KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1"

Transkript

1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

2 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin Atay) 2

3 Kur an okuduğunda kovulmuş olan şeytandan / saptırıcıdan Allah a sığın. (Nahl,98.ayet) Din sadece Allah ındır. Allah tan başkasına mı saygı göstereceksiniz? (Nahl suresi,52.ayet) Hüküm ancak Allah ındır. Allah yalnızca Kendisine kulluk etmenizi istemiştir. İşte dosdoğru din budur. (Yusuf,40.ayet) Biliniz ki elçinin görevi, sadece Allah ın ayetlerini açıkça bildirmektir. (Ankebut,18) Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. / Rabbinin adıyla (Allah ın birliğine) çağır. / Oku! / Öğren! (Alak,1,3) Ey Muhammed! Biz, seni, sadece bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak görevlendirdik. De ki: Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece ve sadece Rabbine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum. Sen ölümsüz ve diri olan Allah a güven ve O nu överek yücelt. Kullarının hatalarını, O nun bilmesi yeter. (Furkan,56,57,58) 3

4 Ey Muhammed! Söz verdiğim kıyamet gününün sorumluluğunu taşıyanlara, sen, Kur an ile öğüt ver. (Kaf suresi,45.ayet) Kesinlikle bu Kur an, bir hatırlatma, bir öğüttür. Dileyen herkes ondan öğüt alır. (Müddessir,54,55) Allah tan daha doğru bir hadisi / sözü kim söyleyebilir? (Nisa,87) Ya o Kur an Allah tan idiyse ve siz de onu yalanlamış iseniz? (Fussilet,52) Bu Kur an, uydurma bir hadis / söz değildir. Aksine bu Hadis / Kur an, kendisinden önce gelen Tevrat, Zebur, İncil ve diğerlerini onaylayıp doğrulayan her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar için de bir yol gösterici, sevgi ve şefkat pınarı olan ilahi bir Kitaptır. (Yusuf,111) Ortak koşucular, artık, bu Kur an dan başka hangi hadise / söze inanıyorlar? (Mürselat,50 -A raf,185 - Casiye,6.ayetler) 4

5 Yemin olsun! Size, öğüt veren ve sizi uyaran bir Kitap indirmiş bulunuyoruz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? (Enbiya,10) Ortak koşucu inkârcılar hoşlanmasa da, siz dini sadece Allah a ait kılarak ve O na birilerini ortak etmeden kulluk edin. (Mü min,14) Ortak koşucuları yaklaşan gün hakkında uyar, çünkü o gün dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelir. O gün inkârcı nankörler için ne bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. (Mü min,18) Yoksa ortak koşucular, Allah ın dışında şefaatçiler mi edindiler? Şefaat tümden ve sadece Allah a aittir. (Zümer,43,44) Allah ın buyruğu üzere adil olun, dini sadece Allah a ait kılın ve yaptığınız işlerde Allah ı hiç hatırınızdan çıkarmadan davranın. Çünkü sizi ilk yarattığı gibi, tekrar Allah a döneceksiniz. (A raf,29) Tanrı nız bir tek Tanrı dır. Çok seven, çok müşfik olan O Tanrı dan başka Tanrı yoktur. (Bakara,163) 5

6 Rabbinizden size indirilen bu Kur an ın bildirdiklerine uyun. O nu bırakıp da evliyanın / kutsallık payesi verdiğiniz kişilerin peşinden gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz? (A raf,3) Bazıları, Allah ın Kitabında / Kur an da olmayanı, Kitap tan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Kitaba / Allah ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar. Allah ın sözü olmadığı halde, Allah böyle buyuruyor derler. Bile bile Allah adına yalan söylerler. Hâlbuki Allah ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiçbir insan kalkıp, Allah tan sonra bana da kulluk ediniz diye, insanları kendisine bağlamaya çağırmaz. Tam tersine, okuduğunuz ve öğrettiğiniz Kitap gereğince, Allah tan başkasını Rabler edinmeyin. Yalnızca Allah ın kulları olun der. (Âli İmran,78,79.ayetler) Allah tan yardım dileyin, zorluklara karşı göğüs gerin. Yeryüzü Allah ındır ve onu kullarından hak edene verir. En sonunda Allah a saygılı olanlar kazanacaktır. (A raf suresi,128.ayet) 6

7 Allah ın Kitabını / Kur an ı anlayarak okuyanlar, okuyup anladıklarını uygulayanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak yoksullara yardım edenler, asla bitmeyen bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onlara verdiklerinin karşılığını tam verecek ve ek olarak lütfundan daha fazlasını da verecektir. Allah bağışlayandır, karşılığını mutlak verendir. (Fâtır suresi,29,30.ayetler) Yücedir şanın Senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen, yalnız Sen Alîmsin, her şeyi en iyi bilirsin; Hakîmsin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin.(bakara,32) Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahrette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. (Bakara,201) Rabbimiz, eşlerimizi çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl. (Furkan,74) Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah a güvendik. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızı hak ile çöz. Sen çözüm getirenlerin en iyisisin. (A raf,89) 7

8 Esirgeyen, Bağışlayan Allah ın Adıyla Övgü ve övülme (hamd), evreni yaratan, yöneten Yüce Rab, Allah içindir. Allah, esirgeyen, bağışlayan / çok seven, çok müşfik olandır. Allah, dirilişten sonraki hesap gününün tek hâkimidir. Yüce Rabbimiz, yalnız Sana ibadet ederiz, sadece Senden yardım isteriz. Bize dosdoğru yolu göster. Bizi, dosdoğru yoldan sapanların ve cezalandırılanların yoluna değil, kendilerini ödüllendirdiklerinin yoluna yönelt. (FATİHA) Allah, O ndan başka Tanrı yoktur. O yaşayandır, tüm yarattıklarını yöneten ve hesabını görendir. Bütün bunları yaparken, Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O nundur. İzni olmadan kimse Allah adına şefaat edemez. Allah, kullarının geçmişini ve geleceğini bilir / Allah a hiçbir şey gizli kalmaz. Ama insanlar Allah ın bilgisinden dilediklerinin dışında hiçbir şey bilemezler. O nun egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. Onları bir düzen içinde koruyup yönetmek O na zor gelmez. O nu yormaz. O çok yücedir, çok büyüktür. (Bakara,255 AYET-EL KÜRSÜ) 8

9 Rabbimiz bize dayanma gücü ver ve canımızı Müslümanlar olarak al. (A raf,126) Elçi, Rabbinden kendisine indirilene / Kur an a inandı, inananlar da inandılar. Hepsi, Allah a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar ve Elçilerinin hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik ve uyduk. Rabbimiz bizi bağışla; dönüş Sanadır derler. Allah hiç kimseyi, kapasitesinin dışındakilerden sorumlu tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur yahut yanılırsak, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz sorumlulukları bize yükleme! Bizi hoş gör! Bizi bağışla ve bize acı! Sen bizim Mevlâ mızsın. Ayetlerini inkâr eden / örten topluluğa karşı bize yardım et! (Bakara,285,286) Ey Rabbimiz! Bizi, zalim halkın baskı ve işkencesiyle sınama / bizleri, zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma. Rahmetinle, acımanla bizi bu inkârcı halktan kurtar. (Yunus,85,86) 9

10 Rabbimiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; şüphesiz Sen her şeyi çok iyi duyarsın; her şeyi çok iyi bilirsin. Rabbimiz! Bizi, Sana teslim olmuş Müslümanlar haline getir. Soyumuzdan da Sana teslim olan Müslüman bir topluluk oluştur. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz Sen tövbeleri kabul edensin; acıyansın, rahmetini cömertçe yayarsın. (Bakara,127,128) Ey Rabbimiz, bize direnme gücü ver, ayaklarımızı sağlam tut, inkârcılara, küfre sapanlara karşı bize yardım et. (Bakara,250) Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ulaştırdıktan sonra, kalplerimizin sapmasına izin verme. Üzerimize rahmetini yağdır; kuşkusuz Sen, bağışta bulunansın. Ey Rabbimiz! Gerçekleşmesi asla kuşku götürmeyen bir günde, insanları toplayacak olan Sensin. Allah asla sözünden dönmez. (Âl-i İmrân,8,9) Allah a inanıp O na sarılanları, Kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, onları dosdoğru bir yola sokarak, Kendisine yöneltecektir. (Nisa,175) 10

11 Aklını işletenler, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken sürekli Allah ı anarlar. Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler: Rabbimiz, Sen bunları boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, Sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz. Rabbimiz, biz, Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al. Rabbimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden caymazsın derler. (Âl-i İmrân,191,192,193,194) Güçlüklere göğsünü siper et. Senin güçlüklere karşı mücadele edip, göğüs germen de ancak Allah ın yardımıyladır. Ortak koşucular için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme. Çünkü Allah, erdemli davrananlar ve iyilikte bulunanlar ile beraberdir. (Nahl,127,128) Allah ı, kadrine, şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. (En am,91-zümer,67) 11

12 Unutmayın, öyle peygamberler gelip geçti ki kendilerini Rablerine teslim etmiş birçok kişilerle beraberce savaştılar. O kişiler, Allah yolunda savaşırlarken, başlarına gelen sıkıntıdan ötürü dağılmadılar, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah güçlüklere karşı göğüs gerenleri sever. Başlarına gelen sıkıntılar karşısında o peygamberlerin ve yanındakilerin sözleri, yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve yaptığımız aşırılıklarımızı bağışla, moralimizi ve huzurumuzu sabit tut ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah da onlara, dünya ve ahret nimetlerinin en güzelini verdi. Kuşkusuz Allah, işlerini güzel yapanlardan hoşlanır. Ey inananlar, inkâr edenlere uyarsanız, sizi tekrar eski inançlarınıza döndürürler ve o zaman kaybedenlerden olursunuz. Dikkat edin, sizin Mevla nız ve dostunuz Allah tır. Allah yardım edenlerin en iyisidir. Hiçbir şeye güçleri yetmeyen kişileri, Allah a ortak koşmalarından ötürü, inkârcıların kalplerine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Allah ın ayetlerini karartanların durağı ne kötüdür! (Âl-i İmrân,146,147,148,149,150,151) 12

13 Rabbimiz, biz buyruklarını tutmayarak yanlış yaptık. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan perişan oluruz. (A raf,23) Size Benden bir yol gösterici geldiğinde, kim Benim yoluma uyarsa o sapmaz ve perişan olmaz. Kim de öğütlerime kulak asmazsa, kuşkusuz o da, sıkıntılarla dolu bir yaşam sürer ve kıyamet günü de onu kör olarak toplantı yerine getiririz. (Tâ-Hâ,123,124) Allah insanlara karşı büyük iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu teşekkür etmez. (Mü min,61) Ey Rabbimiz! Kuşkusuz Sen bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah a gizli kalmaz. Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri salâtı ikame etmiş / ortak koşmadan Sana bağlanmış olanlardan eyle. Rabbim dualarımı kabul et. Rabbim, öte dünyada hesabın görüleceği gün, beni, anamı, babamı ve inananları bağışla. (İbrahim,38,40,41) 13

14 Rabbim, girişimlerimi ve vazgeçişlerimi doğru ve tutarlı kıl. Katından beni destekleyecek bir güç ver. (İsrâ,80) Rabbimiz, bizi merhametinle koru ve bize bir kurtuluş yolu göster. (Kehf,10) Rabbim! İçimi rahatlat. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki, sözümü iyi anlasınlar. (Tâ-Hâ,25,26,27,28) Tüm övgüler, içinde hiçbir çelişki olmayan Kur an ı, kulu Muhammed e indiren Allah a olsun. (Kehf,1) Biz ortak koşucuların düşünüp öğüt / ibret almaları için, gerçekleri Kur an da her fırsatta, detaylı / ayrıntılı olarak açıkladık. (İsrâ,41) Biz Kitapta / Kur an da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. (En âm,38) Allah tan bir ışık ve apaçık bir Kur an geldi size. O Kur an la Allah, rızasını gözetenleri barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak dosdoğru yola iletir. (Mâide,15,16) 14

15 Rabbinizden bağışlanma isteyin, sonra da tövbe edin. O zaman, Allah yaşamınız boyunca sizi güzel nimetlerle geçindirir. Fazladan yararlı işler üreten herkese de, ürettiğinin karşılığını verir. Eğer bu Kitabın ayetlerini reddederseniz doğrusu sizin için, başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Unutmayın, en sonunda dönüşünüz Allah adır. (Hûd,3,4) Size kolaylıklar sağlayan Rabbinizin hangi iyiliklerini görmezlikten gelebilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her şey geçicidir. Sadece, her şeyden yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı kalıcıdır. Şimdi siz, tek gerçek olan Rabbinizi mi yalanlıyorsunuz? (Rahmân,25,26,27,28) Sakın dengeyi bozmayın. Dengeyi titizlikle ve adaletle koruyun, dengeyi bozarak yok oluşunuzu hazırlamayın. (Rahmân,8,9) Yüce olan, yalnızca Allah ın sözüdür. (Tövbe,40.ayet) Allah adına verilmiş her söz sorumluluk gerektirir. (Ahzap,15) 15

16 Allah a yakarmazsanız, Rabbimin yanında değeriniz olmaz. (Furkan,77) Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir sınavdır. Büyük ödül Allah ın yanındadır. Gücünüz yettiği kadar Allah ı sayın, dinleyin / O nun bilincinde olun, boyun eğin / itaat edin. Kendi yararınız için, gücünüz yettiği kadar mallarınızdan verin / yardımda bulunun. Nefsinin bencillik ve cimriliğinden korunanlar, işte onlar mutluluğu yakalayanlardır. Allah a güzel bir ödünç sunarsanız, Allah da onu sizin için katlayarak artırır ve sizin hatalarınızı bağışlar. Allah iyiliği karşılıksız bırakmayandır, şefkatlidir.(teğabun,15,16,17) Rabbiniz buyurmuştur ki: Dua edin Bana, cevap vereyim size! Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler / kibre saparak Bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış, aşağılaşmış bir halde cehenneme gireceklerdir. (Mü min,60) Paralarını; gece ve gündüz, gizli ve açık yardım için verenlerin ödülü, Rablerinin yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler. (Bakara,274) 16

17 Allah a ve elçilerine inanan ve elçilerinin hiçbiri arasında ayırım yapmayanların ödüllerini ileride verecektir. Allah bağışlayan, esirgeyendir. (Nisâ,152) Ey inananlar! Allah ı sayıp dinleyin. Herkes öbür dünya için ne hazırladığına baksın. Allah ı sayıp dinleyin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Haşr,18) Eğer Biz bu Kur an ı bir dağın sorumluluğuna verseydik, Allah a olan saygıdan ötürü o dağın titreyip paramparça olduğunu görecektin. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri bilendir, esirgeyendir, bağışlayandır. O Allah tır ki kendisinden başka ilah yoktur. Egemendir, kutsaldır, barıştır, güvenilendir, koruyandır, üstündür, güçlüdür, uludur. Allah ortak koşucuların, ortak koştuklarından çok yücedir. O, yaratan, var eden ve biçim veren Allah tır. Tüm güzel isimler Allah ındır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah ı yüceltir. Allah üstündür, bilgedir. (Haşr,21,22,23,24) Bu Kur an, tüm insanlara bir çağrıdır / öğüttür / uyarıdır / hatırlatmadır. (En âm,90) 17

18 Ey inananlar! Ne alışverişin, ne dostluğun ve ne de şefaatin olmadığı gün gelmeden önce, size verdiklerimizden siz de verin. (Bakara,254) Ey inananlar! Allah için adaleti yerine getirmede, adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, adaleti gerçekleştirenlerden olun / adaleti yerine getirmede örnek olun. Bir topluluğun çirkinlik ve kötülüğü / bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli olun / adil davranın. Allah ı dinleyin. Allah yaptıklarınızı haber alır. Allah inanıp, iyi işler üretenlere bir bağışlanma ve büyük bir ödülü söz verdi. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır. (Mâide,8,9,10) Allah a gönülden inananlar o kimselerdir ki, Allah anıldığında yürekleri titrer, Allah ın ayetleri kendilerine okunduğunda / anlatıldığında bu onların imanlarını canlandırır ve onlar sadece Rablerine güvenirler. Ve vahye içtenlikle bağlanırlar. Allah ın kendilerine verdiği rızıktan yoksullara pay ayırırlar. İşte böyleleri gerçek inananlardır. (Enfal,2,3,4) 18

19 Ey inananlar! Kendiniz, anneniz, babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa, Allah için tanıklık ederken adaleti gözetin. Şahitlik yaptığınız kimseler, ister varlıklı olsun, ister yoksul olsun, Allah her iki tarafa sizden daha yakındır. Öyleyse, kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak, taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırsanız veya tanıklık etmekten çekinirseniz, bilesiniz ki Allah yaptıklarınızı haber alır. (Nisâ,135) Bizi buraya ulaştıran Allah a övgüler / hamd olsun. Allah bizi dosdoğru yola iletmeseydi, biz doğruyu bulamazdık. (A raf,43) Ey inananlar! Neden yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah yanında en nefret edilen davranışlardandır. (Saff,2,3) Bu dünya hayatında güzel davrananlara güzellik vardır. Allah tan size güzellikler vermesini isteyin. (Zümer,10-Nisâ,32) Allah ın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi en iyi bilendir. (Bakara,282) 19

20 Allah a, bize indirilen Kur an a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa ya, İsa ya verilenlere inanırız. Bunların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece Allah a teslim olanlarız. (Bakara,136) Ey Peygamber! Kullarım Beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki Ben onlara çok yakınım. Bana dua ederek bir istekte bulunanın duasına karşılık veririm. Dosdoğru yolu bulmaları için, onlar da Bana karşılık vermeli ve Bana inanmalı. (Bakara,186) Yemin olsun! İnsanı Biz yarattık ve insanın kendi kendine neler kurduğunu iyi biliriz. Biz insana şahdamarından daha yakınız / içinden geçeni biliriz. (Kaf,16) Allah size Kitabı / Kur an ı en ayrıntılı bir şekilde indirmişken, Allah tan başkasının hakemliğine / sözlerine mi uyayım? (En âm,114) Ey inananlar! Siz Allah a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve sizi zor durumda bırakmaz. (Muhammed,7) 20

21 Beni anın / hatırlayın ki Ben de sizi anayım / hatırlayayım. Bana teşekkür edin; Bana karşı asla nankörlük etmeyin / buyruklarıma karşı engelleme yapmayın. (Bakara,152) Göklerde ve yerde olan her şeyi, Allah ın bildiğini düşünmez misiniz? Üç kişi gizli konuşsanız, mutlaka Allah sizin dördüncünüzdür. Beş kişi gizli konuştuğunuz bir yerde, mutlaka Allah, sizlerin altıncısıdır. İster bundan az veya çok olun ve nerede olursanız olun, Allah sizlerle beraberdir. Sonra kıyamet gününde, Allah sizin yaptığınız her şeyi haber verecektir. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir. (Mücadele,7) Ey inananlar! Güçlükleri sabırla ve salâtla / azimle ve çalışarak aşın. Allah, azimle çabalarında göğüs gerenlerle beraberdir. Sizin korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürün / gelir kaybıyla karşı karşıya gelmenize izin vereceğiz. İşte bütün bunların üstesinden gelebilmek için, içtenlikle göğüs gerenlere, çaba harcayanlara müjde ver. İşte böyleleri için, Rablerinden destek ve iyilik vardır. (Bakara,153,155,157) 21

22 Rabbinize içtenlikle / boynu bükük halde ve gösterişsiz / gizlilik içinde dua edin. Allah, aşırı derecede gösterişli dua edenleri sevmez. Allah a ürpererek ve umutla yalvarın. Allah ın rahmeti güzel davrananlara yakındır. (A raf,55,56) Her canlı, sonunda ölecektir. Hesap günü herkes, dünyada işlediklerinin ödülünü eksiksiz olarak alacaktır. Kim ateşten kurtarılıp cennete konursa o gerçek mutluluğa erişmiştir. Dünya hayatı zaten geçici ve sanal / aldatıcı bir yaşam yeridir / zevkten / eğlenceden başka bir şey değildir. (Âlî İmran,185) Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. Şeytanların yanımda bulunmalarından / başıma üşüşmelerinden de Sana sığınırım Rabbim. (Mü minûn,97,98) Mutlak yönetici olan Allah, çok yücedir. Allah tan başka Tanrı yoktur ve O, yüce yönetimin Rabbidir. Her kim Allah ile birlikte, hiçbir delile sahip olmayan başka bir tanrıya kulluk ederse, onun hesabı Rabbinin katındadır. Kuşkusuz inkâr edenler mutlu sona ulaşamazlar. (Mü minûn,116,117) 22

23 Sen bizim Veli miz / sahibimizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahrette. Dönüp dolaşıp Sana geldik. (A raf,155,156) İster Allah diye yakarın, ister Rahmân diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın fark etmez. Çünkü tüm güzel isimler O nundur. Tüm övgüler, çocuk edinmeyen, yönetimde ortağı olmayan, aciz olmayan ve bundan ötürü bir yardımcıya gereksinim duymayan, Allah içindir. (İsrâ,110,111) Şeytandan gelen herhangi bir kötü düşünce, seni etkisi altına alır, günah işlemeye sevk edecek olursa hemen Allah a sığın. Çünkü Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. (Fussilet,36) Allah a yönelin, Allah tan bağışlanma dileyin. Ortak koşucu düşüncelerden arınmayanların, öte dünyayı inkâr edenlerin vay haline! (Fussilet,6,7) Rabbim bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et. (Ankebût,30) 23

24 İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe, en iyi bir biçimde karşılık ver. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kişi, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. Bu, kötülüğü iyilikle savma durumuna ancak, güçlüklere karşı göğüs geren ve olgunlaşmış büyük pay sahibi kimseler eriştirilir. (Fussilet,34,35) Rabbim, bana bilgelik ver, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat. Beni, sonraki nesiller için iyi bir örnek kıl. Beni, nimetler cennetine varis olanlardan yap. Herkesin diriltileceği gün beni utandırma. Kıyamet günü servetin ve çocukların yararı olmayacaktır. Ancak Allah a ortak koşarak kirlenmemiş, tertemiz bir kalple gelenler yarar göreceklerdir. (Şuarâ,83,84,85,87,88,89) Birbirinizin kusurlarını ve gizli şeylerini merak edip araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. (Hucurât,12) Yemin olsun! Biz Kur an ı öğüt alınması için / hatırlatma olsun diye kolaylaştırdık; o halde yok mu öğüt alıp düşünen? (Kamer,17,22,32) 24

25 Rabbim! Beni, gerek bana ve gerekse anababama bağışladığın nimetlerine şükretmeye ve hoşnut olacağın erdemli davranışlarda bulunmaya yönelt. Rahmetinle beni erdemli kullarının arasına koy. (Neml,19) Rabbini gönülden yalvararak / içinden, tevazu göstererek / alçak gönüllülükle / öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek ve korkarak, sessizce sabah ve akşam an; sakın duyarsızlardan / umursamaz kimselerden / gafillerden olma. (A raf,205) Kendilerine Kur an mesajı ulaştıktan sonra, onu inkâr edenler bilsin ki, o eşsiz yücelikte bir Kitap tır. Geçmişte ve gelecekte Kur an ı çürütecek hiçbir şey yoktur. Çünkü Kur an, bilge ve her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (Fussilet,41,42) Ey insanlar! Bu Kur an öyle bir Kitap tır ki, her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilen Allah ın ayetlerini kolaylaştırdığı, sonra da ayrıntılı olarak açıkladığı bir Kitap tır. Ki sizler, onu okuyup da Allah tan başkasını ortaklar edinmeyesiniz diye indirmiştir. (Hûd suresi,1,2.ayetler) 25

26 Allah bana yeter. İlâh yok Allah tan başka. Ben sadece Allah a güvenip dayanırım, Allah büyük arşın Rabbidir. (Tövbe,129) Zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorluk ile kolaylık iç içedir. Öyleyse bir işi sonuçlandırınca, hemen bir başka işe giriş. Ve işlerin için uğraş verirken, yalnızca Rabbinden iste. (İnşirâh,5,6,7,8) Sen affedici ol, iyiliği öğütle ve cahillere aldırış etme. Eğer şeytan sana kötü bir düşünce fitlerse, hemen Allah a sığın; Allah işitendir, bilendir. Sakınanlara her ne zaman şeytandan bir vesvese gelse, Allah ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. (A raf, 199,200,201) Ey insanlar! Ömrünüzün şu kısa zamanına dikkatinizi çekerim. Ki akıp giden bu kısacık zaman içinde insanlar, gerçekten hüsran içindedir. Ancak inanıp, iyi ve güzel işler üretenler, birbirlerine doğruları söyleyenler ve güçlüklere karşı göğüs germeyi önerenler hüsran içinde değildir. (Asr,1,2,3) 26

27 İnananlar, uyarılara rağmen sorumluluğu paylaşmaz, herkesin yararına birliği sağlamazsanız, geldiği zaman, sadece inkârcı zalimlere değil, tüm herkesi kapsayıp perişan edecek bir fitneden / felaketten sakının. Bilesiniz ki Allah ın cezası çetindir. (Enfâl,25) Hiç kuşkun olmasın ki bu dünyanın sonu gelecektir. Ama Ben, herkesin çalışıp, çalıştığının karşılığını alması için neredeyse onu gizleyeceğim. Dikkat et! Dünyanın sonunun gelmesine inanmayıp, arzuları peşinde gidenler seni ondan saptırmasın, sonra perişan olursun. (Tâ-Hâ,15,16) Kimsenin kimseyle yardımlaşamayacağı, kimseden bir aracı / şefaatçinin kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınamayacağı bir günün geleceğini unutmayın. (Bakara,48) Allah isteseydi tüm insanları tek bir toplum yapardı. Ancak uyarıcı elçiler göndererek, herkesi kendi yolunu seçmede serbest bırakmıştır. (Şurâ,8) 27

28 Ey inananlar! Servetiniz ve çocuklarınız sizi Allah ı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kaybedenlerdir. Size ölüm gelip de, Rabbim, keşke beni kısa bir süre için ertelesen de, yoksullara yardım ederek, erdemlilerden olsam demeden önce, verdiğimiz rızıklardan yardım için veriniz. Allah süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. (Münâfikûn,9,10,11) Benim biricik sahibim, Kur an ı indiren Allah tır. Allah dürüst insanları korur. Allah ın dışında çağırdıklarınız / bağlandıklarınız ne size yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler. (A raf,196,197) Ortak koşucular, Kur an ı iyice okuyup düşünmüyorlar mı? O, Allah tan başkasından olsaydı, onda birçok çelişki bulacaklardı. (Nisâ,82) Aklınızı başınıza toplayın! Esirgeyen, bağışlayan sadece Allah tır. Allah tan başkasını veliler edinen ortak koşucuları bizzat Allah Kendisi gözetlemektedir. (Şurâ,5,6) 28

29 Ben, karanlığı / cehaleti yararak, aydınlığı / bilgiyi ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattıklarının şerrinden / zararlarından. Ve bastırdığı zaman karanlığın / kopkoyu cehaletin şerrinden / zararından Ve sözleşmesini bozan, arabozucunun / büyü yapan büyücünün şerrinden / zararından, Ve kıskanç insanın şerrinden / zararından, Rabbime sığınırım. (Felâk,1,2,3,4,5) Ben, insanların Rabbine, insanların yöneticisi olan Allah a, insanların ilahına sığınırım. İnsanın içindeki sinsi fısıltıların şerrinden / zararından, Allah a sığınırım. Ki, o sinsi fısıltı, ins / görünen ve cin / görünmeyen her kötü şeyle, insanların kalplerinde vesvese yaratır. (Nâs,1,2,3,4,5,6) O, Bir olan Allah tır. O Allah ki hiç kimseye muhtaç olmayan, fakat her şeyin O na muhtaç olduğu, sonsuz ve mutlak olandır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Allah ın dengi ve benzeri değildir. (İhlâs,1,2,3,4) O Allah ki Kendisine merhametli davranmayı zorunlu kıldı / ilke edindi. (En âm,12,54) 29

30 İşte bu Kur an, onunla uyarılsınlar, Allah ın yalnız tek bir Tanrı olduğunu bilsinler, aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, tüm insanlığa bir çağrıdır. (İbrahim,52) Dikkat edin! Kalpler ancak, Allah ın indirdiği Kur an ı anlamakla tatmin olur. (Ra d,28) Yemin olsun! Biz size, her şeyi açık açık anlatan ayetler / ilkeler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için de bir öğüt indirmiş bulunuyoruz. (Nûr,34) Yemin olsun! Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: Eğer Allah a ortak koşarsan tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Öyleyse yalnız Allah a kul ol ve şükret. (Zümer,65,66) Sizi yaratan, size duyma, görme duyuları ve düşünmek için beyinler veren Allah tır. Ne az teşekkür ediyorsunuz! (Mülk,23) Allah Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Allah a ortak koşan kimse, kuşkusuz, O na çok büyük bir iftira etmiş olur. (Nisâ,48) 30

31 Ortağı olmayan Allah a yönelin ve hepiniz O na saygılı olun, salâtı ikame edin / Allah ın dosdoğru dinine bağlanın ve ortak koşanlardan olmayın. Ortak koşanlar dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Mezheplere bölünüp ayrılığa düşenler için büyük bir azap vardır. (Rûm,31,32 - Âl-i İmrân,105) Kendi çocukları yetim ve kimsesiz kaldıkları takdirde, durumlarının ne olacağı hakkında endişe duyanlar, yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar. (Nisâ,9,10) Hiç kuşkusuz Allah, sorumluluğu, her işin uzmanına verilmesini diler. Ve sorumluluklarınızı yürütürken, insanlara karşı adil davranmanızı öğütler. Allah size ne güzel öğüt veriyor. (Nisâ,58) Ey inananlar! Size ne oluyor ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Yoksul kimselere yardım eden erkekler ve kadınlar, Allah a güzel bir borç vermişlerdir. (Hadîd,10,18) 31

32 Ey inananlar! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. (Tahrîm,6) Kendi ürettikleri rivayetleri, görüşleri, kitaplara yazarak, Bunlar Allah tandır / Allah ın ayetlerini açıklıyor diye insanlara sunan ve bundan maddesel kazanç elde edenlere yazıklar olsun! Vay kendi elleriyle yazdıklarına! Vay bu yolla kazandıklarına!... (Bakara,79) Kuşkusuz bu Kur an insanlara bir hatırlatma / öğüttür; ondan sorumlu tutulacaksınız. (Zuhruf,44) Yoksa ortak koşucular Allah tan başka veliler mi edindiler? Hâlbuki biricik veli Allah tır. (Şûrâ,9) Arzusunu / egosunu putlaştıran / kendisini vazgeçilmez sanan kimseye dikkat ettin mi? O, arzusunu ilahlaştırdığı için, Allah onu sapıklıkta bırakmış, işitmeyen, düşünmeyen ve görmeyen bir kişi gibi olmuştur. Şimdi böyle bir kimseyi, Allah tan başka kim doğruya iletebilir? Hiç düşünmez misiniz? (Câsiye,23) 32

33 Halk arasında iyi, erdemli ve dürüst görünmek için, Allah ı yeminlerinize alet etmeyin. Allah işitir, bilir. (Bakara,224) Kul sevgisini Allah sevgisine denk tutanlara / ortak koşanlara, Allah ın indirdiğine / Kur an a uyun dense, Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?! (Bakara,170) Eğer Peygamber kendi sözlerini, Allah ın Kur an ıyla eş tutmuş olsaydı / Allah a atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, Biz peygamberi kıskıvrak yakalar, sonra onun can damarını keserdik. Ve sizden hiç kimse de buna engel olamazdı. (Hâkka,44,45,46,47) Sevdiğiniz / kazandığınız şeylerden Allah için yoksullara pay ayırmazsanız, dünyada ve ahrette mutlu olamazsınız. İçtenlikle verdiğiniz her şeyi Allah, mutlaka bilir. (Âl-i İmrân,92) Hiç düşündünüz mü, ya bu Kur an Allah katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız haliniz ne olacak? (Ahkaf,10) 33

34 Mallarınızı aranızda haksız ve uydurma yollara başvurarak yemeyin. Halkın parasını, haksız yere yemek amacıyla, bile bile memurlara / yöneticilere rüşvet vermeyin. (Bakara,188) Yararlı olanı yapmak, lafı evirip çevirmek değildir. Yararlı olmak en iyiyi, en doğruyu yapmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için Allah ı dinleyin, saygılı olun. (Bakara,189) Ey Muhammed! Daha önce Nuh a, İbrahim e, Musa ya ve İsa ya öğütlediğimiz dinin aynısını, şimdi de sana vahyediyoruz / bildiriyoruz. Onu, sizin için ilke haline şöyle getirdik: Dini dosdoğru ikame edin / uygulayın, rivayetler uydurarak onda ayrılığa düşmeyin. (Şûrâ,13) Allah ın sana verdiği nimetlerden, Allah için de harcayarak öbür dünyanı da gözet. Ama yine de dünyadaki payını unutma. Allah sana bol nimet vererek nasıl iyilikte bulunmuşsa, sen de insanlara iyilikte bulun. (Kasas,77) Yemin olsun! Biz bu Kur an da insanlar için, her şeyi ayrı ayrı örnek vererek / ayrıntılı bir biçimde açıkladık. (Kehf,54) 34

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Kendi başına dua olan sureler kırmızı, Sure

Kendi başına dua olan sureler kırmızı, Sure --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kendi başına dua olan sureler kırmızı, Sure isimleri ve ayet numaraları kahverengi, Ayetlerdeki

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

ARAF SURESİ İniş Sırası: 39 Mushaf Sırası: 7 Mekki Sure 206 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

ARAF SURESİ İniş Sırası: 39 Mushaf Sırası: 7 Mekki Sure 206 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla ARAF SURESİ İniş Sırası: 39 Mushaf Sırası: 7 Mekki Sure 206 Ayettir 187.SANA kıyamet saatini soruyorlar; Gelip çatması ne zamandır? diye. De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde oluşturacak

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Rükü, "Sübhane Rabbiyel Azim"

Rükü, Sübhane Rabbiyel Azim 1.Rekat Sebe 1. Hamd, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah`adır. Ölüm ötesi âlemde de hamd yalnız O`nadır. Hakîm`dir O, Habîr`dir. 2. Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

IMAN. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, rükûnleriyle amel etmektir.

IMAN. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, rükûnleriyle amel etmektir. IMAN Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, rükûnleriyle amel etmektir. ICERIK Iman nedir? Imanin esaslari? Kimler iman eder? Islam ile Iman Iman ve Salih amel Imanin sonuclari Iman etmeyenlerin sonuclari Firavun

Detaylı

* Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

* Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. KUR AN-I KERİM-DEN DUALAR * Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. * Hani İbrahim, Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik. 1

Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik. 1 2.2. Hz. Hud (a.s) Kur an Kıssaları Ali BULAÇ ın mealinden Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. Giriş Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik. 1 Ad ın kardeşini

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-1

Tövbe ve Af Dileme-1 Tövbe ve Af Dileme-1 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER NAMAZLA İLGİLİ AYETLER BAKARA SURESİ 3- Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar. 43- Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle

Detaylı

KUR AN DA AKIL ve BİLGİ

KUR AN DA AKIL ve BİLGİ KUR AN DA AKIL ve BİLGİ Memduh ÇELMELİ Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi Akıl, doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. Aynı zamanda her türlü sorumluluğun da ön şartıdır. Aklın özgürce işlevini

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı