Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz"

Transkript

1 Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz Kitap arkası notlarımdan derlenen kendi kendimize hazırladığımız bu dosyada, her birimizin herhangi bir aşamasında hata yapabilmiş olacağını bilerek, gerektiğinde hemen sayfa numarasına göz gezdir erek bakmamızı öneririm. Genel anlamda başarılı çalışma oldu. Dahiliye 3 1. Eski 327 pegvisomant İGF1 reseptörü üzerinden akromegali tedavisi yapar 2. Eski 331 cushing hastalığı tedavisi: mitotan (kt- medikal andenelektomi) metirapon (11 beta hidoksilaz) 3. Eski 377 streptazosin insülinoma tedavisinde kullanılır. (İslet karsinomlu olgularda) 4. Eski 355 hiperparatiroidi tedavi ile düzelmeyen komplikasyonu nedir? Hipertansiyon düzelmez., Ostetis fibroza sistika düzelir Kronik hcv tedavisi Alfa İnterferon + Ribavirin+ Proteaz inhibitörü ( telaprevir veya boceprevir) varis kanaması beta blakör yalnız profilakside kullanılır asit sıvısında ada yüksekliği tbc lehinedir siroz hepatik ensefelapati risk faktörleri : gis kanama, konstipasyon, asidoz ve alkoloz, sodyum potasyum düşüklüğü, hipolovolemi, çinko eksikliği,hipoksi 9. Son tekrarda bakılcak 509,445,451,450 Küçük Stajlar 1 1. Asperger bir çeşit otizmdir 2. 4 :Bosta protein arttıran nedenler menenjit(viral dahil) Medulla Spinalis basısı, 3. 4 Psödotümör serebri boşta roterin azaltan tek hastalık 4. 5 Svo iskemiyi en erken gösteren diffüz MR dır (Kontrast değil) 5. 6 Afazi Tablosu incel 6. 9 Lumbar Ponksiyon ağrısı yatınca düzelir 7. Beyin Tömründe çok uyuyunca bos kafada göllenir sabah başağırısı olur indometazine cevap veren kadın. Epizodik paroksismal hemikrania visuel halüsinasyonlu Parkinson: lewy cisimcikli demans(parkinson plus) Devic Ms gibi ama oligoklonal band negatitir, Beyin MR normaldir Adem çocuğun Msi Sinir bx Gullien Barre tanıda kullanılmaz. Kortikasteroid Gulilen barrede kullanılmaz Penisilamin fazlası Miyestenia Graves benzeri tablo yapar MG kas bx ile tanı konmaz MS iyi kötü prognozlar. Sık görülenler iyidir Kortinal atrofi olmadan ataksi demans, lp ile tipik düzelme = Normal Basınçlı Hidrofesefali Adams Hakim 17. Anterior serebral arter = subfalx herni 18. Posterior serebral =unkal herni Obez hızlı kilo almış kadın, bos proteini normal = Psödotm Serebri

2 Pato Sak genelde en sık anevrizma, çocukta avm, anevrizma en sık anterior komminikan, ikinci en sık posterior komminikan(midriazis 3CN x) 21. En sık komplikasyonu komplikasyon vazospazmdır (en korkulan tekrar kanama) menenjiom hiperosteoz yapar Prostat duraya metastaz yapar beyne değil 24. Maraljia Parastezika Ekt = Ciddi hastalık,malign nöroleptik sendrom (hafif hastalıkta kullanılmaz) 26. Glaskowa bak Önemliler Onkolojide genetik altyapı akciğer tümörleri vaskülitler lenfoma tipleri glomerülonefritler tiroiditler papilloskuam ve büllü hastalık ayırıcı tanısı Pato 2 Farma Postpartum dönem dilate kardiyomiyopati görülebilir (peripartum?) 2. Apopitozsun 7 parametresi? 3. Senil serebral amiloidoz Beta Amiloid protein birir 4. Senil kardiyok amiloidoz transtretir Prokalsitonin tiroin medullar karsinomu, insülinoma, prolaktinoma, undefansiye mide c a Yara iyileşmesi geciktiren en önemli etken enfeksiyon Hiperkoagülopati nedenlerinde sekonder(edinsel ) olarak yaşlılık vardır Kadmiyum prostat ca, pilde lehimde aküde var 9. HPV e6=p53 e7=retinoblastom ile Ca yapar 10. (Sitokeratin+ vimentin)bisferijens tümörler 1)sinovial sarkom 2)mezetelyoma 3)menengioma 11. NSE yalnız nöron, Kromogranin Nöroendokrin Hangisin gronülom olmaz olmaz = mikroskobik pan 1. Alfa 1 antitripsin eksikliği sirozunda kırmızı inklüzoynu Pas + sitoplazmik cisim ler izlenir 2. Caroli (tip5) kolanjiosarkom MPGN tip2de yalnız c3 nefritik faktör düşük 4. Amiadoron sit 945 inh dijital duyarlılık artar (misafir not) 1. Gis düzeyinde ilaç absorbs etileyen faktörler tablosu İlaçların oluşturudğu aktif ve toksik maddeler tablosu 18 Klorozepat hariç bzlerin hepsi ön ilaçtır. Bu alındığına inaktif 3. Morfin 6 glukinat morfinden daha aktif Faz2! Minoksidil ise faz2de aktifleşmeye başlar 4. karbekol muskarinik ve nikotinik, betanekol ve, Metakakolin yalnız muskarinik, bunlar arasında asetilkolinle parçalanan yalnız metakolin! betanekol atonik mesane ileus reflü özöfajininde kullanılır. Flask tip mesane postop abdomilan distasnyon tedavisinde kullanılır85 6. Dronedaron iyodin grub uzaklaşmış amiadorondur.155

3 7. Amiadoron sit p450 inhibitörüdür. Di jital etkisini arttırır. Garip lipofilik ama plazma prot çok yüksek bağlanır Nitratların anjina tedavisinde olumsuz etkisi, taşikardiye bağlı diastolik perfüsyon süresinde azalma yapabilir Ezetinib NPC1L1 niemen pick c1like 1 kolesterol barsaktan eminilimini inhibe eder yüzde 20 e indirir. Statinle kombine kullanılup lipid düşürür 10. HDL Niasin fibrat (esas torcetraib ama kullanımı yok) TG Fibrat Statin 12. Lipoprotein a Niasin 13. Direkt trombin(f2) inhibitörü Dabigatran, Ksimetegatran Trombosit adp p2y12 antagonisti, Tiklopidin, Klopidogrel, Pragugrel, Cangrelor, Ticagreler Abirateron prostat kanseri tedavisinde oral ön ilaç 17 alfa ve 1720 liyaz ile adrenal bez ve gonadda steroid baskılar Adh sakubun ve duyarlılık arttıran ilaç Klofibrat, karba mezapin, klorpropamid, VİNKRİSTİN Veküronyum: kompetatif /non blakör sezeryanda kullanılır, kalbe iyi, histamin az salar Varikanazol kkısa etkili /aspergillos tedavisinde kullanılır (kandidada da iyi) gece salınan hormonlar BH, Prolaktin, ACTH, Melatonin 20. Rimonobant CB1 kanabinoid antagonisti ( obez, met sendrom tedavisinde kullanılır) Benzadiazepinler alındığında aktiftir, Klorazepat hariç. klorazepat BZ olmasına rağmen kendisi inaktif tir. Aktif metaboliti midede oluşur ürodilatin,ürolitid : KY tedavisi (anp bnp cnp ailesinde yeni ilaç) ampisilin psödömembranöz enterokolit yapr talidomid lenanidomit : Multiple Myelom, Eritema Nodosum Tedavisi Küçük Psöriazis Mukozasyı asla tutmaz noel apacı madalyon skuamlı =pitri azis rozea tinea incognita steroid kullanıldığnda mantardır tümörler pıhtıyla en çok karışan tas = matrix taşı sponton rüptür, retroperitoneal kanama = anjiomiyolipom Bel ağrısı en sık L5-s Tur yüzde yüz retrograd ejakülosyon yapar insan kulağı arası duyar konuşma herz arası 9. Toplumda tek taraflı sağırlık en sık neden akul labirentit perilenf fistülü bir ani işitme kaybı nedenidir. Bastır çek başdönsün(fistüla testi) faringokonüktival ateş =adenovirüs tip glokom için mutlaka optik sinir atrofisi olmalıdır kohort bölatif risk *rölatif risk - vaka kontrolda ise tahmini rölatif odd rotio 14. Staffer Renal Cell CA 15. Eaton Lambert küçük hücreli akciğer 16. Paraneoplastik lenfoma ise nhl 17. Plantar fasiyit =topik dikeni morton nöroması 3 4 ayak parmağı interdijital 19. Prostat ca t3 inop 20. Böbrek ce hep op 21. Böbrek damar duvaru t osteomiyelite bağlı septik artrit kalça eklemi iki F = fibrozis fantomda =tsad kullanılır

4 komplex bölgesel ağrı usg isyenmenyen non termal =kaviyasyon heterotropik ossifikasyon =omuz eklem miyozitik ossifikasyon kas pemfigus folyasusta mukoza tutulmaz, vulgariste tutulur üst üreter kalixinleree ulaşan reflü tip prostat ca periferik zon adenaca yaşlı erkek kemik met = prostat ca, kadın =meme 32. Böbrekte tbc güve yeniği nekroz yapar ewing diafizde soğan kabuğu, AT=Akut osteomiyelit anteror spinal kort sendromu = derin duyu korunmuştur 35. Akut otitis medya en sık intrakinal komp=menenjit 36. En ölümcül subdural abse 37. Kronik Otitis medya en sık intrakinal = ekstradural abse 38. Akut otitis medya en sık komplikasyon mastoidit Dahiliye S3 sesi duyarsan dialtasyon(volüm ve kapak yetm), S4 hipertrofi 2. Kky s3 ht s4 3. Kml alternatif ilaç omacetaxina? ( milatinib imatinib desatinib normalde) 4. Polisitemia vera: Ruxolitinib (jak kinaz inhibitörü) esansiyel trombositoz = hidroksiüre veya anegralid İL1 ve Rankl Multiple Myelomdaki litik lezoynların nedeni. İL 6 ise yalnız çoğalmasını ( pato il 6 diyor) MM yeni tedavi ile birlikte (lenalidomid-talidomid, bortezomib, dexemetazon) Talidomid\lenidomid anjiogenez inhibitörü = tromboz yapar, antikoagülanla birlikte verilir megesterol asetat = kaşeksi tedavisi ( prog analoğlu) MG en çok helne çıkan kolonda emi lir idrar Na 20 mg geçmemeli, 40 geçerse patolojik kesin Tolvaptan ADH antagonisti, 2. Tedavi PR kıasltan tek hastalık = WPW ( k düşüklüğü veya fazlalığı da uzatır) Dializdeki kanama diatezinin nedeni guanidosüksinilasidürenin toksisitesi dir ABY de esansiyal a.a. kısıtlanmaz Dahiliye Austin Flint Aort Yetmezliği,rölatif mitral darlık geç diastoli küfürüm 2. Pulsus alternans = aort darlığı ( ky) 3. Levosimendan kalp yetmezliği kalsiyuğm duyarlaştırıcı,pozitif inotrop 4. Levosimendan mortalite azaltır (ACE, Spironolakton, Hidralazin,Beta Blokör) Klamidya pnömonisi aterom plak risk faktörü İvabradin İF kanal blökörü, antianjinal tedavi MI ilk yükselen marker miyoglobin ilk enzim ckmb 3 LDH 4 Troponin T Non St MI Trombolitik verilmez çünkü non st nin içi eritrositle dolu dabigedran ve rivariksiban faktör 10 a inhibitörü Kapat hastalığı olmayan kronik Af tedavisi Latent tb İF Gama ile tarama metodu aspergillos 1. Varikanazol 2 amf b 12. Anp yıkımını önleyen ilaç Teprotid Pediatri

5 Eibstein anomalisi = WPV ın en sık görüldüğü kalp anomalisi. Box kalp, av blok sık,çocukta kalbi en çok büyüten Konjiktivit + otit = Hib B 3. Palivizumab =RSV monoklonal antikoru 4. Biokimya kolesterol sentezinde ilk halka lanesterol H1 nüklezom merkezinde olmayan histondur Bazik histidin arjininin bulunur aynı yönde okuyunca çift zincirde de aynı okunması =palinndrom Ribloflavin eksikliği Glutatyon Redüktazla bakılır dirençli şilotorax tedavisi )okreatid, Trde en çok menenjit 3-60 menengokok VZV aşısı sonrası 6 aspirin kullanılmamalı Genel Cerrahi Meme Cerrahi Konraendikasyonları Meme Ca Kime Kemoterapi verilir İmatinib gis, 4. Transtuzumab erb b2 + meme ca ted 5. Metastatik meme ca ted: transtuzumab (erb + ise elbette) Fizyoloji 1. 8 küçük g proteinleri Rab = vezikül trafik Rho rac = hücre iskeleti ile zarı arasında Ras= nükleotid sinyal taşır 2. 9 Feromon GPA1 g protein ile hücre çoğalması etkeni yapısında mikrotülübülüs blunan hücre elemanları sentriol 3x9 bazal cisim 3x9 sillier 9+2 flagellum Laminler (abc) çekirdekte bulunan intermedial (ara ) flamandır mitokondrial sitopatide hipertroidi olmadığı halde bazal metabolizma artışı mevcuttur Kinezin anafazda kardeş kromotinleri ayırır ( ileri giderdi kinezi, dynein geri ) Rejenerasyon kapastilerine göre labil stabil permenant hücreler G2 evresinde MPF( maturasyon başlatan faktör) mitozun başlamasını kromozomların yoğunlaşmasını çekirdek kılıfının yırtılmasını ve mitozla ilgili diğer olayların başlamasına neden olur sitokrom c nin mitokondri dışına çıkışı kaspazları aktive eder Klatrin pinözitotik vezikül oluşumunu sağlayan kasılabilir protein. Vezikül boynunda gtp bağlayıcı dinamin proetini var reseptör aracı endositozda transferin B12 ve ldl alımında klatrin rol alır VEGF\VEGFR2 VE ANJİOPOİETİN\Tie2 sinyal yolu tümör büyümesi metastazını sağlayan yeni kan damalarının büyümesini uyarmak için tüömerler tarafından kullanılır Retiküller yalnız gümüş arjinofilik boyanır, Tip 3 kollojen Hyalüronik asit ve keratan sülfat yapısında hegzoz amin olarak D glukozamin içerir. Diğerleri D galaktozamin ziorun blastömerlere bölünmesi fertilizasyondan 30 saat sonra başlar

6 Tablo yu bil= Gasturulasyon embironik diskin epiblast tabakası üzerinde primitif çizgi oluşması ile başlar Nöral tüp ve yüzey ektodermi arasında düzensiz bir kitle şeklinde nöral krista oluşurnöral kristadan köken alan yapılar Adrenal Medulla kromoffin hüreleri Deri ve Derialtı melanositler Odontoblast Pia ve Araknoid Mater CN gangliyonları Omirilik duyu gangliyonlarının duyu nöronları ve arka spinal arka kök ganliyonları sempatik ve parasempatik gangliyon sonrası nöronlar swann hücreleri Gangliyonların uydu hücreleri Kafanın çeşitli kemik ve kas komponentleri spermin korona radyatayı geçmesi spermin akrozomoundaki hyalürinidaz enzim aktivitesiyle 18. Akrozomdan salınan esteraz, akrozin* ve nöraminidaz enzimleri zona pellusidayı eritir. En önemlisi proteolitik akrozin Relaksin simpisis pubis lig gevşeir. Ama gebe kadında bu olmaz. Gebede gerçekte pelvis ligamentlerinin gevşemesi östrojen etkisinde gerçekleşir sertoli hücresi işlevleri gelişmekte olan spermatozoonların desteklenmesi korunması ve beslenmesinin düzenlenmesi fagositoz sekresyon androjen bağlayıcı prot üretimi testesteronu östrodiole çevrimi inhibin üretimi amh üretimi kan testis bariyeri epididim (kuyrukta)ileri hareket nasıl olur Cat Sper Kantaridin gibi afrodizyak ilaçlar mesane ve üretral mukozayı uyararak seksüel arzuyu arttırır 23. Büyüme hormonu salınmasını arttıranlar Kan şekeri azalması, yağ asidi azalması, açlık, protein yokluğu, travma stres heyecan egzersiz testesteron östrojen evre 2 ve 4 derin uyku ghrh rhrelin glukagon arjinin lizin adh ldopa apomorfin dopamin agonistleri non ram uyku Adh sekresyonu arttıranlar morfin nikotin siklofosfomid klofibrat karbamezapin anjiotensin1 mide bulantısı hipoksi ayakta durma ağrı stres stres egzersiz volüm azalması onkotik basınç artması Oksitosin düz kas hücreleri arasındaki gap junctionların yapıtaşı connexin 43 protein sentezi arttırarak kasılmayı kolaylaştırır ve doğum sancısı oluşturur Acth adrenokortikal hücrelerdeki ldl resepör sayısı ve ldlden kolesterol oluşumunu sağl ayan enzim aktivitesini arttırır beta hidroksidh ve 21 beta hidroksilaz düz endoplazmik retikikumunda gerçekleşir! diğer steoid hormon sentez reaxionları - mitokondride oluşur Renin salınımını arttıran durumlar: sodyum kaybı diüretikler tansiyon düşmesi kanama ayakta durma dehidratasyon kalp yetmezliği siroz renal ve aort arter daralması stres Kortizol inflamasyonun rezülüsyonunu sağlar Koritzol kan hücreleri üzerine etkisi nötril eritrosit trombosit artar diğerleri azalır Hipofiz prohoroman konvertaz 1 ile n terminal peptit, joining peptit,acth,beta lipotropin 32. Hipotalamus prohorman konvertaz 2 ile alfabetagama MSH, beta endor fin yapımını sağlar (acth oluşmaz)154

7 33. İnsülin sekresyonunu artıranlar: sekretin, gastrin kolesistokinin gip glukagon bh asetilkolin kan glikoz ve yağ artması aminoasit artması lösin arjinin glukagon beta adrenerkij telofilin 34. İnsülin azaltan somatostatin alfa adrenerjik(na ve A), potasyum kaybı fenitoin Adacık yüzde 60 beta hücresi vardır = amilin ve insülin Kas beyin gibidir, glikozu bazen direk kullanabilir (1 orta şiddeli egzersiz, ağır yemekten hemen sonra) * normalde kas primer yağ asidi kullanan tek yer İnsülin; lipoprotein lipazı yağ dokusunda aktifleştirir, hormona duyarlı lipazı inaktif eder, asetil koa karboksilaz aktifleştirir Glut 7 endoplazmik retikulumda glukz 6 fosfataz taşınmasında rol alır ( kc ve diğer dokular) 39. Sglt 1 ve sglt 2 atp bağımlı(florhizinle inhibe olur) ince barsak ve böbrekte vardı Glut 4 insülinle uyarılan kas ve yağ, Glut 5 Fruktox ine barsak alımı Glukagon yağ hücre lipazi aktibe eder, glikoneojenezi arttırır, adenilat siklazı aktive edip camp oluşturur,protein kinaz ı aktifler, *yüksek düzeyde kalbin kasılma gücü arttırır, safra salgı şiddetlendirir, mide asit salgılanması inhbe eder İyot tiroide pendrin ile taşınır. (Kofaktör h2o2 ve nadph2 *) antitorid ilaçlar : erken evre yarışmalı iyot hücre içine alımı inhibisyonu: tiyosiyanat perkolar nitrat* ileri evre hormon oluşumu inhibe edenler ise: propiltiurasil metimazal karbimazol Aksiyon potansiyeli sırasında hücrenin içine doğru difüzyona uğrayan sodyum iyonları ile hücrenin dışına difüzyona uğrayan potasyum iyonları NA K pompası ile eski duruma dönerler Sodyum kanalları sodyum aktif kapılarının bulunduğu memranın dış yüzüne tetrodotoksin ve saksitoksin verilerek k bloklanır. Tetra etilammonyum iyonları sinir lifinin içine uygulandığında ise potasyum kanalları bloke olur İris kasları nöroektodermden gelişir, meme ve terz bezlerindeki miyoepitelyal hücreleri ektoderm kökenli hücrelerden köken alır ( m sfinkter pupilla ve m dilatatör pupilla) Tetanoz ve (botilinum toksiinleri bdfg) sinaptobrevine, botilinum toksin A B SNAP-25 e etki eder * tetanoz presinaptik ihibitör transmitter glisin bloke eder spastik, botilinum ise asetil kolin blokajı üzerinden flask tip aralizi yapar Son plak potansiyeli denen lokal potansiyel değişiklik ile son plak potansiyeli kas membranında aksiyon potansiyelini başlatır ve kas kasılmasına neden olur Düz kasın yoğun cisimleri iskelet kasındaki z diskleri ile aynı işi yapar ( dense bodi yoğun cisimciktir) Onarıcı hücrelerin kaynağını uydu (satellit)hücreler oluşturur iskelet kasında Kalp gelişiminin en erken belirtisi 3. Haftada endotelyal kordon çiftinin yani anjioblastik kordonların belirmesidir 50. Arkuslar 1 maxiller ve ace 2 staped 3 karotis komminis 4 yok 5 pulmoner arter oluşumunda rol alır 51. Kalbin primordiyumu 4-7 haftalar arasında 4 boşluğa bölünür bulbuscordis ventrikul atrium ve sinüs venosus Tablo : umbilkal ven ligamentim teres hepatis İltihabi yanıt sırasında dolaşım sisteminden sıvı kaybı olur ve dokularda ödeme yol açar,nerde? = post kapiller venülde! Purkinje hücreleri subendokardial tabakadadır Hem na hem k geçebileceği bir kanal aktive olur. Bu kanala hiperpolarizasyondan sonra açıldığından h kanalı denir. Ya da funny f kanalı. H kanalından iyon geçişi artınca membran depolarize olmaya başlar ve prepotansiyelin ilk kısmını oluşturur ve kal siyum kanalları açılır. Kanallar* Geçici T transient ve L Long uzun süreli kanallar. Esas L kanalları impuls üretir Asetilkolinin hücre dışına potasyum geçişini arttırıcı etkisi hem na hem k hücre içine girişini sağlayan h kanallarının depolarize edici etkisini yavaşlatır. ACh h tipi kanalı azaltır, (VD Na kanalı azaltır, K kanalı arttırır) Arteriyollerin çapını etkileyen faktörlerden CGRPa en güçlü dilatatördür Lokal kan akımı rekgülasyonunda Adenozin, co2 laktik asit sayılabilir. Adenozin önemli 232

8 59. Uzun süreli kan akım regülasyonun mekanizması doku da marlanmasındaki artıştır(vegf fgf anjiojenin) Dolaşımdaki natriüretik peptit parçayan nötral endpopeptiaz inhibe eden ilaç =tiyorfan 61. Kardiyopulmoner komesensitif reseptörl er: vagal c lifleri uyarılır : bradikardi, hipotansiyon, hızlı yüzeyel solunum ve apne olur = Bezold Harish refleksi 62. Glutamat NTS den kaudal ve ventrolateral medullaya gider burdan RVLMye yayılarak GABA sekresyonu yapan inhibitör nöronları uyarırlar ( kısaca rostral glutamat, kauda gaba) Proximal tübülden hızla salgılanan ve yüzde 90 ı böbreklerden atılan paraaminohippurik asit renal plazma akımının ölçülmesinde kullanılır Mine ameloblast ; Dentin odontoblast Submukozal plexus başlıca gis sekresyonları ve lokal kan akımıonı kontrol eder(meisner burda, aurbah myenteik plexus ise muskularis propiadaydı) Vagovagal refleks. Normal olarak besin mideye girdiği zaman mideden beyin sapına ve tekrar mideye dönen ve mide gövdesinin kas çeperinde gerimi azaltan reflex. Böylece 1,5 litreye kadar depolayabilir VİP ince barsaklarda elektrolit ve su sekresyonun belirgin arttırır. (düz kas da gevşetiyordu) gastrik asit sekresyonunu da inhibe eder Guanilin cgmp ile cl atar ve diare yapar. Ekoli diaresi de guanilin reseptörleri üzerinden cl sekrete eden diaredi M(mikrokatlantı) hücreleri peyer plaklarındaki lenf foleküllerini örten özelleşmiş epitel hücrelerdir 70. Müsin salgılayan goblet hücresine kalsiform hücresi de denir. Peneth hücreleri lizozim fosfolipaz a2 ve defensin salgılar Safra kesei kasan kologog =kolesistokinin 72. Safra salgılatan koloretik sekretin Billiruin diglukoronid suda daha fazla çözünür. Konsantrasyon gradyantinin tersine yönünde safra kanaliküllerine taşıyıcı MRP 2 proteinidir. (multidrug rez prot2) Pankreatik sindirim enzimleri arasında en öneml ileri tripsin kimotripsin ve kaboksipeptidazlardır. Tripsinojeni enterokinaz aktfleştirir. Asinus dış salgı, lagnerhans iç CART kokain tokluk verir. AGRP aguti protein açlık. Arkuat çekirdek bunlarla gaza gelir. (ghrelin ve esar endocannabinoid açlık) 332 tablo 76. Çevre ısısı yüksek olduğunda tek ısı kayıp yolu buharlaşmadır. 77. Şişmanlığın en çok monogenik sebebi MCR 4 tür. Leptin mutasyonu ancak 3. Neden İntegral membran proteinlerinin çoğu iyon kanalları içerir ve bunlara glikoforin A adı verilir Epo peritübüler kapillerlerde üretilir, renal tübül epitelinden salgılanır Hb normalde 2alfa 2 betadır. Alfanın yanında ne gelsin? Beta hba, delta hba2,gama hbf, (glutamat=>valin )beta hbs, beta yok hbbarz, alfa yok hbh Süperoksit dismutaz hidrojen peroksit yapar. Hidrojen peroksit de katalazla parçalanır. Süperoksit dismutazda çinko ve bakır var Wallerien dejenerasyondan sonraki rejenerasyon şvan hücrelerinin proliferasyonun bağlaıdır. İL 17 ile makrofajlar! nörotransmitterler önemli(bu bence) 84. Bowman mebranı kornea epitelinin bazal membranıdır 85. Dosrsal kolon medyal lemniskal sistem, somatik uyarıları mss e ileten 2 yoldan biri. Lokalizasyon gerektiren dokunma, hasssas dokunma, vibrason gibi bifazik duyular, deri üzerindeki hareket, p ozisyon ve basın şidderinin hasas derecelendirmesinde işe yarar 86. Ağrı tiplerinde diğerlerine göre daha çok ağrı doğruan kimyasal madde bradikinindir Skala medyayı dolduran endolenf sakala medya dış duvarında yer alan ileri derecede damarlı bir alan olan stria vasküleris tarafından salgılanan tamamen farklı bir sııdır. (?*Corti organı baziller zar, spiral kenar üzerindedir?)405

9 88. Rem uykuda kalp ve solunum hızı düş görme durumu için özgün bir şekilde düzensizleşir ve tüm vücutta kas tonusun son derece azalmıştır Sakin uyanık gözler kapalı alfa dalga, dikkatli uyanık beta dalga, düş kırılığı tea dalga Pediatri 3 1. Fanconi hastalığında DEB tesi kullanılr (dieboksi butan) 2. All infant löesmisi 11q22 kötü prognoz, mss metastazı* 3. Perforin mutasyonu=langerhans hücreli histosioz Mevlolonik asit: FMF gibi solulur. Ig yüksek Fenilketonirü Edinsel hipotiroidi : kcde dev hemanjiomda olabilir 7. Orlistat: obez ted, kullanılır. Obezite tedavisi için süt çocuğu diyet diye bir şey yok: büyükte kilo başında 1g\kg protern verilir 8. BH tedavisi için ilk başa 6 ay izle. Sonra 6 ay 5cm yılıdan aşağı veya kemik yaşı 2nin altındaysa patolojik Çocuk nefrotik sendrom? RVT : ele gelen kitle ağrı ani ABY diyabetik anne polisitemik bebekte düşün 10. Renal kortikal nekroz =HÜS 11. Anyonik gap normalse RTA düşün 12. Konhenital hepatik fibroz: otozomal resesif böbrek Çocuk Nöroloji 1. Febril Konvülziyon Tekrarlama Riskini Arttıran Kriterler Major: 18-2 ay altı ateşte konvülziyon ateşten sonraki ilk 24 saatte Minör: ailede febril konv öyküsü, ailede epilepsi öyküsü, komplike febril, bakımevinde kalan çocuk, erkek, sodyum düşüklüğü 2. Menenjit Kötü Prognoz (cevap pnömokok) küçük yaş gram negatif streptokok pnömoni boşta bakteri yüksekliği geç başlayan nöbet ( ateşten 2 gün sonra nöbet diyebilir) Bosta lökosit düşüklüğü Koma-şok Kadın Doğum1 1. S2-s4 vulkva ağrı duyusu girişi medulla spinalis için 6 2. Uterus damar dışdan içe arabası Vulvadan kalkan ağrı s2-s4 ten girer Gubernekulum kadında. Lig ovari propium lig rotundum(round) olur43 5. Hiperprolaktinemi kıllanma yar Hipergonadotropik amenore nedenleri turner, over hastalığı Metroraji nedenleri : yüzey bozuk 96

10 8. Menoraji nedenleri kasılma bozuk Post koital konresepsiyon tablosu Epostan ilaçtır. Progesyoren preseptör antagonisti Prematür ovaryan yetmezlik en sık nedeni idiopatiktir. Bilinen nedenlerden 1 sex kromozom (FMR1 premutasyonu, mozaizm, 47xxx, xdel )2 tek gen mut 3 toksik etken rt,kt 4 Otoimmün ooforit:blizzard sendormu. erken menapoz Kesin tanı :21 hidroks ilaza karşı adrenal beze karşı gelişen antikorlara bakılır. Kalisyum Fosfor Şeker bakılır.indirek immun florasan, Kesin tanı bx Tanı kriterleri: 4 aydan fazla süren amenoore* 2 ayrı ölçüm fsh menapoz seviyesi 40 * 40 yaşın altında olmak 86 değişti yeni ka ğıt 12. Anoreksiya nevroza crh yüksek kortizol yüksek yaş sekonder sex yok primger giper gonodotropik xy kız: 17 alfa redük eksik Ketakanazol steroideogenez enzim inhibitörü olarak biper androjen ted yapar Cin2 cn3 cin1 de olsa bunlar kanser olmadığı için ria takılabilir Kokta 4 östrojen var Kok kontrasepsiyon dışı faydaları 137 over endometriom kanseri azalır epitele iyi kolorektal azaltır siklusları düzenli yapar dismenora ve mitelşimerzi azaltır demir eksik anemisi azaltır benign meme hastalıklarını azaltır fibroadenom fibrokistik fonnk over kisti azalır pid azalır ektopik insidansı azalır menoraji duk ted eder Muhtemel faydaları: kemik iyi,ateroskleroz iyi, akneye iyi(shb arttırarak),ra iyi,endometroiz iyi, premens send iyti, hiperandrojen anouv iyi, myom sıklık iyi (genitela prıog) Yöntemlerin içeriğini bil minilip yalnız 0,4 progesteron var Depo MP adölesonda kontraendike Kadın Doğum Doğumda en çok görülen pozisyon: sol oksiput posterior Maternal mortalite arttıran nedenlker? 491 Bizce çıkcak 1- Kendinin beğenilmesine aşırı çabayalan özen gösteren kişilik bozukluğu? Narsistik 2- Bakır Rayı Görünümü? Neler olabilir :D -Hipertartansiyonda arteriollarda evre 3 =bakır tel görünümü -H.Ducrei Tren yolu şeklinde dizilmiş -MPGN de tramvay rayı görünümü olur 3- ALS de riluzol yerine tedavi :İdrasilamin 4- Antitrombin 3 üzerinden faktör 10a inhibisyonu yapan: Fondaparinux 5- Febril nötropenide, pnömokok kötü prognoz değil, 1 yaş altı kötü prognoz

11 6- ekrana bir grafik çizebilir. hbs seroloji eğrisi ya da tek kaynaklı ishal iki başlı sigmoid eğrisi olabilir Ya da aşağıdaki grafikte aidse geç yükselen hiv p24 proteinne karşı antikor olabilir 7- Tek sıra arka arkaya dizili çubuk şeklinde hücreler. Çok katlı yassı epitel hücreli yerler olabilir, şarbon un kavalı işaret ediliyor olabilir

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi burun boşluğunu fossa pterygopalatina ya bağlar? A) Fissura orbitalis superior B) Fissura orbitalis inferior C) Foramen sphenopalatinum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı