T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2 Tarihçe 2 Organizasyon 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 5 Stratejik Planlama Ekibi 5 3. DURUM ANALİZİ 6 Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 6 Kuruluş İçi Analiz 6 Paydaş Analizi 10 Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler Analizi MİSYON, VİZYON, İLKELER 12 Misyon 12 Vizyon 12 İlkeler STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 13 Stratejik Alan 1: Eğitim 13 Stratejik Alan 2: Bilimsel Araştırma 16 Stratejik Alan 3: Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Topluma Katkı 17 Stratejik Alan 4: Kurumsal Kapasite MALİYETLENDİRME İZLEME DEĞERLENDİRME 22 1

3 1.GENEL BİLGİLER TARİHÇE Kuruluşu 1973 yılına dayanan Fen Edebiyat Fakültemiz kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan, eğitim-öğretim ve bilim dallarında araştırma ve uygulama yapan Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik, Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca henüz öğretime başlamamış Psikoloji ve Felsefe bölümlerimizde bulunmaktadır. Fakültemiz Üniversitemiz Meşelik yerleşkesinde yer alan beş blokta hizmet vermektedir. Bölümlerimizde ikinci öğretim programları da yürütülmektedir. 2

4 ORGANİZASYON Tablo 1: Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY Prof. Üye Prof. Dr. Mahmut KOÇAK Prof. Üye Prof. Dr. M. Naci ÖZER Prof. Üye Prof. Dr. İsmail KIRAN Doç. Üye Doç. Dr. Kamil ÇOLAK Doç. Üye Doç. Dr. Özgür EMİROĞLU Y. Doç. Üye Y. Doç. Dr. Dilek ATAİZİ Tablo 2: Fakülte Kurulu Dekan Fizik Bölüm Başkanı Matematik-Bilgisayar Bölüm Başkanı Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı İstatistik Bölüm Başkanı Biyoloji Bölüm Başkanı Tarih Bölüm Başkanı Kimya Bölüm Başkanı Prof. Üye Prof. Üye Prof. Üye Doç. Üye Doç. Üye Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY Prof. Dr. Ferhunde ATAY Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN Prof. Dr. Ahmet KARTAL Prof. Dr. Zeki YILDIZ Prof. Dr. Semra İLHAN Prof. Dr. Osman KÖKSAL Prof. Dr. İsmail KIRAN Prof. Dr. M. Naci ÖZER Prof. Dr. Vural BÜTÜN Prof. Dr. Münevver ÖZCAN Doç. Dr. Cumali EKİCİ Doç. Dr. Kamil ÇOLAK Y. Doç. Üye Y. Doç. Dr. Özer ÖZAYDIN 3

5 Organizasyon Şeması Dekan Fa k ü l t e Y ö n e t i m K u r u l u Fakülte Kurulu Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı B ö l ü m Başkanlıkları Fakülteye Bağlı Birimler Fakülte Sekreteri Fa k ü l t e Ö ğ r e n c i Temsilcisi Biyoloji Bölüm Başkanlığı S u A n a l i z Laboratuvarı İdari Şef Fizik Bölüm Başkanlığı Zooloji Müzesi İdari İşler Kimya Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Laboratuvarı Tekniker Matematik - Bilgisayar Bölüm Başkanlığı Teknisyenler İstatistik Bölüm Başkanlığı Personel Servisi T a r i h B öl ü m Başkanlığı Tahakkuk Servisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Servisi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanlığı Evrak Kayıt Satın Alma ve Döner Sermaye 4

6 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Tablo 3: Stratejik Planlama Ekibi Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Tevfik GEDİKBEY Prof.Dr. Tamer AKAR Doç.Dr.Necmettin CANER Doç.Dr.Özcan GELİŞGEN Doç.Dr.Hatice ŞAMKAR Yrd.Doç.Dr.Ümit ŞİRİN Yrd.Doç.Engin BÖLÜKMEŞE Yrd.Doç.Dilek ATAİZİ Yrd.Doç.Dr.Musa KILIÇ Yrd.Doç.Dr.İsmail ÖZKAN İbrahim ODACI Gülten KURANER Dekan Dekan Yardımcısı Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Fakülte Sekreteri Şef 5

7 3.DURUM ANALİZİ FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 4: FEF Faaliyet alanları ürün ve hizmetler Eğitim öğretim faaliyetleri Araştırma geliştirme faaliyetleri Uygulama ve destek faaliyetleri Yönetim ve destek faaliyetleri Lisans ve lisansüstü programları Projeler Danışmanlık hizmetleri Öğrenci işleri hizmetleri Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları Bilimsel yayınlar Yaşam boyu eğitim hizmetleri Mali hizmetler Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetleri Lisansüstü tezler Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri Personel hizmetleri Bilimsel toplantılar Kültürhizmetleri Teknik hizmetler KURULUŞ İÇİ ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI Tablo 5: Dönemi akademik personel sayıları Ünvan Yılları Arasındaki Değişim Profesör % Doçent % Yrd. Doçent % Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi % Uzman % Toplam % 6

8 Tablo 6: Dönemi idari personel sayıları Ünvan Yılları Arasındaki Değişim Genel İdari Hizmetler Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı % Sağlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı % TOPLAM % Tablo 7: İdari personelin yıllara göre eğitim düzeyleri(%) Yıllar İlköğretim Lise Önlisans Lisans Y.L. vedok Tablo 8: yılları arasında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları /127 = /133= /138= /142= /144=33 ÖĞRENCİ SAYILARI Tablo 9: Yılları arasındaki öğrenci sayıları Yılları Arasındaki Değişim(*) Fen Edebiyat Fakültesi % 7

9 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN Tablo 10: yılları arasına bilimsel araştırma projelerine ayrılan ödenek tutarı Proje Sayısı Bütçe dökümü Proje Sayısı Bütçe Dökümü Proje Sayısı Bütçe Dökümü Proje sayısı Bütçe Dökümü Proje sayısı Bütçe Dökümü FEF ,337, , , , ,89 Tablo 11: Yıllara göre kurum-dışı projeler ve destekleyen kuruluşlar DPT TÜBİTAK DİĞER K YURT DIŞI TOPLAM Tablo 12: Uluslararası endekslerce (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI) taranan dergilerdeki makalesayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale oranı Yıl FEF Makale Sayıları FEF Öğretim Üyesi Sayısı FEF Makale Sayısı/ FEF Öğretim Üyesi Sayısı Tablo 13: Yıllara göre etkinlik sayıları ETKİNLİK TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Teknik Gezi Söyleşi Tiyatro, Konser TOPLAM

10 FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 14: yılları arasında idari binalar, eğitim alanları, sosyal alanlar ve spor alanları(m²) İdari Binalar Eğitim Alanları Sosyal Alanlar ve Spor Alanları Tablo 15: yılları arasında öğrenci başına düşen derslik, laboratuvar (m²) Derslik ve Laboratuvar Alanları (m 2 /öğrenci) Derslik Lab. Derslik Lab. Derslik Lab. Derslik Lab. Fen Edebiyat Fakültesi Tablo 16: 2012 yılıteknolojik olanakların dağılımı B i l g i s a y a r P r o j. C i h a z ı Data hattı Y a z ı c ı F a k s Laboratuar A t ö l y e Fen Edebiyat Fakültesi hat MÂLÎ KAYNAKLAR Tablo 17: Fakültenin yıllara göre toplam bütçesi ve öz gelirlerin hazine yardımına oranı Yılları Arasındaki Değişim Hazine Yardımı % Özgelirler % Toplam % Özgelirlerin Hazine Yardımına Oranı 24% 24 % 29 % 26 % 2 % Tablo 18: 2011 Yılı Fakültemizin elde ettiği gelirler Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Yaz Okulu Gelirleri Fen Edebiyat Fakültesi , , ,20 9

11 PAYDAŞ ANALİZİ Ürün/Hizmet - Yararlanıcı Matrisi ÜRÜN/HİZMETLER Eğitim A r a ş t ı r m a Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Toplumla ve Sektörlerle İlişkiler, Uluslar Arası İlişkiler Y A R A R L A N I C I L A R Önlisans Eğitimi Lisans Eğitimi L i s a n s ü s t ü E ğ i t i m B i l i m s e l Y a y ı n A R - G E, P r o j e l e r Danışmanlık Mali mevzuat bilgilendirme ve uygulama İdari mevzuat Bilgilendirme v e uygulama Y ö n e t i m v e d e s t e k h i z m e t l e r i ö ğ r e n c i i ş l e r i, p e r s o n e l, m a l i, t e k n i k Eğitim (yaşamboyu,uzaktan eğitim, sertifika programları Diğer Hizmetler (Bilim,spor, kültür, sanat İÇ PAYDAŞL AR Ö ğ e n c i l e r Ö ğ r e t i m Ü y e l e r i Öğretim Yardımcıları İ d a r i P e r s o n e l DIŞ PAYDAŞLAR TBMM Sayıştay YÖK Maliye Bakanlığı Sanayi Bakanlığı M i l l i E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı Kalkınma Bakanlığı T Ü B İ T A K K a m u K u r u m l a r ı Ö z e l K u r u m l a r Sivil Toplum Örg ütleri B e l e d i y e l e r A k r e d i t a s y o n K u r u m l a r ı A B v e U l u s l a r Ar a s ı K u r u l u ş l a r M e z u n l a r Ö ğ r e n c i V e l i l e r i * E t k i D e r e c e s i : : Ç o k, : O r t a, : Az 10

12 GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER ANALİZİ Üniversitemiz Stratejik plan çalışmaları kapsamında Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan çalıştayda sorunlarımız, önceliklerimiz ve fırsatlarımız olarak algılanan konu başlıkları şunlardır. Sorunlarımız; Yönetim ve personel sorunları o Araştırma Görevlisi sayısı yetersizliği o Kadrolu Hizmetli sayısı yetersizliği Eğitim öğretim akreditasyonu sorunu Altyapı ve fiziksel olanaklarla İlgili sorunlar Sosyal olanakların yetersiz olması Bilgi işlem sorunları Hizmet içi eğitim eksiklikleri Mezunlarla iletişim sorunları Kampüsle ilgili sorunlar Hastane hizmetleri ile ilgili sorunlar Araştırma ile ilgili sorunlar Laboratuvar eksiklikleri sorunu Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersizliği sorunu İletişim, tanıtım sorunları Makine, ekipman eksikliği sorunları Güvenlik sorunları Önceliklerimiz; Personel Sorunları ile İlgili Öncelikler: Personel motivasyonu, personelin hizmet içi eğitimi, kadro ve personel ihtiyacı Eğitim Öğretim ile İlgili Öncelikler: Yeni eğitim programlarının açılması, Yabancı dil, Seminer ve toplantılar konuları mevcuttur. Altyapı Sorunları İle İlgili Öncelikler: Bina yapım onarımı, Laboratuvar ve sınıflar, Bilgi işlem, Güvenlik-otopark, Sosyal olanaklar konuları bulunmaktadır. Fırsatlarımız; Öncelikli sektörler ve kümelenmeler Kültür turizmi Coğrafi konum ve ulaşım Şehrin özellikleri (öğrenci şehri) 11

13 Bölgesel fırsatlar Üniversite-sanayi işbirliği Eğitimde küreselleşme Yaşam boyu öğrenme-özel eğitim Uzaktan eğitim Bilimde değişim Bilişim 4. MİSYON, VİZYON, İLKELER MİSYON Fen Edebiyat Fakültesi, eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir. VİZYON Bilgiyi değere dönüştüren, toplumla bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir Fakülte olmak. İLKELER (DEĞERLER) Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik Her düzeydeki yönetsel faaliyetlerimiz açık, şeffaf ve hesap verebilirdir. Yönetim sürecinde tüm paydaşlarımızın görüş ve düşünceleri ile katılımına değer verilir. Adil, İlkeli ve Dürüst Yönetim Fakültemizde görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılır. Doğruluktan ve dürüstlükten taviz verilmez. Ehliyet ve Liyakat Fakültemizde yönetim kademelerinde görev alacak akademik ve idari personelin konusunda ehliyetli ve liyakatli olması esastır. Bilimsellik ve Etik Fakültemizde yapılan çalışmalar, bilimsellik temelinde yapılır, elde edilen bilgi bilimsel etiğe uygun şekilde kullanılır. 12

14 Çevreye Saygı ve Estetik Fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinde çevreye saygı bilincini aşılarken, fiziksel mekânlarını estetik duyarlıkta ve çevreye uygun olarak geliştirir. Topluma ve Ülkeye Hizmet Eğitim ve araştırma faaliyetlerini topluma ve ülkeye hizmet önceliği ile gerçekleştirir, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi için çalışılır. Özgürlük ve Değerlere Saygı Fakültemiz mensupları akademik çalışma ve eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında özgür iradelerini kullanırlar. Özgürlüğün sınırlarını insani, toplumsal ve akademik etik değerler ile yasa ve yönetmelikler belirler. Girişimcilik ve Yenilikçilik Fakültemizden mezun olacak öğrencilerimizin ve çalışan araştırmacılarımızın, eğitim-öğretimde ve araştırma faaliyetlerinde girişimciliği ve yenilikçiliği ön planda tutması esastır. Mükemmeliyet ve Kalite Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet sunumlarında mükemmeliyeti yakalama, en kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme düşüncesiyle hareket edilir. 5. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK ALAN 1: EĞİTİM AMAÇ Fakültemizin eğitim ve öğretim kalitesinin tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesi. HEDEFLER 1. Eğitim programlarını öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek 2. Fakültemiz öğretim elemanlarının eğitim bilimlerindeki yenilikler yönünden yetkinliklerini artırmak 3. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek 4. Eğitim altyapısını derslikler, eğitim laboratuvarları, ders malzemeleri vb. alanlarda geliştirmek. 13

15 Hedef 1 : Eğitim programlarını öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek 1. Fakültemiz bölümlerinde Türkiye Yükseköğretim alan yeterlilikleri sağlanacak ve Bologna Bilgi Paketi hazırlanarak aktif hale getirilecektir. 2. Eğitim programlarında birbirini etkileyen yatay ve/veya dikey dersler belirlenecek, bu kapsamda yeni seçmeli/zorunlu dersler oluşturulacaktır. 3. Ders programları uygulama ağırlıklı olarak geliştirilecektir, 4. Fakültemize nitelikli öğrencilerin kazandırılabilmesi için Fakültemiz bölümlerinin etkin bir şekilde tanıtımı yapılacaktır. 5. Gelişen koşullara göre istihdam analizleri de göz önüne alınarak mevcut programlar yeniden düzenlenecek ve gerektiğinde yeni lisans programları açılacaktır. 6. Fakültemizde yenilikçilik ve girişimcilik dersi açan bölüm sayısı artırılacaktır. Performans Göstergeleri 1. Akredite olmuş program sayısı 2. Öğrencilerineğitim programlarından memnuniyet oranı 3. Bologna Bilgi Paketi hazırlanan program sayısı 4. Yeni açılan lisans program sayısı Hedef 2: Fakültemiz öğretim elemanlarının eğitim bilimlerindeki yenilikler yönünden yetkinliklerini artırmak 1. Fakültemiz öğretim elemanlarına eğitim bilimleri alanındaki gelişmeler hakkında hizmet içi eğitimler verilecektir. 2. Fakültemiz öğretim elemanlarına eğitim teknolojileri alanındaki gelişmeler hakkında hizmet içi eğitimler verilecektir. 3. Fakültemiz öğretim elemanlarının Üniversitemizce planlanacak yabancı dil gelişimine yönelik programlara katılımları sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 1. Doçentlik dil yeterliliğini sağlayan öğretim elemanı oranı 2. Fakültemiz öğretim elemanları için düzenlenen eğitim, seminer sayısı 3. Fakültemiz Hizmet içi eğitim alan öğretim elemanı sayısı 14

16 Hedef 3: Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek 1. Fakültemiz Bölümlerinde Farabi programına katılımı arttırmaya yönelik yeni ikili anlaşmalar yapılacaktır. 2. Fakültemiz Bölümlerinde Mevlana Programı kapsamında ikili anlaşmalar yapılacaktır. 3. Fakültemiz Bölümlerinde Erasmus kapsamında işbirliği anlaşması yapılan program sayısı artırılacaktır. 4. Ulusal ve Uluslararası kapsamda diğer Fakültelerle ortak eğitim programları açılacaktır. Performans Göstergesi: 1. Değişim programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı (Yurtiçi ve yurtdışı) 2. Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemize gelen öğrenci sayısı (Yurtiçi ve yurtdışı) 3. Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemize gelen öğretim elemanı sayısı 4. Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemizden giden öğrenci sayısı (Yurtiçi ve yurtdışı) 5. Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemizden giden öğretim elemanı sayısı 6. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı Hedef 4: geliştirmek Eğitim altyapısını derslikler, eğitim laboratuvarları, ders malzemeleri vb. alanlarda 1. Fakültemiz bölümlerininöğrenim hedeflerine yönelik ihtiyaçları tespit edilerek iyileştirilecektir. 2. Fakültemiz bölümlerinin derslik ve laboratuvar olanakları artırılacak ve mevcutların nitelikleri iyileştirilecektir. Performans Göstergeleri 1. Öğrenci başına düşen derslik alanı 2. Öğrenci başına düşen laboratuvar alanı 15

17 STRATEJİK ALAN 2: BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMAÇ Bilimsel araştırma altyapısını venitelikli insan gücünü geliştirerek bilimsel araştırmaların toplumsal ve ekonomik katkılarının artırılması. HEDEFLER 1. Fakültemiz akademik personelinin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek. 2. Fakültemiz araştırma laboratuvarlarının olanakları artırılacak ve mevcutların nitelikleri iyileştirilecektir. Laboratuvar olanakları akreditasyon standartlarına yaklaştırılması. 3. Bilimsel yayın ile proje teşviklerinin iyileştirilmesi ve araştırma desteklerinin artırılmasını sağlamak. Hedef 1 : Fakültemiz akademik personelinin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek. 1. Araştırmacıların proje hazırlamaları teşvik edilecektir. 2. Bilimsel araştırmalara yönelik yurtiçi/yurtdışı işbirlikleri ve disiplinler arası çalışmalar teşvik edilecektir. 3. Kurum dışı araştırma desteklerini artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri 1. Ulusal ve uluslararası bilimsel makale sayısı. 2. Kabul edilen ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projesi sayısı. 3. Alınan patent, tescil edilmiş buluş ve faydalı model sayısı. Hedef 2 nitelikleri iyileştirilecektir. : Fakültemiz araştırma laboratuvarlarının olanakları artırılacak ve mevcutların 1. Fakültemiz araştırma laboratuvarları alınacak proje destekleriyle iyileştirilecektir. 16

18 Performans Göstergeleri 1. Altyapısı iyileştirilen laboratuvar sayısı. Hedef3 : Bilimsel yayın ile proje teşviklerinin iyileştirilmesi ve araştırma desteklerinin artırılmasını sağlamak 1. Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri teşvik edilecektir. 2. Ekonomik ve toplumsal katkı üreten kamu ve özel sektör işbirliği projeleri teşvik edilecektir. 3. Araştırma projelerinin sonuçlarının patent, tescil edilmiş buluş veya faydalı modele dönüşümü teşvik edilecektir. Performans Göstergeleri 1. Dış destekli proje sayısı ve bütçe tutarı. 2. Ulusal ve uluslararası proje danışmanlığı yapan öğretim üyesi sayısı. 3. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alan öğretim üyesi sayısı. STRATEJİK ALAN 3: ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TOPLUMA KATKI AMAÇ Fakültemizinve bölgemiz sanayi kuruluşlarının proje ve projeye dayalı teknolojik ürün üretme kabiliyetinin geliştirilmesi ile toplumsal faydayı artıracak faaliyetlerde bulunulması HEDEFLER 1. Öncelikli alanlarda Fakültemizdeki bilgi birikimini sanayiye aktararak ortak projeler yapmak ve yönetmek. 2. Fakültemizin sunduğu hizmetler konusunda sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarında farkındalığı artırmak ve bu hizmetlere talep oluşturmak. 3. Öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezlerini bölge sanayisinin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek, staj programlarını sanayi ve topluma hizmet kuruluşları ile birlikte geliştirmek. 4. Yaşam boyu eğitim kapsamında toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifika ve eğitim programları düzenlemek. 17

19 Hedef 1 :Öncelikli alanlarda Fakültedekibilgi birikimini sanayiye aktararak ortak projeler yapmak ve yönetmek 1. Öncelikli alanlardageliştirilen ve yürütülen proje sayısı artırılacaktır. 2. Üniversite-Sanayi işbirliği ile gerçekleştirilebilecek ticarileşme potansiyeli olan projelere teşvik sağlanacaktır. 3. Eğitim ve danışmanlık hizmetiverilecektir. Performans Göstergeleri 1. Öncelikli alanlarda üniversite-sanayiişbirliği ile gerçekleştirilen proje sayısı. 2. Üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen ve ticarileşen proje sayısı. 3. Sanayi ve toplumsal hizmet kurumlarında fiilen hizmet vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı sayısı. Hedef 2 : Fakülteninsunduğu hizmetler konusunda sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarında farkındalığı artırmak ve bu hizmetlere talep oluşturmak 1. Öncelikli sektörlerle tanıtım toplantıları düzenlenecektir. 2. Sanayi kuruluşlarına hizmet verme potansiyeli olan birimlerin, araştırma ve laboratuvar olanaklarının tanıtıldığı elektronik veya basılı materyaller hazırlanacak ve dağıtımı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 1. Düzenlenen Fakülte-sanayi tanıtım toplantısı sayısı. Hedef 3 : Öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini bölge sanayinin/toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek, staj programlarını sanayi ile birlikte geliştirmek. 1. Öğrencilerin sanayi ve topluma hizmet tecrübelerinin artırmasına destek olmak amacıyla staj olanaklarını iyileştirecek ve etkin staj yapmalarını sağlayacak ortamlar oluşturulacaktır. 2. Sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarıyla ortak staj protokolleri yapılacaktır. 18

20 3. Bölgesel sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun lisans ve lisansüstü tezlerin yapılması teşvik edilecektir. Performans göstergeleri 1. Ortak staj protokolü yapılmış sanayi ve topuma hizmet kuruluşu sayısı. 2. Sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarının talebi doğrultusunda tamamlanan lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezi sayısı. Hedef 4 :Yaşam boyu eğitim kapsamında toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programları düzenlemek 1. Mesai saatleri dışında Üniversite mezunlarının özel öğrenci olarak alabileceği lisans derslerinin açılması. 2. Toplumsal gelişime yönelik eğitim etkinlikleri düzenlemek. 3. Üniversite mezunlarının mesleki bilgilerini güncelleyebilmek için eğitim etkinlikleri düzenlemek. Performans Göstergeleri 1. Özel öğrenci olarak derslere kayıt yaptıran üniversite mezunu öğrenci sayısı. 2. Toplumsal gelişime yönelik eğitim etkinlik sayısı. 3. Üniversite mezunlarının mesleki bilgilerini güncelleyebilmek için gerçekleştirilen eğitim etkinliği sayısı. STRATEJİK ALAN 4: KURUMSAL KAPASİTE AMAÇ Yükseköğretimde hizmet sunumunda değişen yapıyı ve fakültemizin büyüyen yapısını destekleyecek şeklide kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi HEDEFLER 1. Fakültemiz gelirlerinin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak. 2. Kurum kültürünü geliştirmek, çalışanların gelişimini sağlamak ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak. 19

21 Hedef 1 : Fakültemiz gelirlerinin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak 1. Gelirler stratejik plan hedefleri doğrultusunda, kurumsal öncelikler ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harcanacaktır. 2. Kaynak israfını önleyici tedbirler alınacaktır. Performans Göstergeleri 1. Kaynak israfını önleyici çalışma sayısı. Hedef 2 :Kurum kültürünü geliştirmek, çalışanların gelişimini sağlamak ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak 1. İdari personelin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacı ile hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 2. Personel memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri 1. İdari personel için düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer sayısı. 2. Personel memnuniyet oranı. 5. MALİYETLENDİRME FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kaynaklar 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI Özel Bütçe Döner Sermaye TÜBİTAK Projeleri SANTEZ Projeleri TOPLAM KAYNAK

22 Tablo 35: Amaç-Hedef bazlı Maliyet Tablosu AMAÇLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1. Eğitim Fakültemizin eğitim-öğretim kalitesinin tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesi 2. Bilimsel Araştırma Bilimsel araştırma altyapısı ve nitelikli insan gücünün güçlendirilerek bilimsel araştırmaların toplumsal ve ekonomik katkılarının artırılması 3. Üniversite Sanayi İşbirliği ve Topluma Katkı Fakültemizin ve bölgemiz sanayi kuruluşlarının proje ve projeye dayalı teknolojik ürün üretme kabiliyetinin geliştirilmesi ile toplumsal faydayı artıracak faaliyetlerde bulunulması 4.Kurumsal Kapasite Yükseköğretimde hizmet sunumunda değişen yapıyı ve üniversitemizin büyüyen yapısını destekleyecek şeklide kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi GENEL TOPLAM

23 7.İZLEME DEĞERLENDİRME Tablo 21: Stratejik Planı performans göstergeleri Gös. No Performans Göstergesi FEF Mevcut Durum (2012) Akredite olmuş program sayısı Veri Yok Öğrencilerineğitim programlarından memnuniyet oranı (%) Veri Yok Bologna Bilgi Paketi hazırlanan program sayısı Veri Yok Yeni açılan lisans program sayısı Doçentlik dil yeterliliğini sağlayan öğretim elemanı oranı (%) Fakültemiz öğretim elemanları için düzenlenen eğitim, seminer sayısı Veri Yok Fakültemizde hizmet içi eğitim alan öğretim elemanı sayısı Değişim programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı (Yurtiçi ve Yurtdışı) Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemize gelen öğrenci sayısı (Yurtiçi ve Yurtdışı) Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemize gelen öğretim elemanı sayısı (Yurtdışı)

24 Gös. No Performans Göstergesi FEF Mevcut Durum (2012) Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemizden giden öğrenci sayısı (Yurtiçi ve Yurtdışı) Değişim programları ile bir eğitim öğretim yılında Fakültemizden giden öğretim elemanı sayısı (Yurtdışı) Yabancı uyruklu öğrenci sayısı Öğrenci başına düşen derslik alanı Öğrenci başına düşen laboratuvar alanı Ulusal ve uluslararası bilimsel makale sayısı Kabul edilen bilimsel araştırma projesi sayısı (Ulusal ve uluslararası) Alınan patent, tescil edilmiş buluş ve faydalı model sayısı Veri Yok Altyapısı iyileştirilen laboratuvar sayısı Veri Yok Dış destekli proje sayısı Ulusal ve uluslararası proje danışmanlığı yapan öğretim üyesi sayısı Ulusal ve uluslararası projelerde yer alan öğretim üyesi sayısı Öncelikli alanlarda üniversite sanayiişbirliği ile gerçekleştirilen proje sayısı(santez) Üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen ve ticarileşen proje sayısı

25 Gös. No 25 Performans Göstergesi Sanayi ve toplumsal hizmet kurumlarında fiilen hizmet vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı sayısı FEF Mevcut Durum (2012) Düzenlenen Fakülte-sanayi tanıtım toplantısı sayısı Ortak staj protokolü yapılmış sanayi ve topluma hizmet kuruluşu sayısı Sanayi ve topluma hizmet kuruluşlarının talebi doğrultusunda tamamlanan lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezi sayısı 29 Özel öğrenci olarakderslere kayıt yaptıran üniversite mezunu öğrenci sayısı Toplumsal gelişime yönelik eğitim etkinlik sayısı Üniversite mezunlarının mesleki bilgilerini güncelleyebilmek için gerçekleştirilen eğitim etkinliği sayısı Kaynak israfını önleyici çalışma sayısı İdari personel için düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs ve seminer sayısı Personel memnuniyet oranı Veri Yok

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG (/Kullan Amaçlar ECF - Eczacılık Fakültesi Ara Ara.. (/Mesajl (/Dosya Kod Tanım Islemler 2017-2021 STRATEJİK PLAN 1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( )

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (05.12.2016) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü) BİRİM FAALİYET RAPORU Manisa / 2019 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon...

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN ( )

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN ( ) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2017 2021) HAZİRAN - 2017 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...3 1.2. Organizasyon Şeması...3 1.3. Fiziki Durum...3

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sayfa 1 / 5 A.1 Misyon, Vizyon A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2017 YILI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

2017 YILI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2017 YILI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Fakülte Amaç ve Vizyonu Bölümler ve Kontenjanları

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN 212- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 217-221 STRATEJİK PLANI Temmuz İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması Stratejik Alan A Bilimsel Faaliyetler Alanı Amaç A.1 Bilimsel faaliyetlerin nicelik ve nitelik olarak Hedef A.1.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını arttırmak A.1.1.1. Öğretim üyesi Öğretim

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2017 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2017 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017 BİRİM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER -Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fakültemizin yetki görev

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI 2017-2021 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK ANALİZ 1.1. Tarihçe 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1.3. Organizasyon

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler....

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2016-2020 STRATEJİK PLANI VİZYON Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü sağlık üniversitesi olmaktır MİSYON Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz

Detaylı

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN 2012-2016 2013 2 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İçindekiler SUNUŞ... 5 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 1. STRATEJİK ANALİZ 1.1. Tarihçe... 9 1.2. Stratejik Planlama Süreci.... 9 1.3. İstanbul Medipol

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik SUNUM PLANI GİRİŞ FAKÜLTENİN TARİHÇESİ FAKÜLTENİN MİSYONU FAKÜLTENİN VİZYONU ORGANİZASYON ŞEMASI FİZİKSEL YAPI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR BİLGİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÖĞRENCİ SAYISI TABAN PUAN ANALİZİ

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Aralık İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SUNUM ANAHATTI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU GENEL BİLGİLENDİRME AVES VERİLERİNE GÖRE AKADEMİK FAALİYETLER ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELERİ

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ Kastamonu Üniversitesi nin Araştirma Geliştirme Açısından Vizyonu; Bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Akademik Personel) Özet Sonuçları (31.12.217) Cinsiyetiniz? Kadın 3.3% 3.3% 69.7% Erkek 69.7% 12 Kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yeterince

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

KURULUŞ, AMAÇ, BAĞLAM, KAPSAM A. KURUM PROFİLİ. B. Yönetim Sistemi İle İlgili İç ve Dış Hususlar

KURULUŞ, AMAÇ, BAĞLAM, KAPSAM A. KURUM PROFİLİ. B. Yönetim Sistemi İle İlgili İç ve Dış Hususlar Sayfa 1/5 A. KURUM PROFİLİ Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 28.08.2003 tarih ve 25213 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun'un değişik ek 30'uncu maddesine

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( )

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (07.02.2019) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

Prof. Dr. Ersan Akyıldız. ODTÜ 2014

Prof. Dr. Ersan Akyıldız. ODTÜ 2014 Prof. Dr. Ersan Akyıldız ODTÜ 2014 ersan@metu.edu.tr 1968-1973 B.Sc. (lisans) Odtü /Matematik 1973-1977 Ph. D (Doktora) University of British Columbia Vancouver, B.C. Kanada Akademik Deneyim 2/1990 - Profesör

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın ve mesleki

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... 6 FİZİKİ YAPI... 9 MALİ YAPI... 9 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı