DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR Mustafa Karabatak Prof. Dr. Limnolog (Göl Bilimci) İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 1. GİRİŞ Bu konularda görüşlerimi açıklama ihtiyacını duymamın gerekçelerinden birini; Türkiye yi de ilgilendiren Birleşmiş Milletler Çevre Koruma (UNEP) Programı tarafından 2002 yılında yayınlanan Dünya Tatlı Su Kaynakları hakkındaki rapor ile AB Komisyonunun Türkiye için hazırladığı İlerleme Raporunda yer alan GAP Barajlarının yönetimine ve çevrenin korunmasına ilişkin öneriler teşkil etmiştir. Diğer önemi bir gerekçesi ise bu raporlarla da ilişkili olan su sahalarımızdaki ekolojik, su kalitesi ve yönetim sorunlarıdır. Bu nedenlerle öncelikle bu iki raporun bizi ilgilendiren en önemli kısımlarına kısaca değinmek istiyorum. UNEP bu raporunda(1): 1. Yeryüzündeki tatlısu kaynakları bir taraftan çevresel etkenlere bağlı olarak giderek tahrip edilirken, kirletilirken ve kaliteli su azalırken diğer taraftan da nüfus artışı, sürdürülen sulu tarımdaki gelişmeler ve sanayileşme nedeniyle kaliteli su ihtiyacı ve tüketiminin arttığı, 2025 li yıllarda bugünküne göre 4-5 kat kadar artış göstereceği, 2. Buna karşın hidrolojik çevrime ve meteorolojik şartlara bağlı olarak ta dünyada (ülkelerde) su miktarının artmadığı, bazı yıllarda ve bazı bölgelerde azalma olduğu, (Bu 2 maddede belirtilenlerin Türkiye içinde geçerli olduğunu ve yıllardan beri bilim adamları tarafından açıklandığını söylemek isterim.) 3. Birçok ülkenin yeterli suya sahip olmadığı, birçok ülkenin de su ve kuraklık sorunu yaşadığı, akarsuların kullanımıyla ilgili olarak komşu ülkeler arasında (Türkiye yi de kapsamaktadır.) sorunlar olduğu açıklanmıştır. 4. Tüm bu nedenlerle 21.yüzyılın en önemli sosyo-ekonomik ve stratejik sorunlarından birinin SU SORUNU olabileceği,

2 5. Bu bakımdan dünyanın (ülkelerin) önümüzdeki 10 yıl içinde su kaynaklarını nasıl yönetebileceği hakkında alacağı kararın ve yapacağı uygulamanın 21.yüzyılın gelişme eğilimini belirleyeceği önemle vurgulanmıştır. UNEP tarafından da 2003 yılı Uluslararası Tatlı Su Yılı olarak kabul ve ilan edilerek yıl boyunca dünyada bu konuların tartışılması, çözüm önerileri üretilmesi ve kaynakların nasıl yönetilebileceği hakkında kararlar alınması önerilmiş ve talep edilmiştir. Fakat Türkiye yi de ilgilendiren bu raporun ve su kaynaklarımızın yönetimi konularının yapılan birkaç sınırlı konuşma ve toplantı dışında katılımcı ve amaçlı bir yaklaşımla bilimsel ve idari bakımdan ele alınıp tartışıldığını ne yazık ki söyleyemeyiz. Fakat İlgili bakanlıklarımızın (Tarım, Çevre, Dışişleri ve DSİ) bu konularda gerekli çalışmaları yaptıklarını ümid etmekteyim. AB Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan 6 Ekim 2004 tarihli İlerleme Raporunda da GAP bölgesindeki baraj göller sistemimizin yönetiminin uluslar arası bir yönetime verilmesi önerilmiştir. Kanada gölleri hariç Avrupa ve dünyanın başka ülkesinde böyle bir uygulama olmadığı ve gerekçesi hakkında da bilgi sahibi olmadığım için bu öneriyi anlamakta güçlük çektiğimi belirtmek isterim. Güney Kanada ve Kuzey Amerika (ABD) hudutları içinde yer alan Büyük Göllerin; korunması, ıslahı ve yönetimi Kanada ve Amerika hükümetleri tarafından birlikte yapılmaktadır. Fakat Avrupa da üç ülke hudutları içinde yer alan Konstans gölünün ve birçok ülke içinden geçen Karadeniz i kirleten Tuna nehrinin nasıl yönetildiğinin de bilinmesinde yarar gördüğümü belirtmek isterim. Eğer amaç çevre ve su kaynakları konularında bilimsel ve teknolojik işbirliği yapılması, mevzuat ve organizasyon bakımından uyumun sağlanabilmesi ise; Türkiye nin böyle bir yaklaşım içinde olduğu ve olacağı AB ülkeleri tarafından da bilinmektedir. Eğer Fırat ve Dicle nehirleriyle ilgili bir öneri ise, bu konunun Türkiye ve komşularını ilgilendirdiğini söylemek isterim. Bu nedenlerle AB ile müzakere sürecinde bu ve buna benzer önerilerin ve çevre konularının gündeme geleceğini dikkate alarak ilgili Bakanlıklarımızın ve müzakereleri yürütecek yetkililerin GAP bölgesi ve diğer su kaynaklarımız ile AB ve diğer ülke suları ve yapılan uygulamalar hakkında gerekli bilgilere sahip olmaları ve ilgili bilim adamlarımız ve uzmanlarımızla işbirliği yapmaları ve özellik gereken idari ve organizasyonla ilgili yapılanma hazırlıklarına başlamamız kanısında olduğumu belirtmek isterim. Sonuç olarak bizim için önemli olan bu iki raporu ve tatlısu sahalarımızda ortaya çıkan teknik ve idari sorunları dikkate aldığımızda; Türkiye nin su sahalarını havza bazında Koruma- Kullanma Amaçlı Yönetim stratejilerini ulusal ve bölgesel olarak belirlemesinin ve uygulamaları başlatmasının ülkemiz için sosyo-ekonomik ve uluslararası ilişkiler bakımından giderek önem kazandığını söyleyebiliriz. Bu nedenlerle bu konular dünyada olduğu gibi benimde 40 yıldan beri uzmanlık ve çalışma alanım olan temel ve uygulamalı Limnoloji (su ekolojisi, göl bilimi ve balıkçılığı) bilimi ile ilişkili olduğu ve akademisyen olarakta çeşitli ülkelerde göllerin korunması, ıslahı ve yönetimi konularında yapılan çalışmaları (2,3,4) takip edebildiğim için en büyük su potansiyelimizi oluşturan ve en çok yararlandığımız gölve barajlarımızın ekolojik ve idari bakımdan nasıl yönetilebileceği hakkındaki görüşlerimi yetkililer, bilim adamları, uzmanlar ve kamuoyumuzla paylaşma gereğini duyduğumu belirtmek istiyorum. Amacım bu konuların katılımcı, bilimsel,

3 sosyo-ekonomik ve idari bir yaklaşımla tartışılabilmesine ve uygulanabilir kararlar oluşturulabilmesine katkı sağlayabilmektir. Göllerimizin (göl ve barajlar) havza bazında Koruma-Kullanma Amaçlı yönetilmesine niçin ihtiyacımız olduğunun? ve nasıl yönetilebileceğinin? ortaya konabilmesi ve anlaşılabilmesi için öncelikle onları hangi amaçlarla kullandığımızın, özellikle ekolojik yapılarının, sorunlarının ve nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunlar bilinmeden veya dikkate alınmadan göllerimizin korunması ve yönetimi hakkında yararlanılabilir ve uygulanabilir doğru kararların oluşturulması pek mümkün değildir. Bu nedenle göl ve barajlarımızı mevcut bilgilerimize ve gözlemlerimize göre önce sosyo-ekonomik önemi, sorunları ve nedenleri bakımından ele alıp birlikte genel olarak tanıtma (Durum Tespiti) çalışalım. 1-Sosyo-Ekonomik Önemi ve Potansiyelimiz Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizde doğal ve yapay göllerimizi bunların özelliklerine (Ekolojik yapılarına), havzasında yaşayanların ve ülkemizin ihtiyaçlarına bağlı olarak; (1)içme-evselsu, (2)tarımda sulama suyu, (3)sanayi kullanım suyu, (4)ticari ve sportif balıkçılık alanı, (5)rekreasyon, turizm, su sporları alanı, (6)hidroelektrik enerji üretimi, (7)tuz-çeşitli mineral madde üretim kaynağı olmak üzere; yaşamsal, sosyo-ekonomik kalkınma ve sanayileşme amacıyla kullanmaktayız.(5) En önemlisi de bu amaçlarla kullanmak zorunluluğundayız. Çünkü kalkınmamızın temel girdilerini teşkil eden en önemli doğal kaynaklarımızdandır. Bunların yanında göllerimiz biyolojik çeşitlilik ve kuş yaşam alanı bakımından da bilimsel ve kültürel zenginliklerimizi oluşturmaktadır. Bu kullanım amaçlarımız arasında toplumumuz ve özellikle göl havzalarında yaşayanlar için en önemlilerini içme, evsel su, balıkçılık, tarımda sulama suyu ve rekreasyon alan olarak kullanılması teşkil etmektedir. Balıkçılık ve tarımsal faaliyetlerle bir taraftan göl havzasında yaşayanlara beslenme, iş ve gelir imkanları sağlanırken diğer taraftanda Türkiye nin hayvansal ve bitkisel gıda ve sanayi ürünleri ihtiyacına ve ihracatına katkı sağlanmaktadır. Türkiye göllerinin ve barajlarının çoğunluğu da bu amaçlarla kullanılmaktadır. (GAP ve Hirfanlı barajı, Sapanca, Eğirdir, Beyşehir gölleri gibi). Son yıllarda Türkiye de göl ve doğa turizmine ilginin giderek artışına paralel olarak birçok gölümüzde rekreasyon amaçlı gelişmeler artış göstermekte ve önem kazanmaktadır. Bu da o göl havzasında yeni iş alanlarının açılmasına ve bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. (örneğin Sapanca, Mogan, Eğirdir, Hazer, Uzungöl, Van gölü, Hirfanlı barajı, GAP barajları gibi). Fakat daha sonra değinileceği gibi gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bu amaçlı gelişmelerin göllere ve çevreye (doğaya) olumsuz etkileri de olmaktadır. Tüm bu nedenlerle bilim adamları tarafından açıklandığı(2) ve UNEP in raporunda(1) belirtildiği ve yaşamımızda da gördüğümüz gibi göllerimizin toplumumuzun yaşamının ve sosyo-ekonomik gelişiminin birincil halkasını teşkil ettiğini, su potansiyelimizin ve kalitesinin de sürdürülebilir gelişmemizin önemli bir indikatörü olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi geleceğimiz bakımından göllerimizin korunması ve verimli işletilmesi, ekolojik yapısı ve su kalitesi bozulmuş göllerinde ıslah edilmesi gerçeği ile karşı karşıya getirmektedir. Böyle bir yaklaşımla doğal ve yapay göl potansiyelimizi ele aldığımızda; kalkınma sürecinde olan Türkiye nin mevcut istihdam sorunlarını ve nüfus artışından kaynaklanan talepleri de

4 dikkate alarak yaşamsal ve sosyo-ekonomik amaçlarla yararlanabileceği ve değerlendirebileceği ve bu nedenlerle koruması verimli işletmesi gereken önemli bir su potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Toplam hektarlık 240 kadar gölümüz, 215 barajımız ve 1000 den fazla göletimiz vardır. (Tablo 1). Bunların yanında km. uzunluğunda 33 büyük nehire ve 12 km 3 hacminde yer altı su kaynağına sahibiz.(5) Dünyada 200 ülke arasında tatlı su potansiyeli büyüklüğü bakımından 45.inci sırada yer almaktayız. Birçok ülkenin yeterli suya sahip olmadığını, birçok ülkenin su ve kuraklık sorunu yaşadığı dünyamızda Türkiye nin şanslı bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Fakat su zengini bir ülkede değiliz. Doğal ve yapay göl sayısı ve toplam su potansiyeli bakımından Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız. Bu ülkelere göre en büyük göl ve barajlar Türkiye de bulunmaktadır. GAP bölgesinde inşa edilen barajlarımızla birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Avrasya nın en büyük Tatlısu Ekosistemi ne sahibiz. (toplam ha) Bu vesileyle 19 ortadoğu ülkesinden 9 unun su yetersizliği ve sorunu olduğunu,bu nedenle GAP sularının stratejik önem taşıdığını belirtmek isterim.ayrıca Irakta Dicle ve Fırat üzerinde 15 kadar Baraj inşa edildiğini,bunların 5inin Kuzey Irakta bulunduğunu belirtmek isterim (1) Fakat bu büyük göl ve baraj potansiyelimizden çeşitli nedenlere bağlı olarak yeterince yararlanabildiğimizi, onları verimli işletebildiğimizi ve özellikle çevresel etkenlerden koruyabildiğimizi söyleyemeyiz. Bunda çok sayıda su kaynağımızın olmasının da olumsuz etkileri olduğunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü daha çok kaynağı, ekipmanı, teknik ve idari organizasyonu gerektirmektedir. Bunun sonuçları olarak yaşam ve sosyo-ekonomik gelişme kaynağı olarak yararlandığımız ve yararlanmak zorunluluğunda olduğumuz doğal ve yapay göllerimiz yıllardan beri önemli Balıkçılık, Ekolojik ve Kirlilik Sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır. 2-Göllerimizde Ortaya Çıkan Sorunlar 2.1-Balıkçılık Sorunları ve Nedenleri Su sahaları (tatlı ve deniz) insanın sağlıklı beslenmesi ve gelişmesi için gerekli olan hayvansal proteini en ucuz üreten (balık olarak) kaynaklardır(24). Aynı zamanda daha az yatırım ve masrafla balıkçılık alanında iş ve gelir imkanı sağlanmaktadır. Bu nedenle Göl balıkçılığı gelişmiş ülkelerden daha çok az gelişmiş ve bizim gibi gelişme sürecinde olan ülkeler için, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için önemlidir. Bu nedenle Türkiye nin de çeşitli doğal ve yapay göllerinde ve özellikle kırsal bölgelerde ticari amaçla balık avcılığı yapılmaktadır. (Gala, İznik, Manyas, Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Van göllerimiz; Hirfanlı, Sarıyar ve GAP barajları gibi). Göllerde yapılan balıkçılıkla aş, iş, gelir imkanı sağlandığı gibi bölge halkının ve diğer bölgelerde yaşayanların balıkla beslenmesine, bazı balık türlerinin de ihraç edilmesine katkı sağlanmaktadır. Göl balıkçılığının özellikle kırsal bölgelerde göl çevresinde yaşayanlar için aş ve iş kaynağı olarak önemli olmasına ve Türkiye nin de bu alanda yararlanabileceği çok sayıda göle ve baraja sahip olmasına rağmen çeşitli nedenlerle balıkçılığımızı bilimsel, teknolojik, idari ve organizasyon bakımından yurt çapında geliştirebildiğimizi ve yaygınlaştırabildiğimizi söyleyemeyiz. Bunun beklenen sonuçları olarak da birim alandan elde edilen yıllık toplam balık üretimimizi arttıramadığımız gibi, aksine 20 yıldan beri balıkçılık yapılan tüm göl ve barajlarımızda balık üretimi (avcılık yoluyla) giderek önemli miktarlarda azalmaktadır(5,6,7)

5 Özellikle gıda ve ekonomik değeri yüksek olan yayın, turna, sudak ve sazan balıkları çok azalmıştır. Avrupa göllerinde hektar başına yılda ortalama olarak 100 kg. kadar balık üretilirken, bizim üretimimiz kg/ha yıl dır. Macaristan ın Balaton gölünden yıllardan beri yılda ton kadar üretim (avcılık) yapılırken, aynı büyüklükte ( ha) ve sığlıkta (5-6 m) olan Eğridir gölümüzde 1970 li yıllarda 700 ton olan üretimimiz son yıllarda tona düşmüştür. Örnek olarak Hirfanlı barajı ile Eğirdir, Beyşehir, Akşehir ve Manyas gölümüzü birlikte ele aldığımızda bu 5 gölden 1970 li yıllarda toplam 4000 ton kadar üretim yapılırken ve 3000 kadar balıkçı ailesi (12000 kişi) balıkçılıkla geçimini sağlarken, günümüzde toplam 1000 ton üretimin yapıldığını ve kadar balıkçının avcılık yaptığını söyleyebiliriz. Göllerimizde üretimin azalması başta balık avcılarının olmak üzere zincirleme olarak av araç ve gereçleri üreticilerinin, nakliyecilerin, pazarlamacıların ve ihracatçıların önemli ekonomik kayıplarına neden olmuş ve olmaktadır. Ayrıca bölge halkının ucuz balıkla beslenmesi engellenmektedir. Para girişinin büyük oranda azalması nedeniyle de göl çevresindeki esnafta (alış-veriş sınırlandığı için) olumsuz olarak etkilenmektedir. Eğirdir ilçesi kıyısında olan Eğirdir gölünü örnek olarak verecek olursak; bugünkü balık satış fiyatlarına göre balık azalması sonucu yılda 6-7 Trilyon TL kadar kayıp meydana geldiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak üretimin azalmasına bağlı olarak geçimini balıkçılıkla sağlayan birçok insanımızın ekonomik sıkıntıyla karşılaştığını ve işsiz kaldığını, önemli istihdam ve fukaralık sorunlarıyla karşı karşıya olan Türkiye ye böylece az da olsa yeni işsiz ve fukaraların katıldığını belirtmek isterim. Fakat işsizliğin ve fukaralığın çözümünün başta insan olmak üzere tüm kaynakların iyi kullanılması ve küçük-büyük, az-çok demeden her alanda üretimin teşvik edilmesi ile mümkün olabileceği de bilinen bir gerçektir. Göl ve barajlarımızda su ürünleri üretiminin 20 yıldan beri giderek azalmasının önemli nedenlerinden birisi Tarım Bakanlığının ve DSİ nin denetim ve yönlendiricilik yetersizliğinin de payı olan Balıkçı Kooperatifleri tarafından küçük-büyük balık demeden, üreme zamanı dikkate alınmadan yapılan aşırı avcılıktır. Bunun yanında bazı göllere yeni balık türlerinin atılması, bazı göllerden ekolojik denge göz önünde tutulmadan ve gerekli önlemler alınmadan kanallarla sulama amaçlı su alınması (Örneğin Eğirdir, Beyşehir ve Akşehir gölleri gibi) ile çeşitli yollarla göllere giren evsel, tarımsal ve sanayi atıklarından kaynaklanan bozulma ve kirlilikte balık üretiminin azalmasını teşvik edici olmuştur(5,6,7). Göl balıkçılığımızın geleceği bakımından en önemli sorunu kirliliğin teşkil edebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü yapılan yanlış ve aşırı avcılık sonucu göllerde meydana gelen üretim azalması, birkaç yıl kontrollu av yasağı uygulanması ve üretim tesislerinde yetiştirilerek göle yavru balık atılması (stoklanması) yoluyla 2-3 yıl içinde tekrar arttırılabilinir. Fakat ekolojik yapısı, su kalitesi bozulmuş ve kirlenmiş göllerde bu ancak maliyeti yüksek ve zaman alıcı ıslah çalışmaları yapılmak suretiyle mümkün olabilmektedir. Göllerimizde aşırı avcılık yapılmasının ve üretimin azalmasının, göllerimizin çevresel etkenlerden korunamamasının idari bakımdan en önemli nedeni 30 yıldan beri Tarım Bakanlığında (göller için) ve DSİ Genel Müdürlüğünde (barajlar için) bilimsel, teknolojik, ekipman, kaynak ve yasal bakımdan donanımlı yetkili ve etkili olabilecek nitelikte Göl Balıkçılığı Teşkilatının yeterince geliştirilememesidir. Bu nedenle 100 lerce gölümüzün balıkçılığı ve korunması Tarım Bakanlığında yetkisi ve imkanları sınırlı olan Şube Müdürlüğü düzeyindeki kuruluş ve buradaki teknik eleman- tarafından yürütülmektedir. 100 den

6 fazla baraj gölümüzde de benzer konulardaki çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğünde yine yetkisi ve imkanları sınırlı olan Balıkçılık Fen Heyeti Müdürlüğündeki kadar teknik eleman tarafından yapılmaktadır. Avrupa da ve bazı ülkelerde ise bu konular geliştirilmiş ve donatılmış Balıkçılık Bakanlıkları veya Balıkçılık Genel Müdürlükleri düzeyindeki teşkilatlar tarafından yürütülmektedir. Bunlar aynı zamanda ilgili bilimsel kuruluşlarla işbirliği yaparak balıkçılık çalışmalarını projeye dayalı olarak sürdürmektedirler. Macaristan Balaton gölünde ( ha) kadar bilim adamı ve uzmanın sürekli olarak çalışmasına karşın toplam hektarlık GAP bölgesindeki 4-5 baraj gölümüzde ise 6-7 teknik elemanın zaman zaman çalıştığını örnek olarak vermek isterim. Bu nedenle Balaton gölünde yıllardan beri yılda 1200 ton kadar balık üretimi yapılırken (sayfa 6) GAP barajlarından toplam 1500 ton kadar yapılmaktadır. Aslında 4-5 bin ton kadar üretim yapılması ve 3000 ailenin balıkçılıkla geçimini sağlaması beklenmektedir. Üretimin azalmasını ve su sahalarımızda ortaya çıkan çevresel sorunları, diğer ülkelerdeki teşkilat yapılarını ve çalışmaları dikkate aldığımızda yetki ve imkanları sınırlı olan bu iki balıkçılık teşkilatımızın ve burada çalışan 15 er teknik personelimizin iyi niyetli ve özverili gayretlerinin artık yeterli olmadığı açık olarak ortaya çıkmakta ve anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle çeşitli ülkelerde ve özellikle AB deki örneklerden ve uygulamalardan yararlanılarak bilimsel, teknoloji, uzman, ekipman, yasal ve kaynak bakımından donanımlı yetkili ve etkili olabilecek düzeyde Göl Balıkçılığı Teşkilatının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ; balıkçılığımızın geliştirilmesi ve azalmış olan üretimin arttırılabilmesi için gerekli olduğu kadar göl ve barajlarımızın korunabilmesi ve diğer amaçlar için (evsel, sulama ve rekreasyon) kullanılabilmesi için de gereklidir. Çünkü Göl balıkçılığı çalışmaları bilimsel olarak dünyada uygulandığı gibi Biyoloji bilim dalının yan kolları olan Balıkçılık Biyolojisi ve Limnoloji (su ekolojisi, biyolojisi, su kalitesi) bilim dallarının faaliyet konuları ve ilgi alanı içindedir (8,9,10). Bu bilim dalları çerçevesinde yapılan ve yapılması gerekli olan Göl Balıkçılığı çalışmalarının başlıca amacını öncelikle; göllerin balıkların yaşam ve gelişme alanı olarak korunması olmak üzere, değerlendirilmesi, avcılığın düzenlenmesi ve balık stoklarının onları azaltmayacak şekilde verimli olarak işletilmesi teşkil etmektedir. Bu nedenle göldeki balıkların biyolojileri, bollukları, gelişme ve verimlilik durumu, azalıp azalmadığı,avcılığın uygun olup olmadığı incelenirken aynı zamanda gölün diğer biyolojik özellikleri ile fiziksel ve kimyasal özellikleri, su kalitesi ve su bütçesi incelenmektedir (11,12,14). Her gölde de bu çalışmaların izlemeye yönelik olarak sürekli yapılması gerekmektedir. Bu şekilde sürdürülen çalışmalarla gölün balıkçılık durumu ortaya konulurken aynı zamanda ekolojik yapısı suyun kalitesi ve kirlilik durumu izlenmiş, belirlenmiş olduğundan gölün çevresel etkenlerden korunması ile ilgili konularda bilgi elde edilmekte, gereken önlemlerde zamanında belirlenmiş olmaktadır. Bu nedenle salt balıkçılık amacıyla gölün korunmasıyla aynı zamanda evsel, sulama ve sanayi suyu, rekreasyon, su sporları alanı olarak korunmasına da katkı sağlanmaktadır. Göllerin su kalitesinin kontrolünde, izlenmesinde, ekolojik yapısı ve su kalitesi bozulmuş göllerin ıslahında da ABD ve Avrupa ülkelerinde balık türlerinden yararlanıldığını, bizimde yararlanmamız gerektiğini belirtmek isterim (3,13,17,18,19). Bu konulardaki çalışmaların başarılı yürütülebilmesi için de bu alanda eğitim almış, deneyim kazanmış ve uzmanlaşmış yeterli sayıda teknik elemana, (Biyolog, Balıkçılık Biyoloğu, Su Ürünleri Mühendisi) ekipmana ve bilimsel kuruluşlarla işbirliğine

7 ihtiyaç vardır. Fakat en önemlisi yetkili ve etkili olabilecek nitelikte merkezi bir Balıkçılık yönetimine ve organizasyonuna ihtiyaç vardır. Bu bölümde açıkladığımız nedenlerle gerek göllerimizde azalmış olan balık üretimimizin arttırılabilmesi ve göl balıkçılığımızın, özellikle kırsal bölgelerde (Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu) geliştirilebilmesi gerekse göllerimizin çevresel etkenlerden korunabilmesi ve ıslah edilebilmesi için Göl Balıkçılığı Yönetimi Teşkilatı nın geliştirilmesinin yaşamsal, sosyoekonomik bakımdan önemli olduğu kadar belli düzeyde AB ye uyum sağlayabilmek için de önemli olduğunu belirtmek isterim. Gerek organizasyonda gerekse uygulamalarda Bilimsel Kuruluşlarımızdan ve Balıkçılık Kooperatiflerinden de yararlanılmasının da yararlı olacağı kanısındayım. Türkiye böyle bir yapılanmayı ve organizasyonu sağlayabilecek ve Göl Balıkçılığı ile ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları yapabilecek bilimsel potansiyele ve alt yapıya sahiptir. Halen 14 Su Ürünleri Fakültemiz ile birçok Biyoloji ve Çevre Bölümümüz vardır. Bunlarla amaçlı ve izlemeye yönelik bölgesel projeler geliştirilebilir. UNEP ve AB raporlarını, GAP barajlarındaki balıkçılık ve çevresel sorunları dikkate aldığımızda bu bölgede biran önce Balıkçılık ve Çevre Yönetimi veya Göl ve Çevre Yönetimi,daha kapsamlı ve amaçlı olarak Su Kaynakları şeklinde yetkili ve etkili olabilecek teşkilatlanmaya gidilmesinin önemli olduğunu GAP İdaresi Başkanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğünün bilgilerine sunmak isterim. 2.2-Göllerimizde Ekolojik ve Kirlilik Sorunları Dünyada olduğu gibi doğal ve yapay göllerimiz gerek gölün ve havzasının çeşitli sosyoekonomik amaçlarla kullanım şeklinden, gerekse sürdürülen kalkınma, sanayileşme ve kentleşme faaliyetlerinden kaynaklanan çeşitli çevresel etkenlerin baskısı altında bulunmaktadır. Çevresel etkenleri kapsam ve nedenleri bakımında ele alacak olursak; tüm su kaynaklarımızın insan aktivitelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunların (1)nüfus artışı, (2)tarımsal gelişmeler, (3)sanayileşme, (4)kentleşme, (5)ormanların ve karaların yanlış kullanımı, ve tahribi, (6)ulaşım ağının artışı, (7)hava kirliliği, (8)sulamada ve balıkçılıkta yapılan yanlış uygulamalar olduğunu belirtmek isterim(2). Bunlar aynı zamanda başlıca küresel faktörleri ve nedenleri teşkil etmektedir. Bu çeşitli etken ve faktörler arasında en önemlisi ve diğer tüm etkenlerin ve faktörlerin de tetikleyicisi olanı ise insandır. Nüfus artışıdır. Nüfus artışı ile insanın temel yaşam gereksinimi olan başta suya, aşa, işe ve barınmaya olmak üzere, eşyaya çeşitli hizmetlere ve sosyo-ekonomik gelişmeye olan ihtiyaç ve talepleri arttırmaktadır. Bu da öncelikle sucul ve karasal (orman, toprak, arazi) kaynaklarını kullanılmasını, tarımda ve sanayide gelişmeleri, kentleşmeyi, ulaşım ağının artışını teşvik etmektedir. Bu nedenlerle bizler değinilen yaşamsal temel ihtiyaçlarımız, yaşam koşullarımızı iyileştirmek, sosyo-ekonomik gelişmemizi sağlayabilmek için tüm doğal kaynakları (su, toprak, orman) bunların tahrip olabileceğini düşünmeden, dikkate almadan ve önemsemeden teknolojinin ve sanayinin bütün imkanlarından ve her çeşit yasal ve denetim boşluklarından, fırsatlardan yararlanarak sorumsuz ve sınırsız bir şekilde kullanmaktayız. Bunda bireysel ve toplumsal yanlışlıklarımızın yanında sürdürülen kalkınma, sanayileşme ve kentleşme politikalarının yanlışlıklarının, eksikliklerinin, planlama ve denetim yetersizliklerinin de önemli payı vardır. Belirtilen etkenler ve nedenlerde zamanla su sahalarımızın ekolojik yapısının ve kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Değinilen tüm çevresel etkenler ve nedenler arasında su

8 sahalarımız üzerinde en etkili olanlar ise alt yapı ve arıtma tesislerinin yetersizliği ve olmamasından kaynaklanan göl havzasından çeşitli yollarla göllere giren evsel, tarımsal ve sanayi atıkları ile sedimenttir. (Türkiye için en önemli ve maliyeti en yüksek sorunu alt yapı yetersizliği teşkil etmektedir. Yıllardan beri bu atıkların ve diğer çevresel etkenlerin baskısı altında bulunan göllerimizin çoğu günümüzde dünyada ilk kez 1970 li yıllarda Amerika, Kanada ve Avrupa göllerinde bilim adamları tarafından tespit (2, 3, 4, 18) edilen ve günümüze dek yeryüzünde giderek yaygınlaşan (1) ötrofikasyon, (2) siltleşme, (3) sığlaşma, (4) tuzlaşma, (5) kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik gibi önemli sosyo-ekonomik kayıplara neden olan Limnolojik ve Su Kalitesi problemleriyle karşı karşıya gelmiştir. (Örneğin; Gala, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sapanca, İznik, Manyas, Akşehir, Beyşehir, Eğirdir, Mogan, Van ve Tuz gölleri, Sarıyar, Hirfanlı, Kemer ve kısmen de GAP barajları gibi). Bunların yanında akarsularımızda kirlenme, siltleşme ve yataklarının bozulması giderek artmaktadır (5,15,16,24,26). Bu çeşitli problemler arasında ise yeryüzünde en yaygın ve en ciddi Limnolojik ve Su Kalitesi problemi ötrofikasyondur. (gölün gübreleşmesi, siltleşmesi, yosunlaşması, otlaşması, giderek küçülmesi, zamanla kimyasal, organik ve biyolojik kirlenmesidir). Türkiye de de en yaygın olanı bunlardır (Örneğin Gala, Küçükçekmece, Mogan, Akşehir, Beyşehir gölleri gibi). Bunu kimyasal, özellikle toksik (zehirli) kimyasal (civa, bakır, kurşun, çinko, arsenik, kadmiyum gibi) kirlilik takip etmektedir (Gala, Küçükçekmece, Sapanca, Akşehir gibi). Ötröfikasyonun oluşumunda göllere giren lağım suları (dışkı) ve bu sularla birlikte giren evlerde temizlik işlerinde kullanılan fosfatlı deterjanlar ile tarımsal alanlardan taşınan gübre, hayvansal ve bitkisel atıklar ve sediment başlıca etkendir. Göllerin kimyasal kirlenmesinde, özellikle toksik (zehirli) kimyasal maddelerle (civa, bakır, kurşun, çinko, arsenik, kadmiyum gibi) kirlenmesinde çeşitli sanayi atık suları başlıca etkendir. Aynı zamanda tarımda ve evlerde kullanılan ilaçlar da etkili olmaktadır. Siltleşmenin sebepleri ise tarım ve ormanlık alanlardan erozyonla taşınan sediment ile evsel ve sanayi katı atıklarıdır. Fakat siltleşmede en etkili olan sulu tarım arazilerinden, yangın ve çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ormanlık sahalardan erozyonla gelen sedimenttir. Dünyada da siltleşme en çok sulu tarımın yoğun yapıldığı ve ormanların tahrip edildiği bizim gibi ülkelerde daha yaygındır. Göllere giren sediment siltleşmeye neden olduğu gibi içindeki fosfat ve besin tuzları nedeniyle de ötrofikasyonun oluşumunu teşvik etmektedir. Dünyada yapılan çalışmalara göre tarımsal ve orman alanlarından yıllık olarak sulara giren fosfat miktarının dünyada yılda üretilen toplam fosfat miktarına hemen hemen eşdeğer olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca orman alanları yakıldıktan sonra sulara giren Azot ve Karbon (besin tuzu) miktarlarının önceki durumuna göre 50 kat kadar arttığı, bakır toprakların sulu tarıma açılmasıyla birlikte sulara taşınan sediment miktarının da 5 kat artış gösterdiği bilim adamları tarafından açıklanmaktadır (2). Bu nedenlerle özellikle kırsal bölgelerimizdeki baraj göllerimizin ve doğal göllerimizin yoğun erozyon ve siltleşme baskısı altında olduğunu ve DSİ ninde bunun farkında olduğunu söyleyebiliriz (Örneğin GAP barajları, Hirfanlı barajı, Akşehir, Beyşehir gölleri gibi). Siltleşmenin göl üzerindeki en önemli etkilerinden birisi de zamanla ömrünün kısalmasına neden olmasıdır. Örneğin yılda ton kadar sedimentin girdiği Kaşmir de Dal gölünün alanı 40 yıl içinde 22 km 2 den 12 km 2 ye düşmüştür. Havzasındaki ormanların tahrip edilmesi

9 sonucu erozyonla taşınan sedimentin artışına bağlı olarak Filipinlerdeki bir baraj gölünün de kullanım ömrü de 60 yıldan 30 yıla düşmüştür (2). Macaristan da Eğirdir gölümüz büyüklüğünde ( ha) ve sığ olan; evselsu, balıkçılık, sulama suyu ve rekreasyon alanı olarak kullanılan Balaton gölüne yıllarca nehirler tarafından yılda ton kadar taşınan sediment ile kanalizasyon ve arıtma tesisi yetersizliği sonucu giren evsel, tarımsal atıklar ve havzada rekreasyon amaçlı gelişmeler ve nüfus artışı sonucu bu göl Ötrofikasyon ve siltleşme sorunlarıyla karşılaşmıştır (Bizde benzer nedenlerle Eğirdir, Akşehir, Sapanca ve Mogan göllerimizde olduğu gibi). Fakat bu ülkede 1980 yılında başlatılan ve 5-6 yıl süren ıslah çalışmalarıyla bu sorunlar çözümlenmiş ve Havza Bazında Göl Yönetimi oluşturulmuştur. Bu göl yapılan ıslah çalışmaları ve uygulanan Göl Yönetimi bakımından başarılı bir örnek olarak gösterilmektedir (2,17). Türkiye nin en büyük tatlısu ekosistemi olan ve güneydoğunun kalkınmasında lokomotif görevi gören GAP bölgesi barajlar sistemimizin korunabilmesinde ve işletilebilmesinde (yönetiminde) yararlanılması gereken örnek göl olarak Kanada Büyük Göller Sistemini gösterebiliriz. Bu dünyanın en büyük tatlısu ekosistemidir. Çok büyük ve derin 5 doğal göl ve akarsulardan oluşmuştur. Bu göller bizim GAP taki barajlarımız gibi birbiriyle ilişkili olup; evsel, sulama, sanayi suyu, balıkçılık, rekreasyon alanı ve enerji üretim potansiyeli olarak kullanılmaktadır. Fakat havzalarında nüfus artışı, sanayi, tarımsal rekreasyon ve turizm alanındaki gelişmeler sonucu bu göllerde 1970 de Ötrofikasyon, toksik (zehirli) kimyasal kirlenme ve siltleşme belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Bu göllerin bir kısmı Kuzey Amerika hudutları içinde olduğundan ve her iki ülkede müşterek yararlandığından bu iki ülke 1972 yılında göllerin ıslahı ve korunması çalışmalarını başlatmışlar ve 7-8 yıl süren çalışmalar sonunda ıslah etmişler, havza bazında Göl Yönetimi birimi oluşturmuşlardır. Bu çalışmalar ve uygulanan Göl Yönetimi şekli de dünya literatürüne girmiş olup, örnek uygulamalar olarak gösterilmektedir (2, 18). Göllerimizin sığlaşmasında siltleşmenin rolü olduğu gibi özellikle ekolojik yaklaşım gösterilmeden ve su bütçesi yeterince dikkate alınmadan sulama amaçlı aşırı su alınmasının da önemli payı vardır (Örnek olarak Eğirdir, Beyşehir ve Akşehir göllerimizi gösterebiliriz). Büyük akarsularımızı (Dicle, Fırat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan nehirleri gibi) ve beslediği barajlarımızı da ilgilendirdiği için aşırı sulama sonucu Aral gölünün (denizinin) başına gelenlere değinmek istiyorum yılında alanı km 2 su hacmi 1000 km 3 dir. Toplam debisi 110 km 3 olan Amuderya ve Syrdarya nehirleri ile beslenmekteydi. Fakat bu 110 km 3 suyun 50 km 3 ü sulamada kullanılıyordu. 60 km 3 kadarı da Aral gölüne akmaktaydı lerden itibaren nehir ve göl havzalarında yoğun sulu tarım büyük oranlarda artış gösterdi. Bu nedenle nehirlerden çok miktarda su alınarak sulamada kullanıldı. Sulama sistemleri uygun değildi, su kaybı çok oluyordu; sulama teknikleri yanlıştı lı yıllarda bu iki nehirden Aral gölüne yılda ancak 10 km 3 kadar su girişi oldu. 20 yıl içinde gölün alanı %40 kadar küçüldü, derinliği 12 m. azaldı, gölün önemli bir kısmı açıkta kaldı (çünkü su çekilmiştir). Gölün tuzluluğu 10 gr. dan 22 gr. a yükselmişti. Önemli balık üretim alanı olan bu gölde balıkçılık hemen hemen son buldu. Göl suyunun çekilmesiyle açıkta kalan göl toprağı tuzlu olduğundan tarım yapılamadı. Aşırı ve yanlış sulama nedeniyle diğer tarım alanları da tuzlaştı. Sonuçta bu göl ve tarım arazileri tahrip edilmiş oldu. Bilim adamları bu olumsuzlukların nedeninin ekolojik yaklaşım gösterilmeden, su bütçesi dikkate alınmadan yapılan yanlış sulama olduğunu belirtmektedirler. Bu olayı da Ekolojik Felaket olarak adlandırmaktadırlar (2). Bu vesileyle sulama, tarım arazisi kazanma, taşkından korunma gibi çeşitli nedenlerle yaptığımız ekolojik

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

ANKARA NIN SU SORUNU SORUMLULARI. Türk Hukuk Kurumu. Ankara Barosu Yayınları 2009

ANKARA NIN SU SORUNU SORUMLULARI. Türk Hukuk Kurumu. Ankara Barosu Yayınları 2009 ANKARA NIN SU SORUNU ve SORUMLULARI Ankara Barosu Türk Hukuk Kurumu Ankara Barosu Yayınları 2009 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2009 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI Gümüldür / İZMİR Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü DÜZENLEME KURULU Onursal Başkan Haydar KOÇAKER DSİ Genel Müdürü Başkan Ayhan SARIYILDIZ DSİ II. Bölge Müdürü Üyeler Aslı ERDENİR

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı