Acil Servis Đşlemleri Prosedürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servis Đşlemleri Prosedürü"

Transkript

1 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Acil Servis Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/219/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./ Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı Güncellemelerinin Takibi Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklamalar KYS nin Yeniden Planlanması KYS nin Yeniden Planlanması ISO 9001:2008 Versiyonu Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Doküman Durumu Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim KONTROLLÜ KOPYA -- 1 / 5 --

2 BĐLGĐ AMAÇLI ĐPTAL.../.../ AMAÇ Hastanemiz Acil Servisine müracaat eden hastaların acil tedavi ve müdahale gereksinimlerinin karşılanması, müdahalenin zamanında ve etkili olarak yapılabilmesi acil servis çalışanlarının sorumluluğunun belirlenmesi ve acil servis ortamının her zaman hizmete hazır tutulmasını sağlamaktır.emi ile ilgili dokümanların kontrolünü sağlamak için bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür Hastane Acil Servisinde mevcut olan birimleri kapsamaktadır. 3. SORUMLULUK Bu prosedürün uygulanmasının sorumluluğu Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı, Hemşire Hizmetleri Müdürü, Acil Servis Sorumlu Hekimi, Acil Servis Sorumlu Hemşiresi ne aittir. 4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4.1. SDÜ :Süleyman Demirel Üniversitesi 4.2. EX :Hastanın ölümü 4.3. Hasta Bakıcı :Temizlik Şirketinden çalışan ve Acilin temizlik ve yardımcı hizmetlerini yapmakla görevli personel. 5. UYGULAMA 5.1. Acil Servis Girişinin Hazır Bulundurulması Acil Servis girişi önünde bulunan alana hasta getiren araçların kolaylıkla girebilmeleri için bu alan hasta giriş-çıkışı durumları dışında sürekli olarak boş bulundurulur. Bunun için acil güvenlik görevlisi bu alanı sürekli gözetimi altında tutar. Acil hastaların ihtiyaçlarını gidermek ve acil çalışanlarının acil servisle ilgili olan gereksinimlerini karşılama dışındaki araç park etme veya başka bir şekilde bu alanı meşgul etme isteklerini reddeder ve araç parkı için hastanenin yakınında bulunan otopark alanına yönlendirir. Buna rağmen park eden araçlar güvenlik görevlisince çektirilir Hastanın Đçeri Alınması Hasta ambulans ile geldiği takdirde görevli Hasta Bakıcı, Hemşire ve Hekim seri hareketlerle hastayı ambulansa ait sedyeyle hastane içerisine alır. Ambulans dışında bir araçla gelen hastalar yürüyebilecek durumda ise yürüyerek, yürüyemeyecek durumda ise tekerlekli sandalye veya sedye ile görevli hastabakıcı tarafından acil müdahale odasına alınır. Hastanın durumunun ağırlığına göre Hasta Bakıcı, Hemşire ve Hekim refakat eder Hastaya Müdahale Yapılması Hastaya müdahale yapılması henüz taşıma esnasında iken başlar ve acil müşahade odasında -- 2 / 5 --

3 devam eder. Acil müdahale, acil serviste doktor odasında sürekli kalması sağlanan ve güncellendikçe değiştirilen acil müdahale yöntemlerini içeren Kılavuzlara göre yapılır. Đlk müdahalesi yapılan hastaya gerekli ise tetkikler ilgili istem formları kullanılarak yaptırılır. Hasta kendi başına bu tetkikleri yaptıramayacak durumda ise Hasta Bakıcı, gerekli ise Hemşire ve/veya hekim refakatinde tetkiklerin yapılması sağlanır. Tetkikler sonuçlanıncaya dek ön tanıya göre tedavi başlatılır. Hastanın müşahede altında kalması gerekiyorsa hekimin öngördüğü süreler içerisinde hastanın sağlık durumu periyodik olarak kontrol edilir. Hastanın tedavisinin hastanemizde yapılamayacak durumda ise hasta başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Sevk işlemleri Sevk Đşlemleri Prosedürü ne göre gerçekleştirilir. Sevk durumunda hasta Hasta Taşıma Talimatı na göre stabile edilerek sağlık durumunun ilgili kuruluşa ulaşıncaya kadar durumunun korunması sağlanır. Hastaya müdahale yöntemi olarak ameliyat öngörülürse hasta Ameliyathane Đşleyiş Prosedürü ne göre ameliyatı gerçekleştirilir. Yatışı konusunda karar verilen hastanın, Hasta Yatış Prosedürü ne göre ilgili servise yatırılması sağlanır. Hastayı ilgili servise Acil Hasta Bakıcısı teslim eder. Hastanın teşhisinin kesin olarak konulabilmesi ve tedavi yöntemlerinin konunun uzmanı tarafından yapılabilmesi için her aşamada ilgili branş hekiminden konsültasyonları Konsültasyon Kağıdı kullanılarak talep edilir. Bu talep telefonla ilgili hekime veya hekimlere ulaşılarak yapılır. Talebi alan hekim en çok beş dakika içerisinde acil servise ulaşarak hastayı kontrol eder. Hastanın taburcu edilmesi durumunda Taburcu Đşlemleri Prosedürü ne göre, EX olması durumunda ise Morg Đşlemleri Prosedürü ne göre işlemler yapılır Hasta Đle Đlgili Kayıtlar Hasta acil hekimi tarafından kontrol edildikten sonra kayıt işleminin yapılıp yapılmayacağına karar verir ve kararını sözlü olarak Hasta Kabul görevlisine iletir. Hasta kabul görevlisi hastanın kimlik bilgilerini, adresini ve telefonunu bilgisayar otomasyon programa kaydeder. Bunun yanında hasta adına bir dosya açar. Bu dosyanın içersinde Hasta Değerlendirme Formu, Hasta Muayene ve Takip Formu ile Acil Tıp Đşlem Formu bulunur. Ayrıca hastanın şikayet, teşhis ve tedavi ile ilgili bilgileri Poliklinik Defterine hekim tarafından işlenir. Hasta Kabul Memuru tarafından bilgisayara bilgi girişi yapılan hastanın dosyasına, Acil Poliklinik Defterine ve Acil Đşlem Defterine bilgisayardan alınan barkod yapıştırılır. Hastanın sosyal güvencesi de bilgisayara girilir ve barkod yoluyla takip edilebilir. Hastanın sosyal güvencesi varsa ve o anda sevki veya belgeleri yanında ise sevkinden veya bu sosyal güvenceyi belirten belgeden bir nüsha alınır. Yanında bu türden bir belgesi olmayan hasta veya yakınından bu belge gelince iptal edilmek şartı ile senet alınır. Hastanın bir sosyal güvencesi yoksa ve ücretli olarak işlemi yapılıyorsa gerekli ücretler Acil Vezne tarafından tahsil edilir ve Makbuz verilir. Şayet ödeme durumu o an için yoksa senet alınarak Hastanın tedavisinin yapılmasına devam edilir. Adli vaka özelliği gösteren durumlarda Hasta ilk kez SDÜ Arş. Uygulama Hastanesine başvurmuşsa hekim, Hastane Polisine teslim etmek üzere matbu olarak Acil Serviste mevcut olan Formu doldurur. Üç nüsha olan bu formun bir nüshası Adli Rapor Defterinde, bir nüshası Hasta Dosyasında, bir nüshası da ilgili Karakola gönderilmek üzere Hastane Polisinde kalır Acil Servisin Temizliği ve Düzeni Acil servisin bulunduğu mekanın temizliğinin yapılması Hasta Bakıcının görevidir. Hasta bakıcı Acil Servisin tüm birimlerini Genel Temizlik Hizmetleri Prosedürü ne göre yapar. Temizlik işleri için gereken durumlarda Temizlik Şirketi tarafından yeterli eleman sağlanır. Hasta Bakıcı -- 3 / 5 --

4 ayrıca Acil Serviste bulunan malzemelerin düzenli bir şekilde kalmasını da sağlar. 5.6 Hasta Mülkiyeti Acil Servise bir yakını olmadan başvuran hastalara rahat bir şekilde müdahale yapılabilmesi için üstünde bulunan ve maddi değeri olan eşyaların alınması gerekir. Bu durumda nöbetçi hasta kabul memuru tarafından bu eşyalar (takı, para, cep telefonu vs.) matbu tutanakla tespit edilir.adli vakalarda Tutanak Nöbetçi Hasta Kabul Memuru, Hastane Polisi tarafından imzalanır Diğer hastalarda hasta kabul memuru, acil güvenlik görevlisi ve nöbetçi hekim veya hemşire tarafından imzalanır. Eşyalar Hasta Kabul Memuru tarafından Çelik Kasada saklanır. Hastanın taburcu olması veya EX olması durumunda bu eşyalar hasta kabul memuru tarafından hastanın kendisine veya yakınına teslim edilir. Teslim aşamasında Matbu Formun teslim etme kısmı doldurularak teslim edilen kişiye imzalattırılır ve bir nüshası verilir. 6. KAYITLAR Acil Đşlem Formu Allerji Laboratuvarı Đstem Formu, Bakteriyoloji Laboratuvarı Đstem Formu, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı Oral Glikoz Tolerans Testi Formu, BT Đşlem Formu, MR istem Formu, Down Sendromu ve NTD Tarama Testi Formu, EEG Laboratuvar Đstek Formu, ENMG Laboratuvar Đstek Formu, Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi, Hasta Sonuç Takip Formu, HIV Test Sonuçları, Đlaçlı Grafiler Đşlem Formu, Đmmünoloji Laboratuvarı Đstem Formu, Đmmünolojik Tetkikler Đstem Formu, Đnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Konsultasyon Formu, Kalıtsal Kan Hastalıkları Formu, Kan Merkezi Aferez Ünitesi Đstem Formu, Kan Merkezi Aylık Kan Formu, Kan Merkezi Formu, Kan Merkezi Đstem Formu, Karaciğer Biyopsi Đzin Belgesi, Kemik Mineral Đstem Formu, Klinik Biyokimya VMA Tetkik Formu, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Epikrizi, Konvansiyonel Grafiler Đşlem Formu, Mamografi & Meme USG Đşlem Formu, Moleküler Tanı Đstem Formu, Nükleer Sintigrafi Đstem Formu, Parazitoloji Laboratuvarı Đstem Formu 1, Parazitoloji Laboratuvarı Đstem Formu 2, Patoloji Tetkik Đstem Formu, Seroloji Laboratuvarı Akım Sitometri Đstem Formu, Seroloji Laboratuvarı Đstem Formu, -- 4 / 5 --

5 Ultrasonografi ve Dopler Đşlem Formu Tutanak Hasta Dosyası Makbuz Adli Vaka Bildirim Formu Acil Đşlem Defteri Acil Poliklinik Defteri Acil Tıp Đşlem Formu Hasta Muayene ve Takip Formu Konsültasyon Kağıdı 7. REFERANSLAR Acil Servis ve Akademik Acil Tıp Kılavuzu Đleri Kardiyak Yaşam Desteği (ĐKYD, Kardiyopulmoner Resusitasyon) Kursu Belgeleri ACSL Provider Manual ACLS for Experienced Providers Advanced Cardiovascular Life Support Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Đnternational Consensus on Science Genel Temizlik Hizmetleri Prosedürü (IDR/113/PR-001) Morg Đşlemleri Prosedürü (IDR/123/PR-001) Taburcu Đşlemleri Prosedürü (IDR/204/PR-003) Hasta Yatış Prosedürü (IDR/204/PR-002) Ameliyathane Đşleyiş Prosedürü (TBH/301/PR-001) Sevk Đşlemleri Prosedürü (IDR/204/PR-004) Hasta Taşıma Talimatı (TBH/000/ÇTL-001) -- 5 / 5 --

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ BİLGİ REHBERİM 1 S a y f a İÇİ NDEKİ LER BİLGİ REHBERİMDE YER ALAN KONULAR Sizin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Detaylı

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ODAK NOKTAMIZ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABALIYORUZ Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Ege Umut Hastanesi olarak tecrübeli

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ

GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ AMAÇ SAYFA : 1 / 11 Bu El Kitabı, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, polikliniklerine yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi, kurumumuzu sizlere tanıtmak ve işleyiş hakkında

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 Konu : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönerge

Detaylı