Laboratuvarı. Hakkımızda;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvarı. Hakkımızda;"

Transkript

1 Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde; Konusunda uzman personelimiz, ulusal ve uluslar arası seviyede kabul gören ölçüm standartları,mevzuatlar ve ölçüm metodları ile izlenebilirliği sağlanmış son teknoloji ile üretilmiş cihazlar kullanılarak; kaliteli, ekonomik, profesyonel ve bilimsel yaklaşımlar ile çözüm ortağı olmaktayız. mız; Sonuçların kalitesini temin etmek için TS EN ISO/IEC:17025:2010 standardına uygun olarak oluşturulan kalite sistemi doğrultusunda gerekli olan tüm şartları sağlayarak; müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasına yönelik her türlü tedbirleri alarak; bu hususta azami hassasiyeti gösterip, tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik,şeffaflık ve güvenilirlik anlayışı ile değerli müşterilerimize hizmet vermeyi ilke edinmiştir. 2

2 b BC Çevre K A L İ T E P O L İ T İ K A MIZ Tüm deney ve ölçüm faaliyetlerinde çevre bilincine sahip bir laboratuar olarak hizmet vermek; TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardına uygun ve akredite bir laboratuvar olarak kalite sistemini güvence altına almak; Konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile ulusal ve uluslar arası standartlarla izlenebilirliği sağlanmış cihazlar ve standartlara uygun metotlar kullanılarak,deney sonuçlarının kalitesini temin etmek için gerekli olan tüm şartları sağlayarak sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmak; Teknolojiyi sürekli takip ederek, verilen hizmetin kalitesini sağlamak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak; Deney hizmetinin müşteri taleplerine ve şartlarına uygun olarak yapılarak gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri çerçevesinde sürdürmek; Organizasyonumuzda sürekli gelişimi vazgeçilmez bir amaç olarak belirleyip bu amaç doğrultusunda kalite sistemine tüm personelin etkin katılımı ile yönetim sisteminin sürekliliğini ve etkinliliğini sağlamak; Deney hizmetinin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yeterliliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten arınmış olarak çalışmak; Kalite Taahhüdümüz ve Politikamızdır... Yarının Doğası Bu 3

3 b BC Çevre V İZ Y ONUMUZ BC olarak Çevre Prensiplerine sadık kalarak çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer işbirlikçilerinin beklentilerini en kaliteli şekilde karşılayarak kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurmak; MİSY ONUM UZ Çevreye duyarlı bilimsel, teknolojik, yenilikçi, işbirlikçi yaklaşımlar ile yaşam kalitesini arttırarak sürdürülebilir güven sağlamak ve sektörün tüm dinamiklerini değerlendirerek sektöre yön vermek. Günden Yaratılır. 4

4 EMİSYON ÖLÇÜMLERİ: Emisyon; yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır. Neden Emisyon Ölçümleri Yapılmalı; Her tesis kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır.çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ve taşıtların egzozlarından çıkan yanma ürünlerinin ölçümü, emisyon ölçümleri kapsamındadır.havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği-SKHKKY kapsamında endüstriyel tesislere ait yasal emisyon limitleri tanımlanmış olup, tüm tesislerin bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmaları ve emisyon ölçümlerini yaptırmaları gerekmektedir. 5

5 Parametre Metot Standart Baca Gazında SO 2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Baca Gazında CO Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO Baca Gazında CO 2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu, Hesaplama TS ISO Baca Gazında O 2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO Baca Gazında NO X Ölçümü (NO, NO 2 ) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022 TS ISO 9096 Baca Gazında Partikül Madde Ölçümü Gravimetrik Metot TS EN EPA Metot 5 EPA Metot 17 Baca Gazında Hız Tayini Pitot Tüpü Metodu TS ISO Baca Gazında Nem Tayini Baca Gazında İslilik Tayini Gravimetrik Metot Dijital Sensör İle Nem Tayini (<180 0 C) Renk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası İle) EPA Metot 4 İşletme İçi Metot TS 9503 Baca Gazında VOC Numune Alma Absorbsiyon Metodu TS EN Baca Gazında HCL Numune Alma Absorbsiyon Metodu TS EN 1911 Baca Gazında HF Numune Alma Absorbsiyon Metodu EPA Metot 13 A Baca Gazında Metal Örneklemesi İzokinetik Örnekleme EPA Metot 29 6

6 b BC Çevre 7

7 EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARIMIZ Bacada Toz Örnekleme Cihazı Baca Gazı Analiz Cihazı VOC (Volatile Organic Compounds-Uçucu Organik Bileşenler) Örnekleme Cihazı ve Ekipmanları 8

8 b BC Çevre İ M İ S Y O N Ö L Ç ÜML ER İ: İmisyon; atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere denir. Atmosfere salınan kirletici maddeler fiziksel ve kimyasal yapılarına bağlı olarak sınıflandırılabilirler. Genel anlamda emisyon kirleticileri; Yanma Gazları (SO2, NOX, CO) Toz Tozda ağır metaller Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin - Furanlar Radyoaktif Maddeler vb. şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında imisyon ölçümleri yapılmaktadır. Parametre Metot Standart Partikül Madde (PM10) Tayini Gravimetrik Metot EPA 40 CFR Part 50 Çöken Toz Ölçümü Gravimetrik Metot TS

9 İMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARIMIZ Ortamda Toz Örnekleme Cihazı PM-10 Ortamda Toz Örnekleme Cihazı 10

10 b BC Çevre G Ü R Ü L T Ü Ö L Ç ÜML ER İ: Ses; kulak tarafından algılanabilen hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimidir. Sesin şiddeti desibel (db) cinsinden ölçülür. "0 desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. İnsan kulağı; Hz ve db arasında duyabilir. Gürültü; insanlar üzerinde olumsuz etki eden, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslerdir. Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre kirliliklerinden biridir. İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Gürültünün insan sağlığı üzerinde olumsuz fizyolojik, psikolojik ve performans üzerine olumsuz etkileri söz konusudur. Gürültünün insan sağlığını bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yapmakta ve gürültünün devamlılığı durumunda psikolojik etki kalıcı hale gelmektedir. Gürültü seviyesinin insan sağlığına olumsuz etkilerini önleyebilmek amacı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Ayrıca Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik de yer alan işletme ve tesislere verilecek çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi kapsamında işletmelerin Akredite olmuş bir kuruma gürültü ölçümlerini yaptırması gerekmektedir. 11

11 Parametre Metot Standart Eşdeğer Ses Basıncı (Ses Seviyesi Ölçümü) dba Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri TS ISO TS 9315 ISO GÜRÜLTÜ-TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZIMIZ Gürültü Titreşim Ölçüm Cihazı Ve Ekipmanları 12

12 TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ: Titreşim; bir sistemin denge konumu civarında yapmış olduğu salınım hareketidir. Çevresel titreşim ise; maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri ve benzeri işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleridir. Sistemlerdeki titreşimler, dış kuvvetler ve sistemin bu dış kuvvetlere cevap verme özelliğinden kaynaklanır. Her türlü endüstriyel makine, karayolu ve raylı ulaşım araçları, binalarda kullanılan makine ve teçhizat vb. hareketli sistemler titreşim kaynakları olarak bilinmektedir. Titreşime maruz kalan insanlarda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş kazaları, vb.), yaşam kalitesinde olumsuz etkiler, çalışma performansında azalma görülür. Kişisel Titreşim Ölçümleri a) El - Kol Titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir, b) Bütün Vücut Titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimidir. İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla, titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Çünkü üretimde verimliliğinin artması çalışma koşullarının sağlıklı ve güvenilir ortamlarda gerçekleşmesine bağlıdır İşyerlerinde mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak İş Sağlığı Ve güvenliği Yönetmeliği gereğince ve Titreşim Yönetmeliği kapsamında titreşim ölçümleri yapılmalıdır. 13

13 Parametre Metot Standart Titreşim Seviyesi Tayini Kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Kişilerin maruz kaldığı, elle vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Mekanik Titreşim ve Şok Binaların Titreşimi Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü TS EN ISO TS EN ISO TS ISO 4866 TS

14 b BC Çevre T Ü R K A K K A PSA MI-Baca G a zı ve Orta m Ha va sı Ölçüm P a ra metreleri Parametre Metot Standart Baca Gazında SO2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Baca Gazında CO Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO Baca Gazında CO2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu, Hesaplama TS ISO Baca Gazında O2 Ölçümü Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO Baca Gazında NOX Ölçümü (NO, NO2) Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022 Baca Gazında Partikül Madde Ölçümü Gravimetrik Metot TS ISO 9096 TS EN EPA Metot 5 EPA Metot 17 Baca Gazında Hız Tayini Pitot Tüpü Metodu TS ISO Baca Gazında Nem Tayini Gravimetrik Metot Dijital Sensör İle Nem Tayini(<180 0C) Baca Gazında İslilik Tayini Renk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası İle) Baca Gazında VOC Numune Alma Baca Gazında HCL Numune Alma Baca Gazında HF Numune Alma Baca Gazında Metal Örneklemesi Parametre EPA Metot 4 İşletme İçi Metot TS 9503 Absorbsiyon Metodu TS EN Absorbsiyon Metodu TS EN 1911 Absorbsiyon Metodu EPA Metot 13 A İzokinetik Örnekleme EPA Metot 29 Metot Standart Partikül Madde (PM10) Tayini Gravimetrik Metot EPA 40 CFR Part 50 Çöken Toz Ölçümü Gravimetrik Metot TS

15 b BC Çevre T ÜR K A K K A PSA MI-G ü rü l tü ve Titreşim Ölçüm P a ra metreleri Parametre Metot Standart Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 2: Çevre Gürültü Eşdeğer Ses Basıncı (Ses Seviyesi Ölçümü) dba TS ISO Seviyelerinin Tayini Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve TS 9315 ISO Değerlendirme İşlemleri Parametre Titreşim Seviyesi Metot Standart Kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS EN ISO Kişilerin maruz kaldığı, elle vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS EN ISO Tayini Mekanik Titreşim ve Şok Binaların Titreşimi Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü TS ISO 4866 TS

16 STERİL ALAN (TEMİZ ODA) HAVALANDIRMA SİSTEMİ (HVAC HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING) VALİDASYONU Havalandırma sistemi validasyonu gerekli uluslararası standartlara (TS EN ISO 14644) dayandırılmalı ve aşağıdaki testler ile birlikte bir bütün olarak eksiksiz yapılmalı, uluslararası standartlara uygun şekilde raporlandırıldıktan sonra ortam steriletisi öyle değerlendirilmelidir. YAPILAN TESTLER HEPA FİLTRE SIZDIRMAZLIK TESTİ HAVA AKIŞ HIZI ÖLÇÜMÜ VE HAVA DEĞİŞİM KAT SAYISININ HESAPLANMASI TESTİ BASINÇ FARKLARI TESTİ SICAKLIK VE NEM TESTİ DEKONTAMİNASYON (GERİ KAZANIM) SÜRESİ TESTİ PARTÜKÜL SAYIMI VE TEMİZ ALANIN SINIFLANDIRILMASI TESTİ 17

17 BİYOTEKNOLOJİ-MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİK (LAF) KABİNLERİ VALİDASYONU Biyogüvenlik kabini, validasyonu gerekli uluslararası standartlara (TS EN ISO 12469) dayandırılmalı ve aşağıdaki testler ile birlikte bir bütün olarak eksiksiz yapılmalı, uluslararası standartlara uygun şekilde raporlandırıldıktan sonra ortam steriletisi öyle değerlendirilmelidir. YAPILAN TESTLER HEPA FİLTRE SIZDIRMAZLIK TESTİ HAVA AKIŞ HIZI ÖLÇÜMÜ PARTÜKÜL SAYIMI ELEKTRİKSEL GÜVENLİK Muayene Alanı Muayene Türü Standart TEMİZ ODA BİYOGÜVENLİK (LAF) KABİNLER Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi TS EN ISO Hava Akış Hızı Ölçümü Ve Hava Değişim Kat Sayısının Hesaplanması Testi TS EN ISO Basınç Farkları Testi TS EN ISO Sıcaklık Ve Nem Testi TS EN ISO Dekontaminasyon (Geri Kazanım) Süresi Testi Partükül Sayımı Ve Temiz Alanın Sınıflandırılması Testi TS EN ISO TS EN ISO Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi TS EN ISO Hava Akış Hızı Ölçümü TS EN ISO Partükül Sayımı TS EN ISO Elektriksel Güvenlik TS EN ISO

18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır. İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yaptırılmalıdır. Muayene Alanı Muayene Türü Standart İŞYERİ ORTAMINDA MARUZİYET DEĞERLENDİRİLMESİ Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Kişilerin Maruz Kaldığı, Ellen Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü Maruziyetinin Ölçülmesi İş Yeri Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümü TS EN ISO TS EN ISO TS 2607 ISO 1999 TS EN 1231 İş Yeri Ortam Havasında Toz ve Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü TS 2361 Aydınlatma Düzeyi Ölçümü ISO/CIE 8995 Sıcaklık ve Nem Ölçümü TS EN

19 TÜRKAK KAPSAMI- Elektriksel Güvenlik Testi (EGT) Ölçüm Parametreleri Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu Şebeke Gerilimi TS EN / (Madde 8) Cihaz Akım TS EN / (Madde 8) Toprak Kaçak Akımı TS EN / (Madde 8.7) Elektriksel Ürünler-Şebeke gerilimi ile çalışan toprak korumasına sahip tüm biyomedikal cihazların Elektriksel Güvenlik Testleri Hasta Kaçak Akımı TS EN / (Madde 8.7) Hasta Yardımcı Kaçak Akımı TS EN / (Madde 8.7) Koruyucu Toprak Direnci TS EN /(Madde 8.6) Şasi Kaçak Akım TS EN / (Madde 8.7) Uygulama Parçalarındaki Kaçak Akımı TS EN / (Madde 8.7) 20

20 b BC Çevre 21

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ Çankaya Şirketler Grubu, tüm işyerleri ve fabrikalara; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Kanunu na bağlı mevzuat ve yönetmelikler, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında iş ve işçi

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam : 6331 sayılı İSGK kapsamındaki işyerileri ile bu işyerlerinde İş hijyeni test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları

Detaylı

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com info@merkezsaglikosgb.com Ortak Sağlık Güvenlik Birimi HAKKIMIZDA Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

www.emkameridyen.com.tr

www.emkameridyen.com.tr EMKA MERİDYEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kuruluşumuz başta Çorlu- Tekirdağ olmak üzere Türkiye genelinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Gerek hizmet sunduğumuz

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

www.evrenselosgb.com.tr Sayın Yetkili,

www.evrenselosgb.com.tr Sayın Yetkili, TANITIM BÜLTENİ Sayın Yetkili, 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın onayı ile yetkilendirilmiş olan Evrensel Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İstanbul - Esenler ilçesinde iş sağlığı

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI D OÇ. D R. Ş EYDA ÇOLAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Sağlığı; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği 1-Kimyasallar Faktörler: Gaz, Buhar, Toz, Duman 2-Fiziksel Faktörler: Isı, Basınç, Gürültü, Aydınlatma, Havalandırma,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

biz kimiz? Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK

biz kimiz? Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK biz kimiz? Firmamız 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; İş Güvenliği, İş Sağlığı, Mühendislik Hizmetleri, İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi Çalışmaları,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı