KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1"

Transkript

1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

2 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin Atay) 2

3 Kur an okuduğunda kovulmuş olan şeytandan / saptırıcıdan Allah a sığın. (Nahl,98.ayet) Din sadece Allah ındır. Allah tan başkasına mı saygı göstereceksiniz? (Nahl suresi,52.ayet) Hüküm ancak Allah ındır. Allah yalnızca Kendisine kulluk etmenizi istemiştir. İşte dosdoğru din budur. (Yusuf,40.ayet) Biliniz ki elçinin görevi, sadece Allah ın ayetlerini açıkça bildirmektir. (Ankebut,18) Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. / Rabbinin adıyla (Allah ın birliğine) çağır. / Oku! / Öğren! (Alak,1,3) Ey Muhammed! Biz, seni, sadece bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak görevlendirdik. De ki: Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece ve sadece Rabbine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum. Sen ölümsüz ve diri olan Allah a güven ve O nu överek yücelt. Kullarının hatalarını, O nun bilmesi yeter. (Furkan,56,57,58) 3

4 Ey Muhammed! Söz verdiğim kıyamet gününün sorumluluğunu taşıyanlara, sen, Kur an ile öğüt ver. (Kaf suresi,45.ayet) Kesinlikle bu Kur an, bir hatırlatma, bir öğüttür. Dileyen herkes ondan öğüt alır. (Müddessir,54,55) Allah tan daha doğru bir hadisi / sözü kim söyleyebilir? (Nisa,87) Ya o Kur an Allah tan idiyse ve siz de onu yalanlamış iseniz? (Fussilet,52) Bu Kur an, uydurma bir hadis / söz değildir. Aksine bu Hadis / Kur an, kendisinden önce gelen Tevrat, Zebur, İncil ve diğerlerini onaylayıp doğrulayan her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici, sevgi ve şefkat pınarı olan ilahi bir Kitaptır. (Yusuf,111) Ortak koşucular, artık, bu Kur an dan başka hangi hadise / söze inanıyorlar? (Mürselat,50 -A raf,185 - Casiye,6.ayetler) 4

5 Yemin olsun! Size, öğüt veren ve sizi uyaran bir Kitap indirmiş bulunuyoruz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? (Enbiya,10) Ortak koşucu inkârcılar hoşlanmasa da, siz dini sadece Allah a ait kılarak ve O na birilerini ortak etmeden kulluk edin. (Mü min,14) Ortak koşucuları yaklaşan gün hakkında uyar, çünkü o gün dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelir. O gün inkârcı nankörler için ne bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. (Mü min,18) Yoksa ortak koşucular, Allah ın dışında şefaatçiler mi edindiler? Şefaat tümden ve sadece Allah a aittir. (Zümer,43,44) Allah ın buyruğu üzere adil olun, dini sadece Allah a ait kılın ve yaptığınız işlerde Allah ı hiç hatırınızdan çıkarmadan davranın. Çünkü sizi ilk yarattığı gibi, tekrar Allah a döneceksiniz. (A raf,29) Tanrı nız bir tek Tanrı dır. Çok seven, çok müşfik olan O Tanrı dan başka Tanrı yoktur. (Bakara,163) 5

6 Rabbinizden size indirilen bu Kur an ın bildirdiklerine uyun. O nu bırakıp da evliyanın / kutsallık payesi verdiğiniz kişilerin peşinden gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz? (A raf,3) Bazıları, Allah ın Kitabında / Kur an da olmayanı, Kitap tan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Kitaba / Allah ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar. Allah ın sözü olmadığı halde, Allah böyle buyuruyor derler. Bile bile Allah adına yalan söylerler. Hâlbuki Allah ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiçbir insan kalkıp, Allah tan sonra bana da kulluk ediniz diye, insanları kendisine bağlamaya çağırmaz. Tam tersine, okuduğunuz ve öğrettiğiniz Kitap gereğince, Allah tan başkasını Rabler edinmeyin. Yalnızca Allah ın kulları olun der. (Âli İmran,78,79.ayetler) Allah tan yardım dileyin, zorluklara karşı göğüs gerin. Yeryüzü Allah ındır ve onu kullarından hak edene verir. En sonunda Allah a saygılı olanlar kazanacaktır. (A raf suresi,128.ayet) 6

7 Allah ın Kitabını / Kur an ı anlayarak okuyanlar, okuyup anladıklarını uygulayanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak yoksullara yardım edenler, asla bitmeyen bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onlara verdiklerinin karşılığını tam verecek ve ek olarak lütfundan daha fazlasını da verecektir. Allah bağışlayandır, karşılığını mutlak verendir. (Fâtır suresi,29,30.ayetler) Yücedir şanın Senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen, yalnız Sen Alîmsin, her şeyi en iyi bilirsin; Hakîmsin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin.(bakara,32) Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahrette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. (Bakara,201) Rabbimiz, eşlerimizi çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl. (Furkan,74) Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah a güvendik. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızı hak ile çöz. Sen çözüm getirenlerin en iyisisin. (A raf,89) 7

8 Esirgeyen, Bağışlayan Allah ın Adıyla Övgü ve övülme (hamd), evreni yaratan, yöneten Yüce Rab, Allah içindir. Allah, esirgeyen, bağışlayan / çok seven, çok müşfik olandır. Allah, dirilişten sonraki hesap gününün tek hâkimidir. Yüce Rabbimiz, yalnız Sana ibadet ederiz, sadece Senden yardım isteriz. Bize dosdoğru yolu göster. Bizi, dosdoğru yoldan sapanların ve cezalandırılanların yoluna değil, kendilerini ödüllendirdiklerinin yoluna yönelt. (FATİHA) Allah, O ndan başka Tanrı yoktur. O yaşayandır, tüm yarattıklarını yöneten ve hesabını görendir. Bütün bunları yaparken, Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O nundur. İzni olmadan kimse Allah adına şefaat edemez. Allah, kullarının geçmişini ve geleceğini bilir / Allah a hiçbir şey gizli kalmaz. Ama insanlar Allah ın bilgisinden dilediklerinin dışında hiçbir şey bilemezler. O nun egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. Onları bir düzen içinde koruyup yönetmek O na zor gelmez. O nu yormaz. O çok yücedir, çok büyüktür. (Bakara,255 AYET-EL KÜRSÜ) 8

9 Rabbimiz bize dayanma gücü ver ve canımızı Müslümanlar olarak al. (A raf,126) Elçi, Rabbinden kendisine indirilene / Kur an a inandı, inananlar da inandılar. Hepsi, Allah a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar ve Elçilerinin hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik ve uyduk. Rabbimiz bizi bağışla; dönüş Sanadır derler. Allah hiç kimseyi, kapasitesinin dışındakilerden sorumlu tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur yahut yanılırsak, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz sorumlulukları bize yükleme! Bizi hoş gör! Bizi bağışla ve bize acı! Sen bizim Mevlâ mızsın. Ayetlerini inkâr eden / örten topluluğa karşı bize yardım et! (Bakara,285,286) Ey Rabbimiz! Bizi, zalim halkın baskı ve işkencesiyle sınama / bizleri, zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma. Rahmetinle, acımanla bizi bu inkârcı halktan kurtar. (Yunus,85,86) 9

10 Rabbimiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; şüphesiz Sen her şeyi çok iyi duyarsın; her şeyi çok iyi bilirsin. Rabbimiz! Bizi, Sana teslim olmuş Müslümanlar haline getir. Soyumuzdan da Sana teslim olan Müslüman bir topluluk oluştur. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz Sen tövbeleri kabul edensin; acıyansın, rahmetini cömertçe yayarsın. (Bakara,127,128) Ey Rabbimiz, bize direnme gücü ver, ayaklarımızı sağlam tut, inkârcılara, küfre sapanlara karşı bize yardım et. (Bakara,250) Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ulaştırdıktan sonra, kalplerimizin sapmasına izin verme. Üzerimize rahmetini yağdır; kuşkusuz Sen, bağışta bulunansın. Ey Rabbimiz! Gerçekleşmesi asla kuşku götürmeyen bir günde, insanları toplayacak olan Sensin. Allah asla sözünden dönmez. (Âl-i İmrân,8,9) Allah a inanıp O na sarılanları, Kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, onları dosdoğru bir yola sokarak, Kendisine yöneltecektir. (Nisa,175) 10

11 Aklını işletenler, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken sürekli Allah ı anarlar. Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler: Rabbimiz, Sen bunları boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, Sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz. Rabbimiz, biz, Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al. Rabbimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden caymazsın derler. (Âl-i İmrân,191,192,193,194) Güçlüklere göğsünü siper et. Senin güçlüklere karşı mücadele edip, göğüs germen de ancak Allah ın yardımıyladır. Ortak koşucular için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme. Çünkü Allah, erdemli davrananlar ve iyilikte bulunanlar ile beraberdir. (Nahl,127,128) Allah ı, kadrine, şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. (En am,91-zümer,67) 11

12 Unutmayın, öyle peygamberler gelip geçti ki kendilerini Rablerine teslim etmiş birçok kişilerle beraberce savaştılar. O kişiler, Allah yolunda savaşırlarken, başlarına gelen sıkıntıdan ötürü dağılmadılar, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah güçlüklere karşı göğüs gerenleri sever. Başlarına gelen sıkıntılar karşısında o peygamberlerin ve yanındakilerin sözleri, yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve yaptığımız aşırılıklarımızı bağışla, moralimizi ve huzurumuzu sabit tut ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah da onlara, dünya ve ahret nimetlerinin en güzelini verdi. Kuşkusuz Allah, işlerini güzel yapanlardan hoşlanır. Ey inananlar, inkâr edenlere uyarsanız, sizi tekrar eski inançlarınıza döndürürler ve o zaman kaybedenlerden olursunuz. Dikkat edin, sizin Mevla nız ve dostunuz Allah tır. Allah yardım edenlerin en iyisidir. Hiçbir şeye güçleri yetmeyen kişileri, Allah a ortak koşmalarından ötürü, inkârcıların kalplerine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Allah ın ayetlerini karartanların durağı ne kötüdür! (Âl-i İmrân,146,147,148,149,150,151) 12

13 Rabbimiz, biz buyruklarını tutmayarak yanlış yaptık. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan perişan oluruz. (A raf,23) Size Benden bir yol gösterici geldiğinde, kim Benim yoluma uyarsa o sapmaz ve perişan olmaz. Kim de öğütlerime kulak asmazsa, kuşkusuz o da, sıkıntılarla dolu bir yaşam sürer ve kıyamet günü de onu kör olarak toplantı yerine getiririz. (Tâ-Hâ,123,124) Allah insanlara karşı büyük iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu teşekkür etmez. (Mü min,61) Ey Rabbimiz! Kuşkusuz Sen bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah a gizli kalmaz. Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri salâtı ikame etmiş / ortak koşmadan Sana bağlanmış olanlardan eyle. Rabbim dualarımı kabul et. Rabbim, öte dünyada hesabın görüleceği gün, beni, anamı, babamı ve inananları bağışla. (İbrahim,38,40,41) 13

14 Rabbim, girişimlerimi ve vazgeçişlerimi doğru ve tutarlı kıl. Katından beni destekleyecek bir güç ver. (İsrâ,80) Rabbimiz, bizi merhametinle koru ve bize bir kurtuluş yolu göster. (Kehf,10) Rabbim! İçimi rahatlat. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki, sözümü iyi anlasınlar. (Tâ-Hâ,25,26,27,28) Tüm övgüler, içinde hiçbir çelişki olmayan Kur an ı, kulu Muhammed e indiren Allah a olsun. (Kehf,1) Biz ortak koşucuların düşünüp öğüt / ibret almaları için, gerçekleri Kur an da her fırsatta, detaylı / ayrıntılı olarak açıkladık. (İsrâ,41) Biz Kitapta / Kur an da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (En âm,38) Allah tan bir ışık ve apaçık bir Kur an geldi size. O Kur an la Allah, rızasını gözetenleri barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak dosdoğru yola iletir. (Mâide,15,16) 14

15 Rabbinizden bağışlanma isteyin, sonra da tövbe edin. O zaman, Allah yaşamınız boyunca sizi güzel nimetlerle geçindirir. Fazladan yararlı işler üreten herkese de, ürettiğinin karşılığını verir. Eğer bu Kitabın ayetlerini reddederseniz doğrusu sizin için, başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Unutmayın, en sonunda dönüşünüz Allah adır. (Hûd,3,4) Size kolaylıklar sağlayan Rabbinizin hangi iyiliklerini görmezlikten gelebilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her şey geçicidir. Sadece, her şeyden yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı kalıcıdır. Şimdi siz, tek gerçek olan Rabbinizi mi yalanlıyorsunuz? (Rahmân,25,26,27,28) Sakın dengeyi bozmayın. Dengeyi titizlikle ve adaletle koruyun, dengeyi bozarak yok oluşunuzu hazırlamayın. (Rahmân,8,9) Yüce olan, yalnızca Allah ın sözüdür. (Tövbe,40.ayet) Allah adına verilmiş her söz sorumluluk gerektirir. (Ahzap,15) 15

16 Allah a yakarmazsanız, Rabbimin yanında değeriniz olmaz. (Furkan,77) Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir sınavdır. Büyük ödül Allah ın yanındadır. Gücünüz yettiği kadar Allah ı sayın, dinleyin / O nun bilincinde olun, boyun eğin / itaat edin. Kendi yararınız için, gücünüz yettiği kadar mallarınızdan verin / yardımda bulunun. Nefsinin bencillik ve cimriliğinden korunanlar, işte onlar mutluluğu yakalayanlardır. Allah a güzel bir ödünç sunarsanız, Allah da onu sizin için katlayarak artırır ve sizin hatalarınızı bağışlar. Allah iyiliği karşılıksız bırakmayandır, şefkatlidir.(teğabun,15,16,17) Rabbiniz buyurmuştur ki: Dua edin Bana, cevap vereyim size! Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler / kibre saparak Bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış, aşağılaşmış bir halde cehenneme gireceklerdir. (Mü min,60) Paralarını; gece ve gündüz, gizli ve açık yardım için verenlerin ödülü, Rablerinin yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler. (Bakara,274) 16

17 Allah a ve elçilerine inanan ve elçilerinin hiçbiri arasında ayırım yapmayanların ödüllerini ileride verecektir. Allah bağışlayan, esirgeyendir. (Nisâ,152) Ey inananlar! Allah ı sayıp dinleyin. Herkes öbür dünya için ne hazırladığına baksın. Allah ı sayıp dinleyin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Haşr,18) Eğer Biz bu Kur an ı bir dağın sorumluluğuna verseydik, Allah a olan saygıdan ötürü o dağın titreyip paramparça olduğunu görecektin. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri bilendir, esirgeyendir, bağışlayandır. O Allah tır ki kendisinden başka ilah yoktur. Egemendir, kutsaldır, barıştır, güvenilendir, koruyandır, üstündür, güçlüdür, uludur. Allah ortak koşucuların, ortak koştuklarından çok yücedir. O, yaratan, var eden ve biçim veren Allah tır. Tüm güzel isimler Allah ındır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah ı yüceltir. Allah üstündür, bilgedir. (Haşr,21,22,23,24) Bu Kur an, tüm insanlara bir çağrıdır / öğüttür / uyarıdır / hatırlatmadır. (En âm,90) 17

18 Ey inananlar! Ne alışverişin, ne dostluğun ve ne de şefaatin olmadığı gün gelmeden önce, size verdiklerimizden siz de verin. (Bakara,254) Ey inananlar! Allah için adaleti yerine getirmede, adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, adaleti gerçekleştirenlerden olun / adaleti yerine getirmede örnek olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü / bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli olun / adil davranın. Allah ı dinleyin. Allah yaptıklarınızı haber alır. Allah inanıp, iyi işler üretenlere bir bağışlanma ve büyük bir ödülü söz verdi. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır. (Mâide,8,9,10) Allah a gönülden inananlar o kimselerdir ki, Allah anıldığında yürekleri titrer, Allah ın ayetleri kendilerine okunduğunda / anlatıldığında bu onların imanlarını canlandırır ve onlar sadece Rablerine güvenirler. Ve vahye içtenlikle bağlanırlar. Allah ın kendilerine verdiği rızıktan yoksullara pay ayırırlar. İşte böyleleri gerçek inananlardır. (Enfal,2,3,4) 18

19 Ey inananlar! Kendiniz, anneniz, babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa, Allah için tanıklık ederken adaleti gözetin. Şahitlik yaptığınız kimseler, ister varlıklı olsun, ister yoksul olsun, Allah her iki tarafa sizden daha yakındır. Öyleyse, kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak, taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırsanız veya tanıklık etmekten çekinirseniz, bilesiniz ki Allah yaptıklarınızı haber alır. (Nisâ,135) Bizi buraya ulaştıran Allah a övgüler / hamd olsun. Allah bizi dosdoğru yola iletmeseydi, biz doğruyu bulamazdık. (A raf,43) Ey inananlar! Neden yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah yanında en nefret edilen davranışlardandır. (Saff,2,3) Bu dünya hayatında güzel davrananlara güzellik vardır. Allah tan size güzellikler vermesini isteyin. (Zümer,10-Nisâ,32) Allah ın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi en iyi bilendir. (Bakara,282) 19

20 Allah a, bize indirilen Kur an a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa ya, İsa ya verilenlere inanırız. Bunların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece Allah a teslim olanlarız. (Bakara,136) Ey Peygamber! Kullarım Beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki Ben onlara çok yakınım. Bana dua ederek bir istekte bulunanın duasına karşılık veririm. Dosdoğru yolu bulmaları için, onlar da Bana karşılık vermeli ve Bana inanmalı. (Bakara,186) Yemin olsun! İnsanı Biz yarattık ve insanın kendi kendine neler kurduğunu iyi biliriz. Biz insana şahdamarından daha yakınız / içinden geçeni biliriz. (Kaf,16) Allah size Kitabı / Kur an ı en ayrıntılı bir şekilde indirmişken, Allah tan başkasının hakemliğine / sözlerine mi uyayım? (En âm,114) Ey inananlar! Siz Allah a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve sizi zor durumda bırakmaz. (Muhammed,7) 20

21 Beni anın / hatırlayın ki Ben de sizi anayım / hatırlayayım. Bana teşekkür edin; Bana karşı asla nankörlük etmeyin / buyruklarıma karşı engelleme yapmayın. (Bakara,152) Göklerde ve yerde olan her şeyi, Allah ın bildiğini düşünmez misiniz? Üç kişi gizli konuşsanız, mutlaka Allah sizin dördüncünüzdür. Beş kişi gizli konuştuğunuz bir yerde, mutlaka Allah, sizlerin altıncısıdır. İster bundan az veya çok olun ve nerede olursanız olun, Allah sizlerle beraberdir. Sonra kıyamet gününde, Allah sizin yaptığınız her şeyi haber verecektir. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir. (Mücadele,7) Ey inananlar! Güçlükleri sabırla ve salâtla / azimle ve çalışarak aşın. Allah, azimle çabalarında göğüs gerenlerle beraberdir. Sizin korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürün / gelir kaybıyla karşı karşıya gelmenize izin vereceğiz. İşte bütün bunların üstesinden gelebilmek için, içtenlikle göğüs gerenlere, çaba harcayanlara müjde ver. İşte böyleleri için, Rablerinden destek ve iyilik vardır. (Bakara,153,155,157) 21

22 Rabbinize içtenlikle / boynu bükük halde ve gösterişsiz / gizlilik içinde dua edin. Allah, aşırı derecede gösterişli dua edenleri sevmez. Allah a ürpererek ve umutla yalvarın. Allah ın rahmeti güzel davrananlara yakındır. (A raf,55,56) Her canlı, sonunda ölecektir. Hesap günü herkes, dünyada işlediklerinin ödülünü eksiksiz olarak alacaktır. Kim ateşten kurtarılıp cennete konursa o gerçek mutluluğa erişmiştir. Dünya hayatı zaten geçici ve sanal / aldatıcı bir yaşam yeridir / zevkten / eğlenceden başka bir şey değildir. (Âlî İmran,185) Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. Şeytanların yanımda bulunmalarından / başıma üşüşmelerinden de Sana sığınırım Rabbim. (Mü minûn,97,98) Mutlak yönetici olan Allah, çok yücedir. Allah tan başka Tanrı yoktur ve O, yüce yönetimin Rabbidir. Her kim Allah ile birlikte, hiçbir delile sahip olmayan başka bir tanrıya kulluk ederse, onun hesabı Rabbinin katındadır. Kuşkusuz inkâr edenler mutlu sona ulaşamazlar. (Mü minûn,116,117) 22

23 Sen bizim Veli miz / sahibimizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahrette. Dönüp dolaşıp Sana geldik. (A raf,155,156) İster Allah diye yakarın, ister Rahmân diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın fark etmez. Çünkü tüm güzel isimler O nundur. Tüm övgüler, çocuk edinmeyen, yönetimde ortağı olmayan, aciz olmayan ve bundan ötürü bir yardımcıya gereksinim duymayan, Allah içindir. (İsrâ,110,111) Şeytandan gelen herhangi bir kötü düşünce, seni etkisi altına alır, günah işlemeye sevk edecek olursa hemen Allah a sığın. Çünkü Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. (Fussilet,36) Allah a yönelin, Allah tan bağışlanma dileyin. Ortak koşucu düşüncelerden arınmayanların, öte dünyayı inkâr edenlerin vay haline! (Fussilet,6,7) Rabbim bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et. (Ankebût,30) 23

24 İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe, en iyi bir biçimde karşılık ver. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kişi, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. Bu, kötülüğü iyilikle savma durumuna ancak, güçlüklere karşı göğüs geren ve olgunlaşmış büyük pay sahibi kimseler eriştirilir. (Fussilet,34,35) Rabbim, bana bilgelik ver, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat. Beni, sonraki nesiller için iyi bir örnek kıl. Beni, nimetler cennetine varis olanlardan yap. Herkesin diriltileceği gün beni utandırma. Kıyamet günü servetin ve çocukların yararı olmayacaktır. Ancak Allah a ortak koşarak kirlenmemiş, tertemiz bir kalple gelenler yarar göreceklerdir. (Şuarâ,83,84,85,87,88,89) Birbirinizin kusurlarını ve gizli şeylerini merak edip araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. (Hucurât,12) Yemin olsun! Biz Kur an ı öğüt alınması için / hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık; o halde yok mu öğüt alıp düşünen? (Kamer,17,22,32) 24

25 Rabbim! Beni, gerek bana ve gerekse anababama bağışladığın nimetlerine şükretmeye ve hoşnut olacağın erdemli davranışlarda bulunmaya yönelt. Rahmetinle beni erdemli kullarının arasına koy. (Neml,19) Rabbini gönülden yalvararak / içinden, tevazu göstererek / alçak gönüllülükle / öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek ve korkarak, sessizce sabah ve akşam an; sakın duyarsızlardan / umursamaz kimselerden / gafillerden olma. (A raf,205) Kendilerine Kur an mesajı ulaştıktan sonra, onu inkâr edenler bilsin ki, o eşsiz yücelikte bir Kitap tır. Geçmişte ve gelecekte Kur an ı çürütecek hiçbir şey yoktur. Çünkü Kur an, bilge ve her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (Fussilet,41,42) Ey insanlar! Bu Kur an öyle bir Kitap tır ki, her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilen Allah ın ayetlerini kolaylaştırdığı, sonra da ayrıntılı olarak açıkladığı bir Kitap tır. Ki sizler, onu okuyup da Allah tan başkasını ortaklar edinmeyesiniz diye indirmiştir. (Hûd suresi,1,2.ayetler) 25

26 Allah bana yeter. İlâh yok Allah tan başka. Ben sadece Allah a güvenip dayanırım, Allah büyük arşın Rabbidir. (Tövbe,129) Zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorluk ile kolaylık iç içedir. Öyleyse bir işi sonuçlandırınca, hemen bir başka işe giriş. Ve işlerin için uğraş verirken, yalnızca Rabbinden iste. (İnşirâh,5,6,7,8) Sen affedici ol, iyiliği öğütle ve cahillere aldırış etme. Eğer şeytan sana kötü bir düşünce fitlerse, hemen Allah a sığın; Allah işitendir, bilendir. Sakınanlara her ne zaman şeytandan bir vesvese gelse, Allah ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. (A raf, 199,200,201) Ey insanlar! Ömrünüzün şu kısa zamanına dikkatinizi çekerim. Ki akıp giden bu kısacık zaman içinde insanlar, gerçekten hüsran içindedir. Ancak inanıp, iyi ve güzel işler üretenler, birbirlerine doğruları söyleyenler ve güçlüklere karşı göğüs germeyi önerenler hüsran içinde değildir. (Asr,1,2,3) 26

27 İnananlar, uyarılara rağmen sorumluluğu paylaşmaz, herkesin yararına birliği sağlamazsanız, geldiği zaman, sadece inkârcı zalimlere değil, tüm herkesi kapsayıp perişan edecek bir fitneden / felaketten sakının. Bilesiniz ki Allah ın cezası çetindir. (Enfâl,25) Hiç kuşkun olmasın ki bu dünyanın sonu gelecektir. Ama Ben, herkesin çalışıp, çalıştığının karşılığını alması için neredeyse onu gizleyeceğim. Dikkat et! Dünyanın sonunun gelmesine inanmayıp, arzuları peşinde gidenler seni ondan saptırmasın, sonra perişan olursun. (Tâ-Hâ,15,16) Kimsenin kimseyle yardımlaşamayacağı, kimseden bir aracı / şefaatçinin kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınamayacağı bir günün geleceğini unutmayın. (Bakara,48) Allah isteseydi tüm insanları tek bir toplum yapardı. Ancak uyarıcı elçiler göndererek, herkesi kendi yolunu seçmede serbest bırakmıştır. (Şurâ,8) 27

28 Ey inananlar! Servetiniz ve çocuklarınız sizi Allah ı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kaybedenlerdir. Size ölüm gelip de, Rabbim, keşke beni kısa bir süre için ertelesen de, yoksullara yardım ederek, erdemlilerden olsam demeden önce, verdiğimiz rızıklardan yardım için veriniz. Allah süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. (Münâfikûn,9,10,11) Benim biricik sahibim, Kur an ı indiren Allah tır. Allah dürüst insanları korur. Allah ın dışında çağırdıklarınız / bağlandıklarınız ne size yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler. (A raf,196,197) Ortak koşucular, Kur an ı iyice okuyup düşünmüyorlar mı? O, Allah tan başkasından olsaydı, onda birçok çelişki bulacaklardı. (Nisâ,82) Aklınızı başınıza toplayın! Esirgeyen, bağışlayan sadece Allah tır. Allah tan başkasını veliler edinen ortak koşucuları bizzat Allah Kendisi gözetlemektedir. (Şurâ,5,6) 28

29 Ben, karanlığı / cehaleti yararak, aydınlığı / bilgiyi ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattıklarının şerrinden / zararlarından. Ve bastırdığı zaman karanlığın / kopkoyu cehaletin şerrinden / zararından Ve sözleşmesini bozan, arabozucunun / büyü yapan büyücünün şerrinden / zararından, Ve kıskanç insanın şerrinden / zararından, Rabbime sığınırım. (Felâk,1,2,3,4,5) Ben, insanların Rabbine, insanların yöneticisi olan Allah a, insanların ilahına sığınırım. İnsanın içindeki sinsi fısıltıların şerrinden / zararından, Allah a sığınırım. Ki, o sinsi fısıltı, ins / görünen ve cin / görünmeyen her kötü şeyle, insanların kalplerinde vesvese yaratır. (Nâs,1,2,3,4,5,6) O, Bir olan Allah tır. O Allah ki hiç kimseye muhtaç olmayan, fakat her şeyin O na muhtaç olduğu, sonsuz ve mutlak olandır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Allah ın dengi ve benzeri değildir. (İhlâs,1,2,3,4) O Allah ki Kendisine merhametli davranmayı zorunlu kıldı / ilke edindi. (En âm,12,54) 29

30 İşte bu Kur an, onunla uyarılsınlar, Allah ın yalnız tek bir Tanrı olduğunu bilsinler, aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, tüm insanlığa bir çağrıdır. (İbrahim,52) Dikkat edin! Kalpler ancak, Allah ın indirdiği Kur an ı anlamakla tatmin olur. (Ra d,28) Yemin olsun! Biz size, her şeyi açık açık anlatan ayetler / ilkeler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için de bir öğüt indirmiş bulunuyoruz. (Nûr,34) Yemin olsun! Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: Eğer Allah a ortak koşarsan tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Öyleyse yalnız Allah a kul ol ve şükret. (Zümer,65,66) Sizi yaratan, size duyma, görme duyuları ve düşünmek için beyinler veren Allah tır. Ne az teşekkür ediyorsunuz! (Mülk,23) Allah Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Allah a ortak koşan kimse, kuşkusuz, O na çok büyük bir iftira etmiş olur. (Nisâ,48) 30

31 Ortağı olmayan Allah a yönelin ve hepiniz O na saygılı olun, salâtı ikame edin / Allah ın dosdoğru dinine bağlanın ve ortak koşanlardan olmayın. Ortak koşanlar dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Mezheplere bölünüp ayrılığa düşenler için büyük bir azap vardır. (Rûm,31,32 - Âl-i İmrân,105) Kendi çocukları yetim ve kimsesiz kaldıkları takdirde, durumlarının ne olacağı hakkında endişe duyanlar, yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar. (Nisâ,9,10) Hiç kuşkusuz Allah, sorumluluğu, her işin uzmanına verilmesini diler. Ve sorumluluklarınızı yürütürken, insanlara karşı adil davranmanızı öğütler. Allah size ne güzel öğüt veriyor. (Nisâ,58) Ey inananlar! Size ne oluyor ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Yoksul kimselere yardım eden erkekler ve kadınlar, Allah a güzel bir borç vermişlerdir. (Hadîd,10,18) 31

32 Ey inananlar! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. (Tahrîm,6) Kendi ürettikleri rivayetleri, görüşleri, kitaplara yazarak, Bunlar Allah tandır / Allah ın ayetlerini açıklıyor diye insanlara sunan ve bundan maddesel kazanç elde edenlere yazıklar olsun! Vay kendi elleriyle yazdıklarına! Vay bu yolla kazandıklarına!... (Bakara,79) Kuşkusuz bu Kur an insanlara bir hatırlatma / öğüttür; ondan sorumlu tutulacaksınız. (Zuhruf,44) Yoksa ortak koşucular Allah tan başka veliler mi edindiler? Hâlbuki biricik veli Allah tır. (Şûrâ,9) Arzusunu / egosunu putlaştıran / kendisini vazgeçilmez sanan kimseye dikkat ettin mi? O, arzusunu ilahlaştırdığı için, Allah onu sapıklıkta bırakmış, işitmeyen, düşünmeyen ve görmeyen bir kişi gibi olmuştur. Şimdi böyle bir kimseyi, Allah tan başka kim doğruya iletebilir? Hiç düşünmez misiniz? (Câsiye,23) 32

33 Halk arasında iyi, erdemli ve dürüst görünmek için, Allah ı yeminlerinize alet etmeyin. Allah işitir, bilir. (Bakara,224) Kul sevgisini Allah sevgisine denk tutanlara / ortak koşanlara, Allah ın indirdiğine / Kur an a uyun dense, Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?! (Bakara,170) Eğer Peygamber kendi sözlerini, Allah ın Kur an ıyla eş tutmuş olsaydı / Allah a atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, Biz peygamberi kıskıvrak yakalar, sonra onun can damarını keserdik. Ve sizden hiç kimse de buna engel olamazdı. (Hâkka,44,45,46,47) Sevdiğiniz / kazandığınız şeylerden Allah için yoksullara pay ayırmazsanız, dünyada ve ahrette mutlu olamazsınız. İçtenlikle verdiğiniz her şeyi Allah, mutlaka bilir. (Âl-i İmrân,92) Hiç düşündünüz mü, ya bu Kur an Allah katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız haliniz ne olacak? (Ahkaf,10) 33

34 Mallarınızı aranızda haksız ve uydurma yollara başvurarak yemeyin. Halkın parasını, haksız yere yemek amacıyla, bile bile memurlara / yöneticilere rüşvet vermeyin. (Bakara,188) Yararlı olanı yapmak, lafı evirip çevirmek değildir. Yararlı olmak en iyiyi, en doğruyu yapmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için Allah ı dinleyin, saygılı olun. (Bakara,189) Ey Muhammed! Daha önce Nuh a, İbrahim e, Musa ya ve İsa ya öğütlediğimiz dinin aynısını, şimdi de sana vahyediyoruz / bildiriyoruz. Onu, sizin için ilke haline şöyle getirdik: Dini dosdoğru ikame edin / uygulayın, rivayetler uydurarak onda ayrılığa düşmeyin. (Şûrâ,13) Allah ın sana verdiği nimetlerden, Allah için de harcayarak öbür dünyanı da gözet. Ama yine de dünyadaki payını unutma. Allah sana bol nimet vererek nasıl iyilikte bulunmuşsa, sen de insanlara iyilikte bulun. (Kasas,77) Yemin olsun! Biz bu Kur an da insanlar için, her şeyi ayrı ayrı örnek vererek / ayrıntılı bir biçimde açıkladık. (Kehf,54) 34

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM DE İSMİ GEÇEN HAYVANLAR. kuranimiz.net

KUR AN-I KERİM DE İSMİ GEÇEN HAYVANLAR. kuranimiz.net KUR AN-I KERİM DE İSMİ GEÇEN HAYVANLAR DEVE Ey kavmim! İşte size bir âyet (mucize) olarak Allah ın şu dişi devesi! Öyleyse onu (serbest) bırakın. Allah ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın,

Detaylı

Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir.

Terim olarak kader, Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına  denir. On5yirmi5.com Kaza ve kader nedir? Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir. Yayın

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir.

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Son günlerde Türkçe ibadet ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercemesinin okunmasına dair tartışmaların yoğunluk kazanması üzerine konu Kurulumuzda görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda:

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Merhaba arkadaşlar benim bir kardeşim oldu, adını Kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler arasından bulmama yardımcı olur musun? A) Allah ın canlılara verdiği nimetlerdir. B) Kur

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

==============================================================

============================================================== BU BELGEDEKİ AYETLER SADIK TÜRKMEN İN MEALİNDEN ALINMIŞTIR. ÂLÂ SURESİ İniş Sırası: 8 Mushaf Sırası: 87 Mekki Sure 19 Ayettir Rahmân Rahîm Allah ın adıyla 14. MUHAKKAK Kİ, kurtulmuştur temizlenen, 15.

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

"Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler." A'raf, 206

Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler. A'raf, 206 Secde Ayetleri Tilâvet Secdesi Nedir? Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdedir.bunlardan herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK SINVI D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Bir fikre veya inanışa körü körüne, aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri ve düşünceyi kabul etmemektir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

AL-İ İMRAN SÛRESİ Bismillâhirrahmanirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

AL-İ İMRAN SÛRESİ Bismillâhirrahmanirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla AL-İ İMRAN SÛRESİ Bismillâhirrahmanirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla 1. Elif, Lam, Mim. 2. Allah; kendisinden başka ilâh olmayan, sürekli diri ve yarattıklarını koruyup gözetendir. 3-4. Habibim!

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

...ekinleri... yaratan O dur.[2] Ve bunlar belli bir miktar ve ölçü de bitirilmiştir.[3]

...ekinleri... yaratan O dur.[2] Ve bunlar belli bir miktar ve ölçü de bitirilmiştir.[3] KUR AN-DA ADI GEÇEN BİTKİLER VE ÖZELLİKLERİ O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik;... Kuşkusuz

Detaylı

BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla 1. Elif, Lam, Mim. 2. Bu Kur an; kendisinde şüphe olmayan ve korunanlar için yol gösteren bir kitaptır. 3. O Mü minler; gayba inanırlar,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

KUR'AN-I NASIL OKUYALIM? Çarşamba, 10 Eylül 2008 02:09 - Son Güncelleme Çarşamba, 10 Eylül 2008 02:09

KUR'AN-I NASIL OKUYALIM? Çarşamba, 10 Eylül 2008 02:09 - Son Güncelleme Çarşamba, 10 Eylül 2008 02:09 Kur an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah a sığın. (Nahl, 98) Yüce Allah, insanlara mesajlarını kutsal kitaplarıyla bildirmiştir. Son kutsal kitap Kur an dır. Kur an; âlemlerin Rabbi Allah tarafından

Detaylı

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz?

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Ders 9 Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Kutsal Kitap bize, aileyi Tanrı nın yarattığını söyler. Tanrı, erkeklerle kadınların karı koca olarak yaşayıp dünyaya çocuklar getirmesini planladı. Tanrı

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Yazılışı: Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedüennemuhammedenabdühü ve Resûlühü.

Yazılışı: Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedüennemuhammedenabdühü ve Resûlühü. 5.SINIF KURAN-I KERİM DERSİ 1.ÜNİTE ÖZETİ Kelime- i tevhid'inokunuşu, yazılışı ve anlamı Yazılışı: La ilahe İllallah MuhammedunResulüllah Okunuşu: La ilahe İllallah Muhammedur-Resulüllah Anlamı:Allah tan

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD KELİME- İ TEVHİD Allah tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah ın elçisidir. İTİKAT ( İNANÇ ) 1 TEVHİD: Allah ın bir ve tek olduğuna inanmak demektir. İnsanlar inanarak Kelime-i Tevhid i söylerlerse Mümin

Detaylı