MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi F. Pınar AND Ankara 2008

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi F. Pınar AND Tez Danışmanı Doç. Dr. Zümral ÖLMEZ Ankara 2008

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınav Tarihi.

4 ÖNSÖZ Tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Zümral Ölmez e, Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Tuna Ertem e, jüri üyem Sayın Yrd. Doç. Dr. A. Latif Armağan ve tüm hocalarıma, bu süreçte gösterdikleri sabır ve ilgi için teşekkürlerimi sunarım. IV

5 ÖNSÖZ IV İÇİNDEKİLER V GİRİŞ 1 I. BÖLÜM GELENEKSEL ROMANDAN YENİ ROMANA Yeni Romana Genel Bir Bakış Yeni Romanda Anlatım Teknikleri Ayrıntılı Betimleme Zaman Akışının Kurgusu Anlatı Kişilerinin Konumu İç İçe Anlatı Yöntemi Metinlerarası İlişkiler 26 V

6 II. BÖLÜM SİLGİLER VE ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİNDE ŞÜPHE VE ARAŞTIRMA İZLEKLERİ Gerçeğin Şüpheli Sunumu Polisiye Roman Öğeleri Mitolojik Öğeler 65 SONUÇ 111 KAYNAKÇA 113 ÖZET 123 SUMMARY 124 RESUME 125 VI

7 GİRİŞ Yeni Roman kavramı, 1950 li yıllarda Minuit yayınevi etrafında toplanan Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Robert Pinget gibi yazarların, 19. yüzyıl romanının artık günümüz dünyasına uymadığı düşüncesiyle yaptıkları çalışmalardan doğmuştur. Öte yandan, yeni romanın öncü yazarları arasına belli bir zaman akışı içinde katılan yazarlar da vardır. Bunlar arasında özellikle, Jean Ricardou ile Claude Mauriac ı ve bazı açılardan yeni romanın geniş çizgileri içinde yer alabilen Marguerite Duras ı saymak gerekir. Klasik romanın günümüz dünyasında anlamını yitirmesi 19. yüzyılın son yıllarında fark edilmeye başlanır. Bu farkındalık içinde bulunan yazarlardan biri olan Huysmans, A Rebours (Ters Yönde) adlı eserinde, bir diğeri Edmond Goncourt ise, 1882 de yayımladığı La Faustin de, romanın kullanılan alışılmış kurallarla artık yazılamayacağını duyururlar. Diğer taraftan bu dönemde, roman türü, birkaç değişikliğin dışında herhangi bir gelişme gösterememiştir. 20. yüzyılın başlarında hâlâ klasik roman 1

8 türüne bağlı yazarlara rastlanır. Bu yazarlara örnek olarak Jules Romains, Roger Martin Du Garde, Georges Duhamel ve Louis Aragon sayılabilir. Ayrıca, Montherland, François Mauriac ve Georges Bernanos un eserleri de devam eden bu akımın içinde yer alırlar. Burada kısaca değindiğimiz romanın gelişim sürecini, çalışmamızın birinci bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alacağız lere gelindiğinde, bazı gelişmeler, yazarların diğer ülke edebiyatlarından haberdar olmalarına olanak sağlar. Matbaanın gelişen yapısı ve her türlü seyahatin yaygınlaşması, kıtalararası ilişkilerin güçlenmesine neden olur. İşte bu dönemde Fransız yazarlar, Kafka, Dostoievsky ve Faulkner gibi ünlü yazarların eserlerini kendi ülkelerinde değerlendirme olanağı bulurlar. Çalışmamızın konusunu oluşturan roman türünü incelemeye geçmeden önce, ele alacağımız romanların dâhil oldukları yüzyıl olması nedeniyle 20. yüzyıldan kısaca sözetmek yararlı olacaktır. Roman, oluşum sürecinde, ortaya çıktğı yüzyıldan etkilenmektedir. Birinci bölümde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz 20. yüzyıl, sanayileşen ve yeni sosyal sınıfların(işçi sınfı) oluşmasına tanık olan bir zaman 2

9 dilimidir. Bununla beraber, ülkeler arasında ortaya çıkan ekonomik ve siyasal rekabet, uzun zaman dünya barışını tehdit etmiştir. Kısa bir süre sonra da iki büyük dünya savaşı arka arkaya patlak verir. düşmüştür. Kendisini böyle bir ortamda bulan insan, bunalım ve düş kırıklığı içine Aynı şekilde, giderek makinelere bağımlı hale gelen dünyada, insan da kendini bu dünyaya bağımlı olarak bulur. Bu bağımlılık, insanı yalnızlık, anlamsızlık, umutsuzluk, gibi sıkıntılarla karşı karşıya getirir. 20. yüzyıldaki sosyolojik ve politik gelişmeler, insanın kendisini, yaşadığı toplumu farklı şekillerde algılamasına neden olur. İşte bu gelişmeler ışığında, yirminci yüzyılın insanlık tarihinde önemli bir yüzyıl olduğunu söylemek mümkündür. İnsan zihinsel ve ruhsal olarak değişim içindedir. Dolayısıyla, anlatmak istedikleri de değişim göstermektedir. Böylelikle değişik anlatım biçimlerinin, daha önce denenmemiş anlatım tekniklerinin ortaya çıkması doğal karşılanacaktır. Çünkü insanın yaşadığı dünya, daha önce anlatmayı denediği dünya değildir artık. 3

10 Bu bağlamda, yeni roman kavramı, roman türünü yenilemeyi düşünen, eski formların yerine yenilerini koymak isteyen bazı yazarların ürünü olarak karşımıza çıkar. Biraz önce sözünü ettiğimiz değişimlerin toplumda yarattığı baskı, kendini edebiyat alanında basmakalıplıktan uzaklaşma gerekliliği ve hiçbir katılığın roman yazımında kullanılmak istenmemesiyle kendini gösterir. Yani, roman yazımında kullanılan tüm kuralların yerini, artık bu kuralların reddi almalıdır. Yüzyılar boyunca, klasik roman, okura olayların kurmaca bir dünyada geçtiğini unutturmak istemiştir. Yeni roman yazarları oluşturulmak istenen işte bu dünyaya karşı çıkarlar. Onlara göre artık roman türü, kullandığı tekniklerle gerçek olarak nitelendirilen dünyayı yansıtamamaktadır. Bu düşünceden hareketle, roman türü yeni tekniklerini, yeni anlatım şekillerini, uygulayacağı yeni yöntemleri kendisi belirleyecektir. Yeni roman yazarları, romanın bir araştırma olabileceği üzerinde fikir birliğine varırlar. Araştırılacak olan, romanın yeni kurulmak istenen teknikleridir. İşte bu teknikler, yazarların romanlarını yazmaları aşamasında kendiliğinden oluşacaktır. 4

11 Biz bu çalışmamızda, yeni roman akımına dâhil iki yazarın birer eserini inceleyeceğiz. Bu yazarlardan ilki Alain Robbe-Grillet, diğeriyse Michel Butor olacaktır. Alain Robbe-Grillet nin Silgiler ve Michel Butor un Zamanın Kullanım Çizelgesi adlı eserlerinde Şüphe ve Araştırma izleklerini, bu iki eserde Şüphe izleğinin Araştırma izleğine yön verdiğini saptamaya ve yine bu iki romanın içinde barındırdığı bu izlekler nedeniyle Polisiye Roman özellikleri taşıdıklarını kanıtlamaya çalışarak inceleyeceğiz. Bunların yanı sıra, yazarların eserlerinde kullandıkları mitolojik öğelerin, şüphelenilen konular ve araştırılacak konularla bağlantılı olduğunu da göstermeye çalışacağız. Bu saptamaları yaparken karşılaştırmalı edebiyat biliminden yararlanacağız. Bu arada, 18. yüzyılın ortalarında, yapılan coğrafi keşifler ve seyahat olanakları sayesinde, yazarların daha önce ziyaret edemedikleri ülkelerdeki edebiyatları tanıyarak, kendi edebiyatını karşılaştırma düşüncesiyle, karşılaştırma yöntemlerinin bilim olma yolunda gelişme gösterdiklerini söylemeden geçmemeliyiz. Çalışmamız iki ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, Geleneksel Romandan Yeni Romana ana başlığı altında, yeni roman tekniğinin doğuş ve gelişim sürecini, edebiyat alanındaki yerini, daha sonra, Yeni Romana Genel Bir 5

12 Bakış ve Yeni Romanda Anlatım Teknikleri alt başlıkları içinde yeni romanı, roman türü olarak gelişim sürecinde inceleyeceğiz ve kullanılan tekniklerin üzerinde duracağız. İkinci bölümde ise, Silgiler ve Zamanın Kullanım Çizelgesi adlı eserleri Şüphe ve Araştırma izlekleri açısından ele alacağız. Bu bölümde, Şüphe ve Araştırma İzlekleri ana başlığı altında, ilk önce Gerçeğin Şüpheli Sunumu başlığıyla, her iki eserdeki gerçeklik anlayışının şüphe duygusu içerdiğini, Polisiye Roman Öğeleri başlığıyla, duyulan bu şüphenin polisiye roman türünün bir öğesi olduğunu, eser kahramanlarının da dedektiflik özelliğine sahip olduklarını, son olarak, Mitolojik Öğeler başlığı altında, incelediğimiz izleklerin, kahramanları yönlendirdiği ve sonrasında mitolojik öğelerle karşılaşmalarına neden olduğunu saptamaya çalışacağız. Çalışmamızın devamında, şüphe duygusun eserlerdeki kahramanları araştırma yapmaya yönlendirdiğini, olayların değişik bakış açılarıyla ele alındığını, işlevini yitirmiş roman tekniklerini ortadan kaldırıp yepyeni bir teknik yaratılmak istendiğini göstermeye çalışacağız. 6

13 I. BÖLÜM GELENEKSEL ROMANDAN YENİ ROMANA 1.1. YENİ ROMANA GENEL BİR BAKIŞ Giriş bölümünde de sözettiğimiz gibi, yeni roman akımının ortaya çıktığı 20. yüzyıl, insanlık tarihi açısından önemli bir yüzyıldır. Üzerlerinde çalışmakta olduğumuz eserleri daha iyi inceleyebilmek için, yazıldıkları dönem olan 20. yüzyılı daha iyi anlamak, bu yüzyılda gerçekleşen olayları daha yakından tanımak yararlı olacaktır. Bu bağlamda, 20. yüzyılın en önemli iki olayı I. ve II. Dünya Savaşlarıdır. Bu savaşları hazırlayan gelişmeler, 19. ve 20. yüzyılda, hatta 18. yüzyılın sonlarında oluşmaya başlamıştır. Özellikle Fransız Devrimi beraberinde yeni görüşler, siyasi ve sosyal değişimler getirmiştir. Miliyetçilik düşüncesi bu sayede yayılmış ve etkisini göstererek, büyük imparatorluklar parçalanıp, yerlerini ulus-devletlere bırakmalarına neden olmuştur. 7

14 19. yüzyılın diğer bir önemli gelişmesi de Sanayi Devrimi dir. Sanayi Devrimi sonrası sömürgecilik anlayışı etkili olmaya başlamış; Avrupa daki gelişmesi aşamasında hızlı davranan ülkeler hammadde ve pazar arayışına girişmiş ve hâkimiyetlerini Afrika ve Uzak Doğu ya kadar ilerletmişlerdir. Bu da Avrupa Devletleri arasında ekonomik ve siyasi rekabete neden olmuştur. Örnek olarak, I. Dünya savaşı, Avrupa da dört asıl devletin başlattığı, Avrupa daki ve diğer kıtalardaki yirmibeş devletin yer aldığı bir savaştır. İnsanlık, ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik anlamda değişim içindedir. Değişen toplumda insanlar tüketime odaklı hale gelmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, nesne tüm dünyanın merkezindedir. Bu dönemle ilgili olarak, Michel Butor, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, Dönüşen Yazı adlı eserinde, çocukluk yıllarının II. Dünya Savaşı dönemine rastladığını ve 1939 dan önceki en büyük sömürgeci gücün, dünyanın en önemli, en zengin ve nüfusu en kalabalık ülkesi Fransa olduğundan sözeder. (Butor,1996:12) İnceleceğimiz eserlerin ortaya çıktığı ülke olan ve Michel Butor un biraz önce bahsettiğimiz eserinde kendi hayatından kesitleri, yaptığı alıntılarla aktardığı Fransa ya odaklanmak gerekirse, ülkenin I. Dünya Savaşı dan galip çıktığını öğreniyoruz. Bu gelişmenin sonucunda da o dönemde, halkın tamamında bir 8

15 coşku havasının hâkim olduğunu hatta bunun edebi eserlere de yansıdığını öğreniyoruz. Ancak tüm bu güzel duygular, II. Dünya Savaşı dan sonra değişim gösterirler. Birinci Dünya Savaşı ndan galip çıkan Fransa, ikincisinde aynı başarıyı yakalayamaz ve mağlup olur. İşgaller başlar. İşte hem bu yenilmişlik duygusu hem de hayatlarında ilk defa hissettikleri acizlik duygusu insanların, hayata karşı tamamiyle karamsar olmalarına neden olur. O döneme kadar, doğadaki en üstün varlık olduğunu düşünen ve kendisini hiçbir şekilde tehdit altında hissetmeyen insan, artık başka bir dünyada olduğunu kavramıştır. Savaş, artık insanların çatışmaları değil, büyük sermayelerin peşindeki devletlerin, büyük çıkarlar peşinde koşan güçlerin savaşıdır. Ve bu doğrultuda, toplumda yaşamını sürdürmekte olan insan, aslında ne kadar güçsüz bir varlık olduğunu kavrar. İnsan ölümlüdür ve ölüm ansızın, belki sadece kendisinden daha güçlü olanların çıkarları nedeniyle gelebilmektedir. O zamana kadar ölümü şövalyelik unsuru olarak bilen insan, ölümün bir amacı olmak zorunda olmadığını farkeder. Bu genel saptamaların ardından, yirminci yüzyılı edebiyat tarihi açısından incelemek istediğimizde, yılları arasındaki dönemin en önemli yazarlarından Marcel Proust Kayıp Zamanın Peşinde (A La Recherche Du 9

16 Temps Perdu) adlı eserinde anlatı tekniklerine yeni bir bakış getirirken, 1914 de André Gide yayımladığı Vatikan ın Mahzenleri (Les Caves Du Vatican) adlı eserinde romanda anlatıcıyı ortadan kaldırır. Yine bu dönemde, Franz Kafka 1915 de Dönüşüm adlı eserini yayımlar. Apollinaire in Calligrammes adlı eseri (dizeleri herhangi bir şekil oluşturacak biçimde yazılmış şiir) yazımda bir eşzamanlılık denemesidir. Yazma işlemi esnasında yazı kendiliğinden oluşmaktadır. Yazar yazacaklarını aramaz, yazı kendi kendisini arar. İşte bu dönemde yapılan çalışmalar, yeni romanın oluşumuna hız kazandırmışlardır. Bu savaş yıllarında bir yandan yeni roman yazarlarının o güne kadar kullanılan edebi kuralları değiştirme ve yenileme, diğer yandan o döneme kadar ortaya çıkmış eserleri yok sayma istekleri belirir. Yeni roman yazarlarına göre, insanlık, dünyaya ve kendine verdiği derin anlama rağmen böylesine büyük bir katliyamın içinde yer alabiliyorsa, insanın evrendeki varoluşuyla ilgili geliştirilen tüm düşüncelerde, yorumlarda, bir yanlışlık olmalıdır. 20. yüzyılda insanın kendi ırkına duyduğu hayranlık zarar görmüştür. Toplumdaki insan artık bu çirkin gerçeklikte varolmak istememektedir. Bunun sonucunda, daha önce de sözettiğimiz 19. yüzyıl romanının üzerinde ısrarla durduğu gerçeğe benzerlik kavramı tüm anlamını yitirmiştir. 10

17 Bu bağlamda, insanın evrendeki yeri ve önemiyle ilgili gerçeklik tekrar bulunmalı ve artık önceden ifade edilenden farklı ifade edilmelidir. Tüm edebi sanatlara, edebi türlere, felsefi akımlara rağmen insanlık bu noktaya gelmiştir. Yine bu dönemde, Avrupa içinde serbest dolaşım hakkı, kültürel alışverişi sürekli hale getirmiştir. Tüm Avrupa da, polisiye roman dalgası, Arsène Lupin serisi ve Fantômas seri filmleriyle yayılmıştır. Daha önce de sözettiğimiz gibi, toplum bu dönemde ahlaki yönden de bir dönüşüm sürecindedir. Eski dönemlerin burjuva erdemliliği diye bilinen ama artık bir ikiyüzlülük ifadesi olarak algılanan tüm değerler edebiyat eserlerinde irdelenirler. Roger Martin Du Gard Thibault Ailesi nde, André Gide Kalpazanlar da, François Mauriac ise Thérèse Desqueyroux da incelemeyi dener bu konuları. Daha açıkça belirtmek gerekirse, bu dönemdeki roman anlayışı, edebiyatın insanlara uzun zamandır varolmayan bir rüyayı sunduğu üzerinedir. André Gide Kalpazanlar adlı eserinde, edebiyat dünyasına şüphe fikrini 11

18 sokmuştur. Marcel Proust ise Kayıp Zamanın Peşinde serisiyle aslında hayali olanın peşinden gitmektedir. Yine aynı dönemde gelişmekte olan sinema, belli bir zaman dilimiyle sınırlı bir sürede insanlara sunduğu görüntülerle, gerçek diye bilinenin yerine, hayali olanı koymakta etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Dönemin yazarları, sinema sanatının, yazmaktan bile daha etkili olabileceği düşüncesindedirler. Ayrıca, yıllarında, dönemin önemli bilim adamları Nietzsche, Freud ve Marx eserlerini vermektedirler. Marx toplum düzeni olarak sosyalizmi geliştirirken, Freud psikoloji alanında yaptığı çalışmalar sonucunda, tüm insan davranışlarını bilinçaltımızdaki cinsel dürtülere bağlar. Nietzsche ise felsefe alanında özelikle de Fransa da bir felsefe akımı olarak şüpheciliği geliştirir; hayatımızdan, yaşadıklarımızdan, öğrendiklerimizden şüphe etme duygusunu insanlara aktarır. Bu dönem, eski kuralların ve eski doğruların kaldırılmaya çalışıldığı dönemdir. Fransız öğretim görevlileri Marie-Claire Banquart ve Pierre Cahné, 19. Yüzyıl Fransız Edebiyatı adlı çalışmalarında, Montherland nın, İspanyolca kaleme aldığı bir tiyatro oyununda, değerlerin de ölümlü olduğundan, yerlerine 12

19 yenilerini koyabilmek içinse ölümlerini çabuklaştırmak gerekliliğine değindiğinden bahsederler. (Banquart-Cahné, 1992: 215) İşte bu saptamalar, sanatın bir değer koyucu olarak algılandığını doğrular. Toplumlar, değerler koyarken ve onlardan vazgeçerken de sanattan faydalanmaktadır. Çünkü sanat, insanları toplu olarak etkileme ve eğitme konusunda önemli bir işleve sahiptir. Şüphe izleği, 20. yüzyıldaki tüm eserlerde görülür. İşte bu düşüncelerle beraber edebiyat alanında, sınıflandırılamayan ve adına Anti-Roman denilen yeni bir tür yazı oluşmaktadır. Jean-Paul Sartre a göre, yaşadıkları yüzyıl bir düşünme yüzyılıdır ve herkesle beraber roman da kendi üzerinde düşünmektedir. (Banquart-Cahné, 1992:216) İnsanlık artık, hayatın anlamsız olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla toplumlarda eski zamanlara dönük bir hayranlık başlar. Michel Butor, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, Dönüşen Yazı adlı eserinde, kaybedilen değerlerin bir gün tekrar kazanılacağını, özellikle daha önceki nesillerin savaşın sona ermesiyle, eskiye dönebileceklerini düşündüklerini, fakat asıl tahribatın akranlarının oluşturduğu yeni nesilde görüldüğünden bahseder. Bu açıdan, antik dönemdeki hayat, insana yakışan tek yaşama biçimi olarak algılanmaya başlanır. Mitolojik efsaneler hâlâ hayranlık uyandırmaktadırlar. Kendini kirlenmiş ve 13

20 bozulmuş hisseden insan, Antik dönemdeki erdemliliğine ve saflığına tekrar kavuşmayı düşlemektedir. Mitoloji, işte bu sebepten, yeni romanda önemli bir öğe olarak karşımıza çıkar. (Butor, 1996:20) Bu düşüncelerle sarsılan yılları arasındaki dönem eserlerine örnek olarak Nathalie Sarraute un Kuşku Çağı, Samuel Beckett in Kral Ölüyor, Albert Camus nün Düşüş ü verilebilir. Eserlerin isimlerinden de anlayabileceğimiz gibi yazarlar üzerinde savaşların negatif izleri görülür. İnsanlardan geriye şüpheler, düşüşler, ölümler, karamsarlıklar kalmıştır. Bu dönem, yeni romanın oluşum dönemidir. Yeni romanı daha açık hale getirmek için, romanın önceki yüzyıllardaki durumunu biraz daha yakından incelemek yararlı olacaktır. Roman, sözettiğimiz bu yenilenme sürecine girene kadar, geleneksel şekilde yazılmaktaydı. Geleneksel roman olarak da adlandırılan klasik roman, en iyi örneklerini veren Balzac la özdeşleştirilmiştir. Balzac romanının en belirgin özelliklerinden ilki, ilgi çekici bir konuya ve bir olay örgüsüne sahip olmasıdır. Olaylar, bir bütünlük içinde ele alınır. Roman kişisi, romanın merkezinde tutulur. Bu kişilerin fiziksel ve ruhsal çözümlemeleri büyük bir titizlikle en ayrıntılı şekilde yapılır. Zaman ve mekân arasındaki birlik sağlanmak zorundadır. 14

21 Romanda olayın geçtiği mekân titizlikle betimlenir. Zaman ise, belirli bir süreklilik, belirli bir çizgiselik üzerine oturtulur. Geçmiş zamanlar, eski dönemler geriye dönüşlerle verilir. Bu geriye dönüşler sırasında, zamanın çizgisinde bir sapma olmaz. Roman toplumun bir aynasıdır, toplumun akla uygun ve tutarlı bir görüntüsünü vermek zorundadır okurlarına. Böylece, klasik romanı ana hatlarıyla açıklamış oluyoruz. Yeni romanı anlamak amacıyla, klasik romandan yola çıkmak, yeni romanın, klasik romanın yaptıklarının tam tersini yapmak istediği düşünüldüğünde, yararlı olacaktır. Yeni roman, değişen dünya düzenine, insan bilincine yeni yeni ifadeler getirme çabasıdır. Bu dönem yazarlarının yapmak istedikleri, kendileri için yeni olan dünyayı, yeni formlarla aktarmaktır. Bu bölümde, Alain Robe-Grillet nin Yeni Roman adlı eserinden bu konuyla ilgili fikirlerini alıntılamak yerinde olacaktır: Yeni Roman bir evrim sürecidir. Yeni Roman biçimlerini arayan insanla dünya arasındaki bağlantıları anlatabilen yeni bir roman bulmaya, yani yeni bir insan bulmaya karar veren kişileri kapsıyor (Alain-Robbe Grillet,1981:31) diyerek yeni romanı geleneksel romandan ayırır. Çünkü Balzac romanında yazar, yeni bir şey anlatmak yerine, varolanı olduğu gibi aktarmaktaydı. 15

22 Başka bir değişle, yeni roman, klasik romana ait ne varsa ortadan kaldırmak ister. Örnekse, yeni roman zaman kavramı üzerinde çalışır. Yeni romanda zaman, bize takvim ve saatle bildirilen, günlük hayatta kullandığımız zaman değildir; insanın içindeki zamandır, kendi hissettiği zamandır. Klasik romandaki uzun mekân betimlemeleri ve kişi analizleri, biçim değiştirerek, nesnelerin uzun ve ayrıntılı betimlemeleri haline dönüşür. Klasik romanın insan odaklı anlatım biçimleri, yerini nesne odaklı biçimlere bırakmıştır. Bu anlatım şekli, daha önce de değindiğimiz gibi, nesnenin insandan daha önemli olduğu bir dünyayı anlatmada etkilidir. Kullanılan dil de yalın bir dildir. Fakat bazen yazarlar tarafından dilbilgisi kuraları da sorgulanır, uygulanmayan kalıplaşmış kuralların yanı sıra yeni dilbilgisi düzenlemeleri de denenir. Yeni romanın en önemli uygulayıcılarından bazıları, daha önce de sözettiğimiz gibi, Michel Butor, Zamanın Kullanım Çizelgesi (L Emploi Du Temps, 1956), Değişme (La Modification, 1957), Alain Robbe-Grillet, Silgiler (Les Gommes, 1953), Kıskançlık (La Jalousie, 1957) tır. Ayrıca, bu isimlere ek 16

23 olarak, Nathalie Sarraute, Yönelim (Tropisme), 1938, Robert Pinget, Adamın Biri (Quelqu un, 1965) Jean Ricardou ile Claude Mauriac ı saymak gerekir. Ayrıca, Jean Cayrol, Taşınma (Le Déménagement, 1956), Claude Simon, Rüzgâr (Le Vent, 1957), Marguerite Duras, Küçük Park (Le Square, 1955), yeni romanın gelişmesi için çalışmalar yapmışlardır. Yeni roman akımını, oluşum sürecinden itibaren ele aldığımız bu bölümde, bu akımın üzerinde ayrıntılı olarak durmuş; klasik romanın özelliklerini hatırlamakla da, aslında yeni romanın neye karşı olduğunu görmüş oluyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde yeni romanın anlatım teknikleri üzerinde duracağız. Bu bölümde inceleyeceğimiz teknikler, çalışmamızın ikinci bölümünde oluşturacağımız eser incelemelerinde de yararlı olacaktır. 17

24 1.2. YENİ ROMANDA ANLATIM TEKNİKLERİ Yeni roman yazarları, çalışmamızın bir önceki bölümünde de sözettiğimiz gibi, klasik romanın tüm yazım kurallarına karşı çıkmakta, onları değiştirmek, hatta ortadan kaldırmak, yerlerine yenilerini koymak, yaşadıkları dönemi daha iyi yansıtan bir roman yazımı oluşturmak istemektedirler. Yeni romanı daha iyi anlayabilmek için, klasik romandan ayrılan tüm yazım şekillerini başlıklar altında inceleyeceğiz. Yeni romancıların geliştirdikleri ayrıntılı betimleme ve ekleme-üst üste koyma yöntemlerini, zaman kavramını, anlatı kişilerini, iç içe anlatı yöntemini ve son olarak da metinlerarası ilişkiler yöntemlerini inceleme olanağı bulacağız AYRINTILI BETİMLEME Betimleme roman yazımında kullanılan önemli tekniklerden biridir. Klasik romanda, uygulanan ayrıntılı betimleme yöntemi, yeni romanda yön değiştirmiş gözükür. Klasik romanda, anlatıcı, bir gözlemcinin bilemeyeceği, göremeyeceği, kadar anlatır dış dünyayı, mekânı, roman kişilerini. Betimlemeler roman kişisini 18

25 romandaki en üst yere koyar. Tüm olayların onun etrafında dönmesini sağlar. Nesneler, klasik romanda insana bağımlı, insan olduğu için varolan, insanın sosyal statüsünü belirleyen, insanları tanımada okura yardımcı olan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Michel Butor Roman Üstüne Denemeler adlı eserinde: Balzac la birlikte roman nesnelere boğulur. İnsanlık Güldürüsü nün kimi bölümleri, eski eşyalarla dolup taşan dev bir tavan arasına benzer. Bu nesneler, Balzac ın, bir toplumdaki temel sarsıntıyı gözler önüne sermesine yardımcı olacaktır (Butor,1991:80) diyerek nesnelerin dönemi yansıtmadaki işlevlerinden bahseder. Yeni romandaysa, betimlemeler sadece nesneler üzerinedir. Uzun betimlemelere rastlanmaz. Buna karşılık, kısa tutulan betimlemeler son derece ayrıntılıdır. Etrafta dolaşan bir kameranın, nesnelere odaklanıyor olduğu hissini yaratır. Teknik olarak, klasik romanın, masanın üzerindeki elmaya ulaşabilmek için, betimlemeye evden başlaması, sonrasında, odaya girmesi, odadaki eşyalardan bahsetmesi ve son olarak masaya ve masanın üzerindeki elmaya gelmesi mümkün iken, yeni romanda evden bahsedip, içeri girdiğini öğrendiğimizde, anlatıcının gözüne çarpan, doğrudan masanın üzerindeki elma olabilmektedir. Yeni romanda nesneler sadece varoldukları için, o andaki görünüşleriyle ve algılanışlarıyla betimlenirler. Algılandıkları şekilleriyle aktarılırlar. 19

26 Alain Robbe-Grillet Yeni Roman adlı eserinde, Eskiden betimleme varolan bir gerçekliği yeniden kurduğunu ileri sürerdi; şimdi ise, kendi gerçeğini yaratıyor. Eskiden betimleme eşyayı göstermek için kullanılırken, şimdi ise onları yok etmeye çabalıyor(alain-robbe Grillet,1981,90) der. İşte bu teknik, aslında gerçekliği kurma çabasındansa, onu yok edip, yerine yenisini kurma hatta kendi kendisini kurmasına izin verme girişimidir. Bir diğer açıdan Mehmet Rifat, çevirisini yaptığı Michel Butor un Roman Üstüne Denemeler adlı eserinin başlangıç bölümü için yazdığı Yeni Roman, Michel Butor ve Roman Üstüne Denemeler adlı yazısının Yeni Romanın Düşünsel Temelleri adlı bölümünde yeni romanın betimleme tekniği ile ilgili şunları söyler: Yeni romancıların betimlemeye yönelmelerinin düşünsel temelindeki nedense, ancak gerçek anlamdaki bir yazı tekniğinin dünyadaki nesneleri yakından tanımayı, kavramayı, sınırlarını belirlemeyi başarabileceği inancıydı (çünkü bu dünya ne yeterince anlamlıydı ne de saçma, yalnızca vardı. En önemli özelliği de var olmasıydı, öyleyse varolan tanınmalı, betimlenmeliydi (Butor,1991:9) 20

27 Bölümümüzün sonunda, yeni roman türünde kullanılan ayrıntılı betimleme tekniğini açıkça görmüş oluyoruz. Çalışmamızın bir sonraki bölümünde, yeni romanda zaman kavramına ve onun aktarılmasında kullanılan tekniklere değineceğiz ZAMAN AKIŞININ KURGUSU Bir önceki bölümümüzde yeni romanın, romanda betimleme yöntemine getirmek istediği yenilikler üzerinde durduktan sonra, şimdi de yeni romanda zaman kavramı ve onun aktarılması konusu üzerinde çalışacağız. Yeni romanda zaman kavramı, geleneksel romandaki aktarılışından biçimsel olarak farklılıklar gösterir. Buna göre, geleneksel romanda, romanın başlangıcından itibaren zaman kavramı bir çizgisellik üzerine kurgulanır. Sözü edilen zaman dilimi, kesin tarihlerle ve kesin saatlerle belirlenmeye çalışılır. Tam tarih gün, ay, yıl olarak aktarılır ve böylece romanın, gerçekçi bir zemine oturtulduğu düşünülür. Belirtilen bu zaman dilimi, belli bir süreklilik içerir ve olaylar bu süreklilik içinde gelişir. Olaylar oluş sıralarına göre sıralanır ve geriye dönüşlerle aydınlatılır. Bu 21

28 sayede kahramanların hayatları hakkında bilgi sahibi olunur ve olayları destekleyen, açıklığa kavuşturan geçmiş olaylar böylece aktarılmış olur. Yeni romanda zamanın verilişi açısından gerçeğe benzerlik düşüncesi, klasik romanla benzerlik taşımaz. Geleneksel romanın aksine, yeni romanda geriye dönüşler romandan çıkarılmak istenir. Çünkü yeni romancılara göre, anlatımda biraz önce bahsettiğimiz sadece varolanı konu etme düşüncesi, ancak böyle gerçekleşebilir. Kahramanların geçmişleri, iç dünyaları, öykünün geçtiği dönemle ilgili tarihsel bilgiler artık romanda verilmez. Böylece, roman kahramanları neredeyse nesnelerle aynı düzlemde yer alırlar. Michel Raimond, Romanın Krizi (La Crise du Roman) adlı çalışmasında, yeni romanda zaman kavramının, yazarın ne geçmişten bahsederek geçmişi ne de şimdiki zamandan bahsederek şimdiyi yakalayabileceği fikri etrafında oluştuğunu belirtir. Bunun sonucunda da yeni romanın öykü anlatmaya müsait bir roman türü olmadığının altını çizer. (Raimond,1969:245) Böylece, yeni romanda zaman kavramının, klasik romana göre farklı bir yapıda geliştiğini görmüş oluyoruz. 22

29 Bir sonraki bölümümüzde, roman kişisinin yeni romanda, kendine nasıl bir yer bulduğunu inceleyeceğiz ANLATI KİŞİLERİNİN KONUMU Klasik romanda, romanda adı geçen kişiler hakkında oldukça geniş bir bilgiye sahip oluruz. İlk olarak, adları soyadları, nereli oldukları, yaşları, ailevi yapıları, meslekleri ve hangi sosyal statüye ait oldukları, her biri için tekrar tekrar aynı özenle verilir. Fiziksel görünümleri yine aynı titizlikle verilirken, psikolojik analizleri de roman boyunca diğer bilgilere eşlik eder. Yeni romanın bakış açısıysa, romanda tüm bu bilgilerden kurtulmaktır. Çünkü asıl gerçeğe benzer olanın eski betimleme tekniği olmadığı konusunda fikir birliği içindedirler. Şöyle ki, roman kahramanı bizim için sokakta karşılaştığımız her hangi bir insandan farksızdır. Dolayısıyla bizim bu kişi hakkında fazlasıyla bilgiye sahip olmamız, gerçeklikten çok bir kurmaca gibi gözükmektedir. Bu bağlamda, yeni romancılar, okurun roman kahramanıyla ilk karşılaştığında bilemeyeceği ne varsa betimleme sırasında vermekten kaçınırlar. Okur romanda ilerledikçe, yani zaman içerisinde roman kahramanıyla tanıştıkça, onunla ilgili gerekli bilgiye sahip olabilecektir. 23

30 Roman kahramanı yeni romanda, romanın diğer öğeleriyle benzer bir öneme sahiptir artık. Ondan, erdemli olması veya insanüstü değerler göstermesi beklenmez. O da doğanın bir parçası, çoğu zaman edilgen, eskiden olduğu gibi aşırı mutluluklara, heyecanlara sahip olmayan birisidir. İşte daha önce de bahsettiğimiz gibi, bireyin 20. yüzyılda, toplum içindeki durumu böylece aktarılmış olur. Yine, Michel Raimond un, Romanın Krizi (La Crise du Roman) adlı çalışmasından öğrendiğimize göre, 19. yüzyılın burjuva kişisinde problemli bir durum vardır; yeni romanla beraber bu problemli durum roman kişisinden, yazarın bizzat kendisine geçmiştir. Romanın artık, psikolojik ve sosyal bir sorunu olmasından çok, kendisi başlı başına estetik ve edebi bir sorun haline gelmiştir(raimond,1969:249). 24

31 İÇ İÇE ANLATI YÖNTEMİ İç içe anlatı yöntemi, bir anlatı içerisinde diğer bir anlatıyı kullanma tekniği olarak tanımlanabilir. Bu teknik, kullanıldığı metinlerin konularına açıklık getirmek amacıyla eklenen sözler, sözceler veya başka metinlerin kendileri olabilir. Bir metnin düzlemi üzerinde, tamamlayıcı ve açıklayıcı bir başka düzlem oluşturur. İç içe anlatı yöntemi, gerçekte varolan, daha önceden bilinen, okunabilecek uzaklıkta olan bir başka metine yapılan göndermelerden oluşur. Yapılan alıntının, asıl metinle genel anlamda benzerlikler taşıması halinde, iç içe anlatı yöntemi bahsettiğimiz asıl metne, istenilen desteği sağlayabilir. Bu teknikle ilgili, Kubilay Aktulum Metinlerarası İlişkiler adlı eserinde, bu teknikten 1893 yılında Journal adlı eserinde ilk bahsedenin, André Gide olduğunu dile getirir(aktulum,1999:159). Şimdi de metinler arası ilişkiler tekniğini daha yakından inceleyelim. 25

32 METİNLERARASI İLİŞKİLER Metinlerarası ilişkiler okuma düzeyinde kendini gösteren bir tekniktir. İki metin arasındaki bağ, okuyucunun dikkati ve bilgisi dâhilinde açığa çıkabilir bilgilerdir. Bu bilgiler okur tarafından farkedildiği ölçüde metne anlam katarlar. Bu teknik kendini alıntılar, göndergeler şeklinde gösterir. Bu alıntılar ve göndergeler, roman kahramanının sosyal düzeyini, iç dünyasını yansıtırlar. Metinlerarası ilişkiler tekniği, karşımıza daha çok mitolojik göndermeler şeklinde çıkarlar. Michel Raimond, Romanın Krizi (La Crise du Roman) adlı çalışmasında, Michel Butor ve Alain Robbe-Grillet başta olmak üzere, çoğu yeni romancının eserlerinin mitolojik gerçeklik üzerine kurulduğunun altını çizer. Bu tekniğin çıkış noktasının, 20. yüzyıl yazarları James Joyce ve Franz Kafka ya ait olduğunu dile getirir(raimond,1969:245). Raimond a göre, Alain-Robbe Grillet ve Michel Butor, Oidipus efsanesini başka bir hikâyeye dönüştürerek kullanırlar(raimond, 1969,245). Çalışmamızın buraya kadar olan bölümünde, 20. yüzyıldan genel olarak bahsetmeye çalıştık. Bu yüzyılın insanlık açısından önemine değindik. Yüzyılın genel yapısına sıkıntı, çöküş ve karamsarlığın hâkim olduğunu saptadık. İnsanın, 26

MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Biraz düşünelim... Alışverişe gittiniz; her zaman akıllı ve anlayışlı olan oğlunuz istediği oyuncağı alamayacağınızı söylediğinizde

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti SİNOPSİS Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, 2012 de İstanbul da, 2008 yılında yayınladığı Masumiyet Müzesi romanı ile aynı adı taşıyan bir müze açar. Müzenin içindeki eşyalar, romana konu olan ve

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir.

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler,

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ:

BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ: BEDEN DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİ: Başarılı bir konuşmanın olmasında beden dilini kullanmanın da önemi büyüktür. Beden dilini kullanmada şunlara dikkat etmeliyiz. 1. Jest ve Mimikler: Beden dilinin kullanılması,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

TASARIM ODAKLI DÜŞÜN KAHVALTILIKLAR

TASARIM ODAKLI DÜŞÜN KAHVALTILIKLAR TASARIM ODAKLI DÜŞÜN KAHVALTILIKLAR DOĞADAN İLHAM ALARAK TASARLIYORUZ! Ufuk Ceylan ve Dilek Yördem Ceylan Anne babalara... Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan tasarım kavramı aslında çok eskilere dayanır.

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER

PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER Problem, bir bulmacadan, uygun bir faaliyet kararını gerektiren bir soruna kadar çok geniş bir spektruma sahip olan kavramdır. En geniş anlamıyla hali hazırda var olan

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek Ailelerle bağlantılar kurmak İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

ÜRETİYORUM ETKİNLİĞİ YAPIM KUŞAĞI

ÜRETİYORUM ETKİNLİĞİ YAPIM KUŞAĞI ÜRETİYORUM ETKİNLİĞİ YAPIM KUŞAĞI Sizler " Üretiyorum" etkinliğinde gözlemlerinizi, yaşadıklarınızı dikkate alarak değiştirmeyi, geliştirmeyi düşündüğünüz durumları belirleyip ona uygun çözüm önerileri

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ OKULA BAŞLARKEN Okul, aileden sonra çocuğun içinde bulunduğu ilk temel sosyalleşme kurumudur. Okul dönemi, çocuk için ailesinden ilk ayrılış dönemidir; çünkü çocuk, okula başladığında evden farklı bir

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

Verimli Çalışma. Edinilmiş çalışma alışkanlıkları

Verimli Çalışma. Edinilmiş çalışma alışkanlıkları Verimli Çalışma Edinilmiş çalışma alışkanlıkları Bir üniversite öğrencisi olarak sizden beklenilen, bağımsız bir öğrenci olmanızdır. Kimse nasıl çalışmanız gerektiğini sizden daha iyi bilemez, ancak size

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ 8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK NE

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı