3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ"

Transkript

1 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN BİLİM DALLARI A. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU B. CEZA İNFAZ HUKUKU C. KRİMİNOLOJİ II. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ III. SUÇ, KABAHAT, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAVRAMLARI 2. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ AMACI I. CEZA TEORİLERİ A. ADALETÇİ TEORİLER B. ÖZEL ÖNLEME TEORİSİ C. GENEL ÖNLEME TEORİSİ D. UZLAŞTIRICI TEORİLER E. GÖRÜŞÜMÜZ II. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN AMACI III. MAĞDURUN KORUNMASI 3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ 4.CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE TÜRK CEZA HUKUKU REFORMU I. KAYNAKLAR A. KANUN B. YARGI KARARLARI C. ÖRF VE ADET HUKUKU D. AHLÂK E. ÖĞRETİ II. TÜRK CEZA HUKUKU REFORMU A. OSMANLI DÖNEMİ CEZA KANUNLARI B. CUMHURİYET DÖNEMİ CEZA KANUNLARI SAYILI TÜRK CEZA KANUNU SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 5. CEZA KANUNUN GÜVENCE FONKSİYONU I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ A. BELİRLİLİK İLKESİ B. BEYAZA HÜKÜM C. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE SUÇ VE CEZA KOYMA YASAĞI D. CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS YASAĞI. 1. CEZA KANUNLARININ YORUMU 2. KIYAS (ÖRNEKSEME) YASAĞI II. CEZA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI A. GEÇMİŞE UYGULAMA YASAĞI

2 B. LEHE KANUNUN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANMASI C. GEÇİCİ VE SÜRELİ KANUNLAR İKİNCİ BÖLÜM SUÇ ÖĞRETİSİ - GENEL ESASLAR 7. SUÇ ÖĞRETİSİ I. SUÇ GENEL ÖĞRETİSİNİN ANLAMI VE GÖREVİ II. CEZA HUKUKU SİSTEMİNİN TEMEL KAVRAMLARI A. HAREKET-FİİL B. TİPİKLİK C. HAKSIZLIK-HUKUKA AYKIRILIK D. KUSURLULUK III. SUÇUN YAPISINA İLİŞKİN TEORİLER A.KLASİK SUÇ TEORİSİ B.YENİ KLASİK SUÇ TEORİSİ C.FİNALİST SUÇ TEORİSİ D. SON GELİŞMELER 8. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI I. MADDİ UNSURLAR A. HAREKET-FİİL 1. HAREKET TEORİLERİ A) DOĞAL HAREKET TEORİSİ B) FİNAL HAREKET TEORİSİ C) SOSYAL HAREKET TEORİSİ 2. HAREKETİN FONKSİYONLARI 3. HAREKET YETENEĞİ A) KAVRAM B) TÜZELKİŞİNİN HAREKET YETENEĞİ SORUNU 4. HAREKET AÇISINDAN SUÇ TÜRLERİ A) TEK VEYA ÇOK HAREKETLİ SUÇLAR B) SERBEST HAREKETLİ SUÇLAR C) BAĞLI HAREKETLİ SUÇLAR D) SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇLAR E) KESİNTİSİZ (MÜTEMADİ) SUÇLAR F) İHMALİ SUÇLAR AA) KAVRAM BB) GERÇEK İHMALİ SUÇLAR CC) GÖRÜNÜŞTE İHMALİ SUÇLAR DD) TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER B. NETİCE 1. NETİCELİ SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞI 2. OBJEKTİF İSNADİYET C. FAİL 1. GENEL OLARAK 2. ÖZGÜ SUÇLAR D. SUÇUN KONUSU 1. KAVRAM 2. SUÇUN KONUSU ÜZERİNDE DOĞAN ETKİYE GÖRE SUÇ TÜRLERİ

3 A. ZARAR SUÇLARI B.TEHLİKE SUÇLARI AA) SOYUT TEHLİKE SUÇLARI BB) SOMUT TEHLİKE SUÇLARI E. MAĞDUR-SUÇTAN ZARAR GÖREN F. NİTELİKLİ UNSURLAR II. MANEVİ UNSURLAR A. KAST 1. KAST KAVRAMI VE UNSURLARI 2. KASTIN TÜRLERİ A) DOĞRUDAN KAST B) OLASI KAST C) AMAÇ-SAİK D) TASARLAMA B. TAKSİR 1. TAKSİR KAVRAMI VE UNSURLARI 2. BİLİNÇLİ TAKSİR-BİLİNÇSİZ TAKSİR 3. TAKSİRLİ HAREKETLERİN BİRLEŞMESİ VE SORUMLULUK 4.TAKSİRLE İŞLENEN SUÇ DOLAYISIYLA FAİLİN YAKINLARININ MAĞDUR OLMASI YA DA KENDİSİNİN ZARAR GÖRMESİ C. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR D. KABAHATLERDE MANEVÎ UNSUR E. HATA HALLERİ 1. SUÇUN MADDÎ UNSURLARINDA HATA 2. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARINDA HATA 3. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİNİN MADDİ KOŞULLARINDA HATA III. HUKUKU AYKIRILIK UNSURU A. KAVRAM B. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 1. HAKKIN KULLANILMASI 2. GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ 3. MEŞRU SAVUNMA 4. İLGİLİNİN RIZASI 9. KUSURLULUK I. KAVRAM GENEL BİLGİLER II. KUSUR TEORİLERİ A. PSİKOLOJİK TEORİ B. NORMATİF TEORİ C. GÖRÜŞÜMÜZ III. KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA ETKİLEYEN NEDENLER A. GENEL OLARAK B. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ C. AKIL HASTALIĞI D.SAĞIR VE DİLSİZLİK E. GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ F. MAZERET NEDENLERİ 1. ZORUNLULUK HALİ

4 2. HUKUKA AYKIRI BAĞLAYICI EMİR 3. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI 4. CEBİR VEYA TEHDİT İN ETKİSİ G. HAKSIZ TAHRİK H. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HATA HALLERİ 10. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ I. SUÇA TEŞEBBÜS A.TEŞEBBÜSÜN HUKUKÎ NİTELİĞİ B. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILIŞ NEDENİ C. TEŞEBBÜSÜN KOŞULLARI 1. KAST 2. ELVERİŞLİ HAREKETLER 3. İCRAYA BAŞLAMA 4. SUÇUN TAMAMLANAMAMASI D. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME II. SUÇA İŞTİRAK A. SUÇA İŞTİRAKİN HUKUKİ ESASI B. FAİLLİK 1. ÇOK FAİLLİ SUÇLAR 2. MÜŞTEREK FAİLLİK 3. DOLAYLI FAİLLİK C. ŞERİKLİK 1. AZMETTİRME 2. YARDIM ETME D. BAĞLILIK KURALI E. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME III. SUÇLARIN İÇTİMAI A. KAVRAM B. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA-BİLEŞİK SUÇ C. FİİL TEKLİĞİ-FİİL ÇOKLUĞU D. ZİNCİRLEME SUÇ E. FİKRİ İÇTİMA 1. AYNI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA 2. FARKLI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA F. SUÇ VE KABAHATİN İÇTİMAI 11. SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN, YAPTIRIMIN UYGULANMASI İÇİN GEREKEN VEYA YAPTIRIM UYGULANMASINI ENGELLEYEN ÖZEL KOŞULLAR I. YAPTIRIM UYGULANMASI İÇİN GEREKEN ÖZEL KOŞULLAR A. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME KOŞULLARI B. YAPTIRIM UYGULANMASINI ENGELLEYEN ÖZEL KOŞULLAR 1. KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ A) ANAYASADA (YASAMA SORUMSUZLUĞU, CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU) B) TÜRK CEZA KANUNUNDA 2. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN KİŞİSEL NEDENLER A)TCK NIN GENEL HÜKÜMLERİNDE B) TCK NIN ÖZEL HÜKÜMLERİNDE C. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI 1. ŞİKÂYET

5 2. İZİN, TALEP, MÜRACAAT, KARAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAPTIRIM ÖĞRETİSİ 12. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI I. KAVRAM GENEL BİLGİLER II. YAPTIRIM TÜRLERİ A. CEZALAR 1. HAPİS CEZASI A) MÜEBBET HAPİS CEZASI B) SÜRELİ HAPİS CEZASI C) KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI D) KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR E) HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ F) HAPİS CEZASININ İNFAZI AA) KOŞULLU SALIVERME BB) KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ 2. ADLİ PARA CEZASI A) GENEL OLARAK B) ADLİ PARA CEZASININ KOŞULLARI VE SAPTANMASI C) ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI 3. SOMUT CEZANIN SAPTANMASI A) CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ B) MAHSUP B. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 1. KAVRAM 2. TÜRLERİ A) BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA B) MÜSADERE AA) EŞYA MÜSADERESİ BB) KAZANÇ MÜSADERESİ C) ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ D) AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ E) SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR F) SINIR DIŞI EDİLME G) TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ 13. DAVA VE CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ A. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ B. AF 1. GENEL AF 2. ÖZEL AF C. ZAMANAŞIMI 1. HUKUKİ NİTELİĞİ 2. DAVA ZAMANAŞIMI A) DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ B) DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ

6 3. CEZA ZAMANAŞIMI A) CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ B) CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ C) CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI 4. MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI 5. ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI D. UZLAŞMA E.ÖNÖDEME. 14 ADLİ SİCİL. 15 MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA II. SUÇUN İŞLENDİĞİ YER III. ÜLKE KAVRAMI IV. YER BAKINDAN UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER A. MÜLKİLİK İLKESİ B. ŞAHSİLİK İLKESİ 1. FAİLE GÖRE ŞAHSİLİK 2. MAĞDURA GÖRE ŞAHSİLİK C. İKAME YARGI İLKESİ D. KORUMA- GERÇEKLİK İLKESİ E. EVRENSELLİK İLKESİ F.MİLLETLERARASI HUKUKTAN DOĞAN AYRICALIKLAR 1. YABANCI ASKER KİŞİLER 2. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK VI. CEZALARIN MAHSUBU VE HAK YOKSUNLUKLARI VII. YABANCI KANUNU GÖZ ÖNÜNDE TUTMA VIII. GERİ VERME A. KAVRAM B. KOŞULLARI 1. MADDİ KOŞULLAR 2. BİÇİMSEL KOŞULLAR

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU 2013 CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU PROF. DR. ADEM SÖZÜER Bu eseri telif hakkı Prof. Dr. Ade SÖZÜER e aittir. 8 Sayılı Fikir ve Sa at Eserleri Ka u Hükümlerine göre yazarı

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ OLAY I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ OLAY I. OLAY VE HUKUKİ SORUN CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ OLAY I. OLAY VE HUKUKİ SORUN A, amatör olarak sörf yapan B ye Flores adalarında sörf yapmanın çok zevkli olduğunu, bir seyahat

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ * BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır Kanun No : 5237 Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 25611 TÜRK CEZA KANUNU Bazı hükümleri alınmıştır Ceza Kanununun Amacı MADDE 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini,

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER GENEL HUKUK BİLGİSİ ve GÜNCEL BİLGİLER Bölüm 1 GENEL HUKUK BİLGİSİ SOSYAL DÜZEN KURALLARI Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen kurallara sosyal düzen (toplumsal davranıģ) kuralları

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HUKUKA GİRİŞ Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Hukuk dersleri, işletme programlarında ana dersler arasında yer alır. Çünkü gerek iktisadi, siyasi

Detaylı

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR I HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR II III HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma

Detaylı

Doç. Dr. Adem SÖZÜER ( ) GİRİŞ

Doç. Dr. Adem SÖZÜER ( ) GİRİŞ TÜRK HUKUKUNDA AF, 4454 VE 4616 SAYILI KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLA SALIVERİLME VE ERTELEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ İLE BU HÜKÜMLERİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU Doç. Dr. Adem SÖZÜER ( ) GİRİŞ

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER

TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER * GİRİŞ Ceza Kanunu nun 24 ve 34. maddelerinde failin ceza sorumluluğunun ortadan kalktığı ya da azaldığı haller düzenlenmiştir. Ne var

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

sırf hareket suçları

sırf hareket suçları 2- NETİCE Maddi unsurlardan biri de neticedir. Hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişiklik netice olup ancak bu değişiklik ceza normunda gösterildiği takdirde önem arz eder ve bu halde neticeli

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı 9337 KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası : 5326 Kabul Tarihi : 30/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI Halil POLAT* 1 ÖZET Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW Erkan ŞENSES * İlkeli ve özgürlükçü tavrıyla örnek aldığım Av. Sedat Özevin

Detaylı