5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II."

Transkript

1 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN TANIMLAR 55 A. Gümrük Vergileri 55 B. Gümrüklenmiş Değer 55 C. Akaryakıt 56 III. DİĞER TANIMLAR 56 A. FOB Kıymet (Free On Board: Gemi Güvertesinde Teslim) 56 B. CIF Kıymet (Cost+Insurance+Freight: Malın Bedeli+Sigorta Masrafı+Navlun 56 C. Teşebbüs 56 D. Teşekkül 57 E. Gümrük Mevzuatı 57 F. Gümrük İşlemi 58 G. Gümrük Bölgesi 58 H. Gümrük Kapısı 58 İkinci Bölüm KAÇAKÇILIK FİİLLERİ MADDE 3: SUÇLAR VE KABAHTLER 59 MADDE 3/1: EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMADAN İTHAL ETMEK SUÇU 65 I. AÇIKLAMALAR 65 A. Gümrük Rejimleri 65 B. Eşyanın Yasal Yollardan İthali Gümrük Bölgesi Gümrük Beyanı 68 a. Yazılı Beyan 68 b. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan 70 c. Sözlü Beyan 70 d. Tasarruf Yoluyla Beyan Beyan Sahibi ve Temsilcisi 71 a. Dolaylı Temsil 72 b. Doğrudan Temsil Beyannamenin Tescili Beyannamenin Bağlayıcılığı Beyannameye Eklenecek Belgeler Beyannamede Düzeltme Beyannamenin İptali Beyanın Kontrolü, Eşya Muayenesi ve Tahlil 78 a. Beyanın Kontrolü 78

2 b. Eşyanın Muayenesi 79 ba. Muayene 79 bb. Muayene Edilmeyecek Eşya 80 bc. İkinci Muayene 81 bd. Beyan ile Muayene Arasında Cins, Nevi veya Nitelik Farkı 82 be. Muayene Masrafları 82 bf. Ayniyet Tespiti 82 c. Eşya Tahlili 83 ca. Tahlil Şartları 83 cb. Numune Alma 85 II. SUÇUN UNSURLARI 86 A. Kanuni Unsur 86 B. Maddi Unsur 87 C. Manevi Unsur 87 D. Fail 87 E. Yaptırım 87 F. Görev 88 G. Zamanaşımı 88 III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 88 MADDE 3/2: EŞYAYI SAHTE BELGE KULLANMAK SURETİYLE GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSEZİN İTHAL ETMEK SUÇU 182 I. AÇIKLAMALAR 182 A sayılı Türk Ceza Kanununda Resmi Belgede Sahtecilik Madde Metni Maddi Unsur Manevi Unsur Fail Ağırlaştırıcı Neden Hafifleştirici Neden 186 B sayılı Türk Ceza Kanununda Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Madde Metni Maddi Unsur Manevi Unsur Fail Ağırlaştırıcı Neden Hafifleştirici Neden 187 C sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgede Sahtecilik Madde Metni Maddi Unsur Manevi Unsur 187

3 4. Fail Hafifletici Neden 188 D sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Madde Metni Maddi Unsur Manevi Unsur Fail 188 E sayılı Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçlarında İçtima Madde Metni Açıklama 188 II. SUÇUN UNSURLARI 189 A. Kanuni Unsur 189 B. Maddi Unsur 190 C. Manevi Unsur 190 D. Fail 190 E. Yaptırım 190 F. Görev 191 G. Zamanaşımı 191 III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 191 IV. DAİRE KARARLARI 201 MADDE 3/3: TRANSİT EŞYA KAÇAKÇILIĞI SUÇU 279 I. AÇIKLAMALAR 279 A. Genel Olarak 279 B. Tanım-Kapsam-Amaç 280 C. Beyan 281 II. SUÇUN UNSURLARI 281 A. Kanuni Unsur 281 B. Maddi Unsur 281 C. Manevi Unsur Yola Devam Edememe Süre Aşımı Güzergâh Değişikliği 283 D. Fail 283 E. Yaptırım 284 F. Görev 284 G. Zamanaşımı 284 III. DAİRE KARARLARI 284 MADDE 3/4:GEÇİCİ İTHALAT VE DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI SAHTE BELGE İLE YURT DIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPMAK SUÇU 312 I. AÇIKLAMALAR 312 A. Geçici İthalat Rejimi Tanım 312

4 2. Çeşitleri 312 a. Tam Muafiyet 313 b. Kısmi Muafiyet İzin Süre Teminat 315 B. Dâhilde İşleme Rejimi Tanım-Amaç Eşdeğer Eşya Şartlı Muafiyet Sistemi Teminat Geri Ödeme Sistemi 320 II. SUÇUN UNSURLARI 321 A. Kanuni Unsur 321 B. Maddi Unsur 321 C. Manevi Unsur 323 D. Fail 323 E. Yaptırım 323 F. Görev 323 G. Zamanaşımı 323 III. DAİRE KARARLARI 324 MADDE 3/5: KAÇAK EŞYAYI, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU 351 I. SUÇUN UNSURLARI 351 A. Kanuni Unsur 351 B. Maddi Unsur 351 C. Manevi Unsur 353 D. Fail 353 E. Yaptırım 353 F. Görev 354 G. Zamanaşımı 354 II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 354 III. DAİRE KARARLARI 366 MADDE 3/6: ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI, İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS ETMEK, SATMAK VEYA DEVRETMEK YA DA BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU 402 I. SUÇUN UNSURLARI 402 A. Kanuni Unsur 402 B. Maddi Unsur 402 C. Manevi Unsur 404 D. Fail 404 E. Yaptırım 404

5 F. Görev 404 G. Zamanaşımı 405 II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 405 III. DAİRE KARARLARI 408 MADDE 3/7: İTHALİ KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI İTHAL ETMEK YA DA EŞYANIN BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU 416 I. İLGİLİ MEVZUAT 416 A Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 416 B Sayılı Türk Ceza Kanununun 174 ve 188. Maddeleri 418 II. SUÇUN UNSURLARI 419 A. Kanuni Unsur 419 B. Maddi Unsur 419 C. Manevi Unsur 420 D. Fail 420 E. Yaptırım 421 F. Görev 421 G. Zamanaşımı 421 III. DAİRE KARARLARI 421 MADDE 3/8: İHRACI KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI ÜLKEDEN ÇIKARMAK SUÇU 426 I. SUÇUN UNSURLARI 426 A. Kanuni Unsur 426 B. Maddi Unsur 426 C. Manevi Unsur 426 D. Fail 426 E. Yaptırım 427 F. Görev 427 G. Zamanaşımı 427 II. DAİRE KARARLARI 427 MADDE 3/9: İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERMEK YA DA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK SUÇU (HAYALİ İHRACAT) 429 I. SUÇUN UNSURLARI 429 A. Kanuni Unsur 429 B. Maddi Unsur 430 C. Manevi Unsur 431 D. Fail 431 E. Yaptırım 431 F. Görev 431 G. Zamanaşımı 431 II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 431 III. DAİRE KARARLARI 437 MADDE 3/10: AKARYAKIT, TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU 453 I. SUÇUN UNSURLARI 453

6 A. Kanuni Unsur 453 B. Maddi Unsur 453 C. Manevi Unsur 453 D. Fail 454 E. Yaptırım 454 II. DAİRE KARARLARI 454 MADDE 3/11: KAÇAK AKARYAKITI TİCARÎ AMAÇLA ÜRETME, BULUNDURMA, NAKLETME YA DA SATIŞA ARZETME, SATMA VEYA TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA SUÇU 461 I. AÇIKLAMALAR 461 II. SUÇUN UNSURLARI 463 A. Kanuni Unsur 463 B. Maddi Unsur 463 a. Kaçak akaryakıtı ticari amaçla üretmek 463 b. Kaçak akaryakıtı satışa arz etmek 464 c. Kaçak akaryakıt satmak 464 d. Ticari amaçla kaçak akaryakıt bulundurmak 466 e. Kaçak akaryakıtı bilerek ticari amaçla satın almak 466 f. Kaçak akaryakıtı ticari amaçla taşımak 467 C. Manevi Unsur 467 D. Fail 468 E. Yaptırım 468 F. Görev 470 G. Zamanaşımı 470 III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 470 IV. DAİRE KARARLARI 477 MADDE 3/12: AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDEN AKARYAKIT ÜRETMEK, SATIŞA ARZETME, SATMA, BULUNDURMA, TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA, TAŞIMAVEYA SAKLAMA 482 I. SUÇUN UNSURLARI 482 A. Kanuni Unsur 482 B. Maddi Unsur 482 C. Manevi Unsur 483 D. Fail 483 E. Yaptırım 483 F. Görev 483 G. Zamanaşımı 483 MADDE 3/13: BORU HATLARINDAN, DEPOLARINDAN VEYA KUYULARDAN KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE ALINAN SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ HİDROKARBONLARLA, HİDROKARBON TÜREVİ OLAN YAKITLARI SATIŞA ARZETME, SATMA, BULUNDURMA, TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA, TAŞIMA VEYA SAKLAMA SUÇU 484 I. AÇIKLAMALAR 484 A. Kanuni Unsur 484

7 B. Maddi Unsur 487 C. Manevi Unsur 487 D. Fail 487 E. Yaptırım 487 F. Görev 488 G. Zamanaşımı 488 MADDE 3/14: LİSANSA ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDE BELİRLENENLERE AYKIRI OLARAK SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN BULUNDURMAK SUÇU 489 I. SUÇUN UNSURLARI 489 A. Kanuni Unsur 489 B. Maddi Unsur 492 C. Manevi Unsur 492 D. Fail 492 E. Yaptırım 492 F. Görev 492 G. Zamanaşımı 492 II. DAİRE KARARLARI 492 MADDE 3/15: ULUSAL MARKERİ YETKİSİZ OLARAK ÜRETME, SATIŞA ARZETME, SATMA, YETKİSİZ KİŞİLERDEN SATIN ALMA, KABUL ETME, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK NAKLETME VEYA BULUNDURMA 495 I. AÇIKLAMALAR 495 II. SUÇUN UNSURLARI 495 A. Kanuni Unsur 495 B. Maddi Unsur 495 C. Manevi Unsur 496 D. Fail 496 E. İştirak 496 F. İçtima 497 G. Yaptırım 497 H. Görev 497 I. Zamanaşımı 497 MADDE 3/16: BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİN TAKLİTLERİNİ İMAL ETME VEYA ÜLKEYE SOKMA İLE BUNLARI BİLEREK BULUNDURMA, NAKLETME, SATMA YA DA KULLANANMA SUÇU 498 I. AÇIKLAMALAR 498 II. SUÇUN UNSURLARI 501 A. Kanuni Unsur 501 B. Maddi Unsur 501 C. Manevi Unsur 501 D. Fail 501 E. Yaptırım 502 F. Görev 502 G. Zamanaşımı 502

8 III. DAİRE KARARLARI 502 MADDE 3/17: BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN YAYMA, SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE TEMİN ETME, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMA SUÇU 504 I. AÇIKLAMALAR 504 II. SUÇUN UNSURLARI 509 A. Kanuni Unsur 509 B. Maddi Unsur 509 C. Manevi Unsur 510 D. Fail 510 E. Yaptırım 510 F. Görev 510 G. Zamanaşımı 510 MADDE 3/18: BANDROL VE BENZERİ İŞARETLERİ BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN YAYMA, SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE TEMİN ETME, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMA SUÇU 511 I. AÇIKLAMALAR 511 II. SUÇUN UNSURLARI 518 A. Kanuni Unsur 518 B. Maddi Unsur 518 C. Manevi Unsur 518 D. Fail 519 E. Yaptırım 519 F. Görev 519 G. Zamanaşımı 519 III. DAİRE KARARLARI 519 MADDE 3/21: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE TEŞEBBÜS 573 I SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA TEŞEBBÜS 573 A. Kanun Metni 573 B. Kavram 573 C. Teşebbüs Koşulları Kast Bulunması İcraya Başlama Hareketlerin Elverişliliği Suçun Tamamlanamaması 574 D. Teşebbüste Ceza 575 II SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA TEŞEBBÜS 575 MADDE 3/22: KAÇAK EŞYA DEĞERİNİN FAHİŞ OLMASI 577 I. AÇIKLAMALAR 577 MADDE 4: NİTELİKLİ HALLER 578 MADDE 4/1: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN ÖRGÜTLÜ İŞLENMESİ 579

9 I. İLGİLİ MEVZUAT 579 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 579 Etkin pişmanlık 580 II. AÇIKLAMALAR 580 III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 583 IV. DAİRE KARARLARI 599 MADDE 4/2: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN TOPLU İŞLENMESİ 629 I. AÇIKLAMALAR 629 II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI III. DAİRE KARARLARI 652 MADDE 4/3: KAÇAKÇILIK FİİLİNİN TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ 665 I. İLGİLİ MEVZUAT S. TCK m II. AÇIKLAMALAR 665 III. DAİRE KARARLARI 666 MADDE 4/4: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN GÖREVLİ KİŞİLER VEYA MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK İŞLENMESİ 667 I. AÇIKLAMALAR 667 A. Kaçakçılık Suçunun Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek, Araştırmak ve Soruşturmakla Görevli Kişiler Tarafından İşlenmesi 667 B. Kaçakçılık Suçunun Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 667 II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 668 III. DAİRE KARARLARI 670 MADDE 4/5: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN BELGEDE SAHTECİLİK YAPILARAK İŞLENMESİ 676 I. İLGİLİ MEVZUAT S. TCK m II. AÇIKLAMALAR 677 MADDE 4/6: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNE GÖZ YUMULMASI 678 I. İLGİLİ MEVZUAT s. TCK m II. AÇIKLAMALAR 678 III. DAİRE KARARLARI 679 MADDE 4/7: DEVLET VE KAMU GÜVENLİĞİ ALEYHİNE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU 683 I. AÇIKLAMALAR 683 MADDE 4/8: SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN KULLANILARAK KAÇAK AKARYAKIT SATIŞI 685 I. AÇIKLAMALAR 685 MADDE 4/9: KAMUOYUNA İLAN 686 I. AÇIKLAMALAR 686

10 MADDE 5- ETKİN PİŞMANLIK 687 I. İLGİLİ MEVZUAT S. TCK m II. AÇIKLAMALAR 687 III. DAİRE KARARLARI 689 MADDE 6: YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA 692 I. AÇIKLAMALAR Failin gün ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda Belirtilen Şartları Haiz Yolcu Sıfatını Taşıyan, Pasaport ya da Pasaport Yerine Geçen Belge Sahibi Gerçek Bir Kişi Olması 693 a. Kişisel (Zati) Eşya Kavramı 694 b. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti 694 aa. Genel Olarak 694 bb. Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi (Ek 9) 695 cc. Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti 697 dd. Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya 697 ee. Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi 698 ff. Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya Fiilin; Yolcunun Gümrük Denetiminden Geçişi Sırasında Oluşması Eşyanın Ticari Miktar ve Mahiyette Olmaması veya İthalinin ya da İhracının Yasaklanmamış Olması 699 II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 699 III. DAİRE KARARLARI 710 MADDE 7: DENİZ TAŞITLARI 732 I. AÇIKLAMALAR 732 MADDE 8: TEKERRÜR 734 Üçüncü Bölüm USUL HÜKÜMLERİ MADDE 9: ARAMA VE ELKOYMA 735 I. İLGİLİ MEVZUAT 735 A Anayasası Hükümleri 735 B S. CMK md II. AÇIKLAMALAR 744 A Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Arama Arama Kavramı Kapalı Yerlerde Arama 745 a. Şüpheli veya Sanığa Ait Yerlerde Yapılan Arama 745 aa. Aramanın Amacı 745 bb. Arama Zamanı 747

11 cc. Arama Kararı Verme Yetkisi 747 aaa. Hâkimin Arama Kararı 747 bbb. Cumhuriyet Savcısının Arama Emri 748 ccc. Kolluk Amirinin Arama Emri 749 dd. Arama Kararı 750 ee. Arama Kararı Alınmadan Yapılacak Aramalar 751 ff. Aramada Hazır Bulunabilecekler 752 gg. Aramanın Yapılması 753 b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama Kişinin Üst Araması Araçlarda Arama Avukat Bürolarında Arama 758 B Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda El Koyma 758 C Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Arama ve Elkoyma Genel Hükümlere Göre Arama ve Elkoyma Gümrük Salon ve Kapılarında Arama ve Elkoyma Gümrük Kapı ve Yolları Dışında Arama ve Elkoyma 761 III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 761 MADDE 10: KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA ELKOYMA 792 I. İLGİLİ MEVZUAT 792 Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 792 II. AÇIKLAMALAR 794 A. Nakil Aracına Elkoyma 794 B. Nakil Aracının Alıkonulması, İadesi ve Tasfiyesi 794 III. DAİRE KARARLARI 795 MADDE 11: ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI 801 I. AÇIKLAMALAR 802 A. Birinci Fıkra 802 B. İkinci Fıkra 803 C. Üçüncü Fıkra 803 D. Dördüncü Fıkra 803 E. Beşinci Fıkra 803 F. Altıncı Fıkra 804 G. Yedinci Fıkra 804 H. Sekizinci Fıkra 804 MADDE 12: YASAK EŞYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ 805 I. AÇIKLAMALAR 805 A. Birinci Fıkra 805 B. İkinci Fıkra 805 MADDE 13: MÜSADERE 807

12 I. İLGİLİ MEVZUAT 807 A S. TCK Md B S. CMK Md II. AÇIKLAMALAR 809 A Sayılı Türk Ceza Kanununda Müsadere Eşya Müsaderesi Kazanç Müsaderesi 810 B Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Müsadere Usulü 810 C Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Müsadere 812 III. CEZA GENEL KURUL KARARLARI 813 IV. DAİRE KARARLARI 824 MADDE 14: MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 907 MADDE 15: KAİM DEĞER 907 I. İLGİLİ MEVZUAT 907 A S. Türk Ceza Kanunu md II. AÇIKLAMALAR 908 III. DAİRE KARARLARI 909 MADDE 16: TASFİYE 911 I. AÇIKLAMALAR 912 A. Birinci Fıkra 912 B. İkinci Fıkra 913 C. Üçüncü Fıkra 913 D. Dördüncü Fıkra 913 II. DAİRE KARARLARI 913 MADDE 16/A : KAÇAK AKARYAKITIN TASFİYESİ 917 I. AÇIKLAMALAR 918 Dördüncü Bölüm ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 17: YETKİLİ MERCİLER 919 I. İLGİLİ MEVZUAT Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İhtisas Mahkemelerinin Yargı Alanları ile Görevli Mahkemelere İlişkin Kararı (İlgili Kısım) 920 II. AÇIKLAMALAR 921 III. CEZA GENEL KURUL KARARLARI 921 IV. DAİRE KARARLARI 924 MADDE 18: DAVAYA KATILMA 933 I. İLGİLİ MEVZUAT sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m II. AÇIKLAMALAR 934 A Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Davaya Katılma Kavram 934

13 2. Kamu Davasına Katılma Katılma Usulü Katılanın Hakları Katılmanın Hükümsüzlüğü 937 B. Kaçakçılık Suçlarında Davaya Katılma Gümrük İdaresinin Davaya Katılması Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu nun Davaya Katılması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Davaya Katılması 940 III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 940 IV. DAİRE KARARLARI 945 MADDE 19:KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLAR 962 I. AÇIKLAMALAR 962 II. DAİRE KARARLARI 964 MADDE 20: TUTANAKLAR 965 MADDE 21: KONTROLLÜ TESLİMAT 969 I. MEVZUAT 969 A sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun (İlgili Maddeler) 969 B. Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 970 II. AÇIKLAMALAR 974 MADDE 22: SİLAH KULLANMA YETKİSİ 978 I. AÇIKLAMALAR 978 MADDE 23: İKRAMİYELER 981 I. İLGİLİ MEVZUAT Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 984 II. AÇIKLAMALAR 990 A. Genel Olarak 990 B. Silah ve Mühimmatta İkramiye 991 C. Uyuşturucu Maddelerde İkramiye 993 D. Kaçak Akaryakıtta İkramiye 994 E. Diğer Kaçak Eşyalarda İkramiye 995 F. Ortak Hükümler 996 G. Kontrollü Teslimat Yakalamalarında İkramiye 998 MADDE 24: KRİMİNAL LABORATUAR 1000 I. AÇIKLAMALAR 1000 Beşinci Bölüm GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER MADDE 25: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 1001

14 AÇIKLAMALAR 1001 GEÇİCİ MADDE 1: 1918 VE 4926 SAYILI YASALARA YAPILAN ATIFLAR 1001 AÇIKLAMALAR 1001 GEÇİCİ MADDE 2: ERTELENEN DAVALARDA ELKONULAN EŞYANIN TASFİYESİ 1001 AÇIKLAMALAR 1001 GEÇİCİ MADDE 3: EŞYANIN MUHAFAZASI 1002 AÇIKLAMALAR 1003 GEÇİCİ MADDE 4: ELKONULAN AKARYAKITIN TASFİYE VE İADESİ 1004 AÇIKLAMALAR 1005 GEÇİCİ MADDE 5: ELKONULAN VEYA ALIKONULAN TAŞIMA ARAÇLARI 1005 GEÇİCİ MADDE AÇIKLAMALAR MADDE 26: YÜRÜRLÜK 1009 AÇIKLAMALAR 1009 MADDE 27: YÜRÜTME 1009 AÇIKLAMALAR 1009 KAYNAKÇA 1011 KAVRAM İNDEKSİ 1013

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26479 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Kanunun

Detaylı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası. 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası. 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı :

Detaylı

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme,

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 32 6/6/2002

Detaylı

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR I HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR II III HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idareleri ve defterdarlıkların,

Detaylı

Akaryakıt kaçakçılığı

Akaryakıt kaçakçılığı Akaryakıt kaçakçılığı ve hileli yakıt faaliyetlerinin önlenmesi için hazırlanan kanun taslağı Bakanlar Kurulu nda imzaya açıldı. Çok ağır yaptırımlar ve önemli düzenlemeler içeren taslakla kaçakçılığın

Detaylı

27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir. GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 26 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28953 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI,

Detaylı

26 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28953 YÖNETMELİK

26 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28953 YÖNETMELİK 26 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28953 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI,

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI DOKTORA TEZİ Hazırlayan Murat AYDIN

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul tarihi: 13.11.1996 (19.11.1996 gün ve 22822 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) (5549 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi ile; 13/11/1996

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar No.89/14391 R. Gazete No. 20249 Tarih : 7.8.1989 R.G.Tarihi: 11.8.1989 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Tarihi: 07 Ekim 2009 Resmî Gazete Sayısı: 27369 Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: 7.1.1932 Resmi Gazete: 12.1.1932 Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Detaylı