Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat"

Transkript

1 TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17 Ocak 2011 Silver Side Hotel

2 KAPSAM Arıtma çamurları AB mevzuatı Ülkemizde mevcut mevzuat

3 Terminoloji Biyoatıklar Kentsel katı atıkların organik bileşeni Arıtma tesisi çamuru veya biyokütle Hayvansal atıklar Endüstriyel atık ve çamurlar, Yeşil ve bahçe atıkları EU-Green Paper (2008) Biyoatık: Park-bahçe atıkları, yiyecek ve mutfak atıkları (ev, lokanta vs.) ve benzer gıda maddesi işleme tesis atıkları. Biyoatık değil: Orman ve tarımsal atıklar, hayvansal atıklar, arıtma çamurları, tabii tekstil, kağıt veya işlenmiş odun.. Biyobozunur atıklar Oksijensiz veya oksijenli ortamda bozunmaya uğrayabilen gıda, bahçe atıkları, kâğıt ve karton gibi atıkları

4 Arıtma çamurları Kentsel atıksuların, Ön arıtma Biyolojik Arıtma (İkincil arıtma) İleri arıtması (kimyasal/üçüncü kademe arıtma) sırasında çamur üretilir. Ham arıtma çamuru: % 1-4 KM Birim üretim: kg KM/N,yıl

5 Çamur üretim miktarları

6 Arıtma çamurlarının yönetimi Besin maddeleri (Ham çamur) Azot : 4 5 g/kg KM Fosfor: 2 3 g/kg KM Organik bileşenler Ağır metaller Endüstriyel atıksular Evler, deterjanlar, boya ve diğer kimyasallar Yağmur suları Patojenler Bakteri, virüs, mantar ve maya, parasitik solucanlar ve protozoalar.

7 Arıtma çamurlarının işlenmesi Hedefler Susuzlaştırma Hijyenleşme Stabilizasyon

8 Arıtma çamurlarının işlenmesi Seçenekler Aerobik ayrışma Anaerobik ayrışma Kompostlama Termal kurutma Kimyasal işlem

9 Arıtma çamurlarının kullanılması / Bertarafı Araziye verme Altyapı projeleri ve arazi iyileştirme Depolama Yakma

10 Arıtma çamuru üretimi ve işleme seçenekleri (2005) (Kuru madde, Milyon kg)

11 AB Politikası (Arıtma çamurları) Kentsel atıksu arıtma direktifi (Urban Wastewater Treatment Directive - 91/271/EEC) Arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasına dair direktif (Sewage Sludge Reused in Agriculture Directive -86/278/EEC) Atık çerçeve direktifi (Waste framework Directive 2006/12/EC) Depolama direktifi (Landfill Directive 1999/31/EC) Çalışma belgesi (3rd draft of a Working Document on Sludge, April 2000)

12 86/278/EEC The protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. Direktif 86/278/EEC arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasına yönelik genel kuralları içermektedir. Çamurun emniyetli olarak tekrar kullanımının yaygınlaştırılması; bitki, toprak ve insan üzerindeki zararlı olabilecek etkilerin önlenmesi Direktife göre arıtma çamurları tarımda kullanılmadan önce işleme tabi tutulmalıdır. Ağır metal konsantrasyonları için sınır değerler; Toprakta, tarımda kullanılacak çamurda. Toprağa verilebilecek ağır metal miktarı (yıllık) 10 yıllık ortalamaya dayalı..

13 Yeni mevzuat çalışmaları.. (3rd draft, April 27, 2000) Tavsiye Çamurlar mümkün olması durumunda, ilgili mevzuat kapsamında, toprakta kullanılmalıdır. Sınır değerler ve diğer kısıtlamalar: Ağır metaller Dayanıklı organik bileşikler PCB, PAH, Dioxin vs. Hijyenleşme ve stabilizasyon prosesleri için mikrobiyolojik kriterler Topraktaki ağır metaller için daha düşük eşik değerler; arıtma çamurları için daha sıkı sınır değerler Birçok ağır metal için maksimum müsaade edilen değer yarıya indiriliyor. Arıtma çamurları ph < 5 olan, suya doygun olan, donmuş veya su altında kalan topraklarda kullanılamaz. Kullanım alanına göre farklı işlemler gereklidir. Arıtma çamuru üreticilerinin kalite açısından sorumluluğu ve sertifika gerekliliği..

14 Mevzuat

15 İlgili mevzuat Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 8/1/2006 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Ağustos 2010 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, 27 Ekim 2010

16 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. Uygun şartlarda kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamuru yeniden kullanılabilir. Arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ve/veya bertarafının, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartlara ve yöntemlere uygun olarak yapılması esastır.

17 Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ham çamurun kullanma yasakları MADDE 5 Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır. Stabilize arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları MADDE 6 Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında belirtilen sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur.

18 Stabilize çamurun kullanım şartları Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için verilen sınır değerlerin hiçbirinin aşılmaması şarttır. Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal içeriği verilen değerleri aşamaz. Topraktaki ağır metal konsantrasyonlarından birinin dahi verilen sınır değerleri aşması durumunda, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır.

19 Stabilize çamurun kullanım şartları Stabilize arıtma çamurunun meyve ağaçları hariç olmak üzere toprağa temas eden ve çiğ olarak yenilen meyve ve sebze ürünlerinin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan topraklarda kullanılması yasaktır. Stabilize arıtma çamuru kullanım miktarı belirlenirken, yer üstü/yer altı sularının, toprağın kalitesinin bozulmaması ve bitkilerin besin maddesi gereksinimleri dikkate alınır. Toprağın ph değeri 6 dan küçükse stabilize arıtma çamuru toprağa uygulanamaz.

20 Stabilize çamurun kullanım şartları Hayvan otlatma ya da hayvan yemlerinin hasadı yapılacak alanlarda stabilize arıtma çamurunun kullanılması durumunda özellikle coğrafi ve iklim durumları dikkate alınarak kullanımdan en az dört hafta sonra hayvan otlatılabilir ya da hayvan yemlerinin hasadı yapılabilir. Stabilize arıtma çamurlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının havzalarında, içme ve kullanma suyu temin edilen yer altı sularının besleme havzalarında ve mutlak, kısa, orta mesafeli koruma alanlarında ve diğer yüzey sularına 300 metreden yakın olan alanlara uygulanması yasaktır.

21 Stabilize çamurun kullanım şartları Stabilize arıtma çamurunun doğal ormanlarda kullanımı yasaktır. Organik madde içeriği %5 den fazla olan topraklarda stabilize arıtma çamuru uygulanmaz. Organik madde içeriği %40 dan az olan stabilize arıtma çamurları toprağa uygulanmaz. Kumlu tekstürlü topraklarda stabilize arıtma çamurları uygulanmaz. Stabilize arıtma çamuru, taban suyu seviyesi yüzeyden 1 metreden daha sığ derinlikte olan yerlerde kullanılamaz. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde yer almayan endüstrilerin atıksularından elde edilen stabilize arıtma çamurları toprağa uygulanmaz.

22 Stabilize çamurun kullanım şartları Toprağa uygulanacak stabilize arıtma çamurunun ph değeri arasında olmalıdır. Kapasitesi bir milyon eşdeğer nüfusun üzerinde olan tesislerde oluşan arıtma çamurlarının en az %90 kuru madde değerine kadar kurutulması esastır. Ancak arıtma çamuru üreticileri %90 kuru madde değerine ulaşmadan kullanımının teknik ve ekonomik açıdan uygun olduğunu belgelemesi durumunda Bakanlıkça %90 kuru madde değerine ulaşması şartı aranmaz. Arıtma çamurunun eğimi %12 yi geçen alanlarda kullanılması yasaktır. Stabilize arıtma çamuru, toprağa ekimden önce erken ilkbahar veya geç sonbaharda uygulanmalıdır.

23 Stabilize çamurun kullanım şartları Stabilize arıtma çamurlarının sulak alanlar, taşkın alanlarında ve taşkın tehlikesi olan alanlarda, don ve karla kaplı alanlarda, sature toprakta uygulanması yasaktır. Yüzey akış tehlikesi olan alanlarda toprak muhafaza tedbirleri alınmadan stabilize arıtma çamurunun uygulanması yasaktır. Stabilize arıtma çamurunun, toprakta on yıllık ortalama esas alınarak her yıl uygulanması halinde, toprağa verilebilecek maksimum ağır metal miktarı verilen değerleri aşamaz. Sınır değerlere erişmesi halinde toprakta kullanımın durdurulması zorunludur.

24 Topraktaki ağır metal sınır değerleri Element Direktif 86/278/EEC Sınır değerler (mg/kgkm) Önerilen Önerilen Önerilen Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılması Yönetmeliği ph<7 5 ph<6 6 ph<7 ph 7 6 ph<7 ph 7 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

25 Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal konsantrasyonları Element Sınır değerler (mg/kgkm) Direktif 86/278/EEC Önerilen Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılması Yönetmeliği Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

26 Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurundaki organik bileşiklerin konsantrasyonlarının ve dioksinlerin sınır değerleri Organik bileşikler AB Sınır değerler mg/kg KM Evsel ve kentsel artıma çamurlarının toprakta kullanılması Yönetmeliği AOX LAS DEHP NPE PAH 6 6 PCB Dioksinler Sınır değerler Ng TE/kg KM PCDD/F

27 Toprakta on yıllık ortalama esas alınarak bir yılda verilmesine müsaade edilecek ağır metal yükü sınır değerleri Element Direktif 86/278/EEC (g/ha/yıl KM) Sınır yük değeri Önerilen (g/ha/yıl KM) Evsel ve kentsel artıma çamurlarının toprakta kullanılması Yönetmeliği (g/da/yıl KM) Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

28 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına,

29 Kirleten öder ilkesi Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesi

30 Tam maliyet esaslı tarife: Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini, Tam maliyet muhasebesi: Atıksu ve evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin belirlendiği, toplandığı ve raporlandığı hesaplama sistemini,

31 Teşekkürler Bülent Topkaya

32

33

34

35

36

37

38 EK I-A TOPRAKTAKİ AĞIR METAL SINIR DEĞERLERİ Ağır Metal (Toplam) 6 ph<7 mg. kg -1 Fırın Kuru Toprak ph 7 mg. kg -1 Fırın Kuru Toprak Kurşun Kadmiyum 1 1,5 Krom Bakır Nikel Çinko Civa 0,5 1 EK I-C TOPRAKTA KULLANILACAK STABĠLĠZE ARITMA ÇAMURUNDAKĠ ORGANĠK BĠLEġĠKLERĠN KONSANTRASYONLARININ VE DĠOKSĠNLERĠN SINIR DEĞERLERĠ Organik BileĢikler Sınır değerler (mg kg -1 kuru madde) AOX (Adsorblanabilen organik halojenler) 500 LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat) DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)) 100 NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir) PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileşiklerinin toplamı) EK I-B TOPRAKTA KULLANILABİLECEK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDA MÜSAADE EDİLECEK MAKSİMUM AĞIR METAL MUHTEVALARI Ağır Metal (Toplam) Sınır Değerler (mg kg -1 kuru madde) Kurşun 750 Kadmiyum 10 Krom 1000 Bakır 1000 Nikel 300 Çinko 2500 Civa 10 Ağır Metal (Toplam) Sınır Yük Değeri (g da -1 yıl -1, kuru madde) Kurşun 225 Kadmiyum 3 Krom 300 Bakır 300 Nikel 90 Çinko 750 Civa 3 Dioksinler ng Toksik EĢdeğer.kg -1 PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar kuru madde 100 EK I-E TOPRAKTA ON YILLIK ORTALAMA ESAS ALINARAK BĠR YILDA VERĠLMESĠNE MÜSAADE EDĠLECEK AĞIR METAL YÜKÜ SINIR DEĞERLERĠ

39 EK I-A TOPRAKTAKİ AĞIR METAL SINIR DEĞERLERİ Ağır Metal (Toplam) 6 ph<7 mg. kg -1 Fırın Kuru Toprak ph 7 mg. kg -1 Fırın Kuru Toprak Kurşun Kadmiyum 1 1,5 Krom Bakır Nikel Çinko Civa 0,5 1 EK I-B TOPRAKTA KULLANILABİLECEK STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNDA MÜSAADE EDİLECEK MAKSİMUM AĞIR METAL MUHTEVALARI Ağır Metal (Toplam) Sınır Değerler (mg kg -1 kuru madde) Kurşun 750 Kadmiyum 10 Krom 1000 Bakır 1000 Nikel 300 Çinko 2500 Civa 10

40

41 EK I-D MİKROBİYOLOJİK ANALİZ Arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon yöntemi sonucunda E. Coli nin en az 2 Log10 (% 99) indirgenmesi sağlanmalıdır

42 EK - 1 Atık Su Arıtma Çamuru İle İlgili AB Yönetmeliği Avrupa atık politikası, yönetim önceliklerinin hiyerarşisini baz alır: Minimizasyon Geri Kazanım Enerjiyi tekrar kazanarak Yakma Düzenli Depolama Aşağıda sunulan AB yönetmeliği, atık su arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafını etkilemektedir. Evsel Atık Suyun Arıtımı Direktifi (91/271/EEC) Direktif, atık suyun arıtılması ile ilgili katı kurallar getirirken atık su artıma çamurunun miktarınıda önemli ölçüde arttırmaktadır. Direktif, tüm AB üyesi ülkelerin, tarihine kadar, 2000 PE[1] değerini aşan atık su arıtma tesisleri için atık suyun ikinci kez arıtılmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmalarını gerektirmektedir. Temiz su kabul eden noktalardaki çıkışlarda, atık su, besleyiciler ve organik maddeler açısından arıtılmalıdır (Madde 4 ve 5). Direktif, evsel atık arıtma çamurunun, deniz ve temiz su çıkışını tarihinden sonra yasaklamıştır (Madde 14) Atık Su Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması Halinde Çevrenin ve Özellikle Toprağın Korunması Direktifi (86/278/EEC). Bu direktif, artıma çamurunun zirai alanda kullanılması halinde uyulması gereken yönetmeliklerle ilgilidir. Bu yönetmelikler aşağıdaki kuralları içermektedir. Ön arıtma Arıtma çamurunda ağır metal bulunmaması ile ilgili sınırlamalar Kuru katı atık miktarı ve birim alan ve zamana düşen ağır metaller ile ilgili sınırlamalar Artıma çamurunun yayıldığı toprakta ağır metal bulunmasına ilişkin sınırlamalar ve toprağın ph değeri ile ilgili kurallar Mikro kirleticilerin bulunması ile ilgili sınırlamalar Toprağa eklenen besleyici miktarı ile ilgili sınırlamalar (N ve P) Ekim tercihleri ile ilgili sınırlamalar Arıtma çamurunun yarıldığı zirai alana ulaşma şartlarına ilişkin sınırlamalar Yasal uyum kontrolü Atıkların Düzenli Depolanması Direktifi (1999/31/EC) Bu taslak direktif, depolama sahalarına ilişkin tasarım, inşa, işletme ve kapatma kurallarını tanımlar. Direktif, düzenli depolama alanlarını üç kategoriye ayırır ve bu kategoriler örtücü tabaka ve denetim kurallarına göre farklılık gösterir. Tehlikeli Atıklar için Düzenli Depolama Tesisleri Tehlikeli olmayan Atıklar için Düzenli Depolama Tesisleri Tesirsiz (inert) atıklar için Düzenli Depolama Tesisleri Atık su arıtma çamurunun düzenli depolama sahasında depolanması yasak değildir. Ancak biyolojik olarak parçalanabilen atık olduğu için kısıtlanmıştır. Kısıtlama hedefi, 1995 te çıkan biyolojik olarak parçalanabilen atık miktarının2006 da %75, 2009 da % 50, 2016 da ise %25 inin depolama sahalarında depolanması öngörülmüştür yılında, toplanan evsel atığının %80 inden fazlasını düzenli depolama sahalarına bertaraf etmiş üye ülkeler, hedeflerine ulaşmayı 4 yıllık bir süre için erteleyebilirler. Atığın Yakılması Direktifi (94/67/EC) Bu direktif, tüm atık yakma tesislerini, artıma çamuru yakma tesislerini ve tüm bu tesislerin emisyon standartları ile ilgili kararları içerir. Hava emisyonları Yakma ile oluşan katı kalıntılar ve emisyon gazı temizlenmesi (artıma çamuru külü) Emisyon gazı temizlenmesinden çıkan atık su (temizleme suyu) Kül kalıntısından oluşan sızıntı suyu Arıtma çamuru yakma tesisleri, yetkililer tarafından çevresel uygunluk açısından onaylanmalıdır [1] PE bir atık su artıma tesisinin kapasitesini tanımlayan sık kullanılan bir terimdir (bir tür ortak payda). Örneğin 2000 PE iki bin kişiye eşdeğerdir: 2000 kişi tarafından üretilecek atık suyun miktarına ve kalitesine eşittir.

43 Conventional sludge treatment

44

45 Patogens are killed but active afterwards

46 İzmir sludge disposal

47

48 Solar drying!!

49 Sludge drying beds

50

51

52 Quality assurance Both future regulations on sludges and biowaste stress the producer responsibility and quality assurance as key issues. The producer should guarantee the suitability of the product for the intended use and shall implement a quality assurance system for the whole process (production + application). This system shall be independently audited. Quality assurance necessary will contribute to users acceptance because the producers can present their auditor s report to the people to whom they supply sludges or compost. In this context of quality control of biowaste, the EU Directives also establish information, transparency and record keeping requirements.

53 The role of services companies Waste management and recycling companies have a key role for achieving this objective, further on the implementation and compliance of legislation, but also to attain sustainable biowaste recycling operations at reasonable costs through different actions: Independent Consultancy and Basic Engineering in the first project stages Independent Technology selection in the context of any client reality Development of Public-Private teams and partnership for excellence in management Marketing expertise for final products (compost ) to avoid compost hills Imagination, Initiative and Flexibility for designing and building the future Integrated Waste Recycling Facilities: Ecoparks

54 Çamur üretimi

55 Atık üretiminin azaltılması The Directive on Waste 75/442/EEC (amended by the Directive 91/156/EEC), is considered the Waste Framework Directive. Member States are called to adopt the measures to encourage the prevention and reduction of waste and its potential harmful effects. European Waste Catalogue (EWC), which is a nonexhaustive list of wastes, periodically revised, completes the 91/156 Directive. EU strategy for Waste Management (July 1996) confirms the hierarchy of principles established in 1989, considering the following order of priority: I. Prevention of the generation of wastes and of its hazardousness. Promotion of clean technologies and products, the reuse and recycling schemes, eco-audit schemes, and complementary actions on consumer information and education altogether with the european ecolabel system. II. Reuse, recovery of materials (recycling) and energy recovery. Priority should be given to direct reuse and material recycling. Less preferred alternatives are energy recovery operations, and the last option would be the mere thermal destruction of waste. Special emphasis is done in waste selection at the source, involving the society in waste policy. III. Disposal. Disposal of stabilized waste in a way that does not harm human health or the environment.

56 AB Biyolojik Atık Yönetimi ile ilgili mevzuat Kentsel katı atıkların organik bileşeni Arıtma tesisi çamuru veya biyokütle Hayvansal atıklar Bazı endüstriyel atık ve çamurlar, yeşil ve bahçe atıkları The quantity of sludge has been increasing greatly in Europe after the implementation of Council Directive 91/271/ECC on urban wastewater treatment. Recent official reports coming from a survey financed by EU results in a production of 7,5 millions of tones (dry matter).

57 AB Biyolojik Atık Yönetimi ile ilgili Atık üretimini azaltılması mevzuat Kentsel katı atıkların organik bileşeni Arıtma tesisi çamuru veya biyokütle Hayvansal atıklar Endüstriyel atık ve çamurlar, yeşil ve bahçe atıkları

58 Atık üretiminin azaltılması Temiz üretim teknolojilerinin ve ürünlerin yaygınlaştırılması. Tekrar kullanım ve geri dönüşüm şemaları ile destekleyici faaliyetlerin, ekoetiketleme ve eğitim sistemlerinin yaygınlaştırılması II. Reuse, recovery of materials (recycling) and energy recovery. Tekrar kullanım Priority should be given to direct reuse and material recycling. Less preferred alternatives are energy recovery operations, and the last option would be the mere thermal destruction of waste. Special emphasis is done in waste selection at the source, involving the society in waste policy. III. Disposal. Disposal of stabilized waste in a way that does not harm human health or the environment.

59 Biyoatıklar Kentsel katı atıkların organik bileşeni Arıtma tesisi çamuru veya biyokütle Hayvansal atıklar Endüstriyel atık ve çamurlar, yeşil ve bahçe atıkları

60 Atık yönetim politikası AB AB atık yönetim politikasının anahtar prensipleri: Önleme prensibi : Üretim mümkün olan her yerde en aza indirilmelidir. Üretici sorumluluğu ve Kirleten Öder Prensibi İhtiyatlılık prensibi : Olası sorunların öngörülmesi Yakınlık prensibi : Atıkların üretildikleri yere yakın konumlarda bertarafı.

61 Atık üretiminin azaltılması Temiz üretim teknolojilerinin ve ürünlerin yaygınlaştırılması. Tekrar kullanım, geri dönüşüm ve enerji kazanımı Stabilize atığın insan ve çevre sağlığına olumsuz etki etmeyecek şekilde bertarafı Atık Çerçeve Direktifi: 75/442/EEC + 91/156/EEC Avrupa Atık Katalogu (EWC)

62 Tekrar kullanım ve geri dönüşüm (Araziye uygulama, kompostlama) Önleme aşamasından sonraki en önemli ikinci adım. Bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların tasarruf edilmesi: tekrar kullanım, geri dönüşüm, kompostlama ve atıktan enerji kazanımı önem taşımaktadır. Bu nedenle, AB çeşitli mevzuat yayınlamıştır: Organik atıkların gübre, kompost veya toprak iyileştiricisi olarak geri dönüşümü..

63 Another possibility for organic waste (not only sewage sludge) is their composting. In the EU, there are an overabundance of fertilizer regulations, but they only refer to chemical fertilizers (NPK etc). There is no regulation about organic fertilizers or about compost. Here, the regulation of the Eco-label for improvers in Europe (Commission Decision 98/488/EU and Commission Decision 12 February 2001) which establishes the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers should be mentioned. That regulation considers as soil improvers the materials sold as end user products for gardening to be added to the soil to improve at least its physical condition or its physical and biological condition without causing harmful effects. The criteria are: product source, soil degradation, water pollution, nutrient loadings, safety, nuisance and labeling. Inexplicably, the Eco-label regulation excludes products containing sewage sludge.

64 Nowadays, the European Commission is working in a proposal (2nd draft) of Biological Treatment of Biodegradable Waste for soil application, also known as Composting Directive. That work document includes a comprehensive list of biodegradable residues and has the following objectives: - The promotion of the biological treatment of organic waste by harmonizing the national measures concerning its management in order to prevent or reduce any negative impact on the environment. - The protection of soil and the insurance in the use of biowaste results in agricultural benefit. - The insurance that human, animal and plant health are not affected by the use of biowaste. The document is in line with the hierarchy principle of the European waste policy. The main aspects in this proposal are the separate collection, composting, anaerobic digestion (biogas recovery), biological treatments and finally use on land. Only treated biowaste is allowed to be spread on land. Subsequently, it establishes the necessary requirements, the producer responsibility and finally the labeling and shipment requirements. High quality standards for compost are required. The agricultural use or land application of organic waste is considered the best environmental option.

65 Energy Recovery from waste One of the possibilities of valorization of organic wastes is its incineration or combustion with energy recovery. We must remember that the thermal destruction without energy recovery is not valorization, it is elimination. Another possibility is anaerobic digestion with energy recovery from the methane produced in that process. Both are sources of renewable energy. The EU Commission underlines the need of suitable Community criteria for waste recovery operations, particularly energy recovery operations, and identifies the importance of criteria concerning the use of waste, in particular as a fuel or other source of energy.

66 In the field of waste incineration, the EU has approved several Directives: Council Directives 89/369/EEC and 89/429/EEC on the prevention and reduction of air pollution from municipal waste incineration plants and Council Directive 94/67/EC relative to hazardous waste incineration. At present, the Directive 2000/76/EC on the incineration of waste has regulated together the incineration of municipal waste and hazardous waste. The organic waste is under that legal provision but not all the organic waste. That Directive excludes from its scope the plants that treat only vegetable waste from forestry, agriculture and the food processing industry, wood waste and cork waste. Its main provisions are limit values of emissions, the need of permit, the operation conditions. The Directive does not impel the energy recovery of waste incineration and that is not in accordance with the waste hierarchy of waste management. At the moment, the EU Commission is working on a Proposal for a Directive on the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market (COM,2000; 279 final). The adoption of this draft Directive is an important part of the Community strategy to further expand the generation of electricity from renewable energy sources in the EU and, therefore, an important step towards the EU s climate change Kyoto commitments. The purpose of this Directive is to create a common framework in order to promote an increase of the contribution of renewable energy sources to electricity production. Biomass from agriculture and forestry, vegetable waste from forestry and from the food production industry, untreated wood and cork waste is not included as renewable energy source. That proposal establishes targets of emissions reductions.

67 Disposal (Landfill) In accordance with the waste hierarchy, landfill is the last option for organic waste. The recent 1999/31/EC Directive, on Landfill of waste, determines stringent operational and technical requirements for waste landfill; it provides measures, procedures and guidance to prevent or reduce negative effects on the environment (pollution of surface water, groundwater, soil and air, greenhouse effect) as well as any resulting risk to human health coming from landfills. This Directive sets ambitious objectives to reduce the amount of biodegradable waste ( any waste that is capable of undergoing anaerobic or aerobic decomposition ), sent to landfill, through separate collection, composting, biogas production or materials / energy recovery and recycling: - Not later than 2006 reduction to 75% of the total amount of biodegradable municipal waste produced in Not later than 2009 reduction to 50%. - Not later than 2012 reduction to 35%. Briefly, the best option for the valorization of organic waste is its agricultural use as a soil amendment, providing that all the regulations direct o indirectly applicable are observed.

68 Quality and operational requirements The reuse and recycling routes of biodegradable wastes shall minimize the adverse effects on the environment. Considering that beneficial reuse of this materials is a priority in the waste policy of the UE, and that the use of biowaste in agriculture should be encouraged, quality requirements immediately arise. Some of the major risks to be evaluated when organic wastes are applied to land are: Potentially Toxic Elements (PTE) and persistent organic pollutants (POPs) Nitrogen lixiviating to the ground water contributing to eutrophication Pathogens dwelling upon decaying fecal substances Although sewage sludge represents only a small part of all organic waste used for agricultural land spreading, currently only sewage sludge is regulated by specific legislation (Directive 86/278/ECC). The future sludge directive probably will introduce more strict limits for heavy metals, new requirements for several groups of organic substances and pathogen reduction. All these limits are now under discussion, but they are based more on the prevention principle than in a true risk assessment. Preventive action should be taken at source, discharges of heavy metals and organic compounds to the sewers must be reduced, considering not only the contribution of industrial wastewater but also those of domestic uses of water, and the contribution of run-off waters. The current limits for heavy metals set by the Directive 86/278/ECC are indicated in Table 1. It also shows the new limits that probably will be established after its revision. The future Biological Treatment of Biodegradable Waste Directive has the objective of promoting biological treatment of biodegradable waste. This Directive will cover a wider range of organic wastes, promoting its composting and setting high quality requirements for the final product (see Table 1).

69 Sustainable biowaste management in the EU EU policy on waste and its legislative framework is highly protective for environment, enforces separate collection and promotes biowaste recycling as a priority action in the way towards a sustainable society. General objectives for a sustainable biowaste management are: Public participation and acceptance. Moderate Investments and Operational costs Codes of good practices in the whole production and recycling process. Social voluntary agreements including the different parts involved: (Safe Sludge Matrix (UK), Swedish farmers and Sludge producers (Sweden), National Biosolids Partnership (USA)

70 A critical view of EU policy on biowaste There are still some gaps in EU policy and legislation on waste, from the manager perspective: Still there are very different national and regional legislations and national policies on waste. (E.g. 19 different regulations in 15 EU countries relatives to sewage sludge utilization) Lack of a common frame for all the biowaste management and recycling: - Big differences in quality standards between 3rd draft Sludge Dir. and 2nd draft Biowaste Dir. - Too strict pollutants limits (even lowest than soil background concentration). - Lack of consideration of Alkaline Stabilization, Thermal Drying and other non biological technologies in 2nd draft Biowaste Directive Difficulties for Wastewater operators (legal and administrative), to control or enforce pollutants control at source.

71 Biowaste accounts for 30%-45% of municipal solid waste in Europe. The European Commission defines biowaste as biodegradable garden and park waste, food and kitchen waste from households, restaurants, caterers and retail premises, and comparable waste from food processing plants. The definition does not include forestry or agricultural residues, manure, sewage, sludge or other biodegradable waste, such as natural textiles, paper or processed wood. The main environmental threat from biowaste is methane production in landfill. Methane is said to be over 20 times more environmentally harmful a greenhouse gas than carbon dioxide. According to the European Environment Agency (EEA), biowaste management in the EU 27 differs widely, with member states divided into three groups: those relying on incineration, those with high recovery rates and those with a lot of landfill.

72 &RQFOXVLRQV Sewage sludge can be used beneficially on land as a soil conditioner and fertiliser, but, because of contamination with pollutants, the application of sewage sludge requires knowledge of trace element contents in soils. Under intensive agricultural land use conditions, there is evidence that soil organic matter contentsare ongoing decreasing, mainly in soils of southern Europe. Knowledge of trace element and organic matter contents in soils is essential to a proper understanding of the current state of European soils in relation to waste disposal options. A European-wide assessment of trace element and organic matter contents in particular areas is not possible without more in-depth analyses and standardisation. A specific approach within a limited time span is proposed: ½ a short term action over about one year, aiming to ascertain what the needs for data and standardisation in Europe are; ½ a long term action over about three years, to fulfil the obvious need for standardisation and fill the gaps in data. A European Soil Monitoring System should be set up using existing systems in the member countries of the European 15 and, if necessary, take further samples in regions that clearly need more data.

73 Sludge originates from the process of treatment of waste water. Due to the physical-chemical processes involved in the treatment, the sludge tends to concentrate heavy metals and poorly biodegradable trace organic compounds as well as potentially pathogenic organisms (viruses, bacteria etc) present in waste waters. Sludge is, however, rich in nutrients such as nitrogen and phosphorous and contains valuable organic matter that is useful when soils are depleted or subject to erosion. The organic matter and nutrients are the two main elements that make the spreading of this kind of waste on land as a fertiliser or an organic soil improver suitable.

74 The progressive implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC in all Member States is increasing the quantities of sewage sludge requiring disposal. From an annual production of some 5.5 million tonnes of dry matter in 1992, the Community is heading towards nearly 9 million tonnes by the end of This increase is mainly due to the practical implementation of the Directive as well as the slow but constant rise in the number of households connected to sewers and the increase in the level of treatment (up to tertiary treatment with removal of nutrients in some Member States). The Directive sets the following targets for secondary treatment of waste waters coming from agglomerations:

75 at the latest by 31 December 2000 for agglomerations of more than 15,000 p.e. (population equivalent); at the latest by 31 December 2005 for agglomerations between 10,000 and 15,000 p.e.; at the latest by 31 December 2005 for agglomerations of between 2,000 and 10,000 p.e. discharging to fresh waters and estuaries. There are more stringent provisions for agglomerations discharging into sensitive areas such as fresh waters or estuaries.

76 The Sewage Sludge Directive 86/278/EEC seeks to encourage the use of sewage sludge in agriculture and to regulate its use in such a way as to prevent harmful effects on soil, vegetation, animals and man. To this end, it prohibits the use of untreated sludge on agricultural land unless it is injected or incorporated into the soil. Treated sludge is defined as having undergone "biological, chemical or heat treatment, long-term storage or any other appropriate process so as significantly to reduce its fermentability and the health hazards resulting from its use". To provide protection against potential health risks from residual pathogens, sludge must not be applied to soil in which fruit and vegetable crops are growing or grown, or less than ten months before fruit and vegetable crops are to be harvested. Grazing animals must not be allowed access to grassland or forage land less than three weeks after the application of sludge. The Directive also requires that sludge should be used in such a way that account is taken of the nutrient requirements of plants and that the quality of the soil and of the surface and groundwater is not impaired.

77 Although at Community level the reuse of sludge accounts for about 40% of the overall sludge production, landfilling as well as incineration in some Member States are the most widely used disposal outlets despite their environmental drawbacks. Revision of the Sewage Sludge Directive Directive 86/278/ EEC was adopted over 20 years ago with a view to encourage the application of sewage sludge in agriculture and to regulate its use, so as to present harmful effects on soil, vegetation, animals and humans. The European Commission is currently assessing whether the current Directive should be reviewed and if so, the extent of this review. For example, Directive 86/278/EEC sets limit values for seven heavy metals. Since its adoption, several Member States have enacted and implemented stricter limit values for heavy metals and set requirements for other contaminants.

78 the reduction of biodegradable municipal waste to be landfilled: - by 2006 to 75% of total biodegradable municipal waste produced in 1995; - by 2009 to 50%; - by 2016 to 35%.

79

80 Table 3 Quality of sewage sludge (on dry solids) recycled to agriculture (2006) Parameter BE a,b) DE ES FI b) IT PT a) SE UK BG CY CZ EE b) HU LT LV PT SI SK b) Zinc Copper Lead Nickel Chromium Mercury < Cadmium < Total Nitrogen Total Phosphorus

81

82

83

84

85

86

87

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma çamurlarının toprakta

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ANKARA 2002, ADANA 2008, KONYA 2010 & BURSA 2011 ANTALYA 2012, ALANYA-ALTAB 2013, AKSARAY 2013, ELAZIĞ 2014,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ATIK BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ATIK BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ATIK BÖLÜMÜ Dr.Sönmez DAĞLI TÜBİTAK MAM 21 Kasım 2014 Gebze, Kocaeli İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirim Atık sektörü,

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

13. Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi

13. Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi 13. Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi Proje kapsamında yürütülen çalışma sonuçları değerlendirildiğinde arıtma çamurlarının toprakta sağlıklı bir

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ Employer Survey

İŞVEREN ANKETİ Employer Survey İŞVEREN ANKETİ Employer Survey Tarih Date :././ DEĞERLI ILGILI, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TÜRK-ALMAN BİYOGAZ PROJESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TÜRK-ALMAN BİYOGAZ PROJESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü TÜRK-ALMAN BİYOGAZ PROJESİ Ufuk SAYIN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 2. ATIK SEMPOZYUMU ANTALYA 25 Nisan 2012 Türk-Alman Biyogaz Projesi Projenin

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ANKARA SANAYİ ODASI 1. ve 2. ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Percentage of gaduates (%) Percentages (%) İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Mayıs/212 ( adet işveren tarafından cevaplanmıştır) 1. Adı Soyadı... 2. Kurum/Firma Adı... 3. Genel olarak işvereni olduğunuz kurum/firma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Termal SusuzlaĢtırma Proseslerinde Enerji Minimizasyonu SusuzlaĢtırılmıĢ Çamurların Alkaline Disentegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Tolga TUNÇAL Namık

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı

Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Çevre ve Orman Bakanlığında Çevresel Bilgi Sistemleri Prof.Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Çevresel Bilgi Çevre koruma konusu günümüz siyasi gündeminde kilit bir öneme sahiptir

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ

ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bursa, Mayıs 2016 Aktif Çamur İçerisindeki Mikroorganizmalar http://www.nature.com/articles/srep12041

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries)

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) Tuba Altun, CMB 1 Contents Contents İçindekiler 1. General framework

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Main operator targets in Waste Water Treatment Plants Atıksu arıtma tesislerinde

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

MEZUN ANKETİ Alumni Survey

MEZUN ANKETİ Alumni Survey MEZUN ANKETİ Alumni Survey Tarih Date :././ Değerli mezunlarımız, Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy, İstanbul. http://enve.eng.marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy, İstanbul. http://enve.eng.marmara.edu.tr ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI BARIŞ ÇALLI Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy, İstanbul http://enve.eng.marmara.edu.tr Sunumun İçeriği 1. Tavuk/yumurta üretimi atıklarının

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DEVELOPMENT of TURKISH LCPs INVENTORY

DEVELOPMENT of TURKISH LCPs INVENTORY DEVELOPMENT of TURKISH LCPs INVENTORY Darinka Belić General Technical Advisor 27 28 April 2015 Outline of the Presentation I. Data Collection II. Inventory of LCPs in Turkey III. Data collection process

Detaylı

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU

Güray (ÇELİK ) SALİHOĞLU Adres: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059, Bursa Telefon +90-224-2942120 Faks +90-224- 4429148 E-Posta gurays@uludag.edu.tr guraycelik@hotmail.com Güray

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı