Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz"

Transkript

1 Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz Kitap arkası notlarımdan derlenen kendi kendimize hazırladığımız bu dosyada, her birimizin herhangi bir aşamasında hata yapabilmiş olacağını bilerek, gerektiğinde hemen sayfa numarasına göz gezdir erek bakmamızı öneririm. Genel anlamda başarılı çalışma oldu. Dahiliye 3 1. Eski 327 pegvisomant İGF1 reseptörü üzerinden akromegali tedavisi yapar 2. Eski 331 cushing hastalığı tedavisi: mitotan (kt- medikal andenelektomi) metirapon (11 beta hidoksilaz) 3. Eski 377 streptazosin insülinoma tedavisinde kullanılır. (İslet karsinomlu olgularda) 4. Eski 355 hiperparatiroidi tedavi ile düzelmeyen komplikasyonu nedir? Hipertansiyon düzelmez., Ostetis fibroza sistika düzelir Kronik hcv tedavisi Alfa İnterferon + Ribavirin+ Proteaz inhibitörü ( telaprevir veya boceprevir) varis kanaması beta blakör yalnız profilakside kullanılır asit sıvısında ada yüksekliği tbc lehinedir siroz hepatik ensefelapati risk faktörleri : gis kanama, konstipasyon, asidoz ve alkoloz, sodyum potasyum düşüklüğü, hipolovolemi, çinko eksikliği,hipoksi 9. Son tekrarda bakılcak 509,445,451,450 Küçük Stajlar 1 1. Asperger bir çeşit otizmdir 2. 4 :Bosta protein arttıran nedenler menenjit(viral dahil) Medulla Spinalis basısı, 3. 4 Psödotümör serebri boşta roterin azaltan tek hastalık 4. 5 Svo iskemiyi en erken gösteren diffüz MR dır (Kontrast değil) 5. 6 Afazi Tablosu incel 6. 9 Lumbar Ponksiyon ağrısı yatınca düzelir 7. Beyin Tömründe çok uyuyunca bos kafada göllenir sabah başağırısı olur indometazine cevap veren kadın. Epizodik paroksismal hemikrania visuel halüsinasyonlu Parkinson: lewy cisimcikli demans(parkinson plus) Devic Ms gibi ama oligoklonal band negatitir, Beyin MR normaldir Adem çocuğun Msi Sinir bx Gullien Barre tanıda kullanılmaz. Kortikasteroid Gulilen barrede kullanılmaz Penisilamin fazlası Miyestenia Graves benzeri tablo yapar MG kas bx ile tanı konmaz MS iyi kötü prognozlar. Sık görülenler iyidir Kortinal atrofi olmadan ataksi demans, lp ile tipik düzelme = Normal Basınçlı Hidrofesefali Adams Hakim 17. Anterior serebral arter = subfalx herni 18. Posterior serebral =unkal herni Obez hızlı kilo almış kadın, bos proteini normal = Psödotm Serebri

2 Pato Sak genelde en sık anevrizma, çocukta avm, anevrizma en sık anterior komminikan, ikinci en sık posterior komminikan(midriazis 3CN x) 21. En sık komplikasyonu komplikasyon vazospazmdır (en korkulan tekrar kanama) menenjiom hiperosteoz yapar Prostat duraya metastaz yapar beyne değil 24. Maraljia Parastezika Ekt = Ciddi hastalık,malign nöroleptik sendrom (hafif hastalıkta kullanılmaz) 26. Glaskowa bak Önemliler Onkolojide genetik altyapı akciğer tümörleri vaskülitler lenfoma tipleri glomerülonefritler tiroiditler papilloskuam ve büllü hastalık ayırıcı tanısı Pato 2 Farma Postpartum dönem dilate kardiyomiyopati görülebilir (peripartum?) 2. Apopitozsun 7 parametresi? 3. Senil serebral amiloidoz Beta Amiloid protein birir 4. Senil kardiyok amiloidoz transtretir Prokalsitonin tiroin medullar karsinomu, insülinoma, prolaktinoma, undefansiye mide c a Yara iyileşmesi geciktiren en önemli etken enfeksiyon Hiperkoagülopati nedenlerinde sekonder(edinsel ) olarak yaşlılık vardır Kadmiyum prostat ca, pilde lehimde aküde var 9. HPV e6=p53 e7=retinoblastom ile Ca yapar 10. (Sitokeratin+ vimentin)bisferijens tümörler 1)sinovial sarkom 2)mezetelyoma 3)menengioma 11. NSE yalnız nöron, Kromogranin Nöroendokrin Hangisin gronülom olmaz olmaz = mikroskobik pan 1. Alfa 1 antitripsin eksikliği sirozunda kırmızı inklüzoynu Pas + sitoplazmik cisim ler izlenir 2. Caroli (tip5) kolanjiosarkom MPGN tip2de yalnız c3 nefritik faktör düşük 4. Amiadoron sit 945 inh dijital duyarlılık artar (misafir not) 1. Gis düzeyinde ilaç absorbs etileyen faktörler tablosu İlaçların oluşturudğu aktif ve toksik maddeler tablosu 18 Klorozepat hariç bzlerin hepsi ön ilaçtır. Bu alındığına inaktif 3. Morfin 6 glukinat morfinden daha aktif Faz2! Minoksidil ise faz2de aktifleşmeye başlar 4. karbekol muskarinik ve nikotinik, betanekol ve, Metakakolin yalnız muskarinik, bunlar arasında asetilkolinle parçalanan yalnız metakolin! betanekol atonik mesane ileus reflü özöfajininde kullanılır. Flask tip mesane postop abdomilan distasnyon tedavisinde kullanılır85 6. Dronedaron iyodin grub uzaklaşmış amiadorondur.155

3 7. Amiadoron sit p450 inhibitörüdür. Di jital etkisini arttırır. Garip lipofilik ama plazma prot çok yüksek bağlanır Nitratların anjina tedavisinde olumsuz etkisi, taşikardiye bağlı diastolik perfüsyon süresinde azalma yapabilir Ezetinib NPC1L1 niemen pick c1like 1 kolesterol barsaktan eminilimini inhibe eder yüzde 20 e indirir. Statinle kombine kullanılup lipid düşürür 10. HDL Niasin fibrat (esas torcetraib ama kullanımı yok) TG Fibrat Statin 12. Lipoprotein a Niasin 13. Direkt trombin(f2) inhibitörü Dabigatran, Ksimetegatran Trombosit adp p2y12 antagonisti, Tiklopidin, Klopidogrel, Pragugrel, Cangrelor, Ticagreler Abirateron prostat kanseri tedavisinde oral ön ilaç 17 alfa ve 1720 liyaz ile adrenal bez ve gonadda steroid baskılar Adh sakubun ve duyarlılık arttıran ilaç Klofibrat, karba mezapin, klorpropamid, VİNKRİSTİN Veküronyum: kompetatif /non blakör sezeryanda kullanılır, kalbe iyi, histamin az salar Varikanazol kkısa etkili /aspergillos tedavisinde kullanılır (kandidada da iyi) gece salınan hormonlar BH, Prolaktin, ACTH, Melatonin 20. Rimonobant CB1 kanabinoid antagonisti ( obez, met sendrom tedavisinde kullanılır) Benzadiazepinler alındığında aktiftir, Klorazepat hariç. klorazepat BZ olmasına rağmen kendisi inaktif tir. Aktif metaboliti midede oluşur ürodilatin,ürolitid : KY tedavisi (anp bnp cnp ailesinde yeni ilaç) ampisilin psödömembranöz enterokolit yapr talidomid lenanidomit : Multiple Myelom, Eritema Nodosum Tedavisi Küçük Psöriazis Mukozasyı asla tutmaz noel apacı madalyon skuamlı =pitri azis rozea tinea incognita steroid kullanıldığnda mantardır tümörler pıhtıyla en çok karışan tas = matrix taşı sponton rüptür, retroperitoneal kanama = anjiomiyolipom Bel ağrısı en sık L5-s Tur yüzde yüz retrograd ejakülosyon yapar insan kulağı arası duyar konuşma herz arası 9. Toplumda tek taraflı sağırlık en sık neden akul labirentit perilenf fistülü bir ani işitme kaybı nedenidir. Bastır çek başdönsün(fistüla testi) faringokonüktival ateş =adenovirüs tip glokom için mutlaka optik sinir atrofisi olmalıdır kohort bölatif risk *rölatif risk - vaka kontrolda ise tahmini rölatif odd rotio 14. Staffer Renal Cell CA 15. Eaton Lambert küçük hücreli akciğer 16. Paraneoplastik lenfoma ise nhl 17. Plantar fasiyit =topik dikeni morton nöroması 3 4 ayak parmağı interdijital 19. Prostat ca t3 inop 20. Böbrek ce hep op 21. Böbrek damar duvaru t osteomiyelite bağlı septik artrit kalça eklemi iki F = fibrozis fantomda =tsad kullanılır

4 komplex bölgesel ağrı usg isyenmenyen non termal =kaviyasyon heterotropik ossifikasyon =omuz eklem miyozitik ossifikasyon kas pemfigus folyasusta mukoza tutulmaz, vulgariste tutulur üst üreter kalixinleree ulaşan reflü tip prostat ca periferik zon adenaca yaşlı erkek kemik met = prostat ca, kadın =meme 32. Böbrekte tbc güve yeniği nekroz yapar ewing diafizde soğan kabuğu, AT=Akut osteomiyelit anteror spinal kort sendromu = derin duyu korunmuştur 35. Akut otitis medya en sık intrakinal komp=menenjit 36. En ölümcül subdural abse 37. Kronik Otitis medya en sık intrakinal = ekstradural abse 38. Akut otitis medya en sık komplikasyon mastoidit Dahiliye S3 sesi duyarsan dialtasyon(volüm ve kapak yetm), S4 hipertrofi 2. Kky s3 ht s4 3. Kml alternatif ilaç omacetaxina? ( milatinib imatinib desatinib normalde) 4. Polisitemia vera: Ruxolitinib (jak kinaz inhibitörü) esansiyel trombositoz = hidroksiüre veya anegralid İL1 ve Rankl Multiple Myelomdaki litik lezoynların nedeni. İL 6 ise yalnız çoğalmasını ( pato il 6 diyor) MM yeni tedavi ile birlikte (lenalidomid-talidomid, bortezomib, dexemetazon) Talidomid\lenidomid anjiogenez inhibitörü = tromboz yapar, antikoagülanla birlikte verilir megesterol asetat = kaşeksi tedavisi ( prog analoğlu) MG en çok helne çıkan kolonda emi lir idrar Na 20 mg geçmemeli, 40 geçerse patolojik kesin Tolvaptan ADH antagonisti, 2. Tedavi PR kıasltan tek hastalık = WPW ( k düşüklüğü veya fazlalığı da uzatır) Dializdeki kanama diatezinin nedeni guanidosüksinilasidürenin toksisitesi dir ABY de esansiyal a.a. kısıtlanmaz Dahiliye Austin Flint Aort Yetmezliği,rölatif mitral darlık geç diastoli küfürüm 2. Pulsus alternans = aort darlığı ( ky) 3. Levosimendan kalp yetmezliği kalsiyuğm duyarlaştırıcı,pozitif inotrop 4. Levosimendan mortalite azaltır (ACE, Spironolakton, Hidralazin,Beta Blokör) Klamidya pnömonisi aterom plak risk faktörü İvabradin İF kanal blökörü, antianjinal tedavi MI ilk yükselen marker miyoglobin ilk enzim ckmb 3 LDH 4 Troponin T Non St MI Trombolitik verilmez çünkü non st nin içi eritrositle dolu dabigedran ve rivariksiban faktör 10 a inhibitörü Kapat hastalığı olmayan kronik Af tedavisi Latent tb İF Gama ile tarama metodu aspergillos 1. Varikanazol 2 amf b 12. Anp yıkımını önleyen ilaç Teprotid Pediatri

5 Eibstein anomalisi = WPV ın en sık görüldüğü kalp anomalisi. Box kalp, av blok sık,çocukta kalbi en çok büyüten Konjiktivit + otit = Hib B 3. Palivizumab =RSV monoklonal antikoru 4. Biokimya kolesterol sentezinde ilk halka lanesterol H1 nüklezom merkezinde olmayan histondur Bazik histidin arjininin bulunur aynı yönde okuyunca çift zincirde de aynı okunması =palinndrom Ribloflavin eksikliği Glutatyon Redüktazla bakılır dirençli şilotorax tedavisi )okreatid, Trde en çok menenjit 3-60 menengokok VZV aşısı sonrası 6 aspirin kullanılmamalı Genel Cerrahi Meme Cerrahi Konraendikasyonları Meme Ca Kime Kemoterapi verilir İmatinib gis, 4. Transtuzumab erb b2 + meme ca ted 5. Metastatik meme ca ted: transtuzumab (erb + ise elbette) Fizyoloji 1. 8 küçük g proteinleri Rab = vezikül trafik Rho rac = hücre iskeleti ile zarı arasında Ras= nükleotid sinyal taşır 2. 9 Feromon GPA1 g protein ile hücre çoğalması etkeni yapısında mikrotülübülüs blunan hücre elemanları sentriol 3x9 bazal cisim 3x9 sillier 9+2 flagellum Laminler (abc) çekirdekte bulunan intermedial (ara ) flamandır mitokondrial sitopatide hipertroidi olmadığı halde bazal metabolizma artışı mevcuttur Kinezin anafazda kardeş kromotinleri ayırır ( ileri giderdi kinezi, dynein geri ) Rejenerasyon kapastilerine göre labil stabil permenant hücreler G2 evresinde MPF( maturasyon başlatan faktör) mitozun başlamasını kromozomların yoğunlaşmasını çekirdek kılıfının yırtılmasını ve mitozla ilgili diğer olayların başlamasına neden olur sitokrom c nin mitokondri dışına çıkışı kaspazları aktive eder Klatrin pinözitotik vezikül oluşumunu sağlayan kasılabilir protein. Vezikül boynunda gtp bağlayıcı dinamin proetini var reseptör aracı endositozda transferin B12 ve ldl alımında klatrin rol alır VEGF\VEGFR2 VE ANJİOPOİETİN\Tie2 sinyal yolu tümör büyümesi metastazını sağlayan yeni kan damalarının büyümesini uyarmak için tüömerler tarafından kullanılır Retiküller yalnız gümüş arjinofilik boyanır, Tip 3 kollojen Hyalüronik asit ve keratan sülfat yapısında hegzoz amin olarak D glukozamin içerir. Diğerleri D galaktozamin ziorun blastömerlere bölünmesi fertilizasyondan 30 saat sonra başlar

6 Tablo yu bil= Gasturulasyon embironik diskin epiblast tabakası üzerinde primitif çizgi oluşması ile başlar Nöral tüp ve yüzey ektodermi arasında düzensiz bir kitle şeklinde nöral krista oluşurnöral kristadan köken alan yapılar Adrenal Medulla kromoffin hüreleri Deri ve Derialtı melanositler Odontoblast Pia ve Araknoid Mater CN gangliyonları Omirilik duyu gangliyonlarının duyu nöronları ve arka spinal arka kök ganliyonları sempatik ve parasempatik gangliyon sonrası nöronlar swann hücreleri Gangliyonların uydu hücreleri Kafanın çeşitli kemik ve kas komponentleri spermin korona radyatayı geçmesi spermin akrozomoundaki hyalürinidaz enzim aktivitesiyle 18. Akrozomdan salınan esteraz, akrozin* ve nöraminidaz enzimleri zona pellusidayı eritir. En önemlisi proteolitik akrozin Relaksin simpisis pubis lig gevşeir. Ama gebe kadında bu olmaz. Gebede gerçekte pelvis ligamentlerinin gevşemesi östrojen etkisinde gerçekleşir sertoli hücresi işlevleri gelişmekte olan spermatozoonların desteklenmesi korunması ve beslenmesinin düzenlenmesi fagositoz sekresyon androjen bağlayıcı prot üretimi testesteronu östrodiole çevrimi inhibin üretimi amh üretimi kan testis bariyeri epididim (kuyrukta)ileri hareket nasıl olur Cat Sper Kantaridin gibi afrodizyak ilaçlar mesane ve üretral mukozayı uyararak seksüel arzuyu arttırır 23. Büyüme hormonu salınmasını arttıranlar Kan şekeri azalması, yağ asidi azalması, açlık, protein yokluğu, travma stres heyecan egzersiz testesteron östrojen evre 2 ve 4 derin uyku ghrh rhrelin glukagon arjinin lizin adh ldopa apomorfin dopamin agonistleri non ram uyku Adh sekresyonu arttıranlar morfin nikotin siklofosfomid klofibrat karbamezapin anjiotensin1 mide bulantısı hipoksi ayakta durma ağrı stres stres egzersiz volüm azalması onkotik basınç artması Oksitosin düz kas hücreleri arasındaki gap junctionların yapıtaşı connexin 43 protein sentezi arttırarak kasılmayı kolaylaştırır ve doğum sancısı oluşturur Acth adrenokortikal hücrelerdeki ldl resepör sayısı ve ldlden kolesterol oluşumunu sağl ayan enzim aktivitesini arttırır beta hidroksidh ve 21 beta hidroksilaz düz endoplazmik retikikumunda gerçekleşir! diğer steoid hormon sentez reaxionları - mitokondride oluşur Renin salınımını arttıran durumlar: sodyum kaybı diüretikler tansiyon düşmesi kanama ayakta durma dehidratasyon kalp yetmezliği siroz renal ve aort arter daralması stres Kortizol inflamasyonun rezülüsyonunu sağlar Koritzol kan hücreleri üzerine etkisi nötril eritrosit trombosit artar diğerleri azalır Hipofiz prohoroman konvertaz 1 ile n terminal peptit, joining peptit,acth,beta lipotropin 32. Hipotalamus prohorman konvertaz 2 ile alfabetagama MSH, beta endor fin yapımını sağlar (acth oluşmaz)154

7 33. İnsülin sekresyonunu artıranlar: sekretin, gastrin kolesistokinin gip glukagon bh asetilkolin kan glikoz ve yağ artması aminoasit artması lösin arjinin glukagon beta adrenerkij telofilin 34. İnsülin azaltan somatostatin alfa adrenerjik(na ve A), potasyum kaybı fenitoin Adacık yüzde 60 beta hücresi vardır = amilin ve insülin Kas beyin gibidir, glikozu bazen direk kullanabilir (1 orta şiddeli egzersiz, ağır yemekten hemen sonra) * normalde kas primer yağ asidi kullanan tek yer İnsülin; lipoprotein lipazı yağ dokusunda aktifleştirir, hormona duyarlı lipazı inaktif eder, asetil koa karboksilaz aktifleştirir Glut 7 endoplazmik retikulumda glukz 6 fosfataz taşınmasında rol alır ( kc ve diğer dokular) 39. Sglt 1 ve sglt 2 atp bağımlı(florhizinle inhibe olur) ince barsak ve böbrekte vardı Glut 4 insülinle uyarılan kas ve yağ, Glut 5 Fruktox ine barsak alımı Glukagon yağ hücre lipazi aktibe eder, glikoneojenezi arttırır, adenilat siklazı aktive edip camp oluşturur,protein kinaz ı aktifler, *yüksek düzeyde kalbin kasılma gücü arttırır, safra salgı şiddetlendirir, mide asit salgılanması inhbe eder İyot tiroide pendrin ile taşınır. (Kofaktör h2o2 ve nadph2 *) antitorid ilaçlar : erken evre yarışmalı iyot hücre içine alımı inhibisyonu: tiyosiyanat perkolar nitrat* ileri evre hormon oluşumu inhibe edenler ise: propiltiurasil metimazal karbimazol Aksiyon potansiyeli sırasında hücrenin içine doğru difüzyona uğrayan sodyum iyonları ile hücrenin dışına difüzyona uğrayan potasyum iyonları NA K pompası ile eski duruma dönerler Sodyum kanalları sodyum aktif kapılarının bulunduğu memranın dış yüzüne tetrodotoksin ve saksitoksin verilerek k bloklanır. Tetra etilammonyum iyonları sinir lifinin içine uygulandığında ise potasyum kanalları bloke olur İris kasları nöroektodermden gelişir, meme ve terz bezlerindeki miyoepitelyal hücreleri ektoderm kökenli hücrelerden köken alır ( m sfinkter pupilla ve m dilatatör pupilla) Tetanoz ve (botilinum toksiinleri bdfg) sinaptobrevine, botilinum toksin A B SNAP-25 e etki eder * tetanoz presinaptik ihibitör transmitter glisin bloke eder spastik, botilinum ise asetil kolin blokajı üzerinden flask tip aralizi yapar Son plak potansiyeli denen lokal potansiyel değişiklik ile son plak potansiyeli kas membranında aksiyon potansiyelini başlatır ve kas kasılmasına neden olur Düz kasın yoğun cisimleri iskelet kasındaki z diskleri ile aynı işi yapar ( dense bodi yoğun cisimciktir) Onarıcı hücrelerin kaynağını uydu (satellit)hücreler oluşturur iskelet kasında Kalp gelişiminin en erken belirtisi 3. Haftada endotelyal kordon çiftinin yani anjioblastik kordonların belirmesidir 50. Arkuslar 1 maxiller ve ace 2 staped 3 karotis komminis 4 yok 5 pulmoner arter oluşumunda rol alır 51. Kalbin primordiyumu 4-7 haftalar arasında 4 boşluğa bölünür bulbuscordis ventrikul atrium ve sinüs venosus Tablo : umbilkal ven ligamentim teres hepatis İltihabi yanıt sırasında dolaşım sisteminden sıvı kaybı olur ve dokularda ödeme yol açar,nerde? = post kapiller venülde! Purkinje hücreleri subendokardial tabakadadır Hem na hem k geçebileceği bir kanal aktive olur. Bu kanala hiperpolarizasyondan sonra açıldığından h kanalı denir. Ya da funny f kanalı. H kanalından iyon geçişi artınca membran depolarize olmaya başlar ve prepotansiyelin ilk kısmını oluşturur ve kal siyum kanalları açılır. Kanallar* Geçici T transient ve L Long uzun süreli kanallar. Esas L kanalları impuls üretir Asetilkolinin hücre dışına potasyum geçişini arttırıcı etkisi hem na hem k hücre içine girişini sağlayan h kanallarının depolarize edici etkisini yavaşlatır. ACh h tipi kanalı azaltır, (VD Na kanalı azaltır, K kanalı arttırır) Arteriyollerin çapını etkileyen faktörlerden CGRPa en güçlü dilatatördür Lokal kan akımı rekgülasyonunda Adenozin, co2 laktik asit sayılabilir. Adenozin önemli 232

8 59. Uzun süreli kan akım regülasyonun mekanizması doku da marlanmasındaki artıştır(vegf fgf anjiojenin) Dolaşımdaki natriüretik peptit parçayan nötral endpopeptiaz inhibe eden ilaç =tiyorfan 61. Kardiyopulmoner komesensitif reseptörl er: vagal c lifleri uyarılır : bradikardi, hipotansiyon, hızlı yüzeyel solunum ve apne olur = Bezold Harish refleksi 62. Glutamat NTS den kaudal ve ventrolateral medullaya gider burdan RVLMye yayılarak GABA sekresyonu yapan inhibitör nöronları uyarırlar ( kısaca rostral glutamat, kauda gaba) Proximal tübülden hızla salgılanan ve yüzde 90 ı böbreklerden atılan paraaminohippurik asit renal plazma akımının ölçülmesinde kullanılır Mine ameloblast ; Dentin odontoblast Submukozal plexus başlıca gis sekresyonları ve lokal kan akımıonı kontrol eder(meisner burda, aurbah myenteik plexus ise muskularis propiadaydı) Vagovagal refleks. Normal olarak besin mideye girdiği zaman mideden beyin sapına ve tekrar mideye dönen ve mide gövdesinin kas çeperinde gerimi azaltan reflex. Böylece 1,5 litreye kadar depolayabilir VİP ince barsaklarda elektrolit ve su sekresyonun belirgin arttırır. (düz kas da gevşetiyordu) gastrik asit sekresyonunu da inhibe eder Guanilin cgmp ile cl atar ve diare yapar. Ekoli diaresi de guanilin reseptörleri üzerinden cl sekrete eden diaredi M(mikrokatlantı) hücreleri peyer plaklarındaki lenf foleküllerini örten özelleşmiş epitel hücrelerdir 70. Müsin salgılayan goblet hücresine kalsiform hücresi de denir. Peneth hücreleri lizozim fosfolipaz a2 ve defensin salgılar Safra kesei kasan kologog =kolesistokinin 72. Safra salgılatan koloretik sekretin Billiruin diglukoronid suda daha fazla çözünür. Konsantrasyon gradyantinin tersine yönünde safra kanaliküllerine taşıyıcı MRP 2 proteinidir. (multidrug rez prot2) Pankreatik sindirim enzimleri arasında en öneml ileri tripsin kimotripsin ve kaboksipeptidazlardır. Tripsinojeni enterokinaz aktfleştirir. Asinus dış salgı, lagnerhans iç CART kokain tokluk verir. AGRP aguti protein açlık. Arkuat çekirdek bunlarla gaza gelir. (ghrelin ve esar endocannabinoid açlık) 332 tablo 76. Çevre ısısı yüksek olduğunda tek ısı kayıp yolu buharlaşmadır. 77. Şişmanlığın en çok monogenik sebebi MCR 4 tür. Leptin mutasyonu ancak 3. Neden İntegral membran proteinlerinin çoğu iyon kanalları içerir ve bunlara glikoforin A adı verilir Epo peritübüler kapillerlerde üretilir, renal tübül epitelinden salgılanır Hb normalde 2alfa 2 betadır. Alfanın yanında ne gelsin? Beta hba, delta hba2,gama hbf, (glutamat=>valin )beta hbs, beta yok hbbarz, alfa yok hbh Süperoksit dismutaz hidrojen peroksit yapar. Hidrojen peroksit de katalazla parçalanır. Süperoksit dismutazda çinko ve bakır var Wallerien dejenerasyondan sonraki rejenerasyon şvan hücrelerinin proliferasyonun bağlaıdır. İL 17 ile makrofajlar! nörotransmitterler önemli(bu bence) 84. Bowman mebranı kornea epitelinin bazal membranıdır 85. Dosrsal kolon medyal lemniskal sistem, somatik uyarıları mss e ileten 2 yoldan biri. Lokalizasyon gerektiren dokunma, hasssas dokunma, vibrason gibi bifazik duyular, deri üzerindeki hareket, p ozisyon ve basın şidderinin hasas derecelendirmesinde işe yarar 86. Ağrı tiplerinde diğerlerine göre daha çok ağrı doğruan kimyasal madde bradikinindir Skala medyayı dolduran endolenf sakala medya dış duvarında yer alan ileri derecede damarlı bir alan olan stria vasküleris tarafından salgılanan tamamen farklı bir sııdır. (?*Corti organı baziller zar, spiral kenar üzerindedir?)405

9 88. Rem uykuda kalp ve solunum hızı düş görme durumu için özgün bir şekilde düzensizleşir ve tüm vücutta kas tonusun son derece azalmıştır Sakin uyanık gözler kapalı alfa dalga, dikkatli uyanık beta dalga, düş kırılığı tea dalga Pediatri 3 1. Fanconi hastalığında DEB tesi kullanılr (dieboksi butan) 2. All infant löesmisi 11q22 kötü prognoz, mss metastazı* 3. Perforin mutasyonu=langerhans hücreli histosioz Mevlolonik asit: FMF gibi solulur. Ig yüksek Fenilketonirü Edinsel hipotiroidi : kcde dev hemanjiomda olabilir 7. Orlistat: obez ted, kullanılır. Obezite tedavisi için süt çocuğu diyet diye bir şey yok: büyükte kilo başında 1g\kg protern verilir 8. BH tedavisi için ilk başa 6 ay izle. Sonra 6 ay 5cm yılıdan aşağı veya kemik yaşı 2nin altındaysa patolojik Çocuk nefrotik sendrom? RVT : ele gelen kitle ağrı ani ABY diyabetik anne polisitemik bebekte düşün 10. Renal kortikal nekroz =HÜS 11. Anyonik gap normalse RTA düşün 12. Konhenital hepatik fibroz: otozomal resesif böbrek Çocuk Nöroloji 1. Febril Konvülziyon Tekrarlama Riskini Arttıran Kriterler Major: 18-2 ay altı ateşte konvülziyon ateşten sonraki ilk 24 saatte Minör: ailede febril konv öyküsü, ailede epilepsi öyküsü, komplike febril, bakımevinde kalan çocuk, erkek, sodyum düşüklüğü 2. Menenjit Kötü Prognoz (cevap pnömokok) küçük yaş gram negatif streptokok pnömoni boşta bakteri yüksekliği geç başlayan nöbet ( ateşten 2 gün sonra nöbet diyebilir) Bosta lökosit düşüklüğü Koma-şok Kadın Doğum1 1. S2-s4 vulkva ağrı duyusu girişi medulla spinalis için 6 2. Uterus damar dışdan içe arabası Vulvadan kalkan ağrı s2-s4 ten girer Gubernekulum kadında. Lig ovari propium lig rotundum(round) olur43 5. Hiperprolaktinemi kıllanma yar Hipergonadotropik amenore nedenleri turner, over hastalığı Metroraji nedenleri : yüzey bozuk 96

10 8. Menoraji nedenleri kasılma bozuk Post koital konresepsiyon tablosu Epostan ilaçtır. Progesyoren preseptör antagonisti Prematür ovaryan yetmezlik en sık nedeni idiopatiktir. Bilinen nedenlerden 1 sex kromozom (FMR1 premutasyonu, mozaizm, 47xxx, xdel )2 tek gen mut 3 toksik etken rt,kt 4 Otoimmün ooforit:blizzard sendormu. erken menapoz Kesin tanı :21 hidroks ilaza karşı adrenal beze karşı gelişen antikorlara bakılır. Kalisyum Fosfor Şeker bakılır.indirek immun florasan, Kesin tanı bx Tanı kriterleri: 4 aydan fazla süren amenoore* 2 ayrı ölçüm fsh menapoz seviyesi 40 * 40 yaşın altında olmak 86 değişti yeni ka ğıt 12. Anoreksiya nevroza crh yüksek kortizol yüksek yaş sekonder sex yok primger giper gonodotropik xy kız: 17 alfa redük eksik Ketakanazol steroideogenez enzim inhibitörü olarak biper androjen ted yapar Cin2 cn3 cin1 de olsa bunlar kanser olmadığı için ria takılabilir Kokta 4 östrojen var Kok kontrasepsiyon dışı faydaları 137 over endometriom kanseri azalır epitele iyi kolorektal azaltır siklusları düzenli yapar dismenora ve mitelşimerzi azaltır demir eksik anemisi azaltır benign meme hastalıklarını azaltır fibroadenom fibrokistik fonnk over kisti azalır pid azalır ektopik insidansı azalır menoraji duk ted eder Muhtemel faydaları: kemik iyi,ateroskleroz iyi, akneye iyi(shb arttırarak),ra iyi,endometroiz iyi, premens send iyti, hiperandrojen anouv iyi, myom sıklık iyi (genitela prıog) Yöntemlerin içeriğini bil minilip yalnız 0,4 progesteron var Depo MP adölesonda kontraendike Kadın Doğum Doğumda en çok görülen pozisyon: sol oksiput posterior Maternal mortalite arttıran nedenlker? 491 Bizce çıkcak 1- Kendinin beğenilmesine aşırı çabayalan özen gösteren kişilik bozukluğu? Narsistik 2- Bakır Rayı Görünümü? Neler olabilir :D -Hipertartansiyonda arteriollarda evre 3 =bakır tel görünümü -H.Ducrei Tren yolu şeklinde dizilmiş -MPGN de tramvay rayı görünümü olur 3- ALS de riluzol yerine tedavi :İdrasilamin 4- Antitrombin 3 üzerinden faktör 10a inhibisyonu yapan: Fondaparinux 5- Febril nötropenide, pnömokok kötü prognoz değil, 1 yaş altı kötü prognoz

11 6- ekrana bir grafik çizebilir. hbs seroloji eğrisi ya da tek kaynaklı ishal iki başlı sigmoid eğrisi olabilir Ya da aşağıdaki grafikte aidse geç yükselen hiv p24 proteinne karşı antikor olabilir 7- Tek sıra arka arkaya dizili çubuk şeklinde hücreler. Çok katlı yassı epitel hücreli yerler olabilir, şarbon un kavalı işaret ediliyor olabilir

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Hipertiroidi ya da hipertiroidizm, tiroid bezinin fazla çalışmasıyla ortaya çıkan hastalık tablosudur. Hipertoridizme sebep olan birçok mekanizma

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca ENDOKRİN SİSTEM Selin Hoca HORMON NEDİR? Endokrin sistemi oluşturan iç salgı bezlerinin (endokrin bez) salgıladığı özel sinyal taşıyan salgılardır. Organik maddelerdir. Hormonların etki ettikleri doku

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM ENDOKRİN SİSTEM Prof.Dr. Erdal ZORBA Kontrol sistemleri Sinir sistemi Hızlı, anlık değişim ve yanıtlar Endokrin sistem Saniyelerden aylara kadar süren etki ve yanıt endokrin sistem hormonal iletişim 2

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

ENDOKRİN (HORMONAL) SİSTEM

ENDOKRİN (HORMONAL) SİSTEM ENDOKRİN (HORMONAL) SİSTEM HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Her canlının kendisi tarafından oluşturulur. Ancak dışarıdan alındığında da etkilidirler. Çok az miktarlarda dahi etkilidirler. (Bu özellikleri

Detaylı

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA...

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... 1 1.1. FİZYOLOJİ NEDİR?... 3 1.2. İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU... 4 1.2.1. Kimyasal Düzeydeki Organizasyon... 5 1.2.2. Hücresel Organizasyon...

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer.

Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer. ENDOKRİN SİSTEMİ Çok hücrelilerde vücudun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlere düzenleyici sistemler denir. Düzenleyici sistemler endokrin sistem ve sinir sisteminden oluşur. A. SALGI BEZLERİ

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

madde2 Transport protein Transport protein

madde2 Transport protein Transport protein Terimler Uniport taşınma Hücre zarına yerleşmiş bir transport proteinin tek bir maddeyi tek yönde taşıması. Taşınan maddeye göre pasif veya aktif olarak gerçekleşir madde Transport protein Simport taşınma

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi Homeostasi - Değişen dış koşullara rağmen nispeten sabit bir iç fizyolojik ortamı sürdürme sürecidir. -Böylece vücut organlarının, normal sınırlarda verimli bir şekilde çalışması sağlanır. İki ana kontrol

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ AMAÇ Yaşam kalitesini ve süresini uzatmak Nüks veya yeni tümör oluşumlarını engellemek Yrd.Doç.Dr. Nilgün GÜLTİKEN Metastaz oluşumunu engellemek Tümör dokusunda

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

UYKU UYANIKLIK DÖNGÜSÜ. Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

UYKU UYANIKLIK DÖNGÜSÜ. Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. UYKU UYANIKLIK DÖNGÜSÜ Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Uyku tanımı Uyku Fizyolojisi (uyku evreleri) Sirkadiyen ritim Uyku yoksunluğu İdeal uyku Uyku ile ilgili bazı hastalıklar

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Vücudumuzda aynı anda birçok karmaşık olayın birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi denetleyici ve düzenleyici sistemler tarafından sağlanır. Denetleyici ve

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

TEMEL, İLK 3 YILDA ATILIYOR!

TEMEL, İLK 3 YILDA ATILIYOR! Acıbadem Hastanesi Büyüme ve Ergenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz ile, çocuğun doğumundan itibaren vücudunda hangi hormonların ne gibi işlevleri olduğunu, ilk 3 yılın önemini ve ergenlik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri KAS DOKUSU Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri Kasın Fonksiyonu Hareket Solunum Vücut ısısının üretimi İletişim Organların kontraksiyonu

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU SİNİR DOKUSU Fonksiyonu Özellikleri irritabilite konduktivite korelasyon reaksiyon S.S. SINIFLANDIRMA Somatik (Sistema Nervosum Cerebrospinale)

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EGZERSİZ Fizyolojisi Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Kaslarda güç, kuvvet ve dayanıklılık Maksimum kasılma kuvveti 3-4 kg/cm2 kesit alanı

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ OVERYEN REZERV PREMATÜR OVARYEN YETMEZLİK POLİKİSTİK OVER SENDROMU Dr.MURAT ÖKTEM Menstrüel siklusların düzenli olması %95 ovülasyon olduğunu gösterir. Fakat yeterli

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 8.Hafta ( 03-07 / 11 / 2014 ) FETUS FİZYOLOJİSİ 1.Embriyonun Gelişmesi 1.) Plasenta 2.) Amnion Kesesi ve Amnion Sıvısı Slayt No: 9 1.) EMBRİYONUN GELİŞMESİ

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Akut Pankreatit Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Anatomi ve fonksiyonlar Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Etyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Anatomi ve fonksiyonlar

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı