ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ GENEL BİLGİLER Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Birinci Dönem Stratejik Planının Değerlendirmesi.. 9 Yöntem Stratejik Planlama Takvimi. 12 Stratejik Planlama Ekibi.. 13 Katılımcılık DURUM ANALİZİ 15 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi. 16 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler. 18 Kuruluş İçi Analiz.. 18 Paydaş Analizi 25 Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler Analizi MİSYON, VİZYON, İLKELER 31 Misyon 32 Vizyon. 32 İlkeler STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ.. 34 Stratejik Alan 1: Eğitim.. 35 Stratejik Alan 2: Bilimsel Araştırma.. 44 Stratejik Alan 3: Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Topluma Katkı.. 48 Stratejik Alan 4: Kurumsal Kapasite MALİYETLENDİRME İZLEME DEĞERLENDİRME 57 1

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Şubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/103 karar sayısı uyarınca kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, öncelikli olarak, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü çalışma, araştırma ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ayrıca, başta Eskişehir ve yakın bölgesi olmak üzere, Türk Eğitim Sistemi'nin sorun ve politikalarını analiz eden, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme ile ilgili raporlar hazırlayan ve aynı zamanda konferans, seminer ve paneller düzenleyerek evrensel düzeyde bilime katkı sağlamayı hedeflemektedir. Evrensel bilime katkının yanında, Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli bilim insanı ve lider uygulamacılar yetiştirmek enstitünün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Enstitümüz, kurulduğu 2010 yılından itibaren saygı nitelik itibariyle ciddi bir gelişme kaydetmiş, misyon ve vizyon ifadesinde yer alan Türkiye ve Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli uygulamacılar ve akademisyenler yetiştirme amacına uygun olarak ders, program ve bilimsel etkinlikleriyle çalışmalarına devam etmektedir. Diğer yandan Enstitümüz başka yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği artırıcı çalışmalar yürütmeyi hedeflemekte ve bu bağlamda 2011 yılında diğer üniversitelerle ortak lisansüstü protokoller imzalamıştır. Enstitümüz 2010 yılında kurulmasına rağmen 2012 yılı sonu itibarıyla 378 yüksek lisans, 78 doktora olmak üzere toplam 456 öğrencisiyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Türkiye nin eğitim bilimleri öğretmen yetiştirme alanındaki ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran enstitümüz lisansüstü programlarda saygın bir yere uluşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda eğitim öğretim çalışmalarında başarılı bir noktaya gelmemizde katkısı olan enstitümüz çalışanlarına ve akademisyen meslektaşlarıma teşekkür ederim. Prof. Dr. Ahmet AYPAY Enstitü Müdürü 2

4 GİRİŞ Kamu kuruluşlarında planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Kamu kuruluşlarında stratejik planlamanın amacı kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunu geliştirmektir sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler gereğince Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış olup üniversitemizin web sayfası (www.ogu.edu.tr) duyurular kısmında yayınlanmıştır. Bundan sonraki aşamada hazırlanmış olan bu planı baz alarak Enstitümüzün 5 yıllık stratejik planlarını hazırlanmıştır. Birim stratejik planının hazırlanması çalışmaları Enstitümüz Akademik ve İdari Birim Stratejik Planlama Ekipleri tarafından yürütülmüştür. Birim stratejik planlama ekipleri gerektiğinde revize edilebilecek veya yeniden oluşturulabilecektir. 3

5 ESOGÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 1. Genel Bilgiler 4

6 TARİHÇE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Şubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/103 karar sayısı uyarınca kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün kurulmasıyla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yürütülen; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Eğitim Programları ve Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Fen Bilimleri Enstitüsü nde yürütülen; İlköğretim Matematik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Fizik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Enstitümüze devredilmiştir. Ayrıca, 2012 yılında; Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, Yükseköğretimin Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Bütünleşik Doktora Programı, 5

7 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Tarafından onaylanarak eğitim öğretime başlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları ise onaylanmak üzere dosyaları Yükseköğretim Kurulu na sunulmuştur. ORGANİZASYON Tablo 1. Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcısı Enstitü Müdür Yardımcısı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İlköğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aypay Prof. Dr. Özden Tezel Doç. Dr. Ali Eryılmaz Doç. Dr. Zühal Çubukçu Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel Tablo 2. Enstitü Kurulu Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcısı Enstitü Müdür Yardımcısı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı İlköğretim Anabilim Dalı Başkanı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aypay Prof. Dr. Özden Tezel Doç. Dr. Ali Eryılmaz Prof. Dr. Ahmet Aypay Prof. Dr. Özden Tezel Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demiral Prof. Dr. Özden Tezel Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel Yrd. Doç. Dr. Esra Eren Yrd. Doç. Dr. Macit Ayhan Melekoğlu 6

8 Şekil 1: Organizasyon Şeması 7

9 ESOGÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2. Stratejik Planlama Süreci 8

10 BİRİNCİ DÖNEM STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nin ilk stratejik planlama çalışmaları, Ocak 2006 da başlatılmış ve Mart 2007 yılında yılları için hazırlanarak tamamlanmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010 yılında kurulduğu için bu stratejik planlama sürecinde yer almamıştır. sıralanmıştır: Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenen stratejik alanlar aşağıda Eğitim Öğretim Bilimsel Çalışmalar ve Yayın Toplumsal Katkı İnsan Kaynakları ve Yönetim Tanıtım Altyapı Söz konusu stratejik alanlarla ilgili amaç-hedef setleri oluşturulmuş ve 85 adet performans göstergesiyle ölçülmesi planlanmıştır Stratejik Planı, kurumun ilk planı olması ve kamu kurumlarında uygulamaya yeni geçilmiş olması ile birlikte değerlendirildiğinde dikkate alınması gereken hususlar aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır. Planda belirlenen hedef ve göstergelerin tamamı performans programında ölçülebilir ve maliyetlendirilebilir hale dönüştürülememiştir. Bu nedenle performans programının hazırlanmasında da sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak yıllık faaliyet raporlarında da performans göstergelerinin değerlendirilmesi kısmı gerçekleştirilememiştir. Planda belirlenen hedefler için ulaşılması zor ve yüksek değerler yazılmıştır. Planda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik birimlerin yapacağı çalışma ve katkılar belirlenmemiş, birimlere ve kişilere bununla ilgili bir yükümlülük bildirilmemiştir. Plandaki hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışma ve görevlendirmeler yapılmamıştır. 9

11 Vizyon ve misyon ifadeleri tüm çalışanlarca kolayca öğrenilerek benimsenmesi için akılda kalıcı, yalın ifadeler kullanılmak suretiyle oluşturulmamıştır. Üniversitenin tamamı için dış paydaş analizi yapılmamıştır stratejik planı hazırlandıktan sonra gündemden kalkmış, karar süreçlerinde hayata geçmeyerek rapor olarak kalmıştır. Geçmiş stratejik plan döneminden elde edilen deneyimlerden yeni stratejik planın hazırlanmasında etkin olarak yararlanılmıştır. Yeni stratejik planın paydaş görüşleri üzerine inşa edilmesine, bölgesel ve konjonktürel öncelikleri dikkate almasına, kurum tarafından benimsenecek, akılda kalıcı vizyon ve misyon ifadeleri içermesine, ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmesine, üniversitenin tüm paydaşları tarafından benimsenip uygulanabilir nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. YÖNTEM Üniversitemiz Stratejik Planını hazırlamak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan KONUK başkanlığında akademik birim temsilcileri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanları ile 12 kişilik Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Üst yönetim stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere planlama ve bütçeleme alanında çalışmaları bulunan Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz dan danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmiştir Nisan 2012 tarihlerinde danışmanlar tarafından Üniversitemizin 12 kişilik stratejik planlama ekibine eğitim verilmiş, stratejik planlamanın dünyada ve Türkiye deki uygulamaları ve yasal gelişim süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra Akademik ve İdari Birimlerde Stratejik Planlama Ekipleri (AİSPE) kurularak, 10 Nisan 2012 tarihinde de bu ekiplerden 75 kişiye Stratejik Planlama eğitimi verilmiştir. Enstitümüz stratejik planlama ekibi de bu eğitimlere katılmıştır. Stratejik plan ile ilgili farkındalığın yaratılması, çeşitli bilgi, belge ve görüşlerin paylaşılabilmesi için stratejik plan web sayfası da hizmete sunulmuştur. Stratejik planlamanın önemli bir aşaması olan Durum Analizi çalışmaları kapsamında Nisan, Mayıs aylarında Enstitümüzün de içinde yer aldığı birimlerle AİSPE lerden 197 kişinin katılımıyla 10 ayrı çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştaylarda üniversitenin ve birimlerin 10

12 sorunları, öncelikleri ve karşılaşacağı fırsatlar belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bu çalışmalar analiz edilip, birleştirilerek Sorunlar, Öncelikler ve Fırsatlar başlığıyla raporlanmıştır. Bu raporlar daha sonra birimlerle de paylaşılmıştır. Stratejik Planlama Ekibi danışmanların yönetiminde vizyonla ilgili ön çalışma yapmıştır. Mevzuat Analizi kapsamında Stratejik Planlama Ekibi 11 ayrı birimde farklı düzeylerde 24 kişilik yönetici ve çalışanla görüşmeler yapmış ve mevzuat açısından hizmetlerin sunumunda karşılaşılan sorunlu alanları tespit etmeye çalışmıştır. Paydaş Analizi kapsamında da stratejik alanlar belirlenerek konu ile ilgili dış paydaşlarla üniversitemizden beklentilerini tespit etmeye yönelik bir toplantı yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ışığında temel stratejik alanlar ile amaç ve hedefler belirlenmiştir. Rektör ve rektör yardımcıları tarafından misyon, vizyon oluşturulması ve değerlerin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında Sağlık, Bilimsel Araştırma, Üniversite - Sanayi İşbirliği alanlarında üç ayrı çalıştay düzenlenerek, ESOGÜ de alanında uzman akademisyenlerden de destek alınmıştır. Stratejik planlama çalışmaları devam ederken, 2013 yılı performans programı ve bütçe çalışmaları için çeşitli birimlerden 28 kişi ile hazırlık çalışması toplantıları düzenlenmiş, katılımcılar konu ile ilgili olarak pilot çalışma düzeyinde bilgilendirilmiştir. Stratejik Planlama Ekibinin yaptığı düzenli toplantılarla amaç, hedef, strateji ve performans göstergeleri belirlenmiş ve ESOGÜ Stratejik Planında yer alan diğer metinler oluşturulmuştur. Performans göstergelerinin 2012 yılındaki mevcut değerleri tespit edilmiş ve 2017 hedefleri sayısal olarak belirlenmiştir. Hedef ve performans göstergelerinin maliyetlendirmesi yapılarak Amaç-Hedef Bazlı Maliyet Tabloları oluşturulmuştur. İzleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin kararların alınması konusunda bir toplantı yapılarak stratejik planın uygulanmaya başladığı yıldan itibaren takibinin nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Üniversitemizin tüm bu çalışmalarına gerekli hallerde Enstitümüz de katılarak stratejik planlamaya dahil olmuştur. 11

13 STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ Üniversitemizin belirlediği aşağıdaki stratejik planlama takviminde Enstitümüzü ilgilendiren çalışmalara stratejik planlama ekibimiz de katılmıştır. Modül 1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci Yöntem / Çıktı Tahmini Süre Faaliyet 1.1. Mevcut stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Hazırlık Programının Oluşturulması Faaliyet Mevcut SP ve Diğer Dokümanların Gözden Geçirilmesi Analiz ve Mülakat Mart Faaliyet Mevcut Plan ve programlara ilişkin değerlendirme raporunun hazırlanması Faaliyet 1.2. Stratejik Plan Çalışma Takviminin ve Ekibinin Oluşturulması Faaliyet Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması ve Çalışma Takviminin Hazırlanması Değerlendirme Raporu Üst Yönetim, SP Ekibi Faaliyet SP Ekibine Eğitim Verilmesi Eğitim Mart Faaliyet Akademik ve İdari birimlerde stratejik plan ekiplerinin (AİSPE) oluşturulması Ekipler Faaliyet AİSPE'lere eğitim verilmesi Eğitim Nisan Faaliyet İnternet web sayfasının hazırlanması Web Sayfası Nisan Mart Mart Mart Modül 2. Stratejik Plan Durum Analizi Yöntem / Çıktı Tahmini Süre Faaliyet 2.1. Akademik ve İdari Birim Bazında Durum Analizi Faaliyet Durum Analizi formlarının ve birimlere yönelik rehberin hazırlanması Faaliyet Formların uygulanması ve sonuçların konsolide edilmesi Faaliyet 2.2. Üniversite Bazında Durum Analizi Analiz ve Mülakat Değerlendirme Raporu Faaliyet Paydaş Analizi Analiz Mayıs Faaliyet Mevzuat Analizi Analiz Mayıs Faaliyet GZFT Analizi ve stratejik konuların belirlenmesi Çalıştay Mayıs Faaliyet Durum Analizi sonuçlarının birleştirilmesi Rapor Mayıs Mart Mart Modül 3. Stratejik Planın Oluşturulması Yöntem / Çıktı Tahmini Süre Faaliyet 3.1. Misyon, Vizyon ve İlkelerin Oluşturulması Faaliyet Misyon, Vizyon ve İlkelerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi Analiz ve rapor Haziran Faaliyet 3.2. Amaç ve Hedeflerin Oluşturulması Faaliyet Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi Amaç ve Hedefler Haziran Faaliyet Hedeflere yönelik stratejilerin oluşturulması Stratejiler Haziran Faaliyet Performans göstergelerinin oluşturulması Göstergeler Ağustos Faaliyet Ana faaliyetlerin belirlenmesi Faaliyetler Ağustos Faaliyet Amaç ve hedef bazında maliyetlerin ve kurumsal kaynak yapısının hesaplanması Maliyet ve Kaynak Yapısı Tabloları Faaliyet Plan metinlerinin hazırlanması Plan Metinleri Ekim - Kasım Faaliyet Plan metninin nihai hale gelmesi ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi Taslak Plan Eylül Aralık 12

14 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Stratejik planlama ekibi oluşturulurken katılımcı bir yaklaşımda bulunulmaya özen gösterilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle Eğitim Bilimleri Enstitüsü yönetimi ve akademik birimler hakkında bilgi sahibi olan bölüm başkanları çalışma grubuna dahil edilmiştir. Ayrıca stratejik planlama yönetmeliğinde belirtildiği üzere çalışmaların düzenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın koordinasyonunda sürdürülen stratejik planlama çalıştaylarına stratejik planlama ekibinin katılımları sağlanmıştır. Tablo 3. Stratejik Planlama Ekibi Adı Soyadı Görevi Birimi Prof. Dr. Ahmet Aypay Enstitü Müdürü Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Ali Eryılmaz Enstitü Müdür Yardımcısı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sezayi Kızılay Enstitü Sekreteri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Huriye Çelik Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Özden Tezel Bölüm Başkanı İlköğretim Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demiral Bölüm Başkanı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel Bölüm Başkanı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Esra Eren Yrd. Doç. Dr. Macit Ayhan Melekoğlu Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Özel Eğitim Anabilim Dalı KATILIMCILIK Stratejik Plan çalışmalarının benimsenmesi ve sahiplenilmesi amacıyla her düzeyde katılımcılığa önem verilmiştir. Ayrıca çok katılımlı bir planın daha yüksek temsil düzeyi taşıyacağı düşüncesiyle belli aşamalarda iç ve dış paydaşlarla birlikte çalışmaya özen gösterilmiştir. Rektörlüğümüz tarafından Enstitümüzdeki Öğrenci Temsilciliklerine yazılı 13

15 soru formu gönderilmiş, alınan görüşler ve her yıl yapılan öğrenci memnuniyet anketi sonuçları stratejik plan çalışmalarında kullanılmıştır. Üniversitemizin stratejik planının oluşturulmasında yararlanılan katılımlı çalışmalar Tablo 4'te gösterilmiştir. Tablo 4. Stratejik planlama çalışmalarında katılımcılık AŞAMALAR YAPILAN ÇALIŞMA YÖNTEM TARİH KATILIMCILAR KİŞİ SAYISI 1.Hazırlık Süreci 2.Durum Analizi 3.Stratejik Planın Oluşturulması 4. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ve Performans Programı Altyapısı Stratejik Plan Çalışma Takviminin ve Ekibinin Oluşturulması Stratejik Plan Çalışmalarının Duyurulması Toplantı Üst Yönetim ve SP Ekibi 16 Resmi Yazı Tüm Personel SP Ekibine Eğitim Verilmesi Eğitim SP Ekibi 12 Akademik ve idari Birimlerdeki Stratejik Plan Ekiplerine (AİSPE) Eğitim Verilmesi Senato Üyelerine Bilgilendirme Yapılması Stratejik Plan Web Sayfasının Hazırlanması Sorunlar, Öncelikler ve Fırsatların Belirlenmesi Eğitim AİSPE'ler 75 Toplantı Senato Üyeleri 30 Web Sayfası Nisan 2012 Enformatik Bölümü 10 ayrı Çalıştay Nisan - Mayıs 2012 Mevzuat Analizi Görüşme Haziran 2012 Stratejik Plan Çalışmaları İle İlgili Bilgilendirme Öğrenci Görüşleri AİSPE'ler ve Birim Temsilcilerinden Oluşan Gruplandırılmış Birimler 11 ayrı Birimde Yönetici ve Birim Temsilcileri 197 Resmi Yazı Tüm Personel Yazılı Soru Formu Mayıs 2012 Paydaş Analizi Çalıştay Misyon, Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi Amaç, Hedef, Strateji ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi 2013 Yılı Performans Programı Hazırlık Toplantıları Esogü Öğrenci Temsilciliğinden görüş alınması Kurum ya da İşletme Temsilcileri Çalıştay Kasım 2012 Üst Yönetim ve SP Ekibi 15 Çalıştaylar Temmuz - Ekim 2012 Toplantı SP Ekibi ve Alanında Uzman Personel Birim Yönetici ve Temsilcileri

16 ESOGÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 3. Durum Analizi 15

17 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarının yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 ve 131. maddeleri ile düzenlenmiştir. Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün Yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 1981 yılında yürürlüğe girmiştir. 18 Ağustos 1993 te 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Osmangazi Üniversitesi kurulmuş, daha sonra adı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak değişmiştir yılında yapılan yasal düzenlemeyle ortaöğretim alan eğitimi tezsiz yüksek lisans programlarının kapatılması ve 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeye bağlı olarak da Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmen olma hakkının kaldırılması, bu programlardaki öğrenci talebinde önemli düşüş yaşanmasına neden olmuştur. KPSS ile atanan idari personelin kısa süre içinde nakil talebinde bulunması, atama yükselme kurallarının çok açık olmaması, kuruma duyulan güveni, çalışanların performansını ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir. İhale kanunu nedeni ile yapılan itirazlar sonucu yatırımların durması, yüklenici firmaların değişmesi işlerin yarım kalması ya da uzamasına neden olmaktadır. Bunun gibi mevcut mevzuattaki kısıtlamalar ve bürokrasi yanında mevzuatta sıkça yapılan değişiklikler nedeni ile üniversitelerde altyapı ve insan kaynağı planlaması oldukça güçleşmektedir. Ülkemizde genç nüfus oranının yüksek olması, yükseköğretim alma talebini hızla artırmaktadır. Gerek vakıf üniversitelerinin açılması teşvik edilerek, gerekse devlet üniversitelerinin kontenjanları artırılarak eğitim-öğretim talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Üniversitelerin öğrenci sayısının artması ile oluşan talep ve ihtiyaçları karşılama potansiyelleri, bölgesel istihdam analizleri değerlendirilmeden birçok programın kontenjanı hızla artırılmaktadır. Kontenjanların artırılması, fiziksel altyapı ve nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir yılında yapılan yasal düzenleme nedeni ile birinci öğretimden alınan harçların kaldırılması, üniversite öz gelirleri açısından bir belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum gelir getirici mekanizmaların oluşturulması ile harcamalara ilişkin doğru önceliklendirmeye 16

18 yönelik tedbirlerin alınmasını daha da önemli hale getirmiştir. Çeşitli alanlarda yapılacak işbirlikleri ile sunulan hizmetler ve gerçekleştirilen projelerin kapasitesi artırılmalıdır. Devletin belirlediği kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi resmi, yazılı hukuk kuralları ile görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmektedir. Bunların yanında yazılı olarak ifade edilmese de toplumun devlet yönetiminden beklentileri de etik değerlerle karşılanmaktadır. Kamu yönetiminde karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi ahlaki değerler ve ilkeler bütününe, kısaca etik değerlere uyulması gerekir. Etik değerler yazılı ve resmi olmamakla birlikte kurumun iç ve dış paydaşlarının, toplumun beklentilerini karşılar, iyiye ve doğruya ulaşmayı sağlar. Bütün denetim mekanizmaları yanlışlık ve yolsuzluklar ortaya çıktıktan sonra onu tespit etmeye yöneliktir, oysa etik kuralların uygulanması yolsuzluğu ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir araçtır. Mevzuatın yetersiz kaldığı durumlarda etik değerlere uyulması önemlidir. Yükseköğretim Kurulu tarafından Eylül-2012 de ve Kasım-2012 de yeni bir Yükseköğretim Yasa Taslağı tartışmaya açılmış olup, tüm tarafların da görüşleri alınarak çok yakın bir gelecekte Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sevk edilerek yasalaşması beklenmektedir. Yeni yasada yükseköğretim kurumlarının özellikle bölgesel dinamikleri ve ihtiyaçları da gözeterek farklı alanlara odaklanabilmelerini ve araştırma ile toplumsal hizmeti öne çıkarabilmelerini mümkün kılan bir yapı tasarlanmaktadır. Yasa taslağında, yüz yüze eğitimle birlikte uzaktan eğitim model ve örgütlenmelerine de imkân tanıyan bir öğretim ortamı planlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerin şeffaflığı öne çıkarmaları, kendi kurullarına, öğrencilerine, öğretim elemanlarına, çalışanlarına, bulunduğu bölgeye, ilgili üst-kurula ve ulusal ve uluslararası kalite kuruluşlarına hesap verebilecek yapılanmaya gitmeleri, performansı öne çıkaran bir yönetim modeli geliştirmeleri ve rekabetçiliği teşvik etmeleri tasarlanmaktadır. Üniversitelerde kalite ve akreditasyon sisteminin geliştirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. Yeni yasanın öne çıkan ilkelerinden biri de yükseköğretim kurumlarımızın mali esneklik içerisinde hareket edebilmeleri ve finansal kaynaklarını çeşitlendirebilmeleridir. Bu nedenle, yıllarını kapsayan Üniversitemiz Stratejik Plan döneminde, yükseköğretim yasasında meydana gelebilecek muhtemel değişikliklerin de dikkate alınması gerekmektedir. 17

19 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Eğitim Öğretim Faaliyetleri Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Uygulama ve Destek Faaliyetleri Yönetim ve Destek Faaliyetleri Lisansüstü programlar Projeler Danışmanlık hizmetleri Öğrenci İşleri Hizmetleri Ulusal ve Uluslar arası öğrenci değişim programları Bilimsel Yayınlar Yaşam boyu eğitim hizmetleri Mali Hizmetler Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetleri Lisansüstü Tezler Bilimsel Toplantılar Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Personel Hizmetleri Teknik Hizmetler KURULUŞ İÇİ ANALİZ Kuruluş içi analiz kapsamında Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün insan kaynakları, öğrenci sayıları, bilimsel araştırma ve yayın, fiziki alt yapı ile teknolojik ve mali kaynakların geçmiş yıllara ait bilgileri incelenmiş, geçmiş yıllardaki faaliyet raporlarından ve diğer kaynaklardan yararlanarak tablo ve grafikler oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları İnsan kaynakları alanında enstitümüzün yılları arasındaki idari ve akademik personel sayıları, idari personelin eğitim durumu ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları incelenmiştir. Yıllara göre değişim tabloları aşağıda verilmiştir dönemi akademik personel sayıları kadrolu öğretim üyesi bulunmadığından sadece kadrolu araştırma görevlileri üzerinden değerlendirilerek (Tablo 6) ele alındığında 2008 yılına göre 2012 yılında öğretim elemanı (araştırma görevlisi) sayısının %46 arttığı görülmektedir dönemi toplam idari personel sayısı (Tablo 7) ise 18

20 enstitünün kurulduğu 2010 yılına göre 2012 yılında %28 artmıştır. İdari personelin eğitim düzeyi (Tablo 8) incelendiğinde, enstitünün kurulduğu 2010 yılında önlisans ile lisans mezunları eşit iken 2011 yılında lisans mezunları lehine bir artış olmuştur yılında ise önlisans mezununda azalma olurken ilköğretim mezunu artış olduğu görülmektedir. Tablo Dönemi akademik personel sayıları Unvan Yılları Arasındaki Değişim Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi % Tıpta Uzmanlık Uzman Toplam % Tablo Dönemi idari personel sayıları Unvan Yılları Arasındaki Değişim Genel İdari Hizmetler Sınıfı % Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim Öğretim Hizmetler S Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM % Tablo 8: İdari personelin yıllara göre eğitim düzeyleri (%) Yıllar İlköğretim Lise Önlisans Lisans Y.L. ve Dr ,5 62, , ,0 62,

21 Enstitümüzde kadrolu öğretim üyesi bulunmayıp, eğitim fakültesinin ilgili anabilim dallarında bulunan öğretim üyeleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (Tablo 9) 2011 yılında 7,0 iken 2012 yılında 13,8 olmuştur yılına göre 2012 yılında enstitümüzde öğrenci sayısı (Tablo 10) %117 artmış olmasına karşın, öğretim üyesi sayısında %1 oranında artmış olması nedeniyle, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı %6,8 oranında artmıştır. Yeni bölümler açılması ve öğrenci kontenjanlarındaki hızlı artışa rağmen, öğretim üyelerinin sayısında aynı oranda artış olmaması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında son iki yılda dramatik bir artışa neden olmuştur. Tablo yılları arasında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları /30= 7,0 456/33 = 13, yılları arasında enstitümüzün derslik, laboratuvar vb. eğitim, spor, kültür ve sağlık alanları için yatırımlar rektörlük bütçeden karşılanmaktadır. İlgili yıllarda öğrenci sayılarındaki %117 oranındaki artışa karşılık enstitüde öğrenci başına düşen ödeneklerde azalma meydana gelmiştir. Bu durum da göstermektedir ki, gelecek beş yıllık stratejik plan döneminde üzerinde önemle durulması gereken hususlardan birisi de, finans kaynaklarını çeşitlendirme, sermaye ve cari ödenekleri arttırma yolunda çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Öğrenci Sayıları Tablo Yılları arasındaki öğrenci sayıları Yılları Arasındaki Değişim % 20

22 Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonunca desteklenen proje ödenekleri rektörlük ilgili birimlerce takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle proje sayılarındaki artışı sağlamak adına, üniversitemiz senatosunun tarih ve 32/01 sayılı karar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinde yapılan değişiklik sonrası lisansüstü projelerinin, üniversite dışı kaynaklardan destek alan projelerin, hızlı destek projelerinin ve stratejik alt yapı projelerinin desteklenmesinde etkili olmuştur. Ancak yılları arasına enstitümüze bilimsel araştırma projelerine ödenek ayrılmamıştır. Enstitümüz araştırma görevlilerinin uluslararası endekslerce (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI) taranan dergilerdeki makale sayısı (Tablo 11) 2011 yılında 6 olarak gerçekleşmiştir. Enstitümüz 2010 yılında faaliyete geçtiğinden makale sayıları sadece 2011 yılında gerçekleşmiş olup yıllar arasında kıyaslama yapılamamıştır. Dolayısıyla makale sayılarımız 2011 yılında toplam makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısını göstermektedir. Tablo 11. Uluslararası endekslerce (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI) taranan dergilerdeki makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale oranı Yıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Makale Sayıları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanı Sayısı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Makale Sayısı / Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanı Sayısı Enstitümüz tarafından gerçekleştirilen bilimsel etkinlik sayısı (Tablo 12) 2011 yılında 12 olarak gerçekleşmiştir. Enstitümüz 2010 yılında faaliyete geçtiğinden bilimsel etkinlikler sadece 2011 yılını kapsadığı için yıllar arasında kıyaslama yapılamamıştır. Dolayısıyla bilimsel etkinliklerimiz 2011 yılında gerçekleşen bilimsel etkinlik sayısı göstermektedir. 21

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2 Tarihçe 2 Organizasyon 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 5 Stratejik Planlama Ekibi 5

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu OCAK 2013 1 BİRİM FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI SÜRECİ 5018 Sayılı Kanun un 41. Maddesine göre

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen Aşama Esra FİDANOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Bu sunuş, MOBBİG Veritabanı Komisyonu ile birleşen Kurultay Veritabanı Çalışma Gurubunun,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ GİRİŞ BOLOGNA SÜRECİ ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILANLAR PAYDAŞLARIN KATILIMI NASIL OLACAK ÖNERİ VE DİLEKLER 2012 YıLıNA KADAR AVRUPA YÜKSEKÖĞRETIM

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Toplam Öğrenci sayısı 2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü nde Fen, Mühendislik ve Teknik Eğitim alanlarında 35 Anabilim dalı altında toplam

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ Ek-1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı nde görevli öğretim elemanlarının nitelikli yayın yapmaya ve proje geliştirmeye

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

RİSK ANALİZİ. X X 12 4 Lisans ile birlikte kullanıldıklarından dersliklerdeki yoğunluk. X X 6 5

RİSK ANALİZİ. X X 12 4 Lisans ile birlikte kullanıldıklarından dersliklerdeki yoğunluk. X X 6 5 MALZEME YÖNETİMİ VE BİNA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ RİSK ANALİZİ No 1 2 3 Alanları Yüksek Lisans ve doktora programlarının açılabilmesi veya açık olan programların öğrenci alabilmesi için gerekli olan asgari

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı