KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR."

Transkript

1 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR TL den başlayan fiyatlar %10 peşin 96 ay; %15 peşin 108 ay; %25 peşin 120 ay vade seçenekleri 32 ADET ÖZEL TERASLI 4+1 KONUT, BRÜT 215 m 2 83 ADET 4+1 KONUT, BRÜT 144 m 2 BANKA KREDİSİ YOK!!! KEFİL YOK!!! MÜZAYEDE SALONU DİVAN EXPRESS ESKİŞEHİR Hoşnudiye Mahallesi Şahin Cad Sok. No: 7 (Özdilek AVM Yanı) Tepebaşı / ESKİŞEHİR CANLI YAYIN den teklif verme imkanı TURYAP, TOKİ gayrimenkullerinin müzayede yöntemiyle satışında, yetkilendirilmiş emlak şirketidir. BİLGİ İÇİN:

2

3 KONUT MÜZAYEDESİ - 28 MAYIS 2015 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Turyap Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.&Talya Gayrimenkul Değ. ve Dan. A.Ş. (Bundan böyle Turyap olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur. 2- Teklif alma toplantısı Divan Express Oteli, Toplantı Salonu, Hoşnudiye Mahallesi,Şahin Caddesi 738 Sokak No. 7/A ( Özdilek AVM yanı) Tepebaşı- ESKİŞEHİR salonunda ve İnternet bağlantıları ile 28/05/2015 Perşembe günü saat 14:00 te yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır. 3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı (Onbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır. 4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Turyap yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. 5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Turyap ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla telefonla veya internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. 6- Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter - Connect sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter - Connect sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. 7- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ( Metraj ve Vasıflar ) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Turyaptan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 8- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Turyap gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir. 9- Açık artırma toplantısında teklifler vadeli olarak alınacaktır. Katılımcılar ekte sunulan satış bilgi tablosunda belirtilen vadelerden dilediğini seçerek taksitli ödeme şeklinde sözleşme imzalayacak olup, Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır. AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait ekte yer alan tabloda belirtilen artış oranı (M.M.A.O) dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez. 10- Toplantıda verilen en yüksek vadeli teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Turyap tarafından İdareye teslim edilecektir. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben, 1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için verilen tarihler içinde (5 iş günü) 2. ve 3. teklif sahiplerinin isteği doğrultusunda satış süreci tamamlanana kadar teminatları alıkonulacaktır. Satış sürecinin tamamlanmasını beklemeden katılım teminatını alan 2. ve 3. teklif sahipleri satışa ilişkin hak talebinde bulunamayacaklardır. İdare, 2886 sayılı yasaya ve 4734 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Turyaptan faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. 11- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin teminatını yakmak suretiyle teklifinden vazgeçmesi halinde, İdare, diğer teklif verenlerden dilediğine satış yapabilir. TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 3

4 KONUT MÜZAYEDESİ / 28 MAYIS 2015 Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler (5 (beş) iş günü) içerisinde tercih edilen ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare nin ekte bildirilen Banka Şubelerindeki İdare Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Şehir, Ada/Parsel numarası ve Satış listesindeki numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş sayılacaktır. Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım Bankalarının noterden Açık Artırma Satış Şartnamesi ndeki tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler. 12- Açık Artırma Toplantısında teklif veren ve İdarece teklifi kabul edilen alıcı, Turyap a satış bedeli üzerinden %1,24 komisyon + KDV ödeyecektir. İdare, alıcı tarafından komisyon ve komisyonun KDV sinin Turyap a ödendiğine dair fatura kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir. 13- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklifi veren katılımcı, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irat kaydedileceği gibi, Turyap da tahsil edilen/edilecek olan %1,24 oranında cezai şart +KDV yi almaya hak kazanacaktır. Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Turyap tarafından tahsil edilen komisyon da teklif verene iade edilecektir. 14- Toplantı da en yüksek teklif veren teklif sahibinin dışındaki, 2. ve 3. teklifi veren bayrak sahipleri, en yüksek teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamasını takiben ödemiş olduğu katılım teminatı nakden ilgili banka şubelerinden iade alacaklardır. Bu konu üzerinde teklif verenin her hangi bir hak ve alacak talebi olmayacaktır. Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka şubelerinden iade alabileceklerdir. 15- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır. Projelerin teslim tarihleri ekte yer alan tabloda bildirilmektedir. 16- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İdare/Turyap sorumlu değildir. 17- Uyuşmazlıkların çözümünde Turyap ın ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. 18- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu 18 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. Ek: Proje satış bilgisi tablosu.... /... /2015 KONUTLAR No PROJE KODU PROJE ADI TESLİM BANKASI TEMERKÜZÜ DÖNEMSEL ARTIŞIN NİTELİĞİ PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ Eskişehir Odunpazarı 36 AY T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. YUNUS EMRE M.M.A.O %10 PEŞİN 96 AY %15 PEŞİN 108 AY %25 PEŞİN 120 AY 4 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

5 KONUT MÜZAYEDESİ - 28 MAYIS 2015 BAYRAK NO : ADI SOYAD/ÜNVAN : T.C.KİMLİK / VD NO : BABA ADI : AÇIK ADRESİ : E-MAİL : TELEFON NO : FAKS NO : GSM NO : Bu şartnameye göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım banka hesap numarasına yapılmasını, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim. TEMİNAT İADE BANKA ve IBAN NO HESAP SAHİBİ : BANKA : IBAN NO : İMZA TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 5

6 KONUT MÜZAYEDESİ / 28 MAYIS 2015 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR OPT 3 Blok OPT 2 Blok OPT 1 Blok OPT 3 TERASLI OPT 2 TERASLI 6 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

7 KONUT MÜZAYEDESİ - 28 MAYIS 2015 OPT 1 Blok Bina Girişi KAPICI 1 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 7

8 KONUT MÜZAYEDESİ / 28 MAYIS 2015 OPT 2 Blok Bina Girişi KAPICI Teras 8 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

9 KONUT MÜZAYEDESİ - 28 MAYIS 2015 OPT 3 Blok Bina Girişi KAPICI Teras TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 9

10 KONUT MÜZAYEDESİ / 28 MAYIS 2015 BLOKLAR LOT İL İLÇE NİTELİĞİ M 2 KAT NO BAĞ. NO M. BEDEL LOT 001 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 1.KAT TL LOT 002 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 1.KAT TL LOT 003 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 1.KAT TL LOT 004 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 1.KAT TL LOT 005 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 2.KAT TL LOT 006 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 2.KAT TL LOT 007 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 2.KAT TL LOT 008 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 2.KAT TL LOT 009 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 3.KAT TL LOT 010 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 3.KAT TL LOT 011 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 3.KAT TL LOT 012 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 3.KAT TL LOT 013 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 4.KAT TL LOT 014 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 4.KAT TL LOT 015 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 4.KAT TL LOT 016 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK 4.KAT TL LOT 017 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 1.KAT TL LOT 018 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 1.KAT TL LOT 019 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 1.KAT TL LOT 020 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 1.KAT TL LOT 021 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 2.KAT TL LOT 022 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 2.KAT TL LOT 023 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 2.KAT TL LOT 024 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 2.KAT TL LOT 025 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 3.KAT TL LOT 026 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 3.KAT TL LOT 027 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 3.KAT TL LOT 028 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 3.KAT TL LOT 029 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 4.KAT TL LOT 030 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 4.KAT TL LOT 031 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 4.KAT TL LOT 032 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK 4.KAT TL LOT 033 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 1.KAT TL LOT 034 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 1.KAT TL LOT 035 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 1.KAT TL LOT 036 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 1.KAT TL LOT 037 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 2.KAT TL LOT 038 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 2.KAT TL LOT 039 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 2.KAT TL LOT 040 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 2.KAT TL LOT 041 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 3.KAT TL LOT 042 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 3.KAT TL 10 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

11 KONUT MÜZAYEDESİ - 28 MAYIS 2015 BLOKLAR LOT İL İLÇE NİTELİĞİ M 2 KAT NO BAĞ. NO M. BEDEL LOT 043 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 3.KAT TL LOT 044 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 3.KAT TL LOT 045 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 4.KAT TL LOT 046 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 4.KAT TL LOT 047 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 4.KAT TL LOT 048 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK 4.KAT TL LOT 049 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK ZEMIN TL LOT 050 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK ZEMIN TL LOT 051 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK ZEMIN TL LOT 052 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK ZEMIN TL LOT 053 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK ZEMIN TL LOT 054 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK ZEMIN TL LOT 055 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK ZEMIN TL LOT 056 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT2 BLOK ZEMIN TL LOT 057 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK ZEMIN TL LOT 058 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK ZEMIN TL LOT 059 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK ZEMIN TL LOT 060 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT3 BLOK ZEMIN TL LOT 061 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK -3.BODRUM TL LOT 062 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK -2.BODRUM TL LOT 063 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK -2.BODRUM TL LOT 064 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK -1.BODRUM TL LOT 065 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,06 OPT1 BLOK -1.BODRUM TL LOT 066 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -4.BODRUM TL LOT 067 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -3.BODRUM TL LOT 068 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -3.BODRUM TL LOT 069 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -2.BODRUM TL LOT 070 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -2.BODRUM TL LOT 071 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -1.BODRUM TL LOT 072 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT2 BLOK -1.BODRUM TL LOT 073 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -6.BODRUM TL LOT 074 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -5.BODRUM TL LOT 075 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -5.BODRUM TL LOT 076 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -4.BODRUM TL LOT 077 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -4.BODRUM TL LOT 078 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -3.BODRUM TL LOT 079 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -3.BODRUM TL LOT 080 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -2.BODRUM TL LOT 081 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -2.BODRUM TL LOT 082 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -1.BODRUM TL LOT 083 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI DAİRE ,46 OPT3 BLOK -1.BODRUM TL TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ 11

12 KONUT MÜZAYEDESİ / 28 MAYIS 2015 TERASLI BLOKLAR LOT İL İLÇE NİTELİĞİ M 2 KAT NO BAĞ. NO M. BEDEL LOT 084 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 1.TRS TL LOT 085 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 1.TRS TL LOT 086 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 1.TRS TL LOT 087 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 1.TRS TL LOT 088 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 2.TRS TL LOT 089 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 2.TRS TL LOT 090 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 2.TRS TL LOT 091 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 2.TRS TL LOT 092 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 3.TRS TL LOT 093 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 3.TRS TL LOT 094 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 3.TRS TL LOT 095 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 3.TRS TL LOT 096 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 4.TRS TL LOT 097 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 4.TRS TL LOT 098 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 4.TRS TL LOT 099 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,64 OPT2 BLOK 4.TRS TL LOT 100 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 1.TRS TL LOT 101 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 1.TRS TL LOT 102 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 1.TRS TL LOT 103 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 1.TRS TL LOT 104 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 2.TRS TL LOT 105 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 2.TRS TL LOT 106 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 2.TRS TL LOT 107 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 2.TRS TL LOT 108 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 3.TRS TL LOT 109 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 3.TRS TL LOT 110 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 3.TRS TL LOT 111 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 3.TRS TL LOT 112 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 4.TRS TL LOT 113 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 4.TRS TL LOT 114 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 4.TRS TL LOT 115 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TERASLI DAİRE ,39 OPT3 BLOK 4.TRS TL 12 TURYAP GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ 4 Haziran 2015 Perşembe Saat: 14.00 %12 peşin 180 ay, %15 peşin 120 ay ve %25 peşin 120 ay vadeli KONUT VE İŞYERLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR 42 Sİ İLK DEFA SATIŞA SUNULAN

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı