Ulusal Kalıntı Kontrol Planı Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2007 Türkiye"

Transkript

1 Ulusal Kalıntı Kontrol Planı Türkiye Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi: Ofis Adresi: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Akay Caddesi No: 3, 06100, Bakanlıklar-Ankara-TURKEY Tel No: ; fax no: ++ (90) address:

2 IÇINDEKILER Sayfa Raporda kullanılan özel terimler ve kısaltmalar 3 1 Ulusal Kalıntı Kontrol Planı - Giriş 4 2 Genel Prensipler Kalıntı Kontrol Planının Tanıtımı Numune alımı, taşınması ve muhafazası Örnekleme prosedürü Numune miktarları Numunelerin taşınması ve muhafazası Numunelerin işlenmesi için gerekli süre Çalışma sonuçlarının KKGM ne ve IM ne raporlanması 7 3 Kalıntı Kontrol Planlarının uygulanmasıyla ilgili mevzuat ve Yönetmeliğin Ek I inde listelenen farmakolojik aktif maddelerin ve diğer maddelerin ruhsatlanması, dağıtımı, pazarlanması ve kullanımıyla ilgili mevzuat Kalıntı Kontrol Planlarının uygulanmasındaki Kanunlar Yönetmeliğin Ek I inde listelenen farmakolojik aktif maddelerin ve diğer maddelerin ruhsatlanması, dağıtımı, pazarlanması ve kullanımıyla ilgili yasal mevzuat 8 4 Kalıntı Kontrol Planlarının uygulamasında yer alan resmi kurumlar 9 5 Yetkili laboratuvarların listesi 9 6 Ruhsatlı maddelerin ulusal tolerans seviyeleri 12 7 Kalıntı tespit edilen hayvanlar veya hayvansal ürünler hakkında yürütülen önlemler ve temel alınan Kanunlar 13 8 Bölüm A: Kanatlı Orijin çiftlikten numune alma Numune alma zamanı Numune alma prosedürü Numune Olarak Seçilmiş Hayvanların Kesimi Zeranol için not Analiz edilecek matrikslerle ilgili not Ulusal Kalıntı Planı- Kanatlı 16 İl Bazında Numune Alma Programı (Broiler- Hindi) 20 9 Bölüm B: Yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünleri Numune alma prosedürü Ulusal Kalıntı Planı- Yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünleri 24 İl Bazında Numune Alma Programı Bölüm C: Süt Numune alma prosedürü Diğer hayvan türlerinden elde edilen süt Ulusal Kalıntı Planı- Süt (İnek sütü- Diğer süt) 30 İl Bazında Numune Alma Programı (İnek sütü- Diğer süt) Bölüm D: Bal Numune alma prosedürü Ulusal Kalıntı Planı- Bal 38 İl Bazında Numune Alma Programı 40 Şekil 1 : TKB nın Organizasyon Şeması 10 Şekil 2 : KKGM nün Organizasyon Şeması 11 Şekil 3 : İl Müdürlüklerinin Organizasyon Şeması 12 Ek I Kalıntı Kontrol Planı kapsamında aranması gereken maddeler 43 EK II Hayvan Türleri ve Hayvansal Birincil Ürünlerde Aranılacak 44 Madde Grupları ve Kalıntılar 2

3 RAPORDA KULLANILAN ÖZEL TERIMLER VE KISALTMALAR AB AİKL BVKAE CSL DDT DES DIEN EMVKAE ELISA GC GC-ECD GC-MS HCH HPLC ICP IIKL IM KKGM KHK LC-MS-MS TKB MRL NSAID PCBs PVKAE SANCO TÜRKAK : Avrupa Birliği : Ankara İl Kontrol Laboaratuvar Müdürlüğü : Bornova Veteriner kontrol ve Araştırma Enstitüsü : Central Science Laboratory-UK : Dichlorodiphenyltricloraethane : Diethystilbestrol : Dienestrol : Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Arşatırma Enstitüsü Müdürlüğü : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay : Gas Chromatography (Gaz Kromotografisi) : Gas Chromatography-Electron Capture Detector : Gas Chromatography- Mass Spectrometry : Hexachlorocyclohexane : High Performance Liquid Chromatography : Inductively Coupled Plasma : İzmir İl Kontrol Laboaratuvar Müdürlüğü : Il Müdürlüğü : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü : Kanun Hükmünde Kararname : Liquid Chromatography- Mass Spectrometry-Mass Spectrometry : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı : Maximum Residue Level (Maksimum Kalıntı Düzeyi) : Non-steroidal anti-inflammatory drug : Polychlorinated Biphenyls : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü : Santè et Protection des Consommateurs (EU, Health and Consumer Protection, AB, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü) : Türk Akreditasyon Kurumu Pozitif numune :Doğrulama ve/veya teyit (şahit) analiz sonucu sonrasında izin verilmeyen madde veya yetkilendirilmiş bir maddenin MRL veya eylem limitini aştığının tespitini gösterir. Pozitif numune ifadesi çevresel bulaşan maddelerde kullanılmaz. Doğal hormanlarda da doğal seviyeyi aşmadıkça veya MRL üstü olmadıkça kullanılmaz. Analit Matriks : Analitik prosedürle belirlenecek olan madde yada kimyasal bileşendir. : Analitin varlığını tespit etmek üzere kullanılan karaciğer, kas, içme suyu gibi numunedir. 3

4 1 ULUSAL KALINTI KONTROL PLANI-GİRİŞ Ulusal Kalıntı Kontrol Planı, hayvansal orijinli gıdaların güvenliğinden emin olmak üzere yıllık bazda uygulanan programlardır. Bu programların uygulamasında AB mevzuatı (96/23/EC ve 96/22/EC sayılı Konsey Direktifleri ile 98/179/EC sayılı Konsey Kararı) ile uyumlaştırması tamamlanmış Türk mevzuatı esas alınmaktadır. Ulusal kalıntı kontrolünde Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik (RG: , No.25705) esas alınmaktadır. Kalıntı kontrol çalışmaları, bu yönetmelik ve yönetmeliğe bağlı 2006/05 sayılı Su ürünleri, Kanatlı Hayvan ve Etleri, Bal ve Çiğ Sütte Kalıntı İzleme Genelgesi nde belirtilen kurallara göre yürütülmektedir. Yukarıda değinilen mevzuat, kalıntı kontrolünün uygulamasında uyulması gereken marjinal şartları belirler. Örnekleme sıklığı Yönetmelikte belirtilen kurallarla uyumlu olmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez teşkilatlarından biri olan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kalıntı kontrol planlarının oluşturulmasından ve uygulamaların üst gözetiminden sorumludur. Ulusal Kalıntı Kontrol Planı kanatlı hayvan ve etleri ile yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünlerini, çiğ süt ve balı kapsar. Numuneler, çiftliklerde yetiştirilen canlı hayvanlardan ve hayvansal orijinli birincil gıdalardan alınır. Analizler görevli oldukları konularda Ulusal Referans Laboaratuvar olan Bakanlık laboratuvarlarında gerçekleşritilir. 2 GENEL PRENSİPLER 2.1 Kalıntı Kontrol Planının Tanıtımı Ulusal Kalıntı Kontrol Planı aşağıdaki hayvan türleri ve hayvansal ürünler için örnekleme koşullarını tanımlar: Bölüm A: Kanatlı Bölüm B: Su ürünleri Bölüm C: Süt Bölüm D: Bal A-D bölümleri aşağıdaki şekilde yapılanmıştır: Her bölümde, hayvan türleri ve hayvansal ürünlerin örnekleme temelini belirleyen tablolar yer almaktadır. Bu tablolar; Türkiye genelinde alınacak mimumum numune sayılarını göstermektedir. Bu tabloları, il bazında alınması gereken numune sayılarını gösteren başka bir tablo izlemektedir Bu tablolarda; araştırma yapılması istenen hayvan türü veya hayvansal ürün ile örneklemenin nereden yapılacağı dair bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilere ilaveten, analiz ve örneklemede dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İlk tabloda, Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilmiş olan 2005 yılı üretim rakamları, ürünün AB ne ihraç edilme durumu ile Yönetmelik gereği analiz edilmesi gereken minimum numune sayısı, AB ne gönderilen plandaki sayı ile il bazında 2007 yılında uygulanacak programda alınacak numune sayısına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablonun ikinci kısmında aşağıda belirtilen bilgiler vardır: Sütun 1: İzleme Yapılacak Ana Madde Grubu ve Alt Grupları Sütun 1, Ek 1 de verilen ve kalıntı kontrol planının kısımlarını oluşturan madde gruplarının yer aldığı kısımdır. Sütun 2: Numune sayısı ve test sayısı Kalıntı Kontrol Planı yapılacak örneklemenin minimum sayısını kapsar ve planda yer alan sayıda numune alımı zorunludur. Her planda sütun 2 en az iki kısma ayrılır. Birinci kısım, Yönetmeliğe (aynı zamanda AB mevzuatına) göre alınması gereken minimum sayıyı, ikinci kısım ise 2007 planında alınması gereken minimum sayıyı belirler. 4

5 Kanatlı planı için, bu sütun Grup A da yer alan maddeler için örnekleme yerini de verir. Sütun 4 de # işareti olan maddeler istisnadır ve bu maddeler için dipnota bakılmalıdır. Sütun 3: Madde veya kalıntı Sütun 3, ilgili numunelerde aranması istenen maddeleri listeler. Sütun 4: Analiz edilecek ürün (matriks) Kalıntı izleme planlarının koşullarını sağlamak için sadece sütun 4 de verilen ürünler (matriksler) analiz edilecektir. Sütun 5: İzleme Metodu Sütun 5 izleme analizlerinde kullanılan metotlarını listeler. İzleme aşamasında pozitif bulgu (yasa ihlali) varsa bu bulgu mutlaka doğrulama ve/veya referans metot ile teyid edilmelidir. Sütun 6: Doğrulama Metodu Sütun 6 doğrulama ve şahit analizlerinde kullanılacak metotları listeler. Sütun 7 ve 8: İzleme metodu tespit seviyesi ve Doğrulama metodu tespit seviyesi Sütun 7 ve 8 izleme ve doğrulama aşamalarında kullanılan metotlar için tespit limiti veya minimum gerekli performans limitini (Limit of Determination [LOD)/ Minimum Required Performance Limit (MRPL)] verir. Sütun 9: Karar Limiti Sütun 9 karar limitini (yasal işlem başlatma seviyesini) verir. Bu limit, Türk Gıda Kodeksindeki maksimum kalıntı limitine (MRL) eşit olan değerdir. Maksimum kalıntı seviyesinin belirlenmediği durumlarda metot tespit düzeyi (Limit of Quantification) veya minumum gerekli performans limiti (MRPL) karar limitidir. Yasaklı maddelerde ise maddenin varlığının teyidi karar limitidir. 2.2 Numune alımı, taşınması ve muhafazası Örnekleme Prosedürü Numune alımında Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik ve 2006/05 sayılı Su ürünleri, Kanatlı Hayvan ve Etleri, Bal ve Çiğ Sütte Kalıntı İzleme Genelgesinde verilen kurallar takip edilmelidir. Örneği alan personel, numune kontaminasyonunu önleyecek tüm tedbirleri almalı, bu amaçla her numune alımında ayrı tek kullanımlık eldiven kullanmalı ve her numune alımından sonra eldiven değiştirmelidir Numune Miktarları İzleme aşamasında aşağıda belirtilen miktarlarda numune alımı yapılmalıdır: Matriks Kan(plasma eldesi için) Karaciğer Böbrek Kas (kanatlı, balık) Deri/yağ Yem Hayvanların içme suyu Süt Bal Canlı hayvan Numune A ve Numune B için minimum miktarlar 200 ml 200 g 200 g 200 g 200 g 200 g 200 ml 200 ml 200 g 1 kanatlı hayvan Yukarıda listelenen numune miktarları alınması gereken mimimum miktarlardır. Bu miktarlar, laboratuvarların izleme ve konfirmasyon analizlerinde yeterli olacak miktarları göstermektedir. Geri izleme basamağında alınacak numune miktarları için mevzuat hükümleri uygulanmalıdır. Kanatlı ve su ürünleri Gerekli olan numune miktarına ulaşmak için bir veya daha fazla hayvandan numune alımı yapılabilir. 5

6 2.2.3 Numunelerin taşınması ve muhafazası Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik ve 2006/05 sayılı Su ürünleri, Kanatlı Hayvan ve Etleri, Bal ve Çiğ Sütte Kalıntı İzleme Genelgesine göre; kalıntı kontrol planlarında alınan numuneler için analit stabilitesini ve numune özelliğini korumayı sağlayacak şekilde uygun taşıma ve muhafaza şartları sağlanmalıdır. Taşımada kullanılacak kaplara ve taşıma sıcaklığına, yetkili laboratuvara ulaşma süresine özel önem verilmelidir. Numunelerin taşınması ve muhafazası için aşağıda belirtilen prensipler uygulanmalıdır: Numunelerin paketlenmesi 2006/05 sayılı Genelgede belirtildiği üzere; her numune alınmasını takiben gecikmeksizin ayrı olarak uygun kaplara alınmalıdır. İzleme aşamasında yanlız bir numune alınmalıdır. Geri izleme basamağında her bir numune; numune A ve numune B olarak iki eş (alt) numuneye ayrılmalıdır (Numune A ilk analizde kullanılır; Numune B şahit numune olarak saklanır ve numune A da pozitif bir bulgunun olması durumunda laboratuvar analizinde kullanılır). Bu aynı zamanda birden fazla numuneden oluşan numune setlerine de uygulanabilir (numune seti; bir hayvan veya hayvansal üründen alınan ve farklı matrikslerin örneklemesinden oluşan belli sayıdaki numunedir. Yem ve içme suyu da bu numune setinin parçalarını oluşturabilir). Numune kapları sızdırmaz özellikte olmalıdır. Kullanılan kaplar numune değişimini, çapraz bulaşmayı ve numunenin bozulmasını önleyecek şekilde olmalıdır. Bir kullanımlık kapların kullanımı tercih edilmelidir. Plazma hazırlamada, alınan kana gecikmeksizin bir antikoagulant (örneğin heparin) eklemesi yapılmalıdır. Etiketleme Her numune, toplandıktan hemen sonra paketlenmeli ve etiketlenmelidir. Numune setinde yer alan numuneler ve alt numuneler (Numune A ve Numune B) tanımlanabilir olmalıdır. Her bir numuneye ait kap resmi olarak mühürlenmiş olmalıdır. Soğutma Numuneler gecikmeksizin 2-7 C ye soğutulmalıdır. Sadece ön soğutması tamamlanmış numunelere taşıma kaplarına konulmalıdır. Soğutma işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olunmalıdır. Bal ve yem numunelerinde soğutmaya ihtiyaç yoktur. Numuneler, laboratuvara 2-7 C de teslim edilmelidir. Laboratuvara numune gönderimi geçikmeksizin yapılmalıdır. Bu mümkün değil ise, soğuk zincir kırılmadan numune alımından sonra maksimum 36 saatlik bir periyot içerisinde laboratuvara numune gönderimi sağlanmalıdır. Kan numuneleri ara depolama yapılmaksızın derhal laboratuvara gönderilmelidir. Denetçi kan örneği alamıyorsa, canlı kanatlı hayvanın gecikmeksizin laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır. Malaşit yeşili analizi için alınan balık numuneleri dondurulduktan sonra laboratuvar gönderilmelidir. İstisnai durumlarda; laboratuvara hemen gönderimi yapılamayıp ara muhafazası yapılmak durumunda olunan diğer numuneler; numune alımını takiben gecikmeksizin -15 ila -30 C ye dondurulmalı ve dondurulmuş numunelerin laboratuvara gönderimi bir haftalık periyot içerisinde soğuk zincir kırılmadan gerçekleştirilmelidir. Geri izleme basamağında ise; numune alımını takiben, numuneler 24 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Taşıma (Nakliye) Taşıma sırasında soğuk zincirin sürekliliği sağlanmalı, dondurulmuş numunelerin çözünmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Numuneler, örnekleme protokolü (numune etiketi ve tutanağı) ile birlikte laboratuvara gönderilmelidir. Laboratuvara gönderilen üst yazıda numunenin şahit/geri izleme/izleme olduğu açıkça belirtilmelidir. 6

7 Numunelerin Laboratuvarda muhafazası Kalıntının tespit edilmesinde laboratuvar iki farklı metot kullanıyorsa; her numune gecikmeksizin A ve B olarak iki alt (eş) numuneye ayrılmalıdır. Numune A hazırlandıktan hemen sonra gecikmeksizin analiz edilmelidir. Numune B, numune A da pozitif bir bulgu olması durumunda kullanılmak üzere yedek numune olarak uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Numune B ayrı kapta saklanmalı ve karışıklığı önlemek üzere tanımlaycı etiketleme yapılmalıdır. Numune materyaline bağlı olarak B numuneleri (şahit numune veya yedek numune) aşağıdaki koşullarda saklanmalıdır*: Materyalin tipi (matriks) Depolama Koşulları Minumum Raf Ömrü Plazma 20 ila 30 C de derin dondurma 4 ay Su ürünleri (balık iç organları tamamen çıkartılmış olmalıdır) 20 ila 30 C de derin dondurma 4 ay organlar, kas, yağ, süt ve içme suyu 20 ila 30 C de derin dondurma 6 ay bal Soğutulmaksızın 4 ay Yem maddeleri, kuyu Soğutulmaksızın 6 ay Yem maddeleri, yaş 20 ila 30 C de derin dondurma 6 ay. *: National Residue Control Plan 2006-General Part Germany, Uygun olmayan numuneler Deney için gönderilen numunenin uygun olmadığı kanıtlandıysa (hasarlı numune kabı, kontaminasyon, bozulma, analiz için yetersiz miktar, yanlış veya hatalı materyal (matriks) vb.) yeniden numune talebi yapılmalıdır. 2.3 Numunenin işlenmesi için gerekli süre 2006/05 sayılı Genelge ye göre numunenin laboratuvarda işlenmesi ve sonucun raporlanması için verilen süre 15 iş günüdür. Bununla birlikte, diğer önemli vakaların ortaya çıkması nedeniyle laboratuvar kapasitesinin bu vakalara ayrılması durumunda veya bir numunede yeni bir analit aranması gibi nedenlerle laboratuvara orantısız olarak yüksek harcamaya neden olması hallerinde analiz yapımı ve raporlanması için verilen süre 4-8 haftaya kadar aşılabilir. 2.4 Çalışma sonuçlarının KKGM ne ve IM ne raporlanması Laboratuvar çalışma sonuçları İl Müdürlüğüne gecikmeksizin raporlanır. Kontrol ve denetim sonuçlarının MRL aşımı, yasaklı bir maddenin veya izin verilmeyen bir uygulamanın varlığını göstermesi durumunda; İl Müdürlüğü tarafından Pozitif Sonuç Bildirim Formu doldurularak Genel Müdürlük gecikmeksizin bilgilendirilir. İl Müdürlüğü konu ile ilgili yürüttüğü geri izleme çalışmaların sonuçlarını da Genel Müdürlüğe raporlar. 2006/05 sayılı Genelge de belirtilen formata göre; İl Müdürlükleri ve laboratuarlar ara ve yıllık çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe posta yolu ile gönderir. İl Müdürlükleri ve laboratuvarlar gerçekleştirdikleri faaliyetleri her yıl Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dört ayrı rapor olarak gönderir. Rapor gönderimi, dönem bitişini takip eden ilk ayın 10 una kadardır. Laboratuvarlar yıl içerisinde yürüttükleri görevlere ait yıllık raporunu KKGM ye 10 Şubat 2008 e kadar göndermelidir. Laboratuvarlar bir sonraki yıl için çalışmayı planladıkları metotlara ait 30 Kasım 2007 itibariyle KKGM ye bildirecektir. Dikkat: Pozitif Sonuç Bildirim Formu bu talimata daha sonra eklenecektir. 3 Kalıntı Kontrol Planlarının uygulanmasıyla ilgili mevzuat ve Yönetmeliğin Ek I inde listelenen farmakolojik aktif maddelerin ve diğer maddelerin ruhsatlanması, dağıtımı, pazarlanması ve kullanımıyla ilgili mevzuat 7

8 3.1. Kalıntı Kontrol Planlarının uygulanmasındaki Kanunlar 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu (33 ve 53 maddeleri) ( 5074 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, RG: , No.25361), 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (7, 10, 16, 17, 18, 23 ve 29 maddeleri) (R.G , No.25483), 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (Madde 23, (b) paragrafının 2inci alt paragrafı) (R.G: , No.13799) ve 1734 sayılı Yem Kanunu (R.G: , No ) kalıntı kontrol programlarında esas alınan Kanunlardır sayılı Kanunun 33üncü maddesi ve 5179 sayılı Kanunun 16ıncı maddesi kalıntı limitlerinin aşılması durumunda geri izleme çalışmalarının yürütülmesini sağlayan Kanun maddeleridir sayılı Kanunun ihtiyati tedbirler başlıklı 10. maddesi, acil durumlar başlıklı 14. maddesi, işyeri sorumluluğu başlıklı 17inci maddesi ve sağlığın korunması başlıklı 18 inci maddesine dayanarak yine aynı Kanunun Cezai Hükümler başlıklı 29 uncu maddesinde yer alan d, e, f, g, h ve ı bendindeki cezai hükümleri; 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 32/A maddesi, 33üncü maddenin 3üncü, 4üncü ve 5inci paragrafları, ve 53üncü maddesi; 1380 sayılı Su ürünleri Kanunun 36ıncı maddesi h, j bendi uygulanan yaptırımların yasal dayanağıdır. Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik (R.G , No.25705) Kalıntı kontrol planlarının hazırlama ve uygulama kurallarını, yetkili otoritenin, çiftlik ve tesislerin sorumluluklarını, her gıda grubunda (süt, kanatlı, sığır, yumurta, bal, tavşan, av eti, vb.) kontrol edilmesi gereken madde gruplarını, örnekleme yeri ve sıklığını belirler. Bu Yönetmelik aynı zamanda, kontrol, geri izleme denetimleri ve pozitif bir sonuç bulunduğunda uygulanacak tedbirleri belirler. Buna ilaveten, ulusal referans laboratuvarının oluşturulmasını ister ve bu laboaratuvarların görevlerini, örnekleme prosedürünü, analizlerde kullanılacak resmi metotları ve analiz ücretlerini ödeme kurallarını, kalıntı limitinin aşılması ve yasal olmayan bir uygulamanın yapıldığının tespiti durumunda yürütülmesi gereken ileri araştırmaları ve yapılması gereken tahkikatı açıklar. Kalıntı kontrol çalışmalarında, anılan Yönetmeliğin yanı sıra, 2006/05 sayı ve tarihli Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan ve Etleri, Bal ve Sütte Kalıntı İzleme Genelgesi hükümleri de esas alınır. Bu Genelge, programı uygulayacak resmi kurumları, bu kurumların sorumluluklarını, programın uygulamasındaki detaylı kuralları (laboaratuvarda örnek işleme süresi, numune alımı, tesis ve çiftliklerin sorumlulukları, vb.) izleme ve geri izlem aşamalarında yürütülecek resmi kontrollerin detay kurallarını, ve pozitif sonuç bulunduğunda uygulanası gereken yasal yaptırımları açıklar. 2005/74 sayılı Gıda Olarak Değerlendirilecek Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi ( ) bu konuda esas alınan bir diğer Genelgedir. 2005/74 sayılı Genelge, veteriner ilaçları için standart reçete kullanılmasını, kanatlı, bal ve süt çiftliklerinde tutulacak kayıtları, çiftlikte ilaç kullanımı kontrolünün esaslarını belirler. Bu genelgeye göre, denetçi kayıtların doğru tutulup tutulmadığını kontrol etmeli ve bir uygunsuzluk bulunması durumunda mevzuatta belirtilen kurallar uygulanmalıdır. 3.2 Yönetmeliğin Ek I inde listelenen farmakolojik aktif maddelerin ve diğer maddelerin ruhsatlanması, dağıtımı, pazarlanması ve kullanımıyla ilgili mevzuat TKB altındaki KKGM, veteriner tıp ürünlerinin ve yem katkılarının ruhsatlanması ve pazarlanmasında yetkili resmi otoritedir. KKGM içindeki İlaç Alet Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Veteriner İlaç Şube Müdürlüğü ile Yen ve Gıda Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Yem Kontrol Şube Müdürlüğü bu konularda görevli olan birimlerdir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 441 Sayılı Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki KHK nin Görev başlıklı 2.Maddesi (o) bendi veteriner ilaçlarıyla ilgili tüm hususlarda yetkiyi TKB na ve bu Kararnamenin 10. maddesi ile de KKGM ne vermektedir. 8

9 Veteriner tıp ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve kontrolü 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümleri uygulanır tarihli Veteriner İlaç Satış Yerleri Kontrolü Hakkında 2000/25 sayılı Genelge ile tarihli Veteriner tıp ürünleri ile ilgili Veteriner İlaç Satışı Hakkında 2002/5 sayılı Genelgede bu konuda esastır. İlaç katılmış yem maddelerinin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve kontrolünde 1734 sayılı Yem Kanunu esas alınmaktadır. Yem katkılarının kullanımı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2002/66 sayılı Yem Katkı ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliği esas alınmaktadır [Bu Tebliğ 2005/1 sayılı Tebliğ (RG / ) ve 2006/1 sayılı Tebliğ (RG:26056/ ) ile değiştirilmiştir)]. Türk Mevzuatına göre, veteriner tıp ürünleri ve yem katkı maddelerinin lisans almadan ithalatı ve kullanımı yasaktır. Herhangi bir veteriner ilacının ithal edilebilmesi için ithal rejimi kararına göre TKB ndan yazılı bir izin verilmiş olması gerekmektedir. 4 Kalıntı Kontrol Planının uygulanmasında görev alan resmi kurumlar Ulusal Kalıntı Kontrol Planı ile ilgili konularda TKB yetkilidir. TKB nın organizasyon şeması Şekil 1 de verilmektedir. TKB nin merkez teşkilatında ana hizmet birimi olarak 5 Genel Müdürlük bulunmaktadır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM), kalıntı kontrol programlarının oluşturulmasından ve uygulamaların üst gözetiminden sorumludur. KKGM içindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kontrol Laboratuvarları ve Kalıntı İzleme Şube Müdürlüğü bu konuda görevli olan birimdir. KKGM nün organizasyon şeması Şekil 2 de verilmektedir. TKB nın İl ve İlçe Müdürlükleri ulusal kalıntı kontrol planlarını yürüten kurumlardır. Bu kurumlar; il bazında izleme, geri izleme, kontrol ve denetim, sonuçların değerlendirilmesi, yasa ihlallerinde tebligat ve yasal işlemleri yürüten birimlerdir (Şekil 3). 5 Yetkili laboratuvarların listesi Kalıntı Kontrol Planı kapsamında yer alan analizlerde görevli olan laboratuvarlar aşağıda verilmiştir. Bu laboratuvarlar Kalıntı Kontrol Planı kapsamında görevli oldukları konularda Ulusal Referans Laboratuvarıdır. Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü; antibakteriyal maddeler (Grup B1), kloramfenikol ve nitrofuranlar (grup A6) görevli olduğu analizlerdir. Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü; Nitrofuranlar, nitroimidazoller (Grup A6), anthelmintikler (grup B2a), antikoksidialler ve imidazoller (grup B2b), NSAID ( grup B2e), balda fumagillin (grup B2f) ve kloramfenikol (grup A6) doğrulama analizi görevli olduğu analizlerdir. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü; Stilbenler/steroid (Grup A1, A3), antitiroid ajanlar (Grup A2), resorsilik asit laktonlar (grup A4), beta agonistler (grup A5) ve pestisitler (Grup B2c, B3a, B3b) görevli olduğu analizlerdir. İzmir İl Kontrol Laboratuvarı; Ağır metaller (grup B3c) ve balda naftalin görevli olduğu analizlerdir. Ankara İl Kontrol Laboaratuvar Müdürlüğü; Sütte kurşun (grup B3c), mikotoksinler (grup B3d) ve boyalar (grup B3e) görevli olduğu analizlerdir. Ankara ve İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri ile Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ISO-EN ye göre akreditedir. Bu müdürlükler kapsam genişletme çalışmalarını sürdürmektedir. Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Nisan 2007 de, Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Haziran 2007 de akreditasyon başvurusunda bulunmayı planlamaktadır. 9

10 BAKAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ YURTDIŞI TARIM MÜŞAVİRLİKLERİ YÜKSEK KOMİSERLER GRUBU TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCILARI ANA HİZMET BİRİMLERİ Tarımsal Üretim ve Geliştirme GM. DENETİM VE DANIŞMA BİRİMLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar Genel Müd. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı TAŞRA BİRİMLERİ İl Müdürlükleri İlçe Müdürlükleri Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Üretme İstasyonları İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri Zirai Karantina Müdürlükleri Tahaffuzhane ve Gümrük Kontrol Müdürlükleri YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ Personel Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Yayın Dairesi Başkanlığı Savunma Sekreterliği BAĞLI KURULUŞLAR Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü İLGİLİ KURULUŞLAR Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Müd. Tarım İşletmeleri Gn. Müd. Çay İşletmeleri Gn. Müd. Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Gn. Müd. Şekil-1: TKB nın Organizasyon Şeması 10

11 GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Kontrol Laboratuvarları ve Kalıntı İzleme Şb Müd. Tesisler Denetleme Ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Zoonoz Hastalıklardan Korunma Hizmetleri Şb Müd. BİTKİ KORUMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Zirai Mücadele Şube Müdürlüğü Zirai Mücadele İkmal Şube Müdürlüğü Zirai Mücadele Eğitim ve Kontrol Şube Müdürlüğü ÇEVRE VE AFET HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Kontrol Şube Müdürlüğü Tarım ve Çevre İlişkileri Şube Müdürlüğü Doğal Afetler ve Çiftçi Malları Koruma Şube Müdürlüğü HAYVAN HAREKETLERİ VE KARANTİNA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Karantina Şube Müdürlüğü Serbest Veteriner Hekimlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yurtiçi Hayvan Hareketleri Kontrol Şube Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Veteriner Laboratuvar Hizmetleri Şube Müdürlüğü Veteriner Epidemiyoloji ve Enformasyon Şb. Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Hijyeni ve Hastalıklarla Mücadele Şb. Müd. Balıkçılık Teknolojisi ve Yapıları Şube Müdürlüğü İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Gıda Kodeks Şube Müdürlüğü Yurtiçi Gıda Kontrol ve Beslenme Şube Müdürlüğü Gıda Dış Ticareti ve Kontrolü Şube Müdürlüğü İLAÇ-ALET HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Veteriner İlaç Şube Müdürlüğü Zirai İlaç Şube Müdürlüğü İlaç Alet Kontrol Şube Müdürlüğü KOORDİNASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Koordinasyon Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü YEM VE GIDA TESCİL HİZMETLERİ DAİRE BAŞ.LIĞI Yem Tescil ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Yem Kontrol Şube Müdürlüğü Gıda Sanayii Üretim ve Tescil Şube Müdürlüğü ZİRAİ KARANTİNA VE TOHUM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dış Karantina Şube Müdürlüğü İç Karantina Şube Müdürlüğü Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Şube Müdürlüğü Şekil 2. KKGM nün Organizasyon Şeması

12 VALİ İL MÜDÜRÜ Bitki Koruma Şb. Müd. Kontrol Şb. Müd. Destekleme Şb. Müd. Proje İstatistik Şb. Müd. Çiftçi Eğitim-Yayım Şb. Müd. Hayvan Sağlığı Şb. Müd. İdari Mali İşler Şb. Müd. İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ Şekil -3 İl Müdürlüklerinin Organizasyon Şeması 6 Ruhsatlı maddelerin ulusal tolerans seviyeleri Maksimum kalıntı seviyeleri (MRLs) belirlenmiş olan maddeler için dikkate alınacak (marker) kalıntının ne olduğu Türk Gıda Kodeksinde belirlenmiştir sayılı Gıda Kanunu na dayanan Türk Gıda Kodeksi kapsamında çıkarılan tebliğler aşağıda belirtilmiştir: Türk Gıda Kodeksi, 2002/30 sayılı Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ( bu Tebliğ 2377/90/EC Sayılı Konsey Tüzüğünü esas alarak hazırlanmış ve bu Tüzüğe uyumlu olarak 2004,2005,2007 yıllarında revize edilmiştir). Türk Gıda Kodeksi, 2002/30 Sayılı Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği Türk Gıda Kodeksi, 2002/63 Sayılı Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 2002/68 sayılı Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ 2003/18 sayılı Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ 96/22/EC sayılı büyümeyi teşvik etmek için hormon ve betaagonistlerin kullanımını yasaklanması ile ilgili Kosey Direktifi Türk mevzuatına uyumlaştırılmıştır. Fumagilin ve buparvaguon hariç olmak üzere, 2377/90/EC Sayılı Konsey Tüzüğü, Türk mevzuatına aktarılmıştır. Türk ulusal kalıntı kontrol programı kanatlı, süt, bal ve su ürünlerini kapsamaktadır. Buparvaguon, sadece et üreten hayvanlarda kullanılmasına izin verilmektedir. Nosemosis yaygın bir arı hastalığıdır. Sadece fumagillin bu hastalıktan korunmada oldukça önemli bir aktif madde olup alternatifi yoktur. Fumagillin, hastalığa karşı korumada çok

13 önemli bir aktif maddedir. Bu nedenle, fumagillin halen Türkiye de ruhsatlıdır. Bununla birlikte, Türkiye de fumagillin in lisansı, bal üretiminin olmadığı dönemlerde arılarda Nosemosise karşı kullanım içindir. Fumagillin, 2003 yılından beri ulusal kalıntı izleme programı kapsamında balda aranmaktadır ve bu güne kadar pozitif sonuçla karşılaşılmamıştır. Bu maddeler için (fumagillin ve buparvakuon) Türk Gıda kodeksinde MRL değeri bulunmadığından, maddenin varlığının teyidi yasal işlem başlatma karar limitidir. Bu nedenle, sadece izin verilen türlerde ve dönemlerde kullanılmalarına izin verilmektedir. İzin verilen türlerde kullanılmaları durumunda da yasal kalıntı arınma süresini tamamlanmadan gıda değeri olan ürünlerin gıda olarak kullanımı yasaklanmıştır. İlaçlı yem maddelerinin üretilmesi hususunda, özellikle karışımın homojenliği, son ürünün stabilitesi (kararlılığı) ve çapraz bulaşmanın engellenmesiyle ilgili kurallar 2005/12 sayılı İlaçlı Yem Tebliğinde (RG: /25765) belirlenmiştir. İlaçlı yem üretimi ile ilgili denetimde bu tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilme durumu araştırılmalıdır. 7 Kalıntı tespit edilen hayvanlar veya hayvansal ürünler hakkında yürütülen önlemler ve temel alınan Kanunlar Gıda değeri olan hayvanlarda ve bu hayvanlardan elde edilen gıdalarda farmakolojik aktif maddeler (veteriner tıp ürünleri) veya metabolitlerinin yasal seviyeyi aşması durumunda pazarlanması yasağı: 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 33.Maddesi 5179 sayılı gıdaların üretilmesi, tüketilmesi ve denetimi hakkında Kanunun 7, 10, 18 ve 29 Maddeleri Kesim için orijin çiftlikten hayvanların alınacağının ve hayvanların el değiştirmesi veya sevkinin önleneceğinin bildirimi 3285 sayılı Hayvan Sağlı ve Zabıtası Kanunu 33. Maddesi Kesim izninin geri çevrilmesi : 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 33.Maddesi 5179 sayılı gıdaların üretilmesi, tüketilmesi ve denetimi hakkında Kanunun 7. maddesi Orijin çiftlikte kalıntının tespit edilmesi durumunda nedenin araştırılması: 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 33.Maddesi 5179 sayılı gıdaların üretilmesi, tüketilmesi ve denetimi hakkında Kanunun 10 ve 23 maddeleri 13

14 8 Bölüm A: Kanatlı Ulusal Kalıntı Kontrol Planı kanatlı ve kanatlı etinde kalıntıların tespit edilmesi için inceleme koşullarını kapsar. 8.1 Orijin çiftlikten numune alma Numune alımında, öncelikle büyük kanatlı çiftlikleri ve büyüklüğüne bakmaksızın AB ne ihraç etmek üzere üretim yapan kanatlı çiftliklerine odaklanılmalıdır. Bunun ötesinde, mümkün olduğunca çok sayıda çiftlik denetlenmelidir. 8.2 Numune alma zamanı Sürünün üretim periyodu sırasında, numune alımında 2 farklı tarih esas alınmalıdır: a) sürünün yetiştirilme periyodu sırasında b) Kesime getirilen sürünün kontrolü sırasında kesimden hemen önce Numune alma zamanı bu 2 tarihin dışında olmamalıdır. 8.3 Numune alma prosedürü Numune alımı 2. bölümde tanımlanan genel numune alma prensipleri dikkate alınarak yapılmaldır. Buna ilaveten aşağıda belirtilen hususlar da numune alımında dikkate alınmaldır: a) Hayvanın büyüklüğüne ve analitik ihtiyaçlarına bağlı olarak, numune bir veya daha fazla hayvanı içerebilir. b) Üretim çiftliğinde numune alınırken, kesime yakın olan (30 günlük ve üzerindeki) hayvanlardan sürüyü temsil edecek şekilde örnekleme yapılmalı ve bu hayvanların içme suyundan da numune alınması prensibine uyulmalıdır. Buna ek olarak, sürülerin yemlerinden alınan numuneler analiz edilebilir. Aflatoksin analizleri için yem numunesi alınmalıdır. Nitrofuran ve nitroimidazol testi için alınan numuneler bir istisna oluşturmaktadır. Bu maddeler hayvanda hızlı bir şekilde metabolize olduğundan numuneler hayvanların içme suyundan alınmalıdır. c) Numune alımı aşamasında, işletmenin genel yapısı, kümes ve kümes malzemeleri de dahil olmak üzere kontrol edilmeli ve tespit edilen hususlar tutanak altına alınmalı, ve sürünün strese girmediği durumdaki davranışları izlenmelidir. 8.3 b ile ilgili açıklama: Hayvanlardan numune alınması Kanatlı üretiminde, tek tek hayvan değil, sürünün tamamı en küçük üretim birimi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, numune alınması için seçilen hayvanların sürünün ortalama durumunu yansıtması gereklidir. Hayvanların içme suyundan numune alınması Hayvan içme suyu sisteminin tekniği ve çeşidi dikkate alınarak, içme suyu numuneleri tıp ürünlerinin uygulandığı yerden ve suyun siteme dağıtım noktasından alınmalıdır. Otomatik içme suyu tedariki sisteminin olması halinde, bu bir tank veya ölçü aleti olacaktır. Bir sürünün, bir veya birkaç tank veya diğer ilgili ekipmanla sulanması durumunda, su tedarik sisteminin her parçasından bir numune alınarak laboaratuvar numunesi oluşturulmalıdır. Yem maddelerinden numune alınması Yem maddelerinden numune alınması usulü mevcut yem stoklarına ve çiftlikte kullanılan yemleme tekniğine bağlıdır. Tek yemin kullanımının tercih edildiği yerlerde, yemin esas depolandığı yerler silolar olacak ve yemin önemli bir miktarı silo tanklarında depolanacaktır. Buralarda hayvanlara yem; tüpler, taşıma bantları ve zincir sistemi yoluyla sağlanır. Büyük çiftlikler fazladan silolara sahip olabilir ve ilaçlı yemler kullanılabilir. Yem maddeleri için tesis edilmiş olan yem taşıma bantlarında örnekleme yeri, eğer mümkünse, tek tek kümeslerin yem yerlerine dağıtımından önceki yer olarak seçilmelidir. Numune almadan önce, kullanılan yem katkıları sorgulanmalıdır. 14

15 Aflatoksin numunesi alımında 2006/05 sayılı Genelge hükümleri uygulanmalıdır. 8.4 Numune Olarak Seçilmiş Hayvanların Kesimi Sürüden hayvanların seçilmesinden sonra aşağıda belirtilen iki alternatiften biri uygulanmalıdır: a) Numune alınan çiftlikte resmi denetim görevlilerince hayvanların usulüne uygun kesimi ve sorumlu laboratuvara karkasların nakledilmesi, veya b) Hayvanların canlı olarak sorumlu laboratuvara nakledilmesi. Analizde kullanılacak organ numuneleri hijyenik şartlar altında çiftlikte/kesimhanede veya laboratuvarda alınmalıdır. 8.5 Zeranol için not Zeranol için analiz edilecek numuneler, mikotoksin bulaşması ile kullanılması yasal olmayan zeranol uygulanması hakkında ayırım yapılabilmesi için; zeranol, taleranol, alfa ve betazearalenol yönünden analiz edilmelidir Analiz edilecek matrikslerle ilgili not İl Müdürlükleri tarafından alınacak matrikslerle ilgili aşağıdaki belirtilen hususlar dikkate alınacaktır: Analiz Edilecek Madde Grubu Matriks Özel Hususlar. A1-A5 Plazma İzleme programı kapsamında Balıkesir ve Bolu illeri 5 broiler çiftliğinden, İzmir ve Manisa illeri 5 hindi çiftliğinden plazma ile birlikte kanatlı içme suyu numunesini alacaktır. A6 nitrofuran Kanatlı içme suyu Çiftliklerden içme suyu alınacaktır. Karaciğer A6 nitroimidazol Kanatlı içme suyu B1 Kas, karaciğer Her il her bir alt grup için toplam numune sayısını %50 kas, %50 karaciğer olacak şekilde paylaştıracaktır. B2a Kas, karaciğer Her il toplam numune sayısını %50 kas, %50 karaciğer olacak şekilde paylaştıracaktır. B2b Kas B2c Kas B3a Bütün tavuk Yağ ve derisi ile birlikte B3c Karaciğer B3d Aflatoksin Yem maddeleri 15

16 2007 Ulusal Kalıntı Planı-Kanatlı Planın Uygulanacağı Yıl 2007 Hayvan Türü/ürün Kanatlı Ulusal Üretim Miktarı (ton) Kanatlı eti :866409, Hindi eti: (2006 yılı) AB ne yapılan ihracat AB ne ihracat henüz yapılmamaktadır. Yönetmelik Hükümleri Gereği Alınması Gereken Minumum Numune Sayısı 800 AB ne Gönderilen Planda Yer Alan Sayı 1954 (1887 kanatlı, 67 hindi) Yurtiçi Programında Alınacak Sayı 2118 (2000 Kanatlı, 118 hindi) Yurtdışı Programında Alınacak Sayı* 32 Yurtdışı *: Yurtdışı laboratuvar tarafından analiz etmek üzere hazırlanacak porgram ayrı bir talimatla gönderilecektir KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI ÇİFTLİK KESİMHANE MİN PLAN MIN PLAN ARANACAK MADDE /KALINTI ANALiZ EDİLECEK MATRIKS İZLEME İZLEME TESPİT SEVİYESİ TESPİT SEVİYESİ KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR A1 STILBENLER Diethylstilbestrol (DES) İçme suyu, plazma GC-MS GC-MS 1,5 - Varlığının teyidi ECVCRI A3 STEROIDLER (ANDROJENIK, ESTROJENIK VEYA PROGESTAJENIK ACTIVİTELİ) Estradiol Plazma GC-MS GC-MS 1,5 - Progesteron Plazma GC-MS GC-MS 2 - Testosteron Plazma GC-MS GC-MS 2,5 - Varlığının teyidi Varlığının teyidi Varlığının teyidi ECVCRI ECVCRI ECVCRI A4 RESORSİLİK ASİT LACTONLAR Zeranol İçme suyu, plazma GC-MS GC-MS 2,5 2,5 Varlığının teyidi ECVCRE A5 BETA AGONISTLER Clenbuterol Salbutemol Bromobuterol İçme suyu, Varlığının plazma GC-MS GC-MS 2 2 teyidi Henüz GC-MS GC-MS geliştiriliyor Varlığının belirlenmemiştir. geliştiriliyor teyidi Henüz GC-MS GC-MS geliştiriliyor geliştiriliyor Varlığının belirlenmemiştir. teyidi ECVCRE ECVCRI ECVCRI 16

17 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI ÇİFTLİK KESİMHANE MİN PLAN MIN PLAN ARANACAK MADDE /KALINTI ANALiZ EDİLECEK MATRIKS İZLEME İZLEME TESPİT SEVİYESİ TESPİT SEVİYESİ KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR A6 Henüz GC-MS GC-MS geliştiriliyor geliştiriliyor Varlığının Cimbuterol belirlenmemiştir. teyidi ECVCRI Henüz GC-MS GC-MS geliştiriliyor geliştiriliyor Varlığının mabuterol belirlenmemiştir. teyidi ECVCRI Henüz GC-MS GC-MS geliştiriliyor geliştiriliyor Varlığının mapenterol belirlenmemiştir. teyidi ECVCRI Henüz GC-MS GC-MS geliştiriliyor geliştiriliyor Varlığının simaterol belirlenmemiştir. teyidi ECVCRI kloramfenikol+ Nitrofuranlar Nitroimidazoller İçme suyu, KLORAMFENIKOL Kloramfenikol karaciğer ELISA LC-MSMS 0,3 0,3 >0.3 (MRPL) BVCRI, PVCRI Henüz LC-MS-MS geliştiriliyor geliştiriliyor Varlığının NITROFURANLAR 22 AHD belirlenmedi LC-MS-MS teyidi PVCRI Nitrofurantoin ELISA LC-MS-MS Varlığının metaboliti 22 AMOZ İçme suyu, kas LC-MS-MS 1 Geliştiriliyor teyidi BVCRI, PVCRI Furaltadone ELISA LC-MS-MS Geliştiriliyor Varlığının metaboliti AOZ İçme suyu, kas LC-MS-MS 1 teyidi BVCRI, PVCRI Furazolidone LC-MS-MS Geliştiriliyor Varlığının metaboliti 22 SEM Kas LC-MS-MS geliştiriliyor teyidi PVCRI Nitrofurazone AHD, AMOZ, AOZ, LC-MS-MS Geliştiriliyor Varlığının metaboliti 16 SEM Kas LC-MS-MS 0,5 teyidi LGC-UK geliştiriliyor Geliştiriliyor Varlığının NITROIMIDAZOLLER 22 MNZ İçme suyu, kas GC-MS GC-MSMS teyidi PVCRI geliştiriliyor Geliştiriliyor Varlığının Ronidazole RNZ İçme suyu, kas GC-MS GC-MSMS teyidi PVCRI geliştiriliyor Geliştiriliyor Varlığının Dimetridazole IPZ İçme suyu, kas GC-MS GC-MSMS teyidi PVCRI İçme suyu geliştiriliyor Geliştiriliyor Varlığının Metronidazole DMZ GC-MS GC-MSMS teyidi PVCRI İçme suyu geliştiriliyor Geliştiriliyor Varlığının Ipronidazole MTLZ GC-MS GC-MSMS teyidi PVCRI 16 Varlığının Nitroimidazoles Karaciğer/kas LC-MS-MS LC-MSMS 5 5 teyidi LGC-UK 17

18 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU B1 ANTİBAKTERİYAL MADDELER (bu grupta yer ana madde grupları için çalışılacak sayı için dipnota bakınız) NUMUNE SAYISI MIN PLAN ARANACAK /KALINTI MADDE ANALZİ EDİLECEK MATRIKS İZLEME İZLEME TESPİT SEVİYESİ TESPİT SEVİYESİ KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) Tetracycline# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC tetrasiklin BVCRI Oxytetracycline# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC grubunda yer BVCRI alan her bir Chlortetracycline# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC madde için: BVCRI Charm II-HPL kas için >100 Doksisiklin# Kas, karaciğer HPLC karaciğer için >300 BVCRI Sülfadiazin# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC Sulfonomid BVCRI Sulfathiazole# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC grubunda yer BVCRI alan maddelerin Sulfamerazine# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC toplamı kasta BVCRI Sulfametazin# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC >100, karaciğerde BVCRI Sulfamethoxazole# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC >100 olduğunda BVCRI Sülfadimetoksin# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC Flumequin Enrofloxacin# Ciprofloxacin# Tylosin Kas, karaciğer Kas, karaciğer Kas, karaciğer Kas, karaciğer under develop ELISA -HPLC HPLC-FLD 10/1 1 HPLC-MS de metot geliştiriliyor. 50 BVCRI Kas için >400, Karaciğer için >800 BVCRI enrofloxacin ve ciprpfloxacin ELISA -HPLC HPLC-FLD 10/1 1 toplamı Kas için BVCRI >100, Karaciğer için >200 olduğunda Eritromisin Kas, karaciğer under develop in HPLC-MS HPLC-FLD 50 Charm II-HPL Penicilln G# Kas, karaciğer HPLC 50 Charm II-HPL Ampicillin# Kas, karaciğer HPLC 50 Charm II-HPL Oxacillin# Kas, karaciğer HPLC 500 Charm II-HPL Cloxacillin# Kas, karaciğer HPLC 500 Charm II-HPL Dicloxacillin# Kas, karaciğer HPLC 300 ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR BVCRI Kas için >100 Karaciğer için >100 BVCRI Kas için >200 karagiğer için >200 BVCRI geliştiriliyor Kas içim >50 Karaciğer için >50 BVCRI geliştiriliyor Kas için >50 Karaciğer için >50 BVCRI geliştiriliyor Kas için >300 Karaciğer için >300 BVCRI geliştiriliyor Kas için >300, Karaciğer için >300 BVCRI geliştiriliyor Kas için >300, BVCRI 18

19 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI MIN PLAN ARANACAK /KALINTI MADDE ANALZİ EDİLECEK MATRIKS İZLEME İZLEME TESPİT SEVİYESİ TESPİT SEVİYESİ KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR B2a + B2b + B2c + B2e B2a ANTHELMINTIKLER 154 Amoxacillin# Kas, karaciğer Charm II-HPL HPLC 50 Karaciğer için >300 geliştiriliyor Kas için >50, Karaciğer için >50 BVCRI Thiabendazole Kas, karaciğer HPLC-LC-MS LC-MS 5 5 Varlığının teyidi PVCRI Levamizole Kas, karaciğer HPLC-DAD-LC- MS LC-MS 10 1 Kas için >10, Karaciğer için >100 PVCRI B2b ANTIKOKSİDİALLER 204 KARBAMATLAR 104 B2c PRETROİDLER 105 Monensin Kas LC-MS LC-MS-MS 10 2 Varlığının teyidi PVCRI Narasin Kas LC-MS LC-MS-MS 20 2 >50 PVCRI Salinomycine Kas LC-MS LC-MS-MS 10 2 Varlığının teyidi PVCRI Lasolosid Kas LC-MS LC-MS-MS 10 2 >20 PVCRI Maduramycin Kas LC-MS LC-MS-MS 20 2 Varlığının teyidi PVCRI Nicarbazin Kas LC-MS LC-MS-MS 10 0,5 Varlığının teyidi PVCRI Carbaril Kas HPLC-PCD HPLC-PCD Varlığının teyidi ECVCRI Methiocarb Kas HPLC-PCD HPLC-PCD >50 ECVCRI Methomyl Kas HPLC-PCD HPLC-PCD >2000 ECVCRI Aldicarb Kas HPLC-PCD HPLC-PCD Varlığının teyidi ECVCRI cypermethrin Kas HPLC-PCD HPLC-PCD >50 ECVCRI Deltametrin Kas HPLC-PCD HPLC-PCD >10 ECVCRI Tetrametrin Kas HPLC-PCD HPLC-PCD Varlığının teyidi ECVCRI B2e NON STEROID ANTI- INFLAMMATOR İLAÇLAR (NSAIDs) Phenylbutazone Metot geliştiriliyor HPLC-DAD LC-MS PVCRI B2f Diğer farmakolojik aktif maddeler B3a + B3c + B3d B3a 105 ORGANOKLORLU MADDELER(PCB ler dahil) Gamma-HCH Beta-HCH Alfa-HCH Aldrin Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 50 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE 19

20 KONTROL EDİLECEK MADDE GRUBU NUMUNE SAYISI MIN PLAN ARANACAK /KALINTI MADDE ANALZİ EDİLECEK MATRIKS İZLEME İZLEME TESPİT SEVİYESİ TESPİT SEVİYESİ KARAR LİMİTİ (uygun olmayan sonuç kararı vermek için limit değer) ANALİZİ YAPACAK LABORATUVAR 44DDE 44DDD 44DDT Heptachlor Hekzachlorobenzen Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 20 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE Yağ (derisi ile birlikte bütün tavuk) GC-ECD GC-MS 10 - Varlığının teyidi ECVCRE B3c KİMYASAL ELEMENTLER 105 kurşun Karaciğer ICP ICP >500 İİKL kadmiyum karaciğer ICP ICP >500 İİKL B3d MİKOTOKSİNLER 105 Aflatoksin B1 yem HPLC-FLD 0,2 >20 (brolier) AİKL #: Sulfonomid grubu için 150, tetrasiklin grubu için 150, betalaktamlar için 50 ve quanilonlar için 50 numune alınacaktır KANATLI (BROİLER) İL BAZINDA NUMUNE ALMA PROGRAMI ÇİFTLİK KESİMHANE İL A1-A4. A5 A6-(CAP) A6-nitrofuran A6-nitroim. B3d-aflatıksin A1-A4 A5 A6-CAP A6- Nitrofuran B1-tet. B1-sulf. B1-Qualinon B1- betalaktams B2aantelmentik B2bantikoksidial B2c-karbam. B3aorganoklorlu, B2c pretroids B3c-kimyasal elementler EMVKAE BVKAE PVKAE AİKL EMVKAE BVKAE PVKAE EMVKAE İİKL ADANA ADAPAZARI AFYON ANKARA AYDIN BALIKESİR TOPLAM 20

Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2008 Türkiye

Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2008 Türkiye Ulusal Kalıntı Kontrol Planı- 2008 Türkiye Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi: Ofis Adresi: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Akay Caddesi No: 3, 06100, Bakanlıklar-Ankara-TURKEY

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye BVKAE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KİP Yönetmeliği-Özetle Canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye

Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye Dr. Bediha DEMİRÖZÜ Gıda Yüksek Mühendisi TKB-Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi VTÜ Kalıntı Mevzuatı Temel Alınan Kanunlar

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye

Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye Ulusal Kalıntı İzleme Planı- 2017 Türkiye Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Ofis Adresi: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu, 9. Km, Lodumlu

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye

Ulusal Kalıntı İzleme Planı Türkiye Ulusal Kalıntı İzleme Planı- 2016 Türkiye Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Ofis Adresi: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu, 9. Km, Lodumlu

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 22-25 Kasım 2016 ANTALYA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Türkiye de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Mevcut Durumu,

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-GENEL HUSUSLAR 1.1.Tanımlar 1.2.Adı, Sınıfı, Tipi : Tam yağlı UHT Süt 1.3.Üretim Yeri : Türkiye 1.4.Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.5.Yasal Mevzuatlar : 1.5.1-5996

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları

AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları Workshop Bursa 16/17 Ekim 2007 John Gilbert Science Director Central Science Laboratory j.gilbert@csl.gov.uk Genel Bakış AB mevzuatı; Yasaklı maddeler listesini

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI A. Yatırım konuları Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar: (a)

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARA UYGULAMASI YASAKLANAN VE BELLİ ŞARTLARA BAĞLANAN HORMON VE BENZERİ MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 3285, KHK 560, 4631, 6343, 1262 Yayımlandığı R.Gazete: 19.06.2003-25143

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

DAĞITIM. Kasaplık canlı hayvan ithalatında :

DAĞITIM. Kasaplık canlı hayvan ithalatında : T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18/107-01.19.1 Konu : Kasaplık ve Besilik Canlı Sığır İthalatı DAĞITIM Yurtdışından kasaplık ve besilik sığır cinsi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak,

YÖNETMELİK. a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 ve 32 nci maddelerine dayanılarak, 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28145

17 Aralık 2011 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28145 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN

Detaylı

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75.

2014 TARIM SEKTÖRÜ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI. İşin Başlama-Bitiş Tarihi. Aşı Muhafaza Deposu İnşaatı 2014-2014 75. Karakteristik İşin Başlama-Bitiş Tarihi Proje Tutarı (TL) 1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Bakım ve Onarımı -.0.500,00 İl /Kuruluş Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ, KANATLI HAYVAN VE ETLERİ, BAL VE ÇİĞ SÜTTE KALINTI İZLEME GENELGESİ 2006/05 I.

SU ÜRÜNLERİ, KANATLI HAYVAN VE ETLERİ, BAL VE ÇİĞ SÜTTE KALINTI İZLEME GENELGESİ 2006/05 I. SU ÜRÜNLERİ, KANATLI HAYVAN VE ETLERİ, BAL VE ÇİĞ SÜTTE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge No: 2006/05 I. Amaç Bu genelgenin amacı; su ürünleri, kanatlı hayvan ve etleri, bal ve çiğ sütte yıllık olarak uygulamaya

Detaylı

CANLI HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN ve HAYVANSAL ÜRÜNLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 01/03/2013 Genelge No : 9 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11 Türk Gida Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete: 31.08.1999-23802 Türk Gida Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete:

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-7.htm Sayfa 1 / 7 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen,

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntılarının Taranması

Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntılarının Taranması Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntılarının Taranması Hamide Şenyuva - John Gilbert, FoodLife International Ltd Edip Sincer, Sincer Dış Ticaret Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004219 13/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 454 Sayın Üyemiz, 1. Avrupa Birliği Komisyon

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı