(TL DEN) KB510/316 1.TERTP KB510-2/554 2.TERTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000"

Transkript

1 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ OLARAK KENDLERNE VERLMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN BR HRACA KADAR GEÇERL OLUP, ZAHNAME KAPSAMINDAK BLGLERDEK DEKLKLER TCARET SCLNE TESCL VE TÜRKYE TCARET SCL GAZETES NDE LANINI MÜTEAKP BU ZAHNAMENN EK HALNE GETRLR. YATIRIMCILAR, BU ALT FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, ALT FONUN, BU ZAHNAMEDE AÇIKLANAN RSKLERN VE DER ÖZELLKLERN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR. YAPI VE KRED BANKASI A..'NN GARANTL EMSYE FONU NA BALI B TP %100 ANAPARA GARANTL YRMYEDNC ALT FON UNUN 1. HRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. YAPI ve KRED BANKASI A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak, 15/05/2009 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurluuna sicil numarası altında kaydedilen (21/05/2009 tarih ve 7315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen) emsiye fon içtüzüü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karılıında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurulca uygun görülen dier finansal varlıklardan oluan portföyü iletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/05/2009 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmu Yapı ve Kredi Bankası A.. Garantili emsiye Fonu na (emsiye Fon) balı B Tipi %100 Anapara Garantili Yirmiyedinci Alt Fon un (Alt Fon) katılma paylarının 1. ihraç halka arzına ilikin izahnamedir. Yapı ve Kredi Bankası A.. Garantili emsiye Fonu nun Kurul kaydına alınan tutarlarına ilikin bilgiler tarih sırasıyla aaıdaki tabloda gösterilmektedir. SPK KAYIT SPK KAYIT TERTB ESK TUTAR YEN TUTAR (TL NA) TARH NUMARASI (TL DEN) KB510/316 1.TERTP KB510-2/554 2.TERTP Yapı ve Kredi Bankası A.. Garantili emsiye Fonu tutarının TL den TL ye artırımı dolayısıyla ihraç olunarak fona itirak salayan ve fon varlıına katılım oranını gösteren 2. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 16/06/2011 tarih ve B.02.6.SPK sayı ile kayda alınmıtır. Ancak bu kayda alınma, Alt Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Bu Alt Fon un paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun.../.../2012 tarih ve sayılı yazısı ile olumlu karılanmıtır. Bu Alt Fon ve emsiye Fon içtüzüü kapsamında ihraç edilen dier alt fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı emsiye Fon un toplam pay sayısını geçemez. 1

2 Bir emsiye Fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. I. EMSYE FON VE ALT FON HAKKINDA BLGLER: 1. emsiye Fonun Türü : Yatırımcının balangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da balangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edildii ve emsiye fon eklinde kurulan fonlar "GARANTL FON" olarak adlandırılır. 2. emsiye Fon Tutarı : TL 3. emsiye Fonun Pay Sayısı : Adet (Bu Alt Fon ve emsiye Fon içtüzüü kapsamında ihraç edilen dier Alt Fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı emsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.) 4. Alt Fonun Tipi B Tipi 5. Alt Fonun Süresi : Süresizdir. 6. Alt Fonun Talep : 18/01/ /01/2012 tarihleri arasıdır. Toplama Dönemi 7. Alt Fonun Yatırım : 27/01/ /11/2012 tarihleri arasıdır. (285 gün) Dönemi 8. Alt Fon Portföy : Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. Yöneticisinin Unvanı II. ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETM STRATEJS: Alt Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, emsiye Fon içtüzüüne ve Alt Fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve Alt Fon portföyü Yönetici tarafından içtüzüün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Teblii nin (Tebli) 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Fonun yatırım amacı, bu izahnamede belirtilen yatırım döneminin sonunda T.C. Hazinesi borçlanma senetlerine ve/veya borsada ters repoya yatırılan kısım ile anapara tutarını oluturmak; fon portföyüne alınan opsiyon sözlemesi ile ise Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatının (XAUUSD) pozitif deiimine paralel olarak gerçekleecek getiriyi Altın fiyatındaki pozitif deiim için belirlenmi yaklaık %20 oranındaki üst sınır dikkate alınarak ve katılım oranı dorultusunda sunmaktır. Fon getirisi Altın fiyatındaki yükseliin katılım oranı ile çarpılması ile bulunacak olup, Altın fiyatındaki yükseliin hesaplanma yöntemi ve katılım oranı ile ilgili detaylı bilgiler aaıda açıklanmaktadır. Anaparanın garanti edilmesi amacına yönelik olarak, Fon portföyünün yaklaık %95 i ile T.C. Hazinesi borçlanma senetleri ve/veya borsada ters repoya yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaık %5 i ile Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatının (XAUUSD) pozitif deiimi üzerinden, Altın ın fiyatındaki deiim için belirlenmi olan yaklaık %20 oranındaki üst sınır dikkate alınarak ve katılım oranı dorultusunda, (hesaplanma yöntemi aaıda detaylı anlatılmıtır) getiri salayacak bir opsiyon sözlemesi borsa dıından satın alınacaktır. 2

3 Balangıç Deeri: Altın ın aaıda belirtilen tarihlerdeki Amerikan Doları cinsinden gün sonu kapanı Ons fiyatları içerisinden, Altın fiyatının en düük olduu tarihe ait deerdir. Altın ın Balangıç Deerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Gözlem Tarihleri: 27 Ocak ubat ubat ubat 2012 Kapanı Deeri: Altın ın aaıda belirtilen tarihlerdeki Amerikan Doları cinsinden gün sonu kapanı Ons fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen deerdir. Altın ın kapanı deerinin hesaplanması aamasında kapanı deerleri gözlem tarihlerindeki deiim oranı için belirlenmi olan yaklaık %20 lik üst sınır dikkate alınacaktır. Altın ın Kapanı Deerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kapanı Deeri Gözlem Tarihleri: 3 Eylül Ekim Kasım 2012 Yatırım Dönemi Sonundaki Brüt Fon Getirisi: Fon getiri hesaplaması için, Altın ın kapanı deeri, balangıç deeri ile karılatırılacak ve Altın ın pozitif performansı üzerinden, katılım oranı dorultusunda brüt fon getirisi hesaplanacaktır. Altın ın balangıç deeri, balangıç deeri gözlem tarihlerindeki Amerikan Doları cinsinden gün sonu kapanı Ons fiyatları arasından en küçük deerin gözlemlendii tarihe ait deer olacaktır. Altın ın kapanı deeri, kapanı deerinin belirlenmesinde dikkate alınacak gözlem tarihleri ndeki Ons fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Altın ın kapanı deeri ile balangıç deeri arasındaki farkın Altın ın balangıç deerine bölünmesi ile Altın ın Performansı elde edilecektir. Altın ın Performansı hesaplanırken her bir kapanı deeri gözlem tarihindeki Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatının balangıç deerine göre deiimi yaklaık %20 ile sınırlandırılmıtır. Herhangi bir kapanı deeri gözlem tarihinde Altın ın fiyatının balangıç deerine göre deiiminin belirlenen üst sınırı aması durumunda, yapılan aritmetik ortalama hesaplamasında ilgili gözlem tarihindeki kapanı deeri için yaklaık %20 lik sınır dikkate alınacaktır. Altın Performansı nın katılım oranı ile çarpılması sonucu yatırım dönemi sonundaki Brüt Fon Getirisi hesaplanacaktır. Yatırım dönemi sonunda Fon getirisi elde edebilmek için Altın Performansı nın pozitif olması gerekmektedir. Altın Performansı nın negatif olması halinde katılım payı sahipleri, getiri elde edememekle beraber anaparalarını geri alacaklardır. Katılım oranı, yatırımcının Altın ın fiyatındaki yükseliten ne oranda faydalanabileceini gösterir ve mevcut piyasa koullarında yaklaık %80 olarak gerçeklemesi beklenmektedir. Fon portföyünün olumasından sonra kesinleecek söz konusu oran bu maddenin son paragrafında belirtildii ekilde yatırımcılara duyurulacaktır. 3

4 Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatı için veri salayıcı Bloomberg GOLDLNPM sayfasında (London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Fiyat/USD) Londra saati ile yaklaık saat verisi kullanılacaktır. Fonun portföy yapısı statik ve portföy yönetim ekli pasif olacaktır. Talep toplama dönemini takip eden dönemde fon portföyü oluturulacaktır. Talep toplama dönemi sonrasında fona giri kabul edilmeyeceinden fonun portföy yönetim stratejisi, portföy yapısı ve türünde yatırım dönemi süresince deiiklik yapılmayacaktır. Alt Fon portföyüne alınan opsiyon sözlemesinin getirisi dayanak varlıın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın dorudan dayanak varlıa deil, sözlemede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlıı dayanak alan bir opsiyon sözlemesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla Alt Fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamıyla opsiyon sözlemesinin artlarına göre oluacaktır. Yukarıda yer verilen varlık oranları piyasa koullarına balı olarak deiebileceinden, kesinleen portföy daılımı, yönetim ücreti, katılım oranı, her bir kapanı gözlem deerinin balangıç deerine göre deiimi için belirlenmi üst sınır deeri ve opsiyon sözlemesinin karı tarafı ile gerekli görülen dier bilgiler en geç yatırım dönemi balangıç tarihini takip eden 2 igünü içerisinde sirkülerin ilan edildii Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen dier yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır. Altın ın balangıç deeri ise balangıç deeri gözlem tarihlerinden sonuncusuna (17 ubat 2012 Tarihli fiyat) ait fiyatın belirlenmesinden sonraki ilk igünü Kurucu tarafından uygun görülen yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır. ÖRNEK HESAPLAMA: Olası getirinin hesaplanmasına ilikin örnek hesaplama tabloları aaıda yer almaktadır. Örnek hesaplamalarda, Altın ın, balangıç deeri gözlem tarihlerindeki deerlerinin aaıdaki ekilde kesinletii varsayılarak, balangıç deeri gözlem tarihlerine ait en küçük deer olan USD/Ons, Altın ın balangıç deeri olarak alınmıtır. Altının Balangıç Deeri Altının Balangıç Deeri Gözlem Tarihleri Altının Fiyatı (USD/Ons) 27 Ocak ubat ubat ubat Altının Balangıç Deeri Altın ın her bir kapanı deeri gözlem tarihindeki deerinin balangıç deerine göre deiimi için belirlenmi üst sınır oranının %20, Altın ın kapanı deerinin belirlenmesinde kullanılacak gözlem deerleri için dikkate alınacak üst sınırın USD/Ons (1.605 x (1+%20)) ve Altın ın Performansı na katılım oranının %80 olarak kesinletii varsayılmıtır. 4

5 A.yi Senaryo Altının Gözlem Deerleri Altının Deerindeki Deiim (*) Kapanı Deeri Hesaplamasında Dikkate Alınacak Deerler Altının Balangıç Deeri I. Gözlem Deeri (3 Eylül 2012) ,01% II. Gözlem Deeri (2 Ekim 2012) ,70% III.Gözlem Deeri (2 Kasım 2012) Altının Kapanı Deeri Altın Performansı ,87% 1.926** ( )/ 3 17,57% (1.887/ 1.605)- 1 Katılım Oranı 80% Brüt Fon Getirisi Örnek Hesaplama I 14,06% (%80 x %17,57) * Kapanı deeri gözlem tarihlerinde Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatının, Altın ın balangıç deeri'ne göre deiimidir. Altının Deerindeki Deiim = ((Altın ın lgili Gözlem Tarihine ait Deeri Altın ın Balangıç Deeri)/Altın ın Balangıç Deeri) ** Altın ın 3. gözlem tarihindeki kapanı deerinin balangıç deerine göre deiim oranı %22,87 dir. %20 üst sınırın aıldıı bu durumda kapanı deeri için yapılan aritmetik ortalama hesaplanmasında Altın ın 3. gözlem deeri olarak %20 üst sınıra denk gelen deeri kullanılmıtır. Örnek Hesaplama 1 de, Altın ın kapanı deeri gözlem tarihlerindeki deerlerinin aritmetik ortalaması alınarak Altın ın kapanı deeri USD/Ons olarak elde edilmi olup, Altın ın kapanı deeri nin balangıç deeri ne göre deiimi üzerinden hesaplanan Altın Performansı %17,57 dir. Altın Performansı nın katılım oranı ile çarpılması sonucu %14,06 Brüt Fon Getirisi elde edilmitir. B.Orta Senaryo Altının Deerindeki Deiim (*) Kapanı Deeri Hesaplamasında Dikkate Alınacak Deerler Altının Gözlem Deerleri Altının Balangıç Deeri I. Gözlem Deeri (3 Eylül 2012) ,72% II. Gözlem Deeri (2 Ekim 2012) ,90% III.Gözlem Deeri (2 Kasım 2012) ,59% Altının Kapanı Deeri Altın Performansı Örnek Hesaplama II ( )/3 10,74% (1.777/ 1.605)- 1 Katılım Oranı 80% Brüt Fon Getirisi 8,59% (%80 x %10,74) 5

6 Örnek Hesaplama 2 de, Altın ın kapanı deeri gözlem tarihlerindeki deerlerinin aritmetik ortalaması alınarak Altın ın kapanı deeri USD/Ons elde edilmi olup, Altın ın kapanı deerinin balangıç deerine göre deiimi üzerinden hesaplanan Altın Performansı %10,74 tür.. Altın Performansı nın katılım oranı ile çarpılması sonucu %8,59 Brüt Fon Getirisi elde edilmitir. Altının Deerindeki Deiim (*) Kapanı Deeri Hesaplamasında Dikkate Alınacak Deerler Altının Gözlem Deerleri Altının Balangıç Deeri I. Gözlem Deeri (3 Eylül 2012) ,28% II. Gözlem Deeri (2 Ekim 2012) ,36% III.Gözlem Deeri (2 Kasım 2012) ,73% Altının Kapanı Deeri Altın Performansı Örnek Hesaplama III ( )/3 7,12% (1.719/ 1.605)- 1 Katılım Oranı 80% Brüt Fon Getirisi 5,70% (%80 x %7,12) Örnek Hesaplama 3 te, Altın ın kapanı deeri gözlem tarihlerindeki deerlerinin aritmetik ortalaması alınarak Altın ın kapanı deeri USD/Ons elde edilmi olup, Altın ın kapanı deerinin balangıç deerine göre deiimi üzerinden hesaplanan Altın Performansı %7,12 dir. Altın Performansı nın katılım oranı ile çarpılması sonucu %5,70 Brüt Fon Getirisi elde edilmitir. C.Kötü Senaryo Altının Deerindeki Deiim (*) Kapanı Deeri Hesaplamasında Dikkate Alınacak Deerler Altının Gözlem Deerleri Altının Balangıç Deeri I. Gözlem Deeri (3 Eylül 2012) ,80% II. Gözlem Deeri (2 Ekim 2012) ,93% III.Gözlem Deeri (2 Kasım 2012) ,05% Altının Kapanı Deeri Altın Performansı Örnek Hesaplama IV ( )/3-0,39% (1.599/ 1.605)- 1 Katılım Oranı 80% Brüt Fon Getirisi 0% Örnek Hesaplama 4 te, Altın ın kapanı deeri gözlem tarihlerindeki deerlerinin aritmetik ortalaması alınarak Altın ın kapanı deeri USD/Ons elde edilmi olup, Altın ın kapanı deeri nin balangıç deerine göre deiimi üzerinden hesaplanan Altın Performansı -%0,39 dur. Altın performansının negatif olması nedeniyle getiri elde edilememi olup, katılım payı sahiplerine yatırım dönemi sonunda yalnızca anaparaları geri ödenecektir. 6

7 Hesaplamalardaki deerler örnek amaçlıdır ve vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır. Net fon getirisi hesaplanırken vergi kesintileri dikkate alınmalıdır. KURUCU VE YÖNETC, YUKARIDA YER VERLEN YATIRIM AMACININ GERÇEKLETRLMES ÇN EN Y GAYRET GÖSTERECEKTR. ANCAK SÖZ KONUSU YATIRIM HEDEFNN GERÇEKLEMEME OLASILII BULUNMAKTADIR. BU DURUMDA SADECE GARANT EDLEN TUTARIN YATIRIMCIYA ÖDENECE GARANTÖR TARAFINDAN TAAHHÜT EDLMEKTEDR. III. TEMEL YATIRIM RSKLER Yatırımcılar Alt Fona yatırım yapmadan önce Alt Fonla ilgili temel yatırım risklerini deerlendirmelidirler. Yatırımcıların Alt Fonun maruz kaldıı temel risklerden kaynaklanabilecek deiimler sonucunda Alt Fon fiyatındaki olası düülere balı olarak yatırımlarının deerinin balangıç deerinin altına düebileceini ve bu durumda sadece garanti edilen tutarın yatırımcıya ödeneceinin garantör tarafından taahhüt edildiini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, muhtemel yatırım riskleri aaıda sıralanmıtır. Fon un karılaabilecei muhtemel riskler aaıdaki gibidir: 1. Piyasa riski Piyasa riski, Fon portföy deerinin yatırım araçlarının piyasa fiyatlarındaki hareketlere balı olarak azalması riskidir. Talep toplama döneminde, faizlerdeki ve opsiyonun dayanak varlıındaki piyasa hareketleri, Fon un potansiyel getirisi üzerinde etkili olacaktır. Fon u halka arz döneminde alarak yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılar için anaparayı kaybetme riski bulunmamaktadır. Opsiyonun dayanak varlıındaki piyasa hareketleri Fon un getiri salamasını engelleyecek ekilde oluursa, yatırımcı sadece anaparasını geri almakla yetinebilir. 2. Karı taraf riski Karı taraf riski, Fon portföyünde yer alan borçlanma araçları ve sözlemeler için, yatırım yapılan ülke hazineleri de dahil olmak üzere, karı tarafın borcunu ödeyememe riskidir. Karı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememesinin balıca nedenleri ise iflas etmesi ya da ödeme aczi içine girmesidir. Bu gibi durumlarda, Fon portföyünde bulunan varlıklar, tüm yasal ilem kayıtlarına ve sözlemelere karın, kabul edilen getiriyi salayamayabilir. Fon un yatırım yapması öngörülen bono, ters repo ve opsiyon araçları deien düzeylerde karı taraf riski taımaktadır. Opsiyon salayıcının sözlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmeme olasılıı, Fon un temel karı taraf riskini oluturmaktadır. 3. Operasyonel risk Piyasa ya da karı taraf riski ile ilikili olmayan nedenlerden dolayı, operasyonlar sonucunda zarar oluması ihtimali operasyonel risk olarak tanımlanabilir. Operasyonel risk; kullanılan sistemlerin yetersizlii, baarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli ilemleri gibi içsel etkenlerin yanı sıra, organize piyasalardaki sistem arızaları, doal afet, politik rejim deiiklii gibi dı etkenlere de balı olabilir. 7

8 Operasyonel risk unsurları, Fon fiyatının yanlı hesaplanması, fiyatın geç açıklanması, pay alım/satım ilemlerinin gerçekleememesi gibi olumsuzluklara neden olabilir. Temel risk unsuru, kullanılan sistemlerden kaynaklanan hataların olumasıdır. 4. Faiz oranı riski Piyasa faizlerindeki deiimler nedeniyle, cari faiz oranının bir fonksiyonu olarak fiyatlanan varlıklarda deer azalıı gerçekleebilir. Bu durum faiz oranı riskini oluturur. Anapara garantisi salamak amacıyla sabit getirili borçlanma araçlarına yatırım yapan Fon, faiz oranı riskine maruz kalacaktır. Ancak, borçlanma aracının vadesine kalan gün sayısı ile yakın ilikisi olan faiz oranı riskinin, Fon un yatırım dönemi sonuna yaklaıldıkça ihmal edilebilir düzeye dümesi beklenir. 5. Younlama riski Younlama riski, belli bir varlıa ve/veya vadeye youn yatırım yapılması sonucu Fon un bu varlıın ve vadenin içerdii risklere maruz kalmasıdır. 6. Yasal risk Yasal risk, Fon un halka arz edildii dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen deiiklerden Fon un olumsuz etkilenmesi riskidir. Özellikle, vergi mevzuatında ortaya çıkabilecek deiiklikler Fon deerini ve net getirisini etkileyebilir. 7. Likidite riski Likidite riski, Fon portföyündeki finansal varlık(lar)ın makul deerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi ve Fon un yatırımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek kaynaı temin edememesi riskidir. Piyasa derinliinin azalması ve çeitli sebeplerle piyasa fiyatının makul deerden uzaklaması Fon u likidite riskine maruz bırakabilir. 8. Garantörün yükümlülüünü yerine getirmemesi riski Yatırım dönemi balangıcından yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulan her pay için katılma payı sahiplerine geri ödenmesi taahhüt edilen anapara Fon tarafından karılanamadıı takdirde, anaparadan eksik kalan kısmı karılamayı garanti eden garantörün iflası nedeniyle bu yükümlülüünü yerine getirememe riskini oluturmaktadır. IV. HEDEFLENEN %100 ORANINDAK ANAPARA GARANTSNDEN YARARLANMA KOULLARI LE GARANTÖRE VE GARANT SÖZLEMESNE LKN BLGLER: 1. Garantiye ve Garantöre likin Bilgiler: Garantör Yapı ve Kredi Bankası A.. tarafından verilen garantinin lehdarı Alt Fon katılma payı sahipleridir. Garantöre likin Derecelendirme Notları Garantör Yapı ve Kredi Bankası A.. nin itibariyle kredi notlarına aaıda yer verilmitir. (http://www.yapikredi.com.tr/tr-tr/yatirimci_iliskileri/kredi_derecelendirme_notlari.aspx?q=43) 8

9 FITCH RATINGS Not Görünüm Yabancı Para Taahhütler Uzun Vadeli BBB- Pozitif Kısa Vadeli F3 Türk Lirası Taahhütler Uzun Vadeli BBB Negatif zlemede Kısa Vadeli F3 Ulusal Uzun Vadeli AAA (tur) Duraan STANDARD&POOR S Not Görünüm Uzun Vadeli Yabancı Para BB Pozitif Kısa Vadeli Kredi B Uzun Vadeli Ulusal traa Kısa Vadeli Ulusal tra-1 MOODY S Not Görünüm Kısa Vadeli Yabancı Para NP Duraan Uzun Vadeli Yabancı Para Ba3 Pozitif Uzun Vadeli TL Baa2 Duraan (zlemede) Kısa Vadeli TL Prime-2 Duraan (zlemede) Ulusal Not Aa2.tr (zlemede) Garantinin Nitelik ve Kapsamı Yatırım döneminin sonunda Alt Fon un net aktif deerinin %100 anapara tutarının altında kalması halinde aradaki fark kurucu/garantör tarafından herhangi bir ödeme talebine gerek olmaksızın en geç Alt Fon un yatırım döneminin sonunu takip eden i günü Alt Fon a ödenir. Kurucu/garantör tarafından emsiye fon içtüzüünde ve bu alt fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde Alt Fon a ödeme yapılmaması halinde katılma payı sahiplerinden en az birinin talebi üzerine edimin geç ifa edilmesi nedeniyle gecikme faizi ile birlikte ödeme yapılması zorunludur. Garanti koulsuzdur ve garantiden cayılamaz. Garantör Yapı ve Kredi Bankası A.. Yönetim Kurulu tarafından emsiye fon için ve emsiye fon kurulunun bu Alt Fon için verilen garantiye ilikin olarak alınan kararları izahname ekinde yer almaktadır. (Ek/1 ve Ek/2) 2. %100 Anapara Garantisinden Yararlanma Koulları Fon payı satın alan yatırımcılar, sadece fonun ilan edilen yatırım dönemi sonuna kadar kalırlarsa dönem sonundaki %100 anapara garantisinden yararlanabileceklerdir. Daha önce paylarını iade eden yatırımcılar ise paylarını o günkü net aktif deer üzerinden nakde dönütüreceklerdir. Bu tutar anaparanın üzerinde olabilecei gibi altında da olabilir. Yatırım dönemi bitmeden önce paylarını iade eden yatırımcılara bozum ilemine konu fon toplam deeri üzerinden %1 (yüzde bir) oranında erken çıkı komisyonu uygulanacaktır. 9

10 ALT FONA LKN OLARAK YATIRIMCILAR TARAFINDAN ÖDENEN KOMSYONLAR, YATIRIM DÖNEM SONUNDA GARANT EDLEN YATIRIM TUTARINI AZALTAMAZ. V. ALT FONUN YATIRIM YAPACAI SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ SEÇM VE RSKN DAITILMASI ESASLARI: 1. Alt Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının paylarını ve yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Alt Fon portföy deerinin en fazla %20 si nakit deerlendirmek üzere yapılan MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdindeki borsa para piyasası ilemlerinden oluur. Alt Fonun operasyonel ilemleri nedeniyle oluabilecek likidite ihtiyacının karılanması amacıyla nakit tutulabilir. 2. Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklıı daresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettii dier kuruluların sermaye piyasası araçlarının toplam deeri Alt Fon portföy deerinin en az %0 en çok %100'ünü oluturur. 3. Mevzuat uyarınca izin verilmi olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların deeri Alt Fon portföy deerinin en az %0 en çok %100 ünü oluturur. 4. Alt Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak alınan opsiyon sözlemeleri ve Kurulca uygun görülen dier sermaye piyasası araçları nedeniyle maruz kalınan toplam risk tutarı Alt Fon toplam deerini aamaz. Alt Fon portföyüne borsa dıından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan karı taraf riski ise Alt Fon toplam deerinin %20 sini aamaz. Bu sınırlamaya uyumun yalnızca söz konusu varlıkların portföye dahil edilmeleri aamasında salanması yeterlidir. Alt Fon portföyüne borsa dıından alınan türev araçlar için sermaye piyasası düzenlemelerinde yer alan niteliklere sahip teminat alınması halinde, her bir türev araç için alınan teminat söz konusu türev aracın karı taraf riskinin hesaplanmasında dikkate alınır. 5. Alt Fon portföyüne borsa dıından opsiyon sözlemeleri dahil edilecektir. Borsa dıı opsiyon sözlemelerinin dayanak varlıı Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatı (XAUUSD) olacaktır. 6. Borsa dıı sözlemeler Alt Fonun yatırım amacına uygun olacaktır. 7. Borsa dıı sözlemelere, sözlemenin lehdarının Alt Fon olduuna, dolayısıyla sözlemeden doan her türlü haktan Alt Fonun yararlanacaına dair açık bir hüküm eklenmesi zorunludur. 8. Alt Fonun borsa dıında taraf olacaı sözlemelerin karı taraflarının, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması gereklidir. Bu kapsamda; sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan bankaların ve Türkiye'de yerleik sigorta irketlerinin garantör olabilmeleri ve Türkiye'de yerleik mali kuruluların borsa dıı sözlemelerin karı tarafı olabilmeleri için ulusal notlarının asgari olarak yatırım yapılabilir seviyede olması, -Yurtdıında yerleik kurulular için ise Standard&Poors, Moody s ve Fitch tarafından verilen hraççı notlarının (issuer rating), ülkemizde kurulu derecelendirme kurulularının ise buna denk notlarının, garantörü olunan fonun ya da taraf olunan 10

11 sözlemenin vadesine uygun olarak uzun ya da kısa vadeli olanın esas alınmasına, derecelendirmeyi yapan kuruluun notlama sisteminde bu not bazında vade ayrımı yapılmaksızın tek bir notun bulunması durumunda bu notun esas alınması, - Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kuruluunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan mali kurulular için notun görünümünün (Outlook) en az duraan olması, -Derecelendirme koulunun salanıp salanmadıının deerlendirilmesinde ilgili kuruluun aldıı en son tarihli derecelendirme notunun esas alınması gereklidir. 9. Sözlemelerin herhangi bir ilikiden etkilenmeyecek ekilde objektif koullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve Alt Fon fiyatının açıklandıı dönemlerde makul deeri üzerinden nakde dönütürülebilir olması gerekmektedir. 10. Borsa dıında taraf olunacak opsiyon sözlemeleri, uluslararası piyasalarda kabul görmü ISDA (International Swap and Derivatives Association) kural ve uygulamalarına tabi olacaktır. VI. ALT FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETM VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Bu Alt Fonun balı olduu emsiye fonun kurucusu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.. riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, Alt Fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Alt Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. tarafından kurucu ile yapılacak bir portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliler ve emsiye fon içtüzüü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluu: Kurucunun Alt Fon varlıının korunması ve saklanmasına ilikin sorumluluu devam etmek üzere, Alt Fon portföyündeki borsada ilem gören varlıklar ve ters repo ilemine konu menkul kıymetler MKB Takas ve Saklama Bankası A. nezdinde muhafaza edilecektir. Borsa dıı yapılan opsiyon sözlemelerinin aslı Kurucu nezdinde saklanır. VII. ALT FON YÖNETM HAKKINDA BLGLER: Alt Fonda görev alan kiilere ilikin bilgiler aaıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Gülsevin Yılmaz emsiye Fon Kurulu Bakanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. Portföy Yönetimi, Genel Müdür Yapı ve Kredi Bankası A.., Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Satı Grup Bakanı Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı 24 01/07/ /79 Aye mre Tüylü emsiye Fon Kurul Üyesi Koçbank A.., Özel Bankacılık Satı Grup Bakanı 2009-Yapı ve Kredi Bankası A../ Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörü Citibank A../Bölüm Bakanı 19 06/04/ /36 11

12 Hayrettin Bülent mre emsiye Fon Kurul Üyesi Citibank A../ Proje Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. Portföy Yönetimi, Portföy Yönetimi Grubu Bakanı 22 23/06/ / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. Portföy Yönetimi, Portföy Danımanlıı ve Müteri likileri Bölüm Bakanı Koç Portföy Yönetimi A.. Portföy Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi - Risk Yönetimi Müteri likileri Müdürü Sabahattin nceka emsiye Fon Kurul Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A. / Mali ler ve Operasyon Grubu Bakanı Koç Yatırım Menkul Deerler A. / Genel Müdür Yardımcısı 28 06/04/ /36 Kubilay Özalp emsiye Fon Kurul Üyesi ve Alt Fon Portföy Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. - Portföy Yönetimi Grubu / Alternatif Fonlar Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. - Portföy Yönetimi Grubu/Portföy Yönetimi Direktörü 15 06/04/ / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. - Sabit Getirili Ürünler/Portföy Yöneticisi smi Durmu Alt Fon Müdürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - Hazine Müdürlüü/Kıdemli Dealer 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü - Fon Hizmet Müdürü 12 06/04/ / Koçbank A.. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yönetmeni Murat Çınar emsiye Fon Denetçisi Koçbank A.. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yetkilisi Yapı ve Kredi Bankası A.. Hazine Operasyon Fon Denetim Birimi - Fon Kontrol Yöneticisi 12 06/04/ / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.. Müfetti Gürhan Yılmaz Alt Fon Hizmet Birimi Yetkilileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. - Müfetti Yardımcısı 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Yatırım Fonları Yöneticisi Koçbank A.. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yetkilisi Canan Çırpıcı Alt Fon 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.. Hazine 7-12

13 Hizmet Birimi Yetkilileri Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Yatırım Fonları Uzmanı Koçbank A.. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yetkilisi VIII. KATILMA PAYLARININ DEERNN TESPT: Katılma paylarının deeri, emsiye fon içtüzüü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Teblii nin 45. maddesi çerçevesinde hesaplanır. Alt Fon katılma paylarının satı ve geri satın alını fiyatlarının tespiti usulü ve portföy deerinin belirlenmesine ilikin esaslara aaıda yer verilmektedir: 1. Deerleme, her hafta Cuma günü piyasa kapanıında yapılacak ve takip eden ilk igünü Alt Fon fiyatı ilan edilecektir. Cuma gününün igünü olmaması durumunda emirler bir sonraki Cuma günü hesaplanacak fiyat üzerinden takip eden Çaramba günü gerçekleecektir. Fiyat hesaplama günlerinin belirlenmesinde Türkiye tatil günleri dikkate alınacaktır. Alt fonun yatırım dönemi sonunda bu günlere balı olmaksızın deerleme yapılacak ve fiyat ilan edilecektir. Alt Fon fiyatı, katılma paylarının alım-satım yerlerinde açıkça görülebilecek ekilde asılan ilanlarla ve adresinde Alt Fon sürekli bilgilendirme sayfasında duyurulur. 2. Alt Fon Portföy Deeri, portföydeki varlıkların deerlerinin toplamıdır. 3. Portföydeki varlıkların deeri aaıdaki esaslara göre tespit edilir Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden deerinin T.C. Merkez Bankası döviz satı kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Eer yabancı ürünlerin fiyatlaması TL cinsinden yapılıyorsa, yukarıdaki hesaplamaya gerek bulunmamaktadır Borsada ilem gören varlıklar deerleme gününde borsada oluan aırlıklı fiyat ve oranlarla deerlenir. ki seans uygulayan borsalarda deerleme fiyatı ikinci seans aırlıklı fiyatı ve oranıdır MKB küçük ilemler pazarında oluan fiyatlar deerlemede dikkate alınmaz Borsada ilem görmekle birlikte deerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son ilem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son ilem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girilerini nakit çıkılarına eitleyen iskonto oranı) ile deerlenir. 3.5.Yukarıdaki ekilde deeri belirlenemeyen varlıklar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak ekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde deerlenir Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada deerleme günü itibariyle oluan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satı kuru ile çarpılması suretiyle deerlenir Gelir ortaklıı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklıı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin deerlemesi Tebli in 45. maddesi çerçevesinde yapılır. 13

14 3.8. Portföye borsa dıından alınan opsiyon sözlemesi Altın ın Amerikan Doları cinsinden Ons fiyatının performansı baz alınarak ve iyi niyet esasına dayalı olarak Opsiyon Salayıcı Kurum tarafından deerlenecektir. Fon portföyünde yer alan Opsiyon sözlemesinin deerlemesinde Fon un fiyat açıklama tarihlerinde opsiyon salayıcı kurumdan alınacak kotasyonlar kullanılacaktır. Söz konusu türev araçların deerlemesinde Kurul düzenlemelerinde öngörülen kriterlere uyulur. Opsiyon salayıcının adil bir fiyat vermesini temin etmek üzere, dar bir spread ile hem alı hem satı yönünde kotasyon verilmesi hususuna opsiyon sözlemesinin artları arasında yer verilmektedir. Deerlemenin dorulaması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetici bünyesindeki ayrı bir birim olan Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk Bölümü (RYMUB) tarafından yapılır. RYMUB Fon un halka arz döneminde ve yatırım dönemi boyunca gerçekleecek izleyen fiyat açıklama dönemlerinde, kendi hesapladıı fiyat ile Opsiyon Salayıcı Kurum un verdii fiyatı karılatırmak için alı ve satı olmak üzere Monte Carlo Yöntemini kullanarak iki adet teorik fiyat hesaplaması yapacaktır. RYMUB tarafından hesaplanan fiyat ile teklif alınan mali kuruluun fiyatı arasındaki fark hesaplaması halka arz dönemi için RYMUB tarafından hesaplanan teorik satı fiyatı ile Opsiyon Salayıcı Kurum un satı fiyatı, izleyen fiyat açıklama dönemlerinde ise RYMUB tarafından hesaplanan teorik alı fiyatı ile Opsiyon Salayıcı Kurum un alı fiyatı karılatırılarak yapılacaktır. Kabul edilebilir maksimum fark dijital opsiyonlarda %50, dijital olmayan opsiyonlarda ise %30 seviyesindedir. Fonların kurulu aamasında kullanılan opsiyona göre Fon Kurulu gerekli gördüü hallerde farkın kısıtlanmasına yönelik ek karar alabilir. Bu sürece dair i akıı öyledir: a. Halka Arz aamasında RYMUB halka arzın son günü satı tutarı kesinletikten hemen sonra adil fiyat hesaplamasını yapar ve bu dorultuda opsiyonun kabul edilebilir satı eik seviyesini belirler. b. Halka arz sonrası her fiyat açıklama döneminde; RYMUB her fiyatlama döneminde teorik alı fiyatı ve kabul edilebilir alı eik seviyesini belirler. Fon Yöneticisi opsiyon salayıcıdan fiyat alır. Bu fiyat belirlenen bandın dıında ise fiyatı müzakere ederek ikinci bir fiyat alır. Opsiyon salayıcıdan alınan son fiyatın da belirlenen limitin dıında olması durumunda, Fon Kurulu opsiyonun portföye alımı/satıı ile ilgili gerekçeli kararını alır. Daha sonra ihraç edilecek alt fonlarda opsiyon salayıcısı belirlenirken söz konusu opsiyon salayıcısı ile oluan mutabakatsızlık deerlendirme kriteri olarak dikkate alınır. Yapı ve Kredi Bankası A.. Garantili emsiye Fonu na (emsiye Fon) balı B Tipi %100 Anapara Garantili Yirmiyedinci Alt Fon un yatırım yaptıı opsiyon dijital olmayan opsiyon dur. Fon Kurulu'nca dijital olmayan opsiyonlar için belirlenmi olan maksimum oran %30'dur. 4. Alt Fon Toplam Deeri, Alt Fon portföy deerine varsa dier varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düülmesi suretiyle bulunur. Dijital opsiyonlar, dayanak varlıının önceden belirlenmi bir eik deerini veya balangıç deerini aması halinde sabit getiri salayan bir opsiyon türüdür. 14

15 5. Alt Fonun devamı süresince alınan temettü, faiz ve kar payları v.b. alındıkları gün Alt Fon portföyüne dahil edilir, bu ödemeler takip eden ilk Net Aktif Deeri hesaplamasında dikkate alınır. 6. Bir payın deeri, Alt Fon toplam deerinin tedavüldeki katılma paylarının kapsadıı pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. hraç edilen katılma paylarının tümü satılıncaya kadar, her payın deeri, Alt Fon toplam deerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. 7. Alt Fonun bu maddeye göre hesaplanan pay deeri Fon fiyatının açıklandıı günlerde katılma paylarının alım-satım yerlerinde açıkça görülebilecek ekilde asılan ilanlarla duyurulur. 8. Bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve ubelerinin yanı sıra Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. aracılııyla da yapılır. 9. Borsa Dıında Taraf Olunacak Sözlemelerinin Herhangi Bir likiden Etkilenmeyecek ekilde Objektif Koullarda Yapılmasının ve Adil Bir Fiyat çermesinin Salanması çin Uygulanacak lke ve Yöntemler Alt Fon portföyüne borsa dıından alınacak varlıkların deerlemesinde, bu varlıkların piyasa fiyatını en iyi yansıtacak ekilde emsiye Fon Kurulu tarafından belirlenmi deerleme yöntemleri kullanılır. Söz konusu deerleme esaslarına aaıda yer verilmitir: Alt Fon portföyü oluturulurken borsa dıı opsiyon sözlemesi alımı esnasında bu izahnamenin V. bölümünün 8. maddesinde yer alan koulu salayan en az iki kurumdan teklif alınacaktır ve bu tekliflere ilikin gerekli belgelerin asılları Yapı ve Kredi Bankası A.. nezdinde saklanır. Bu teklifler bu izahnamenin V. bölümünde belirlenen özellikler göz önüne alınarak Yönetici tarafından deerlendirilir ve en iyi koulları sunan kurum seçilir. RYMUB Fon un halka arz döneminde ve izleyen fiyat açıklama dönemlerinde kendi hesapladıı fiyat ile Opsiyon Salayıcı Kurum un verdii fiyatları karılatırmak için alı ve satı olmak üzere Monte Carlo Yöntemini kullanarak iki adet teorik fiyat hesaplaması yapacaktır. RYMUB tarafından hesaplanan fiyat ile teklif alınan mali kuruluun fiyatı arasındaki fark hesaplaması halka arz dönemi için RYMUB tarafından hesaplanan teorik satı fiyatı ile Opsiyon Salayıcı Kurum un satı fiyatı, izleyen fiyat açıklama dönemlerinde ise RYMUB tarafından hesaplanan teorik alı fiyatı ile Opsiyon Salayıcı Kurum un alı fiyatı karılatırılarak yapılacaktır. Fiyat belirlenen bandın dıında ise müzakere edilerek ikinci bir fiyat alınır. Opsiyon salayıcıdan alınan son fiyatın da belirlenen limitin dıında olması durumunda, bu durum aylık raporlama dönemi beklenmeksizin Fon Kurulu na raporlanır ve Fon Kurulu opsiyonun portföye alımı/satıı ile ilgili gerekçeli kararını alır. Alınan teklifler ve yapılan deerlendirmelere ilikin tüm belgelerin asılları Kurucu nezdinde saklanacaktır. Fon Kurulunun talep etmesi durumunda istenen tüm bilgi ve belgeler bu Kurula sunulur. Deerleme esaslarına ilikin ayrıntılı bilgilere fonun sürekli bilgilendirme formunda yer verilmektedir. 15

16 IX. ALT FONDAN TAHSL EDLECEK HARCAMALAR: 1. Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karılıı olarak, fon malvarlıından karılanacak Fon yönetim ücretinin hesaplanması u ekilde olacaktır. Fonun deerleme günündeki Fon toplam deeri üzerinden günlük en fazla %0,006 (yüz binde altı) oranında bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ya ödenir. Söz konusu ücret kurucu, yönetici ve aracı kurulu (Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A..) arasında yapılacak sözlemeler çerçevesinde paylatırılır. En fazla fon toplam deerinin %0,006 sı olmak kaydıyla belirlenen yönetim ücreti oranı, en geç yatırım dönemi balangıç tarihini takip eden 2 igünü içerisinde açıklanacaktır. 2. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: stanbul Menkul Kıymetler Borsası tarifesi geçerli olup, Repo-Ters repo pazarında gerçekletirilecek ilemlerin TL tutarları üzerinden bir gecelik ilemlerden 0, (milyonda be), vadeli ilemlerden ise 0, (milyonda be) X Vade gün sayısı oranında; Tahvil ve Bono piyasasında saat öncesi TL tutarları üzerinden 0,00001 (yüz binde bir) oranında ve saat den sonra aynı gün valörlü gerçekletirilen ilemler ise 0,00002 (yüz binde iki) oranında kurtaj karılıı ayrılarak ödeme gününde aracı kuruma ödeme yapılır. 3. Karılık Ayrılacak Giderler ve Tutarları: Yönetim Ücreti, MKB Tahvil Borsa Payları (kurtaj), Takasbank Saklama Komisyonu, Denetim ücreti, Yatırım Dönemi sonunda yaptırılan Baımsız Denetim Raporu nun TTSG (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi) tescil ve ilan bedeli için haftalık olarak karılık ayrılır. 4. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son i gününde Alt Fonun net varlık deeri üzerinden %0,005 (yüz binde be) oranında hesaplanacak Kurul kayıt ücreti Alt Fon varlıklarından karılanır. 5. Garantöre Garanti Sözlemesi Çerçevesinde Ödenecek Komisyon: Garantöre herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 6. emsiye Fona Ait Dier Giderler: emsiye fon için yapılması gereken tüm giderler Alt Fonların portföy büyüklüü dikkate alınarak oransal olarak Alt Fonların portföyünden karılanır. X. KURUCUNUN KARILADII GDERLER: Aaıda tahmini tutarları gösterilen giderler Fon portföyü oluana kadar kurucu tarafından karılanacaktır. GDER TÜRÜ Tescil ve lan Giderleri 3,000 Gazete lan Giderleri 6,000 Dier Giderler* 5,000 TOPLAM 14,000 TUTARI (TL) * Dier giderler: Noter harcamaları, resmi defter temini, kae temini, vb. 16

17 XI. YATIRIM FONUNUN VERGLENDRLMES: 1. Fon Portföy letmecilii Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy iletmeciliinden doan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy iletmecilii kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın %0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limited irketlerce elde edilenler ile anonim, eshamlı komandit ve limited irket niteliindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduu Maliye Bakanlıınca belirlenen yabancı kurumlarca elde edilenler %0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az %51 i stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören hisse senetlerinden oluan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Dier gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî iletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dıındadır. XII- KATILMA PAYI SAHPLERNN HAKLARI: 1. Alt Fonda oluan kar, katılma paylarının emsiye fon içtüzüünde ve bu izahnamede belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Alt Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Alt Fonda oluan kardan paylarını almı olurlar. 2. emsiye fonun hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Tebli in 46/A maddesi kapsamında bir önceki yılla karılatırmalı olarak baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy deeri ve fon toplam deeri tabloları her bir Alt Fonu içerecek ekilde hazırlanır ve baımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Bunların bir özeti de Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre ilan edilir. Alt Fonların kendi hesap dönemlerinin bitiminden itibaren 1 ay içinde bir önceki hesap dönemi ile karılatırmalı olarak baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy deeri ve fon toplam deeri tabloları hazırlanır ve baımsız denetim raporu ile birlikte Ayrıntılı bilgi için bkz. 17

18 Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir. Bunların bir özeti de Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre ilan edilir. Alt Fonlar yatırım dönemi sonundan itibaren 1 ay içerisinde özel baımsız denetime tabi tutulacaktır. emsiye fonun Alt Fonlarının yatırım dönemi sonunda özel baımsız denetimden geçirilmesi emsiye fonun ara dönem finansal tablolarının baımsız denetimden geçirilmesi hükmündedir. Yatırım dönemi süresi bir yıldan uzun olan Alt Fonlar için yatırım dönemi balangıç tarihinden itibaren bir yıl olan hesap dönemi sonunda baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları, fon portföy deeri ve fon toplam deeri tabloları ile baımsız denetim raporunun hazırlanması gerekli deildir. emsiye fonların baımsız denetimden geçmi yıllık hesap dönemine ilikin finansal tabloları ve Alt Fonların özel baımsız denetimden geçmi finansal tabloları, baımsız denetim raporları ile birlikte dönemlerin bitiminden itibaren sırasıyla 3 ay ve 1 ay içerisinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. Söz konusu finansal tablo ve raporlar ilanı takip eden 5 igünü içerisinde de Kurula gönderilir ve katılma payı alınıp satılan yerlerde yatırımcıların incelemesine açık tutulur. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 igünü sonra yürürlüe girer. 4. zahnamede tescil edilen hususlarda bir deiiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir ihraca kadar bu izahname geçerlidir. zahname ve emsiye fon içtüzüü katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Katılma payları müteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kurululardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. 6. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı birim pay deerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir. XIII. TASFYE SONUCUNA TRAK: Alt Fon, aaıda belirtilen nedenlerle sona erer: 1. emsiye fon içtüzüünde belirtilen sürenin sona ermesi, 2. Bu Alt Fon izahnamesinde belirtilen sürenin sona ermesi, 3. Kurucunun fon kurma koullarını kaybetmesi, 4. Kurucunun mali durumunun zayıflaması, Alt Fonun kendi maliyetlerini karılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle Alt Fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacaının Kurulca tespit edilmi olması. Alt Fonun sona ermesi durumunda, Alt Fon portföyündeki varlıklar Kurucu veya yönetici tarafından borsada satılır. Alt Fonun taraf olduu borsada ilem görmeyen sözlemeler ise tasfiye edilir. Bu ekilde satıı mümkün olmayan Alt Fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her 18

19 iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüen Alt Fon varlıı, katılma payı sahiplerine payları oranında daıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. Kurucunun iflası halinde Kurul, Alt Fonu uygun görecei baka bir kurulua tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, Alt Fon varlıını Kurulca uygun görülecek baka bir kurulua devreder. XIV. HALKA ARZLA LGL BLGLER: 1. Alt Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile halka arz edilecektir. Talep toplama dönemine ilikin bilgiler ve bu dönemde uygulanacak alım satım esasları aaıdaki gibidir: 2. Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar tarafından katılma payı alım satımının yapılacaı yerler balıklı bölümde belirtilen yerlere bavurularak talep formu doldurulur. Bunun dıında Kurucu nun telefon ve internet bankacılıı aracılııyla da katılma payı alım talimatı verilebilir Talep Toplama Dönemi Alım Talimatları Yatırımcıların fon payı alımında asgari pay alım limiti pay (2.000 TL) olup, bir payın satı fiyatı 1 Kr dir pay üzeri için ilemler pay ve katları eklinde gerçekletirilir. Alternatif Daıtım Kanalları ndan (telefon bankacılıı, internet bankacılıı) verilen alım emirleri için ise asgari pay alım limiti pay (500 TL) dır. Bu izahnamede ilan edilen talep toplama balangıç ve biti tarihleri arasında her gün kurucu için saatleri arasında, talep toplama son gün ise saatleri arasında, aracı kurum Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. için ise talep toplama balangıç ve biti tarihleri arasında her gün ve talep toplama son gün ise saatleri arasında pay alım talepleri kabul edilecektir. Alternatif Daıtım Kanalları ndan talep toplama balangıç ve biti tarihleri arasında her gün 24 saat, talep toplama dönemi son gün ise saatleri arasında pay alım talebi girilebilecektir Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin fon adına Kurucu ve aracı kurulu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları asgari pay alım limiti paya denk gelen TL olarak veya Alternatif Daıtım Kanalları ndan (telefon bankacılıı, internet bankacılıı) paya denk gelen 500 TL olarak verilecektir. Yatırımcıların talep toplama döneminde verdikleri alım talimatları karılıı tahsil edilen tutarlar ters repo ile nemalandırılır. Nema tutarı katılma payı alımında kullanılmayacaktır. Nema tutarları fon yatırım dönemi balangıcında fon alımlarının gerçeklemesini takiben aynı igünü içerisinde müterilerin banka nezdindeki vadesiz hesaplarına ve aracı kurum nezdindeki hesaplarına geçilir nemalandırmada kullanılan repo oranı yatırımcılara talep ettikleri anda bildirilir. 19

20 a) Toplam Talep tutarının TL nin altında kalması veya Altın ın Performansı ndaki deiime katılım oranı nın izahnamede belirtilen yaklaık deerin altında kalması dahil olmak üzere piyasa artlarının fonun yatırım stratejisine uygun enstrümanlara daha önce öngörülen uygun koullarda yatırım yapılmasına imkan salamaması, opsiyon salayıcısının yeterli opsiyonu salayamaması ve mücbir sebepler (sava, deprem, grev, lokavt, teknik arıza, ülke veya dünya genelindeki ekonomik kriz, ekonomik koulların, döviz piyasalarının beklenmedik oranda etkilenmesi) dolayısıyla ürünün oluturulamaması halinde, kurucunun kararı ile talep toplamanın son gününü takip eden ilk igünü saat itibariyle halka arzın iptaline karar verebilir. Bu durumda talep toplama dönemi içinde yapılan taleplerden dolayı yatırılan tutar ve neması, yatırımcıların Yapı ve Kredi Bankası A.. nezdindeki vadesiz hesaplarına ve aracı kurulu nezdindeki hesaplarına, elde ettikleri nema tutarıyla birlikte en geç üç i günü içerisinde aktarılır. Talep toplamanın iptal edilmesi halinde, bu durum ortaya çıktıı gün Kurucu nun internet sitesinde ve Alt Fonun kamuyu sürekli bilgilendirme formu aracılııyla ve Kurucu tarafından uygun görülen dier yöntemlerle yatırımcılara duyurulur ve konu hakkında Kurula bilgi verilir. b) Toplam talep tutarının TL olması ve toplam talep tutarına karılık gelen pay sayısı ile emsiye fonun dier alt fonlarının tedavülde bulunan pay sayılarının toplamının emsiye fonun toplam pay sayısını geçmemesi halinde verilen bütün alım emirleri %100 oranında karılanacaktır. c) Talep toplama süreci içerisinde fona gelecek toplam talep ile emsiye fonun dier alt fonlarının tedavülde bulunan pay sayılarının toplamının emsiye fonun toplam pay sayısından büyük olması halinde talepler zaman esasına göre önceliklendirilerek gerçekletirilecektir Alım Talimatı ptal Esasları Talep toplama döneminin herhangi bir anında yatırımcılar tarafından iletilen talepler, her gün saat 16.30, talep toplama son gün saat e kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilecektir. Talebin iptal edilmesi durumunda talep tutarı ve neması yatırımcının banka veya aracı kurulu nezdindeki vadesiz hesaplarına, talep toplama döneminin sona ermesinden sonraki üç igünü içerisinde nakit olarak geçecektir. Katılma payı alım talimatı iptali yazılı olarak yapılır. XV. YATIRIM DÖNEM ÇERSNDEK KATILMA PAYI ALIM SATIM LEMLERNE LKN BLGLER: Yatırım dönemine ilikin bilgiler ve bu dönemde uygulanacak alım satım esasları aaıdaki gibidir: 1. Alt Fonun Yatırım Dönemi Yatırım dönemi içinde yalnızca satım talimatı verilebilecektir. Kurucu nun izahnamede ilan edecei katılma payı alımının yapılacaı yerlere bavurularak satım talimatı verilir. Bunun dıında Kurucu nun telefon ve internet bankacılıı ile ATM sistemleri aracılııyla da katılma payı satım talimatı verilebilir. Kurucu nun kendi adına yapacaı ilemler de dahil alınan tüm katılma payı satım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve ilemler bu öncelik sırasına göre gerçekletirilir. 20

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

KB510/316 1.TERTP KB510-2/554 2.TERTP

KB510/316 1.TERTP KB510-2/554 2.TERTP BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAME 13.01.2012 TARHNDE STANBUL TCARET SCL MEMURLUU NA TESCL ETTRLM OLUP, 13.01.2012 TARHNDE TÜRKYE TCARET SCL GAZETES NE LAN ÇN BAVURULMUTUR. HALKA ARZA LKN

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Mustafa Boydak

Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptıı ler (Yıl-irket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Atanmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Mustafa Boydak BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME... TARİHİNDE... TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP,.. TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 51,802,622 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 51,802,622 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA GARANTİLİ ONDÖRDÜNCÜ ALT FON UNUN 1

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA GARANTİLİ ONDÖRDÜNCÜ ALT FON UNUN 1 BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 01/12/2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 01/12/2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ ESKİ TUTAR YENİ TUTAR (TL NA)

SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ ESKİ TUTAR YENİ TUTAR (TL NA) BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 12/03/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 12/03/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A..'NN 250,000,000 PAY 1. TERTP A TP NAAT SEKTÖR FONU KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

BZM MENKUL DEERLER A..'NN 250,000,000 PAY 1. TERTP A TP NAAT SEKTÖR FONU KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 01/02/2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 01/02/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır.

Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 13/02/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 13/02/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

A.Ş.'NİN GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %98 ANAPARA GARANTİLİ IMKB 30 YÜKSELİŞ ALT FONU NUN (DOKUZUNCU ALT FON) 1

A.Ş.'NİN GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %98 ANAPARA GARANTİLİ IMKB 30 YÜKSELİŞ ALT FONU NUN (DOKUZUNCU ALT FON) 1 BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 28/12/2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 28/12/2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FON ADET V. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FON ADET V. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME.../03/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 23/03/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1. Fon un Türü : Değişken 2. Fon un Tipi : B Tipi 3. Fon Tutarı : TL 4. Pay Sayısı : Adet 5.

1. Fon un Türü : Değişken 2. Fon un Tipi : B Tipi 3. Fon Tutarı : TL 4. Pay Sayısı : Adet 5. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur.

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU NA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU NA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DENİZBANK. A.Ş.'NİN B TİPİ AFİLİ BANKACILIK DEĞİŞKEN FONU ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

DENİZBANK. A.Ş.'NİN B TİPİ AFİLİ BANKACILIK DEĞİŞKEN FONU ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/10/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-800 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/10/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-800 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 05.10.2009 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.10.2009 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME.../01/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 16/01/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 30/05/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 30/05/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ĠKĠNCĠ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELĠġĠNDEN GETĠRĠ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2016) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 50.000.000 ADET III. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 50.000.000 ADET III. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.200.000.000 ADET 4. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.200.000.000 ADET 4. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 10/11/2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 10/11/2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.2013 TARİH VE 424 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/09/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-728 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/09/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-728 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 03.09.2009 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 03.09.2009 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

LEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATI

LEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATI BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç )

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç ) ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç ) Talep Toplama Dönemi : Başlangıç : 04.06.2012 Bitiş : 07.06.2012 Fon Yatırım Dönemi

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. PAMUKBANK T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak,

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 20,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 20,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU ( Birinci İhraç )

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU ( Birinci İhraç ) ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU ( Birinci İhraç ) Talep Toplama Dönemi : Başlangıç : 21.05.2012 Bitiş : 24.05.2012 Fon Yatırım Dönemi

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı