TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterli i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterli i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi"

Transkript

1 TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterli i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: Fax: jhaleno jlgili Birim l in Adi 0/57 TEKNlKATOLYE I HASTANEMlZiN TIBBl VE TEKNiK ClHAZLARIN KALiBRASYONU YAPILMASI GEREKMEKTEDIR..0.0 ILGILI FIRMA Idaremizce i?ine ait a agidaki mal/hizmetin 474 K.I.K DOGRUDAN TEMIN (MDE-/D) ile temini du unulmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica olunur. Sira No 4 Malin/Hizmetin Adi/Cinsi DIJITAL NEM-ISI OLCER KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - USG(ULTRASON) CIHAZI KALIBRASYONU ET0V CIHAZI KALIBRASYONU SANTRUFUJ CIHAZI KALIBRASYONU Birim Miktan Mark a UBB Kodu Birim Fiyati (KDV Harig} Tutan (KDV Harig) PARAFIN KAZANI KALIBRASYONU TANSIYON ALETI KALIBRASYONU BENMARI SU BANYOSU KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - KEMIK DANSITOMETRI CIHAZI KALIBRASYONU EKG CIHAZI KALIBRASYONU YAPILMASt - VENTILATOR CIHAZI KALIBRASYONU DEFIBRILATOR CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - ETILEN OKSIT GAZ STERILIZATORU CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - ANESTEZI CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - C KOLLU SKOPI TV'LI SEYYAR RONTGEN CIHAZI KALIBRASYONU HOT PACK KAZANI CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - BEL TRAKSIYON CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI TERAZI CIHAZI KALIBRASYONU SEYYAR RONTGEN CIHAZI KALIBRASYONU MORG DOLABI CIHAZI KALIBRASYONU SOGUK ODA (TIBBI VE EVSEL ATIK DEPOSU) KALIBRASYONU MOMOGRAFI CIHAZI KALIBRASYONU

2 TURKiYE KAMU HASTANELERI KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri BirliQi Kuzey Genel Sekreterlijji Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: Fax: CN CO CERRAHI SEYYAR ASPIRATOR CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - KAN SAKLAMA DO LAB I KALIBRASYONU HASTA BASI MONITOR CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - ELEKTRO KOTER CIHAZI KALIBRASYONU APILMASI - EKO CIHAZI KALIBRASYONU EKG HOLTER CIHAZI KALIBRASYONU RONTGEN CIHAZI KALIBRASYONU OTOKLAV CIHAZI KALIBRASYONU FIZIK TEDAVI ULTRASON CIHAZI KALIBRASYONU CR CIHAZI KALIBRASYONU RONTGEN FILMI BANYO CIHAZI KALIBRASYONU OTOMATIK PIPET KALIBRASYONU MERKEZI SISTEM MEDIKAL GAZ BASINCLI HAVA VE VAKUM SISTEMLERI QIKIS BASINQ KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - DIJITAL DERECE KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - EFORLU EKG CIHAZI KALIBRASYONU YAPTIRILMASI - BOYUN TRAKSIYON CIHAZI KALIBRASYONU - GIRDAP BANYOSU KALIBRASYONU TRANSPORT VENTILATOR KALIBRASYONU - PULSE OKSIMETRE KALIBRASYONU ^H I-^^^^^^^H 5 ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^» ^ w ^ «^ 4 RYAN ISITICI KALIBRASYONU - 4 SERUM ISITMA CIHAZI KALIBRASYONU - 44 VAKUMMETRE KALIBRASYONU - 45 TROMBOSIT AJIJATOR KALIBRASYONU - 46 ELEKTROTERAPI KALIBRASYONU - 47 KAN ISITMA CIHAZI KALIBRASYONU MANOMETRE KALIBRASYONU - PLAZMAERITME CIHAZI KALIBRASYONU - 5 TOPLAM

3 TURKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterligi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi IDARi ARTNAME; Tel: Fax: Teklifinizi enge? / /0 SAAT a kadar SATIN ALMA birimine teslim ediniz veyafax lie iletiniz.tekliflerinizi size gonderilen Matbu form uzerine yazmaniz rica ounur.(praforma uzerine yazilmamasi) - Teklifinizi KDV hari? ve birim fiyat olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik artnamenin her sayfasmi ka?eleyip imzalayiniz. Varsa maritasim mutlaka yaziniz. - Dcrtjrudan Temin Usulu ile alim yapilmasi halinde a$a idaki jartlar ge^erli olacaktir,. - Teklif mektubunda vermi oldu^unuz fiyatlar, jartnamede aksine bir sureyoksa on (0) gun sureyle ge^erli olacaktir.. - TaahhQt edilen mal/veya hizmet, ekli artnamelerde aksine bir sure yoksa tebliq tarihinden itibaren en ge$ onbe$ (5) takvim gonu ifinde ilgili Birime teslim edilecektir Teslim suresinin bitiminde taahhudun yerine getirilmemesi halinde ilgili Birim tarafindan taahhudun 5 (onbe )gun icinde yerine getirilmesi ifin yqkleniciye ihtar^ekilir. Bu sure i^inde taahhqdun yerine getirilmemesi halinde, gecrken her gun i?in toplam tutann BlNDE UQU oraninda ceza uygulanir Bu sqrenin bitiminde taahhqdun yerine getirilmemesi durumunda idare tek tarafli olarak alimdan vazgepebilir., - Teklif veren firmalar, yukarrdaki?artlarla birlikte, varsa; teknik artname ve / veya numunedeki Ozelliklert aynen kabul etmi sayihr 4- Kabulii yapilan malin faturasi gun iginde idareye teslim edilmelidir ve fatura yukandaki belirtilen isimie kesilecektrr. Tekiifte ve faturada varsa BCit^e Uygulama Talimati Kodu ve UBB Kodunun belirtilmesi zorunludur, 5- Odeme artlan: Hastane'nin Odenek Durumuna ve Faturanin Saymanh^a mtikal edi sirasina g6re yapilacaktir. 6-thale ve DoQrudan Temin llanlanmiz igin www,bucadh.qov,tr sitesinden (hale Duyurulan Ekranmdan takip edebilirsiniz TEKUF VEREN Kl lnln, FlRMANIN : Adi, Unvani Adres Tel / Fax

4 KA T.C. SAGLIK B^ E KAMU HAST A STANELERI BIRLIGi GENEL BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI * Madde - TEKNIK ARTNAMESI Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde isletilmekte olan Kalite Yonetim Sistemine gerekli o'^iim, muayene, deney, kalibrasyon ve kalite kontrol hizmetlerinin teknik ozellikleri ve metotlan tammlanmistir. Amlan hizmetler, sartnameye uygun olarak verilen teklifler degerlendirilerek, se9ilen firmadan sozlesme ile alinacaktir. Madde - Kapsam: Teknik sartname kapsamindaki o^iitleri i9eren cihazlar i^i gerekli ol9um, muayene, deney, kalibrasyon ve kalite kontrol hizmetleri kapsar. urum Madde - Tammlar Bu sartnamede adi ge9en; dari ve Teknik isorumlu : Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ni, : Kurum adina izleyen ve Kurum adina teknik ve onay imzasi atmak igin urumdan yetkilendirilmi kisi. a :Amlan hizmetleri verecek olan kurulusu, irma Temsilcisi I: Firmayi idari olarak temsil eden imza yetkisine sahip kisiyi,.-, _, : Fen Bihmlen veya llgili miihendishk fakultelennden mezun, biyomedikal izmet Yurutucusu,. i j r i ilanda uzmanla mis ve deneyimh kisi,., : Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafindan verilmis "Tanisal Radyolojide adyasyondan ' Radyasyondan Korunma" egitimi almis Fizik9iyi, orunma Uzmani onerge Olciim, muayene, eney, kalibrasyon e kalite kontrol lolciim, muayene, eney, kalibrasyon e kalite kontrol izmetleri ifade eder. : Saghk Bakanligi'mn 0 Ekim 00 tarih ve 0 sayili "Yatakh Tedavi urumlari Kalite Yonetimi Hizmet Y6nergesi"ni, I Hizmet kalitesini etkileyecek butun muayene, 6l9me ve deney cihazlanni i^ zaman arahklarinda veya kullammdan once uluslar arasi itandartlarca kabul gormus ve sertifikah te9hizati esas alarak yapilan 6 :ontrol etme.ve kalibre etme isini, : Dogru ve giivenilir bir 6l9me sistemi, 6l9me organizasyonu ve farkh seviyeleri belirlemek, Kurumlar arasinda farkh uygulamalari ortadan :aldirmak ve aym fiziksel buyukliigii aym birimle veya eslestirilebilir irimlerle o^iimunu saglamayi, \» Ekre DIN Miihendisi /

5 T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEV VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI Madde 4-Mevcut Sistemin Degerlendirilmesi. Kurum/idare yonetimi, mevcut cihaz dokumantasyonuna gore ihtiyac durumunu belirleyecektir. Bu ihtiya? durumuna gore anilan hizmetlerle ilgili plani hazirlayacak, bu plan icerisinde faaliyetler ve zamanlama belirlenecektir.. Cahsma plani, Kurumun hasta 9ahsmalanm en az seviyede etkileyecek sekilde. karsihkh olarak olusturulacaktir. Madde 5- Hizmetlerin Suresi. Firma, Kurum ydnetiminin satin alma sonrasi bildirdigi tarihte kurumda hazir bulunacaktir. Kurumdaki anilan hizmetlere iliskin 9ahsmalanni Kalite Yonetim stirecine uygun olarak on goriilen surede tamamlayacaktir.. Kurum, 9ahsmalarin belirli bir sure i9inde bitirilmesini isteyemez. Ulusal /Uluslararasi Standartlar geregi, firma gereken islemleri yapar ve gerekirse bazi 6l9timleri tekrarlayabilir. Kurum bu siireleri vermekle yukumliidur. Madde 6- Son Denetim. Ol9tim, muayene, deney, kalijprasyon ve kalite kontrol 9ah malarimn sonunda, Idari ve Teknik Sorumlu nezaretinde denetim yapilacak, anilan hizmetler konusunda (varsa) aksakhklar ve eksiklikler tespit edilerek duzeltici faaliyetler tammlanacak ve bunlar makul bir surede tamamlanacaktir. Madde 7- Hizmet Uygulamasi. Kurumun muhtelif birimlerinde bulunan ve ilgili eklerde miktarlari (varsa marka ve modeli) belirtilen cihazlarin ol9um, muayene, deney, kalibrasyon ve kalite kontrol hizmetleri ulusal veya uluslar arasi alanda veya iiretici tarafindan yayinlanmi prosediirlere gore yilda bir defa yapilacaktir. Firma, Cihaz Ureticisi Firma'dan gerektiginde uretim standartlarina bagh bilgileri Kurum aracihgi ile isteyebilir.. Kuruma ait cihazlar Kurumun yetkili Teknisyen/Teknikerleri tarafindan kullanilacaktir. Firma uzmanlan hi? bir sekilde cihaz kullanmayacaktir.. Kurum, tiim 9ahsmalar boyunca, 9ahsmalarin takibinden Sorumlu Kisi ve Teknisyen/Teknikerin isimlerini onceden bildirecektir. Gorevlendirilmis Sorumlu Ki i veya kisiler 9ahsmalarin basindan sonuna kadar firma gorevlileri ile birlikte bulunacaktir. O^iimlerin uygulanmasi sirasinda cihazin ilgili 6l9umiinun gerektirdigi sartlara gore ayarlanmasi Teknisyen/Tekniker tarafindan ger9eklestirilir. Sorumlu Kisi ve Teknisyen/Teknikerin olmamasi durumunda, adi ge9en kisilerin saglanmasina kadar 9ahsmalar firma tarafindan durdurulur veya islem baslatilmaz. Durum, firma tarafindan Kuruma bir tutanak ile bildirilir. V I /

6 I T.C. SACLIK BAKANLIGI YE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BtRLIGI GENEL SE BUCA SEYFf DEMIRSOY DEVLET HASTANESt MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERL SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI 4. Anilan hizmetler i9in uretici firma tarafindan tavsiye edilen prosedurlerin yoklugunda ilgili eklerde adi ge9en kuruluslara ait prosedurler ve/veya standartlar kullamlacaktir. Bunlardan hangilerinin referans almdigi ve kullanildigi belirtilecektir. Firmanm, ilgili eklerde adi gecen kuruluslar haricinde kullandigi ayn bir kurulusa ait standart olmasi durumunda, firma bu kurulusu belirtecektir. 5. Anilan hizmetler i9in yapilacak olan 9ahsmalar her cihaz grubu 9m aynca belirtilmistir. 6. Kullanilacak olan cihaz, fantom ve test gere9leri ulusal veya uluslar arasi prosedurler ve standartlar tarafindan tavsiye edilen ozelliklere sahip olacaktir. 7. Raporlar ve sertifikalar, her bir ol9tim i^in kullanilan cihaza ait marka, model ve kalibrasyon bilgileri ile fantom ve test gere9lerinin yonetmeliklere uygunlugunu i9erecektir. 8. Kuruma ait her tibbi cihaz i9in ozel sertifika ve/veya test raporlan duzenlenecektir. Ekli test parametrelerinde "Elektriksel Gtivenlik Testi" yapilacagi belirtilen cihazlann ilgili testleri ISO 6060 ve IEC 65 standartlanna gore ucretsiz yapilacak ve sertifikalara eklenecektir. Firma, Elektriksel Gtivenlik Testlerini yukandaki uluslar arasi standartlara gore yapacagini taahhiit etmeli ve teklif dosyasmda sunmahdir. 9. Saha operasyonu esnasinda 9ahsmasi yapilan cihazlar 6l9timleri yapildiktan sonra en 90k ay i9erisinde sertifika ve raporlann asillan kalite birimine veya ilgili birime firma tarafindan verilecektir. Aynca, elektronik ortamda (CD veya DVD i9erisinde) turn raporlar PDF formatinda asillanyla birlikte verilecektir. 0. Ongdrulemeyen durumlar nedeniyle is artisimn zorunlu olmasi halinde, isin; a) SCzlesmeye konu hizmet i9inde kalmasi, b) Idareyi kiilfete sokmaksizih asil isten aynlmasimn teknik veya ekonomik olarak mumktin olmamasi, sartlanyla, toplam bedelinin % 0 'sine kadar oran dahilinde, sure hari9 sozlesme ve ihale dokumamndaki hukumler 9er9evesinde ilave is aym yukleniciye yaptmlabilir.. Kurumda yapilacak olan hizmetler, sozlesmenin imzalanmasim miiteakip Kurumun belirleyecegi tarihte baslayacak ve cihazlann 6l9tim, muayene, kalibrasyon, deney ve kalite kontrolleri bitene kadar arahksiz devam edecektir. Gerektiginde, zorunlu haller dahilinde hizmete ara verilmesi durumunda ilgili cihazlann ohjtim, muayene, kalibrasyon, deney ve kalite kontrolleri firmamn belirleyecegi takvime gore ger9eklestirilecektir.. Cihazlann, onceligi ve sirasi, Kurum adina idari ve Teknik Sorumlu tarafindan belirlenecektir.. Calismasi yapilan turn cihazlara tek tek bilgi etiketi vurulacaktir. Bu etiketler anti bakteriyel, suya dayanikh, silinmez, yanmaz, yirtilmaz ozellikte olacaktir, Etiket uzerinde ilgili firmamn "logpsu. kalibrasvon tarihi ve izlenebilirlik icin sertifika numarasi" yazilmis olacaktir. Bu etiketler, cihaz uzerinde gortilebilir bir yere yawtmlacakbr. Ekrem AYDN /

7 T.C. SAGLIK BA.._«KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SE BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESi MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI 4. Firma, etiketleme isleminin sonucunda Kurum ait "Tibbi Cihaz Envanter Kaydi" olusturmah ve i bitiminde idareye sunulmahdir. Her cihaza ait sertifika numaralan da bu kayitta yer almalidir. BGylece, Kurum bunyesindeki cihaz parkuru belirlenmelidir. 5. Firma, hizmetleri ge^eklestirecek g&revli personele, sonu9lan etkileyecek hi9bir etkide bulunmamayi taahhut eder. 6. Firma tarafindan gorevlendirilecek turn personel, 9ahsmayi tamamen tarafsiz olarak yapacagim, hi9bir kisi ve Kurumun etkisinde kalmayacagini, sonu9lanm firma disinda kimseye vermeyecegini, kimsenin aleyhine veya lehine kullanmayacagini, ger9ek test durumlanm yansitmayan raporlar ve sertifikalar diizenlemeyecegini kabul ve taahhut eder. 7. Tibbi cihazlann "Anza-Tespit-Onanm ve Perivodik Bakim" islemlerine kansilmayacak, kismi veya tamamen kullamm disi olan tibbi cihazlari "ARIZALI" olarak etiketlendirilecek ve bu islem sonunda bu etikete sahip turn cihazlar kalite birimine rapor edilecektir. Raporla birlikte bakim-onanm faaliyetleri i9in teklif verilecektir. F 8. Anilan hizmetlerin baslamasindan Once, cihaz listesinde yer alan, fakat herhangi bir nedenle arizalanan cihaz veya cihazlar, Firmaya Kurum tarafindan tutanakla bildirilir. Anzalanan cihaz veya cihazlann bakim ve onanmi 9ahsmalann yapilacagi doneme denk gelecek olursa, 9ahsmamn basladigi tarihten itibaren arizah cihaz veya cihazlar (bir) ay icinde tamir edildigi takdirde, bu cihaz veya cihazlar 9ahsma programina dahil edilir. 9. Anilan hizmetler sirasinda cihazlarda meydana gelebilecek anzalar sonucunda 6l9umlerden bazilannm gecikmesi ve sonu9suz kalmasi, diger uygulama sartlarim etkilemez. Eksik kalan ol9iim, cihaz (bir) ay i9inde tamir edildigi takdirde, ek iicret ve masraf ahnmadan firma tarafindan yapilir. 0. Sana operasyonlari kesinlikle mesai saatleri i9inde sorumlu personel nezaretinde yapilacaktir.. Her tiirlu yol, konaklama, yemek vb. giderler ilgili firma tarafindan karsilanacak. olup, bunlarla ilgili Kurumdan kesinlikle herhangi bir ek iicret talep edilmeyecektir.. Cihazlann tiimii mevcut lokasyonlannda, yeri degistirilmeden islem gorecektir. Teklifte belirtilenler disinda kesinlikle Kurum disina cihaz 9ikanlmayacaktir. Belirtilenlerin transferleri ise Kurum yonetiminin yazih izni ile olacaktir. Qah^malar Kurumun gorevlendirdigi bir mihmandar personelin gozetiminde yapilacaktir.. Cahsmalar sirasinda olasi anzalanma, dusrne, kinlma vb. olaylann tamamindan ilgili firma sorumludur. Olasi bir durumda her turlu hasar ucret talep edilmeksizin firma tarafindan telafi edilecektir. 4. ahsmalar i9in gorevlendirilen personele ait her tiirlu is giivenligi konusunda firma yiikumludur. Ancak, Kurum iizerinde 9ahsilacak cihazlari temiz, bakimli ve bulasma saglamayacak durumda teslim edecektir. Aksi durumlarda, firma isi durdurur ve durumu bir tutanak ile Kurum'a bildirir. 4 / Muhendisi 4 '

8 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFi DEMiRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI Madde 8- I Tecriibesi ve Referanslar Firma, Tttrkiye'deki referanslanni belirten bir listeyi ihale dosyasinda idareye sunacaktir. Hizmet verilen kuruluslann isim, adres, telefon numarasi ve go'rusiilecek kisiler bu listede belirtilecektir. Benzer is olarak, turn tibbi cihaz kalibrasyon hizmetleri kabul edilecektir. Madde 9- Firmanin Tammlanmasi Firma, 474 Sayih Kamu Ihale kanununda belirtilen ihalelere girebilme sartlarma haiz olacaktir a. b. c. d. Firmayi tanimlayan ve faaliyette oldugunu gosteren beige Firma haberlesme adresi, internet adresi, telefon, fax numaralan, (varsa) Kurumsal uyeliklerini gssterir beige, Firmanin, teklif kapsami ile uyumlu yeterli altyapiya sahip oldugunu bildirir taahhut. e. Teklif sahibinin yetkilisine ait yetki belgesi ve imza sirkiileri ve / veya imza beyannamesi. Madde 0- Firmanin Sistemi Firmanin kullandigi donanimlann, uluslararasi izlenebilirligi veya ilgili yfinetmeliklere uygunlugu olacaktir. Bunu belgelendirecektir. Yuklenici Firmanin; (EK-l:Biyomedikal Kalibrasyon Cihaz Listesi icin) Ts-En- Iso/Iec 705 Standardmdan "TURKAK" tarafindan verilmis Kalibrasyon Laboratuvari olarak faaliyet gosteren Akreditasyon Belgesi olmahdir. Bu durumu ispatlayan belgeler teklif asamasinda yuklenici firma yeterlilik degerlendirmesi icin teklif dosyasinda sunulmasi gerekmektedir. Yuklenici Firma'nin; (EK-:Tamsal Radyoloji Cihaz Listesi icin) Tamsal Radyoloji Alaninda Ts-En-Iso/Iec 700 Standardmdan "TURKAK" tarafindan verilmis Muayene Kurulusu olarak faaliyet gosteren Akreditasyon Belgesi olmahdir. Bu durumu ispatlayan belgeler teklif asamasinda yuklenici firma yeterlilik. degerlendirmesi icin teklif dosyasinda sunulmasi gerekmektedir. 4. Firmaya ait "TS-EN-ISO 900:008 Kalite Yonetim Sistemi Belgesi" ile "TSE Hizmet Yen Yeterlilik Belgesi" olmali ve teklif ile birlikte verilmelidir. Firmanin sahip oldugu TS-EN-ISO 900:008 Kalite Yonetim Sistemi cihazlar icin verilen teknik hizmetleri kapsamahdir. gesi, tibbi Madde - Odeme Odeme plani Kurum/idare yonetimince belirlenb< Ekr/mM YD IN Elekfel^ektrorak 5/ Muhendisi

9 T.C. SAGLIK BAKANLI&I TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERUGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALlBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI Madde - Yuklenici K iiriilusiin Teknik Ve Idari Kadrosu. Firma, cah malann yurutiilmesi ile ilgili olarak bir "Hizmet Yurutucusu"nu belirleyecek ve bu "Yurutiicu"nun aynntili oz gecmisini kuruma sunacaktir.. Firma, sahadaki olsum islemlerini gerseklestiren ekip icerisinde, en az (bir) adet Biyomedikal Teknikeri, en az (bir) adet elektronik teknisyeni (veya teknikeri) ile tanisal radyolojide teshis ama9h kullanilan cihazlann muayene ve kalite kontrol testlerini yapmak uzere en az (bir) adet Medikal Fizikgiyi bulundurmak zorundadir. Bu ekibin teknik yeterliliklerini gosteren iiniversite diplomalan, uzmanhk belgeleri ve kalibrasyon egitim belgelerini Kuruma ibraz etmelidir. * Madde - Kurum Cihazlannin Tammlanmasi. Biyomedikal cihazlarin bilgileri (marka, model, miktar, vb.) EK- Me verilmi tir.. Tanisal Radyoloji ile ilgili cihazlann bilgileri (marka, model, miktar, vb.) EK-'de verilmistir. Madde 4- $artname Ozellikleri Is bu sartname 4 (on dort) madde, (iki) ekten ibarettir. EKLER EK :BIYOMEDIKAL KALlBRASYON VE MUAYENE CIHAZ LISTESt EK :BiYOMEDIKAL KAUBRASYON VE MUAYENE TEST PARAMETRELERI t * DIN ktronik fsi 6/

10 , KA T.C. SAGLIK BAKANLlGl 'E KAMU HASTANELERI KURUMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SE BUCA SEYFi DEMiRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HTZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESI SIRA NO 4 6 " 8 EK-l: BIYOMEDIKAL KALIBRASYON VE MUAYENE CIHAZ LISTESI 7 DIJITAL DERECE 9 ~io tiiz i MALIN/ISiN I ANESTEZI CIHAZI _ '" BENMARI SU BANYOSU C KOLLU SKOP TV'LI SEYYAR RONTGEN CiHAZI (FLOROSKOPl) CERRAHi SEYYAR ASPiRATOR CR CiHAZI DEFIBILATOR CIHAZI. - ' _^, DIJITAL NEM-ISI OLCER _ i. * EFORLU EKG CiHAZI, EKG CiHAZI EKOKARDIYOGRAFI CIHAZI i ELEKTROKOTER ELEKTROTERAPl ETILEN OKSIT GAZ STERILIZATORU VE DEDEKTC L ^ _. ^ - I ' n * ' [ETUV CiHAZI FILM BANYO CIHAZI - GIRDAI> HASTABASI MONiTOR CiHAZI HOLTER EKG HOT PACK KAZANI CIHAZI KAN ISITMA CiHAZI i -. i i ^^ KAN SAKLAMA DOLABI KEMIK DANSITOMETRI CIHAZI MAMOGRAFi CIHAZI MANOMERTE MERKEZI SISTEM MEDIKAL GAZ, BASINCLI HAVA VE VAKUM SJSTEMLERJ QIKIS BASINCI MORG DOLABI CIHAZI OTOKLAV CIHAZI I OTOMATIK PIPET PARAFIN KAZANI PLAZMA ERITME CIHAZI PULSE OKSiMETRE... RYAN ISITICI RONTGEN CiHAZI SATRiFUJ CiHAZI i SERUM ISITMA CIHAZI SEYYAR RONTGEN CiHAZI MlKTAR I BiRiM TUTARI ^ ET ET ^ ET ET ET ET ET i ^ii ET» ^ ^ " ET ET ET ET ET ET Ekn YD IN 7/ Miihendisi

11 T.c. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLIGi GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALiBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMESt SOCJUK ODA (MUTFAK, TIBBI VE EVSEL ATTK DEPOSU) TANSIYON ALETI TERAZi CIHAZI BELTRAKStYON ClHAZI* BOYUN TRAKSIYON CIHAZI TRANSPORT VENTILATOR TROMBOSIT AJITATOR/INKUBATORU USG (ULTRASON) CIHAZI VAKUMMETRE VENTILATOR CIHAZI USG (FIZIK TEDAVJ AMACLI USG) FROZEN CIHAZI ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET i S.N. 4 5 r EK-: BIYOMEDIKAL KALIBRASYON VE MUAYENE TEST PARAMETRELERl MALIN/ISIN I TEST EDILECEK PARA METRE LER l.dakikadaki Solunum sayisi / Brpm.PIP Basinci / cmh * O.I/E Orani 4.0ksijen seviyesi testi 5-TidalVoWm/ml 6.Peep basinci / cmh O 7, Elektriksel GUvenlik Testi ANESTEZI CIHAZI (VENTILATORU 8.EKG VE HASTABA^I MONTTORU DAHIL) 9. Oksijen Saturasyonu 0, Pulse ritmi ll.nibp Testi :0/80 & 80/40.Sicakhk Testi.Nsr/Bpm H.Solunum testi:brpm 5G6rsel ve i itsel Alarmlar BENMAR C KOLLU SKOPI TV'LI SEYYAR RONTGEN CIHAZI (FLOROSKOPi) CERRAHi ASPIRATOR (SABIT/SEYYAR) CR CIHAZI l.sicakhk C. I intamanin Tekrarlanabilme ve dogrusalhgi Testi. Tup C^iki^i ve kararliligi testleri a-tqp 9iki inin uyumlulugu b-top ^ikiginin kvp ile degi imi c-ttip ^ikiginin mas ile degi imi, Filtrasyon ve yarideger kahnhgi testi 4. kvp (Pik kilovoltaj) testi 5. X-I mi Alani Uygunluk (Kolimasyon) testi 6. Odak nokta boyutu 7. inlama SUresinin fil^iilmesi testi 8. Sizinti Radyasyon Ol^iimQ Testi.Basin? Ol^Umu Dozimetri. Monitor ve Lazer Printer Setup, GurtlltO 4. imaj Silme Etkinligi ( Tutulmasi) 5. Sensitivity a. Sensitivity Index Calibration b. Sensitivity Index Consistency 6. Uniformity (Homojenite) 7. U?aysal Uzaklik Dogrulugu I MUhendisi 8/

12 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLlGi GENEL SEKRETERLIGI BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERi SATIN ALINMASI DEFIBRILATOR DIJITAL DERECE DIJITAL NEM-ISI OLQER EFORLU EKG EKG EKOKARDiYOGRAFl ELEKTROKOTER (KOTER ClHAZI) ELEKTROTERAPI ETlLEN OKSIT GAZ STERILIZATORU ETUV FILM BANYO CIHAZI GlRDAP HASTABASI MONiTORO TE KNIK ARTNAMESI a. Mesafe ve Yatay - Dtl ey Oran Dogrulugu b. Piksel Boyutu Dogrulugu 8. Bulaniklik ve Bozulma { Diki Arlifaktlari) 9. YUksek Kontrast Ayirma GUcii l.enerji testi /joule.nsr Testi/Bpm.Elektriksd Gtlvenlik 4. arj Tutma Performansi 5.0tomatikde arj 6. arj zamani LSicakhk C LSicakhk C. Karsilastirmali Nem Sl^QmU (%RH) LNSR/Bpm.U9gen dalga/hz.ekgdalgaboyu/mv 4. Aritimi: Ven tiko ler; Atr ial 5.ST Yukselmesi ve 0kmesi 6.Elektriksel Gtlvenlik 7-SinQs Dalga/Hz S.Kare Dalga/Hz LNSR/Bpm.U9gen dalga/hz.ekg Dalga Boyu/mV 4. Aritimi :Ventikttler;AtriaI 5.ST Yukselmesi ve (^Okmesi 6.EIektriksel Gflvenlik 7,SinQs Dalga/Hz S.Kare Dalga/Hz LGfirQntQ homojenitesi.algilanabilir gcruntll derinligi.uzakhk dogrulugu 4.Aksiyel ayirma gttctl 5.Lateral ayirma giicti 6.0( bolge 7.Kistik yapi gorilntalemc l.monopoiar /Bipolar olarakfkesme ve daglama).rf GO9 Dagihmi Testi.RF Ka?ak Akim Ol?Umll 4.Elektiriksel Gtivenlik Testi l.enterferans Akimi.Frekans : ma70-0 khz.watt/cm 0l?Um0.Basing.Sicakhk l.sicakhk Dagihmi ( C). Elektriksel GQvenlik Testi. Taban+Sis Degeri (T+S) ve Karanlik Oda I ik Ka^agi Muayenesi. Hiz Indeksi Degerinin Muayenesi. Kontrast indeksi Degerinin Muayenesi 4. Birinci Banyo Sicakhgi Muayenesi IS icak lik LEKG. Oksijen Saturasyonu. Pulse ritmi 4.NIBP Testi :0/80 & 80/40 5.SicaklikTesti 6.Nsr/Bpm 7.Solunum testi:brpm S.GOrsel ve I itsel Alarmlar YJJIN ktronik uiiendisi 9/» * * ' *

13 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TtfRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BIRLlGi GENEL SEKRETERLIGI 4 BUCA SEYFi DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI HOLTER EKG HOT PACK/PARAFIN KAZAN KAN ISITMA CIHAZI KAN SAKLAMA DOLABI KEMIK DENSITOMETRE CIHAZI MAMOGRAFI CIHAZI MANOMETRE MERKEZI SISTEM MEDtKAL GAZ BASINCXI HAVA VE VAKUM SiSTEMLERJ QIKIS BASINCI MORG DOLABI CiHAZI OTOKLAV TE KNIKSARTNAMESI EKG & Artifakt & Aritma & Pacemaker & ST Segment Level l.sicaklik. Elektriksel Gttvenlik Testi. Sicakhk l.sicaklik Dagihmi ( C). Elektriksel Gtlvenlik Testi. kvp & GorUntU dogrulama. Mamografi cihazinin degerlendirilmesi. TUp Cikisi. TUp cikis.inin tekrarlanabilirligi 4. Filtrasyon ve yari deger kalinligi 5. KVp dogrulugu ve tekrarlanabilirligi 6. Otomatik i$inlama kontrolu 7. Ortalama Glandtller doku dozu saptanmasi 8. Kolimasyon testi 9. GOrtlntil kontrasti degerlendirme testi 0. Meme baski (Siki tirma) kuvveti testi. GtJrtlntU homojenitesi ve Artefakt degerlendirmesi. TUp cikisinin mas ile degi imi.sizinti radyasyon. Basin? OlctlmO l.basin9olcqm(l l.sicaklik Dagihmi ( C) l.sicaklik C.Basinc mbar 9 OTOMATIK PIPET. Gravimetrik Mrtorl ile Hacim OlcUmQ 0 PARAFIN KAZAN l.sicaklik Dagihmi ( C) l.sicaklik C PLAZMA ERJTME CIHAZI l.spo.rate.probe testi PULSE OKSIMETRE l.sicaklik C I * RYAN ISITICI 4 RONTGEN CiHAZI ^., I^inlamanin Tekrarlanabilme ve Dogrusalhgi Testi, TUp Ciki i vc kararhhgi testleri a-ttlp gikiginin uyumlulugu b-top?iki inin kvp ile degi imi c-top ^iki^inin ma ile degi imi ^ d-tup gikijinin i inlama zamani ile degi^imi A YD IN lektrunik end is i 0/

14 KA T.C. SAGLIKI E KAMU HASTANELERI KURUfl HASTANELERI BIRLIGi GENEL BUCA SEYFI DEMIRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERI SATIN ALINMASI TE KNIK SARTNAMESI. Filtrasyon ve yarideger kahnligi testi 4. l inlama Silresinin Olctilmesi testi 5. kvp(pikkilovoltaj) testi 6. X-I ini Aiani Uygunluk testi 7, Demet Dikligi Testi 8. Odak Nokta Boyutu ve Ayirma GOcU Testi 9. SizintJ Radyasyon Ol^tlmu Testi 5 Birim zamandaki devir sayisi Ol^Omtl SATRIFUJ CIHAZI 6 l.sicakhk C ' * 7 SERUM ISITMA ClHAZI SEYYAR RONTGEN CiHAZI. I inlamanin Tekrarlanabilme ve dogrusalhgi Testi. Ttip iki i ve kararhhgi testleri a-tiip 9iki inin uyumlulugu b-tup 9iki inin kvp ile degi imi ottip 9iki inm mas ile degi imi. Filtrasyon ve yarideger kalinhgi testi 4. kvp(pikkilovoltaj) testi 5. X-I ini Alani Uygunluk (Kolimasyon) testi 6. Odak nokta boyutu 7J inlama Suresinin Ol^Ulmesi testi 8. Sizinti Radyasyon Ol^iimu Testi 8 l,sicakhk C,Sicakhk Dagihmi ( C) SOGUK ODA (MUTFAK, TIBBi VE EVSEL ATIK DEPOSU) I 9 TANSIYON ALETI Basin9 OlfQma 40 TERAZI CiHAZI r Tekrarlanabilirlik Testi. K6 e Ytikii Testi. Dogrusalhk Testi 4. Agirhk 4. C^kme Kuvveti * BEL TRAKSIYON CIHAZI YDIN ktronik hendisi ii /

15 T.C. SAGLIK BAKANLlGl TURKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU IZMIR KUZEY KAMU HASTANELERI BtRLIGi GENEL SEKRETERLiGI BUCA SEYFI DEMiRSOY DEVLET HASTANESI MUAYENE, DENEY VE KALIBRASYON HIZMETLERi SATIN ALINMASI TEKNIK ARTNAMESI 4, Qekme Kuvveti 4 BOYUN TRAKSlYON CIHAZI TRANSPORT VENTILATOR. Solunum Hizi. PIP Basinci. PEEPBasinci 4. Tidal Hacim 5.:E Orani 6. Oksijen Seviyesi 7- Elektriksel Gtlvenlik Testi * TROMBOSlT AJtTATOR/INKUBATORU USG (ULTRASON) CtHAZI LSicaklik Dagilimi ( O.Sicakhk ( C).GOriintu homojenitesi.aigiianabilir goriintu derinligi.uzakhk dogrulugu 4.Aksiyel ayirma guci) S.Lateral ayirma gucli 6.0lQ bolge 7.Kistikyapi goriintiileme 46 Basin? OlttimU 47 VAKUMMETRE VENTILATOR CIHAZI \ t Solunum Hizi. PIP Basinci. PEEP Basinci 4, Tidal Hacim 5.:E Orani 6. Oksijen Seviyesi. Elektriksel GUvenlik Testi ' * 48 USG (FIZIK TEDAVI AMACLI USG) Watl/Cm Ol^Dmti, Elektriksel GUvenlik Testi 49 Sicaklik ( C) FROZEN CIHAZI Of 0 endisi / *

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2015/ 1573 İlgili Birim : HİZMET

Detaylı

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 Fax: 487 3 27 jhaleno ilgili Birim l in Adi 203/624 DONER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalibrasyon Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Hastanesi başta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca! Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca! Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca! Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 ihale No İlgili Bîrim işin Adı 2013/1082 DÖNER

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ TIBBİ CİHAZ ENVANTER FORMU Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No YNT.FRM.24 01.07.2011 1 03.12.2012 1/6 S.No CİHAZIN ADI MARKA CİHAZIN YERİ

Detaylı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı BASINÇ KALİBRASYONU KALİBRASYON HİZMETİ Manometre / Vakummetre (Kl.1-4) Manometre / Vakummetre (Kl.

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 45 5 5 - Fax: 487 31 7 jhaleno İlgili Birim İşin Adı : 014/1313 : DÖN.SER.AYNİYAT TÜKETİM 196-TEKNİK ATÖLYE-1860-18/07/014JEKNİK

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 jhaleno İlgili Birim İşin Adı 2015/ 1293 AMELİYATHANE

Detaylı

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ VE MÜHENDİSİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ VE MÜHENDİSİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Personelin Adı- Soyadı: İşe Baslama Tarihi: ( : 5: Çok İyi, 4: İyi, 3: Orta, 2: Zayıf, 1: Çok Zayıf Olarak Değerlendirilecektir. ) 1. HAFTA Biyomedikal Böl.Görev,Yetki ve Sorum.Hakkında Biyomedikal Böl.Hastanedeki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 jhaleno İlgili Birim İşin Adı 2014/ 1352 DİYALİZ BİRİMİ DİYALİZ ÜNİTESİNİN MALZEME

Detaylı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği

Detaylı

HASTANELERDE TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU, KALİBRASYON LABORATUARININ KURULMASI, KALİBRASYON HİZMET SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

HASTANELERDE TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU, KALİBRASYON LABORATUARININ KURULMASI, KALİBRASYON HİZMET SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 91 HASTANELERDE TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU, KALİBRASYON LABORATUARININ KURULMASI, KALİBRASYON HİZMET SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Yaşar ODACIOĞLU ÖZET Ülkemizdeki yaklaşık 1400 hastanenin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut

Detaylı

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak üzere belirlenen şart ve periyotlarda bakım ve kalibrasyon işlemlerinin kendi bünyesinde

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ

TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU VE TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ Gazi Üniversitesi ŞUBAT 2013 SUNUM PLANI 1. TIBBİ CİHAZLARDA KALİBRASYONUN AMAÇ VE ÖNEMİ 2. BİYOMEDİKAL KALİBRASYON HİZMETİNDE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar. Sayfa No : 1 /5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde bulunan tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Biyomedikal Bölümü

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TEKNİK HİZMETLER BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TEKNİK HİZMETLER BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney cihazları) tıbbi cihaz bakım onarım

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 5 İçindekiler ÖNSÖZ

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 10691 18/05/2012 Konu : Yazıcı Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Yazıcı Toner Alımı için kapalı zarfta teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİBRASYON GRUP BAŞKANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 0 1 - GENEL METROLOJİ EĞİTİMİ 2 - ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ 3 - SICAKLIK KALİBRASYONU EĞİTİMİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 3037 08/02/2012 Konu : Yazıcı Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Yazıcı Toner Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterligi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterligi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU Izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreterligi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 Fax: 487 31 27 jhaleno ilgili Binm l?in Adi 2013/1620 DONER SERMAYE

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 6683 27/03/2012 Konu : Yazıcı Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Yazıcı Toner Alımı için kapalı zarfta teklif

Detaylı

İŞ TANIMI. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı

İŞ TANIMI. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı İŞ TANIMI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı 25-26-27 Mart 2015 tarihlerinde Manisa da gerçekleştirilecek olan Anne Dostu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ Elazığ ili SODES GENCİM GİRİŞİMCİYİM Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ ST 37 İMAL EDİLEN PARÇALARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe girer. 2. Bu şartname toplam 5 sayfadan ibarettir. 3. Şartnamede

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 13557 18.08.2010 Konu : İtalya Cersaie Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, İtalya Cersaie 2010 (28 Eylül- 2 Ekim) Uluslararası Seramik Banyo, Mutfak malzemeleri ve aksesuarları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No İlgili Birim İşin Adı 2015/164 AMELİYATHANE

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: HACİM (Mikropipet) KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? R Ö N T G

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10754 02.07.2010 Konu : Çin İhracat ve İthalat Fuarı (KANTON Fuarı) Gezisi Hk. Sayın İlgili, Çin ihracat ve ithalat fuarı (KANTON Fuarı) Gezisi Hizmet alımı için kapalı zarfta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Ambrosia Teknomed Plaza Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:18/64 Balgat 06520 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

UZUN ÖMÜRLÜ ALT YAPI SİSTEMLERİ İÇİN KALİTE KONTROL SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ

UZUN ÖMÜRLÜ ALT YAPI SİSTEMLERİ İÇİN KALİTE KONTROL SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ UZUN ÖMÜRLÜ ALT YAPI SİSTEMLERİ İÇİN KALİTE KONTROL SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ MALZEME KABUL YÖNTEMLERİ İHALE DOSYASINDA GEREKLİ TEKNİK BELGELERİN YETERLİLİĞİNİN KONTROLÜ İLE YAPILAN KABULLER MALZEME KABUL

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Kültür-Sanat Merkezinde Buluşalım Projesi kapsamında Servis İhalesine İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 26659 12.12.2016 Konu : Projeksiyon Cihazı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Projeksiyon Cihazı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 14.12.2016

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK BASINÇLI SU POMPASI NOZULLARI SATIN ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞUSTOS/2016 İÇİNDEKİLER MADDE 1. İŞİN KONUSU... 1 MADDE 2. İSTENEN

Detaylı

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR KURU KİMYEVİ TOZLU YANGıN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİDİR Hacettepe Üniversitesi birimlerine ait Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüplerinin dolumu, dolum sonrası bakımı ve test işlemleri aşağıdaki

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

KALİBRASYONA DAHİL TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ VE ÖLÇÜM PERİYOTLARI

KALİBRASYONA DAHİL TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ VE ÖLÇÜM PERİYOTLARI U ise T.C U1. FazU cihazlar kalibrasyonu yapılması zorunlu olan, kalibrasyon periyotları 6 ay olan ve süresi değiştirilemeyen kalibrasyon ölçüm sıralamasında ilk yapılması gereken cihazları kapsamaktadır.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19766 26.11.2010 Konu : Münih Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya Münih Yapı & İnşaat Malzemeleri ve Sistemleri Ticari Fuarı (17-22 Ocak 2011)-BAU

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24953 Konu : Bilgisayar-Monitör-Yazıcı Alımı 31/12/2012 Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar-Monitör-Yazıcı Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE Sayı : 32-1- Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA ~.t..;fq. / 2012...... MÜESSESESİNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Kompanzasyon

Detaylı