde belirti ve bozuklukların baş göstererek bireyin işlevselliğini ve yaşam kalitesini bozabileceğini vurgulamak.

3

4 Davranışsal-Duygusal Belirtiler İstismarın türüne, şiddetine, süresine ve eşlik eden diğer risk etmenleri ve koruyucu etmenlerin özelliklerine göre değişir. Büyük çoğunluğu özgül değildir. Bir araya gelince ve öyküyle birleşince anlam kazanırlar.

5 Küçük Çocuklarda Hırçınlık, öfke nöbetleri, mutsuzluk Çekingenlik / saldırganlık Yeme davranışı bozukluğu: aşırı yeme ya da yetersiz yeme Uyku sorunları: Kabuslar, uykuya dalmaktan korkma, tedirgin uyuma ya da aşırı uyuma Okulda davranış sorunları, okul başarısında belirgin düşme, dikkat sorunları Korkular Kompulsiyonlar Enürez, enkoprez

6 Büyük Çocuklarda ve Ergenlerde Öncekiler ve ek olarak, İçe kapanma, arkadaş ilişkileri ya da sosyal becerilerde bozukluk Acting-out: Öfkenin kendine, eşyaya ya da başkalarına zarar verecek biçimde dışa vurulması Evden kaçma, saldırganlık ya da suç davranışları Alkol ya da madde kullanımı

7 Büyük Çocuklarda ve Ergenlerde Bakımsızlık ya da aşırı banyo yapma Beden eğitimi dersi, spor salonu vd. yerlerde soyunup giyinmeyi reddetme Spor ya da sosyal etkinliklere katılmama Evde bulunmaktan kaçınma, okula erken gelme, geç çıkma. Anlam verilemeyen korkular: dışarı çıkmaktan, aile toplantılarından vb.

8 Tüm Yaş Gruplarında Cinsel Davranış Belirtileri Cinsel etkinliklere ilişkin yaşına uymayacak kadar ayrıntılı bilgi sahibi olma Arkadaşları ya da oyuncaklarına yönelik olarak uygunsuz, sıra dışı ya da saldırgan cinsel davranışlar gösterme Kompulsif mastürbasyon yapma Cinsel organlara ve cinsel konulara aşırı merak Sınıf arkadaşlarına, öğretmenlerine ya da diğer erişkinlere baştan çıkarıcı davranma Seçkisiz biçimde ya da para karşılığı cinsel ilişkiye girme.

9

10 Travma Sonrası Stres Bozukluğu Korku İrkilme tepkileri Travmanın yeniden yaşandığı duygusu Geri-dönüşler (flashbacks) Uyku bozuklukları Travmayı anımsatan yer, durum, kişi ve konulardan kaçınma.

11 Disosiyasyon Bilinç değişikliği, bellek bozukluğu, kimlik bozukluğu Bellek yitimi dönemleri ile seyreden genel unutkanlık Aşırı düş kurma Trans benzeri durumlar Uykuda yürüme

12 Disosiyatif Bozukluklar Çoğul Kişilik Bozukluğu Histerik Amnezi Histerik Füg

13 Depresyon Çökkünlük, mutsuzluk, ilgi yitimi, Uyku ve iştah bozuklukları, Yoğun kaygı ve yerinde duramama Yorgunluk, halsizlik, enerji yitimi Düşük benlik değeri Suçluluk duyguları Kalıcı zedelenmişlik duygusu Özkıyım düşünceleri ve girişimleri

14 Saldırganlık Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu Öfke Denetim Bozukluğu Davranım Bozukluğu

15 Diğer Bozukluklar Kaygı Bozuklukları Uyku Bozuklukları Yeme Bozuklukları (özellikle Obezite) Cinsel Davranış Bozuklukları Alkol Kötüye Kullanımı ve Madde Kullanımı Disosiyasyon dışı bellek bozukluğu

16 Kişilik Bozuklukları Antisosyal Kişilik Bozukluğu Borderline Kişilik Bozukluğu

17

18 İstismarın Bilişsel ve Ruhsal Gelişime Etkileri Fiziksel istismara bağlı olarak gelişebilecek organik beyin sendromları, Yaralanma ve hastanede yatış süreçleri, İstismara eşlik etme olasılığı yüksek olan bedensel, duygusal, zihinsel ihmal, Süpervizyon eksikliğine bağlı kaza ve travmalar zeka gelişimini geri bırakma olasılığı taşımaktadır.

19 İstismarın Bilişsel ve Ruhsal Gelişime Etkileri Fiziksel ve cinsel istismara doğaları gereği tüm olgularda duygusal istismarın da eşlik ettiği bilinen bir gerçektir.

20 İstismarın Bilişsel ve Ruhsal Gelişime Etkileri İstismarın çocukta yarattığı korku, utanç, suçluluk duyguları, İstismarı açıklayamamanın yarattığı duygusal ikilem, İstismar açığa çıktıktan sonra çocuğun çevresinden aldığı olumsuz tepkilerin etkileri ve Yakın çevrenin olaya bağlı ya da öteden beri süregelen duygusal istismar nitelikli tutumları çocuğun duygusal gelişimini geri bırakacak ve/ya saptıracaktır.

21

22 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Çocuğun istismardan bilişsel, duygusal ve gelişimsel anlamda ne biçimde, ne zaman ve ne şiddette etkileneceği, farklı etmenlerin karşılıklı etkileşimlerine bağlıdır.

23 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Yapısal etmenler: Zeka, mizaç, yapısal gelişimsel bozuklukların varlığı Çevresel etmenler: İstismar dışı risk etmenleri (yoksulluk, eğitim eksikliği, aile içi şiddet vd.), Koruyucu etmenler (sağlıklı, bilinçli ve destekleyici anne ya da baba, geniş aile desteği, toplumsal kurumların işlevselliği vd.)

24 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Kısa dönemde ruhsal bozukluk belirtileri her olguda gelişmeyebilir. Belirti gelişimi bir yandan da çocuğun kendisine uygulanan örselemeyi nasıl algıladığına bağlıdır. Fiziksel istismarın bazı biçimlerinde (disiplin amacıyla yapıldığı ana-baba tarafından vurgulanan) ya da ikna, kandırma yoluyla, oyun ya da sevgi gösterme maskesi altında uygulanan cinsel istismarda çocuk kendisine yapılanın olumsuzluğunu hemen kavramayabilir. Bazı çocuklarda ise bir inkar dönemi yaşandığı saptanabilmektedir.

25 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Açığa çıkmayan olgularda ya da açığa çıkıp da en uygun tanı, bildirim ve sonrası aşamaları atlatan bir çocukta dahi geç dönemde belirtiler ortaya çıkabilir. Bilişsel gelişim süreci içinde çocuk ya da ergen yaşantılarını daha kapsamlı, ayrıntılı ve çok boyutlu olarak değerlendirme, örselenmemiş yaşıtlarıyla kendisini karşılaştırma olanağı bulur.

26 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Çocuk zamanla ve aşamalı biçimde kendisine yapılanın haksız, yanlış ve kötü olduğunu, buna karşılık kendisinin de aciz ve çaresiz olabileceğini sezer ya da anlar. Çocuğun dokunulmaz ve korunmalı olduğu, çevresindeki diğer insanların, özellikle yakınların güvenilir oldukları duygusu artık zedelenmiştir. Bu gerçeğin kavrandığı an başlı başına travmatiktir.

27 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Açığa çıkan olgularda uygun ve yeterli biçimde işlemeyen tanı, bildirim ve bildirim sonrası süreçlerde çocuğun yaşantılarını yeniden ve yeniden anlatması da travmatik yaşantıların, iyileştirici olmayan bir ilişki içinde ve ortamda defalarca yeniden yaşanmasına yol açmaktadır.

28 Gelişim Süreci İçinde Ruhsal Bozuklukların Seyri Bu anlatımlar sırasında görüşmecilerin sükunetten, duyarlılıktan, empatiden, suçlayıcılıktan ve/ya ciddiyetten uzak olabilecek tepkileri, çocuğun kendi yaşantılarına ilişkin algılarını çarpıtacak ve travmayı ağırlaştıracaktır.

29 Tetikleyiciler Ruhsal sorunlar, belirti ve bozukluklar yaşamın herhangi bir evresinde çeşitli tetikleyici yaşantıların etkisiyle ortaya çıkabilecektir. Bu tetikleyici yaşantılar yeni istismar yaşantıları olabileceği gibi istismarla dolaylı olarak ilişkili ya da tümüyle ilişkisiz yaşam olayları olabilir. Örneğin:

30 Tetikleyiciler Çocuk bilişsel gelişim sürecinde geçmiş yaşantılarını kendi zihninde gündeme getirip tutup yeni bilgi ve deneyimlerinin ışığında yeniden yorumlayabilir. Süregen istismarlarda bastırdığı bazı anı ve anlayışları anımsayabilir ya da yeni kavrayabilir. Travmayla ilişkili ya da ilişkisiz olarak duydukları böylesi bir yeniden değerlendirme sürecini başlatabilir. Bir kayıp ya da nişanlanma, evlenme gibi bir yaşam olayı olasılığı yoğun kaygıları tetikleyerek ruhsal belirtileri ortaya çıkarabilir.

31

32 Sonuç Tüm bu farklı ve karmaşık süreçler göz önüne alındığında çocuğun istismar yaşantısından ruhsal anlamda olumsuz etkilenmeden yaşamını sürdürme olasılığının bulunmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Böylesi çok boyutlu psikiyatrik bulgu ve bozuklukların kesitsel ve kısa süreli değerlendirmelerle saptanması mümkün değildir. Kesitsel değerlendirmede saptanamamış olan psikiyatrik bozukluklar, herhangi bir dönemde baş göstererek bireyin yaşam kalitesini ciddi olarak bozma riski yaşam boyu sürecektir.

33 Teşekkür ederim

34 Fotoğraflar: ld cityroom.blogs.nytimes.com/tag/smoking/ tr.sevenload.com/resimler/ sitelerinden indirilmiştir.

İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi

İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI. Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi İSTİSMAR VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Prof. Dr. Cahide AYDIN E.Ü.T.F. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı EGEBAM E.Ü.T.F. Çocuk Koruma Birimi Çocuk İstismarı (tanımlar, DSÖ 2002) Duygusal istismar Çocuğa bakan

Detaylı

BAĞIMLILIK. Bağımlılık. Dr. Timuçin Oral

BAĞIMLILIK. Bağımlılık. Dr. Timuçin Oral BAĞIMLILIK Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 12 Mayıs 2011 Bağımlılık Herhangi bir maddenin tedavi amaçlı olmaksızın, Fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Hoşlanma İsteme

Detaylı

AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR

AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR AYDIN-2014 1 ÖNSÖZ Dünya sağlık örgütüne göre sağlık; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları V Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Çocuklarda Uyum ve Davranış

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Bu yazı İnfo Kids Dergisi, Eylül 2007 sayısında yer almıştır Dikkat nedir? Ne işe yarar? Gereken işe, gerektiği kadar, gerekli süre zarfında odaklanabilmektir dikkat. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME Yazanlar Kültegin Ögel Itır Tarı Ceyda Yılmazçetin Eke Proje Danışmanları Alper Aksoy Bilge Erol İstanbul -2005 Bu kılavuz Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından Caritas

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 İÇİNDEKİLER ÇOCUKLA ALIŞVERİŞE ÇIKMAK 2 ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI 5 DAĞILAN AİLEDE ÇOCUK 7 ÇALIŞAN ANNELER 12 ÇOCUĞUN SPORA

Detaylı

Kişilik Gelişimi Personality Development

Kişilik Gelişimi Personality Development Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589 doi:10.5455/cap.20120433 Kişilik Gelişimi Personality Development Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib

Detaylı

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri*

ÇARE DER. Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği. Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı. İçimizdeki Şiddetin Kaynağı. Dr. Mehmet Uhri* ÇARE DER Aralık 2012, Şiddet Özel Sayısı İçimizdeki Şiddetin Kaynağı Dr. Mehmet Uhri* Dernek Yönetim Kurulu Başkan: Dr.Mehmet Uhri İkinci Başkan: Dr.Ayşe Kılınçaslan Genel Sekreter:Dr. Timur Şefketoğlu

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ Bana genellikle özürlü bir çocuk büyütmemin nasıl bir şey olduğunu sorarlar. İşte anlatıyorum. Bir bebek sahibi

Detaylı

YIL:2015 SAYI:3 KONU:Bağımlılık-Bağımsızlık

YIL:2015 SAYI:3 KONU:Bağımlılık-Bağımsızlık ÇARE DER YIL:2015 SAYI:3 KONU:Bağımlılık-Bağımsızlık Sevgili okurlarımız, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (ÇARE- DER) olarak her yıl sizlere önemli gördüğümüz bir ana konu üzerinden hareketle

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN PSİKOLOJİSİ) ANABİLİM DALI TRAVMA SONRASI STRES, DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLAR VE TANRI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Yüksek Lisans

Detaylı

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi 09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye Harbiye Kültür Merkezi ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? Çocuk istismarı kavramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha fazla

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN YAYGINLIĞI ve DAYANIKLILIKLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. Prevalance of Child Abuse and Neglect and Resilience Factors

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN YAYGINLIĞI ve DAYANIKLILIKLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. Prevalance of Child Abuse and Neglect and Resilience Factors T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN YAYGINLIĞI ve DAYANIKLILIKLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Prevalance of Child Abuse and Neglect and Resilience

Detaylı