Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin dikkatini çeker. Bu nedenle bu sayılarla ilgili olarak pek çok araştırma söz konusudur. İnsağlunun asal sayılara duyduğu bu hayranlığı dikkate alacak olursak, asal sayıları da insanları da yaratan Allâh ın kitabının fihristinde asal sayılarla ilgili bir takım zenginlikleri aramak şaşırtıcı olmasa gerek. Örnek: 11 nı ele alalım. Bu sayı asal bir sayıdır. Çünkü kendisinden ve birden başka bir sayıya bölünmez. Kur ân-ı Kerîm de bulunan her sûrenin, biri sıra numarası diğeri âyet olmak üzere iki sayı ile tanımlandığını daha önce görmüştük. 114 sûre bulunduğuna göre, fihristte bunun iki katı kadar da rakam söz konusudur. Akla gelen ilk soru şudur: Soru: Bu fihristte bulunan rakamların tümünün toplamı asal mıdır? Bu soruya cevap vermek için Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numaralarını ve âyet sayılarını toplamak gerekir: Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları toplamı:

2 Asal sayılar = 6555 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin âyet sayıları toplamı: = 6236 Bu iki sayının toplamı Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan rakamların toplamını verir: = Şimdi sorumuza cevap verebiliriz: Cevap: Evet, bu fihristte bulunan sayıların toplamı asal bir sayıdır. Akla gelen ikinci soru şudur: Soru: Fihristte bulunan bu iki dizinin (sıra numaraları dizisi ve âyet sayıları dizisi) çarpımları toplamı asal bir sayı mıdır? Bu soruya cevap vermemiz için aşağıdaki listeyi oluşturmamız gerekir. 69

3 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Sûrelerin sıra numaraları ile âyet sayılarının çarpımı Sûre Adı Sûre * âyet Sûre Adı Sûre * âyet Sûre Adı Sûre * âyet Fâtiha 7 Zümer 2925 Mürselât 3850 Bakara 572 Mü'min 3400 Nebe' 3120 Âl-i İmrân 600 Fussilet 2214 Nâzi'ât 3634 Nisâ 704 Şûrâ 2226 Abese 3360 Mâide 600 Zuhruf 3827 Tekvîr 2349 En'âm 990 Duhân 2596 İnfitâr 1558 A'râf 1442 Câsiye 1665 Mutaffifîn 2988 Enfâl 600 Ahkâf 1610 İnşikâk 2100 Tevbe 1161 Muhammed 1786 Bürûc 1870 Yûnus 1090 Fetih 1392 Târık 1462 Hûd 1353 Hucurât 882 A'lâ 1653 Yûsuf 1332 Kâf 2250 Gâşiye 2288 Ra'd 559 Zâriyât 3060 Fecr 2670 İbrâhîm 728 Tûr 2548 Beled 1800 Hicr 1485 Necm 3286 Şems 1365 Nahl 2048 Kamer 2970 Leyl 1932 İsrâ 1887 Rahmân 4290 Duhâ 1023 Kehf 1980 Vâkı'a 5376 İnşirâh 752 Meryem 1862 Hâdîd 1653 Tîn 760 Tâhâ 2700 Mücâdele 1276 Alak 1824 Enbiyâ 2352 Haşr 1416 kadir 485 Hac 1716 Mümtehine 780 Beyyine 784 Mü'minûn 2714 Saff 854 Zilzâl 792 Nûr 1536 Cum'a 682 Âdiyât 1100 Furkân 1925 Münâfikûn 693 Kâri'a 1111 Şu'arâ 5902 Teğâbün 1152 Tekâsür 816 Neml 2511 Talâk 780 Asr 309 Kasas 2464 Tahrîm 792 Hümeze 936 Ankebût 2001 Mülk 2010 Fil 525 Rûm 1800 Kalem 3536 Kureyş 424 Lokmân 1054 Hâkka 3588 Mâûn

4 Asal sayılar Secde 960 Me'âric 3080 Kevser 324 Ahzâb 2409 Nûh 1988 Kâfirûn 654 Sebe' 1836 Cin 2016 Nasr 330 Fâtır 1575 Müzzemmil 1460 Tebbet 555 Yâsîn 2988 Müddessir 4144 İhlâs 448 Sâffât 6734 Kıyâmet 3000 Felak 565 Sâd 3344 İnsân 2356 Nâs 684 Liste-26 Liste-26 da bulunan sayıların toplamı: = Cevap: Evet, fihristte bulunan bu iki dizinin (sıra numaraları dizisi ve âyet sayıları dizisi) çarpımları toplamı da asal bir sayıdır. Değerlendirme ilginç bir asal sayıdır. Bu durum karşısında şu iki değerlendirmeden birini yapmak zorundayız: a) Bu bir tesadüftür. b) Bu kitabın sahibi asal sayıların ne demek olduğunu bilen biridir. Bu durumu bilinçli olarak hazırlamıştır. Asal sayılar kümesinin sayma sayıları kümesi içinde dar bir yer tuttuğunu bilenler ilk seçeneğin ne denli düşük bir ihtimal olduğunu bilirler. 71

5 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Ancak yine de bunun bir tesadüf olduğunu iddia edebilirler. Fakat bundan sonraki tespitleri gördükçe ilk seçeneğin olasılık olarak ihmal edilmesi gereken bir düzeye ineceğini bizatihi göreceklerdir. Çünkü olasılık biliminde üst üste tesadüf öngörmek ihtimal oranını her defasında bölerek zayıflatır. Şimdi, sıra numarası ve âyet asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûreleri inceleyelim. Aşağıdaki listede Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan asal sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: 1 Fâtiha 7 58 Mücâdele 22 2 Bakara Haşr 24 3 Âl-i İmrân Mümtehine 13 4 Nisâ Saff 14 5 Mâide Cum'a 11 6 En'âm Münâfikûn 11 7 A'râf Teğâbün 18 8 Enfâl Talâk 12 9 Tevbe Tahrîm Yûnus Mülk Hûd Kalem Yûsuf Hâkka Ra'd Me'âric İbrâhîm Nûh Hicr Cin Nahl Müzzemmil İsrâ Müddessir Kehf Kıyâmet Meryem İnsân Tâhâ Mürselât Enbiyâ Nebe' Hac Nâzi'ât Mü'minûn Abese Nûr Tekvîr 29 72

6 Asal sayılar 25 Furkân İnfitâr u'arâ Mutaffifîn Neml İnşikâk Kasas Bürûc Ankebût Târık Rûm A'lâ Lokmân Gâşiye Secde Fecr Ahzâb Beled Sebe' ems Fâtır Leyl Yâsîn Duhâ Sâffât İnşirâh 8 38 Sâd Tîn 8 39 Zümer Alak Mü'min kadir 5 41 Fussilet Beyyine 8 42 ûrâ Zilzâl 8 43 Zuhruf Âdiyât Duhân Kâri'a Câsiye Tekâsür 8 46 Ahkâf Asr 3 47 Muhammed Hümeze 9 48 Fetih Fil 5 49 Hucurât Kureyş 4 50 Kâf Mâûn 7 51 Zâriyât Kevser 3 52 Tûr Kâfirûn 6 53 Necm Nasr 3 54 Kamer Tebbet 5 55 Rahmân İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 57 Hâdîd Nâs 6 Liste-27 ve sıra numarası asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûreler 73

7 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaralarını ve âyet sayılarını birlikte ele alalım. Sûre sıra numarası da âyet da asal olanlarla sûre sıra numarası da âyet da asal olmayanları bir küme; sûre sıra numarası asal olduğu halde âyet asal olmayan, ya da sûre sıra numarası asal olmadığı halde âyet asal olanları da ayrı bir küme yapalım. numarası ve âyet türdeş olan sûrelere örnek: 97 Kadir 5 Kadir sûresinin sıra numarası da âyet da asal bir sayıdır. Dolayısıyla Kadir sûresi bu anlamda türdeş bir sûredir. 4 Nisâ 176 Nisâ sûresi de türdeş bir sûredir. Çünkü sıra numarası da âyet da asal olmayan bir sayıdır; yani aynı türdendir. numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelere örnek: 17 İsrâ 111 İsrâ sûresi sıra numarası asal, âyet asal olmayan bir sûredir. Dolayısıyla İsrâ sûresi bu anlamda türdeş olmayan bir sûredir. 10 Yûnus 109 Yûnus sûresi de türdeş olmayan bir sûredir. Çünkü sıra numarası asal olmadığı halde âyet asaldır; yani aynı türden değildir. Şimdi bu iki kümenin elemanlarını ayrı ayrı görelim: numarası ve âyet asal olmak bakımından türdeş olan sûreler kümesi 74

8 Asal sayılar Sûre Adı Sayısı Sûre Adı Sayısı 1 Fâtiha 7 58 Mücâdele 22 4 Nisâ Teğâbün 18 6 En'âm Talâk 12 8 Enfâl Tahrîm 12 9 Tevbe Kalem Yûsuf Hâkka Ra'd Me'âric İbrâhîm Cin Hicr Müddessir Nahl Kıyâmet Kehf Mürselât Tâhâ Nebe' Enbiyâ Abese Hac İnşikâk Nûr Bürûc Furkân Gâşiye Neml Beled Kasas ems Rûm Leyl Secde İnşirâh 8 34 Sebe' Tîn 8 35 Fâtır kadir 5 38 Sâd Beyyine 8 39 Zümer Zilzâl 8 40 Mü'min Tekâsür 8 43 Zuhruf Kâri'a Ahkâf Asr 3 49 Hucurât Hümeze 9 50 Kâf Kureyş 4 51 Zâriyât Mâûn 7 52 Tûr İhlâs 4 54 Kamer Felak 5 55 Rahmân Nâs 6 56 Vâkı'a 96 Liste-28 Bu kümenin eleman 67 dir. 67 asal bir sayıdır! 75

9 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir numarası ve âyet asal olmak bakımından türdeş olmayan sûreler kümesi Sûre Adı Sayısı Sûre Adı Sayısı 2 Bakara Mümtehine 13 3 Âl-i İmrân Saff 14 5 Mâide Cum'a 11 7 A'râf Münâfikûn Yûnus Mülk Hûd Nûh İsrâ Müzzemmil Meryem İnsân Mü'minûn Nâzi'ât u'arâ Tekvîr Ankebût İnfitâr Lokmân Mutaffifîn Ahzâb Târık Yâsîn A'lâ Sâffât Fecr Fussilet Duhâ ûrâ Alak Duhân Âdiyât Câsiye Fil 5 47 Muhammed Kevser 3 48 Fetih Kâfirûn 6 53 Necm Nasr 3 57 Hâdîd Tebbet 5 59 Haşr 24 Liste-29 Bu kümenin eleman 47 dir. 47 de asal bir sayıdır! 76

10 Asal sayılar TÜRDE TÜRDE OLMAYAN 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s S i m e t r i e k s e n i ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin (asal-asal) dağılımı görülüyor. 77

11 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir TÜRDE TÜRDE OLMAYAN 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m 62 Asal Asal 54 K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin (asal-asal) dağılımı görülüyor. 78

12 Asal sayılar Değerlendirme Böylesi bir dağılım insanı hayrete düşürmektedir. Şimdi, türdeş olan sûreleri, sıra numarası asal, âyet asal ve sıra numarası asal değil, âyet asal değil, şeklinde iki kümeye ayıralım: numarası asal, âyet asal olan sûreler kümesi Sûre Adı Sayısı 1 Fâtiha 7 13 Ra d Zuhruf Kadir Kâri a Asr Mâûn Felak 5 Liste-30 Bu kümenin eleman 8 dir. 8 asal bir sayı değildir. numarası da âyet da asal olmayan sûreler kümesi 4 Nisâ Vâkı'a 96 6 En'âm Mücâdele 22 8 Enfâl Teğâbün 18 9 Tevbe Talâk Yûsuf Tahrîm İbrâhîm Kalem Hicr Hâkka 52 79

13 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 16 Nahl Me'âric Kehf Cin Tâhâ Müddessir Enbiyâ Kıyâmet Hac Mürselât Nûr Nebe' Furkân Abese Neml İnşikâk Kasas Bürûc Rûm Gâşiye Secde Beled Sebe' ems Fâtır Leyl Sâd İnşirâh 8 39 Zümer Tîn 8 40 Mü'min Beyyine 8 46 Ahkâf Zilzâl 8 49 Hucurât Tekâsür 8 50 Kâf Hümeze 9 51 Zâriyât Kureyş 4 52 Tûr İhlâs 4 54 Kamer Nâs 6 55 Rahmân 78 Liste-31 Bu kümenin eleman 59 dur. 59 asal bir sayıdır. Değerlendirme Türdeş olan sûreler (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Bu ktada akla türdeş olmayan sûreler gelmektedir. Acaba orada bu durumun bir simetrisi var mıdır? Şimdi de, türdeş olmayan sûreleri sıra numarası asal, âyet asal değil ve sıra numarası asal değil, âyet asal, şeklinde iki kümeye ayıralım: 80

14 Asal sayılar numarası asal, âyet asal olmayan sûreler kümesi Sûre Adı Sûre Adı 2 Bakara Muhammed 38 3 Âl-i İmrân Necm 62 5 Mâide Haşr 24 7 A'râf Saff Hûd Mülk İsrâ Nûh Meryem Müzzemmil Mü'minûn Nâzi'ât Ankebût Mutaffifîn Lokmân Fecr Sâffât Kâfirûn 6 41 Fussilet 54 Liste-32 Bu kümenin eleman 23 tür. 23 asal bir sayıdır. numarası asal değil, âyet asal olan sûreler kümesi Sûre Adı Sûre Adı 10 Yûnus İnsân u'arâ Tekvîr Ahzâb İnfitâr Yâsîn Târık ûrâ A'lâ Duhân Duhâ Câsiye Alak Fetih Âdiyât Hâdîd Fil 5 60 Mümtehine Kevser 3 62 Cum'a Nasr 3 81

15 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 63 Münâfikûn Tebbet 5 Liste-33 Bu kümenin eleman 24 tür. 24 asal bir sayı değildir. Değerlendirme Türdeş olan sûrelerde önümüze çıkan dağılımın simetriği ile karşı karşıyayız. Her aşamada önümüze çıkan yeni bir denge söz konusudur. Sonuçları bir arada görelim: < א א א א א א א De ki: Andolsun, bu Kur'ân'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. (İsrâ/88) 82

16 Asal sayılar TÜRDE TÜRDE OLMAYAN ASAL - ASAL ASAL D. - ASAL D. ASAL - ASAL D. ASAL D. - ASAL 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin kendi içlerinde simetrik dağılımı görülüyor. 83

17 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir ASAL - ASAL ASAL D. - ASAL D. ASAL - ASAL D. ASAL D. - ASAL 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 asal değil TÜRDE asal S i m e t r i e k s e n i TÜRDE OLMAYAN asal asal değil ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin kendi içlerinde simetrik dağılımı görülüyor. 84

18 Asal sayılar Şimdi, türdeş olan sûreleri, (sıra numarası âyet ) farkı pozitif ve negatif olanlar diye iki kümeye ayıralım: Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden (sıra numarası âyet ) farkı pozitif olanlar Sûre adı 32 Secde Bürûc Ahkâf Gâşiye Hucurât Beled Kâf ems Tûr Leyl Mücâdele İnşirâh 8 64 Teğâbün Tîn 8 65 Talâk Kadir 5 66 Tahrîm Beyyine 8 68 Kalem Zilzâl 8 69 Hâkka Kâri'a Me'âric Tekâsür 8 72 Cin Asr 3 74 Müddessir Hümeze 9 75 Kıyâmet Kureyş 4 77 Mürselât Mâûn 7 78 Nebe' İhlâs 4 80 Abese Felak 5 84 İnşikâk Nâs 6 Liste-34 Liste-34 te 38 sûre mevcuttur. 38 asal bir sayı değildir. 85

19 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden (sıra numarası âyet ) farkı negatif olanlar Sûre adı Sûre adı 1 Fâtiha 7 25 Furkân 77 4 Nisâ Neml 93 6 En'âm Kasas 88 8 Enfâl Rûm 60 9 Tevbe Sebe' Yûsuf Fâtır Ra'd Sâd İbrâhîm Zümer Hicr Mü'min Nahl Zuhruf Kehf Zâriyât Tâhâ Kamer Enbiyâ Rahmân Hac Vâkı'a Nûr 64 Liste-35 Liste-35 de 29 sûre mevcuttur. 29 asal bir sayıdır. Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olan sûreler, (sıra numarası âyet ) farkının pozitif ve negatif olması açısından (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Şimdi de, türdeş olmayan sûreleri, (sıra numarası âyet ) farkı pozitif ve negatif olanlar diye iki kümeye ayıralım: Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden (sıra numarası âyet ) farkı pozitif olanlar 86

20 Asal sayılar 45 Câsiye Tekvîr Muhammed İnfitâr Fetih Mutaffifîn Hâdîd Târık Haşr A'lâ Mümtehine Fecr Saff Duhâ Cum'a Alak Münâfikûn Âdiyât Mülk Fil 5 71 Nûh Kevser 3 73 Müzzemmil Kâfirûn 6 76 İnsân Nasr 3 79 Nâzi'ât Tebbet 5 Liste-36 Liste-36 da 28 sûre mevcuttur. 28 asal bir sayı değildir. Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden (sıra numarası âyet ) farkı negatif olanlar Sûre adı 2 Bakara Ankebût 69 3 Âl-i İmrân Lokmân 34 5 Mâide Ahzâb 73 7 A'râf Yâsîn Yûnus Sâffât Hûd Fussilet İsrâ ûrâ Meryem Duhân Mü'minûn Necm u'arâ 227 Liste-37 Liste-37 de 19 sûre mevcuttur. 87

21 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 19 asal bir sayıdır. Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûreler de (sıra numarası âyet ) farkının pozitif ve negatif olması açısından (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Sonuçları bir arada görelim: < א א א O Allâh a hamdolsun ki, kuluna kitâbı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı (Kehf/1) 88

22 Asal sayılar ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE DEĞİL (sıra numarası âyet ) (sıra numarası âyet ) (sıra numarası âyet ) (sıra numarası âyet ) farkı POZİTİF farkı NEGATİF farkı POZİTİF farkı NEGATİF 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin (sıra numarası âyet ) farkının pozitif veya negatif olması bakımından simetrik dağılımı görülüyor. 89

23 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir (sıra numarası âyet ) farkı POZİTİF 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE DEĞİL asal değil (sıra numarası âyet ) farkı NEGATİF asal S i m e t r i e k s e n i (sıra numarası âyet ) farkı POZİTİF asal değil (sıra numarası âyet ) farkı NEGATİF asal ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin (sıra numarası âyet ) farkının pozitif veya negatif olması bakımından simetrik dağılımı görülüyor. 90

24 Asal sayılar Şimdi, asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerin teklik-çiftlik bakımından nasıl bir dağılım sergilediğini inceleyelim: Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olanlar 1 Fâtiha 7 64 Teğâbün 18 4 Nisâ Tahrîm 12 9 Tevbe Kalem Ra'd Me'âric İbrâhîm Cin Hicr Müddessir Nahl Nebe' Kehf Abese Hac Gâşiye Nûr Beled Furkân ems Neml İnşirâh 8 28 Kasas Kadir 5 30 Rûm Beyyine 8 32 Secde Kâri'a Sebe' Tekâsür 8 35 Fâtır Asr 3 38 Sâd Kureyş 4 39 Zümer Mâûn 7 43 Zuhruf İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 58 Mücâdele Nâs 6 Liste-38 Liste-38 de 44 sûre mevcuttur. 44 asal bir sayı değildir. 91

25 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olmayanlar 6 En'âm Rahmân 78 8 Enfâl Talâk Yûsuf Hâkka Tâhâ Kıyâmet Enbiyâ Mürselât Mü'min İnşikâk Ahkâf Bürûc Hucurât Leyl Kâf Tîn 8 51 Zâriyât Zilzâl 8 52 Tûr Hümeze 9 54 Kamer 55 Liste-39 Liste-39 da 23 sûre mevcuttur. 23 asal bir sayıdır. Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olan sûreler teklik-çiftlik açısından (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Şimdi de, asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerin teklik-çiftlik bakımından nasıl bir dağılım sergilediğini inceleyelim: Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olanlar 2 Bakara Münâfikûn 11 92

26 Asal sayılar 11 Hûd Tekvîr İsrâ A'lâ Ankebût Duhâ Ahzâb Fil 5 45 Câsiye Tebbet 5 57 Hâdîd 29 Liste-40 Liste-40 ta 13 sûre mevcuttur. 13 asal bir sayıdır. Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olmayanlar 3 Âl-i İmrân Mümtehine 13 5 Mâide Saff 14 7 A'râf Cum'a Yûnus Mülk Meryem Nûh Mü'minûn Müzzemmil u'arâ İnsân Lokmân Nâzi'ât Yâsîn İnfitâr Sâffât Mutaffifîn Fussilet Târık ûrâ Fecr Duhân Alak Muhammed Âdiyât Fetih Kevser 3 53 Necm Kâfirûn 6 59 Haşr Nasr 3 Liste-41 Liste-41 de 34 sûre mevcuttur. 34 asal bir sayı değildir. 93

27 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûreler de teklik-çiftlik açısından (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Çıkan sonuçları bir arada görelim: < א א א İlimde yüksek bir pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi rabbimiz katındandır, derler (Âl-i İmrân/7) 94

28 Asal sayılar ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE DEĞİL TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TÜRDE TÜRDE DEĞİL TÜRDE TÜRDE DEĞİL 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin kendi içlerinde teklik-çiftlik bakımından simetrik dağılımı görülüyor. 95

29 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE DEĞİL TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TÜRDE TÜRDE DEĞİL TÜRDE TÜRDE DEĞİL asal değil asal S i m e t r i e k s e n i asal asal değil ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin kendi içlerinde teklik-çiftlik bakımından simetrik dağılımı görülüyor. 96

30 Asal sayılar Şimdi, asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olanların nasıl bir dağılım sergilediğini inceleyelim: Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden sıra numarası tek, âyet tek olanlar 1 Fâtiha 7 43 Zuhruf 89 9 Tevbe ems Ra'd Kadir 5 15 Hicr Kâri'a Furkân Asr 3 27 Neml Mâûn 7 35 Fâtır Felak 5 39 Zümer 75 Liste-42 Liste-42 de 15 sûre mevcuttur. 15 asal bir sayı değildir. Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden sıra numarası çift, âyet çift olanlar 4 Nisâ Kalem İbrâhîm Me'âric Nahl Cin Kehf Müddessir Hac Nebe' Nûr Abese Kasas Gâşiye Rûm Beled Secde İnşirâh 8 97

31 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 34 Sebe' Beyyine 8 38 Sâd Tekâsür 8 56 Vâkı'a Kureyş 4 58 Mücâdele İhlâs 4 64 Teğâbün Nâs 6 66 Tahrîm 12 Liste-43 Liste-43 te 29 sûre mevcuttur. 29 asal bir sayıdır. Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olanlar (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Şimdi de, asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olmayanların nasıl bir dağılım sergilediğini inceleyelim: Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden sıra numarası tek, âyet çift olanlar 21 Enbiyâ Kıyâmet Hucurât Mürselât Zâriyât Bürûc Rahmân Tîn 8 65 Talâk Zilzâl 8 69 Hâkka 52 Liste-44 Liste-44 de 11 sûre mevcuttur. 11 asal bir sayıdır. 98

32 Asal sayılar Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden sıra numarası çift, âyet tek olanlar 6 En'âm Kâf 45 8 Enfâl Tûr Yûsuf Kamer Tâhâ İnşikâk Mü'min Leyl Ahkâf Hümeze 9 Liste-45 Liste-45 te 12 sûre mevcuttur. 12 asal bir sayı değildir. Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olmayanlar da (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Şimdi de, asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olanların nasıl bir dağılım sergilediğini inceleyelim: Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden sıra numarası tek, âyet tek olanlar 11 Hûd Münâfikûn İsrâ Tekvîr Ankebût A'lâ Ahzâb Duhâ Câsiye Fil 5 57 Hâdîd Tebbet 5 Liste-46 Liste-46 da 12 sûre mevcuttur. 99

33 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 12 asal bir sayı değildir. Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden sıra numarası çift, âyet çift olanlar 2 Bakara 286 Liste-47 Liste-47 de 1 sûre mevcuttur. 1 asal bir sayıdır. Değerlendirme Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olanlar da (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Şimdi de, asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olmayanların nasıl bir dağılım sergilediğini inceleyelim: Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden sıra numarası tek, âyet çift olanlar 3 Âl-i İmrân Haşr 24 5 Mâide Saff 14 7 A'râf Mülk Meryem Nûh Mü'minûn Müzzemmil Lokmân Nâzi'ât Sâffât Mutaffifîn Fussilet Fecr Muhammed Kâfirûn 6 53 Necm

34 Asal sayılar Liste-48 Liste-48 de 19 sûre mevcuttur. 19 asal bir sayıdır. Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden sıra numarası çift, âyet tek olanlar 10 Yûnus İnsân u'arâ İnfitâr Yâsîn Târık ûrâ Alak Duhân Âdiyât Fetih Kevser 3 60 Mümtehine Nasr 3 62 Cum'a 11 Liste-49 Liste-49 da 15 sûre mevcuttur. 15 asal bir sayı değildir. Değerlendirme erlendirme Asal olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik-çiftlik bakımından türdeş olmayanlar da (asal-asal değil) bir dağılım sergilemektedir. Sonuçları bir arada görelim: < א Şüphesiz Allâh, her şeyin hesabını keskin yapandır (Nisâ/86) 101

35 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE DEĞİL TEKLİK-ÇİFTLİK TEKLİK-ÇİFTLİK TEKLİK-ÇİFTLİK TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TÜRDE BAKIMNDAN TÜRDE DEĞİL BAKIMNDAN TÜRDE BAKIMNDAN TÜRDE DEĞİL TEK - TEK ÇİFT - ÇİFT TEK - ÇİFT ÇİFT - TEK TEK - TEK ÇİFT - ÇİFT TEK - ÇİFT ÇİFT - TEK 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r u t a f f i f 36 M î n 84 İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â â ş i y 26 G e 89 F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â n ş i r â 8 İ h 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 e y y i n 8 B e 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a e k â s ü 8 T r 103 A s r ü m e 9 H z e 105 F i l u r e 4 K y ş 107 M â û n K e v s e 3 r 109 K â f i r û n N a s r e b b e 5 T t 112 İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin kendi içlerinde teklik-çiftlik bakımından simetrik dağılımı görülüyor. 102

36 Asal sayılar ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE ASAL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE DEĞİL TEKLİK-ÇİFTLİK TEKLİK-ÇİFTLİK TEKLİK-ÇİFTLİK TEKLİK-ÇİFTLİK BAKIMNDAN TÜRDE BAKIMNDAN TÜRDE DEĞİL BAKIMNDAN TÜRDE BAKIMNDAN TÜRDE DEĞİL TEK - TEK ÇİFT - ÇİFT TEK - ÇİFT ÇİFT - TEK TEK - TEK ÇİFT - ÇİFT TEK - ÇİFT ÇİFT - TEK 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 a s a l d e ğ i l a s a l a s a l a s a l d e ğ i l S i m e t r i e k s e n i a s a l d e ğ i l a s a l a s a l a s a l d e ğ i l ekilde, asal olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin kendi içlerinde teklik-çiftlik bakımından simetrik dağılımı görülüyor. 103

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri ARAŞTIRMA NOTU VE YORUMLAR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss.225-238 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001468 Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2016, Cilt : 19, Sayı : 48, ss. 129-152 129 DOI: SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Burhan ÇONKOR Öz Bu makalede özellikle son dönemde Kur ân surelerini dönemlere

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri

Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri İslâm Araştırmaları Dergisi, 38 (2017): 45-87 doi: 10.26570/isad.346788 Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri Recep Arpa* Bilindiği gibi Hz. Peygamber inen

Detaylı

KUR ÂN MEAL DEFTER 2017

KUR ÂN MEAL DEFTER 2017 KUR ÂN MEAL DEFTER 2017 DÜŞÜN YAYINCILIK KUR AN MEAL DEFTER Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Genel Yayın Yönetmeni: Hümeyra Okuyan Redakte: Rümeysa Hafızoğlu - Abdullah Mesut Kapak: MottoProject Mizanpaj: Ahmet

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI Yıldız Nidâ Kız Öğrenciler Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Nidâ

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Kur an İlimlerine Giriş-2

Kur an İlimlerine Giriş-2 Kur an İlimlerine Giriş-2 Muhammed bin Abdülkerim eş-şehristânî Çev: Ömer Dinç Arş. Gör., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana bilim dalı Araştırma Görevlisi omer_dinc25@hotmail.com Atıf Muhammed

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Mucize, insan veya insan topluluğunun kapasitesinin üstünde, doğa kurallarının ötesinde olanı ifade eder. Bir Peygamber

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13)

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Fâtiha; Kur ân-ı Kerîm in başlangıç suresinin adı olup açan, başlangıç, giriş anlamına gelmektedir. Kur an ın girişi, önsözü mahiyetinde olduğundan

Detaylı

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER 01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER Birkaç terimin anlamı...147 Birinci Bölüm Sûre 1: Fâtiha...148 Sûre 2: Bakara...159 Sûre 3: Âl-i İmran...197 Sûre 4: Nisâ...224 İkinci Bölüm Sûre 5: Mâide...253

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2009/2, Cilt: 8, Sayı: 16 HITIT UNIVERSITY DIVINITY FACULTY JOURNAL ISSN 1303-7757 2009/2, Volume: 8, Issue: 16 HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak.

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. F I K I H K Ö Ş E S İ Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. Hanefilere göre fıkıh;kişinin amel bakımından lehinde

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME*

HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 4 SAYI 1 s. 173-182 HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* Muhammed Şerif KAHRAMAN* Özet Rivâyetlerde

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Kur an da Toprak ve Yeryüzü Lafızları

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Kur an da Toprak ve Yeryüzü Lafızları ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal 65 GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal (Kış 2015) 10/2: 100-120 /(Winter 2015) 10/2: 65-84 Doi Number:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 69. HÂKKA SÛRESI Sûrenin Genel Tanıtımı Sûrenin Meâli Âyetlerin Tefsîri Âyetler:...288

İÇİNDEKİLER. 69. HÂKKA SÛRESI Sûrenin Genel Tanıtımı Sûrenin Meâli Âyetlerin Tefsîri Âyetler:...288 İÇİNDEKİLER Takdim........................................ 7 Önsöz......................................... 9 Giriş......................................... 13 A) Kur ân-ı Kerîm in Kur ân daki İsimleri...................

Detaylı

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK KUR AN-I KERİM OKUMA VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1- Amaç: Bu yönergenin

Detaylı

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Sandstraße 126 C 45473 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08-47 03 10 Fax: 02 08-47 98 91 İnternet: www.mh-fatihmoschee.com Email: info@mh-fatihmoschee.com

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları

Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları Prof. Dr. Hüseyin PEKER Atıf / - Peker, H. (2012). Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2), 41-49. Özet- Kur an

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI ANKARA 2015 1 Bu programın uygulanması, Başkanlık Makamının 14.07.2015

Detaylı

KUR AN-I KERİM.

KUR AN-I KERİM. KUR AN-I KERİM VAHİY Vahyin sözlük manası: Vahiy, işaret etmek, yazı yazmak, yazılmış nâme ve kitâbe, elçi göndermek, ilham etmek ve gizlice söz söylemek manalarına gelir.vahyin terim manası: Yüce Allah

Detaylı

KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE

KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE İstem, Yıl:2, Sayı:4, 2004, s. 53-61 KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi On the Usability of the Quran as a

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

KUR'AN PINARI SINAVI 2017

KUR'AN PINARI SINAVI 2017 1. Duha suresinde Allah(cc), Hz Muhammed (sav) e olan ihsanını hatırlatmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi surede belirtilen ihsanlardan biri değildir? A) O seni yetim bulup barındırmadı mı? B) Seni

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

Kur ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek Ali AKPINAR *

Kur ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek Ali AKPINAR * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 5-18 Kur ân Surelerinin İsimlerine Dair Yazılmış Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek Ali AKPINAR * Özet Kur ân, her biri farklı isimlerle anılan yüz

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz. KADİR SÛRESİ Turgut ÇİFTÇİ 1 İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz. AYDINLANMA GECESİ... 1 KADİR SÛRESİ... 2 LEYLETU L-KADR... 2 KADR SÖZCÜĞÜ... 2 KADR VE KUR AN... 3 NEDEN GECE?...

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

KUR AN DA NEBİ VE RESUL LAFIZLARI - Nabi and Rasul in the Holy Qur an -

KUR AN DA NEBİ VE RESUL LAFIZLARI - Nabi and Rasul in the Holy Qur an - KELAM ARAŞTIRMALARI 5:1 (2007), S.65-86. Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi myyuceer@yahoo.com KUR AN DA NEBİ VE RESUL LAFIZLARI - Nabi and Rasul in the Holy Qur an - Abstract: The Holy Qur an underlines

Detaylı

MEAL SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

MEAL SINAVI A Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. Yüce Allah ın, Tekasür suresinde Hayır, eğer kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız (bunu yapmazdınız). diyerek yapılmasından razı olmadığını belirttiği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyaya

Detaylı

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? 3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? ي ا أ ي ه ا الن ب ي إ ن ا أ ر س ل ن اك ش اه د ا و م ب ش ر ا و ن ذ ير ا و د اع ي ا إ ل ى الل ه ب إ ذ ن ه و س ر اج ا م ن ير ا Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit,

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

a) Allah, üçün üçüncüsüdür b) Allah birdir c) Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir d) Rabbim ve Rabbiniz olan Allah a kulluk ediniz

a) Allah, üçün üçüncüsüdür b) Allah birdir c) Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir d) Rabbim ve Rabbiniz olan Allah a kulluk ediniz Soru-1) And olsun ki, Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh tir diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih, Ey İsrailoğulları... demişti. Âyet mealine göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 206 Ayrık Matematik Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Kümeler Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Kümeler Kümeler Ayrık Matematiğin en temel konularından biridir Sayma problemleri için önemli Programlama dillerinin

Detaylı

Bu destek kimi zaman müminlerin içlerine indirilen güç, iç sükunet, cesaret, celadet

Bu destek kimi zaman müminlerin içlerine indirilen güç, iç sükunet, cesaret, celadet Meleklere İman Eski Kültürlerde Melekler Yahudilikte Melekler Hıristiyanlıkta Melekler Gökteki Savaş Kur an da Meleklerin Özellikleri Melekler Allah ın Görevlileri Midir? Melekler Görülebilir Mi? Cebrail

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR A: SAYI Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Ör: 0,1,2,3,4,5,6 Rakamların çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ifadesine sayı denir.

Detaylı

114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ

114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ 114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ Kuran sure sayısı kadarki ilk 114 asal sayıyı incelediğimizde, Kuran ın henüz inmeden sayısal sistemin 7 ve 19 ikilisi ile kurgulandığına dair matematiksel

Detaylı

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: ALFABETİK (A-C)

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: ALFABETİK (A-C) Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: ALFABETİK (A-C) A lâ; Kur ân-ı Kerîm in 87. suresinin adı olup yüceler yücesi, en yüce anlamına gelmektedir. Sure adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. A râf; Kur

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

KUR'AN PINARI SINAVI 2017

KUR'AN PINARI SINAVI 2017 1. Kıyamet gününü tasvir eden ve Peygamber Efendimiz'in (sav): "Her kim kıyamet gününü gözleriyle görmek isterse okusun." diye tavsiye ettiği üç sûre hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? A) Nebe-Abese-Tekvir

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı