T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler"

Transkript

1 T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve İletişim Altyapısı Kurulması Projesi Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bilgi ve iletişim altyapısının kurulması ile bilgiye ulaşma ve onu kullanabilme daha kolay olacaktır. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerine yaygın olarak erişim sağlanacaktır. Özellikle Bölgede bulunan üniversiteler ve araştırma merkezlerinin bilimsel ve teknolojik altyapıları geliştirilecektir. Bölgesel gelişimi hızlandırıcı olacağı düşünülen araştırma kurumları ve merkezlerinin Bölgede yapılanmaları teşvik edilecektir. Bu kapsamda öncelikle, tarım-gıda sektörüne Ar-Ge ve yenilik hizmeti vermek üzere Tarım ve Gıda Teknoloji Bölgesi/Merkezi kurulması teşvik edilecektir. İlgili Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: Bölgede Enerji ve Çevre, Biyoteknololoji ve Gen Merkezi Kurulması Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. 1

2 İlgili Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: İnsanlar Gelişir Kurumlar Gelişir Politika 1. 2: Bölgede yenilik ve araştırma kültürü ile bu doğrultuda insan kaynakları geliştirilecektir. Bölgesel yenilik stratejisi başta Bölgedeki üniversiteler olmak üzere katılımcı bir süreçle hazırlanarak plan dönemi içerisinde hayata geçirilmeye yönelik tedbirler alınacaktır. Bölge üniversitelerinde akademisyen, öğrenci ve mezunlar arasında girişimciliği teşvik etmeye ve araştırma sonuçlarını ticarileştirmeye yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri yürütülecektir. İlgili Ayrıca, bilgi toplumu konusunda bilgi ve teknoloji okur-yazar birey sayısını artırmak ve doğru bilgiye kolay ulaşan, bilgiyi üreten, bilgiyi uygulamaya geçiren bir bilgi toplumu oluşturmak hedeflenmektedir. Üniversiteler, Tübitak, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör Firmalar Proje: Fonun Adresi TRAKYA Politika 1. 3: Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonların Bölgeye çekilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. İlgili Kamu ve özel sektörün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve AB destek programları başta olmak üzere, ulusal düzeyde uygulanmakta olan programlardan yararlanmalarını sağlamamak amacıyla kurumsal işbirlikleri çerçevesinde proje hazırlama ve fonlar hakkında bilgilendirmeye yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecektir.buna ek olarak, Bölgesel bazdaki destek ve teşviklerin öncelikle Ar-Ge ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine odaklanması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Valilikler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları 2

3 Proje: Yenilikçi Hizmet Yarışması Politika 1. 4: Kamu kurumlarında yenilikçi hizmet sunumu geliştirmeye yönelik uygulama ve girişimler teşvik edilecektir. Bölgede yer alan Kamu kurumları ve yerel yönetimler, araştırma ve yenilikçilik çalışmalarına katkı sağlayan ve uygun ortam koşulları sağlandığında uygulamacı projeler üretebilen kurumlardır. Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerini geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personelinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yarışmalar düzenlenecektir. İlgili Valilikler, Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları 3

4 Öncelik 2: Bölge Genelinde İşbirliği Kültürü ve Sosyal Dayanışma Geliştirilecektir Proje: Profesyonel STK, Profesyonel Birlik Projesi Politika 2. 1: STK ların kurumsal ve yönetsel kapasiteleri arttırılacaktır. Bölgede bulunan sivil toplum kuruluşları ve birliklerin organizasyon yapılarının eksikliğinden dolayı kapasitelerinin yeterince kullanılamadığı düşünülmektedir. Alanında uzmanlaşmış örnek teşkil eden ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılarak hem kurumlar arası işbirliği yapabilme olanakları arttırılacak hem de ziyaret edilen kurumların iyi örneklerinin ve tecrübelerinin Bölgemize taşınması sağlanacaktır. Bölgede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının aynı veya benzer faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak beraber çeşitli organizasyonlar yapamadıkları düşünülmektedir. Bu bağlamda, Ortak faaliyet alanına sahip STK ların işbirliği yapmalarına yönelik bölgesel nitelikli çalışma ve faaliyetler teşvik edilecektir. Bölgedeki farklı illerde yer alan STK ların ortak platformlar etrafında birleşmeleri özendirilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının Bölgemizde uygulamak istedikleri iyi örnek ve girişimler kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler İl Müdürlükleri Trakya Kalkınma Ajansı Proje: Sosyal Sorumluyuz Yarışması Politika 2. 3: Bölgesel sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilecektir. Bölgenin kalkınmasında kamunun olduğu kadar STK ve özel sektöründe etkin roller alması beklenmektedir. Bölgede üretim yapan özel sektörün Bölgenin kalkınmasına yönelik başta çevre, eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere kamu ile işbirliği halinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeleri için yarışma düzenlenecektir. İlgili Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları Trakya Kalkınma Ajansı, Yerel Yönetimler

5 Proje: Sivil Toplum Öğrenciyle Buluşuyor. Politika 2. 4: Okul öncesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde işbirliği ve sosyal dayanışmayı güçlendirici organizasyon ve faaliyetler teşvik edilecektir. Çok küçük yaşlardan başlanarak bireylere Sivil Toplum ve İşbirliği kavramları aktarılacaktır. Bu kapsamda okulların sivil toplum kurumlarına ziyaretler yapması ve sivil toplum kurumlarının da okullara ziyaretler yapmaları sağlanacaktır. Gençlerde sosyal sorumluluk davranışlarını özendirici uygulamalar kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde geliştirilerek gençlerin bu programlara katılımları özendirecek paneller düzenlenecektir. İlgili Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları 5

6 Öncelik 3: Girişimcilik Kültürü Geliştirilecektir Proje: Girişimci Sayısı Artıyor Trakya Gelişiyor Projesi İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Trakya Bölgesindeki girişimci sayısını artırarak özellikle inovasyon fikirlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması için önemli bir olgudur. Bu bağlamda öncelikle gençleri ve kadınları hedef alan eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek, girişimciliği özendirici ve tetikleyici dernek ve kurumsal yapıların kurulması özendirilecektir. Bölgede açılacak girişimcilik kursları saha çalışmaları ile belirlenen sektör ve alanlara özel olarak dizayn edilerek uygulanacak ve bu eğitimlere gelen girişimcilere fon ve hibe kaynakları konularında danışmanlık sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İş Fikirleri Üretme Atölyesi Girişimci Kredisi Garantili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde gerçekleştirilen Girişimcilik Analizi bölgede yeni bir girişim başlatma ya da çalıştığı kurum için girişimci olma isteği olanların ankete katılanların sadece %2,5 i olduğu görülmüştür. Bölgede girişimciliğin önündeki en büyük engel geçmişte tarımdan iyi kazanmış bir nüfusun günümüzde değerlenen Trakya topraklarının rantı ile mali bir sıkıntı yaşamıyor olmasıdır. İnsanların yeni iş fikirlerini ortaya çıkarmalarını ve bu fikirleri icraata dökmek üzere uygulama planlarını yapmaları konusunda ortak akıl toplantılarına ve sosyal bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İş fikirleri üretme atölyesi bireylerin birlikte fikir geliştirme, bunların uygulama planlarını paylaşma ve hatta ortaklıklar oluşturma konusunda temellerin atılmasına yönelik ilk adımların atılacağı bir danışmanlık sistemi ile desteklenmiş bir çalışma ve uygulama merkezi olacaktır. Temel Faaliyetler: İlgili Girişimci olmak isteyenlerin dikkatinin çekilmesi, Uygun bir toplantı ortamının sağlanması, Danışmanlık sisteminin kurulması, Periyodik toplantıların dizaynı ve organize edilmesi, Girişimci adayların karşılıklı etkileşimde bulunabileceği sosyal ortamların tasarlanması ve organize edilmesi. Üniversiteler, İŞKUR, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları. Özel Sektör 6

7 Proje: Girişimciler Yarışıyor Projesi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. İlgili Bölgede potansiyel girişimcileri tespit etmeye yönelik olarak bölgesel girişimcilik yarışmaları organize edilmesi yanında ulusal düzeydeki girişimcilik yarışmalarının da Bölgede etkin tanıtımı yapılacaktır. Bu kapsamda başta üniversiteler ve ticaret ve sanayi odalarının girişimcilik ve iş planı yarışmaları organize etmeleri özendirilecektir. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Yılın Girişimcisi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Bölgenin başarılı girişimcileri tespit edilerek bu girişimcilerin hikâyelerinin birer iyi örnek olarak Bölgede tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu kapsamda ayrıca yılın girişimcisi yarışması il veya Bölge bazında üniversite ve ticaret ve sanayi odalarının rehberliğinde yapılacaktır. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Uygulayarak Girişelim / Girişimcilik Akademisi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik edebilmek için, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap eden girişimcilik derslerinde sadece teorik boyutla yetinmeyip tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlayacak eğitim ve organizasyonlar düzenlenecektir. Bölgede yer alan üniversitelerde Girişimcilik Akademisi olarak tanımlanabilecek yapılar oluşturularak öğrenci ve yetişkin girişimci adaylarına yönelik strateji oluşturma, iş modeli geliştirme, iş planı yazma ve girişimcilerin tecrübelerinin paylaşılması konularında eğitimler verilecektir. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları 7

8 Proje: İl Yenilik Platformu İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. İl Yenilik Platformu yaklaşımı TÜBİTAK 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında oluşturulmaya başlanmış ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ulusal bir sistemdir. Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Siirt ve Giresun illeri ilk lokal IYEP mekanizmalarını kurmuş bölgelerdir. İl Yenilik Platformları projesi ile Trakya da ki üniversitelerin bölge belediyeleri, girişimcileri ve yatırımcılarıyla ortaklıklar kurarak bölge genelinde yenilik kültürünü geliştirici çalışmalar yapmaları ve hazır müşterilere ileri teknoloji know-how ürünler geliştirmeleri, üretmeleri ve ticarileştirmeleri hedeflenmektedir. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler Proje: Girişimde Fikrin Gerçeğe Dönüştüğü Bölge: Trakya Politika 3. 2: Girişimcilere yol gösterecek bölgesel iş ve yatırım imkânları konusunda araştırmalar yapılacaktır. Bölgesel çapta sektör analizleri yapılarak Bölgedeki iş ve yatırım imkanları konusunda envanter oluşturulacaktır. Sektör bazında yatırım için gerekli parametreler özenle seçilerek (hammaddenin varlığı, ulaşım maliyetleri, pazara yakınlık) bu veriler haritalara işlenerek Bölge için potansiyel yatırım kalemleri konusunda yatırımcıya fikir verecek ve yönlendirecek doküman ve sunumlar oluşturulacaktır. Bölgenin tarih, kültür, eko, agro ve eno turizm potansiyelleri olan yerlerde yaşayan halkın turizme hizmet edecek işletmeler kurmaları teşvik edilecek ve onlara teknik destekler sağlanacaktır. Bu teknik destekler kapsamında yöre insanlarına kamu teşvik ve desteklerinden faydalanma, iş geliştirme, iş planı yapma ve uygulama ve yatırım kararları alma konularında sürekli eğitimler sağlanacaktır. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Fikir Hazırsa Fon Hazır Politika 3. 3: Girişimcilik Finansmanı Konusunda Farkındalık ve Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütülecektir. Etkin girişimcileri destekleyerek ekonomik gelişime katkıda bulunma temeline dayanan melek yatırımcılık, hem yatırımcıya hem de girişimciye karşılıklı fayda sağlamaktadır. Melek yatırımcılık, inovatif zihinlerin önünü açarken yarattığı yeni ürün, hizmet ve iş alanlarıyla yeni ekonominin itici gücü olacaktır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası 8

9 melek yatırımcı aktivitelerini organize edilecek ve melek yatırımcıların Bölgeye çekilebilmesi için konferans ve toplantılar düzenlenecektir. Girişimcilere kamusal destek sağlayan Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Ajansı vb kurumların girişimcilere sağladığı kaynakların etkin tanıtımı yapılarak bölgesel düzeyde yararlanma oranı arttırılacaktır. Buna ek olarak, girişimcilerin Kredi Garanti Fonu ve benzeri ulusal ve uluslararası girişimcilik fonlarından faydalanabilmeleri için çalışmalar düzenlenecektir. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İnovatif Fikir, Kolay Fon Politika 3. 4: Yenilik Odaklı Girişimler Öncelikle Teşvik Edilecektir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin artırılması için öncelikle yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri geliştiren girişimciler desteklenerek özendirilecektir. Bu kapsamda; yenilikçi girişimlere destek verilmesine yönelik bölgesel yenilikçilik tabanlı fon ve hibelerinin oluşturulması sağlanacaktır. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Yatırımcı / Girişimci Merkezleri Kurulması Projesi Politika 3. 5: Girişimciler için yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurularak yaygınlaştırılacaktır. İlgili Yeni girişim yapacak adaylara yol gösterecek, karşılaşacakları sorunlar karşısında çözüm önerileri getirecek danışma ofislerinin yaygınlaştırılarak etkin olarak işlev kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansı ve KOSGEB in yatırımcı ve girişimcilere daha etkin hizmet verecek şekilde kurumsal yapılanması güçlendirilecektir. Bununla birlikte üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile özel sektör, yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurmaları yönünde özendirilerek teşvik edilecektir. Söz konusu ofislerin akreditasyonlarının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak hizmet kaliteleri yükseltilecektir. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları 9

10 Proje: Girişim Park ve Girişim Ofis şeklinde Kuluçka Merkezlerinin Kurulması Politika 3. 6: Bölgesel düzeyde Girişim Park ve Girişim Ofis benzeri girişimciliği destekleyici kuluçka merkezleri oluşturulacaktır. İlgili Girişimlerin yapılabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması önemlidir. Bu kapsamda girişimciliğin başlangıç aşamasında girişimlerin sağlam temeller üzerinde oturmasını sağlayacak kuluçka merkezleri öncelikle bölgesel gelişim odaklarında olmak üzere Bölge geneline yayılacaktır. Bölgesel düzeyde kurulacak olan girişim ofis, girişim park ve kuluçka merkezi gibi yapılar; girişimciler, şirketler ve üniversite arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerdeki ve projelerdeki işbirliğini sürekli ve etkin kılacak uygun koşulları oluşturarak Bölgenin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda oluşturulacak Girişim Ofisler bölgedeki girişimcilere gelişmeleri için kuluçka ortamı sağlayacak şekilde Bölge içinde şehir merkezlerinde ticaret potansiyeli yüksek yerlere kurulacaktır. Ayrıca Bölgenin yöresel ürünlerinin satışına yönelik olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye nin büyük kentlerinde girişim ofisler açılması sağlanacaktır. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları 10

11 Öncelik 4: Bölgesel Düzeyde İstihdam Edilebilirlik Geliştirilecektir Proje: Bölgesel İş Gücü Araştırmaları Merkezi Politika 4. 1: İstihdam olanakları ile ilgili iş gücü piyasası talep ve arz çalışmaları yapılacaktır. TR21 Trakya Bölgesi kronolojik olarak tarım ve hayvancılık, sanayi ve hizmetler sektörleri ile sürdürdüğü gelişme sonucunda karma bir yapıya sahip olmuştur. Karma yapı içinde insan kaynaklarının kurumsallaşması gerçekleşmemiştir. Trakya insanı tarım-sanayi-devlet sektörü arasında bir konumda kalmış ve uzmanlaşma konusunda sorun yaşamaktadır. Boş vakitlerinde tarım ile uğraşan insanların devlet kurumlarında veya sanayi kuruluşlarında çalıştığı görülmekte ve özellikle sanayi kuruluşlarında çalışanların tarımsal varlıklarını bir güvence olarak görerek sanayi kuruluşlarında devamlı olmadıkları gözlemlenmektedir. Bölgenin sanayi yatırımlarına açık olması iş gücü ile ilgili dinamiklerin daha karmaşık hale gelebileceğine işaret etmektedir. İş gücü talebi, iş gücü arzı, işçilerin sosyal ve ekonomik sorunları, yüksek işçi değiştirme oranları ve ilgili konuların akademik ve uygulamalı olarak araştırılacağı ve ilgili kuruluşlar ve paydaşlar için uygun stratejilerin oluşturulacağı bir İş Gücü Araştırmaları Merkezi kurumsal işbirlikleri ile kurulacaktır. Ayrıca söz konusu proje ile aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi de beklenmektedir. TR21 Trakya Bölgesi ndeki iş profillerinin çıkartılması, Bu iş profillerinin tanıtımını sağlayacak web portalının ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlanması, Meslek tanıtımlarının yapılacağı toplantı organizasyonlarının yapılması, İŞKUR, üniversiteler ve Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlarda meslek değiştirmek isteyenleri yönlendirecek insan kaynakları masalarının oluşturulması, Meslek değiştirme konusunda karamsar olan çalışanlara psikolojik destek sağlanması, Üniversitelerde meslek değiştirmek isteyenlere yönelik Meslek Yüksek Okulları nda programlar geliştirilmesi ve Meslek Yüksek Okulları nın kapasitesinin paralel olarak geliştirilmesi, Üniversitelerde öğrencilere aldıkları eğitimler ile yapabilecekleri meslekler ve alternatifleri hakkında bilgi verilmesi. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Örgütleri, Sendikalar 11

12 Proje: Kamuda Dinamik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Kamu kurumlarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak aşağıdaki temel faaliyetlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Kamusal hizmetlerde faydalanıcıların geri beslemelerinin toplanması, Alınan geri beslemelere dayanarak kamusal hizmet sunumunun geliştirilmesi ile ilgili üzerine çalışılacak konuların tespiti, Türk idari sistemine uygun örnek alınabilecek uygulamaların tespiti ve bölgedeki kurum ve kuruluşların yapılarına uyumlaştırılmaları, Kamu çalışanlarının motivasyonu arttırıcı uygulamaların geliştirilmesi, Kamuda proje üreten, üretimine katkıda bulunan ve yürüten çalışanların teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin alınması. İlgili Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Meslek odaları, Mahalli İdareler. Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Eğitim Kurumları Rehberlik Ortaklığı ve Online Rehberlik Portalı Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Bölgedeki eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin ve öğrencilerin bölgede faaliyet gösteren sektörleri tanıması, iş piyasaları hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Okullarda genel olarak trend takip ediliyor olsa bile eğitim sürecinin paydaşlarının iş yerlerini, iş piyasalarını ve diğer ilgili unsurları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Sunulacak rehberlik hizmetleri ile eğitimcilerin ve öğrencilerin iş piyasası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları, staj ve iş imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanacaktır. Temel Faaliyetler: Tüm eğitim kurumları arasında, özellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinin desteği ile, bir rehberlik platformunun kurulması, Platform aracılığı ile okullarda ve üniversitelerde rehberlik hizmetlerinin etkin sağlanılması, 12

13 Rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerinin sağlanılması, Etkin staj yöntemlerinin tasarlanması, Öğrencilerin staj ve diğer yöntemlerle iş piyasaları ile buluşmalarının sağlanması. İlgili Mesleki eğitim veren okullar, üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları. Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı 13

14 Öncelik 5: Yoksullukla Mücadele Edilecek Ve Etkin Sosyal Hizmet Sunumu Sağlanacaktır Proje: TR21 Yoksulluk Araştırma Merkezi Politika 5. 1: Yoksulluğun bölgesel olarak dinamikleri araştırılarak, yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalar üretilecektir. Dünyadaki yoksulluk çalışmaları daha çok günlük 1,25 ABD Dolarının altında kazanan insanları hedef almaktadır ve açlık, barınaksızlık ve bağlantılı hastalıklar çalışma konularını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan Türkiye de açlık sınırında olan insan sayısı göreceli olarak çok azdır. Türkiye deki yoksulluk ile ilgili sorun yoksulluk dinamikleri ile ilgilidir. Yoksulluk dinamiklerin istenilen düzeyde ve canlılıkta girişimciliğin oluşmamasına, sektörlerin geliştirilememesine ve en önemlisi bireyler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. TR21 Trakya Bölgesi nde kırsal alanda yaşayanlar ile sanayinin yoğunlaştığı bölgeye yakın yerleşim yerinde yaşayanların bazı yoksulluk dinamiklerini sergiledikleri görülmektedir. Araştırma Merkezi bölgedeki yoksulluk dinamiklerinin tespit edilmesi ve bölgede bireyler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için mikro düzeyde araştırmalar gerçekleştirecektir. Bu merkezde sosyologlar, psikologlar, ekonomistler başta olmak üzere ilgili görülen bilim dallarında bilim adamlarının buluşması sağlanacaktır. Merkezin tüm bölgeye hitap edebilmesi için bölge üniversiteleri arasında geliştirilecek bir işbirliği ile merkez kurulacak ve işletilecektir. Merkez çalışmalarını tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlara açılacaktır. İlgili Üniversiteler, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri Valilikler, Kalkınma Ajansı, STK lar Proje: Toplum Destek Merkezi ve Portalı Politika 5. 3: Yoksul kesimlerin yoğunlaştığı mekânlarda altyapı nitelikleri, sosyal hizmetlere erişim ve sosyal adaptasyonu sağlayıcı hizmetler geliştirilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde dezavantajlı bireylerin kentlerde bazı mahallelerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Dezavantajlı bireylerin bulundukları döngü içinden çıkabilmeleri için psikolojik ve sosyal desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle topluma katılma konusunda durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Dezavantajlı bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmeleri ve kendilerini kabul ettirmeleri aynı zamanda onların iş bulmalarına ve finansal sürdürülebilirliklerine önemli katkıda bulunacaktır. 14

15 Temel Faaliyetler: Dezavantajlı bireylerimizin katılımı ile bir gelişim stratejisi ve uygulama planı belirlenmesi, Merkezler için fiziki altyapıların tamamlanması, Merkezlerde çalıştırılacak uzmanların seçilmesi ve işe başlatılmaları, İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, İş geliştirme ve girişimci olma konusunda interaktif çalışmaların yapılması. İlgili Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler 15

16 Öncelik 6: Kamusal Hizmetlerin Etkinliği ve Erişilebilirliği Arttırılacaktır Proje: Okulların sosyal alanlarının ortak kullanılması projesi Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir. İlköğretim ve orta öğretim okullarında bulunan çeşitli sosyal imkânların tüm öğrenciler tarafından ortak kullanımı, bu imkânlardan yararlanan birey sayısını önemli ölçüde artıracaktır. Bu paylaşım, araştırma laboratuarı, deney odası ve teknik imkânlar için de söz konusu olabilir. Örneğin bir lisede bulunan spor salonu, bu okula yakın bir ilköğretim okulu öğrencileri tarafından da belli kaideler çerçevesinde kullanılabilir. Aynı şekilde bir meslek lisesinin laboratuarı, bu imkâna sahip olmayan Anadolu lisesi öğrencileri için de çok faydalı olabilir. İlgili Bu şekilde hayata geçirilecek olan ortak kullanımlar öğrencilerin imkânlara erişimi, gelişimi ve eğitimi için önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca yeni tesis kurma maliyetleri düşecek, kamu yararı sağlanmış olacak ve buralara ayrılmış kaynak başka alanlara aktarılacaktır. Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar Proje: Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi projesi Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre okul öncesi eğitimde Trakya Bölgesi nde okullaşma oranları Türkiye ortalamasına yakın çıkmaktadır. Bu oranın Trakya Bölge Planı öngörüleri doğrultusunda arttırılabilmesi ve yüzde 70 oranına çıkarılması için okul öncesi eğitim kampanyası düzenlenmelidir. Bu kampanya çerçevesinde okul öncesi eğitimin özendirilmesi, dersliklerin sayısının ve fiziksel kapasitelerinin geliştirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğretmen açıklarının sonlandırılması gibi eylemler bulunmaktadır. Üç ilde uygulanacak olan çalışmalar ile birlikte her ilkokula ana sınıfı kurulması, kurulan sınıfların ihtiyaçlarının karşılanması, öğretmenlerin düzenli bir şekilde meslek içi eğitime tabi tutulmaları, aile öğretmen ilişkilerini geliştirecek organizasyonlar hayata geçirilecek; özel sektörün okul öncesi eğitimin yaygınlaşması hususunda destek vermesi sağlanacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özel sektör temsilcilerinin derslik yenileme ve açma konularında inisiyatif alması teşvik edilecektir. 16

17 İlgili Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar, Özel sektör temsilcileri Proje: Bölgede ihtisas hastaneleri yaygınlaştırma projesi İlgili Politika 6. 2: Sağlık hizmet sunumunda erişilebilirlik ve hizmet kalitesi geliştirilecektir. Bölge genelinde sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması için bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ihtisas hastanelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje görevli başına düşen hasta sayılarında, özellikle Türkiye ortalamalarının üzerinde seyreden Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ciddi iyileşmelere yol açacaktır. Söz konusu iki ilde de yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı Trakya ve Türkiye ortalamalarının altındadır. Bu proje kapsamında hayata geçirilecek olan yeni tesisler illerin ve genel olarak Bölgenin sağlık hizmet standartlarını arttıracaktır. Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler Belediyeler, Kaymakamlıklar, özel sektör temsilcileri, ilgili STK lar Uzun Vade Proje: Kamuda Tek Durak Ofisler Politika 6. 3: Kamu hizmetlerinin sunumu geliştirilecektir. Trakya Bölgesi nde kamusal hizmet algısının geliştirilebilmesi için kamu kurumlarının hantal ve çoklu mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kurumların süreç yönetimleri ve işleyiş sistemlerindeki farklılıklar çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. Bir kurumun bir işlemi bekletmesi zincirleme bir reaksiyon ile diğer işlemlerin gecikmesine, dolayısıyla zaman zaman hizmete muhatap olan kişinin mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Bu sebeple dünyada birbirine zincirleme bağlılık arz eden kamu hizmetlerinin tek çatı altında, hatta tek pencereden halledilmesini sağlayacak yapıların kurulmasına dönük çalışmalar ortaya çıkmıştır. İlgili Tek durak ofis mantığı, vatandaşın birçok kere farklı kurumlarla muhatap olarak halletmek zorunda olduğu işi ilgili kurum temsilcilerinin bir arada bulunduğu bir ofiste halletmesi üzerine kurulmuştur. Trakya Bölgesi nde il bazlı kurulacak tek durak ofis sistemleri ile birçok işlem tek çatı altına alınabilir. Bu çözüm zaman ve enerji tasarrufuna ve hayat kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca işlemlerin hızlanması ile devletin yavaş bir bürokrasi ile yönetildiği, devlet mantığının verimsizlik olduğu ve devlette israf yapıldığı gibi yargıların önüne geçilmiş olunacaktır. Vatandaşların işlemleri hızlı bir şekilde halledilecek, tasarruf sağlanacak ve Bölgenin kalkınması hızlanacaktır. Valilikler, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler 17

18 Proje: E-Belediyeciliğin yaygınlaştırılması projesi Politika 6. 3 Kamu hizmetlerinin sunumu geliştirilecektir. Trakya Bölgesi nde bulunan belediyelerin e-devlet sistemine benzer şekilde e-belediye olarak hizmetlerine devam etmesi ve halkın belediyeden istek, şikâyet, talep ve önerilerine interaktif şekilde ulaşabilmesi için gerekli altyapı hazırlanacaktır. İlgili Vatandaşların e-belediyecilik ile e-imar, beyaz masa, mezarlık bilgi sistemi (e-mezarlık), adres bilgi sistemi, hizmet sorgulama, e-otopark ve benzeri sistemlere ulaşabileceği ve buralardan hizmet alabileceği yazılımlar hayata geçirilecektir. Tüm belediyeler İlgili kamu kurumları, üniversiteler 18

19 Öncelik 7: Bölge Genelinde Yerleşimler Arası İşlevsel ve Mekânsal Bütünleşme Sağlanacaktır Proje: Trakya Raylı Sisteme Geçiş Yapıyor Politika 7. 1: Endüstriyel büyüme odakları ile yaşam ve hizmet alanları arasındaki ilişki ve işbirliklerinin güçlendirilecektir. Bölgede sanayi varlığı nedeni ile yoğun göç almış ve alan ve bu sebeplede nüfus yoğunluğu Bölge içinde yüksek olan Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ilçeleri ile daha ziyade hizmet ve yaşam kenti fonksiyonları ile öne çıkan Süleymanpaşa ve Lüleburgaz ilçeleri arasında yolcu taşımaya yönelik hafif raylı sistemin kurulması işçilerin yaşam yerleri ile çalışma alanları arasında hızlı ve ekonomik taşınmasına, üretim ve hizmet kentleri arasındaki bağların güçlenmesine olumlu katkı yapacaktır. İlgili Valilikler, Belediyeler, TCDD Bölge Müdürlüğü Kaymakamlıklar, Finans Kuruluşları Uzun Vade Proje: Trakya Fuar Merkezi Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte fuar yapmaya uygun mekân sıkıntısı bulunmaktadır. Bölgede fuarlar genel itibari ile seyyar çadırlar içerisinde çok uygun olmayan ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bölgede hali hazırda yapılan pek çok fuar ile birlikte yeni dönemde yapılacak fuar ve etkinlikler için bölgesel bir fuar alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bölgenin coğrafi olarak merkezi konumundaki Lüleburgaz ilçesi ile sanayi ve nüfus açısından gelişmiş Çorlu ilçeleri arasında uygun bir alanda fuar alanının yapılması bölgenin bu yöndeki ihtiyacına olumlu katkı yapacaktır. İlgili Ayrıca ileriki dönemlerde il merkezleri ile Keşan ilçesinde de duyulacak ihtiyaca göre fuar alanları oluşturulması yararlı olacaktır. Valilikler, Belediyeler, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odaları Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, 19

20 Proje: Bölgesel Kültür Merkezleri Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi genelinde kültür merkezi eksiği bulunmaktadır. 3 il merkezinde de kapsamlı bir kültür merkezi bulunmamaktadır. Bölgenin sosyal yapısının gelişmesini hızlandıracak sinema, tiyatro, sergi v.b kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasına imkân sağlayacak bölgesel nitelikte kültür merkezlenin 3 il merkezi ile birlikte Çorlu, Lüleburgaz ve Keşan ilçelerinde öncelikle hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. İlgili Valilikler, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Örgütleri Proje: Temiz Çevre Temiz Üretim İlgili Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi genelinde hali hazırda gerek evsel ve gerekse sanayi atıkların etkin bir şekilde değerlendirilmesine imkân veren tesis ve altyapı bulunmamaktadır. Pek çok yerleşim yerinde atıkların depolanmasında dahi büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesel bir ortak entegre atık değerlendirme tesisinin kurulması hem bölgedeki katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği engelleyecek hemde enerji üretimi sayesinde ekonomik kazanç getirecektir. Belediyeler, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı Proje: Entegre Tarımsal Üretim Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi verimli tarım toprakları ile ülkemizin önde gelen tarımsal üretim merkezlerindendir. Ancak tarımsal üretimde dünya ile yaşanan rekabet ortamında bölgenin varlığını sürdürebilmesi için entegre ve kapsamlı tarımsal üretim modellerine geçmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tarımın bölge içinde bir kalkınma modeli olarak kullanılmasına imkan verecek tarım organize sanayi bölgesi benzeri yapıların kurulması tarımsal üretimle sanayiyi entegre ederek bölge içinde geri kalmış yerleşim alanlarının bu sayede geliştirilmesini sağlayabilecektir. Bu itibarla Bölge içinde görece az gelişmiş yerleşim yerleri öncelikli 20

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler www.ankaraka.org T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI Yayın Adı : 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı Basım Tarihi : Temmuz 2012 İçindekiler

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı