Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi"

Transkript

1 Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi Sinem Cantürk Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı KPMG 6 Haziran 2012

2 İçerik 1. İç Kontrol Ortamı 1.1 Genel Bakış 1.2 COSO İç Kontrol Modeli 1.3 Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı 1.4 Gelişmekte Olan Risk Profilleri 1.5 BT Yönetişim İhtiyacı 1.6 BT Yönetişim Çerçevesi 2. Temel BT ve Süreç Çerçevesi 2.1 Genel Bakış 2.2 BSSD Yaklaşımı 2.3 Genel BT Kontrolleri ve Önemi 2.4 Süreç Denetimi Yaklaşımı 3. Finansal Sektörde BSSD Uygulamaları 3.1 BDDK Yaklaşımı 3.2 Sektördeki Gelişmeler

3 İçerik 1. İç Kontrol Ortamı 1.1 Genel Bakış 1.2 COSO İç Kontrol Modeli 1.3 Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı 1.4 Gelişmekte Olan Risk Profilleri 1.5 BT Yönetişim İhtiyacı 1.6 BT Yönetişim Çerçevesi

4 İç Kontrol Ortamı Genel Bakış Şirket Yönetimi Ortaklar Yatırımcılar Ticari Kazanç Verimli / Etkin Şirket Bilgi Sistemleri Yasal Yükümlülükleri Karşılayabilen, Risklere Dayanıklı, Güçlü Sektör Türkiye Ekonomisi Kamu Otoriteleri Müşteri

5 İç Kontrol Ortamı COSO İç Kontrol Modeli COSO, İngilizce Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision kelimelerinin kısaltmasıdır. Treadway Komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali raporların nedenlerini belirlemek ve meydana gelme olasılığınıazaltmaktır. Bu amaçla COSO iç kontrol modeli oluşturulmuştur. COSO İç Kontrol Modelinin Unsurları: Kontrol Ortamı (Control Environment) Risk Değerlendirme (Risk Assessment) Kontrol Faaliyetleri (Control Activities) Bilgi ve İletişim (Information and Communication) İzleme (Monitoring)

6 İç Kontrol Ortamı Uyum & Performans Kurumsal yönetişim aşağıdaki 2 ana unsurdan oluşur: Uyum Yasal düzenlemelere, dahili kurallara ve denetim gerekliliklerine uyum, vb. Performans Karlılığı artırma, etkinlik sağlama, etkili süreçler oluşturma ve büyüme hedeflerine ulaşma Performans Uyum Etkili kurumsal ve BT yönetişim modelleri uyum ve performans konusunda belirlenen hedeflere dengeli bir biçimde ve yönetimin desteğini alarak ulaşmayı gerektirir.

7 İç Kontrol Ortamı Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı Risk Yönetimi Risk Değerlendirmesi için Çerçevenin Kurulması Risk Tanımlarının Yapılması Riskleri Sınıflandırılması, Analiz Edilmesi, Önceliklendirilmesi ve BT ve Süreç Risklerinin Eşleştirilmesi Risk Yönetişimi Süreç Girdileri Denetim Girdileri Stratejik Analiz İş Süreçlerinin ve BT Ortamının Anlaşılması Risk ve Kontrol İyileştirme Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Risk Değerlendirme İç Denetim Planı Uygulama Süreçleri Denetimi BT Denetimi Risk İzleme ve Raporlama Risk Ölçme ve Birleştirme

8 İç Kontrol Ortamı Gelişmekte Olan Risk Profilleri Finansal sektördeki kuruluşların son yıllarda giderek risk odaklı yaklaşımlara yönelmeleri sonucu, süregelen operasyonlarına dair risk algısı önemli ölçüde değişmektedir. Gelişmekte olan Risk Profilleri Risk yönetimi çerçevesinde aşağıdaki önemli BT risklerinden bahsedilebilir: Marka İtibarı Yasal Sorumluluk Kurumsal seviyedeki bilgi riskleri (iş sürekliliği, bilgi güvenliği, vb.) Ana iş süreçlerinde hizmet sağlayan tedarikçiler ( outsourcing, dış kaynak kullanımı) BT nin sunduğu hizmete ilişkin hizmet kalitesi ve performansı Sunulan hizmetlerde yasal gereksinimlere ve kuruluşun dahili prosedürlerine uyum gerekliliği Veri/BT güvenliği Veri Kalitesi Finansal Etki Hizmet Kalitesi Performansı ve Uyum Sürdürülebilirllik Sürdürülebilirlik Usulsüzlük İş Devamlılığı Fikri Mülkiyetler Müşterilere dönük sistemlerdeki ve süreçlerdeki finansal etki ve itibar riski

9 İç Kontrol Ortamı Genel Risk Alanları Risk değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde aşağıdaki ana risk alanları göz önünde bulundurulabilir: Risk Alanı Finansal Risk Operasyonel Risk Uyum Riski İş Sürekliliği Riski Teknoloji ve Bilgi Güvenliği Riskleri Tanım Kuruluşun paydaşlarıyla ve müşterileriyle kurduğu ilişkiler, kurumun karlılığının finansal olarak olumsuz etkilenmesi riski. Organizasyonun iş süreçlerinin, sistemlerinin ve çalışanlarının dolayısıyla da ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi riski. (Hizmet kesilmesi, ticari itibarın zedelenmesi, vb) Kanunlarla, düzenlemelerle, etik standartlarla ve mevzuatla uyumsuzluk ve ilgili uyum zorunluluklarının ihlal edilmesi riski. Düzenlemelere Uyum: Uyum zorunlulukları ve mevzuat zorunluluklarına uyum sağlayamama riski Arşiv Yönetimi: Kontratlar ve mevzuatlarla muhafaza edilmesi, korunması ve imha edilmesi tanımlanmış arşivlerin kurallara uygun olarak muhafaza edilememesi, korunamaması ve imha edilememesi riski. Veri Korunması/Gizliliği: İdari kontrollerin yetersizliği nedeniyle, ticari sır olarak kabul edilen müşteri bilgilerine yetkisiz erişimlerin gerçekleşebilmesi riski. Kara Para Aklama/Müşterini Tanı/Terör Finansmanıyla Mücadele: AML/KYC/CTF ile ilgili yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uyumsuzluk riski. Yolsuzluk, Rüşvet ve Usulsüzlük: Rüşvet ve Usulsüzlük ile ilgili yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uyumsuzluk riski) Faaliyetlerle ilgili iş süreç ve operasyonlarının zamanında başlayamaması riskini doğurabilir. Organizasyonda bilgiye ve bilgi sistemlerine yetkisiz erişilmesi, kullanılması, ifşa edilmesi, bozulması, değiştirilmesi, incelenmesi, denetlenmesi, kaydedilmesi veya yok edilmesi riskini doğurabilir.)

10 İç Kontrol Ortamı BT Yönetişim İhtiyacı BT ve İş Hedeflerinin Hizalanması Güvenlik BT Operasyonları Karmaşık Yapı Değer/Masraf Uyum Gereklilikleri Kuruluşlar bu ve benzer zorluklarla mücadele edebilmek için yapısal bir yaklaşıma ve bir yönetişim modeline ihtiyaç duyarlar. Bu model, BT için hemfikir olunan hedefler konulmasını, en iyi uygulamalar a (best practices) göre kontrollerin belirlenmiş olmasını ve etkin izleme ve performans değerlendirme faaliyetleriyle yönetimin gidişatının ve beklenmeyen sonuçların takip edilebilmesini sağlar.

11 İç Kontrol Ortamı BT Yönetişim Çerçevesi Bilgi sistemleri ve süreç denetimi kapsamında yapılan çalışmalar ve COSO yaklaşımı, organizasyonların temel ihtiyaç ve beklentilerinin BT Yönetişimi Çerçevesi oluşturmak olduğunu ve BT Yönetişim Çerçevesinin Kurumsal Yönetimin bir parçası olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Örnek bir BT yönetişim çerçevesinin, Üst yönetim ve kurullarını İş ve BT yönetimini Yönetim, denetim, kontrol ve güvenlik uzmanlarını desteklemek üzere üç seviyede organize edilmesi önerilmektedir BT Yönetişimi İŞ ve BT faaliyetlerinin uyumunu sağlamaktadır.

12 İçerik 2. Temel BT ve Süreç Çerçevesi 2.1 Genel Bakış 2.2 Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi Yaklaşımı 2.3 Genel BT Kontrolleri ve Önemi 2.4 Süreç Denetimi Yaklaşımı

13 Temel BT ve Süreç Çerçevesi Genel Bakış Finansal Raporlama Süreci Süreç 1 Süreç 2 Süreç 3 Süreç 4 Süreç 5 Süreç 6 Süreç kontrolleri ve süreçlerde kullanılan uygulamalar üzerinde yer alan uygulama kontrolleri Veritabanı Veritabanı O/S (İşletim Sistemi) Donanım Ağ Yönetimi Veritabanı O/S Donanım Bilgi teknolojileri altyapısına ilişkin BT Genel Kontrolleri

14 Temel BT ve Süreç Çerçevesi Süreç Denetiminin ve Uygulama Kontrollerinin Önemi Uygulama kontrolleri, girdi, işleme (process) ve çıkış fonksiyonlarının üzerindeki tüm kontrollerdir. Süreç denetimi, uygulama kontrollerinin doğru tasarlandığını ve tasarlanan kontrollerin etkin bir şekilde çalıştığını kanıtlamayı amaçlamaktadır. Uygulama Kontrollerinden Bazıları: Giriş verilerinin tam doğru ve geçerli olmasını sağlamak İşlemlerin beklenen sonuçları üretmesini sağlamak İşlemlerin istenilen görevleri yerine getirmesini sağlamak Oluşan raporların yetkisiz kişiler tarafından görülmesinin engellenmesini sağlamak

15 Temel BT ve Süreç Çerçevesi BT Genel Kontrollerinin Önemi Otomatik kontroller ve bilgi sistemlerine bağımlı manüel kontroller çalışıyor mu? Tamamen bilgi sistemlerinin kontrolüne bırakılmış otomatik çözümler çalışıyor mu? Bilgi sistemleri tarafından üretilen raporlar güvenilir mi? Suiistimal riski görülen noktalarda suiistimal önleyici kontroller çalışıyor mu? Finansal denetime kanıt oluşturan bilgi sistemleri çıktıları güvenilir mi?

16 Temel BT ve Süreç Çerçevesi Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi Yaklaşımı Bilgi sistemleri ve süreç denetimi kurumun faaliyetlerine ilişkin süreçler ile bu süreçler dahilinde tesis edilen iç kontrollerin uyumluluk, etkinlik ve yeterliliği hakkında değerlendirilme yapılması şeklinde özetlenebilir. Denetim kapsamına alınacak süreç, sistem, faaliyet ve kontrol mekanizmalarını, risk odaklı bir bakıs açısıyla ve önemlilik kriteri esas alınarak belirlenmektedir. Süreçler üzerindeki kontrollerin etkinliği, ilgili BT Genel Kontrollerinin etkin ve yeterli olmasına bağlıdır. Bu nedenle, süreçler üzerindeki kontrollerin uyumluluk, etkinlik ve yeterliliğine ilişkin incelemelerde bulunulurken, gerekli görülen BT Genel Kontrollerinin etkinlik ve yeterlilik durumu dikkate alınır. Bilgi sistemleri denetimi aşağıdakileri hedefler: Bilgi sistemlerine CIA (Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik) kapsamında güvence sağlanması Bilgi sistemlerinin verimlilik ve etkinlik düzeyinin artırılması Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemelere uyum Etkin bir bilgi sistemleri altyapısı olmadan kurumsal yönetişim, uyum ve sigortacılık sektör düzenlemelerinin mevcudiyeti zorluk teşkil etmektedir. Süreç denetimi kapsamında, süreçte yer alan uygulamalar üzerinde temel olarak aşağıdaki kontroller test edilir: Veri oluşturma / yetkilendirme kontrolleri Girdi kontrolleri Veri işleme kontrolleri Çıktı kontrolleri Sınır kontrolleri

17 İçerik 3. Finansal Sektörde BSSD Uygulamaları 3.1 BDDK Yaklaşımı 3.2 Sektördeki Gelişmeler

18 Finansal Sektörde BSSD Uygulamaları BDDK Yaklaşımı Temel Prensipler: Üçlü saç ayağı İç Denetim Bağımsız Denetim Kamu Denetimi Finansal ve bilgi sistemleri denetçileri arasında işbirliği Denetimde Bütünlük Denetim alanlarının bütünselliği (Finansal+BS Denetimi) Sorumlulukların Tespiti Risk odaklı denetim Oluşturulan Süreçler ve Politikaların Yeterliliği Süreç denetimi yaklaşımı Bilgi Sistemleri Denetimi Bankacılık süreçleri denetimi Genel kontrol alanlarının denetimi, Genel kontroller ile bankacılık süreçlerinin birlikte gerçekleştirildiği geniş kapsamlı denetim Konsolide bilgi sistemleri denetimi Benimsenen Denetim Çerçevesi: CobiT

19 Finansal Sektörde BSSD Uygulamaları Sektördeki Gelişmeler 2006 yılından beri BDDK tarafından bankalarda ve finansal iştiraklerinde süreç denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gerçekleştirilmektedir. BDDK tarafından yayımlanan yönetmeliklerin finansal sektörde süreç ve bilgi sistemleri denetimi ile BT yönetişimi kapsamında bilgi birikiminin ve deneyimin oluşmasında önemli rolü olmuştur. Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketleri için Bilgi Sistemleri ve Sigortacılık ile Emeklilik Süreçlerine İlişkin İlkeler Tebliği (Tebliğ) çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Tebliğ in yayımlanması ile birlikte sigortacılık sektöründeki şirketler (sigorta, emeklilik ve reasürans) bağımsız denetim şirketleri tarafından süreç ve bilgi sistemleri kapsamında denetime tabi olacaklar. Şu an için Finansal Kiralama (Leasing) sektöründe sadece Banka iştirakı olan şirketlerde süreç ve bilgi sistemleri denetimi gerçekleştirilmektedir. Sektördeki diğer şirketler için zorunlu değildir.

20 İletişim Sinem Cantürk Bilgi Sistemleri Baş Denetçisi Direktör Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Tel: Fax: Cep: KPMG Türkiye Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: Beykoz İstanbul Finansal Denetim ve Bilgi Sistemleri Denetimleri Arasındaki Koordinasyon

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR

İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR Doç. Dr. Şaban UZAY * İşletmede önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşılmasında çeşitli risklerle /sürprizlerle karşılaşılır. Yöneticiler sürprizlerden hoşlanmazlar.

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış Barış Bağcı, CISA Günümüzde bireysel ya da kurumsal ekonomik her türlü gelişme internet ve bilgi teknolojileri sistemlerine daha da fazla bağlı hale gelmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ Musa KAYRAK 1. Giriş Bilgisayar ortamında yapılan her türlü etkinliği ifade edecek şekilde kullanılan bilişim, teknolojinin olanaklarından yararlanılarak

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı