MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi F. Pınar AND Ankara 2008

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi F. Pınar AND Tez Danışmanı Doç. Dr. Zümral ÖLMEZ Ankara 2008

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınav Tarihi.

4 ÖNSÖZ Tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Zümral Ölmez e, Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Tuna Ertem e, jüri üyem Sayın Yrd. Doç. Dr. A. Latif Armağan ve tüm hocalarıma, bu süreçte gösterdikleri sabır ve ilgi için teşekkürlerimi sunarım. IV

5 ÖNSÖZ IV İÇİNDEKİLER V GİRİŞ 1 I. BÖLÜM GELENEKSEL ROMANDAN YENİ ROMANA Yeni Romana Genel Bir Bakış Yeni Romanda Anlatım Teknikleri Ayrıntılı Betimleme Zaman Akışının Kurgusu Anlatı Kişilerinin Konumu İç İçe Anlatı Yöntemi Metinlerarası İlişkiler 26 V

6 II. BÖLÜM SİLGİLER VE ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİNDE ŞÜPHE VE ARAŞTIRMA İZLEKLERİ Gerçeğin Şüpheli Sunumu Polisiye Roman Öğeleri Mitolojik Öğeler 65 SONUÇ 111 KAYNAKÇA 113 ÖZET 123 SUMMARY 124 RESUME 125 VI

7 GİRİŞ Yeni Roman kavramı, 1950 li yıllarda Minuit yayınevi etrafında toplanan Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Robert Pinget gibi yazarların, 19. yüzyıl romanının artık günümüz dünyasına uymadığı düşüncesiyle yaptıkları çalışmalardan doğmuştur. Öte yandan, yeni romanın öncü yazarları arasına belli bir zaman akışı içinde katılan yazarlar da vardır. Bunlar arasında özellikle, Jean Ricardou ile Claude Mauriac ı ve bazı açılardan yeni romanın geniş çizgileri içinde yer alabilen Marguerite Duras ı saymak gerekir. Klasik romanın günümüz dünyasında anlamını yitirmesi 19. yüzyılın son yıllarında fark edilmeye başlanır. Bu farkındalık içinde bulunan yazarlardan biri olan Huysmans, A Rebours (Ters Yönde) adlı eserinde, bir diğeri Edmond Goncourt ise, 1882 de yayımladığı La Faustin de, romanın kullanılan alışılmış kurallarla artık yazılamayacağını duyururlar. Diğer taraftan bu dönemde, roman türü, birkaç değişikliğin dışında herhangi bir gelişme gösterememiştir. 20. yüzyılın başlarında hâlâ klasik roman 1

8 türüne bağlı yazarlara rastlanır. Bu yazarlara örnek olarak Jules Romains, Roger Martin Du Garde, Georges Duhamel ve Louis Aragon sayılabilir. Ayrıca, Montherland, François Mauriac ve Georges Bernanos un eserleri de devam eden bu akımın içinde yer alırlar. Burada kısaca değindiğimiz romanın gelişim sürecini, çalışmamızın birinci bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alacağız lere gelindiğinde, bazı gelişmeler, yazarların diğer ülke edebiyatlarından haberdar olmalarına olanak sağlar. Matbaanın gelişen yapısı ve her türlü seyahatin yaygınlaşması, kıtalararası ilişkilerin güçlenmesine neden olur. İşte bu dönemde Fransız yazarlar, Kafka, Dostoievsky ve Faulkner gibi ünlü yazarların eserlerini kendi ülkelerinde değerlendirme olanağı bulurlar. Çalışmamızın konusunu oluşturan roman türünü incelemeye geçmeden önce, ele alacağımız romanların dâhil oldukları yüzyıl olması nedeniyle 20. yüzyıldan kısaca sözetmek yararlı olacaktır. Roman, oluşum sürecinde, ortaya çıktğı yüzyıldan etkilenmektedir. Birinci bölümde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz 20. yüzyıl, sanayileşen ve yeni sosyal sınıfların(işçi sınfı) oluşmasına tanık olan bir zaman 2

9 dilimidir. Bununla beraber, ülkeler arasında ortaya çıkan ekonomik ve siyasal rekabet, uzun zaman dünya barışını tehdit etmiştir. Kısa bir süre sonra da iki büyük dünya savaşı arka arkaya patlak verir. düşmüştür. Kendisini böyle bir ortamda bulan insan, bunalım ve düş kırıklığı içine Aynı şekilde, giderek makinelere bağımlı hale gelen dünyada, insan da kendini bu dünyaya bağımlı olarak bulur. Bu bağımlılık, insanı yalnızlık, anlamsızlık, umutsuzluk, gibi sıkıntılarla karşı karşıya getirir. 20. yüzyıldaki sosyolojik ve politik gelişmeler, insanın kendisini, yaşadığı toplumu farklı şekillerde algılamasına neden olur. İşte bu gelişmeler ışığında, yirminci yüzyılın insanlık tarihinde önemli bir yüzyıl olduğunu söylemek mümkündür. İnsan zihinsel ve ruhsal olarak değişim içindedir. Dolayısıyla, anlatmak istedikleri de değişim göstermektedir. Böylelikle değişik anlatım biçimlerinin, daha önce denenmemiş anlatım tekniklerinin ortaya çıkması doğal karşılanacaktır. Çünkü insanın yaşadığı dünya, daha önce anlatmayı denediği dünya değildir artık. 3

10 Bu bağlamda, yeni roman kavramı, roman türünü yenilemeyi düşünen, eski formların yerine yenilerini koymak isteyen bazı yazarların ürünü olarak karşımıza çıkar. Biraz önce sözünü ettiğimiz değişimlerin toplumda yarattığı baskı, kendini edebiyat alanında basmakalıplıktan uzaklaşma gerekliliği ve hiçbir katılığın roman yazımında kullanılmak istenmemesiyle kendini gösterir. Yani, roman yazımında kullanılan tüm kuralların yerini, artık bu kuralların reddi almalıdır. Yüzyılar boyunca, klasik roman, okura olayların kurmaca bir dünyada geçtiğini unutturmak istemiştir. Yeni roman yazarları oluşturulmak istenen işte bu dünyaya karşı çıkarlar. Onlara göre artık roman türü, kullandığı tekniklerle gerçek olarak nitelendirilen dünyayı yansıtamamaktadır. Bu düşünceden hareketle, roman türü yeni tekniklerini, yeni anlatım şekillerini, uygulayacağı yeni yöntemleri kendisi belirleyecektir. Yeni roman yazarları, romanın bir araştırma olabileceği üzerinde fikir birliğine varırlar. Araştırılacak olan, romanın yeni kurulmak istenen teknikleridir. İşte bu teknikler, yazarların romanlarını yazmaları aşamasında kendiliğinden oluşacaktır. 4

11 Biz bu çalışmamızda, yeni roman akımına dâhil iki yazarın birer eserini inceleyeceğiz. Bu yazarlardan ilki Alain Robbe-Grillet, diğeriyse Michel Butor olacaktır. Alain Robbe-Grillet nin Silgiler ve Michel Butor un Zamanın Kullanım Çizelgesi adlı eserlerinde Şüphe ve Araştırma izleklerini, bu iki eserde Şüphe izleğinin Araştırma izleğine yön verdiğini saptamaya ve yine bu iki romanın içinde barındırdığı bu izlekler nedeniyle Polisiye Roman özellikleri taşıdıklarını kanıtlamaya çalışarak inceleyeceğiz. Bunların yanı sıra, yazarların eserlerinde kullandıkları mitolojik öğelerin, şüphelenilen konular ve araştırılacak konularla bağlantılı olduğunu da göstermeye çalışacağız. Bu saptamaları yaparken karşılaştırmalı edebiyat biliminden yararlanacağız. Bu arada, 18. yüzyılın ortalarında, yapılan coğrafi keşifler ve seyahat olanakları sayesinde, yazarların daha önce ziyaret edemedikleri ülkelerdeki edebiyatları tanıyarak, kendi edebiyatını karşılaştırma düşüncesiyle, karşılaştırma yöntemlerinin bilim olma yolunda gelişme gösterdiklerini söylemeden geçmemeliyiz. Çalışmamız iki ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, Geleneksel Romandan Yeni Romana ana başlığı altında, yeni roman tekniğinin doğuş ve gelişim sürecini, edebiyat alanındaki yerini, daha sonra, Yeni Romana Genel Bir 5

12 Bakış ve Yeni Romanda Anlatım Teknikleri alt başlıkları içinde yeni romanı, roman türü olarak gelişim sürecinde inceleyeceğiz ve kullanılan tekniklerin üzerinde duracağız. İkinci bölümde ise, Silgiler ve Zamanın Kullanım Çizelgesi adlı eserleri Şüphe ve Araştırma izlekleri açısından ele alacağız. Bu bölümde, Şüphe ve Araştırma İzlekleri ana başlığı altında, ilk önce Gerçeğin Şüpheli Sunumu başlığıyla, her iki eserdeki gerçeklik anlayışının şüphe duygusu içerdiğini, Polisiye Roman Öğeleri başlığıyla, duyulan bu şüphenin polisiye roman türünün bir öğesi olduğunu, eser kahramanlarının da dedektiflik özelliğine sahip olduklarını, son olarak, Mitolojik Öğeler başlığı altında, incelediğimiz izleklerin, kahramanları yönlendirdiği ve sonrasında mitolojik öğelerle karşılaşmalarına neden olduğunu saptamaya çalışacağız. Çalışmamızın devamında, şüphe duygusun eserlerdeki kahramanları araştırma yapmaya yönlendirdiğini, olayların değişik bakış açılarıyla ele alındığını, işlevini yitirmiş roman tekniklerini ortadan kaldırıp yepyeni bir teknik yaratılmak istendiğini göstermeye çalışacağız. 6

13 I. BÖLÜM GELENEKSEL ROMANDAN YENİ ROMANA 1.1. YENİ ROMANA GENEL BİR BAKIŞ Giriş bölümünde de sözettiğimiz gibi, yeni roman akımının ortaya çıktığı 20. yüzyıl, insanlık tarihi açısından önemli bir yüzyıldır. Üzerlerinde çalışmakta olduğumuz eserleri daha iyi inceleyebilmek için, yazıldıkları dönem olan 20. yüzyılı daha iyi anlamak, bu yüzyılda gerçekleşen olayları daha yakından tanımak yararlı olacaktır. Bu bağlamda, 20. yüzyılın en önemli iki olayı I. ve II. Dünya Savaşlarıdır. Bu savaşları hazırlayan gelişmeler, 19. ve 20. yüzyılda, hatta 18. yüzyılın sonlarında oluşmaya başlamıştır. Özellikle Fransız Devrimi beraberinde yeni görüşler, siyasi ve sosyal değişimler getirmiştir. Miliyetçilik düşüncesi bu sayede yayılmış ve etkisini göstererek, büyük imparatorluklar parçalanıp, yerlerini ulus-devletlere bırakmalarına neden olmuştur. 7

14 19. yüzyılın diğer bir önemli gelişmesi de Sanayi Devrimi dir. Sanayi Devrimi sonrası sömürgecilik anlayışı etkili olmaya başlamış; Avrupa daki gelişmesi aşamasında hızlı davranan ülkeler hammadde ve pazar arayışına girişmiş ve hâkimiyetlerini Afrika ve Uzak Doğu ya kadar ilerletmişlerdir. Bu da Avrupa Devletleri arasında ekonomik ve siyasi rekabete neden olmuştur. Örnek olarak, I. Dünya savaşı, Avrupa da dört asıl devletin başlattığı, Avrupa daki ve diğer kıtalardaki yirmibeş devletin yer aldığı bir savaştır. İnsanlık, ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik anlamda değişim içindedir. Değişen toplumda insanlar tüketime odaklı hale gelmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, nesne tüm dünyanın merkezindedir. Bu dönemle ilgili olarak, Michel Butor, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, Dönüşen Yazı adlı eserinde, çocukluk yıllarının II. Dünya Savaşı dönemine rastladığını ve 1939 dan önceki en büyük sömürgeci gücün, dünyanın en önemli, en zengin ve nüfusu en kalabalık ülkesi Fransa olduğundan sözeder. (Butor,1996:12) İnceleceğimiz eserlerin ortaya çıktığı ülke olan ve Michel Butor un biraz önce bahsettiğimiz eserinde kendi hayatından kesitleri, yaptığı alıntılarla aktardığı Fransa ya odaklanmak gerekirse, ülkenin I. Dünya Savaşı dan galip çıktığını öğreniyoruz. Bu gelişmenin sonucunda da o dönemde, halkın tamamında bir 8

15 coşku havasının hâkim olduğunu hatta bunun edebi eserlere de yansıdığını öğreniyoruz. Ancak tüm bu güzel duygular, II. Dünya Savaşı dan sonra değişim gösterirler. Birinci Dünya Savaşı ndan galip çıkan Fransa, ikincisinde aynı başarıyı yakalayamaz ve mağlup olur. İşgaller başlar. İşte hem bu yenilmişlik duygusu hem de hayatlarında ilk defa hissettikleri acizlik duygusu insanların, hayata karşı tamamiyle karamsar olmalarına neden olur. O döneme kadar, doğadaki en üstün varlık olduğunu düşünen ve kendisini hiçbir şekilde tehdit altında hissetmeyen insan, artık başka bir dünyada olduğunu kavramıştır. Savaş, artık insanların çatışmaları değil, büyük sermayelerin peşindeki devletlerin, büyük çıkarlar peşinde koşan güçlerin savaşıdır. Ve bu doğrultuda, toplumda yaşamını sürdürmekte olan insan, aslında ne kadar güçsüz bir varlık olduğunu kavrar. İnsan ölümlüdür ve ölüm ansızın, belki sadece kendisinden daha güçlü olanların çıkarları nedeniyle gelebilmektedir. O zamana kadar ölümü şövalyelik unsuru olarak bilen insan, ölümün bir amacı olmak zorunda olmadığını farkeder. Bu genel saptamaların ardından, yirminci yüzyılı edebiyat tarihi açısından incelemek istediğimizde, yılları arasındaki dönemin en önemli yazarlarından Marcel Proust Kayıp Zamanın Peşinde (A La Recherche Du 9

16 Temps Perdu) adlı eserinde anlatı tekniklerine yeni bir bakış getirirken, 1914 de André Gide yayımladığı Vatikan ın Mahzenleri (Les Caves Du Vatican) adlı eserinde romanda anlatıcıyı ortadan kaldırır. Yine bu dönemde, Franz Kafka 1915 de Dönüşüm adlı eserini yayımlar. Apollinaire in Calligrammes adlı eseri (dizeleri herhangi bir şekil oluşturacak biçimde yazılmış şiir) yazımda bir eşzamanlılık denemesidir. Yazma işlemi esnasında yazı kendiliğinden oluşmaktadır. Yazar yazacaklarını aramaz, yazı kendi kendisini arar. İşte bu dönemde yapılan çalışmalar, yeni romanın oluşumuna hız kazandırmışlardır. Bu savaş yıllarında bir yandan yeni roman yazarlarının o güne kadar kullanılan edebi kuralları değiştirme ve yenileme, diğer yandan o döneme kadar ortaya çıkmış eserleri yok sayma istekleri belirir. Yeni roman yazarlarına göre, insanlık, dünyaya ve kendine verdiği derin anlama rağmen böylesine büyük bir katliyamın içinde yer alabiliyorsa, insanın evrendeki varoluşuyla ilgili geliştirilen tüm düşüncelerde, yorumlarda, bir yanlışlık olmalıdır. 20. yüzyılda insanın kendi ırkına duyduğu hayranlık zarar görmüştür. Toplumdaki insan artık bu çirkin gerçeklikte varolmak istememektedir. Bunun sonucunda, daha önce de sözettiğimiz 19. yüzyıl romanının üzerinde ısrarla durduğu gerçeğe benzerlik kavramı tüm anlamını yitirmiştir. 10

17 Bu bağlamda, insanın evrendeki yeri ve önemiyle ilgili gerçeklik tekrar bulunmalı ve artık önceden ifade edilenden farklı ifade edilmelidir. Tüm edebi sanatlara, edebi türlere, felsefi akımlara rağmen insanlık bu noktaya gelmiştir. Yine bu dönemde, Avrupa içinde serbest dolaşım hakkı, kültürel alışverişi sürekli hale getirmiştir. Tüm Avrupa da, polisiye roman dalgası, Arsène Lupin serisi ve Fantômas seri filmleriyle yayılmıştır. Daha önce de sözettiğimiz gibi, toplum bu dönemde ahlaki yönden de bir dönüşüm sürecindedir. Eski dönemlerin burjuva erdemliliği diye bilinen ama artık bir ikiyüzlülük ifadesi olarak algılanan tüm değerler edebiyat eserlerinde irdelenirler. Roger Martin Du Gard Thibault Ailesi nde, André Gide Kalpazanlar da, François Mauriac ise Thérèse Desqueyroux da incelemeyi dener bu konuları. Daha açıkça belirtmek gerekirse, bu dönemdeki roman anlayışı, edebiyatın insanlara uzun zamandır varolmayan bir rüyayı sunduğu üzerinedir. André Gide Kalpazanlar adlı eserinde, edebiyat dünyasına şüphe fikrini 11

18 sokmuştur. Marcel Proust ise Kayıp Zamanın Peşinde serisiyle aslında hayali olanın peşinden gitmektedir. Yine aynı dönemde gelişmekte olan sinema, belli bir zaman dilimiyle sınırlı bir sürede insanlara sunduğu görüntülerle, gerçek diye bilinenin yerine, hayali olanı koymakta etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Dönemin yazarları, sinema sanatının, yazmaktan bile daha etkili olabileceği düşüncesindedirler. Ayrıca, yıllarında, dönemin önemli bilim adamları Nietzsche, Freud ve Marx eserlerini vermektedirler. Marx toplum düzeni olarak sosyalizmi geliştirirken, Freud psikoloji alanında yaptığı çalışmalar sonucunda, tüm insan davranışlarını bilinçaltımızdaki cinsel dürtülere bağlar. Nietzsche ise felsefe alanında özelikle de Fransa da bir felsefe akımı olarak şüpheciliği geliştirir; hayatımızdan, yaşadıklarımızdan, öğrendiklerimizden şüphe etme duygusunu insanlara aktarır. Bu dönem, eski kuralların ve eski doğruların kaldırılmaya çalışıldığı dönemdir. Fransız öğretim görevlileri Marie-Claire Banquart ve Pierre Cahné, 19. Yüzyıl Fransız Edebiyatı adlı çalışmalarında, Montherland nın, İspanyolca kaleme aldığı bir tiyatro oyununda, değerlerin de ölümlü olduğundan, yerlerine 12

19 yenilerini koyabilmek içinse ölümlerini çabuklaştırmak gerekliliğine değindiğinden bahsederler. (Banquart-Cahné, 1992: 215) İşte bu saptamalar, sanatın bir değer koyucu olarak algılandığını doğrular. Toplumlar, değerler koyarken ve onlardan vazgeçerken de sanattan faydalanmaktadır. Çünkü sanat, insanları toplu olarak etkileme ve eğitme konusunda önemli bir işleve sahiptir. Şüphe izleği, 20. yüzyıldaki tüm eserlerde görülür. İşte bu düşüncelerle beraber edebiyat alanında, sınıflandırılamayan ve adına Anti-Roman denilen yeni bir tür yazı oluşmaktadır. Jean-Paul Sartre a göre, yaşadıkları yüzyıl bir düşünme yüzyılıdır ve herkesle beraber roman da kendi üzerinde düşünmektedir. (Banquart-Cahné, 1992:216) İnsanlık artık, hayatın anlamsız olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla toplumlarda eski zamanlara dönük bir hayranlık başlar. Michel Butor, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, Dönüşen Yazı adlı eserinde, kaybedilen değerlerin bir gün tekrar kazanılacağını, özellikle daha önceki nesillerin savaşın sona ermesiyle, eskiye dönebileceklerini düşündüklerini, fakat asıl tahribatın akranlarının oluşturduğu yeni nesilde görüldüğünden bahseder. Bu açıdan, antik dönemdeki hayat, insana yakışan tek yaşama biçimi olarak algılanmaya başlanır. Mitolojik efsaneler hâlâ hayranlık uyandırmaktadırlar. Kendini kirlenmiş ve 13

20 bozulmuş hisseden insan, Antik dönemdeki erdemliliğine ve saflığına tekrar kavuşmayı düşlemektedir. Mitoloji, işte bu sebepten, yeni romanda önemli bir öğe olarak karşımıza çıkar. (Butor, 1996:20) Bu düşüncelerle sarsılan yılları arasındaki dönem eserlerine örnek olarak Nathalie Sarraute un Kuşku Çağı, Samuel Beckett in Kral Ölüyor, Albert Camus nün Düşüş ü verilebilir. Eserlerin isimlerinden de anlayabileceğimiz gibi yazarlar üzerinde savaşların negatif izleri görülür. İnsanlardan geriye şüpheler, düşüşler, ölümler, karamsarlıklar kalmıştır. Bu dönem, yeni romanın oluşum dönemidir. Yeni romanı daha açık hale getirmek için, romanın önceki yüzyıllardaki durumunu biraz daha yakından incelemek yararlı olacaktır. Roman, sözettiğimiz bu yenilenme sürecine girene kadar, geleneksel şekilde yazılmaktaydı. Geleneksel roman olarak da adlandırılan klasik roman, en iyi örneklerini veren Balzac la özdeşleştirilmiştir. Balzac romanının en belirgin özelliklerinden ilki, ilgi çekici bir konuya ve bir olay örgüsüne sahip olmasıdır. Olaylar, bir bütünlük içinde ele alınır. Roman kişisi, romanın merkezinde tutulur. Bu kişilerin fiziksel ve ruhsal çözümlemeleri büyük bir titizlikle en ayrıntılı şekilde yapılır. Zaman ve mekân arasındaki birlik sağlanmak zorundadır. 14

21 Romanda olayın geçtiği mekân titizlikle betimlenir. Zaman ise, belirli bir süreklilik, belirli bir çizgiselik üzerine oturtulur. Geçmiş zamanlar, eski dönemler geriye dönüşlerle verilir. Bu geriye dönüşler sırasında, zamanın çizgisinde bir sapma olmaz. Roman toplumun bir aynasıdır, toplumun akla uygun ve tutarlı bir görüntüsünü vermek zorundadır okurlarına. Böylece, klasik romanı ana hatlarıyla açıklamış oluyoruz. Yeni romanı anlamak amacıyla, klasik romandan yola çıkmak, yeni romanın, klasik romanın yaptıklarının tam tersini yapmak istediği düşünüldüğünde, yararlı olacaktır. Yeni roman, değişen dünya düzenine, insan bilincine yeni yeni ifadeler getirme çabasıdır. Bu dönem yazarlarının yapmak istedikleri, kendileri için yeni olan dünyayı, yeni formlarla aktarmaktır. Bu bölümde, Alain Robe-Grillet nin Yeni Roman adlı eserinden bu konuyla ilgili fikirlerini alıntılamak yerinde olacaktır: Yeni Roman bir evrim sürecidir. Yeni Roman biçimlerini arayan insanla dünya arasındaki bağlantıları anlatabilen yeni bir roman bulmaya, yani yeni bir insan bulmaya karar veren kişileri kapsıyor (Alain-Robbe Grillet,1981:31) diyerek yeni romanı geleneksel romandan ayırır. Çünkü Balzac romanında yazar, yeni bir şey anlatmak yerine, varolanı olduğu gibi aktarmaktaydı. 15

22 Başka bir değişle, yeni roman, klasik romana ait ne varsa ortadan kaldırmak ister. Örnekse, yeni roman zaman kavramı üzerinde çalışır. Yeni romanda zaman, bize takvim ve saatle bildirilen, günlük hayatta kullandığımız zaman değildir; insanın içindeki zamandır, kendi hissettiği zamandır. Klasik romandaki uzun mekân betimlemeleri ve kişi analizleri, biçim değiştirerek, nesnelerin uzun ve ayrıntılı betimlemeleri haline dönüşür. Klasik romanın insan odaklı anlatım biçimleri, yerini nesne odaklı biçimlere bırakmıştır. Bu anlatım şekli, daha önce de değindiğimiz gibi, nesnenin insandan daha önemli olduğu bir dünyayı anlatmada etkilidir. Kullanılan dil de yalın bir dildir. Fakat bazen yazarlar tarafından dilbilgisi kuraları da sorgulanır, uygulanmayan kalıplaşmış kuralların yanı sıra yeni dilbilgisi düzenlemeleri de denenir. Yeni romanın en önemli uygulayıcılarından bazıları, daha önce de sözettiğimiz gibi, Michel Butor, Zamanın Kullanım Çizelgesi (L Emploi Du Temps, 1956), Değişme (La Modification, 1957), Alain Robbe-Grillet, Silgiler (Les Gommes, 1953), Kıskançlık (La Jalousie, 1957) tır. Ayrıca, bu isimlere ek 16

23 olarak, Nathalie Sarraute, Yönelim (Tropisme), 1938, Robert Pinget, Adamın Biri (Quelqu un, 1965) Jean Ricardou ile Claude Mauriac ı saymak gerekir. Ayrıca, Jean Cayrol, Taşınma (Le Déménagement, 1956), Claude Simon, Rüzgâr (Le Vent, 1957), Marguerite Duras, Küçük Park (Le Square, 1955), yeni romanın gelişmesi için çalışmalar yapmışlardır. Yeni roman akımını, oluşum sürecinden itibaren ele aldığımız bu bölümde, bu akımın üzerinde ayrıntılı olarak durmuş; klasik romanın özelliklerini hatırlamakla da, aslında yeni romanın neye karşı olduğunu görmüş oluyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde yeni romanın anlatım teknikleri üzerinde duracağız. Bu bölümde inceleyeceğimiz teknikler, çalışmamızın ikinci bölümünde oluşturacağımız eser incelemelerinde de yararlı olacaktır. 17

24 1.2. YENİ ROMANDA ANLATIM TEKNİKLERİ Yeni roman yazarları, çalışmamızın bir önceki bölümünde de sözettiğimiz gibi, klasik romanın tüm yazım kurallarına karşı çıkmakta, onları değiştirmek, hatta ortadan kaldırmak, yerlerine yenilerini koymak, yaşadıkları dönemi daha iyi yansıtan bir roman yazımı oluşturmak istemektedirler. Yeni romanı daha iyi anlayabilmek için, klasik romandan ayrılan tüm yazım şekillerini başlıklar altında inceleyeceğiz. Yeni romancıların geliştirdikleri ayrıntılı betimleme ve ekleme-üst üste koyma yöntemlerini, zaman kavramını, anlatı kişilerini, iç içe anlatı yöntemini ve son olarak da metinlerarası ilişkiler yöntemlerini inceleme olanağı bulacağız AYRINTILI BETİMLEME Betimleme roman yazımında kullanılan önemli tekniklerden biridir. Klasik romanda, uygulanan ayrıntılı betimleme yöntemi, yeni romanda yön değiştirmiş gözükür. Klasik romanda, anlatıcı, bir gözlemcinin bilemeyeceği, göremeyeceği, kadar anlatır dış dünyayı, mekânı, roman kişilerini. Betimlemeler roman kişisini 18

25 romandaki en üst yere koyar. Tüm olayların onun etrafında dönmesini sağlar. Nesneler, klasik romanda insana bağımlı, insan olduğu için varolan, insanın sosyal statüsünü belirleyen, insanları tanımada okura yardımcı olan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Michel Butor Roman Üstüne Denemeler adlı eserinde: Balzac la birlikte roman nesnelere boğulur. İnsanlık Güldürüsü nün kimi bölümleri, eski eşyalarla dolup taşan dev bir tavan arasına benzer. Bu nesneler, Balzac ın, bir toplumdaki temel sarsıntıyı gözler önüne sermesine yardımcı olacaktır (Butor,1991:80) diyerek nesnelerin dönemi yansıtmadaki işlevlerinden bahseder. Yeni romandaysa, betimlemeler sadece nesneler üzerinedir. Uzun betimlemelere rastlanmaz. Buna karşılık, kısa tutulan betimlemeler son derece ayrıntılıdır. Etrafta dolaşan bir kameranın, nesnelere odaklanıyor olduğu hissini yaratır. Teknik olarak, klasik romanın, masanın üzerindeki elmaya ulaşabilmek için, betimlemeye evden başlaması, sonrasında, odaya girmesi, odadaki eşyalardan bahsetmesi ve son olarak masaya ve masanın üzerindeki elmaya gelmesi mümkün iken, yeni romanda evden bahsedip, içeri girdiğini öğrendiğimizde, anlatıcının gözüne çarpan, doğrudan masanın üzerindeki elma olabilmektedir. Yeni romanda nesneler sadece varoldukları için, o andaki görünüşleriyle ve algılanışlarıyla betimlenirler. Algılandıkları şekilleriyle aktarılırlar. 19

26 Alain Robbe-Grillet Yeni Roman adlı eserinde, Eskiden betimleme varolan bir gerçekliği yeniden kurduğunu ileri sürerdi; şimdi ise, kendi gerçeğini yaratıyor. Eskiden betimleme eşyayı göstermek için kullanılırken, şimdi ise onları yok etmeye çabalıyor(alain-robbe Grillet,1981,90) der. İşte bu teknik, aslında gerçekliği kurma çabasındansa, onu yok edip, yerine yenisini kurma hatta kendi kendisini kurmasına izin verme girişimidir. Bir diğer açıdan Mehmet Rifat, çevirisini yaptığı Michel Butor un Roman Üstüne Denemeler adlı eserinin başlangıç bölümü için yazdığı Yeni Roman, Michel Butor ve Roman Üstüne Denemeler adlı yazısının Yeni Romanın Düşünsel Temelleri adlı bölümünde yeni romanın betimleme tekniği ile ilgili şunları söyler: Yeni romancıların betimlemeye yönelmelerinin düşünsel temelindeki nedense, ancak gerçek anlamdaki bir yazı tekniğinin dünyadaki nesneleri yakından tanımayı, kavramayı, sınırlarını belirlemeyi başarabileceği inancıydı (çünkü bu dünya ne yeterince anlamlıydı ne de saçma, yalnızca vardı. En önemli özelliği de var olmasıydı, öyleyse varolan tanınmalı, betimlenmeliydi (Butor,1991:9) 20

27 Bölümümüzün sonunda, yeni roman türünde kullanılan ayrıntılı betimleme tekniğini açıkça görmüş oluyoruz. Çalışmamızın bir sonraki bölümünde, yeni romanda zaman kavramına ve onun aktarılmasında kullanılan tekniklere değineceğiz ZAMAN AKIŞININ KURGUSU Bir önceki bölümümüzde yeni romanın, romanda betimleme yöntemine getirmek istediği yenilikler üzerinde durduktan sonra, şimdi de yeni romanda zaman kavramı ve onun aktarılması konusu üzerinde çalışacağız. Yeni romanda zaman kavramı, geleneksel romandaki aktarılışından biçimsel olarak farklılıklar gösterir. Buna göre, geleneksel romanda, romanın başlangıcından itibaren zaman kavramı bir çizgisellik üzerine kurgulanır. Sözü edilen zaman dilimi, kesin tarihlerle ve kesin saatlerle belirlenmeye çalışılır. Tam tarih gün, ay, yıl olarak aktarılır ve böylece romanın, gerçekçi bir zemine oturtulduğu düşünülür. Belirtilen bu zaman dilimi, belli bir süreklilik içerir ve olaylar bu süreklilik içinde gelişir. Olaylar oluş sıralarına göre sıralanır ve geriye dönüşlerle aydınlatılır. Bu 21

28 sayede kahramanların hayatları hakkında bilgi sahibi olunur ve olayları destekleyen, açıklığa kavuşturan geçmiş olaylar böylece aktarılmış olur. Yeni romanda zamanın verilişi açısından gerçeğe benzerlik düşüncesi, klasik romanla benzerlik taşımaz. Geleneksel romanın aksine, yeni romanda geriye dönüşler romandan çıkarılmak istenir. Çünkü yeni romancılara göre, anlatımda biraz önce bahsettiğimiz sadece varolanı konu etme düşüncesi, ancak böyle gerçekleşebilir. Kahramanların geçmişleri, iç dünyaları, öykünün geçtiği dönemle ilgili tarihsel bilgiler artık romanda verilmez. Böylece, roman kahramanları neredeyse nesnelerle aynı düzlemde yer alırlar. Michel Raimond, Romanın Krizi (La Crise du Roman) adlı çalışmasında, yeni romanda zaman kavramının, yazarın ne geçmişten bahsederek geçmişi ne de şimdiki zamandan bahsederek şimdiyi yakalayabileceği fikri etrafında oluştuğunu belirtir. Bunun sonucunda da yeni romanın öykü anlatmaya müsait bir roman türü olmadığının altını çizer. (Raimond,1969:245) Böylece, yeni romanda zaman kavramının, klasik romana göre farklı bir yapıda geliştiğini görmüş oluyoruz. 22

29 Bir sonraki bölümümüzde, roman kişisinin yeni romanda, kendine nasıl bir yer bulduğunu inceleyeceğiz ANLATI KİŞİLERİNİN KONUMU Klasik romanda, romanda adı geçen kişiler hakkında oldukça geniş bir bilgiye sahip oluruz. İlk olarak, adları soyadları, nereli oldukları, yaşları, ailevi yapıları, meslekleri ve hangi sosyal statüye ait oldukları, her biri için tekrar tekrar aynı özenle verilir. Fiziksel görünümleri yine aynı titizlikle verilirken, psikolojik analizleri de roman boyunca diğer bilgilere eşlik eder. Yeni romanın bakış açısıysa, romanda tüm bu bilgilerden kurtulmaktır. Çünkü asıl gerçeğe benzer olanın eski betimleme tekniği olmadığı konusunda fikir birliği içindedirler. Şöyle ki, roman kahramanı bizim için sokakta karşılaştığımız her hangi bir insandan farksızdır. Dolayısıyla bizim bu kişi hakkında fazlasıyla bilgiye sahip olmamız, gerçeklikten çok bir kurmaca gibi gözükmektedir. Bu bağlamda, yeni romancılar, okurun roman kahramanıyla ilk karşılaştığında bilemeyeceği ne varsa betimleme sırasında vermekten kaçınırlar. Okur romanda ilerledikçe, yani zaman içerisinde roman kahramanıyla tanıştıkça, onunla ilgili gerekli bilgiye sahip olabilecektir. 23

30 Roman kahramanı yeni romanda, romanın diğer öğeleriyle benzer bir öneme sahiptir artık. Ondan, erdemli olması veya insanüstü değerler göstermesi beklenmez. O da doğanın bir parçası, çoğu zaman edilgen, eskiden olduğu gibi aşırı mutluluklara, heyecanlara sahip olmayan birisidir. İşte daha önce de bahsettiğimiz gibi, bireyin 20. yüzyılda, toplum içindeki durumu böylece aktarılmış olur. Yine, Michel Raimond un, Romanın Krizi (La Crise du Roman) adlı çalışmasından öğrendiğimize göre, 19. yüzyılın burjuva kişisinde problemli bir durum vardır; yeni romanla beraber bu problemli durum roman kişisinden, yazarın bizzat kendisine geçmiştir. Romanın artık, psikolojik ve sosyal bir sorunu olmasından çok, kendisi başlı başına estetik ve edebi bir sorun haline gelmiştir(raimond,1969:249). 24

31 İÇ İÇE ANLATI YÖNTEMİ İç içe anlatı yöntemi, bir anlatı içerisinde diğer bir anlatıyı kullanma tekniği olarak tanımlanabilir. Bu teknik, kullanıldığı metinlerin konularına açıklık getirmek amacıyla eklenen sözler, sözceler veya başka metinlerin kendileri olabilir. Bir metnin düzlemi üzerinde, tamamlayıcı ve açıklayıcı bir başka düzlem oluşturur. İç içe anlatı yöntemi, gerçekte varolan, daha önceden bilinen, okunabilecek uzaklıkta olan bir başka metine yapılan göndermelerden oluşur. Yapılan alıntının, asıl metinle genel anlamda benzerlikler taşıması halinde, iç içe anlatı yöntemi bahsettiğimiz asıl metne, istenilen desteği sağlayabilir. Bu teknikle ilgili, Kubilay Aktulum Metinlerarası İlişkiler adlı eserinde, bu teknikten 1893 yılında Journal adlı eserinde ilk bahsedenin, André Gide olduğunu dile getirir(aktulum,1999:159). Şimdi de metinler arası ilişkiler tekniğini daha yakından inceleyelim. 25

32 METİNLERARASI İLİŞKİLER Metinlerarası ilişkiler okuma düzeyinde kendini gösteren bir tekniktir. İki metin arasındaki bağ, okuyucunun dikkati ve bilgisi dâhilinde açığa çıkabilir bilgilerdir. Bu bilgiler okur tarafından farkedildiği ölçüde metne anlam katarlar. Bu teknik kendini alıntılar, göndergeler şeklinde gösterir. Bu alıntılar ve göndergeler, roman kahramanının sosyal düzeyini, iç dünyasını yansıtırlar. Metinlerarası ilişkiler tekniği, karşımıza daha çok mitolojik göndermeler şeklinde çıkarlar. Michel Raimond, Romanın Krizi (La Crise du Roman) adlı çalışmasında, Michel Butor ve Alain Robbe-Grillet başta olmak üzere, çoğu yeni romancının eserlerinin mitolojik gerçeklik üzerine kurulduğunun altını çizer. Bu tekniğin çıkış noktasının, 20. yüzyıl yazarları James Joyce ve Franz Kafka ya ait olduğunu dile getirir(raimond,1969:245). Raimond a göre, Alain-Robbe Grillet ve Michel Butor, Oidipus efsanesini başka bir hikâyeye dönüştürerek kullanırlar(raimond, 1969,245). Çalışmamızın buraya kadar olan bölümünde, 20. yüzyıldan genel olarak bahsetmeye çalıştık. Bu yüzyılın insanlık açısından önemine değindik. Yüzyılın genel yapısına sıkıntı, çöküş ve karamsarlığın hâkim olduğunu saptadık. İnsanın, 26

MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER ADLI ESERLERİNDE ŞÜPHE ve ARAŞTIRMA İZLEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MICHEL BUTOR UN ZAMANIN KULLANIM ÇİZELGESİ ve ALAIN ROBBE-GRILLET NİN SİLGİLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Biraz düşünelim... Alışverişe gittiniz; her zaman akıllı ve anlayışlı olan oğlunuz istediği oyuncağı alamayacağınızı söylediğinizde

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS SINIF ÜNİTE KONU ÖĞRENCİ TANIMLAMASI SINIF SAYISI CİNSİYET AİLE DURUMU AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ ÖĞRETME-ÖĞRENME - YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

ISBN

ISBN Bu kitapta verilen örnek ve öykülerde ve kitabın metnindeki açıklamalarda sağlık, hukuk, yatırım gibi çeşitli alanlardan uzmanlık bilgilerine yer verilmiştir. Bu uzmanlık bilgileri sadece kitabın konusuyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN MAKİNENİN ARKASI

TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN MAKİNENİN ARKASI TURK101 ÇALIŞMA 6 ZEYNEP OLGUN 21400752 MAKİNENİN ARKASI Fotoğraf uzun süre düşünülerek başlanılan bir uğraş değil. Aslında nasıl başladığımı pek hatırlamıyorum, sanırım belli bir noktadan sonra etrafa

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti SİNOPSİS Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, 2012 de İstanbul da, 2008 yılında yayınladığı Masumiyet Müzesi romanı ile aynı adı taşıyan bir müze açar. Müzenin içindeki eşyalar, romana konu olan ve

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI Çocuğunuzla oyun oynamak anne babalara neler kazandırır? Ondaki değişimleri ve gelişimleri gözlemleyebilir, Oyun yoluyla çocuğundaki sınır ve kuralların oluşmasına

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Adım Adım Başarıya...

Adım Adım Başarıya... Adım Adım Başarıya... Sevgili Gençler, Etkili çalışma yöntemleri ve bunların uygulanması kısa vadede okul başarınızı arttırıcı bir faktördür. Uzun vadede ise yaşamda başarılı bir kişi olmanızı sağlar.

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABALAR ve ERGENLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Babalar ve Ergenler Evet, yanlış duymadınız! Bu ayki bültenimizde ergenlerin gizli kahramanlarından

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse;

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse; Soruna yol açan temel nedenleri belirlemek için bir yöntem: Hata Ağacı Sorun hayatta olmanın, sorunu çözmeye çalışmak daha iyiye ulaşma çabalarının göstergesi. Sorunu sıkıntı veren, olumsuz olay ya da

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? E-KİTAP KAZANÇLARI Www.EkitapKazanclari.coM By Alia RİOR Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com Sorumluluk Sınırları ve Garanti Feragatnamesi ÖNEMLİ:

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Albert Camus Yabancı. Sevgisiz. Tolga İlikli

Albert Camus Yabancı. Sevgisiz. Tolga İlikli Tolga İlikli Albert Camus Yabancı Sevgisiz Kitabın isminin Yabancı olması ve kitabın 1957 Nobel Edebiyat ödülünü alması, anlayamadığım bir şekilde dikkatimi çekti ve tereddüt etmeden aldım. Belki de yabancı

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı