T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler"

Transkript

1 T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve İletişim Altyapısı Kurulması Projesi Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bilgi ve iletişim altyapısının kurulması ile bilgiye ulaşma ve onu kullanabilme daha kolay olacaktır. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerine yaygın olarak erişim sağlanacaktır. Özellikle Bölgede bulunan üniversiteler ve araştırma merkezlerinin bilimsel ve teknolojik altyapıları geliştirilecektir. Bölgesel gelişimi hızlandırıcı olacağı düşünülen araştırma kurumları ve merkezlerinin Bölgede yapılanmaları teşvik edilecektir. Bu kapsamda öncelikle, tarım-gıda sektörüne Ar-Ge ve yenilik hizmeti vermek üzere Tarım ve Gıda Teknoloji Bölgesi/Merkezi kurulması teşvik edilecektir. İlgili Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: Bölgede Enerji ve Çevre, Biyoteknololoji ve Gen Merkezi Kurulması Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. 1

2 İlgili Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: İnsanlar Gelişir Kurumlar Gelişir Politika 1. 2: Bölgede yenilik ve araştırma kültürü ile bu doğrultuda insan kaynakları geliştirilecektir. Bölgesel yenilik stratejisi başta Bölgedeki üniversiteler olmak üzere katılımcı bir süreçle hazırlanarak plan dönemi içerisinde hayata geçirilmeye yönelik tedbirler alınacaktır. Bölge üniversitelerinde akademisyen, öğrenci ve mezunlar arasında girişimciliği teşvik etmeye ve araştırma sonuçlarını ticarileştirmeye yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir. İlgili Ayrıca, bilgi toplumu konusunda bilgi ve teknoloji okur-yazar birey sayısını artırmak ve doğru bilgiye kolay ulaşan, bilgiyi üreten, bilgiyi uygulamaya geçiren bir bilgi toplumu oluşturmak hedeflenmektedir. Üniversiteler, Tübitak, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör Firmalar Proje: Fonun Adresi TRAKYA Politika 1. 3: Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonların Bölgeye çekilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. İlgili Kamu ve özel sektörün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve AB destek programları başta olmak üzere, ulusal düzeyde uygulanmakta olan programlardan yararlanmalarını sağlamamak amacıyla kurumsal işbirlikleri çerçevesinde proje hazırlama ve fonlar hakkında bilgilendirmeye yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecektir.buna ek olarak, Bölgesel bazdaki destek ve teşviklerin öncelikle Ar-Ge ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine odaklanması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Valilikler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları 2

3 Proje: Yenilikçi Hizmet Yarışması Politika 1. 4: Kamu kurumlarında yenilikçi hizmet sunumu geliştirmeye yönelik uygulama ve girişimler teşvik edilecektir. Bölgede yer alan Kamu kurumları ve yerel yönetimler, araştırma ve yenilikçilik çalışmalarına katkı sağlayan ve uygun ortam koşulları sağlandığında uygulamacı projeler üretebilen kurumlardır. Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerini geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personelinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yarışmalar düzenlenecektir. İlgili Valilikler, Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları 3

4 Öncelik 2: Bölge Genelinde İşbirliği Kültürü ve Sosyal Dayanışma Geliştirilecektir Proje: Profesyonel STK, Profesyonel Birlik Projesi Politika 2. 1: STK ların kurumsal ve yönetsel kapasiteleri arttırılacaktır. Bölgede bulunan sivil toplum kuruluşları ve birliklerin organizasyon yapılarının eksikliğinden dolayı kapasitelerinin yeterince kullanılamadığı düşünülmektedir. Alanında uzmanlaşmış örnek teşkil eden ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılarak hem kurumlar arası işbirliği yapabilme olanakları arttırılacak hem de ziyaret edilen kurumların iyi örneklerinin ve tecrübelerinin Bölgemize taşınması sağlanacaktır. Bölgede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının aynı veya benzer faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak beraber çeşitli organizasyonlar yapamadıkları düşünülmektedir. Bu bağlamda, Ortak faaliyet alanına sahip STK ların işbirliği yapmalarına yönelik bölgesel nitelikli çalışma ve faaliyetler teşvik edilecektir. Bölgedeki farklı illerde yer alan STK ların ortak platformlar etrafında birleşmeleri özendirilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının Bölgemizde uygulamak istedikleri iyi örnek ve girişimler kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler İl Müdürlükleri Trakya Kalkınma Ajansı Proje: Sosyal Sorumluyuz Yarışması Politika 2. 3: Bölgesel sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilecektir. Bölgenin kalkınmasında kamunun olduğu kadar STK ve özel sektöründe etkin roller alması beklenmektedir. Bölgede üretim yapan özel sektörün Bölgenin kalkınmasına yönelik başta çevre, eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere kamu ile işbirliği halinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeleri için yarışma düzenlenecektir. İlgili Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları Trakya Kalkınma Ajansı, Yerel Yönetimler

5 Proje: Sivil Toplum Öğrenciyle Buluşuyor. Politika 2. 4: Okul öncesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde işbirliği ve sosyal dayanışmayı güçlendirici organizasyon ve faaliyetler teşvik edilecektir. Çok küçük yaşlardan başlanarak bireylere Sivil Toplum ve İşbirliği kavramları aktarılacaktır. Bu kapsamda okulların sivil toplum kurumlarına ziyaretler yapması ve sivil toplum kurumlarının da okullara ziyaretler yapmaları sağlanacaktır. Gençlerde sosyal sorumluluk davranışlarını özendirici uygulamalar kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde geliştirilerek gençlerin bu programlara katılımları özendirecek paneller düzenlenecektir. İlgili Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları 5

6 Öncelik 3: Girişimcilik Kültürü Geliştirilecektir Proje: Girişimci Sayısı Artıyor Trakya Gelişiyor Projesi İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Trakya Bölgesindeki girişimci sayısını artırarak özellikle inovasyon fikirlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması için önemli bir olgudur. Bu bağlamda öncelikle gençleri ve kadınları hedef alan eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek, girişimciliği özendirici ve tetikleyici dernek ve kurumsal yapıların kurulması özendirilecektir. Bölgede açılacak girişimcilik kursları saha çalışmaları ile belirlenen sektör ve alanlara özel olarak dizayn edilerek uygulanacak ve bu eğitimlere gelen girişimcilere fon ve hibe kaynakları konularında danışmanlık sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İş Fikirleri Üretme Atölyesi Girişimci Kredisi Garantili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde gerçekleştirilen Girişimcilik Analizi bölgede yeni bir girişim başlatma ya da çalıştığı kurum için girişimci olma isteği olanların ankete katılanların sadece %2,5 i olduğu görülmüştür. Bölgede girişimciliğin önündeki en büyük engel geçmişte tarımdan iyi kazanmış bir nüfusun günümüzde değerlenen Trakya topraklarının rantı ile mali bir sıkıntı yaşamıyor olmasıdır. İnsanların yeni iş fikirlerini ortaya çıkarmalarını ve bu fikirleri icraata dökmek üzere uygulama planlarını yapmaları konusunda ortak akıl toplantılarına ve sosyal bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İş fikirleri üretme atölyesi bireylerin birlikte fikir geliştirme, bunların uygulama planlarını paylaşma ve hatta ortaklıklar oluşturma konusunda temellerin atılmasına yönelik ilk adımların atılacağı bir danışmanlık sistemi ile desteklenmiş bir çalışma ve uygulama merkezi olacaktır. Temel Faaliyetler: İlgili Girişimci olmak isteyenlerin dikkatinin çekilmesi, Uygun bir toplantı ortamının sağlanması, Danışmanlık sisteminin kurulması, Periyodik toplantıların dizaynı ve organize edilmesi, Girişimci adayların karşılıklı etkileşimde bulunabileceği sosyal ortamların tasarlanması ve organize edilmesi. Üniversiteler, İŞKUR, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları. Özel Sektör 6

7 Proje: Girişimciler Yarışıyor Projesi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. İlgili Bölgede potansiyel girişimcileri tespit etmeye yönelik olarak bölgesel girişimcilik yarışmaları organize edilmesi yanında ulusal düzeydeki girişimcilik yarışmalarının da Bölgede etkin tanıtımı yapılacaktır. Bu kapsamda başta üniversiteler ve ticaret ve sanayi odalarının girişimcilik ve iş planı yarışmaları organize etmeleri özendirilecektir. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Yılın Girişimcisi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Bölgenin başarılı girişimcileri tespit edilerek bu girişimcilerin hikâyelerinin birer iyi örnek olarak Bölgede tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu kapsamda ayrıca yılın girişimcisi yarışması il veya Bölge bazında üniversite ve ticaret ve sanayi odalarının rehberliğinde yapılacaktır. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Uygulayarak Girişelim / Girişimcilik Akademisi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik edebilmek için, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap eden girişimcilik derslerinde sadece teorik boyutla yetinmeyip tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlayacak eğitim ve organizasyonlar düzenlenecektir. Bölgede yer alan üniversitelerde Girişimcilik Akademisi olarak tanımlanabilecek yapılar oluşturularak öğrenci ve yetişkin girişimci adaylarına yönelik strateji oluşturma, iş modeli geliştirme, iş planı yazma ve girişimcilerin tecrübelerinin paylaşılması konularında eğitimler verilecektir. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları 7

8 Proje: İl Yenilik Platformu İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. İl Yenilik Platformu yaklaşımı TÜBİTAK 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında oluşturulmaya başlanmış ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ulusal bir sistemdir. Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Siirt ve Giresun illeri ilk lokal IYEP mekanizmalarını kurmuş bölgelerdir. İl Yenilik Platformları projesi ile Trakya da ki üniversitelerin bölge belediyeleri, girişimcileri ve yatırımcılarıyla ortaklıklar kurarak bölge genelinde yenilik kültürünü geliştirici çalışmalar yapmaları ve hazır müşterilere ileri teknoloji know-how ürünler geliştirmeleri, üretmeleri ve ticarileştirmeleri hedeflenmektedir. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler Proje: Girişimde Fikrin Gerçeğe Dönüştüğü Bölge: Trakya Politika 3. 2: Girişimcilere yol gösterecek bölgesel iş ve yatırım imkânları konusunda araştırmalar yapılacaktır. Bölgesel çapta sektör analizleri yapılarak Bölgedeki iş ve yatırım imkanları konusunda envanter oluşturulacaktır. Sektör bazında yatırım için gerekli parametreler özenle seçilerek (hammaddenin varlığı, ulaşım maliyetleri, pazara yakınlık) bu veriler haritalara işlenerek Bölge için potansiyel yatırım kalemleri konusunda yatırımcıya fikir verecek ve yönlendirecek doküman ve sunumlar oluşturulacaktır. Bölgenin tarih, kültür, eko, agro ve eno turizm potansiyelleri olan yerlerde yaşayan halkın turizme hizmet edecek işletmeler kurmaları teşvik edilecek ve onlara teknik destekler sağlanacaktır. Bu teknik destekler kapsamında yöre insanlarına kamu teşvik ve desteklerinden faydalanma, iş geliştirme, iş planı yapma ve uygulama ve yatırım kararları alma konularında sürekli eğitimler sağlanacaktır. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Fikir Hazırsa Fon Hazır Politika 3. 3: Girişimcilik Finansmanı Konusunda Farkındalık ve Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütülecektir. Etkin girişimcileri destekleyerek ekonomik gelişime katkıda bulunma temeline dayanan melek yatırımcılık, hem yatırımcıya hem de girişimciye karşılıklı fayda sağlamaktadır. Melek yatırımcılık, inovatif zihinlerin önünü açarken yarattığı yeni ürün, hizmet ve iş alanlarıyla yeni ekonominin itici gücü olacaktır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası 8

9 melek yatırımcı aktivitelerini organize edilecek ve melek yatırımcıların Bölgeye çekilebilmesi için konferans ve toplantılar düzenlenecektir. Girişimcilere kamusal destek sağlayan Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Ajansı vb kurumların girişimcilere sağladığı kaynakların etkin tanıtımı yapılarak bölgesel düzeyde yararlanma oranı arttırılacaktır. Buna ek olarak, girişimcilerin Kredi Garanti Fonu ve benzeri ulusal ve uluslararası girişimcilik fonlarından faydalanabilmeleri için çalışmalar düzenlenecektir. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İnovatif Fikir, Kolay Fon Politika 3. 4: Yenilik Odaklı Girişimler Öncelikle Teşvik Edilecektir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin artırılması için öncelikle yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri geliştiren girişimciler desteklenerek özendirilecektir. Bu kapsamda; yenilikçi girişimlere destek verilmesine yönelik bölgesel yenilikçilik tabanlı fon ve hibelerinin oluşturulması sağlanacaktır. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Yatırımcı / Girişimci Merkezleri Kurulması Projesi Politika 3. 5: Girişimciler için yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurularak yaygınlaştırılacaktır. İlgili Yeni girişim yapacak adaylara yol gösterecek, karşılaşacakları sorunlar karşısında çözüm önerileri getirecek danışma ofislerinin yaygınlaştırılarak etkin olarak işlev kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansı ve KOSGEB in yatırımcı ve girişimcilere daha etkin hizmet verecek şekilde kurumsal yapılanması güçlendirilecektir. Bununla birlikte üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile özel sektör, yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurmaları yönünde özendirilerek teşvik edilecektir. Söz konusu ofislerin akreditasyonlarının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak hizmet kaliteleri yükseltilecektir. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları 9

10 Proje: Girişim Park ve Girişim Ofis şeklinde Kuluçka Merkezlerinin Kurulması Politika 3. 6: Bölgesel düzeyde Girişim Park ve Girişim Ofis benzeri girişimciliği destekleyici kuluçka merkezleri oluşturulacaktır. İlgili Girişimlerin yapılabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması önemlidir. Bu kapsamda girişimciliğin başlangıç aşamasında girişimlerin sağlam temeller üzerinde oturmasını sağlayacak kuluçka merkezleri öncelikle bölgesel gelişim odaklarında olmak üzere Bölge geneline yayılacaktır. Bölgesel düzeyde kurulacak olan girişim ofis, girişim park ve kuluçka merkezi gibi yapılar; girişimciler, şirketler ve üniversite arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerdeki ve projelerdeki işbirliğini sürekli ve etkin kılacak uygun koşulları oluşturarak Bölgenin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda oluşturulacak Girişim Ofisler bölgedeki girişimcilere gelişmeleri için kuluçka ortamı sağlayacak şekilde Bölge içinde şehir merkezlerinde ticaret potansiyeli yüksek yerlere kurulacaktır. Ayrıca Bölgenin yöresel ürünlerinin satışına yönelik olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye nin büyük kentlerinde girişim ofisler açılması sağlanacaktır. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları 10

11 Öncelik 4: Bölgesel Düzeyde İstihdam Edilebilirlik Geliştirilecektir Proje: Bölgesel İş Gücü Araştırmaları Merkezi Politika 4. 1: İstihdam olanakları ile ilgili iş gücü piyasası talep ve arz çalışmaları yapılacaktır. TR21 Trakya Bölgesi kronolojik olarak tarım ve hayvancılık, sanayi ve hizmetler sektörleri ile sürdürdüğü gelişme sonucunda karma bir yapıya sahip olmuştur. Karma yapı içinde insan kaynaklarının kurumsallaşması gerçekleşmemiştir. Trakya insanı tarım-sanayi-devlet sektörü arasında bir konumda kalmış ve uzmanlaşma konusunda sorun yaşamaktadır. Boş vakitlerinde tarım ile uğraşan insanların devlet kurumlarında veya sanayi kuruluşlarında çalıştığı görülmekte ve özellikle sanayi kuruluşlarında çalışanların tarımsal varlıklarını bir güvence olarak görerek sanayi kuruluşlarında devamlı olmadıkları gözlemlenmektedir. Bölgenin sanayi yatırımlarına açık olması iş gücü ile ilgili dinamiklerin daha karmaşık hale gelebileceğine işaret etmektedir. İş gücü talebi, iş gücü arzı, işçilerin sosyal ve ekonomik sorunları, yüksek işçi değiştirme oranları ve ilgili konuların akademik ve uygulamalı olarak araştırılacağı ve ilgili kuruluşlar ve paydaşlar için uygun stratejilerin oluşturulacağı bir İş Gücü Araştırmaları Merkezi kurumsal işbirlikleri ile kurulacaktır. Ayrıca söz konusu proje ile aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi de beklenmektedir. TR21 Trakya Bölgesi ndeki iş profillerinin çıkartılması, Bu iş profillerinin tanıtımını sağlayacak web portalının ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlanması, Meslek tanıtımlarının yapılacağı toplantı organizasyonlarının yapılması, İŞKUR, üniversiteler ve Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlarda meslek değiştirmek isteyenleri yönlendirecek insan kaynakları masalarının oluşturulması, Meslek değiştirme konusunda karamsar olan çalışanlara psikolojik destek sağlanması, Üniversitelerde meslek değiştirmek isteyenlere yönelik Meslek Yüksek Okulları nda programlar geliştirilmesi ve Meslek Yüksek Okulları nın kapasitesinin paralel olarak geliştirilmesi, Üniversitelerde öğrencilere aldıkları eğitimler ile yapabilecekleri meslekler ve alternatifleri hakkında bilgi verilmesi. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Örgütleri, Sendikalar 11

12 Proje: Kamuda Dinamik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Kamu kurumlarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak aşağıdaki temel faaliyetlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Kamusal hizmetlerde faydalanıcıların geri beslemelerinin toplanması, Alınan geri beslemelere dayanarak kamusal hizmet sunumunun geliştirilmesi ile ilgili üzerine çalışılacak konuların tespiti, Türk idari sistemine uygun örnek alınabilecek uygulamaların tespiti ve bölgedeki kurum ve kuruluşların yapılarına uyumlaştırılmaları, Kamu çalışanlarının motivasyonu arttırıcı uygulamaların geliştirilmesi, Kamuda proje üreten, üretimine katkıda bulunan ve yürüten çalışanların teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin alınması. İlgili Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Meslek odaları, Mahalli İdareler. Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Eğitim Kurumları Rehberlik Ortaklığı ve Online Rehberlik Portalı Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Bölgedeki eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin ve öğrencilerin bölgede faaliyet gösteren sektörleri tanıması, iş piyasaları hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Okullarda genel olarak trend takip ediliyor olsa bile eğitim sürecinin paydaşlarının iş yerlerini, iş piyasalarını ve diğer ilgili unsurları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Sunulacak rehberlik hizmetleri ile eğitimcilerin ve öğrencilerin iş piyasası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları, staj ve iş imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanacaktır. Temel Faaliyetler: Tüm eğitim kurumları arasında, özellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinin desteği ile, bir rehberlik platformunun kurulması, Platform aracılığı ile okullarda ve üniversitelerde rehberlik hizmetlerinin etkin sağlanılması, 12

13 Rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerinin sağlanılması, Etkin staj yöntemlerinin tasarlanması, Öğrencilerin staj ve diğer yöntemlerle iş piyasaları ile buluşmalarının sağlanması. İlgili Mesleki eğitim veren okullar, üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları. Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı 13

14 Öncelik 5: Yoksullukla Mücadele Edilecek Ve Etkin Sosyal Hizmet Sunumu Sağlanacaktır Proje: TR21 Yoksulluk Araştırma Merkezi Politika 5. 1: Yoksulluğun bölgesel olarak dinamikleri araştırılarak, yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalar üretilecektir. Dünyadaki yoksulluk çalışmaları daha çok günlük 1,25 ABD Dolarının altında kazanan insanları hedef almaktadır ve açlık, barınaksızlık ve bağlantılı hastalıklar çalışma konularını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan Türkiye de açlık sınırında olan insan sayısı göreceli olarak çok azdır. Türkiye deki yoksulluk ile ilgili sorun yoksulluk dinamikleri ile ilgilidir. Yoksulluk dinamiklerin istenilen düzeyde ve canlılıkta girişimciliğin oluşmamasına, sektörlerin geliştirilememesine ve en önemlisi bireyler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. TR21 Trakya Bölgesi nde kırsal alanda yaşayanlar ile sanayinin yoğunlaştığı bölgeye yakın yerleşim yerinde yaşayanların bazı yoksulluk dinamiklerini sergiledikleri görülmektedir. Araştırma Merkezi bölgedeki yoksulluk dinamiklerinin tespit edilmesi ve bölgede bireyler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için mikro düzeyde araştırmalar gerçekleştirecektir. Bu merkezde sosyologlar, psikologlar, ekonomistler başta olmak üzere ilgili görülen bilim dallarında bilim adamlarının buluşması sağlanacaktır. Merkezin tüm bölgeye hitap edebilmesi için bölge üniversiteleri arasında geliştirilecek bir işbirliği ile merkez kurulacak ve işletilecektir. Merkez çalışmalarını tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlara açılacaktır. İlgili Üniversiteler, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri Valilikler, Kalkınma Ajansı, STK lar Proje: Toplum Destek Merkezi ve Portalı Politika 5. 3: Yoksul kesimlerin yoğunlaştığı mekânlarda altyapı nitelikleri, sosyal hizmetlere erişim ve sosyal adaptasyonu sağlayıcı hizmetler geliştirilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde dezavantajlı bireylerin kentlerde bazı mahallelerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Dezavantajlı bireylerin bulundukları döngü içinden çıkabilmeleri için psikolojik ve sosyal desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle topluma katılma konusunda durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Dezavantajlı bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmeleri ve kendilerini kabul ettirmeleri aynı zamanda onların iş bulmalarına ve finansal sürdürülebilirliklerine önemli katkıda bulunacaktır. 14

15 Temel Faaliyetler: Dezavantajlı bireylerimizin katılımı ile bir gelişim stratejisi ve uygulama planı belirlenmesi, Merkezler için fiziki altyapıların tamamlanması, Merkezlerde çalıştırılacak uzmanların seçilmesi ve işe başlatılmaları, İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, İş geliştirme ve girişimci olma konusunda interaktif çalışmaların yapılması. İlgili Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler 15

16 Öncelik 6: Kamusal Hizmetlerin Etkinliği ve Erişilebilirliği Arttırılacaktır Proje: Okulların sosyal alanlarının ortak kullanılması projesi Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir. İlköğretim ve orta öğretim okullarında bulunan çeşitli sosyal imkânların tüm öğrenciler tarafından ortak kullanımı, bu imkânlardan yararlanan birey sayısını önemli ölçüde artıracaktır. Bu paylaşım, araştırma laboratuarı, deney odası ve teknik imkânlar için de söz konusu olabilir. Örneğin bir lisede bulunan spor salonu, bu okula yakın bir ilköğretim okulu öğrencileri tarafından da belli kaideler çerçevesinde kullanılabilir. Aynı şekilde bir meslek lisesinin laboratuarı, bu imkâna sahip olmayan Anadolu lisesi öğrencileri için de çok faydalı olabilir. İlgili Bu şekilde hayata geçirilecek olan ortak kullanımlar öğrencilerin imkânlara erişimi, gelişimi ve eğitimi için önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca yeni tesis kurma maliyetleri düşecek, kamu yararı sağlanmış olacak ve buralara ayrılmış kaynak başka alanlara aktarılacaktır. Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar Proje: Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi projesi Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre okul öncesi eğitimde Trakya Bölgesi nde okullaşma oranları Türkiye ortalamasına yakın çıkmaktadır. Bu oranın Trakya Bölge Planı öngörüleri doğrultusunda arttırılabilmesi ve yüzde 70 oranına çıkarılması için okul öncesi eğitim kampanyası düzenlenmelidir. Bu kampanya çerçevesinde okul öncesi eğitimin özendirilmesi, dersliklerin sayısının ve fiziksel kapasitelerinin geliştirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğretmen açıklarının sonlandırılması gibi eylemler bulunmaktadır. Üç ilde uygulanacak olan çalışmalar ile birlikte her ilkokula ana sınıfı kurulması, kurulan sınıfların ihtiyaçlarının karşılanması, öğretmenlerin düzenli bir şekilde meslek içi eğitime tabi tutulmaları, aile öğretmen ilişkilerini geliştirecek organizasyonlar hayata geçirilecek; özel sektörün okul öncesi eğitimin yaygınlaşması hususunda destek vermesi sağlanacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özel sektör temsilcilerinin derslik yenileme ve açma konularında inisiyatif alması teşvik edilecektir. 16

17 İlgili Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar, Özel sektör temsilcileri Proje: Bölgede ihtisas hastaneleri yaygınlaştırma projesi İlgili Politika 6. 2: Sağlık hizmet sunumunda erişilebilirlik ve hizmet kalitesi geliştirilecektir. Bölge genelinde sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması için bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ihtisas hastanelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje görevli başına düşen hasta sayılarında, özellikle Türkiye ortalamalarının üzerinde seyreden Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ciddi iyileşmelere yol açacaktır. Söz konusu iki ilde de yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı Trakya ve Türkiye ortalamalarının altındadır. Bu proje kapsamında hayata geçirilecek olan yeni tesisler illerin ve genel olarak Bölgenin sağlık hizmet standartlarını arttıracaktır. Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler Belediyeler, Kaymakamlıklar, özel sektör temsilcileri, ilgili STK lar Uzun Vade Proje: Kamuda Tek Durak Ofisler Politika 6. 3: Kamu hizmetlerinin sunumu geliştirilecektir. Trakya Bölgesi nde kamusal hizmet algısının geliştirilebilmesi için kamu kurumlarının hantal ve çoklu mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kurumların süreç yönetimleri ve işleyiş sistemlerindeki farklılıklar çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. Bir kurumun bir işlemi bekletmesi zincirleme bir reaksiyon ile diğer işlemlerin gecikmesine, dolayısıyla zaman zaman hizmete muhatap olan kişinin mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Bu sebeple dünyada birbirine zincirleme bağlılık arz eden kamu hizmetlerinin tek çatı altında, hatta tek pencereden halledilmesini sağlayacak yapıların kurulmasına dönük çalışmalar ortaya çıkmıştır. İlgili Tek durak ofis mantığı, vatandaşın birçok kere farklı kurumlarla muhatap olarak halletmek zorunda olduğu işi ilgili kurum temsilcilerinin bir arada bulunduğu bir ofiste halletmesi üzerine kurulmuştur. Trakya Bölgesi nde il bazlı kurulacak tek durak ofis sistemleri ile birçok işlem tek çatı altına alınabilir. Bu çözüm zaman ve enerji tasarrufuna ve hayat kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca işlemlerin hızlanması ile devletin yavaş bir bürokrasi ile yönetildiği, devlet mantığının verimsizlik olduğu ve devlette israf yapıldığı gibi yargıların önüne geçilmiş olunacaktır. Vatandaşların işlemleri hızlı bir şekilde halledilecek, tasarruf sağlanacak ve Bölgenin kalkınması hızlanacaktır. Valilikler, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler 17

18 Proje: E-Belediyeciliğin yaygınlaştırılması projesi Politika 6. 3 Kamu hizmetlerinin sunumu geliştirilecektir. Trakya Bölgesi nde bulunan belediyelerin e-devlet sistemine benzer şekilde e-belediye olarak hizmetlerine devam etmesi ve halkın belediyeden istek, şikâyet, talep ve önerilerine interaktif şekilde ulaşabilmesi için gerekli altyapı hazırlanacaktır. İlgili Vatandaşların e-belediyecilik ile e-imar, beyaz masa, mezarlık bilgi sistemi (e-mezarlık), adres bilgi sistemi, hizmet sorgulama, e-otopark ve benzeri sistemlere ulaşabileceği ve buralardan hizmet alabileceği yazılımlar hayata geçirilecektir. Tüm belediyeler İlgili kamu kurumları, üniversiteler 18

19 Öncelik 7: Bölge Genelinde Yerleşimler Arası İşlevsel ve Mekânsal Bütünleşme Sağlanacaktır Proje: Trakya Raylı Sisteme Geçiş Yapıyor Politika 7. 1: Endüstriyel büyüme odakları ile yaşam ve hizmet alanları arasındaki ilişki ve işbirliklerinin güçlendirilecektir. Bölgede sanayi varlığı nedeni ile yoğun göç almış ve alan ve bu sebeplede nüfus yoğunluğu Bölge içinde yüksek olan Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ilçeleri ile daha ziyade hizmet ve yaşam kenti fonksiyonları ile öne çıkan Süleymanpaşa ve Lüleburgaz ilçeleri arasında yolcu taşımaya yönelik hafif raylı sistemin kurulması işçilerin yaşam yerleri ile çalışma alanları arasında hızlı ve ekonomik taşınmasına, üretim ve hizmet kentleri arasındaki bağların güçlenmesine olumlu katkı yapacaktır. İlgili Valilikler, Belediyeler, TCDD Bölge Müdürlüğü Kaymakamlıklar, Finans Kuruluşları Uzun Vade Proje: Trakya Fuar Merkezi Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte fuar yapmaya uygun mekân sıkıntısı bulunmaktadır. Bölgede fuarlar genel itibari ile seyyar çadırlar içerisinde çok uygun olmayan ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bölgede hali hazırda yapılan pek çok fuar ile birlikte yeni dönemde yapılacak fuar ve etkinlikler için bölgesel bir fuar alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bölgenin coğrafi olarak merkezi konumundaki Lüleburgaz ilçesi ile sanayi ve nüfus açısından gelişmiş Çorlu ilçeleri arasında uygun bir alanda fuar alanının yapılması bölgenin bu yöndeki ihtiyacına olumlu katkı yapacaktır. İlgili Ayrıca ileriki dönemlerde il merkezleri ile Keşan ilçesinde de duyulacak ihtiyaca göre fuar alanları oluşturulması yararlı olacaktır. Valilikler, Belediyeler, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odaları Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, 19

20 Proje: Bölgesel Kültür Merkezleri Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi genelinde kültür merkezi eksiği bulunmaktadır. 3 il merkezinde de kapsamlı bir kültür merkezi bulunmamaktadır. Bölgenin sosyal yapısının gelişmesini hızlandıracak sinema, tiyatro, sergi v.b kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasına imkân sağlayacak bölgesel nitelikte kültür merkezlenin 3 il merkezi ile birlikte Çorlu, Lüleburgaz ve Keşan ilçelerinde öncelikle hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. İlgili Valilikler, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Örgütleri Proje: Temiz Çevre Temiz Üretim İlgili Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi genelinde hali hazırda gerek evsel ve gerekse sanayi atıkların etkin bir şekilde değerlendirilmesine imkân veren tesis ve altyapı bulunmamaktadır. Pek çok yerleşim yerinde atıkların depolanmasında dahi büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesel bir ortak entegre atık değerlendirme tesisinin kurulması hem bölgedeki katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği engelleyecek hemde enerji üretimi sayesinde ekonomik kazanç getirecektir. Belediyeler, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı Proje: Entegre Tarımsal Üretim Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi verimli tarım toprakları ile ülkemizin önde gelen tarımsal üretim merkezlerindendir. Ancak tarımsal üretimde dünya ile yaşanan rekabet ortamında bölgenin varlığını sürdürebilmesi için entegre ve kapsamlı tarımsal üretim modellerine geçmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tarımın bölge içinde bir kalkınma modeli olarak kullanılmasına imkan verecek tarım organize sanayi bölgesi benzeri yapıların kurulması tarımsal üretimle sanayiyi entegre ederek bölge içinde geri kalmış yerleşim alanlarının bu sayede geliştirilmesini sağlayabilecektir. Bu itibarla Bölge içinde görece az gelişmiş yerleşim yerleri öncelikli 20

TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ 23.Ağustos.2013 KONU: Proje Fikirleri konulu davet yazınıza ilişkin Sayın Mehmet Karaman, TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ Proje Fikirleri konulu ve 22/08/2013 tarihli

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı