GÜVENLİ TAŞIMA GÜCÜNÜN (Zemin Emniyet Gerilmesinin) JEOFİZİKTEN BULUNMASI, UYGUN YAPI TEMELİ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİ TAŞIMA GÜCÜNÜN (Zemin Emniyet Gerilmesinin) JEOFİZİKTEN BULUNMASI, UYGUN YAPI TEMELİ TASARIMI"

Transkript

1 GÜVENLİ TAŞIMA GÜCÜNÜN (Zemin Emniyet Gerilmesinin) JEOFİZİKTEN BULUNMASI, UYGUN YAPI TEMELİ TASARIMI Analytic Determination of Allowable Bearing Capacity, and Foundation Design By Means of Geophysical Method. Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN, İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ÖZ Güvenli taşıma gücü, yerin göçmeden üstüne konacak yapının en büyük ağırlığını verir. Bu değerin depremle bir ilgisi olmamasına karşın, yerin dayanım, kayma ile yapı boyutu ile ağırlığıyla doğrudan ilgisi bulunur. Bu çalışmada jeofizik yoldan, oturma koşulları bağıntısı kullanılarak, kolayca, ucuz, güvenilir, ayrıca yoruma yer vermeksizin doğrudan doğruya güvenli taşıma gücünün bulunmasını kapsayan çözümsel(analitik) yaklaşım sunulmuştur. Bu değer, yerin esneklik dirençleri E, k, ile υ Poisson oranını, ayrıca tıpkı Terzaghi de olduğu gibi yapı kökü boyutları (B, L) ile yapı kökü türünü kapsar. ABSTRACT Allowable bearing capacity is one of the essential parameters to be determined before construction of a building. Once the shear V S and compressional V P -wave velocities are measured geophysicaly, the allowable bearing pressure(or capacity), the coefficient of K-subgrade reaction, γ - unit volume weight(density), S-subsidence and various other eleasticity parameters, E, G, k, m v, υ as well as the approximate values of the unit weight are rapidly, correctly and economically determined, using relatively simple analytical expressions. GİRİŞ Yapılaşmada, yerin göçmeden, ayrıca ayrı ayrı oturma yapmadan taşıyabileceği en çok düşey yük (yapı yükü) dür. Deprem yapı köküne yatay bir güçle vurduğunda, yatay deprem yükünü tanımlayan değerler; a- yer ivmesi, T 0 - yer salınım dönemi, T 1 yapı salınım dönemi, W- yapının ağırlığı, t- deprem süresidir ki bunun düşey güvenli taşıma değeriyle ilgisi yoktur. Ayrıca üzerine ne yapılacağı belli olmayan, boş evleğin güvenli taşıma gücü olmaz. Güvenli taşıma gücü iki yolla bulunabilir; biri jeofizik sarsım(sismik) ölçümle (V s ), diğeri delip yerden örnek a yaparak. İlkinde yerin koşulları değişmediğinden göreceli gerçek değerdir. Diğerinde örnek vurarak, yada yerinden oynatılarak çıkarıldığından doğal koşulları bozulduğundan gerçek değeri yansıtmaz. Toprak örneği deneylenerek, c, Ø, γ 1, γ, N 30 SPT gibi özellikler girdi olarak kullanılırken, jeofizik yolda kesme dalga tezliği V s ya da Poisson ile toprağın esneklik değerleri kullanılır. 8 Nisan 011

2 GTG durağan bir değer olmayıp yukarıdaki değerlerini kullanarak, ancak düşey yapı yükü ile yapı kökü biçim ile boyutunu ona göre değiştirerek ayrı ayrı değerler alabilir. Jeofizik yolla V s sarsım tezliği ile E,G, k; tüm yer özellikleri olan c, Ø, γ 1, γ ile yer ıslaklığı, yeraltısuyu etkisini içinde barındırır. O nedenle kolaydır, sınırlandırma içermez, bilimseldir, temel tasarımını en doğru biçimde yapar. Deprem sırasında yerin esnekleri değerleri E, k, G, E, m v, υ ile Poisson oranı düşeceğinden - taşıma gücü ile -güvenli taşıma gücü de düşer. Bunun sonucunda yapıda yan yatmalar, dönmeler, kayşamalar, ötesi yere batmalar görülür(görüntü1,,3 ile 4) Görüntü 1 Görüntü k,, mv G s -, - - YATAN EVLER Görüntü 3 E- - P S 3 83 JEOFİZİK BÜLTENİ

3 Taşıma Gücü ya da Toprak Güvenlik Gerilmesi (Zemin Emniyet Gerilmesi) ( ) Yapı kökünün göçmeye karşı sağladığı güvenceye (taşıma gücü koşulu), olası en büyük toplam, ayrıca ayrı ayrı oturmaların eşik değerleri geçmemesini (oturma koşulu) bu durumu sağlayan basınç ya da yüke, sığ yapı köklerinde toprak güvenlik gerilmesi ( ), derin yapı köklerinde is bu tanıma güvenli yük denir. Yapı kökünün oturduğu toprağın taşıma gücü; yapı kökü altındaki toprağın birim oylum ağırlığına (γ n ), tutganlığına (c, Ø) (kohezyon), kayma dayanımına (c u ) ayrıca yamulma (esneklik) özellikleri gibi toprağın dayanım ile yük altında işleyiş özelliklerine bağlıdır. Bunlara ek olarak taşıma gücü; toprağın ilk gerilme durumuna, su baskısı koşullarına, ya da tüm bunları kapsayan V s yerden geçen kesme dalgası sarsım tezliğine, kökün boyut, derinlik, biçim, taban pürüzlüğü ile taşıdığı yük değeri gibi biçim koşulları ile tasarım yöntemine dayanır. O nedenle, salt gerekli verileri vererek, yerin güvenli taşıma gücünün bulunması yapı dengeleyicisine (statikere) bırakılmalıdır. Koşulları ne olursa olsun her yer, üst yapı yükünü taşıyabilecek koşullara eriştirilebilir. Bir yerde toprağın taşıma gücü, üzerine dikilecek yapının boyut ile ağırlık özelliklerine göre, V s <300 m/ sn ise yerden alınan örneklerden üzerinde deney yaparak Terzaghi bağıntısından buluna gelmiştir. Ancak, jeofizik uranının gelişmesiyle yerden örnek almaya, deney yapmaya gerek kalmadan çabucak, ayrıca ucuz, göreceli güvenli yoldan bulunabilir. a- Terzaghi Yöntemi. Yere delgi yaparak, çeşitli derinliklerden alınan toprak örnekleri üzerinde deneyler yapıp aşağıda verilen toprak dayanımı ile özelliklerine ilişkin, ayrıca evlek üzerine yapılacak yapıyla ilgili bilgilerin izleyen bağıntıda kullanılmasını kapsar; = K 1. c. N c + γ 1.. N q + K.. Nγ. B. γ (1) Terzaghi bu bağıntıdaki katsayıları izleyen biçimde verir(terzaghi,1976, Celep ile ark. 1991, Kumbasar ile Kip, 1985). K 1 ile K yapı kökü tabanı biçimine bağlı katsayılar olup çizelgeden bulunur(ercan,001). C = Tutganlık (Kohezyon) (kg / cm ) (Kayma Dayanımı) φ = Kayma Dayanımı Açısı = Yapı kökü Derinliği metre (ayarlanabilir) γ 1 = Yapı kökü tabanı üstündeki toprağın birim oylum ağırlığı- kg / cm 3 γ = Yapı kökü tabanı altındaki toprağın birim oylum ağırlığı - kg / cm 3 B = Yapı kökü genişliği (daire yapı kökü durumunda çapı) metre(ayarlanabilir) N c, N γ, N q = Yapı kökü tabanı altındaki toprağın kayma dayanımı açısına bağlı taşıma gücü katsayıları (Ercan, 001, Döküm 49 dan) Toprak tutganlık ile ağırlık özellikleri (c,φ, γ) yapı kökü tabanından ölçülmek üzere B derinliği boyunca ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır., B, N, değerleri yapı kökünü tanımlayan ayarlanabilir özelliklerdir. Bu bağıntı V s < 300 m/sn olan topraklar için geçerlidir. Ayrıca toprak ıslaklık ile yeraltısuyu derinliğinin yapı kökünün üstünde yada altında olmasına göre düzeltme değerinin uygulanmasını gerekser(ercan, 001). 84 Nisan 011

4 JEOFİZİK YOLDAN GÜVENLİ TAŞIMA GÜCÜNÜN BULUNMASI Durağan bir değer olmayan GTG, üstünde nasıl bir yapı konulacağı belli olmayan bir yer için bulunamaz. Ancak, bu eksiklik Türkiye de bir çok jeofizik ile jeoloji, ayrıca az sayıda yapı sayışmanınca yaygın olarak yapılmaktadır(ulusay, 1989; Keçeli, 1990; Türker, 004). Bu değer ancak yapının yükü, boyutu, yapı kökü biçimi belli ise belirlenebilir(krinitzsk, diğ, 1993;Ercan, 1996, 000, 001,005;Tezcan ile diğ.006; Tezcan ile diğ.011). Krinitzsk ile diğ, (1993) N 30 SPT değerini kullanırken, Tezcan ile diğ.(011), γ 1 ile V P, V S jeofizik özellikleri kullanmıştır. Bunların tümü GTG nin jeofizik yoldan bulunmasında yeni yeni basamaklar oluşturmuştur. Ancak burada sunduğumuz yöntem, çok kolay, ayrıca yer-yapı ilişkili bir yaklaşımdır. Deprem sırasında GTG değeri değişerek yapıların yere gömülmesi gibi olaylarla karşılaşılabilir(görüntü 4) Tanımlar Deprem bölgelerinde sıvılaşabilir kumlu topraklarda, yerin deprem öncesi belirlenen taşıma gücü ve toprak güvenlik gerilmesi % 50 - % 60 oranında düşer. Bu düşme oranı Krinitzsk, Gould, Edinger (1993) tanımlanmıştır(arıoğlu ve diğ., 000). Sarsıntı altındaki kökün güvenle taşıyabileceği düşey yük azalacağından, yapı kökünde oluşacak gömülme sonucu üst yapıda eğilmenin dışında, toprağa gömülme, yapı denge bozuklukları, komşu yapıya toslama ya da taşıyıcı dizgede kırılmalar, kopmalar da görülebilir. Sarsıntı altında kökün güvenle taşıyabileceği düşey yük (q s ), q s = q / A (. A ) / G (1) olacaktır. q = Yapı köküne gelen üst yapı yükü A = Toplam yapı kökü tabanı yüzey alanı, G = Güvenlik sayısı (G 3 alınmalı). = Sarsıntı altında toprağın güvenlik gerilmesi. Q d, sığ yapı kökünün göçmeden taşıyabileceği en büyük yük ile toprağın taşıma gücünün A yapı kökü oturma alanı ile çarpılmasıyla bulunur. Q d = A. () ü kökün taşıyabileceği üzgüsüz(net) taşıma gücü; ( ) kökün taban düzeyindeki taşıma gücünden, o derinlikteki toprak ağırlığından doğan düşey basıncın çıkarılmasına eşittir. 85 JEOFİZİK BÜLTENİ

5 çıkarılmasına e"ittir. gücünün A yapı kökü oturma alanı ile çarpılmasıyla bulunur. Q d = A. () Makale ü kökün ta"ıyabilece!i üzgüsüz(net) ta"ıma gücü; ( ) kökün taban düzeyindeki ta"ıma gücünden, o derinlikteki toprak a!ırlı!ından do!an dü"ey basıncın Yüzey çıkarılmasına e"ittir. Görüntü 4 Q P Q P Temel Aya!? Yüzey B Temel Aya!? ü = -! 1. q (3) d güvenli ta"ıma gücü (q B a ) (Zemin Emniyet Gerilmesi) ta"ıma gücünün, G s güvenlik sayısına bölünmesi ü = ile bulunur. - γ 1., yapı kökü tabanında yerin ta"ıma gücü, (3) ise yapı güvenli kökü taşıma tabanında gücü (q yerin a ) (Zemin güvenli Emniyet ta"ıma Gerilmesi) gücü, q, taşıma yapı gücünün, kökü altında G s güvenlik cm ye sayısına bindirilen bölünmesi ile üst bulunur. yapı yüküdür., yapı kökü tabanında yerin taşıma gücü, ise yapı kökü tabanında yerin güvenli taşıma gücü, q, yapı kökü ltında cm dü = -! ye 1. bindirilen üst yapı yüküdür. (3) = / G s (4) güvenli ta"ıma gücü = q( / a ) G(Zemin s Emniyet Gerilmesi) ta"ıma gücünün, G s güvenlik (4) G s yapının önemine göre en az 1.5, en çok 5 olabilir. Ortalama olarak 3 alınır. sayısına G s yapının bölünmesi önemine ile göre bulunur. en az 1.5, en çok, yapı 5 olabilir. kökü Ortalama tabanında olarak yerin 3 alınır. ta"ıma Oturma gücü, koşulunun ise sağlanması Oturma durumunda ko"ulunun toprak sa!lanması güvenlik gerilmesinin durumunda q ye eşit toprak ya da küçük güvenlik olması gerilmesinin istenir. q ye e"it yapı kökü tabanında yerin güvenli ta"ıma gücü, q, yapı kökü altında cm ye bindirilen ya da küçük olması q s istenir. q üst yapı yüküdür. d q s! = / G s (4) TA$IMA GÜCÜ = YER%N TA$IMA ÖZELL%KLER% + YAPI KÖKÜ BOYUTU G s yapının önemine göre en az 1.5, en çok 5 olabilir. Ortalama olarak 3 alınır. Oturma ko"ulunun sa!lanması durumunda toprak güvenlik gerilmesinin q ye e"it Jeofizikten Jeofizikten Topra"ın Toprağın Güvenli Taşıma Ta#ıma Gücünün Gücünün Jeofizikten Jeofizikten Bulunması Bulunması ya da küçük olması istenir. Bunun Bunun dı"ında, dışında, yaygın olarak olarak kullanılan kullanılan başka bir ba"ka bağıntı bir Mayerhof ba!ıntı tanımı Mayerhof olarak bilinir. tanımı olarak q s! q bilinir. d ;,5 cm izin verilir düşey oturma için, toprağın taşıma gücü (ZEG-TGG) ; TA$IMA GÜCÜ = YER%N TA$IMA ÖZELL%KLER% + YAPI KÖKÜ BOYUTU Killi Toprak = V s. T e [kg/m²] 50<V S 300 m/sn Jeofizikten Topra"ın Güvenli Ta#ıma Gücünün 5 Jeofizikten Bulunması Bunun dı"ında, yaygın olarak kullanılan ba"ka bir ba!ıntı Mayerhof tanımı olarak Kumlu Toprak = 15, V s. T e [kg/m²] 00 V S 300 m/sn (171) bilinir. ya da 86 Nisan 011 5

6 ;,5 cm izin verilir dü!ey oturma için, topra"ın ta!ıma gücü (ZEG-TGG) ; Makale Killi Toprak = V 3 s. T e [kg/m#] 50<V S $300 m/sn Kumlu Toprak = 15, V 3 s. T e [kg/m#] 00$V S $ 300 m/sn (171) ya da TA!IMA GÜCÜ = JEOF"Z"K ÖZELL"K + TEMEL ÖZELL"#" = 800. N = 30 T 800. N 30 T e e [kg/m²] [kg/m#] (4b) (4b) (Krinitzsk (Krinitzsk, diğ, 1993), di", 1993) P = P = D 1 / B D / B T e = ( T e = (1 / B) P / B). P Güvenlik taşıma Güvenlik gücü ta!ıma q gücü a = / G = / G s s olur. olur. V V s : Kesme s : Kesme Dalgası Hızı (m / sn) (Jeofizikten) Dalgası Hızı (m / sn) ( Jeofizikten) D : Önerilen f : Önerilen Temel Derinli"i (m) (Ayarlanabilir) Temel Derinliği (m) (Ayarlanabilir) B : Yapı kökü aya"ının Geni!li"i (m) (Ayarlanabilir) B : Yapı kökü ayağının Genişliği (m) (Ayarlanabilir) N N 30 : Yapı 30 : Yapı kökü tabanına denk gelen derinlikte SPT (30 cm giri! için vuru! sayısı) kökü tabanına denk gelen derinlikte SPT (30 cm giriş için vuruş sayısı) (Delgiden). Bu değerlerin (Delgiden). düzeltilmesi gerekir. Bu de"erlerin Bu bağıntıda düzeltilmesi D, B değiştirilerek gerekir. toprağın Bu ba"ıntıda üst yapı yükünü D, B taşıması de"i!tirilerek sağlanabilir. topra"ın üst yapı yükünü ta!ıması sa"lanabilir. OTURMAZLIK OTURMAZLIK KOŞULUNDAN KO!ULUNDAN YERİN GÜVENLİK YER"N GÜVENL"K GERİLMESİNİN GER"LMES"N"N ÇIKARILMASI ÇIKARILMASI Oturma, üst Oturma, yapı yükünü üst yapı taşıyamayan yükünü toprağın ta!ıyamayan sıkışarak topra"ın batması, basılması sıkı!arak olayıdır. batması, Bunun basılması sonucunda; olayıdır. üst yapıda kaykılma yere batma, oturma ile eğilme, batma ile çökme görülür. Güvenlik gerilmesi yeterli olan yerde Bunun bu sorun sonucunda; görülmez. üst yapıda kaykılma yere batma, oturma ile e"ilme, batma ile Toprağın Taşıma çökme Gücünü görülür. Düşüren Güvenlik Etmenler gerilmesi yeterli olan yerde bu sorun görülmez. Üst yapı yüklerinin Topra$ın yapı Ta%ıma kökü aracılığıyla Gücünü yapı Dü%üren kökü altına Etmenler bindirdiği baskı ile toprak ya da dolgunun oturması oluşabilir. Üst yapı Oturmayı yüklerinin oluşturan yapı kökü etmenler, aracılı"ıyla yapı kökü altına bindirdi"i baskı ile toprak ya 1- Üst da yapı dolgunun yükünün oturması toprağın taşıma olu!abilir. gücünü Oturmayı aşması (taşkın olu!turan baskıbaskı) etmenler, σ kg/cm - Toprağın 1- sürekli Üst yapı treşim yükünün ile depremlerle topra"ın sarsılması, ta!ıma gücünü a!ması (ta!kın baskıbaskı) 3- Sıkışabilir gerecin kg/cm içeriği, türü ile kalınlığı 4- Gözeneklik - Topra"ın (n), boşluk sürekli oranı (e) tre!im ile geçirgenlik ile depremlerle (k) sarsılması, 5- Kuru birim 3- Sıkı!abilir oylum ağırlığı gerecin (γ ) ile içeri"i, su içeriği türü (W ile ) kalınlı"ı k n 6- Sıkışabilir 4- toprağın Gözeneklik esnekliği (n),(e, bo!luk G, k, oranı m, υ) ve (e) sıkışabilirliği ile geçirgenlik (k) v 7- Toprak 5- tanelerinin Kuru birim boyutu, oylum boyutlanması, a"ırlı"ı (! kalınlığı, k ) ile su serilişte içeri"i sıkıştırma (W n ) özelliği 8- Sıkışabilir 6- katmanın Sıkı!abilir altındaki topra"ın katmanların esnekli"i benzer (E, G, özellikleri k, m v, olarak ") ve sayılabilir. sıkı!abilirli"i Taşıma gücünün 7- Toprak düşmesi tanelerinin sonucu sıkışabilir boyutu, yerler boyutlanması, ile yapı kökü kalınlı"ı, tabanına serili!te serilmiş sıkı!tırma yapay dolgular özelli"i benzer oturma davranışları gösterirler. O nedenle benzer yöntem ile yollar ile incelenirler. Dolgunun sıkıştırılmasının 8- amacı, Sıkı!abilir dayanım katmanın ile taşıma altındaki gücünün artırılması, katmanların sıkışabilirliğinin benzer özellikleri ile su emme olarak özelliğinin sayılabilir JEOFİZİK BÜLTENİ

7 azaltılmasıdır. Toprağın sıkıştırılması, bir baskı aracı kullanılarak boşluk oylumunun küçülterek tanelerin birbirlerine yakın kümelenmelerini sağlamaktır. İyi sıkıştırılmış bir toprakta, boşluklar giderileceği için su içeriği değişimine karşı dayanım kazanır, yapı kökü ile alt yapılarda yüksek dayanım, biçim değişikliğine karşı direnç kazanılır. Gerek sıkışabilir katmanın kalınlığının, gerekse yapı kökü altlarında derinliklerinin ayrı taşıma özelliklerinin olması, yapının içe batmasının her yapıda ayrı, ötesi aynı dikintinin ayrı yerlerinde değişken olabilir. O nedenle, yapının ağırlığı yüklü alanın eğrilmesine neden olabilir, yapı tabanı döner, kısmen, eğrilme gerilmesini tüm yapıya aktarabilir. Üst yapı tasarımı yapılırken bu tür dönme nedeni ile oluşan ek gerilmeler göz önüne alınmadığından, yapıda biçimsel bozukluk, burkulma ile eğilme başlayabilir. Eğer önlem alınmadan yük bindirilmesi sürdürülürse yapıda onarılamaz çığımlar( hasarlar) oluşabilir. Tabana Gelen Üst Yapı Basıncı q Yapı kökü taban alanına (A) etkiyen üst basınçtır ya da yapı yüküdür. Tabana gelecek basıncın, yapılaşacak yerlerde uygulama öncesinde yapılması gerekir. Buna göre ayrı oturmaların yüksek yapıyı dokuncaya uğratmayacak düzeyde kalmasını sağlayacak bir yapı kökü tasarımı tasarlanır. Tasarım için yapı ağırlığı ile onu yapı köküyle, kök altındaki toprağa aktaran yapı köklerindeki eğilme devinirlikleri(momentleri), ayrıca kayma gerilmelerini bulmak gereklidir. Özellikle toyunlu(killi), uğralı(siltli), turbalı topraklarda taban basıncı dağılımı süre içinde önemli oranda değişebilir. O nedenle, yapılaşmada toprak türü ile basınç dağılımının özelliği arasındaki bağıntıyı kurmak gerekir. Basınç dağılımının kuramsal ile gerçek değerleri arasında ayrılık çoksa, kuşku varsa, G güvenlik sayısı büyük seçilir. Her katmandaki oturmanın ise üç bile!eni vardır. Bunlar, S i birdenbire oturma, S c Oturmanın sıkı!ma Bileşenleri oturması, S p yo"ruk oturma, Toplam oturma toprak yüzeyi ile yapı kökü altında kalan toprağın düşey basınç etkisinde oturmaların toplamıdır. S = S i + S c + S p (6) S= S 1 + S + S S n (5) Her katmandaki oturmanın ise üç bileşeni vardır. Bunlar, S i birdenbire oturma, S c sıkışma oturması, S p yoğruk Birdenbire oturma, oturma S i ; toprakta oylum de"i!mesi olmadan olu!an oturmadır. Suya doygun topraklarda birdenbire oturma ile su içeri"inin de"i!medi"i varsayılır. Ta!ıma gücü; yapı S kökü = S i + ayaklarının S c + S L-uzunlu"u ile enine(ya da çapı) B, p (6) Poisson oranına!, Birdenbire dü!ey esneklik oturma S i ;(elastisite) toprakta oylum direncine, değişmesi E olmadan ile k saran oluşan basınç oturmadır. esneklik Suya doygun de"erine, topraklarda yüklü birdenbire alanın oturma biçimine, ile su ta!ıma içeriğinin gücünün değişmediği belirlenece"i varsayılır. Taşıma yerin gücü; konumu yapı kökü ile ayaklarının sıkı!abilir L-uzunluğu toprak ile enine(ya da çapı) B, Poisson oranına υ, düşey esneklik (elastisite) direncine, E ile k saran basınç esneklik katman değerine, kalınlı"ına yüklü alanın ba"lı biçimine, bir katsayı taşıma olan gücünün I p ye, belirleneceği yapı kökü yerin tabanına konumu gelen ile sıkışabilir kesin toprak taban katman basıncı kalınlığına q ye, bağlı toprakta bir katsayı oylum olan Ide"i!mesi p ye, yapı kökü olmadan tabanına gelen (su kesin içeri"i taban de"i!meden) basıncı q ye, toprakta olu!an oylum değişmesi olmadan (su içeriği değişmeden) oluşan oturmaya bağlıdır. Bu olgu izleyen bağıntı ile oturmaya ba"lıdır. Bu olgu izleyen ba"ıntı ile tanımlanır(ercan,001).. tanımlanır(ercan,001).. S i = S q i. = B. q {. (1 B. { υ (1 ) / E! }. ) I / E }. I p p (7) (7) B!RDENB!RE OTURMA = YER!N JEOF!Z!K ÖZELL!KLER! + YAPI ÖZELL!"! 88 b. Sıkı#ma (Konsolidasyon) oturması, S c ; topra"a üst yapı yükü bindi"inde toprak Nisan 011 içindeki suyun dı!arı atılması ile süre içinde olu!an, yapı yükü altındaki topra"ın dü!ey do"rultudaki basılmadır. Bu tür güçsüzlük toyunlu u"ralı(siltli) topraklarda

8 b. Sıkışma (Konsolidasyon) oturması, S c ; toprağa üst yapı yükü bindiğinde toprak içindeki suyun dışarı atılması ile süre içinde oluşan, yapı yükü altındaki toprağın düşey doğrultudaki basılmadır. Bu tür güçsüzlük toyunlu uğralı(siltli) topraklarda oluşur. Birdenbire, ayrıca sıkışma (konsolidasyon) oturması kumlu çakıllı toprak ile dolgularda ayırt edilemez. Bunlar birbirine eşittir. Çünkü, suya doygun kumlarda da, yük altında, kum içindeki su, kum geçirimsiz katmanlar arasında olmayıp suyunu özgürce dışarı verebiliyorsa oturma çok çabuk oluşur. Toyunlu(killi), ayrıca uğralı(siltli) topraklarda su belli bir süre içinde çıkacağından sıkışma oturması, kumlu yerlerde su ise çabuk dışarı çıkacağından birdenbire oturma egemendir. S c = η. m v. p. H (8) η : yapı kökü altındaki toyunun(kilin) sıkışmaya bağlı katsayısı olup, 1. çok duyarlı toyunlarda (1.0 1.),. olağan (sıkışmış) toyunlarda ( ), 3. aşırı sıkışmış toyunda ( ), 4. çok aşırı sıkışmış toyunda (0.-0.5) dir. H : yapı kökü altında kalan oturabilir, sıkışabilir katman kalınlığı, p = yapı yükünü karşılayan alan başına yapı ağırlığı = 1/q m v : yapı kökü altındaki birimin oylumsal sıkışma katsayısı (=1/k sıkışmazlık esneklik direnci, jeofizikten ya da ödometre deneyinden), m v = n / p (9) n : sıkışma ile toprak gözenekliliğinin değişimi(alışılmış deneylerde ödometre deneyinden), p m v = 1/ k.q k: sıkışmazlık esneklik direnci (kg/m ) H / B L / B Kuşak Döküm 1 - H kalınlığında sıkışabilir bir katman üzerine oturan dikdörtgen tekdüze yayılı yüklü alanların köşeleri altındaki birdenbire oturmaya ilişkin I p değerleri ( Kumbasar ile Kip, 1985). L, yapı kökü ayağının uzunluğu, B-yapı kökü ayağının eni. 89 JEOFİZİK BÜLTENİ

9 c. Yoğruk Oturma S p : Bu özellik diğer ikisine göre daha küçük olduğundan göz ardı edilebilir. Yerin, yeterli taşıma gücü varsa, oturma S= 0 olacaktır. S i + S c =0 (10) q. B. { (1 υ ) / E }. I p + η. m v. p. H = 0 (11) H= d- (1) d: yapı kökünün tabanında yada altında yer alan oturabilir katmanın, yüzeyden olan derinliği, = yapı kökünün yüzeyden olan derinliği(kazılarak atılan kesim) q. B. { (1 υ ) / E }. I p + η. m v. p. (d- ) = 0 (13) p = yapı yükünü karşılayan alan başına yapı ağırlığı = 1/q W = üst yapı yükünün ağırlığı A= yapı kökü oturma yüzey alanı m v = 1/k a=(1 υ ) / E (15) q= Yapı yükü - kaldırılan kazı yükü=w/a - γ 1 (16) Yapılaşma öncesinde, yer dengede olduğundan yerin, ek yük bindirmeden önceki en az taşıma gücü, üzgüsüz(net) taşıma gücünün ya da yapı yükünün olmadığı bir durumda, ü = W/A (17) ü =0 durumunda, ü = - γ 1 (18) = γ 1 Yapı kökü taban düzeyindeki taşıma gücü ( ) ise, = W/A - γ 1 (19) 90 Nisan 011

10 Sığ yapı köklerinde, toprağın göçmeden taşıyabileceği toplam en büyük yük Güvenli taşıma gücü ise Q t = A. (0) = /G s (1) G s :güvenlik bölgüsü olup yapının önemine göre 1,5 ile 5 arasında değişebilir. Bu durumda; q= () q= W/A - γ 1 Oturmazlık koşulunu sağlayan ise; q B. a. I p + η. m v. p. (d- ) = 0 (3) γ 1 = yapı kökü ile yüzey arasında yer alan katmanın ortalama birim oylum ağırlığı p = -1/q (4) Kısaltmalar yapılırsa, m v = 1/k a=(1 υ ) / E T= B.a.I p = B. I p. (1 υ ) / E (5) V= η. (d- )/k (6) q.t -V/q=0 q = V/T q = = (V/T) 0,5 bulunur. Açıkça yazılırsa, (7) 91 JEOFİZİK BÜLTENİ

11 ya da =(( E/k) η. (d- ) / (B. I p. (1 υ ))) 0,5 (8) =(3 η (1-υ). (d- ) / (B. I p. (1 υ ))) 0,5 (9) Buradan, Güvenli taşıma gücü ise = /G s (30) bulunur. Burada bulunan yapı kökünün bir yağının taşıyabileceği güvenli yüktür. Sığ yapı köklerinin, toprağı göçürtmeden taşıyabileceği toplam en büyük yük, Q t = A. (31) A= Toplam yapı kökü yüzey alanıdır.(m.b.l), M= toplam yapı kökü ayağı sayısı, B,L: bir ayağın eni ile boyudur. Sürekli ya da kuşak köklerde, L= uzundur, bütün(radye jeneral) yapı köklerinde ise B ile L uzun olup tüm oturma alnını kapsar. Görüldüğü gibibi bu yaklaşımda çıkan tanım yalnızca yerin jeofizik özelliklerine E- düşey esneklik direnci, k-saran esneklik direncine ya da υ-poisson oranı ile yapı kökü boyutu, yapı kökü derinliği(kazı derinliği), sıkışır katman kalığına bağlıdır. Bu jeofizik değerler yerin dayanım ile taşıma gibi tüm özelliklerini kapsamaktadır. Yapı sayışmanı B, L,, değerlerini oynayarak öngördüğü güvenli taşıma gücüne erişebilir. TEMEL TASARIMI ÖRNEKLERİ Yapılan işi örneklemek için oturmaların sıkca görüldüğü, Bursa Nilüfer yerleşim alanında gerçek anlamda ölçülen jeofizik verileri kullanarak, bilinen jeofizik değerler için, tekil, sürekli, bütün temel biçimleri için uygun yapı temeli tasarımı alıştırması yapalım(görüntü 5, 6, 7 ile 8) 9 Nisan 011

12 Görüntü 5 Görüntü 6 BÖLÜMÜDÜR. 4 5 Görüntü 7 DALGASI Vs>700 m/sn 6 ÖRNEK-1 Tekil Temel Durumu: Bursa-Nilüfer Genç Çökelleri Üzerine Yapılacak 17 Katlı Dikinti İçin Güvenlik Gerilmesi. Aşağıda belirtilen Yapılaşma Kesitinde görüldüğü gibi, yapı kökünün oturacağı yerin jeofizik özellikleri şunlardır: 93 JEOFİZİK BÜLTENİ

13 V p = m/sn, V s = m/sn, γ 1 = 1,7 gr/cm 3, Poisson oranı υ=0,35, yapı oturma alanı A=60 m (0m x 31m), yapı kökü boyutu; B=1 m, L= m, W= ton, Yapı katı N= 17 kat, sıkışabilir ikinci katmanın giriş çıkış derinliği d=h = 4,5-0 m= 15,5 sıkışabilir katman derinliği d= h = 15,5, Yapı kökü altında kalan sıkışabilir katman kalınlığı H= h - = 10,5 m, η =0,5, bütün yapı kökü yüzey alanı S=619 m, M=30 tane tekil temel için tekil yapı kökü yüzey alanı S=L.B.M = 60 m, Yapı kökü için önerilen derinlik.=5 m, sarsıntı büyütme değeri b=,5-3,8, T 0 = 0,0-0,34, Yerin esneklik değerleri E= 0, , k= 0, kg/cm, L/B= 1,5, H/B= 5,5, bu değerler kullanılarak I p =0,5 T= x 0,5x(1-0,35 )/ 0, = 5, V= 0,5x10,5/0, =6, q = = (V/T) 0,5 = 7,1 kg/cm Güvenli taşıma gücü ise, G s = 3 alınırsa = /G s bulunur. =,4 kg/cm N=17 katlı yapının toplam ağırlığı W= ton dur. Bütün yapı kökü için yüzey alanı S=619 m, B genişliği 1 metre, L= metre olan, M=30 tane tekil ayak temel için yapı kökü yüzey alanı S=L.B.M = 1 x x 30 m = 60 m. Bu durumda temelin 1 m sine düşen üst yapı yükü q= W/S= / = 6,3 kg/cm. q> olduğunda yukarıda verilen temel türü, ayak genişliği, temel boyu ile ayak sayısı için, yer üst yapı ağırlığını taşıyamayacağından toprak içine oturacaktır. Bu durumda, temel biçimi, B, L, M boyutları değiştirilerek, q< koşulu elde edilmelidir. 94 Nisan 011

14 ÖRNEK- Bir Doğrultuda Sürekli Temel Durumu İçin Güvenlik Gerilmesi. Yukarıda belirtilen Yeraraştırma Kesitinde görüldüğü gibi, yapı kökünün oturacağı yerin jeofizik özellikleri değişmez, değişen yalnızca temelin biçim ile boyutudur. Jeofizik Özellikler: Poisson oranı υ=0,35, yerin esneklik değerleri E= 0, , k= 0, kg/cm, sıkışabilir ikinci katmanın giriş çıkış derinliği h = 4,5-0 m, sıkışabilir katman derinliği h = 15,5, yapı kökü altında kalan sıkışabilir katman kalınlığı H= h - = 10,5 m, η =0,5, Temel Boyutu: Ayak genişliği B=, boyu L= 0m olsun. Bu durumda; L/B= 10, H/B= 5, I p = 0,77 =(( E/k) η. (d- ) / (B. I p. (1 υ ))) 0,5 = (0,17/0,0) x 0,5 x 15,5 /(-x 0,77 x (1-0,35 ) = 65,875/ ( x 0,87) =49, = 7,0 kg/cm Güvenli taşıma gücü ise, G s = 3 alınırsa bulunur. = /G s =,3 kg/cm N=17 katlı yapının toplam ağırlığı W= ton dur. Bütün yapı kökü için yüzey alanı S=619 m,b genişliği metre olan, M=6 tane sürekli kuşak temel için sürekli yapı kökü yüzey alanı S=L.B.M = 0 x x 6 m = 40 m. Bu durumda temelin 1 m sine düşen üst yapı yükü q= W/S= / = 6,7 kg/cm. q> olduğunda yukarıda verilen temel türü, ayak genişliği, temel boyu ile kuşam sayısı için, yer üst yapı ağırlığını taşıyamayacağından toprak içine oturacaktır. Bu durumda, temel biçimi, B, L, M boyutları değiştirilerek, q< koşulu elde edilmelidir. 95 JEOFİZİK BÜLTENİ

15 ÖRNEK-3 Bütün Temel(radye jeneral) Temel Durumu İçin Güvenlik Gerilmesi. Yukarıda belirtilen Yeraraştırma Kesitinde görüldüğü gibi, yapı kökünün oturacağı yerin jeofizik özellikleri değişmez, değişen yalnızca temelin biçim ile boyutudur. Jeofizik Özellikler: Poisson oranı υ=0,35, yerin esneklik değerleri E= 0, , k= 0, kg/cm, sıkışabilir ikinci katmanın giriş çıkış derinliği h = 4,5-0 m, sıkışabilir katman derinliği h = 15,5, yapı kökü altında kalan sıkışabilir katman kalınlığı H= h - = 10,5 m, η =0,5, Temel Boyutu: B=0, L= 31m, L/B= 1,55, H/B= 0,5. Bu durumda I p = 0,03 bulunur. =(( E/k) η. (d- ) / (B. I p. (1 υ ))) 0,5 = (0,17/0,0) x 0,5 x 15,5 /(0 x 0,03 x (1-0,35 ) = 65,875/ (0 x 0,03 x 0,87) = 11, kg/cm Güvenli taşıma gücü ise, = /G s G s = 3 alınırsa = 3,74 kg/cm bulunur. Peki, bu temel tasarımı üst yapı yükünü çekebilir mi? N=17 katlı yapının toplam ağırlığı W= ton dur. Bütün yapı kökü için yüzey alanı S=619 m, B genişliği 0 metre olan, L= 31 metre olan bütün temel için yapı kökü yüzey alanı S=L.B.= 0 x 31 m = 60 m. Bu durumda temelin 1 m sine düşen üst yapı yükü q= W/S= / =,54 kg/cm. q< olduğunda yukarıda verilen bütün temel türü için, yer üst yapı ağırlığını G=3 güvenliğinde taşıyabileceğinden yapı toprak içine gömülmeyecektir.. Bu durumda, seçilen temel biçimi, ile boyutu (B, L) yeterlidir. 96 Nisan 011

16 SONUÇ Beş metreye dek derinliği olan sığ yapı köklerinin güvenli taşıma özelliklerini bulmak, deprem sırasında güvenliğinin düşmemesini sağlamak, yapılaşma işlerinin önemli bir sorunu olmuştur. Geleneksel yöntemde yerden, doğal koşulları bozularak alınan örnekler üzerinde yapılan deney sonuçlarını kullanan Terzaghi yöntemi, temel tasarımında, edindiği kısıtlamalar göz ardı edilerek en yaygın olarak kullanılagelmiştir. Bunun dışında, delgi içinde N 30 u bularak yapılan deneysel bağıntıların yapı temel tasarımında kullanılması bilime aykırıdır, ayrıca kısıtlayıcı koşullar içerir. Daha sonra geliştirilen V s kesme dalgasına ilişkin bağıntı, yapı özelliklerini dışladığından yapı temeli tasarımı ilkesine ayrı düşmüştür. Güvenli taşıma gücü yapı temelinden bağımsız bir değer değildir. Sonradan, bu bağıntının geliştirilmesiyle, yapı öğeleri ile donatıldığı, ancak çok değiştirgenli, çok koşullu, çok eşik değerli başka bağıntılar da oluşturulmuştur. Bu çalışma ile bulunan yeni bağıntı,terzaghi taşıma gücü ile temel tasarımı ilkesi anlayışına dayanarak, ayrıca oturmazlık koşulları üzerine yürütülmüş bir çıkarımdır. Bağıntı tüm taşıma özelliği düşük topraklar, sulu-kuru koşullar, tüm jeofizik koşullar, tüm yapı kökü türleri için çalışan bir bağıntıdır. Kısıtlamaları ya da koşulları yoktur. Öngördüğü değerler, jeofizik(sismik) çalışmalardan çıkarılan, 1. Jeofizik yeraltı kesitinde, oturabiliri ya da yapı kökü tabanın oturtulacağı düzeyin altında güçsüz katman(lar) kalığı H,. Yapı kökünün oturtulacağı katmanın sarsımsal jeofizik özellikleridir: V, V, E, k, υ s p özellikleridir. Ağırlığı W, temel oturma alanı S olan N katlı yapının temel tasarımında bu bağıntı, uygun temel tasarımını bulmak için kullanılır. Bağıntıda yer alan jeofizik özellikler(h, E-düşey esneklik ölçgesi, k-saran basınç ölçgesi ya da υ-poisson oranı) değişmez kalırken, temel biçimi ile boyutları (tekil, sürekli, bütün, B-temel ayağı genişliği, L-temel boyu, M-ayak sayısı, - temel derinliği değiştirilerek, birim alana düşen yükü oturmadan taşıyabilecek - güvenli taşıma gücü elde edilir. Kısacası; üzerine ne tür yapı kondurulacağı belli olmayan boş bir evleğin - güvenli taşıma gücü olmaz. - güvenli taşıma gücünün bulunmasında jeofizik özellikler durağan kalırken temel tasarımı için temel boyutunun değiştirilir olması, - güvenli taşıma gücü değerinin de durağan değil değişken bir değer olduğunu gösterir. Eğer, Yerinceleme çalışması yapılıyorsa, ancak yapı türü verilmemiş ise, izleyen örnekteki bağıntı, izleyen biçimde yapı sayışmanına (inşaat mühendisine) sunulmalıdır. =(( E/k) η. (d- ) / (B. I p. (1 υ ))) 0,5 = (0,17/0,0) x 0,5 x (15,5- ) /(B x I p x (1-0,35 ) 97 JEOFİZİK BÜLTENİ

17 E!er, Yerinceleme çalı"ması Makale yapılıyorsa, ancak yapı türü verilmemi" ise, izleyen örnekteki ba!ıntı, izleyen biçimde yapı sayı"manına (in"aat mühendisine) sunulmalıdır. =(( E/k). (d- ) / (B. I p. (1! ))) 0,5 Yapı denge tasarımcısı (statiker) bu bağıntıda yer alan, B, L ile temel türüyle oynayarak, birim yapı temeline düşen q değerini elde ederken temel biçimi de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Diğer oynayabileceği d = (0,17/0,0) x 0,5 x (15,5- ) /(B x I p x (1-0,35 ) yapısal özellikler ise W-yapı ağırlığıdır. Yapı ağırlığını düşürmek için ya N-katsayısını azaltır, ya da yapı gereçlerini Yapı denge yeğnileştirir(hafifletir.) tasarımcısı (statiker) GTG durağan bu ba!ıntıda bir değer yer olmayıp alan yukarıdaki, B, L değerlerini ile temel kullanarak, türüyle ancak oynayarak, düşey yapı birim yükü yapı ile yapı temeline kökü biçim dü"en ile boyutunu de!erini ona göre elde değiştirerek ederken ayrı temel ayrı değerler biçimi alabilir. de Jeofizik kendili!inden yolla V s sarsım ortaya tezliği çıkacaktır. ile E,G, k; Di!er tüm yer oynayabilece!i özellikleri olan c, yapısal Ø, γ 1, γ özellikler ile yer ıslaklığı, ise yeraltısuyu W-yapı etkisini a!ırlı!ıdır. içinde barındırır. Yapı a!ırlı!ını O nedenle dü"ürmek kolaydır, sınırlandırma için ya içermez, N-katsayısını bilimseldir, azaltır, temel tasarımını ya da en yapı doğru biçimde gereçlerini yapar. ye!nile"tirir(hafifletir). TA!IMA GÜCÜ = JEOF"Z"K ÖZELL"KLER + YAPI KÖKÜ BOYUTU "LE TÜRÜ GTG dura!an bir de!er olmayıp yukarıdaki de!erlerini kullanarak, ancak dü"ey yapı yükü ile yapı kökü biçim ile boyutunu ona göre de!i"tirerek ayrı ayrı de!erler alabilir. Jeofizik yolla V s sarsım tezli!i ile E,G, k; tüm yer özellikleri olan c, Ø, " 1, " ile yer ıslaklı!ı, yeraltısuyu etkisini içinde barındırır. O nedenle kolaydır, sınırlandırma içermez, bilimseldir, temel tasarımını en TASARLANAN do!ru biçimde yapar. YARARLANILAN KAYNAKLAR Y Arıo!lu, E., Arıo!lu N., Yılmaz, A.O., En büyük 000, Gerilme Zemin.5 kg/cm Sıvıla"ması I. ve II. Hazırbeton Yıl:7, 98 Nisan 011 Sayı:38, Mart-Nisan Ayı Celep, Z., Kumbasar N., 1996, Yapı Dinami!i ve Deprem Mühendisli!ine Giri", #kinci Baskı, Beta Da!ıtım, #stanbul. Vp = m/sn Ercan, A., 1990 b, Yeraltı Bo"lukları ve Zemin Esnekli!inin Jeofizik Yöntemlerle 77, KUZEY SAYGINKENT Belirlenmesi, II. Ulusal Kaya Mekani!i Sempozyumu Bildiriler, s Kasım Yol Ercan, A., 1996 a, Soil Subsidence Classification at an Hotel Site by Engineering Geophysics, Alanya, Turkey, I. Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Eylül CL Siltli Kil) CL Siltli Kil) Ercan, A., 000 n Yermühendislik Özelliklerinin Jeofizik Ölçümler, Jeolojik Gözlemler YERALTI ARAMACILIK ve Teoteknik Deneylerle Belirlenmesi; Yerel Yön. Jeoter. En. Ve S.S. ÜÇEL YAPISI A = m W= ton d = 5 m T 0 = sn b = d= 5 m için q = kg/cm s d= 0 m için q s = kg/cm d = 0 m 15 1 Vp = m/sn 1 Vs = m/sn Vs = m/sn m Vp = m/sn 3 Vs = m/sn 3 0 GÜNEY.5 5m

18 YARARLANILAN KAYNAKLAR Arıoğlu, E., Arıoğlu N., Yılmaz, A.O., 000, Zemin Sıvılaşması I. ve II. Hazırbeton Yıl:7, Sayı:38, Mart-Nisan Ayı Celep, Z., Kumbasar N., 1996, Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliğine Giriş, İkinci Baskı, Beta Dağıtım, İstanbul. Ercan, A., 1990 b, Yeraltı Boşlukları ve Zemin Esnekliğinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi, II. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler, s.55-77, 5-7 Kasım Ercan, A., 1996 a, Soil Subsidence Classification at an Hotel Site by Engineering Geophysics, Alanya, Turkey, I. Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Eylül Ercan, A., 000 n Yermühendislik Özelliklerinin Jeofizik Ölçümler, Jeolojik Gözlemler ve Teoteknik Deneylerle Belirlenmesi; Yerel Yön. Jeoter. En. Ve Jeoteknik Uyg. İB Kitabı, 0- Kasım, S Ercan, A.001. Kıran Bölgelerinde YERARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilgi ve Kurallar. TMMOB JFMO Yayını. 339 s. Ercan, A.005. Bursa Nilüfer Genç Çökellerinde Yapılaşma Jeofiziği. Yer altı Aramacılık Bildirgesi, Bozbey İnşaat, Bursa. Keçeli, A.D.,1990. Determination of bearing capacity of soils by means of seismic methods (in Turkish). Geophysical Journal, Ankara, Türkiye, 4, 83-9 Krinitzsky, E.L., Gould, J.P., Edinger, P.H., Fundamentals of Earthquake Kumbasar, V., Kip, F., 1985, Zemin Mekaniği Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 50 s Terzaghi,K. And Peck, R.B.,1976. Soil Mechanics in Engeering Practice. nd ed. John Wiley & Sons, London. Tezcan, S.S. Özdemir, Z., and Keçeli, A., 006. Allowable bearing of shallow foundation capacity of shallow foundations based on shear wave velocity. Journal of Geotechnical and Geological Engineering, 4:pp.03,-18, DOI /s , Netherlands, Springer, Tezcan, S., 011. Geçmiş depremlerden alınacak dersler jeofizik etüdlerin önemi. Özel Baskı. Yüksek Öğrenim Eğitim ve Araştırma Vakfı. İstanbul, 10 Mart 011, Aydın Toplantısı. Türker, E., 004. Computation of ground bearing capacity from shear wave velocity Continuum Models and Discrete System. Eds. D. Bergman, et al. Netherlands, pp Ulusay, R., 1989, Pratik Jeoteknik Bilgiler. Teknomad Yayınları, 44 s. 99 JEOFİZİK BÜLTENİ

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2(Ekim-Kasım) 2009 36-46 SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Safe Bearing Capacity Obtained

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 321 Parsel

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ 4. Geoteknik Sempozyumu 1-2 Aralık 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SOIL'S ULTIMATE BEARING CAPACITY

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

ZEMİN VE KAYAÇLARDA EMNİYET GERİLMESİNİN SİSMİK YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ

ZEMİN VE KAYAÇLARDA EMNİYET GERİLMESİNİN SİSMİK YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ Yıl: 010, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:1-10 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ZEMİN VE KAYAÇLARDA EMNİYET GERİLMESİNİN SİSMİK YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ Semih S. TEZCAN 1, Ali KEÇELI ve Zuhal ÖZDEMIR 3 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI BĠNA KAT YÜKSEKLĠĞĠNE ETKĠYEN DEPREM REZONANS BÖLGESĠ TESPĠT RAPOR FORMATI Haziran - 2016 Yönetim Kurulu nun 21/06/2016 tarih ve XVI/14

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Güz Yarıyılı YAPILAŞMADA YERBİLİMLERİ İNŞ 207 4 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3+0 s/hafta 3 kredi Teorik:

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR Zeminlerin herhangi bir yük altında sıkışması ve konsolidasyonu sonucu yapıda meydana gelen oturmalar, yapının mimari ve/veya

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Geoteknik Bütün mühendislik yapıları yapıldıkları zeminle yakından ilgilidir. Taşıyıcı sistemlerin temelleri, yollardaki yarmalar, istinad duvarları, barajlar, tüneller hep

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı Prof Dr Gökhan Baykal Program Killerin ve kumların temel davranış özellikleri Yüzeysel temellerin tanımı Tasarım esasları Taşıma gücü Gerilme dağılımları Oturma

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Gerilme kavramı Zemin tabakalarının kendi ağırlıkları ve uygulanan dış yükler, zemin içindeki

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı