Fiziksel. Fiziksel. Kişisel Maruziyet. Gürültü TS 2607 ISO 1999 UYGUN. Faktörler. Fiziksel. Ortam Ölçümü UYGUN. Gürültü TS EN ISO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiziksel. Fiziksel. Kişisel Maruziyet. Gürültü TS 2607 ISO 1999 UYGUN. Faktörler. Fiziksel. Ortam Ölçümü UYGUN. Gürültü TS EN ISO 11201."

Transkript

1 Kapsam Ölçüm Türü Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Akustik Çalışma ında Maruz Gürültü TS EN ISO 9612 Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO 1999 Gürültü TS EN ISO Gürültü TS EN ISO Gürültü TS EN ISO Gürültü TS EN ISO 3744 Gürültü TS ISO Akustik İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini Ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini Akustik - Makina Ve Donanımdan Yayılan Gürültü - İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini Akustik - Makina Ve Donanımdan Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini Akustik - Makine Ve Donanım Tarafından Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi - Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini bir yansıtma düzlemi boyunca, esas olarak serbest bir alan içinde uygulanan mühendislik metodu Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini DEĞİL ( ölçümüne uygun standart bulunamadığı için bu standart ortam ölçümleri için kullanılabilir ancak uygun standart bulunduğunda bu standart kaldırılacaktır.) Gürültü TS EN ISO AKUSTİK - İÇİNDE MAKİNE BULUNAN DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYELİ İŞ YERLERİNİN TASARIMI İÇİN ( ölçümüne uygun standart bulunamadığı için

2 TS EN ISO Gürültü TS 2673 TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA - BÖLÜM 3: SES YAYILIMI VE ÇALIŞMA ODALARINDAKİ GÜRÜLTÜ TAHMİNİ ve AKUSTİK - İÇİNDE MAKİNE BULUNAN DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYELİ İŞ YERLERİNİN TASARIMI İÇİN TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA - BÖLÜM 1 : GÜRÜLTÜ KONTROL STRATEJİLERİ Akustik - Havada Akustiksel Gürültülerin Ölçülmesi Ve İnsan Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz bu standartlar ikisi beraber kullanıldığı takdirde ortam ölçümleri için kullanılabilir ancak uygun standart bulunduğunda bu standartlar kaldırılacaktır. DEĞİL Titreşim TS EN ISO Mekanik Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Bölüm 1 : Genel Kurallar Titreşim TS EN ISO Titreşim TS EN 1032+A1 Titreşim TS ISO Titreşim TS ISO /A1 Titreşim TS ISO Mekanik Titreşim Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Bölüm 2: İş Yerlerinde Ölçme Yapmak İçin Pratik Kılavuz Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 4: Sabit- Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Ve Mürettebat Konforu Titreşim Ve Dönme Hareketi Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Rehber Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 5: Birden Fazla Şok İçeren Titreşim Değerlendirilmesi İçin Yöntem DEĞİL (Yönetmelik kapsamında değil) DEĞİL (Yönetmelik kapsamında değil) Titreşim TS ISO İnsanın Tüm Vücut Titreşimine DEĞİL

3 Mâruz Kalmasının Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Binalarda Sürekli Titreşim Ve Darbe İle Meydana Gelen Titreşim (1 Hz İlâ 80 Hz) Termal Konfor TS EN ISO 7730 Orta Dereceli Termal lar- Pmv Ve Ppd İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi (Yönetmelik kapsamında değil) Termal Konfor Aydınlatma TS EN COHSR IPG- 039 Aydınlatma TS EN Aydınlatma TS EN Aydınlatma Aydınlatma Aydınlatma ISO :2002 (CIE S 008/E:2001) ISO/FDIS : ISO :2006 (CIE S 016/E:2005) Toz HSE / MDHS 14/3 Sıcak lar-wbgt (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini Measurement Of LightingLevels İn TheWorkplace - CanadaOccupationalSafetyAndHea lthregulations, PartVı Işık Ve Işıklandırma - İş Mahallerinin Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri Işık Ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması - Bölüm 2: Açık Çalışma Alanları Lighting Of WorkPlaces -- Part 1: Indoor Lighting Of WorkPlaces - Part 2: Outdoor Lighting Of WorkPlaces -- Part 3: LightingRequirementsForSafetyAn d Security Of OutdoorWorkPlaces General MethodsForSamplingAndGravimet ric Analysis Of RespirableAndInhalableDust DEĞİL DEĞİL DEĞİL DEĞİL DEĞİL

4 Toplam Toz Solunabilir Toz Solunabilir Toz Havada süspansiyon durumunda bulunan maddelerin NIOSH NMAM 0500 NIOSH NMAM 0600 ASTM D 4532 TS 2361 Partıculates Not OtherwıseRegulated, Total Partıculates Not OtherwıseRegulated, Respırable Standard Test MethodForRespirableDustİnWorkp laceatmospheres Using CycloneSamplers Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini (Toz ölçümü olarak değil süspansiyon durumundaki madde ölçümü olarak yetki verilebilir) Aerosol CEN-TR WorkplaceExposure - Guide ForTheUse Of Direct-Reading İnstrumentsForAerosolMonitoring - Part3: Evaluation Of AirborneParticleConcentrations Using Photometers (Toz ölçümü olarak değil aerosol ölçümü olarak yetki verilebilir) Aerosol TSE CEN TR GuidanceForSampling Of İnhalable, ThoracicAndRespirableAerosolFrac tions (Toz ölçümü olarak değil aerosol ölçümü olarak yetki verilebilir) Aerosol HSE / MDHS 14/4 Silis HSE MDHS 101 Manyetik Alan VocMaruziy eti TS EN TS ISO General Methods for Sampling and Gravimetric Analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols CrystallineSilica İn RespirableAirborneDusts İnsanların Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz Ghz) Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler Ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standard İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma Ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz (Toz ölçümü olarak değil aerosol ölçümü olarak yetki verilebilir)

5 VocMaruziy eti Aromatik Hidrokarbon ölçümü Kurşun Cıva Yağ buharları TS ISO Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1: Pompa İle Numune Alma Yöntemi İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma Ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 2: Difüzyonla Numune Alma Yöntemi NIOSH 1501 Hydrocarbons, Aromatıc TS-ISO-8518 EPA METOT 245_2- Civa İşyeri Havası - Tanecik Hâlindeki Kurşun Ve Kurşun Bileşiklerinin Tayini - Alevli Veya Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot Mercury (AutomatedColdVaporTechnique) DEĞİL (iş hijyeni kapsamında değil, çevre metodu) NIOSH 3500 FormaldehydeByVıs MDHS 78 Formaldehyde in Air MDHS 102 Aldehydes in Air OSHA 1007 TS ISO Formaldehyde Sampling and Analytical Method İç Mekan Havası - ve diğer karbonil bileşiklerinin tayini aktif numune olma yöntemi NIOSH 5026 OılMıst, Mıneral

6 Cıva Hidrojen siyanür NIOSH 6009 Mercury NIOSH 6010 HydrogenCyanıde Amonyak NIOSH 6015 Ammonıa Amonyak NIOSH 6016 Ammonıa NIOSH 3500 Formaldehyde by VIS Hidrojen siyanür -IC NIOSH 6017 HydrogenCyanıde Oksijen NIOSH 6601 Oxygen Karbonmon oksit NIOSH 6604 CarbonMonoxıde Alüminyum NIOSH 7013 AlumınumAndCompounds, As Al Bakır NIOSH 7029 Copper (DustAndFume)

7 Çinko NIOSH 7030 ZıncAndCompounds, As Zn Kadmiyum NIOSH 7048 CADMIUM AndCompounds, As Cd Ağır Metal- ICP NIOSH 7300 Asbest NIOSH 7400 ELEMENTS ByICP (Nitric/PerchloricAcidAshing) ASBESTOS AndOTHER FIBERS ByPCM Asbest OSHA-ID-160 Asbestos in Air Asbest Alkalin tozları Silis-Silika Kristalleri WHO/1997 Arsenik NIOSH 7900 Arsenik trioksit Havadaki Fiber Sayısı ve Konsantrasyon-larının Tayini NIOSH 7401 AlkalıneDusts NIOSH 7601 Sılıca, Crystallıne, ByVıs ARSENIC AndCompounds, As As (Except Ash 3 AndAs 2 O 3 ) NIOSH 7901 ARSENIC TRIOXIDE, As As Inorganik NIOSH 7903 Acıds, Inorganıc

8 Asit Ağır Metal OSHA ID 121 Çalışma ında AAS ile ağır metal tayini Anlık Gaz Uçucu Organik Bileşikler Uçucu Organik Bileşikler Anlık Gaz ölçümü Dedektör Tüple Anlık Gaz Uçucu Organik Bileşikler (Örnekleme +Analiz) 2 ayrı metot halinde ASTM D ASTM (2011) TS EN ISO TS EN ISO TS EN 1231 TS EN ASTM D ASTM D /reapproved 2012 Metal MetalloidParticulatesInWorkplac eatmospheres (AtomicAbsorption) StandardPracticeForMeasurement OfMetalsİnWorkplaceAtmosphere sbyflameatomicabsorptionspectr ophotometry StandardPracticeForMeasuringThe Concentration Of ToxicGasesOrVapors Using DetectorTubes Dahili Çevre Ve İşyeri Havası- Numune Alma Ve Uçucu Organik Bileşiklerin Sorbent Tüp/ThermalDesorpsiyon/Kapiler Gaz Kromatografisi İle Analiz- Bölüm 1: Pompa İle Numune Alma Bina İçi, Ve İşyeri Havası - Emici Tüp/Isıl Desorpsiyon/Kapiller Gaz Kromatografisi Yoluyla Uçucu Bileşiklerden Numune Alma Ve Bu Bileşiklerin -Bölüm2: Difüzif Numune Alma İş yeri atmosferi-dedektör tüplü kısa dönemli ölçüm sistemleri- Özellikler ve deney metotları havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini StandardPracticeforSamplingAtmo spherestocollectorganiccompoun dvapors (ActivatedCharcoalTubeAdsorption Method)+StandardPracticefor Analysis of OrganicCompoundVaporsCollected bytheactivatedcharcoaltubeadsor ptionmethod DEĞİL (ölçüm metodu değil) DEĞİL (ölçüm metodu değil) Anlık Gaz JIS K 0804:1998 GasDetectorTubeMeasurementSys DEĞİL

9 tem (length-of-staintype) (ölçüm metodu değil) faktör ölçüm metotları hem ortam hem de kişisel maruziyet ölçümlerinde kullanılabilir. Ancak, mevzuattaki sınır değerler ile karşılaştırma sadece kişisel maruziyet ölçümleri için yapılabilir.

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

TOZ ÖLÇÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TOZ ÖLÇÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOZ ÖLÇÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İSGÜM Şubat, 2015 İÇERİK 1. Dayanak 2. Metotlar 3. Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURU SÜRECİ KADİR KADİROĞULLARI İSG UZMAN YRD. BAŞVURU DİLEKÇESİ ÜCRET DEKONTU İŞYERİ BİLGİ FORMU EK-3 DE BELİRTİLEN FORM YETKİ

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ. Yeşim AŞTI TÜRKLAB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komitesi Başkanı

İŞLETMELERDE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ. Yeşim AŞTI TÜRKLAB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komitesi Başkanı İŞLETMELERDE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ Yeşim AŞTI TÜRKLAB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komitesi Başkanı İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNİN ÖNEMİ İşletmeler, herhangi bir üretimin veya hizmetin yönetimi için organizasyonel

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/15 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM. 2510 B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B

Detaylı

TOFAŞ da İSG Ortam Ölçümlerinin Yönetimi

TOFAŞ da İSG Ortam Ölçümlerinin Yönetimi TOFAŞ da İSG Ortam Ölçümlerinin Yönetimi BUSİAD 22/01/2015 1 20 Novembre, 2010 TANIM YASAL DURUM TOFAŞ İSTATİSTİKLERİ NASIL ORTAM ÖLÇÜMÜ YAPTIRIYORUZ ŞARTNAME ÖLÇÜM LAYOUTLARI ÖLÇÜMLER RAPOR PAYLAŞIMI-BÜTÇE-ÖDEVLER

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA /

Detaylı

ÜNİTE 11 İŞ HİJYENİ İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ÜNİTE 11 İŞ HİJYENİ İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİNDEKİLER Giriş Tozlu İşlerde Risk Değerlendirmesi Gürültülü İşlerde Risk Değerlendirmesi İŞ HİJYENİ Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş

Detaylı

İŞ HİJYENİ hijyen şartları "hijyen ve kişisel korunma "hijyen kuralları İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen

İŞ HİJYENİ hijyen şartları hijyen ve kişisel korunma hijyen kuralları İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen İŞ HİJYENİ Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi: "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek

Detaylı